Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Nam Định ngày 25-05-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 25-05-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09743
Giải nhất 80957
Giải nhì 58795 38612
Giải ba 30165 99475 59693
26647 80994 67715
Giải tư 7348 3723 9468 7032
Giải năm 1192 3750 3229
4263 1412 7585
Giải sáu 192 342 319
Giải bảy 43 55 10 23
Đầu Đuôi
0
1 0,2,2,5,9
2 3,3,9
3 2
4 2,3,3,7,8
5 0,5,7
6 3,5,8
7 5
8 5
9 2,2,3,4,5
Đầu Đuôi
1,5 0
1
1,1,3,4,9,9 2
2,2,4,4,6,9 3
9 4
1,5,6,7,8,9 5
6
4,5 7
4,6 8
1,2 9

Xổ số Nam Định ngày 18-05-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 18-05-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91322
Giải nhất 34422
Giải nhì 54587 91207
Giải ba 65370 28969 87605
86304 25261 47953
Giải tư 8722 3565 3622 9776
Giải năm 9794 6034 3664
4804 5847 1109
Giải sáu 439 382 725
Giải bảy 17 18 19 80
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7,9
1 7,8,9
2 2,2,2,2,5
3 4,9
4 7
5 3
6 1,4,5,9
7 0,6
8 0,2,7
9 4
Đầu Đuôi
7,8 0
6 1
2,2,2,2,8 2
5 3
0,0,3,6,9 4
0,2,6 5
7 6
0,1,4,8 7
1 8
0,1,3,6 9

Xổ số Nam Định ngày 11-05-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 11-05-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98076
Giải nhất 10832
Giải nhì 34069 56100
Giải ba 99345 21382 23746
71599 25382 85169
Giải tư 0930 1587 9302 2080
Giải năm 0506 4079 4286
6281 9650 6402
Giải sáu 526 321 995
Giải bảy 64 52 00 77
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2,6
1
2 1,6
3 0,2
4 5,6
5 0,2
6 4,9,9
7 6,7,9
8 0,1,2,2,6,7
9 5,9
Đầu Đuôi
0,0,3,5,8 0
2,8 1
0,0,3,5,8,8 2
3
6 4
4,9 5
0,2,4,7,8 6
7,8 7
8
6,6,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 04-05-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 04-05-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90869
Giải nhất 86258
Giải nhì 96303 01790
Giải ba 13869 54572 71317
12810 47525 03020
Giải tư 0761 4562 7833 0419
Giải năm 6674 2830 5075
6867 0477 9992
Giải sáu 950 395 845
Giải bảy 12 28 32 55
Đầu Đuôi
0 3
1 0,2,7,9
2 0,5,8
3 0,2,3
4 5
5 0,5,8
6 1,2,7,9,9
7 2,4,5,7
8
9 0,2,5
Đầu Đuôi
1,2,3,5,9 0
6 1
1,3,6,7,9 2
0,3 3
7 4
2,4,5,7,9 5
6
1,6,7 7
2,5 8
1,6,6 9

Xổ số Nam Định ngày 27-04-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 27-04-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 25842
Giải nhất 31827
Giải nhì 51849 73421
Giải ba 08418 64960 34316
24391 16970 95866
Giải tư 9943 8648 2356 6102
Giải năm 1611 8897 8947
2599 7671 9757
Giải sáu 380 430 919
Giải bảy 93 89 25 35
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6,8,9
2 1,5,7
3 0,5
4 2,3,7,8,9
5 6,7
6 0,6
7 0,1
8 0,9
9 1,3,7,9
Đầu Đuôi
3,6,7,8 0
1,2,7,9 1
0,4 2
4,9 3
4
2,3 5
1,5,6 6
2,4,5,9 7
1,4 8
1,4,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 20-04-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 20-04-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29379
Giải nhất 29822
Giải nhì 24933 27395
Giải ba 63254 65829 39579
26917 20063 91422
Giải tư 9186 1763 9385 1320
Giải năm 5451 3289 0892
4290 1448 7357
Giải sáu 899 689 390
Giải bảy 05 60 99 33
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 0,2,2,9
3 3,3
4 8
5 1,4,7
6 0,3,3
7 9,9
8 5,6,9,9
9 0,0,2,5,9,9
Đầu Đuôi
2,6,9,9 0
5 1
2,2,9 2
3,3,6,6 3
5 4
0,8,9 5
8 6
1,5 7
4 8
2,7,7,8,8,9,9 9

Xổ số Nam Định ngày 13-04-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 13-04-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90649
Giải nhất 71212
Giải nhì 55720 56680
Giải ba 64761 94392 09089
57015 06920 83467
Giải tư 1452 5230 5083 2320
Giải năm 4090 8241 0310
6378 1575 3896
Giải sáu 756 690 503
Giải bảy 58 28 35 64
Đầu Đuôi
0 3
1 0,2,5
2 0,0,0,8
3 0,5
4 1,9
5 2,6,8
6 1,4,7
7 5,8
8 0,3,9
9 0,0,2,6
Đầu Đuôi
1,2,2,2,3,8,9,9 0
4,6 1
1,5,9 2
0,8 3
6 4
1,3,7 5
5,9 6
6 7
2,5,7 8
4,8 9

Xổ số Nam Định ngày 06-04-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 06-04-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 00312
Giải nhất 44708
Giải nhì 88283 64571
Giải ba 91798 21146 05250
09523 92549 73943
Giải tư 1449 2399 7871 7371
Giải năm 5848 3389 9405
8301 7420 2661
Giải sáu 142 732 198
Giải bảy 21 59 95 03
Đầu Đuôi
0 1,3,5,8
1 2
2 0,1,3
3 2
4 2,3,6,8,9,9
5 0,9
6 1
7 1,1,1
8 3,9
9 5,8,8,9
Đầu Đuôi
2,5 0
0,2,6,7,7,7 1
1,3,4 2
0,2,4,8 3
4
0,9 5
4 6
7
0,4,9,9 8
4,4,5,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 30-03-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 30-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62135
Giải nhất 21141
Giải nhì 45857 86656
Giải ba 70417 47299 17041
28867 87844 03831
Giải tư 7920 9023 7131 8460
Giải năm 3372 5765 0633
8326 3811 4220
Giải sáu 752 057 840
Giải bảy 96 94 29 09
Đầu Đuôi
0 9
1 1,7
2 0,0,3,6,9
3 1,1,3,5
4 0,1,1,4
5 2,6,7,7
6 0,5,7
7 2
8
9 4,6,9
Đầu Đuôi
2,2,4,6 0
1,3,3,4,4 1
5,7 2
2,3 3
4,9 4
3,6 5
2,5,9 6
1,5,5,6 7
8
0,2,9 9

Xổ số Nam Định ngày 23-03-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 23-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59882
Giải nhất 35161
Giải nhì 80009 90230
Giải ba 27850 78279 76809
32621 30855 65708
Giải tư 4114 7900 0301 0473
Giải năm 6540 7127 8212
9532 2160 6720
Giải sáu 460 122 532
Giải bảy 85 51 42 16
Đầu Đuôi
0 0,1,8,9,9
1 2,4,6
2 0,1,2,7
3 0,2,2
4 0,2
5 0,1,5
6 0,0,1
7 3,9
8 2,5
9
Đầu Đuôi
0,2,3,4,5,6,6 0
0,2,5,6 1
1,2,3,3,4,8 2
7 3
1 4
5,8 5
1 6
2 7
0 8
0,0,7 9

Xổ số Nam Định ngày 16-03-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 16-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 05667
Giải nhất 42692
Giải nhì 26834 13884
Giải ba 41197 48183 30209
40650 38977 31619
Giải tư 6327 7526 8813 8004
Giải năm 0083 3362 9225
6115 7179 7774
Giải sáu 970 842 546
Giải bảy 49 58 26 20
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3,5,9
2 0,5,6,6,7
3 4
4 2,6,9
5 0,8
6 2,7
7 0,4,7,9
8 3,3,4
9 2,7
Đầu Đuôi
2,5,7 0
1
4,6,9 2
1,8,8 3
0,3,7,8 4
1,2 5
2,2,4 6
2,6,7,9 7
5 8
0,1,4,7 9

Xổ số Nam Định ngày 09-03-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 09-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 97041
Giải nhất 66285
Giải nhì 61339 03320
Giải ba 97684 81378 67753
20613 13219 64710
Giải tư 5334 1854 9868 8120
Giải năm 7819 2869 7366
5797 7110 6682
Giải sáu 110 477 078
Giải bảy 86 29 28 10
Đầu Đuôi
0
1 0,0,0,0,3,9,9
2 0,0,8,9
3 4,9
4 1
5 3,4
6 6,8,9
7 7,8,8
8 2,4,5,6
9 7
Đầu Đuôi
1,1,1,1,2,2 0
4 1
8 2
1,5 3
3,5,8 4
8 5
6,8 6
7,9 7
2,6,7,7 8
1,1,2,3,6 9

Xổ số Nam Định ngày 02-03-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 02-03-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77433
Giải nhất 74982
Giải nhì 86227 74919
Giải ba 78519 65124 47963
10766 16187 87960
Giải tư 9494 1898 3887 7871
Giải năm 0791 6933 0328
3582 1207 8431
Giải sáu 741 053 377
Giải bảy 93 95 06 91
Đầu Đuôi
0 6,7
1 9,9
2 4,7,8
3 1,3,3
4 1
5 3
6 0,3,6
7 1,7
8 2,2,7,7
9 1,1,3,4,5,8
Đầu Đuôi
6 0
3,4,7,9,9 1
8,8 2
3,3,5,6,9 3
2,9 4
9 5
0,6 6
0,2,7,8,8 7
2,9 8
1,1 9

Xổ số Nam Định ngày 24-02-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 24-02-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57333
Giải nhất 81369
Giải nhì 30504 76199
Giải ba 33651 22945 66456
46182 39290 34970
Giải tư 7837 6860 3636 6890
Giải năm 1619 7224 1740
4222 1496 0442
Giải sáu 247 752 331
Giải bảy 43 44 35 45
Đầu Đuôi
0 4
1 9
2 2,4
3 1,3,5,6,7
4 0,2,3,4,5,5,7
5 1,2,6
6 0,9
7 0
8 2
9 0,0,6,9
Đầu Đuôi
4,6,7,9,9 0
3,5 1
2,4,5,8 2
3,4 3
0,2,4 4
3,4,4 5
3,5,9 6
3,4 7
8
1,6,9 9

Xổ số Nam Định ngày 17-02-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 17-02-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58294
Giải nhất 03133
Giải nhì 84216 14018
Giải ba 87942 42677 33889
80351 42249 29632
Giải tư 4666 5495 8905 6655
Giải năm 5821 1407 8445
7612 9721 1589
Giải sáu 062 725 757
Giải bảy 73 92 62 67
Đầu Đuôi
0 5,7
1 2,6,8
2 1,1,5
3 2,3
4 2,5,9
5 1,5,7
6 2,2,6,7
7 3,7
8 9,9
9 2,4,5
Đầu Đuôi
0
2,2,5 1
1,3,4,6,6,9 2
3,7 3
9 4
0,2,4,5,9 5
1,6 6
0,5,6,7 7
1 8
4,8,8 9

Xổ số Nam Định ngày 03-02-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 03-02-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 33389
Giải nhất 80369
Giải nhì 55380 69435
Giải ba 92942 94293 36365
34162 09641 10284
Giải tư 0221 1633 1716 6658
Giải năm 0122 2297 2514
8365 7192 3441
Giải sáu 236 119 442
Giải bảy 12 35 88 18
Đầu Đuôi
0
1 2,4,6,8,9
2 1,2
3 3,5,5,6
4 1,1,2,2
5 8
6 2,5,5,9
7
8 0,4,8,9
9 2,3,7
Đầu Đuôi
8 0
2,4,4 1
1,2,4,4,6,9 2
3,9 3
1,8 4
3,3,6,6 5
1,3 6
9 7
1,5,8 8
1,6,8 9

