Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Thái Bình ngày 14-04-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-04-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71396
Giải nhất 20801
Giải nhì 73470 83615
Giải ba 59318 54657 90221
19494 20418 77848
Giải tư 2581 6371 8850 1300
Giải năm 0309 2342 1961
6616 5569 5870
Giải sáu 496 635 489
Giải bảy 52 22 89 90
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 5,6,8,8
2 1,2
3 5
4 2,8
5 0,2,7
6 1,9
7 0,0,1
8 1,9,9
9 0,4,6,6
Đầu Đuôi
0,5,7,7,9 0
0,2,6,7,8 1
2,4,5 2
3
9 4
1,3 5
1,9,9 6
5 7
1,1,4 8
0,6,8,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 07-04-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-04-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93374
Giải nhất 18300
Giải nhì 59549 37037
Giải ba 74266 07569 23624
78397 06513 35761
Giải tư 1734 8632 0757 2118
Giải năm 7324 2369 6427
8196 1825 4339
Giải sáu 185 275 044
Giải bảy 65 17 72 50
Đầu Đuôi
0 0
1 3,7,8
2 4,4,5,7
3 2,4,7,9
4 4,9
5 0,7
6 1,5,6,9,9
7 2,4,5
8 5
9 6,7
Đầu Đuôi
0,5 0
6 1
3,7 2
1 3
2,2,3,4,7 4
2,6,7,8 5
6,9 6
1,2,3,5,9 7
1 8
3,4,6,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 31-03-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 31-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36909
Giải nhất 46217
Giải nhì 56679 32203
Giải ba 29726 90557 54987
59727 68447 57932
Giải tư 5581 4902 3035 7503
Giải năm 2059 7871 4346
0991 7274 7688
Giải sáu 183 311 228
Giải bảy 69 90 28 81
Đầu Đuôi
0 2,3,3,9
1 1,7
2 6,7,8,8
3 2,5
4 6,7
5 7,9
6 9
7 1,4,9
8 1,1,3,7,8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
1,7,8,8,9 1
0,3 2
0,0,8 3
7 4
3 5
2,4 6
1,2,4,5,8 7
2,2,8 8
0,5,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 24-03-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 24-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88274
Giải nhất 06693
Giải nhì 53350 57784
Giải ba 04071 89897 75341
98348 75312 33461
Giải tư 9003 5952 0115 9805
Giải năm 3069 2189 5874
3454 1490 7942
Giải sáu 935 713 633
Giải bảy 29 09 32 39
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1 2,3,5
2 9
3 2,3,5,9
4 1,2,8
5 0,2,4
6 1,9
7 1,4,4
8 4,9
9 0,3,7
Đầu Đuôi
5,9 0
4,6,7 1
1,3,4,5 2
0,1,3,9 3
5,7,7,8 4
0,1,3 5
6
9 7
4 8
0,2,3,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 17-03-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39399
Giải nhất 50264
Giải nhì 05861 93264
Giải ba 27209 38005 89679
63829 34307 28483
Giải tư 4711 8630 7059 6601
Giải năm 8554 0583 0657
3523 3494 1252
Giải sáu 639 625 190
Giải bảy 02 50 20 30
Đầu Đuôi
0 1,2,5,7,9
1 1
2 0,3,5,9
3 0,0,9
4
5 0,2,4,7,9
6 1,4,4
7 9
8 3,3
9 0,4,9
Đầu Đuôi
2,3,3,5,9 0
0,1,6 1
0,5 2
2,8,8 3
5,6,6,9 4
0,2 5
6
0,5 7
8
0,2,3,5,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 10-03-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98352
Giải nhất 69888
Giải nhì 07390 71903
Giải ba 65258 30308 67847
24138 66905 28830
Giải tư 7379 8073 8480 8743
Giải năm 8680 0868 0855
7163 2615 5429
Giải sáu 906 799 400
Giải bảy 57 88 64 26
Đầu Đuôi
0 0,3,5,6,8
1 5
2 6,9
3 0,8
4 3,7
5 2,5,7,8
6 3,4,8
7 3,9
8 0,0,8,8
9 0,9
Đầu Đuôi
0,3,8,8,9 0
1
5 2
0,4,6,7 3
6 4
0,1,5 5
0,2 6
4,5 7
0,3,5,6,8,8 8
2,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 03-03-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17632
Giải nhất 94774
Giải nhì 16188 17377
Giải ba 04817 77472 39263
02216 51663 23400
Giải tư 4505 3347 3003 7595
Giải năm 5793 1299 3483
9811 6264 8486
Giải sáu 695 008 399
Giải bảy 40 14 44 37
Đầu Đuôi
0 0,3,5,8
1 1,4,6,7
2
3 2,7
4 0,4,7
5
6 3,3,4
7 2,4,7
8 3,6,8
9 3,5,5,9,9
Đầu Đuôi
0,4 0
1 1
3,7 2
0,6,6,8,9 3
1,4,6,7 4
0,9,9 5
1,8 6
1,3,4,7 7
0,8 8
9,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 25-02-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 25-02-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15545
Giải nhất 85710
Giải nhì 17410 30692
Giải ba 77641 63547 40180
61070 59567 02946
Giải tư 5607 7989 8806 1262
Giải năm 0689 4410 5587
5247 7619 8861
Giải sáu 204 487 280
Giải bảy 16 06 98 51
Đầu Đuôi
0 4,6,6,7
1 0,0,0,6,9
2
3
4 1,5,6,7,7
5 1
6 1,2,7
7 0
8 0,0,7,7,9,9
9 2,8
Đầu Đuôi
1,1,1,7,8,8 0
4,5,6 1
6,9 2
3
0 4
4 5
0,0,1,4 6
0,4,4,6,8,8 7
9 8
1,8,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 18-02-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 18-02-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39903
Giải nhất 64007
Giải nhì 94691 49556
Giải ba 47851 91743 87428
63645 97610 97288
Giải tư 0270 5179 3109 4524
Giải năm 3849 9190 0418
6950 1098 3962
Giải sáu 093 429 132
Giải bảy 56 97 14 64
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1 0,4,8
2 4,8,9
3 2
4 3,5,9
5 0,1,6,6
6 2,4
7 0,9
8 8
9 0,1,3,7,8
Đầu Đuôi
1,5,7,9 0
5,9 1
3,6 2
0,4,9 3
1,2,6 4
4 5
5,5 6
0,9 7
1,2,8,9 8
0,2,4,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 04-02-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 04-02-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13300
Giải nhất 06268
Giải nhì 67798 98842
Giải ba 09251 37297 78533
05661 30866 26814
Giải tư 4278 1420 5112 9414
Giải năm 1534 1478 8664
1159 7081 3687
Giải sáu 446 627 656
Giải bảy 44 04 97 41
Đầu Đuôi
0 0,4
1 2,4,4
2 0,7
3 3,4
4 1,2,4,6
5 1,6,9
6 1,4,6,8
7 8,8
8 1,7
9 7,7,8
Đầu Đuôi
0,2 0
4,5,6,8 1
1,4 2
3 3
0,1,1,3,4,6 4
5
4,5,6 6
2,8,9,9 7
6,7,7,9 8
5 9

Xổ số Thái Bình ngày 28-01-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68274
Giải nhất 93911
Giải nhì 25484 47616
Giải ba 11003 93986 15302
61278 13916 23900
Giải tư 1710 1445 4678 9751
Giải năm 5496 0228 3343
5479 4126 8089
Giải sáu 221 438 853
Giải bảy 87 65 49 41
Đầu Đuôi
0 0,2,3
1 0,1,6,6
2 1,6,8
3 8
4 1,3,5,9
5 1,3
6 5
7 4,8,8,9
8 4,6,7,9
9 6
Đầu Đuôi
0,1 0
1,2,4,5 1
0 2
0,4,5 3
7,8 4
4,6 5
1,1,2,8,9 6
8 7
2,3,7,7 8
4,7,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 21-01-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 21-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45819
Giải nhất 88820
Giải nhì 92317 88686
Giải ba 03064 58435 11519
64759 52956 88514
Giải tư 1349 0927 3528 0716
Giải năm 1179 1641 6637
9021 2311 1232
Giải sáu 765 742 034
Giải bảy 28 76 18 13
Đầu Đuôi
0
1 1,3,4,6,7,8,9,9
2 0,1,7,8,8
3 2,4,5,7
4 1,2,9
5 6,9
6 4,5
7 6,9
8 6
9
Đầu Đuôi
2 0
1,2,4 1
3,4 2
1 3
1,3,6 4
3,6 5
1,5,7,8 6
1,2,3 7
1,2,2 8
1,1,4,5,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 14-01-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91138
Giải nhất 42203
Giải nhì 16727 62518
Giải ba 40212 38181 55475
98984 20314 05059
Giải tư 8841 4036 0947 9799
Giải năm 9576 2316 6534
0618 1125 2257
Giải sáu 115 313 503
Giải bảy 71 91 34 85
Đầu Đuôi
0 3,3
1 2,3,4,5,6,8,8
2 5,7
3 4,4,6,8
4 1,7
5 7,9
6
7 1,5,6
8 1,4,5
9 1,9
Đầu Đuôi
0
4,7,8,9 1
1 2
0,0,1 3
1,3,3,8 4
1,2,7,8 5
1,3,7 6
2,4,5 7
1,1,3 8
5,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 07-01-2024

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69618
Giải nhất 77903
Giải nhì 10601 27302
Giải ba 64369 67113 39541
91989 70398 06419
Giải tư 2465 5299 8705 5568
Giải năm 1279 2671 9902
2142 3112 6408
Giải sáu 615 603 561
Giải bảy 85 67 75 12
Đầu Đuôi
0 1,2,2,3,3,5,8
1 2,2,3,5,8,9
2
3
4 1,2
5
6 1,5,7,8,9
7 1,5,9
8 5,9
9 8,9
Đầu Đuôi
0
0,4,6,7 1
0,0,1,1,4 2
0,0,1 3
4
0,1,6,7,8 5
6
6 7
0,1,6,9 8
1,6,7,8,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 31-12-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 31-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73758
Giải nhất 80689
Giải nhì 75152 42067
Giải ba 69905 79800 28338
29736 28168 24917
Giải tư 3277 9831 1686 1236
Giải năm 2848 6743 8909
8565 2489 7595
Giải sáu 292 586 465
Giải bảy 42 82 02 43
Đầu Đuôi
0 0,2,5,9
1 7
2
3 1,6,6,8
4 2,3,3,8
5 2,8
6 5,5,7,8
7 7
8 2,6,6,9,9
9 2,5
Đầu Đuôi
0 0
3 1
0,4,5,8,9 2
4,4 3
4
0,6,6,9 5
3,3,8,8 6
1,6,7 7
3,4,5,6 8
0,8,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 24-12-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 24-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01243
Giải nhất 37916
Giải nhì 59482 35038
Giải ba 84947 66319 33665
08943 47178 78546
Giải tư 7854 3336 9083 7212
Giải năm 1120 8381 9628
5962 7004 3248
Giải sáu 498 694 995
Giải bảy 65 92 44 57
Đầu Đuôi
0 4
1 2,6,9
2 0,8
3 6,8
4 3,3,4,6,7,8
5 4,7
6 2,5,5
7 8
8 1,2,3
9 2,4,5,8
Đầu Đuôi
2 0
8 1
1,6,8,9 2
4,4,8 3
0,4,5,9 4
6,6,9 5
1,3,4 6
4,5 7
2,3,4,7,9 8
1 9

