Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Hà Nội ngày 27-11-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 27-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 84757
Giải nhất 74703
Giải nhì 11900 12554
Giải ba 19791 04270 46759
59547 46181 41018
Giải tư 6537 8278 2059 1059
Giải năm 3927 1272 4079
5403 1036 9546
Giải sáu 292 100 737
Giải bảy 77 10 86 17
Đầu Đuôi
0 0,0,3,3
1 0,7,8
2 7
3 6,7,7
4 6,7
5 4,7,9,9,9
6
7 0,2,7,8,9
8 1,6
9 1,2
Đầu Đuôi
0,0,1,7 0
8,9 1
7,9 2
0,0 3
5 4
5
3,4,8 6
1,2,3,3,4,5,7 7
1,7 8
5,5,5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 20-11-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 20-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49071
Giải nhất 99401
Giải nhì 21782 88421
Giải ba 20081 95632 13518
48191 49925 22550
Giải tư 6986 8728 3505 6493
Giải năm 2182 4299 3534
5389 7960 6436
Giải sáu 260 949 169
Giải bảy 92 67 88 72
Đầu Đuôi
0 1,5
1 8
2 1,5,8
3 2,4,6
4 9
5 0
6 0,0,7,9
7 1,2
8 1,2,2,6,8,9
9 1,2,3,9
Đầu Đuôi
5,6,6 0
0,2,7,8,9 1
3,7,8,8,9 2
9 3
3 4
0,2 5
3,8 6
6 7
1,2,8 8
4,6,8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 13-11-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 13-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 19412
Giải nhất 85667
Giải nhì 26906 22710
Giải ba 09590 96248 53294
43395 49876 53705
Giải tư 0546 8664 1572 8719
Giải năm 5678 1599 1893
6844 0749 9130
Giải sáu 503 719 868
Giải bảy 31 11 43 35
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 0,1,2,9,9
2
3 0,1,5
4 3,4,6,8,9
5
6 4,7,8
7 2,6,8
8
9 0,3,4,5,9
Đầu Đuôi
1,3,9 0
1,3 1
1,7 2
0,4,9 3
4,6,9 4
0,3,9 5
0,4,7 6
6 7
4,6,7 8
1,1,4,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 06-11-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-11-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91484
Giải nhất 12495
Giải nhì 39738 55566
Giải ba 41141 02296 53869
51007 60891 56212
Giải tư 5822 9346 8559 8819
Giải năm 6894 6444 7848
8799 0114 7238
Giải sáu 514 305 030
Giải bảy 01 82 52 88
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 2,4,4,9
2 2
3 0,8,8
4 1,4,6,8
5 2,9
6 6,9
7
8 2,4,8
9 1,4,5,6,9
Đầu Đuôi
3 0
0,4,9 1
1,2,5,8 2
3
1,1,4,8,9 4
0,9 5
4,6,9 6
0 7
3,3,4,8 8
1,5,6,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 30-10-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 30-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 34684
Giải nhất 07449
Giải nhì 68543 68556
Giải ba 25283 29519 54803
06974 65945 63081
Giải tư 7503 1183 6318 1975
Giải năm 2186 9701 6753
9487 4244 4899
Giải sáu 401 623 609
Giải bảy 36 22 50 83
Đầu Đuôi
0 1,1,3,3,9
1 8,9
2 2,3
3 6
4 3,4,5,9
5 0,3,6
6
7 4,5
8 1,3,3,3,4,6,7
9 9
Đầu Đuôi
5 0
0,0,8 1
2 2
0,0,2,4,5,8,8,8 3
4,7,8 4
4,7 5
3,5,8 6
8 7
1 8
0,1,4,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 23-10-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 23-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45844
Giải nhất 81410
Giải nhì 39827 16925
Giải ba 90991 80983 17191
17602 25316 06849
Giải tư 6536 0204 2560 3746
Giải năm 0908 6717 3361
8500 8619 8362
Giải sáu 244 890 441
Giải bảy 88 11 81 35
Đầu Đuôi
0 0,2,4,8
1 0,1,6,7,9
2 5,7
3 5,6
4 1,4,4,6,9
5
6 0,1,2
7
8 1,3,8
9 0,1,1
Đầu Đuôi
0,1,6,9 0
1,4,6,8,9,9 1
0,6 2
8 3
0,4,4 4
2,3 5
1,3,4 6
1,2 7
0,8 8
1,4 9

Xổ số Hà Nội ngày 16-10-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 16-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94540
Giải nhất 26829
Giải nhì 84819 86465
Giải ba 00329 48532 96915
81516 96050 36616
Giải tư 1631 0574 3196 0906
Giải năm 0155 0029 7713
0339 8844 0000
Giải sáu 176 285 680
Giải bảy 77 22 47 59
Đầu Đuôi
0 0,6
1 3,5,6,6,9
2 2,9,9,9
3 1,2,9
4 0,4,7
5 0,5,9
6 5
7 4,6,7
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
0,4,5,8 0
3 1
2,3 2
1 3
4,7 4
1,5,6,8 5
0,1,1,7,9 6
4,7 7
8
1,2,2,2,3,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 09-10-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 09-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91245
Giải nhất 31903
Giải nhì 84892 01956
Giải ba 06356 03876 36672
24111 26365 30725
Giải tư 0051 4351 6340 4970
Giải năm 7484 4228 9564
1750 7829 2650
Giải sáu 690 719 504
Giải bảy 35 30 17 68
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,7,9
2 5,8,9
3 0,5
4 0,5
5 0,0,1,1,6,6
6 4,5,8
7 0,2,6
8 4
9 0,2
Đầu Đuôi
3,4,5,5,7,9 0
1,5,5 1
7,9 2
0 3
0,6,8 4
2,3,4,6 5
5,5,7 6
1 7
2,6 8
1,2 9

Xổ số Hà Nội ngày 02-10-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 02-10-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 80973
Giải nhất 56435
Giải nhì 74027 76063
Giải ba 78709 89573 24399
09969 75199 84560
Giải tư 5054 8832 4262 5291
Giải năm 7274 7381 9109
3809 9002 4784
Giải sáu 450 400 279
Giải bảy 64 69 11 59
Đầu Đuôi
0 0,2,9,9,9
1 1
2 7
3 2,5
4
5 0,4,9
6 0,2,3,4,9,9
7 3,3,4,9
8 1,4
9 1,9,9
Đầu Đuôi
0,5,6 0
1,8,9 1
0,3,6 2
6,7,7 3
5,6,7,8 4
3 5
6
2 7
8
0,0,0,5,6,6,7,9,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 25-09-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 25-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68779
Giải nhất 71548
Giải nhì 82470 84221
Giải ba 03065 37527 36975
08761 59916 52871
Giải tư 9605 6005 9627 8751
Giải năm 2897 5156 0016
2707 3603 9705
Giải sáu 665 493 022
Giải bảy 83 14 68 77
Đầu Đuôi
0 3,5,5,5,7
1 4,6,6
2 1,2,7,7
3
4 8
5 1,6
6 1,5,5,8
7 0,1,5,7,9
8 3
9 3,7
Đầu Đuôi
7 0
2,5,6,7 1
2 2
0,8,9 3
1 4
0,0,0,6,6,7 5
1,1,5 6
0,2,2,7,9 7
4,6 8
7 9

Xổ số Hà Nội ngày 18-09-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 18-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43104
Giải nhất 28261
Giải nhì 94697 54948
Giải ba 94817 46842 80937
93431 84038 68623
Giải tư 9898 3566 9576 3523
Giải năm 2967 8407 0472
8087 2142 0254
Giải sáu 564 906 826
Giải bảy 92 19 52 44
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 7,9
2 3,3,6
3 1,7,8
4 2,2,4,8
5 2,4
6 1,4,6,7
7 2,6
8 7
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0
3,6 1
4,4,5,7,9 2
2,2 3
0,4,5,6 4
5
0,2,6,7 6
0,1,3,6,8,9 7
3,4,9 8
1 9

Xổ số Hà Nội ngày 11-09-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 11-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 63768
Giải nhất 07404
Giải nhì 76409 96941
Giải ba 36081 69640 53912
46658 14279 54968
Giải tư 5802 8956 7809 3074
Giải năm 0262 5994 3823
7323 3169 7052
Giải sáu 598 735 736
Giải bảy 93 87 75 00
Đầu Đuôi
0 0,2,4,9,9
1 2
2 3,3
3 5,6
4 0,1
5 2,6,8
6 2,8,8,9
7 4,5,9
8 1,7
9 3,4,8
Đầu Đuôi
0,4 0
4,8 1
0,1,5,6 2
2,2,9 3
0,7,9 4
3,7 5
3,5 6
8 7
5,6,6,9 8
0,0,6,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 04-09-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 04-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08811
Giải nhất 37863
Giải nhì 87846 28711
Giải ba 18824 07874 25822
50186 66056 41908
Giải tư 3781 1650 3560 7411
Giải năm 3315 3628 8407
0132 3485 5123
Giải sáu 490 255 462
Giải bảy 43 36 25 53
Đầu Đuôi
0 7,8
1 1,1,1,5
2 2,3,4,5,8
3 2,6
4 3,6
5 0,3,5,6
6 0,2,3
7 4
8 1,5,6
9 0
Đầu Đuôi
5,6,9 0
1,1,1,8 1
2,3,6 2
2,4,5,6 3
2,7 4
1,2,5,8 5
3,4,5,8 6
0 7
0,2 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 28-08-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 28-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83185
Giải nhất 32479
Giải nhì 36313 38300
Giải ba 44306 18203 05711
38445 73969 29512
Giải tư 8530 6367 8245 0564
Giải năm 7212 5751 3688
3614 1843 5375
Giải sáu 073 070 392
Giải bảy 14 08 03 65
Đầu Đuôi
0 0,3,3,6,8
1 1,2,2,3,4,4
2
3 0
4 3,5,5
5 1
6 4,5,7,9
7 0,3,5,9
8 5,8
9 2
Đầu Đuôi
0,3,7 0
1,5 1
1,1,9 2
0,0,1,4,7 3
1,1,6 4
4,4,6,7,8 5
0 6
6 7
0,8 8
6,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 21-08-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 21-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 27221
Giải nhất 79939
Giải nhì 15978 22802
Giải ba 91318 15732 46289
25409 20500 06303
Giải tư 9630 2219 8757 8776
Giải năm 4602 3578 4652
0483 8462 8840
Giải sáu 482 715 298
Giải bảy 55 97 57 71
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3,9
1 5,8,9
2 1
3 0,2,9
4 0
5 2,5,7,7
6 2
7 1,6,8,8
8 2,3,9
9 7,8
Đầu Đuôi
0,3,4 0
2,7 1
0,0,3,5,6,8 2
0,8 3
4
1,5 5
7 6
5,5,9 7
1,7,7,9 8
0,1,3,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 31-07-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 31-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72615
Giải nhất 73596
Giải nhì 29471 16196
Giải ba 13165 43789 59867
86590 66461 38341
Giải tư 8590 7894 7401 6477
Giải năm 4560 1221 7202
7931 7306 9952
Giải sáu 802 683 737
Giải bảy 61 76 39 36
Đầu Đuôi
0 1,2,2,6
1 5
2 1
3 1,6,7,9
4 1
5 2
6 0,1,1,5,7
7 1,6,7
8 3,9
9 0,0,4,6,6
Đầu Đuôi
6,9,9 0
0,2,3,4,6,6,7 1
0,0,5 2
8 3
9 4
1,6 5
0,3,7,9,9 6
3,6,7 7
8
3,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 24-07-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 24-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62442
Giải nhất 52306
Giải nhì 49059 47882
Giải ba 75962 13190 68936
80179 23389 25237
Giải tư 6004 4666 5453 1852
Giải năm 8379 2922 7226
0034 1830 3352
Giải sáu 090 997 005
Giải bảy 18 56 74 97
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 8
2 2,6
3 0,4,6,7
4 2
5 2,2,3,6,9
6 2,6
7 4,9,9
8 2,9
9 0,0,7,7
Đầu Đuôi
3,9,9 0
1
2,4,5,5,6,8 2
5 3
0,3,7 4
0 5
0,2,3,5,6 6
3,9,9 7
1 8
5,7,7,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 17-07-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 17-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 22406
Giải nhất 98378
Giải nhì 62092 98895
Giải ba 44175 08093 41093
00278 02310 43490
Giải tư 4322 0613 1804 8560
Giải năm 7791 2461 4860
6652 4403 8973
Giải sáu 244 786 983
Giải bảy 48 95 89 64
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 0,3
2 2
3
4 4,8
5 2
6 0,0,1,4
7 3,5,8,8
8 3,6,9
9 0,1,2,3,3,5,5
Đầu Đuôi
1,6,6,9 0
6,9 1
2,5,9 2
0,1,7,8,9,9 3
0,4,6 4
7,9,9 5
0,8 6
7
4,7,7 8
8 9

Xổ số Hà Nội ngày 03-07-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 03-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 96894
Giải nhất 03260
Giải nhì 17064 71834
Giải ba 86082 55306 22767
85062 06138 27224
Giải tư 6983 2670 2483 7136
Giải năm 7354 5524 1596
1151 3202 4001
Giải sáu 005 551 305
Giải bảy 49 08 10 05
Đầu Đuôi
0 1,2,5,5,5,6,8
1 0
2 4,4
3 4,6,8
4 9
5 1,1,4
6 0,2,4,7
7 0
8 2,3,3
9 4,6
Đầu Đuôi
1,6,7 0
0,5,5 1
0,6,8 2
8,8 3
2,2,3,5,6,9 4
0,0,0 5
0,3,9 6
6 7
0,3 8
4 9

Xổ số Hà Nội ngày 19-06-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 19-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59915
Giải nhất 92664
Giải nhì 15899 32550
Giải ba 52470 29461 86414
90623 25179 91571
Giải tư 3463 9199 3287 6446
Giải năm 6391 0051 9358
8456 2066 6852
Giải sáu 633 901 624
Giải bảy 84 71 31 96
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5
2 3,4
3 1,3
4 6
5 0,1,2,6,8
6 1,3,4,6
7 0,1,1,9
8 4,7
9 1,6,9,9
Đầu Đuôi
5,7 0
0,3,5,6,7,7,9 1
5 2
2,3,6 3
1,2,6,8 4
1 5
4,5,6,9 6
8 7
5 8
7,9,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 12-06-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 12-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55442
Giải nhất 33251
Giải nhì 65623 42048
Giải ba 68726 89403 20511
62202 52994 94397
Giải tư 1802 7934 2963 1958
Giải năm 7198 5514 8294
7181 1766 9753
Giải sáu 273 439 837
Giải bảy 01 39 63 68
Đầu Đuôi
0 1,2,2,3
1 1,4
2 3,6
3 4,7,9,9
4 2,8
5 1,3,8
6 3,3,6,8
7 3
8 1
9 4,4,7,8
Đầu Đuôi
0
0,1,5,8 1
0,0,4 2
0,2,5,6,6,7 3
1,3,9,9 4
5
2,6 6
3,9 7
4,5,6,9 8
3,3 9

Xổ số Hà Nội ngày 05-06-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 05-06-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 00081
Giải nhất 01905
Giải nhì 71137 44821
Giải ba 88844 27295 04627
95334 72220 93683
Giải tư 7165 3883 2157 8958
Giải năm 9446 1015 2351
7270 6125 8146
Giải sáu 757 450 720
Giải bảy 28 92 48 79
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 0,0,1,5,7,8
3 4,7
4 4,6,6,8
5 0,1,7,7,8
6 5
7 0,9
8 1,3,3
9 2,5
Đầu Đuôi
2,2,5,7 0
2,5,8 1
9 2
8,8 3
3,4 4
0,1,2,6,9 5
4,4 6
2,3,5,5 7
2,4,5 8
7 9

Xổ số Hà Nội ngày 29-05-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 29-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85867
Giải nhất 98338
Giải nhì 10638 56467
Giải ba 71926 87565 57336
56415 07553 67042
Giải tư 6742 1749 8665 0992
Giải năm 0594 4871 7149
8937 3123 4242
Giải sáu 948 191 615
Giải bảy 78 91 21 34
Đầu Đuôi
0
1 5,5
2 1,3,6
3 4,6,7,8,8
4 2,2,2,8,9,9
5 3
6 5,5,7,7
7 1,8
8
9 1,1,2,4
Đầu Đuôi
0
2,7,9,9 1
4,4,4,9 2
2,5 3
3,9 4
1,1,6,6 5
2,3 6
3,6,6 7
3,3,4,7 8
4,4 9

Xổ số Hà Nội ngày 22-05-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 22-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37920
Giải nhất 36722
Giải nhì 38644 41941
Giải ba 60693 62193 91229
44948 22229 29203
Giải tư 6621 9815 6795 2322
Giải năm 2841 7055 6579
3541 6295 4511
Giải sáu 509 970 162
Giải bảy 67 29 48 57
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1,5
2 0,1,2,2,9,9,9
3
4 1,1,1,4,8,8
5 5,7
6 2,7
7 0,9
8
9 3,3,5,5
Đầu Đuôi
2,7 0
1,2,4,4,4 1
2,2,6 2
0,9,9 3
4 4
1,5,9,9 5
6
5,6 7
4,4 8
0,2,2,2,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 15-05-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 15-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04511
Giải nhất 81619
Giải nhì 69292 67028
Giải ba 88292 86663 65884
62966 88328 23124
Giải tư 7649 9459 5145 4655
Giải năm 2921 5780 5884
5499 6652 3832
Giải sáu 868 751 821
Giải bảy 61 80 99 27
Đầu Đuôi
0
1 1,9
2 1,1,4,7,8,8
3 2
4 5,9
5 1,2,5,9
6 1,3,6,8
7
8 0,0,4,4
9 2,2,9,9
Đầu Đuôi
8,8 0
1,2,2,5,6 1
3,5,9,9 2
6 3
2,8,8 4
4,5 5
6 6
2 7
2,2,6 8
1,4,5,9,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 08-05-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 08-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78621
Giải nhất 87951
Giải nhì 66649 84641
Giải ba 42630 49269 18869
12566 27326 24906
Giải tư 4908 2970 7511 3013
Giải năm 8989 7256 9654
4362 3744 5516
Giải sáu 893 862 919
Giải bảy 62 24 12 84
Đầu Đuôi
0 6,8
1 1,2,3,6,9
2 1,4,6
3 0
4 1,4,9
5 1,4,6
6 2,2,2,6,9,9
7 0
8 4,9
9 3
Đầu Đuôi
3,7 0
1,2,4,5 1
1,6,6,6 2
1,9 3
2,4,5,8 4
5
0,1,2,5,6 6
7
0 8
1,4,6,6,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 01-05-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 01-05-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87530
Giải nhất 50932
Giải nhì 31574 66919
Giải ba 98529 96965 45676
80793 70847 96604
Giải tư 3704 3111 3632 7113
Giải năm 4196 4542 9832
6392 3070 8790
Giải sáu 133 835 225
Giải bảy 80 31 42 13
Đầu Đuôi
0 4,4
1 1,3,3,9
2 5,9
3 0,1,2,2,2,3,5
4 2,2,7
5
6 5
7 0,4,6
8 0
9 0,2,3,6
Đầu Đuôi
3,7,8,9 0
1,3 1
3,3,3,4,4,9 2
1,1,3,9 3
0,0,7 4
2,3,6 5
7,9 6
4 7
8
1,2 9

Xổ số Hà Nội ngày 24-04-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 24-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 97330
Giải nhất 60911
Giải nhì 88870 70229
Giải ba 60741 54626 70331
80775 83769 63275
Giải tư 9361 5421 5920 6707
Giải năm 5022 2417 7368
8373 1091 8420
Giải sáu 322 430 799
Giải bảy 47 34 99 39
Đầu Đuôi
0 7
1 1,7
2 0,0,1,2,2,6,9
3 0,0,1,4,9
4 1,7
5
6 1,8,9
7 0,3,5,5
8
9 1,9,9
Đầu Đuôi
2,2,3,3,7 0
1,2,3,4,6,9 1
2,2 2
7 3
3 4
7,7 5
2 6
0,1,4 7
6 8
2,3,6,9,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 17-04-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 17-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60982
Giải nhất 69311
Giải nhì 32274 23753
Giải ba 44311 77258 83837
33211 28371 77505
Giải tư 6964 4123 4406 3342
Giải năm 7818 4414 9367
1940 9412 3040
Giải sáu 210 944 702
Giải bảy 79 10 55 66
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 0,0,1,1,1,2,4,8
2 3
3 7
4 0,0,2,4
5 3,5,8
6 4,6,7
7 1,4,9
8 2
9
Đầu Đuôi
1,1,4,4 0
1,1,1,7 1
0,1,4,8 2
2,5 3
1,4,6,7 4
0,5 5
0,6 6
3,6 7
1,5 8
7 9

Xổ số Hà Nội ngày 10-04-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 10-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06363
Giải nhất 75304
Giải nhì 29505 25800
Giải ba 33432 51472 46580
24161 76595 98352
Giải tư 7743 7403 1859 9221
Giải năm 3187 2855 8646
8584 0256 8458
Giải sáu 352 139 219
Giải bảy 13 54 34 96
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5
1 3,9
2 1
3 2,4,9
4 3,6
5 2,2,4,5,6,8,9
6 1,3
7 2
8 0,4,7
9 5,6
Đầu Đuôi
0,8 0
2,6 1
3,5,5,7 2
0,1,4,6 3
0,3,5,8 4
0,5,9 5
4,5,9 6
8 7
5 8
1,3,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 03-04-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 03-04-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 52333
Giải nhất 60129
Giải nhì 20276 16945
Giải ba 79852 81184 82950
55742 41809 54881
Giải tư 7123 3025 2171 9384
Giải năm 5032 6746 5678
8084 0969 7357
Giải sáu 116 932 199
Giải bảy 65 89 71 53
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 3,5,9
3 2,2,3
4 2,5,6
5 0,2,3,7
6 5,9
7 1,1,6,8
8 1,4,4,4,9
9 9
Đầu Đuôi
5 0
7,7,8 1
3,3,4,5 2
2,3,5 3
8,8,8 4
2,4,6 5
1,4,7 6
5 7
7 8
0,2,6,8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 27-03-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 27-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83230
Giải nhất 27431
Giải nhì 64284 25717
Giải ba 00542 39074 03807
48505 81972 52585
Giải tư 3688 5158 4819 5996
Giải năm 1953 7838 0600
4430 1433 9408
Giải sáu 989 736 316
Giải bảy 91 85 30 55
Đầu Đuôi
0 0,5,7,8
1 6,7,9
2
3 0,0,0,1,3,6,8
4 2
5 3,5,8
6
7 2,4
8 4,5,5,8,9
9 1,6
Đầu Đuôi
0,3,3,3 0
3,9 1
4,7 2
3,5 3
7,8 4
0,5,8,8 5
1,3,9 6
0,1 7
0,3,5,8 8
1,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 20-03-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 20-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24192
Giải nhất 24877
Giải nhì 69360 66583
Giải ba 07529 77038 85099
32290 94963 23842
Giải tư 6979 7304 7041 4748
Giải năm 6909 5405 4710
9722 2752 1632
Giải sáu 617 012 182
Giải bảy 29 54 10 42
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 0,0,2,7
2 2,9,9
3 2,8
4 1,2,2,8
5 2,4
6 0,3
7 7,9
8 2,3
9 0,2,9
Đầu Đuôi
1,1,6,9 0
4 1
1,2,3,4,4,5,8,9 2
6,8 3
0,5 4
0 5
6
1,7 7
3,4 8
0,2,2,7,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 13-03-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 13-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17375
Giải nhất 14288
Giải nhì 47795 89010
Giải ba 20929 26532 57195
21787 86420 48111
Giải tư 6956 1055 0805 3323
Giải năm 1072 2589 1620
1450 8125 7411
Giải sáu 103 269 494
Giải bảy 80 74 83 51
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,1,1
2 0,0,3,5,9
3 2
4
5 0,1,5,6
6 9
7 2,4,5
8 0,3,7,8,9
9 4,5,5
Đầu Đuôi
1,2,2,5,8 0
1,1,5 1
3,7 2
0,2,8 3
7,9 4
0,2,5,7,9,9 5
5 6
8 7
8 8
2,6,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 06-03-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-03-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39919
Giải nhất 34271
Giải nhì 89252 08794
Giải ba 57917 23934 04144
22358 90155 00374
Giải tư 7287 6916 3685 6225
Giải năm 7565 8826 2483
8057 3671 8416
Giải sáu 746 208 679
Giải bảy 47 73 97 23
Đầu Đuôi
0 8
1 6,6,7,9
2 3,5,6
3 4
4 4,6,7
5 2,5,7,8
6 5
7 1,1,3,4,9
8 3,5,7
9 4,7
Đầu Đuôi
0
7,7 1
5 2
2,7,8 3
3,4,7,9 4
2,5,6,8 5
1,1,2,4 6
1,4,5,8,9 7
0,5 8
1,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 27-02-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 27-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93758
Giải nhất 96434
Giải nhì 10620 41971
Giải ba 97839 24382 48220
49467 28419 70861
Giải tư 7454 7809 8678 2897
Giải năm 0499 1466 2069
6655 0134 2993
Giải sáu 915 894 598
Giải bảy 24 00 65 16
Đầu Đuôi
0 0,9
1 5,6,9
2 0,0,4
3 4,4,9
4
5 4,5,8
6 1,5,6,7,9
7 1,8
8 2
9 3,4,7,8,9
Đầu Đuôi
0,2,2 0
6,7 1
8 2
9 3
2,3,3,5,9 4
1,5,6 5
1,6 6
6,9 7
5,7,9 8
0,1,3,6,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 20-02-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 20-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 32775
Giải nhất 01606
Giải nhì 41854 66216
Giải ba 47885 14847 59176
85638 87409 86316
Giải tư 2432 6816 7273 9680
Giải năm 7248 6558 9717
9849 7663 2831
Giải sáu 465 167 833
Giải bảy 96 41 42 68
Đầu Đuôi
0 6,9
1 6,6,6,7
2
3 1,2,3,8
4 1,2,7,8,9
5 4,8
6 3,5,7,8
7 3,5,6
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
8 0
3,4 1
3,4 2
3,6,7 3
5 4
6,7,8 5
0,1,1,1,7,9 6
1,4,6 7
3,4,5,6 8
0,4 9

Xổ số Hà Nội ngày 13-02-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 13-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 41916
Giải nhất 08972
Giải nhì 85731 59090
Giải ba 50333 10120 60151
67796 77837 14004
Giải tư 5708 6514 3119 3663
Giải năm 8008 1585 9460
8815 2619 0262
Giải sáu 399 117 238
Giải bảy 68 35 88 42
Đầu Đuôi
0 4,8,8
1 4,5,6,7,9,9
2 0
3 1,3,5,7,8
4 2
5 1
6 0,2,3,8
7 2
8 5,8
9 0,6,9
Đầu Đuôi
2,6,9 0
3,5 1
4,6,7 2
3,6 3
0,1 4
1,3,8 5
1,9 6
1,3 7
0,0,3,6,8 8
1,1,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 06-02-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-02-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35492
Giải nhất 27386
Giải nhì 77331 13534
Giải ba 61892 81361 57325
19943 52187 55210
Giải tư 2014 6409 3258 8688
Giải năm 9374 4850 8320
7814 8710 0717
Giải sáu 794 635 599
Giải bảy 95 56 66 19
Đầu Đuôi
0 9
1 0,0,4,4,7,9
2 0,5
3 1,4,5
4 3
5 0,6,8
6 1,6
7 4
8 6,7,8
9 2,2,4,5,9
Đầu Đuôi
1,1,2,5 0
3,6 1
9,9 2
4 3
1,1,3,7,9 4
2,3,9 5
5,6,8 6
1,8 7
5,8 8
0,1,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 30-01-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 30-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16179
Giải nhất 12198
Giải nhì 66824 97525
Giải ba 76829 01458 00678
04710 93846 11457
Giải tư 3440 5637 9612 9495
Giải năm 2099 6964 0572
7189 8620 3391
Giải sáu 901 919 624
Giải bảy 96 65 03 70
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0,2,9
2 0,4,4,5,9
3 7
4 0,6
5 7,8
6 4,5
7 0,2,8,9
8 9
9 1,5,6,8,9
Đầu Đuôi
1,2,4,7 0
0,9 1
1,7 2
0 3
2,2,6 4
2,6,9 5
4,9 6
3,5 7
5,7,9 8
1,2,7,8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 16-01-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 16-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48260
Giải nhất 83587
Giải nhì 79324 24955
Giải ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
Giải tư 9999 2793 8423 8738
Giải năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Giải sáu 456 695 805
Giải bảy 53 07 71 23
Đầu Đuôi
0 5,7
1 8
2 1,3,3,4
3 2,8
4
5 3,5,6,6
6 0,6,7,8
7 1,4,9
8 5,7,7
9 3,5,8,9
Đầu Đuôi
6 0
2,7 1
3 2
2,2,5,9 3
2,7 4
0,5,8,9 5
5,5,6 6
0,6,8,8 7
1,3,6,9 8
7,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 09-01-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 09-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78014
Giải nhất 16270
Giải nhì 24159 26757
Giải ba 49767 38438 02952
13127 61711 61184
Giải tư 9459 2157 2326 3734
Giải năm 4225 7765 2017
6211 9689 0717
Giải sáu 747 254 703
Giải bảy 91 86 30 15
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,4,5,7,7
2 5,6,7
3 0,4,8
4 7
5 2,4,7,7,9,9
6 5,7
7 0
8 4,6,9
9 1
Đầu Đuôi
3,7 0
1,1,9 1
5 2
0 3
1,3,5,8 4
1,2,6 5
2,8 6
1,1,2,4,5,5,6 7
3 8
5,5,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 02-01-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 02-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49265
Giải nhất 43459
Giải nhì 12407 10068
Giải ba 35934 71383 25973
92732 33938 09386
Giải tư 2697 9832 8291 0173
Giải năm 8813 7077 3452
5042 1616 8189
Giải sáu 194 469 503
Giải bảy 82 16 80 45
Đầu Đuôi
0 3,7
1 3,6,6
2
3 2,2,4,8
4 2,5
5 2,9
6 5,8,9
7 3,3,7
8 0,2,3,6,9
9 1,4,7
Đầu Đuôi
8 0
9 1
3,3,4,5,8 2
0,1,7,7,8 3
3,9 4
4,6 5
1,1,8 6
0,7,9 7
3,6 8
5,6,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 26-12-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 26-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 03400
Giải nhất 85616
Giải nhì 54319 69470
Giải ba 94472 23306 67943
97010 90629 53791
Giải tư 1662 2354 1631 0863
Giải năm 3393 5667 3553
2023 4912 2568
Giải sáu 626 282 636
Giải bảy 79 36 48 34
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,2,6,9
2 3,6,9
3 1,4,6,6
4 3,8
5 3,4
6 2,3,7,8
7 0,2,9
8 2
9 1,3
Đầu Đuôi
0,1,7 0
3,9 1
1,6,7,8 2
2,4,5,6,9 3
3,5 4
5
0,1,2,3,3 6
6 7
4,6 8
1,2,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 19-12-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 19-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90230
Giải nhất 75249
Giải nhì 09098 85227
Giải ba 24762 98352 73995
42098 25135 80121
Giải tư 6445 5373 4159 6724
Giải năm 8220 3618 6696
1199 5309 6770
Giải sáu 767 420 872
Giải bảy 57 28 92 03
Đầu Đuôi
0 3,9
1 8
2 0,0,1,4,7,8
3 0,5
4 5,9
5 2,7,9
6 2,7
7 0,2,3
8
9 2,5,6,8,8,9
Đầu Đuôi
2,2,3,7 0
2 1
5,6,7,9 2
0,7 3
2 4
3,4,9 5
9 6
2,5,6 7
1,2,9,9 8
0,4,5,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 12-12-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 12-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 65180
Giải nhất 55187
Giải nhì 82120 04658
Giải ba 30931 41688 56621
90857 97990 38286
Giải tư 8623 4328 4588 6036
Giải năm 8067 4577 8773
1231 6788 0648
Giải sáu 148 600 540
Giải bảy 42 21 58 95
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,1,1,3,8
3 1,1,6
4 0,2,8,8
5 7,8,8
6 7
7 3,7
8 0,6,7,8,8,8
9 0,5
Đầu Đuôi
0,2,4,8,9 0
2,2,3,3 1
4 2
2,7 3
4
9 5
3,8 6
5,6,7,8 7
2,4,4,5,5,8,8,8 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 05-12-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 05-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13454
Giải nhất 99442
Giải nhì 86182 23838
Giải ba 83464 48820 30683
55403 87940 69185
Giải tư 9528 9318 0371 6934
Giải năm 9092 0654 5542
1536 7600 1112
Giải sáu 360 056 159
Giải bảy 41 70 91 63
Đầu Đuôi
0 0,3
1 2,8
2 0,8
3 4,6,8
4 0,1,2,2
5 4,4,6,9
6 0,3,4
7 0,1
8 2,3,5
9 1,2
Đầu Đuôi
0,2,4,6,7 0
4,7,9 1
1,4,4,8,9 2
0,6,8 3
3,5,5,6 4
8 5
3,5 6
7
1,2,3 8
5 9

Xổ số Hà Nội ngày 28-11-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 28-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 65507
Giải nhất 90987
Giải nhì 23237 17499
Giải ba 96896 65083 98122
79833 61991 81641
Giải tư 3317 8046 3130 6290
Giải năm 8207 5400 1972
6506 6648 3190
Giải sáu 237 566 975
Giải bảy 00 38 53 46
Đầu Đuôi
0 0,0,6,7,7
1 7
2 2
3 0,3,7,7,8
4 1,6,6,8
5 3
6 6
7 2,5
8 3,7
9 0,0,1,6,9
Đầu Đuôi
0,0,3,9,9 0
4,9 1
2,7 2
3,5,8 3
4
7 5
0,4,4,6,9 6
0,0,1,3,3,8 7
3,4 8
9 9

Xổ số Hà Nội ngày 21-11-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 21-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 52091
Giải nhất 32734
Giải nhì 23946 43525
Giải ba 86711 73926 59382
58525 08199 09891
Giải tư 7508 4247 6600 5785
Giải năm 7051 9777 2130
6304 7143 3659
Giải sáu 753 767 938
Giải bảy 96 25 69 47
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1 1
2 5,5,5,6
3 0,4,8
4 3,6,7,7
5 1,3,9
6 7,9
7 7
8 2,5
9 1,1,6,9
Đầu Đuôi
0,3 0
1,5,9,9 1
8 2
4,5 3
0,3 4
2,2,2,8 5
2,4,9 6
4,4,6,7 7
0,3 8
5,6,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 14-11-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 14-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 12834
Giải nhất 95078
Giải nhì 64989 79753
Giải ba 09206 10621 79349
82053 44176 51792
Giải tư 6421 8306 4577 6605
Giải năm 4788 8183 3490
4452 9313 4353
Giải sáu 814 440 471
Giải bảy 56 67 31 42
Đầu Đuôi
0 5,6,6
1 3,4
2 1,1
3 1,4
4 0,2,9
5 2,3,3,3,6
6 7
7 1,6,7,8
8 3,8,9
9 0,2
Đầu Đuôi
4,9 0
2,2,3,7 1
4,5,9 2
1,5,5,5,8 3
1,3 4
0 5
0,0,5,7 6
6,7 7
7,8 8
4,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 07-11-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 07-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04067
Giải nhất 62344
Giải nhì 20660 34924
Giải ba 29262 94654 83140
81635 61321 07328
Giải tư 5040 9608 2848 8618
Giải năm 6534 5000 0270
1134 8572 5462
Giải sáu 105 829 074
Giải bảy 41 25 57 17
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 7,8
2 1,4,5,8,9
3 4,4,5
4 0,0,1,4,8
5 4,7
6 0,2,2,7
7 0,2,4
8
9
Đầu Đuôi
0,4,4,6,7 0
2,4 1
6,6,7 2
3
2,3,3,4,5,7 4
0,2,3 5
6
1,5,6 7
0,1,2,4 8
2 9

Xổ số Hà Nội ngày 31-10-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 31-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93343
Giải nhất 96968
Giải nhì 63142 87662
Giải ba 64620 94933 91543
43079 18487 83883
Giải tư 8316 6968 2547 3315
Giải năm 3809 4301 2221
5368 4658 2400
Giải sáu 204 340 509
Giải bảy 02 31 59 16
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4,9,9
1 5,6,6
2 0,1
3 1,3
4 0,2,3,3,7
5 8,9
6 2,8,8,8
7 9
8 3,7
9
Đầu Đuôi
0,2,4 0
0,2,3 1
0,4,6 2
3,4,4,8 3
0 4
1 5
1,1 6
4,8 7
5,6,6,6 8
0,0,5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 24-10-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 24-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 05499
Giải nhất 10376
Giải nhì 24301 13680
Giải ba 38695 41130 50727
16362 08149 79482
Giải tư 8855 9322 2164 0561
Giải năm 8869 8529 0030
2126 4951 8249
Giải sáu 161 852 598
Giải bảy 99 51 40 76
Đầu Đuôi
0 1
1
2 2,6,7,9
3 0,0
4 0,9,9
5 1,1,2,5
6 1,1,2,4,9
7 6,6
8 0,2
9 5,8,9,9
Đầu Đuôi
3,3,4,8 0
0,5,5,6,6 1
2,5,6,8 2
3
6 4
5,9 5
2,7,7 6
2 7
9 8
2,4,4,6,9,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 17-10-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 17-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15677
Giải nhất 13447
Giải nhì 41401 55659
Giải ba 09614 70832 48851
08349 92890 45052
Giải tư 9807 5291 5713 4749
Giải năm 3465 7671 0654
6944 4800 3828
Giải sáu 274 626 012
Giải bảy 84 12 41 70
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 2,2,3,4
2 6,8
3 2
4 1,4,7,9,9
5 1,2,4,9
6 5
7 0,1,4,7
8 4
9 0,1
Đầu Đuôi
0,7,9 0
0,4,5,7,9 1
1,1,3,5 2
1 3
1,4,5,7,8 4
6 5
2 6
0,4,7 7
2 8
4,4,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 10-10-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 10-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71218
Giải nhất 70576
Giải nhì 61119 21941
Giải ba 78697 14684 18932
79736 28498 50030
Giải tư 8737 5641 6411 2263
Giải năm 6456 6564 4412
3221 9154 8654
Giải sáu 043 831 025
Giải bảy 17 50 26 75
Đầu Đuôi
0
1 1,2,7,8,9
2 1,5,6
3 0,1,2,6,7
4 1,1,3
5 0,4,4,6
6 3,4
7 5,6
8 4
9 7,8
Đầu Đuôi
3,5 0
1,2,3,4,4 1
1,3 2
4,6 3
5,5,6,8 4
2,7 5
2,3,5,7 6
1,3,9 7
1,9 8
1 9

Xổ số Hà Nội ngày 03-10-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 03-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 65169
Giải nhất 74026
Giải nhì 63525 28014
Giải ba 47655 30419 12277
98801 28492 67966
Giải tư 7946 0562 8432 6252
Giải năm 4135 4435 8511
6451 6270 0406
Giải sáu 430 459 116
Giải bảy 70 41 84 77
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1,4,6,9
2 5,6
3 0,2,5,5
4 1,6
5 1,2,5,9
6 2,6,9
7 0,0,7,7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3,7,7 0
0,1,4,5 1
3,5,6,9 2
3
1,8 4
2,3,3,5 5
0,1,2,4,6 6
7,7 7
8
1,5,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 26-09-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 26-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93712
Giải nhất 06763
Giải nhì 50213 34368
Giải ba 32501 94496 09495
19650 16988 69377
Giải tư 6160 0094 1043 2015
Giải năm 2987 0826 6345
2156 3187 9763
Giải sáu 884 736 215
Giải bảy 62 69 61 05
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,3,5,5
2 6
3 6
4 3,5
5 0,6
6 0,1,2,3,3,8,9
7 7
8 4,7,7,8
9 4,5,6
Đầu Đuôi
5,6 0
0,6 1
1,6 2
1,4,6,6 3
8,9 4
0,1,1,4,9 5
2,3,5,9 6
7,8,8 7
6,8 8
6 9

Xổ số Hà Nội ngày 19-09-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 19-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62198
Giải nhất 45485
Giải nhì 76774 74253
Giải ba 18739 41960 51934
31194 39042 78008
Giải tư 2546 5002 0826 2950
Giải năm 7124 9884 5639
3108 6204 5861
Giải sáu 927 362 456
Giải bảy 95 77 72 22
Đầu Đuôi
0 2,4,8,8
1
2 2,4,6,7
3 4,9,9
4 2,6
5 0,3,6
6 0,1,2
7 2,4,7
8 4,5
9 4,5,8
Đầu Đuôi
5,6 0
6 1
0,2,4,6,7 2
5 3
0,2,3,7,8,9 4
8,9 5
2,4,5 6
2,7 7
0,0,9 8
3,3 9

Xổ số Hà Nội ngày 12-09-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 12-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55448
Giải nhất 93409
Giải nhì 19965 60859
Giải ba 99851 03123 34167
27971 32321 04504
Giải tư 9860 0467 9764 1555
Giải năm 0828 1089 2239
3967 4868 6380
Giải sáu 668 676 301
Giải bảy 32 82 40 75
Đầu Đuôi
0 1,4,9
1
2 1,3,8
3 2,9
4 0,8
5 1,5,9
6 0,4,5,7,7,7,8,8
7 1,5,6
8 0,2,9
9
Đầu Đuôi
4,6,8 0
0,2,5,7 1
3,8 2
2 3
0,6 4
5,6,7 5
7 6
6,6,6 7
2,4,6,6 8
0,3,5,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 05-09-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 05-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01548
Giải nhất 24105
Giải nhì 97886 05221
Giải ba 40800 37871 20859
72800 54653 88845
Giải tư 0439 7366 0464 1971
Giải năm 1811 4985 1123
8003 0173 1572
Giải sáu 022 988 617
Giải bảy 56 06 23 95
Đầu Đuôi
0 0,0,3,5,6
1 1,7
2 1,2,3,3
3 9
4 5,8
5 3,6,9
6 4,6
7 1,1,2,3
8 5,6,8
9 5
Đầu Đuôi
0,0 0
1,2,7,7 1
2,7 2
0,2,2,5,7 3
6 4
0,4,8,9 5
0,5,6,8 6
1 7
4,8 8
3,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 29-08-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 29-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75965
Giải nhất 38820
Giải nhì 71575 21773
Giải ba 11467 84675 61952
95607 14201 55425
Giải tư 2131 9835 4095 9439
Giải năm 8213 2982 1312
9421 7692 0890
Giải sáu 343 694 012
Giải bảy 19 70 91 92
Đầu Đuôi
0 1,7
1 2,2,3,9
2 0,1,5
3 1,5,9
4 3
5 2
6 5,7
7 0,3,5,5
8 2
9 0,1,2,2,4,5
Đầu Đuôi
2,7,9 0
0,2,3,9 1
1,1,5,8,9,9 2
1,4,7 3
9 4
2,3,6,7,7,9 5
6
0,6 7
8
1,3 9

Xổ số Hà Nội ngày 22-08-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 22-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60652
Giải nhất 61027
Giải nhì 38872 08164
Giải ba 30974 87817 00516
93800 35859 72718
Giải tư 9816 5220 5935 3029
Giải năm 5672 5791 6269
6512 7642 5634
Giải sáu 284 547 080
Giải bảy 56 31 58 94
Đầu Đuôi
0 0
1 2,6,6,7,8
2 0,7,9
3 1,4,5
4 2,7
5 2,6,8,9
6 4,9
7 2,2,4
8 0,4
9 1,4
Đầu Đuôi
0,2,8 0
3,9 1
1,4,5,7,7 2
3
3,6,7,8,9 4
3 5
1,1,5 6
1,2,4 7
1,5 8
2,5,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 15-08-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 15-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 19117
Giải nhất 51486
Giải nhì 27002 45812
Giải ba 22224 52091 57517
09993 31743 66134
Giải tư 4783 1074 4928 0171
Giải năm 0247 7431 9917
7825 0207 5207
Giải sáu 313 533 535
Giải bảy 16 67 93 57
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 2,3,6,7,7,7
2 4,5,8
3 1,3,4,5
4 3,7
5 7
6 7
7 1,4
8 3,6
9 1,3,3
Đầu Đuôi
0
3,7,9 1
0,1 2
1,3,4,8,9,9 3
2,3,7 4
2,3 5
1,8 6
0,0,1,1,1,4,5,6 7
2 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 08-08-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 08-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76821
Giải nhất 26769
Giải nhì 25934 27097
Giải ba 43807 18207 37835
64746 96956 71714
Giải tư 9638 3327 2771 8852
Giải năm 5803 4206 1658
8429 7592 1323
Giải sáu 531 716 624
Giải bảy 26 15 12 43
Đầu Đuôi
0 3,6,7,7
1 2,4,5,6
2 1,3,4,6,7,9
3 1,4,5,8
4 3,6
5 2,6,8
6 9
7 1
8
9 2,7
Đầu Đuôi
0
2,3,7 1
1,5,9 2
0,2,4 3
1,2,3 4
1,3 5
0,1,2,4,5 6
0,0,2,9 7
3,5 8
2,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 01-08-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 01-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46555
Giải nhất 11459
Giải nhì 44331 72670
Giải ba 09791 21977 96540
46622 69528 69111
Giải tư 8040 4166 2393 5238
Giải năm 5081 2597 1948
0507 0291 3793
Giải sáu 693 962 297
Giải bảy 05 62 33 08
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 1
2 2,8
3 1,3,8
4 0,0,8
5 5,9
6 2,2,6
7 0,7
8 1
9 1,1,3,3,3,7,7
Đầu Đuôi
4,4,7 0
1,3,8,9,9 1
2,6,6 2
3,9,9,9 3
4
0,5 5
6 6
0,7,9,9 7
0,2,3,4 8
5 9

Xổ số Hà Nội ngày 25-07-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 25-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69502
Giải nhất 72642
Giải nhì 04474 23788
Giải ba 99464 91324 13169
61240 37704 66460
Giải tư 1056 6840 0293 3918
Giải năm 3061 5636 5228
4776 9816 9033
Giải sáu 755 637 737
Giải bảy 18 60 02 53
Đầu Đuôi
0 2,2,4
1 6,8,8
2 4,8
3 3,6,7,7
4 0,0,2
5 3,5,6
6 0,0,1,4,9
7 4,6
8 8
9 3
Đầu Đuôi
4,4,6,6 0
6 1
0,0,4 2
3,5,9 3
0,2,6,7 4
5 5
1,3,5,7 6
3,3 7
1,1,2,8 8
6 9

Xổ số Hà Nội ngày 18-07-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 18-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36713
Giải nhất 35519
Giải nhì 42106 16732
Giải ba 56205 07801 71250
96549 48172 53627
Giải tư 6514 7649 3048 9094
Giải năm 4750 4156 4362
2281 3698 8250
Giải sáu 866 829 556
Giải bảy 94 95 33 10
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 0,3,4,9
2 7,9
3 2,3
4 8,9,9
5 0,0,0,6,6
6 2,6
7 2
8 1
9 4,4,5,8
Đầu Đuôi
1,5,5,5 0
0,8 1
3,6,7 2
1,3 3
1,9,9 4
0,9 5
0,5,5,6 6
2 7
4,9 8
1,2,4,4 9

Xổ số Hà Nội ngày 11-07-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 11-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 02801
Giải nhất 41033
Giải nhì 53525 62479
Giải ba 22019 17268 62761
31216 35900 02995
Giải tư 4612 7050 6100 4244
Giải năm 8244 5477 7413
5254 6758 0354
Giải sáu 555 559 514
Giải bảy 10 39 42 72
Đầu Đuôi
0 0,0,1
1 0,2,3,4,6,9
2 5
3 3,9
4 2,4,4
5 0,4,4,5,8,9
6 1,8
7 2,7,9
8
9 5
Đầu Đuôi
0,0,1,5 0
0,6 1
1,4,7 2
1,3 3
1,4,4,5,5 4
2,5,9 5
1 6
7 7
5,6 8
1,3,5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 04-07-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 04-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50239
Giải nhất 18777
Giải nhì 50753 62864
Giải ba 16731 96862 69049
55288 95452 71575
Giải tư 6884 0301 9014 1040
Giải năm 2311 8973 3138
4068 9350 9570
Giải sáu 534 520 085
Giải bảy 93 10 08 58
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,1,4
2 0
3 1,4,8,9
4 0,9
5 0,2,3,8
6 2,4,8
7 0,3,5,7
8 4,5,8
9 3
Đầu Đuôi
1,2,4,5,7 0
0,1,3 1
5,6 2
5,7,9 3
1,3,6,8 4
7,8 5
6
7 7
0,3,5,6,8 8
3,4 9

Xổ số Hà Nội ngày 27-06-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 27-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62171
Giải nhất 74232
Giải nhì 60392 44343
Giải ba 64585 95259 26829
39723 35831 09847
Giải tư 4995 7776 5533 9323
Giải năm 2572 1277 9664
1525 0828 6964
Giải sáu 310 044 843
Giải bảy 12 49 24 87
Đầu Đuôi
0
1 0,2
2 3,3,4,5,8,9
3 1,2,3
4 3,3,4,7,9
5 9
6 4,4
7 1,2,6,7
8 5,7
9 2,5
Đầu Đuôi
1 0
3,7 1
1,3,7,9 2
2,2,3,4,4 3
2,4,6,6 4
2,8,9 5
7 6
4,7,8 7
2 8
2,4,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 20-06-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 20-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71808
Giải nhất 24479
Giải nhì 90383 30364
Giải ba 75004 74192 85474
35965 24574 05315
Giải tư 6798 6633 2959 8954
Giải năm 3354 2503 8187
1722 7345 4980
Giải sáu 152 770 946
Giải bảy 45 33 95 20
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 5
2 0,2
3 3,3
4 5,5,6
5 2,4,4,9
6 4,5
7 0,4,4,9
8 0,3,7
9 2,5,8
Đầu Đuôi
2,7,8 0
1
2,5,9 2
0,3,3,8 3
0,5,5,6,7,7 4
1,4,4,6,9 5
4 6
8 7
0,9 8
5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 13-06-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 13-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89927
Giải nhất 77049
Giải nhì 95785 88560
Giải ba 02501 28731 84940
63777 51957 41446
Giải tư 4772 0337 6666 9635
Giải năm 3025 9674 7749
8248 0088 9539
Giải sáu 030 213 129
Giải bảy 29 70 33 19
Đầu Đuôi
0 1
1 3,9
2 5,7,9,9
3 0,1,3,5,7,9
4 0,6,8,9,9
5 7
6 0,6
7 0,2,4,7
8 5,8
9
Đầu Đuôi
3,4,6,7 0
0,3 1
7 2
1,3 3
7 4
2,3,8 5
4,6 6
2,3,5,7 7
4,8 8
1,2,2,3,4,4 9

Xổ số Hà Nội ngày 06-06-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11584
Giải nhất 78907
Giải nhì 25958 67236
Giải ba 63964 38604 87235
42320 65902 68469
Giải tư 9916 4894 0460 3908
Giải năm 2074 8735 9103
4890 2716 4212
Giải sáu 585 619 864
Giải bảy 51 90 10 32
Đầu Đuôi
0 2,3,4,7,8
1 0,2,6,6,9
2 0
3 2,5,5,6
4
5 1,8
6 0,4,4,9
7 4
8 4,5
9 0,0,4
Đầu Đuôi
1,2,6,9,9 0
5 1
0,1,3 2
0 3
0,6,6,7,8,9 4
3,3,8 5
1,1,3 6
0 7
0,5 8
1,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 30-05-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 30-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 12512
Giải nhất 62935
Giải nhì 64686 41116
Giải ba 68096 98840 32140
56092 30312 08501
Giải tư 4910 1554 6967 3310
Giải năm 8077 6006 4601
6632 4181 0366
Giải sáu 591 768 764
Giải bảy 04 94 22 64
Đầu Đuôi
0 1,1,4,6
1 0,0,2,2,6
2 2
3 2,5
4 0,0
5 4
6 4,4,6,7,8
7 7
8 1,6
9 1,2,4,6
Đầu Đuôi
1,1,4,4 0
0,0,8,9 1
1,1,2,3,9 2
3
0,5,6,6,9 4
3 5
0,1,6,8,9 6
6,7 7
6 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 23-05-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 23-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29213
Giải nhất 64806
Giải nhì 79526 21519
Giải ba 79055 83498 48166
66999 60892 26542
Giải tư 2922 8295 5736 1480
Giải năm 1192 7948 7140
7108 2577 6229
Giải sáu 025 779 153
Giải bảy 17 54 81 51
Đầu Đuôi
0 6,8
1 3,7,9
2 2,5,6,9
3 6
4 0,2,8
5 1,3,4,5
6 6
7 7,9
8 0,1
9 2,2,5,8,9
Đầu Đuôi
4,8 0
5,8 1
2,4,9,9 2
1,5 3
5 4
2,5,9 5
0,2,3,6 6
1,7 7
0,4,9 8
1,2,7,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 16-05-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 16-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17713
Giải nhất 95077
Giải nhì 26845 85992
Giải ba 68037 86767 32549
59746 77064 23960
Giải tư 2721 9310 9589 6644
Giải năm 8056 8489 8311
2057 8711 9051
Giải sáu 553 568 678
Giải bảy 87 38 34 88
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1,3
2 1
3 4,7,8
4 4,5,6,9
5 1,3,6,7
6 0,4,7,8
7 7,8
8 7,8,9,9
9 2
Đầu Đuôi
1,6 0
1,1,2,5 1
9 2
1,5 3
3,4,6 4
4 5
4,5 6
3,5,6,7,8 7
3,6,7,8 8
4,8,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 09-05-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 09-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 05659
Giải nhất 61956
Giải nhì 88928 81464
Giải ba 34913 30428 22065
77513 22093 98047
Giải tư 7042 3178 0371 4614
Giải năm 4194 1200 5962
1916 8201 0677
Giải sáu 259 242 748
Giải bảy 48 28 08 86
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1 3,3,4,6
2 8,8,8
3
4 2,2,7,8,8
5 6,9,9
6 2,4,5
7 1,7,8
8 6
9 3,4
Đầu Đuôi
0 0
0,7 1
4,4,6 2
1,1,9 3
1,6,9 4
6 5
1,5,8 6
4,7 7
0,2,2,2,4,4,7 8
5,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 02-05-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 02-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94479
Giải nhất 28588
Giải nhì 31610 35225
Giải ba 32233 94516 94839
17280 88911 18029
Giải tư 8638 5244 4887 2044
Giải năm 0438 5348 0181
3518 0806 1534
Giải sáu 458 958 615
Giải bảy 57 95 91 09
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,1,5,6,8
2 5,9
3 3,4,8,8,9
4 4,4,8
5 7,8,8
6
7 9
8 0,1,7,8
9 1,5
Đầu Đuôi
1,8 0
1,8,9 1
2
3 3
3,4,4 4
1,2,9 5
0,1 6
5,8 7
1,3,3,4,5,5,8 8
0,2,3,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 11-04-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 11-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 86317
Giải nhất 12274
Giải nhì 88441 84090
Giải ba 61734 29101 64471
03818 43846 07800
Giải tư 7610 3964 0958 7772
Giải năm 5770 7716 3831
4011 4006 9343
Giải sáu 383 948 701
Giải bảy 21 31 35 40
Đầu Đuôi
0 0,1,1,6
1 0,1,6,7,8
2 1
3 1,1,4,5
4 0,1,3,6,8
5 8
6 4
7 0,1,2,4
8 3
9 0
Đầu Đuôi
0,1,4,7,9 0
0,0,1,2,3,3,4,7 1
7 2
4,8 3
3,6,7 4
3 5
0,1,4 6
1 7
1,4,5 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 04-04-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 04-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 12941
Giải nhất 82066
Giải nhì 48663 75715
Giải ba 95754 49606 16765
58062 95106 79001
Giải tư 0417 6833 4605 4620
Giải năm 4146 7378 9912
3356 0462 0403
Giải sáu 350 719 668
Giải bảy 37 26 73 98
Đầu Đuôi
0 1,3,5,6,6
1 2,5,7,9
2 0,6
3 3,7
4 1,6
5 0,4,6
6 2,2,3,5,6,8
7 3,8
8
9 8
Đầu Đuôi
2,5 0
0,4 1
1,6,6 2
0,3,6,7 3
5 4
0,1,6 5
0,0,2,4,5,6 6
1,3 7
6,7,9 8
1 9

