Hosting hбєїt hбєЎn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-06-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-06-2024
Giải tám 00
Giải bảy 307
Giải sáu 7552 9404 9356
Giải năm 6872
Giải bốn 14165 24372 23819 64365
68248 96832 07768
Giải ba 34387 58556
Giải nhì 92356
Giải nhất 67157
Đặc biệt 327882
Đầu Đuôi
0 0,4,7
1 9
2
3 2
4 8
5 2,6,6,6,7
6 5,5,8
7 2,2
8 2,7
9
Đầu Đuôi
0 0
1
3,5,7,7,8 2
3
0 4
6,6 5
5,5,5 6
0,5,8 7
4,6 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-06-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-06-2024
Giải tám 61
Giải bảy 212
Giải sáu 6612 7109 9046
Giải năm 3636
Giải bốn 20335 80216 76116 78374
57299 70896 85051
Giải ba 73686 49663
Giải nhì 06178
Giải nhất 25900
Đặc biệt 993308
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 2,2,6,6
2
3 5,6
4 6
5 1
6 1,3
7 4,8
8 6
9 6,9
Đầu Đuôi
0 0
5,6 1
1,1 2
6 3
7 4
3 5
1,1,3,4,8,9 6
7
0,7 8
0,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 10-06-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 10-06-2024
Giải tám 96
Giải bảy 045
Giải sáu 2574 6006 4625
Giải năm 8661
Giải bốn 80726 24511 62680 78957
40550 85396 11062
Giải ba 14418 64804
Giải nhì 03305
Giải nhất 27235
Đặc biệt 506737
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 1,8
2 5,6
3 5,7
4 5
5 0,7
6 1,2
7 4
8 0
9 6,6
Đầu Đuôi
5,8 0
1,6 1
6 2
3
0,7 4
0,2,3,4 5
0,2,9,9 6
3,5 7
1 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-06-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-06-2024
Giải tám 33
Giải bảy 732
Giải sáu 9232 7652 4501
Giải năm 5342
Giải bốn 69711 97466 05379 18298
10103 96823 55731
Giải ba 46801 73473
Giải nhì 37156
Giải nhất 17601
Đặc biệt 409833
Đầu Đuôi
0 1,1,1,3
1 1
2 3
3 1,2,2,3,3
4 2
5 2,6
6 6
7 3,9
8
9 8
Đầu Đuôi
0
0,0,0,1,3 1
3,3,4,5 2
0,2,3,3,7 3
4
5
5,6 6
7
9 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-06-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-06-2024
Giải tám 18
Giải bảy 383
Giải sáu 8799 9860 6908
Giải năm 4714
Giải bốn 50143 38217 16269 14299
89250 57692 94795
Giải ba 56447 92889
Giải nhì 95350
Giải nhất 98269
Đặc biệt 247480
Đầu Đuôi
0 8
1 4,7,8
2
3
4 3,7
5 0,0
6 0,9,9
7
8 0,3,9
9 2,5,9,9
Đầu Đuôi
5,5,6,8 0
1
9 2
4,8 3
1 4
9 5
6
1,4 7
0,1 8
6,6,8,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-06-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-06-2024
Giải tám 10
Giải bảy 366
Giải sáu 6844 5855 6197
Giải năm 4376
Giải bốn 55409 70611 50702 20036
62480 57110 63433
Giải ba 34095 96878
Giải nhì 23403
Giải nhất 71112
Đặc biệt 333958
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1 0,0,1,2
2
3 3,6
4 4
5 5,8
6 6
7 6,8
8 0
9 5,7
Đầu Đuôi
1,1,8 0
1 1
0,1 2
0,3 3
4 4
5,9 5
3,6,7 6
9 7
5,7 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-05-2024
Giải tám 27
Giải bảy 711
Giải sáu 3477 1426 4465
Giải năm 4571
Giải bốn 63287 38594 91657 35083
10533 41451 56399
Giải ba 34246 22339
Giải nhì 55513
Giải nhất 14593
Đặc biệt 765258
Đầu Đuôi
0
1 1,3
2 6,7
3 3,9
4 6
5 1,7,8
6 5
7 1,7
8 3,7
9 3,4,9
Đầu Đuôi
0
1,5,7 1
2
1,3,8,9 3
9 4
6 5
2,4 6
2,5,7,8 7
5 8
3,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-05-2024
Giải tám 56
Giải bảy 346
Giải sáu 0453 2799 3508
Giải năm 1332
Giải bốn 23678 45681 06355 80042
69522 74957 33392
Giải ba 53620 33972
Giải nhì 44220
Giải nhất 18331
Đặc biệt 056236
Đầu Đuôi
0 8
1
2 0,0,2
3 1,2,6
4 2,6
5 3,5,6,7
6
7 2,8
8 1
9 2,9
Đầu Đuôi
2,2 0
3,8 1
2,3,4,7,9 2
5 3
4
5 5
3,4,5 6
5 7
0,7 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-05-2024
Giải tám 85
Giải bảy 652
Giải sáu 6618 3005 4307
Giải năm 1931
Giải bốn 75791 88011 09284 81848
54210 16359 55293
Giải ba 24794 79754
Giải nhì 92683
Giải nhất 37865
Đặc biệt 817292
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,1,8
2
3 1
4 8
5 2,4,9
6 5
7
8 3,4,5
9 1,2,3,4
Đầu Đuôi
1 0
1,3,9 1
5,9 2
8,9 3
5,8,9 4
0,6,8 5
6
0 7
1,4 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-05-2024
Giải tám 18
Giải bảy 644
Giải sáu 6977 4069 2583
Giải năm 7046
Giải bốn 75112 69899 73261 41899
34195 83141 16416
Giải ba 50419 25948
Giải nhì 50566
Giải nhất 81584
Đặc biệt 067456
Đầu Đuôi
0
1 2,6,8,9
2
3
4 1,4,6,8
5 6
6 1,6,9
7 7
8 3,4
9 5,9,9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
1 2
8 3
4,8 4
9 5
1,4,5,6 6
7 7
1,4 8
1,6,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-05-2024
Giải tám 38
Giải bảy 649
Giải sáu 9782 5090 4323
Giải năm 9344
Giải bốn 01892 79035 04069 85661
92539 22624 74152
Giải ba 76210 98118
Giải nhì 48222
Giải nhất 35512
Đặc biệt 968020
Đầu Đuôi
0
1 0,2,8
2 0,2,3,4
3 5,8,9
4 4,9
5 2
6 1,9
7
8 2
9 0,2
Đầu Đuôi
1,2,9 0
6 1
1,2,5,8,9 2
2 3
2,4 4
3 5
6
7
1,3 8
3,4,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-05-2024
Giải tám 63
Giải bảy 133
Giải sáu 6778 9029 0341
Giải năm 9655
Giải bốn 93664 49006 76322 94256
40581 26258 18239
Giải ba 38619 25628
Giải nhì 26648
Giải nhất 53134
Đặc biệt 416236
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 2,8,9
3 3,4,6,9
4 1,8
5 5,6,8
6 3,4
7 8
8 1
9
Đầu Đuôi
0
4,8 1
2 2
3,6 3
3,6 4
5 5
0,3,5 6
7
2,4,5,7 8
1,2,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-05-2024
Giải tám 20
Giải bảy 035
Giải sáu 8249 1183 9938
Giải năm 4487
Giải bốn 49008 77595 24881 80293
30158 02758 76579
Giải ba 64996 70372
Giải nhì 99786
Giải nhất 97762
Đặc biệt 833301
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 0
3 5,8
4 9
5 8,8
6 2
7 2,9
8 1,3,6,7
9 3,5,6
Đầu Đuôi
2 0
0,8 1
6,7 2
8,9 3
4
3,9 5
8,9 6
8 7
0,3,5,5 8
4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-05-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-05-2024
Giải tám 60
Giải bảy 696
Giải sáu 5406 8132 8130
Giải năm 3319
Giải bốn 03149 73454 50400 49097
79262 34507 66844
Giải ba 00130 41719
Giải nhì 74106
Giải nhất 54533
Đặc biệt 742011
Đầu Đuôi
0 0,6,6,7
1 1,9,9
2
3 0,0,2,3
4 4,9
5 4
6 0,2
7
8
9 6,7
Đầu Đuôi
0,3,3,6 0
1 1
3,6 2
3 3
4,5 4
5
0,0,9 6
0,9 7
8
1,1,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-04-2024
Giải tám 11
Giải bảy 249
Giải sáu 7277 9218 3780
Giải năm 9412
Giải bốn 73560 41630 97601 35273
03888 78777 77508
Giải ba 44130 62631
Giải nhì 10798
Giải nhất 95677
Đặc biệt 393297
Đầu Đuôi
0 1,8
1 1,2,8
2
3 0,0,1
4 9
5
6 0
7 3,7,7,7
8 0,8
9 7,8
Đầu Đuôi
3,3,6,8 0
0,1,3 1
1 2
7 3
4
5
6
7,7,7,9 7
0,1,8,9 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-04-2024
Giải tám 80
Giải bảy 925
Giải sáu 7867 9520 2730
Giải năm 8722
Giải bốn 46731 28295 55330 49083
84028 94037 93382
Giải ba 29448 35953
Giải nhì 28423
Giải nhất 18456
Đặc biệt 598621
Đầu Đuôi
0
1
2 0,1,2,3,5,8
3 0,0,1,7
4 8
5 3,6
6 7
7
8 0,2,3
9 5
Đầu Đuôi
2,3,3,8 0
2,3 1
2,8 2
2,5,8 3
4
2,9 5
5 6
3,6 7
2,4 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-04-2024
Giải tám 89
Giải bảy 630
Giải sáu 5258 2042 5126
Giải năm 6452
Giải bốn 44942 24058 34478 97825
55023 83203 74191
Giải ba 58414 12911
Giải nhì 76422
Giải nhất 10690
Đặc biệt 689897
Đầu Đuôi
0 3
1 1,4
2 2,3,5,6
3 0
4 2,2
5 2,8,8
6
7 8
8 9
9 0,1,7
Đầu Đuôi
3,9 0
1,9 1
2,4,4,5 2
0,2 3
1 4
2 5
2 6
9 7
5,5,7 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-04-2024
Giải tám 40
Giải bảy 718
Giải sáu 1846 7012 5636
Giải năm 7251
Giải bốn 46650 96101 52950 59499
72666 74982 38377
Giải ba 65794 20437
Giải nhì 55121
Giải nhất 88161
Đặc biệt 597474
Đầu Đuôi
0 1
1 2,8
2 1
3 6,7
4 0,6
5 0,0,1
6 1,6
7 4,7
8 2
9 4,9
Đầu Đuôi
4,5,5 0
0,2,5,6 1
1,8 2
3
7,9 4
5
3,4,6 6
3,7 7
1 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-04-2024
Giải tám 98
Giải bảy 494
Giải sáu 1973 0520 6979
Giải năm 3468
Giải bốn 58492 62416 15278 19922
21500 56497 47467
Giải ba 91018 28489
Giải nhì 63050
Giải nhất 24696
Đặc biệt 903684
Đầu Đuôi
0 0
1 6,8
2 0,2
3
4
5 0
6 7,8
7 3,8,9
8 4,9
9 2,4,6,7,8
Đầu Đuôi
0,2,5 0
1
2,9 2
7 3
8,9 4
5
1,9 6
6,9 7
1,6,7,9 8
7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-04-2024
Giải tám 70
Giải bảy 974
Giải sáu 8198 4977 8302
Giải năm 5714
Giải bốn 61116 29576 42413 37115
29242 96636 38806
Giải ba 51613 86409
Giải nhì 44565
Giải nhất 65226
Đặc biệt 309125
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 3,3,4,5,6
2 5,6
3 6
4 2
5
6 5
7 0,4,6,7
8
9 8
Đầu Đuôi
7 0
1
0,4 2
1,1 3
1,7 4
1,2,6 5
0,1,2,3,7 6
7 7
9 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-04-2024
Giải tám 35
Giải bảy 190
Giải sáu 4191 4489 3914
Giải năm 2524
Giải bốn 85601 28788 77598 53243
95456 80798 46147
Giải ba 61472 28640
Giải nhì 06394
Giải nhất 98034
Đặc biệt 529215
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5
2 4
3 4,5
4 0,3,7
5 6
6
7 2
8 8,9
9 0,1,4,8,8
Đầu Đuôi
4,9 0
0,9 1
7 2
4 3
1,2,3,9 4
1,3 5
5 6
4 7
8,9,9 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-04-2024
Giải tám 91
Giải bảy 127
Giải sáu 0092 9586 2241
Giải năm 3772
Giải bốn 92758 57975 23937 88844
21611 15158 25460
Giải ba 43280 02985
Giải nhì 78420
Giải nhất 93846
Đặc biệt 193631
Đầu Đuôi
0
1 1
2 0,7
3 1,7
4 1,4,6
5 8,8
6 0
7 2,5
8 0,5,6
9 1,2
Đầu Đuôi
2,6,8 0
1,3,4,9 1
7,9 2
3
4 4
7,8 5
4,8 6
2,3 7
5,5 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-04-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-04-2024
Giải tám 56
Giải bảy 465
Giải sáu 5390 8939 0659
Giải năm 6691
Giải bốn 15817 30224 13916 74123
55436 32360 11249
Giải ba 66871 47492
Giải nhì 11314
Giải nhất 65548
Đặc biệt 013739
Đầu Đuôi
0
1 4,6,7
2 3,4
3 6,9,9
4 8,9
5 6,9
6 0,5
7 1
8
9 0,1,2
Đầu Đuôi
6,9 0
7,9 1
9 2
2 3
1,2 4
6 5
1,3,5 6
1 7
4 8
3,3,4,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-03-2024
Giải tám 59
Giải bảy 049
Giải sáu 2230 7785 5399
Giải năm 0884
Giải bốn 93745 96649 94079 73388
81773 64508 48980
Giải ba 95342 22890
Giải nhì 88487
Giải nhất 93533
Đặc biệt 379085
Đầu Đuôi
0 8
1
2
3 0,3
4 2,5,9,9
5 9
6
7 3,9
8 0,4,5,5,7,8
9 0,9
Đầu Đuôi
3,8,9 0
1
4 2
3,7 3
8 4
4,8,8 5
6
8 7
0,8 8
4,4,5,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-03-2024
Giải tám 67
Giải bảy 530
Giải sáu 2766 7226 3632
Giải năm 2857
Giải bốn 58685 96598 48018 09207
18085 12799 43906
Giải ba 36656 30970
Giải nhì 57284
Giải nhất 83153
Đặc biệt 252048
Đầu Đuôi
0 6,7
1 8
2 6
3 0,2
4 8
5 3,6,7
6 6,7
7 0
8 4,5,5
9 8,9
Đầu Đuôi
3,7 0
1
3 2
5 3
8 4
8,8 5
0,2,5,6 6
0,5,6 7
1,4,9 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-03-2024
Giải tám 67
Giải bảy 170
Giải sáu 0196 1293 9725
Giải năm 6014
Giải bốn 98015 70263 41836 61686
99381 43950 26564
Giải ba 84240 12643
Giải nhì 59499
Giải nhất 93961
Đặc biệt 232734
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 5
3 4,6
4 0,3
5 0
6 1,3,4,7
7 0
8 1,6
9 3,6,9
Đầu Đuôi
4,5,7 0
6,8 1
2
4,6,9 3
1,3,6 4
1,2 5
3,8,9 6
6 7
8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 18-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 18-03-2024
Giải tám 64
Giải bảy 058
Giải sáu 7743 9335 3266
Giải năm 1573
Giải bốn 54579 77625 43743 48378
56553 76005 11163
Giải ba 15989 93908
Giải nhì 44115
Giải nhất 00315
Đặc biệt 318059
Đầu Đuôi
0 5,8
1 5,5
2 5
3 5
4 3,3
5 3,8,9
6 3,4,6
7 3,8,9
8 9
9
Đầu Đuôi
0
1
2
4,4,5,6,7 3
6 4
0,1,1,2,3 5
6 6
7
0,5,7 8
5,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-03-2024
Giải tám 00
Giải bảy 557
Giải sáu 9995 1374 5946
Giải năm 3208
Giải bốn 37546 56246 24408 69577
17437 91920 37870
Giải ba 74688 17950
Giải nhì 71480
Giải nhất 02929
Đặc biệt 174016
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 6
2 0,9
3 7
4 6,6,6
5 0,7
6
7 0,4,7
8 0,8
9 5
Đầu Đuôi
0,2,5,7,8 0
1
2
3
7 4
9 5
1,4,4,4 6
3,5,7 7
0,0,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-03-2024
Giải tám 75
Giải bảy 498
Giải sáu 6740 7715 7290
Giải năm 8424
Giải bốn 76577 59636 06686 08652
03645 50623 48867
Giải ba 80707 77351
Giải nhì 27889
Giải nhất 34272
Đặc biệt 929658
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2 3,4
3 6
4 0,5
5 1,2,8
6 7
7 2,5,7
8 6,9
9 0,8
Đầu Đuôi
4,9 0
5 1
5,7 2
2 3
2 4
1,4,7 5
3,8 6
0,6,7 7
5,9 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-03-2024
Giải tám 95
Giải bảy 529
Giải sáu 4346 1048 4075
Giải năm 5655
Giải bốn 09048 55172 44956 55634
55046 24649 27462
Giải ba 60189 90077
Giải nhì 54895
Giải nhất 98110
Đặc biệt 211356
Đầu Đuôi
0
1 0
2 9
3 4
4 6,6,8,8,9
5 5,6,6
6 2
7 2,5,7
8 9
9 5,5
Đầu Đuôi
1 0
1
6,7 2
3
3 4
5,7,9,9 5
4,4,5,5 6
7 7
4,4 8
2,4,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-03-2024
Giải tám 96
Giải bảy 741
Giải sáu 8485 9378 7276
Giải năm 8047
Giải bốn 47070 13867 04393 15218
73764 59702 25493
Giải ba 48776 87878
Giải nhì 50733
Giải nhất 67291
Đặc biệt 176172
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2
3 3
4 1,7
5
6 4,7
7 0,2,6,6,8,8
8 5
9 1,3,3,6
Đầu Đuôi
7 0
4,9 1
0,7 2
3,9,9 3
6 4
8 5
7,7,9 6
4,6 7
1,7,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-03-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-03-2024
Giải tám 09
Giải bảy 041
Giải sáu 5917 9212 8310
Giải năm 3502
Giải bốn 12392 95426 89142 43291
94523 93049 74332
Giải ba 77900 51081
Giải nhì 54610
Giải nhất 92132
Đặc biệt 830049
Đầu Đuôi
0 0,2,9
1 0,0,2,7
2 3,6
3 2,2
4 1,2,9,9
5
6
7
8 1
9 1,2
Đầu Đuôi
0,1,1 0
4,8,9 1
0,1,3,3,4,9 2
2 3
4
5
2 6
1 7
8
0,4,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 26-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 26-02-2024
Giải tám 73
Giải bảy 258
Giải sáu 4512 1354 0977
Giải năm 8781
Giải bốn 25497 60454 77191 59386
40847 89945 31806
Giải ba 00926 95089
Giải nhì 12290
Giải nhất 26661
Đặc biệt 988909
Đầu Đuôi
0 6,9
1 2
2 6
3
4 5,7
5 4,4,8
6 1
7 3,7
8 1,6,9
9 0,1,7
Đầu Đuôi
9 0
6,8,9 1
1 2
7 3
5,5 4
4 5
0,2,8 6
4,7,9 7
5 8
0,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-02-2024
Giải tám 24
Giải bảy 171
Giải sáu 4807 3530 9315
Giải năm 8735
Giải bốn 90688 99424 84676 94219
18562 16630 74307
Giải ba 04848 20509
Giải nhì 93320
Giải nhất 11646
Đặc biệt 034241
Đầu Đuôi
0 7,7,9
1 5,9
2 0,4,4
3 0,0,5
4 1,6,8
5
6 2
7 1,6
8 8
9
Đầu Đuôi
2,3,3 0
4,7 1
6 2
3
2,2 4
1,3 5
4,7 6
0,0 7
4,8 8
0,1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-02-2024
Giải tám 99
Giải bảy 075
Giải sáu 9048 3459 1867
Giải năm 8167
Giải bốn 88707 98442 29162 73894
38802 07434 83136
Giải ba 21121 57898
Giải nhì 33324
Giải nhất 15989
Đặc biệt 172724
Đầu Đuôi
0 2,7
1
2 1,4,4
3 4,6
4 2,8
5 9
6 2,7,7
7 5
8 9
9 4,8,9
Đầu Đuôi
0
2 1
0,4,6 2
3
2,2,3,9 4
7 5
3 6
0,6,6 7
4,9 8
5,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-02-2024
Giải tám 37
Giải bảy 900
Giải sáu 8723 9695 0750
Giải năm 9606
Giải bốn 16351 67135 36176 92097
62601 19208 27132
Giải ba 32715 96871
Giải nhì 01177
Giải nhất 84332
Đặc biệt 179627
Đầu Đuôi
0 0,1,6,8
1 5
2 3,7
3 2,2,5,7
4
5 0,1
6
7 1,6,7
8
9 5,7
Đầu Đuôi
0,5 0
0,5,7 1
3,3 2
2 3
4
1,3,9 5
0,7 6
2,3,7,9 7
0 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-02-2024
Giải tám 37
Giải bảy 501
Giải sáu 9590 5004 7980
Giải năm 3201
Giải bốn 34719 31615 89293 91841
13568 93396 54828
Giải ba 43258 04131
Giải nhì 63095
Giải nhất 06495
Đặc biệt 433361
Đầu Đuôi
0 1,1,4
1 5,9
2 8
3 1,7
4 1
5 8
6 1,8
7
8 0
9 0,3,5,5,6
Đầu Đuôi
8,9 0
0,0,3,4,6 1
2
9 3
0 4
1,9,9 5
9 6
3 7
2,5,6 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-02-2024
Giải tám 89
Giải bảy 621
Giải sáu 4028 5723 0634
Giải năm 2862
Giải bốn 59691 50922 25668 74960
94763 03164 49828
Giải ba 77538 29466
Giải nhì 05733
Giải nhất 11027
Đặc biệt 850589
Đầu Đuôi
0
1
2 1,2,3,7,8,8
3 3,4,8
4
5
6 0,2,3,4,6,8
7
8 9,9
9 1
Đầu Đuôi
6 0
2,9 1
2,6 2
2,3,6 3
3,6 4
5
6 6
2 7
2,2,3,6 8
8,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-02-2024
Giải tám 13
Giải bảy 270
Giải sáu 9163 8353 5506
Giải năm 9675
Giải bốn 84173 19512 60946 79102
60199 50838 18536
Giải ba 68322 79038
Giải nhì 16472
Giải nhất 25103
Đặc biệt 983646
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 2,3
2 2
3 6,8,8
4 6,6
5 3
6 3
7 0,2,3,5
8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
0,1,2,7 2
0,1,5,6,7 3
4
7 5
0,3,4,4 6
7
3,3 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-02-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-02-2024
Giải tám 07
Giải bảy 291
Giải sáu 9839 3044 9311
Giải năm 7640
Giải bốn 35524 37291 09198 72435
31063 49728 59396
Giải ba 87958 20788
Giải nhì 51424
Giải nhất 68811
Đặc biệt 582950
Đầu Đuôi
0 7
1 1,1
2 4,4,8
3 5,9
4 0,4
5 0,8
6 3
7
8 8
9 1,1,6,8
Đầu Đuôi
4,5 0
1,1,9,9 1
2
6 3
2,2,4 4
3 5
9 6
0 7
2,5,8,9 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-01-2024
Giải tám 58
Giải bảy 968
Giải sáu 9597 7106 9330
Giải năm 8620
Giải bốn 03725 90537 74819 31356
02831 96983 58898
Giải ba 18114 80292
Giải nhì 33927
Giải nhất 14199
Đặc biệt 046413
Đầu Đuôi
0 6
1 3,4,9
2 0,5,7
3 0,1,7
4
5 6,8
6 8
7
8 3
9 2,7,8,9
Đầu Đuôi
2,3 0
3 1
9 2
1,8 3
1 4
2 5
0,5 6
2,3,9 7
5,6,9 8
1,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-01-2024
Giải tám 28
Giải bảy 655
Giải sáu 2391 4961 3783
Giải năm 1398
Giải bốn 49444 83614 33740 40888
71595 78399 81277
Giải ba 09074 94545
Giải nhì 60292
Giải nhất 77332
Đặc biệt 299997
Đầu Đuôi
0
1 4
2 8
3 2
4 0,4,5
5 5
6 1
7 4,7
8 3,8
9 1,2,5,7,8,9
Đầu Đuôi
4 0
6,9 1
3,9 2
8 3
1,4,7 4
4,5,9 5
6
7,9 7
2,8,9 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-01-2024
Giải tám 57
Giải bảy 159
Giải sáu 2598 9725 5388
Giải năm 1309
Giải bốn 95857 19139 46833 41162
18701 51000 95811
Giải ba 67438 36498
Giải nhì 56153
Giải nhất 96362
Đặc biệt 121543
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 1
2 5
3 3,8,9
4 3
5 3,7,7,9
6 2,2
7
8 8
9 8,8
Đầu Đuôi
0 0
0,1 1
6,6 2
3,4,5 3
4
2 5
6
5,5 7
3,8,9,9 8
0,3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-01-2024
Giải tám 11
Giải bảy 874
Giải sáu 8892 0961 3538
Giải năm 5953
Giải bốn 12608 84418 11737 62486
89896 56325 46865
Giải ba 51058 76068
Giải nhì 91186
Giải nhất 75990
Đặc biệt 132339
Đầu Đuôi
0 8
1 1,8
2 5
3 7,8,9
4
5 3,8
6 1,5,8
7 4
8 6,6
9 0,2,6
Đầu Đuôi
9 0
1,6 1
9 2
5 3
7 4
2,6 5
8,8,9 6
3 7
0,1,3,5,6 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-01-2024
Giải tám 97
Giải bảy 831
Giải sáu 0424 7857 5755
Giải năm 8457
Giải bốn 14576 80905 48885 60474
56679 53372 31091
Giải ba 06172 05926
Giải nhì 22508
Giải nhất 95132
Đặc biệt 184783
Đầu Đuôi
0 5,8
1
2 4,6
3 1,2
4
5 5,7,7
6
7 2,2,4,6,9
8 3,5
9 1,7
Đầu Đuôi
0
3,9 1
3,7,7 2
8 3
2,7 4
0,5,8 5
2,7 6
5,5,9 7
0 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-01-2024
Giải tám 22
Giải bảy 976
Giải sáu 6022 1059 6363
Giải năm 1042
Giải bốn 36866 28048 76610 42564
27903 11679 91266
Giải ba 51700 07693
Giải nhì 83239
Giải nhất 82691
Đặc biệt 322823
Đầu Đuôi
0 0,3
1 0
2 2,2,3
3 9
4 2,8
5 9
6 3,4,6,6
7 6,9
8
9 1,3
Đầu Đuôi
0,1 0
9 1
2,2,4 2
0,2,6,9 3
6 4
5
6,6,7 6
7
4 8
3,5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-01-2024
Giải tám 34
Giải bảy 364
Giải sáu 1291 6519 9477
Giải năm 1739
Giải bốn 47010 75728 77917 43266
20000 90849 88409
Giải ba 27891 06501
Giải nhì 01689
Giải nhất 08276
Đặc biệt 037227
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 0,7,9
2 7,8
3 4,9
4 9
5
6 4,6
7 6,7
8 9
9 1,1
Đầu Đuôi
0,1 0
0,9,9 1
2
3
3,6 4
5
6,7 6
1,2,7 7
2 8
0,1,3,4,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-01-2024
Giải tám 26
Giải bảy 306
Giải sáu 3158 3444 1517
Giải năm 2266
Giải bốn 01076 11563 21246 09156
92778 51941 77436
Giải ba 94671 78467
Giải nhì 03177
Giải nhất 53373
Đặc biệt 032799
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 6
3 6
4 1,4,6
5 6,8
6 3,6,7
7 1,3,6,7,8
8
9 9
Đầu Đuôi
0
4,7 1
2
6,7 3
4 4
5
0,2,3,4,5,6,7 6
1,6,7 7
5,7 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-01-2024

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-01-2024
Giải tám 60
Giải bảy 578
Giải sáu 6936 6205 0338
Giải năm 9709
Giải bốn 73080 93947 97910 69538
48344 53353 42071
Giải ba 13738 83427
Giải nhì 27410
Giải nhất 95797
Đặc biệt 822009
Đầu Đuôi
0 5,9,9
1 0,0
2 7
3 6,8,8,8
4 4,7
5 3
6 0
7 1,8
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,1,6,8 0
7 1
2
5 3
4 4
0 5
3 6
2,4,9 7
3,3,3,7 8
0,0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-12-2023
Giải tám 85
Giải bảy 242
Giải sáu 7885 4736 6825
Giải năm 6139
Giải bốn 84770 77707 59532 51665
30049 95001 76631
Giải ba 74127 96880
Giải nhì 89579
Giải nhất 04636
Đặc biệt 006224
Đầu Đuôi
0 1,7
1
2 4,5,7
3 1,2,6,6,9
4 2,9
5
6 5
7 0,9
8 0,5,5
9
Đầu Đuôi
7,8 0
0,3 1
3,4 2
3
2 4
2,6,8,8 5
3,3 6
0,2 7
8
3,4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-12-2023
Giải tám 57
Giải bảy 008
Giải sáu 4872 3657 4319
Giải năm 7913
Giải bốn 00310 22738 06519 37912
33166 73645 73933
Giải ba 90297 99040
Giải nhì 79637
Giải nhất 27096
Đặc biệt 012082
Đầu Đuôi
0 8
1 0,2,3,9,9
2
3 3,7,8
4 0,5
5 7,7
6 6
7 2
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
1,4 0
1
1,7,8 2
1,3 3
4
4 5
6,9 6
3,5,5,9 7
0,3 8
1,1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-12-2023
Giải tám 25
Giải bảy 647
Giải sáu 1691 3516 4812
Giải năm 9142
Giải bốn 30560 04379 39786 99235
22249 41782 59104
Giải ba 74022 39391
Giải nhì 12354
Giải nhất 16363
Đặc biệt 001271
Đầu Đuôi
0 4
1 2,6
2 2,5
3 5
4 2,7,9
5 4
6 0,3
7 1,9
8 2,6
9 1,1
Đầu Đuôi
6 0
7,9,9 1
1,2,4,8 2
6 3
0,5 4
2,3 5
1,8 6
4 7
8
4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 18-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 18-12-2023
Giải tám 33
Giải bảy 194
Giải sáu 9527 8801 9414
Giải năm 9056
Giải bốn 38887 08608 71482 41669
65815 43431 95276
Giải ba 76201 22613
Giải nhì 68179
Giải nhất 10259
Đặc biệt 136936
Đầu Đuôi
0 1,1,8
1 3,4,5
2 7
3 1,3,6
4
5 6,9
6 9
7 6,9
8 2,7
9 4
Đầu Đuôi
0
0,0,3 1
8 2
1,3 3
1,9 4
1 5
3,5,7 6
2,8 7
0 8
5,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-12-2023
Giải tám 88
Giải bảy 750
Giải sáu 2117 0316 9867
Giải năm 4264
Giải bốn 97157 55260 34998 67471
22710 66254 87152
Giải ba 59493 96484
Giải nhì 02453
Giải nhất 19957
Đặc biệt 827568
Đầu Đuôi
0
1 0,6,7
2
3
4
5 0,2,3,4,7,7
6 0,4,7,8
7 1
8 4,8
9 3,8
Đầu Đuôi
1,5,6 0
7 1
5 2
5,9 3
5,6,8 4
5
1 6
1,5,5,6 7
6,8,9 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-12-2023
Giải tám 83
Giải bảy 144
Giải sáu 7719 5838 3194
Giải năm 2789
Giải bốn 46253 71217 25970 72836
54997 28019 22883
Giải ba 75245 42606
Giải nhì 92428
Giải nhất 07863
Đặc biệt 284448
Đầu Đuôi
0 6
1 7,9,9
2 8
3 6,8
4 4,5,8
5 3
6 3
7 0
8 3,3,9
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
1
2
5,6,8,8 3
4,9 4
4 5
0,3 6
1,9 7
2,3,4 8
1,1,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-12-2023
Giải tám 56
Giải bảy 202
Giải sáu 4788 2815 8482
Giải năm 1026
Giải bốn 75222 11939 05390 79262
12658 78311 23787
Giải ba 19310 04180
Giải nhì 95898
Giải nhất 93991
Đặc biệt 086733
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1,5
2 2,6
3 3,9
4
5 6,8
6 2
7
8 0,2,7,8
9 0,1,8
Đầu Đuôi
1,8,9 0
1,9 1
0,2,6,8 2
3 3
4
1 5
2,5 6
8 7
5,8,9 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-12-2023
Giải tám 25
Giải bảy 893
Giải sáu 4715 7622 5536
Giải năm 4854
Giải bốn 23520 26301 51507 46437
60634 40103 56151
Giải ba 11068 82689
Giải nhì 32841
Giải nhất 84724
Đặc biệt 205086
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 5
2 0,2,4,5
3 4,6,7
4 1
5 1,4
6 8
7
8 6,9
9 3
Đầu Đuôi
2 0
0,4,5 1
2 2
0,9 3
2,3,5 4
1,2 5
3,8 6
0,3 7
6 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-12-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-12-2023
Giải tám 45
Giải bảy 636
Giải sáu 7319 3432 9600
Giải năm 9699
Giải bốn 57768 20913 27895 78338
14285 84330 79303
Giải ba 01340 46518
Giải nhì 51473
Giải nhất 08556
Đặc biệt 425659
Đầu Đuôi
0 0,3
1 3,8,9
2
3 0,2,6,8
4 0,5
5 6,9
6 8
7 3
8 5
9 5,9
Đầu Đuôi
0,3,4 0
1
3 2
0,1,7 3
4
4,8,9 5
3,5 6
7
1,3,6 8
1,5,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-11-2023
Giải tám 71
Giải bảy 189
Giải sáu 1717 1871 9942
Giải năm 4885
Giải bốn 56691 02593 22377 00495
50737 43331 92107
Giải ba 67766 48534
Giải nhì 95278
Giải nhất 87569
Đặc biệt 674312
Đầu Đuôi
0 7
1 2,7
2
3 1,4,7
4 2
5
6 6,9
7 1,1,7,8
8 5,9
9 1,3,5
Đầu Đuôi
0
3,7,7,9 1
1,4 2
9 3
3 4
8,9 5
6 6
0,1,3,7 7
7 8
6,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-11-2023
Giải tám 61
Giải bảy 149
Giải sáu 2249 3443 0232
Giải năm 7568
Giải bốn 22968 18623 69934 10347
93727 71064 76824
Giải ba 39837 54044
Giải nhì 71726
Giải nhất 36162
Đặc biệt 187173
Đầu Đuôi
0
1
2 3,4,6,7
3 2,4,7
4 3,4,7,9,9
5
6 1,2,4,8,8
7 3
8
9
Đầu Đuôi
0
6 1
3,6 2
2,4,7 3
2,3,4,6 4
5
2 6
2,3,4 7
6,6 8
4,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-11-2023
Giải tám 75
Giải bảy 590
Giải sáu 8850 1393 1807
Giải năm 0635
Giải bốn 02031 85587 95945 67452
36728 37236 00665
Giải ba 50046 63816
Giải nhì 50877
Giải nhất 73148
Đặc biệt 346003
Đầu Đuôi
0 3,7
1 6
2 8
3 1,5,6
4 5,6,8
5 0,2
6 5
7 5,7
8 7
9 0,3
Đầu Đuôi
5,9 0
3 1
5 2
0,9 3
4
3,4,6,7 5
1,3,4 6
0,7,8 7
2,4 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-11-2023
Giải tám 54
Giải bảy 034
Giải sáu 6543 3561 1659
Giải năm 9057
Giải bốn 46990 70809 51436 45083
46952 24086 38015
Giải ba 87102 83019
Giải nhì 25986
Giải nhất 66418
Đặc biệt 081430
Đầu Đuôi
0 2,9
1 5,8,9
2
3 0,4,6
4 3
5 2,4,7,9
6 1
7
8 3,6,6
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
6 1
0,5 2
4,8 3
3,5 4
1 5
3,8,8 6
5 7
1 8
0,1,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-11-2023
Giải tám 27
Giải bảy 248
Giải sáu 2527 6404 5286
Giải năm 2037
Giải bốn 71196 35839 34195 40855
55196 27379 53939
Giải ba 84392 57111
Giải nhì 29597
Giải nhất 63174
Đặc biệt 815945
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 7,7
3 7,9,9
4 5,8
5 5
6
7 4,9
8 6
9 2,5,6,6,7
Đầu Đuôi
0
1 1
9 2
3
0,7 4
4,5,9 5
8,9,9 6
2,2,3,9 7
4 8
3,3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-11-2023
Giải tám 88
Giải bảy 226
Giải sáu 1829 8806 5465
Giải năm 5392
Giải bốn 14120 21588 69110 12882
60876 61073 08083
Giải ba 25632 95615
Giải nhì 88954
Giải nhất 46924
Đặc biệt 692238
Đầu Đuôi
0 6
1 0,5
2 0,4,6,9
3 2,8
4
5 4
6 5
7 3,6
8 2,3,8,8
9 2
Đầu Đuôi
1,2 0
1
3,8,9 2
7,8 3
2,5 4
1,6 5
0,2,7 6
7
3,8,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-11-2023
Giải tám 46
Giải bảy 305
Giải sáu 0494 0835 2043
Giải năm 1489
Giải bốn 61157 20785 15606 48861
08778 05728 33750
Giải ba 42815 06063
Giải nhì 33678
Giải nhất 92952
Đặc biệt 151258
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5
2 8
3 5
4 3,6
5 0,2,7,8
6 1,3
7 8,8
8 5,9
9 4
Đầu Đuôi
5 0
6 1
5 2
4,6 3
9 4
0,1,3,8 5
0,4 6
5 7
2,5,7,7 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-11-2023
Giải tám 54
Giải bảy 002
Giải sáu 5854 4913 8386
Giải năm 7818
Giải bốn 18475 13918 46281 11150
26395 01386 27979
Giải ba 21683 46513
Giải nhì 53648
Giải nhất 22845
Đặc biệt 820585
Đầu Đuôi
0 2
1 3,3,8,8
2
3
4 5,8
5 0,4,4
6
7 5,9
8 1,3,5,6,6
9 5
Đầu Đuôi
5 0
8 1
0 2
1,1,8 3
5,5 4
4,7,8,9 5
8,8 6
7
1,1,4 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 30-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 30-10-2023
Giải tám 60
Giải bảy 493
Giải sáu 1447 7512 8074
Giải năm 4907
Giải bốn 63663 57010 13110 57959
29566 23871 32816
Giải ba 29798 82395
Giải nhì 76523
Giải nhất 71036
Đặc biệt 616404
Đầu Đuôi
0 4,7
1 0,0,2,6
2 3
3 6
4 7
5 9
6 0,3,6
7 1,4
8
9 3,5,8
Đầu Đuôi
1,1,6 0
7 1
1 2
2,6,9 3
0,7 4
9 5
1,3,6 6
0,4 7
9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 28-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 28-10-2023
Giải tám 16
Giải bảy 438
Giải sáu 0065 2178 2514
Giải năm 0928
Giải bốn 53545 93709 54055 31426
47816 76581 69862
Giải ba 52908 67184
Giải nhì 76932
Giải nhất 48335
Đặc biệt 578796
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,6,6
2 6,8
3 2,5,8
4 5
5 5
6 2,5
7 8
8 1,4
9 6
Đầu Đuôi
0
8 1
3,6 2
3
1,8 4
3,4,5,6 5
1,1,2,9 6
7
0,2,3,7 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 23-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 23-10-2023
Giải tám 55
Giải bảy 134
Giải sáu 1329 1012 9368
Giải năm 8812
Giải bốn 21407 10866 75888 08388
85880 02035 98627
Giải ba 02762 35480
Giải nhì 57116
Giải nhất 72791
Đặc biệt 870926
Đầu Đuôi
0 7
1 2,2,6
2 6,7,9
3 4,5
4
5 5
6 2,6,8
7
8 0,0,8,8
9 1
Đầu Đuôi
8,8 0
9 1
1,1,6 2
3
3 4
3,5 5
1,2,6 6
0,2 7
6,8,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 21-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 21-10-2023
Giải tám 40
Giải bảy 425
Giải sáu 2832 4058 8940
Giải năm 0932
Giải bốn 31400 15173 87696 74921
35062 37505 94993
Giải ba 82164 12059
Giải nhì 11394
Giải nhất 08597
Đặc biệt 813827
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 1,5,7
3 2,2
4 0,0
5 8,9
6 2,4
7 3
8
9 3,4,6,7
Đầu Đuôi
0,4,4 0
2 1
3,3,6 2
7,9 3
6,9 4
0,2 5
9 6
2,9 7
5 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 16-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 16-10-2023
Giải tám 52
Giải bảy 885
Giải sáu 3560 6514 8364
Giải năm 6033
Giải bốn 26030 90682 63932 61364
12264 49229 92740
Giải ba 22557 52122
Giải nhì 90883
Giải nhất 77358
Đặc biệt 266274
Đầu Đuôi
0
1 4
2 2,9
3 0,2,3
4 0
5 2,7,8
6 0,4,4,4
7 4
8 2,3,5
9
Đầu Đuôi
3,4,6 0
1
2,3,5,8 2
3,8 3
1,6,6,6,7 4
8 5
6
5 7
5 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 14-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 14-10-2023
Giải tám 38
Giải bảy 624
Giải sáu 0504 4014 6847
Giải năm 3110
Giải bốn 56552 06682 82785 51132
89970 16325 03805
Giải ba 53738 82584
Giải nhì 54242
Giải nhất 09591
Đặc biệt 310208
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 0,4
2 4,5
3 2,8,8
4 2,7
5 2
6
7 0
8 2,4,5
9 1
Đầu Đuôi
1,7 0
9 1
3,4,5,8 2
3
0,1,2,8 4
0,2,8 5
6
4 7
0,3,3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 09-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 09-10-2023
Giải tám 34
Giải bảy 953
Giải sáu 9857 8381 3396
Giải năm 8979
Giải bốn 09852 46270 24024 01207
38434 81471 69451
Giải ba 01214 61601
Giải nhì 07898
Giải nhất 61661
Đặc biệt 576677
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4
2 4
3 4,4
4
5 1,2,3,7
6 1
7 0,1,7,9
8 1
9 6,8
Đầu Đuôi
7 0
0,5,6,7,8 1
5 2
5 3
1,2,3,3 4
5
9 6
0,5,7 7
9 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 07-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 07-10-2023
Giải tám 55
Giải bảy 290
Giải sáu 9550 4808 8699
Giải năm 0349
Giải bốn 81282 28919 48309 71271
56829 54394 32514
Giải ba 92683 70688
Giải nhì 25856
Giải nhất 51248
Đặc biệt 417800
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 4,9
2 9
3
4 8,9
5 0,5,6
6
7 1
8 2,3,8
9 0,4,9
Đầu Đuôi
0,5,9 0
7 1
8 2
8 3
1,9 4
5 5
5 6
7
0,4,8 8
0,1,2,4,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 02-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 02-10-2023
Giải tám 91
Giải bảy 133
Giải sáu 3092 8060 5396
Giải năm 0703
Giải bốn 29918 04397 51714 84525
14564 98934 92527
Giải ba 31947 54250
Giải nhì 25430
Giải nhất 16044
Đặc biệt 763971
Đầu Đuôi
0 3
1 4,8
2 5,7
3 0,3,4
4 4,7
5 0
6 0,4
7 1
8
9 1,2,6,7
Đầu Đuôi
3,5,6 0
7,9 1
9 2
0,3 3
1,3,4,6 4
2 5
9 6
2,4,9 7
1 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-09-2023
Giải tám 44
Giải bảy 416
Giải sáu 6686 0112 6990
Giải năm 0113
Giải bốn 05644 69185 53180 10291
58694 14775 74653
Giải ba 34974 17268
Giải nhì 05624
Giải nhất 56141
Đặc biệt 674351
Đầu Đuôi
0
1 2,3,6
2 4
3
4 1,4,4
5 1,3
6 8
7 4,5
8 0,5,6
9 0,1,4
Đầu Đuôi
8,9 0
4,5,9 1
1 2
1,5 3
2,4,4,7,9 4
7,8 5
1,8 6
7
6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-09-2023
Giải tám 49
Giải bảy 489
Giải sáu 3817 1999 4913
Giải năm 5642
Giải bốn 18373 55790 62498 65214
40454 64697 29841
Giải ba 17892 59228
Giải nhì 78968
Giải nhất 21640
Đặc biệt 587017
Đầu Đuôi
0
1 3,4,7,7
2 8
3
4 0,1,2,9
5 4
6 8
7 3
8 9
9 0,2,7,8,9
Đầu Đuôi
4,9 0
4 1
4,9 2
1,7 3
1,5 4
5
6
1,1,9 7
2,6,9 8
4,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-09-2023
Giải tám 51
Giải bảy 720
Giải sáu 5622 9030 5248
Giải năm 1771
Giải bốn 63823 11751 09012 00075
68872 50190 05383
Giải ba 21604 32777
Giải nhì 60565
Giải nhất 23918
Đặc biệt 262641
Đầu Đuôi
0 4
1 2,8
2 0,2,3
3 0
4 1,8
5 1,1
6 5
7 1,2,5,7
8 3
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
4,5,5,7 1
1,2,7 2
2,8 3
0 4
6,7 5
6
7 7
1,4 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 18-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 18-09-2023
Giải tám 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải bốn 24461 69769 93127 63431
31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
Đặc biệt 415373
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 2,3,5,7
3 1,1,3
4
5 7
6 1,5,9
7 3
8 2,2
9 7,7
Đầu Đuôi
0
0,3,3,6 1
2,8,8 2
1,2,3,7 3
4
2,6 5
6
2,5,9,9 7
8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-09-2023
Giải tám 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải bốn 61127 10324 62034 94572
54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
Đặc biệt 819447
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 4,7
3 2,2,3,4,7
4 3,7
5 1
6 4
7 1,2
8 0
9 3,7
Đầu Đuôi
8 0
5,7 1
3,3,7 2
3,4,9 3
0,2,3,6 4
1 5
6
2,3,4,9 7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-09-2023
Giải tám 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải bốn 15555 36735 89875 19730
38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
Đặc biệt 329681
Đầu Đuôi
0 1,9
1 8
2 6
3 0,1,5,7
4 5
5 1,1,5
6
7 5
8 1
9 3,9,9,9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,5,5,8 1
2
9 3
4
3,4,5,7 5
2 6
3 7
1 8
0,9,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-09-2023
Giải tám 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải bốn 13438 81025 08540 08555
75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
Đặc biệt 058175
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 4,7,9
2 3,5,8,9
3 2,8
4 0,2
5 5
6
7 0,5
8
9 8
Đầu Đuôi
4,7 0
1
0,3,4 2
0,2 3
0,1 4
2,5,7 5
6
1 7
2,3,9 8
1,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-09-2023
Giải tám 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải bốn 43305 57276 99124 14200
37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
Đặc biệt 579482
Đầu Đuôi
0 0,5,5,6,8,9
1 9
2 4
3 0,1,9
4 9
5
6 7,7,8
7 6
8 2,4
9
Đầu Đuôi
0,3 0
3 1
8 2
3
2,8 4
0,0 5
0,7 6
6,6 7
0,6 8
0,1,3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-09-2023
Giải tám 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải bốn 71070 35928 14370 18493
92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
Đặc biệt 491459
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 7,8
3 2
4
5 2,4,5,6,9
6
7 0,0,2,9
8 9
9 3,3,4
Đầu Đuôi
7,7 0
1
3,5,7 2
1,9,9 3
5,9 4
0,5 5
5 6
2 7
2 8
5,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-08-2023
Giải tám 25
Giải bảy 938
Giải sáu 9525 9918 7402
Giải năm 3625
Giải bốn 42016 66001 23683 21572
51452 62042 67260
Giải ba 97924 40294
Giải nhì 99874
Giải nhất 11846
Đặc biệt 877720
Đầu Đuôi
0 1,2
1 6,8
2 0,4,5,5,5
3 8
4 2,6
5 2
6 0
7 2,4
8 3
9 4
Đầu Đuôi
2,6 0
0 1
0,4,5,7 2
8 3
2,7,9 4
2,2,2 5
1,4 6
7
1,3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-08-2023
Giải tám 99
Giải bảy 431
Giải sáu 7611 3412 1396
Giải năm 0440
Giải bốn 89227 24560 97873 59740
13185 25347 14476
Giải ba 33728 69781
Giải nhì 75326
Giải nhất 86521
Đặc biệt 588057
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 1,6,7,8
3 1
4 0,0,7
5 7
6 0
7 3,6
8 1,5
9 6,9
Đầu Đuôi
4,4,6 0
1,2,3,8 1
1 2
7 3
4
8 5
2,7,9 6
2,4,5 7
2 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-08-2023
Giải tám 47
Giải bảy 471
Giải sáu 0312 0409 9662
Giải năm 7731
Giải bốn 30231 37470 82708 73930
19650 70497 18615
Giải ba 37719 19814
Giải nhì 37324
Giải nhất 96500
Đặc biệt 302838
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 2,4,5,9
2 4
3 0,1,1,8
4 7
5 0
6 2
7 0,1
8
9 7
Đầu Đuôi
0,3,5,7 0
3,3,7 1
1,6 2
3
1,2 4
1 5
6
4,9 7
0,3 8
0,1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-08-2023
Giải tám 03
Giải bảy 011
Giải sáu 1263 4269 9406
Giải năm 2235
Giải bốn 14995 57577 75317 85109
16278 52693 16383
Giải ba 20975 68210
Giải nhì 41899
Giải nhất 17382
Đặc biệt 508327
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 0,1,7
2 7
3 5
4
5
6 3,9
7 5,7,8
8 2,3
9 3,5,9
Đầu Đuôi
1 0
1 1
8 2
0,6,8,9 3
4
3,7,9 5
0 6
1,2,7 7
7 8
0,6,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 31-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 31-07-2023
Giải tám 25
Giải bảy 868
Giải sáu 1929 2711 0995
Giải năm 0413
Giải bốn 40517 49833 99602 02727
26658 73245 21861
Giải ba 71494 95150
Giải nhì 88232
Giải nhất 29771
Đặc biệt 104822
Đầu Đuôi
0 2
1 1,3,7
2 2,5,7,9
3 2,3
4 5
5 0,8
6 1,8
7 1
8
9 4,5
Đầu Đuôi
5 0
1,6,7 1
0,2,3 2
1,3 3
9 4
2,4,9 5
6
1,2 7
5,6 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-07-2023
Giải tám 50
Giải bảy 457
Giải sáu 9499 8314 5716
Giải năm 2361
Giải bốn 29406 34626 68997 08404
85195 60456 90374
Giải ba 43278 48547
Giải nhì 17236
Giải nhất 17982
Đặc biệt 584073
Đầu Đuôi
0 4,6
1 4,6
2 6
3 6
4 7
5 0,6,7
6 1
7 3,4,8
8 2
9 5,7,9
Đầu Đuôi
5 0
6 1
8 2
7 3
0,1,7 4
9 5
0,1,2,3,5 6
4,5,9 7
7 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-07-2023
Giải tám 94
Giải bảy 259
Giải sáu 0427 4808 1005
Giải năm 5752
Giải bốn 36787 08346 18336 20509
25600 38281 67071
Giải ba 12676 03987
Giải nhì 64125
Giải nhất 46141
Đặc biệt 717985
Đầu Đuôi
0 0,5,8,9
1
2 5,7
3 6
4 1,6
5 2,9
6
7 1,6
8 1,5,7,7
9 4
Đầu Đuôi
0 0
4,7,8 1
5 2
3
9 4
0,2,8 5
3,4,7 6
2,8,8 7
0 8
0,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-07-2023
Giải tám 95
Giải bảy 354
Giải sáu 8875 4089 3878
Giải năm 9790
Giải bốn 91354 92095 56662 69554
22429 94147 70319
Giải ba 72084 87045
Giải nhì 22678
Giải nhất 22214
Đặc biệt 215457
Đầu Đuôi
0
1 4,9
2 9
3
4 5,7
5 4,4,4,7
6 2
7 5,8,8
8 4,9
9 0,5,5
Đầu Đuôi
9 0
1
6 2
3
1,5,5,5,8 4
4,7,9,9 5
6
4,5 7
7,7 8
1,2,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-07-2023
Giải tám 81
Giải bảy 599
Giải sáu 4426 7675 8652
Giải năm 8396
Giải bốn 99532 82162 38806 56958
91654 50717 27770
Giải ba 45595 59327
Giải nhì 03980
Giải nhất 17446
Đặc biệt 138726
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 6,6,7
3 2
4 6
5 2,4,8
6 2
7 0,5
8 0,1
9 5,6,9
Đầu Đuôi
7,8 0
8 1
3,5,6 2
3
5 4
7,9 5
0,2,2,4,9 6
1,2 7
5 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-07-2023
Giải tám 11
Giải bảy 508
Giải sáu 0919 5917 4042
Giải năm 7765
Giải bốn 15316 16773 56477 62444
13131 84495 23745
Giải ba 29121 60969
Giải nhì 57685
Giải nhất 00931
Đặc biệt 934563
Đầu Đuôi
0 8
1 1,6,7,9
2 1
3 1,1
4 2,4,5
5
6 3,5,9
7 3,7
8 5
9 5
Đầu Đuôi
0
1,2,3,3 1
4 2
6,7 3
4 4
4,6,8,9 5
1 6
1,7 7
0 8
1,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-07-2023
Giải tám 26
Giải bảy 202
Giải sáu 4138 4354 6041
Giải năm 3418
Giải bốn 76227 01305 65397 24508
35819 90788 02794
Giải ba 46686 94421
Giải nhì 19469
Giải nhất 83379
Đặc biệt 192240
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 8,9
2 1,6,7
3 8
4 0,1
5 4
6 9
7 9
8 6,8
9 4,7
Đầu Đuôi
4 0
2,4 1
0 2
3
5,9 4
0 5
2,8 6
2,9 7
0,1,3,8 8
1,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-07-2023
Giải tám 99
Giải bảy 432
Giải sáu 2708 4532 7246
Giải năm 3534
Giải bốn 59694 74756 84595 33942
51840 90348 10272
Giải ba 44973 05431
Giải nhì 02993
Giải nhất 37015
Đặc biệt 940503
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5
2
3 1,2,2,4
4 0,2,6,8
5 6
6
7 2,3
8
9 3,4,5,9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
3,3,4,7 2
0,7,9 3
3,9 4
1,9 5
4,5 6
7
0,4 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-06-2023
Giải tám 57
Giải bảy 209
Giải sáu 2435 1305 4042
Giải năm 2900
Giải bốn 56309 85625 86512 45888
48386 48197 08295
Giải ba 94078 10360
Giải nhì 15266
Giải nhất 88301
Đặc biệt 876536
Đầu Đuôi
0 0,1,5,9,9
1 2
2 5
3 5,6
4 2
5 7
6 0,6
7 8
8 6,8
9 5,7
Đầu Đuôi
0,6 0
0 1
1,4 2
3
4
0,2,3,9 5
3,6,8 6
5,9 7
7,8 8
0,0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-06-2023
Giải tám 80
Giải bảy 633
Giải sáu 2970 1367 6236
Giải năm 6655
Giải bốn 43862 67801 92241 85466
46065 40902 38663
Giải ba 31672 43232
Giải nhì 86133
Giải nhất 59047
Đặc biệt 778938
Đầu Đuôi
0 1,2
1
2
3 2,3,3,6,8
4 1,7
5 5
6 2,3,5,6,7
7 0,2
8 0
9
Đầu Đuôi
7,8 0
0,4 1
0,3,6,7 2
3,3,6 3
4
5,6 5
3,6 6
4,6 7
3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-06-2023
Giải tám 34
Giải bảy 562
Giải sáu 2409 6873 6715
Giải năm 1524
Giải bốn 74085 13484 72539 50617
00713 38402 48913
Giải ba 70441 01559
Giải nhì 82037
Giải nhất 72231
Đặc biệt 499222
Đầu Đuôi
0 2,9
1 3,3,5,7
2 2,4
3 1,4,7,9
4 1
5 9
6 2
7 3
8 4,5
9
Đầu Đuôi
0
3,4 1
0,2,6 2
1,1,7 3
2,3,8 4
1,8 5
6
1,3 7
8
0,3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-06-2023
Giải tám 78
Giải bảy 401
Giải sáu 6500 2621 5986
Giải năm 9737
Giải bốn 13305 89043 39523 17238
76691 28329 63677
Giải ba 60476 05945
Giải nhì 20095
Giải nhất 96495
Đặc biệt 457618
Đầu Đuôi
0 0,1,5
1 8
2 1,3,9
3 7,8
4 3,5
5
6
7 6,7,8
8 6
9 1,5,5
Đầu Đuôi
0 0
0,2,9 1
2
2,4 3
4
0,4,9,9 5
7,8 6
3,7 7
1,3,7 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-06-2023
Giải tám 22
Giải bảy 233
Giải sáu 9263 8852 3244
Giải năm 7502
Giải bốn 80833 06613 18284 45581
25896 27156 59234
Giải ba 03901 58296
Giải nhì 22349
Giải nhất 78444
Đặc biệt 566939
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2 2
3 3,3,4,9
4 4,4,9
5 2,6
6 3
7
8 1,4
9 6,6
Đầu Đuôi
0
0,8 1
0,2,5 2
1,3,3,6 3
3,4,4,8 4
5
5,9,9 6
7
8
3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-06-2023
Giải tám 02
Giải bảy 107
Giải sáu 5365 6729 1126
Giải năm 6044
Giải bốn 97539 50838 84886 08834
35653 43973 28308
Giải ba 72092 98840
Giải nhì 50891
Giải nhất 32809
Đặc biệt 204147
Đầu Đuôi
0 2,7,8,9
1
2 6,9
3 4,8,9
4 0,4,7
5 3
6 5
7 3
8 6
9 1,2
Đầu Đuôi
4 0
9 1
0,9 2
5,7 3
3,4 4
6 5
2,8 6
0,4 7
0,3 8
0,2,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-06-2023
Giải tám 20
Giải bảy 096
Giải sáu 9319 5879 8421
Giải năm 8592
Giải bốn 24273 96010 32536 79016
58375 08815 41639
Giải ba 77105 18824
Giải nhì 12430
Giải nhất 24135
Đặc biệt 331639
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,6,9
2 0,1,4
3 0,5,6,9,9
4
5
6
7 3,5,9
8
9 2,6
Đầu Đuôi
1,2,3 0
2 1
9 2
7 3
2 4
0,1,3,7 5
1,3,9 6
7
8
1,3,3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-05-2023
Giải tám 50
Giải bảy 453
Giải sáu 9927 2176 1003
Giải năm 8051
Giải bốn 67589 09910 66017 14590
01912 81722 52246
Giải ba 66390 40716
Giải nhì 87280
Giải nhất 58068
Đặc biệt 124399
Đầu Đuôi
0 3
1 0,2,6,7
2 2,7
3
4 6
5 0,1,3
6 8
7 6
8 0,9
9 0,0,9
Đầu Đuôi
1,5,8,9,9 0
5 1
1,2 2
0,5 3
4
5
1,4,7 6
1,2 7
6 8
8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-05-2023
Giải tám 63
Giải bảy 260
Giải sáu 6879 4846 9181
Giải năm 6545
Giải bốn 87137 11858 58616 28538
19370 22517 87915
Giải ba 55682 86425
Giải nhì 56854
Giải nhất 80920
Đặc biệt 467972
Đầu Đuôi
0
1 5,6,7
2 0,5
3 7,8
4 5,6
5 4,8
6 0,3
7 0,2,9
8 1,2
9
Đầu Đuôi
2,6,7 0
8 1
7,8 2
6 3
5 4
1,2,4 5
1,4 6
1,3 7
3,5 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-05-2023
Giải tám 34
Giải bảy 678
Giải sáu 8750 4913 1502
Giải năm 8154
Giải bốn 04335 96482 17857 69373
48065 15443 90554
Giải ba 57542 10898
Giải nhì 67849
Giải nhất 71714
Đặc biệt 940078
Đầu Đuôi
0 2
1 3,4
2
3 4,5
4 2,3,9
5 0,4,4,7
6 5
7 3,8,8
8 2
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1
0,4,8 2
1,4,7 3
1,3,5,5 4
3,6 5
6
5 7
7,7,9 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-05-2023
Giải tám 58
Giải bảy 857
Giải sáu 9295 0434 3996
Giải năm 5267
Giải bốn 59261 04060 18199 20318
00961 91005 58028
Giải ba 21244 92475
Giải nhì 65847
Giải nhất 27333
Đặc biệt 921019
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 8
3 3,4
4 4,7
5 7,8
6 0,1,1,7
7 5
8
9 5,6,9
Đầu Đuôi
6 0
6,6 1
2
3 3
3,4 4
0,7,9 5
9 6
4,5,6 7
1,2,5 8
1,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-05-2023
Giải tám 81
Giải bảy 314
Giải sáu 1166 3706 6901
Giải năm 3434
Giải bốn 24648 55019 29755 76145
18552 65173 10335
Giải ba 17355 91438
Giải nhì 80802
Giải nhất 56292
Đặc biệt 054090
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 4,9
2
3 4,5,8
4 5,8
5 2,5,5
6 6
7 3
8 1
9 0,2
Đầu Đuôi
9 0
0,8 1
0,5,9 2
7 3
1,3 4
3,4,5,5 5
0,6 6
7
3,4 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-05-2023
Giải tám 99
Giải bảy 989
Giải sáu 4106 4451 2033
Giải năm 7150
Giải bốn 64425 60618 32023 86786
87397 67483 86697
Giải ba 81874 44529
Giải nhì 62399
Giải nhất 96075
Đặc biệt 135994
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 3,5,9
3 3
4
5 0,1
6
7 4,5
8 3,6,9
9 4,7,7,9,9
Đầu Đuôi
5 0
5 1
2
2,3,8 3
7,9 4
2,7 5
0,8 6
9,9 7
1 8
2,8,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-05-2023
Giải tám 33
Giải bảy 214
Giải sáu 0745 6624 9846
Giải năm 4615
Giải bốn 27323 01912 45702 79912
30681 94109 59890
Giải ba 55907 49526
Giải nhì 72503
Giải nhất 12451
Đặc biệt 127663
Đầu Đuôi
0 2,3,7,9
1 2,2,4,5
2 3,4,6
3 3
4 5,6
5 1
6 3
7
8 1
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5,8 1
0,1,1 2
0,2,3,6 3
1,2 4
1,4 5
2,4 6
0 7
8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-05-2023
Giải tám 64
Giải bảy 284
Giải sáu 9051 4766 1537
Giải năm 3461
Giải bốn 33185 49717 47461 41498
84549 42624 87138
Giải ba 18991 97545
Giải nhì 58384
Giải nhất 55773
Đặc biệt 899797
Đầu Đuôi
0
1 7
2 4
3 7,8
4 5,9
5 1
6 1,1,4,6
7 3
8 4,4,5
9 1,7,8
Đầu Đuôi
0
5,6,6,9 1
2
7 3
2,6,8,8 4
4,8 5
6 6
1,3,9 7
3,9 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-05-2023
Giải tám 62
Giải bảy 071
Giải sáu 6531 5382 5585
Giải năm 5966
Giải bốn 84057 72427 79783 51060
82418 34708 09510
Giải ba 15556 28509
Giải nhì 90121
Giải nhất 27778
Đặc biệt 109127
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,8
2 1,7,7
3 1
4
5 6,7
6 0,2,6
7 1,8
8 2,3,5
9
Đầu Đuôi
1,6 0
2,3,7 1
6,8 2
8 3
4
8 5
5,6 6
2,2,5 7
0,1,7 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-04-2023
Giải tám 60
Giải bảy 766
Giải sáu 8980 8434 4961
Giải năm 2410
Giải bốn 01130 13188 17130 99230
47226 85071 94520
Giải ba 18409 86498
Giải nhì 20495
Giải nhất 68556
Đặc biệt 356255
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 0,6
3 0,0,0,4
4
5 5,6
6 0,1,6
7 1
8 0,8
9 5,8
Đầu Đuôi
1,2,3,3,3,6,8 0
6,7 1
2
3
3 4
5,9 5
2,5,6 6
7
8,9 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-04-2023
Giải tám 44
Giải bảy 126
Giải sáu 5549 5495 3306
Giải năm 4052
Giải bốn 57937 29742 47636 24830
55989 12784 04115
Giải ba 67374 60126
Giải nhì 80521
Giải nhất 97773
Đặc biệt 228827
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 1,6,6,7
3 0,6,7
4 2,4,9
5 2
6
7 3,4
8 4,9
9 5
Đầu Đuôi
3 0
2 1
4,5 2
7 3
4,7,8 4
1,9 5
0,2,2,3 6
2,3 7
8
4,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 22-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 22-04-2023
Giải tám 68
Giải bảy 803
Giải sáu 1398 2650 2889
Giải năm 4216
Giải bốn 12890 71358 05991 74940
66751 87445 01847
Giải ba 51502 29178
Giải nhì 94597
Giải nhất 19467
Đặc biệt 671998
Đầu Đuôi
0 2,3
1 6
2
3
4 0,5,7
5 0,1,8
6 7,8
7 8
8 9
9 0,1,7,8,8
Đầu Đuôi
4,5,9 0
5,9 1
0 2
0 3
4
4 5
1 6
4,6,9 7
5,6,7,9,9 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-04-2023
Giải tám 03
Giải bảy 750
Giải sáu 0454 0224 2955
Giải năm 0004
Giải bốn 01538 87676 45195 67521
36264 28251 65530
Giải ba 03634 90742
Giải nhì 70903
Giải nhất 82358
Đặc biệt 376763
Đầu Đuôi
0 3,3,4
1
2 1,4
3 0,4,8
4 2
5 0,1,4,5,8
6 3,4
7 6
8
9 5
Đầu Đuôi
3,5 0
2,5 1
4 2
0,0,6 3
0,2,3,5,6 4
5,9 5
7 6
7
3,5 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-04-2023
Giải tám 88
Giải bảy 369
Giải sáu 9317 9206 8238
Giải năm 5122
Giải bốn 73399 78479 90799 64227
16650 46520 07524
Giải ba 64500 86620
Giải nhì 94447
Giải nhất 30316
Đặc biệt 423809
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 6,7
2 0,0,2,4,7
3 8
4 7
5 0
6 9
7 9
8 8
9 9,9
Đầu Đuôi
0,2,2,5 0
1
2 2
3
2 4
5
0,1 6
1,2,4 7
3,8 8
0,6,7,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 10-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 10-04-2023
Giải tám 96
Giải bảy 067
Giải sáu 3039 1834 0256
Giải năm 2658
Giải bốn 12040 61730 61467 95275
06567 26533 97288
Giải ba 43472 46275
Giải nhì 85665
Giải nhất 26196
Đặc biệt 331863
Đầu Đuôi
0
1
2
3 0,3,4,9
4 0
5 6,8
6 3,5,7,7,7
7 2,5,5
8 8
9 6,6
Đầu Đuôi
3,4 0
1
7 2
3,6 3
3 4
6,7,7 5
5,9,9 6
6,6,6 7
5,8 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-04-2023
Giải tám 41
Giải bảy 530
Giải sáu 1460 7105 3006
Giải năm 4405
Giải bốn 45400 39392 18603 08026
38131 08344 69763
Giải ba 23994 55504
Giải nhì 27272
Giải nhất 00696
Đặc biệt 744278
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5,5,6
1
2 6
3 0,1
4 1,4
5
6 0,3
7 2,8
8
9 2,4,6
Đầu Đuôi
0,3,6 0
3,4 1
7,9 2
0,6 3
0,4,9 4
0,0 5
0,2,9 6
7
7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-04-2023
Giải tám 90
Giải bảy 064
Giải sáu 6426 7669 7549
Giải năm 1024
Giải bốn 07989 15931 86157 15220
80132 42218 77636
Giải ba 18219 22169
Giải nhì 28645
Giải nhất 90215
Đặc biệt 551507
Đầu Đuôi
0 7
1 5,8,9
2 0,4,6
3 1,2,6
4 5,9
5 7
6 4,9,9
7
8 9
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
3 1
3 2
3
2,6 4
1,4 5
2,3 6
0,5 7
1 8
1,4,6,6,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-04-2023
Giải tám 94
Giải bảy 822
Giải sáu 2009 3534 1391
Giải năm 9752
Giải bốn 02914 85150 64414 92389
87819 88191 03267
Giải ba 40381 81358
Giải nhì 58896
Giải nhất 52858
Đặc biệt 819946
Đầu Đuôi
0 9
1 4,4,9
2 2
3 4
4 6
5 0,2,8,8
6 7
7
8 1,9
9 1,1,4,6
Đầu Đuôi
5 0
8,9,9 1
2,5 2
3
1,1,3,9 4
5
4,9 6
6 7
5,5 8
0,1,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-03-2023
Giải tám 17
Giải bảy 533
Giải sáu 1806 0536 9426
Giải năm 3721
Giải bốn 26461 50275 84709 09153
63364 09323 91021
Giải ba 94553 70308
Giải nhì 65629
Giải nhất 71984
Đặc biệt 196165
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 7
2 1,1,3,6,9
3 3,6
4
5 3,3
6 1,4,5
7 5
8 4
9
Đầu Đuôi
0
2,2,6 1
2
2,3,5,5 3
6,8 4
6,7 5
0,2,3 6
1 7
0 8
0,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-03-2023
Giải tám 76
Giải bảy 730
Giải sáu 8387 9798 4717
Giải năm 6290
Giải bốn 97120 00669 10268 74972
61942 34626 77512
Giải ba 42256 79889
Giải nhì 74069
Giải nhất 59679
Đặc biệt 262761
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 0,6
3 0
4 2
5 6
6 1,8,9,9
7 2,6,9
8 7,9
9 0,8
Đầu Đuôi
2,3,9 0
6 1
1,4,7 2
3
4
5
2,5,7 6
1,8 7
6,9 8
6,6,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-03-2023
Giải tám 90
Giải bảy 414
Giải sáu 1207 9243 9190
Giải năm 7921
Giải bốn 07946 85091 55313 72255
12178 65849 13731
Giải ba 04879 30533
Giải nhì 65716
Giải nhất 10981
Đặc biệt 763435
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,6
2 1
3 1,3,5
4 3,6,9
5 5
6
7 8,9
8 1
9 0,0,1
Đầu Đuôi
9,9 0
2,3,8,9 1
2
1,3,4 3
1 4
3,5 5
1,4 6
0 7
7 8
4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-03-2023
Giải tám 98
Giải bảy 675
Giải sáu 3536 4304 7824
Giải năm 4574
Giải bốn 70828 74359 94685 73710
10604 60340 72101
Giải ba 89426 78718
Giải nhì 92246
Giải nhất 06266
Đặc biệt 652444
Đầu Đuôi
0 1,4,4
1 0,8
2 4,6,8
3 6
4 0,4,6
5 9
6 6
7 4,5
8 5
9 8
Đầu Đuôi
1,4 0
0 1
2
3
0,0,2,4,7 4
7,8 5
2,3,4,6 6
7
1,2,9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-03-2023
Giải tám 18
Giải bảy 494
Giải sáu 2793 6156 9222
Giải năm 2960
Giải bốn 04800 19750 41091 44035
60028 88430 41143
Giải ba 45072 34473
Giải nhì 65054
Giải nhất 42744
Đặc biệt 841165
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 2,8
3 0,5
4 3,4
5 0,4,6
6 0,5
7 2,3
8
9 1,3,4
Đầu Đuôi
0,3,5,6 0
9 1
2,7 2
4,7,9 3
4,5,9 4
3,6 5
5 6
7
1,2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-03-2023
Giải tám 58
Giải bảy 525
Giải sáu 9039 6211 2345
Giải năm 2468
Giải bốn 84103 00189 28448 37140
06400 84634 24574
Giải ba 04483 27882
Giải nhì 10417
Giải nhất 21765
Đặc biệt 270765
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,7
2 5
3 4,9
4 0,5,8
5 8
6 5,5,8
7 4
8 2,3,9
9
Đầu Đuôi
0,4 0
1 1
8 2
0,8 3
3,7 4
2,4,6,6 5
6
1 7
4,5,6 8
3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-03-2023
Giải tám 75
Giải bảy 197
Giải sáu 5843 8137 8444
Giải năm 1662
Giải bốn 11328 62898 27083 57533
13379 33651 64557
Giải ba 22743 77600
Giải nhì 46395
Giải nhất 34992
Đặc biệt 434547
Đầu Đuôi
0 0
1
2 8
3 3,7
4 3,3,4,7
5 1,7
6 2
7 5,9
8 3
9 2,5,7,8
Đầu Đuôi
0 0
5 1
6,9 2
3,4,4,8 3
4 4
7,9 5
6
3,4,5,9 7
2,9 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-03-2023
Giải tám 31
Giải bảy 058
Giải sáu 7458 4693 0231
Giải năm 6768
Giải bốn 42494 19380 16333 90895
27406 90446 10090
Giải ba 44266 31054
Giải nhì 78724
Giải nhất 85345
Đặc biệt 715547
Đầu Đuôi
0 6
1
2 4
3 1,1,3
4 5,6,7
5 4,8,8
6 6,8
7
8 0
9 0,3,4,5
Đầu Đuôi
8,9 0
3,3 1
2
3,9 3
2,5,9 4
4,9 5
0,4,6 6
4 7
5,5,6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-02-2023
Giải tám 69
Giải bảy 784
Giải sáu 7515 3532 8899
Giải năm 4843
Giải bốn 27579 82281 22485 82180
14500 64386 90341
Giải ba 59526 76557
Giải nhì 10178
Giải nhất 21342
Đặc biệt 317971
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 6
3 2
4 1,2,3
5 7
6 9
7 1,8,9
8 0,1,4,5,6
9 9
Đầu Đuôi
0,8 0
4,7,8 1
3,4 2
4 3
8 4
1,8 5
2,8 6
5 7
7 8
6,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-02-2023
Giải tám 35
Giải bảy 629
Giải sáu 5573 1952 4019
Giải năm 7313
Giải bốn 46640 50558 13886 83796
33480 36128 80439
Giải ba 62042 76147
Giải nhì 79520
Giải nhất 56547
Đặc biệt 369214
Đầu Đuôi
0
1 3,4,9
2 0,8,9
3 5,9
4 0,2,7,7
5 2,8
6
7 3
8 0,6
9 6
Đầu Đuôi
2,4,8 0
1
4,5 2
1,7 3
1 4
3 5
8,9 6
4,4 7
2,5 8
1,2,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-02-2023
Giải tám 59
Giải bảy 164
Giải sáu 6715 4750 0899
Giải năm 4306
Giải bốn 41494 79920 05495 73619
99263 43604 00241
Giải ba 39059 80681
Giải nhì 82637
Giải nhất 53007
Đặc biệt 643731
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 5,9
2 0
3 1,7
4 1
5 0,9,9
6 3,4
7
8 1
9 4,5,9
Đầu Đuôi
2,5 0
3,4,8 1
2
6 3
0,6,9 4
1,9 5
0 6
0,3 7
8
1,5,5,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-02-2023
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 2859 3207 8368
Giải năm 3356
Giải bốn 26964 43846 03563 31518
21828 47048 88422
Giải ba 59274 89975
Giải nhì 00678
Giải nhất 05798
Đặc biệt 901193
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 2,8
3
4 6,8
5 6,7,9
6 3,4,8
7 4,5,8
8 6
9 3,8
Đầu Đuôi
0
1
2 2
6,9 3
6,7 4
7 5
4,5,8 6
0,5 7
1,2,4,6,7,9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-02-2023
Giải tám 80
Giải bảy 850
Giải sáu 2181 5098 8286
Giải năm 8590
Giải bốn 98430 44222 82363 13156
62648 12333 33415
Giải ba 27984 96129
Giải nhì 26615
Giải nhất 85561
Đặc biệt 511125
Đầu Đuôi
0
1 5,5
2 2,5,9
3 0,3
4 8
5 0,6
6 1,3
7
8 0,1,4,6
9 0,8
Đầu Đuôi
3,5,8,9 0
6,8 1
2 2
3,6 3
8 4
1,1,2 5
5,8 6
7
4,9 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-02-2023
Giải tám 37
Giải bảy 891
Giải sáu 4534 7901 6027
Giải năm 3930
Giải bốn 88328 19721 19256 92527
10381 61487 43308
Giải ba 71517 71789
Giải nhì 61967
Giải nhất 59144
Đặc biệt 977073
Đầu Đuôi
0 1,8
1 7
2 1,7,7,8
3 0,4,7
4 4
5 6
6 7
7 3
8 1,7,9
9 1
Đầu Đuôi
3 0
0,2,8,9 1
2
7 3
3,4 4
5
5 6
1,2,2,3,6,8 7
0,2 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-02-2023
Giải tám 53
Giải bảy 626
Giải sáu 4789 5682 1612
Giải năm 0508
Giải bốn 50057 03871 00886 95761
76809 49339 80022
Giải ba 56743 22042
Giải nhì 39290
Giải nhất 27361
Đặc biệt 144596
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2
2 2,6
3 9
4 2,3
5 3,7
6 1,1
7 1
8 2,6,9
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
6,6,7 1
1,2,4,8 2
4,5 3
4
5
2,8,9 6
5 7
0 8
0,3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-02-2023
Giải tám 73
Giải bảy 910
Giải sáu 7178 3123 2541
Giải năm 2375
Giải bốn 08784 73036 77725 83856
45284 48547 01178
Giải ba 18442 25304
Giải nhì 75881
Giải nhất 15333
Đặc biệt 970167
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 3,5
3 3,6
4 1,2,7
5 6
6 7
7 3,5,8,8
8 1,4,4
9
Đầu Đuôi
1 0
4,8 1
4 2
2,3,7 3
0,8,8 4
2,7 5
3,5 6
4,6 7
7,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 30-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 30-01-2023
Giải tám 09
Giải bảy 822
Giải sáu 2366 1297 0653
Giải năm 3440
Giải bốn 92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Giải ba 82340 72769
Giải nhì 06994
Giải nhất 86395
Đặc biệt 772132
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9
2 2,3
3 2
4 0,0,0
5 3
6 3,6,9
7
8 5
9 4,5,5,7
Đầu Đuôi
4,4,4 0
1
2,3 2
2,5,6 3
9 4
8,9,9 5
0,6 6
9 7
8
0,1,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 28-01-2023
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải bốn 67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Đầu Đuôi
0
1 8
2
3 2,9
4 0,6,6,9
5
6 0,2,5,5,6
7 0,5,6,8
8 5
9 6
Đầu Đuôi
4,6,7 0
1
3,6 2
3
4
6,6,7,8 5
4,4,6,7,9 6
7
1,7 8
3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 23-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 23-01-2023
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải bốn 00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3
2 2,6
3 3,5,7
4 7
5 1,5,6
6 3,5
7 4,7
8 7
9 4
Đầu Đuôi
0
5 1
2 2
1,3,6 3
7,9 4
3,5,6 5
0,2,5 6
0,3,4,7,8 7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 21-01-2023
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải bốn 69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886
Đầu Đuôi
0
1 8
2 1,1,7
3 0,2,7
4 6
5 2,9
6
7 5,8,9
8 0,4,6,7
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
2,2,9 1
3,5 2
3
8 4
7 5
4,8 6
2,3,8 7
1,7 8
5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 16-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 16-01-2023
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải bốn 89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 0,8
2 8
3 5,8
4 0,3,6
5 1,9
6 1,5
7 3,9
8
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
5,6 1
0 2
4,7 3
0,9 4
3,6 5
4 6
0 7
1,2,3 8
5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 14-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải bốn 38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Đầu Đuôi
0 2
1 4,7,9
2 0,7
3
4 3
5 5
6 4,5,5,5,8
7 0,0,7
8 8
9 6
Đầu Đuôi
2,7,7 0
1
0 2
4 3
1,6 4
5,6,6,6 5
9 6
1,2,7 7
6,8 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 09-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 09-01-2023
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải bốn 47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,4,5,8
2 1,2,6
3 1,1,4
4
5 3
6 5,6
7 1
8 3,7
9
Đầu Đuôi
1 0
2,3,3,7 1
2 2
0,5,8 3
1,3 4
0,1,6 5
2,6 6
8 7
1 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 07-01-2023
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải bốn 31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Đầu Đuôi
0 1,5
1 5,5,6,9
2
3
4 0,9
5 0,8
6 5
7 1,6
8 2,6
9 2,3,5
Đầu Đuôi
4,5 0
0,7 1
8,9 2
9 3
4
0,1,1,6,9 5
1,7,8 6
7
5 8
1,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 02-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 02-01-2023
Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải bốn 03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2
3
4 5,6
5 0,0,4
6 0,3,3,4,6
7 6,8
8 1
9 4,8,8
Đầu Đuôi
5,5,6 0
0,8 1
2
0,6,6 3
5,6,9 4
4 5
4,6,7 6
7
7,9,9 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy »