Hosting hбєїt hбєЎn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-07-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-07-2024
Giải tám 63
Giải bảy 160
Giải sáu 8268 0980 9223
Giải năm 5935
Giải bốn 25820 99727 54030 16651
49860 77439 03595
Giải ba 21815 22294
Giải nhì 04142
Giải nhất 47371
Đặc biệt 120505
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 0,3,7
3 0,5,9
4 2
5 1
6 0,0,3,8
7 1
8 0
9 4,5
Đầu Đuôi
2,3,6,6,8 0
5,7 1
4 2
2,6 3
9 4
0,1,3,9 5
6
2 7
6 8
3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-07-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-07-2024
Giải tám 49
Giải bảy 162
Giải sáu 8753 9010 3254
Giải năm 7452
Giải bốn 31869 05894 72034 62588
56275 23543 86480
Giải ba 44618 83825
Giải nhì 25796
Giải nhất 32957
Đặc biệt 593763
Đầu Đuôi
0
1 0,8
2 5
3 4
4 3,9
5 2,3,4,7
6 2,3,9
7 5
8 0,8
9 4,6
Đầu Đuôi
1,8 0
1
5,6 2
4,5,6 3
3,5,9 4
2,7 5
9 6
5 7
1,8 8
4,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 28-06-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 28-06-2024
Giải tám 59
Giải bảy 147
Giải sáu 6990 8258 2089
Giải năm 8385
Giải bốn 70603 25098 18081 99045
64582 59324 68034
Giải ba 95986 89236
Giải nhì 21441
Giải nhất 26552
Đặc biệt 056642
Đầu Đuôi
0 3
1
2 4
3 4,6
4 1,2,5,7
5 2,8,9
6
7
8 1,2,5,6,9
9 0,8
Đầu Đuôi
9 0
4,8 1
4,5,8 2
0 3
2,3 4
4,8 5
3,8 6
4 7
5,9 8
5,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 21-06-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 21-06-2024
Giải tám 48
Giải bảy 253
Giải sáu 1699 2339 1917
Giải năm 5888
Giải bốn 93708 08208 68486 75837
29722 28038 22234
Giải ba 27695 65943
Giải nhì 53127
Giải nhất 86112
Đặc biệt 615175
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2,7
2 2,7
3 4,7,8,9
4 3,8
5 3
6
7 5
8 6,8
9 5,9
Đầu Đuôi
0
1
1,2 2
4,5 3
3 4
7,9 5
8 6
1,2,3 7
0,0,3,4,8 8
3,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 14-06-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 14-06-2024
Giải tám 76
Giải bảy 911
Giải sáu 7751 7601 7219
Giải năm 0334
Giải bốn 74884 92567 86557 87528
37060 84249 94727
Giải ba 06674 35898
Giải nhì 15551
Giải nhất 18454
Đặc biệt 817276
Đầu Đuôi
0 1
1 1,9
2 7,8
3 4
4 9
5 1,1,4,7
6 0,7
7 4,6,6
8 4
9 8
Đầu Đuôi
6 0
0,1,5,5 1
2
3
3,5,7,8 4
5
7,7 6
2,5,6 7
2,9 8
1,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 07-06-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 07-06-2024
Giải tám 17
Giải bảy 015
Giải sáu 7364 8906 9739
Giải năm 7970
Giải bốn 86158 37223 87614 33409
20626 56282 58615
Giải ba 80195 66430
Giải nhì 50073
Giải nhất 45369
Đặc biệt 982480
Đầu Đuôi
0 6,9
1 4,5,5,7
2 3,6
3 0,9
4
5 8
6 4,9
7 0,3
8 0,2
9 5
Đầu Đuôi
3,7,8 0
1
8 2
2,7 3
1,6 4
1,1,9 5
0,2 6
1 7
5 8
0,3,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 31-05-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 31-05-2024
Giải tám 95
Giải bảy 430
Giải sáu 0753 2287 8163
Giải năm 5639
Giải bốn 57579 25357 14258 37304
65594 24670 39056
Giải ba 08090 33100
Giải nhì 35718
Giải nhất 79493
Đặc biệt 516374
Đầu Đuôi
0 0,4
1 8
2
3 0,9
4
5 3,6,7,8
6 3
7 0,4,9
8 7
9 0,3,4,5
Đầu Đuôi
0,3,7,9 0
1
2
5,6,9 3
0,7,9 4
9 5
5 6
5,8 7
1,5 8
3,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 24-05-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 24-05-2024
Giải tám 23
Giải bảy 620
Giải sáu 8311 4929 7337
Giải năm 2825
Giải bốn 42299 95534 82307 04266
06876 34099 14462
Giải ba 39241 80354
Giải nhì 19947
Giải nhất 21834
Đặc biệt 038490
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 0,3,5,9
3 4,4,7
4 1,7
5 4
6 2,6
7 6
8
9 0,9,9
Đầu Đuôi
2,9 0
1,4 1
6 2
2 3
3,3,5 4
2 5
6,7 6
0,3,4 7
8
2,9,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 17-05-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 17-05-2024
Giải tám 95
Giải bảy 676
Giải sáu 6827 9830 1100
Giải năm 3459
Giải bốn 67545 80521 87351 03600
43584 10154 41535
Giải ba 87882 85803
Giải nhì 72867
Giải nhất 87841
Đặc biệt 141337
Đầu Đuôi
0 0,0,3
1
2 1,7
3 0,5,7
4 1,5
5 1,4,9
6 7
7 6
8 2,4
9 5
Đầu Đuôi
0,0,3 0
2,4,5 1
8 2
0 3
5,8 4
3,4,9 5
7 6
2,3,6 7
8
5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 10-05-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 10-05-2024
Giải tám 74
Giải bảy 101
Giải sáu 2049 6413 3260
Giải năm 0897
Giải bốn 30057 97202 52250 68736
05314 54135 90392
Giải ba 92400 44999
Giải nhì 28939
Giải nhất 25181
Đặc biệt 444642
Đầu Đuôi
0 0,1,2
1 3,4
2
3 5,6,9
4 2,9
5 0,7
6 0
7 4
8 1
9 2,7,9
Đầu Đuôi
0,5,6 0
0,8 1
0,4,9 2
1 3
1,7 4
3 5
3 6
5,9 7
8
3,4,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 03-05-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 03-05-2024
Giải tám 54
Giải bảy 027
Giải sáu 0639 8684 7604
Giải năm 6315
Giải bốn 41047 66629 72556 93538
76455 88793 36272
Giải ba 57779 89774
Giải nhì 89264
Giải nhất 34173
Đặc biệt 054207
Đầu Đuôi
0 4,7
1 5
2 7,9
3 8,9
4 7
5 4,5,6
6 4
7 2,3,4,9
8 4
9 3
Đầu Đuôi
0
1
7 2
7,9 3
0,5,6,7,8 4
1,5 5
5 6
0,2,4 7
3 8
2,3,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 26-04-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 26-04-2024
Giải tám 96
Giải bảy 241
Giải sáu 5618 0288 6622
Giải năm 8950
Giải bốn 58829 77768 14294 04874
86162 33932 94038
Giải ba 15186 73581
Giải nhì 63932
Giải nhất 20566
Đặc biệt 213526
Đầu Đuôi
0
1 8
2 2,6,9
3 2,2,8
4 1
5 0
6 2,6,8
7 4
8 1,6,8
9 4,6
Đầu Đuôi
5 0
4,8 1
2,3,3,6 2
3
7,9 4
5
2,6,8,9 6
7
1,3,6,8 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 19-04-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 19-04-2024
Giải tám 31
Giải bảy 367
Giải sáu 9654 5774 5762
Giải năm 0659
Giải bốn 87482 57835 32409 85068
70706 29152 72005
Giải ba 74256 31489
Giải nhì 62100
Giải nhất 38926
Đặc biệt 538064
Đầu Đuôi
0 0,5,6,9
1
2 6
3 1,5
4
5 2,4,6,9
6 2,4,7,8
7 4
8 2,9
9
Đầu Đuôi
0 0
3 1
5,6,8 2
3
5,6,7 4
0,3 5
0,2,5 6
6 7
6 8
0,5,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-04-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-04-2024
Giải tám 11
Giải bảy 903
Giải sáu 3696 5933 9675
Giải năm 4534
Giải bốn 08480 14737 07640 05585
53127 38267 61679
Giải ba 34032 85367
Giải nhì 61060
Giải nhất 27288
Đặc biệt 940953
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 7
3 2,3,4,7
4 0
5 3
6 0,7,7
7 5,9
8 0,5,8
9 6
Đầu Đuôi
4,6,8 0
1 1
3 2
0,3,5 3
3 4
7,8 5
9 6
2,3,6,6 7
8 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-04-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-04-2024
Giải tám 57
Giải bảy 501
Giải sáu 0138 8365 4855
Giải năm 1587
Giải bốn 90618 88286 15180 90339
13766 40157 09247
Giải ba 93508 17819
Giải nhì 33188
Giải nhất 28309
Đặc biệt 687319
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 8,9,9
2
3 8,9
4 7
5 5,7,7
6 5,6
7
8 0,6,7,8
9
Đầu Đuôi
8 0
0 1
2
3
4
5,6 5
6,8 6
4,5,5,8 7
0,1,3,8 8
0,1,1,3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 29-03-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 29-03-2024
Giải tám 99
Giải bảy 457
Giải sáu 5903 5521 4493
Giải năm 1580
Giải bốn 16283 77152 87544 07747
57557 29021 54532
Giải ba 27094 42375
Giải nhì 05410
Giải nhất 05632
Đặc biệt 693262
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 1,1
3 2,2
4 4,7
5 2,7,7
6 2
7 5
8 0,3
9 3,4,9
Đầu Đuôi
1,8 0
2,2 1
3,3,5,6 2
0,8,9 3
4,9 4
7 5
6
4,5,5 7
8
9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 22-03-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 22-03-2024
Giải tám 75
Giải bảy 748
Giải sáu 6259 2217 2720
Giải năm 4064
Giải bốn 55614 65626 84162 26986
89162 20515 86181
Giải ba 26444 09081
Giải nhì 30460
Giải nhất 25391
Đặc biệt 427695
Đầu Đuôi
0
1 4,5,7
2 0,6
3
4 4,8
5 9
6 0,2,2,4
7 5
8 1,1,6
9 1,5
Đầu Đuôi
2,6 0
8,8,9 1
6,6 2
3
1,4,6 4
1,7,9 5
2,8 6
1 7
4 8
5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 15-03-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 15-03-2024
Giải tám 71
Giải bảy 762
Giải sáu 1373 9264 9945
Giải năm 6800
Giải bốn 89372 83421 63197 11762
67033 91701 44626
Giải ba 76255 24271
Giải nhì 16006
Giải nhất 82194
Đặc biệt 828994
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1
2 1,6
3 3
4 5
5 5
6 2,2,4
7 1,1,2,3
8
9 4,4,7
Đầu Đuôi
0 0
0,2,7,7 1
6,6,7 2
3,7 3
6,9,9 4
4,5 5
0,2 6
9 7
8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 08-03-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 08-03-2024
Giải tám 12
Giải bảy 453
Giải sáu 5978 2799 6568
Giải năm 3812
Giải bốn 41952 04068 97354 75580
13048 92110 89850
Giải ba 04924 24188
Giải nhì 18377
Giải nhất 88683
Đặc biệt 569447
Đầu Đuôi
0
1 0,2,2
2 4
3
4 7,8
5 0,2,3,4
6 8,8
7 7,8
8 0,3,8
9 9
Đầu Đuôi
1,5,8 0
1
1,1,5 2
5,8 3
2,5 4
5
6
4,7 7
4,6,6,7,8 8
9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 01-03-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 01-03-2024
Giải tám 19
Giải bảy 739
Giải sáu 2577 6842 5653
Giải năm 2396
Giải bốn 12250 51625 78572 13716
64133 55795 11747
Giải ba 54393 72165
Giải nhì 98154
Giải nhất 20799
Đặc biệt 047976
Đầu Đuôi
0
1 6,9
2 5
3 3,9
4 2,7
5 0,3,4
6 5
7 2,6,7
8
9 3,5,6,9
Đầu Đuôi
5 0
1
4,7 2
3,5,9 3
5 4
2,6,9 5
1,7,9 6
4,7 7
8
1,3,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 23-02-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 23-02-2024
Giải tám 50
Giải bảy 989
Giải sáu 8492 3155 4676
Giải năm 9372
Giải bốn 42235 50792 96634 11529
29498 76820 90780
Giải ba 65707 76939
Giải nhì 28173
Giải nhất 15113
Đặc biệt 573170
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 0,9
3 4,5,9
4
5 0,5
6
7 0,2,3,6
8 0,9
9 2,2,8
Đầu Đuôi
2,5,7,8 0
1
7,9,9 2
1,7 3
3 4
3,5 5
7 6
0 7
9 8
2,3,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 16-02-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 16-02-2024
Giải tám 89
Giải bảy 781
Giải sáu 3254 4775 2209
Giải năm 0348
Giải bốn 12292 59206 59013 26620
64007 39416 33021
Giải ba 39829 93015
Giải nhì 34785
Giải nhất 95332
Đặc biệt 819498
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 3,5,6
2 0,1,9
3 2
4 8
5 4
6
7 5
8 1,5,9
9 2,8
Đầu Đuôi
2 0
2,8 1
3,9 2
1 3
5 4
1,7,8 5
0,1 6
0 7
4,9 8
0,2,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 09-02-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 09-02-2024
Giải tám 20
Giải bảy 014
Giải sáu 3959 1156 4162
Giải năm 5180
Giải bốn 86697 79314 51912 07010
52476 85050 08431
Giải ba 53302 77237
Giải nhì 52519
Giải nhất 37165
Đặc biệt 550598
Đầu Đuôi
0 2
1 0,2,4,4,9
2 0
3 1,7
4
5 0,6,9
6 2,5
7 6
8 0
9 7,8
Đầu Đuôi
1,2,5,8 0
3 1
0,1,6 2
3
1,1 4
6 5
5,7 6
3,9 7
9 8
1,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-02-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-02-2024
Giải tám 89
Giải bảy 595
Giải sáu 8028 2841 1348
Giải năm 4198
Giải bốn 29130 94600 11924 07819
38842 26857 98766
Giải ba 85044 43047
Giải nhì 02479
Giải nhất 41289
Đặc biệt 675208
Đầu Đuôi
0 0,8
1 9
2 4,8
3 0
4 1,2,4,7,8
5 7
6 6
7 9
8 9,9
9 5,8
Đầu Đuôi
0,3 0
4 1
4 2
3
2,4 4
9 5
6 6
4,5 7
0,2,4,9 8
1,7,8,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 26-01-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 26-01-2024
Giải tám 84
Giải bảy 793
Giải sáu 1453 0598 2705
Giải năm 3933
Giải bốn 21712 00965 83196 61926
16064 03609 62355
Giải ba 40851 31713
Giải nhì 32502
Giải nhất 90045
Đặc biệt 129221
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 2,3
2 1,6
3 3
4 5
5 1,3,5
6 4,5
7
8 4
9 3,6,8
Đầu Đuôi
0
2,5 1
0,1 2
1,3,5,9 3
6,8 4
0,4,5,6 5
2,9 6
7
9 8
0 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 19-01-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 19-01-2024
Giải tám 42
Giải bảy 009
Giải sáu 9083 7302 7708
Giải năm 0882
Giải bốn 28148 65680 70789 99441
89138 21014 87113
Giải ba 80978 57291
Giải nhì 98722
Giải nhất 03203
Đặc biệt 291884
Đầu Đuôi
0 2,3,8,9
1 3,4
2 2
3 8
4 1,2,8
5
6
7 8
8 0,2,3,4,9
9 1
Đầu Đuôi
8 0
4,9 1
0,2,4,8 2
0,1,8 3
1,8 4
5
6
7
0,3,4,7 8
0,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-01-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-01-2024
Giải tám 95
Giải bảy 381
Giải sáu 1220 3391 0687
Giải năm 6587
Giải bốn 29799 50526 73380 15634
08862 78983 10993
Giải ba 19290 87072
Giải nhì 73661
Giải nhất 07444
Đặc biệt 941747
Đầu Đuôi
0
1
2 0,6
3 4
4 4,7
5
6 1,2
7 2
8 0,1,3,7,7
9 0,1,3,5,9
Đầu Đuôi
2,8,9 0
6,8,9 1
6,7 2
8,9 3
3,4 4
9 5
2 6
4,8,8 7
8
9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-01-2024

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-01-2024
Giải tám 08
Giải bảy 759
Giải sáu 0811 0331 2157
Giải năm 1036
Giải bốn 06876 53806 68888 12022
58009 36184 28082
Giải ba 14136 94270
Giải nhì 24181
Giải nhất 75756
Đặc biệt 141467
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 1
2 2
3 1,6,6
4
5 6,7,9
6 7
7 0,6
8 1,2,4,8
9
Đầu Đuôi
7 0
1,3,8 1
2,8 2
3
8 4
5
0,3,3,5,7 6
5,6 7
0,8 8
0,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 29-12-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 29-12-2023
Giải tám 68
Giải bảy 100
Giải sáu 1986 8142 5460
Giải năm 9662
Giải bốn 31912 50666 81736 17763
12190 07378 57093
Giải ba 91884 63018
Giải nhì 77353
Giải nhất 82610
Đặc biệt 639656
Đầu Đuôi
0 0
1 0,2,8
2
3 6
4 2
5 3,6
6 0,2,3,6,8
7 8
8 4,6
9 0,3
Đầu Đuôi
0,1,6,9 0
1
1,4,6 2
5,6,9 3
8 4
5
3,5,6,8 6
7
1,6,7 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 22-12-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 22-12-2023
Giải tám 19
Giải bảy 393
Giải sáu 0093 4146 7916
Giải năm 4690
Giải bốn 72179 63158 02326 66744
94838 21578 84384
Giải ba 73830 58360
Giải nhì 97380
Giải nhất 56853
Đặc biệt 892513
Đầu Đuôi
0
1 3,6,9
2 6
3 0,8
4 4,6
5 3,8
6 0
7 8,9
8 0,4
9 0,3,3
Đầu Đuôi
3,6,8,9 0
1
2
1,5,9,9 3
4,8 4
5
1,2,4 6
7
3,5,7 8
1,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 15-12-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 15-12-2023
Giải tám 34
Giải bảy 698
Giải sáu 7867 3568 4837
Giải năm 1037
Giải bốn 74075 44245 72552 48576
87402 52975 83322
Giải ba 96093 71991
Giải nhì 88266
Giải nhất 00574
Đặc biệt 946934
Đầu Đuôi
0 2
1
2 2
3 4,4,7,7
4 5
5 2
6 6,7,8
7 4,5,5,6
8
9 1,3,8
Đầu Đuôi
0
9 1
0,2,5 2
9 3
3,3,7 4
4,7,7 5
6,7 6
3,3,6 7
6,9 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 08-12-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 08-12-2023
Giải tám 39
Giải bảy 092
Giải sáu 0821 6855 5787
Giải năm 1698
Giải bốn 15102 42050 21245 01385
56052 53993 24525
Giải ba 16583 43735
Giải nhì 13895
Giải nhất 63451
Đặc biệt 893275
Đầu Đuôi
0 2
1
2 1,5
3 5,9
4 5
5 0,1,2,5
6
7 5
8 3,5,7
9 2,3,5,8
Đầu Đuôi
5 0
2,5 1
0,5,9 2
8,9 3
4
2,3,4,5,7,8,9 5
6
8 7
9 8
3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 01-12-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 01-12-2023
Giải tám 87
Giải bảy 834
Giải sáu 2465 9090 3817
Giải năm 8940
Giải bốn 57080 50289 60222 67457
05136 74270 88028
Giải ba 07341 78529
Giải nhì 33616
Giải nhất 85730
Đặc biệt 214903
Đầu Đuôi
0 3
1 6,7
2 2,8,9
3 0,4,6
4 0,1
5 7
6 5
7 0
8 0,7,9
9 0
Đầu Đuôi
3,4,7,8,9 0
4 1
2 2
0 3
3 4
6 5
1,3 6
1,5,8 7
2 8
2,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 24-11-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 24-11-2023
Giải tám 38
Giải bảy 528
Giải sáu 5734 6054 5028
Giải năm 3032
Giải bốn 03764 83786 48064 05151
76790 16803 45119
Giải ba 79714 32857
Giải nhì 60201
Giải nhất 15757
Đặc biệt 231231
Đầu Đuôi
0 1,3
1 4,9
2 8,8
3 1,2,4,8
4
5 1,4,7,7
6 4,4
7
8 6
9 0
Đầu Đuôi
9 0
0,3,5 1
3 2
0 3
1,3,5,6,6 4
5
8 6
5,5 7
2,2,3 8
1 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 17-11-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 17-11-2023
Giải tám 46
Giải bảy 932
Giải sáu 5714 1310 1679
Giải năm 0922
Giải bốn 68494 23052 37372 53744
01051 48185 58118
Giải ba 62492 87918
Giải nhì 83567
Giải nhất 85725
Đặc biệt 478525
Đầu Đuôi
0
1 0,4,8,8
2 2,5,5
3 2
4 4,6
5 1,2
6 7
7 2,9
8 5
9 2,4
Đầu Đuôi
1 0
5 1
2,3,5,7,9 2
3
1,4,9 4
2,2,8 5
4 6
6 7
1,1 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 10-11-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 10-11-2023
Giải tám 87
Giải bảy 599
Giải sáu 6825 7567 8460
Giải năm 7260
Giải bốn 17644 55526 72816 79757
78782 97719 43105
Giải ba 26838 44226
Giải nhì 07450
Giải nhất 23761
Đặc biệt 474416
Đầu Đuôi
0 5
1 6,6,9
2 5,6,6
3 8
4 4
5 0,7
6 0,0,1,7
7
8 2,7
9 9
Đầu Đuôi
5,6,6 0
6 1
8 2
3
4 4
0,2 5
1,1,2,2 6
5,6,8 7
3 8
1,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 03-11-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 03-11-2023
Giải tám 08
Giải bảy 201
Giải sáu 0879 5153 8400
Giải năm 9118
Giải bốn 73004 39588 26051 82408
27139 87993 46275
Giải ba 12799 79748
Giải nhì 10228
Giải nhất 56005
Đặc biệt 608857
Đầu Đuôi
0 0,1,4,5,8,8
1 8
2 8
3 9
4 8
5 1,3,7
6
7 5,9
8 8
9 3,9
Đầu Đuôi
