Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-11-2023
Giải tám 71
Giải bảy 189
Giải sáu 1717 1871 9942
Giải năm 4885
Giải bốn 56691 02593 22377 00495
50737 43331 92107
Giải ba 67766 48534
Giải nhì 95278
Giải nhất 87569
Đặc biệt 674312
Đầu Đuôi
0 7
1 2,7
2
3 1,4,7
4 2
5
6 6,9
7 1,1,7,8
8 5,9
9 1,3,5
Đầu Đuôi
0
3,7,7,9 1
1,4 2
9 3
3 4
8,9 5
6 6
0,1,3,7 7
7 8
6,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-11-2023
Giải tám 61
Giải bảy 149
Giải sáu 2249 3443 0232
Giải năm 7568
Giải bốn 22968 18623 69934 10347
93727 71064 76824
Giải ba 39837 54044
Giải nhì 71726
Giải nhất 36162
Đặc biệt 187173
Đầu Đuôi
0
1
2 3,4,6,7
3 2,4,7
4 3,4,7,9,9
5
6 1,2,4,8,8
7 3
8
9
Đầu Đuôi
0
6 1
3,6 2
2,4,7 3
2,3,4,6 4
5
2 6
2,3,4 7
6,6 8
4,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-11-2023
Giải tám 75
Giải bảy 590
Giải sáu 8850 1393 1807
Giải năm 0635
Giải bốn 02031 85587 95945 67452
36728 37236 00665
Giải ba 50046 63816
Giải nhì 50877
Giải nhất 73148
Đặc biệt 346003
Đầu Đuôi
0 3,7
1 6
2 8
3 1,5,6
4 5,6,8
5 0,2
6 5
7 5,7
8 7
9 0,3
Đầu Đuôi
5,9 0
3 1
5 2
0,9 3
4
3,4,6,7 5
1,3,4 6
0,7,8 7
2,4 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-11-2023
Giải tám 54
Giải bảy 034
Giải sáu 6543 3561 1659
Giải năm 9057
Giải bốn 46990 70809 51436 45083
46952 24086 38015
Giải ba 87102 83019
Giải nhì 25986
Giải nhất 66418
Đặc biệt 081430
Đầu Đuôi
0 2,9
1 5,8,9
2
3 0,4,6
4 3
5 2,4,7,9
6 1
7
8 3,6,6
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
6 1
0,5 2
4,8 3
3,5 4
1 5
3,8,8 6
5 7
1 8
0,1,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-11-2023
Giải tám 27
Giải bảy 248
Giải sáu 2527 6404 5286
Giải năm 2037
Giải bốn 71196 35839 34195 40855
55196 27379 53939
Giải ba 84392 57111
Giải nhì 29597
Giải nhất 63174
Đặc biệt 815945
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 7,7
3 7,9,9
4 5,8
5 5
6
7 4,9
8 6
9 2,5,6,6,7
Đầu Đuôi
0
1 1
9 2
3
0,7 4
4,5,9 5
8,9,9 6
2,2,3,9 7
4 8
3,3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-11-2023
Giải tám 88
Giải bảy 226
Giải sáu 1829 8806 5465
Giải năm 5392
Giải bốn 14120 21588 69110 12882
60876 61073 08083
Giải ba 25632 95615
Giải nhì 88954
Giải nhất 46924
Đặc biệt 692238
Đầu Đuôi
0 6
1 0,5
2 0,4,6,9
3 2,8
4
5 4
6 5
7 3,6
8 2,3,8,8
9 2
Đầu Đuôi
1,2 0
1
3,8,9 2
7,8 3
2,5 4
1,6 5
0,2,7 6
7
3,8,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-11-2023
Giải tám 46
Giải bảy 305
Giải sáu 0494 0835 2043
Giải năm 1489
Giải bốn 61157 20785 15606 48861
08778 05728 33750
Giải ba 42815 06063
Giải nhì 33678
Giải nhất 92952
Đặc biệt 151258
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5
2 8
3 5
4 3,6
5 0,2,7,8
6 1,3
7 8,8
8 5,9
9 4
Đầu Đuôi
5 0
6 1
5 2
4,6 3
9 4
0,1,3,8 5
0,4 6
5 7
2,5,7,7 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-11-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-11-2023
Giải tám 54
Giải bảy 002
Giải sáu 5854 4913 8386
Giải năm 7818
Giải bốn 18475 13918 46281 11150
26395 01386 27979
Giải ba 21683 46513
Giải nhì 53648
Giải nhất 22845
Đặc biệt 820585
Đầu Đuôi
0 2
1 3,3,8,8
2
3
4 5,8
5 0,4,4
6
7 5,9
8 1,3,5,6,6
9 5
Đầu Đuôi
5 0
8 1
0 2
1,1,8 3
5,5 4
4,7,8,9 5
8,8 6
7
1,1,4 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 30-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 30-10-2023
Giải tám 60
Giải bảy 493
Giải sáu 1447 7512 8074
Giải năm 4907
Giải bốn 63663 57010 13110 57959
29566 23871 32816
Giải ba 29798 82395
Giải nhì 76523
Giải nhất 71036
Đặc biệt 616404
Đầu Đuôi
0 4,7
1 0,0,2,6
2 3
3 6
4 7
5 9
6 0,3,6
7 1,4
8
9 3,5,8
Đầu Đuôi
1,1,6 0
7 1
1 2
2,6,9 3
0,7 4
9 5
1,3,6 6
0,4 7
9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 28-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 28-10-2023
Giải tám 16
Giải bảy 438
Giải sáu 0065 2178 2514
Giải năm 0928
Giải bốn 53545 93709 54055 31426
47816 76581 69862
Giải ba 52908 67184
Giải nhì 76932
Giải nhất 48335
Đặc biệt 578796
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,6,6
2 6,8
3 2,5,8
4 5
5 5
6 2,5
7 8
8 1,4
9 6
Đầu Đuôi
0
8 1
3,6 2
3
1,8 4
3,4,5,6 5
1,1,2,9 6
7
0,2,3,7 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 23-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 23-10-2023
Giải tám 55
Giải bảy 134
Giải sáu 1329 1012 9368
Giải năm 8812
Giải bốn 21407 10866 75888 08388
85880 02035 98627
Giải ba 02762 35480
Giải nhì 57116
Giải nhất 72791
Đặc biệt 870926
Đầu Đuôi
0 7
1 2,2,6
2 6,7,9
3 4,5
4
5 5
6 2,6,8
7
8 0,0,8,8
9 1
Đầu Đuôi
8,8 0
9 1
1,1,6 2
3
3 4
3,5 5
1,2,6 6
0,2 7
6,8,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 21-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 21-10-2023
Giải tám 40
Giải bảy 425
Giải sáu 2832 4058 8940
Giải năm 0932
Giải bốn 31400 15173 87696 74921
35062 37505 94993
Giải ba 82164 12059
Giải nhì 11394
Giải nhất 08597
Đặc biệt 813827
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 1,5,7
3 2,2
4 0,0
5 8,9
6 2,4
7 3
8
9 3,4,6,7
Đầu Đuôi
0,4,4 0
2 1
3,3,6 2
7,9 3
6,9 4
0,2 5
9 6
2,9 7
5 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 16-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 16-10-2023
Giải tám 52
Giải bảy 885
Giải sáu 3560 6514 8364
Giải năm 6033
Giải bốn 26030 90682 63932 61364
12264 49229 92740
Giải ba 22557 52122
Giải nhì 90883
Giải nhất 77358
Đặc biệt 266274
Đầu Đuôi
0
1 4
2 2,9
3 0,2,3
4 0
5 2,7,8
6 0,4,4,4
7 4
8 2,3,5
9
Đầu Đuôi
3,4,6 0
1
2,3,5,8 2
3,8 3
1,6,6,6,7 4
8 5
6
5 7
5 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 14-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 14-10-2023
Giải tám 38
Giải bảy 624
Giải sáu 0504 4014 6847
Giải năm 3110
Giải bốn 56552 06682 82785 51132
89970 16325 03805
Giải ba 53738 82584
Giải nhì 54242
Giải nhất 09591
