Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Hải Phòng ngày 01-12-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-12-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 12301
Giải nhất 78982
Giải nhì 02630 94374
Giải ba 19187 84917 12364
34641 35984 38101
Giải tư 0620 6862 5300 7618
Giải năm 0918 6025 9110
3749 0894 8079
Giải sáu 074 487 042
Giải bảy 28 43 32 42
Đầu Đuôi
0 0,1,1
1 0,7,8,8
2 0,5,8
3 0,2
4 1,2,2,3,9
5
6 2,4
7 4,4,9
8 2,4,7,7
9 4
Đầu Đuôi
0,1,2,3 0
0,0,4 1
3,4,4,6,8 2
4 3
6,7,7,8,9 4
2 5
6
1,8,8 7
1,1,2 8
4,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-11-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20952
Giải nhất 00044
Giải nhì 09136 65520
Giải ba 37660 91974 35253
52186 26203 32691
Giải tư 4463 9632 9958 5680
Giải năm 6964 1362 2611
0203 6272 9010
Giải sáu 327 990 476
Giải bảy 81 09 40 61
Đầu Đuôi
0 3,3,9
1 0,1
2 0,7
3 2,6
4 0,4
5 2,3,8
6 0,1,2,3,4
7 2,4,6
8 0,1,6
9 0,1
Đầu Đuôi
1,2,4,6,8,9 0
1,6,8,9 1
3,5,6,7 2
0,0,5,6 3
4,6,7 4
5
3,7,8 6
2 7
5 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-11-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 95110
Giải nhất 91230
Giải nhì 25848 37352
Giải ba 46596 92391 75545
86395 28746 58992
Giải tư 7879 2244 9001 6647
Giải năm 4782 2335 0826
9117 2981 5762
Giải sáu 366 704 757
Giải bảy 38 44 68 52
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,7
2 6
3 0,5,8
4 4,4,5,6,7,8
5 2,2,7
6 2,6,8
7 9
8 1,2
9 1,2,5,6
Đầu Đuôi
1,3 0
0,8,9 1
5,5,6,8,9 2
3
0,4,4 4
3,4,9 5
2,4,6,9 6
1,4,5 7
3,4,6 8
7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-11-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94670
Giải nhất 63617
Giải nhì 06517 67183
Giải ba 73264 81508 35774
70740 13362 49497
Giải tư 6748 0376 3592 9574
Giải năm 7457 7387 2244
3441 9081 5173
Giải sáu 578 528 643
Giải bảy 02 10 21 35
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,7,7
2 1,8
3 5
4 0,1,3,4,8
5 7
6 2,4
7 0,3,4,4,6,8
8 1,3,7
9 2,7
Đầu Đuôi
1,4,7 0
2,4,8 1
0,6,9 2
4,7,8 3
4,6,7,7 4
3 5
7 6
1,1,5,8,9 7
0,2,4,7 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-11-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 65761
Giải nhất 49344
Giải nhì 82925 55230
Giải ba 10031 99488 24592
44193 01536 02935
Giải tư 9661 3443 1256 0653
Giải năm 2510 4208 3379
3936 7639 5952
Giải sáu 932 355 850
Giải bảy 87 62 24 69
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 4,5
3 0,1,2,5,6,6,9
4 3,4
5 0,2,3,5,6
6 1,1,2,9
7 9
8 7,8
9 2,3
Đầu Đuôi
1,3,5 0
3,6,6 1
3,5,6,9 2
4,5,9 3
2,4 4
2,3,5 5
3,3,5 6
8 7
0,8 8
3,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-10-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74036
Giải nhất 90111
Giải nhì 31208 23123
Giải ba 80782 05550 11973
66709 94867 90198
Giải tư 2407 9772 9695 9048
Giải năm 1855 6641 8290
9698 2413 3207
Giải sáu 913 820 360
Giải bảy 02 14 49 41
Đầu Đuôi
0 2,7,7,8,9
1 1,3,3,4
2 0,3
3 6
4 1,1,8,9
5 0,5
6 0,7
7 2,3
8 2
9 0,5,8,8
Đầu Đuôi
2,5,6,9 0
1,4,4 1
0,7,8 2
1,1,2,7 3
1 4
5,9 5
3 6
0,0,6 7
0,4,9,9 8
0,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-10-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 42888
Giải nhất 28038
Giải nhì 66168 37238
Giải ba 34837 92816 31859
41351 87430 39622
Giải tư 0360 6703 8282 7240
Giải năm 9386 3538 0380
7089 0570 7341
Giải sáu 515 213 302
Giải bảy 41 60 43 79
Đầu Đuôi
0 2,3
1 3,5,6
2 2
3 0,7,8,8,8
4 0,1,1,3
5 1,9
6 0,0,8
7 0,9
8 0,2,6,8,9
9
Đầu Đuôi
3,4,6,6,7,8 0
4,4,5 1
0,2,8 2
0,1,4 3
4
1 5
1,8 6
3 7
3,3,3,6,8 8
5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-10-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40620
Giải nhất 36972
Giải nhì 97683 99909
Giải ba 08047 50255 63076
61617 76879 27383
Giải tư 6459 0224 5895 5108
Giải năm 1293 3744 8119
9435 2535 9742
Giải sáu 794 879 397
Giải bảy 86 35 84 68
Đầu Đuôi
0 8,9
1 7,9
2 0,4
3 5,5,5
4 2,4,7
5 5,9
6 8
7 2,6,9,9
8 3,3,4,6
9 3,4,5,7
Đầu Đuôi
2 0
1
4,7 2
8,8,9 3
2,4,8,9 4
3,3,3,5,9 5
7,8 6
1,4,9 7
0,6 8
0,1,5,7,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-10-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73121
Giải nhất 55217
Giải nhì 58651 16695
Giải ba 33566 88641 33460
21508 56520 07750
Giải tư 1730 9916 2124 9960
Giải năm 6043 5427 0070
4002 6493 5809
Giải sáu 332 983 794
Giải bảy 64 68 07 56
Đầu Đuôi
0 2,7,8,9
1 6,7
2 0,1,4,7
3 0,2
4 1,3
5 0,1,6
6 0,0,4,6,8
7 0
8 3
9 3,4,5
Đầu Đuôi
2,3,5,6,6,7 0
2,4,5 1
0,3 2
4,8,9 3
2,6,9 4
9 5
1,5,6 6
0,1,2 7
0,6 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07044
Giải nhất 88675
Giải nhì 45097 40581
Giải ba 45021 76164 14457
24067 57789 44804
Giải tư 7218 1041 6089 3633
Giải năm 8752 2066 9926
1433 2605 2330
Giải sáu 109 055 432
Giải bảy 79 88 59 19
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 8,9
2 1,6
3 0,2,3,3
4 1,4
5 2,5,7,9
6 4,6,7
7 5,9
8 1,8,9,9
9 7
Đầu Đuôi
3 0
2,4,8 1
3,5 2
3,3 3
0,4,6 4
0,5,7 5
2,6 6
5,6,9 7
1,8 8
0,1,5,7,8,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 22714
Giải nhất 66480
Giải nhì 36490 79715
Giải ba 56683 54921 79449
80550 24952 86607
Giải tư 8307 1435 0484 0941
Giải năm 1863 0675 5349
9969 1503 4197
Giải sáu 826 983 510
Giải bảy 80 00 67 31
Đầu Đuôi
0 0,3,7,7
1 0,4,5
2 1,6
3 1,5
4 1,9,9
5 0,2
6 3,7,9
7 5
8 0,0,3,3,4
9 0,7
Đầu Đuôi
0,1,5,8,8,9 0
2,3,4 1
5 2
0,6,8,8 3
1,8 4
1,3,7 5
2 6
0,0,6,9 7
8
4,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13720
Giải nhất 08293
Giải nhì 39853 99463
Giải ba 40902 18299 67472
71197 09602 98672
Giải tư 6266 7877 7531 1382
Giải năm 8533 8041 0107
1775 2242 9568
Giải sáu 692 139 713
Giải bảy 00 90 14 61
Đầu Đuôi
0 0,2,2,7
1 3,4
2 0
3 1,3,9
4 1,2
5 3
6 1,3,6,8
7 2,2,5,7
8 2
9 0,2,3,7,9
Đầu Đuôi
0,2,9 0
3,4,6 1
0,0,4,7,7,8,9 2
1,3,5,6,9 3
1 4
7 5
6 6
0,7,9 7
6 8
3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13676
Giải nhất 24740
Giải nhì 56012 32207
Giải ba 50515 81421 34783
31017 30582 37899
Giải tư 3520 0313 6597 2690
Giải năm 5491 7633 7787
7739 0294 9275
Giải sáu 594 073 755
Giải bảy 25 94 51 23
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3,5,7
2 0,1,3,5
3 3,9
4 0
5 1,5
6
7 3,5,6
8 2,3,7
9 0,1,4,4,4,7,9
Đầu Đuôi
2,4,9 0
2,5,9 1
1,8 2
1,2,3,7,8 3
9,9,9 4
1,2,5,7 5
7 6
0,1,8,9 7
8
3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61379
Giải nhất 79008
Giải nhì 07854 80318
Giải ba 48527 90784 13121
89610 34437 47431
Giải tư 7099 6773 7723 6743
Giải năm 4050 1687 2692
4187 1868 4573
Giải sáu 559 179 626
Giải bảy 43 54 36 09
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,8
2 1,3,6,7
3 1,6,7
4 3,3
5 0,4,4,9
6 8
7 3,3,9,9
8 4,7,7
9 2,9
Đầu Đuôi
1,5 0
2,3 1
9 2
2,4,4,7,7 3
5,5,8 4
5
2,3 6
2,3,8,8 7
0,1,6 8
0,5,7,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-08-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82843
Giải nhất 23348
Giải nhì 35123 01009
Giải ba 95487 27274 39984
74122 89308 11685
Giải tư 3680 4811 8994 5884
Giải năm 7430 2751 5603
5010 0572 4760
Giải sáu 220 037 782
Giải bảy 52 11 96 49
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1 0,1,1