Xổ số Nam Định ngày 27-01-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 27-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61579
Giải nhất 32521
Giải nhì 73337 11395
Giải ba 59715 94737 28391
77040 95480 36972
Giải tư 1670 3770 7223 0876
Giải năm 6094 5417 4724
5620 5716 3868
Giải sáu 049 531 791
Giải bảy 27 75 91 10
Đầu Đuôi
0
1 0,5,6,7
2 0,1,3,4,7
3 1,7,7
4 0,9
5
6 8
7 0,0,2,5,6,9
8 0
9 1,1,1,4,5
Đầu Đuôi
1,2,4,7,7,8 0
2,3,9,9,9 1
7 2
2 3
2,9 4
1,7,9 5
1,7 6
1,2,3,3 7
6 8
4,7 9

Xổ số Nam Định ngày 20-01-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 20-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70964
Giải nhất 63165
Giải nhì 28516 01426
Giải ba 22000 81011 57868
69890 20338 75326
Giải tư 6639 6539 8347 8500
Giải năm 4844 2630 9577
0659 4915 6153
Giải sáu 652 729 810
Giải bảy 77 93 39 13
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0,1,3,5,6
2 6,6,9
3 0,8,9,9,9
4 4,7
5 2,3,9
6 4,5,8
7 7,7
8
9 0,3
Đầu Đuôi
0,0,1,3,9 0
1 1
5 2
1,5,9 3
4,6 4
1,6 5
1,2,2 6
4,7,7 7
3,6 8
2,3,3,3,5 9

Xổ số Nam Định ngày 13-01-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 13-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68586
Giải nhất 68404
Giải nhì 00715 37358
Giải ba 42487 35931 84669
00195 50191 47172
Giải tư 7115 9490 6813 5843
Giải năm 4317 2315 7929
3632 1844 6497
Giải sáu 990 475 786
Giải bảy 17 99 63 85
Đầu Đuôi
0 4
1 3,5,5,5,7,7
2 9
3 1,2
4 3,4
5 8
6 3,9
7 2,5
8 5,6,6,7
9 0,0,1,5,7,9
Đầu Đuôi
9,9 0
3,9 1
3,7 2
1,4,6 3
0,4 4
1,1,1,7,8,9 5
8,8 6
1,1,8,9 7
5 8
2,6,9 9

Xổ số Nam Định ngày 06-01-2024

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 06-01-2024
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72794
Giải nhất 84069
Giải nhì 21604 16014
Giải ba 04012 40496 62097
07165 85606 43931
Giải tư 8124 4326 2175 2281
Giải năm 9781 2917 0303
9824 6836 6036
Giải sáu 428 187 412
Giải bảy 74 96 58 03
Đầu Đuôi
0 3,3,4,6
1 2,2,4,7
2 4,4,6,8
3 1,6,6
4
5 8
6 5,9
7 4,5
8 1,1,7
9 4,6,6,7
Đầu Đuôi
0
3,8,8 1
1,1 2
0,0 3
0,1,2,2,7,9 4
6,7 5
0,2,3,3,9,9 6
1,8,9 7
2,5 8
6 9

Xổ số Nam Định ngày 30-12-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 30-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59380
Giải nhất 24170
Giải nhì 49908 46745
Giải ba 87619 76344 11483
19853 97310 05180
Giải tư 8176 5498 2068 1389
Giải năm 2264 7126 0265
3169 8803 5141
Giải sáu 563 723 137
Giải bảy 38 64 82 43
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,9
2 3,6
3 7,8
4 1,3,4,5
5 3
6 3,4,4,5,8,9
7 0,6
8 0,0,2,3,9
9 8
Đầu Đuôi
1,7,8,8 0
4 1
8 2
0,2,4,5,6,8 3
4,6,6 4
4,6 5
2,7 6
3 7
0,3,6,9 8
1,6,8 9

Xổ số Nam Định ngày 23-12-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 23-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51416
Giải nhất 85332
Giải nhì 13364 46775
Giải ba 92641 78508 30249
10834 54932 63927
Giải tư 5847 1580 8587 8272
Giải năm 5195 8332 1395
9544 0506 7689
Giải sáu 733 236 963
Giải bảy 20 62 10 44
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,6
2 0,7
3 2,2,2,3,4,6
4 1,4,4,7,9
5
6 2,3,4
7 2,5
8 0,7,9
9 5,5
Đầu Đuôi
1,2,8 0
4 1
3,3,3,6,7 2
3,6 3
3,4,4,6 4
7,9,9 5
0,1,3 6
2,4,8 7
0 8
4,8 9

Xổ số Nam Định ngày 16-12-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 16-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74825
Giải nhất 27434
Giải nhì 06579 72188
Giải ba 23116 29833 95690
82114 32305 85706
Giải tư 7725 7756 1294 7069
Giải năm 5389 7771 7486
9371 8494 5009
Giải sáu 478 396 881
Giải bảy 89 67 42 62
Đầu Đuôi
0 5,6,9
1 4,6
2 5,5
3 3,4
4 2
5 6
6 2,7,9
7 1,1,8,9
8 1,6,8,9,9
9 0,4,4,6
Đầu Đuôi
9 0
7,7,8 1
4,6 2
3 3
1,3,9,9 4
0,2,2 5
0,1,5,8,9 6
6 7
7,8 8
0,6,7,8,8 9

Xổ số Nam Định ngày 09-12-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 09-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57057
Giải nhất 21341
Giải nhì 46196 43234
Giải ba 70433 04847 22751
81225 23585 86601
Giải tư 5292 6921 1013 2912
Giải năm 2594 8296 6698
1779 3989 6487
Giải sáu 499 353 222
Giải bảy 52 24 00 04
Đầu Đuôi
0 0,1,4
1 2,3
2 1,2,4,5
3 3,4
4 1,7
5 1,2,3,7
6
7 9
8 5,7,9
9 2,4,6,6,8,9
Đầu Đuôi
0 0
0,2,4,5 1
1,2,5,9 2
1,3,5 3
0,2,3,9 4
2,8 5
9,9 6
4,5,8 7
9 8
7,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 02-12-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 02-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87485
Giải nhất 17336
Giải nhì 51133 12554
Giải ba 07135 21522 53104
80826 94365 61619
Giải tư 1255 4461 1512 3977
Giải năm 7172 5165 4923
7678 2530 2804
Giải sáu 427 937 452
Giải bảy 85 25 07 17
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 2,7,9
2 2,3,5,6,7
3 0,3,5,6,7
4
5 2,4,5
6 1,5,5
7 2,7,8
8 5,5
9
Đầu Đuôi
3 0
6 1
1,2,5,7 2
2,3 3
0,0,5 4
2,3,5,6,6,8,8 5
2,3 6
0,1,2,3,7 7
7 8
1 9

Xổ số Nam Định ngày 25-11-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 25-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08816
Giải nhất 27324
Giải nhì 11953 24697
Giải ba 69110 04565 34068
51050 01507 34991
Giải tư 6108 5491 7718 6815
Giải năm 0369 9606 8760
7104 5179 0112
Giải sáu 833 331 214
Giải bảy 44 73 63 26
Đầu Đuôi
0 4,6,7,8
1 0,2,4,5,6,8
2 4,6
3 1,3
4 4
5 0,3
6 0,3,5,8,9
7 3,9
8
9 1,1,7
Đầu Đuôi
1,5,6 0
3,9,9 1
1 2
3,5,6,7 3
0,1,2,4 4
1,6 5
0,1,2 6
0,9 7
0,1,6 8
6,7 9

Xổ số Nam Định ngày 18-11-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 18-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98371
Giải nhất 77855
Giải nhì 10658 79326
Giải ba 08768 35389 63003
45013 25896 58159
Giải tư 7512 3573 6252 6597
Giải năm 1270 2234 9849
9414 4541 8794
Giải sáu 558 262 712
Giải bảy 84 59 90 82
Đầu Đuôi
0 3
1 2,2,3,4
2 6
3 4
4 1,9
5 2,5,8,8,9,9
6 2,8
7 0,1,3
8 2,4,9
9 0,4,6,7
Đầu Đuôi
7,9 0
4,7 1
1,1,5,6,8 2
0,1,7 3
1,3,8,9 4
5 5
2,9 6
9 7
5,5,6 8
4,5,5,8 9

Xổ số Nam Định ngày 11-11-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 11-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08391
Giải nhất 10466
Giải nhì 98837 12660
Giải ba 32013 97782 99924
14855 36394 62547
Giải tư 2966 0980 7346 0935
Giải năm 5641 7824 5937
5096 1970 2117
Giải sáu 033 357 377
Giải bảy 54 60 31 99
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 4,4
3 1,3,5,7,7
4 1,6,7
5 4,5,7
6 0,0,6,6
7 0,7
8 0,2
9 1,4,6,9
Đầu Đuôi
6,6,7,8 0
3,4,9 1
8 2
1,3 3
2,2,5,9 4
3,5 5
4,6,6,9 6
1,3,3,4,5,7 7
8
9 9

Xổ số Nam Định ngày 04-11-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 04-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55858
Giải nhất 39587
Giải nhì 14699 14801
Giải ba 69206 21577 79651
94155 83586 76878
Giải tư 7685 8485 6429 5975
Giải năm 2775 2220 9758
7880 4704 9335
Giải sáu 407 429 044
Giải bảy 71 72 28 08
Đầu Đuôi
0 1,4,6,7,8
1
2 0,8,9,9
3 5
4 4
5 1,5,8,8
6
7 1,2,5,5,7,8
8 0,5,5,6,7
9 9
Đầu Đuôi
2,8 0
0,5,7 1
7 2
3
0,4 4
3,5,7,7,8,8 5
0,8 6
0,7,8 7
0,2,5,5,7 8
2,2,9 9

Xổ số Nam Định ngày 28-10-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 28-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07157
Giải nhất 12258
Giải nhì 78073 22472
Giải ba 15755 38656 08969
86598 42614 30508
Giải tư 6489 0925 6537 1677
Giải năm 5598 1977 7565
9877 6528 5059
Giải sáu 598 063 808
Giải bảy 93 74 83 97
Đầu Đuôi
0 8,8
1 4
2 5,8
3 7
4
5 5,6,7,8,9
6 3,5,9
7 2,3,4,7,7,7
8 3,9
9 3,7,8,8,8
Đầu Đuôi
0
1
7 2
6,7,8,9 3
1,7 4
2,5,6 5
5 6
3,5,7,7,7,9 7
0,0,2,5,9,9,9 8
5,6,8 9

Xổ số Nam Định ngày 21-10-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 21-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57349
Giải nhất 28088
Giải nhì 05865 83567
Giải ba 76424 79903 37682
72540 89417 55043
Giải tư 6576 5402 0065 4215
Giải năm 9076 5387 4193
7233 0818 3906
Giải sáu 110 455 727
Giải bảy 84 94 54 56
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 0,5,7,8
2 4,7
3 3
4 0,3,9
5 4,5,6
6 5,5,7
7 6,6
8 2,4,7,8
9 3,4
Đầu Đuôi
1,4 0
1
0,8 2
0,3,4,9 3
2,5,8,9 4
1,5,6,6 5
0,5,7,7 6
1,2,6,8 7
1,8 8
4 9