Đặc biệt 310208
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 0,4
2 4,5
3 2,8,8
4 2,7
5 2
6
7 0
8 2,4,5
9 1
Đầu Đuôi
1,7 0
9 1
3,4,5,8 2
3
0,1,2,8 4
0,2,8 5
6
4 7
0,3,3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 09-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 09-10-2023
Giải tám 34
Giải bảy 953
Giải sáu 9857 8381 3396
Giải năm 8979
Giải bốn 09852 46270 24024 01207
38434 81471 69451
Giải ba 01214 61601
Giải nhì 07898
Giải nhất 61661
Đặc biệt 576677
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4
2 4
3 4,4
4
5 1,2,3,7
6 1
7 0,1,7,9
8 1
9 6,8
Đầu Đuôi
7 0
0,5,6,7,8 1
5 2
5 3
1,2,3,3 4
5
9 6
0,5,7 7
9 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 07-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 07-10-2023
Giải tám 55
Giải bảy 290
Giải sáu 9550 4808 8699
Giải năm 0349
Giải bốn 81282 28919 48309 71271
56829 54394 32514
Giải ba 92683 70688
Giải nhì 25856
Giải nhất 51248
Đặc biệt 417800
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 4,9
2 9
3
4 8,9
5 0,5,6
6
7 1
8 2,3,8
9 0,4,9
Đầu Đuôi
0,5,9 0
7 1
8 2
8 3
1,9 4
5 5
5 6
7
0,4,8 8
0,1,2,4,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 02-10-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 02-10-2023
Giải tám 91
Giải bảy 133
Giải sáu 3092 8060 5396
Giải năm 0703
Giải bốn 29918 04397 51714 84525
14564 98934 92527
Giải ba 31947 54250
Giải nhì 25430
Giải nhất 16044
Đặc biệt 763971
Đầu Đuôi
0 3
1 4,8
2 5,7
3 0,3,4
4 4,7
5 0
6 0,4
7 1
8
9 1,2,6,7
Đầu Đuôi
3,5,6 0
7,9 1
9 2
0,3 3
1,3,4,6 4
2 5
9 6
2,4,9 7
1 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-09-2023
Giải tám 44
Giải bảy 416
Giải sáu 6686 0112 6990
Giải năm 0113
Giải bốn 05644 69185 53180 10291
58694 14775 74653
Giải ba 34974 17268
Giải nhì 05624
Giải nhất 56141
Đặc biệt 674351
Đầu Đuôi
0
1 2,3,6
2 4
3
4 1,4,4
5 1,3
6 8
7 4,5
8 0,5,6
9 0,1,4
Đầu Đuôi
8,9 0
4,5,9 1
1 2
1,5 3
2,4,4,7,9 4
7,8 5
1,8 6
7
6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-09-2023
Giải tám 49
Giải bảy 489
Giải sáu 3817 1999 4913
Giải năm 5642
Giải bốn 18373 55790 62498 65214
40454 64697 29841
Giải ba 17892 59228
Giải nhì 78968
Giải nhất 21640
Đặc biệt 587017
Đầu Đuôi
0
1 3,4,7,7
2 8
3
4 0,1,2,9
5 4
6 8
7 3
8 9
9 0,2,7,8,9
Đầu Đuôi
4,9 0
4 1
4,9 2
1,7 3
1,5 4
5
6
1,1,9 7
2,6,9 8
4,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-09-2023
Giải tám 51
Giải bảy 720
Giải sáu 5622 9030 5248
Giải năm 1771
Giải bốn 63823 11751 09012 00075
68872 50190 05383
Giải ba 21604 32777
Giải nhì 60565
Giải nhất 23918
Đặc biệt 262641
Đầu Đuôi
0 4
1 2,8
2 0,2,3
3 0
4 1,8
5 1,1
6 5
7 1,2,5,7
8 3
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
4,5,5,7 1
1,2,7 2
2,8 3
0 4
6,7 5
6
7 7
1,4 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 18-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 18-09-2023
Giải tám 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải bốn 24461 69769 93127 63431
31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
Đặc biệt 415373
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 2,3,5,7
3 1,1,3
4
5 7
6 1,5,9
7 3
8 2,2
9 7,7
Đầu Đuôi
0
0,3,3,6 1
2,8,8 2
1,2,3,7 3
4
2,6 5
6
2,5,9,9 7
8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-09-2023
Giải tám 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải bốn 61127 10324 62034 94572
54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
Đặc biệt 819447
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 4,7
3 2,2,3,4,7
4 3,7
5 1
6 4
7 1,2
8 0
9 3,7
Đầu Đuôi
8 0
5,7 1
3,3,7 2
3,4,9 3
0,2,3,6 4
1 5
6
2,3,4,9 7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-09-2023
Giải tám 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải bốn 15555 36735 89875 19730
38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
Đặc biệt 329681
Đầu Đuôi
0 1,9
1 8
2 6
3 0,1,5,7
4 5
5 1,1,5
6
7 5
8 1
9 3,9,9,9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,5,5,8 1
2
9 3
4
3,4,5,7 5
2 6
3 7
1 8
0,9,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-09-2023
Giải tám 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải bốn 13438 81025 08540 08555
75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
Đặc biệt 058175
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 4,7,9
2 3,5,8,9
3 2,8
4 0,2
5 5
6
7 0,5
8
9 8
Đầu Đuôi
4,7 0
1
0,3,4 2
0,2 3
0,1 4
2,5,7 5
6
1 7
2,3,9 8
1,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-09-2023
Giải tám 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải bốn 43305 57276 99124 14200
37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
Đặc biệt 579482
Đầu Đuôi
0 0,5,5,6,8,9
1 9
2 4
3 0,1,9
4 9
5
6 7,7,8
7 6
8 2,4
9
Đầu Đuôi
0,3 0
3 1
8 2
3
2,8 4
0,0 5
0,7 6
6,6 7
0,6 8
0,1,3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-09-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-09-2023
Giải tám 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải bốn 71070 35928 14370 18493
92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
Đặc biệt 491459
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 7,8
3 2
4
5 2,4,5,6,9
6
7 0,0,2,9
8 9
9 3,3,4
Đầu Đuôi
7,7 0
1
3,5,7 2
1,9,9 3
5,9 4
0,5 5
5 6
2 7
2 8
5,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-08-2023
Giải tám 25
Giải bảy 938
Giải sáu 9525 9918 7402
Giải năm 3625
Giải bốn 42016 66001 23683 21572
51452 62042 67260
Giải ba 97924 40294
Giải nhì 99874
Giải nhất 11846
Đặc biệt 877720
Đầu Đuôi
0 1,2
1 6,8
2 0,4,5,5,5
3 8
4 2,6
5 2
6 0
7 2,4
8 3
9 4
Đầu Đuôi
2,6 0
0 1
0,4,5,7 2
8 3
2,7,9 4
2,2,2 5
1,4 6
7
1,3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-08-2023
Giải tám 99
Giải bảy 431
Giải sáu 7611 3412 1396
Giải năm 0440
Giải bốn 89227 24560 97873 59740
13185 25347 14476
Giải ba 33728 69781
Giải nhì 75326
Giải nhất 86521
Đặc biệt 588057
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 1,6,7,8
3 1
4 0,0,7
5 7
6 0
7 3,6
8 1,5
9 6,9
Đầu Đuôi
4,4,6 0
1,2,3,8 1
1 2
7 3
4
8 5
2,7,9 6
2,4,5 7
2 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-08-2023
Giải tám 47
Giải bảy 471
Giải sáu 0312 0409 9662
Giải năm 7731
Giải bốn 30231 37470 82708 73930
19650 70497 18615
Giải ba 37719 19814
Giải nhì 37324
Giải nhất 96500
Đặc biệt 302838
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 2,4,5,9
2 4
3 0,1,1,8
4 7
5 0
6 2
7 0,1
8
9 7
Đầu Đuôi
0,3,5,7 0
3,3,7 1
1,6 2
3
1,2 4
1 5
6
4,9 7
0,3 8
0,1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-08-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-08-2023
Giải tám 03
Giải bảy 011
Giải sáu 1263 4269 9406
Giải năm 2235
Giải bốn 14995 57577 75317 85109
16278 52693 16383
Giải ba 20975 68210
Giải nhì 41899
Giải nhất 17382
Đặc biệt 508327
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 0,1,7
2 7
3 5
4
5
6 3,9
7 5,7,8
8 2,3
9 3,5,9
Đầu Đuôi
1 0
1 1
8 2
0,6,8,9 3
4
3,7,9 5
0 6
1,2,7 7
7 8
0,6,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 31-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 31-07-2023
Giải tám 25
Giải bảy 868
Giải sáu 1929 2711 0995
Giải năm 0413
Giải bốn 40517 49833 99602 02727
26658 73245 21861
Giải ba 71494 95150
Giải nhì 88232
Giải nhất 29771
Đặc biệt 104822
Đầu Đuôi
0 2
1 1,3,7
2 2,5,7,9
3 2,3
4 5
5 0,8
6 1,8
7 1
8
9 4,5
Đầu Đuôi
5 0
1,6,7 1
0,2,3 2
1,3 3
9 4
2,4,9 5
6
1,2 7
5,6 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-07-2023
Giải tám 50
Giải bảy 457
Giải sáu 9499 8314 5716
Giải năm 2361
Giải bốn 29406 34626 68997 08404
85195 60456 90374
Giải ba 43278 48547
Giải nhì 17236
Giải nhất 17982
Đặc biệt 584073
Đầu Đuôi
0 4,6
1 4,6
2 6
3 6
4 7
5 0,6,7
6 1
7 3,4,8
8 2
9 5,7,9
Đầu Đuôi
5 0
6 1
8 2
7 3
0,1,7 4
9 5
0,1,2,3,5 6
4,5,9 7
7 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-07-2023
Giải tám 94
Giải bảy 259
Giải sáu 0427 4808 1005
Giải năm 5752
Giải bốn 36787 08346 18336 20509
25600 38281 67071
Giải ba 12676 03987
Giải nhì 64125
Giải nhất 46141
Đặc biệt 717985
Đầu Đuôi
0 0,5,8,9
1
2 5,7
3 6
4 1,6
5 2,9
6
7 1,6
8 1,5,7,7
9 4
Đầu Đuôi
0 0
4,7,8 1
5 2
3
9 4
0,2,8 5
3,4,7 6
2,8,8 7
0 8
0,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-07-2023
Giải tám 95
Giải bảy 354
Giải sáu 8875 4089 3878
Giải năm 9790
Giải bốn 91354 92095 56662 69554
22429 94147 70319
Giải ba 72084 87045
Giải nhì 22678
Giải nhất 22214
Đặc biệt 215457
Đầu Đuôi
0
1 4,9
2 9
3
4 5,7
5 4,4,4,7
6 2
7 5,8,8
8 4,9
9 0,5,5
Đầu Đuôi
9 0
1
6 2
3
1,5,5,5,8 4
4,7,9,9 5
6
4,5 7
7,7 8
1,2,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-07-2023
Giải tám 81
Giải bảy 599
Giải sáu 4426 7675 8652
Giải năm 8396
Giải bốn 99532 82162 38806 56958
91654 50717 27770
Giải ba 45595 59327
Giải nhì 03980
Giải nhất 17446
Đặc biệt 138726
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 6,6,7
3 2
4 6
5 2,4,8
6 2
7 0,5
8 0,1
9 5,6,9
Đầu Đuôi
7,8 0
8 1
3,5,6 2
3
5 4
7,9 5
0,2,2,4,9 6
1,2 7
5 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-07-2023
Giải tám 11
Giải bảy 508
Giải sáu 0919 5917 4042
Giải năm 7765
Giải bốn 15316 16773 56477 62444
13131 84495 23745
Giải ba 29121 60969
Giải nhì 57685
Giải nhất 00931
Đặc biệt 934563
Đầu Đuôi
0 8
1 1,6,7,9
2 1
3 1,1
4 2,4,5
5
6 3,5,9
7 3,7
8 5
9 5
Đầu Đuôi
0
1,2,3,3 1
4 2
6,7 3
4 4
4,6,8,9 5
1 6
1,7 7
0 8
1,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-07-2023
Giải tám 26
Giải bảy 202
Giải sáu 4138 4354 6041
Giải năm 3418
Giải bốn 76227 01305 65397 24508
35819 90788 02794
Giải ba 46686 94421
Giải nhì 19469
Giải nhất 83379
Đặc biệt 192240
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 8,9
2 1,6,7
3 8
4 0,1
5 4
6 9
7 9
8 6,8
9 4,7
Đầu Đuôi
4 0
2,4 1
0 2
3
5,9 4
0 5
2,8 6
2,9 7
0,1,3,8 8
1,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-07-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-07-2023
Giải tám 99
Giải bảy 432
Giải sáu 2708 4532 7246
Giải năm 3534
Giải bốn 59694 74756 84595 33942
51840 90348 10272
Giải ba 44973 05431
Giải nhì 02993
Giải nhất 37015
Đặc biệt 940503
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5
2
3 1,2,2,4
4 0,2,6,8
5 6
6
7 2,3
8
9 3,4,5,9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
3,3,4,7 2
0,7,9 3
3,9 4
1,9 5
4,5 6
7
0,4 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-06-2023
Giải tám 57
Giải bảy 209
Giải sáu 2435 1305 4042
Giải năm 2900
Giải bốn 56309 85625 86512 45888
48386 48197 08295
Giải ba 94078 10360
Giải nhì 15266
Giải nhất 88301
Đặc biệt 876536
Đầu Đuôi
0 0,1,5,9,9
1 2
2 5
3 5,6
4 2
5 7
6 0,6
7 8
8 6,8
9 5,7
Đầu Đuôi
0,6 0
0 1
1,4 2
3
4
0,2,3,9 5
3,6,8 6
5,9 7
7,8 8
0,0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-06-2023
Giải tám 80
Giải bảy 633
Giải sáu 2970 1367 6236
Giải năm 6655
Giải bốn 43862 67801 92241 85466
46065 40902 38663
Giải ba 31672 43232
Giải nhì 86133
Giải nhất 59047
Đặc biệt 778938
Đầu Đuôi
0 1,2
1
2
3 2,3,3,6,8
4 1,7
5 5
6 2,3,5,6,7
7 0,2
8 0
9
Đầu Đuôi
7,8 0
0,4 1
0,3,6,7 2
3,3,6 3
4
5,6 5
3,6 6
4,6 7
3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-06-2023
Giải tám 34
Giải bảy 562
Giải sáu 2409 6873 6715
Giải năm 1524
Giải bốn 74085 13484 72539 50617
00713 38402 48913
Giải ba 70441 01559
Giải nhì 82037
Giải nhất 72231
Đặc biệt 499222
Đầu Đuôi
0 2,9
1 3,3,5,7
2 2,4
3 1,4,7,9
4 1
5 9
6 2
7 3
8 4,5
9
Đầu Đuôi
0
3,4 1
0,2,6 2
1,1,7 3
2,3,8 4
1,8 5
6
1,3 7
8
0,3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-06-2023
Giải tám 78
Giải bảy 401
Giải sáu 6500 2621 5986
Giải năm 9737
Giải bốn 13305 89043 39523 17238
76691 28329 63677
Giải ba 60476 05945
Giải nhì 20095
Giải nhất 96495
Đặc biệt 457618
Đầu Đuôi
0 0,1,5
1 8
2 1,3,9
3 7,8
4 3,5
5
6
7 6,7,8
8 6
9 1,5,5
Đầu Đuôi
0 0
0,2,9 1
2
2,4 3
4
0,4,9,9 5
7,8 6
3,7 7
1,3,7 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-06-2023
Giải tám 22
Giải bảy 233
Giải sáu 9263 8852 3244
Giải năm 7502
Giải bốn 80833 06613 18284 45581
25896 27156 59234
Giải ba 03901 58296
Giải nhì 22349
Giải nhất 78444
Đặc biệt 566939
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2 2
3 3,3,4,9
4 4,4,9
5 2,6
6 3
7
8 1,4
9 6,6
Đầu Đuôi
0
0,8 1
0,2,5 2
1,3,3,6 3
3,4,4,8 4
5
5,9,9 6
7
8
3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-06-2023
Giải tám 02
Giải bảy 107
Giải sáu 5365 6729 1126
Giải năm 6044
Giải bốn 97539 50838 84886 08834
35653 43973 28308
Giải ba 72092 98840
Giải nhì 50891
Giải nhất 32809
Đặc biệt 204147
Đầu Đuôi
0 2,7,8,9
1
2 6,9
3 4,8,9
4 0,4,7
5 3
6 5
7 3
8 6
9 1,2
Đầu Đuôi
4 0
9 1
0,9 2
5,7 3
3,4 4
6 5
2,8 6
0,4 7
0,3 8
0,2,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-06-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-06-2023
Giải tám 20
Giải bảy 096
Giải sáu 9319 5879 8421
Giải năm 8592
Giải bốn 24273 96010 32536 79016
58375 08815 41639
Giải ba 77105 18824
Giải nhì 12430
Giải nhất 24135
Đặc biệt 331639
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,6,9
2 0,1,4
3 0,5,6,9,9
4
5
6
7 3,5,9
8
9 2,6
Đầu Đuôi
1,2,3 0
2 1
9 2
7 3
2 4
0,1,3,7 5
1,3,9 6
7
8
1,3,3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-05-2023
Giải tám 50
Giải bảy 453
Giải sáu 9927 2176 1003
Giải năm 8051
Giải bốn 67589 09910 66017 14590
01912 81722 52246
Giải ba 66390 40716
Giải nhì 87280
Giải nhất 58068
Đặc biệt 124399
Đầu Đuôi
0 3
1 0,2,6,7
2 2,7
3
4 6
5 0,1,3
6 8
7 6
8 0,9
9 0,0,9
Đầu Đuôi
1,5,8,9,9 0
5 1
1,2 2
0,5 3
4
5
1,4,7 6
1,2 7
6 8
8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-05-2023
Giải tám 63
Giải bảy 260
Giải sáu 6879 4846 9181
Giải năm 6545
Giải bốn 87137 11858 58616 28538
19370 22517 87915
Giải ba 55682 86425
Giải nhì 56854
Giải nhất 80920
Đặc biệt 467972
Đầu Đuôi
0
1 5,6,7
2 0,5
3 7,8
4 5,6
5 4,8
6 0,3
7 0,2,9
8 1,2
9
Đầu Đuôi
2,6,7 0
8 1
7,8 2
6 3
5 4
1,2,4 5
1,4 6
1,3 7
3,5 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-05-2023
Giải tám 34
Giải bảy 678
Giải sáu 8750 4913 1502
Giải năm 8154
Giải bốn 04335 96482 17857 69373
48065 15443 90554
Giải ba 57542 10898
Giải nhì 67849
Giải nhất 71714
Đặc biệt 940078
Đầu Đuôi
0 2
1 3,4
2
3 4,5
4 2,3,9
5 0,4,4,7
6 5
7 3,8,8
8 2
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1
0,4,8 2
1,4,7 3
1,3,5,5 4
3,6 5
6
5 7
7,7,9 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-05-2023
Giải tám 58
Giải bảy 857
Giải sáu 9295 0434 3996
Giải năm 5267
Giải bốn 59261 04060 18199 20318
00961 91005 58028
Giải ba 21244 92475
Giải nhì 65847
Giải nhất 27333
Đặc biệt 921019
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 8
3 3,4
4 4,7
5 7,8
6 0,1,1,7
7 5
8
9 5,6,9
Đầu Đuôi
6 0
6,6 1
2
3 3
3,4 4
0,7,9 5
9 6
4,5,6 7
1,2,5 8
1,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-05-2023
Giải tám 81
Giải bảy 314
Giải sáu 1166 3706 6901
Giải năm 3434
Giải bốn 24648 55019 29755 76145
18552 65173 10335
Giải ba 17355 91438
Giải nhì 80802
Giải nhất 56292
Đặc biệt 054090
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 4,9
2
3 4,5,8
4 5,8
5 2,5,5
6 6
7 3
8 1
9 0,2
Đầu Đuôi
9 0
0,8 1
0,5,9 2
7 3
1,3 4
3,4,5,5 5
0,6 6
7
3,4 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-05-2023
Giải tám 99
Giải bảy 989
Giải sáu 4106 4451 2033
Giải năm 7150
Giải bốn 64425 60618 32023 86786
87397 67483 86697
Giải ba 81874 44529
Giải nhì 62399
Giải nhất 96075
Đặc biệt 135994
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 3,5,9
3 3
4
5 0,1
6
7 4,5
8 3,6,9
9 4,7,7,9,9
Đầu Đuôi
5 0
5 1
2
2,3,8 3
7,9 4
2,7 5
0,8 6
9,9 7
1 8
2,8,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-05-2023
Giải tám 33
Giải bảy 214
Giải sáu 0745 6624 9846
Giải năm 4615
Giải bốn 27323 01912 45702 79912
30681 94109 59890
Giải ba 55907 49526
Giải nhì 72503
Giải nhất 12451
Đặc biệt 127663
Đầu Đuôi
0 2,3,7,9
1 2,2,4,5
2 3,4,6
3 3
4 5,6
5 1
6 3
7
8 1
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5,8 1
0,1,1 2
0,2,3,6 3
1,2 4
1,4 5
2,4 6
0 7
8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-05-2023
Giải tám 64
Giải bảy 284
Giải sáu 9051 4766 1537
Giải năm 3461
Giải bốn 33185 49717 47461 41498
84549 42624 87138
Giải ba 18991 97545
Giải nhì 58384
Giải nhất 55773
Đặc biệt 899797
Đầu Đuôi
0
1 7
2 4
3 7,8
4 5,9
5 1
6 1,1,4,6
7 3
8 4,4,5
9 1,7,8
Đầu Đuôi
0
5,6,6,9 1
2
7 3
2,6,8,8 4
4,8 5
6 6
1,3,9 7
3,9 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-05-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-05-2023
Giải tám 62
Giải bảy 071
Giải sáu 6531 5382 5585
Giải năm 5966
Giải bốn 84057 72427 79783 51060
82418 34708 09510
Giải ba 15556 28509
Giải nhì 90121
Giải nhất 27778
Đặc biệt 109127
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,8
2 1,7,7
3 1
4
5 6,7
6 0,2,6
7 1,8
8 2,3,5
9
Đầu Đuôi
1,6 0
2,3,7 1
6,8 2
8 3
4
8 5
5,6 6
2,2,5 7
0,1,7 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-04-2023
Giải tám 60
Giải bảy 766
Giải sáu 8980 8434 4961
Giải năm 2410
Giải bốn 01130 13188 17130 99230
47226 85071 94520
Giải ba 18409 86498
Giải nhì 20495
Giải nhất 68556
Đặc biệt 356255
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 0,6
3 0,0,0,4
4
5 5,6
6 0,1,6
7 1
8 0,8
9 5,8
Đầu Đuôi
1,2,3,3,3,6,8 0
6,7 1
2
3
3 4
5,9 5
2,5,6 6
7
8,9 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-04-2023
Giải tám 44
Giải bảy 126
Giải sáu 5549 5495 3306
Giải năm 4052
Giải bốn 57937 29742 47636 24830
55989 12784 04115
Giải ba 67374 60126
Giải nhì 80521
Giải nhất 97773
Đặc biệt 228827
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 1,6,6,7
3 0,6,7
4 2,4,9
5 2
6
7 3,4
8 4,9
9 5
Đầu Đuôi
3 0
2 1
4,5 2
7 3
4,7,8 4
1,9 5
0,2,2,3 6
2,3 7
8
4,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 22-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 22-04-2023
Giải tám 68
Giải bảy 803
Giải sáu 1398 2650 2889
Giải năm 4216
Giải bốn 12890 71358 05991 74940
66751 87445 01847
Giải ba 51502 29178
Giải nhì 94597
Giải nhất 19467
Đặc biệt 671998
Đầu Đuôi
0 2,3
1 6
2
3
4 0,5,7
5 0,1,8
6 7,8
7 8
8 9
9 0,1,7,8,8
Đầu Đuôi
4,5,9 0
5,9 1
0 2
0 3
4
4 5
1 6
4,6,9 7
5,6,7,9,9 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-04-2023
Giải tám 03
Giải bảy 750
Giải sáu 0454 0224 2955
Giải năm 0004
Giải bốn 01538 87676 45195 67521
36264 28251 65530
Giải ba 03634 90742
Giải nhì 70903
Giải nhất 82358
Đặc biệt 376763
Đầu Đuôi
0 3,3,4
1
2 1,4
3 0,4,8
4 2
5 0,1,4,5,8
6 3,4
7 6
8
9 5
Đầu Đuôi
3,5 0
2,5 1
4 2
0,0,6 3
0,2,3,5,6 4
5,9 5
7 6
7
3,5 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-04-2023
Giải tám 88
Giải bảy 369
Giải sáu 9317 9206 8238
Giải năm 5122
Giải bốn 73399 78479 90799 64227
16650 46520 07524
Giải ba 64500 86620
Giải nhì 94447
Giải nhất 30316
Đặc biệt 423809
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 6,7
2 0,0,2,4,7
3 8
4 7
5 0
6 9
7 9
8 8
9 9,9
Đầu Đuôi
0,2,2,5 0
1
2 2
3
2 4
5
0,1 6
1,2,4 7
3,8 8
0,6,7,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 10-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 10-04-2023
Giải tám 96
Giải bảy 067
Giải sáu 3039 1834 0256
Giải năm 2658
Giải bốn 12040 61730 61467 95275
06567 26533 97288
Giải ba 43472 46275
Giải nhì 85665
Giải nhất 26196
Đặc biệt 331863
Đầu Đuôi
0
1
2
3 0,3,4,9
4 0
5 6,8
6 3,5,7,7,7
7 2,5,5
8 8
9 6,6
Đầu Đuôi
3,4 0
1
7 2
3,6 3
3 4
6,7,7 5
5,9,9 6
6,6,6 7
5,8 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-04-2023
Giải tám 41
Giải bảy 530
Giải sáu 1460 7105 3006
Giải năm 4405
Giải bốn 45400 39392 18603 08026
38131 08344 69763
Giải ba 23994 55504
Giải nhì 27272
Giải nhất 00696
Đặc biệt 744278
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5,5,6
1
2 6
3 0,1
4 1,4
5
6 0,3
7 2,8
8
9 2,4,6
Đầu Đuôi
0,3,6 0
3,4 1
7,9 2
0,6 3
0,4,9 4
0,0 5
0,2,9 6
7
7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-04-2023
Giải tám 90
Giải bảy 064
Giải sáu 6426 7669 7549
Giải năm 1024
Giải bốn 07989 15931 86157 15220
80132 42218 77636
Giải ba 18219 22169
Giải nhì 28645
Giải nhất 90215
Đặc biệt 551507
Đầu Đuôi
0 7
1 5,8,9
2 0,4,6
3 1,2,6
4 5,9
5 7
6 4,9,9
7
8 9
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
3 1
3 2
3
2,6 4
1,4 5
2,3 6
0,5 7
1 8
1,4,6,6,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-04-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-04-2023
Giải tám 94
Giải bảy 822
Giải sáu 2009 3534 1391
Giải năm 9752
Giải bốn 02914 85150 64414 92389
87819 88191 03267
Giải ba 40381 81358
Giải nhì 58896
Giải nhất 52858
Đặc biệt 819946
Đầu Đuôi
0 9
1 4,4,9
2 2
3 4
4 6
5 0,2,8,8
6 7
7
8 1,9
9 1,1,4,6
Đầu Đuôi
5 0
8,9,9 1
2,5 2
3
1,1,3,9 4
5
4,9 6
6 7
5,5 8
0,1,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-03-2023
Giải tám 17
Giải bảy 533
Giải sáu 1806 0536 9426
Giải năm 3721
Giải bốn 26461 50275 84709 09153
63364 09323 91021
Giải ba 94553 70308
Giải nhì 65629
Giải nhất 71984
Đặc biệt 196165
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 7
2 1,1,3,6,9
3 3,6
4
5 3,3
6 1,4,5
7 5
8 4
9
Đầu Đuôi
0
2,2,6 1
2
2,3,5,5 3
6,8 4
6,7 5
0,2,3 6
1 7
0 8
0,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-03-2023
Giải tám 76
Giải bảy 730
Giải sáu 8387 9798 4717
Giải năm 6290
Giải bốn 97120 00669 10268 74972
61942 34626 77512
Giải ba 42256 79889
Giải nhì 74069
Giải nhất 59679
Đặc biệt 262761
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 0,6
3 0
4 2
5 6
6 1,8,9,9
7 2,6,9
8 7,9
9 0,8
Đầu Đuôi
2,3,9 0
6 1
1,4,7 2
3
4
5
2,5,7 6
1,8 7
6,9 8
6,6,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-03-2023
Giải tám 90
Giải bảy 414
Giải sáu 1207 9243 9190
Giải năm 7921
Giải bốn 07946 85091 55313 72255
12178 65849 13731
Giải ba 04879 30533
Giải nhì 65716
Giải nhất 10981
Đặc biệt 763435
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,6
2 1
3 1,3,5
4 3,6,9
5 5
6
7 8,9
8 1
9 0,0,1
Đầu Đuôi
9,9 0
2,3,8,9 1
2
1,3,4 3
1 4
3,5 5
1,4 6
0 7
7 8
4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-03-2023
Giải tám 98
Giải bảy 675
Giải sáu 3536 4304 7824
Giải năm 4574
Giải bốn 70828 74359 94685 73710
10604 60340 72101
Giải ba 89426 78718
Giải nhì 92246
Giải nhất 06266
Đặc biệt 652444
Đầu Đuôi
0 1,4,4
1 0,8
2 4,6,8
3 6
4 0,4,6
5 9
6 6
7 4,5
8 5
9 8
Đầu Đuôi
1,4 0
0 1
2
3
0,0,2,4,7 4
7,8 5
2,3,4,6 6
7
1,2,9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-03-2023
Giải tám 18
Giải bảy 494
Giải sáu 2793 6156 9222
Giải năm 2960
Giải bốn 04800 19750 41091 44035
60028 88430 41143
Giải ba 45072 34473
Giải nhì 65054
Giải nhất 42744
Đặc biệt 841165
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 2,8
3 0,5
4 3,4
5 0,4,6
6 0,5
7 2,3
8
9 1,3,4
Đầu Đuôi
0,3,5,6 0
9 1
2,7 2
4,7,9 3
4,5,9 4
3,6 5
5 6
7
1,2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-03-2023
Giải tám 58
Giải bảy 525
Giải sáu 9039 6211 2345
Giải năm 2468
Giải bốn 84103 00189 28448 37140
06400 84634 24574
Giải ba 04483 27882
Giải nhì 10417
Giải nhất 21765
Đặc biệt 270765
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,7
2 5
3 4,9
4 0,5,8
5 8
6 5,5,8
7 4
8 2,3,9
9
Đầu Đuôi
0,4 0
1 1
8 2
0,8 3
3,7 4
2,4,6,6 5
6
1 7
4,5,6 8
3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-03-2023
Giải tám 75
Giải bảy 197
Giải sáu 5843 8137 8444
Giải năm 1662
Giải bốn 11328 62898 27083 57533
13379 33651 64557
Giải ba 22743 77600
Giải nhì 46395
Giải nhất 34992
Đặc biệt 434547
Đầu Đuôi
0 0
1
2 8
3 3,7
4 3,3,4,7
5 1,7
6 2
7 5,9
8 3
9 2,5,7,8
Đầu Đuôi
0 0
5 1
6,9 2
3,4,4,8 3
4 4
7,9 5
6
3,4,5,9 7
2,9 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-03-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-03-2023
Giải tám 31
Giải bảy 058
Giải sáu 7458 4693 0231
Giải năm 6768
Giải bốn 42494 19380 16333 90895
27406 90446 10090
Giải ba 44266 31054
Giải nhì 78724
Giải nhất 85345
Đặc biệt 715547
Đầu Đuôi
0 6
1
2 4
3 1,1,3
4 5,6,7
5 4,8,8
6 6,8
7
8 0
9 0,3,4,5
Đầu Đuôi
8,9 0
3,3 1
2
3,9 3
2,5,9 4
4,9 5
0,4,6 6
4 7
5,5,6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-02-2023
Giải tám 69
Giải bảy 784
Giải sáu 7515 3532 8899
Giải năm 4843
Giải bốn 27579 82281 22485 82180
14500 64386 90341
Giải ba 59526 76557
Giải nhì 10178
Giải nhất 21342
Đặc biệt 317971
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 6
3 2
4 1,2,3
5 7
6 9
7 1,8,9
8 0,1,4,5,6
9 9
Đầu Đuôi
0,8 0
4,7,8 1
3,4 2
4 3
8 4
1,8 5
2,8 6
5 7
7 8
6,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-02-2023
Giải tám 35
Giải bảy 629
Giải sáu 5573 1952 4019
Giải năm 7313
Giải bốn 46640 50558 13886 83796
33480 36128 80439
Giải ba 62042 76147
Giải nhì 79520
Giải nhất 56547
Đặc biệt 369214
Đầu Đuôi
0
1 3,4,9
2 0,8,9
3 5,9
4 0,2,7,7
5 2,8
6
7 3
8 0,6
9 6
Đầu Đuôi
2,4,8 0
1
4,5 2
1,7 3
1 4
3 5
8,9 6
4,4 7
2,5 8
1,2,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-02-2023
Giải tám 59
Giải bảy 164
Giải sáu 6715 4750 0899
Giải năm 4306
Giải bốn 41494 79920 05495 73619
99263 43604 00241
Giải ba 39059 80681
Giải nhì 82637
Giải nhất 53007
Đặc biệt 643731
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 5,9
2 0
3 1,7
4 1
5 0,9,9
6 3,4
7
8 1
9 4,5,9
Đầu Đuôi
2,5 0
3,4,8 1
2
6 3
0,6,9 4
1,9 5
0 6
0,3 7
8
1,5,5,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-02-2023
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 2859 3207 8368
Giải năm 3356
Giải bốn 26964 43846 03563 31518
21828 47048 88422
Giải ba 59274 89975
Giải nhì 00678
Giải nhất 05798
Đặc biệt 901193
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 2,8
3
4 6,8
5 6,7,9
6 3,4,8
7 4,5,8
8 6
9 3,8
Đầu Đuôi
0
1
2 2
6,9 3
6,7 4
7 5
4,5,8 6
0,5 7
1,2,4,6,7,9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-02-2023
Giải tám 80
Giải bảy 850
Giải sáu 2181 5098 8286
Giải năm 8590
Giải bốn 98430 44222 82363 13156
62648 12333 33415
Giải ba 27984 96129
Giải nhì 26615
Giải nhất 85561
Đặc biệt 511125
Đầu Đuôi
0
1 5,5
2 2,5,9
3 0,3
4 8
5 0,6
6 1,3
7
8 0,1,4,6
9 0,8
Đầu Đuôi
3,5,8,9 0
6,8 1
2 2
3,6 3
8 4
1,1,2 5
5,8 6
7
4,9 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-02-2023
Giải tám 37
Giải bảy 891
Giải sáu 4534 7901 6027
Giải năm 3930
Giải bốn 88328 19721 19256 92527
10381 61487 43308
Giải ba 71517 71789
Giải nhì 61967
Giải nhất 59144
Đặc biệt 977073
Đầu Đuôi
0 1,8
1 7
2 1,7,7,8
3 0,4,7
4 4
5 6
6 7
7 3
8 1,7,9
9 1
Đầu Đuôi
3 0
0,2,8,9 1
2
7 3
3,4 4
5
5 6
1,2,2,3,6,8 7
0,2 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-02-2023
Giải tám 53
Giải bảy 626
Giải sáu 4789 5682 1612
Giải năm 0508
Giải bốn 50057 03871 00886 95761
76809 49339 80022
Giải ba 56743 22042
Giải nhì 39290
Giải nhất 27361
Đặc biệt 144596
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2
2 2,6
3 9
4 2,3
5 3,7
6 1,1
7 1
8 2,6,9
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
6,6,7 1
1,2,4,8 2
4,5 3
4
5
2,8,9 6
5 7
0 8
0,3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-02-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-02-2023
Giải tám 73
Giải bảy 910
Giải sáu 7178 3123 2541
Giải năm 2375
Giải bốn 08784 73036 77725 83856
45284 48547 01178
Giải ba 18442 25304
Giải nhì 75881
Giải nhất 15333
Đặc biệt 970167
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 3,5
3 3,6
4 1,2,7
5 6
6 7
7 3,5,8,8
8 1,4,4
9
Đầu Đuôi
1 0
4,8 1
4 2
2,3,7 3
0,8,8 4
2,7 5
3,5 6
4,6 7
7,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 30-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 30-01-2023
Giải tám 09
Giải bảy 822
Giải sáu 2366 1297 0653
Giải năm 3440
Giải bốn 92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Giải ba 82340 72769
Giải nhì 06994
Giải nhất 86395
Đặc biệt 772132
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9
2 2,3
3 2
4 0,0,0
5 3
6 3,6,9
7
8 5
9 4,5,5,7
Đầu Đuôi
4,4,4 0
1
2,3 2
2,5,6 3
9 4
8,9,9 5
0,6 6
9 7
8
0,1,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 28-01-2023
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải bốn 67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Đầu Đuôi
0
1 8
2
3 2,9
4 0,6,6,9
5
6 0,2,5,5,6
7 0,5,6,8
8 5
9 6
Đầu Đuôi
4,6,7 0
1
3,6 2
3
4
6,6,7,8 5
4,4,6,7,9 6
7
1,7 8
3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 23-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 23-01-2023
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải bốn 00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3
2 2,6
3 3,5,7
4 7
5 1,5,6
6 3,5
7 4,7
8 7
9 4
Đầu Đuôi
0
5 1
2 2
1,3,6 3
7,9 4
3,5,6 5
0,2,5 6
0,3,4,7,8 7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 21-01-2023
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải bốn 69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886
Đầu Đuôi
0
1 8
2 1,1,7
3 0,2,7
4 6
5 2,9
6
7 5,8,9
8 0,4,6,7
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
2,2,9 1
3,5 2
3
8 4
7 5
4,8 6
2,3,8 7
1,7 8
5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 16-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 16-01-2023
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải bốn 89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 0,8
2 8
3 5,8
4 0,3,6
5 1,9
6 1,5
7 3,9
8
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
5,6 1
0 2
4,7 3
0,9 4
3,6 5
4 6
0 7
1,2,3 8
5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 14-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải bốn 38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Đầu Đuôi
0 2
1 4,7,9
2 0,7
3
4 3
5 5
6 4,5,5,5,8
7 0,0,7
8 8
9 6
Đầu Đuôi
2,7,7 0
1
0 2
4 3
1,6 4
5,6,6,6 5
9 6
1,2,7 7
6,8 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 09-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 09-01-2023
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải bốn 47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,4,5,8
2 1,2,6
3 1,1,4
4
5 3
6 5,6
7 1
8 3,7
9
Đầu Đuôi
1 0
2,3,3,7 1
2 2
0,5,8 3
1,3 4
0,1,6 5
2,6 6
8 7
1 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 07-01-2023
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải bốn 31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Đầu Đuôi
0 1,5
1 5,5,6,9
2
3
4 0,9
5 0,8
6 5
7 1,6
8 2,6
9 2,3,5
Đầu Đuôi
4,5 0
0,7 1
8,9 2
9 3
4
0,1,1,6,9 5
1,7,8 6
7
5 8
1,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 02-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 02-01-2023
Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải bốn 03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2
3
4 5,6
5 0,0,4
6 0,3,3,4,6
7 6,8
8 1
9 4,8,8
Đầu Đuôi
5,5,6 0
0,8 1
2
0,6,6 3
5,6,9 4
4 5
4,6,7 6
7
7,9,9 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 31-12-2022
Giải tám 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải bốn 13760 85649 08725 45951
10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
Đặc biệt 562675
Đầu Đuôi
0 2,6
1 5
2 1,5
3 7
4 9,9
5 0,1,2,5,8
6 0,0
7 1,3,5
8
9
Đầu Đuôi
5,6,6 0
2,5,7 1
0,5 2
7 3
4
1,2,5,7 5
0 6
3 7
5 8
4,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 26-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 26-12-2022
Giải tám 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải bốn 73911 10107 51802 54691
60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
Đặc biệt 305973
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7,7,9
1 1,4
2 7
3
4
5
6 3,9
7 3,4
8 0,5
9 0,1,4
Đầu Đuôi
8,9 0
0,1,9 1
0 2
6,7 3
1,7,9 4
8 5
6
0,0,0,2 7
8
0,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-12-2022
Giải tám 42
Giải bảy 984
Giải sáu 2737 6876 5782
Giải năm 3066
Giải bốn 03190 30276 47285 29911
86532 86908 81871
Giải ba 23644 64489
Giải nhì 69244
Giải nhất 27728
Đặc biệt 129033
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2 8
3 2,3,7
4 2,4,4
5
6 6
7 1,6,6
8 2,4,5,9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1,7 1
3,4,8 2
3 3
4,4,8 4
8 5
6,7,7 6
3 7
0,2 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-12-2022
Giải tám 42
Giải bảy 711
Giải sáu 4045 4631 9858
Giải năm 6736
Giải bốn 14023 13803 76771 03457
14617 02778 43021
Giải ba 02019 91153
Giải nhì 00681
Giải nhất 92627
Đặc biệt 685342
Đầu Đuôi
0 3
1 1,7,9
2 1,3,7
3 1,6
4 2,2,5
5 3,7,8
6
7 1,8
8 1
9
Đầu Đuôi
0
1,2,3,7,8 1
4,4 2
0,2,5 3
4
4 5
3 6
1,2,5 7
5,7 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-12-2022
Giải tám 11
Giải bảy 402
Giải sáu 1957 8379 4591
Giải năm 5569
Giải bốn 76015 98026 57725 05175
03625 97915 66890
Giải ba 02042 23706
Giải nhì 02539
Giải nhất 68907
Đặc biệt 713308
Đầu Đuôi
0 2,6,7,8
1 1,5,5
2 5,5,6
3 9
4 2
5 7
6 9
7 5,9
8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
1,9 1
0,4 2
3
4
1,1,2,2,7 5
0,2 6
0,5 7
0 8
3,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-12-2022
Giải tám 32
Giải bảy 898
Giải sáu 4689 5770 7687
Giải năm 4163
Giải bốn 31337 25465 70743 01864
09839 88722 65475
Giải ba 55772 47117
Giải nhì 99590
Giải nhất 78633
Đặc biệt 367543
Đầu Đuôi
0
1 7
2 2
3 2,3,7,9
4 3,3
5
6 3,4,5
7 0,2,5
8 7,9
9 0,8
Đầu Đuôi
7,9 0
1
2,3,7 2
3,4,4,6 3
6 4
6,7 5
6
1,3,8 7
9 8
3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-12-2022
Giải tám 23
Giải bảy 979
Giải sáu 5955 7998 7710
Giải năm 8005
Giải bốn 66435 56073 88122 37486
67316 17604 13565
Giải ba 30604 32236
Giải nhì 39304
Giải nhất 58116
Đặc biệt 272500
Đầu Đuôi
0 0,4,4,4,5
1 0,6,6
2 2,3
3 5,6
4
5 5
6 5
7 3,9
8 6
9 8
Đầu Đuôi
0,1 0
1
2 2
2,7 3
0,0,0 4
0,3,5,6 5
1,1,3,8 6
7
9 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-12-2022
Giải tám 46
Giải bảy 635
Giải sáu 8718 2738 9138
Giải năm 5998
Giải bốn 05208 13966 88199 62643
35898 61988 07457
Giải ba 48331 46910
Giải nhì 96667
Giải nhất 52303
Đặc biệt 962464
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,8
2
3 1,5,8,8
4 3,6
5 7
6 4,6,7
7
8 8
9 8,8,9
Đầu Đuôi
1 0
3 1
2
0,4 3
6 4
3 5
4,6 6
5,6 7
0,1,3,3,8,9,9 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-12-2022
Giải tám 47
Giải bảy 353
Giải sáu 7583 1442 8979
Giải năm 7607
Giải bốn 88247 34716 66967 01501
00741 92512 53315
Giải ba 83899 68937
Giải nhì 73073
Giải nhất 72207
Đặc biệt 628749
Đầu Đuôi
0 1,7,7
1 2,5,6
2
3 7
4 1,2,7,7,9
5 3
6 7
7 3,9
8 3
9 9
Đầu Đuôi
0
0,4 1
1,4 2
5,7,8 3
4
1 5
1 6
0,0,3,4,4,6 7
8
4,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-11-2022
Giải tám 67
Giải bảy 412
Giải sáu 5298 6129 8765
Giải năm 5354
Giải bốn 27592 97186 08587 51720
88808 08129 28078
Giải ba 52513 36608
Giải nhì 98275
Giải nhất 70145
Đặc biệt 860428
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2,3
2 0,8,9,9
3
4 5
5 4
6 5,7
7 5,8
8 6,7
9 2,8
Đầu Đuôi
2 0
1
1,9 2
1 3
5 4
4,6,7 5
8 6
6,8 7
0,0,2,7,9 8
2,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-11-2022
Giải tám 51
Giải bảy 816
Giải sáu 1498 0181 5487
Giải năm 0354
Giải bốn 55864 18399 34328 30012
91745 93432 16539
Giải ba 03891 45070
Giải nhì 83675
Giải nhất 86631
Đặc biệt 244392
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2 8