2 0,2,3
3 0,7
4 3,8,9
5 1,2
6 0
7 2,4
8 0,2,4,4,5,7
9 4,6
Đầu Đuôi
1,2,3,6,8 0
1,1,5 1
2,5,7,8 2
0,2,4 3
7,8,8,9 4
8 5
9 6
3,8 7
0,4 8
0,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-08-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90299
Giải nhất 36308
Giải nhì 08284 74795
Giải ba 48467 07041 88636
57778 05762 44904
Giải tư 8380 3246 7656 5962
Giải năm 8251 0817 5831
1445 7577 3261
Giải sáu 635 815 883
Giải bảy 31 43 29 27
Đầu Đuôi
0 4,8
1 5,7
2 7,9
3 1,1,5,6
4 1,3,5,6
5 1,6
6 1,2,2,7
7 7,8
8 0,3,4
9 5,9
Đầu Đuôi
8 0
3,3,4,5,6 1
6,6 2
4,8 3
0,8 4
1,3,4,9 5
3,4,5 6
1,2,6,7 7
0,7 8
2,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-07-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40915
Giải nhất 79375
Giải nhì 19984 99134
Giải ba 03439 03628 39226
09345 12556 43022
Giải tư 9679 5267 1544 2874
Giải năm 1183 4538 2948
6987 4178 1682
Giải sáu 812 027 864
Giải bảy 68 34 93 18
Đầu Đuôi
0
1 2,5,8
2 2,6,7,8
3 4,4,8,9
4 4,5,8
5 6
6 4,7,8
7 4,5,8,9
8 2,3,4,7
9 3
Đầu Đuôi
0
1
1,2,8 2
8,9 3
3,3,4,6,7,8 4
1,4,7 5
2,5 6
2,6,8 7
1,2,3,4,6,7 8
3,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-07-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78668
Giải nhất 82538
Giải nhì 75699 31456
Giải ba 75013 86668 71819
33871 83628 63670
Giải tư 1258 2533 0428 2403
Giải năm 8900 7404 7012
5658 5092 3728
Giải sáu 143 597 118
Giải bảy 45 46 49 64
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1 2,3,8,9
2 8,8,8
3 3,8
4 3,5,6,9
5 6,8,8
6 4,8,8
7 0,1
8
9 2,7,9
Đầu Đuôi
0,7 0
7 1
1,9 2
0,1,3,4 3
0,6 4
4 5
4,5 6
9 7
1,2,2,2,3,5,5,6,6 8
1,4,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-07-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93076
Giải nhất 94746
Giải nhì 78078 12706
Giải ba 23849 92420 73292
31179 01655 13960
Giải tư 0155 7242 3503 7485
Giải năm 5440 4198 2074
7057 3193 7035
Giải sáu 784 719 419
Giải bảy 12 19 90 84
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,9,9,9
2 0
3 5
4 0,2,6,9
5 5,5,7
6 0
7 4,6,8,9
8 4,4,5
9 0,2,3,8
Đầu Đuôi
2,4,6,9 0
1
1,4,9 2
0,9 3
7,8,8 4
3,5,5,8 5
0,4,7 6
5 7
7,9 8
1,1,1,4,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-06-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69851
Giải nhất 88124
Giải nhì 66159 11919
Giải ba 07922 80284 92702
43791 92613 53904
Giải tư 4262 5196 2479 4379
Giải năm 2466 8092 8630
6719 3089 6022
Giải sáu 207 869 283
Giải bảy 89 82 08 34
Đầu Đuôi
0 2,4,7,8
1 3,9,9
2 2,2,4
3 0,4
4
5 1,9
6 2,6,9
7 9,9
8 2,3,4,9,9
9 1,2,6
Đầu Đuôi
3 0
5,9 1
0,2,2,6,8,9 2
1,8 3
0,2,3,8 4
5
6,9 6
0 7
0 8
1,1,5,6,7,7,8,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-06-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83660
Giải nhất 29556
Giải nhì 84109 08146
Giải ba 94501 89896 47585
80207 97187 00361
Giải tư 4205 2870 8205 0899
Giải năm 5152 3767 5317
5262 3839 5697
Giải sáu 662 169 936
Giải bảy 36 84 41 44
Đầu Đuôi
0 1,5,5,7,9
1 7
2
3 6,6,9
4 1,4,6
5 2,6
6 0,1,2,2,7,9
7 0
8 4,5,7
9 6,7,9
Đầu Đuôi
6,7 0
0,4,6 1
5,6,6 2
3
4,8 4
0,0,8 5
3,3,4,5,9 6
0,1,6,8,9 7
8
0,3,6,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-06-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76830
Giải nhất 13239
Giải nhì 15720 13993
Giải ba 81372 54796 83888
74122 95035 42408
Giải tư 5949 5284 9319 0688
Giải năm 5407 7853 4409
6202 2997 3674
Giải sáu 367 132 155
Giải bảy 07 66 02 01
Đầu Đuôi
0 1,2,2,7,7,8,9
1 9
2 0,2
3 0,2,5,9
4 9
5 3,5
6 6,7
7 2,4
8 4,8,8
9 3,6,7
Đầu Đuôi
2,3 0
0 1
0,0,2,3,7 2
5,9 3
7,8 4
3,5 5
6,9 6
0,0,6,9 7
0,8,8 8
0,1,3,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-06-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 84288
Giải nhất 04963
Giải nhì 74125 38700
Giải ba 73140 26876 60883
12566 74298 52888
Giải tư 0391 5921 8049 3886
Giải năm 1500 2489 8181
3870 1998 2926
Giải sáu 046 845 943
Giải bảy 84 68 82 38
Đầu Đuôi
0 0,0
1
2 1,5,6
3 8
4 0,3,5,6,9
5
6 3,6,8
7 0,6
8 1,2,3,4,6,8,8,9
9 1,8,8
Đầu Đuôi
0,0,4,7 0
2,8,9 1
8 2
4,6,8 3
8 4
2,4 5
2,4,6,7,8 6
7
3,6,8,8,9,9 8
4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-06-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71963
Giải nhất 03825
Giải nhì 76720 67605
Giải ba 83562 75355 08354
71442 30105 41776
Giải tư 0619 8323 0185 4008
Giải năm 2134 7958 9097
7851 7373 7684
Giải sáu 307 353 763
Giải bảy 16 34 19 29
Đầu Đuôi
0 5,5,7,8
1 6,9,9
2 0,3,5,9
3 4,4
4 2
5 1,3,4,5,8
6 2,3,3
7 3,6
8 4,5
9 7
Đầu Đuôi
2 0
5 1
4,6 2
2,5,6,6,7 3
3,3,5,8 4
0,0,2,5,8 5
1,7 6
0,9 7
0,5 8
1,1,2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-05-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64714
Giải nhất 86547
Giải nhì 19928 16193
Giải ba 80231 91485 40510
60610 39762 72044
Giải tư 1787 8387 5262 9327
Giải năm 9738 5547 9062
1420 3256 5786
Giải sáu 186 182 753
Giải bảy 77 92 85 64
Đầu Đuôi
0
1 0,0,4
2 0,7,8
3 1,8
4 4,7,7
5 3,6
6 2,2,2,4
7 7
8 2,5,5,6,6,7,7
9 2,3
Đầu Đuôi
1,1,2 0
3 1
6,6,6,8,9 2
5,9 3
1,4,6 4
8,8 5
5,8,8 6
2,4,4,7,8,8 7
2,3 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-05-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73828
Giải nhất 79582
Giải nhì 47897 44402
Giải ba 88721 11146 54314
16855 17730 95139
Giải tư 3964 3195 3408 1011
Giải năm 1134 9360 1325
6230 8734 5034
Giải sáu 189 330 740
Giải bảy 33 22 78 84
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1,4
2 1,2,5,8
3 0,0,0,3,4,4,4,9
4 0,6
5 5
6 0,4
7 8
8 2,4,9
9 5,7
Đầu Đuôi
3,3,3,4,6 0
1,2 1
0,2,8 2
3 3
1,3,3,3,6,8 4
2,5,9 5
4 6
9 7
0,2,7 8
3,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-05-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49872
Giải nhất 60937
Giải nhì 97743 78232
Giải ba 28496 77585 11892
42381 68127 90341
Giải tư 5054 8290 4567 9108
Giải năm 5532 5464 7091
1846 9654 3047
Giải sáu 778 672 717
Giải bảy 36 57 27 44
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 7,7
3 2,2,6,7
4 1,3,4,6,7
5 4,4,7
6 4,7
7 2,2,8
8 1,5
9 0,1,2,6
Đầu Đuôi
9 0
4,8,9 1
3,3,7,7,9 2
4 3
4,5,5,6 4
8 5
3,4,9 6
1,2,2,3,4,5,6 7
0,7 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-05-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 41325
Giải nhất 67889
Giải nhì 19916 18200
Giải ba 59307 25779 72685
64049 90229 59067
Giải tư 3953 1880 4896 3114
Giải năm 1478 8133 6456
9676 1278 5715
Giải sáu 447 920 791
Giải bảy 39 26 11 91
Đầu Đuôi
0 0,7
1 1,4,5,6
2 0,5,6,9
3 3,9
4 7,9
5 3,6
6 7
7 6,8,8,9
8 0,5,9
9 1,1,6
Đầu Đuôi
0,2,8 0
1,9,9 1
2
3,5 3
1 4
1,2,8 5
1,2,5,7,9 6
0,4,6 7
7,7 8
2,3,4,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-04-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87551
Giải nhất 51910
Giải nhì 36529 50970
Giải ba 81163 59207 30855
47683 76468 83855
Giải tư 5001 6769 6922 6473
Giải năm 3190 4761 4393
1226 4465 9545
Giải sáu 301 317 328
Giải bảy 23 48 41 87
Đầu Đuôi
0 1,1,7
1 0,7
2 2,3,6,8,9
3
4 1,5,8
5 1,5,5
6 1,3,5,8,9
7 0,3
8 3,7
9 0,3
Đầu Đuôi
1,7,9 0
0,0,4,5,6 1
2 2
2,6,7,8,9 3
4
4,5,5,6 5
2 6
0,1,8 7
2,4,6 8
2,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-04-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50913
Giải nhất 70988
Giải nhì 11244 21056
Giải ba 45878 46127 63449
76417 29068 22902
Giải tư 7844 3230 1932 7216
Giải năm 2814 2914 3624
6499 2538 3483
Giải sáu 919 387 651
Giải bảy 60 77 12 89
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3,4,4,6,7,9
2 4,7
3 0,2,8
4 4,4,9
5 1,6
6 0,8
7 7,8
8 3,7,8,9
9 9
Đầu Đuôi
3,6 0
5 1
0,1,3 2
1,8 3
1,1,2,4,4 4
5
1,5 6
1,2,7,8 7
3,6,7,8 8
1,4,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-04-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08106
Giải nhất 61556
Giải nhì 21926 87971
Giải ba 61708 33068 79246
98257 71492 97497
Giải tư 7910 2920 1429 2514
Giải năm 3203 2837 6295
5100 3029 2989
Giải sáu 950 513 176
Giải bảy 61 70 33 60
Đầu Đuôi
0 0,3,6,8
1 0,3,4
2 0,6,9,9
3 3,7
4 6
5 0,6,7
6 0,1,8
7 0,1,6
8 9
9 2,5,7
Đầu Đuôi
0,1,2,5,6,7 0
6,7 1
9 2
0,1,3 3
1 4
9 5
0,2,4,5,7 6
3,5,9 7
0,6 8
2,2,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-04-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49736
Giải nhất 58224
Giải nhì 65556 14147
Giải ba 58150 72738 43810
30812 33149 13629
Giải tư 8908 1830 7439 0764
Giải năm 6547 1958 9971
7786 2569 4304
Giải sáu 463 465 406
Giải bảy 00 44 72 22
Đầu Đuôi
0 0,4,6,8
1 0,2
2 2,4,9
3 0,6,8,9
4 4,7,7,9
5 0,6,8
6 3,4,5,9
7 1,2
8 6
9
Đầu Đuôi
0,1,3,5 0
7 1
1,2,7 2
6 3
0,2,4,6 4
6 5
0,3,5,8 6
4,4 7
0,3,5 8
2,3,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 31-03-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 31-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59381
Giải nhất 50062
Giải nhì 41803 74247
Giải ba 29789 25048 78541
21351 15625 53386
Giải tư 8847 1248 2881 7647
Giải năm 3187 0628 3153
7468 8667 7883
Giải sáu 834 295 592
Giải bảy 42 08 22 16
Đầu Đuôi
0 3,8
1 6
2 2,5,8
3 4
4 1,2,7,7,7,8,8
5 1,3
6 2,7,8
7
8 1,1,3,6,7,9
9 2,5
Đầu Đuôi
0
4,5,8,8 1
2,4,6,9 2
0,5,8 3
3 4
2,9 5
1,8 6
4,4,4,6,8 7
0,2,4,4,6 8
8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-03-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48657
Giải nhất 92279
Giải nhì 26169 82385
Giải ba 98841 13954 79256
94604 99283 70785
Giải tư 1952 2895 1644 0040
Giải năm 0056 2149 4349
9152 6702 9706
Giải sáu 946 859 135
Giải bảy 72 04 96 01
Đầu Đuôi
0 1,2,4,4,6
1
2
3 5
4 0,1,4,6,9,9
5 2,2,4,6,6,7,9
6 9
7 2,9
8 3,5,5
9 5,6
Đầu Đuôi
4 0
0,4 1
0,5,5,7 2
8 3
0,0,4,5 4
3,8,8,9 5
0,4,5,5,9 6
5 7
8
4,4,5,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-03-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59389
Giải nhất 46086
Giải nhì 47967 93279
Giải ba 62875 61643 80808
17950 83001 55132
Giải tư 7669 4211 2318 6993
Giải năm 7346 4111 6778
2763 2406 4847
Giải sáu 006 958 919
Giải bảy 09 05 65 60
Đầu Đuôi
0 1,5,6,6,8,9
1 1,1,8,9
2
3 2
4 3,6,7
5 0,8
6 0,3,5,7,9
7 5,8,9
8 6,9
9 3
Đầu Đuôi
5,6 0
0,1,1 1
3 2
4,6,9 3
4
0,6,7 5
0,0,4,8 6
4,6 7
0,1,5,7 8
0,1,6,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-03-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24420
Giải nhất 64647
Giải nhì 92456 73117
Giải ba 43430 17679 18857
58788 06086 56612
Giải tư 6449 3646 0895 3184
Giải năm 9301 4549 8069
7225 3674 8235
Giải sáu 810 645 849
Giải bảy 97 07 58 81
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,2,7
2 0,5
3 0,5
4 5,6,7,9,9,9
5 6,7,8
6 9
7 4,9
8 1,4,6,8
9 5,7
Đầu Đuôi
1,2,3 0
0,8 1
1 2
3
7,8 4
2,3,4,9 5
4,5,8 6
0,1,4,5,9 7
5,8 8
4,4,4,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-03-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37856
Giải nhất 94473
Giải nhì 55952 43597
Giải ba 50852 71048 33458
28076 63553 28692
Giải tư 7866 1039 5557 2822
Giải năm 9848 2486 5307
9392 0905 1663
Giải sáu 768 839 057
Giải bảy 53 35 77 97
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 2
3 5,9,9
4 8,8
5 2,2,3,3,6,7,7,8
6 3,6,8
7 3,6,7
8 6
9 2,2,7,7
Đầu Đuôi
0
1
2,5,5,9,9 2
5,5,6,7 3
4
0,3 5
5,6,7,8 6
0,5,5,7,9,9 7
4,4,5,6 8
3,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-02-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16979
Giải nhất 09730
Giải nhì 04515 27241
Giải ba 78758 04867 57566
51462 35054 16394
Giải tư 7083 8093 5365 1899
Giải năm 6917 9385 2795
5652 6575 5825
Giải sáu 711 030 488
Giải bảy 85 36 70 51
Đầu Đuôi
0
1 1,5,7
2 5
3 0,0,6
4 1
5 1,2,4,8
6 2,5,6,7
7 0,5,9
8 3,5,5,8
9 3,4,5,9
Đầu Đuôi
3,3,7 0
1,4,5 1
5,6 2
8,9 3
5,9 4
1,2,6,7,8,8,9 5
3,6 6
1,6 7
5,8 8
7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-02-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 18435
Giải nhất 11438
Giải nhì 32855 13679
Giải ba 33342 76501 51568
92950 08510 60849
Giải tư 6599 0115 7637 7339
Giải năm 2498 6010 1656
5415 9788 4332
Giải sáu 870 135 891
Giải bảy 56 02 40 94
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,0,5,5
2
3 2,5,5,7,8,9
4 0,2,9
5 0,5,6,6
6 8
7 0,9
8 8
9 1,4,8,9
Đầu Đuôi
1,1,4,5,7 0
0,9 1
0,3,4 2
3
9 4
1,1,3,3,5 5
5,5 6
3 7
3,6,8,9 8
3,4,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-02-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85120
Giải nhất 58592
Giải nhì 53011 52879
Giải ba 59444 00995 02540
80461 30788 27247
Giải tư 5157 8803 9017 4982
Giải năm 9964 4270 1599
4834 2452 3287
Giải sáu 949 516 442
Giải bảy 27 17 90 53
Đầu Đuôi
0 3
1 1,6,7,7
2 0,7
3 4
4 0,2,4,7,9
5 2,3,7
6 1,4
7 0,9
8 2,7,8
9 0,2,5,9
Đầu Đuôi
2,4,7,9 0
1,6 1
4,5,8,9 2
0,5 3
3,4,6 4
9 5
1 6
1,1,2,4,5,8 7
8 8
4,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-02-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 52766
Giải nhất 79512
Giải nhì 12874 00591
Giải ba 19739 53846 86931
48174 75976 36988
Giải tư 9591 7194 9590 7739
Giải năm 9894 3969 3811
5153 3349 3722
Giải sáu 561 446 237
Giải bảy 29 67 28 25
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 2,5,8,9
3 1,7,9,9
4 6,6,9
5 3
6 1,6,7,9
7 4,4,6
8 8
9 0,1,1,4,4
Đầu Đuôi
9 0
1,3,6,9,9 1
1,2 2
5 3
7,7,9,9 4
2 5
4,4,6,7 6
3,6 7
2,8 8
2,3,3,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72859
Giải nhất 84970
Giải nhì 22948 27905
Giải ba 68839 72151 45870
16675 45622 30683
Giải tư 5687 8094 1582 5288
Giải năm 9289 6626 4652
3120 7508 5479
Giải sáu 166 101 463
Giải bảy 93 42 35 69
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1
2 0,2,6
3 5,9
4 2,8
5 1,2,9
6 3,6,9
7 0,0,5,9
8 2,3,7,8,9
9 3,4
Đầu Đuôi
2,7,7 0
0,5 1
2,4,5,8 2
6,8,9 3
9 4
0,3,7 5
2,6 6
8 7
0,4,8 8
3,5,6,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91869
Giải nhất 62613
Giải nhì 89561 17438
Giải ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư 2455 1085 3800 5406
Giải năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu 216 832 186
Giải bảy 18 36 82 59
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2,6
1 0,3,6,8
2
3 2,6,8,8,8
4 6,9
5 5,8,9
6 1,7,7,9
7
8 2,5,6
9 3
Đầu Đuôi
0,0,1 0
6 1
0,0,3,8 2
1,9 3
4
5,8 5
0,1,3,4,8 6
6,6 7
1,3,3,3,5 8
4,5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60762
Giải nhất 70413
Giải nhì 94856 73874
Giải ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
Giải tư 8234 7644 3492 0818
Giải năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Giải sáu 962 160 238
Giải bảy 70 73 54 66
Đầu Đuôi
0
1 0,3,4,8
2
3 2,4,8
4 4
5 0,4,6,6
6 0,2,2,2,2,6,8,8
7 0,3,4
8
9 1,2,4,8
Đầu Đuôi
1,5,6,7 0
9 1
3,6,6,6,6,9 2
1,7 3
1,3,4,5,7,9 4
5
5,5,6 6
7
1,3,6,6,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45370
Giải nhất 05808
Giải nhì 84879 98182
Giải ba 24293 04306 89635
00442 69931 82844
Giải tư 0554 4775 4677 9083
Giải năm 9984 2064 0832
5681 4616 1573
Giải sáu 187 486 857
Giải bảy 75 66 10 21
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,6
2 1
3 1,2,5
4 2,4
5 4,7
6 4,6
7 0,3,5,5,7,9
8 1,2,3,4,6,7
9 3
Đầu Đuôi
1,7 0
2,3,8 1
3,4,8 2
7,8,9 3
4,5,6,8 4
3,7,7 5
0,1,6,8 6
5,7,8 7
0 8
7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 54112
Giải nhất 93201
Giải nhì 63854 90768
Giải ba 63190 82263 11092
62795 14065 54572
Giải tư 6041 5896 2136 7292
Giải năm 8660 5968 6810
8331 1726 8758
Giải sáu 827 555 563
Giải bảy 94 82 55 51
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2
2 6,7
3 1,6
4 1
5 1,4,5,5,8
6 0,3,3,5,8,8
7 2
8 2
9 0,2,2,4,5,6
Đầu Đuôi
1,6,9 0
0,3,4,5 1
1,7,8,9,9 2
6,6 3
5,9 4
5,5,6,9 5
2,3,9 6
2 7
5,6,6 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 33027
Giải nhất 01034
Giải nhì 39440 31211
Giải ba 01389 13823 24827
51841 10995 09281
Giải tư 0511 8646 7365 5683
Giải năm 0906 4002 1629
6322 2180 1096
Giải sáu 776 073 760
Giải bảy 97 75 05 17
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 1,1,7
2 2,3,7,7,9
3 4
4 0,1,6
5
6 0,5
7 3,5,6
8 0,1,3,9
9 5,6,7
Đầu Đuôi
4,6,8 0
1,1,4,8 1
0,2 2
2,7,8 3
3 4
0,6,7,9 5
0,4,7,9 6
1,2,2,9 7
8
2,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13086
Giải nhất 69861
Giải nhì 60578 56199
Giải ba 41818 40709 24243
78501 37344 06196
Giải tư 1624 7688 0343 8140
Giải năm 1534 5765 1319
1639 4683 9921
Giải sáu 522 244 782
Giải bảy 42 95 26 15
Đầu Đuôi
0 1,9
1 5,8,9
2 1,2,4,6
3 4,9
4 0,2,3,3,4,4
5
6 1,5
7 8
8 2,3,6,8
9 5,6,9
Đầu Đuôi
4 0
0,2,6 1
2,4,8 2
4,4,8 3
2,3,4,4 4
1,6,9 5
2,8,9 6
7
1,7,8 8
0,1,3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93971
Giải nhất 04009
Giải nhì 43968 95856
Giải ba 62152 21508 39207
15332 64225 01051
Giải tư 0643 8137 8453 6224
Giải năm 4432 5499 8338
5697 8679 7236
Giải sáu 718 097 779
Giải bảy 34 85 82 33
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 8
2 4,5
3 2,2,3,4,6,7,8
4 3
5 1,2,3,6
6 8
7 1,9,9
8 2,5
9 7,7,9
Đầu Đuôi
0
5,7 1
3,3,5,8 2
3,4,5 3
2,3 4
2,8 5
3,5 6
0,3,9,9 7
0,1,3,6 8
0,7,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24523
Giải nhất 03015
Giải nhì 99501 75640
Giải ba 90238 78005 60888
31380 35565 56202
Giải tư 1177 7621 7733 4261
Giải năm 2378 8893 3460
6591 5205 9778
Giải sáu 906 371 102
Giải bảy 61 22 44 16
Đầu Đuôi
0 1,2,2,5,5,6
1 5,6
2 1,2,3
3 3,8
4 0,4
5
6 0,1,1,5
7 1,7,8,8
8 0,8
9 1,3
Đầu Đuôi
4,6,8 0
0,2,6,6,7,9 1
0,0,2 2
2,3,9 3
4 4
0,0,1,6 5
0,1 6
7 7
3,7,7,8 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36819
Giải nhất 77300
Giải nhì 94639 60023
Giải ba 65992 78939 86794
32055 87711 60182
Giải tư 2846 6365 7000 8638
Giải năm 5530 0550 4271
9426 9812 8324
Giải sáu 268 190 185
Giải bảy 96 56 66 83
Đầu Đuôi
0 0,0
1 1,2,9
2 3,4,6
3 0,8,9,9
4 6
5 0,5,6
6 5,6,8
7 1
8 2,3,5
9 0,2,4,6
Đầu Đuôi
0,0,3,5,9 0
1,7 1
1,8,9 2
2,8 3
2,9 4
5,6,8 5
2,4,5,6,9 6
7
3,6 8
1,3,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 32592
Giải nhất 64258
Giải nhì 75381 94816
Giải ba 00970 60920 56970
50040 80887 68639
Giải tư 3223 8450 4979 5322
Giải năm 9176 3207 7231
1657 8080 5058
Giải sáu 353 184 451
Giải bảy 43 12 84 07
Đầu Đuôi
0 7,7
1 2,6
2 0,2,3
3 1,9
4 0,3
5 0,1,3,7,8,8
6
7 0,0,6,9
8 0,1,4,4,7
9 2
Đầu Đuôi
2,4,5,7,7,8 0
3,5,8 1
1,2,9 2
2,4,5 3
8,8 4
5
1,7 6
0,0,5,8 7
5,5 8
3,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81736
Giải nhất 23276
Giải nhì 53754 98359
Giải ba 17284 59613 66887
69623 90479 15921
Giải tư 1913 9442 8514 1457
Giải năm 3561 5865 5275
6154 6603 9713
Giải sáu 570 440 936
Giải bảy 08 89 92 12
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,3,3,3,4
2 1,3
3 6,6
4 0,2
5 4,4,7,9
6 1,5
7 0,5,6,9
8 4,7,9
9 2
Đầu Đuôi
4,7 0
2,6 1
1,4,9 2
0,1,1,1,2 3
1,5,5,8 4
6,7 5
3,3,7 6
5,8 7
0 8
5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75371
Giải nhất 81207
Giải nhì 15350 73690
Giải ba 95923 60377 00576
91314 57428 49409
Giải tư 4804 6242 8365 5083
Giải năm 5330 3111 6641
5696 3592 5572
Giải sáu 743 046 548
Giải bảy 48 02 05 42
Đầu Đuôi
0 2,4,5,7,9
1 1,4
2 3,8
3 0
4 1,2,2,3,6,8,8
5 0
6 5
7 1,2,6,7
8 3
9 0,2,6
Đầu Đuôi
3,5,9 0
1,4,7 1
0,4,4,7,9 2
2,4,8 3
0,1 4
0,6 5
4,7,9 6
0,7 7
2,4,4 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 32041
Giải nhất 41193
Giải nhì 72370 38138
Giải ba 42725 18203 90049
56996 58750 01486
Giải tư 7646 1883 4831 0453
Giải năm 1211 2649 0096
9803 7958 5730
Giải sáu 766 222 545
Giải bảy 62 12 05 49
Đầu Đuôi
0 3,3,5
1 1,2
2 2,5
3 0,1,8
4 1,5,6,9,9,9
5 0,3,8
6 2,6
7 0
8 3,6
9 3,6,6
Đầu Đuôi
3,5,7 0
1,3,4 1
1,2,6 2
0,0,5,8,9 3
4
0,2,4 5
4,6,8,9,9 6
7
3,5 8
4,4,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50000
Giải nhất 77386
Giải nhì 96071 94717
Giải ba 33512 47054 17057
15910 69114 85358
Giải tư 4981 5705 4473 2457
Giải năm 7949 4076 4318
6437 1640 7878
Giải sáu 709 836 117
Giải bảy 29 30 68 73
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 0,2,4,7,7,8
2 9
3 0,6,7
4 0,9
5 4,7,7,8
6 8
7 1,3,3,6,8
8 1,6
9
Đầu Đuôi
0,1,3,4 0
7,8 1
1 2
7,7 3
1,5 4
0 5
3,7,8 6
1,1,3,5,5 7
1,5,6,7 8
0,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57974
Giải nhất 15324
Giải nhì 29062 35164
Giải ba 54267 19205 53894
86391 87598 37568
Giải tư 8724 2642 2107 7220
Giải năm 7356 1703 9977
2587 4248 0538
Giải sáu 770 996 138
Giải bảy 68 17 39 74
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 7
2 0,4,4
3 8,8,9
4 2,8
5 6
6 2,4,7,8,8
7 0,4,4,7
8 7
9 1,4,6,8
Đầu Đuôi
2,7 0
9 1
4,6 2
0 3
2,2,6,7,7,9 4
0 5
5,9 6
0,1,6,7,8 7
3,3,4,6,6,9 8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13037
Giải nhất 25059
Giải nhì 77426 43042
Giải ba 30301 11715 75441
91042 10694 00556
Giải tư 2600 9426 3762 4148
Giải năm 8352 4926 0137
7010 1972 0691
Giải sáu 470 428 686
Giải bảy 40 59 18 55
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,5,8
2 6,6,6,8
3 7,7
4 0,1,2,2,8
5 2,5,6,9,9
6 2
7 0,2
8 6
9 1,4
Đầu Đuôi
0,1,4,7 0
0,4,9 1
4,4,5,6,7 2
3
9 4
1,5 5
2,2,2,5,8 6
3,3 7
1,2,4 8
5,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89651
Giải nhất 76636
Giải nhì 22292 54784
Giải ba 40592 50165 34688
85182 55312 77191
Giải tư 5102 9000 1506 9324
Giải năm 0882 3728 9426
5396 8504 7262
Giải sáu 809 167 404
Giải bảy 82 26 64 71
Đầu Đuôi
0 0,2,4,4,6,9
1 2
2 4,6,6,8
3 6
4
5 1
6 2,4,5,7
7 1
8 2,2,2,4,8
9 1,2,2,6
Đầu Đuôi
0 0
5,7,9 1
0,1,6,8,8,8,9,9 2
3
0,0,2,6,8 4
6 5
0,2,2,3,9 6
6 7
2,8 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 79436
Giải nhất 63302
Giải nhì 75772 78656
Giải ba 69170 12911 94608
26376 57000 53326
Giải tư 3605 3596 2870 5392
Giải năm 0160 3795 0046
7968 4321 9567
Giải sáu 724 174 453
Giải bảy 01 53 48 49
Đầu Đuôi
0 0,1,2,5,8
1 1
2 1,4,6
3 6
4 6,8,9
5 3,3,6
6 0,7,8
7 0,0,2,4,6
8
9 2,5,6
Đầu Đuôi
0,6,7,7 0
0,1,2 1
0,7,9 2
5,5 3
2,7 4
0,9 5
2,3,4,5,7,9 6
6 7
0,4,6 8
4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48715
Giải nhất 90716
Giải nhì 56928 41080
Giải ba 43187 69772 54529
67275 81565 74877
Giải tư 6222 2420 3750 8550
Giải năm 6817 6756 4721
1214 2847 5145
Giải sáu 847 449 541
Giải bảy 90 89 86 84
Đầu Đuôi
0
1 4,5,6,7
2 0,1,2,8,9
3
4 1,5,7,7,9
5 0,0,6
6 5
7 2,5,7
8 0,4,6,7,9
9 0
Đầu Đuôi
2,5,5,8,9 0
2,4 1
2,7 2
3
1,8 4
1,4,6,7 5
1,5,8 6
1,4,4,7,8 7
2 8
2,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01293
Giải nhất 80770
Giải nhì 15337 47742
Giải ba 84235 63153 17132
31890 86262 24310
Giải tư 6151 3354 6145 9246
Giải năm 9155 7143 8319
1406 5014 2761
Giải sáu 565 455 052
Giải bảy 20 96 86 74
Đầu Đuôi
0 6
1 0,4,9
2 0
3 2,5,7
4 2,3,5,6
5 1,2,3,4,5,5
6 1,2,5
7 0,4
8 6
9 0,3,6
Đầu Đuôi
1,2,7,9 0
5,6 1
3,4,5,6 2
4,5,9 3
1,5,7 4
3,4,5,5,6 5
0,4,8,9 6
3 7
8
1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 03138
Giải nhất 55336
Giải nhì 16287 50610
Giải ba 23213 94611 93054
99001 36062 64565
Giải tư 7738 6383 2433 9941
Giải năm 2750 0335 6575
3757 2714 9100
Giải sáu 469 117 171
Giải bảy 10 09 33 02
Đầu Đuôi
0 0,1,2,9
1 0,0,1,3,4,7
2
3 3,3,5,6,8,8
4 1
5 0,4,7
6 2,5,9
7 1,5
8 3,7
9
Đầu Đuôi
0,1,1,5 0
0,1,4,7 1
0,6 2
1,3,3,8 3
1,5 4
3,6,7 5
3 6
1,5,8 7
3,3 8
0,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89151
Giải nhất 13354
Giải nhì 41050 66592
Giải ba 11829 85952 33618
51263 45682 75002
Giải tư 7290 0543 6438 1691
Giải năm 8156 7005 8893
7464 5566 9131
Giải sáu 314 530 391
Giải bảy 55 24 88 02
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 4,8
2 4,9
3 0,1,8
4 3
5 0,1,2,4,5,6
6 3,4,6
7
8 2,8
9 0,1,1,2,3
Đầu Đuôi
3,5,9 0
3,5,9,9 1
0,0,5,8,9 2
4,6,9 3
1,2,5,6 4
0,5 5
5,6 6
7
1,3,8 8
2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75303
Giải nhất 52115
Giải nhì 49450 24190
Giải ba 39685 51015 16217
74644 90331 13027
Giải tư 5832 5220 1115 6455
Giải năm 1424 7115 9192
5255 9861 7330
Giải sáu 344 895 657
Giải bảy 08 96 98 75
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5,5,5,5,7
2 0,4,7
3 0,1,2
4 4,4
5 0,5,5,7
6 1
7 5
8 5
9 0,2,5,6,8
Đầu Đuôi
2,3,5,9 0
3,6 1
3,9 2
0 3
2,4,4 4
1,1,1,1,5,5,7,8,9 5
9 6
1,2,5 7
0,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93970
Giải nhất 42956
Giải nhì 73740 91882
Giải ba 83289 82224 72392
74037 55906 71697
Giải tư 8776 4418 7445 8959
Giải năm 1169 0666 5630
9231 9050 2909
Giải sáu 821 686 067
Giải bảy 19 90 38 72
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8,9
2 1,4
3 0,1,7,8
4 0,5
5 0,6,9
6 6,7,9
7 0,2,6
8 2,6,9
9 0,2,7
Đầu Đuôi
3,4,5,7,9 0
2,3 1
7,8,9 2
3
2 4
4 5
0,5,6,7,8 6
3,6,9 7
1,3 8
0,1,5,6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49513
Giải nhất 91374
Giải nhì 13523 80169
Giải ba 21823 68922 93413
71315 35384 07823
Giải tư 0393 0045 1630 7989
Giải năm 5811 7088 8901
1847 2888 9731
Giải sáu 840 991 794
Giải bảy 73 16 14 67
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,3,4,5,6
2 2,3,3,3
3 0,1
4 0,5,7
5
6 7,9
7 3,4
8 4,8,8,9
9 1,3,4
Đầu Đuôi
3,4 0
0,1,3,9 1
2 2
1,1,2,2,2,7,9 3
1,7,8,9 4
1,4 5
1 6
4,6 7
8,8 8
6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92303
Giải nhất 26296
Giải nhì 84138 43275
Giải ba 36178 06646 53358
95717 80769 17285
Giải tư 9639 4044 4771 9291
Giải năm 0020 5037 4532
9624 9484 3294
Giải sáu 394 149 725
Giải bảy 49 15 41 16
Đầu Đuôi
0 3
1 5,6,7
2 0,4,5
3 2,7,8,9
4 1,4,6,9,9
5 8
6 9
7 1,5,8
8 4,5
9 1,4,4,6
Đầu Đuôi
2 0
4,7,9 1
3 2
0 3
2,4,8,9,9 4
1,2,7,8 5
1,4,9 6
1,3 7
3,5,7 8
3,4,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04093
Giải nhất 51457
Giải nhì 29485 11161
Giải ba 79626 58052 46399
46795 33274 08210
Giải tư 2990 7622 1306 0513
Giải năm 4595 0986 6083
6982 6407 4489
Giải sáu 826 697 140
Giải bảy 14 32 84 00
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 0,3,4
2 2,6,6
3 2
4 0
5 2,7
6 1
7 4
8 2,3,4,5,6,9
9 0,3,5,5,7,9
Đầu Đuôi
0,1,4,9 0
6 1
2,3,5,8 2
1,8,9 3
1,7,8 4
8,9,9 5
0,2,2,8 6
0,5,9 7
8
8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 38114
Giải nhất 90817
Giải nhì 34620 11661
Giải ba 82010 30658 97189
04601 93310 65713
Giải tư 9735 9662 3713 5116
Giải năm 7826 1637 0830
6838 3506 9090
Giải sáu 298 295 250
Giải bảy 96 38 25 87
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,0,3,3,4,6,7
2 0,5,6
3 0,5,7,8,8
4
5 0,8
6 1,2
7
8 7,9
9 0,5,6,8
Đầu Đuôi
1,1,2,3,5,9 0
0,6 1
6 2
1,1 3
1 4
2,3,9 5
0,1,2,9 6
1,3,8 7
3,3,5,9 8
8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66224
Giải nhất 39869
Giải nhì 60546 53493
Giải ba 04850 05780 10310
52443 09544 90813
Giải tư 4719 6387 1727 5669
Giải năm 2198 2859 8329
3674 3960 2132
Giải sáu 818 272 814
Giải bảy 90 61 50 08
Đầu Đuôi
0 8
1 0,3,4,8,9
2 4,7,9
3 2
4 3,4,6
5 0,0,9
6 0,1,9,9
7 2,4
8 0,7
9 0,3,8
Đầu Đuôi
1,5,5,6,8,9 0
6 1
3,7 2
1,4,9 3
1,2,4,7 4
5
4 6
2,8 7
0,1,9 8
1,2,5,6,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01697
Giải nhất 70090
Giải nhì 16691 52814
Giải ba 71869 91205 03430
30824 21175 72532
Giải tư 2224 4290 7000 1048
Giải năm 3638 2980 7739
2243 1130 4587
Giải sáu 112 138 216
Giải bảy 85 17 66 07
Đầu Đuôi
0 0,5,7
1 2,4,6,7
2 4,4
3 0,0,2,8,8,9
4 3,8
5
6 6,9
7 5
8 0,5,7
9 0,0,1,7
Đầu Đuôi
0,3,3,8,9,9 0
9 1
1,3 2
4 3
1,2,2 4
0,7,8 5
1,6 6
0,1,8,9 7
3,3,4 8
3,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49677
Giải nhất 52644
Giải nhì 85957 46813
Giải ba 98455 94086 46941
17885 22104 44477
Giải tư 9945 0495 9548 5471
Giải năm 6424 7677 2100
2340 3691 4455
Giải sáu 611 808 258
Giải bảy 00 70 56 01
Đầu Đuôi
0 0,0,1,4,8
1 1,3
2 4
3
4 0,1,4,5,8
5 5,5,6,7,8
6
7 0,1,7,7,7
8 5,6
9 1,5
Đầu Đuôi
0,0,4,7 0
0,1,4,7,9 1
2
1 3
0,2,4 4
4,5,5,8,9 5
5,8 6
5,7,7,7 7
0,4,5 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68274
Giải nhất 90547
Giải nhì 16117 31774
Giải ba 71919 59789 52759
73565 51302 86755
Giải tư 6677 4723 3648 8365
Giải năm 3760 6122 9811
5613 9940 4817
Giải sáu 544 302 693
Giải bảy 76 34 68 39
Đầu Đuôi
0 2,2
1 1,3,7,7,9
2 2,3
3 4,9
4 0,4,7,8
5 5,9
6 0,5,5,8
7 4,4,6,7
8 9
9 3
Đầu Đuôi
4,6 0
1 1
0,0,2 2
1,2,9 3
3,4,7,7 4
5,6,6 5
7 6
1,1,4,7 7
4,6 8
1,3,5,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08391
Giải nhất 12397
Giải nhì 70522 30508
Giải ba 49309 00889 33185
80590 37524 87162
Giải tư 6218 2133 4658 6445
Giải năm 4763 3870 5285
9927 8246 8501
Giải sáu 853 262 216
Giải bảy 45 81 02 24
Đầu Đuôi
0 1,2,8,9
1 6,8
2 2,4,4,7
3 3
4 5,5,6
5 3,8
6 2,2,3
7 0
8 1,5,5,9
9 0,1,7
Đầu Đuôi
7,9 0
0,8,9 1
0,2,6,6 2
3,5,6 3
2,2 4
4,4,8,8 5
1,4 6
2,9 7
0,1,5 8
0,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89242
Giải nhất 06999
Giải nhì 68754 88467
Giải ba 97694 47292 96561
61211 45866 76038
Giải tư 2824 6092 4292 1655
Giải năm 8295 9536 9136
2358 9940 2159
Giải sáu 523 093 711
Giải bảy 42 31 15 43
Đầu Đuôi
0
1 1,1,5
2 3,4
3 1,6,6,8
4 0,2,2,3
5 4,5,8,9
6 1,6,7
7
8
9 2,2,2,3,4,5,9
Đầu Đuôi
4 0
1,1,3,6 1
4,4,9,9,9 2
2,4,9 3
2,5,9 4
1,5,9 5
