Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-11-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 26-11-2023
Giải tám 32
Giải bảy 899
Giải sáu 3006 4462 5122
Giải năm 7880
Giải bốn 32050 49265 14855 30012
87558 59702 46319
Giải ba 87309 89145
Giải nhì 04196
Giải nhất 76685
Đặc biệt 094895
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 2,9
2 2
3 2
4 5
5 0,5,8
6 2,5
7
8 0,5
9 5,6,9
Đầu Đuôi
5,8 0
1
0,1,2,3,6 2
3
4
4,5,6,8,9 5
0,9 6
7
5 8
0,1,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-11-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 19-11-2023
Giải tám 81
Giải bảy 362
Giải sáu 6771 9478 5476
Giải năm 8151
Giải bốn 39616 52892 10892 57944
22628 58507 82160
Giải ba 29844 51297
Giải nhì 82800
Giải nhất 45805
Đặc biệt 710668
Đầu Đuôi
0 0,5,7
1 6
2 8
3
4 4,4
5 1
6 0,2,8
7 1,6,8
8 1
9 2,2,7
Đầu Đuôi
0,6 0
5,7,8 1
6,9,9 2
3
4,4 4
0 5
1,7 6
0,9 7
2,6,7 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-11-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 12-11-2023
Giải tám 18
Giải bảy 851
Giải sáu 6340 7273 3277
Giải năm 8739
Giải bốn 55280 39737 19894 58603
12171 33689 87346
Giải ba 22723 72074
Giải nhì 43603
Giải nhất 00309
Đặc biệt 647492
Đầu Đuôi
0 3,3,9
1 8
2 3
3 7,9
4 0,6
5 1
6
7 1,3,4,7
8 0,9
9 2,4
Đầu Đuôi
4,8 0
5,7 1
9 2
0,0,2,7 3
7,9 4
5
4 6
3,7 7
1 8
0,3,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-11-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 05-11-2023
Giải tám 96
Giải bảy 767
Giải sáu 6837 7572 8765
Giải năm 2707
Giải bốn 93594 80337 52171 92866
18887 97016 30933
Giải ba 18456 16016
Giải nhì 55622
Giải nhất 77677
Đặc biệt 413022
Đầu Đuôi
0 7
1 6,6
2 2,2
3 3,7,7
4
5 6
6 5,6,7
7 1,2,7
8 7
9 4,6
Đầu Đuôi
0
7 1
2,2,7 2
3 3
9 4
6 5
1,1,5,6,9 6
0,3,3,6,7,8 7
8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-10-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 29-10-2023
Giải tám 07
Giải bảy 992
Giải sáu 9140 1159 7211
Giải năm 1652
Giải bốn 58119 83998 95961 48419
92069 14697 01244
Giải ba 98889 44072
Giải nhì 08479
Giải nhất 11451
Đặc biệt 070271
Đầu Đuôi
0 7
1 1,9,9
2
3
4 0,4
5 1,2,9
6 1,9
7 1,2,9
8 9
9 2,7,8
Đầu Đuôi
4 0
1,5,6,7 1
5,7,9 2
3
4 4
5
6
0,9 7
9 8
1,1,5,6,7,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 22-10-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 22-10-2023
Giải tám 99
Giải bảy 077
Giải sáu 6098 7533 3134
Giải năm 6521
Giải bốn 65053 02249 37407 45285
47339 67162 32212
Giải ba 50578 23361
Giải nhì 22344
Giải nhất 76934
Đặc biệt 027100
Đầu Đuôi
0 0,7
1 2
2 1
3 3,4,4,9
4 4,9
5 3
6 1,2
7 7,8
8 5
9 8,9
Đầu Đuôi
0 0
2,6 1
1,6 2
3,5 3
3,3,4 4
8 5
6
0,7 7
7,9 8
3,4,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15-10-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 15-10-2023
Giải tám 11
Giải bảy 331
Giải sáu 3800 3521 8689
Giải năm 5648
Giải bốn 33820 08657 99737 30474
75329 31663 12754
Giải ba 64459 68994
Giải nhì 05616
Giải nhất 31695
Đặc biệt 198112
Đầu Đuôi
0 0
1 1,2,6
2 0,1,9
3 1,7
4 8
5 4,7,9
6 3
7 4
8 9
9 4,5
Đầu Đuôi
0,2 0
1,2,3 1
1 2
6 3
5,7,9 4
9 5
1 6
3,5 7
4 8
2,5,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 08-10-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 08-10-2023
Giải tám 44
Giải bảy 045
Giải sáu 0477 8524 4987
Giải năm 2354
Giải bốn 36175 65501 46616 00796
96054 90040 73448
Giải ba 61799 69281
Giải nhì 36821
Giải nhất 61521
Đặc biệt 574660
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 1,1,4
3
4 0,4,5,8
5 4,4
6 0
7 5,7
8 1,7
9 6,9
Đầu Đuôi
4,6 0
0,2,2,8 1
2
3
2,4,5,5 4
4,7 5
1,9 6
7,8 7
4 8
9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 01-10-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 01-10-2023
Giải tám 98
Giải bảy 014
Giải sáu 0698 6849 8483
Giải năm 2062
Giải bốn 07151 74534 60329 78142
22566 38163 20544
Giải ba 51489 99615
Giải nhì 92952
Giải nhất 94835
Đặc biệt 724394
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 9
3 4,5
4 2,4,9
5 1,2
6 2,3,6
7
8 3,9
9 4,8,8
Đầu Đuôi
0
5 1
4,5,6 2
6,8 3
1,3,4,9 4
1,3 5
6 6
7
9,9 8
2,4,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 24-09-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 24-09-2023
Giải tám 89
Giải bảy 432
Giải sáu 1782 7888 7384
Giải năm 1191
Giải bốn 71056 36825 72523 25682
01355 91309 40096
Giải ba 87069 79801
Giải nhì 89246
Giải nhất 20066
Đặc biệt 514448
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2 3,5
3 2
4 6,8
5 5,6
6 6,9
7
8 2,2,4,8,9
9 1,6
Đầu Đuôi
0
0,9 1
3,8,8 2
2 3
8 4
2,5 5
4,5,6,9 6
7
4,8 8
0,6,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 17-09-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 17-09-2023
Giải tám 17
Giải bảy 838
Giải sáu 7702 0251 7593
Giải năm 5426
Giải bốn 06068 49805 18818 23475
38303 04831 13830
Giải ba 05285 12231
Giải nhì 38168
Giải nhất 02962
Đặc biệt 050246
Đầu Đuôi
0 2,3,5
1 7,8
2 6
3 0,1,1,8
4 6
5 1
6 2,8,8
7 5
8 5
9 3
Đầu Đuôi
3 0
3,3,5 1
0,6 2
0,9 3
4
0,7,8 5
2,4 6
1 7
1,3,6,6 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 10-09-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 10-09-2023
Giải tám 09
Giải bảy 773
Giải sáu 8659 1875 2416
Giải năm 8859
Giải bốn 94952 44054 96874 33631
07452 18481 62910
Giải ba 50818 73315
Giải nhì 88200
Giải nhất 38434
Đặc biệt 926219
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0,5,6,8,9
2
3 1,4
4
5 2,2,4,9,9
6
7 3,4,5
8 1
9
Đầu Đuôi
0,1 0
3,8 1
5,5 2
7 3
3,5,7 4
1,7 5
1 6
7
1 8
0,1,5,5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 03-09-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 03-09-2023
Giải tám 11
Giải bảy 135
Giải sáu 5827 1013 6823
Giải năm 1842
Giải bốn 20943 37552 76133 06138
19278 96434 88916
Giải ba 08703 42718
Giải nhì 60530
Giải nhất 61163
Đặc biệt 629329
Đầu Đuôi
0 3
1 1,3,6,8
2 3,7,9
3 0,3,4,5,8
4 2,3
5 2
6 3
7 8
8
9
Đầu Đuôi
3 0
1 1
4,5 2
0,1,2,3,4,6 3
3 4
3 5
1 6
2 7
1,3,7 8
2 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-08-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 27-08-2023
Giải tám 08
Giải bảy 219
Giải sáu 1177 7113 7086
Giải năm 7494
Giải bốn 78257 26199 15152 92368
75916 02973 44662
Giải ba 86447 52915
Giải nhì 66842
Giải nhất 32135
Đặc biệt 994132
Đầu Đuôi
0 8
1 3,5,6,9
2
3 2,5
4 2,7
5 2,7
6 2,8
7 3,7
8 6
9 4,9
Đầu Đuôi
0
1
3,4,5,6 2
1,7 3
9 4
1,3 5
1,8 6
4,5,7 7
0,6 8
1,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 13-08-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 13-08-2023
Giải tám 60
Giải bảy 598
Giải sáu 3021 6343 0522
Giải năm 8935
Giải bốn 34181 17839 10403 77496
12304 06932 03903
Giải ba 03518 12476
Giải nhì 69093
Giải nhất 84660
Đặc biệt 810727
Đầu Đuôi
0 3,3,4
1 8
2 1,2,7
3 2,5,9
4 3
5
6 0,0
7 6
8 1
9 3,6,8
Đầu Đuôi
6,6 0
2,8 1
2,3 2
0,0,4,9 3
0 4
3 5
7,9 6
2 7
1,9 8
3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 30-07-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 30-07-2023
Giải tám 84
Giải bảy 807
Giải sáu 1599 8273 0240
Giải năm 0623
Giải bốn 95084 89292 73737 39858
45678 46101 94679
Giải ba 92114 61985
Giải nhì 23020
Giải nhất 82488
Đặc biệt 973128
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4
2 0,3,8
3 7
4 0
5 8
6
7 3,8,9
8 4,4,5,8
9 2,9
Đầu Đuôi
2,4 0
0 1
9 2
2,7 3
1,8,8 4
8 5
6
0,3 7
2,5,7,8 8
7,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-07-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 16-07-2023
Giải tám 36
Giải bảy 286
Giải sáu 3079 1077 0575
Giải năm 9037
Giải bốn 94592 47342 94216 02345
69602 68199 95529
Giải ba 32028 73198
Giải nhì 79037
Giải nhất 83177
Đặc biệt 325477
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2 8,9
3 6,7,7
4 2,5
5
6
7 5,7,7,7,9
8 6
9 2,8,9
Đầu Đuôi
0
1
0,4,9 2
3
4
4,7 5
1,3,8 6
3,3,7,7,7 7
2,9 8
2,7,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 02-07-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 02-07-2023
Giải tám 40
Giải bảy 152
Giải sáu 1363 7896 0009
Giải năm 3046
Giải bốn 79444 40820 04988 80508
37215 58031 18787
Giải ba 88508 68535
Giải nhì 30042
Giải nhất 61188
Đặc biệt 614970
Đầu Đuôi
0 8,8,9
1 5
2 0
3 1,5
4 0,2,4,6
5 2
6 3
7 0
8 7,8,8
9 6
Đầu Đuôi
2,4,7 0
3 1
4,5 2
6 3
4 4
1,3 5
4,9 6
8 7
0,0,8,8 8
0 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25-06-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 25-06-2023
Giải tám 44
Giải bảy 550
Giải sáu 3511 7137 9961
Giải năm 3150
Giải bốn 31411 28478 91853 33485
19568 31793 76061
Giải ba 41203 61297
Giải nhì 90016
Giải nhất 91781
Đặc biệt 177448
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,6
2
3 7
4 4,8
5 0,0,3
6 1,1,8
7 8
8 1,5
9 3,7
Đầu Đuôi
5,5 0
1,1,6,6,8 1
2
0,5,9 3
4 4
8 5
1 6
3,9 7
4,6,7 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 18-06-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 18-06-2023
Giải tám 30
Giải bảy 948
Giải sáu 4615 5573 9103
Giải năm 6922
Giải bốn 64075 55312 81922 94540
27965 99574 98185
Giải ba 97093 64630
Giải nhì 67097
Giải nhất 97570
Đặc biệt 021247
Đầu Đuôi
0 3
1 2,5
2 2,2
3 0,0
4 0,7,8
5
6 5
7 0,3,4,5
8 5
9 3,7
Đầu Đuôi
3,3,4,7 0
1
1,2,2 2
0,7,9 3
7 4
1,6,7,8 5
6
4,9 7
4 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11-06-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 11-06-2023
Giải tám 00
Giải bảy 726
Giải sáu 1656 2405 8240
Giải năm 5136
Giải bốn 75568 45251 62121 97331
31789 61050 48863
Giải ba 38833 63870
Giải nhì 32251
Giải nhất 68436
Đặc biệt 128191
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 1,6
3 1,3,6,6
4 0
5 0,1,1,6
6 3,8
7 0
8 9
9 1
Đầu Đuôi
0,4,5,7 0
2,3,5,5,9 1
2
3,6 3
4
0 5
2,3,3,5 6
7
6 8
8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-06-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 04-06-2023
Giải tám 35
Giải bảy 694
Giải sáu 5704 6837 1529
Giải năm 7108
Giải bốn 07713 00139 87898 00553
85539 61542 57346
Giải ba 52190 09635
Giải nhì 69890
Giải nhất 23947
Đặc biệt 585165
Đầu Đuôi
0 4,8
1 3
2 9
3 5,5,7,9,9
4 2,6,7
5 3
6 5
7
8
9 0,0,4,8
Đầu Đuôi
9,9 0
1
4 2
1,5 3
0,9 4
3,3,6 5
4 6
3,4 7
0,9 8
2,3,3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-05-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 28-05-2023
Giải tám 82
Giải bảy 497
Giải sáu 5152 3075 9573
Giải năm 4705
Giải bốn 13195 19840 58854 06985
90936 04846 75946
Giải ba 12975 62157
Giải nhì 35479
Giải nhất 47338
Đặc biệt 230897
Đầu Đuôi
0 5
1
2
3 6,8
4 0,6,6
5 2,4,7
6
7 3,5,5,9
8 2,5
9 5,7,7
Đầu Đuôi
4 0
1
5,8 2
7 3
5 4
0,7,7,8,9 5
3,4,4 6
5,9,9 7
3 8
7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-05-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 21-05-2023
Giải tám 30
Giải bảy 173
Giải sáu 9968 3276 0155
Giải năm 9868
Giải bốn 43099 81772 13619 55686
08237 40341 06071
Giải ba 88656 72151
Giải nhì 93334
Giải nhất 42329
Đặc biệt 532952
Đầu Đuôi
0
1 9
2 9
3 0,4,7
4 1
5 1,2,5,6
6 8,8
7 1,2,3,6
8 6
9 9
Đầu Đuôi
3 0
4,5,7 1
5,7 2
7 3
3 4
5 5
5,7,8 6
3 7
6,6 8
1,2,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-05-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 14-05-2023
Giải tám 65
Giải bảy 115
Giải sáu 2425 8448 3632
Giải năm 0843
Giải bốn 15186 08239 37861 12371
56864 58591 47515
Giải ba 40094 37476
Giải nhì 84721
Giải nhất 03758
Đặc biệt 275671
Đầu Đuôi
0
1 5,5
2 1,5
3 2,9
4 3,8
5 8
6 1,4,5
7 1,1,6
8 6
9 1,4
Đầu Đuôi
0
2,6,7,7,9 1
3 2
4 3
6,9 4
1,1,2,6 5
7,8 6
7
4,5 8
3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-05-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 07-05-2023
Giải tám 41
Giải bảy 430
Giải sáu 4852 3231 4270
Giải năm 8102
Giải bốn 64584 86594 93276 91960
74338 93596 22084
Giải ba 07087 28582
Giải nhì 99687
Giải nhất 63937
Đặc biệt 637712
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2
3 0,1,7,8
4 1
5 2
6 0
7 0,6
8 2,4,4,7,7
9 4,6
Đầu Đuôi
3,6,7 0
3,4 1
0,1,5,8 2
3
8,8,9 4
5
7,9 6
3,8,8 7
3 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 30-04-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 30-04-2023
Giải tám 21
Giải bảy 741
Giải sáu 6690 5557 3925
Giải năm 3580
Giải bốn 66477 68702 63479 78947
10709 92512 04016
Giải ba 24980 29950
Giải nhì 87382
Giải nhất 82823
Đặc biệt 516125
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2,6
2 1,3,5,5
3
4 1,7
5 0,7
6
7 7,9
8 0,0,2
9 0
Đầu Đuôi
5,8,8,9 0
2,4 1
0,1,8 2
2 3
4
2,2 5
1 6
4,5,7 7
8
0,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 23-04-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 23-04-2023
Giải tám 74
Giải bảy 367
Giải sáu 6133 2959 6790
Giải năm 1993
Giải bốn 85793 99205 27669 32059
46998 94054 74953
Giải ba 10261 72639
Giải nhì 37152
Giải nhất 27278
Đặc biệt 945570
Đầu Đuôi
0 5
1
2
3 3,9
4
5 2,3,4,9,9
6 1,7,9
7 0,4,8
8
9 0,3,3,8
Đầu Đuôi
7,9 0
6 1
5 2
3,5,9,9 3
5,7 4
0 5
6
6 7
7,9 8
3,5,5,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-04-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 16-04-2023
Giải tám 28
Giải bảy 905
Giải sáu 5123 3820 7111
Giải năm 8419
Giải bốn 92780 13704 14842 51297
76456 30579 53191
Giải ba 13933 89434
Giải nhì 97765
Giải nhất 66568
Đặc biệt 069536
Đầu Đuôi
0 4,5
1 1,9
2 0,3,8
3 3,4,6
4 2
5 6
6 5,8
7 9
8 0
9 1,7
Đầu Đuôi
2,8 0
1,9 1
4 2
2,3 3
0,3 4
0,6 5
3,5 6
9 7
2,6 8
1,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 09-04-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 09-04-2023
Giải tám 16
Giải bảy 123
Giải sáu 3524 7959 8331
Giải năm 7124
Giải bốn 53691 60407 63540 56337
88464 58810 28531
Giải ba 48239 28137
Giải nhì 86576
Giải nhất 38601
Đặc biệt 451321
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,6
2 1,3,4,4
3 1,1,7,7,9
4 0
5 9
6 4
7 6
8
9 1
Đầu Đuôi
1,4 0
0,2,3,3,9 1
2
2 3
2,2,6 4
5
1,7 6
0,3,3 7
8
3,5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 02-04-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 02-04-2023
Giải tám 18
Giải bảy 563
Giải sáu 3995 1594 9530
Giải năm 9828
Giải bốn 94304 27965 77436 81476
08179 59621 85326
Giải ba 98453 21027
Giải nhì 36977
Giải nhất 49139
Đặc biệt 614257
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 1,6,7,8
3 0,6,9
4
5 3,7
6 3,5
7 6,7,9
8
9 4,5
Đầu Đuôi
3 0
2 1
2
5,6 3
0,9 4
6,9 5
2,3,7 6
2,5,7 7
1,2 8
3,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-03-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 26-03-2023
Giải tám 61
Giải bảy 791
Giải sáu 8259 2877 3781
Giải năm 5913
Giải bốn 28902 13925 39373 68637
20512 41192 81188
Giải ba 69866 61190
Giải nhì 44668
Giải nhất 01141
Đặc biệt 154333
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3
2 5
3 3,7
4 1
5 9
6 1,6,8
7 3,7
8 1,8
9 0,1,2
Đầu Đuôi
9 0
4,6,8,9 1
0,1,9 2
1,3,7 3
4
2 5
6 6
3,7 7
6,8 8
5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-03-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 19-03-2023
Giải tám 64
Giải bảy 759
Giải sáu 1004 6480 4005
Giải năm 4018
Giải bốn 91304 15569 14565 12033
18065 69755 17831
Giải ba 09104 69309
Giải nhì 92293
Giải nhất 90723
Đặc biệt 536469
Đầu Đuôi
0 4,4,4,5,9
1 8
2 3
3 1,3
4
5 5,9
6 4,5,5,9,9
7
8 0
9 3
Đầu Đuôi
8 0
3 1
2
2,3,9 3
0,0,0,6 4
0,5,6,6 5
6
7
1 8
0,5,6,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-03-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 12-03-2023
Giải tám 88
Giải bảy 332
Giải sáu 3742 4110 3171
Giải năm 3489
Giải bốn 37580 09096 38371 37666
11047 64349 05743
Giải ba 41195 76877
Giải nhì 01901
Giải nhất 57055
Đặc biệt 272959
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2
3 2
4 2,3,7,9
5 5,9
6 6
7 1,1,7
8 0,8,9
9 5,6
Đầu Đuôi
1,8 0
0,7,7 1
3,4 2
4 3
4
5,9 5
6,9 6
4,7 7
8 8
4,5,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-03-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 05-03-2023
Giải tám 48
Giải bảy 293
Giải sáu 2964 0102 6845
Giải năm 0317
Giải bốn 70341 25412 27705 32328
14793 23258 69344
Giải ba 66385 27344
Giải nhì 93943
Giải nhất 92340
Đặc biệt 299096
Đầu Đuôi
0 2,5
1 2,7
2 8
3
4 0,1,3,4,4,5,8
5 8
6 4
7
8 5
9 3,3,6
Đầu Đuôi
4 0
4 1
0,1 2
4,9,9 3
4,4,6 4
0,4,8 5
9 6
1 7
2,4,5 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-02-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 26-02-2023
Giải tám 95
Giải bảy 440
Giải sáu 6059 8978 3660
Giải năm 2760
Giải bốn 29030 77924 08838 71515
62579 90681 25062
Giải ba 64715 90501
Giải nhì 18160
Giải nhất 96332
Đặc biệt 737936
Đầu Đuôi
0 1
1 5,5
2 4
3 0,2,6,8
4 0
5 9
6 0,0,0,2
7 8,9
8 1
9 5
Đầu Đuôi
3,4,6,6,6 0
0,8 1
3,6 2
3
2 4
1,1,9 5
3 6
7
3,7 8
5,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-02-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 19-02-2023
Giải tám 44
Giải bảy 701
Giải sáu 8694 0035 5561
Giải năm 5079
Giải bốn 48917 59721 25117 17818
24483 49073 33370
Giải ba 28061 51967
Giải nhì 44926
Giải nhất 27032
Đặc biệt 025477
Đầu Đuôi
0 1
1 7,7,8
2 1,6
3 2,5
4 4
5
6 1,1,7
7 0,3,7,9
8 3
9 4
Đầu Đuôi
7 0
0,2,6,6 1
3 2
7,8 3
4,9 4
3 5
2 6
1,1,6,7 7
1 8
7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-02-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 12-02-2023
Giải tám 12
Giải bảy 357
Giải sáu 2488 2669 1173
Giải năm 7751
Giải bốn 24346 76476 34575 10546
26569 85084 03471
Giải ba 19258 75748
Giải nhì 20727
Giải nhất 27529
Đặc biệt 478156
Đầu Đuôi
0
1 2
2 7,9
3
4 6,6,8
5 1,6,7,8
6 9,9
7 1,3,5,6
8 4,8
9
Đầu Đuôi
0
5,7 1
1 2
7 3
8 4
7 5
4,4,5,7 6
2,5 7
4,5,8 8
2,6,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-02-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 05-02-2023
Giải tám 38
Giải bảy 830
Giải sáu 4906 6176 4204
Giải năm 0661
Giải bốn 22617 39775 83532 16230
03480 10578 52265
Giải ba 86209 43689
Giải nhì 18800
Giải nhất 66422
Đặc biệt 747128
Đầu Đuôi
0 0,4,6,9
1 7
2 2,8
3 0,0,2,8
4
5
6 1,5
7 5,6,8
8 0,9
9
Đầu Đuôi
0,3,3,8 0
6 1
2,3 2
3
0 4
6,7 5
0,7 6
1 7
2,3,7 8
0,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-01-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 29-01-2023
Giải tám 55
Giải bảy 871
Giải sáu 5083 6573 5026
Giải năm 3980
Giải bốn 91798 62792 06714 68953
63287 44801 60099
Giải ba 22914 89864
Giải nhì 59107
Giải nhất 77028
Đặc biệt 459562
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4,4
2 6,8
3
4
5 3,5
6 2,4
7 1,3
8 0,3,7
9 2,8,9
Đầu Đuôi
8 0
0,7 1
6,9 2
5,7,8 3
1,1,6 4
5 5
2 6
0,8 7
2,9 8
9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 22-01-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 22-01-2023
Giải tám 44
Giải bảy 559
Giải sáu 1334 8769 2424
Giải năm 1740
Giải bốn 54788 19863 15615 09497
95599 18769 55377
Giải ba 30839 33185
Giải nhì 05346
Giải nhất 56954
Đặc biệt 205717
Đầu Đuôi
0
1 5,7
2 4
3 4,9
4 0,4,6
5 4,9
6 3,9,9
7 7
8 5,8
9 7,9
Đầu Đuôi
4 0
1
2
6 3
2,3,4,5 4
1,8 5
4 6
1,7,9 7
8 8
3,5,6,6,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15-01-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 15-01-2023
Giải tám 56
Giải bảy 719
Giải sáu 9103 4868 4294
Giải năm 2197
Giải bốn 50665 62334 99049 22747
56982 84820 13635
Giải ba 32679 32954
Giải nhì 13430
Giải nhất 10169
Đặc biệt 623494
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 0
3 0,4,5
4 7,9
5 4,6
6 5,8,9
7 9
8 2
9 4,4,7
Đầu Đuôi
2,3 0
1
8 2
0 3
3,5,9,9 4
3,6 5
5 6
4,9 7
6 8
1,4,6,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 08-01-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 08-01-2023
Giải tám 46
Giải bảy 345
Giải sáu 5562 4189 0758
Giải năm 6692
Giải bốn 21190 79563 33127 18494
36727 95792 90897
Giải ba 01027 87317
Giải nhì 54482
Giải nhất 94928
Đặc biệt 834815
Đầu Đuôi
0
1 5,7
2 7,7,7,8
3
4 5,6
5 8
6 2,3
7
8 2,9
9 0,2,2,4,7
Đầu Đuôi
9 0
1
6,8,9,9 2
6 3
9 4
1,4 5
4 6
1,2,2,2,9 7
2,5 8
8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 01-01-2023

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 01-01-2023
Giải tám 95
Giải bảy 310
Giải sáu 8907 9492 3535
Giải năm 4594
Giải bốn 69180 34333 46859 54425
02420 87374 25317
Giải ba 86406 51077
Giải nhì 00249
Giải nhất 87430
Đặc biệt 939439
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,7
2 0,5
3 0,3,5,9
4 9
5 9
6
7 4,7
8 0
9 2,4,5
Đầu Đuôi
1,2,3,8 0
1
9 2
3 3
7,9 4
2,3,9 5
0 6
0,1,7 7
8
3,4,5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25-12-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 25-12-2022
Giải tám 44
Giải bảy 948
Giải sáu 3806 7361 2726
Giải năm 2287
Giải bốn 50659 70845 73490 58863
87787 95345 00057
Giải ba 83337 71109
Giải nhì 87240
Giải nhất 04338
Đặc biệt 837069
Đầu Đuôi
0 6,9
1
2 6
3 7,8
4 0,4,5,5,8
5 7,9
6 1,3,9
7
8 7,7
9 0
Đầu Đuôi
4,9 0
6 1
2
6 3
4 4
4,4 5
0,2 6
3,5,8,8 7
3,4 8
0,5,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 18-12-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 18-12-2022
Giải tám 75
Giải bảy 420
Giải sáu 4867 5797 2941
Giải năm 0310
Giải bốn 28883 19602 32631 79137
34397 02357 97249
Giải ba 11425 70915
Giải nhì 45858
Giải nhất 82355
Đặc biệt 096372
Đầu Đuôi
0 2
1 0,5
2 0,5
3 1,7
4 1,9
5 5,7,8
6 7
7 2,5
8 3
9 7,7
Đầu Đuôi
1,2 0
3,4 1
0,7 2
8 3
4
1,2,5,7 5
6
3,5,6,9,9 7
5 8
4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11-12-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 11-12-2022
Giải tám 66
Giải bảy 174
Giải sáu 2573 1340 0652
Giải năm 6115
Giải bốn 17682 38057 82992 01513
58323 97958 28226
Giải ba 83896 93382
Giải nhì 14850
Giải nhất 30662
Đặc biệt 585660
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2 3,6
3
4 0
5 0,2,7,8
6 0,2,6
7 3,4
8 2,2
9 2,6
Đầu Đuôi
4,5,6 0
1
5,6,8,8,9 2
1,2,7 3
7 4
1 5
2,6,9 6
5 7
5 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-12-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 04-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 506
Giải sáu 5458 5906 4902
Giải năm 7900
Giải bốn 37651 43018 93787 77756
17202 40319 44175
Giải ba 09316 87376
Giải nhì 03163
Giải nhất 01663
Đặc biệt 130716
Đầu Đuôi
0 0,2,2,6,6
1 6,6,8,9
2
3
4
5 1,6,8
6 3,3
7 3,5,6
8 7
9
Đầu Đuôi
0 0
5 1
0,0 2
6,6,7 3
4
7 5
0,0,1,1,5,7 6
8 7
1,5 8
1 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-11-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 27-11-2022
Giải tám 41
Giải bảy 393
Giải sáu 3999 7833 3507
Giải năm 4755
Giải bốn 79029 64450 26476 69380
22545 31289 50605
Giải ba 61749 63393
Giải nhì 94224
Giải nhất 14090
Đặc biệt 402338
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 4,9
3 3,8
4 1,5,9
5 0,5
6
7 6
8 0,9
9 0,3,3,9
Đầu Đuôi
5,8,9 0
4 1
2
3,9,9 3
2 4
0,4,5 5
7 6
0 7
3 8
2,4,8,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 20-11-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 20-11-2022
Giải tám 46
Giải bảy 555
Giải sáu 5026 6143 5286
Giải năm 5831
Giải bốn 32222 07661 26605 63918
31596 96484 05498
Giải ba 90189 21048
Giải nhì 63284
Giải nhất 99574
Đặc biệt 261399
Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 2,6
3 1
4 3,6,8
5 5
6 1
7 4
8 4,4,6,9
9 6,8,9
Đầu Đuôi
0
3,6 1
2 2
4 3
7,8,8 4
0,5 5
2,4,8,9 6
7
1,4,9 8
8,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 13-11-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 13-11-2022
Giải tám 12
Giải bảy 979
Giải sáu 9035 0282 5723
Giải năm 8041
Giải bốn 03937 31532 03422 26779
53949 51136 19174
Giải ba 74476 76233
Giải nhì 06793
Giải nhất 73556
Đặc biệt 101232
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,3
3 2,2,3,5,6,7
4 1,9
5 6
6
7 4,6,9,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
0
4 1
1,2,3,3,8 2
2,3,9 3
7 4
3 5
3,5,7 6
3 7
8
4,7,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 06-11-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 06-11-2022
Giải tám 82
Giải bảy 947
Giải sáu 4484 0437 4497
Giải năm 4561
Giải bốn 63723 18850 20163 36712
78121 38667 56673
Giải ba 03323 60183
Giải nhì 08537
Giải nhất 18098
Đặc biệt 981708
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 1,3,3
3 7,7
4 7
5 0
6 1,3,7
7 3
8 2,3,4
9 7,8
Đầu Đuôi
5 0
2,6 1
1,8 2
2,2,6,7,8 3
8 4
5
6
3,3,4,6,9 7
0,9 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 30-10-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 30-10-2022
Giải tám 13
Giải bảy 849
Giải sáu 6529 8025 9785
Giải năm 8022
Giải bốn 46334 01970 24887 04026
59898 21561 49509
Giải ba 50871 71838
Giải nhì 72803
Giải nhất 42402
Đặc biệt 864379
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1 3
2 2,5,6,9
3 4,8
4 9
5
6 1
7 0,1,9
8 5,7
9 8
Đầu Đuôi
7 0
6,7 1
0,2 2
0,1 3
3 4
2,8 5
2 6
8 7
3,9 8
0,2,4,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 23-10-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 23-10-2022
Giải tám 81
Giải bảy 872
Giải sáu 0973 1558 3398
Giải năm 6998
Giải bốn 08886 50305 66928 26218
66176 10101 22063
Giải ba 88430 31700
Giải nhì 26490
Giải nhất 15436
Đặc biệt 886836
Đầu Đuôi
0 0,1,5
1 8
2 8
3 0,6,6
4
5 8
6 3
7 2,3,6
8 1,6
9 0,8,8
Đầu Đuôi
0,3,9 0
0,8 1
7 2
6,7 3
4
0 5
3,3,7,8 6
7
1,2,5,9,9 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-10-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 16-10-2022
Giải tám 30
Giải bảy 710
Giải sáu 0628 9063 7454
Giải năm 4869
Giải bốn 22171 78103 80943 60944
06735 11089 95501
Giải ba 97232 67593
Giải nhì 62824
Giải nhất 68548
Đặc biệt 846729
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0
2 4,8,9
3 0,2,5
4 3,4,8
5 4
6 3,9
7 1
8 9
9 3
Đầu Đuôi
1,3 0
0,7 1
3 2
0,4,6,9 3
2,4,5 4
3 5
6
7
2,4 8
2,6,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 09-10-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 09-10-2022
Giải tám 34
Giải bảy 877
Giải sáu 8277 0416 7881
Giải năm 0700
Giải bốn 97789 26326 43794 52014
68414 27395 79537
Giải ba 53767 74734
Giải nhì 04692
Giải nhất 81890
Đặc biệt 105531
Đầu Đuôi
0 0
1 4,4,6
2 6
3 1,4,4,7
4
5
6 7
7 7,7
8 1,9
9 0,2,4,5
Đầu Đuôi
0,9 0
3,8 1
9 2
3
1,1,3,3,9 4
9 5
1,2 6
3,6,7,7 7
8
8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 02-10-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 02-10-2022
Giải tám 19
Giải bảy 338
Giải sáu 7182 5564 3388
Giải năm 8582
Giải bốn 55746 62098 72582 68722
30328 26331 03492
Giải ba 56645 08196
Giải nhì 93865
Giải nhất 37763
Đặc biệt 540162
Đầu Đuôi
0
1 9
2 2,8
3 1,8
4 5,6
5
6 2,3,4,5
7
8 2,2,2,8
9 2,6,8
Đầu Đuôi
0
3 1
2,6,8,8,8,9 2
6 3
6 4
4,6 5
4,9 6
7
2,3,8,9 8
1 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25-09-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 25-09-2022
Giải tám 98
Giải bảy 927
Giải sáu 2675 7154 8260
Giải năm 0850
Giải bốn 57489 61530 96540 56618
36767 12426 62823
Giải ba 96927 15614
Giải nhì 89369
Giải nhất 41846
Đặc biệt 910179
Đầu Đuôi
0
1 4,8
2 3,6,7,7
3 0
4 0,6
5 0,4
6 0,7,9
7 5,9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
3,4,5,6 0
1
2
2 3
1,5 4
7 5
2,4 6
2,2,6 7
1,9 8
6,7,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 18-09-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 18-09-2022
Giải tám 36
Giải bảy 063
Giải sáu 4237 0897 9806
Giải năm 8288
Giải bốn 10196 37956 42132 12797
02529 60403 73236
Giải ba 63028 16676
Giải nhì 96589
Giải nhất 08366
Đặc biệt 531324
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 4,8,9
3 2,6,6,7
4
5 6
6 3,6
7 6
8 8,9
9 6,7,7
Đầu Đuôi
0
1
3 2
0,6 3
2 4
5
0,3,3,5,6,7,9 6
3,9,9 7
2,8 8
2,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11-09-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 11-09-2022
Giải tám 95
Giải bảy 740
Giải sáu 2823 4285 0893
Giải năm 2582
Giải bốn 08294 10735 90756 88413
70774 89085 25873
Giải ba 86605 81350
Giải nhì 78885
Giải nhất 49561
Đặc biệt 101001
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3
2 3
3 5
4 0
5 0,6
6 1
7 3,4
8 2,5,5,5
9 3,4,5
Đầu Đuôi
4,5 0
0,6 1
8 2
1,2,7,9 3
7,9 4
0,3,8,8,8,9 5
5 6
7
8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-09-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 04-09-2022
Giải tám 49
Giải bảy 155
Giải sáu 3635 5754 0953
Giải năm 8623
Giải bốn 03486 72319 66795 18837
95308 25667 71278
Giải ba 43265 68300
Giải nhì 11484
Giải nhất 35530
Đặc biệt 225901
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1 9
2 3
3 0,5,7
4 9
5 3,4,5
6 5,7
7 8
8 4,6
9 5
Đầu Đuôi
0,3 0
0 1
2
2,5 3
5,8 4
3,5,6,9 5
8 6
3,6 7
0,7 8
1,4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-08-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 28-08-2022
Giải tám 43
Giải bảy 439
Giải sáu 2167 8699 7787
Giải năm 1194
Giải bốn 19862 15233 92292 67358
66386 86358 32826
Giải ba 59920 81912
Giải nhì 82674
Giải nhất 27715
Đặc biệt 652977
Đầu Đuôi
0
1 2,5
2 0,6
3 3,9
4 3
5 8,8
6 2,7
7 4,7
8 6,7
9 2,4,9
Đầu Đuôi
2 0
1
1,6,9 2
3,4 3
7,9 4
1 5
2,8 6
6,7,8 7
5,5 8
3,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-08-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 21-08-2022
Giải tám 80
Giải bảy 098
Giải sáu 5414 4621 4691
Giải năm 5439
Giải bốn 35541 64190 63086 10756
09758 32162 09976
Giải ba 86152 55673
Giải nhì 35021
Giải nhất 66294
Đặc biệt 336207
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 1,1
3 9
4 1
5 2,6,8
6 2
7 3,6
8 0,6
9 0,1,4,8
Đầu Đuôi
8,9 0
2,2,4,9 1
5,6 2
7 3
1,9 4
5
5,7,8 6
0 7
5,9 8
3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-08-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 14-08-2022
Giải tám 02
Giải bảy 142
Giải sáu 8489 8258 1086
Giải năm 0386
Giải bốn 82926 26321 78016 24563
65157 47161 53924
Giải ba 41759 06450
Giải nhì 34717
Giải nhất 47663
Đặc biệt 812073
Đầu Đuôi
0 2
1 6,7
2 1,4,6
3
4 2
5 0,7,8,9
6 1,3,3
7 3
8 6,6,9
9
Đầu Đuôi
5 0
2,6 1
0,4 2
6,6,7 3
2 4
5
1,2,8,8 6
1,5 7
5 8
5,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-08-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 07-08-2022
Giải tám 07
Giải bảy 954
Giải sáu 0826 5637 9720
Giải năm 2311
Giải bốn 78406 46495 93988 74855
41224 09624 42242
Giải ba 77032 72396
Giải nhì 87396
Giải nhất 20732
Đặc biệt 656571
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1
2 0,4,4,6
3 2,2,7
4 2
5 4,5
6
7 1
8 8
9 5,6,6
Đầu Đuôi
2 0
1,7 1
3,3,4 2
3
2,2,5 4
5,9 5
0,2,9,9 6
0,3 7
8 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 31-07-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 31-07-2022
Giải tám 10
Giải bảy 325
Giải sáu 5214 7941 5620
Giải năm 8360
Giải bốn 99096 54701 99503 57352
51355 48943 15645
Giải ba 79200 18418
Giải nhì 12455
Giải nhất 52268
Đặc biệt 840884
Đầu Đuôi
0 0,1,3
1 0,4,8
2 0,5
3
4 1,3,5
5 2,5,5
6 0,8
7
8 4
9 6
Đầu Đuôi
0,1,2,6 0
0,4 1
5 2
0,4 3
1,8 4
2,4,5,5 5
9 6
7
1,6 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 24-07-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 24-07-2022
Giải tám 95
Giải bảy 887
Giải sáu 2256 6599 6737
Giải năm 8250
Giải bốn 17753 94951 80927 64380
46798 33643 61524
Giải ba 02855 34858
Giải nhì 57098
Giải nhất 46985
Đặc biệt 825562
Đầu Đuôi
0
1
2 4,7
3 7
4 3
5 0,1,3,5,6,8
6 2
7
8 0,5,7
9 5,8,8,9
Đầu Đuôi
5,8 0
5 1
6 2
4,5 3
2 4
5,8,9 5
5 6
2,3,8 7
5,9,9 8
9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 17-07-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 17-07-2022
Giải tám 31
Giải bảy 797
Giải sáu 4199 6100 7793
Giải năm 2814
Giải bốn 96224 91569 00752 95536
59608 20516 10608
Giải ba 56791 16763
Giải nhì 52674
Giải nhất 20718
Đặc biệt 554034
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 4,6,8
2 4
3 1,4,6
4
5 2
6 3,9
7 4
8
9 1,3,7,9
Đầu Đuôi
0 0
3,9 1
5 2
6,9 3
1,2,3,7 4
5
1,3 6
9 7
0,0,1 8
6,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 10-07-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 10-07-2022
Giải tám 19
Giải bảy 805
Giải sáu 1040 6079 3279
Giải năm 1972
Giải bốn 77271 30653 95836 94088
03819 33380 14186
Giải ba 27822 22238
Giải nhì 30472
Giải nhất 85568
Đặc biệt 307322
Đầu Đuôi
0 5
1 9,9
2 2,2
3 6,8
4 0
5 3
6 8
7 1,2,2,9,9
8 0,6,8
9
Đầu Đuôi
4,8 0
7 1
2,2,7,7 2
5 3
4
0 5
3,8 6
7
3,6,8 8
1,1,7,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 03-07-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 03-07-2022
Giải tám 08
Giải bảy 571
Giải sáu 2561 5946 0879
Giải năm 9180
Giải bốn 10466 86152 54628 94787
26499 99316 85972
Giải ba 92004 02466
Giải nhì 68143
Giải nhất 06416
Đặc biệt 206710
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,6,6
2 8
3
4 3,6
5 2
6 1,6,6
7 1,2,9
8 0,7
9 9
Đầu Đuôi
1,8 0
6,7 1
5,7 2
4 3
0 4
5
1,1,4,6,6 6
8 7
0,2 8
7,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-06-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 26-06-2022
Giải tám 81
Giải bảy 997
Giải sáu 5498 2771 2287
Giải năm 1265
Giải bốn 37115 66969 81022 47967
86917 86616 23639
Giải ba 47954 30982
Giải nhì 29551
Giải nhất 97745
Đặc biệt 579182
Đầu Đuôi
0
1 5,6,7
2 2
3 9
4 5
5 1,4
6 5,7,9
7 1
8 1,2,2,7
9 7,8
Đầu Đuôi
0
5,7,8 1
2,8,8 2
3
5 4
1,4,6 5
1 6
1,6,8,9 7
9 8
3,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-06-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 19-06-2022
Giải tám 42
Giải bảy 184
Giải sáu 1435 6456 3110
Giải năm 4018
Giải bốn 28968 32565 98351 28048
53305 94414 07562
Giải ba 28094 86814
Giải nhì 22100
Giải nhất 63473
Đặc biệt 291304
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 0,4,4,8
2
3 5
4 2,8
5 1,6
6 2,5,8
7 3
8 4
9 4
Đầu Đuôi
0,1 0
5 1
4,6 2
7 3
0,1,1,8,9 4
0,3,6 5
5 6
7
1,4,6 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-06-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 12-06-2022
Giải tám 24
Giải bảy 394
Giải sáu 4079 3573 4641
Giải năm 3850
Giải bốn 83064 84797 49783 82536
38895 53485 91071
Giải ba 23941 22638
Giải nhì 94911
Giải nhất 46513
Đặc biệt 175553
Đầu Đuôi
0
1 1,3
2 4
3 6,8
4 1,1
5 0,3
6 4
7 1,3,9
8 3,5
9 4,5,7
Đầu Đuôi
5 0
1,4,4,7 1
2
1,5,7,8 3
2,6,9 4
8,9 5
3 6
9 7
3 8
7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-06-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 05-06-2022
Giải tám 39
Giải bảy 764
Giải sáu 8196 7679 7683
Giải năm 0372
Giải bốn 40397 50012 02102 33196
06522 12725 76768
Giải ba 15479 47457
Giải nhì 50166
Giải nhất 52485
Đặc biệt 601171
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 2,5
3 9
4
5 7
6 4,6,8
7 1,2,9,9
8 3,5
9 6,6,7
Đầu Đuôi
0
7 1
0,1,2,7 2
8 3
6 4
2,8 5
6,9,9 6
5,9 7
6 8
3,7,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-05-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 29-05-2022
Giải tám 40
Giải bảy 891
Giải sáu 9170 0924 0657
Giải năm 4328
Giải bốn 70406 49211 01550 51829
05689 62287 05397
Giải ba 25688 23234
Giải nhì 77354
Giải nhất 92955
Đặc biệt 993715
Đầu Đuôi
0 6
1 1,5
2 4,8,9
3 4
4 0
5 0,4,5,7
6
7 0
8 7,8,9
9 1,7
Đầu Đuôi
4,5,7 0
1,9 1
2
3
2,3,5 4
1,5 5
0 6
5,8,9 7
2,8 8
2,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 22-05-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 22-05-2022
Giải tám 77
Giải bảy 255
Giải sáu 6543 2990 1302
Giải năm 4415
Giải bốn 39968 27569 90477 62807
45357 88927 43659
Giải ba 48839 24604
Giải nhì 11628
Giải nhất 74635
Đặc biệt 348702
Đầu Đuôi
0 2,2,4,7
1 5
2 7,8
3 5,9
4 3
5 5,7,9
6 8,9
7 7,7
8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1
0,0 2
4 3
0 4
1,3,5 5
6
0,2,5,7,7 7
2,6 8
3,5,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15-05-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 15-05-2022
Giải tám 52
Giải bảy 551
Giải sáu 7756 2725 3723
Giải năm 6299
Giải bốn 03682 18981 08973 19528
84252 59296 31592
Giải ba 91926 21862
Giải nhì 40302
Giải nhất 20601
Đặc biệt 303326
Đầu Đuôi
0 1,2
1
2 3,5,6,6,8
3
4
5 1,2,2,6
6 2
7 3
8 1,2
9 2,6,9
Đầu Đuôi
0
0,5,8 1
0,5,5,6,8,9 2
2,7 3
4
2 5
2,2,5,9 6
7
2 8
9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 08-05-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 08-05-2022
Giải tám 81
Giải bảy 650
Giải sáu 9695 8929 7607
Giải năm 6569
Giải bốn 82552 58703 99045 60267
30697 47763 07704
Giải ba 18087 83943
Giải nhì 90721
Giải nhất 92366
Đặc biệt 014371
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1
2 1,9
3
4 3,5
5 0,2
6 3,6,7,9
7 1
8 1,7
9 5,7
Đầu Đuôi
5 0
2,7,8 1
5 2
0,4,6 3
0 4
4,9 5
6 6
0,6,8,9 7
8
2,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 01-05-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 01-05-2022
Giải tám 66
Giải bảy 878
Giải sáu 9098 1540 5546
Giải năm 9086
Giải bốn 72352 73311 59349 98940
47110 12863 77039
Giải ba 53587 74161
Giải nhì 25841
Giải nhất 59074
Đặc biệt 323025
Đầu Đuôi
0
1 0,1
2 5
3 9
4 0,0,1,6,9
5 2
6 1,3,6
7 4,8
8 6,7
9 8
Đầu Đuôi
1,4,4 0
1,4,6 1
5 2
6 3
7 4
2 5
4,6,8 6
8 7
7,9 8
3,4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 10-04-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 10-04-2022
Giải tám 40
Giải bảy 978
Giải sáu 8021 6761 9085
Giải năm 4037
Giải bốn 37130 68634 34545 24945
24703 43760 94428
Giải ba 30598 13672
Giải nhì 08200
Giải nhất 11498
Đặc biệt 426756
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 1,8
3 0,4,7
4 0,5,5
5 6
6 0,1
7 2,8
8 5
9 8,8
Đầu Đuôi
0,3,4,6 0
2,6 1
7 2
0 3
3 4
4,4,8 5
5 6
3 7
2,7,9,9 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 03-04-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 03-04-2022
Giải tám 21
Giải bảy 436
Giải sáu 9161 4977 2902
Giải năm 8104
Giải bốn 09552 45956 50924 10808
09905 10798 07022
Giải ba 99794 35583
Giải nhì 90581
Giải nhất 92331
Đặc biệt 461377
Đầu Đuôi
0 2,4,5,8
1
2 1,2,4
3 1,6
4
5 2,6
6 1
7 7,7
8 1,3
9 4,8
Đầu Đuôi
0
2,3,6,8 1
0,2,5 2
8 3
0,2,9 4
0 5
3,5 6
7,7 7
0,9 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-03-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 27-03-2022
Giải tám 72
Giải bảy 211
Giải sáu 6348 7294 7158
Giải năm 5508
Giải bốn 22574 17598 45434 83617
07711 14016 05532
Giải ba 75260 29205
Giải nhì 45642
Giải nhất 74153
Đặc biệt 662078
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,1,6,7
2
3 2,4
4 2,8
5 3,8
6 0
7 2,4,8
8
9 4,8
Đầu Đuôi
6 0
1,1 1
3,4,7 2
5 3
3,7,9 4
0 5
1 6
1 7
0,4,5,7,9 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 20-03-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 20-03-2022
Giải tám 19
Giải bảy 171
Giải sáu 4068 8710 6672
Giải năm 7594
Giải bốn 79022 41874 67101 70644
88592 65451 82093
Giải ba 88083 09887
Giải nhì 52025
Giải nhất 28031
Đặc biệt 535034
Đầu Đuôi
0 1
1 0,9
2 2,5
3 1,4
4 4
5 1
6 8
7 1,2,4
8 3,7
9 2,3,4
Đầu Đuôi
1 0
0,3,5,7 1
2,7,9 2
8,9 3
3,4,7,9 4
2 5
6
8 7
6 8
1 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 13-03-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 13-03-2022
Giải tám 24
Giải bảy 111
Giải sáu 0123 3741 4361
Giải năm 3969
Giải bốn 54889 74077 20977 88848
24619 44213 37025
Giải ba 95987 18555
Giải nhì 19670
Giải nhất 82583
Đặc biệt 652382
Đầu Đuôi
0
1 1,3,9
2 3,4,5
3
4 1,8
5 5
6 1,9
7 0,7,7
8 2,3,7,9
9
Đầu Đuôi
7 0
1,4,6 1
8 2
1,2,8 3
2 4
2,5 5
6
7,7,8 7
4 8
1,6,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 06-03-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 06-03-2022
Giải tám 05
Giải bảy 043
Giải sáu 1860 1332 3868
Giải năm 4285
Giải bốn 57380 18177 69711 16588
16973 99460 79568
Giải ba 85786 68623
Giải nhì 68376
Giải nhất 61902
Đặc biệt 078974
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1
2 3
3 2
4 3
5
6 0,0,8,8
7 3,4,6,7
8 0,5,6,8
9
Đầu Đuôi
6,6,8 0
1 1
0,3 2
2,4,7 3
7 4
0,8 5
7,8 6
7 7
6,6,8 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-02-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 27-02-2022
Giải tám 90
Giải bảy 249
Giải sáu 9198 7102 1745
Giải năm 9342
Giải bốn 37561 77731 22931 88453
06043 37542 35699
Giải ba 23590 33452
Giải nhì 87151
Giải nhất 68680
Đặc biệt 780057
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 1,1
4 2,2,3,5,9
5 1,2,3,7
6 1
7
8 0
9 0,0,8,9
Đầu Đuôi
8,9,9 0
3,3,5,6 1
0,4,4,5 2
4,5 3
4
4 5
6
5 7
9 8
4,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 20-02-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 20-02-2022
Giải tám 58
Giải bảy 558
Giải sáu 2346 1804 8194
Giải năm 9830
Giải bốn 21682 06246 03400 09952
66419 38571 76758
Giải ba 96656 17692
Giải nhì 25714
Giải nhất 32222
Đặc biệt 485853
Đầu Đuôi
0 0,4
1 4,9
2 2
3 0
4 6,6
5 2,3,6,8,8,8
6
7 1
8 2
9 2,4
Đầu Đuôi
0,3 0
7 1
2,5,8,9 2
5 3
0,1,9 4
5
4,4,5 6
7
5,5,5 8
1 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 13-02-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 13-02-2022
Giải tám 27
Giải bảy 611
Giải sáu 8955 1966 5120
Giải năm 7603
Giải bốn 82732 68024 78259 65499
80659 30190 84223
Giải ba 65703 33079
Giải nhì 29252
Giải nhất 14776
Đặc biệt 660083
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1
2 0,3,4,7
3 2
4
5 2,5,9,9
6 6
7 6,9
8 3
9 0,9
Đầu Đuôi
2,9 0
1 1
3,5 2
0,0,2,8 3
2 4
5 5
6,7 6
2 7
8
5,5,7,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 06-02-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 06-02-2022
Giải tám 03
Giải bảy 875
Giải sáu 3643 1895 3687
Giải năm 8587
Giải bốn 69363 12268 85715 88439
18894 05443 86618
Giải ba 89584 03280
Giải nhì 54793
Giải nhất 43085
Đặc biệt 589455
Đầu Đuôi
0 3
1 5,8
2
3 9
4 3,3
5 5
6 3,8
7 5
8 0,4,5,7,7
9 3,4,5
Đầu Đuôi
8 0
1
2
0,4,4,6,9 3
8,9 4
1,5,7,8,9 5
6
8,8 7
1,6 8
3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 30-01-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 30-01-2022
Giải tám 01
Giải bảy 379
Giải sáu 8536 7194 3815
Giải năm 8214
Giải bốn 28551 39738 51231 59695
17681 11226 13843
Giải ba 41783 89595
Giải nhì 43765
Giải nhất 89597
Đặc biệt 988437
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5
2 6
3 1,6,7,8
4 3
5 1
6 5
7 9
8 1,3
9 4,5,5,7
Đầu Đuôi
0
0,3,5,8 1
2
4,8 3
1,9 4
1,6,9,9 5
2,3 6
3,9 7
3 8
7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 23-01-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 23-01-2022
Giải tám 35
Giải bảy 168
Giải sáu 9135 1897 8396
Giải năm 3183
Giải bốn 26709 36169 83419 93613
31766 07915 86705
Giải ba 64724 20994
Giải nhì 52548
Giải nhất 27578
Đặc biệt 861864
Đầu Đuôi
0 5,9
1 3,5,9
2 4
3 5,5
4 8
5
6 4,6,8,9
7 8
8 3
9 4,6,7
Đầu Đuôi
0
1
2
1,8 3
2,6,9 4
0,1,3,3 5
6,9 6
9 7
4,6,7 8
0,1,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-01-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 16-01-2022
Giải tám 59
Giải bảy 158
Giải sáu 8285 5211 0281
Giải năm 8733
Giải bốn 84850 03421 50159 25019
65401 15044 99398
Giải ba 64687 64802
Giải nhì 53557
Giải nhất 40659
Đặc biệt 414541
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,9
2 1
3 3
4 1,4
5 0,7,8,9,9,9
6
7
8 1,5,7
9 8
Đầu Đuôi
5 0
0,1,2,4,8 1
0 2
3 3
4 4
8 5
6
5,8 7
5,9 8
1,5,5,5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 09-01-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 09-01-2022
Giải tám 22
Giải bảy 222
Giải sáu 6960 6864 7817
Giải năm 5958
Giải bốn 81264 65987 15189 40340
06042 15140 57410
Giải ba 78219 91375
Giải nhì 81162
Giải nhất 13308
Đặc biệt 565089
Đầu Đuôi
0 8
1 0,7,9
2 2,2
3
4 0,0,2
5 8
6 0,2,4,4
7 5
8 7,9,9
9
Đầu Đuôi
1,4,4,6 0
1
2,2,4,6 2
3
6,6 4
7 5
6
1,8 7
0,5 8
1,8,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 02-01-2022

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 02-01-2022
Giải tám 83
Giải bảy 865
Giải sáu 7985 0638 2943
Giải năm 1286
Giải bốn 78747 25649 83539 68056
45190 42558 88981
Giải ba 81002 86907
Giải nhì 46126
Giải nhất 47187
Đặc biệt 764841
Đầu Đuôi
0 2,7
1
2 6
3 8,9
4 1,3,7,9
5 6,8
6 5
7
8 1,3,5,6,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,8 1
0 2
4,8 3
4
6,8 5
2,5,8 6
0,4,8 7
3,5 8
3,4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-12-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 26-12-2021
Giải tám 31
Giải bảy 880
Giải sáu 2171 6423 0674
Giải năm 6042
Giải bốn 02438 99158 85949 72488
17823 55790 27157
Giải ba 70219 60004
Giải nhì 02290
Giải nhất 18809
Đặc biệt 033732
Đầu Đuôi
0 4,9
1 9
2 3,3
3 1,2,8
4 2,9
5 7,8
6
7 1,4
8 0,8
9 0,0
Đầu Đuôi
8,9,9 0
3,7 1
3,4 2
2,2 3
0,7 4
5
6
5 7
3,5,8 8
0,1,4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-12-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 19-12-2021
Giải tám 04
Giải bảy 542
Giải sáu 9568 1049 7369
Giải năm 3421
Giải bốn 95516 72864 67076 84678
14086 41795 39854
Giải ba 27701 06940
Giải nhì 43831
Giải nhất 22393
Đặc biệt 377628
Đầu Đuôi
0 1,4
1 6
2 1,8
3 1
4 0,2,9
5 4
6 4,8,9
7 6,8
8 6
9 3,5
Đầu Đuôi
4 0
0,2,3 1
4 2
9 3
0,5,6 4
9 5
1,7,8 6
7
2,6,7 8
4,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-12-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 12-12-2021
Giải tám 40
Giải bảy 690
Giải sáu 0669 9673 4375
Giải năm 6797
Giải bốn 45471 80841 41837 60705
09545 13817 92912
Giải ba 74004 35469
Giải nhì 74012
Giải nhất 91926
Đặc biệt 666065
Đầu Đuôi
0 4,5
1 2,2,7
2 6
3 7
4 0,1,5
5
6 5,9,9
7 1,3,5
8
9 0,7
Đầu Đuôi
4,9 0
4,7 1
1,1 2
7 3
0 4
0,4,6,7 5
2 6
1,3,9 7
8
6,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-12-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 05-12-2021
Giải tám 78
Giải bảy 075
Giải sáu 2686 7789 3065
Giải năm 1649
Giải bốn 71955 24823 57734 26866
69610 84718 41736
Giải ba 28674 64777
Giải nhì 61130
Giải nhất 90048
Đặc biệt 061235
Đầu Đuôi
0
1 0,8
2 3
3 0,4,5,6
4 8,9
5 5
6 5,6
7 4,5,7,8
8 6,9
9
Đầu Đuôi
1,3 0
1
2
2 3
3,7 4
3,5,6,7 5
3,6,8 6
7 7
1,4,7 8
4,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-11-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 28-11-2021
Giải tám 66
Giải bảy 404
Giải sáu 4443 2817 5855
Giải năm 6232
Giải bốn 46940 97372 76382 78850
76030 73140 33377
Giải ba 44440 89386
Giải nhì 29086
Giải nhất 63431
Đặc biệt 194682
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2
3 0,1,2
4 0,0,0,3
5 0,5
6 6
7 2,7
8 2,2,6,6
9
Đầu Đuôi
3,4,4,4,5 0
3 1
3,7,8,8 2
4 3
0 4
5 5
6,8,8 6
1,7 7
8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-11-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 21-11-2021
Giải tám 36
Giải bảy 997
Giải sáu 0858 9882 5293
Giải năm 7266
Giải bốn 90179 40114 27752 37177
50168 96861 08880
Giải ba 24931 26676
Giải nhì 58965
Giải nhất 54583
Đặc biệt 459020
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0
3 1,6
4
5 2,8
6 1,5,6,8
7 6,7,9
8 0,2,3
9 3,7
Đầu Đuôi
2,8 0
3,6 1
5,8 2
8,9 3
1 4
6 5
3,6,7 6
7,9 7
5,6 8
7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-11-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 14-11-2021
Giải tám 39
Giải bảy 186
Giải sáu 3576 2898 3360
Giải năm 5672
Giải bốn 87143 81186 83678 46793
66484 46413 00178
Giải ba 59395 59729
Giải nhì 06533
Giải nhất 79020
Đặc biệt 912347
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,9
3 3,9
4 3,7
5
6 0
7 2,6,8,8
8 4,6,6
9 3,5,8
Đầu Đuôi
2,6 0
1
7 2
1,3,4,9 3
8 4
9 5
7,8,8 6
4 7
7,7,9 8
2,3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-11-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 07-11-2021
Giải tám 49
Giải bảy 497
Giải sáu 1978 9048 7018
Giải năm 8812
Giải bốn 58631 60251 10687 50620
73731 62676 54224
Giải ba 83440 57348
Giải nhì 44300
Giải nhất 06791
Đặc biệt 787642
Đầu Đuôi
0 0
1 2,8
2 0,4
3 1,1
4 0,2,8,8,9
5 1
6
7 6,8
8 7
9 1,7
Đầu Đuôi
0,2,4 0
3,3,5,9 1
1,4 2
3
2 4
5
7 6
8,9 7
1,4,4,7 8
4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 31-10-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 31-10-2021
Giải tám 03
Giải bảy 152
Giải sáu 2847 8934 2088
Giải năm 9730
Giải bốn 26396 72280 74104 26679
39615 56591 21312
Giải ba 50964 25775
Giải nhì 83631
Giải nhất 07518
Đặc biệt 541441
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,5,8
2
3 0,1,4
4 1,7
5 2
6 4
7 5,9
8 0,8
9 1,6
Đầu Đuôi
3,8 0
3,4,9 1
1,5 2
0 3
0,3,6 4
1,7 5
9 6
4 7
1,8 8
7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 24-10-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 24-10-2021
Giải tám 35
Giải bảy 523
Giải sáu 6744 7436 2524
Giải năm 4716
Giải bốn 40618 91839 75003 17358
41357 73857 77233
Giải ba 16665 94602
Giải nhì 93487
Giải nhất 40160
Đặc biệt 485772
Đầu Đuôi
0 2,3
1 6,8
2 3,4
3 3,5,6,9
4 4
5 7,7,8
6 0,5
7 2
8 7
9
Đầu Đuôi
6 0
1
0,7 2
0,2,3 3
2,4 4
3,6 5
1,3 6
5,5,8 7
1,5 8
3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-07-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 04-07-2021
Giải tám 89
Giải bảy 990
Giải sáu 4196 3992 6427
Giải năm 4517
Giải bốn 00547 84977 36495 23624
43325 19944 13214
Giải ba 40977 19874
Giải nhì 09517
Giải nhất 97437
Đặc biệt 220816
Đầu Đuôi
0
1 4,6,7,7
2 4,5,7
3 7
4 4,7
5
6
7 4,7,7
8 9
9 0,2,5,6
Đầu Đuôi
9 0
1
9 2
3
1,2,4,7 4
2,9 5
1,9 6
1,1,2,3,4,7,7 7
8
8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-06-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 27-06-2021
Giải tám 22
Giải bảy 821
Giải sáu 8424 3822 0464
Giải năm 8123
Giải bốn 44015 45762 87983 20428
61130 04198 42965
Giải ba 90856 96478
Giải nhì 52761
Giải nhất 86200
Đặc biệt 523343
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 1,2,2,3,4,8
3 0
4 3
5 6
6 1,2,4,5
7 8
8 3
9 8
Đầu Đuôi
0,3 0
2,6 1
2,2,6 2
2,4,8 3
2,6 4
1,6 5
5 6
7
2,7,9 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 20-06-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 20-06-2021
Giải tám 60
Giải bảy 037
Giải sáu 2014 5444 6076
Giải năm 0508
Giải bốn 49001 26797 51386 87216
31637 33690 25272
Giải ba 84888 57753
Giải nhì 65720
Giải nhất 53974
Đặc biệt 372174
Đầu Đuôi
0 1,8
1 4,6
2 0
3 7,7
4 4
5 3
6 0
7 2,4,4,6
8 6,8
9 0,7
Đầu Đuôi
2,6,9 0
0 1
7 2
5 3
1,4,7,7 4
5
1,7,8 6
3,3,9 7
0,8 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 13-06-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 13-06-2021
Giải tám 30
Giải bảy 553
Giải sáu 2307 9960 4517
Giải năm 7987
Giải bốn 44895 89494 44278 20163
12922 76118 97182
Giải ba 74232 71366
Giải nhì 57156
Giải nhất 70139
Đặc biệt 848912
Đầu Đuôi
0 7
1 2,7,8
2 2
3 0,2,9
4
5 3,6
6 0,3,6
7 8
8 2,7
9 4,5
Đầu Đuôi
3,6 0
1
1,2,3,8 2
5,6 3
9 4
9 5
5,6 6
0,1,8 7
1,7 8
3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 06-06-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 06-06-2021
Giải tám 50
Giải bảy 727
Giải sáu 9881 6051 4978
Giải năm 0913
Giải bốn 03210 97006 76306 04828
21283 19436 21626
Giải ba 32236 46735
Giải nhì 68138
Giải nhất 44193
Đặc biệt 614830
Đầu Đuôi
0 6,6
1 0,3
2 6,7,8
3 0,5,6,6,8
4
5 0,1
6
7 8
8 1,3
9 3
Đầu Đuôi
1,3,5 0
5,8 1
2
1,8,9 3
4
3 5
0,0,2,3,3 6
2 7
2,3,7 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 30-05-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 30-05-2021
Giải tám 38
Giải bảy 211
Giải sáu 8543 5668 9096
Giải năm 7847
Giải bốn 63601 96886 91565 90413
43442 84973 04266
Giải ba 38608 05418
Giải nhì 33759
Giải nhất 45974
Đặc biệt 725503
Đầu Đuôi
0 1,3,8
1 1,3,8
2
3 8
4 2,3,7
5 9
6 5,6,8
7 3,4
8 6
9 6
Đầu Đuôi
0
0,1 1
4 2
0,1,4,7 3
7 4
6 5
6,8,9 6
4 7
0,1,3,6 8
5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 23-05-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 23-05-2021
Giải tám 73
Giải bảy 375
Giải sáu 4834 6969 7174
Giải năm 8369
Giải bốn 05269 20923 56291 83434
92339 79545 60584
Giải ba 85255 11992
Giải nhì 85030
Giải nhất 78820
Đặc biệt 798174
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3
3 0,4,4,9
4 5
5 5
6 9,9,9
7 3,4,4,5
8 4
9 1,2
Đầu Đuôi
2,3 0
9 1
9 2
2,7 3
3,3,7,7,8 4
4,5,7 5
6
7
8
3,6,6,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 16-05-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 16-05-2021
Giải tám 72
Giải bảy 445
Giải sáu 6463 8759 0616
Giải năm 6207
Giải bốn 03679 88814 09212 77046
74109 53319 14312
Giải ba 22795 60294
Giải nhì 84465
Giải nhất 35875
Đặc biệt 943139
Đầu Đuôi
0 7,9
1 2,2,4,6,9
2
3 9
4 5,6
5 9
6 3,5
7 2,5,9
8
9 4,5
Đầu Đuôi
0
1
1,1,7 2
6 3
1,9 4
4,6,7,9 5
1,4 6
0 7
8
0,1,3,5,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 09-05-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 09-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 082
Giải sáu 2430 1672 1875
Giải năm 9045
Giải bốn 30878 46767 32468 54308
83912 32353 93749
Giải ba 24220 40805
Giải nhì 87464
Giải nhất 21885
Đặc biệt 286836
Đầu Đuôi
0 5,8
1 2
2 0
3 0,6
4 5,9
5 3
6 4,7,8
7 2,5,8
8 2,3,5
9
Đầu Đuôi
2,3 0
1
1,7,8 2
5,8 3
6 4
0,4,7,8 5
3 6
6 7
0,6,7 8
4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 02-05-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 02-05-2021
Giải tám 44
Giải bảy 643
Giải sáu 4618 8557 8840
Giải năm 7637
Giải bốn 16240 09808 59050 90011
89285 30268 46506
Giải ba 21809 71826
Giải nhì 62299
Giải nhất 88724
Đặc biệt 847552
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 1,8
2 4,6
3 7
4 0,0,3,4
5 0,2,7
6 8
7
8 5
9 9
Đầu Đuôi
4,4,5 0
1 1
5 2
4 3
2,4 4
8 5
0,2 6
3,5 7
0,1,6 8
0,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25-04-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 25-04-2021
Giải tám 24
Giải bảy 349
Giải sáu 4409 3880 3906
Giải năm 5692
Giải bốn 50031 01257 94422 50313
18837 38473 24496
Giải ba 51013 12069
Giải nhì 09343
Giải nhất 96562
Đặc biệt 708135
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3,3
2 2,4
3 1,5,7
4 3,9
5 7
6 2,9
7 3
8 0
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
3 1
2,6,9 2
1,1,4,7 3
2 4
3 5
0,9 6
3,5 7
8
0,4,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 18-04-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 18-04-2021
Giải tám 02
Giải bảy 064
Giải sáu 6710 9070 2820
Giải năm 3411
Giải bốn 10620 80315 74626 92080
85263 52213 51916
Giải ba 90103 81923
Giải nhì 56857
Giải nhất 98948
Đặc biệt 454361
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,1,3,5,6
2 0,0,3,6
3
4 8
5 7
6 1,3,4
7 0
8 0
9
Đầu Đuôi
1,2,2,7,8 0
1,6 1
0 2
0,1,2,6 3
6 4
1 5
1,2 6
5 7
4 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11-04-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 11-04-2021
Giải tám 47
Giải bảy 869
Giải sáu 0637 4561 4685
Giải năm 6334
Giải bốn 77928 45549 74644 03918
50355 40475 28307
Giải ba 23047 39162
Giải nhì 67728
Giải nhất 87392
Đặc biệt 430678
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 8,8
3 4,7
4 4,7,7,9
5 5
6 1,2,9
7 5,8
8 5
9 2
Đầu Đuôi
0
6 1
6,9 2
3
3,4 4
5,7,8 5
6
0,3,4,4 7
1,2,2,7 8
4,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-04-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 04-04-2021
Giải tám 26
Giải bảy 390
Giải sáu 2631 9143 1381
Giải năm 1693
Giải bốn 98601 10164 15259 10469
58167 79873 09838
Giải ba 00591 82156
Giải nhì 31343
Giải nhất 44534
Đặc biệt 130942
Đầu Đuôi
0 1
1
2 6
3 1,4,8
4 2,3,3
5 6,9
6 4,7,9
7 3
8 1
9 0,1,3
Đầu Đuôi
9 0
0,3,8,9 1
4 2
4,4,7,9 3
3,6 4
5
2,5 6
6 7
3 8
5,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-03-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 28-03-2021
Giải tám 77
Giải bảy 032
Giải sáu 4756 2084 2986
Giải năm 4202
Giải bốn 76218 92225 17183 69158
93855 99556 26898
Giải ba 08869 26907
Giải nhì 83836
Giải nhất 16424
Đặc biệt 094197
Đầu Đuôi
0 2,7
1 8
2 4,5
3 2,6
4
5 5,6,6,8
6 9
7 7
8 3,4,6
9 7,8
Đầu Đuôi
0
1
0,3 2
8 3
2,8 4
2,5 5
3,5,5,8 6
0,7,9 7
1,5,9 8
6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-03-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 21-03-2021
Giải tám 91
Giải bảy 448
Giải sáu 5078 5112 4099
Giải năm 5662
Giải bốn 23059 93509 02695 86151
26632 47656 43946
Giải ba 06886 72476
Giải nhì 34929
Giải nhất 95969
Đặc biệt 230858
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 9
3 2
4 6,8
5 1,6,8,9
6 2,9
7 6,8
8 6
9 1,5,9
Đầu Đuôi
0
5,9 1
1,3,6 2
3
4
9 5
4,5,7,8 6
7
4,5,7 8
0,2,5,6,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-03-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 14-03-2021
Giải tám 15
Giải bảy 274
Giải sáu 8852 8048 8909
Giải năm 5149
Giải bốn 31221 90253 06911 75363
97034 25731 17295
Giải ba 36823 10264
Giải nhì 81513
Giải nhất 94578
Đặc biệt 648787
Đầu Đuôi
0 9
1 1,3,5
2 1,3
3 1,4
4 8,9
5 2,3
6 3,4
7 4,8
8 7
9 5
Đầu Đuôi
0
1,2,3 1
5 2
1,2,5,6 3
3,6,7 4
1,9 5
6
8 7
4,7 8
0,4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-03-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 07-03-2021
Giải tám 39
Giải bảy 789
Giải sáu 9156 0794 3156
Giải năm 5417
Giải bốn 56588 61017 29393 01359
96403 31664 33500
Giải ba 24686 08630
Giải nhì 98993
Giải nhất 37767
Đặc biệt 263591
Đầu Đuôi
0 0,3
1 7,7
2
3 0,9
4
5 6,6,9
6 4,7
7
8 6,8,9
9 1,3,3,4
Đầu Đuôi
0,3 0
9 1
2
0,9,9 3
6,9 4
5
5,5,8 6
1,1,6 7
8 8
3,5,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28-02-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 28-02-2021
Giải tám 07
Giải bảy 574
Giải sáu 7126 3010 1103
Giải năm 5816
Giải bốn 38355 15149 23229 36149
08515 77461 29227
Giải ba 64488 52558
Giải nhì 22577
Giải nhất 54480
Đặc biệt 166688
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,5,6
2 6,7,9
3
4 9,9
5 5,8
6 1
7 4,7
8 0,8,8
9
Đầu Đuôi
1,8 0
6 1
2
0 3
7 4
1,5 5
1,2 6
0,2,7 7
5,8,8 8
2,4,4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21-02-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 21-02-2021
Giải tám 62
Giải bảy 495
Giải sáu 0855 2809 5987
Giải năm 9038
Giải bốn 65534 14274 84507 43272
99737 12286 20203
Giải ba 80205 04696
Giải nhì 07062
Giải nhất 80128
Đặc biệt 636679
Đầu Đuôi
0 3,5,7,9
1
2 8
3 4,7,8
4
5 5
6 2,2
7 2,4,9
8 6,7
9 5,6
Đầu Đuôi
0
1
6,6,7 2
0 3
3,7 4
0,5,9 5
8,9 6
0,3,8 7
2,3 8
0,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14-02-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 14-02-2021
Giải tám 94
Giải bảy 068
Giải sáu 6402 1614 1166
Giải năm 5566
Giải bốn 43797 81436 62827 38999
49357 41913 07244
Giải ba 22206 34034
Giải nhì 70061
Giải nhất 95362
Đặc biệt 361235
Đầu Đuôi
0 2,6
1 3,4
2 7
3 4,5,6
4 4
5 7
6 1,2,6,6,8
7
8
9 4,7,9
Đầu Đuôi
0
6 1
0,6 2
1 3
1,3,4,9 4
3 5
0,3,6,6 6
2,5,9 7
6 8
9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 07-02-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 07-02-2021
Giải tám 76
Giải bảy 910
Giải sáu 4899 4685 3084
Giải năm 5619
Giải bốn 63536 71867 09017 00163
65738 75656 86360
Giải ba 11551 79294
Giải nhì 99430
Giải nhất 03579
Đặc biệt 938000
Đầu Đuôi
0 0
1 0,7,9
2
3 0,6,8
4
5 1,6
6 0,3,7
7 6,9
8 4,5
9 4,9
Đầu Đuôi
0,1,3,6 0
5 1
2
6 3
8,9 4
8 5
3,5,7 6
1,6 7
3 8
1,7,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 31-01-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 31-01-2021
Giải tám 70
Giải bảy 583
Giải sáu 2906 7368 9444
Giải năm 5622
Giải bốn 33498 08639 74796 68799
14301 64590 86563
Giải ba 44228 01463
Giải nhì 89132
Giải nhất 53081
Đặc biệt 926044
Đầu Đuôi
0 1,6
1
2 2,8
3 2,9
4 4,4
5
6 3,3,8
7 0
8 1,3
9 0,6,8,9
Đầu Đuôi
7,9 0
0,8 1
2,3 2
6,6,8 3
4,4 4
5
0,9 6
7
2,6,9 8
3,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 24-01-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 24-01-2021
Giải tám 48
Giải bảy 760
Giải sáu 2439 5320 6076
Giải năm 3074
Giải bốn 34268 33233 56563 29251
25811 53675 97303
Giải ba 93227 12016
Giải nhì 94036
Giải nhất 30339
Đặc biệt 919015
Đầu Đuôi
0 3
1 1,5,6
2 0,7
3 3,6,9,9
4 8
5 1
6 0,3,8
7 4,5,6
8
9
Đầu Đuôi
2,6 0
1,5 1
2
0,3,6 3
7 4
1,7 5
1,3,7 6
2 7
4,6 8
3,3 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 17-01-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 17-01-2021
Giải tám 16
Giải bảy 322
Giải sáu 9969 3911 4114
Giải năm 7280
Giải bốn 76932 44016 31386 84419
12864 04408 41985
Giải ba 81013 25109
Giải nhì 17074
Giải nhất 78646
Đặc biệt 468007
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 1,3,4,6,6,9
2 2
3 2
4 6
5
6 4,9
7 4
8 0,5,6
9
Đầu Đuôi
8 0
1 1
2,3 2
1 3
1,6,7 4
8 5
1,1,4,8 6
0 7
0 8
0,1,6 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 10-01-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 10-01-2021
Giải tám 97
Giải bảy 388
Giải sáu 5208 6336 1291
Giải năm 5383
Giải bốn 39454 55668 47992 89336
02624 32929 93414
Giải ba 08753 94426
Giải nhì 58161
Giải nhất 82472
Đặc biệt 263301
Đầu Đuôi
0 1,8
1 4
2 4,6,9
3 6,6
4
5 3,4
6 1,8
7 2
8 3,8
9 1,2,7
Đầu Đuôi
0
0,6,9 1
7,9 2
5,8 3
1,2,5 4
5
2,3,3 6
9 7
0,6,8 8
2 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 03-01-2021

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 03-01-2021
Giải tám 97
Giải bảy 794
Giải sáu 3721 6645 0810
Giải năm 5129
Giải bốn 02945 11014 73738 64170
40910 61750 41659
Giải ba 91080 69230
Giải nhì 74754
Giải nhất 30332
Đặc biệt 025197
Đầu Đuôi
0
1 0,0,4
2 1,9
3 0,2,8
4 5,5
5 0,4,9
6
7 0
8 0
9 4,7,7
Đầu Đuôi
1,1,3,5,7,8 0
2 1
3 2
3
1,5,9 4
4,4 5
6
9,9 7
3 8
2,5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-12-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 27-12-2020
Giải tám 57
Giải bảy 156
Giải sáu 0049 2166 3230
Giải năm 3568
Giải bốn 29107 49925 62444 59327
25868 69403 88248
Giải ba 87098 00043
Giải nhì 04944
Giải nhất 56042
Đặc biệt 055833
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 5,7
3 0,3
4 2,3,4,4,8,9
5 6,7
6 6,8,8
7
8
9 8
Đầu Đuôi
3 0
1
4 2
0,3,4 3
4,4 4
2 5
5,6 6
0,2,5 7
4,6,6,9 8
4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 20-12-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 20-12-2020
Giải tám 51
Giải bảy 888
Giải sáu 8630 0659 4321
Giải năm 9573
Giải bốn 09272 28688 56461 68029
16104 70372 26287
Giải ba 96774 01813
Giải nhì 47277
Giải nhất 90612
Đặc biệt 394902
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,3
2 1,9
3 0
4
5 1,9
6 1
7 2,2,3,4,7
8 7,8,8
9
Đầu Đuôi
3 0
2,5,6 1
0,1,7,7 2
1,7 3
0,7 4
5
6
7,8 7
8,8 8
2,5 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 13-12-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 13-12-2020
Giải tám 95
Giải bảy 054
Giải sáu 1986 8238 7278
Giải năm 6478
Giải bốn 34391 17020 01599 42766
37201 71459 78272
Giải ba 33770 51600
Giải nhì 85350
Giải nhất 25349
Đặc biệt 737529
Đầu Đuôi
0 0,1
1
2 0,9
3 8
4 9
5 0,4,9
6 6
7 0,2,8,8
8 6
9 1,5,9
Đầu Đuôi
0,2,5,7 0
0,9 1
7 2
3
5 4
9 5
6,8 6
7
3,7,7 8
2,4,5,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 06-12-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 06-12-2020
Giải tám 85
Giải bảy 719
Giải sáu 6627 0542 1373
Giải năm 7325
Giải bốn 43741 33277 65960 58498
34342 43850 46413
Giải ba 47690 35390
Giải nhì 57105
Giải nhất 73843
Đặc biệt 865890
Đầu Đuôi
0 5
1 3,9
2 5,7
3
4 1,2,2,3
5 0
6 0
7 3,7
8 5
9 0,0,0,8
Đầu Đuôi
5,6,9,9,9 0
4 1
4,4 2
1,4,7 3
4
0,2,8 5
6
2,7 7
9 8
1 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-11-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 29-11-2020
Giải tám 71
Giải bảy 692
Giải sáu 5153 3418 5147
Giải năm 4245
Giải bốn 28637 95054 32466 88488
78163 03262 11087
Giải ba 22106 41984
Giải nhì 02738
Giải nhất 90093
Đặc biệt 044718
Đầu Đuôi
0 6
1 8,8
2
3 7,8
4 5,7
5 3,4
6 2,3,6
7 1
8 4,7,8
9 2,3
Đầu Đuôi
0
7 1
6,9 2
5,6,9 3
5,8 4
4 5
0,6 6
3,4,8 7
1,1,3,8 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 22-11-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 22-11-2020
Giải tám 00
Giải bảy 050
Giải sáu 4961 4526 6766
Giải năm 6632
Giải bốn 03314 06778 14440 88022
46195 47144 93966
Giải ba 00457 90938
Giải nhì 20341
Giải nhất 63698
Đặc biệt 111772
Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 2,6
3 2,8
4 0,1,4
5 0,7
6 1,6,6
7 2,8
8
9 5,8
Đầu Đuôi
0,4,5 0
4,6 1
2,3,7 2
3
1,4 4
9 5
2,6,6 6
5 7
3,7,9 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15-11-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 15-11-2020
Giải tám 11
Giải bảy 966
Giải sáu 9591 8093 9489
Giải năm 3710
Giải bốn 32228 40923 53305 32788
98014 31178 83377
Giải ba 61176 72314
Giải nhì 66012
Giải nhất 90567
Đặc biệt 992481
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,2,4,4
2 3,8
3
4
5
6 6,7
7 6,7,8
8 1,8,9
9 1,3
Đầu Đuôi
1 0
1,8,9 1
1 2
2,9 3
1,1 4
0 5
6,7 6
6,7 7
2,7,8 8
8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 08-11-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 08-11-2020
Giải tám 96
Giải bảy 927
Giải sáu 9528 9155 0333
Giải năm 6721
Giải bốn 58512 82533 92811 70117
76768 21383 88094
Giải ba 76474 97788
Giải nhì 72992
Giải nhất 28084
Đặc biệt 844662
Đầu Đuôi
0
1 1,2,7
2 1,7,8
3 3,3
4
5 5
6 2,8
7 4
8 3,4,8
9 2,4,6
Đầu Đuôi
0
1,2 1
1,6,9 2
3,3,8 3
7,8,9 4
5 5
9 6
1,2 7
2,6,8 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 01-11-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 01-11-2020
Giải tám 29
Giải bảy 748
Giải sáu 0127 8158 9247
Giải năm 5545
Giải bốn 59336 03365 22620 71140
65296 49713 56844
Giải ba 28928 77892
Giải nhì 48241
Giải nhất 88378
Đặc biệt 468650
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,7,8,9
3 6
4 0,1,4,5,7,8
5 0,8
6 5
7 8
8
9 2,6
Đầu Đuôi
2,4,5 0
4 1
9 2
1 3
4 4
4,6 5
3,9 6
2,4 7
2,4,5,7 8
2 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25-10-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 25-10-2020
Giải tám 36
Giải bảy 707
Giải sáu 5780 1471 4073
Giải năm 2082
Giải bốn 01660 16196 48321 58272
55989 49088 73327
Giải ba 41885 92792
Giải nhì 30459
Giải nhất 99056
Đặc biệt 658553
Đầu Đuôi
0 7
1
2 1,7
3 6
4
5 3,6,9
6 0
7 1,2,3
8 0,2,5,8,9
9 2,6
Đầu Đuôi
6,8 0
2,7 1
7,8,9 2
5,7 3
4
8 5
3,5,9 6
0,2 7
8 8
5,8 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 18-10-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 18-10-2020
Giải tám 79
Giải bảy 865
Giải sáu 2421 4696 8899
Giải năm 7478
Giải bốn 91321 95460 39434 18139
61612 75986 06791
Giải ba 58025 00685
Giải nhì 85070
Giải nhất 07871
Đặc biệt 680848
Đầu Đuôi
0
1 2
2 1,1,5
3 4,9
4 8
5
6 0,5
7 0,1,8,9
8 5,6
9 1,6,9
Đầu Đuôi
6,7 0
2,2,7,9 1
1 2
3
3 4
2,6,8 5
8,9 6
7
4,7 8
3,7,9 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11-10-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 11-10-2020
Giải tám 18
Giải bảy 336
Giải sáu 1385 3300 8918
Giải năm 0856
Giải bốn 81717 86293 15592 75985
93857 52829 28255
Giải ba 89986 50173
Giải nhì 60219
Giải nhất 37871
Đặc biệt 212249
Đầu Đuôi
0 0
1 7,8,8,9
2 9
3 6
4 9
5 5,6,7
6
7 1,3
8 5,5,6
9 2,3
Đầu Đuôi
0 0
7 1
9 2
7,9 3
4
5,8,8 5
3,5,8 6
1,5 7
1,1 8
1,2,4 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 04-10-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 04-10-2020
Giải tám 06
Giải bảy 756
Giải sáu 8728 9205 1324
Giải năm 8502
Giải bốn 87522 12063 00082 71206
58833 57471 55440
Giải ba 83881 31332
Giải nhì 91428
Giải nhất 66166
Đặc biệt 395807
Đầu Đuôi
0 2,5,6,6,7
1
2 2,4,8,8
3 2,3
4 0
5 6
6 3,6
7 1
8 1,2
9
Đầu Đuôi
4 0
7,8 1
0,2,3,8 2
3,6 3
2 4
0 5
0,0,5,6 6
0 7
2,2 8
9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 27-09-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 27-09-2020
Giải tám 51
Giải bảy 475
Giải sáu 5879 4561 9281
Giải năm 8953
Giải bốn 15316 50340 72950 37484
45204 98732 40521
Giải ba 84643 82237
Giải nhì 78479
Giải nhất 71534
Đặc biệt 902193
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 1
3 2,4,7
4 0,3
5 0,1,3
6 1
7 5,9,9
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4,5 0
2,5,6,8 1
3 2
4,5,9 3
0,3,8 4
7 5
1 6
3 7
8
7,7 9

Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 20-09-2020

XSMN » XS Tiền Giang Chủ nhật » XS Tiền Giang 20-09-2020
Giải tám 02
Giải bảy 795
Giải sáu 6725 9395 4702
Giải năm 5212
Giải bốn 96019 15488 47850 11511
68213 30183 28780
Giải ba 20841 12471
Giải nhì 06069
Giải nhất 29495
Đặc biệt 359693
Đầu Đuôi
0 2,2
1 1,2,3,9
2 5
3
4 1
5 0
6 9
7 1
8 0,3,8
9 3,5,5,5
Đầu Đuôi
5,8 0
1,4,7 1
0,0,1 2
1,8,9 3
4
2,9,9,9 5
6
7
8 8
1,6 9
Xổ số miền bắc