0 0
0,5 1
2
5,9 3
0 4
0,7 5
6
5 7
0,0,1,2,4,8 8
3,7,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 27-10-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 27-10-2023
Giải tám 91
Giải bảy 167
Giải sáu 5970 9373 7882
Giải năm 2773
Giải bốn 27958 63384 00168 28400
02372 53731 71333
Giải ba 37481 19943
Giải nhì 38110
Giải nhất 35379
Đặc biệt 879953
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2
3 1,3
4 3
5 3,8
6 7,8
7 0,2,3,3,9
8 1,2,4
9 1
Đầu Đuôi
0,1,7 0
3,8,9 1
7,8 2
3,4,5,7,7 3
8 4
5
6
6 7
5,6 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 20-10-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 20-10-2023
Giải tám 85
Giải bảy 994
Giải sáu 5084 6673 5667
Giải năm 1580
Giải bốn 25833 27887 62092 36528
79714 41460 63986
Giải ba 28340 10439
Giải nhì 39174
Giải nhất 74350
Đặc biệt 717101
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 8
3 3,9
4 0
5 0
6 0,7
7 3,4
8 0,4,5,6,7
9 2,4
Đầu Đuôi
4,5,6,8 0
0 1
9 2
3,7 3
1,7,8,9 4
8 5
8 6
6,8 7
2 8
3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 13-10-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 13-10-2023
Giải tám 13
Giải bảy 557
Giải sáu 4615 6237 3521
Giải năm 8615
Giải bốn 14665 41168 71834 88247
39857 33742 09577
Giải ba 63720 80792
Giải nhì 87717
Giải nhất 72057
Đặc biệt 560986
Đầu Đuôi
0
1 3,5,5,7
2 0,1
3 4,7
4 2,7
5 7,7,7
6 5,8
7 7
8 6
9 2
Đầu Đuôi
2 0
2 1
4,9 2
1 3
3 4
1,1,6 5
8 6
1,3,4,5,5,5,7 7
6 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 06-10-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 06-10-2023
Giải tám 51
Giải bảy 762
Giải sáu 7283 4594 1494
Giải năm 7540
Giải bốn 81159 00117 53791 28326
43638 80748 51940
Giải ba 79903 52347
Giải nhì 56669
Giải nhất 92833
Đặc biệt 856626
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 6,6
3 3,8
4 0,0,7,8
5 1,9
6 2,9
7
8 3
9 1,4,4
Đầu Đuôi
4,4 0
5,9 1
6 2
0,3,8 3
9,9 4
5
2,2 6
1,4 7
3,4 8
5,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 29-09-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 29-09-2023
Giải tám 00
Giải bảy 976
Giải sáu 1804 2159 0875
Giải năm 2011
Giải bốn 54841 67058 40575 60465
33213 85777 64108
Giải ba 18589 50140
Giải nhì 48566
Giải nhất 35726
Đặc biệt 807240
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1 1,3
2 6
3
4 0,0,1
5 8,9
6 5,6
7 5,5,6,7
8 9
9
Đầu Đuôi
0,4,4 0
1,4 1
2
1 3
0 4
6,7,7 5
2,6,7 6
7 7
0,5 8
5,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 22-09-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 22-09-2023
Giải tám 82
Giải bảy 196
Giải sáu 0846 8965 9304
Giải năm 9452
Giải bốn 66997 53039 11365 31696
52649 37277 47572
Giải ba 37644 38022
Giải nhì 08068
Giải nhất 70028
Đặc biệt 528491
Đầu Đuôi
0 4
1
2 2,8
3 9
4 4,6,9
5 2
6 5,5,8
7 2,7
8 2
9 1,6,6,7
Đầu Đuôi
0
9 1
2,5,7,8 2
3
0,4 4
6,6 5
4,9,9 6
7,9 7
2,6 8
3,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 15-09-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 15-09-2023
Giải tám 78
Giải bảy 751
Giải sáu 5614 7782 5314
Giải năm 4124
Giải bốn 58827 36586 05079 07786
17195 73747 47908
Giải ba 45182 96568
Giải nhì 49084
Giải nhất 36098
Đặc biệt 765509
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,4
2 4,7
3
4 7
5 1
6 8
7 8,9
8 2,2,4,6,6
9 5,8
Đầu Đuôi
0
5 1
8,8 2
3
1,1,2,8 4
9 5
8,8 6
2,4 7
0,6,7,9 8
0,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 08-09-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 08-09-2023
Giải tám 97
Giải bảy 024
Giải sáu 7347 8850 0623
Giải năm 0577
Giải bốn 08315 11228 57372 00518
09649 78918 45924
Giải ba 80734 17736
Giải nhì 66177
Giải nhất 46892
Đặc biệt 028910
Đầu Đuôi
0
1 0,5,8,8
2 3,4,4,8
3 4,6
4 7,9
5 0
6
7 2,7,7
8
9 2,7
Đầu Đuôi
1,5 0
1
7,9 2
2 3
2,2,3 4
1 5
3 6
4,7,7,9 7
1,1,2 8
4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 01-09-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 01-09-2023
Giải tám 51
Giải bảy 831
Giải sáu 6833 2213 3504
Giải năm 8598
Giải bốn 67712 46896 29152 37048
78100 36004 92712
Giải ba 40064 74140
Giải nhì 90789
Giải nhất 58676
Đặc biệt 485055
Đầu Đuôi
0 0,4,4
1 2,2,3
2
3 1,3
4 0,8
5 1,2,5
6 4
7 6
8 9
9 6,8
Đầu Đuôi
0,4 0
3,5 1
1,1,5 2
1,3 3
0,0,6 4
5 5
7,9 6
7
4,9 8
8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-08-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-08-2023
Giải tám 08
Giải bảy 892
Giải sáu 6743 3811 3897
Giải năm 6845
Giải bốn 84185 32348 70554 52973
23818 37839 48480
Giải ba 60377 82893
Giải nhì 97334
Giải nhất 41222
Đặc biệt 055540
Đầu Đuôi
0 8
1 1,8
2 2
3 4,9
4 0,3,5,8
5 4
6
7 3,7
8 0,5
9 2,3,7
Đầu Đuôi
4,8 0
1 1
2,9 2
4,7,9 3
3,5 4
4,8 5
6
7,9 7
0,1,4 8
3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 11-08-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 11-08-2023
Giải tám 45
Giải bảy 503
Giải sáu 3091 3761 5221
Giải năm 6747
Giải bốn 88457 50681 97187 30623
71237 35020 19850
Giải ba 46676 48365
Giải nhì 77890
Giải nhất 01673
Đặc biệt 116713
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 0,1,3
3 7
4 5,7
5 0,7
6 1,5
7 3,6
8 1,7
9 0,1
Đầu Đuôi
2,5,9 0
2,6,8,9 1
2
0,1,2,7 3
4
4,6 5
7 6
3,4,5,8 7
8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 28-07-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 28-07-2023
Giải tám 31
Giải bảy 788
Giải sáu 5641 7769 3042
Giải năm 8950
Giải bốn 11756 73694 61340 88356
08600 88283 98518
Giải ba 70010 92759
Giải nhì 53456
Giải nhất 22968
Đặc biệt 174941
Đầu Đuôi
0 0
1 0,8
2
3 1
4 0,1,1,2
5 0,6,6,6,9
6 8,9
7
8 3,8
9 4
Đầu Đuôi
0,1,4,5 0
3,4,4 1
4 2
8 3
9 4
5
5,5,5 6
7
1,6,8 8
5,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 14-07-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 14-07-2023
Giải tám 74
Giải bảy 875
Giải sáu 6758 1057 4708
Giải năm 8681
Giải bốn 18490 54483 06038 38381
15647 29891 75213
Giải ba 17381 24570
Giải nhì 51681
Giải nhất 93833
Đặc biệt 595023
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 3
3 3,8
4 7
5 7,8
6
7 0,4,5
8 1,1,1,1,3
9 0,1
Đầu Đuôi
7,9 0
8,8,8,8,9 1
2
1,2,3,8 3
7 4
7 5
6
4,5 7
0,3,5 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 07-07-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 07-07-2023
Giải tám 19
Giải bảy 420
Giải sáu 0799 5966 6735
Giải năm 5030
Giải bốn 37689 14877 77724 91353
31946 37606 99578
Giải ba 19848 93402
Giải nhì 54560
Giải nhất 55234
Đặc biệt 149858
Đầu Đuôi
0 2,6
1 9
2 0,4
3 0,4,5
4 6,8
5 3,8
6 0,6
7 7,8
8 9
9 9
Đầu Đuôi
2,3,6 0
1
0 2
5 3
2,3 4
3 5
0,4,6 6
7 7
4,5,7 8
1,8,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 30-06-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 30-06-2023
Giải tám 72
Giải bảy 847
Giải sáu 4596 9337 0559
Giải năm 8209
Giải bốn 31643 81027 36218 53686
22680 74973 15543
Giải ba 44364 67019
Giải nhì 19683
Giải nhất 80850
Đặc biệt 417326
Đầu Đuôi
0 9
1 8,9
2 6,7
3 7
4 3,3,7
5 0,9
6 4
7 2,3
8 0,3,6
9 6
Đầu Đuôi
5,8 0
1
7 2
4,4,7,8 3
6 4
5
2,8,9 6
2,3,4 7
1 8
0,1,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 23-06-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 23-06-2023
Giải tám 80
Giải bảy 225
Giải sáu 9290 2614 2586
Giải năm 5453
Giải bốn 48430 10232 24322 05342
18013 37164 83775
Giải ba 83303 96994
Giải nhì 88826
Giải nhất 80110
Đặc biệt 363750
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,4
2 2,5,6
3 0,2
4 2
5 0,3
6 4
7 5
8 0,6
9 0,4
Đầu Đuôi
1,3,5,8,9 0
1
2,3,4 2
0,1,5 3
1,6,9 4
2,7 5
2,8 6
7
8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 16-06-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 16-06-2023
Giải tám 42
Giải bảy 264
Giải sáu 4672 8858 1709
Giải năm 4498
Giải bốn 45137 76263 94370 71944
18067 98045 97114
Giải ba 16042 23482
Giải nhì 94149
Giải nhất 30493
Đặc biệt 954659
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2
3 7
4 2,2,4,5,9
5 8,9
6 3,4,7
7 0,2
8 2
9 3,8
Đầu Đuôi
7 0
1
4,4,7,8 2
6,9 3
1,4,6 4
4 5
6
3,6 7
5,9 8
0,4,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 09-06-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 09-06-2023
Giải tám 98
Giải bảy 148
Giải sáu 6548 3478 5086
Giải năm 2795
Giải bốn 82964 88879 46225 82577
06020 11605 12296
Giải ba 27876 63462
Giải nhì 59564
Giải nhất 33983
Đặc biệt 241070
Đầu Đuôi
0 5
1
2 0,5
3
4 8,8
5
6 2,4,4
7 0,6,7,8,9
8 3,6
9 5,6,8
Đầu Đuôi
2,7 0
1
6 2
8 3
6,6 4
0,2,9 5
7,8,9 6
7 7
4,4,7,9 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-06-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-06-2023
Giải tám 55
Giải bảy 203
Giải sáu 2701 7555 6055
Giải năm 3529
Giải bốn 27514 70617 84663 64069
02849 39341 84024
Giải ba 75272 79020
Giải nhì 20114
Giải nhất 49376
Đặc biệt 060152
Đầu Đuôi
0 1,3
1 4,4,7
2 0,4,9
3
4 1,9
5 2,5,5,5
6 3,9
7 2,6
8
9
Đầu Đuôi
2 0
0,4 1
5,7 2
0,6 3
1,1,2 4
5,5,5 5
7 6
1 7
8
2,4,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 26-05-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 26-05-2023
Giải tám 92
Giải bảy 406
Giải sáu 5577 5855 3763
Giải năm 7181
Giải bốn 06128 34254 27432 90545
36131 63514 42699
Giải ba 73956 53336
Giải nhì 02617
Giải nhất 04736
Đặc biệt 048130
Đầu Đuôi
0 6
1 4,7
2 8
3 0,1,2,6,6
4 5
5 4,5,6
6 3
7 7
8 1
9 2,9
Đầu Đuôi
3 0
3,8 1
3,9 2
6 3
1,5 4
4,5 5
0,3,3,5 6
1,7 7
2 8
9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 19-05-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 19-05-2023
Giải tám 78
Giải bảy 973
Giải sáu 0062 2762 5249
Giải năm 4586
Giải bốn 26627 15990 85176 37765
76291 20010 58013
Giải ba 66929 70358
Giải nhì 30940
Giải nhất 76209
Đặc biệt 124026
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3
2 6,7,9
3
4 0,9
5 8
6 2,2,5
7 3,6,8
8 6
9 0,1
Đầu Đuôi
1,4,9 0
9 1
6,6 2
1,7 3
4
6 5
2,7,8 6
2 7
5,7 8
0,2,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-05-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-05-2023
Giải tám 28
Giải bảy 287
Giải sáu 9032 2388 3933
Giải năm 1741
Giải bốn 99992 36598 92328 37449
70812 30938 85545
Giải ba 99850 16818
Giải nhì 27007
Giải nhất 22661
Đặc biệt 080253
Đầu Đuôi
0 7
1 2,8
2 8,8
3 2,3,8
4 1,5,9
5 0,3
6 1
7
8 7,8
9 2,8
Đầu Đuôi
5 0
4,6 1
1,3,9 2
3,5 3
4
4 5
6
0,8 7
1,2,2,3,8,9 8
4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-05-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-05-2023
Giải tám 38
Giải bảy 815
Giải sáu 7543 7333 9074
Giải năm 5377
Giải bốn 79170 89227 53195 29834
56359 50055 55441
Giải ba 94349 25314
Giải nhì 31909
Giải nhất 54200
Đặc biệt 407570
Đầu Đuôi
0 0,9
1 4,5
2 7
3 3,4,8
4 1,3,9
5 5,9
6
7 0,0,4,7
8
9 5
Đầu Đuôi
0,7,7 0
4 1
2
3,4 3
1,3,7 4
1,5,9 5
6
2,7 7
3 8
0,4,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 28-04-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 28-04-2023
Giải tám 67
Giải bảy 512
Giải sáu 1644 3766 0386
Giải năm 9361
Giải bốn 19040 87874 50459 59248
16254 27065 00513
Giải ba 63243 66406
Giải nhì 18899
Giải nhất 53254
Đặc biệt 640107
Đầu Đuôi
0 6,7
1 2,3
2
3
4 0,3,4,8
5 4,4,9
6 1,5,6,7
7 4
8 6
9 9
Đầu Đuôi
4 0
6 1
1 2
1,4 3
4,5,5,7 4
6 5
0,6,8 6
0,6 7
4 8
5,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 21-04-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 21-04-2023
Giải tám 01
Giải bảy 041
Giải sáu 0929 0578 0670
Giải năm 1492
Giải bốn 54683 34675 16142 56172
47772 16190 13655
Giải ba 32349 12677
Giải nhì 41419
Giải nhất 92539
Đặc biệt 105461
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 9
3 9
4 1,2,9
5 5
6 1
7 0,2,2,5,7,8
8 3
9 0,2
Đầu Đuôi
7,9 0
0,4,6 1
4,7,7,9 2
8 3
4
5,7 5
6
7 7
7 8
1,2,3,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 14-04-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 14-04-2023
Giải tám 61
Giải bảy 211
Giải sáu 7445 0600 0635
Giải năm 3661
Giải bốn 50543 75994 12050 45369
55946 99582 75559
Giải ba 92567 41706
Giải nhì 87970
Giải nhất 17312
Đặc biệt 206656
Đầu Đuôi
0 0,6
1 1,2
2
3 5
4 3,5,6
5 0,6,9
6 1,1,7,9
7 0
8 2
9 4
Đầu Đuôi
0,5,7 0
1,6,6 1
1,8 2
4 3
9 4
3,4 5
0,4,5 6
6 7
8
5,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 07-04-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 07-04-2023
Giải tám 19
Giải bảy 826
Giải sáu 4779 2589 0341
Giải năm 1619
Giải bốn 86015 26808 45680 42734
44227 79524 66404
Giải ba 57528 19770
Giải nhì 31215
Giải nhất 12176
Đặc biệt 497397
Đầu Đuôi
0 4,8
1 5,5,9,9
2 4,6,7,8
3 4
4 1
5
6
7 0,6,9
8 0,9
9 7
Đầu Đuôi
7,8 0
4 1
2
3
0,2,3 4
1,1 5
2,7 6
2,9 7
0,2 8
1,1,7,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 31-03-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 31-03-2023
Giải tám 39
Giải bảy 749
Giải sáu 6463 0793 9663
Giải năm 3948
Giải bốn 42057 29104 82202 66545
90760 85462 65857
Giải ba 15587 78216
Giải nhì 45803
Giải nhất 43535
Đặc biệt 886216
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 6,6
2
3 5,9
4 5,8,9
5 7,7
6 0,2,3,3
7
8 7
9 3
Đầu Đuôi
6 0
1
0,6 2
0,6,6,9 3
0 4
3,4 5
1,1 6
5,5,8 7
4 8
3,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 24-03-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 24-03-2023
Giải tám 25
Giải bảy 495
Giải sáu 8229 3529 8161
Giải năm 4454
Giải bốn 25105 90145 81013 79032
33235 24776 22531
Giải ba 06416 68542
Giải nhì 10200
Giải nhất 35515
Đặc biệt 967050
Đầu Đuôi
0 0,5
1 3,5,6
2 5,9,9
3 1,2,5
4 2,5
5 0,4
6 1
7 6
8
9 5
Đầu Đuôi
0,5 0
3,6 1
3,4 2
1 3
5 4
0,1,2,3,4,9 5
1,7 6
7
8
2,2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 17-03-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 17-03-2023
Giải tám 59
Giải bảy 672
Giải sáu 9437 1258 3766
Giải năm 6528
Giải bốn 44586 18693 34425 51579
72087 98185 45621
Giải ba 87980 12578
Giải nhì 17481
Giải nhất 51452
Đặc biệt 163655
Đầu Đuôi
0
1
2 1,5,8
3 7
4
5 2,5,8,9
6 6
7 2,8,9
8 0,1,5,6,7
9 3
Đầu Đuôi
8 0
2,8 1
5,7 2
9 3
4
2,5,8 5
6,8 6
3,8 7
2,5,7 8
5,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 10-03-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 10-03-2023
Giải tám 89
Giải bảy 713
Giải sáu 6844 6246 0780
Giải năm 0857
Giải bốn 83873 45408 82769 58505
49732 83523 99128
Giải ba 88877 80304
Giải nhì 28560
Giải nhất 17305
Đặc biệt 226069
Đầu Đuôi
0 4,5,5,8
1 3
2 3,8
3 2
4 4,6
5 7
6 0,9,9
7 3,7
8 0,9
9
Đầu Đuôi
6,8 0
1
3 2
1,2,7 3
0,4 4
0,0 5
4 6
5,7 7
0,2 8
6,6,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 03-03-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 03-03-2023
Giải tám 33
Giải bảy 029
Giải sáu 6467 4282 5151
Giải năm 0750
Giải bốn 31735 32272 57642 10968
48749 27469 37672
Giải ba 46635 06278
Giải nhì 28438
Giải nhất 33478
Đặc biệt 966303
Đầu Đuôi
0 3
1
2 9
3 3,5,5,8
4 2,9
5 0,1
6 7,8,9
7 2,2,8,8
8 2
9
Đầu Đuôi
5 0
5 1
4,7,7,8 2
0,3 3
4
3,3 5
6
6 7
3,6,7,7 8
2,4,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 24-02-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 24-02-2023
Giải tám 18
Giải bảy 924
Giải sáu 8309 4557 5422
Giải năm 7030
Giải bốn 96898 69700 62214 18704
20185 02197 91005
Giải ba 41731 37831
Giải nhì 22722
Giải nhất 52042
Đặc biệt 901336
Đầu Đuôi
0 0,4,5,9
1 4,8
2 2,2,4
3 0,1,1,6
4 2
5 7
6
7
8 5
9 7,8
Đầu Đuôi
0,3 0
3,3 1
2,2,4 2
3
0,1,2 4
0,8 5
3 6
5,9 7
1,9 8
0 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 17-02-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 17-02-2023
Giải tám 81
Giải bảy 137
Giải sáu 5396 0722 9648
Giải năm 7769
Giải bốn 42839 64362 62379 05167
79139 05817 28244
Giải ba 88195 05388
Giải nhì 43508
Giải nhất 91870
Đặc biệt 686141
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 2
3 7,9,9
4 1,4,8
5
6 2,7,9
7 0,9
8 1,8
9 5,6
Đầu Đuôi
7 0
4,8 1
2,6 2
3
4 4
9 5
9 6
1,3,6 7
0,4,8 8
3,3,6,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 10-02-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 10-02-2023
Giải tám 04
Giải bảy 500
Giải sáu 6884 7765 7935
Giải năm 0428
Giải bốn 15754 65377 03647 03696
26674 90765 05787
Giải ba 58486 12089
Giải nhì 89662
Giải nhất 11438
Đặc biệt 143237
Đầu Đuôi
0 0,4
1
2 8
3 5,7,8
4 7
5 4
6 2,5,5
7 4,7
8 4,6,7,9
9 6
Đầu Đuôi
0 0
1
6 2
3
0,5,7,8 4
3,6,6 5
8,9 6
3,4,7,8 7
2,3 8
8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 03-02-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 03-02-2023
Giải tám 17
Giải bảy 238
Giải sáu 6310 9283 8109
Giải năm 9372
Giải bốn 86111 59914 53340 19785
80497 51046 88412
Giải ba 99998 73751
Giải nhì 45641
Giải nhất 89326
Đặc biệt 670856
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1,2,4,7
2 6
3 8
4 0,1,6
5 1,6
6
7 2
8 3,5
9 7,8
Đầu Đuôi
1,4 0
1,4,5 1
1,7 2
8 3
1 4
8 5
2,4,5 6
1,9 7
3,9 8
0 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 27-01-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 27-01-2023
Giải tám 26
Giải bảy 345
Giải sáu 1773 4197 8002
Giải năm 0110
Giải bốn 35456 86803 88757 65084
99917 76141 34641
Giải ba 80135 79713
Giải nhì 02248
Giải nhất 99482
Đặc biệt 723196
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,3,7
2 6
3 5
4 1,1,5,8
5 6,7
6
7 3
8 2,4
9 6,7
Đầu Đuôi
1 0
4,4 1
0,8 2
0,1,7 3
8 4
3,4 5
2,5,9 6
1,5,9 7
4 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 20-01-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 20-01-2023
Giải tám 29
Giải bảy 238
Giải sáu 3233 2187 5313
Giải năm 4394
Giải bốn 86451 87875 11667 07722
69745 07651 28930
Giải ba 31406 10873
Giải nhì 19553
Giải nhất 00801
Đặc biệt 622760
Đầu Đuôi
0 1,6
1 3
2 2,9
3 0,3,8
4 5
5 1,1,3
6 0,7
7 3,5
8 7
9 4
Đầu Đuôi
3,6 0
0,5,5 1
2 2
1,3,5,7 3
9 4
4,7 5
0 6
6,8 7
3 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 13-01-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 13-01-2023
Giải tám 03
Giải bảy 205
Giải sáu 4995 7015 3920
Giải năm 1005
Giải bốn 10513 26297 74068 30005
14481 38077 19027
Giải ba 17197 76926
Giải nhì 71145
Giải nhất 64554
Đặc biệt 399953
Đầu Đuôi
0 3,5,5,5
1 3,5
2 0,6,7
3
4 5
5 3,4
6 8
7 7
8 1
9 5,7,7
Đầu Đuôi
2 0
8 1
2
0,1,5 3
5 4
0,0,0,1,4,9 5
2 6
2,7,9,9 7
6 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 06-01-2023

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 06-01-2023
Giải tám 45
Giải bảy 982
Giải sáu 3645 7702 2570
Giải năm 3560
Giải bốn 52860 99756 04281 30940
38884 56877 68278
Giải ba 50753 12626
Giải nhì 22482
Giải nhất 90037
Đặc biệt 209766
Đầu Đuôi
0 2
1
2 6
3 7
4 0,5,5
5 3,6
6 0,0,6
7 0,7,8
8 1,2,2,4
9
Đầu Đuôi
4,6,6,7 0
8 1
0,8,8 2
5 3
8 4
4,4 5
2,5,6 6
3,7 7
7 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 30-12-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 30-12-2022
Giải tám 98
Giải bảy 140
Giải sáu 5545 3859 8378
Giải năm 3767
Giải bốn 06409 36949 05462 36465
17029 04742 98636
Giải ba 40132 06574
Giải nhì 44693
Giải nhất 63621
Đặc biệt 303715
Đầu Đuôi
0 9
1 5
2 1,9
3 2,6
4 0,2,5,9
5 9
6 2,5,7
7 4,8
8
9 3,8
Đầu Đuôi
4 0
2 1
3,4,6 2
9 3
7 4
1,4,6 5
3 6
6 7
7,9 8
0,2,4,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 23-12-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 23-12-2022
Giải tám 05
Giải bảy 776
Giải sáu 3350 3528 8217
Giải năm 5023
Giải bốn 27787 62033 62458 66925
25549 67771 18412
Giải ba 18627 43693
Giải nhì 92989
Giải nhất 69250
Đặc biệt 225208
Đầu Đuôi
0 5,8
1 2,7
2 3,5,7,8
3 3
4 9
5 0,0,8
6
7 1,6
8 7,9
9 3
Đầu Đuôi
5,5 0
7 1
1 2
2,3,9 3
4
0,2 5
7 6
1,2,8 7
0,2,5 8
4,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 16-12-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 16-12-2022
Giải tám 41
Giải bảy 372
Giải sáu 5536 5693 6203
Giải năm 5653
Giải bốn 00687 18097 75123 97246
48617 20262 64683
Giải ba 91426 24980
Giải nhì 31803
Giải nhất 92022
Đặc biệt 172512
Đầu Đuôi
0 3,3
1 2,7
2 2,3,6
3 6
4 1,6
5 3
6 2
7 2
8 0,3,7
9 3,7
Đầu Đuôi
8 0
4 1
1,2,6,7 2
0,0,2,5,8,9 3
4
5
2,3,4 6
1,8,9 7
8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 09-12-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 09-12-2022
Giải tám 48
Giải bảy 273
Giải sáu 1262 9702 6921
Giải năm 2236
Giải bốn 65901 00065 60088 62818
28614 20263 76810
Giải ba 18833 75503
Giải nhì 22190
Giải nhất 31476
Đặc biệt 100662
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 0,4,8
2 1
3 3,6
4 8
5
6 2,2,3,5
7 3,6
8 8
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
0,2 1
0,6,6 2
0,3,6,7 3
1 4
6 5
3,7 6
7
1,4,8 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-12-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-12-2022
Giải tám 36
Giải bảy 775
Giải sáu 0899 4437 3690
Giải năm 4660
Giải bốn 48846 67847 92016 52451
72153 41240 39446
Giải ba 91071 78011
Giải nhì 00593
Giải nhất 54702
Đặc biệt 213760
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6
2
3 6,7
4 0,6,6,7
5 1,3
6 0,0
7 1,5
8
9 0,3,9
Đầu Đuôi
4,6,6,9 0
1,5,7 1
0 2
5,9 3
4
7 5
1,3,4,4 6
3,4 7
8
9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-11-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-11-2022
Giải tám 01
Giải bảy 428
Giải sáu 1535 1364 9771
Giải năm 6892
Giải bốn 02435 45046 87200 24100
14533 34873 70735
Giải ba 11567 02641
Giải nhì 14374
Giải nhất 80497
Đặc biệt 583491
Đầu Đuôi
0 0,0,1
1
2 8
3 3,5,5,5
4 1,6
5
6 4,7
7 1,3,4
8
9 1,2,7
Đầu Đuôi
0,0 0
0,4,7,9 1
9 2
3,7 3
6,7 4
3,3,3 5
4 6
6,9 7
2 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 18-11-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 18-11-2022
Giải tám 38
Giải bảy 772
Giải sáu 3808 7287 4734
Giải năm 6253
Giải bốn 52229 46483 33203 76064
25687 99874 94258
Giải ba 53081 30765
Giải nhì 76240
Giải nhất 49533
Đặc biệt 114125
Đầu Đuôi
0 3,8
1
2 5,9
3 3,4,8
4 0
5 3,8
6 4,5
7 2,4
8 1,3,7,7
9
Đầu Đuôi
4 0
8 1
7 2
0,3,5,8 3
3,6,7 4
2,6 5
6
8,8 7
0,3,5 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 11-11-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 11-11-2022
Giải tám 81
Giải bảy 001
Giải sáu 3200 7683 5817
Giải năm 9344
Giải bốn 70365 35697 99278 67106
16128 35144 69409
Giải ba 89954 08151
Giải nhì 40939
Giải nhất 87254
Đặc biệt 530214
Đầu Đuôi
0 0,1,6,9
1 4,7
2 8
3 9
4 4,4
5 1,4,4
6 5
7 8
8 1,3
9 7
Đầu Đuôi
0 0
0,5,8 1
2
8 3
1,4,4,5,5 4
6 5
0 6
1,9 7
2,7 8
0,3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 04-11-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 04-11-2022
Giải tám 69
Giải bảy 992
Giải sáu 7503 3454 4061
Giải năm 7059
Giải bốn 71176 86139 49166 08883
39929 48951 46726
Giải ba 00169 11940
Giải nhì 19261
Giải nhất 17178
Đặc biệt 200850
Đầu Đuôi
0 3
1
2 6,9
3 9
4 0
5 0,1,4,9
6 1,1,6,9,9
7 6,8
8 3
9 2
Đầu Đuôi
4,5 0
5,6,6 1
9 2
0,8 3
5 4
5
2,6,7 6
7
7 8
2,3,5,6,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 28-10-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 28-10-2022
Giải tám 74
Giải bảy 458
Giải sáu 8800 2179 5652
Giải năm 5550
Giải bốn 92437 10701 39418 80830
73649 34671 53119
Giải ba 83569 73291
Giải nhì 48016
Giải nhất 33257
Đặc biệt 794280
Đầu Đuôi
0 0,1
1 6,8,9
2
3 0,7
4 9
5 0,2,7,8
6 9
7 1,4,9
8 0
9 1
Đầu Đuôi
0,3,5,8 0
0,7,9 1
5 2
3
7 4
5
1 6
3,5 7
1,5 8
1,4,6,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 21-10-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 21-10-2022
Giải tám 74
Giải bảy 248
Giải sáu 2322 0076 6844
Giải năm 4868
Giải bốn 02256 56241 35794 04260
47168 52116 26805
Giải ba 26853 36690
Giải nhì 99470
Giải nhất 64101
Đặc biệt 906392
Đầu Đuôi
0 1,5
1 6
2 2
3
4 1,4,8
5 3,6
6 0,8,8
7 0,4,6
8
9 0,2,4
Đầu Đuôi
6,7,9 0
0,4 1
2,9 2
5 3
4,7,9 4
0 5
1,5,7 6
7
4,6,6 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 14-10-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 14-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 754
Giải sáu 5208 5357 6916
Giải năm 2309
Giải bốn 23983 21905 07005 87253
12579 90505 43707
Giải ba 78804 45139
Giải nhì 53590
Giải nhất 11292
Đặc biệt 536301
Đầu Đuôi
0 1,4,5,5,5,7,8,9
1 6
2
3 9
4
5 3,4,7,9
6
7 9
8 3
9 0,2
Đầu Đuôi
9 0
0 1
9 2
5,8 3
0,5 4
0,0,0 5
1 6
0,5 7
0 8
0,3,5,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 07-10-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 07-10-2022
Giải tám 94
Giải bảy 694
Giải sáu 8093 7194 7544
Giải năm 5919
Giải bốn 68936 09306 95362 85698
93122 43914 00746
Giải ba 10308 82191
Giải nhì 93367
Giải nhất 58967
Đặc biệt 716515
Đầu Đuôi
0 6,8
1 4,5,9
2 2
3 6
4 4,6
5
6 2,7,7
7
8
9 1,3,4,4,4,8
Đầu Đuôi
0
9 1
2,6 2
9 3
1,4,9,9,9 4
1 5
0,3,4 6
6,6 7
0,9 8
1 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 30-09-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 30-09-2022
Giải tám 04
Giải bảy 071
Giải sáu 6071 2480 5910
Giải năm 0183
Giải bốn 70720 76971 96233 37065
72536 72690 02591
Giải ba 17745 74410
Giải nhì 92093
Giải nhất 52819
Đặc biệt 048453
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,9
2 0
3 3,6
4 5
5 3
6 5
7 1,1,1
8 0,3
9 0,1,3
Đầu Đuôi
1,1,2,8,9 0
7,7,7,9 1
2
3,5,8,9 3
0 4
4,6 5
3 6
7
8
1 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 23-09-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 23-09-2022
Giải tám 54
Giải bảy 737
Giải sáu 2958 5448 3696
Giải năm 6073
Giải bốn 67644 06393 29284 74834
88267 06764 17261
Giải ba 07563 64868
Giải nhì 77542
Giải nhất 77757
Đặc biệt 014420
Đầu Đuôi
0
1
2 0
3 4,7
4 2,4,8
5 4,7,8
6 1,3,4,7,8
7 3
8 4
9 3,6
Đầu Đuôi
2 0
6 1
4 2
6,7,9 3