Xổ số Thái Bình ngày 17-12-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 03257
Giải nhất 14988
Giải nhì 21865 30155
Giải ba 62858 00770 81163
91066 32492 88398
Giải tư 6066 8357 7220 9032
Giải năm 5532 5899 2304
2862 4668 1049
Giải sáu 347 930 724
Giải bảy 90 59 43 61
Đầu Đuôi
0 4
1
2 0,4
3 0,2,2
4 3,7,9
5 5,7,7,8,9
6 1,2,3,5,6,6,8
7 0
8 8
9 0,2,8,9
Đầu Đuôi
2,3,7,9 0
6 1
3,3,6,9 2
4,6 3
0,2 4
5,6 5
6,6 6
4,5,5 7
5,6,8,9 8
4,5,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 10-12-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87360
Giải nhất 29463
Giải nhì 59670 85173
Giải ba 59452 73572 10791
73037 30913 85255
Giải tư 4173 1112 3763 1888
Giải năm 1518 0392 8758
2218 4504 5669
Giải sáu 163 177 086
Giải bảy 95 45 08 63
Đầu Đuôi
0 4,8
1 2,3,8,8
2
3 7
4 5
5 2,5,8
6 0,3,3,3,3,9
7 0,2,3,3,7
8 6,8
9 1,2,5
Đầu Đuôi
6,7 0
9 1
1,5,7,9 2
1,6,6,6,6,7,7 3
0 4
4,5,9 5
8 6
3,7 7
0,1,1,5,8 8
6 9

Xổ số Thái Bình ngày 03-12-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01716
Giải nhất 77561
Giải nhì 47720 88355
Giải ba 58888 22091 21180
93030 49821 58663
Giải tư 5620 5047 0428 6339
Giải năm 7437 0630 4896
2937 8774 2334
Giải sáu 663 164 416
Giải bảy 13 07 17 19
Đầu Đuôi
0 7
1 3,6,6,7,9
2 0,0,1,8
3 0,0,4,7,7,9
4 7
5 5
6 1,3,3,4
7 4
8 0,8
9 1,6
Đầu Đuôi
2,2,3,3,8 0
2,6,9 1
2
1,6,6 3
3,6,7 4
5 5
1,1,9 6
0,1,3,3,4 7
2,8 8
1,3 9

Xổ số Thái Bình ngày 26-11-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11873
Giải nhất 79812
Giải nhì 47282 88599
Giải ba 70943 22982 59952
37117 45252 21860
Giải tư 1123 4002 3496 2068
Giải năm 4388 0945 3653
5957 2143 9067
Giải sáu 706 799 886
Giải bảy 20 53 07 84
Đầu Đuôi
0 2,6,7
1 2,7
2 0,3
3
4 3,3,5
5 2,2,3,3,7
6 0,7,8
7 3
8 2,2,4,6,8
9 6,9,9
Đầu Đuôi
2,6 0
1
0,1,5,5,8,8 2
2,4,4,5,5,7 3
8 4
4 5
0,8,9 6
0,1,5,6 7
6,8 8
9,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 19-11-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 38429
Giải nhất 02633
Giải nhì 37498 40297
Giải ba 14331 95638 82894
72723 51994 85732
Giải tư 1243 0254 8383 9997
Giải năm 2136 7389 6623
6224 6833 9192
Giải sáu 062 766 980
Giải bảy 28 19 90 64
Đầu Đuôi
0
1 9
2 3,3,4,8,9
3 1,2,3,3,6,8
4 3
5 4
6 2,4,6
7
8 0,3,9
9 0,2,4,4,7,7,8
Đầu Đuôi
8,9 0
3 1
3,6,9 2
2,2,3,3,4,8 3
2,5,6,9,9 4
5
3,6 6
9,9 7
2,3,9 8
1,2,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 12-11-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98375
Giải nhất 76516
Giải nhì 96169 75327
Giải ba 43330 15764 27087
13704 97836 25835
Giải tư 9431 1962 5810 4897
Giải năm 9119 0490 7211
2058 3074 0453
Giải sáu 290 942 079
Giải bảy 29 03 05 28
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 0,1,6,9
2 7,8,9
3 0,1,5,6
4 2
5 3,8
6 2,4,9
7 4,5,9
8 7
9 0,0,7
Đầu Đuôi
1,3,9,9 0
1,3 1
4,6 2
0,5 3
0,6,7 4
0,3,7 5
1,3 6
2,8,9 7
2,5 8
1,2,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 05-11-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13484
Giải nhất 62472
Giải nhì 97647 30290
Giải ba 96683 64645 65882
83382 20464 22682
Giải tư 6452 9102 3170 3977
Giải năm 7528 6996 3815
7783 1529 0445
Giải sáu 698 485 457
Giải bảy 02 44 33 77
Đầu Đuôi
0 2,2
1 5
2 8,9
3 3
4 4,5,5,7
5 2,7
6 4
7 0,2,7,7
8 2,2,2,3,3,4,5
9 0,6,8
Đầu Đuôi
7,9 0
1
0,0,5,7,8,8,8 2
3,8,8 3
4,6,8 4
1,4,4,8 5
9 6
4,5,7,7 7
2,9 8
2 9

Xổ số Thái Bình ngày 29-10-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 29-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 38050
Giải nhất 04168
Giải nhì 83796 74143
Giải ba 46175 33024 87212
07984 99654 49740
Giải tư 4498 5248 3927 6097
Giải năm 9698 0861 8674
7422 8367 3774
Giải sáu 521 297 393
Giải bảy 20 26 73 53
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,1,2,4,6,7
3
4 0,3,8
5 0,3,4
6 1,7,8
7 3,4,4,5
8 4
9 3,6,7,7,8,8
Đầu Đuôi
2,4,5 0
2,6 1
1,2 2
4,5,7,9 3
2,5,7,7,8 4
7 5
2,9 6
2,6,9,9 7
4,6,9,9 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 22-10-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 22-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91918
Giải nhất 71417
Giải nhì 88769 04327
Giải ba 51414 00736 72340
97988 72175 71832
Giải tư 6133 5179 2610 9379
Giải năm 5776 3154 1993
8030 4721 1483
Giải sáu 740 282 296
Giải bảy 92 25 24 11
Đầu Đuôi
0
1 0,1,4,7,8
2 1,4,5,7
3 0,2,3,6
4 0,0
5 4
6 9
7 5,6,9,9
8 2,3,8
9 2,3,6
Đầu Đuôi
1,3,4,4 0
1,2 1
3,8,9 2
3,8,9 3
1,2,5 4
2,7 5
3,7,9 6
1,2 7
1,8 8
6,7,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 15-10-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 15-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15013
Giải nhất 43153
Giải nhì 40745 63082
Giải ba 64745 57226 04843
26387 03424 95773
Giải tư 2455 0971 5175 1254
Giải năm 8586 1190 6393
6972 4232 6650
Giải sáu 999 997 294
Giải bảy 29 60 79 77
Đầu Đuôi
0
1 3
2 4,6,9
3 2
4 3,5,5
5 0,3,4,5
6 0
7 1,2,3,5,7,9
8 2,6,7
9 0,3,4,7,9
Đầu Đuôi
5,6,9 0
7 1
3,7,8 2
1,4,5,7,9 3
2,5,9 4
4,4,5,7 5
2,8 6
7,8,9 7
8
2,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 08-10-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 08-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75188
Giải nhất 80266
Giải nhì 52602 61671
Giải ba 43993 77200 47305
51189 11181 50779
Giải tư 9062 2622 7482 2405
Giải năm 5596 3273 5134
6369 8790 1351
Giải sáu 920 046 064
Giải bảy 14 18 68 60
Đầu Đuôi
0 0,2,5,5
1 4,8
2 0,2
3 4
4 6
5 1
6 0,2,4,6,8,9
7 1,3,9
8 1,2,8,9
9 0,3,6
Đầu Đuôi
0,2,6,9 0
5,7,8 1
0,2,6,8 2
7,9 3
1,3,6 4
0,0 5
4,6,9 6
7
1,6,8 8
6,7,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 01-10-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 01-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07289
Giải nhất 57908
Giải nhì 18906 69144
Giải ba 51729 76652 54656
92756 68233 32508
Giải tư 0871 5315 5694 7563
Giải năm 0132 5407 0788
0333 0870 4833
Giải sáu 359 623 838
Giải bảy 03 74 25 87
Đầu Đuôi
0 3,6,7,8,8
1 5
2 3,5,9
3 2,3,3,3,8
4 4
5 2,6,6,9
6 3
7 0,1,4
8 7,8,9
9 4
Đầu Đuôi
7 0
7 1
3,5 2
0,2,3,3,3,6 3
4,7,9 4
1,2 5
0,5,5 6
0,8 7
0,0,3,8 8
2,5,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 24-09-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 24-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62778
Giải nhất 20839
Giải nhì 29228 65528
Giải ba 22314 73466 17819
70905 97087 67176
Giải tư 8299 1202 0788 8971
Giải năm 5759 0216 3733
2360 8984 1505
Giải sáu 067 617 701
Giải bảy 40 44 30 51
Đầu Đuôi
0 1,2,5,5
1 4,6,7,9
2 8,8
3 0,3,9
4 0,4
5 1,9
6 0,6,7
7 1,6,8
8 4,7,8
9 9
Đầu Đuôi
3,4,6 0
0,5,7 1
0 2
3 3
1,4,8 4
0,0 5
1,6,7 6
1,6,8 7
2,2,7,8 8
1,3,5,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 17-09-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 22365
Giải nhất 80585
Giải nhì 51233 18206
Giải ba 96019 28041 33335
84405 47766 56983
Giải tư 0662 9764 3649 9731
Giải năm 9034 3966 3093
1775 7898 1925
Giải sáu 266 316 572
Giải bảy 97 50 53 24
Đầu Đuôi
0 5,6
1 6,9
2 4,5
3 1,3,4,5
4 1,9
5 0,3
6 2,4,5,6,6,6
7 2,5
8 3,5
9 3,7,8
Đầu Đuôi
5 0
3,4 1
6,7 2
3,5,8,9 3
2,3,6 4
0,2,3,6,7,8 5
0,1,6,6,6 6
9 7
9 8
1,4 9

