Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Trực tiếp xổ số Power 6/55 hôm nay

XSPower655 - XS Vietlott 655 ngày 28-10-2023

 • 11 14 25 44 46 47 10

  Giá trị Jackpot 1: 166.603.401.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.602.191.450 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 166.603.401.750
  Jackpot 2 | 1 4.602.191.450
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 1.226 500.000
  Giải ba 26.742 50.000

Kết quả POWER trong các kì quay gần nhất

Cặp số Ngày quay Giá trị Jackpot
11 - 14 - 25 - 44 - 46 - 47 - 10 28-10-2023

166.603.401.750 đ

4.602.191.450 đ

01 - 03 - 19 - 33 - 34 - 51 - 17 11-05-2023

73.659.305.100 đ

3.871.997.800 đ

07 - 09 - 13 - 22 - 44 - 47 - 39 09-05-2023

70.842.375.750 đ

3.559.005.650 đ

01 - 11 - 22 - 28 - 34 - 42 - 10 06-05-2023

68.127.043.350 đ

3.257.302.050 đ

13 - 30 - 32 - 35 - 45 - 52 - 29 04-05-2023

65.811.324.900 đ

1.774.701.200 đ

04 - 11 - 18 - 25 - 33 - 45 - 21 02-05-2023

62.962.637.700 đ

3.232.881.600 đ

02 - 09 - 12 - 24 - 41 - 53 - 35 29-04-2023

60.866.703.300 đ

3.261.376.150 đ

Các bộ số XSPOWER về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
36 6 lần 05-12-2020
19 6 lần 03-12-2020
43 5 lần 01-12-2020
48 5 lần 19-11-2020
34 5 lần 01-12-2020
22 5 lần 24-11-2020
20 5 lần 28-11-2020
52 5 lần 28-11-2020
12 5 lần 01-12-2020
06 4 lần 01-12-2020
28 4 lần 05-12-2020
45 4 lần 03-12-2020
23 4 lần 24-11-2020
15 4 lần 01-12-2020

Các bộ số KQ POWER về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
13 0 lần Không có
26 0 lần Không có
55 0 lần Không có
03 1 lần 27-10-2020
24 1 lần 01-12-2020
35 1 lần 14-11-2020
09 1 lần 29-10-2020
47 1 lần 12-11-2020
16 1 lần 29-10-2020
40 1 lần 01-01-1970
37 1 lần 05-12-2020
32 1 lần 03-12-2020
07 1 lần 24-11-2020
25 1 lần 12-11-2020
42 1 lần 03-12-2020
46 1 lần 03-11-2020

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 11-05-2023

 • 01 03 19 33 34 51 17

  Giá trị Jackpot 1: 73.659.305.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.871.997.800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 73.659.305.100
  Jackpot 2 | 0 3.871.997.800
  Giải nhất 17 40.000.000
  Giải nhì 739 500.000
  Giải ba 17.299 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 09-05-2023

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 09-05-2023
 • 07 09 13 22 44 47 39

  Giá trị Jackpot 1: 70.842.375.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.559.005.650 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 70.842.375.750
  Jackpot 2 | 0 3.559.005.650
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 918 500.000
  Giải ba 20.734 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 06-05-2023

 • 01 11 22 28 34 42 10

  Giá trị Jackpot 1: 68.127.043.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.257.302.050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 68.127.043.350
  Jackpot 2 | 0 3.257.302.050
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 794 500.000
  Giải ba 17.826 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 04-05-2023

 • 13 30 32 35 45 52 29

  Giá trị Jackpot 1: 65.811.324.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 1.774.701.200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 65.811.324.900
  Jackpot 2 | 2 1.774.701.200
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 656 500.000
  Giải ba 15.422 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 02-05-2023

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 02-05-2023
 • 04 11 18 25 33 45 21

  Giá trị Jackpot 1: 62.962.637.700 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.232.881.600 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 62.962.637.700
  Jackpot 2 | 0 3.232.881.600
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 994 500.000
  Giải ba 17.489 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 29-04-2023

 • 02 09 12 24 41 53 35

  Giá trị Jackpot 1: 60.866.703.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.261.376.150 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 60.866.703.300
  Jackpot 2 | 1 3.261.376.150
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 805 500.000
  Giải ba 15.787 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 27-04-2023

 • 08 28 38 39 41 45 54

  Giá trị Jackpot 1: 58.514.317.950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.466.427.050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 58.514.317.950
  Jackpot 2 | 1 3.466.427.050
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 804 500.000
  Giải ba 16.507 50.000
Xổ số miền bắc
 • Hà Nội
 • Quảng Ninh  image status
 • Bắc Ninh
 • Hải Phòng
 • Nam Định
 • Thái Bình
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua