Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số


Trực tiếp xổ số Vietlott Max 3D

XS Max 3D ngày 27-10-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 317 811 27 1tr
Nhì 512 203 999 800 16 350N
Ba 839 394 094 75 210N
616 617 457
KK 217 678 546 950 96 100N
223 728 249 591
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 352 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2881 40.000

XS Max 3D ngày 12-05-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 324 152 46 1tr
Nhì 330 899 802 115 56 350N
Ba 695 138 585 99 210N
776 588 161
KK 431 617 329 847 133 100N
058 790 565 644
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 383 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2732 40.000

XS Max 3D ngày 10-05-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 641 670 16 1tr
Nhì 293 620 085 571 42 350N
Ba 444 076 567 139 210N
048 552 717
KK 283 702 934 628 106 100N
129 029 781 124
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 251 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2855 40.000

XS Max 3D ngày 08-05-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 517 550 33 1tr
Nhì 101 951 842 520 98 350N
Ba 906 871 076 106 210N
824 790 443
KK 630 987 532 352 143 100N
280 102 504 733
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 30 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 75 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 400 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4301 40.000

XS Max 3D ngày 05-05-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 449 966 20 1tr
Nhì 940 850 133 979 56 350N
Ba 276 065 136 114 210N
533 383 369
KK 244 384 329 307 159 100N
739 438 047 231
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 341 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3218 40.000

XS Max 3D ngày 03-05-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 118 004 27 1tr
Nhì 482 505 307 706 48 350N
Ba 461 940 180 73 210N
698 275 628
KK 124 454 016 392 78 100N
972 248 735 671
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 13 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2580 40.000

XS Max 3D ngày 01-05-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 206 245 41 1tr
Nhì 692 314 108 336 85 350N
Ba 644 536 244 126 210N
028 749 155
KK 911 447 862 677 175 100N
406 706 500 159
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 495 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3630 40.000

Xổ số Max3D là gì?

Xổ số miền bắc
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh  image status
  • Bắc Ninh
  • Hải Phòng
  • Nam Định
  • Thái Bình
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua