Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 27-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 27-11-2023
Giải tám 32
Giải bảy 627
Giải sáu 2173 0324 6037
Giải năm 1753
Giải bốn 16088 61164 55936 83918
03270 38025 47898
Giải ba 70432 56346
Giải nhì 07693
Giải nhất 27132
Đặc biệt 533609
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 4,5,7
3 2,2,2,6,7
4 6
5 3
6 4
7 0,3
8 8
9 3,8
Đầu Đuôi
7 0
1
3,3,3 2
5,7,9 3
2,6 4
2 5
3,4 6
2,3 7
1,8,9 8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 26-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 26-11-2023
Giải tám 22
Giải bảy 529
Giải sáu 7400 3391 6405
Giải năm 9317
Giải bốn 19995 74251 56258 65265
83289 16619 69324
Giải ba 81829 86580
Giải nhì 57747
Giải nhất 57684
Đặc biệt 761434
Đầu Đuôi
0 0,5
1 7,9
2 2,4,9,9
3 4
4 7
5 1,8
6 5
7
8 0,4,9
9 1,5
Đầu Đuôi
0,8 0
5,9 1
2 2
3
2,3,8 4
0,6,9 5
6
1,4 7
5 8
1,2,2,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 20-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 20-11-2023
Giải tám 71
Giải bảy 357
Giải sáu 6689 9794 2270
Giải năm 4124
Giải bốn 81319 42832 34501 70979
19127 46791 03386
Giải ba 99936 40669
Giải nhì 46852
Giải nhất 22977
Đặc biệt 968527
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 4,7,7
3 2,6
4
5 2,7
6 9
7 0,1,7,9
8 6,9
9 1,4
Đầu Đuôi
7 0
0,7,9 1
3,5 2
3
2,9 4
5
3,8 6
2,2,5,7 7
8
1,6,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 19-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 19-11-2023
Giải tám 41
Giải bảy 189
Giải sáu 1888 3335 7090
Giải năm 3514
Giải bốn 79961 73762 01479 84793
55436 39040 84248
Giải ba 49071 02898
Giải nhì 31296
Giải nhất 01306
Đặc biệt 208763
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2
3 5,6
4 0,1,8
5
6 1,2,3
7 1,9
8 8,9
9 0,3,6,8
Đầu Đuôi
4,9 0
4,6,7 1
6 2
6,9 3
1 4
3 5
0,3,9 6
7
4,8,9 8
7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 13-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 13-11-2023
Giải tám 61
Giải bảy 660
Giải sáu 2913 5819 2385
Giải năm 8698
Giải bốn 89271 04334 74045 45153
74291 69839 29081
Giải ba 56113 45641
Giải nhì 21812
Giải nhất 34529
Đặc biệt 183275
Đầu Đuôi
0
1 2,3,3,9
2 9
3 4,9
4 1,5
5 3
6 0,1
7 1,5
8 1,5
9 1,8
Đầu Đuôi
6 0
4,6,7,8,9 1
1 2
1,1,5 3
3 4
4,7,8 5
6
7
9 8
1,2,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 12-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 12-11-2023
Giải tám 35
Giải bảy 418
Giải sáu 3203 2103 1633
Giải năm 2361
Giải bốn 13420 98777 91610 89804
39282 74487 63510
Giải ba 82040 52701
Giải nhì 74633
Giải nhất 68717
Đặc biệt 821295
Đầu Đuôi
0 1,3,3,4
1 0,0,7,8
2 0
3 3,3,5
4 0
5
6 1
7 7
8 2,7
9 5
Đầu Đuôi
1,1,2,4 0
0,6 1
8 2
0,0,3,3 3
0 4
3,9 5
6
1,7,8 7
1 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 06-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 06-11-2023
Giải tám 39
Giải bảy 277
Giải sáu 8339 2090 5302
Giải năm 0425
Giải bốn 91264 35908 15656 16991
44081 78450 35198
Giải ba 44249 82003
Giải nhì 09128
Giải nhất 16214
Đặc biệt 451974
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 4
2 5,8
3 9,9
4 9
5 0,6
6 4
7 4,7
8 1
9 0,1,8
Đầu Đuôi
5,9 0
8,9 1
0 2
0 3
1,6,7 4
2 5
5 6
7 7
0,2,9 8
3,3,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 05-11-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 05-11-2023
Giải tám 15
Giải bảy 791
Giải sáu 7318 8238 5633
Giải năm 5363
Giải bốn 23876 33024 96844 30716
26730 12374 92763
Giải ba 57023 89302
Giải nhì 49806
Giải nhất 83778
Đặc biệt 802913
Đầu Đuôi
0 2,6
1 3,5,6,8
2 3,4
3 0,3,8
4 4
5
6 3,3
7 4,6,8
8
9 1
Đầu Đuôi
3 0
9 1
0 2
1,2,3,6,6 3
2,4,7 4
1 5
0,1,7 6
7
1,3,7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 30-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 30-10-2023
Giải tám 28
Giải bảy 518
Giải sáu 8893 8897 3701
Giải năm 1890
Giải bốn 73532 64612 43399 16125
99526 75569 22933
Giải ba 11423 65990
Giải nhì 71433
Giải nhất 55069
Đặc biệt 536532
Đầu Đuôi
0 1
1 2,8
2 3,5,6,8
3 2,2,3,3
4
5
6 9,9
7
8
9 0,0,3,7,9
Đầu Đuôi
9,9 0
0 1
1,3,3 2
2,3,3,9 3
4
2 5
2 6
9 7
1,2 8
6,6,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 29-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 29-10-2023
Giải tám 54
Giải bảy 329
Giải sáu 7661 9398 1397
Giải năm 1821
Giải bốn 88978 17980 16977 14642
19322 33076 67255
Giải ba 89393 67034
Giải nhì 72248
Giải nhất 50305
Đặc biệt 595693
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1,2,9
3 4
4 2,8
5 4,5
6 1
7 6,7,8
8 0
9 3,3,7,8
Đầu Đuôi
8 0
2,6 1
2,4 2
9,9 3
3,5 4
0,5 5
7 6
7,9 7
4,7,9 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 23-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 23-10-2023
Giải tám 16
Giải bảy 635
Giải sáu 8568 8279 1099
Giải năm 5625
Giải bốn 11279 57646 01615 62561
29612 02365 67819
Giải ba 32609 93235
Giải nhì 57162
Giải nhất 29318
Đặc biệt 022287
Đầu Đuôi
0 9
1 2,5,6,8,9
2 5
3 5,5
4 6
5
6 1,2,5,8
7 9,9
8 7
9 9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,6 2
3
4
1,2,3,3,6 5
1,4 6
8 7
1,6 8
0,1,7,7,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 22-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 22-10-2023
Giải tám 40
Giải bảy 899
Giải sáu 4702 9228 9249
Giải năm 5058
Giải bốn 62410 02597 35940 70072
62358 03410 40388
Giải ba 68010 48626
Giải nhì 93948
Giải nhất 46648
Đặc biệt 299807
Đầu Đuôi
0 2,7
1 0,0,0
2 6,8
3
4 0,0,8,8,9
5 8,8
6
7 2
8 8
9 7,9
Đầu Đuôi
1,1,1,4,4 0
1
0,7 2
3
4
5
2 6
0,9 7
2,4,4,5,5,8 8
4,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 16-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 16-10-2023
Giải tám 08
Giải bảy 802
Giải sáu 0690 5401 6544
Giải năm 4626
Giải bốn 99511 13693 78138 64900
74975 98688 09542
Giải ba 07150 73071
Giải nhì 75591
Giải nhất 21416
Đặc biệt 784945
Đầu Đuôi
0 0,1,2,8
1 1,6
2 6
3 8
4 2,4,5
5 0
6
7 1,5
8 8
9 0,1,3
Đầu Đuôi
0,5,9 0
0,1,7,9 1
0,4 2
9 3
4 4
4,7 5
1,2 6
7
0,3,8 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 15-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 15-10-2023
Giải tám 69
Giải bảy 344
Giải sáu 5528 1581 7341
Giải năm 8634
Giải bốn 62557 28943 81599 58933
02295 79485 60773
Giải ba 04292 81874
Giải nhì 96168
Giải nhất 29847
Đặc biệt 887031
Đầu Đuôi
0
1
2 8
3 1,3,4
4 1,3,4,7
5 7
6 8,9
7 3,4
8 1,5
9 2,5,9
Đầu Đuôi
0
3,4,8 1
9 2
3,4,7 3
3,4,7 4
8,9 5
6
4,5 7
2,6 8
6,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 09-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 09-10-2023
Giải tám 65
Giải bảy 766
Giải sáu 7992 6022 4730
Giải năm 5742
Giải bốn 13348 81248 61787 19015
85208 36001 68655
Giải ba 53224 35102
Giải nhì 13387
Giải nhất 90121
Đặc biệt 786981
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1 5
2 1,2,4
3 0
4 2,8,8
5 5
6 5,6
7
8 1,7,7
9 2
Đầu Đuôi
3 0
0,2,8 1
0,2,4,9 2
3
2 4
1,5,6 5
6 6
8,8 7
0,4,4 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 08-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 08-10-2023
Giải tám 45
Giải bảy 416
Giải sáu 6789 8668 3604
Giải năm 3950
Giải bốn 90194 35404 17540 76328
68621 36726 77673
Giải ba 65769 44077
Giải nhì 75915
Giải nhất 03110
Đặc biệt 199151
Đầu Đuôi
0 4,4
1 0,5,6
2 1,6,8
3
4 0,5
5 0,1
6 8,9
7 3,7
8 9
9 4
Đầu Đuôi
1,4,5 0
2,5 1
2
7 3
0,0,9 4
1,4 5
1,2 6
7 7
2,6 8
6,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 02-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 02-10-2023
Giải tám 13
Giải bảy 758
Giải sáu 7491 6310 4206
Giải năm 0111
Giải bốn 36581 28070 77733 01046
08676 42927 19293
Giải ba 02392 40506
Giải nhì 22524
Giải nhất 06129
Đặc biệt 022083
Đầu Đuôi
0 6,6
1 0,1,3
2 4,7,9
3 3
4 6
5 8
6
7 0,6
8 1,3
9 1,2,3
Đầu Đuôi
1,7 0
1,8,9 1
9 2
1,3,8,9 3
2 4
5
0,0,4,7 6
2 7
5 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 01-10-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 01-10-2023
Giải tám 65
Giải bảy 493
Giải sáu 1659 6257 1209
Giải năm 9769
Giải bốn 92250 71236 80778 30095
47629 74643 37739
Giải ba 04701 46251
Giải nhì 45150
Giải nhất 74958
Đặc biệt 331524
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2 4,9
3 6,9
4 3
5 0,0,1,7,8,9
6 5,9
7 8
8
9 3,5
Đầu Đuôi
5,5 0
0,5 1
2
4,9 3
2 4
6,9 5
3 6
5 7
5,7 8
0,2,3,5,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 25-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 25-09-2023
Giải tám 20
Giải bảy 882
Giải sáu 7382 5262 2356
Giải năm 7998
Giải bốn 67749 57236 57366 41800
98857 08887 78119
Giải ba 62573 01348
Giải nhì 24173
Giải nhất 09839
Đặc biệt 914754
Đầu Đuôi
0 0
1 9
2 0
3 6,9
4 8,9
5 4,6,7
6 2,6
7 3,3
8 2,2,7
9 8
Đầu Đuôi
0,2 0
1
6,8,8 2
7,7 3
5 4
5
3,5,6 6
5,8 7
4,9 8
1,3,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 24-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 24-09-2023
Giải tám 45
Giải bảy 093
Giải sáu 2182 1412 8738
Giải năm 5336
Giải bốn 23585 45493 47400 82858
45325 47764 35308
Giải ba 49117 96866
Giải nhì 96588
Giải nhất 33842
Đặc biệt 364275
Đầu Đuôi
0 0,8
1 2,7
2 5
3 6,8
4 2,5
5 8
6 4,6
7 5
8 2,5,8
9 3,3
Đầu Đuôi
0 0
1
1,4,8 2
9,9 3
6 4
2,4,7,8 5
3,6 6
1 7
0,3,5,8 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 18-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 18-09-2023
Giải tám 27
Giải bảy 126
Giải sáu 4985 6976 9871
Giải năm 9685
Giải bốn 09296 87407 04384 90542
29756 81818 35182
Giải ba 32955 70010
Giải nhì 78620
Giải nhất 16671
Đặc biệt 612558
Đầu Đuôi
0 7
1 0,8
2 0,6,7
3
4 2
5 5,6,8
6
7 1,1,6
8 2,4,5,5
9 6
Đầu Đuôi
1,2 0
7,7 1
4,8 2
3
8 4
5,8,8 5
2,5,7,9 6
0,2 7
1,5 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 17-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 17-09-2023
Giải tám 04
Giải bảy 336
Giải sáu 3633 2647 5948
Giải năm 5009
Giải bốn 07393 11521 80577 39484
00465 20487 87592
Giải ba 54129 21534
Giải nhì 67953
Giải nhất 50028
Đặc biệt 025671
Đầu Đuôi
0 4,9
1
2 1,8,9
3 3,4,6
4 7,8
5 3
6 5
7 1,7
8 4,7
9 2,3
Đầu Đuôi
0
2,7 1
9 2
3,5,9 3
0,3,8 4
6 5
3 6
4,7,8 7
2,4 8
0,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 11-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 11-09-2023
Giải tám 28
Giải bảy 878
Giải sáu 3596 7058 5620
Giải năm 6025
Giải bốn 05283 03330 50893 39629
41448 08813 26260
Giải ba 49291 89394
Giải nhì 57621
Giải nhất 98481
Đặc biệt 120125
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,1,5,5,8,9
3 0
4 8
5 8
6 0
7 8
8 1,3
9 1,3,4,6
Đầu Đuôi
2,3,6 0
2,8,9 1
2
1,8,9 3
9 4
2,2 5
9 6
7
2,4,5,7 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 10-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 10-09-2023
Giải tám 78
Giải bảy 787
Giải sáu 7106 9428 0892
Giải năm 7363
Giải bốn 31304 52824 90054 04672
89829 82643 96567
Giải ba 41258 55604
Giải nhì 29176
Giải nhất 77165
Đặc biệt 321036
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1
2 4,8,9
3 6
4 3
5 4,8
6 3,5,7
7 2,6,8
8 7
9 2
Đầu Đuôi
0
1
7,9 2
4,6 3
0,0,2,5 4
6 5
0,3,7 6
6,8 7
2,5,7 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 04-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 04-09-2023
Giải tám 22
Giải bảy 889
Giải sáu 9707 3762 2979
Giải năm 2714
Giải bốn 51466 73690 54740 58876
53751 63304 36686
Giải ba 28427 20934
Giải nhì 88379
Giải nhất 14739
Đặc biệt 507273
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4
2 2,7
3 4,9
4 0
5 1
6 2,6
7 3,6,9,9
8 6,9
9 0
Đầu Đuôi
4,9 0
5 1
2,6 2
7 3
0,1,3 4
5
6,7,8 6
0,2 7
8
3,7,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 03-09-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 03-09-2023
Giải tám 38
Giải bảy 280
Giải sáu 9871 9191 3367
Giải năm 0113
Giải bốn 68725 94983 42477 67568
01400 01869 98504
Giải ba 30046 43116
Giải nhì 51247
Giải nhất 96867
Đặc biệt 555275
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3,6
2 5
3 8
4 6,7
5
6 7,7,8,9
7 1,5,7
8 0,3
9 1
Đầu Đuôi
0,8 0
7,9 1
2
1,8 3
0 4
2,7 5
1,4 6
4,6,6,7 7
3,6 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 28-08-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 28-08-2023
Giải tám 27
Giải bảy 391
Giải sáu 4160 2650 7433
Giải năm 0865
Giải bốn 09797 19375 55425 19851
49083 52093 59006
Giải ba 24600 02792
Giải nhì 55770
Giải nhất 35241
Đặc biệt 464825
Đầu Đuôi
0 0,6
1
2 5,5,7
3 3
4 1
5 0,1
6 0,5
7 0,5
8 3
9 1,2,3,7
Đầu Đuôi
0,5,6,7 0
4,5,9 1
9 2
3,8,9 3
4
2,2,6,7 5
0 6
2,9 7
8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 21-08-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 21-08-2023
Giải tám 87
Giải bảy 037
Giải sáu 0418 7218 3524
Giải năm 2217
Giải bốn 28397 11624 99375 92909
47559 62402 41204
Giải ba 58980 31972
Giải nhì 85071
Giải nhất 97256
Đặc biệt 405124
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 7,8,8
2 4,4,4
3 7
4
5 6,9
6
7 1,2,5
8 0,7
9 7
Đầu Đuôi
8 0
7 1
0,7 2
3
0,2,2,2 4
7 5
5 6
1,3,8,9 7
1,1 8
0,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 13-08-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 13-08-2023
Giải tám 52
Giải bảy 876
Giải sáu 6273 0556 0100
Giải năm 3629
Giải bốn 86590 88635 85915 19111
01764 64119 52537
Giải ba 78783 00226
Giải nhì 42676
Giải nhất 11968
Đặc biệt 301481
Đầu Đuôi
0 0
1 1,5,9
2 6,9
3 5,7
4
5 2,6
6 4,8
7 3,6,6
8 1,3
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
1,8 1
5 2
7,8 3
6 4
1,3 5
2,5,7,7 6
3 7
6 8
1,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 31-07-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 31-07-2023
Giải tám 56
Giải bảy 558
Giải sáu 1778 2416 0584
Giải năm 5669
Giải bốn 39060 12607 26836 37622
25943 39967 10578
Giải ba 07252 90098
Giải nhì 62615
Giải nhất 01760
Đặc biệt 028771
Đầu Đuôi
0 7
1 5,6
2 2
3 6
4 3
5 2,6,8
6 0,0,7,9
7 1,8,8
8 4
9 8
Đầu Đuôi
6,6 0
7 1
2,5 2
4 3
8 4
1 5
1,3,5 6
0,6 7
5,7,7,9 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 30-07-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 30-07-2023
Giải tám 64
Giải bảy 540
Giải sáu 0443 2065 3331
Giải năm 9664
Giải bốn 56859 91568 43351 85969
53294 56556 91870
Giải ba 12029 61598
Giải nhì 45251
Giải nhất 93914
Đặc biệt 250644
Đầu Đuôi
0
1 4
2 9
3 1
4 0,3,4
5 1,1,6,9
6 4,4,5,8,9
7 0
8
9 4,8
Đầu Đuôi
4,7 0
3,5,5 1
2
4 3
1,4,6,6,9 4
6 5
5 6
7
6,9 8
2,5,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 24-07-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 24-07-2023
Giải tám 91
Giải bảy 805
Giải sáu 2289 1979 7974
Giải năm 3664
Giải bốn 10100 02347 58430 01675
91668 61210 89545
Giải ba 00472 14829
Giải nhì 14580
Giải nhất 25269
Đặc biệt 302438
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0
2 9
3 0,8
4 5,7
5
6 4,8,9
7 2,4,5,9
8 0,9
9 1
Đầu Đuôi
0,1,3,8 0
9 1
7 2
3
6,7 4
0,4,7 5
6
4 7
3,6 8
2,6,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 17-07-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 17-07-2023
Giải tám 73
Giải bảy 906
Giải sáu 6709 6490 1613
Giải năm 3203
Giải bốn 97819 15612 62484 66576
46081 09945 56252
Giải ba 90935 47751
Giải nhì 16117
Giải nhất 97740
Đặc biệt 331187
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 2,3,7,9
2
3 5
4 0,5
5 1,2
6
7 3,6
8 1,4,7
9 0
Đầu Đuôi
4,9 0
5,8 1
1,5 2
0,1,7 3
8 4
3,4 5
0,7 6
1,8 7
8
0,1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 03-07-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 03-07-2023
Giải tám 73
Giải bảy 302
Giải sáu 9126 0665 3827
Giải năm 5303
Giải bốn 03360 53167 33834 58441
86490 68731 76711
Giải ba 45645 27193
Giải nhì 78563
Giải nhất 22000
Đặc biệt 755710
Đầu Đuôi
0 0,2,3
1 0,1
2 6,7
3 1,4
4 1,5
5
6 0,3,5,7
7 3
8
9 0,3
Đầu Đuôi
0,1,6,9 0
1,3,4 1
0 2
0,6,7,9 3
3 4
4,6 5
2 6
2,6 7
8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 02-07-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 02-07-2023
Giải tám 63
Giải bảy 858
Giải sáu 2159 4704 6273
Giải năm 4334
Giải bốn 65801 30617 71245 79973
37246 46697 29576
Giải ba 68604 68380
Giải nhì 70898
Giải nhất 88699
Đặc biệt 553922
Đầu Đuôi
0 1,4,4
1 7
2 2
3 4
4 5,6
5 8,9
6 3
7 3,3,6
8 0
9 7,8,9
Đầu Đuôi
8 0
0 1
2 2
6,7,7 3
0,0,3 4
4 5
4,7 6
1,9 7
5,9 8
5,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 25-06-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 25-06-2023
Giải tám 70
Giải bảy 813
Giải sáu 8661 7326 2895
Giải năm 0360
Giải bốn 06796 80333 92213 88656
57470 56213 65309
Giải ba 48820 55009
Giải nhì 92295
Giải nhất 44797
Đặc biệt 675147
Đầu Đuôi
0 9,9
1 3,3,3
2 0,6
3 3
4 7
5 6
6 0,1
7 0,0
8
9 5,5,6,7
Đầu Đuôi
2,6,7,7 0
6 1
2
1,1,1,3 3
4
9,9 5
2,5,9 6
4,9 7
8
0,0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 19-06-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 19-06-2023
Giải tám 68
Giải bảy 061
Giải sáu 7276 1620 3802
Giải năm 9453
Giải bốn 90065 19196 35897 92990
96863 11463 52005
Giải ba 37915 88115
Giải nhì 84699
Giải nhất 54575
Đặc biệt 943559
Đầu Đuôi
0 2,5
1 5,5
2 0
3
4
5 3,9
6 1,3,3,5,8
7 5,6
8
9 0,6,7,9
Đầu Đuôi
2,9 0
6 1
0 2
5,6,6 3
4
0,1,1,6,7 5
7,9 6
9 7
6 8
5,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 18-06-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 18-06-2023
Giải tám 40
Giải bảy 376
Giải sáu 6407 0744 7281
Giải năm 8920
Giải bốn 86254 44570 58106 48169
38897 67038 63828
Giải ba 31129 72898
Giải nhì 49467
Giải nhất 34138
Đặc biệt 689707
Đầu Đuôi
0 6,7,7
1
2 0,8,9
3 8,8
4 0,4
5 4
6 7,9
7 0,6
8 1
9 7,8
Đầu Đuôi
2,4,7 0
8 1
2
3
4,5 4
5
0,7 6
0,0,6,9 7
2,3,3,9 8
2,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 12-06-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 12-06-2023
Giải tám 17
Giải bảy 695
Giải sáu 3107 6365 6147
Giải năm 6055
Giải bốn 52139 54632 67277 11215
76613 82496 08034
Giải ba 67958 17864
Giải nhì 49404
Giải nhất 56429
Đặc biệt 785514
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3,4,5,7
2 9
3 2,4,9
4 7
5 5,8
6 4,5
7 7
8
9 5,6
Đầu Đuôi
0
1
3 2
1 3
0,1,3,6 4
1,5,6,9 5
9 6
0,1,4,7 7
5 8
2,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 11-06-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 11-06-2023
Giải tám 40
Giải bảy 629
Giải sáu 1567 5569 7754
Giải năm 8851
Giải bốn 95571 76973 42626 20528
84246 70572 75717
Giải ba 80917 19103
Giải nhì 32659
Giải nhất 25542
Đặc biệt 083933
Đầu Đuôi
0 3
1 7,7
2 6,8,9
3 3
4 0,2,6
5 1,4,9
6 7,9
7 1,2,3
8
9
Đầu Đuôi
4 0
5,7 1
4,7 2
0,3,7 3
5 4
5
2,4 6
1,1,6 7
2 8
2,5,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 05-06-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 05-06-2023
Giải tám 29
Giải bảy 768
Giải sáu 2954 6971 0874
Giải năm 3690
Giải bốn 49094 90593 43839 03503
46069 92351 54539
Giải ba 54561 28182
Giải nhì 66542
Giải nhất 57629
Đặc biệt 386370
Đầu Đuôi
0 3
1
2 9,9
3 9,9
4 2
5 1,4
6 1,8,9
7 0,1,4
8 2
9 0,3,4
Đầu Đuôi
7,9 0
5,6,7 1
4,8 2
0,9 3
5,7,9 4
5
6
7
6 8
2,2,3,3,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 04-06-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 04-06-2023
Giải tám 10
Giải bảy 396
Giải sáu 5170 1132 0925
Giải năm 7918
Giải bốn 05196 91001 87596 73538
56780 09336 26005
Giải ba 72288 56372
Giải nhì 75098
Giải nhất 20278
Đặc biệt 438348
Đầu Đuôi
0 1,5
1 0,8
2 5
3 2,6,8
4 8
5
6
7 0,2,8
8 0,8
9 6,6,6,8
Đầu Đuôi
1,7,8 0
0 1
3,7 2
3
4
0,2 5
3,9,9,9 6
7
1,3,4,7,8,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 29-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 29-05-2023
Giải tám 29
Giải bảy 261
Giải sáu 6686 0971 3355
Giải năm 4652
Giải bốn 52074 18988 32620 81802
28267 10248 27336
Giải ba 03805 50513
Giải nhì 12210
Giải nhất 95785
Đặc biệt 753212
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,2,3
2 0,9
3 6
4 8
5 2,5
6 1,7
7 1,4
8 5,6,8
9
Đầu Đuôi
1,2 0
6,7 1
0,1,5 2
1 3
7 4
0,5,8 5
3,8 6
6 7
4,8 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 28-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 28-05-2023
Giải tám 34
Giải bảy 895
Giải sáu 7118 5836 3579
Giải năm 9647
Giải bốn 86572 36549 07153 61093
77248 12337 85275
Giải ba 38883 41659
Giải nhì 35311
Giải nhất 69724
Đặc biệt 795143
Đầu Đuôi
0
1 1,8
2 4
3 4,6,7
4 3,7,8,9
5 3,9
6
7 2,5,9
8 3
9 3,5
Đầu Đuôi
0
1 1
7 2
4,5,8,9 3
2,3 4
7,9 5
3 6
3,4 7
1,4 8
4,5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 22-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 22-05-2023
Giải tám 94
Giải bảy 668
Giải sáu 4106 2753 0889
Giải năm 7770
Giải bốn 44778 67693 08452 25183
75766 34741 96929
Giải ba 36464 35930
Giải nhì 69822
Giải nhất 11207
Đặc biệt 838784
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 2,9
3 0
4 1
5 2,3
6 4,6,8
7 0,8
8 3,4,9
9 3,4
Đầu Đuôi
3,7 0
4 1
2,5 2
5,8,9 3
6,8,9 4
5
0,6 6
0 7
6,7 8
2,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 21-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 21-05-2023
Giải tám 54
Giải bảy 329
Giải sáu 3284 9678 8881
Giải năm 0732
Giải bốn 77864 31549 65574 40142
70509 28516 50040
Giải ba 66219 90660
Giải nhì 63913
Giải nhất 41707
Đặc biệt 052659
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,9
2 9
3 2
4 0,2,9
5 4,9
6 0,4
7 4,8
8 1,4
9
Đầu Đuôi
4,6 0
8 1
3,4 2
1 3
5,6,7,8 4
5
1 6
0 7
7 8
0,1,2,4,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 15-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 15-05-2023
Giải tám 27
Giải bảy 105
Giải sáu 9998 8533 3437
Giải năm 2331
Giải bốn 67759 92640 63844 60587
29167 08045 90415
Giải ba 74357 33155
Giải nhì 09348
Giải nhất 91838
Đặc biệt 331454
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 7
3 1,3,7,8
4 0,4,5,8
5 4,5,7,9
6 7
7
8 7
9 8
Đầu Đuôi
4 0
3 1
2
3 3
4,5 4
0,1,4,5 5
6
2,3,5,6,8 7
3,4,9 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 14-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 14-05-2023
Giải tám 45
Giải bảy 175
Giải sáu 9708 2621 0958
Giải năm 2412
Giải bốn 65318 23862 28981 38391
92491 17621 16145
Giải ba 82896 79318
Giải nhì 14353
Giải nhất 27820
Đặc biệt 783042
Đầu Đuôi
0 8
1 2,8,8
2 0,1,1
3
4 2,5,5
5 3,8
6 2
7 5
8 1
9 1,1,6
Đầu Đuôi
2 0
2,2,8,9,9 1
1,4,6 2
5 3
4
4,4,7 5
9 6
7
0,1,1,5 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 08-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 08-05-2023
Giải tám 67
Giải bảy 754
Giải sáu 3941 1176 0791
Giải năm 1006
Giải bốn 91830 79392 52159 62772
95922 12683 74762
Giải ba 34103 05754
Giải nhì 67839
Giải nhất 33711
Đặc biệt 880883
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1
2 2
3 0,9
4 1
5 4,4,9
6 2,7
7 2,6
8 3,3
9 1,2
Đầu Đuôi
3 0
1,4,9 1
2,6,7,9 2
0,8,8 3
5,5 4
5
0,7 6
6 7
8
3,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 07-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 07-05-2023
Giải tám 27
Giải bảy 664
Giải sáu 8576 0365 5688
Giải năm 7274
Giải bốn 38227 52960 60719 20236
63731 54639 85825
Giải ba 14279 01542
Giải nhì 83212
Giải nhất 36263
Đặc biệt 908812
Đầu Đuôi
0
1 2,2,9
2 5,7,7
3 1,6,9
4 2
5
6 0,3,4,5
7 4,6,9
8 8
9
Đầu Đuôi
6 0
3 1
1,1,4 2
6 3
6,7 4
2,6 5
3,7 6
2,2 7
8 8
1,3,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 01-05-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 01-05-2023
Giải tám 87
Giải bảy 398
Giải sáu 2094 5823 2840
Giải năm 6456
Giải bốn 23924 48373 37394 02726
28055 61534 41744
Giải ba 34375 14942
Giải nhì 24550
Giải nhất 93683
Đặc biệt 241733
Đầu Đuôi
0
1
2 3,4,6
3 3,4
4 0,2,4
5 0,5,6
6
7 3,5
8 3,7
9 4,4,8
Đầu Đuôi
4,5 0
1
4 2
2,3,7,8 3
2,3,4,9,9 4
5,7 5
2,5 6
8 7
9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 30-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 30-04-2023
Giải tám 94
Giải bảy 897
Giải sáu 0813 0724 7669
Giải năm 9234
Giải bốn 83766 15885 97728 31727
21956 04606 79197
Giải ba 13596 39862
Giải nhì 73216
Giải nhất 92083
Đặc biệt 173600
Đầu Đuôi
0 0,6
1 3,6
2 4,7,8
3 4
4
5 6
6 2,6,9
7
8 3,5
9 4,6,7,7
Đầu Đuôi
0 0
1
6 2
1,8 3
2,3,9 4
8 5
0,1,5,6,9 6
2,9,9 7
2 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 24-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 24-04-2023
Giải tám 23
Giải bảy 736
Giải sáu 5490 1136 4990
Giải năm 2641
Giải bốn 27452 63586 06423 08701
10565 67937 99970
Giải ba 86130 97927
Giải nhì 78169
Giải nhất 80186
Đặc biệt 871617
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 3,3,7
3 0,6,6,7
4 1
5 2
6 5,9
7 0
8 6,6
9 0,0
Đầu Đuôi
3,7,9,9 0
0,4 1
5 2
2,2 3
4
6 5
3,3,8,8 6
1,2,3 7
8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 23-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 23-04-2023
Giải tám 64
Giải bảy 384
Giải sáu 6705 5345 6216
Giải năm 1346
Giải bốn 79241 83997 63403 62948
26834 68362 67108
Giải ba 34944 76599
Giải nhì 87067
Giải nhất 19122
Đặc biệt 576692
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 6
2 2
3 4
4 1,4,5,6,8
5
6 2,4,7
7
8 4
9 2,7,9
Đầu Đuôi
0
4 1
2,6,9 2
0 3
3,4,6,8 4
0,4 5
1,4 6
6,9 7
0,4 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 17-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 17-04-2023
Giải tám 74
Giải bảy 820
Giải sáu 6084 2434 0545
Giải năm 8254
Giải bốn 10098 39401 93737 53234
54930 46697 16835
Giải ba 75158 05546
Giải nhì 43851
Giải nhất 94515
Đặc biệt 897580
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 0
3 0,4,4,5,7
4 5,6
5 1,4,8
6
7 4
8 0,4
9 7,8
Đầu Đuôi
2,3,8 0
0,5 1
2
3
3,3,5,7,8 4
1,3,4 5
4 6
3,9 7
5,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 16-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 16-04-2023
Giải tám 79
Giải bảy 173
Giải sáu 6372 8655 9959
Giải năm 6100
Giải bốn 59072 44530 66184 43761
62390 22860 61167
Giải ba 28627 24439
Giải nhì 35983
Giải nhất 89952
Đặc biệt 916634
Đầu Đuôi
0 0
1
2 7
3 0,4,9
4
5 2,5,9
6 0,1,7
7 2,2,3,9
8 3,4
9 0
Đầu Đuôi
0,3,6,9 0
6 1
5,7,7 2
7,8 3
3,8 4
5 5
6
2,6 7
8
3,5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 10-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 10-04-2023
Giải tám 42
Giải bảy 807
Giải sáu 9496 5326 9775
Giải năm 7541
Giải bốn 92911 62216 79388 89750
37606 34432 95925
Giải ba 06778 64663
Giải nhì 84922
Giải nhất 12385
Đặc biệt 659511
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1,1,6
2 2,5,6
3 2
4 1,2
5 0
6 3
7 5,8
8 5,8
9 6
Đầu Đuôi
5 0
1,1,4 1
2,3,4 2
6 3
4
2,7,8 5
0,1,2,9 6
0 7
7,8 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 09-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 09-04-2023
Giải tám 92
Giải bảy 980
Giải sáu 0353 6871 0469
Giải năm 5169
Giải bốn 36270 67656 17242 63689
02998 42686 32688
Giải ba 89791 34009
Giải nhì 50109
Giải nhất 86292
Đặc biệt 380542
Đầu Đuôi
0 9,9
1
2
3
4 2,2
5 3,6
6 9,9
7 0,1
8 0,6,8,9
9 1,2,2,8
Đầu Đuôi
7,8 0
7,9 1
4,4,9,9 2
5 3
4
5
5,8 6
7
8,9 8
0,0,6,6,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 03-04-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 03-04-2023
Giải tám 85
Giải bảy 826
Giải sáu 7767 7653 4829
Giải năm 1615
Giải bốn 79154 65512 44233 27196
32223 12785 98628
Giải ba 03503 01625
Giải nhì 00813
Giải nhất 73576
Đặc biệt 887312
Đầu Đuôi
0 3
1 2,2,3,5
2 3,5,6,8,9
3 3
4
5 3,4
6 7
7 6
8 5,5
9 6
Đầu Đuôi
0
1
1,1 2
0,1,2,3,5 3
5 4
1,2,8,8 5
2,7,9 6
6 7
2 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 27-03-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 27-03-2023
Giải tám 62
Giải bảy 945
Giải sáu 3516 3852 6565
Giải năm 5073
Giải bốn 07584 08274 10479 54453
05702 98876 15020
Giải ba 81465 36418
Giải nhì 58359
Giải nhất 08647
Đặc biệt 446147
Đầu Đuôi
0 2
1 6,8
2 0
3
4 5,7,7
5 2,3,9
6 2,5,5
7 3,4,6,9
8 4
9
Đầu Đuôi
2 0
1
0,5,6 2
5,7 3
7,8 4
4,6,6 5
1,7 6
4,4 7
1 8
5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 20-03-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 20-03-2023
Giải tám 27
Giải bảy 456
Giải sáu 4483 3957 8572
Giải năm 7212
Giải bốn 04076 40263 08248 33151
61198 59603 75302
Giải ba 21271 33355
Giải nhì 83191
Giải nhất 72324
Đặc biệt 686797
Đầu Đuôi
0 2,3
1 2
2 4,7
3
4 8
5 1,5,6,7
6 3
7 1,2,6
8 3
9 1,7,8
Đầu Đuôi
0
5,7,9 1
0,1,7 2
0,6,8 3
2 4
5 5
5,7 6
2,5,9 7
4,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 19-03-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 19-03-2023
Giải tám 88
Giải bảy 412
Giải sáu 8978 4183 3903
Giải năm 4438
Giải bốn 92121 96313 63999 10536
41626 87992 46102
Giải ba 42835 31200
Giải nhì 82928
Giải nhất 13533
Đặc biệt 349293
Đầu Đuôi
0 0,2,3
1 2,3
2 1,6,8
3 3,5,6,8
4
5
6
7 8
8 3,8
9 2,3,9
Đầu Đuôi
0 0
2 1
0,1,9 2
0,1,3,8,9 3
4
3 5
2,3 6
7
2,3,7,8 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 13-03-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 13-03-2023
Giải tám 34
Giải bảy 301
Giải sáu 2172 9761 4105
Giải năm 8080
Giải bốn 41186 05888 61188 26422
90328 94794 52522
Giải ba 58084 52179
Giải nhì 41830
Giải nhất 05740
Đặc biệt 362245
Đầu Đuôi
0 1,5
1
2 2,2,8
3 0,4
4 0,5
5
6 1
7 2,9
8 0,4,6,8,8
9 4
Đầu Đuôi
3,4,8 0
0,6 1
2,2,7 2
3
3,8,9 4
0,4 5
8 6
7
2,8,8 8
7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 12-03-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 12-03-2023
Giải tám 70
Giải bảy 460
Giải sáu 7751 0213 4297
Giải năm 4766
Giải bốn 15903 30294 55539 60278
32057 86259 88848
Giải ba 24274 50964
Giải nhì 22481
Giải nhất 88713
Đặc biệt 988631
Đầu Đuôi
0 3
1 3,3
2
3 1,9
4 8
5 1,7,9
6 0,4,6
7 0,4,8
8 1
9 4,7
Đầu Đuôi
6,7 0
3,5,8 1
2
0,1,1 3
6,7,9 4
5
6 6
5,9 7
4,7 8
3,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 06-03-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 06-03-2023
Giải tám 73
Giải bảy 817
Giải sáu 8645 9055 2785
Giải năm 3319
Giải bốn 26586 78590 42141 50196
45816 84434 30294
Giải ba 29085 34597
Giải nhì 30796
Giải nhất 18067
Đặc biệt 191362
Đầu Đuôi
0
1 6,7,9
2
3 4
4 1,5
5 5
6 2,7
7 3
8 5,5,6
9 0,4,6,6,7
Đầu Đuôi
9 0
4 1
6 2
7 3
3,9 4
4,5,8,8 5
1,8,9,9 6
1,6,9 7
8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 05-03-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 05-03-2023
Giải tám 66
Giải bảy 490
Giải sáu 9492 5383 1712
Giải năm 1204
Giải bốn 24497 10481 19428 51485
53784 51104 62543
Giải ba 03915 47704
Giải nhì 15593
Giải nhất 06167
Đặc biệt 970562
Đầu Đuôi
0 4,4,4
1 2,5
2 8
3
4 3
5
6 2,6,7
7
8 1,3,4,5
9 0,2,3,7
Đầu Đuôi
9 0
8 1
1,6,9 2
4,8,9 3
0,0,0,8 4
1,8 5
6 6
6,9 7
2 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 27-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 27-02-2023
Giải tám 45
Giải bảy 896
Giải sáu 2753 2918 8410
Giải năm 0121
Giải bốn 68091 33965 80525 71205
14195 40280 84958
Giải ba 58786 69966
Giải nhì 89027
Giải nhất 29560
Đặc biệt 982419
Đầu Đuôi
0 5
1 0,8,9
2 1,5,7
3
4 5
5 3,8
6 0,5,6
7
8 0,6
9 1,5,6
Đầu Đuôi
1,6,8 0
2,9 1
2
5 3
4
0,2,4,6,9 5
6,8,9 6
2 7
1,5 8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 26-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 26-02-2023
Giải tám 80
Giải bảy 306
Giải sáu 8734 1927 2743
Giải năm 2980
Giải bốn 88307 21171 67084 53626
65326 15480 89997
Giải ba 97169 58007
Giải nhì 48592
Giải nhất 73327
Đặc biệt 051810
Đầu Đuôi
0 6,7,7
1 0
2 6,6,7,7
3 4
4 3
5
6 9
7 1
8 0,0,0,4
9 2,7
Đầu Đuôi
1,8,8,8 0
7 1
9 2
4 3
3,8 4
5
0,2,2 6
0,0,2,2,9 7
8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 20-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 20-02-2023
Giải tám 58
Giải bảy 661
Giải sáu 7671 0546 5209
Giải năm 3985
Giải bốn 14378 52072 45974 65881
66739 82820 82801
Giải ba 78634 09734
Giải nhì 29690
Giải nhất 21273
Đặc biệt 815920
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2 0,0
3 4,4,9
4 6
5 8
6 1
7 1,2,3,4,8
8 1,5
9 0
Đầu Đuôi
2,2,9 0
0,6,7,8 1
7 2
7 3
3,3,7 4
8 5
4 6
7
5,7 8
0,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 19-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 19-02-2023
Giải tám 46
Giải bảy 281
Giải sáu 6844 1460 9247
Giải năm 9094
Giải bốn 23062 07771 62402 62818
37025 59843 13761
Giải ba 44665 28620
Giải nhì 24438
Giải nhất 37929
Đặc biệt 979078
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 0,5,9
3 8
4 3,4,6,7
5
6 0,1,2,5
7 1,8
8 1
9 4
Đầu Đuôi
2,6 0
6,7,8 1
0,6 2
4 3
4,9 4
2,6 5
4 6
4 7
1,3,7 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 13-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 13-02-2023
Giải tám 70
Giải bảy 964
Giải sáu 3515 8925 1484
Giải năm 0775
Giải bốn 08645 41249 43802 48723
71595 67665 18993
Giải ba 66442 64882
Giải nhì 02008
Giải nhất 28590
Đặc biệt 349306
Đầu Đuôi
0 2,6,8
1 5
2 3,5
3
4 2,5,9
5
6 4,5
7 0,5
8 2,4
9 0,3,5
Đầu Đuôi
7,9 0
1
0,4,8 2
2,9 3
6,8 4
1,2,4,6,7,9 5
0 6
7
0 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 12-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 12-02-2023
Giải tám 05
Giải bảy 261
Giải sáu 2508 3562 9101
Giải năm 5214
Giải bốn 93740 05496 89321 16754
39996 62034 94878
Giải ba 05458 86100
Giải nhì 58591
Giải nhất 65184
Đặc biệt 296078
Đầu Đuôi
0 0,1,5,8
1 4
2 1
3 4
4 0
5 4,8
6 1,2
7 8,8
8 4
9 1,6,6
Đầu Đuôi
0,4 0
0,2,6,9 1
6 2
3
1,3,5,8 4
0 5
9,9 6
7
0,5,7,7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 06-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 06-02-2023
Giải tám 25
Giải bảy 291
Giải sáu 4987 7007 2537
Giải năm 1722
Giải bốn 47397 29763 26059 15428
59864 61078 32815
Giải ba 73727 77435
Giải nhì 37304
Giải nhất 72612
Đặc biệt 883941
Đầu Đuôi
0 4,7
1 2,5
2 2,5,7,8
3 5,7
4 1
5 9
6 3,4
7 8
8 7
9 1,7
Đầu Đuôi
0
4,9 1
1,2 2
6 3
0,6 4
1,2,3 5
6
0,2,3,8,9 7
2,7 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 05-02-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 05-02-2023
Giải tám 14
Giải bảy 800
Giải sáu 8084 4563 9297
Giải năm 7860
Giải bốn 61665 71276 92945 26677
10879 75727 83577
Giải ba 74008 09991
Giải nhì 97912
Giải nhất 74332
Đặc biệt 093109
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 2,4
2 7
3 2
4 5
5
6 0,3,5
7 6,7,7,9
8 4
9 1,7
Đầu Đuôi
0,6 0
9 1
1,3 2
6 3
1,8 4
4,6 5
7 6
2,7,7,9 7
0 8
0,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 30-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 30-01-2023
Giải tám 25
Giải bảy 156
Giải sáu 1672 1553 9658
Giải năm 1419
Giải bốn 54348 70876 33723 86295
01667 36615 55926
Giải ba 24763 68949
Giải nhì 16016
Giải nhất 00082
Đặc biệt 992633
Đầu Đuôi
0
1 5,6,9
2 3,5,6
3 3
4 8,9
5 3,6,8
6 3,7
7 2,6
8 2
9 5
Đầu Đuôi
0
1
7,8 2
2,3,5,6 3
4
1,2,9 5
1,2,5,7 6
6 7
4,5 8
1,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 29-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 29-01-2023
Giải tám 18
Giải bảy 961
Giải sáu 3437 8803 3353
Giải năm 7628
Giải bốn 49859 35775 95651 16848
45937 72177 56025
Giải ba 51155 70773
Giải nhì 44488
Giải nhất 12356
Đặc biệt 496565
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 5,8
3 7,7
4 8
5 1,3,5,6,9
6 1,5
7 3,5,7
8 8
9
Đầu Đuôi
0
5,6 1
2
0,5,7 3
4
2,5,6,7 5
5 6
3,3,7 7
1,2,4,8 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 23-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 23-01-2023
Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 1382 9255 7491
Giải năm 5712
Giải bốn 43744 24366 42005 60174
92998 32869 45441
Giải ba 50436 52461
Giải nhì 02501
Giải nhất 55818
Đặc biệt 013817
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,7,8,8,9
2
3 6
4 1,4
5 5
6 1,6,9
7 4
8 2
9 1,8
Đầu Đuôi
0
0,4,6,9 1
1,8 2
3
4,7 4
0,5 5
3,6 6
1 7
1,1,9 8
1,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 22-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 22-01-2023
Giải tám 83
Giải bảy 220
Giải sáu 3676 8973 2527
Giải năm 8150
Giải bốn 35423 05498 06040 17750
51638 21858 57612
Giải ba 03062 71941
Giải nhì 75926
Giải nhất 83596
Đặc biệt 517931
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,3,6,7
3 1,8
4 0,1
5 0,0,8
6 2
7 3,6
8 3
9 6,8
Đầu Đuôi
2,4,5,5 0
3,4 1
1,6 2
2,7,8 3
4
5
2,7,9 6
2 7
3,5,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 16-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 16-01-2023
Giải tám 74
Giải bảy 398
Giải sáu 1867 4767 7682
Giải năm 5565
Giải bốn 43265 94963 19097 57523
46462 19539 95685
Giải ba 30552 71043
Giải nhì 47849
Giải nhất 58304
Đặc biệt 855453
Đầu Đuôi
0 4
1
2 3
3 9
4 3,9
5 2,3
6 2,3,5,5,7,7
7 4
8 2,5
9 7,8
Đầu Đuôi
0
1
5,6,8 2
2,4,5,6 3
0,7 4
6,6,8 5
6
6,6,9 7
9 8
3,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 15-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 15-01-2023
Giải tám 82
Giải bảy 787
Giải sáu 7026 1419 7394
Giải năm 2630
Giải bốn 11645 32955 85584 18583
55488 50106 56512
Giải ba 78413 00001
Giải nhì 20984
Giải nhất 50877
Đặc biệt 455321
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2,3,9
2 1,6
3 0
4 5
5 5
6
7 7
8 2,3,4,4,7,8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
0,2 1
1,8 2
1,8 3
8,8,9 4
4,5 5
0,2 6
7,8 7
8 8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 09-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 09-01-2023
Giải tám 10
Giải bảy 425
Giải sáu 1287 7259 7364
Giải năm 5415
Giải bốn 77005 51915 05905 56625
45944 37729 84974
Giải ba 36465 49957
Giải nhì 53620
Giải nhất 89748
Đặc biệt 734886
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,5,5
2 0,5,5,9
3
4 4,8
5 7,9
6 4,5
7 4
8 6,7
9
Đầu Đuôi
1,2 0
1
2
3
4,6,7 4
0,0,1,1,2,2,6 5
8 6
5,8 7
4 8
2,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 08-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 08-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 770
Giải sáu 9686 7003 7819
Giải năm 2606
Giải bốn 52059 61755 12315 38156
43595 74488 55017
Giải ba 02489 41050
Giải nhì 09284
Giải nhất 00883
Đặc biệt 789938
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,7,9
2
3 8
4
5 0,5,6,9
6
7 0
8 3,4,6,8,9
9 5,7
Đầu Đuôi
5,7 0
1
2
0,8 3
8 4
1,5,9 5
0,5,8 6
1,9 7
3,8 8
1,5,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 02-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 02-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 350
Giải sáu 2206 5988 3816
Giải năm 5086
Giải bốn 43896 13137 07642 14248
98165 18751 09488
Giải ba 23899 23892
Giải nhì 11546
Giải nhất 08027
Đặc biệt 474835
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 7
3 5,7
4 2,6,8
5 0,1
6 5,5
7
8 6,8,8
9 2,6,9
Đầu Đuôi
5 0
5 1
4,9 2
3
4
3,6,6 5
0,1,4,8,9 6
2,3 7
4,8,8 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 01-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 01-01-2023
Giải tám 99
Giải bảy 568
Giải sáu 1505 8515 1550
Giải năm 5133
Giải bốn 56201 14697 49284 73448
45126 71607 35805
Giải ba 49813 50306
Giải nhì 29024
Giải nhất 54765
Đặc biệt 623976
Đầu Đuôi
0 1,5,5,6,7
1 3,5
2 4,6
3 3
4 8
5 0
6 5,8
7 6
8 4
9 7,9
Đầu Đuôi
5 0
0 1
2
1,3 3
2,8 4
0,0,1,6 5
0,2,7 6
0,9 7
4,6 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 26-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 26-12-2022
Giải tám 67
Giải bảy 963
Giải sáu 0056 0043 7327
Giải năm 7407
Giải bốn 97601 50002 34446 89744
97430 01952 83837
Giải ba 62559 57231
Giải nhì 79351
Giải nhất 37531
Đặc biệt 180006
Đầu Đuôi
0 1,2,6,7
1
2 7
3 0,1,1,7
4 3,4,6
5 1,2,6,9
6 3,7
7
8
9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,3,5 1
0,5 2
4,6 3
4 4
5
0,4,5 6
0,2,3,6 7
8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 25-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 25-12-2022
Giải tám 91
Giải bảy 689
Giải sáu 7299 3126 6758
Giải năm 5626
Giải bốn 86750 63896 45047 70601
05832 84079 34720
Giải ba 31581 92311
Giải nhì 32670
Giải nhất 52683
Đặc biệt 174798
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 0,6,6
3 2
4 7
5 0,8
6
7 0,9
8 1,3,9
9 1,6,8,9
Đầu Đuôi
2,5,7 0
0,1,8,9 1
3 2
8 3
4
5
2,2,9 6
4 7
5,9 8
7,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 19-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 19-12-2022
Giải tám 70
Giải bảy 404
Giải sáu 7447 8899 7899
Giải năm 7611
Giải bốn 91466 73148 96856 76132
83228 44259 35072
Giải ba 10834 55203
Giải nhì 10919
Giải nhất 31898
Đặc biệt 169092
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,9
2 8
3 2,4
4 7,8
5 6,9
6 6
7 0,2
8
9 2,8,9,9
Đầu Đuôi
7 0
1 1
3,7,9 2
0 3
0,3 4
5
5,6 6
4 7
2,4,9 8
1,5,9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 18-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 18-12-2022
Giải tám 23
Giải bảy 661
Giải sáu 0442 5248 8894
Giải năm 1753
Giải bốn 71622 69178 72062 86604
32267 73765 79054
Giải ba 75373 14530
Giải nhì 20512
Giải nhất 13854
Đặc biệt 842374
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 2,3
3 0
4 2,8
5 3,4,4
6 1,2,5,7
7 3,4,8
8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
6 1
1,2,4,6 2
2,5,7 3
0,5,5,7,9 4
6 5
6
6 7
4,7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 12-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 12-12-2022
Giải tám 56
Giải bảy 921
Giải sáu 1736 5113 2328
Giải năm 7185
Giải bốn 35318 02235 31241 91659
70678 43158 35325
Giải ba 93432 65697
Giải nhì 44180
Giải nhất 05699
Đặc biệt 073768
Đầu Đuôi
0
1 3,8
2 1,5,8
3 2,5,6
4 1
5 6,8,9
6 8
7 8
8 0,5
9 7,9
Đầu Đuôi
8 0
2,4 1
3 2
1 3
4
2,3,8 5
3,5 6
9 7
1,2,5,6,7 8
5,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 11-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 11-12-2022
Giải tám 17
Giải bảy 967
Giải sáu 7051 4205 9101
Giải năm 1561
Giải bốn 15005 36141 65247 06776
77804 34786 21498
Giải ba 56714 70935
Giải nhì 25248
Giải nhất 24395
Đặc biệt 053243
Đầu Đuôi
0 1,4,5,5
1 4,7
2
3 5
4 1,3,7,8
5 1
6 1,7
7 6
8 6
9 5,8
Đầu Đuôi
0
0,4,5,6 1
2
4 3
0,1 4
0,0,3,9 5
7,8 6
1,4,6 7
4,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 05-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 05-12-2022
Giải tám 08
Giải bảy 152
Giải sáu 2776 7453 9706
Giải năm 0102
Giải bốn 06647 40696 36115 46657
47526 78749 60396
Giải ba 86226 11971
Giải nhì 70371
Giải nhất 10643
Đặc biệt 338743
Đầu Đuôi
0 2,6,8
1 5
2 6,6
3
4 3,3,7,9
5 2,3,7
6
7 1,1,6
8
9 6,6
Đầu Đuôi
0
7,7 1
0,5 2
4,4,5 3
4
1 5
0,2,2,7,9,9 6
4,5 7
0 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 04-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 04-12-2022
Giải tám 49
Giải bảy 043
Giải sáu 9947 0948 6266
Giải năm 9994
Giải bốn 65639 36981 69088 46732
30038 05186 46475
Giải ba 94623 65199
Giải nhì 05820
Giải nhất 64166
Đặc biệt 641029
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,9
3 2,8,9
4 3,7,8,9
5
6 6,6
7 5
8 1,6,8
9 4,9
Đầu Đuôi
2 0
8 1
3 2
2,4 3
9 4
7 5
6,6,8 6
4 7
3,4,8 8
2,3,4,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 28-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 28-11-2022
Giải tám 66
Giải bảy 684
Giải sáu 5047 0828 5677
Giải năm 3763
Giải bốn 02046 21974 45184 03211
30021 99142 49061
Giải ba 73030 32643
Giải nhì 55154
Giải nhất 61376
Đặc biệt 771033
Đầu Đuôi
0
1 1
2 1,8
3 0,3
4 2,3,6,7
5 4
6 1,3,6
7 4,6,7
8 4,4
9
Đầu Đuôi
3 0
1,2,6 1
4 2
3,4,6 3
5,7,8,8 4
5
4,6,7 6
4,7 7
2 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 27-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 27-11-2022
Giải tám 92
Giải bảy 719
Giải sáu 0566 8887 8101
Giải năm 3968
Giải bốn 02426 15894 43212 80272
96936 29779 30998
Giải ba 80386 26583
Giải nhì 54256
Giải nhất 68987
Đặc biệt 807460
Đầu Đuôi
0 1
1 2,9
2 6
3 6
4
5 6
6 0,6,8
7 2,9
8 3,6,7,7
9 2,4,8
Đầu Đuôi
6 0
0 1
1,7,9 2
8 3
9 4
5
2,3,5,6,8 6
8,8 7
6,9 8
1,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 21-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 21-11-2022
Giải tám 53
Giải bảy 136
Giải sáu 5090 9838 3011
Giải năm 0358
Giải bốn 63159 22647 11585 17520
32885 49064 93840
Giải ba 92820 03400
Giải nhì 24105
Giải nhất 75694
Đặc biệt 079141
Đầu Đuôi
0 0,5
1 1
2 0,0
3 6,8
4 0,1,7
5 3,8,9
6 4
7
8 5,5
9 0,4
Đầu Đuôi
0,2,2,4,9 0
1,4 1
2
5 3
6,9 4
0,8,8 5
3 6
4 7
3,5 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 20-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 20-11-2022
Giải tám 80
Giải bảy 815
Giải sáu 8058 6185 8276
Giải năm 1705
Giải bốn 80897 59969 69518 01289
54259 44690 80839
Giải ba 48880 02725
Giải nhì 38130
Giải nhất 36659
Đặc biệt 103652
Đầu Đuôi
0 5
1 5,8
2 5
3 0,9
4
5 2,8,9,9
6 9
7 6
8 0,0,5,9
9 0,7
Đầu Đuôi
3,8,8,9 0
1
5 2
3
4
0,1,2,8 5
7 6
9 7
1,5 8
3,5,5,6,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 14-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 14-11-2022
Giải tám 18
Giải bảy 801
Giải sáu 7569 5629 0448
Giải năm 8180
Giải bốn 49183 34667 48371 30306
60120 38104 19207
Giải ba 88895 51652
Giải nhì 74618
Giải nhất 50207
Đặc biệt 071817
Đầu Đuôi
0 1,4,6,7,7
1 7,8,8
2 0,9
3
4 8
5 2
6 7,9
7 1
8 0,3
9 5
Đầu Đuôi
2,8 0
0,7 1
5 2
8 3
0 4
9 5
0 6
0,0,1,6 7
1,1,4 8
2,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 13-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 13-11-2022
Giải tám 51
Giải bảy 821
Giải sáu 9390 2681 9723
Giải năm 6958
Giải bốn 29353 17673 89823 23362
30474 95657 84119
Giải ba 42179 61890
Giải nhì 26186
Giải nhất 92447
Đặc biệt 207612
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 1,3,3
3
4 7
5 1,3,7,8
6 2
7 3,4,9
8 1,6
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
2,5,8 1
1,6 2
2,2,5,7 3
7 4
5
8 6
4,5 7
5 8
1,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 07-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 07-11-2022
Giải tám 32
Giải bảy 135
Giải sáu 6297 3151 9672
Giải năm 0041
Giải bốn 64626 01260 65255 18021
42499 93762 43655
Giải ba 94640 37834
Giải nhì 27972
Giải nhất 03101
Đặc biệt 307809
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2 1,6
3 2,4,5
4 0,1
5 1,5,5
6 0,2
7 2,2
8
9 7,9
Đầu Đuôi
4,6 0
0,2,4,5 1
3,6,7,7 2
3
3 4
3,5,5 5
2 6
9 7
8
0,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 06-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 06-11-2022
Giải tám 59
Giải bảy 987
Giải sáu 5230 7133 2358
Giải năm 4044
Giải bốn 02108 26233 40418 95995
15598 95859 36988
Giải ba 59018 81655
Giải nhì 70148
Giải nhất 71133
Đặc biệt 074926
Đầu Đuôi
0 8
1 8,8
2 6
3 0,3,3,3
4 4,8
5 5,8,9,9
6
7
8 7,8
9 5,8
Đầu Đuôi
3 0
1
2
3,3,3 3
4 4
5,9 5
2 6
8 7
0,1,1,4,5,8,9 8
5,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 31-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 31-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 808
Giải sáu 0410 3313 2453
Giải năm 7360
Giải bốn 61217 90747 34245 58683
06155 67239 16741
Giải ba 28852 56385
Giải nhì 52636
Giải nhất 20960
Đặc biệt 268682
Đầu Đuôi
0 8
1 0,3,7
2
3 6,9
4 1,5,7
5 2,3,5,9
6 0,0
7
8 2,3,5
9
Đầu Đuôi
1,6,6 0
4 1
5,8 2
1,5,8 3
4
4,5,8 5
3 6
1,4 7
0 8
3,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 30-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 30-10-2022
Giải tám 25
Giải bảy 381
Giải sáu 9712 7828 4855
Giải năm 4161
Giải bốn 47643 50688 86695 50130
89010 99622 39849
Giải ba 67440 31142
Giải nhì 58911
Giải nhất 74788
Đặc biệt 091545
Đầu Đuôi
0
1 0,1,2
2 2,5,8
3 0
4 0,2,3,5,9
5 5
6 1
7
8 1,8,8
9 5
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1,6,8 1
1,2,4 2
4 3
4
2,4,5,9 5
6
7
2,8,8 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 24-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 24-10-2022
Giải tám 80
Giải bảy 378
Giải sáu 3441 1602 8071
Giải năm 8756
Giải bốn 12633 22267 65292 11167
07586 10000 87806
Giải ba 57510 91767
Giải nhì 62470
Giải nhất 81930
Đặc biệt 358287
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 0
2
3 0,3
4 1
5 6
6 7,7,7
7 0,1,8
8 0,6,7
9 2
Đầu Đuôi
0,1,3,7,8 0
4,7 1
0,9 2
3 3
4
5
0,5,8 6
6,6,6,8 7
7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 23-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 23-10-2022
Giải tám 49
Giải bảy 301
Giải sáu 2669 4590 2553
Giải năm 0379
Giải bốn 85384 94880 26818 92869
47053 78682 07476
Giải ba 26306 20055
Giải nhì 00488
Giải nhất 11716
Đặc biệt 789185
Đầu Đuôi
0 1,6
1 6,8
2
3
4 9
5 3,3,5
6 9,9
7 6,9
8 0,2,4,5,8
9 0
Đầu Đuôi
8,9 0
0 1
8 2
5,5 3
8 4
5,8 5
0,1,7 6
7
1,8 8
4,6,6,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 17-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 17-10-2022
Giải tám 50
Giải bảy 672
Giải sáu 3741 8117 8665
Giải năm 4014
Giải bốn 24315 96607 96150 93376
62568 61190 68578
Giải ba 24442 97294
Giải nhì 40397
Giải nhất 94712
Đặc biệt 936589
Đầu Đuôi
0 7
1 2,4,5,7
2
3
4 1,2
5 0,0
6 5,8
7 2,6,8
8 9
9 0,4,7
Đầu Đuôi
5,5,9 0
4 1
1,4,7 2
3
1,9 4
1,6 5
7 6
0,1,9 7
6,7 8
8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 16-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 16-10-2022
Giải tám 63
Giải bảy 897
Giải sáu 7907 7448 9479
Giải năm 5216
Giải bốn 17371 04766 35343 15461
70041 46403 03838
Giải ba 48416 37093
Giải nhì 07789
Giải nhất 37297
Đặc biệt 836904
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 6,6
2
3 8
4 1,3,8
5
6 1,3,6
7 1,9
8 9
9 3,7,7
Đầu Đuôi
0
4,6,7 1
2
0,4,6,9 3
0 4
5
1,1,6 6
0,9,9 7
3,4 8
7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 10-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 10-10-2022
Giải tám 58
Giải bảy 903
Giải sáu 1546 3902 2575
Giải năm 4877
Giải bốn 98314 40675 68481 93280
93276 66915 88152
Giải ba 09681 61502
Giải nhì 59119
Giải nhất 13440
Đặc biệt 327032
Đầu Đuôi
0 2,2,3
1 4,5,9
2
3 2
4 0,6
5 2,8
6
7 5,5,6,7
8 0,1,1
9
Đầu Đuôi
4,8 0
8,8 1
0,0,3,5 2
0 3
1 4
1,7,7 5
4,7 6
7 7
5 8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 09-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 09-10-2022
Giải tám 55
Giải bảy 976
Giải sáu 8979 2383 8586
Giải năm 8892
Giải bốn 64993 59175 10131 51448
42799 93771 79500
Giải ba 83136 59798
Giải nhì 71249
Giải nhất 51896
Đặc biệt 537498
Đầu Đuôi
0 0
1
2
3 1,6
4 8,9
5 5
6
7 1,5,6,9
8 3,6
9 2,3,6,8,8,9
Đầu Đuôi
0 0
3,7 1
9 2
8,9 3
4
5,7 5
3,7,8,9 6
7
4,9,9 8
4,7,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 03-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 03-10-2022
Giải tám 51
Giải bảy 290
Giải sáu 2261 2988 7918
Giải năm 5194
Giải bốn 88427 25839 07001 11929
67031 73994 37250
Giải ba 03385 67397
Giải nhì 58133
Giải nhất 09709
Đặc biệt 990337
Đầu Đuôi
0 1,9
1 8
2 7,9
3 1,3,7,9
4
5 0,1
6 1
7
8 5,8
9 0,4,4,7
Đầu Đuôi
5,9 0
0,3,5,6 1
2
3 3
9,9 4
8 5
6
2,3,9 7
1,8 8
0,2,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 02-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 02-10-2022
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 7620 9162 2935
Giải năm 3750
Giải bốn 36594 28521 10778 90561
74019 23674 36071
Giải ba 23129 82259
Giải nhì 62696
Giải nhất 59179
Đặc biệt 887035
Đầu Đuôi
0
1 9
2 0,1,4,9
3 5,5
4
5 0,2,9
6 1,2
7 1,4,8,9
8
9 4,6
Đầu Đuôi
2,5 0
2,6,7 1
5,6 2
3
2,7,9 4
3,3 5
9 6
7
7 8
1,2,5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 26-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 26-09-2022
Giải tám 33
Giải bảy 681
Giải sáu 5298 3764 8961
Giải năm 3794
Giải bốn 67057 55106 09588 41565
48165 88663 13659
Giải ba 49070 40505
Giải nhì 34380
Giải nhất 97990
Đặc biệt 918341
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2
3 3
4 1
5 7,9
6 1,3,4,5,5
7 0
8 0,1,8
9 0,4,8
Đầu Đuôi
7,8,9 0
4,6,8 1
2
3,6 3
6,9 4
0,6,6 5
0 6
5 7
8,9 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 25-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 25-09-2022
Giải tám 67
Giải bảy 207
Giải sáu 8193 0105 6856
Giải năm 3425
Giải bốn 71494 07253 12832 59226
54436 43511 93041
Giải ba 59408 97425
Giải nhì 48785
Giải nhất 34744
Đặc biệt 404121
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 1
2 1,5,5,6
3 2,6
4 1,4
5 3,6
6 7
7
8 5
9 3,4
Đầu Đuôi
0
1,2,4 1
3 2
5,9 3
4,9 4
0,2,2,8 5
2,3,5 6
0,6 7
0 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 19-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 19-09-2022
Giải tám 98
Giải bảy 980
Giải sáu 9666 3933 1369
Giải năm 6016
Giải bốn 17878 81211 39958 82857
99176 91703 40693
Giải ba 28595 04057
Giải nhì 88803
Giải nhất 15174
Đặc biệt 016494
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,6
2
3 3
4
5 7,7,8
6 6,9
7 4,6,8
8 0
9 3,4,5,8
Đầu Đuôi
8 0
1 1
2
0,0,3,9 3
7,9 4
9 5
1,6,7 6
5,5 7
5,7,9 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 18-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 18-09-2022
Giải tám 58
Giải bảy 340
Giải sáu 6414 6777 9907
Giải năm 9118
Giải bốn 40764 19152 44469 59646
06540 96138 96285
Giải ba 95087 94247
Giải nhì 55533
Giải nhất 46612
Đặc biệt 414556
Đầu Đuôi
0 7
1 2,4,8
2
3 3,8
4 0,0,6,7
5 2,6,8
6 4,9
7 7
8 5,7
9
Đầu Đuôi
4,4 0
1
1,5 2
3 3
1,6 4
8 5
4,5 6
0,4,7,8 7
1,3,5 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 12-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 12-09-2022
Giải tám 04
Giải bảy 566
Giải sáu 7611 7653 4581
Giải năm 7592
Giải bốn 83778 33410 63181 86172
91011 43668 41522
Giải ba 31805 35304
Giải nhì 11168
Giải nhất 90115
Đặc biệt 572829
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 0,1,1,5
2 2,9
3
4
5 3
6 6,8,8
7 2,8
8 1,1
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1,1,8,8 1
2,7,9 2
5 3
0,0 4
0,1 5
6 6
7
6,6,7 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 11-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 11-09-2022
Giải tám 04
Giải bảy 150
Giải sáu 1348 6535 3730
Giải năm 7709
Giải bốn 14624 54489 23028 88275
82611 10892 67451
Giải ba 29830 45178
Giải nhì 75436
Giải nhất 43802
Đặc biệt 115755
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 1
2 4,8
3 0,0,5,6
4 8
5 0,1,5
6
7 5,8
8 9
9 2
Đầu Đuôi
3,3,5 0
1,5 1
0,9 2
3
0,2 4
3,5,7 5
3 6
7
2,4,7 8
0,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 05-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 05-09-2022
Giải tám 05
Giải bảy 580
Giải sáu 4258 2230 8291
Giải năm 9248
Giải bốn 63509 06818 31729 56296
35305 11970 28353
Giải ba 59252 10289
Giải nhì 34158
Giải nhất 18847
Đặc biệt 092558
Đầu Đuôi
0 5,5,9
1 8
2 9
3 0
4 7,8
5 2,3,8,8,8
6
7 0
8 0,9
9 1,6
Đầu Đuôi
3,7,8 0
9 1
5 2
5 3
4
0,0 5
9 6
4 7
1,4,5,5,5 8
0,2,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 04-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 04-09-2022
Giải tám 99
Giải bảy 635
Giải sáu 2434 3789 3899
Giải năm 1867
Giải bốn 69880 62643 68273 29091
33959 50202 35016
Giải ba 55754 16413
Giải nhì 20681
Giải nhất 35437
Đặc biệt 140915
Đầu Đuôi
0 2
1 3,5,6
2
3 4,5,7
4 3
5 4,9
6 7
7 3
8 0,1,9
9 1,9,9
Đầu Đuôi
8 0
8,9 1
0 2
1,4,7 3
3,5 4
1,3 5
1 6
3,6 7
8
5,8,9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 29-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 29-08-2022
Giải tám 97
Giải bảy 053
Giải sáu 5223 4138 4931
Giải năm 0540
Giải bốn 88347 82233 61399 81504
21628 27099 76967
Giải ba 65314 77551
Giải nhì 22237
Giải nhất 52011
Đặc biệt 223086
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4
2 3,8
3 1,3,7,8
4 0,7
5 1,3
6 7
7
8 6
9 7,9,9
Đầu Đuôi
4 0
1,3,5 1
2
2,3,5 3
0,1 4
5
8 6
3,4,6,9 7
2,3 8
9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 28-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 28-08-2022
Giải tám 28
Giải bảy 145
Giải sáu 2204 9169 6380
Giải năm 8592
Giải bốn 59005 30661 55974 88693
66860 81595 97141
Giải ba 66864 33307
Giải nhì 88966
Giải nhất 74666
Đặc biệt 403252
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1
2 8
3
4 1,5
5 2
6 0,1,4,6,6,9
7 4
8 0
9 2,3,5
Đầu Đuôi
6,8 0
4,6 1
5,9 2
9 3
0,6,7 4
0,4,9 5
6,6 6
0 7
2 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 22-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 22-08-2022
Giải tám 86
Giải bảy 949
Giải sáu 8473 8670 8055
Giải năm 8167
Giải bốn 00654 04415 54097 74340
45882 35004 43299
Giải ba 87810 64838
Giải nhì 20089
Giải nhất 31831
Đặc biệt 404404
Đầu Đuôi
0 4,4
1 0,5
2
3 1,8
4 0,9
5 4,5
6 7
7 0,3
8 2,6,9
9 7,9
Đầu Đuôi
1,4,7 0
3 1
8 2
7 3
0,0,5 4
1,5 5
8 6
6,9 7
3 8
4,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 21-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 21-08-2022
Giải tám 75
Giải bảy 521
Giải sáu 9597 8613 6532
Giải năm 7612
Giải bốn 03877 07343 45696 58182
33655 33164 02335
Giải ba 76013 74239
Giải nhì 56830
Giải nhất 40260
Đặc biệt 320946
Đầu Đuôi
0
1 2,3,3
2 1
3 0,2,5,9
4 3,6
5 5
6 0,4
7 5,7
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
3,6 0
2 1
1,3,8 2
1,1,4 3
6 4
3,5,7 5
4,9 6
7,9 7
8
3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 15-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 15-08-2022
Giải tám 01
Giải bảy 134
Giải sáu 9566 3055 4835
Giải năm 7041
Giải bốn 13047 92185 10065 57609
30968 20466 60842
Giải ba 80186 17618
Giải nhì 26002
Giải nhất 43396
Đặc biệt 185346
Đầu Đuôi
0 1,2,9
1 8
2
3 4,5
4 1,2,6,7
5 5
6 5,6,6,8
7
8 5,6
9 6
Đầu Đuôi
0
0,4 1
0,4 2
3
3 4
3,5,6,8 5
4,6,6,8,9 6
4 7
1,6 8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 14-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 14-08-2022
Giải tám 72
Giải bảy 305
Giải sáu 0973 5493 4485
Giải năm 9997
Giải bốn 11632 75594 30138 85137
89015 90019 42842
Giải ba 75506 83643
Giải nhì 68477
Giải nhất 80049
Đặc biệt 306493
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5,9
2
3 2,7,8
4 2,3,9
5
6
7 2,3,7
8 5
9 3,3,4,7
Đầu Đuôi
0
1
3,4,7 2
4,7,9,9 3
9 4
0,1,8 5
0 6
3,7,9 7
3 8
1,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 08-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 08-08-2022
Giải tám 25
Giải bảy 499
Giải sáu 7561 4686 7830
Giải năm 6453
Giải bốn 12417 61544 43717 05446
48738 23578 40537
Giải ba 90791 02052
Giải nhì 98266
Giải nhất 74551
Đặc biệt 552158
Đầu Đuôi
0
1 7,7
2 5
3 0,7,8
4 4,6
5 1,2,3,8
6 1,6
7 8
8 6
9 1,9
Đầu Đuôi
3 0
5,6,9 1
5 2
5 3
4 4
2 5
4,6,8 6
1,1,3 7
3,5,7 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 07-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 07-08-2022
Giải tám 79
Giải bảy 367
Giải sáu 8633 1385 6732
Giải năm 0811
Giải bốn 20862 85055 07640 37503
22909 88381 20447
Giải ba 31745 31022
Giải nhì 16554
Giải nhất 10021
Đặc biệt 269088
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1
2 1,2
3 2,3
4 0,5,7
5 4,5
6 2,7
7 9
8 1,5,8
9
Đầu Đuôi
4 0
1,2,8 1
2,3,6 2
0,3 3
5 4
4,5,8 5
6
4,6 7
8 8
0,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 01-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 01-08-2022
Giải tám 51
Giải bảy 149
Giải sáu 4957 5451 2330
Giải năm 8095
Giải bốn 78139 84462 94455 48619
78807 15529 67664
Giải ba 97497 62694
Giải nhì 67713
Giải nhất 61520
Đặc biệt 985387
Đầu Đuôi
0 7
1 3,9
2 0,9
3 0,9
4 9
5 1,1,5,7
6 2,4
7
8 7
9 4,5,7
Đầu Đuôi
2,3 0
5,5 1
6 2
1 3
6,9 4
5,9 5
6
0,5,8,9 7
8
1,2,3,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 31-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 31-07-2022
Giải tám 14
Giải bảy 111
Giải sáu 2039 1296 2341
Giải năm 8108
Giải bốn 16279 48646 72001 04210
01264 69307 64117
Giải ba 37099 95225
Giải nhì 99557
Giải nhất 37069
Đặc biệt 149303
Đầu Đuôi
0 1,3,7,8
1 0,1,4,7
2 5
3 9
4 1,6
5 7
6 4,9
7 9
8
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
0,1,4 1
2
0 3
1,6 4
2 5
4,9 6
0,1,5 7
0 8
3,6,7,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 25-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 25-07-2022
Giải tám 49
Giải bảy 154
Giải sáu 7982 3451 1364
Giải năm 3577
Giải bốn 34930 16580 54125 54617
78631 85500 34420
Giải ba 98256 51905
Giải nhì 94551
Giải nhất 37221
Đặc biệt 766696
Đầu Đuôi
0 0,5
1 7
2 0,1,5
3 0,1
4 9
5 1,1,4,6
6 4
7 7
8 0,2
9 6
Đầu Đuôi
0,2,3,8 0
2,3,5,5 1
8 2
3
5,6 4
0,2 5
5,9 6
1,7 7
8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 24-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 24-07-2022
Giải tám 29
Giải bảy 965
Giải sáu 7697 5789 8311
Giải năm 9295
Giải bốn 33558 76100 83654 37454
01335 15992 14488
Giải ba 92713 72651
Giải nhì 12686
Giải nhất 65480
Đặc biệt 070135
Đầu Đuôi
0 0
1 1,3
2 9
3 5,5
4
5 1,4,4,8
6 5
7
8 0,6,8,9
9 2,5,7
Đầu Đuôi
0,8 0
1,5 1
9 2
1 3
5,5 4
3,3,6,9 5
8 6
9 7
5,8 8
2,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 18-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 18-07-2022
Giải tám 03
Giải bảy 021
Giải sáu 7824 9993 2945
Giải năm 4478
Giải bốn 29494 29884 46977 87887
54227 96399 12286
Giải ba 50008 94099
Giải nhì 64347
Giải nhất 40630
Đặc biệt 970648
Đầu Đuôi
0 3,8
1
2 1,4,7
3 0
4 5,7,8
5
6
7 7,8
8 4,6,7
9 3,4,9,9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
2
0,9 3
2,8,9 4
4 5
8 6
2,4,7,8 7
0,4,7 8
9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 17-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 17-07-2022
Giải tám 47
Giải bảy 790
Giải sáu 8328 2785 7972
Giải năm 9863
Giải bốn 84065 00619 67081 08636
18090 17468 80889
Giải ba 47379 95855
Giải nhì 71013
Giải nhất 00133
Đặc biệt 135708
Đầu Đuôi
0 8
1 3,9
2 8
3 3,6
4 7
5 5
6 3,5,8
7 2,9
8 1,5,9
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
8 1
7 2
1,3,6 3
4
5,6,8 5
3 6
4 7
0,2,6 8
1,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 11-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 11-07-2022
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 9220 9901 9922
Giải năm 2160
Giải bốn 98464 05308 93113 64342
90190 46078 24154
Giải ba 41700 75039
Giải nhì 87642
Giải nhất 85257
Đặc biệt 546784
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1 3,5
2 0,2
3 9
4 2,2
5 4,7
6 0,4
7 4,8
8 4
9 0
Đầu Đuôi
0,2,6,9 0
0 1
2,4,4 2
1 3
5,6,7,8 4
1 5
6
5 7
0,7 8
3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 10-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 10-07-2022
Giải tám 36
Giải bảy 768
Giải sáu 0667 1267 3649
Giải năm 2829
Giải bốn 46622 58431 44805 65481
32473 84415 92214
Giải ba 00331 13915
Giải nhì 07855
Giải nhất 01257
Đặc biệt 711311
Đầu Đuôi
0 5
1 1,4,5,5
2 2,9
3 1,1,6
4 9
5 5,7
6 7,7,8
7 3
8 1
9
Đầu Đuôi
0
1,3,3,8 1
2 2
7 3
1 4
0,1,1,5 5
3 6
5,6,6 7
6 8
2,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 04-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 04-07-2022
Giải tám 86
Giải bảy 141
Giải sáu 1447 7047 7343
Giải năm 9272
Giải bốn 70796 70195 90757 43639
93590 39547 46522
Giải ba 00289 64944
Giải nhì 65119
Giải nhất 35176
Đặc biệt 406203
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 2
3 9
4 1,3,4,7,7,7
5 7
6
7 2,6
8 6,9
9 0,5,6
Đầu Đuôi
9 0
4 1
2,7 2
0,4 3
4 4
9 5
7,8,9 6
4,4,4,5 7
8
1,3,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 03-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 03-07-2022
Giải tám 42
Giải bảy 861
Giải sáu 7916 0733 7550
Giải năm 0666
Giải bốn 79834 76666 56287 64575
34524 57235 02903
Giải ba 49519 81675
Giải nhì 15310
Giải nhất 63413
Đặc biệt 333733
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,6,9
2 4
3 3,3,4,5
4 2
5 0
6 1,6,6
7 5,5
8 7
9
Đầu Đuôi
1,5 0
6 1
4 2
0,1,3,3 3
2,3 4
3,7,7 5
1,6,6 6
8 7
8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 27-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 27-06-2022
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 2309 1222 6676
Giải năm 0382
Giải bốn 23661 97705 96308 23952
59491 69208 79051
Giải ba 52031 28554
Giải nhì 51950
Giải nhất 73771
Đặc biệt 956041
Đầu Đuôi
0 5,8,8,9
1
2 2
3 1
4 1
5 0,1,2,4
6 1
7 1,6,6
8 0,2
9 1
Đầu Đuôi
5,8 0
3,4,5,6,7,9 1
2,5,8 2
3
5 4
0 5
7,7 6
7
0,0 8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 26-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 26-06-2022
Giải tám 15
Giải bảy 217
Giải sáu 2465 3521 6649
Giải năm 5486
Giải bốn 02852 48557 88468 10388
15611 75523 11544
Giải ba 36065 66542
Giải nhì 28200
Giải nhất 16117
Đặc biệt 706847
Đầu Đuôi
0 0
1 1,5,7,7
2 1,3
3
4 2,4,7,9
5 2,7
6 5,5,8
7
8 6,8
9
Đầu Đuôi
0 0
1,2 1
4,5 2
2 3
4 4
1,6,6 5
8 6
1,1,4,5 7
6,8 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 20-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 20-06-2022
Giải tám 80
Giải bảy 952
Giải sáu 6970 8228 0649
Giải năm 1183
Giải bốn 40694 87600 94069 65029
63838 94751 93637
Giải ba 29545 52308
Giải nhì 16914
Giải nhất 15131
Đặc biệt 523451
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4
2 8,9
3 1,7,8
4 5,9
5 1,1,2
6 9
7 0
8 0,3
9 4
Đầu Đuôi
0,7,8 0
3,5,5 1
5 2
8 3
1,9 4
4 5
6
3 7
0,2,3 8
2,4,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 19-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 19-06-2022
Giải tám 89
Giải bảy 264
Giải sáu 1326 3668 0948
Giải năm 7779
Giải bốn 89935 64734 39998 87415
76138 95849 32938
Giải ba 62908 92231
Giải nhì 29209
Giải nhất 34321
Đặc biệt 754412
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2,5
2 1,6
3 1,4,5,8,8
4 8,9
5
6 4,8
7 9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
0
2,3 1
1 2
3
3,6 4
1,3 5
2 6
7
0,3,3,4,6,9 8
0,4,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 13-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 13-06-2022
Giải tám 11
Giải bảy 093
Giải sáu 4324 5961 5034
Giải năm 1978
Giải bốn 99285 61478 29576 26001
29385 74223 88111
Giải ba 84593 94514
Giải nhì 74848
Giải nhất 13048
Đặc biệt 918703
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,1,4
2 3,4
3 4
4 8,8
5
6 1
7 6,8,8
8 5,5
9 3,3
Đầu Đuôi
0
0,1,1,6 1
2
0,2,9,9 3
1,2,3 4
8,8 5
7 6
7
4,4,7,7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 12-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 12-06-2022
Giải tám 03
Giải bảy 826
Giải sáu 1715 7870 3383
Giải năm 4619
Giải bốn 28342 74876 12367 20085
90637 08289 67585
Giải ba 90022 08026
Giải nhì 19714
Giải nhất 86447
Đặc biệt 125399
Đầu Đuôi
0 3
1 4,5,9
2 2,6,6
3 7
4 2,7
5
6 7
7 0,6
8 3,5,5,9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
2,4 2
0,8 3
1 4
1,8,8 5
2,2,7 6
3,4,6 7
8
1,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 06-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 06-06-2022
Giải tám 35
Giải bảy 855
Giải sáu 9198 5282 2075
Giải năm 8312
Giải bốn 03428 96671 20340 79329
51153 03491 66971
Giải ba 04463 94881
Giải nhì 21335
Giải nhất 81629
Đặc biệt 558222
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,8,9,9
3 5,5
4 0
5 3,5
6 3
7 1,1,5
8 1,2
9 1,8
Đầu Đuôi
4 0
7,7,8,9 1
1,2,8 2
5,6 3
4
3,3,5,7 5
6
7
2,9 8
2,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 05-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 05-06-2022
Giải tám 85
Giải bảy 684
Giải sáu 2686 8126 2989
Giải năm 9685
Giải bốn 31779 46965 07626 97935
89722 24539 11044
Giải ba 95884 25016
Giải nhì 57604
Giải nhất 90531
Đặc biệt 048544
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 2,6,6
3 1,5,9
4 4,4
5
6 5
7 9
8 4,4,5,5,6,9
9
Đầu Đuôi
0
3 1
2 2
3
0,4,4,8,8 4
3,6,8,8 5
1,2,2,8 6
7
8
3,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 30-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 30-05-2022
Giải tám 65
Giải bảy 825
Giải sáu 3878 2210 7593
Giải năm 7259
Giải bốn 97423 72849 53764 37800
55993 12309 80424
Giải ba 45191 68642
Giải nhì 97724
Giải nhất 50579
Đặc biệt 091793
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0
2 3,4,4,5
3
4 2,9
5 9
6 4,5
7 8,9
8
9 1,3,3,3
Đầu Đuôi
0,1 0
9 1
4 2
2,9,9,9 3
2,2,6 4
2,6 5
6
7
7 8
0,4,5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 29-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 29-05-2022
Giải tám 36
Giải bảy 224
Giải sáu 1425 9979 9871
Giải năm 3723
Giải bốn 72137 25253 68290 95245
42025 67049 88725
Giải ba 84810 54082
Giải nhì 81717
Giải nhất 99473
Đặc biệt 182890
Đầu Đuôi
0
1 0,7
2 3,4,5,5,5
3 6,7
4 5,9
5 3
6
7 1,3,9
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
1,9,9 0
7 1
8 2
2,5,7 3
2 4
2,2,2,4 5