3,4,5,6,8 4
5
9 6
3,5,6 7
4,5,6 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 16-09-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 16-09-2022
Giải tám 04
Giải bảy 970
Giải sáu 5477 0377 7029
Giải năm 5373
Giải bốn 15631 44590 56831 89011
45562 08897 81892
Giải ba 44931 71089
Giải nhì 14367
Giải nhất 21957
Đặc biệt 133100
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1
2 9
3 1,1,1
4
5 7
6 2,7
7 0,3,7,7
8 9
9 0,2,7
Đầu Đuôi
0,7,9 0
1,3,3,3 1
6,9 2
7 3
0 4
5
6
5,6,7,7,9 7
8
2,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 09-09-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 09-09-2022
Giải tám 53
Giải bảy 497
Giải sáu 0828 1662 7740
Giải năm 4734
Giải bốn 27138 70735 59422 20957
56406 69016 12174
Giải ba 93874 80256
Giải nhì 49396
Giải nhất 56673
Đặc biệt 309853
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 2,8
3 4,5,8
4 0
5 3,3,6,7
6 2
7 3,4,4
8
9 6,7
Đầu Đuôi
4 0
1
2,6 2
5,5,7 3
3,7,7 4
3 5
0,1,5,9 6
5,9 7
2,3 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-09-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-09-2022
Giải tám 60
Giải bảy 657
Giải sáu 7816 5818 8128
Giải năm 6476
Giải bốn 06097 50110 75409 10031
50301 21670 02690
Giải ba 81417 80230
Giải nhì 77977
Giải nhất 77139
Đặc biệt 867187
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0,6,7,8
2 8
3 0,1,9
4
5 7
6 0
7 0,6,7
8 7
9 0,7
Đầu Đuôi
1,3,6,7,9 0
0,3 1
2
3
4
5
1,7 6
1,5,7,8,9 7
1,2 8
0,3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 26-08-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 26-08-2022
Giải tám 90
Giải bảy 892
Giải sáu 3560 6250 4801
Giải năm 1750
Giải bốn 94791 01395 95592 29298
03008 13994 54928
Giải ba 59659 21772
Giải nhì 40332
Giải nhất 07893
Đặc biệt 615782
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 8
3 2
4
5 0,0,9
6 0
7 2
8 2
9 0,1,2,2,3,4,5,8
Đầu Đuôi
5,5,6,9 0
0,9 1
3,7,8,9,9 2
9 3
9 4
9 5
6
7
0,2,9 8
5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 19-08-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 19-08-2022
Giải tám 96
Giải bảy 810
Giải sáu 3635 2091 3142
Giải năm 4929
Giải bốn 90857 07000 61720 83055
82840 19918 68377
Giải ba 69464 63201
Giải nhì 64565
Giải nhất 97973
Đặc biệt 720347
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,8
2 0,9
3 5
4 0,2,7
5 5,7
6 4,5
7 3,7
8
9 1,6
Đầu Đuôi
0,1,2,4 0
0,9 1
4 2
7 3
6 4
3,5,6 5
9 6
4,5,7 7
1 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-08-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-08-2022
Giải tám 51
Giải bảy 695
Giải sáu 3796 2614 5225
Giải năm 3985
Giải bốn 70517 60794 87859 10153
70274 12576 30506
Giải ba 77761 63360
Giải nhì 95250
Giải nhất 15290
Đặc biệt 706497
Đầu Đuôi
0 6
1 4,7
2 5
3
4
5 0,1,3,9
6 0,1
7 4,6
8 5
9 0,4,5,6,7
Đầu Đuôi
5,6,9 0
5,6 1
2
5 3
1,7,9 4
2,8,9 5
0,7,9 6
1,9 7
8
5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-08-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-08-2022
Giải tám 43
Giải bảy 687
Giải sáu 0085 7337 9184
Giải năm 6548
Giải bốn 62066 33764 51956 77000
25553 97442 04466
Giải ba 68548 49635
Giải nhì 69562
Giải nhất 71675
Đặc biệt 020828
Đầu Đuôi
0 0
1
2 8
3 5,7
4 2,3,8,8
5 3,6
6 2,4,6,6
7 5
8 4,5,7
9
Đầu Đuôi
0 0
1
4,6 2
4,5 3
6,8 4
3,7,8 5
5,6,6 6
3,8 7
2,4,4 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 29-07-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 29-07-2022
Giải tám 53
Giải bảy 823
Giải sáu 3315 6992 7740
Giải năm 1279
Giải bốn 01512 24156 74097 05083
32098 61785 14687
Giải ba 57046 77247
Giải nhì 85318
Giải nhất 82345
Đặc biệt 062998
Đầu Đuôi
0
1 2,5,8
2 3
3
4 0,5,6,7
5 3,6
6
7 9
8 3,5,7
9 2,7,8,8
Đầu Đuôi
4 0
1
1,9 2
2,5,8 3
4
1,4,8 5
4,5 6
4,8,9 7
1,9,9 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 22-07-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 22-07-2022
Giải tám 82
Giải bảy 385
Giải sáu 0009 0538 2810
Giải năm 0703
Giải bốn 65148 98768 35253 83868
82868 93087 85802
Giải ba 22360 69325
Giải nhì 61433
Giải nhất 57158
Đặc biệt 479837
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1 0
2 5
3 3,7,8
4 8
5 3,8
6 0,8,8,8
7
8 2,5,7
9
Đầu Đuôi
1,6 0
1
0,8 2
0,3,5 3
4
2,8 5
6
3,8 7
3,4,5,6,6,6 8
0 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 15-07-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 15-07-2022
Giải tám 02
Giải bảy 862
Giải sáu 8566 1374 8272
Giải năm 4777
Giải bốn 30278 55682 03798 20855
53866 60153 84922
Giải ba 86121 08656
Giải nhì 18413
Giải nhất 45756
Đặc biệt 542408
Đầu Đuôi
0 2,8
1 3
2 1,2
3
4
5 3,5,6,6
6 2,6,6
7 2,4,7,8
8 2
9 8
Đầu Đuôi
0
2 1
0,2,6,7,8 2
1,5 3
7 4
5 5
5,5,6,6 6
7 7
0,7,9 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 08-07-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 08-07-2022
Giải tám 77
Giải bảy 899
Giải sáu 4546 3191 3463
Giải năm 7220
Giải bốn 54201 82438 95841 94760
11568 02264 47219
Giải ba 38347 17738
Giải nhì 07797
Giải nhất 79762
Đặc biệt 112078
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 0
3 8,8
4 1,6,7
5
6 0,2,3,4,8
7 7,8
8
9 1,7,9
Đầu Đuôi
2,6 0
0,4,9 1
6 2
6 3
6 4
5
4 6
4,7,9 7
3,3,6,7 8
1,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 01-07-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 01-07-2022
Giải tám 29
Giải bảy 628
Giải sáu 7534 1877 0320
Giải năm 7427
Giải bốn 57919 29000 07763 21097
58287 06733 75190
Giải ba 29367 43944
Giải nhì 46118
Giải nhất 97878
Đặc biệt 051023
Đầu Đuôi
0 0
1 8,9
2 0,3,7,8,9
3 3,4
4 4
5
6 3,7
7 7,8
8 7
9 0,7
Đầu Đuôi
0,2,9 0
1
2
2,3,6 3
3,4 4
5
6
2,6,7,8,9 7
1,2,7 8
1,2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 24-06-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 24-06-2022
Giải tám 83
Giải bảy 916
Giải sáu 6616 0762 1394
Giải năm 2325
Giải bốn 24153 96792 77875 17125
74955 54645 02515
Giải ba 81721 67606
Giải nhì 93955
Giải nhất 29553
Đặc biệt 177254
Đầu Đuôi
0 6
1 5,6,6
2 1,5,5
3
4 5
5 3,3,4,5,5
6 2
7 5
8 3
9 2,4
Đầu Đuôi
0
2 1
6,9 2
5,5,8 3
5,9 4
1,2,2,4,5,5,7 5
0,1,1 6
7
8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 17-06-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 17-06-2022
Giải tám 37
Giải bảy 818
Giải sáu 1898 5841 7470
Giải năm 3737
Giải bốn 23896 92793 15291 01158
26362 06972 59681
Giải ba 59579 18291
Giải nhì 58057
Giải nhất 33982
Đặc biệt 521241
Đầu Đuôi
0
1 8
2
3 7,7
4 1,1
5 7,8
6 2
7 0,2,9
8 1,2
9 1,1,3,6,8
Đầu Đuôi
7 0
4,4,8,9,9 1
6,7,8 2
9 3
4
5
9 6
3,3,5 7
1,5,9 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 10-06-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 10-06-2022
Giải tám 93
Giải bảy 375
Giải sáu 0151 7666 8931
Giải năm 9735
Giải bốn 48698 45800 64819 58116
17978 46740 50119
Giải ba 07149 22741
Giải nhì 96904
Giải nhất 49218
Đặc biệt 524019
Đầu Đuôi
0 0,4
1 6,8,9,9,9
2
3 1,5
4 0,1,9
5 1
6 6
7 5,8
8
9 3,8
Đầu Đuôi
0,4 0
3,4,5 1
2
9 3
0 4
3,7 5
1,6 6
7
1,7,9 8
1,1,1,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 03-06-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 03-06-2022
Giải tám 40
Giải bảy 538
Giải sáu 3704 6451 1698
Giải năm 6324
Giải bốn 21282 45629 57898 94736
78967 49620 69251
Giải ba 14905 15181
Giải nhì 45838
Giải nhất 54775
Đặc biệt 454635
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 0,4,9
3 5,6,8,8
4 0
5 1,1
6 7
7 5
8 1,2
9 8,8
Đầu Đuôi
2,4 0
5,5,8 1
8 2
3
0,2 4
0,3,7 5
3 6
6 7
3,3,9,9 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 27-05-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 27-05-2022
Giải tám 43
Giải bảy 019
Giải sáu 0695 8907 3670
Giải năm 9194
Giải bốn 68554 96752 89234 74785
54458 43234 13948
Giải ba 90511 40726
Giải nhì 90361
Giải nhất 79892
Đặc biệt 045852
Đầu Đuôi
0 7
1 1,9
2 6
3 4,4
4 3,8
5 2,2,4,8
6 1
7 0
8 5
9 2,4,5
Đầu Đuôi
7 0
1,6 1
5,5,9 2
4 3
3,3,5,9 4
8,9 5
2 6
0 7
4,5 8
1 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 20-05-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 20-05-2022
Giải tám 19
Giải bảy 487
Giải sáu 6567 8375 8188
Giải năm 0292
Giải bốn 49282 69055 46105 76463
93901 77634 96864
Giải ba 46283 33278
Giải nhì 53338
Giải nhất 89676
Đặc biệt 058785
Đầu Đuôi
0 1,5
1 9
2
3 4,8
4
5 5
6 3,4,7
7 5,6,8
8 2,3,5,7,8
9 2
Đầu Đuôi
0
0 1
8,9 2
6,8 3
3,6 4
0,5,7,8 5
7 6
6,8 7
3,7,8 8
1 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 13-05-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 13-05-2022
Giải tám 45
Giải bảy 969
Giải sáu 8362 9255 4462
Giải năm 1753
Giải bốn 67531 82468 95536 86312
35784 68006 03972
Giải ba 77229 38654
Giải nhì 99687
Giải nhất 24043
Đặc biệt 918861
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 9
3 1,6
4 3,5
5 3,4,5
6 1,2,2,8,9
7 2
8 4,7
9
Đầu Đuôi
0
3,6 1
1,6,6,7 2
4,5 3
5,8 4
4,5 5
0,3 6
8 7
6 8
2,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 06-05-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 06-05-2022
Giải tám 02
Giải bảy 186
Giải sáu 2629 3117 3938
Giải năm 8463
Giải bốn 24809 73731 48282 69902
61518 60019 33392
Giải ba 37517 39266
Giải nhì 48329
Giải nhất 33190
Đặc biệt 848488
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 7,7,8,9
2 9,9
3 1,8
4
5
6 3,6
7
8 2,6,8
9 0,2
Đầu Đuôi
9 0
3 1
0,0,8,9 2
6 3
4
5
6,8 6
1,1 7
1,3,8 8
0,1,2,2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 15-04-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 15-04-2022
Giải tám 12
Giải bảy 846
Giải sáu 6469 2191 5058
Giải năm 5466
Giải bốn 00194 01778 72592 26455
41649 34885 07466
Giải ba 38238 09515
Giải nhì 70515
Giải nhất 98091
Đặc biệt 827426
Đầu Đuôi
0
1 2,5,5
2 6
3 8
4 6,9
5 5,8
6 6,6,9
7 8
8 5
9 1,1,2,4
Đầu Đuôi
0
9,9 1
1,9 2
3
9 4
1,1,5,8 5
2,4,6,6 6
7
3,5,7 8
4,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 08-04-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 08-04-2022
Giải tám 83
Giải bảy 563
Giải sáu 8260 1230 5374
Giải năm 5906
Giải bốn 57635 04458 30577 73470
98968 20274 77622
Giải ba 07677 54317
Giải nhì 24676
Giải nhất 95011
Đặc biệt 236193
Đầu Đuôi
0 6
1 1,7
2 2
3 0,5
4
5 8
6 0,3,8
7 0,4,4,6,7,7
8 3
9 3
Đầu Đuôi
3,6,7 0
1 1
2 2
6,8,9 3
7,7 4
3 5
0,7 6
1,7,7 7
5,6 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 01-04-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 01-04-2022
Giải tám 88
Giải bảy 652
Giải sáu 2538 1580 2190
Giải năm 6820
Giải bốn 21398 60068 88311 89169
84598 00904 11754
Giải ba 82294 90486
Giải nhì 67227
Giải nhất 91622
Đặc biệt 471381
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 0,2,7
3 8
4
5 2,4
6 8,9
7
8 0,1,6,8
9 0,4,8,8
Đầu Đuôi
2,8,9 0
1,8 1
2,5 2
3
0,5,9 4
5
8 6
2 7
3,6,8,9,9 8
6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-03-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-03-2022
Giải tám 50
Giải bảy 261
Giải sáu 8954 6796 1948
Giải năm 9094
Giải bốn 59550 20931 05120 68322
33655 79322 37649
Giải ba 99544 16240
Giải nhì 22077
Giải nhất 40526
Đặc biệt 956634
Đầu Đuôi
0
1
2 0,2,2,6
3 1,4
4 0,4,8,9
5 0,0,4,5
6 1
7 7
8
9 4,6
Đầu Đuôi
2,4,5,5 0
3,6 1
2,2 2
3
3,4,5,9 4
5 5
2,9 6
7 7
4 8
4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 18-03-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 18-03-2022
Giải tám 17
Giải bảy 157
Giải sáu 5351 2928 5556
Giải năm 9785
Giải bốn 10158 79311 75565 00014
26746 74576 21553
Giải ba 23259 28514
Giải nhì 00712
Giải nhất 54650
Đặc biệt 191488
Đầu Đuôi
0
1 1,2,4,4,7
2 8
3
4 6
5 0,1,3,6,7,8,9
6 5
7 6
8 5,8
9
Đầu Đuôi
5 0
1,5 1
1 2
5 3
1,1 4
6,8 5
4,5,7 6
1,5 7
2,5,8 8
5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 11-03-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 11-03-2022
Giải tám 03
Giải bảy 258
Giải sáu 4881 1195 5844
Giải năm 0043
Giải bốn 25331 34904 58306 83851
40126 38718 09110
Giải ba 45695 58168
Giải nhì 99222
Giải nhất 98935
Đặc biệt 379063
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 0,8
2 2,6
3 1,5
4 3,4
5 1,8
6 3,8
7
8 1
9 5,5
Đầu Đuôi
1 0
3,5,8 1
2 2
0,4,6 3
0,4 4
3,9,9 5
0,2 6
7
1,5,6 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 04-03-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 04-03-2022
Giải tám 58
Giải bảy 127
Giải sáu 5638 1867 5839
Giải năm 3351
Giải bốn 95099 58599 55360 84331
08008 16275 74173
Giải ba 33564 00292
Giải nhì 39282
Giải nhất 11297
Đặc biệt 931989
Đầu Đuôi
0 8
1
2 7
3 1,8,9
4
5 1,8
6 0,4,7
7 3,5
8 2,9
9 2,7,9,9
Đầu Đuôi
6 0
3,5 1
8,9 2
7 3
6 4
7 5
6
2,6,9 7
0,3,5 8
3,8,9,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-02-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-02-2022
Giải tám 73
Giải bảy 980
Giải sáu 5231 0324 0275
Giải năm 1155
Giải bốn 93921 92563 77325 79473
08384 42507 63344
Giải ba 10533 63069
Giải nhì 58555
Giải nhất 61498
Đặc biệt 131544
Đầu Đuôi
0 7
1
2 1,4,5
3 1,3
4 4,4
5 5,5
6 3,9
7 3,3,5
8 0,4
9 8
Đầu Đuôi
8 0
2,3 1
2
3,6,7,7 3
2,4,4,8 4
2,5,5,7 5
6
0 7
9 8
6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 18-02-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 18-02-2022
Giải tám 00
Giải bảy 461
Giải sáu 9715 7399 8455
Giải năm 7840
Giải bốn 13323 02918 55725 07889
93357 52122 54789
Giải ba 35101 45260
Giải nhì 29888
Giải nhất 27610
Đặc biệt 767743
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,5,8
2 2,3,5
3
4 0,3
5 5,7
6 0,1
7
8 8,9,9
9 9
Đầu Đuôi
0,1,4,6 0
0,6 1
2 2
2,4 3
4
1,2,5 5
6
5 7
1,8 8
8,8,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 11-02-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 11-02-2022
Giải tám 93
Giải bảy 848
Giải sáu 6560 3566 2799
Giải năm 8124
Giải bốn 75291 88216 79970 79908
59067 85810 53621
Giải ba 03104 97357
Giải nhì 38874
Giải nhất 53713
Đặc biệt 742615
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,3,5,6
2 1,4
3
4 8
5 7
6 0,6,7
7 0,4
8
9 1,3,9
Đầu Đuôi
1,6,7 0
2,9 1
2
1,9 3
0,2,7 4
1 5
1,6 6
5,6 7
0,4 8
9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 04-02-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 04-02-2022
Giải tám 98
Giải bảy 543
Giải sáu 1583 2757 4768
Giải năm 4853
Giải bốn 33692 66356 53405 94033
60312 29186 33683
Giải ba 19064 71833
Giải nhì 68274
Giải nhất 61493
Đặc biệt 745485
Đầu Đuôi
0 5
1 2
2
3 3,3
4 3
5 3,6,7
6 4,8
7 4
8 3,3,5,6
9 2,3,8
Đầu Đuôi
0
1
1,9 2
3,3,4,5,8,8,9 3
6,7 4
0,8 5
5,8 6
5 7
6,9 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 28-01-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 28-01-2022
Giải tám 35
Giải bảy 621
Giải sáu 4200 4090 2293
Giải năm 5149
Giải bốn 28381 88873 60464 10432
41189 22750 61420
Giải ba 24934 34226
Giải nhì 60418
Giải nhất 91142
Đặc biệt 656106
Đầu Đuôi
0 0,6
1 8
2 0,1,6
3 2,4,5
4 2,9
5 0
6 4
7 3
8 1,9
9 0,3
Đầu Đuôi
0,2,5,9 0
2,8 1
3,4 2
7,9 3
3,6 4
3 5
0,2 6
7
1 8
4,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 21-01-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 21-01-2022
Giải tám 89
Giải bảy 834
Giải sáu 4174 6280 1953
Giải năm 2661
Giải bốn 36357 54965 99265 86522
56265 36432 57525
Giải ba 34356 05675
Giải nhì 73186
Giải nhất 07336
Đặc biệt 290538
Đầu Đuôi
0
1
2 2,5
3 2,4,6,8
4
5 3,6,7
6 1,5,5,5
7 4,5
8 0,6,9
9
Đầu Đuôi
8 0
6 1
2,3 2
5 3
3,7 4
2,6,6,6,7 5
3,5,8 6
5 7
3 8
8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 14-01-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 14-01-2022
Giải tám 45
Giải bảy 681
Giải sáu 9472 1997 5018
Giải năm 7412
Giải bốn 56237 17204 74850 65783
12712 74824 83718
Giải ba 05908 60207
Giải nhì 86017
Giải nhất 62642
Đặc biệt 042902
Đầu Đuôi
0 2,4,7,8
1 2,2,7,8,8
2 4
3 7
4 2,5
5 0
6
7 2
8 1,3
9 7
Đầu Đuôi
5 0
8 1
0,1,1,4,7 2
8 3
0,2 4
4 5
6
0,1,3,9 7
0,1,1 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 07-01-2022

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 07-01-2022
Giải tám 84
Giải bảy 099
Giải sáu 1340 1797 2531
Giải năm 3993
Giải bốn 43886 64084 48171 07860
44327 62616 10849
Giải ba 01859 17195
Giải nhì 83787
Giải nhất 86095
Đặc biệt 135363
Đầu Đuôi
0
1 6
2 7
3 1
4 0,9
5 9
6 0,3
7 1
8 4,4,6,7
9 3,5,5,7,9
Đầu Đuôi
4,6 0
3,7 1
2
6,9 3
8,8 4
9,9 5
1,8 6
2,8,9 7
8
4,5,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 31-12-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 31-12-2021
Giải tám 59
Giải bảy 614
Giải sáu 0694 3527 1423
Giải năm 7214
Giải bốn 37977 41670 12516 63325
70828 87844 44385
Giải ba 94729 38330
Giải nhì 41872
Giải nhất 34683
Đặc biệt 425326
Đầu Đuôi
0
1 4,4,6
2 3,5,6,7,8,9
3 0
4 4
5 9
6
7 0,2,7
8 3,5
9 4
Đầu Đuôi
3,7 0
1
7 2
2,8 3
1,1,4,9 4
2,8 5
1,2 6
2,7 7
2 8
2,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 24-12-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 24-12-2021
Giải tám 57
Giải bảy 864
Giải sáu 5409 0964 2353
Giải năm 2904
Giải bốn 44845 51179 89016 14462
31204 16188 64470
Giải ba 40534 84556
Giải nhì 50781
Giải nhất 19913
Đặc biệt 395598
Đầu Đuôi
0 4,4,9
1 3,6
2
3 4
4 5
5 3,6,7
6 2,4,4
7 0,9
8 1,8
9 8
Đầu Đuôi
7 0
8 1
6 2
1,5 3
0,0,3,6,6 4
4 5
1,5 6
5 7
8,9 8
0,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 17-12-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 17-12-2021
Giải tám 33
Giải bảy 748
Giải sáu 6379 4060 6131
Giải năm 8520
Giải bốn 24846 55798 16911 76433
39612 03605 42709
Giải ba 77268 99453
Giải nhì 89712
Giải nhất 95266
Đặc biệt 556924
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,2,2
2 0,4
3 1,3,3
4 6,8
5 3
6 0,6,8
7 9
8
9 8
Đầu Đuôi
2,6 0
1,3 1
1,1 2
3,3,5 3
2 4
0 5
4,6 6
7
4,6,9 8
0,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 10-12-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 10-12-2021
Giải tám 78
Giải bảy 152
Giải sáu 5833 4320 9936
Giải năm 9277
Giải bốn 80880 80570 41631 24384
59366 71998 94908
Giải ba 90539 72829
Giải nhì 90067
Giải nhất 41832
Đặc biệt 320891
Đầu Đuôi
0 8
1
2 0,9
3 1,2,3,6,9
4
5 2
6 6,7
7 0,7,8
8 0,4
9 1,8
Đầu Đuôi
2,7,8 0
3,9 1
3,5 2
3 3
8 4
5
3,6 6
6,7 7
0,7,9 8
2,3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 03-12-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 03-12-2021
Giải tám 19
Giải bảy 504
Giải sáu 1900 9409 5188
Giải năm 5219
Giải bốn 53547 33512 72856 12613
49415 66763 33891
Giải ba 49231 21415
Giải nhì 78818
Giải nhất 54521
Đặc biệt 034652
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 2,3,5,5,8,9,9
2 1
3 1
4 7
5 2,6
6 3
7
8 8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
2,3,9 1
1,5 2
1,6 3
0 4
1,1 5
5 6
4 7
1,8 8
0,1,1 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 26-11-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 26-11-2021
Giải tám 03
Giải bảy 102
Giải sáu 4015 8917 2999
Giải năm 0087
Giải bốn 55079 42220 07400 56221
04203 75004 72241
Giải ba 21014 74948
Giải nhì 34916
Giải nhất 28460
Đặc biệt 813796
Đầu Đuôi
0 0,2,3,3,4
1 4,5,6,7
2 0,1
3
4 1,8
5
6 0
7 9
8 7
9 6,9
Đầu Đuôi
0,2,6 0
2,4 1
0 2
0,0 3
0,1 4
1 5
1,9 6
1,8 7
4 8
7,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 19-11-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 19-11-2021
Giải tám 01
Giải bảy 931
Giải sáu 0320 4294 7264
Giải năm 1813
Giải bốn 64098 14073 77330 04302
34048 31380 90454
Giải ba 12488 60235
Giải nhì 28229
Giải nhất 78992
Đặc biệt 200426
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2 0,6,9
3 0,1,5
4 8
5 4
6 4
7 3
8 0,8
9 2,4,8
Đầu Đuôi
2,3,8 0
0,3 1
0,9 2
1,7 3
5,6,9 4
3 5
2 6
7
4,8,9 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-11-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-11-2021
Giải tám 39
Giải bảy 829
Giải sáu 1079 4296 0002
Giải năm 8229
Giải bốn 22031 80646 24420 96195
85493 76270 51437
Giải ba 70695 90939
Giải nhì 58276
Giải nhất 44305
Đặc biệt 486725
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2 0,5,9,9
3 1,7,9,9
4 6
5
6
7 0,6,9
8
9 3,5,5,6
Đầu Đuôi
2,7 0
3 1
0 2
9 3
4
0,2,9,9 5
4,7,9 6
3 7
8
2,2,3,3,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-11-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-11-2021
Giải tám 23
Giải bảy 485
Giải sáu 8150 5088 6709
Giải năm 4711
Giải bốn 91773 97604 09870 82149
28693 46454 67611
Giải ba 06669 43695
Giải nhì 66315
Giải nhất 06791
Đặc biệt 010000
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 1,1,5
2 3
3
4 9
5 0,4
6 9
7 0,3
8 5,8
9 1,3,5
Đầu Đuôi
0,5,7 0
1,1,9 1
2
2,7,9 3
0,5 4
1,8,9 5
6
7
8 8
0,4,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 29-10-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 29-10-2021
Giải tám 44
Giải bảy 717
Giải sáu 3827 3874 4523
Giải năm 5807
Giải bốn 86111 79216 98806 19428
50755 49335 07804
Giải ba 41202 57405
Giải nhì 81293
Giải nhất 03208
Đặc biệt 055277
Đầu Đuôi
0 2,4,5,6,7,8
1 1,6,7
2 3,7,8
3 5
4 4
5 5
6
7 4,7
8
9 3
Đầu Đuôi
0
1 1
0 2
2,9 3
0,4,7 4
0,3,5 5
0,1 6
0,1,2,7 7
0,2 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 22-10-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 22-10-2021
Giải tám 46
Giải bảy 264
Giải sáu 3239 6659 9275
Giải năm 6825
Giải bốn 58843 37948 44683 14807
54719 06402 42624
Giải ba 71308 14967
Giải nhì 09902
Giải nhất 42000
Đặc biệt 670059
Đầu Đuôi
0 0,2,2,7,8
1 9
2 4,5
3 9
4 3,6,8
5 9,9
6 4,7
7 5
8 3
9
Đầu Đuôi
0 0
1
0,0 2
4,8 3
2,6 4
2,7 5
4 6
0,6 7
0,4 8
1,3,5,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-07-2021
Giải tám 87
Giải bảy 880
Giải sáu 1764 6482 3223
Giải năm 3356
Giải bốn 27207 93201 69866 63367
60709 06017 58528
Giải ba 59196 49426
Giải nhì 12941
Giải nhất 94454
Đặc biệt 531312
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 2,7
2 3,6,8
3
4 1
5 4,6
6 4,6,7
7
8 0,2,7
9 6
Đầu Đuôi
8 0
0,4 1
1,8 2
2 3
5,6 4
5
2,5,6,9 6
0,1,6,8 7
2 8
0 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-06-2021
Giải tám 80
Giải bảy 553
Giải sáu 1829 6039 0350
Giải năm 1848
Giải bốn 65566 27185 48332 68600
98996 02065 53130
Giải ba 60771 56060
Giải nhì 91112
Giải nhất 24143
Đặc biệt 707542
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 9
3 0,2,9
4 2,3,8
5 0,3
6 0,5,6
7 1
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
0,3,5,6,8 0
7 1
1,3,4 2
4,5 3
4
6,8 5
6,9 6
7
4 8
2,3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 18-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 18-06-2021
Giải tám 14
Giải bảy 682
Giải sáu 4382 2304 9015
Giải năm 9004
Giải bốn 86876 63714 24839 14157
89783 70727 46330
Giải ba 16084 47507
Giải nhì 68405
Giải nhất 26342
Đặc biệt 829097
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7
1 4,4,5
2 7
3 0,9
4 2
5 7
6
7 6
8 2,2,3,4
9 7
Đầu Đuôi
3 0
1
4,8,8 2
8 3
0,0,1,1,8 4
0,1 5
7 6
0,2,5,9 7
8
3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 11-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 11-06-2021
Giải tám 32
Giải bảy 667
Giải sáu 6581 4868 9906
Giải năm 8624
Giải bốn 59909 47076 87815 86377
83296 88877 95094
Giải ba 07504 05889
Giải nhì 05557
Giải nhất 22604
Đặc biệt 052296
Đầu Đuôi
0 4,4,6,9
1 5
2 4
3 2
4
5 7
6 7,8
7 6,7,7
8 1,9
9 4,6,6
Đầu Đuôi
0
8 1
3 2
3
0,0,2,9 4
1 5
0,7,9,9 6
5,6,7,7 7
6 8
0,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 04-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 04-06-2021
Giải tám 10
Giải bảy 319
Giải sáu 1093 6532 9835
Giải năm 7752
Giải bốn 53616 38448 81294 74023
80294 80672 24277
Giải ba 79215 58868
Giải nhì 65952
Giải nhất 10169
Đặc biệt 548226
Đầu Đuôi
0
1 0,5,6,9
2 3,6
3 2,5
4 8
5 2,2
6 8,9
7 2,7
8
9 3,4,4
Đầu Đuôi
1 0
1
3,5,5,7 2
2,9 3
9,9 4
1,3 5
1,2 6
7 7
4,6 8
1,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 28-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 28-05-2021
Giải tám 96
Giải bảy 793
Giải sáu 7671 2875 8418
Giải năm 6603
Giải bốn 23845 83288 98317 22828
91880 14897 12143
Giải ba 61714 61646
Giải nhì 47542
Giải nhất 42348
Đặc biệt 080453
Đầu Đuôi
0 3
1 4,7,8
2 8
3
4 2,3,5,6,8
5 3
6
7 1,5
8 0,8
9 3,6,7
Đầu Đuôi
8 0
7 1
4 2
0,4,5,9 3
1 4
4,7 5
4,9 6
1,9 7
1,2,4,8 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 21-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 21-05-2021
Giải tám 73
Giải bảy 434
Giải sáu 0415 6928 1636
Giải năm 0726
Giải bốn 77430 13077 08135 62017
09778 63604 30768
Giải ba 15543 60144
Giải nhì 06494
Giải nhất 59443
Đặc biệt 090253
Đầu Đuôi
0 4
1 5,7
2 6,8
3 0,4,5,6
4 3,3,4
5 3
6 8
7 3,7,8
8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
1
2
4,4,5,7 3
0,3,4,9 4
1,3 5
2,3 6
1,7 7
2,6,7 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 14-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 14-05-2021
Giải tám 80
Giải bảy 596
Giải sáu 7723 7108 2905
Giải năm 4124
Giải bốn 75579 69251 19064 24861
69777 94185 03372
Giải ba 18345 98496
Giải nhì 32502
Giải nhất 38817
Đặc biệt 797127
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 7
2 3,4,7
3
4 5
5 1
6 1,4
7 2,7,9
8 0,5
9 6,6
Đầu Đuôi
8 0
5,6 1
0,7 2
2 3
2,6 4
0,4,8 5
9,9 6
1,2,7 7
0 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 07-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 07-05-2021
Giải tám 43
Giải bảy 663
Giải sáu 3229 2437 3417
Giải năm 4846
Giải bốn 96114 90357 53247 31123
76500 97822 28675
Giải ba 17678 77640
Giải nhì 07696
Giải nhất 09068
Đặc biệt 092951
Đầu Đuôi
0 0
1 4,7
2 2,3,9
3 7
4 0,3,6,7
5 1,7
6 3,8
7 5,8