Xổ số Nam Định ngày 14-10-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 14-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59454
Giải nhất 00486
Giải nhì 02755 43379
Giải ba 99550 05287 68380
32640 94138 33448
Giải tư 6838 0361 7534 5331
Giải năm 6853 9553 6500
1359 6160 5750
Giải sáu 481 321 424
Giải bảy 03 39 81 58
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 1,4
3 1,4,8,8,9
4 0,8
5 0,0,3,3,4,5,8,9
6 0,1
7 9
8 0,1,1,6,7
9
Đầu Đuôi
0,4,5,5,6,8 0
2,3,6,8,8 1
2
0,5,5 3
2,3,5 4
5 5
8 6
8 7
3,3,4,5 8
3,5,7 9

Xổ số Nam Định ngày 07-10-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 07-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 26547
Giải nhất 41670
Giải nhì 43744 83152
Giải ba 10056 59638 27910
48711 37587 74483
Giải tư 3920 1318 3826 5229
Giải năm 7112 9706 6852
0530 3370 9649
Giải sáu 482 573 168
Giải bảy 38 13 79 35
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,2,3,8
2 0,6,9
3 0,5,8,8
4 4,7,9
5 2,2,6
6 8
7 0,0,3,9
8 2,3,7
9
Đầu Đuôi
1,2,3,7,7 0
1 1
1,5,5,8 2
1,7,8 3
4 4
3 5
0,2,5 6
4,8 7
1,3,3,6 8
2,4,7 9

Xổ số Nam Định ngày 30-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 30-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 19237
Giải nhất 00802
Giải nhì 69062 73744
Giải ba 28668 67174 14711
13617 46011 10279
Giải tư 6557 5429 6415 1454
Giải năm 4316 2144 6966
9860 8112 4610
Giải sáu 104 844 320
Giải bảy 79 71 38 53
Đầu Đuôi
0 2,4
1 0,1,1,2,5,6,7
2 0,9
3 7,8
4 4,4,4
5 3,4,7
6 0,2,6,8
7 1,4,9,9
8
9
Đầu Đuôi
1,2,6 0
1,1,7 1
0,1,6 2
5 3
0,4,4,4,5,7 4
1 5
1,6 6
1,3,5 7
3,6 8
2,7,7 9

Xổ số Nam Định ngày 23-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 23-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76922
Giải nhất 99878
Giải nhì 60050 42231
Giải ba 70197 24029 17888
42024 71288 33727
Giải tư 5488 9596 2292 3714
Giải năm 9571 7953 2680
0653 6341 3334
Giải sáu 075 832 375
Giải bảy 92 42 40 10
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 2,4,7,9
3 1,2,4
4 0,1,2
5 0,3,3
6
7 1,5,5,8
8 0,8,8,8
9 2,2,6,7
Đầu Đuôi
1,4,5,8 0
3,4,7 1
2,3,4,9,9 2
5,5 3
1,2,3 4
7,7 5
9 6
2,9 7
7,8,8,8 8
2 9

Xổ số Nam Định ngày 16-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 16-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11724
Giải nhất 98298
Giải nhì 19917 53982
Giải ba 09894 85689 21669
68513 50670 77330
Giải tư 1580 7154 6751 2983
Giải năm 7989 0174 4014
8953 5493 8885
Giải sáu 459 607 700
Giải bảy 95 97 40 99
Đầu Đuôi
0 0,7
1 3,4,7
2 4
3 0
4 0
5 1,3,4,9
6 9
7 0,4
8 0,2,3,5,9,9
9 3,4,5,7,8,9
Đầu Đuôi
0,3,4,7,8 0
5 1
8 2
1,5,8,9 3
1,2,5,7,9 4
8,9 5
6
0,1,9 7
9 8
5,6,8,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 09-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 09-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35252
Giải nhất 16451
Giải nhì 69969 18026
Giải ba 68810 96008 18951
03293 30814 22188
Giải tư 3595 6413 8291 8579
Giải năm 4729 1428 1299
1711 8069 5240
Giải sáu 046 773 149
Giải bảy 51 81 69 78
Đầu Đuôi
0 8
1 0,1,3,4
2 6,8,9
3
4 0,6,9
5 1,1,1,2
6 9,9,9
7 3,8,9
8 1,8
9 1,3,5,9
Đầu Đuôi
1,4 0
1,5,5,5,8,9 1
5 2
1,7,9 3
1 4
9 5
2,4 6
7
0,2,7,8 8
2,4,6,6,6,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 02-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 02-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06380
Giải nhất 98000
Giải nhì 99597 53685
Giải ba 34586 78688 64779
57124 13835 11414
Giải tư 5991 0633 8196 3616
Giải năm 9491 9707 7686
3397 8542 6448
Giải sáu 325 892 195
Giải bảy 09 36 54 76
Đầu Đuôi
0 0,7,9
1 4,6
2 4,5
3 3,5,6
4 2,8
5 4
6
7 6,9
8 0,5,6,6,8
9 1,1,2,5,6,7,7
Đầu Đuôi
0,8 0
9,9 1
4,9 2
3 3
1,2,5 4
2,3,8,9 5
1,3,7,8,8,9 6
0,9,9 7
4,8 8
0,7 9

Xổ số Nam Định ngày 26-08-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 26-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94958
Giải nhất 14322
Giải nhì 80180 84096
Giải ba 70572 36382 84142
28319 88165 18514
Giải tư 0285 0744 3575 6736
Giải năm 6297 5315 2962
6659 9097 4106
Giải sáu 276 334 807
Giải bảy 70 87 18 91
Đầu Đuôi
0 6,7
1 4,5,8,9
2 2
3 4,6
4 2,4
5 8,9
6 2,5
7 0,2,5,6
8 0,2,5,7
9 1,6,7,7
Đầu Đuôi
7,8 0
9 1
2,4,6,7,8 2
3
1,3,4 4
1,6,7,8 5
0,3,7,9 6
0,8,9,9 7
1,5 8
1,5 9

Xổ số Nam Định ngày 12-08-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 12-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06848
Giải nhất 28684
Giải nhì 55972 09024
Giải ba 00431 45343 51704
24137 03665 07682
Giải tư 0332 5651 6580 9027
Giải năm 6391 2515 7524
1973 0152 2935
Giải sáu 264 132 786
Giải bảy 67 29 87 21
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 1,4,4,7,9
3 1,2,2,5,7
4 3,8
5 1,2
6 4,5,7
7 2,3
8 0,2,4,6,7
9 1
Đầu Đuôi
8 0
2,3,5,9 1
3,3,5,7,8 2
4,7 3
0,2,2,6,8 4
1,3,6 5
8 6
2,3,6,8 7
4 8
2 9

Xổ số Nam Định ngày 29-07-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 29-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69358
Giải nhất 70140
Giải nhì 43060 37592
Giải ba 41352 06631 55503
36988 92978 82185
Giải tư 7446 9559 9798 2763
Giải năm 5360 6545 9000
7591 6824 4880
Giải sáu 361 896 648
Giải bảy 83 24 55 56
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 4,4
3 1
4 0,5,6,8
5 2,5,6,8,9
6 0,0,1,3
7 8
8 0,3,5,8
9 1,2,6,8
Đầu Đuôi
0,4,6,6,8 0
3,6,9 1
5,9 2
0,6,8 3
2,2 4
4,5,8 5
4,5,9 6
7
4,5,7,8,9 8
5 9

Xổ số Nam Định ngày 15-07-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 15-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08897
Giải nhất 14694
Giải nhì 20247 56545
Giải ba 33540 12948 30368
70336 29535 33460
Giải tư 2226 1832 8430 5649
Giải năm 1289 0308 5192
6229 3061 5811
Giải sáu 861 353 190
Giải bảy 92 05 19 93
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,9
2 6,9
3 0,2,5,6
4 0,5,7,8,9
5 3
6 0,1,1,8
7
8 9
9 0,2,2,3,4,7
Đầu Đuôi
3,4,6,9 0
1,6,6 1
3,9,9 2
5,9 3
9 4
0,3,4 5
2,3 6
4,9 7
0,4,6 8
1,2,4,8 9

Xổ số Nam Định ngày 08-07-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 08-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98215
Giải nhất 82428
Giải nhì 36753 21404
Giải ba 20556 64130 78489
02257 34419 12872
Giải tư 2467 8893 8792 5647
Giải năm 1537 3208 2426
5558 6380 0407
Giải sáu 723 953 821
Giải bảy 02 23 33 46
Đầu Đuôi
0 2,4,7,8
1 5,9
2 1,3,3,6,8
3 0,3,7
4 6,7
5 3,3,6,7,8
6 7
7 2
8 0,9
9 2,3
Đầu Đuôi
3,8 0
2 1
0,7,9 2
2,2,3,5,5,9 3
0 4
1 5
2,4,5 6
0,3,4,5,6 7
0,2,5 8
1,8 9

Xổ số Nam Định ngày 01-07-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 01-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90746
Giải nhất 08218
Giải nhì 49755 48773
Giải ba 85978 76817 01272
70460 33373 84819
Giải tư 2816 7971 8278 5631
Giải năm 2252 0491 9252
7354 2482 8442
Giải sáu 968 396 817
Giải bảy 05 22 47 87
Đầu Đuôi
0 5
1 6,7,7,8,9
2 2
3 1
4 2,6,7
5 2,2,4,5
6 0,8
7 1,2,3,3,8,8
8 2,7
9 1,6
Đầu Đuôi
6 0
3,7,9 1
2,4,5,5,7,8 2
7,7 3
5 4
0,5 5
1,4,9 6
1,1,4,8 7
1,6,7,7 8
1 9

Xổ số Nam Định ngày 24-06-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 24-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09870
Giải nhất 73087
Giải nhì 81633 72969
Giải ba 89847 26356 34405
84024 47303 24618
Giải tư 0872 6015 3948 9391
Giải năm 2205 4589 4261
9558 0773 6257
Giải sáu 830 443 674
Giải bảy 20 54 27 39
Đầu Đuôi
0 3,5,5
1 5,8
2 0,4,7
3 0,3,9
4 3,7,8
5 4,6,7,8
6 1,9
7 0,2,3,4
8 7,9
9 1
Đầu Đuôi
2,3,7 0
6,9 1
7 2
0,3,4,7 3
2,5,7 4
0,0,1 5
5 6
2,4,5,8 7
1,4,5 8
3,6,8 9

Xổ số Nam Định ngày 17-06-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 17-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 96361
Giải nhất 07849
Giải nhì 66045 88316
Giải ba 39464 33119 55398
70842 49488 59270
Giải tư 1677 8485 9518 9825
Giải năm 0798 1303 0406
0674 5295 0845
Giải sáu 468 316 379
Giải bảy 52 87 61 01
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 6,6,8,9
2 5
3
4 2,5,5,9
5 2
6 1,1,4,8
7 0,4,7,9
8 5,7,8
9 5,8,8
Đầu Đuôi
7 0
0,6,6 1
4,5 2
0 3
6,7 4
2,4,4,8,9 5
0,1,1 6
7,8 7
1,6,8,9,9 8
1,4,7 9

Xổ số Nam Định ngày 10-06-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 10-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01936
Giải nhất 55702
Giải nhì 21837 13114
Giải ba 08654 54284 25038
62695 93652 66007
Giải tư 8658 7816 4181 5440
Giải năm 9502 0063 9147
3150 5628 3045
Giải sáu 422 133 144
Giải bảy 36 39 68 88
Đầu Đuôi
0 2,2,7
1 4,6
2 2,8
3 3,6,6,7,8,9
4 0,4,5,7
5 0,2,4,8
6 3,8
7
8 1,4,8
9 5
Đầu Đuôi
4,5 0
8 1
0,0,2,5 2
3,6 3
1,4,5,8 4
4,9 5
1,3,3 6
0,3,4 7
2,3,5,6,8 8
3 9

Xổ số Nam Định ngày 03-06-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 03-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 00370
Giải nhất 78005
Giải nhì 16546 35426
Giải ba 15605 56082 31226
67812 04642 88608
Giải tư 2225 9739 3893 4075
Giải năm 4130 2099 9557
8041 9044 0883
Giải sáu 679 741 845
Giải bảy 08 65 40 83
Đầu Đuôi
0 5,5,8,8
1 2
2 5,6,6
3 0,9
4 0,1,1,2,4,5,6
5 7
6 5
7 0,5,9
8 2,3,3
9 3,9
Đầu Đuôi
3,4,7 0
4,4 1
1,4,8 2
8,8,9 3
4 4
0,0,2,4,6,7 5
2,2,4 6
5 7
0,0 8
3,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 27-05-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 27-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56998
Giải nhất 07428
Giải nhì 33707 54913
Giải ba 29216 37872 37886
97241 59967 74528
Giải tư 7809 4441 7056 2740
Giải năm 4076 4931 3995
2745 5220 8549
Giải sáu 293 620 560
Giải bảy 64 56 57 18
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,8
2 0,0,8,8
3 1
4 0,1,1,5,9
5 6,6,7
6 0,4,7
7 2,6
8 6
9 3,5,8
Đầu Đuôi
2,2,4,6 0
3,4,4 1
7 2
1,9 3
6 4
4,9 5
1,5,5,7,8 6
0,5,6 7
1,2,2,9 8
0,4 9

Xổ số Nam Định ngày 20-05-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 20-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 38904
Giải nhất 54360
Giải nhì 39796 95068
Giải ba 75260 60257 52052
46019 86032 62158
Giải tư 6663 7347 2990 5671
Giải năm 6631 2594 6897
6324 9677 7989
Giải sáu 565 353 774
Giải bảy 76 42 86 14
Đầu Đuôi
0 4
1 4,9
2 4
3 1,2
4 2,7
5 2,3,7,8
6 0,0,3,5,8
7 1,4,6,7
8 6,9
9 0,4,6,7
Đầu Đuôi
6,6,9 0
3,7 1
3,4,5 2
5,6 3
0,1,2,7,9 4
6 5
7,8,9 6
4,5,7,9 7
5,6 8
1,8 9

Xổ số Nam Định ngày 13-05-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 13-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62711
Giải nhất 39102
Giải nhì 45155 44880
Giải ba 55425 40531 50529
94928 21585 25220
Giải tư 5655 8058 2859 9798
Giải năm 9884 7418 1513
3555 1010 8866
Giải sáu 918 224 100
Giải bảy 53 79 13 54
Đầu Đuôi
0 0,2
1 0,1,3,3,8,8
2 0,4,5,8,9
3 1
4
5 3,4,5,5,5,8,9
6 6
7 9
8 0,4,5
9 8
Đầu Đuôi
0,1,2,8 0
1,3 1
0 2
1,1,5 3
2,5,8 4
2,5,5,5,8 5
6 6
7
1,1,2,5,9 8
2,5,7 9

Xổ số Nam Định ngày 06-05-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 06-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57934
Giải nhất 39877
Giải nhì 31096 88738
Giải ba 17028 25170 61668
86265 99423 54757
Giải tư 2132 1436 8583 1225
Giải năm 3164 9375 6112
5063 4494 8905
Giải sáu 690 803 290
Giải bảy 11 93 87 39
Đầu Đuôi
0 3,5
1 1,2
2 3,5,8
3 2,4,6,8,9
4
5 7
6 3,4,5,8
7 0,5,7
8 3,7
9 0,0,3,4,6
Đầu Đuôi
7,9,9 0
1 1
1,3 2
0,2,6,8,9 3
3,6,9 4
0,2,6,7 5
3,9 6
5,7,8 7
2,3,6 8
3 9

Xổ số Nam Định ngày 29-04-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 29-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69541
Giải nhất 61952
Giải nhì 31156 34900
Giải ba 43351 56978 29416
21254 89567 44072
Giải tư 7331 7983 1988 8592
Giải năm 1544 2011 3052
4256 3903 8193
Giải sáu 104 277 579
Giải bảy 80 29 62 32
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1 1,6
2 9
3 1,2
4 1,4
5 1,2,2,4,6,6
6 2,7
7 2,7,8,9
8 0,3,8
9 2,3
Đầu Đuôi
0,8 0
1,3,4,5 1
3,5,5,6,7,9 2
0,8,9 3
0,4,5 4
5
1,5,5 6
6,7 7
7,8 8
2,7 9

Xổ số Nam Định ngày 22-04-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 22-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50971
Giải nhất 96123
Giải nhì 68952 99849
Giải ba 50576 97121 35142
24667 18870 17105
Giải tư 2969 4514 2681 2023
Giải năm 6541 6511 6541
7916 9522 3682
Giải sáu 701 679 392
Giải bảy 92 40 22 79
Đầu Đuôi
0 1,5
1 1,4,6
2 1,2,2,3,3
3
4 0,1,1,2,9
5 2
6 7,9
7 0,1,6,9,9
8 1,2
9 2,2
Đầu Đuôi
4,7 0
0,1,2,4,4,7,8 1
2,2,4,5,8,9,9 2
2,2 3
1 4
0 5
1,7 6
6 7
8
4,6,7,7 9

Xổ số Nam Định ngày 15-04-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 15-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60732
Giải nhất 83912
Giải nhì 77632 99907
Giải ba 64415 53835 76795
27079 21613 68489
Giải tư 8740 9389 3657 3776
Giải năm 7901 8333 1427
5487 2710 9626
Giải sáu 117 548 592
Giải bảy 62 77 23 29
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,2,3,5,7
2 3,6,7,9
3 2,2,3,5
4 0,8
5 7
6 2
7 6,7,9
8 7,9,9
9 2,5
Đầu Đuôi
1,4 0
0 1
1,3,3,6,9 2
1,2,3 3
4
1,3,9 5
2,7 6
0,1,2,5,7,8 7
4 8
2,7,8,8 9

Xổ số Nam Định ngày 08-04-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 08-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29815
Giải nhất 36073
Giải nhì 85333 58920
Giải ba 97433 78280 03170
06858 88255 88818
Giải tư 2712 0016 1596 5386
Giải năm 0744 4503 9287
3859 3643 8366
Giải sáu 075 849 001
Giải bảy 12 54 73 22
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2,2,5,6,8
2 0,2
3 3,3
4 3,4,9
5 4,5,8,9
6 6
7 0,3,3,5
8 0,6,7
9 6
Đầu Đuôi
2,7,8 0
0 1
1,1,2 2
0,3,3,4,7,7 3
4,5 4
1,5,7 5
1,6,8,9 6
8 7
1,5 8
4,5 9

Xổ số Nam Định ngày 01-04-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 01-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70344
Giải nhất 29158
Giải nhì 24102 22255
Giải ba 23385 08995 78861
88142 93756 42929
Giải tư 0962 4828 0948 7865
Giải năm 5076 2309 1465
4650 5070 1375
Giải sáu 549 093 772
Giải bảy 09 18 34 91
Đầu Đuôi
0 2,9,9
1 8
2 8,9
3 4
4 2,4,8,9
5 0,5,6,8
6 1,2,5,5
7 0,2,5,6
8 5
9 1,3,5
Đầu Đuôi
5,7 0
6,9 1
0,4,6,7 2
9 3
3,4 4
5,6,6,7,8,9 5
5,7 6
7
1,2,4,5 8
0,0,2,4 9

Xổ số Nam Định ngày 25-03-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 25-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 32273
Giải nhất 26774
Giải nhì 47449 00099
Giải ba 42018 44879 34758
02573 53468 78759
Giải tư 1143 4584 9372 9795
Giải năm 3750 9885 2890
9364 0917 2156
Giải sáu 114 430 214
Giải bảy 74 22 98 97
Đầu Đuôi
0
1 4,4,7,8
2 2
3 0
4 3,9
5 0,6,8,9
6 4,8
7 2,3,3,4,4,9
8 4,5
9 0,5,7,8,9
Đầu Đuôi
3,5,9 0
1
2,7 2
4,7,7 3
1,1,6,7,7,8 4
8,9 5
5 6
1,9 7
1,5,6,9 8
4,5,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 18-03-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 18-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57570
Giải nhất 25444
Giải nhì 05260 51308
Giải ba 14099 69326 17323
52596 06495 47274
Giải tư 1522 2679 3931 2502
Giải năm 2734 6503 6147
0437 5088 0227
Giải sáu 897 979 581
Giải bảy 44 97 13 93
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 3
2 2,3,6,7
3 1,4,7
4 4,4,7
5
6 0
7 0,4,9,9
8 1,8
9 3,5,6,7,7,9
Đầu Đuôi
6,7 0
3,8 1
0,2 2
0,1,2,9 3
3,4,4,7 4
9 5
2,9 6
2,3,4,9,9 7
0,8 8
7,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 11-03-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 11-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 47076
Giải nhất 91911
Giải nhì 68062 89887
Giải ba 97745 08606 90078
48492 59226 23122
Giải tư 1723 6001 7707 8139
Giải năm 9794 4226 2120
7005 9711 9405
Giải sáu 880 643 489
Giải bảy 08 68 94 48
Đầu Đuôi
0 1,5,5,6,7,8
1 1,1
2 0,2,3,6,6
3 9
4 3,5,8
5
6 2,8
7 6,8
8 0,7,9
9 2,4,4
Đầu Đuôi
2,8 0
0,1,1 1
2,6,9 2
2,4 3
9,9 4
0,0,4 5
0,2,2,7 6
0,8 7
0,4,6,7 8
3,8 9

Xổ số Nam Định ngày 04-03-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 04-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06743
Giải nhất 89246
Giải nhì 53202 56726
Giải ba 17865 78228 68740
25838 07187 80970
Giải tư 6109 2529 0747 1139
Giải năm 8653 2345 9186
3799 9284 2745
Giải sáu 717 825 425
Giải bảy 96 47 10 23
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,7
2 3,5,5,6,8,9
3 8,9
4 0,3,5,5,6,7,7
5 3
6 5
7 0
8 4,6,7
9 6,9
Đầu Đuôi
1,4,7 0
1
0 2
2,4,5 3
8 4
2,2,4,4,6 5
2,4,8,9 6
1,4,4,8 7
2,3 8
0,2,3,9 9

Xổ số Nam Định ngày 25-02-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 25-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 30415
Giải nhất 46223
Giải nhì 32874 26964
Giải ba 77894 62144 22240
74314 60521 44090
Giải tư 0570 3424 1563 1970
Giải năm 3127 3664 5294
2775 0415 2860
Giải sáu 967 705 404
Giải bảy 68 40 91 77
Đầu Đuôi
0 4,5
1 4,5,5
2 1,3,4,7
3
4 0,0,4
5
6 0,3,4,4,7,8
7 0,0,4,5,7
8
9 0,1,4,4
Đầu Đuôi
4,4,6,7,7,9 0
2,9 1
2
2,6 3
0,1,2,4,6,6,7,9,9 4
0,1,1,7 5
6
2,6,7 7
6 8
9

Xổ số Nam Định ngày 18-02-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 18-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44971
Giải nhất 76196
Giải nhì 80204 83379
Giải ba 30910 56929 01406
78478 45245 15333
Giải tư 8607 9371 4039 2793
Giải năm 9602 4194 2098
5358 0609 0472
Giải sáu 235 816 121
Giải bảy 16 78 46 36
Đầu Đuôi
0 2,4,6,7,9
1 0,6,6
2 1,9
3 3,5,6,9
4 5,6
5 8
6
7 1,1,2,8,8,9
8
9 3,4,6,8
Đầu Đuôi
1 0
2,7,7 1
0,7 2
3,9 3
0,9 4
3,4 5
0,1,1,3,4,9 6
0 7
5,7,7,9 8
0,2,3,7 9

Xổ số Nam Định ngày 11-02-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 11-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98713
Giải nhất 18834
Giải nhì 17460 78706
Giải ba 74043 63680 00185
61529 94039 45565
Giải tư 5543 1288 4007 4955
Giải năm 4040 0319 4862
5733 5162 8364
Giải sáu 413 063 891
Giải bảy 23 31 13 97
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3,3,3,9
2 3,9
3 1,3,4,9
4 0,3,3
5 5
6 0,2,2,3,4,5
7
8 0,5,8
9 1,7
Đầu Đuôi
4,6,8 0
3,9 1
6,6 2
1,1,1,2,3,4,4,6 3
3,6 4
5,6,8 5
0 6
0,9 7
8 8
1,2,3 9

Xổ số Nam Định ngày 04-02-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 04-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64948
Giải nhất 04674
Giải nhì 16883 77334
Giải ba 12795 68347 65312
09038 86560 22314
Giải tư 2746 8474 2057 3300
Giải năm 5264 2363 1877
0033 2488 9198
Giải sáu 104 622 010
Giải bảy 77 06 18 96
Đầu Đuôi
0 0,4,6
1 0,2,4,8
2 2
3 3,4,8
4 6,7,8
5 7
6 0,3,4
7 4,4,7,7
8 3,8
9 5,6,8
Đầu Đuôi
0,1,6 0
1
1,2 2
3,6,8 3
0,1,3,6,7,7 4
9 5
0,4,9 6
4,5,7,7 7
1,3,4,8,9 8
9

Xổ số Nam Định ngày 28-01-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 28-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87219
Giải nhất 88795
Giải nhì 61887 71870
Giải ba 36399 99176 44895
48144 89665 83781
Giải tư 1226 3681 3051 3591
Giải năm 1368 8512 0613
9140 8974 7483
Giải sáu 313 104 436
Giải bảy 30 87 80 75
Đầu Đuôi
0 4
1 2,3,3,9
2 6
3 0,6
4 0,4
5 1
6 5,8
7 0,4,5,6
8 0,1,1,3,7,7
9 1,5,5,9
Đầu Đuôi
3,4,7,8 0
5,8,8,9 1
1 2
1,1,8 3
0,4,7 4
6,7,9,9 5
2,3,7 6
8,8 7
6 8
1,9 9

Xổ số Nam Định ngày 14-01-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 14-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62940
Giải nhất 27086
Giải nhì 84830 42992
Giải ba 26177 28240 86842
54934 53016 11166
Giải tư 1213 7375 8375 1727
Giải năm 0737 3018 1279
2435 5696 5434
Giải sáu 949 318 656
Giải bảy 02 34 82 81
Đầu Đuôi
0 2
1 3,6,8,8
2 7
3 0,4,4,4,5,7
4 0,0,2,9
5 6
6 6
7 5,5,7,9
8 1,2,6
9 2,6
Đầu Đuôi
3,4,4 0
8 1
0,4,8,9 2
1 3
3,3,3 4
3,7,7 5
1,5,6,8,9 6
2,3,7 7
1,1 8
4,7 9

Xổ số Nam Định ngày 07-01-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 07-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39597
Giải nhất 20448
Giải nhì 98375 45648
Giải ba 55850 97079 25197
01795 69588 07835
Giải tư 1913 8015 5241 3912
Giải năm 7722 5706 0051
1050 3377 4923
Giải sáu 710 696 135
Giải bảy 95 12 05 93
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,2,2,3,5
2 2,3
3 5,5
4 1,8,8
5 0,0,1
6
7 5,7,9
8 8
9 3,5,5,6,7,7
Đầu Đuôi
1,5,5 0
4,5 1
1,1,2 2
1,2,9 3
4
0,1,3,3,7,9,9 5
0,9 6
7,9,9 7
4,4,8 8
7 9

Xổ số Nam Định ngày 31-12-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 31-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55291
Giải nhất 42135
Giải nhì 01560 07447
Giải ba 87947 62209 40405
52973 41073 79983
Giải tư 1635 5989 0320 2473
Giải năm 7589 5429 2475
9260 6227 8372
Giải sáu 285 185 279
Giải bảy 62 85 91 30
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2 0,7,9
3 0,5,5
4 7,7
5
6 0,0,2
7 2,3,3,3,5,9
8 3,5,5,5,9,9
9 1,1
Đầu Đuôi
2,3,6,6 0
9,9 1
6,7 2
7,7,7,8 3
4
0,3,3,7,8,8,8 5
6
2,4,4 7
8
0,2,7,8,8 9

Xổ số Nam Định ngày 24-12-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 24-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09534
Giải nhất 70353
Giải nhì 96188 74525
Giải ba 55133 75105 20012
64488 83117 31939
Giải tư 1938 1046 3564 9939
Giải năm 0711 2517 5640
5625 8489 1885
Giải sáu 135 596 390
Giải bảy 82 27 98 93
Đầu Đuôi
0 5
1 1,2,7,7
2 5,5,7
3 3,4,5,8,9,9
4 0,6
5 3
6 4
7
8 2,5,8,8,9
9 0,3,6,8
Đầu Đuôi
4,9 0
1 1
1,8 2
3,5,9 3
3,6 4
0,2,2,3,8 5
4,9 6
1,1,2 7
3,8,8,9 8
3,3,8 9

Xổ số Nam Định ngày 17-12-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 17-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71424
Giải nhất 66934
Giải nhì 50533 74665
Giải ba 39908 00797 93691
18733 47971 26018
Giải tư 1541 0875 2557 1632
Giải năm 0820 3760 8781
2239 1046 0825
Giải sáu 849 255 247
Giải bảy 29 56 88 14
Đầu Đuôi
0 8
1 4,8
2 0,4,5,9
3 2,3,3,4,9
4 1,6,7,9
5 5,6,7
6 0,5
7 1,5
8 1,8
9 1,7
Đầu Đuôi
2,6 0
4,7,8,9 1
3 2
3,3 3
1,2,3 4
2,5,6,7 5
4,5 6
4,5,9 7
0,1,8 8
2,3,4 9

Xổ số Nam Định ngày 10-12-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 10-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82978
Giải nhất 37815
Giải nhì 63592 26828
Giải ba 20959 96330 26340
27799 16245 92123
Giải tư 6947 1997 8780 3491
Giải năm 9146 4478 2860
8792 5199 7256
Giải sáu 672 628 145
Giải bảy 68 74 95 38
Đầu Đuôi
0
1 5
2 3,8,8
3 0,8
4 0,5,5,6,7
5 6,9
6 0,8
7 2,4,8,8
8 0
9 1,2,2,5,7,9,9
Đầu Đuôi
3,4,6,8 0
9 1
7,9,9 2
2 3
7 4
1,4,4,9 5
4,5 6
4,9 7
2,2,3,6,7,7 8
5,9,9 9

Xổ số Nam Định ngày 03-12-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 03-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 10576
Giải nhất 48972
Giải nhì 03009 83557
Giải ba 87053 92528 52854
59290 49855 59580
Giải tư 4445 4301 8703 0762
Giải năm 2533 2480 0463
3518 3588 8849
Giải sáu 394 837 144
Giải bảy 61 55 93 46
Đầu Đuôi
0 1,3,9
1 8
2 8
3 3,7
4 4,5,6,9
5 3,4,5,5,7
6 1,2,3
7 2,6
8 0,0,8
9 0,3,4
Đầu Đuôi
8,8,9 0
0,6 1
6,7 2
0,3,5,6,9 3
4,5,9 4
4,5,5 5
4,7 6
3,5 7
1,2,8 8
0,4 9

Xổ số Nam Định ngày 26-11-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 26-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67896
Giải nhất 70731
Giải nhì 69176 18124
Giải ba 27982 04161 91683
18192 79476 78208
Giải tư 5183 4837 8723 9821
Giải năm 9572 8397 0675
4046 1647 9982
Giải sáu 454 824 291
Giải bảy 83 44 66 03
Đầu Đuôi
0 3,8
1
2 1,3,4,4
3 1,7
4 4,6,7
5 4
6 1,6
7 2,5,6,6
8 2,2,3,3,3
9 1,2,6,7
Đầu Đuôi
0
2,3,6,9 1
7,8,8,9 2
0,2,8,8,8 3
2,2,4,5 4
7 5
4,6,7,7,9 6
3,4,9 7
0 8
9

Xổ số Nam Định ngày 19-11-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 19-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66534
Giải nhất 56931
Giải nhì 14753 52934
Giải ba 50362 71673 07004
46603 14867 67353
Giải tư 2669 3510 5939 0452
Giải năm 7103 3066 7100
3883 3329 8520
Giải sáu 876 769 784
Giải bảy 04 50 54 98
Đầu Đuôi
0 0,3,3,4,4
1 0
2 0,9
3 1,4,4,9
4
5 0,2,3,3,4
6 2,6,7,9,9
7 3,6
8 3,4
9 8
Đầu Đuôi
0,1,2,5 0
3 1
5,6 2
0,0,5,5,7,8 3
0,0,3,3,5,8 4
5
6,7 6
6 7
9 8
2,3,6,6 9

Xổ số Nam Định ngày 12-11-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 12-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78611
Giải nhất 11566
Giải nhì 68739 54972
Giải ba 63820 44793 97595
72343 76328 33810
Giải tư 1422 0776 2262 7727
Giải năm 1365 6036 4279
6699 2617 9526
Giải sáu 807 235 100
Giải bảy 61 73 32 91
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0,1,7
2 0,2,6,7,8
3 2,5,6,9
4 3
5
6 1,2,5,6
7 2,3,6,9
8
9 1,3,5,9
Đầu Đuôi
0,1,2 0
1,6,9 1
2,3,6,7 2
4,7,9 3
4
3,6,9 5
2,3,6,7 6
0,1,2 7
2 8
3,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 05-11-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 05-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 33487
Giải nhất 75857
Giải nhì 17413 62882
Giải ba 60654 00964 04680
40383 52970 40634
Giải tư 1478 3136 3882 8583
Giải năm 0121 9159 0427
7098 1576 4487
Giải sáu 504 833 059
Giải bảy 22 96 21 03
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3
2 1,1,2,7
3 3,4,6
4
5 4,7,9,9
6 4
7 0,6,8
8 0,2,2,3,3,7,7
9 6,8
Đầu Đuôi
7,8 0
2,2 1
2,8,8 2
0,1,3,8,8 3
0,3,5,6 4
5
3,7,9 6
2,5,8,8 7
7,9 8
5,5 9

Xổ số Nam Định ngày 29-10-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 29-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73887
Giải nhất 76973
Giải nhì 36640 82978
Giải ba 28521 08794 26945
35334 63608 43213
Giải tư 3591 9088 7466 0235
Giải năm 4544 4577 0501
9448 2360 9207
Giải sáu 629 228 382
Giải bảy 52 99 02 47
Đầu Đuôi
0 1,2,7,8
1 3
2 1,8,9
3 4,5
4 0,4,5,7,8
5 2
6 0,6
7 3,7,8
8 2,7,8
9 1,4,9
Đầu Đuôi
4,6 0
0,2,9 1
0,5,8 2
1,7 3
3,4,9 4
3,4 5
6 6
0,4,7,8 7
0,2,4,7,8 8
2,9 9

Xổ số Nam Định ngày 22-10-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 22-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31698
Giải nhất 10399
Giải nhì 51180 27619
Giải ba 96231 22899 54741
08898 00597 66057
Giải tư 0841 6547 3780 4848
Giải năm 0188 2975 3529
7492 4196 8276
Giải sáu 354 616 141
Giải bảy 44 10 28 67
Đầu Đuôi
0
1 0,6,9
2 8,9
3 1
4 1,1,1,4,7,8
5 4,7
6 7
7 5,6
8 0,0,8
9 2,6,7,8,8,9,9
Đầu Đuôi
1,8,8 0
3,4,4,4 1
9 2
3
4,5 4
7 5
1,7,9 6
4,5,6,9 7
2,4,8,9,9 8
1,2,9,9 9

Xổ số Nam Định ngày 15-10-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 15-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 79638
Giải nhất 62960
Giải nhì 56791 78023
Giải ba 41367 91030 88995
83073 74966 09400
Giải tư 3001 0497 3257 6858
Giải năm 6376 1915 7724
5888 9196 1252
Giải sáu 714 312 184
Giải bảy 84 20 65 31
Đầu Đuôi
0 0,1
1 2,4,5
2 0,3,4
3 0,1,8
4
5 2,7,8
6 0,5,6,7
7 3,6
8 4,4,8
9 1,5,6,7
Đầu Đuôi
0,2,3,6 0
0,3,9 1
1,5 2
2,7 3
1,2,8,8 4
1,6,9 5
6,7,9 6
5,6,9 7
3,5,8 8
9

Xổ số Nam Định ngày 08-10-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 08-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94309
Giải nhất 45465
Giải nhì 82813 94520
Giải ba 95939 36043 04874
02787 78555 90593
Giải tư 1804 6793 2893 8197
Giải năm 2179 9142 5758
7134 2092 2071
Giải sáu 965 316 142
Giải bảy 24 33 55 14
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3,4,6
2 0,4
3 3,4,9
4 2,2,3
5 5,5,8
6 5,5
7 1,4,9
8 7
9 2,3,3,3,7
Đầu Đuôi
2 0
7 1
4,4,9 2
1,3,4,9,9,9 3
0,1,2,3,7 4
5,5,6,6 5
1 6
8,9 7
5 8
0,3,7 9

Xổ số Nam Định ngày 01-10-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 01-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35019
Giải nhất 13904
Giải nhì 96463 34496
Giải ba 63867 87793 10430
09002 77030 79134
Giải tư 0901 2079 7938 4045
Giải năm 6197 4436 6869
5712 5950 6313
Giải sáu 822 592 330
Giải bảy 67 18 66 01
Đầu Đuôi
0 1,1,2,4
1 2,3,8,9
2 2
3 0,0,0,4,6,8
4 5
5 0
6 3,6,7,7,9
7 9
8
9 2,3,6,7
Đầu Đuôi
3,3,3,5 0
0,0 1
0,1,2,9 2
1,6,9 3
0,3 4
4 5
3,6,9 6
6,6,9 7
1,3 8
1,6,7 9

Xổ số Nam Định ngày 24-09-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 24-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08154
Giải nhất 01140
Giải nhì 39583 05213
Giải ba 67243 04747 99009
14386 47068 86540
Giải tư 8467 7574 1579 7138
Giải năm 0386 8686 5211
9162 0166 5909
Giải sáu 368 823 443
Giải bảy 08 34 78 91
Đầu Đuôi
0 8,9,9
1 1,3
2 3
3 4,8
4 0,0,3,3,7
5 4
6 2,6,7,8,8
7 4,8,9
8 3,6,6,6
9 1
Đầu Đuôi
4,4 0
1,9 1
6 2
1,2,4,4,8 3
3,5,7 4
5
6,8,8,8 6
4,6 7
0,3,6,6,7 8
0,0,7 9

Xổ số Nam Định ngày 17-09-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 17-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55890
Giải nhất 82995
Giải nhì 85254 99868
Giải ba 74363 31000 98734
25095 92211 67172
Giải tư 5992 5247 0426 6302
Giải năm 1049 1972 3323
0748 3642 0676
Giải sáu 084 250 098
Giải bảy 65 71 29 25
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1
2 3,5,6,9
3 4
4 2,7,8,9
5 0,4
6 3,5,8
7 1,2,2,6
8 4
9 0,2,5,5,8
Đầu Đuôi
0,5,9 0
1,7 1
0,4,7,7,9 2
2,6 3
3,5,8 4
2,6,9,9 5
2,7 6
4 7
4,6,9 8
2,4 9

Xổ số Nam Định ngày 10-09-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 10-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17535
Giải nhất 74421
Giải nhì 07598 02432
Giải ba 21437 09706 21647
65512 61974 19816
Giải tư 8924 4536 0250 0862
Giải năm 0003 1179 3370
0816 9711 1183
Giải sáu 340 431 743
Giải bảy 68 48 55 78
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,2,6,6
2 1,4
3 1,2,5,6,7
4 0,3,7,8
5 0,5
6 2,8
7 0,4,8,9
8 3
9 8
Đầu Đuôi
4,5,7 0
1,2,3 1
1,3,6 2
0,4,8 3
2,7 4
3,5 5
0,1,1,3 6
3,4 7
4,6,7,9 8
7 9

Xổ số Nam Định ngày 03-09-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 03-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 47153
Giải nhất 58840
Giải nhì 46746 06592
Giải ba 55536 69384 11121
74022 32334 51107
Giải tư 0663 4302 2240 1784
Giải năm 4784 5764 8242
0620 9295 3524
Giải sáu 188 854 617
Giải bảy 32 43 04 71
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 7
2 0,1,2,4
3 2,4,6
4 0,0,2,3,6
5 3,4
6 3,4
7 1
8 4,4,4,8
9 2,5
Đầu Đuôi
2,4,4 0
2,7 1
0,2,3,4,9 2
4,5,6 3
0,2,3,5,6,8,8,8 4
9 5
3,4 6
0,1 7
8 8
9

Xổ số Nam Định ngày 27-08-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 27-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89617
Giải nhất 36200
Giải nhì 30730 97036
Giải ba 68220 33704 41987
58944 17845 22571
Giải tư 7987 8528 4286 1410
Giải năm 5725 7563 8458
2106 0422 9373
Giải sáu 826 976 447
Giải bảy 07 38 74 42
Đầu Đuôi
0 0,4,6,7
1 0,7
2 0,2,5,6,8
3 0,6,8
4 2,4,5,7
5 8
6 3
7 1,3,4,6
8 6,7,7
9
Đầu Đuôi
0,1,2,3 0
7 1
2,4 2
6,7 3
0,4,7 4
2,4 5
0,2,3,7,8 6
0,1,4,8,8 7
2,3,5 8
9

Xổ số Nam Định ngày 20-08-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 20-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 10211
Giải nhất 10226
Giải nhì 78650 66649
Giải ba 32250 16424 42617
56575 82534 14503
Giải tư 8061 4557 2846 6122
Giải năm 1622 6905 7172
9074 9707 8435
Giải sáu 048 364 120
Giải bảy 76 44 31 19
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 1,7,9
2 0,2,2,4,6
3 1,4,5
4 4,6,8,9
5 0,0,7
6 1,4
7 2,4,5,6
8
9
Đầu Đuôi
2,5,5 0
1,3,6 1
2,2,7 2
0 3
2,3,4,6,7 4
0,3,7 5
2,4,7 6
0,1,5 7
4 8
1,4 9

Xổ số Nam Định ngày 13-08-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 13-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40306
Giải nhất 29373
Giải nhì 24629 41347
Giải ba 71646 95478 96243
76243 78047 19705
Giải tư 0851 2636 5859 6514
Giải năm 6873 5940 3430
6666 8160 1699
Giải sáu 731 615 566
Giải bảy 75 88 26 34
Đầu Đuôi
0 5,6
1 4,5
2 6,9
3 0,1,4,6
4 0,3,3,6,7,7
5 1,9
6 0,6,6
7 3,3,5,8
8 8
9 9
Đầu Đuôi
3,4,6 0
3,5 1
2
4,4,7,7 3
1,3 4
0,1,7 5
0,2,3,4,6,6 6
4,4 7
7,8 8
2,5,9 9

Xổ số Nam Định ngày 06-08-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 06-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74873
Giải nhất 78243
Giải nhì 71609 86446
Giải ba 61504 82910 88725
81307 14382 76821
Giải tư 7562 1111 9085 4994
Giải năm 5479 4825 7458
8637 4759 5644
Giải sáu 020 634 836
Giải bảy 27 69 71 72
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 0,1
2 0,1,5,5,7
3 4,6,7
4 3,4,6
5 8,9
6 2,9
7 1,2,3,9
8 2,5
9 4
Đầu Đuôi
1,2 0
1,2,7 1
6,7,8 2
4,7 3
0,3,4,9 4
2,2,8 5
3,4 6
0,2,3 7
5 8
0,5,6,7 9

Xổ số Nam Định ngày 30-07-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 30-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 96409
Giải nhất 33297
Giải nhì 98099 05132
Giải ba 75396 28088 46255
18481 39865 20146
Giải tư 9948 0498 4546 5949
Giải năm 5489 2998 2610
3077 8455 8252
Giải sáu 987 754 354
Giải bảy 98 81 82 60
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2
3 2
4 6,6,8,9
5 2,4,4,5,5
6 0,5
7 7
8 1,1,2,7,8,9
9 6,7,8,8,8,9
Đầu Đuôi
1,6 0
8,8 1
3,5,8 2
3
5,5 4
5,5,6 5
4,4,9 6
7,8,9 7
4,8,9,9,9 8
0,4,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 23-07-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 23-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15361
Giải nhất 86993
Giải nhì 28048 57745
Giải ba 41322 93938 52555
61505 86896 02053
Giải tư 4842 5846 3931 4697
Giải năm 2370 5850 0727
5103 4180 7072
Giải sáu 000 573 154
Giải bảy 53 87 61 51
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1
2 2,7
3 1,8
4 2,5,6,8
5 0,1,3,3,4,5
6 1,1
7 0,2,3
8 0,7
9 3,6,7
Đầu Đuôi
0,5,7,8 0
3,5,6,6 1
2,4,7 2
0,5,5,7,9 3
5 4
0,4,5 5
4,9 6
2,8,9 7
3,4 8
9

Xổ số Nam Định ngày 16-07-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 16-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77064
Giải nhất 71741
Giải nhì 72337 44659
Giải ba 44394 66969 40892
93397 87057 98369
Giải tư 6540 4164 0571 4718
Giải năm 7806 5487 9072
5446 0798 2999
Giải sáu 814 546 246
Giải bảy 60 48 66 47
Đầu Đuôi
0 6
1 4,8
2
3 7
4 0,1,6,6,6,7,8
5 7,9
6 0,4,4,6,9,9
7 1,2
8 7
9 2,4,7,8,9
Đầu Đuôi
4,6 0
4,7 1
7,9 2
3
1,6,6,9 4
5
0,4,4,4,6 6
3,4,5,8,9 7
1,4,9 8
5,6,6,9 9

Xổ số Nam Định ngày 09-07-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 09-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 10295
Giải nhất 36734
Giải nhì 79386 11190
Giải ba 55232 98046 40235
79198 28948 04840
Giải tư 4302 9314 4012 9441
Giải năm 5540 6116 3507
4837 5131 7695
Giải sáu 955 654 102
Giải bảy 15 62 20 32
Đầu Đuôi
0 2,2,7
1 2,4,5,6
2 0
3 1,2,2,4,5,7
4 0,0,1,6,8
5 4,5
6 2
7
8 6
9 0,5,5,8
Đầu Đuôi
2,4,4,9 0
3,4 1
0,0,1,3,3,6 2
3
1,3,5 4
1,3,5,9,9 5
1,4,8 6
0,3 7
4,9 8
9