3,3,6 6
6 7
3,5 8
5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29667
Giải nhất 67112
Giải nhì 89775 42471
Giải ba 59259 29533 15141
57109 29907 26346
Giải tư 3800 1820 6576 3971
Giải năm 9378 8504 3152
2231 5413 7322
Giải sáu 657 278 665
Giải bảy 13 84 54 92
Đầu Đuôi
0 0,4,7,9
1 2,3,3
2 0,2
3 1,3
4 1,6
5 2,4,7,9
6 5,7
7 1,1,5,6,8,8
8 4
9 2
Đầu Đuôi
0,2 0
3,4,7,7 1
1,2,5,9 2
1,1,3 3
0,5,8 4
6,7 5
4,7 6
0,5,6 7
7,7 8
0,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78195
Giải nhất 29924
Giải nhì 93148 31878
Giải ba 90373 98148 70425
68174 87509 45128
Giải tư 1579 8236 1126 0906
Giải năm 8299 3776 3912
2338 8819 9177
Giải sáu 218 446 574
Giải bảy 22 23 60 58
Đầu Đuôi
0 6,9
1 2,8,9
2 2,3,4,5,6,8
3 6,8
4 6,8,8
5 8
6 0
7 3,4,4,6,7,8,9
8
9 5,9
Đầu Đuôi
6 0
1
1,2 2
2,7 3
2,7,7 4
2,9 5
0,2,3,4,7 6
7 7
1,2,3,4,4,5,7 8
0,1,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29436
Giải nhất 46318
Giải nhì 32294 77466
Giải ba 93212 62933 41364
37952 17902 12456
Giải tư 3159 3187 7174 5338
Giải năm 6056 0791 2843
2566 7526 3787
Giải sáu 969 827 755
Giải bảy 51 49 82 08
Đầu Đuôi
0 2,8
1 2,8
2 6,7
3 3,6,8
4 3,9
5 1,2,5,6,6,9
6 4,6,6,9
7 4
8 2,7,7
9 1,4
Đầu Đuôi
0
5,9 1
0,1,5,8 2
3,4 3
6,7,9 4
5 5
2,3,5,5,6,6 6
2,8,8 7
0,1,3 8
4,5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20116
Giải nhất 51969
Giải nhì 74599 81169
Giải ba 53335 82835 57213
76047 88997 03873
Giải tư 4043 3715 1658 5569
Giải năm 8020 5884 1361
6011 0682 1054
Giải sáu 599 764 820
Giải bảy 34 10 31 03
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1,3,5,6
2 0,0
3 1,4,5,5
4 3,7
5 4,8
6 1,4,9,9,9
7 3
8 2,4
9 7,9,9
Đầu Đuôi
1,2,2 0
1,3,6 1
8 2
0,1,4,7 3
3,5,6,8 4
1,3,3 5
1 6
4,9 7
5 8
6,6,6,9,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-04-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 54045
Giải nhất 27631
Giải nhì 14787 90992
Giải ba 60451 49375 62148
50334 02791 38478
Giải tư 9494 3576 9400 2339
Giải năm 3717 4337 3537
7438 2964 1185
Giải sáu 907 721 120
Giải bảy 60 31 54 32
Đầu Đuôi
0 0,7
1 7
2 0,1
3 1,1,2,4,7,7,8,9
4 5,8
5 1,4
6 0,4
7 5,6,8
8 5,7
9 1,2,4
Đầu Đuôi
0,2,6 0
2,3,3,5,9 1
3,9 2
3
3,5,6,9 4
4,7,8 5
7 6
0,1,3,3,8 7
3,4,7 8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-04-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43769
Giải nhất 86531
Giải nhì 98565 42742
Giải ba 13360 31673 48132
12979 60462 22182
Giải tư 5252 7259 0501 5422
Giải năm 5377 4388 8415
5235 6560 5842
Giải sáu 055 288 241
Giải bảy 22 87 18 35
Đầu Đuôi
0 1
1 5,8
2 2,2
3 1,2,5,5
4 1,2,2
5 2,5,9
6 0,0,2,5,9
7 3,7,9
8 2,7,8,8
9
Đầu Đuôi
6,6 0
0,3,4 1
2,2,3,4,4,5,6,8 2
7 3
4
1,3,3,5,6 5
6
7,8 7
1,8,8 8
5,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-04-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76007
Giải nhất 51630
Giải nhì 24501 58111
Giải ba 61609 19570 96434
95005 12968 30143
Giải tư 9766 8349 6599 1453
Giải năm 2263 0497 0607
6063 6304 5028
Giải sáu 455 207 843
Giải bảy 80 69 52 18
Đầu Đuôi
0 1,4,5,7,7,7,9
1 1,8
2 8
3 0,4
4 3,3,9
5 2,3,5
6 3,3,6,8,9
7 0
8 0
9 7,9
Đầu Đuôi
3,7,8 0
0,1 1
5 2
4,4,5,6,6 3
0,3 4
0,5 5
6 6
0,0,0,9 7
1,2,6 8
0,4,6,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88460
Giải nhất 99513
Giải nhì 98223 99207
Giải ba 44390 62965 27765
82110 74847 74327
Giải tư 4113 3372 8736 7287
Giải năm 4341 2393 2985
3238 0746 7336
Giải sáu 665 032 298
Giải bảy 44 18 92 70
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,3,8
2 3,7
3 2,6,6,8
4 1,4,6,7
5
6 0,5,5,5
7 0,2
8 5,7
9 0,2,3,8
Đầu Đuôi
1,6,7,9 0
4 1
3,7,9 2
1,1,2,9 3
4 4
6,6,6,8 5
3,3,4 6
0,2,4,8 7
1,3,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90202
Giải nhất 05396
Giải nhì 37746 91737
Giải ba 83506 53070 12737
93382 35584 43676
Giải tư 1597 7719 5314 3592
Giải năm 3951 0718 2676
1539 1641 4908
Giải sáu 670 934 252
Giải bảy 10 01 93 05
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6,8
1 0,4,8,9
2
3 4,7,7,9
4 1,6
5 1,2
6
7 0,0,6,6
8 2,4
9 2,3,6,7
Đầu Đuôi
1,7,7 0
0,4,5 1
0,5,8,9 2
9 3
1,3,8 4
0 5
0,4,7,7,9 6
3,3,9 7
0,1 8
1,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61349
Giải nhất 80519
Giải nhì 38571 21641
Giải ba 62016 92701 11036
60412 46747 68260
Giải tư 6442 1895 2197 1773
Giải năm 1829 3623 1926
2533 2510 1072
Giải sáu 101 988 877
Giải bảy 22 64 95 39
Đầu Đuôi
0 1,1
1 0,2,6,9
2 2,3,6,9
3 3,6,9
4 1,2,7,9
5
6 0,4
7 1,2,3,7
8 8
9 5,5,7
Đầu Đuôi
1,6 0
0,0,4,7 1
1,2,4,7 2
2,3,7 3
6 4
9,9 5
1,2,3 6
4,7,9 7
8 8
1,2,3,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 42399
Giải nhất 63312
Giải nhì 15594 59433
Giải ba 15185 96512 43207
53443 89237 88654
Giải tư 4494 7418 5169 1790
Giải năm 4501 2185 3142
1331 7233 1124
Giải sáu 586 321 738
Giải bảy 08 18 45 54
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 2,2,8,8
2 1,4
3 1,3,3,7,8
4 2,3,5
5 4,4
6 9
7
8 5,5,6
9 0,4,4,9
Đầu Đuôi
9 0
0,2,3 1
1,1,4 2
3,3,4 3
2,5,5,9,9 4
4,8,8 5
8 6
0,3 7
0,1,1,3 8
6,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09401
Giải nhất 71268
Giải nhì 42426 04597
Giải ba 77912 82347 71504
97498 11092 49326
Giải tư 5126 7842 4915 1783
Giải năm 1291 5959 0924
7619 2328 5394
Giải sáu 559 705 373
Giải bảy 34 24 15 26
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 2,5,5,9
2 4,4,6,6,6,6,8
3 4
4 2,7
5 9,9
6 8
7 3
8 3
9 1,2,4,7,8
Đầu Đuôi
0
0,9 1
1,4,9 2
7,8 3
0,2,2,3,9 4
0,1,1 5
2,2,2,2 6
4,9 7
2,6,9 8
1,5,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29996
Giải nhất 29783
Giải nhì 75476 17798
Giải ba 59418 16892 34689
32653 29770 72029
Giải tư 2759 9796 0197 6214
Giải năm 5465 6302 8191
2036 6257 7663
Giải sáu 668 375 143
Giải bảy 20 80 68 01
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,8
2 0,9
3 6
4 3
5 3,7,9
6 3,5,8,8
7 0,5,6
8 0,3,9
9 1,2,6,6,7,8
Đầu Đuôi
2,7,8 0
0,9 1
0,9 2
4,5,6,8 3
1 4
6,7 5
3,7,9,9 6
5,9 7
1,6,6,9 8
2,5,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49104
Giải nhất 71453
Giải nhì 56991 37737
Giải ba 46192 59141 34420
50284 60323 26609
Giải tư 1424 5115 9227 6350
Giải năm 9941 3387 5661
4467 5998 8365
Giải sáu 860 727 313
Giải bảy 64 24 57 53
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3,5
2 0,3,4,4,7,7
3 7
4 1,1
5 0,3,3,7
6 0,1,4,5,7
7
8 4,7
9 1,2,8
Đầu Đuôi
2,5,6 0
4,4,6,9 1
9 2
1,2,5,5 3
0,2,2,6,8 4
1,6 5
6
2,2,3,5,6,8 7
9 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67147
Giải nhất 53734
Giải nhì 86249 72294
Giải ba 09607 16787 17869
94976 18683 21001
Giải tư 0865 3886 8886 6797
Giải năm 2959 2489 7808
6640 5032 4912
Giải sáu 327 409 806
Giải bảy 95 39 70 43
Đầu Đuôi
0 1,6,7,8,9
1 2
2 7
3 2,4,9
4 0,3,7,9
5 9
6 5,9
7 0,6
8 3,6,6,7,9
9 4,5,7
Đầu Đuôi
4,7 0
0 1
1,3 2
4,8 3
3,9 4
6,9 5
0,7,8,8 6
0,2,4,8,9 7
0 8
0,3,4,5,6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83926
Giải nhất 91357
Giải nhì 14079 28422
Giải ba 18875 34660 74576
47998 24338 82976
Giải tư 7074 7574 8417 7913
Giải năm 8128 5472 1208
9379 9779 0046
Giải sáu 119 151 836
Giải bảy 39 16 55 58
Đầu Đuôi
0 8
1 3,6,7,9
2 2,6,8
3 6,8,9
4 6
5 1,5,7,8
6 0
7 2,4,4,5,6,6,9,9,9
8
9 8
Đầu Đuôi
6 0
5 1
2,7 2
1 3
7,7 4
5,7 5
1,2,3,4,7,7 6
1,5 7
0,2,3,5,9 8
1,3,7,7,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78645
Giải nhất 59320
Giải nhì 60922 13571
Giải ba 98561 36592 08310
87527 69546 91981
Giải tư 5148 3989 1540 4501
Giải năm 7830 7306 3903
7908 8651 4668
Giải sáu 702 963 616
Giải bảy 54 12 11 48
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6,8
1 0,1,2,6
2 0,2,7
3 0
4 0,5,6,8,8
5 1,4
6 1,3,8
7 1
8 1,9
9 2
Đầu Đuôi
1,2,3,4 0
0,1,5,6,7,8 1
0,1,2,9 2
0,6 3
5 4
4 5
0,1,4 6
2 7
0,4,4,6 8
8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87219
Giải nhất 41662
Giải nhì 25784 04591
Giải ba 53967 29518 49002
23626 19804 68246
Giải tư 2270 0353 0360 0778
Giải năm 5711 8416 3292
9334 8232 4238
Giải sáu 229 597 329
Giải bảy 30 67 18 05
Đầu Đuôi
0 2,4,5
1 1,6,8,8,9
2 6,9,9
3 0,2,4,8
4 6
5 3
6 0,2,7,7
7 0,8
8 4
9 1,2,7
Đầu Đuôi
3,6,7 0
1,9 1
0,3,6,9 2
5 3
0,3,8 4
0 5
1,2,4 6
6,6,9 7
1,1,3,7 8
1,2,2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 33657
Giải nhất 64428
Giải nhì 76753 78236
Giải ba 08301 43232 45167
12813 87318 97658
Giải tư 1604 7530 3791 3633
Giải năm 3764 9452 9303
1864 7747 7150
Giải sáu 848 337 163
Giải bảy 14 31 60 02
Đầu Đuôi
0 1,2,3,4
1 3,4,8
2 8
3 0,1,2,3,6,7
4 7,8
5 0,2,3,7,8
6 0,3,4,4,7
7
8
9 1
Đầu Đuôi
3,5,6 0
0,3,9 1
0,3,5 2
0,1,3,5,6 3
0,1,6,6 4
5
3 6
3,4,5,6 7
1,2,4,5 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 31-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 31-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24147
Giải nhất 35164
Giải nhì 87843 42697
Giải ba 22411 02874 67669
03425 54307 07126
Giải tư 8465 1766 0490 9892
Giải năm 0188 3269 6892
2498 1980 6400
Giải sáu 848 991 747
Giải bảy 00 37 75 30
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 1
2 5,6
3 0,7
4 3,7,7,8
5
6 4,5,6,9,9
7 4,5
8 0,8
9 0,1,2,2,7,8
Đầu Đuôi
0,0,3,8,9 0
1,9 1
9,9 2
4 3
6,7 4
2,6,7 5
2,6 6
0,3,4,4,9 7
4,8,9 8
6,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37223
Giải nhất 92676
Giải nhì 33618 21003
Giải ba 29431 38762 89436
38652 21528 63425
Giải tư 6270 7340 6046 1300
Giải năm 2750 5052 2849
0358 4009 7390
Giải sáu 579 581 693
Giải bảy 71 33 15 37
Đầu Đuôi
0 0,3,9
1 5,8
2 3,5,8
3 1,3,6,7
4 0,6,9
5 0,2,2,8
6 2
7 0,1,6,9
8 1
9 0,3
Đầu Đuôi
0,4,5,7,9 0
3,7,8 1
5,5,6 2
0,2,3,9 3
4
1,2 5
3,4,7 6
3 7
1,2,5 8
0,4,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73157
Giải nhất 74230
Giải nhì 24770 58688
Giải ba 21119 11304 94493
86130 32605 31704
Giải tư 4407 7337 7600 4956
Giải năm 0976 1802 5585
9481 2544 9142
Giải sáu 123 746 239
Giải bảy 44 99 39 43
Đầu Đuôi
0 0,2,4,4,5,7
1 9
2 3
3 0,0,7,9,9
4 2,3,4,4,6
5 6,7
6
7 0,6
8 1,5,8
9 3,9
Đầu Đuôi
0,3,3,7 0
8 1
0,4 2
2,4,9 3
0,0,4,4 4
0,8 5
4,5,7 6
0,3,5 7
8 8
1,3,3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 25206
Giải nhất 17375
Giải nhì 91369 55172
Giải ba 32193 07546 44624
80065 67381 27874
Giải tư 0103 1461 2911 3461
Giải năm 9995 8589 6530
5877 3327 7651
Giải sáu 045 724 876
Giải bảy 32 24 81 06
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1 1
2 4,4,4,7
3 0,2
4 5,6
5 1
6 1,1,5,9
7 2,4,5,6,7
8 1,1,9
9 3,5
Đầu Đuôi
3 0
1,5,6,6,8,8 1
3,7 2
0,9 3
2,2,2,7 4
4,6,7,9 5
0,0,4,7 6
2,7 7
8
6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85507
Giải nhất 09681
Giải nhì 03790 53917
Giải ba 20926 31086 34274
91735 41574 37041
Giải tư 3147 7281 0582 1810
Giải năm 6174 9325 9861
5010 5976 9663
Giải sáu 661 456 229
Giải bảy 12 03 42 45
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,0,2,7
2 5,6,9
3 5
4 1,2,5,7
5 6
6 1,1,3
7 4,4,4,6
8 1,1,2,6
9 0
Đầu Đuôi
1,1,9 0
4,6,6,8,8 1
1,4,8 2
0,6 3
7,7,7 4
2,3,4 5
2,5,7,8 6
0,1,4 7
8
2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81610
Giải nhất 43572
Giải nhì 02830 70461
Giải ba 10642 43979 44974
44345 44745 54146
Giải tư 1308 4893 1941 9021
Giải năm 0564 8667 1756
5363 6795 2527
Giải sáu 376 932 698
Giải bảy 29 72 64 60
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 1,7,9
3 0,2
4 1,2,5,5,6
5 6
6 0,1,3,4,4,7
7 2,2,4,6,9
8
9 3,5,8
Đầu Đuôi
1,3,6 0
2,4,6 1
3,4,7,7 2
6,9 3
6,6,7 4
4,4,9 5
4,5,7 6
2,6 7
0,9 8
2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68712
Giải nhất 13056
Giải nhì 06192 95012
Giải ba 99626 60787 11782
79716 23208 53805
Giải tư 0290 2799 2097 4884
Giải năm 9850 6342 4004
8986 6207 3442
Giải sáu 222 826 366
Giải bảy 03 82 30 28
Đầu Đuôi
0 3,4,5,7,8
1 2,2,6
2 2,6,6,8
3 0
4 2,2
5 0,6
6 6
7
8 2,2,4,6,7
9 0,2,7,9
Đầu Đuôi
3,5,9 0
1
1,1,2,4,4,8,8,9 2
0 3
0,8 4
0 5
1,2,2,5,6,8 6
0,8,9 7
0,2 8
9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04211
Giải nhất 71230
Giải nhì 58044 68437
Giải ba 80363 60261 49100
77271 53221 35588
Giải tư 7488 0466 1119 7107
Giải năm 9609 0695 9105
1244 0805 7957
Giải sáu 966 246 923
Giải bảy 49 72 93 12
Đầu Đuôi
0 0,5,5,7,9
1 1,2,9
2 1,3
3 0,7
4 4,4,6,9
5 7
6 1,3,6,6
7 1,2
8 8,8
9 3,5
Đầu Đuôi
0,3 0
1,2,6,7 1
1,7 2
2,6,9 3
4,4 4
0,0,9 5
4,6,6 6
0,3,5 7
8,8 8
0,1,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66152
Giải nhất 65766
Giải nhì 01610 37587
Giải ba 67850 21069 37289
61589 14790 10276
Giải tư 7588 5664 3897 5600
Giải năm 2409 1347 2403
8443 9588 4431
Giải sáu 334 575 643
Giải bảy 38 02 90 85
Đầu Đuôi
0 0,2,3,9
1 0
2
3 1,4,8
4 3,3,7
5 0,2
6 4,6,9
7 5,6
8 5,7,8,8,9,9
9 0,0,7
Đầu Đuôi
0,1,5,9,9 0
3 1
0,5 2
0,4,4 3
3,6 4
7,8 5
6,7 6
4,8,9 7
3,8,8 8
0,6,8,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67635
Giải nhất 83186
Giải nhì 46576 75207
Giải ba 37607 90787 01471
41670 48558 10786
Giải tư 6447 0420 5042 5225
Giải năm 5635 4481 0743
6322 5141 0007
Giải sáu 967 431 346
Giải bảy 96 09 43 65
Đầu Đuôi
0 7,7,7,9
1
2 0,2,5
3 1,5,5
4 1,2,3,3,6,7
5 8
6 5,7
7 0,1,6
8 1,6,6,7
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
3,4,7,8 1
2,4 2
4,4 3
4
2,3,3,6 5
4,7,8,8,9 6
0,0,0,4,6,8 7
5 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56628
Giải nhất 23615
Giải nhì 74574 50353
Giải ba 31166 16493 70266
79071 61860 04844
Giải tư 1960 3013 8505 0372
Giải năm 3329 3862 4607
9661 8165 8670
Giải sáu 220 319 205
Giải bảy 17 82 79 06
Đầu Đuôi
0 5,5,6,7
1 3,5,7,9
2 0,8,9
3
4 4
5 3
6 0,0,1,2,5,6,6
7 0,1,2,4,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
2,6,6,7 0
6,7 1
6,7,8 2
1,5,9 3
4,7 4
0,0,1,6 5
0,6,6 6
0,1 7
2 8
1,2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64218
Giải nhất 83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751
69235 89354 18149
Giải tư 3490 7166 1748 5327
Giải năm 8125 0201 3864
7447 0449 8020
Giải sáu 432 412 974
Giải bảy 88 42 48 34
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3,7,8
2 0,5,7
3 2,4,5
4 2,2,7,8,8,9,9
5 1,4,4
6 4,6
7 1,4
8 8
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
0,5,7 1
1,3,4,4 2
1 3
3,5,5,6,7 4
2,3 5
6 6
1,2,4 7
1,4,4,8 8
4,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43550
Giải nhất 92887
Giải nhì 67470 39215
Giải ba 44145 80556 86154
12485 18411 88022
Giải tư 6762 6312 7923 3586
Giải năm 2326 9918 6784
1435 2489 9817
Giải sáu 459 190 679
Giải bảy 17 49 68 11
Đầu Đuôi
0
1 1,1,2,5,7,7,8
2 2,3,6
3 5
4 5,9
5 0,4,6,9
6 2,8
7 0,9
8 4,5,6,7,9
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
1,1 1
1,2,6 2
2 3
5,8 4
1,3,4,8 5
2,5,8 6
1,1,8 7
1,6 8
4,5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31220
Giải nhất 49246
Giải nhì 20939 28685
Giải ba 12233 11803 82795
26886 97849 08987
Giải tư 1213 3114 8078 8087
Giải năm 2789 2575 4203
7214 4438 4448
Giải sáu 450 862 818
Giải bảy 56 01 68 38
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1 3,4,4,8
2 0
3 3,8,8,9
4 6,8,9
5 0,6
6 2,8
7 5,8
8 5,6,7,7,9
9 5
Đầu Đuôi
2,5 0
0 1
6 2
0,0,1,3 3
1,1 4
7,8,9 5
4,5,8 6
8,8 7
1,3,3,4,6,7 8
3,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51678
Giải nhất 00595
Giải nhì 81492 15143
Giải ba 18952 11569 71542
94245 10886 40074
Giải tư 5028 0402 5989 6790
Giải năm 3227 6074 0716
8137 0706 9696
Giải sáu 272 740 345
Giải bảy 11 40 04 18
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 1,6,8
2 7,8
3 7
4 0,0,2,3,5,5
5 2
6 9
7 2,4,4,8
8 6,9
9 0,2,5,6
Đầu Đuôi
4,4,9 0
1 1
0,4,5,7,9 2
4 3
0,7,7 4
4,4,9 5
0,1,8,9 6
2,3 7
1,2,7 8
6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35330
Giải nhất 90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,9
2 9
3 0,0,2
4 1,9
5 1,3,8
6 0,6,7
7 5,6,7,8,8,9,9
8 9
9 0,4,9
Đầu Đuôi
1,3,3,6,9 0
4,5 1
3 2
5 3
9 4
0,1,7 5
6,7 6
6,7 7
5,7,7 8
1,2,4,7,7,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04529
Giải nhất 92073
Giải nhì 44668 76193
Giải ba 78657 91786 40075
69216 56628 26266
Giải tư 7728 8549 2347 4738
Giải năm 4908 4367 5962
3741 4361 8143
Giải sáu 101 128 722
Giải bảy 11 19 76 60
Đầu Đuôi
0 1,8
1 1,6,9
2 2,8,8,8,9
3 8
4 1,3,7,9
5 7
6 0,1,2,6,7,8
7 3,5,6
8 6
9 3
Đầu Đuôi
6 0
0,1,4,6 1
2,6 2
4,7,9 3
4
7 5
1,6,7,8 6
4,5,6 7
0,2,2,2,3,6 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,9
2 2,4,4,4,4,5,7
3
4 6
5 4,5
6 0,3
7 4,4
8 0,0,1,3,5,6,8
9 6
Đầu Đuôi
6,8,8 0
8 1
2 2
1,6,8 3
2,2,2,2,5,7,7 4
2,5,8 5
1,4,8,9 6
0,2 7
8 8
0,1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,9
2 2,4,4,4,4,5,7
3
4 6
5 4,5
6 0,3
7 4,4
8 0,0,1,3,5,6,8
9 6
Đầu Đuôi
6,8,8 0
8 1
2 2
1,6,8 3
2,2,2,2,5,7,7 4
2,5,8 5
1,4,8,9 6
0,2 7
8 8
0,1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69159
Giải nhất 30254
Giải nhì 07580 74200
Giải ba 64326 40586 59279
14990 06045 91165
Giải tư 0884 0713 8759 5876
Giải năm 4287 2606 8140
9265 7445 7509
Giải sáu 412 554 979
Giải bảy 27 99 95 58
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 2,3
2 6,7
3
4 0,5,5
5 4,4,8,9,9
6 5,5
7 6,9,9
8 0,4,6,7
9 0,5,9
Đầu Đuôi
0,4,8,9 0
1
1 2
1 3
5,5,8 4
4,4,6,6,9 5
0,2,7,8 6
2,8 7
5 8
0,5,5,7,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04793
Giải nhất 84718
Giải nhì 67660 58087
Giải ba 00408 97319 37780
07495 67371 90131
Giải tư 4155 4827 4668 4113
Giải năm 6859 1054 7299
8682 9957 4493
Giải sáu 390 501 538
Giải bảy 70 41 17 71
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,7,8,9
2 7
3 1,8
4 1
5 4,5,7,9
6 0,8
7 0,1,1
8 0,2,7
9 0,3,3,5,9
Đầu Đuôi
6,7,8,9 0
0,3,4,7,7 1
8 2
1,9,9 3
5 4
5,9 5
6
1,2,5,8 7
0,1,3,6 8
1,5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17044
Giải nhất 04460
Giải nhì 64353 07330
Giải ba 34168 31369 58467
28233 88931 65843
Giải tư 4986 0330 7386 8051
Giải năm 5105 3376 3004
7971 6917 0198
Giải sáu 104 093 327
Giải bảy 88 34 27 29
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 7
2 7,7,9
3 0,0,1,3,4
4 3,4
5 1,3
6 0,7,8,9
7 1,6
8 6,6,8
9 3,8
Đầu Đuôi
3,3,6 0
3,5,7 1
2
3,4,5,9 3
0,0,3,4 4
0 5
7,8,8 6
1,2,2,6 7
6,8,9 8
2,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39467
Giải nhất 34338
Giải nhì 87428 43563
Giải ba 96124 59846 24613
80119 73546 75171
Giải tư 8855 5404 5698 7155
Giải năm 2126 3084 9279
6680 3065 6258
Giải sáu 300 076 029
Giải bảy 69 47 52 35
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3,9
2 4,6,8,9
3 5,8
4 6,6,7
5 2,5,5,8
6 3,5,7,9
7 1,6,9
8 0,4
9 8
Đầu Đuôi
0,8 0
7 1
5 2
1,6 3
0,2,8 4
3,5,5,6 5
2,4,4,7 6
4,6 7
2,3,5,9 8
1,2,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94715
Giải nhất 51666
Giải nhì 78150 32755
Giải ba 46918 97507 17363
26054 70336 40135
Giải tư 6372 8921 1153 7468
Giải năm 7527 7835 9979
7559 6165 7850
Giải sáu 729 628 115
Giải bảy 72 86 43 82
Đầu Đuôi
0 7
1 5,5,8
2 1,7,8,9
3 5,5,6
4 3
5 0,0,3,4,5,9
6 3,5,6,8
7 2,2,9
8 2,6
9
Đầu Đuôi
5,5 0
2 1
7,7,8 2
4,5,6 3
5 4
1,1,3,3,5,6 5
3,6,8 6
0,2 7
1,2,6 8
2,5,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46724
Giải nhất 86038
Giải nhì 35744 09196
Giải ba 74278 08901 73475
16038 15447 22443
Giải tư 4335 5732 9424 2448
Giải năm 5772 4566 6602
3203 1197 7966
Giải sáu 185 040 599
Giải bảy 29 84 34 30
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1
2 4,4,9
3 0,2,4,5,8,8
4 0,3,4,7,8
5
6 6,6
7 2,5,8
8 4,5
9 6,7,9
Đầu Đuôi
3,4 0
0 1
0,3,7 2
0,4 3
2,2,3,4,8 4
3,7,8 5
6,6,9 6
4,9 7
3,3,4,7 8
2,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37782
Giải nhất 48924
Giải nhì 26508 44631
Giải ba 68909 77885 60120
46842 80914 10827
Giải tư 8176 6272 9056 3619
Giải năm 8195 5720 3711
7262 0310 5439
Giải sáu 215 514 560
Giải bảy 96 87 94 66
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,1,4,4,5,9
2 0,0,4,7
3 1,9
4 2
5 6
6 0,2,6
7 2,6
8 2,5,7
9 4,5,6
Đầu Đuôi
1,2,2,6 0
1,3 1
4,6,7,8 2
3
1,1,2,9 4
1,8,9 5
5,6,7,9 6
2,8 7
0 8
0,1,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70060
Giải nhất 95585
Giải nhì 92821 77303
Giải ba 40505 05757 67062
83003 23669 96779
Giải tư 6381 6278 1109 5474
Giải năm 4077 6771 1518
4149 6429 0797
Giải sáu 821 264 455
Giải bảy 75 05 97 99
Đầu Đuôi
0 3,3,5,5,9
1 8
2 1,1,9
3
4 9
5 5,7
6 0,2,4,9
7 1,4,5,7,8,9
8 1,5
9 7,7,9
Đầu Đuôi
6 0
2,2,7,8 1
6 2
0,0 3
6,7 4
0,0,5,7,8 5
6
5,7,9,9 7
1,7 8
0,2,4,6,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87781
Giải nhất 34762
Giải nhì 39787 40120
Giải ba 43891 47180 95886
55595 31201 07153
Giải tư 2028 4290 1375 0122
Giải năm 4740 4378 8916
7932 8040 4780
Giải sáu 228 217 086
Giải bảy 99 88 36 59
Đầu Đuôi
0 1
1 6,7
2 0,2,8,8
3 2,6
4 0,0
5 3,9
6 2
7 5,8
8 0,0,1,6,6,7,8
9 0,1,5,9
Đầu Đuôi
2,4,4,8,8,9 0
0,8,9 1
2,3,6 2
5 3
4
7,9 5
1,3,8,8 6
1,8 7
2,2,7,8 8
5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 25985
Giải nhất 03675
Giải nhì 18803 46990
Giải ba 45564 78815 04871
29794 89885 26774
Giải tư 7403 5635 2105 7538
Giải năm 1252 0449 6833
7160 3625 2056
Giải sáu 735 919 015
Giải bảy 96 29 22 81
Đầu Đuôi
0 3,3,5
1 5,5,9
2 2,5,9
3 3,5,5,8
4 9
5 2,6
6 0,4
7 1,4,5
8 1,5,5
9 0,4,6
Đầu Đuôi
6,9 0
7,8 1
2,5 2
0,0,3 3
6,7,9 4
0,1,1,2,3,3,7,8,8 5
5,9 6
7
3 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14761
Giải nhất 98852
Giải nhì 24130 49306
Giải ba 40763 63729 04079
75280 68365 74519
Giải tư 8167 7754 3837 2621
Giải năm 2432 6094 8908
4403 0052 5513
Giải sáu 247 287 555
Giải bảy 08 63 91 38
Đầu Đuôi
0 3,6,8,8
1 3,9
2 1,9
3 0,2,7,8
4 7
5 2,2,4,5
6 1,3,3,5,7
7 9
8 0,7
9 1,4
Đầu Đuôi
3,8 0
2,6,9 1
3,5,5 2
0,1,6,6 3
5,9 4
5,6 5
0 6
3,4,6,8 7
0,0,3 8
1,2,7 9