Xổ số Thái Bình ngày 10-09-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35902
Giải nhất 31314
Giải nhì 95602 40508
Giải ba 88800 91768 96669
72035 32840 02228
Giải tư 7304 9775 0393 2766
Giải năm 9414 1229 3791
2810 9720 9332
Giải sáu 840 864 219
Giải bảy 40 66 26 22
Đầu Đuôi
0 0,2,2,4,8
1 0,4,4,9
2 0,2,6,8,9
3 2,5
4 0,0,0
5
6 4,6,6,8,9
7 5
8
9 1,3
Đầu Đuôi
0,1,2,4,4,4 0
9 1
0,0,2,3 2
9 3
0,1,1,6 4
3,7 5
2,6,6 6
7
0,2,6 8
1,2,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 03-09-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31186
Giải nhất 04843
Giải nhì 91474 14263
Giải ba 71382 56092 53921
86765 79000 44950
Giải tư 6310 9597 4434 5220
Giải năm 8407 8811 5408
5120 4332 2064
Giải sáu 058 233 028
Giải bảy 36 10 13 21
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 0,0,1,3
2 0,0,1,1,8
3 2,3,4,6
4 3
5 0,8
6 3,4,5
7 4
8 2,6
9 2,7
Đầu Đuôi
0,1,1,2,2,5 0
1,2,2 1
3,8,9 2
1,3,4,6 3
3,6,7 4
6 5
3,8 6
0,9 7
0,2,5 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 27-08-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 27-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 18448
Giải nhất 73829
Giải nhì 73174 57227
Giải ba 64570 10484 87444
72236 25998 89251
Giải tư 6646 2444 8189 0403
Giải năm 3250 0583 4468
3204 6188 6210
Giải sáu 779 581 275
Giải bảy 11 61 62 10
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,0,1
2 7,9
3 6
4 4,4,6,8
5 0,1
6 1,2,8
7 0,4,5,9
8 1,3,4,8,9
9 8
Đầu Đuôi
1,1,5,7 0
1,5,6,8 1
6 2
0,8 3
0,4,4,7,8 4
7 5
3,4 6
2 7
4,6,8,9 8
2,7,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 13-08-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 13-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 84528
Giải nhất 96875
Giải nhì 83636 11470
Giải ba 17608 65742 48426
85044 78834 64130
Giải tư 3346 9946 2325 2587
Giải năm 6922 6348 8028
4123 3955 7616
Giải sáu 975 239 505
Giải bảy 29 48 01 79
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1 6
2 2,3,5,6,8,8,9
3 0,4,6,9
4 2,4,6,6,8,8
5 5
6
7 0,5,5,9
8 7
9
Đầu Đuôi
3,7 0
0 1
2,4 2
2 3
3,4 4
0,2,5,7,7 5
1,2,3,4,4 6
8 7
0,2,2,4,4 8
2,3,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 30-07-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 30-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55741
Giải nhất 43813
Giải nhì 02309 00386
Giải ba 62033 45369 94823
71231 62175 14881
Giải tư 6227 7794 5254 8472
Giải năm 4335 0643 4241
7311 5926 4135
Giải sáu 928 952 289
Giải bảy 49 37 46 09
Đầu Đuôi
0 9,9
1 1,3
2 3,6,7,8
3 1,3,5,5,7
4 1,1,3,6,9
5 2,4
6 9
7 2,5
8 1,6,9
9 4
Đầu Đuôi
0
1,3,4,4,8 1
5,7 2
1,2,3,4 3
5,9 4
3,3,7 5
2,4,8 6
2,3 7
2 8
0,0,4,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 23-07-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58062
Giải nhất 16342
Giải nhì 32714 32089
Giải ba 95921 89695 40569
92129 05613 50218
Giải tư 9346 4130 0937 3171
Giải năm 9242 5408 4964
4861 9460 1769
Giải sáu 794 347 393
Giải bảy 47 42 87 44
Đầu Đuôi
0 8
1 3,4,8
2 1,9
3 0,7
4 2,2,2,4,6,7,7
5
6 0,1,2,4,9,9
7 1
8 7,9
9 3,4,5
Đầu Đuôi
3,6 0
2,6,7 1
4,4,4,6 2
1,9 3
1,4,6,9 4
9 5
4 6
3,4,4,8 7
0,1 8
2,6,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 16-07-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 16-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51351
Giải nhất 45672
Giải nhì 33664 34988
Giải ba 11840 80820 21070
94557 68550 68572
Giải tư 1294 6035 1137 1192
Giải năm 2972 8180 1346
0819 4068 4018
Giải sáu 761 920 817
Giải bảy 63 51 25 75
Đầu Đuôi
0
1 7,8,9
2 0,0,5
3 5,7
4 0,6
5 0,1,1,7
6 1,3,4,8
7 0,2,2,2,5
8 0,8
9 2,4
Đầu Đuôi
2,2,4,5,7,8 0
5,5,6 1
7,7,7,9 2
6 3
6,9 4
2,3,7 5
4 6
1,3,5 7
1,6,8 8
1 9

Xổ số Thái Bình ngày 02-07-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 02-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57123
Giải nhất 20479
Giải nhì 94195 90632
Giải ba 09599 24595 62714
10302 29610 84396
Giải tư 0499 8769 9271 1209
Giải năm 9426 1181 7561
1683 4179 0165
Giải sáu 999 275 227
Giải bảy 21 23 12 96
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,2,4
2 1,3,3,6,7
3 2
4
5
6 1,5,9
7 1,5,9,9
8 1,3
9 5,5,6,6,9,9,9
Đầu Đuôi
1 0
2,6,7,8 1
0,1,3 2
2,2,8 3
1 4
6,7,9,9 5
2,9,9 6
2 7
8
0,6,7,7,9,9,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 25-06-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 25-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 63634
Giải nhất 89812
Giải nhì 83546 02844
Giải ba 03095 31835 01834
53707 10733 27255
Giải tư 2684 8989 2268 5181
Giải năm 0406 8073 3678
8809 0787 7548
Giải sáu 446 547 268
Giải bảy 43 62 13 16
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 2,3,6
2
3 3,4,4,5
4 3,4,6,6,7,8
5 5
6 2,8,8
7 3,8
8 1,4,7,9
9 5
Đầu Đuôi
0
8 1
1,6 2
1,3,4,7 3
3,3,4,8 4
3,5,9 5
0,1,4,4 6
0,4,8 7
4,6,6,7 8
0,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 18-06-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 18-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94351
Giải nhất 86452
Giải nhì 40375 70701
Giải ba 16826 73799 20523
29253 46513 59983
Giải tư 8752 1003 1258 0694
Giải năm 4692 6076 1357
2315 0639 0106
Giải sáu 792 419 788
Giải bảy 99 72 27 42
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 3,5,9
2 3,6,7
3 9
4 2
5 1,2,2,3,7,8
6
7 2,5,6
8 3,8
9 2,2,4,9,9
Đầu Đuôi
0
0,5 1
4,5,5,7,9,9 2
0,1,2,5,8 3
9 4
1,7 5
0,2,7 6
2,5 7
5,8 8
1,3,9,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 11-06-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 11-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46260
Giải nhất 22720
Giải nhì 81504 02173
Giải ba 16658 20643 72434
05068 21857 41825
Giải tư 1921 6654 3727 7848
Giải năm 6263 0249 2221
9684 5345 4156
Giải sáu 967 239 243
Giải bảy 96 57 78 64
Đầu Đuôi
0 4
1
2 0,1,1,5,7
3 4,9
4 3,3,5,8,9
5 4,6,7,7,8
6 0,3,4,7,8
7 3,8
8 4
9 6
Đầu Đuôi
2,6 0
2,2 1
2
4,4,6,7 3
0,3,5,6,8 4
2,4 5
5,9 6
2,5,5,6 7
4,5,6,7 8
3,4 9

Xổ số Thái Bình ngày 04-06-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 04-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04408
Giải nhất 98155
Giải nhì 29784 89293
Giải ba 39341 14393 11089
61352 00867 38422
Giải tư 2710 2069 7376 8015
Giải năm 2800 3282 3775
0197 7450 6606
Giải sáu 870 440 693
Giải bảy 64 73 67 90
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 0,5
2 2
3
4 0,1
5 0,2,5
6 4,7,7,9
7 0,3,5,6
8 2,4,9
9 0,3,3,3,7
Đầu Đuôi
0,1,4,5,7,9 0
4 1
2,5,8 2
7,9,9,9 3
6,8 4
1,5,7 5
0,7 6
6,6,9 7
0 8
6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 28-05-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 54715
Giải nhất 89453
Giải nhì 62671 65605
Giải ba 66688 23091 70278
67240 77414 84419
Giải tư 6460 6414 2092 3789
Giải năm 3415 9106 9342
6115 6903 5750
Giải sáu 930 403 204
Giải bảy 51 47 20 25
Đầu Đuôi
0 3,3,4,5,6
1 4,4,5,5,5,9
2 0,5
3 0
4 0,2,7
5 0,1,3
6 0
7 1,8
8 8,9
9 1,2
Đầu Đuôi
2,3,4,5,6 0
5,7,9 1
4,9 2
0,0,5 3
0,1,1 4
0,1,1,1,2 5
0 6
4 7
7,8 8
1,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 21-05-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 21-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90429
Giải nhất 71396
Giải nhì 19195 54457
Giải ba 73996 36517 63753
81197 41112 35777
Giải tư 5252 4045 8214 5290
Giải năm 3753 5722 9531
4245 8958 4402
Giải sáu 356 186 963
Giải bảy 80 91 69 12
Đầu Đuôi
0 2
1 2,2,4,7
2 2,9
3 1
4 5,5
5 2,3,3,6,7,8
6 3,9
7 7
8 0,6
9 0,1,5,6,6,7
Đầu Đuôi
8,9 0
3,9 1
0,1,1,2,5 2
5,5,6 3
1 4
4,4,9 5
5,8,9,9 6
1,5,7,9 7
5 8
2,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 14-05-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 53294
Giải nhất 69042
Giải nhì 68714 81585
Giải ba 34580 69692 54626
74712 85831 92932
Giải tư 4605 6570 5402 6839
Giải năm 2226 4896 8614
5274 8884 5508
Giải sáu 799 620 110
Giải bảy 63 83 49 52
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 0,2,4,4
2 0,6,6
3 1,2,9
4 2,9
5 2
6 3
7 0,4
8 0,3,4,5
9 2,4,6,9
Đầu Đuôi
1,2,7,8 0
3 1
0,1,3,4,5,9 2
6,8 3
1,1,7,8,9 4
0,8 5
2,2,9 6
7
0 8
3,4,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 07-05-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67958
Giải nhất 4581
Giải nhì 66553 53731
Giải ba 29927 78865 75038
79073 49088 56094
Giải tư 4698 4722 7002 3531
Giải năm 4170 5258 1798
2478 7866 2760
Giải sáu 145 664 656
Giải bảy 73 99 ..
Đầu Đuôi
0 ,2
1
2 2,7
3 1,1,8
4 5
5 3,6,8,8
6 0,4,5,6
7 0,3,3,8
8 8
9 4,8,8,9
Đầu Đuôi
,1,6,7 0
3,3 1
0,2 2
5,7,7 3
6,9 4
4,6 5
5,6 6
2 7
3,5,5,7,8,9,9 8
9 9

Xổ số Thái Bình ngày 30-04-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 30-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15890
Giải nhất 07549
Giải nhì 67849 59990
Giải ba 76691 30858 96851
96626 23143 34086
Giải tư 9260 2525 2042 3051
Giải năm 1284 1518 2176
1886 9099 4859
Giải sáu 688 649 901
Giải bảy 57 15 46 50
Đầu Đuôi
0 1
1 5,8
2 5,6
3
4 2,3,6,9,9,9
5 0,1,1,7,8,9
6 0
7 6
8 4,6,6,8
9 0,0,1,9
Đầu Đuôi
5,6,9,9 0
0,5,5,9 1
4 2
4 3
8 4
1,2 5
2,4,7,8,8 6
5 7
1,5,8 8
4,4,4,5,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 23-04-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 28951
Giải nhất 79861
Giải nhì 70955 68786
Giải ba 43071 59190 65454
15409 55480 62634
Giải tư 9220 1902 4851 6928
Giải năm 2068 3687 6273
9336 1614 3481
Giải sáu 996 726 790
Giải bảy 72 23 44 12
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2,4
2 0,3,6,8
3 4,6
4 4
5 1,1,4,5
6 1,8
7 1,2,3
8 0,1,6,7
9 0,0,6
Đầu Đuôi
2,8,9,9 0
5,5,6,7,8 1
0,1,7 2
2,7 3
1,3,4,5 4
5 5
2,3,8,9 6
8 7
2,6 8
0 9

Xổ số Thái Bình ngày 16-04-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 16-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55486
Giải nhất 67518
Giải nhì 39479 12904
Giải ba 53605 82586 23229
30400 52158 95085
Giải tư 3475 2725 1374 1214
Giải năm 5409 2377 4049
9776 9148 6054
Giải sáu 141 536 640
Giải bảy 48 28 44 15
Đầu Đuôi
0 0,4,5,9
1 4,5,8
2 5,8,9
3 6
4 0,1,4,8,8,9
5 4,8
6
7 4,5,6,7,9
8 5,6,6
9
Đầu Đuôi
0,4 0
4 1
2
3
0,1,4,5,7 4
0,1,2,7,8 5
3,7,8,8 6
7 7
1,2,4,4,5 8
0,2,4,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 09-04-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 09-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 10026
Giải nhất 76693
Giải nhì 66574 62714
Giải ba 54568 53998 95807
03990 50571 84713
Giải tư 1316 0902 7909 3442
Giải năm 3716 6641 4419
8431 3158 0433
Giải sáu 469 923 443
Giải bảy 02 73 58 12
Đầu Đuôi
0 2,2,7,9
1 2,3,4,6,6,9
2 3,6
3 1,3
4 1,2,3
5 8,8
6 8,9
7 1,3,4
8
9 0,3,8
Đầu Đuôi
9 0
3,4,7 1
0,0,1,4 2
1,2,3,4,7,9 3
1,7 4
5
1,1,2 6
0 7
5,5,6,9 8
0,1,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 02-04-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 02-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01844
Giải nhất 86587
Giải nhì 43090 21057
Giải ba 57039 85367 50887
42799 15519 33621
Giải tư 2573 5217 1536 8939
Giải năm 2106 7124 5477
8497 6140 1356
Giải sáu 057 954 095
Giải bảy 96 07 70 77
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7,9
2 1,4
3 6,9,9
4 0,4
5 4,6,7,7
6 7
7 0,3,7,7
8 7,7
9 0,5,6,7,9
Đầu Đuôi
4,7,9 0
2 1
2
7 3
2,4,5 4
9 5
0,3,5,9 6
0,1,5,5,6,7,7,8,8,9 7
8
1,3,3,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 26-03-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57765
Giải nhất 81664
Giải nhì 81817 24222
Giải ba 29370 84409 04923
57889 07071 93934
Giải tư 4102 2973 6263 6666
Giải năm 8566 3378 2688
1310 3160 6446
Giải sáu 895 560 344
Giải bảy 30 52 63 13
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,3,7
2 2,3
3 0,4
4 4,6
5 2
6 0,0,3,3,4,5,6,6
7 0,1,3,8
8 8,9
9 5
Đầu Đuôi
1,3,6,6,7 0
7 1
0,2,5 2
1,2,6,6,7 3
3,4,6 4
6,9 5
4,6,6 6
1 7
7,8 8
0,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 19-03-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 86903
Giải nhất 51904
Giải nhì 86833 22870
Giải ba 85621 16256 18746
84156 68556 38891
Giải tư 3826 9033 6756 8348
Giải năm 9234 5163 4061
7108 1862 5943
Giải sáu 562 892 334
Giải bảy 04 72 23 96
Đầu Đuôi
0 3,4,4,8
1
2 1,3,6
3 3,3,4,4
4 3,6,8
5 6,6,6,6
6 1,2,2,3
7 0,2
8
9 1,2,6
Đầu Đuôi
7 0
2,6,9 1
6,6,7,9 2
0,2,3,3,4,6 3
0,0,3,3 4
5
2,4,5,5,5,5,9 6
7
0,4 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 12-03-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56695
Giải nhất 14685
Giải nhì 86290 10847
Giải ba 34708 21368 14720
47299 88746 86664
Giải tư 7445 4972 3960 2366
Giải năm 5485 6833 4077
3698 4339 1046
Giải sáu 108 993 097
Giải bảy 03 96 19 08
Đầu Đuôi
0 3,8,8,8
1 9
2 0
3 3,9
4 5,6,6,7
5
6 0,4,6,8
7 2,7
8 5,5
9 0,3,5,6,7,8,9
Đầu Đuôi
2,6,9 0
1
7 2
0,3,9 3
6 4
4,8,8,9 5
4,4,6,9 6
4,7,9 7
0,0,0,6,9 8
1,3,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 05-03-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58118
Giải nhất 72226
Giải nhì 98850 15773
Giải ba 71749 51632 31209
50187 40158 45441
Giải tư 5688 2460 5843 0309
Giải năm 4886 9358 5870
7416 4769 2711
Giải sáu 963 478 989
Giải bảy 55 01 37 62
Đầu Đuôi
0 1,9,9
1 1,6,8
2 6
3 2,7
4 1,3,9
5 0,5,8,8
6 0,2,3,9
7 0,3,8
8 6,7,8,9
9
Đầu Đuôi
5,6,7 0
0,1,4 1
3,6 2
4,6,7 3
4
5 5
1,2,8 6
3,8 7
1,5,5,7,8 8
0,0,4,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 26-02-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67360
Giải nhất 84040
Giải nhì 06293 78613
Giải ba 24044 91197 69571
29604 00428 26260
Giải tư 4048 4141 7341 5700
Giải năm 7841 6441 1365
9604 4719 8308
Giải sáu 797 374 706
Giải bảy 41 71 90 63
Đầu Đuôi
0 0,4,4,6,8
1 3,9
2 8
3
4 0,1,1,1,1,1,4,8
5
6 0,0,3,5
7 1,1,4
8
9 0,3,7,7
Đầu Đuôi
0,4,6,6,9 0
4,4,4,4,4,7,7 1
2
1,6,9 3
0,0,4,7 4
6 5
0 6
9,9 7
0,2,4 8
1 9

Xổ số Thái Bình ngày 19-02-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37264
Giải nhất 91013
Giải nhì 12898 74782
Giải ba 55545 21772 22607
84687 82142 07279
Giải tư 0761 3614 1563 8265
Giải năm 1344 6462 7435
1453 9110 8165
Giải sáu 070 804 075
Giải bảy 54 04 48 50
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 0,3,4
2
3 5
4 2,4,5,8
5 0,3,4
6 1,2,3,4,5,5
7 0,2,5,9
8 2,7
9 8
Đầu Đuôi
1,5,7 0
6 1
4,6,7,8 2
1,5,6 3
0,0,1,4,5,6 4
3,4,6,6,7 5
6
0,8 7
4,9 8
7 9

Xổ số Thái Bình ngày 12-02-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09841
Giải nhất 45011
Giải nhì 90809 72174
Giải ba 65283 75479 49179
37768 19980 20304
Giải tư 4317 8272 6686 8254
Giải năm 6216 2610 5272
7590 2067 7968
Giải sáu 343 444 603
Giải bảy 63 42 35 13
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 0,1,3,6,7
2
3 5
4 1,2,3,4
5 4
6 3,7,8,8
7 2,2,4,9,9
8 0,3,6
9 0
Đầu Đuôi
1,8,9 0
1,4 1
4,7,7 2
0,1,4,6,8 3
0,4,5,7 4
3 5
1,8 6
1,6 7
6,6 8
0,7,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 05-02-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06194
Giải nhất 41299
Giải nhì 35133 39473
Giải ba 40420 29343 31064
66278 59129 16617
Giải tư 7037 9260 2809 5294
Giải năm 7690 7727 6959
0095 1920 7180
Giải sáu 078 772 457
Giải bảy 85 74 31 79
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,0,7,9
3 1,3,7
4 3
5 7,9
6 0,4
7 2,3,4,8,8,9
8 0,5
9 0,4,4,5,9
Đầu Đuôi
2,2,6,8,9 0
3 1
7 2
3,4,7 3
6,7,9,9 4
8,9 5
6
1,2,3,5 7
7,7 8
0,2,5,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 29-01-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 29-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76479
Giải nhất 25766
Giải nhì 72194 11034
Giải ba 40098 29006 40715
61584 39911 24856
Giải tư 3454 3693 5723 7638
Giải năm 5842 0789 9534
0388 1327 2320
Giải sáu 134 548 571
Giải bảy 35 26 48 03
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,5
2 0,3,6,7
3 4,4,4,5,8
4 2,8,8
5 4,6
6 6
7 1,9
8 4,8,9
9 3,4,8
Đầu Đuôi
2 0
1,7 1
4 2
0,2,9 3
3,3,3,5,8,9 4
1,3 5
0,2,5,6 6
2 7
3,4,4,8,9 8
7,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 15-01-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 15-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44221
Giải nhất 25945
Giải nhì 14590 57392
Giải ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
Giải tư 7401 4194 1991 5569
Giải năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Giải sáu 938 566 749
Giải bảy 45 57 00 28
Đầu Đuôi
0 0,1,4,4,8
1 2,6
2 1,8
3 3,8
4 1,5,5,9
5 7
6 4,6,9
7 8,9
8 0
9 0,1,2,2,4
Đầu Đuôi
0,8,9 0
0,2,4,9 1
1,9,9 2
3 3
0,0,6,9 4
4,4 5
1,6 6
5 7
0,2,3,7 8
4,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 08-01-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 08-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20040
Giải nhất 76965
Giải nhì 00725 96045
Giải ba 24055 40269 79722
76857 77039 09960
Giải tư 0127 1158 7977 9924
Giải năm 8164 3677 6511
3395 2012 1538
Giải sáu 389 582 191
Giải bảy 84 73 61 44
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 2,4,5,7
3 8,9
4 0,4,5
5 5,7,8
6 0,1,4,5,9
7 3,7,7
8 2,4,9
9 1,5
Đầu Đuôi
4,6 0
1,6,9 1
1,2,8 2
7 3
2,4,6,8 4
2,4,5,6,9 5
6
2,5,7,7 7
3,5 8
3,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 01-01-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 01-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16705
Giải nhất 76828
Giải nhì 65067 99229
Giải ba 37479 43231 85530
21742 26053 25473
Giải tư 4250 7737 3949 9814
Giải năm 2879 2534 0977
9752 0363 5688
Giải sáu 864 443 591
Giải bảy 59 47 96 67
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 8,9
3 0,1,4,7
4 2,3,7,9
5 0,2,3,9
6 3,4,7,7
7 3,7,9,9
8 8
9 1,6
Đầu Đuôi
3,5 0
3,9 1
4,5 2
4,5,6,7 3
1,3,6 4
0 5
9 6
3,4,6,6,7 7
2,8 8
2,4,5,7,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 25-12-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 25-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 95636
Giải nhất 89842
Giải nhì 35227 93162
Giải ba 23542 10870 62151
15812 08979 22616
Giải tư 2113 0846 7111 8523
Giải năm 7438 7181 2406
9790 6235 1703
Giải sáu 396 458 974
Giải bảy 63 55 93 48
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,2,3,6
2 3,7
3 5,6,8
4 2,2,6,8
5 1,5,8
6 2,3
7 0,4,9
8 1
9 0,3,6
Đầu Đuôi
7,9 0
1,5,8 1
1,4,4,6 2
0,1,2,6,9 3
7 4
3,5 5
0,1,3,4,9 6
2 7
3,4,5 8
7 9