Xổ số Hà Nội ngày 28-03-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 28-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20182
Giải nhất 07161
Giải nhì 16533 55139
Giải ba 31591 79577 08532
93770 14710 81684
Giải tư 7533 5148 1673 0425
Giải năm 0011 2533 3699
2749 8266 9480
Giải sáu 543 604 134
Giải bảy 81 56 69 54
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1
2 5
3 2,3,3,3,4,9
4 3,8,9
5 4,6
6 1,6,9
7 0,3,7
8 0,1,2,4
9 1,9
Đầu Đuôi
1,7,8 0
1,6,8,9 1
3,8 2
3,3,3,4,7 3
0,3,5,8 4
2 5
5,6 6
7 7
4 8
3,4,6,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 21-03-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 21-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76044
Giải nhất 84776
Giải nhì 21457 05975
Giải ba 96673 13227 05472
20791 60192 18380
Giải tư 3248 9900 0677 8566
Giải năm 4370 1323 4998
8217 4058 4961
Giải sáu 591 753 459
Giải bảy 77 42 74 31
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 3,7
3 1
4 2,4,8
5 3,7,8,9
6 1,6
7 0,2,3,4,5,6,7,7
8 0
9 1,1,2,8
Đầu Đuôi
0,7,8 0
3,6,9,9 1
4,7,9 2
2,5,7 3
4,7 4
7 5
6,7 6
1,2,5,7,7 7
4,5,9 8
5 9

Xổ số Hà Nội ngày 14-03-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 14-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48563
Giải nhất 48032
Giải nhì 54210 01673
Giải ba 61561 96546 32781
77348 68469 50351
Giải tư 3208 5307 7046 5994
Giải năm 2714 6772 3167
0751 3574 9492
Giải sáu 421 832 661
Giải bảy 13 28 46 05
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 0,3,4
2 1,8
3 2,2
4 6,6,6,8
5 1,1
6 1,1,3,7,9
7 2,3,4
8 1
9 2,4
Đầu Đuôi
1 0
2,5,5,6,6,8 1
3,3,7,9 2
1,6,7 3
1,7,9 4
0 5
4,4,4 6
0,6 7
0,2,4 8
6 9

Xổ số Hà Nội ngày 07-03-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 07-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74079
Giải nhất 05616
Giải nhì 38610 98024
Giải ba 11535 04212 68363
52757 40734 37452
Giải tư 5879 9058 9274 9340
Giải năm 6232 0928 6553
0997 8974 2289
Giải sáu 407 040 749
Giải bảy 69 94 18 35
Đầu Đuôi
0 7
1 0,2,6,8
2 4,8
3 2,4,5,5
4 0,0,9
5 2,3,7,8
6 3,9
7 4,4,9,9
8 9
9 4,7
Đầu Đuôi
1,4,4 0
1
1,3,5 2
5,6 3
2,3,7,7,9 4
3,3 5
1 6
0,5,9 7
1,2,5 8
4,6,7,7,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 28-02-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 28-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89075
Giải nhất 98757
Giải nhì 90657 25115
Giải ba 24396 82618 37376
70103 02173 09839
Giải tư 9095 0849 8489 9704
Giải năm 1732 4176 3716
1320 2369 9305
Giải sáu 371 119 012
Giải bảy 16 90 45 64
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 2,5,6,6,8,9
2 0
3 2,9
4 5,9
5 7,7
6 4,9
7 1,3,5,6,6
8 9
9 0,5,6
Đầu Đuôi
2,9 0
7 1
1,3 2
0,7 3
0,6 4
0,1,4,7,9 5
1,1,7,7,9 6
5,5 7
1 8
1,3,4,6,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 21-02-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 21-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89665
Giải nhất 42044
Giải nhì 94296 58067
Giải ba 72571 67501 86583
15273 63103 17218
Giải tư 1896 1660 6758 2294
Giải năm 8274 9431 4104
9453 5764 9597
Giải sáu 918 388 484
Giải bảy 27 94 15 91
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 5,8,8
2 7
3 1
4 4
5 3,8
6 0,4,5,7
7 1,3,4
8 3,4,8
9 1,4,4,6,6,7
Đầu Đuôi
6 0
0,3,7,9 1
2
0,5,7,8 3
0,4,6,7,8,9,9 4
1,6 5
9,9 6
2,6,9 7
1,1,5,8 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 14-02-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 14-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35862
Giải nhất 81536
Giải nhì 42128 27049
Giải ba 54898 35137 02958
66327 90173 39628
Giải tư 5778 0148 7963 0156
Giải năm 7334 4958 8800
1216 2377 2872
Giải sáu 365 945 855
Giải bảy 21 93 25 81
Đầu Đuôi
0 0
1 6
2 1,5,7,8,8
3 4,6,7
4 5,8,9
5 5,6,8,8
6 2,3,5
7 2,3,7,8
8 1
9 3,8
Đầu Đuôi
0 0
2,8 1
6,7 2
6,7,9 3
3 4
2,4,5,6 5
1,3,5 6
2,3,7 7
2,2,4,5,5,7,9 8
4 9

Xổ số Hà Nội ngày 07-02-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 07-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 28958
Giải nhất 15942
Giải nhì 30612 36819
Giải ba 89847 56332 73799
66957 82871 23981
Giải tư 1732 7397 8652 9002
Giải năm 1053 6492 4591
0977 9654 8105
Giải sáu 951 362 564
Giải bảy 79 07 20 25
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 2,9
2 0,5
3 2,2
4 2,7
5 1,2,3,4,7,8
6 2,4
7 1,7,9
8 1
9 1,2,7,9
Đầu Đuôi
2 0
5,7,8,9 1
0,1,3,3,4,5,6,9 2
5 3
5,6 4
0,2 5
6
0,4,5,7,9 7
5 8
1,7,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 24-01-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 24-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 97132
Giải nhất 87646
Giải nhì 25260 21753
Giải ba 28002 83308 98610
04093 44259 70497
Giải tư 3752 6705 8678 4699
Giải năm 4697 8502 1413
4963 1700 8258
Giải sáu 594 825 198
Giải bảy 62 67 77 25
Đầu Đuôi
0 0,2,2,5,8
1 0,3
2 5,5
3 2
4 6
5 2,3,8,9
6 0,2,3,7
7 7,8
8
9 3,4,7,7,8,9
Đầu Đuôi
0,1,6 0
1
0,0,3,5,6 2
1,5,6,9 3
9 4
0,2,2 5
4 6
6,7,9,9 7
0,5,7,9 8
5,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 17-01-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 17-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88041
Giải nhất 36730
Giải nhì 73089 38298
Giải ba 65757 45175 30708
86796 92638 82598
Giải tư 7621 2164 0664 0022
Giải năm 3870 3305 1752
1265 5131 5477
Giải sáu 099 539 479
Giải bảy 09 17 44 39
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 7
2 1,2
3 0,1,8,9,9
4 1,4
5 2,7
6 4,4,5
7 0,5,7,9
8 9
9 6,8,8,9
Đầu Đuôi
3,7 0
2,3,4 1
2,5 2
3
4,6,6 4
0,6,7 5
9 6
1,5,7 7
0,3,9,9 8
0,3,3,7,8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 10-01-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 10-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08845
Giải nhất 40173
Giải nhì 66686 03977
Giải ba 56864 06136 53050
68948 67981 42681
Giải tư 3082 1043 9596 7307
Giải năm 0821 8322 1624
7933 0535 1263
Giải sáu 163 873 955
Giải bảy 64 54 52 06
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 1,2,4
3 3,5,6
4 3,5,8
5 0,2,4,5
6 3,3,4,4
7 3,3,7
8 1,1,2,6
9 6
Đầu Đuôi
5 0
2,8,8 1
2,5,8 2
3,4,6,6,7,7 3
2,5,6,6 4
3,4,5 5
0,3,8,9 6
0,7 7
4 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 03-01-2022

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 03-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37061
Giải nhất 02804
Giải nhì 28975 91130
Giải ba 23859 45389 77521
89766 65789 02471
Giải tư 0547 0571 3966 5502
Giải năm 9266 7234 0119
6292 5499 2971
Giải sáu 138 977 988
Giải bảy 27 74 34 72
Đầu Đuôi
0 2,4
1 9
2 1,7
3 0,4,4,8
4 7
5 9
6 1,6,6,6
7 1,1,1,2,4,5,7
8 8,9,9
9 2,9
Đầu Đuôi
3 0
2,6,7,7,7 1
0,7,9 2
3
0,3,3,7 4
7 5
6,6,6 6
2,4,7 7
3,8 8
1,5,8,8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 27-12-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 27-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56903
Giải nhất 23361
Giải nhì 78522 53076
Giải ba 19790 15181 03160
10249 85789 79006
Giải tư 0298 9266 5764 2316
Giải năm 7314 8599 2342
4868 5337 9342
Giải sáu 257 863 468
Giải bảy 49 82 85 36
Đầu Đuôi
0 3,6
1 4,6
2 2
3 6,7
4 2,2,9,9
5 7
6 0,1,3,4,6,8,8
7 6
8 1,2,5,9
9 0,8,9
Đầu Đuôi
6,9 0
6,8 1
2,4,4,8 2
0,6 3
1,6 4
8 5
0,1,3,6,7 6
3,5 7
6,6,9 8
4,4,8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 20-12-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 20-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74271
Giải nhất 26961
Giải nhì 35753 96442
Giải ba 60703 88979 73375
50539 81437 41427
Giải tư 0547 9452 7293 1371
Giải năm 2823 4017 9148
5520 8724 3399
Giải sáu 599 179 590
Giải bảy 90 70 31 27
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 0,3,4,7,7
3 1,7,9
4 2,7,8
5 2,3
6 1
7 0,1,1,5,9,9
8
9 0,0,3,9,9
Đầu Đuôi
2,7,9,9 0
3,6,7,7 1
4,5 2
0,2,5,9 3
2 4
7 5
6
1,2,2,3,4 7
4 8
3,7,7,9,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 13-12-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 13-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98112
Giải nhất 05580
Giải nhì 38803 36181
Giải ba 22076 34652 66751
83889 93131 55604
Giải tư 4168 4332 9186 8357
Giải năm 1214 4237 1101
8312 3838 4994
Giải sáu 352 141 260
Giải bảy 53 16 32 54
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 2,2,4,6
2
3 1,2,2,7,8
4 1
5 1,2,2,3,4,7
6 0,8
7 6
8 0,1,6,9
9 4
Đầu Đuôi
6,8 0
0,3,4,5,8 1
1,1,3,3,5,5 2
0,5 3
0,1,5,9 4
5
1,7,8 6
3,5 7
3,6 8
8 9