Xổ số Nam Định ngày 02-07-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 02-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50554
Giải nhất 26597
Giải nhì 71762 44601
Giải ba 96368 65980 74760
70786 58689 20359
Giải tư 3659 9883 5277 1696
Giải năm 8466 5247 7508
9632 7530 8386
Giải sáu 485 868 202
Giải bảy 78 42 39 53
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1
2
3 0,2,9
4 2,7
5 3,4,9,9
6 0,2,6,8,8
7 7,8
8 0,3,5,6,6,9
9 6,7
Đầu Đuôi
3,6,8 0
0 1
0,3,4,6 2
5,8 3
5 4
8 5
6,8,8,9 6
4,7,9 7
0,6,6,7 8
3,5,5,8 9

Xổ số Nam Định ngày 25-06-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 25-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36768
Giải nhất 38794
Giải nhì 13490 72677
Giải ba 15066 24443 15882
26308 82699 79139
Giải tư 8918 1645 3051 9154
Giải năm 4385 7752 6154
5354 3336 1651
Giải sáu 939 933 878
Giải bảy 78 43 25 84
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 5
3 3,6,9,9
4 3,3,5
5 1,1,2,4,4,4
6 6,8
7 7,8,8
8 2,4,5
9 0,4,9
Đầu Đuôi
9 0
5,5 1
5,8 2
3,4,4 3
5,5,5,8,9 4
2,4,8 5
3,6 6
7 7
0,1,6,7,7 8
3,3,9 9

Xổ số Nam Định ngày 18-06-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 18-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87190
Giải nhất 21110
Giải nhì 89033 05612
Giải ba 40604 22974 97388
32375 29525 47990
Giải tư 3021 6272 2712 6064
Giải năm 6803 8396 9069
9128 0880 9176
Giải sáu 765 095 944
Giải bảy 18 50 32 13
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,2,2,3,8
2 1,5,8
3 2,3
4 4
5 0
6 4,5,9
7 2,4,5,6
8 0,8
9 0,0,5,6
Đầu Đuôi
1,5,8,9,9 0
2 1
1,1,3,7 2
0,1,3 3
0,4,6,7 4
2,6,7,9 5
7,9 6
7
1,2,8 8
6 9

Xổ số Nam Định ngày 11-06-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 11-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29224
Giải nhất 20766
Giải nhì 20025 62589
Giải ba 86559 46901 74366
31423 06027 62203
Giải tư 5922 5175 1079 1042
Giải năm 4227 5014 5099
4763 3227 4269
Giải sáu 570 449 342
Giải bảy 32 06 33 55
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 4
2 2,3,4,5,7,7,7
3 2,3
4 2,2,9
5 5,9
6 3,6,6,9
7 0,5,9
8 9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
0 1
2,3,4,4 2
0,2,3,6 3
1,2 4
2,5,7 5
0,6,6 6
2,2,2 7
8
4,5,6,7,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 04-06-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 04-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60832
Giải nhất 30058
Giải nhì 63129 67653
Giải ba 30448 14577 57334
18196 03418 21125
Giải tư 2962 4394 7219 8466
Giải năm 5178 9011 2444
4487 3398 1365
Giải sáu 500 161 485
Giải bảy 03 68 87 42
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,8,9
2 5,9
3 2,4
4 2,4,8
5 3,8
6 1,2,5,6,8
7 7,8
8 5,7,7
9 4,6,8
Đầu Đuôi
0 0
1,6 1
3,4,6 2
0,5 3
3,4,9 4
2,6,8 5
6,9 6
7,8,8 7
1,4,5,6,7,9 8
1,2 9

Xổ số Nam Định ngày 28-05-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 28-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57318
Giải nhất 86313
Giải nhì 52292 77476
Giải ba 75688 25120 57019
90657 67823 68014
Giải tư 8907 9773 4469 8369
Giải năm 2517 9153 1007
3430 9241 8362
Giải sáu 719 640 292
Giải bảy 63 53 39 59
Đầu Đuôi
0 7,7
1 3,4,7,8,9,9
2 0,3
3 0,9
4 0,1
5 3,3,7,9
6 2,3,9,9
7 3,6
8 8
9 2,2
Đầu Đuôi
2,3,4 0
4 1
6,9,9 2
1,2,5,5,6,7 3
1 4
5
7 6
0,0,1,5 7
1,8 8
1,1,3,5,6,6 9

Xổ số Nam Định ngày 21-05-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 21-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85198
Giải nhất 20830
Giải nhì 08364 24874
Giải ba 09500 00837 14233
78831 28309 86212
Giải tư 3330 1999 6180 1527
Giải năm 4238 3344 7589
6327 8058 4791
Giải sáu 559 193 047
Giải bảy 53 64 13 80
Đầu Đuôi
0 0,9
1 2,3
2 7,7
3 0,0,1,3,7,8
4 4,7
5 3,8,9
6 4,4
7 4
8 0,0,9
9 1,3,8,9
Đầu Đuôi
0,3,3,8,8 0
3,9 1
1 2
1,3,5,9 3
4,6,6,7 4
5
6
2,2,3,4 7
3,5,9 8
0,5,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 14-05-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 14-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 30775
Giải nhất 08368
Giải nhì 69632 67521
Giải ba 75571 94533 83453
76996 31087 18091
Giải tư 9005 8609 0221 4118
Giải năm 0731 1769 3270
3088 5179 8847
Giải sáu 585 536 357
Giải bảy 05 74 08 52
Đầu Đuôi
0 5,5,8,9
1 8
2 1,1
3 1,2,3,6
4 7
5 2,3,7
6 8,9
7 0,1,4,5,9
8 5,7,8
9 1,6
Đầu Đuôi
7 0
2,2,3,7,9 1
3,5 2
3,5 3
7 4
0,0,7,8 5
3,9 6
4,5,8 7
0,1,6,8 8
0,6,7 9

Xổ số Nam Định ngày 07-05-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 07-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73301
Giải nhất 10879
Giải nhì 79061 73405
Giải ba 93716 30788 85195
11056 71929 08331
Giải tư 6422 9330 3650 0829
Giải năm 8826 8413 9913
2003 0814 3216
Giải sáu 773 447 456
Giải bảy 20 24 60 30
Đầu Đuôi
0 1,3,5
1 3,3,4,6,6
2 0,2,4,6,9,9
3 0,0,1
4 7
5 0,6,6
6 0,1
7 3,9
8 8
9 5
Đầu Đuôi
2,3,3,5,6 0
0,3,6 1
2 2
0,1,1,7 3
1,2 4
0,9 5
1,1,2,5,5 6
4 7
8 8
2,2,7 9

Xổ số Nam Định ngày 30-04-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 30-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59924
Giải nhất 14841
Giải nhì 64655 67193
Giải ba 50805 87346 26424
18550 07667 52631
Giải tư 1781 2446 1208 8909
Giải năm 1509 3066 9191
0372 8670 9968
Giải sáu 665 055 930
Giải bảy 49 30 65 34
Đầu Đuôi
0 5,8,9,9
1
2 4,4
3 0,0,1,4
4 1,6,6,9
5 0,5,5
6 5,5,6,7,8
7 0,2
8 1
9 1,3
Đầu Đuôi
3,3,5,7 0
3,4,8,9 1
7 2
9 3
2,2,3 4
0,5,5,6,6 5
4,4,6 6
6 7
0,6 8
0,0,4 9

Xổ số Nam Định ngày 16-04-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 16-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36554
Giải nhất 94220
Giải nhì 71581 97927
Giải ba 99808 50345 90346
35469 62210 48173
Giải tư 1377 6536 3890 3566
Giải năm 8883 4491 5181
6270 4680 0369
Giải sáu 269 085 602
Giải bảy 48 81 98 94
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0
2 0,7
3 6
4 5,6,8
5 4
6 6,9,9,9
7 0,3,7
8 0,1,1,1,3,5
9 0,1,4,8
Đầu Đuôi
1,2,7,8,9 0
8,8,8,9 1
0 2
7,8 3
5,9 4
4,8 5
3,4,6 6
2,7 7
0,4,9 8
6,6,6 9

Xổ số Nam Định ngày 09-04-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 09-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 34194
Giải nhất 51050
Giải nhì 00770 73910
Giải ba 54217 08307 56617
19934 50892 17924
Giải tư 5610 8570 9836 3346
Giải năm 6275 0476 0641
5953 5661 5967
Giải sáu 323 312 691
Giải bảy 34 94 45 70
Đầu Đuôi
0 7
1 0,0,2,7,7
2 3,4
3 4,4,6
4 1,5,6
5 0,3
6 1,7
7 0,0,0,5,6
8
9 1,2,4,4
Đầu Đuôi
1,1,5,7,7,7 0
4,6,9 1
1,9 2
2,5 3
2,3,3,9,9 4
4,7 5
3,4,7 6
0,1,1,6 7
8
9

Xổ số Nam Định ngày 02-04-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 02-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61762
Giải nhất 39070
Giải nhì 02329 18372
Giải ba 16007 60763 57491
47077 84248 75402
Giải tư 4191 4433 8606 2325
Giải năm 7285 7588 2188
6755 5523 8372
Giải sáu 760 419 672
Giải bảy 75 61 14 25
Đầu Đuôi
0 2,6,7
1 4,9
2 3,5,5,9
3 3
4 8
5 5
6 0,1,2,3
7 0,2,2,2,5,7
8 5,8,8
9 1,1
Đầu Đuôi
6,7 0
6,9,9 1
0,6,7,7,7 2
2,3,6 3
1 4
2,2,5,7,8 5
0 6
0,7 7
4,8,8 8
1,2 9

Xổ số Nam Định ngày 26-03-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 26-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15972
Giải nhất 02820
Giải nhì 54813 53654
Giải ba 51997 63875 06974
87762 39718 08966
Giải tư 5847 0662 7665 3347
Giải năm 5972 7620 8131
2155 8398 6841
Giải sáu 704 672 783
Giải bảy 92 82 28 58
Đầu Đuôi
0 4
1 3,8
2 0,0,8
3 1
4 1,7,7
5 4,5,8
6 2,2,5,6
7 2,2,2,4,5
8 2,3
9 2,7,8
Đầu Đuôi
2,2 0
3,4 1
6,6,7,7,7,8,9 2
1,8 3
0,5,7 4
5,6,7 5
6 6
4,4,9 7
1,2,5,9 8
9

Xổ số Nam Định ngày 19-03-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 19-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39218
Giải nhất 49736
Giải nhì 71136 86920
Giải ba 02990 17065 28173
96544 13097 08412
Giải tư 7365 8566 6054 7837
Giải năm 2592 0948 9823
6720 6952 0899
Giải sáu 465 363 366
Giải bảy 92 81 04 29
Đầu Đuôi
0 4
1 2,8
2 0,0,3,9
3 6,6,7
4 4,8
5 2,4
6 3,5,5,5,6,6
7 3
8 1
9 0,2,2,7,9
Đầu Đuôi
2,2,9 0
8 1
1,5,9,9 2
2,6,7 3
0,4,5 4
6,6,6 5
3,3,6,6 6
3,9 7
1,4 8
2,9 9

Xổ số Nam Định ngày 12-03-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 12-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31953
Giải nhất 52377
Giải nhì 59277 28468
Giải ba 47823 36968 73942
83028 47576 95964
Giải tư 4021 9618 2289 6018
Giải năm 5960 2818 1639
1647 4395 5909
Giải sáu 918 385 149
Giải bảy 32 81 98 31
Đầu Đuôi
0 9
1 8,8,8,8
2 1,3,8
3 1,2,9
4 2,7,9
5 3
6 0,4,8,8
7 6,7,7
8 1,5,9
9 5,8
Đầu Đuôi
6 0
2,3,8 1
3,4 2
2,5 3
6 4
8,9 5
7 6
4,7,7 7
1,1,1,1,2,6,6,9 8
0,3,4,8 9

Xổ số Nam Định ngày 05-03-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 05-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 84917
Giải nhất 97380
Giải nhì 32082 04244
Giải ba 39144 88690 26434
67471 10279 23157
Giải tư 6976 4904 9934 2515
Giải năm 8522 7500 2939
1429 9125 4059
Giải sáu 307 280 382
Giải bảy 99 26 77 68
Đầu Đuôi
0 0,4,7
1 5,7
2 2,5,6,9
3 4,4,9
4 4,4
5 7,9
6 8
7 1,6,7,9
8 0,0,2,2
9 0,9
Đầu Đuôi
0,8,8,9 0
7 1
2,8,8 2
3
0,3,3,4,4 4
1,2 5
2,7 6
0,1,5,7 7
6 8
2,3,5,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 26-02-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 26-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07631
Giải nhất 39603
Giải nhì 79799 95760
Giải ba 56317 09250 81252
63764 63155 03639
Giải tư 3260 9343 1811 9978
Giải năm 3146 2111 5447
9333 7233 9494
Giải sáu 579 796 580
Giải bảy 06 26 31 32
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,1,7
2 6
3 1,1,2,3,3,9
4 3,6,7
5 0,2,5
6 0,0,4
7 8,9
8 0
9 4,6,9
Đầu Đuôi
5,6,6,8 0
1,1,3,3 1
3,5 2
0,3,3,4 3
6,9 4
5 5
0,2,4,9 6
1,4 7
7 8
3,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 19-02-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 19-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92264
Giải nhất 13667
Giải nhì 73861 91927
Giải ba 54402 77150 66741
02310 06260 76350
Giải tư 6102 6637 1441 5429
Giải năm 7524 8003 1972
1634 6100 3003
Giải sáu 643 982 340
Giải bảy 14 10 71 31
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3,3
1 0,0,4
2 4,7,9
3 1,4,7
4 0,1,1,3
5 0,0
6 0,1,4,7
7 1,2
8 2
9
Đầu Đuôi
0,1,1,4,5,5,6 0
3,4,4,6,7 1
0,0,7,8 2
0,0,4 3
1,2,3,6 4
5
6
2,3,6 7
8
2 9

Xổ số Nam Định ngày 12-02-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 12-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85672
Giải nhất 12634
Giải nhì 82668 43280
Giải ba 35547 44127 32685
12715 46627 97553
Giải tư 2508 1327 3187 9628
Giải năm 7077 0872 4571
0074 8549 2776
Giải sáu 720 565 926
Giải bảy 54 97 92 01
Đầu Đuôi
0 1,8
1 5
2 0,6,7,7,7,8
3 4
4 7,9
5 3,4
6 5,8
7 1,2,2,4,6,7
8 0,5,7
9 2,7
Đầu Đuôi
2,8 0
0,7 1
7,7,9 2
5 3
3,5,7 4
1,6,8 5
2,7 6
2,2,2,4,7,8,9 7
0,2,6 8
4 9

Xổ số Nam Định ngày 05-02-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 05-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 23184
Giải nhất 05762
Giải nhì 16743 02525
Giải ba 62414 35157 88697
58380 85562 90480
Giải tư 2193 2251 2865 9824
Giải năm 3062 8273 5780
0299 9274 2402
Giải sáu 047 926 523
Giải bảy 37 98 24 48
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 3,4,4,5,6
3 7
4 3,7,8
5 1,7
6 2,2,2,5
7 3,4
8 0,0,0,4
9 3,7,8,9
Đầu Đuôi
8,8,8 0
5 1
0,6,6,6 2
2,4,7,9 3
1,2,2,7,8 4
2,6 5
2 6
3,4,5,9 7
4,9 8
9 9

Xổ số Nam Định ngày 29-01-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 29-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11699
Giải nhất 54461
Giải nhì 49501 99545
Giải ba 10616 29241 44969
55351 66918 45933
Giải tư 7153 8778 9953 9389
Giải năm 4796 5040 0122
6501 9640 1381
Giải sáu 933 418 943
Giải bảy 24 39 16 06
Đầu Đuôi
0 1,1,6
1 6,6,8,8
2 2,4
3 3,3,9
4 0,0,1,3,5
5 1,3,3
6 1,9
7 8
8 1,9
9 6,9
Đầu Đuôi
4,4 0
0,0,4,5,6,8 1
2 2
3,3,4,5,5 3
2 4
4 5
0,1,1,9 6
7
1,1,7 8
3,6,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 22-01-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 22-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74954
Giải nhất 64284
Giải nhì 86741 45640
Giải ba 49737 53910 37345
51290 51202 92492
Giải tư 7745 7307 1323 9995
Giải năm 8659 2794 5605
4643 3851 2769
Giải sáu 026 826 606
Giải bảy 22 62 04 33
Đầu Đuôi
0 2,4,5,6,7
1 0
2 2,3,6,6
3 3,7
4 0,1,3,5,5
5 1,4,9
6 2,9
7
8 4
9 0,2,4,5
Đầu Đuôi
1,4,9 0
4,5 1
0,2,6,9 2
2,3,4 3
0,5,8,9 4
0,4,4,9 5
0,2,2 6
0,3 7
8
5,6 9

Xổ số Nam Định ngày 15-01-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 15-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20222
Giải nhất 22217
Giải nhì 31826 17040
Giải ba 39391 25127 54893
33552 39862 77061
Giải tư 9838 6844 4719 2280
Giải năm 4107 4023 5944
9446 6904 4687
Giải sáu 877 004 172
Giải bảy 27 09 80 87
Đầu Đuôi
0 4,4,7,9
1 7,9
2 2,3,6,7,7
3 8
4 0,4,4,6
5 2
6 1,2
7 2,7
8 0,0,7,7
9 1,3
Đầu Đuôi
4,8,8 0
6,9 1
2,5,6,7 2
2,9 3
0,0,4,4 4
5
2,4 6
0,1,2,2,7,8,8 7
3 8
0,1 9

Xổ số Nam Định ngày 08-01-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 08-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98969
Giải nhất 23581
Giải nhì 44733 01226
Giải ba 53795 66447 03359
59893 65054 29726
Giải tư 6825 9365 0735 8228
Giải năm 2034 2684 7729
8355 8622 8049
Giải sáu 228 027 881
Giải bảy 30 23 57 04
Đầu Đuôi
0 4
1
2 2,3,5,6,6,7,8,8,9
3 0,3,4,5
4 7,9
5 4,5,7,9
6 5,9
7
8 1,1,4
9 3,5
Đầu Đuôi
3 0
8,8 1
2 2
2,3,9 3
0,3,5,8 4
2,3,5,6,9 5
2,2 6
2,4,5 7
2,2 8
2,4,5,6 9

Xổ số Nam Định ngày 01-01-2022

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 01-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 10676
Giải nhất 86295
Giải nhì 05069 04999
Giải ba 99344 69011 19745
52465 88708 22792
Giải tư 5082 6749 4377 9508
Giải năm 2882 7999 8705
6962 6971 3666
Giải sáu 221 107 086
Giải bảy 10 56 62 07
Đầu Đuôi
0 5,7,7,8,8
1 0,1
2 1
3
4 4,5,9
5 6
6 2,2,5,6,9
7 1,6,7
8 2,2,6
9 2,5,9,9
Đầu Đuôi
1 0
1,2,7 1
6,6,8,8,9 2
3
4 4
0,4,6,9 5
5,6,7,8 6
0,0,7 7
0,0 8
4,6,9,9 9

Xổ số Nam Định ngày 25-12-2021

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 25-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31424
Giải nhất 17010
Giải nhì 80467 03632
Giải ba 60531 33263 00578
67788 20038 71776
Giải tư 1788 1568 9792 9967
Giải năm 2711 5476 3117
8706 5029 6938
Giải sáu 580 178 730
Giải bảy 43 32 68 89
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,7
2 4,9
3 0,1,2,2,8,8
4 3
5
6 3,7,7,8,8
7 6,6,8,8
8 0,8,8,9
9 2
Đầu Đuôi
1,3,8 0
1,3 1
3,3,9 2
4,6 3
2 4
5
0,7,7 6
1,6,6 7
3,3,6,6,7,7,8,8 8
2,8 9

Xổ số Nam Định ngày 18-12-2021

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 18-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70830
Giải nhất 04892
Giải nhì 04754 85322
Giải ba 12679 63850 06772
83676 12775 16697
Giải tư 9827 8685 4376 2528
Giải năm 1250 7372 6999
5007 0894 0220
Giải sáu 288 367 632
Giải bảy 05 91 34 48
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 0,2,7,8
3 0,2,4
4 8
5 0,0,4
6 7
7 2,2,5,6,6,9
8 5,8
9 1,2,4,7,9
Đầu Đuôi
2,3,5,5 0
9 1
2,3,7,7,9 2
3
3,5,9 4
0,7,8 5
7,7 6
0,2,6,9 7
2,4,8 8
7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 11-12-2021

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 11-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 34925
Giải nhất 66287
Giải nhì 41770 12544
Giải ba 18170 38758 75035
94902 77298 17620
Giải tư 6101 8407 5257 6905
Giải năm 0203 3117 7494
7510 9467 9773
Giải sáu 565 096 051
Giải bảy 59 03 29 57
Đầu Đuôi
0 1,2,3,3,5,7
1 0,7
2 0,5,9
3 5
4 4
5 1,7,7,8,9
6 5,7
7 0,0,3
8 7
9 4,6,8
Đầu Đuôi
1,2,7,7 0
0,5 1
0 2
0,0,7 3
4,9 4
0,2,3,6 5
9 6
0,1,5,5,6,8 7
5,9 8
2,5 9

Xổ số Nam Định ngày 04-12-2021

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 04-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69447
Giải nhất 79564
Giải nhì 67185 37015
Giải ba 90626 37197 08177
12231 21145 06084
Giải tư 5369 8009 1163 9386
Giải năm 8386 9197 9257
5228 5653 4035
Giải sáu 462 760 859
Giải bảy 33 76 97 73
Đầu Đuôi
0 9
1 5
2 6,8
3 1,3,5
4 5,7
5 3,7,9
6 0,2,3,4,9
7 3,6,7
8 4,5,6,6
9 7,7,7
Đầu Đuôi
6 0
3 1
6 2
3,5,6,7 3
6,8 4
1,3,4,8 5
2,7,8,8 6
4,5,7,9,9,9 7
2 8
0,5,6 9

Xổ số Nam Định ngày 27-11-2021

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 27-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 27824
Giải nhất 84009
Giải nhì 82571 36444
Giải ba 62617 24216 69075
57195 88289 20666
Giải tư 1984 1591 9714 1985
Giải năm 0540 8461 1798
7825 9488 4444
Giải sáu 105 680 444
Giải bảy 36 27 73 18
Đầu Đuôi
0 5,9
1 4,6,7,8
2 4,5,7
3 6
4 0,4,4,4
5
6 1,6
7 1,3,5
8 0,4,5,8,9
9 1,5,8
Đầu Đuôi
4,8 0
6,7,9 1
2
7 3
1,2,4,4,4,8 4
0,2,7,8,9 5
1,3,6 6
1,2 7
1,8,9 8
0,8 9