Xổ số Thái Bình ngày 18-12-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 18-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 32505
Giải nhất 41658
Giải nhì 88892 35125
Giải ba 57424 87950 78338
29120 52361 52559
Giải tư 4080 1548 3942 0562
Giải năm 7432 0250 2085
3450 8964 5224
Giải sáu 004 259 056
Giải bảy 98 79 69 29
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 0,4,4,5,9
3 2,8
4 2,8
5 0,0,0,6,8,9,9
6 1,2,4,9
7 9
8 0,5
9 2,8
Đầu Đuôi
2,5,5,5,8 0
6 1
3,4,6,9 2
3
0,2,2,6 4
0,2,8 5
5 6
7
3,4,5,9 8
2,5,5,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 11-12-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 11-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20815
Giải nhất 72778
Giải nhì 79220 91810
Giải ba 55493 80570 20785
24213 42782 51900
Giải tư 0785 8230 4726 7524
Giải năm 4913 5934 3266
3294 4784 7261
Giải sáu 106 592 572
Giải bảy 54 80 25 36
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,3,3,5
2 0,4,5,6
3 0,4,6
4
5 4
6 1,6
7 0,2,8
8 0,2,4,5,5
9 2,3,4
Đầu Đuôi
0,1,2,3,7,8 0
6 1
7,8,9 2
1,1,9 3
2,3,5,8,9 4
1,2,8,8 5
0,2,3,6 6
7
7 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 04-12-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 04-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 05028
Giải nhất 94007
Giải nhì 18783 39801
Giải ba 50296 49926 94188
85957 88720 36286
Giải tư 7781 9228 6483 6636
Giải năm 5841 9320 2564
5651 9661 6285
Giải sáu 517 782 277
Giải bảy 21 10 67 39
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,7
2 0,0,1,6,8,8
3 6,9
4 1
5 1,7
6 1,4,7
7 7
8 1,2,3,3,5,6,8
9 6
Đầu Đuôi
1,2,2 0
0,2,4,5,6,8 1
8 2
8,8 3
6 4
8 5
2,3,8,9 6
0,1,5,6,7 7
2,2,8 8
3 9

Xổ số Thái Bình ngày 27-11-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 27-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67857
Giải nhất 24762
Giải nhì 15441 04864
Giải ba 08271 66428 62919
75365 85787 21002
Giải tư 0896 5072 9185 7394
Giải năm 3832 8408 2046
5486 7182 2401
Giải sáu 695 320 642
Giải bảy 42 55 21 80
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1 9
2 0,1,8
3 2
4 1,2,2,6
5 5,7
6 2,4,5
7 1,2
8 0,2,5,6,7
9 4,5,6
Đầu Đuôi
2,8 0
0,2,4,7 1
0,3,4,4,6,7,8 2
3
6,9 4
5,6,8,9 5
4,8,9 6
5,8 7
0,2 8
1 9

Xổ số Thái Bình ngày 20-11-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 20-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 80770
Giải nhất 74803
Giải nhì 88570 42720
Giải ba 53876 08026 67336
03704 43408 16903
Giải tư 2018 8532 3564 2072
Giải năm 8409 7739 0074
9074 0573 6822
Giải sáu 820 944 037
Giải bảy 52 33 61 24
Đầu Đuôi
0 3,3,4,8,9
1 8
2 0,0,2,4,6
3 2,3,6,7,9
4 4
5 2
6 1,4
7 0,0,2,3,4,4,6
8
9
Đầu Đuôi
2,2,7,7 0
6 1
2,3,5,7 2
0,0,3,7 3
0,2,4,6,7,7 4
5
2,3,7 6
3 7
0,1 8
0,3 9

Xổ số Thái Bình ngày 13-11-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 13-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 96305
Giải nhất 67959
Giải nhì 20646 33331
Giải ba 93051 86138 60171
34010 77612 40721
Giải tư 7922 7402 4996 9753
Giải năm 9028 0798 6142
5181 3005 0430
Giải sáu 913 266 605
Giải bảy 20 21 36 01
Đầu Đuôi
0 1,2,5,5,5
1 0,2,3
2 0,1,1,2,8
3 0,1,6,8
4 2,6
5 1,3,9
6 6
7 1
8 1
9 6,8
Đầu Đuôi
1,2,3 0
0,2,2,3,5,7,8 1
0,1,2,4 2
1,5 3
4
0,0,0 5
3,4,6,9 6
7
2,3,9 8
5 9

Xổ số Thái Bình ngày 06-11-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 06-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77471
Giải nhất 19152
Giải nhì 97536 23750
Giải ba 96328 05336 86498
22305 92542 92511
Giải tư 1202 4265 3726 6791
Giải năm 9261 8406 8891
8795 0587 6651
Giải sáu 733 915 460
Giải bảy 50 36 64 96
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 1,5
2 6,8
3 3,6,6,6
4 2
5 0,0,1,2
6 0,1,4,5
7 1
8 7
9 1,1,5,6,8
Đầu Đuôi
5,5,6 0
1,5,6,7,9,9 1
0,4,5 2
3 3
6 4
0,1,6,9 5
0,2,3,3,3,9 6
8 7
2,9 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 30-10-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 30-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 05085
Giải nhất 52112
Giải nhì 34968 38884
Giải ba 53704 12738 54587
09805 82578 04521
Giải tư 4991 0172 0087 1576
Giải năm 2444 2208 4446
9082 9943 0001
Giải sáu 786 779 247
Giải bảy 47 84 18 95
Đầu Đuôi
0 1,4,5,8
1 2,8
2 1
3 8
4 3,4,6,7,7
5
6 8
7 2,6,8,9
8 2,4,4,5,6,7,7
9 1,5
Đầu Đuôi
0
0,2,9 1
1,7,8 2
4 3
0,4,8,8 4
0,8,9 5
4,7,8 6
4,4,8,8 7
0,1,3,6,7 8
7 9

Xổ số Thái Bình ngày 23-10-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 12843
Giải nhất 17105
Giải nhì 39019 07823
Giải ba 84315 68555 25647
16084 08591 54488
Giải tư 6546 9861 9809 6677
Giải năm 5359 4191 5365
8620 2515 4762
Giải sáu 860 513 793
Giải bảy 11 31 91 02
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 1,3,5,5,9
2 0,3
3 1
4 3,6,7
5 5,9
6 0,1,2,5
7 7
8 4,8
9 1,1,1,3
Đầu Đuôi
2,6 0
1,3,6,9,9,9 1
0,6 2
1,2,4,9 3
8 4
0,1,1,5,6 5
4 6
4,7 7
8 8
0,1,5 9

Xổ số Thái Bình ngày 16-10-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 16-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35546
Giải nhất 43491
Giải nhì 46880 08079
Giải ba 95676 16955 95218
07214 56949 85631
Giải tư 8429 8077 0919 9292
Giải năm 4746 6456 4093
3972 9340 5011
Giải sáu 569 008 014
Giải bảy 99 93 57 98
Đầu Đuôi
0 8
1 1,4,4,8,9
2 9
3 1
4 0,6,6,9
5 5,6,7
6 9
7 2,6,7,9
8 0
9 1,2,3,3,8,9
Đầu Đuôi
4,8 0
1,3,9 1
7,9 2
9,9 3
1,1 4
5 5
4,4,5,7 6
5,7 7
0,1,9 8
1,2,4,6,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 09-10-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 09-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 96669
Giải nhất 56310
Giải nhì 58287 20321
Giải ba 86171 44020 38870
68078 28970 96499
Giải tư 0217 7342 3367 2613
Giải năm 6187 9081 2928
1916 6109 1605
Giải sáu 191 797 551
Giải bảy 35 94 84 96
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,3,6,7
2 0,1,8
3 5
4 2
5 1
6 7,9
7 0,0,1,8
8 1,4,7,7
9 1,4,6,7,9
Đầu Đuôi
1,2,7,7 0
2,5,7,8,9 1
4 2
1 3
8,9 4
0,3 5
1,9 6
1,6,8,8,9 7
2,7 8
0,6,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 02-10-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 02-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64668
Giải nhất 12669
Giải nhì 30412 40677
Giải ba 43964 77103 31566
95498 58551 53578
Giải tư 3780 9427 9341 1822
Giải năm 8682 2452 1507
1839 2299 0283
Giải sáu 634 766 963
Giải bảy 19 51 91 62
Đầu Đuôi
0 3,7
1 2,9
2 2,7
3 4,9
4 1
5 1,1,2
6 2,3,4,6,6,8,9
7 7,8
8 0,2,3
9 1,8,9
Đầu Đuôi
8 0
4,5,5,9 1
1,2,5,6,8 2
0,6,8 3
3,6 4
5
6,6 6
0,2,7 7
6,7,9 8
1,3,6,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 25-09-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 25-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59509
Giải nhất 36837
Giải nhì 50137 94982
Giải ba 38607 71890 94928
23815 97833 95667
Giải tư 1818 5842 0140 4657
Giải năm 3701 6434 4520
4327 6864 4674
Giải sáu 104 934 481
Giải bảy 89 37 57 16
Đầu Đuôi
0 1,4,7,9
1 5,6,8
2 0,7,8
3 3,4,4,7,7,7
4 0,2
5 7,7
6 4,7
7 4
8 1,2,9
9 0
Đầu Đuôi
2,4,9 0
0,8 1
4,8 2
3 3
0,3,3,6,7 4
1 5
1 6
0,2,3,3,3,5,5,6 7
1,2 8
0,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 18-09-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 18-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14894
Giải nhất 36603
Giải nhì 09941 58304
Giải ba 25494 16326 17346
02170 77335 45416
Giải tư 2580 6226 0074 0880
Giải năm 6188 2187 0423
0407 4042 0222
Giải sáu 781 007 337
Giải bảy 05 00 23 64
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5,7,7
1 6
2 2,3,3,6,6
3 5,7
4 1,2,6
5
6 4
7 0,4
8 0,0,1,7,8
9 4,4
Đầu Đuôi
0,7,8,8 0
4,8 1
2,4 2
0,2,2 3
0,6,7,9,9 4
0,3 5
1,2,2,4 6
0,0,3,8 7
8 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 11-09-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 11-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 99951
Giải nhất 20446
Giải nhì 01749 04947
Giải ba 48714 13415 43233
47562 05148 54399
Giải tư 2349 1167 2271 6497
Giải năm 7617 3249 4218
7009 3163 8093
Giải sáu 487 249 588
Giải bảy 77 75 23 39
Đầu Đuôi
0 9
1 4,5,7,8
2 3
3 3,9
4 6,7,8,9,9,9,9
5 1
6 2,3,7
7 1,5,7
8 7,8
9 3,7,9
Đầu Đuôi
0
5,7 1
6 2
2,3,6,9 3
1 4
1,7 5
4 6
1,4,6,7,8,9 7
1,4,8 8
0,3,4,4,4,4,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 04-09-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 04-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62111
Giải nhất 65882
Giải nhì 91035 75523
Giải ba 85149 89326 71871
17117 93037 84404
Giải tư 3603 3588 6843 4166
Giải năm 7521 1955 8223
7024 1399 5665
Giải sáu 583 316 989
Giải bảy 78 58 10 15
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,1,5,6,7
2 1,3,3,4,6
3 5,7
4 3,9
5 5,8
6 5,6
7 1,8
8 2,3,8,9
9 9
Đầu Đuôi
1 0
1,2,7 1
8 2
0,2,2,4,8 3
0,2 4
1,3,5,6 5
1,2,6 6
1,3 7
5,7,8 8
4,8,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 28-08-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68144
Giải nhất 02532
Giải nhì 39990 30534
Giải ba 62396 64626 74930
13320 66222 93073
Giải tư 6152 0959 1223 0684
Giải năm 7981 5798 9718
8950 1299 9004
Giải sáu 445 126 080
Giải bảy 21 43 03 91
Đầu Đuôi
0 3,4
1 8
2 0,1,2,3,6,6
3 0,2,4
4 3,4,5
5 0,2,9
6
7 3
8 0,1,4
9 0,1,6,8,9
Đầu Đuôi
2,3,5,8,9 0
2,8,9 1
2,3,5 2
0,2,4,7 3
0,3,4,8 4
4 5
2,2,9 6
7
1,9 8
5,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 21-08-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 21-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17965
Giải nhất 51526
Giải nhì 11630 27394
Giải ba 89056 21014 36003
72222 19982 43232
Giải tư 5056 5006 6540 2620
Giải năm 8936 4822 8413
4090 5858 3016
Giải sáu 649 685 503
Giải bảy 57 28 49 66
Đầu Đuôi
0 3,3,6
1 3,4,6
2 0,2,2,6,8
3 0,2,6
4 0,9,9
5 6,6,7,8
6 5,6
7
8 2,5
9 0,4
Đầu Đuôi
2,3,4,9 0
1
2,2,3,8 2
0,0,1 3
1,9 4
6,8 5
0,1,2,3,5,5,6 6
5 7
2,5 8
4,4 9

Xổ số Thái Bình ngày 14-08-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90213
Giải nhất 96091
Giải nhì 12663 03126
Giải ba 96299 28353 21524
76131 26295 69804
Giải tư 3374 8195 2463 7621
Giải năm 8622 0768 2244
3256 0607 5253
Giải sáu 134 703 689
Giải bảy 74 75 89 06
Đầu Đuôi
0 3,4,6,7
1 3
2 1,2,4,6
3 1,4
4 4
5 3,3,6
6 3,3,8
7 4,4,5
8 9,9
9 1,5,5,9
Đầu Đuôi
0
2,3,9 1
2 2
0,1,5,5,6,6 3
0,2,3,4,7,7 4
7,9,9 5
0,2,5 6
0 7
6 8
8,8,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 07-08-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 80395
Giải nhất 00604
Giải nhì 25509 78144
Giải ba 59383 34164 25193
99102 86355 12585
Giải tư 8759 8509 1662 6999
Giải năm 8566 5673 2593
7055 8534 2576
Giải sáu 870 598 708
Giải bảy 15 08 89 57
Đầu Đuôi
0 2,4,8,8,9,9
1 5
2
3 4
4 4
5 5,5,7,9
6 2,4,6
7 0,3,6
8 3,5,9
9 3,3,5,8,9
Đầu Đuôi
7 0
1
0,6 2
7,8,9,9 3
0,3,4,6 4
1,5,5,8,9 5
6,7 6
5 7
0,0,9 8
0,0,5,8,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 31-07-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 31-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50267
Giải nhất 02643
Giải nhì 88354 35612
Giải ba 11215 84841 92400
56864 37463 00835
Giải tư 7282 2781 4459 3005
Giải năm 3579 4673 8227
3177 8253 7338
Giải sáu 400 582 515
Giải bảy 07 94 69 52
Đầu Đuôi
0 0,0,5,7
1 2,5,5
2 7
3 5,8
4 1,3
5 2,3,4,9
6 3,4,7,9
7 3,7,9
8 1,2,2
9 4
Đầu Đuôi
0,0 0
4,8 1
1,5,8,8 2
4,5,6,7 3
5,6,9 4
0,1,1,3 5
6
0,2,6,7 7
3 8
5,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 24-07-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 24-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 22857
Giải nhất 51386
Giải nhì 77335 30735
Giải ba 18856 99500 39036
66458 33795 33105
Giải tư 8872 2380 7349 9457
Giải năm 9494 0203 6282
6285 0787 8796
Giải sáu 915 933 632
Giải bảy 00 64 28 01
Đầu Đuôi
0 0,0,1,3,5
1 5
2 8
3 2,3,5,5,6
4 9
5 6,7,7,8
6 4
7 2
8 0,2,5,6,7
9 4,5,6
Đầu Đuôi
0,0,8 0
0 1
3,7,8 2
0,3 3
6,9 4
0,1,3,3,8,9 5
3,5,8,9 6
5,5,8 7
2,5 8
4 9

Xổ số Thái Bình ngày 17-07-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66327
Giải nhất 20157
Giải nhì 03078 20001
Giải ba 22771 88156 52404
55038 43610 12392
Giải tư 1519 2533 8023 6421
Giải năm 4871 4766 9593
2960 7430 5438
Giải sáu 675 358 168
Giải bảy 24 34 89 90
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,9
2 1,3,4,7
3 0,3,4,8,8
4
5 6,7,8
6 0,6,8
7 1,1,5,8
8 9
9 0,2,3
Đầu Đuôi
1,3,6,9 0
0,2,7,7 1
9 2
2,3,9 3
0,2,3 4
7 5
5,6 6
2,5 7
3,3,5,6,7 8
1,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 10-07-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17772
Giải nhất 24964
Giải nhì 13999 53713
Giải ba 83952 29120 46779
41277 87840 86918
Giải tư 6112 9745 8719 9841
Giải năm 8617 7767 9271
1429 1237 4906
Giải sáu 395 891 855
Giải bảy 25 83 15 17
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,5,7,7,8,9
2 0,5,9
3 7
4 0,1,5
5 2,5
6 4,7
7 1,2,7,9
8 3
9 1,5,9
Đầu Đuôi
2,4 0
4,7,9 1
1,5,7 2
1,8 3
6 4
1,2,4,5,9 5
0 6
1,1,3,6,7 7
1 8
1,2,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 03-07-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 86690
Giải nhất 00944
Giải nhì 08354 56997
Giải ba 37618 26670 35119
32760 52753 06126
Giải tư 5496 7992 9661 7956
Giải năm 5000 7140 6545
0912 6326 8136
Giải sáu 400 632 125
Giải bảy 91 05 33 73
Đầu Đuôi
0 0,0,5
1 2,8,9
2 5,6,6
3 2,3,6
4 0,4,5
5 3,4,6
6 0,1
7 0,3
8
9 0,1,2,6,7
Đầu Đuôi
0,0,4,6,7,9 0
6,9 1
1,3,9 2
3,5,7 3
4,5 4
0,2,4 5
2,2,3,5,9 6
9 7
1 8
1 9

Xổ số Thái Bình ngày 26-06-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46970
Giải nhất 31422
Giải nhì 86547 33892
Giải ba 45364 70684 81736
25612 16840 89376
Giải tư 1695 0357 5666 7833
Giải năm 5090 6852 6342
8564 4633 3809
Giải sáu 891 253 016
Giải bảy 12 38 96 19
Đầu Đuôi
0 9
1 2,2,6,9
2 2
3 3,3,6,8
4 0,2,7
5 2,3,7
6 4,4,6
7 0,6
8 4
9 0,1,2,5,6
Đầu Đuôi
4,7,9 0
9 1
1,1,2,4,5,9 2
3,3,5 3
6,6,8 4
9 5
1,3,6,7,9 6
4,5 7
3 8
0,1 9

Xổ số Thái Bình ngày 19-06-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66449
Giải nhất 97184
Giải nhì 94411 45452
Giải ba 06547 36248 61648
53218 95146 48543
Giải tư 6951 8501 3322 1025
Giải năm 8769 7431 8313
0166 6893 4729
Giải sáu 474 717 072
Giải bảy 43 02 07 19
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 1,3,7,8,9
2 2,5,9
3 1
4 3,3,6,7,8,8,9
5 1,2
6 6,9
7 2,4
8 4
9 3
Đầu Đuôi
0
0,1,3,5 1
0,2,5,7 2
1,4,4,9 3
7,8 4
2 5
4,6 6
0,1,4 7
1,4,4 8
1,2,4,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 12-06-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17818
Giải nhất 18326
Giải nhì 38568 10728
Giải ba 38067 86056 06170
88468 60735 15770
Giải tư 9551 3122 4745 1153
Giải năm 8912 0026 2813
2431 4850 1961
Giải sáu 973 712 494
Giải bảy 24 23 90 01
Đầu Đuôi
0 1
1 2,2,3,8
2 2,3,4,6,6,8
3 1,5
4 5
5 0,1,3,6
6 1,7,8,8
7 0,0,3
8
9 0,4
Đầu Đuôi
5,7,7,9 0
0,3,5,6 1
1,1,2 2
1,2,5,7 3
2,9 4
3,4 5
2,2,5 6
6 7
1,2,6,6 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 05-06-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 05479
Giải nhất 40705
Giải nhì 21572 72488
Giải ba 25980 76232 38091
47227 02038 03832
Giải tư 2953 5331 8265 8946
Giải năm 5166 3295 4908
9325 1297 4755
Giải sáu 048 332 850
Giải bảy 07 67 92 82
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1
2 5,7
3 1,2,2,2,8
4 6,8
5 0,3,5
6 5,6,7
7 2,9
8 0,2,8
9 1,2,5,7
Đầu Đuôi
5,8 0
3,9 1
3,3,3,7,8,9 2
5 3
4
0,2,5,6,9 5
4,6 6
0,2,6,9 7
0,3,4,8 8
7 9

Xổ số Thái Bình ngày 29-05-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 29-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87354
Giải nhất 28042
Giải nhì 37479 22643
Giải ba 39497 85599 19492
74411 95798 58465
Giải tư 6411 2761 1501 7149
Giải năm 6941 8163 6338
3309 4247 1198
Giải sáu 252 307 648
Giải bảy 38 33 31 05
Đầu Đuôi
0 1,5,7,9
1 1,1
2
3 1,3,8,8
4 1,2,3,7,8,9
5 2,4
6 1,3,5
7 9
8
9 2,7,8,8,9
Đầu Đuôi
0
0,1,1,3,4,6 1
4,5,9 2
3,4,6 3
5 4
0,6 5
6
0,4,9 7
3,3,4,9,9 8
0,4,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 22-05-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 22-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24547
Giải nhất 49158
Giải nhì 88253 39604
Giải ba 77448 92351 99577
48872 58631 09422
Giải tư 9311 5583 1959 1099
Giải năm 5841 6574 2211
5029 0915 6219
Giải sáu 571 895 203
Giải bảy 57 56 01 47
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 1,1,5,9
2 2,9
3 1
4 1,7,7,8
5 1,3,6,7,8,9
6
7 1,2,4,7
8 3
9 5,9
Đầu Đuôi
0
0,1,1,3,4,5,7 1
2,7 2
0,5,8 3
0,7 4
1,9 5
5 6
4,4,5,7 7
4,5 8
1,2,5,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 15-05-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 15-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93649
Giải nhất 13716
Giải nhì 59642 55194
Giải ba 92663 63665 00952
87008 93229 96476
Giải tư 3113 6305 4666 1625
Giải năm 3554 4132 4425
4391 0543 9212
Giải sáu 284 673 985
Giải bảy 10 94 56 49
Đầu Đuôi
0 5,8
1 0,2,3,6
2 5,5,9
3 2
4 2,3,9,9
5 2,4,6
6 3,5,6
7 3,6
8 4,5
9 1,4,4
Đầu Đuôi
1 0
9 1
1,3,4,5 2
1,4,6,7 3
5,8,9,9 4
0,2,2,6,8 5
1,5,6,7 6
7
0 8
2,4,4 9

Xổ số Thái Bình ngày 08-05-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 08-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51139
Giải nhất 23395
Giải nhì 36552 38651
Giải ba 04991 47157 29360
44544 87107 11543
Giải tư 0674 1048 2885 7008
Giải năm 7199 1746 0318
6714 2671 3455
Giải sáu 474 899 639
Giải bảy 92 70 16 23
Đầu Đuôi
0 7,8
1 4,6,8
2 3
3 9,9
4 3,4,6,8
5 1,2,5,7
6 0
7 0,1,4,4
8 5
9 1,2,5,9,9
Đầu Đuôi
6,7 0
5,7,9 1
5,9 2
2,4 3
1,4,7,7 4
5,8,9 5
1,4 6
0,5 7
0,1,4 8
3,3,9,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 01-05-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 01-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81691
Giải nhất 24290
Giải nhì 90854 72236
Giải ba 30217 80913 09886
88942 10442 57804
Giải tư 0448 4813 2448 9076
Giải năm 7671 6782 4277
6760 0867 9274
Giải sáu 018 011 868
Giải bảy 11 01 38 82
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,1,3,3,7,8
2
3 6,8
4 2,2,8,8
5 4
6 0,7,8
7 1,4,6,7
8 2,2,6
9 0,1
Đầu Đuôi
6,9 0
0,1,1,7,9 1
4,4,8,8 2
1,1 3
0,5,7 4
5
3,7,8 6
1,6,7 7
1,3,4,4,6 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 10-04-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 25295
Giải nhất 01253
Giải nhì 02772 10133
Giải ba 25037 39709 38529
62601 03531 02966
Giải tư 7174 6598 9142 7548
Giải năm 0422 4404 9651
5388 4498 1990
Giải sáu 616 196 733
Giải bảy 05 02 17 69
Đầu Đuôi
0 1,2,4,5,9
1 6,7
2 2,9
3 1,3,3,7
4 2,8
5 1,3
6 6,9
7 2,4
8 8
9 0,5,6,8,8
Đầu Đuôi
9 0
0,3,5 1
0,2,4,7 2
3,3,5 3
0,7 4
0,9 5
1,6,9 6
1,3 7
4,8,9,9 8
0,2,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 03-04-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87767
Giải nhất 96822
Giải nhì 00286 87175
Giải ba 05151 00453 10770
20700 46783 36248
Giải tư 7284 1110 4221 7095
Giải năm 4548 5296 0260
8620 8960 9744
Giải sáu 248 740 460
Giải bảy 53 42 25 56
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 0,1,2,5
3
4 0,2,4,8,8,8
5 1,3,3,6
6 0,0,0,7
7 0,5
8 3,4,6
9 5,6
Đầu Đuôi
0,1,2,4,6,6,6,7 0
2,5 1
2,4 2
5,5,8 3
4,8 4
2,7,9 5
5,8,9 6
6 7
4,4,4 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 27-03-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 27-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 80965
Giải nhất 15580
Giải nhì 97527 79584
Giải ba 04613 11917 96863
53389 01028 93080
Giải tư 7607 6561 5081 1676
Giải năm 5091 9598 3136
0406 8410 2025
Giải sáu 559 197 968
Giải bảy 85 50 42 88
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,3,7
2 5,7,8
3 6
4 2
5 0,9
6 1,3,5,8
7 6
8 0,0,1,4,5,8,9
9 1,7,8
Đầu Đuôi
1,5,8,8 0
6,8,9 1
4 2
1,6 3
8 4
2,6,8 5
0,3,7 6
0,1,2,9 7
2,6,8,9 8
5,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 20-03-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 20-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04348
Giải nhất 47440
Giải nhì 07110 79698
Giải ba 93040 56463 42102
26825 24283 93357
Giải tư 5834 6891 5747 8231
Giải năm 5012 0310 4266
3197 3590 7372
Giải sáu 908 502 748
Giải bảy 87 23 20 09
Đầu Đuôi
0 2,2,8,9
1 0,0,2
2 0,3,5
3 1,4
4 0,0,7,8,8
5 7
6 3,6
7 2
8 3,7
9 0,1,7,8
Đầu Đuôi
1,1,2,4,4,9 0
3,9 1
0,0,1,7 2
2,6,8 3
3 4
2 5
6 6
4,5,8,9 7
0,4,4,9 8
0 9

Xổ số Thái Bình ngày 13-03-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 13-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66650
Giải nhất 07729
Giải nhì 47188 33607
Giải ba 01950 23000 46569
19418 36726 31216
Giải tư 4492 7750 0854 5370
Giải năm 2059 1837 8479
6635 8825 7705
Giải sáu 988 233 300
Giải bảy 07 60 94 80
Đầu Đuôi
0 0,0,5,7,7
1 6,8
2 5,6,9
3 3,5,7
4
5 0,0,0,4,9
6 0,9
7 0,9
8 0,8,8
9 2,4
Đầu Đuôi
0,0,5,5,5,6,7,8 0
1
9 2
3 3
5,9 4
0,2,3 5
1,2 6
0,0,3 7
1,8,8 8
2,5,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 06-03-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 06-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78356
Giải nhất 12424
Giải nhì 71253 80971
Giải ba 01474 25130 24064
35751 63754 64802
Giải tư 1660 5669 7185 3796
Giải năm 1641 8793 7726
8532 9022 9652
Giải sáu 628 045 919
Giải bảy 41 12 05 28
Đầu Đuôi
0 2,5
1 2,9
2 2,4,6,8,8
3 0,2
4 1,1,5
5 1,2,3,4,6
6 0,4,9
7 1,4
8 5
9 3,6
Đầu Đuôi
3,6 0
4,4,5,7 1
0,1,2,3,5 2
5,9 3
2,5,6,7 4
0,4,8 5
2,5,9 6
7
2,2 8
1,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 27-02-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 27-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70968
Giải nhất 25814
Giải nhì 14096 62584
Giải ba 76204 58369 81154
70387 15717 51017
Giải tư 4948 0561 5353 1068
Giải năm 1315 3450 8468
8475 1184 8693
Giải sáu 117 675 279
Giải bảy 59 19 72 83
Đầu Đuôi
0 4
1 4,5,7,7,7,9
2
3
4 8
5 0,3,4,9
6 1,8,8,8,9
7 2,5,5,9
8 3,4,4,7
9 3,6
Đầu Đuôi
5 0
6 1
7 2
5,8,9 3
0,1,5,8,8 4
1,7,7 5
9 6
1,1,1,8 7
4,6,6,6 8
1,5,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 20-02-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 20-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88182
Giải nhất 86741
Giải nhì 81804 74028
Giải ba 90173 98263 86313
39388 76776 82805
Giải tư 0297 9048 1587 7846
Giải năm 4219 8427 3099
7549 9374 5977
Giải sáu 090 695 485
Giải bảy 19 34 92 20
Đầu Đuôi
0 4,5
1 3,9,9
2 0,7,8
3 4
4 1,6,8,9
5
6 3
7 3,4,6,7
8 2,5,7,8
9 0,2,5,7,9
Đầu Đuôi
2,9 0
4 1
8,9 2
1,6,7 3
0,3,7 4
0,8,9 5
4,7 6
2,7,8,9 7
2,4,8 8
1,1,4,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 13-02-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 13-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82472
Giải nhất 21337
Giải nhì 28221 53677
Giải ba 38052 28728 29554
82944 75872 75185
Giải tư 6771 1978 4456 9858
Giải năm 1900 3925 6503
6500 9518 4372
Giải sáu 105 363 838
Giải bảy 93 76 39 21
Đầu Đuôi
0 0,0,3,5
1 8
2 1,1,5,8
3 7,8,9
4 4
5 2,4,6,8
6 3
7 1,2,2,2,6,7,8
8 5
9 3
Đầu Đuôi
0,0 0
2,2,7 1
5,7,7,7 2
0,6,9 3
4,5 4
0,2,8 5
5,7 6
3,7 7
1,2,3,5,7 8
3 9

Xổ số Thái Bình ngày 06-02-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 06-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76101
Giải nhất 88297
Giải nhì 56861 23554
Giải ba 36827 78164 08016
55326 31733 02164
Giải tư 0665 4432 8410 8511
Giải năm 5460 3101 7585
4106 4340 4028
Giải sáu 502 229 704
Giải bảy 52 31 88 48
Đầu Đuôi
0 1,1,2,4,6
1 0,1,6
2 6,7,8,9
3 1,2,3
4 0,8
5 2,4
6 0,1,4,4,5
7
8 5,8
9 7
Đầu Đuôi
1,4,6 0
0,0,1,3,6 1
0,3,5 2
3 3
0,5,6,6 4
6,8 5
0,1,2 6
2,9 7
2,4,8 8
2 9