Xổ số Hà Nội ngày 06-12-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71784
Giải nhất 58418
Giải nhì 23447 01806
Giải ba 65836 21704 16537
65615 68400 23359
Giải tư 9412 7222 5434 4467
Giải năm 0963 3708 3113
4910 3142 3068
Giải sáu 479 806 861
Giải bảy 72 76 83 26
Đầu Đuôi
0 0,4,6,6,8
1 0,2,3,5,8
2 2,6
3 4,6,7
4 2,7
5 9
6 1,3,7,8
7 2,6,9
8 3,4
9
Đầu Đuôi
0,1 0
6 1
1,2,4,7 2
1,6,8 3
0,3,8 4
1 5
0,0,2,3,7 6
3,4,6 7
0,1,6 8
5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 29-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 29-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 28087
Giải nhất 28734
Giải nhì 42697 92424
Giải ba 88531 06240 08427
38904 60466 38413
Giải tư 1380 0500 3420 5187
Giải năm 1688 9543 9990
2526 0475 9035
Giải sáu 663 910 260
Giải bảy 64 21 63 73
Đầu Đuôi
0 0,4
1 0,3
2 0,1,4,6,7
3 1,4,5
4 0,3
5
6 0,3,3,4,6
7 3,5
8 0,7,7,8
9 0,7
Đầu Đuôi
0,1,2,4,6,8,9 0
2,3 1
2
1,4,6,6,7 3
0,2,3,6 4
3,7 5
2,6 6
2,8,8,9 7
8 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 22-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 22-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36593
Giải nhất 86008
Giải nhì 02892 93784
Giải ba 96193 00431 04798
11596 69391 25226
Giải tư 5682 5393 1161 1866
Giải năm 5926 1362 3236
9701 3801 3369
Giải sáu 539 668 928
Giải bảy 38 80 33 47
Đầu Đuôi
0 1,1,8
1
2 6,6,8
3 1,3,6,8,9
4 7
5
6 1,2,6,8,9
7
8 0,2,4
9 1,2,3,3,3,6,8
Đầu Đuôi
8 0
0,0,3,6,9 1
6,8,9 2
3,9,9,9 3
8 4
5
2,2,3,6,9 6
4 7
0,2,3,6,9 8
3,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 15-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 15-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77626
Giải nhất 91372
Giải nhì 87595 59730
Giải ba 52971 42147 97681
96197 75905 44819
Giải tư 4555 3907 9415 5446
Giải năm 6522 3955 0075
9059 5993 1531
Giải sáu 727 027 573
Giải bảy 97 34 27 94
Đầu Đuôi
0 5,7
1 5,9
2 2,6,7,7,7
3 0,1,4
4 6,7
5 5,5,9
6
7 1,2,3,5
8 1
9 3,4,5,7,7
Đầu Đuôi
3 0
3,7,8 1
2,7 2
7,9 3
3,9 4
0,1,5,5,7,9 5
2,4 6
0,2,2,2,4,9,9 7
8
1,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 08-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 08-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94772
Giải nhất 34396
Giải nhì 28371 85901
Giải ba 67985 63742 33556
59451 92120 43046
Giải tư 1704 0824 9972 0045
Giải năm 0604 7671 4133
0662 0135 6590
Giải sáu 935 839 605
Giải bảy 38 60 90 99
Đầu Đuôi
0 1,4,4,5
1
2 0,4
3 3,5,5,8,9
4 2,5,6
5 1,6
6 0,2
7 1,1,2,2
8 5
9 0,0,6,9
Đầu Đuôi
2,6,9,9 0
0,5,7,7 1
4,6,7,7 2
3 3
0,0,2 4
0,3,3,4,8 5
4,5,9 6
7
3 8
3,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 01-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 01-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 03858
Giải nhất 20567
Giải nhì 69750 34589
Giải ba 65754 36377 18331
76250 09247 84704
Giải tư 1710 6620 2340 1625
Giải năm 1032 6922 6094
5404 5085 9777
Giải sáu 352 249 084
Giải bảy 07 84 11 31
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 0,1
2 0,2,5
3 1,1,2
4 0,7,9
5 0,0,2,4,8
6 7
7 7,7
8 4,4,5,9
9 4
Đầu Đuôi
1,2,4,5,5 0
1,3,3 1
2,3,5 2
3
0,0,5,8,8,9 4
2,8 5
6
0,4,6,7,7 7
5 8
4,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 25-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 25-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69154
Giải nhất 57088
Giải nhì 08106 67288
Giải ba 33564 68976 30437
73523 04121 60949
Giải tư 3443 8831 3951 6357
Giải năm 4158 4526 6245
2568 3950 6621
Giải sáu 425 055 981
Giải bảy 28 30 12 54
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 1,1,3,5,6,8
3 0,1,7
4 3,5,9
5 0,1,4,4,5,7,8
6 4,8
7 6
8 1,8,8
9
Đầu Đuôi
3,5 0
2,2,3,5,8 1
1 2
2,4 3
5,5,6 4
2,4,5 5
0,2,7 6
3,5 7
2,5,6,8,8 8
4 9

Xổ số Hà Nội ngày 18-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 18-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11609
Giải nhất 38670
Giải nhì 75749 86248
Giải ba 01162 58433 67727
51232 94072 30268
Giải tư 2752 3870 5919 6155
Giải năm 1928 5396 5001
6818 0261 1009
Giải sáu 747 489 116
Giải bảy 34 31 71 00
Đầu Đuôi
0 0,1,9,9
1 6,8,9
2 7,8
3 1,2,3,4
4 7,8,9
5 2,5
6 1,2,8
7 0,0,1,2
8 9
9 6
Đầu Đuôi
0,7,7 0
0,3,6,7 1
3,5,6,7 2
3 3
3 4
5 5
1,9 6
2,4 7
1,2,4,6 8
0,0,1,4,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 11-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 11-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72142
Giải nhất 06050
Giải nhì 72755 40465
Giải ba 17432 24701 69352
39304 87384 75624
Giải tư 2222 8289 8745 8322
Giải năm 0230 2198 9920
6691 5184 3114
Giải sáu 758 499 915
Giải bảy 55 95 26 07
Đầu Đuôi
0 1,4,7
1 4,5
2 0,2,2,4,6
3 0,2
4 2,5
5 0,2,5,5,8
6 5
7
8 4,4,9
9 1,5,8,9
Đầu Đuôi
2,3,5 0
0,9 1
2,2,3,4,5 2
3
0,1,2,8,8 4
1,4,5,5,6,9 5
2 6
0 7
5,9 8
8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 04-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 04-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45747
Giải nhất 78306
Giải nhì 61572 84369
Giải ba 18411 79705 69727
17685 33940 04242
Giải tư 7010 0738 2149 2415
Giải năm 1760 9959 0364
1391 7659 8314
Giải sáu 674 785 969
Giải bảy 34 44 57 07
Đầu Đuôi
0 5,6,7
1 0,1,4,5
2 7
3 4,8
4 0,2,4,7,9
5 7,9,9
6 0,4,9,9
7 2,4
8 5,5
9 1
Đầu Đuôi
1,4,6 0
1,9 1
4,7 2
3
1,3,4,6,7 4
0,1,8,8 5
0 6
0,2,4,5 7
3 8
4,5,5,6,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 27-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 27-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73011
Giải nhất 19529
Giải nhì 02268 95997
Giải ba 51659 13766 27643
14782 47469 92959
Giải tư 1584 3811 1734 9321
Giải năm 9026 5444 5017
6830 8765 5108
Giải sáu 199 114 442
Giải bảy 90 34 37 81
Đầu Đuôi
0 8
1 1,1,4,7
2 1,6,9
3 0,4,4,7
4 2,3,4
5 9,9
6 5,6,8,9
7
8 1,2,4
9 0,7,9
Đầu Đuôi
3,9 0
1,1,2,8 1
4,8 2
4 3
1,3,3,4,8 4
6 5
2,6 6
1,3,9 7
0,6 8
2,5,5,6,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 20-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 20-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74019
Giải nhất 39363
Giải nhì 65370 71066
Giải ba 45260 63523 61496
03231 90130 26674
Giải tư 5518 0019 5100 0220
Giải năm 2865 6585 4268
4617 7539 6234
Giải sáu 310 412 482
Giải bảy 24 00 91 19
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0,2,7,8,9,9,9
2 0,3,4
3 0,1,4,9
4
5
6 0,3,5,6,8
7 0,4
8 2,5
9 1,6
Đầu Đuôi
0,0,1,2,3,6,7 0
3,9 1
1,8 2
2,6 3
2,3,7 4
6,8 5
6,9 6
1 7
1,6 8
1,1,1,3 9

Xổ số Hà Nội ngày 13-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 13-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 95548
Giải nhất 68227
Giải nhì 53476 18423
Giải ba 59313 10761 02884
22998 26134 12546
Giải tư 0146 5730 8572 0808
Giải năm 9635 3032 0184
8384 1790 7601
Giải sáu 564 591 957
Giải bảy 83 09 99 32
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 3
2 3,7
3 0,2,2,4,5
4 6,6,8
5 7
6 1,4
7 2,6
8 3,4,4,4
9 0,1,8,9
Đầu Đuôi
3,9 0
0,6,9 1
3,3,7 2
1,2,8 3
3,6,8,8,8 4
3 5
4,4,7 6
2,5 7
0,4,9 8
0,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 06-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87728
Giải nhất 88415
Giải nhì 19940 44927
Giải ba 26793 17788 33474
52904 88310 77646
Giải tư 1183 9036 7786 1612
Giải năm 8192 9483 3950
4803 7481 1667
Giải sáu 792 575 369
Giải bảy 71 02 19 65
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 0,2,5,9
2 7,8
3 6
4 0,6
5 0
6 5,7,9
7 1,4,5
8 1,3,3,6,8
9 2,2,3
Đầu Đuôi
1,4,5 0
7,8 1
0,1,9,9 2
0,8,8,9 3
0,7 4
1,6,7 5
3,4,8 6
2,6 7
2,8 8
1,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 30-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 30-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83986
Giải nhất 61984
Giải nhì 71959 51392
Giải ba 00885 37574 77498
22788 28129 73126
Giải tư 1709 1388 8434 5743
Giải năm 2149 8023 4582
3272 1145 7245
Giải sáu 973 425 269
Giải bảy 48 45 32 74
Đầu Đuôi
0 9
1
2 3,5,6,9
3 2,4
4 3,5,5,5,8,9
5 9
6 9
7 2,3,4,4
8 2,4,5,6,8,8
9 2,8
Đầu Đuôi
0
1
3,7,8,9 2
2,4,7 3
3,7,7,8 4
2,4,4,4,8 5
2,8 6
7
4,8,8,9 8
0,2,4,5,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 23-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 23-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58391
Giải nhất 20528
Giải nhì 69366 25470
Giải ba 10911 62745 24082
87674 72432 41270
Giải tư 7536 4585 9858 4876
Giải năm 9263 2002 0947
4496 0780 9429
Giải sáu 566 438 731
Giải bảy 50 45 44 68
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 8,9
3 1,2,6,8
4 4,5,5,7
5 0,8
6 3,6,6,8
7 0,0,4,6
8 0,2,5
9 1,6
Đầu Đuôi
5,7,7,8 0
1,3,9 1
0,3,8 2
6 3
4,7 4
4,4,8 5
3,6,6,7,9 6
4 7
2,3,5,6 8
2 9

Xổ số Hà Nội ngày 16-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 16-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62041
Giải nhất 07429
Giải nhì 58690 79335
Giải ba 59164 89980 15934
83770 63150 04189
Giải tư 5863 0973 0119 9411
Giải năm 7887 0605 5983
7295 6771 0697
Giải sáu 096 307 178
Giải bảy 31 39 22 09
Đầu Đuôi
0 5,7,9
1 1,9
2 2,9
3 1,4,5,9
4 1
5 0
6 3,4
7 0,1,3,8
8 0,3,7,9
9 0,5,6,7
Đầu Đuôi
5,7,8,9 0
1,3,4,7 1
2 2
6,7,8 3
3,6 4
0,3,9 5
9 6
0,8,9 7
7 8
0,1,2,3,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 09-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 09-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44751
Giải nhất 36796
Giải nhì 05597 80132
Giải ba 81726 68298 87776
58923 78159 52155
Giải tư 8753 4339 1849 4259
Giải năm 1261 8755 3028
1720 3533 1198
Giải sáu 344 630 736
Giải bảy 74 82 90 35
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,6,8
3 0,2,3,5,6,9
4 4,9
5 1,3,5,5,9,9
6 1
7 4,6
8 2
9 0,6,7,8,8
Đầu Đuôi
2,3,9 0
5,6 1
3,8 2
2,3,5 3
4,7 4
3,5,5 5
2,3,7,9 6
9 7
2,9,9 8
3,4,5,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 02-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 02-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71424
Giải nhất 01082
Giải nhì 35981 28691
Giải ba 98350 38957 19491
64270 62415 46173
Giải tư 0712 4253 8081 9582
Giải năm 9402 3740 1725
0914 7478 8409
Giải sáu 216 604 659
Giải bảy 03 47 12 73
Đầu Đuôi
0 2,3,4,9
1 2,2,4,5,6
2 4,5
3
4 0,7
5 0,3,7,9
6
7 0,3,3,8
8 1,1,2,2
9 1,1
Đầu Đuôi
4,5,7 0
8,8,9,9 1
0,1,1,8,8 2
0,5,7,7 3
0,1,2 4
1,2 5
1 6
4,5 7
7 8
0,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 26-07-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 26-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40891
Giải nhất 05339
Giải nhì 20921 37824
Giải ba 15188 32390 37996
76984 77330 19767
Giải tư 4331 8163 3103 4608
Giải năm 2180 9377 9315
0460 3133 1714
Giải sáu 887 164 354
Giải bảy 36 12 76 78
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,4,5
2 1,4
3 0,1,3,6,9
4
5 4
6 0,3,4,7
7 6,7,8
8 0,4,7,8
9 0,1,6
Đầu Đuôi
3,6,8,9 0
2,3,9 1
1 2
0,3,6 3
1,2,5,6,8 4
1 5
3,7,9 6
6,7,8 7
0,7,8 8
3 9

Xổ số Hà Nội ngày 19-07-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 19-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 47133
Giải nhất 69077
Giải nhì 17246 42789
Giải ba 79843 84979 28433
03532 25829 48887
Giải tư 3482 5939 7890 9376
Giải năm 5418 7532 1339
9437 2227 4746
Giải sáu 623 301 390
Giải bảy 69 42 11 01
Đầu Đuôi
0 1,1
1 1,8
2 3,7,9
3 2,2,3,3,7,9,9
4 2,3,6,6
5
6 9
7 6,7,9
8 2,7,9
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
0,0,1 1
3,3,4,8 2
2,3,3,4 3
4
5
4,4,7 6
2,3,7,8 7
1 8
2,3,3,6,7,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 12-07-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 12-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48323
Giải nhất 48804
Giải nhì 20449
Giải ba 32583 19099 64281
02204 76324 93948
Giải tư 6143 6143 6143 6143
Giải năm 7527 1407 6799
3770 3188 7865
Giải sáu 543 721 557
Giải bảy 37 53 44 73
Đầu Đuôi
0 ,4,4,7
1
2 1,3,4,7
3 7
4 3,3,3,3,3,4,8,9
5 3,7
6 5
7 0,3
8 1,3,8
9 9,9
Đầu Đuôi
,7 0
2,8 1
2
2,4,4,4,4,4,5,7,8 3
0,0,2,4 4
6 5
6
0,2,3,5 7
4,8 8
4,9,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 05-07-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 05-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91701
Giải nhất 09512
Giải nhì 85942 28239
Giải ba 56781 06647 92539
37595 40790 68568
Giải tư 3297 6170 7115 2218
Giải năm 9545 8228 6424
2928 3552 5104
Giải sáu 457 368 616
Giải bảy 84 89 26 88
Đầu Đuôi
0 1,4
1 2,5,6,8
2 4,6,8,8
3 9,9
4 2,5,7
5 2,7
6 8,8
7 0
8 1,4,8,9
9 0,5,7
Đầu Đuôi
7,9 0
0,8 1
1,4,5 2
3
0,2,8 4
1,4,9 5
1,2 6
4,5,9 7
1,2,2,6,6,8 8
3,3,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 28-06-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 28-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 52658
Giải nhất 47449
Giải nhì 39821 60239
Giải ba 80016 83331 56582
32531 30741 03764
Giải tư 3744 6531 1280 9654
Giải năm 6748 9371 2037
0162 4439 8711
Giải sáu 260 429 998
Giải bảy 20 77 66 70
Đầu Đuôi
0
1 1,6
2 0,1,9
3 1,1,1,7,9,9
4 1,4,8,9
5 4,8
6 0,2,4,6
7 0,1,7
8 0,2
9 8
Đầu Đuôi
2,6,7,8 0
1,2,3,3,3,4,7 1
6,8 2
3
4,5,6 4
5
1,6 6
3,7 7
4,5,9 8
2,3,3,4 9

Xổ số Hà Nội ngày 21-06-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 21-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60141
Giải nhất 13125
Giải nhì 97526 07411
Giải ba 02348 16469 75483
27117 72331 15000
Giải tư 1858 0980 5835 0763
Giải năm 9059 7098 5702
5425 6504 2830
Giải sáu 381 910 232
Giải bảy 20 73 72 89
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1 0,1,7
2 0,5,5,6
3 0,1,2,5
4 1,8
5 8,9
6 3,9
7 2,3
8 0,1,3,9
9 8
Đầu Đuôi
0,1,2,3,8 0
1,3,4,8 1
0,3,7 2
6,7,8 3
0 4
2,2,3 5
2 6
1 7
4,5,9 8
5,6,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 14-06-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 14-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 18146
Giải nhất 00534
Giải nhì 49921 30332
Giải ba 58890 58521 89686
80075 49323 05575
Giải tư 2025 5454 9413 1476
Giải năm 2044 4506 5740
9745 2046 7389
Giải sáu 655 270 536
Giải bảy 51 48 80 77
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2 1,1,3,5
3 2,4,6
4 0,4,5,6,6,8
5 1,4,5
6
7 0,5,5,6,7
8 0,6,9
9 0
Đầu Đuôi
4,7,8,9 0
2,2,5 1
3 2
1,2 3
3,4,5 4
2,4,5,7,7 5
0,3,4,4,7,8 6
7 7
4 8
8 9

Xổ số Hà Nội ngày 07-06-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 07-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 26422
Giải nhất 90141
Giải nhì 26323 40303
Giải ba 80054 66276 56066
54135 47989 89880
Giải tư 3299 4148 8200 4431
Giải năm 1752 0845 2782
6950 8387 9702
Giải sáu 143 889 915
Giải bảy 59 41 02 83
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3
1 5
2 2,3
3 1,5
4 1,1,3,5,8
5 0,2,4,9
6 6
7 6
8 0,2,3,7,9,9
9 9
Đầu Đuôi
0,5,8 0
3,4,4 1
0,0,2,5,8 2
0,2,4,8 3
5 4
1,3,4 5
6,7 6
8 7
4 8
5,8,8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 31-05-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 31-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 18650
Giải nhất 10527
Giải nhì 35074 62060
Giải ba 33310 58250 97160
34589 89241 24075
Giải tư 1062 5907 5201 9167
Giải năm 0859 1375 9280
0445 0606 1421
Giải sáu 540 276 761
Giải bảy 31 45 94 77
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 0
2 1,7
3 1
4 0,1,5,5
5 0,0,9
6 0,0,1,2,7
7 4,5,5,6,7
8 0,9
9 4
Đầu Đuôi
1,4,5,5,6,6,8 0
0,2,3,4,6 1
6 2
3
7,9 4
4,4,7,7 5
0,7 6
0,2,6,7 7
8
5,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 24-05-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 24-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 19685
Giải nhất 80388
Giải nhì 49059 33202
Giải ba 87712 17969 89009
33776 57779 44541
Giải tư 7683 6531 6962 8975
Giải năm 5515 6141 5851
7492 9185 6889
Giải sáu 759 540 100
Giải bảy 93 90 69 29
Đầu Đuôi
0 0,2,9
1 2,5
2 9
3 1
4 0,1,1
5 1,9,9
6 2,9,9
7 5,6,9
8 3,5,5,8,9
9 0,2,3
Đầu Đuôi
0,4,9 0
3,4,4,5 1
0,1,6,9 2
8,9 3
4
1,7,8,8 5
7 6
7
8 8
0,2,5,5,6,6,7,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 17-05-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 17-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67626
Giải nhất 81254
Giải nhì 14436 47191
Giải ba 29054 59494 13547
49355 99221 17767
Giải tư 4541 0210 8059 9213
Giải năm 0335 4819 7263
1541 5344 3788
Giải sáu 373 291 279
Giải bảy 26 83 98 18
Đầu Đuôi
0
1 0,3,8,9
2 1,6,6
3 5,6
4 1,1,4,7
5 4,4,5,9
6 3,7
7 3,9
8 3,8
9 1,1,4,8
Đầu Đuôi
1 0
2,4,4,9,9 1
2
1,6,7,8 3
4,5,5,9 4
3,5 5
2,2,3 6
4,6 7
1,8,9 8
1,5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 10-05-2021