Xổ số Thái Bình ngày 30-01-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 30-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67466
Giải nhất 25936
Giải nhì 67114 14594
Giải ba 58230 84723 93762
84518 90668 46769
Giải tư 7681 0020 0777 0171
Giải năm 1398 5257 8364
2373 7512 0837
Giải sáu 445 401 809
Giải bảy 97 58 40 80
Đầu Đuôi
0 1,9
1 2,4,8
2 0,3
3 0,6,7
4 0,5
5 7,8
6 2,4,6,8,9
7 1,3,7
8 0,1
9 4,7,8
Đầu Đuôi
2,3,4,8 0
0,7,8 1
1,6 2
2,7 3
1,6,9 4
4 5
3,6 6
3,5,7,9 7
1,5,6,9 8
0,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 23-01-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 28383
Giải nhất 09696
Giải nhì 00909 27455
Giải ba 68347 09492 25972
11031 26729 03005
Giải tư 2599 6455 7184 6040
Giải năm 6105 7900 3718
8382 4527 3104
Giải sáu 179 158 828
Giải bảy 40 60 01 89
Đầu Đuôi
0 0,1,4,5,5,9
1 8
2 7,8,9
3 1
4 0,0,7
5 5,5,8
6 0
7 2,9
8 2,3,4,9
9 2,6,9
Đầu Đuôi
0,4,4,6 0
0,3 1
7,8,9 2
8 3
0,8 4
0,0,5,5 5
9 6
2,4 7
1,2,5 8
0,2,7,8,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 16-01-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 16-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55431
Giải nhất 77267
Giải nhì 00522 27414
Giải ba 99699 08029 09515
38356 07933 83348
Giải tư 7601 7982 6403 4639
Giải năm 2802 2552 4355
0548 4218 5636
Giải sáu 388 349 939
Giải bảy 18 64 63 13
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 3,4,5,8,8
2 2,9
3 1,3,6,9,9
4 8,8,9
5 2,5,6
6 3,4,7
7
8 2,8
9 9
Đầu Đuôi
0
0,3 1
0,2,5,8 2
0,1,3,6 3
1,6 4
1,5 5
3,5 6
6 7
1,1,4,4,8 8
2,3,3,4,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 09-01-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 09-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93093
Giải nhất 19538
Giải nhì 79022 49827
Giải ba 44287 07811 05156
32900 08978 48516
Giải tư 9562 1906 3796 9453
Giải năm 5420 9786 9144
1425 2684 6836
Giải sáu 794 635 287
Giải bảy 19 02 14 86
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 1,4,6,9
2 0,2,5,7
3 5,6,8
4 4
5 3,6
6 2
7 8
8 4,6,6,7,7
9 3,4,6
Đầu Đuôi
0,2 0
1 1
0,2,6 2
5,9 3
1,4,8,9 4
2,3 5
0,1,3,5,8,8,9 6
2,8,8 7
3,7 8
1 9

Xổ số Thái Bình ngày 02-01-2022

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 02-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93494
Giải nhất 32969
Giải nhì 99121 71440
Giải ba 22171 48176 58055
34589 72429 85524
Giải tư 0700 2242 0851 6988
Giải năm 5309 9500 3344
4087 7992 8848
Giải sáu 732 286 441
Giải bảy 16 07 41 57
Đầu Đuôi
0 0,0,7,9
1 6
2 1,4,9
3 2
4 0,1,1,2,4,8
5 1,5,7
6 9
7 1,6
8 6,7,8,9
9 2,4
Đầu Đuôi
0,0,4 0
2,4,4,5,7 1
3,4,9 2
3
2,4,9 4
5 5
1,7,8 6
0,5,8 7
4,8 8
0,2,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 26-12-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57404
Giải nhất 22685
Giải nhì 19749 35152
Giải ba 76616 09073 66644
21951 56597 73381
Giải tư 9434 5291 5708 3016
Giải năm 1074 1367 8744
0943 5574 7412
Giải sáu 283 620 994
Giải bảy 46 14 03 94
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 2,4,6,6
2 0
3 4
4 3,4,4,6,9
5 1,2
6 7
7 3,4,4
8 1,3,5
9 1,4,4,7
Đầu Đuôi
2 0
5,8,9 1
1,5 2
0,4,7,8 3
0,1,3,4,4,7,7,9,9 4
8 5
1,1,4 6
6,9 7
0 8
4 9

Xổ số Thái Bình ngày 19-12-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07173
Giải nhất 67135
Giải nhì 68370 81207
Giải ba 59742 46025 50125
64189 32523 62069
Giải tư 2766 3914 6249 3093
Giải năm 2270 7269 6420
0645 2929 4178
Giải sáu 209 145 919
Giải bảy 89 04 63 87
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 4,9
2 0,3,5,5,9
3 5
4 2,5,5,9
5
6 3,6,9,9
7 0,0,3,8
8 7,9,9
9 3
Đầu Đuôi
2,7,7 0
1
4 2
2,6,7,9 3
0,1 4
2,2,3,4,4 5
6 6
0,8 7
7 8
0,1,2,4,6,6,8,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 12-12-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09055
Giải nhất 84112
Giải nhì 11840 03976
Giải ba 71860 11774 54980
93505 94222 49113
Giải tư 2073 5854 9453 7393
Giải năm 5672 6755 0497
2688 5943 6618
Giải sáu 922 771 821
Giải bảy 70 21 81 76
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,8
2 1,1,2,2
3
4 0,3
5 3,4,5,5
6 0
7 0,1,2,3,4,6,6
8 0,1,8
9 3,7
Đầu Đuôi
4,6,7,8 0
2,2,7,8 1
1,2,2,7 2
1,4,5,7,9 3
5,7 4
0,5,5 5
7,7 6
9 7
1,8 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 05-12-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04329
Giải nhất 46537
Giải nhì 20032 37910
Giải ba 39991 13198 22446
49429 73670 17284
Giải tư 6997 0716 2654 4165
Giải năm 6159 5843 0395
0951 3894 1708
Giải sáu 550 769 585
Giải bảy 85 65 94 18
Đầu Đuôi
0 8
1 0,6,8
2 9,9
3 2,7
4 3,6
5 0,1,4,9
6 5,5,9
7 0
8 4,5,5
9 1,4,4,5,7,8
Đầu Đuôi
1,5,7 0
5,9 1
3 2
4 3
5,8,9,9 4
6,6,8,8,9 5
1,4 6
3,9 7
0,1,9 8
2,2,5,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 28-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55988
Giải nhất 58593
Giải nhì 79190 06541
Giải ba 69290 71067 80595
75378 89706 51988
Giải tư 6592 6857 7846 0995
Giải năm 3816 0245 6521
3543 7702 5803
Giải sáu 294 403 163
Giải bảy 00 40 82 69
Đầu Đuôi
0 0,2,3,3,6
1 6
2 1
3
4 0,1,3,5,6
5 7
6 3,7,9
7 8
8 2,8,8
9 0,0,2,3,4,5,5
Đầu Đuôi
0,4,9,9 0
2,4 1
0,8,9 2
0,0,4,6,9 3
9 4
4,9,9 5
0,1,4 6
5,6 7
7,8,8 8
6 9

Xổ số Thái Bình ngày 21-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 21-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 47579
Giải nhất 80977
Giải nhì 62619 73610
Giải ba 77069 19970 43083
46530 54910 00973
Giải tư 6915 1634 5860 1873
Giải năm 4516 3281 8015
5447 5143 6006
Giải sáu 529 575 563
Giải bảy 15 64 68 10
Đầu Đuôi
0 6
1 0,0,0,5,5,5,6,9
2 9
3 0,4
4 3,7
5
6 0,3,4,8,9
7 0,3,3,5,7,9
8 1,3
9
Đầu Đuôi
1,1,1,3,6,7 0
8 1
2
4,6,7,7,8 3
3,6 4
1,1,1,7 5
0,1 6
4,7 7
6 8
1,2,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 14-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 53940
Giải nhất 52169
Giải nhì 96490 56413
Giải ba 75831 04901 40450
49876 41041 24500
Giải tư 6399 1620 0903 1337
Giải năm 4292 1228 9935
6934 3812 7727
Giải sáu 057 640 516
Giải bảy 14 16 23 01
Đầu Đuôi
0 0,1,1,3
1 2,3,4,6,6
2 0,3,7,8
3 1,4,5,7
4 0,0,1
5 0,7
6 9
7 6
8
9 0,2,9
Đầu Đuôi
0,2,4,4,5,9 0
0,0,3,4 1
1,9 2
0,1,2 3
1,3 4
3 5
1,1,7 6
2,3,5 7
2 8
6,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 07-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91386
Giải nhất 94379
Giải nhì 44311 83179
Giải ba 06678 99680 13992
40551 83553 67313
Giải tư 8928 0461 1576 4272
Giải năm 5710 3641 9205
4572 6586 1243
Giải sáu 931 455 549
Giải bảy 76 65 11 75
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,1,3
2 8
3 1
4 1,3,9
5 1,3,5
6 1,5
7 2,2,5,6,6,8,9,9
8 0,6,6
9 2
Đầu Đuôi
1,8 0
1,1,3,4,5,6 1
7,7,9 2
1,4,5 3
4
0,5,6,7 5
7,7,8,8 6
7
2,7 8
4,7,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 31-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 31-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 54798
Giải nhất 04294
Giải nhì 72480 05721
Giải ba 82106 07376 62297
09493 66579 94247
Giải tư 4401 1797 5715 7824
Giải năm 9963 0196 1823
3341 7665 9561
Giải sáu 626 139 472
Giải bảy 62 35 58 65
Đầu Đuôi
0 1,6
1 5
2 1,3,4,6
3 5,9
4 1,7
5 8
6 1,2,3,5,5
7 2,6,9
8 0
9 3,4,6,7,7,8
Đầu Đuôi
8 0
0,2,4,6 1
6,7 2
2,6,9 3
2,9 4
1,3,6,6 5
0,2,7,9 6
4,9,9 7
5,9 8
3,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 24-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 24-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44417
Giải nhất 33926
Giải nhì 36042 14446
Giải ba 00607 38945 83370
05592 10320 41963
Giải tư 1191 7465 0224 4762
Giải năm 9660 9802 5921
0674 3624 5013
Giải sáu 828 294 558
Giải bảy 52 97 53 58
Đầu Đuôi
0 2,7
1 3,7
2 0,1,4,4,6,8
3
4 2,5,6
5 2,3,8,8
6 0,2,3,5
7 0,4
8
9 1,2,4,7
Đầu Đuôi
2,6,7 0
2,9 1
0,4,5,6,9 2
1,5,6 3
2,2,7,9 4
4,6 5
2,4 6
0,1,9 7
2,5,5 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 17-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24640
Giải nhất 45261
Giải nhì 28113 58334
Giải ba 67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư 4593 1833 4313 1612
Giải năm 5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu 518 407 906
Giải bảy 23 78 70 15
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 0,2,3,3,5,8
2 2,3,3,9
3 2,3,4,7
4 0
5 5,6
6 1,1
7 0,4,8
8
9 3,3
Đầu Đuôi
1,4,7 0
6,6 1
1,2,3 2
1,1,2,2,3,9,9 3
3,7 4
1,5 5
0,5 6
0,3 7
0,1,7 8
2 9

Xổ số Thái Bình ngày 17-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24640
Giải nhất 45261
Giải nhì 28113 58334
Giải ba 67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư 4593 1833 4313 1612
Giải năm 5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu 518 407 906
Giải bảy 23 78 70 15
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 0,2,3,3,5,8
2 2,3,3,9
3 2,3,4,7
4 0
5 5,6
6 1,1
7 0,4,8
8
9 3,3
Đầu Đuôi
1,4,7 0
6,6 1
1,2,3 2
1,1,2,2,3,9,9 3
3,7 4
1,5 5
0,5 6
0,3 7
0,1,7 8