3 1,2,9
4 5
5 1,4
6 4
7 0,5
8 1,7
9 1,2,8,9
Đầu Đuôi
7 0
3,5,8,9 1
1,3,9 2
3
5,6 4
4,7 5
1 6
8 7
2,9 8
3,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-11-2022
Giải tám 55
Giải bảy 564
Giải sáu 3494 6865 0915
Giải năm 0969
Giải bốn 75445 94450 49035 24222
03445 36782 62186
Giải ba 02655 99691
Giải nhì 62041
Giải nhất 31486
Đặc biệt 146610
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 2
3 5
4 1,5,5
5 0,5,5
6 4,5,9
7
8 2,6,6
9 1,4
Đầu Đuôi
1,5 0
4,9 1
2,8 2
3
6,9 4
1,3,4,4,5,5,6 5
8,8 6
7
8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-11-2022
Giải tám 06
Giải bảy 816
Giải sáu 9426 1135 8247
Giải năm 1888
Giải bốn 50453 06255 61631 13568
32588 29397 21186
Giải ba 93437 34515
Giải nhì 54459
Giải nhất 96038
Đặc biệt 337741
Đầu Đuôi
0 6
1 5,6
2 6
3 1,5,7,8
4 1,7
5 3,5,9
6 8
7
8 6,8,8
9 7
Đầu Đuôi
0
3,4 1
2
5 3
4
1,3,5 5
0,1,2,8 6
3,4,9 7
3,6,8,8 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 14-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 14-11-2022
Giải tám 74
Giải bảy 267
Giải sáu 1227 7470 8561
Giải năm 3776
Giải bốn 22637 08305 36919 54926
52147 93432 60378
Giải ba 49356 66430
Giải nhì 60161
Giải nhất 49805
Đặc biệt 003081
Đầu Đuôi
0 5,5
1 9
2 6,7
3 0,2,7
4 7
5 6
6 1,1,7
7 0,4,6,8
8 1
9
Đầu Đuôi
3,7 0
6,6,8 1
3 2
3
7 4
0,0 5
2,5,7 6
2,3,4,6 7
7 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-11-2022
Giải tám 43
Giải bảy 058
Giải sáu 1669 3677 4096
Giải năm 7458
Giải bốn 15636 40912 08629 86296
35942 19564 59178
Giải ba 07682 90486
Giải nhì 87026
Giải nhất 59056
Đặc biệt 084841
Đầu Đuôi
0
1 2
2 6,9
3 6
4 1,2,3
5 6,8,8
6 4,9
7 7,8
8 2,6
9 6,6
Đầu Đuôi
0
4 1
1,4,8 2
4 3
6 4
5
2,3,5,8,9,9 6
7 7
5,5,7 8
2,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 07-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 07-11-2022
Giải tám 99
Giải bảy 396
Giải sáu 9139 7280 8203
Giải năm 9393
Giải bốn 25004 16208 73044 97708
01147 32302 60745
Giải ba 60953 14381
Giải nhì 37599
Giải nhất 96153
Đặc biệt 375596
Đầu Đuôi
0 2,3,4,8,8
1
2
3 9
4 4,5,7
5 3,3
6
7
8 0,1
9 3,6,6,9,9
Đầu Đuôi
8 0
8 1
0 2
0,5,5,9 3
0,4 4
4 5
9,9 6
4 7
0,0 8
3,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 05-11-2022
Giải tám 60
Giải bảy 690
Giải sáu 1970 1437 0152
Giải năm 8121
Giải bốn 28590 46805 97775 45965
29525 21405 69423
Giải ba 10251 05690
Giải nhì 28117
Giải nhất 89623
Đặc biệt 011128
Đầu Đuôi
0 5,5
1 7
2 1,3,3,5,8
3 7
4
5 1,2
6 0,5
7 0,5
8
9 0,0,0
Đầu Đuôi
6,7,9,9,9 0
2,5 1
5 2
2,2 3
4
0,0,2,6,7 5
6
1,3 7
2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 31-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 31-10-2022
Giải tám 83
Giải bảy 239
Giải sáu 7237 5057 5982
Giải năm 7317
Giải bốn 82959 07176 89901 07904
77112 37597 86782
Giải ba 37361 68286
Giải nhì 84304
Giải nhất 30696
Đặc biệt 962455
Đầu Đuôi
0 1,4,4
1 2,7
2
3 7,9
4
5 5,7,9
6 1
7 6
8 2,2,3,6
9 6,7
Đầu Đuôi
0
0,6 1
1,8,8 2
8 3
0,0 4
5 5
7,8,9 6
1,3,5,9 7
8
3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-10-2022
Giải tám 46
Giải bảy 479
Giải sáu 9622 1027 2844
Giải năm 7650
Giải bốn 37884 70833 08275 57062
87870 70004 10908
Giải ba 23214 23946
Giải nhì 42712
Giải nhất 68938
Đặc biệt 712433
Đầu Đuôi
0 4,8
1 2,4
2 2,7
3 3,3,8
4 4,6,6
5 0
6 2
7 0,5,9
8 4
9
Đầu Đuôi
5,7 0
1
1,2,6 2
3,3 3
0,1,4,8 4
7 5
4,4 6
2 7
0,3 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-10-2022
Giải tám 70
Giải bảy 849
Giải sáu 6280 8714 6965
Giải năm 1438
Giải bốn 92081 96865 93346 70679
43676 03784 05018
Giải ba 79438 41846
Giải nhì 07226
Giải nhất 03018
Đặc biệt 099412
Đầu Đuôi
0
1 2,4,8,8
2 6
3 8,8
4 6,6,9
5
6 5,5
7 0,6,9
8 0,1,4
9
Đầu Đuôi
7,8 0
8 1
1 2
3
1,8 4
6,6 5
2,4,4,7 6
7
1,1,3,3 8
4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 22-10-2022
Giải tám 50
Giải bảy 186
Giải sáu 8680 2607 1683
Giải năm 2069
Giải bốn 88268 93578 40388 74477
35011 64745 92761
Giải ba 49487 38287
Giải nhì 73551
Giải nhất 30336
Đặc biệt 846618
Đầu Đuôi
0 7
1 1,8
2
3 6
4 5
5 0,1
6 1,8,9
7 7,8
8 0,3,6,7,7,8
9
Đầu Đuôi
5,8 0
1,5,6 1
2
8 3
4
4 5
3,8 6
0,7,8,8 7
1,6,7,8 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-10-2022
Giải tám 12
Giải bảy 844
Giải sáu 3675 4272 5628
Giải năm 1063
Giải bốn 70472 87141 77875 48163
15812 83344 50090
Giải ba 40391 26169
Giải nhì 56516
Giải nhất 69978
Đặc biệt 532276
Đầu Đuôi
0
1 2,2,6
2 8
3
4 1,4,4
5
6 3,3,9
7 2,2,5,5,6,8
8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
4,9 1
1,1,7,7 2
6,6 3
4,4 4
7,7 5
1,7 6
7
2,7 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-10-2022
Giải tám 14
Giải bảy 836
Giải sáu 8836 9013 4091
Giải năm 8721
Giải bốn 18406 63930 18956 51711
07520 28521 31095
Giải ba 76175 65522
Giải nhì 97949
Giải nhất 71215
Đặc biệt 645652
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,4,5
2 0,1,1,2
3 0,6,6
4 9
5 2,6
6
7 5
8
9 1,5
Đầu Đuôi
2,3 0
1,2,2,9 1
2,5 2
1 3
1 4
1,7,9 5
0,3,3,5 6
7
8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 10-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 10-10-2022
Giải tám 28
Giải bảy 952
Giải sáu 8630 3763 1338
Giải năm 9834
Giải bốn 48505 00859 86167 03021
00778 01243 59182
Giải ba 81673 15299
Giải nhì 36584
Giải nhất 44178
Đặc biệt 221662
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1,8
3 0,4,8
4 3
5 2,9
6 2,3,7
7 3,8,8
8 2,4
9 9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
5,6,8 2
4,6,7 3
3,8 4
0 5
6
6 7
2,3,7,7 8
5,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-10-2022
Giải tám 96
Giải bảy 638
Giải sáu 4795 1389 9856
Giải năm 7299
Giải bốn 69366 28727 98629 01413
87885 83833 04094
Giải ba 94375 98995
Giải nhì 25882
Giải nhất 37974
Đặc biệt 152369
Đầu Đuôi
0
1 3
2 7,9
3 3,8
4
5 6
6 6,9
7 4,5
8 2,5,9
9 4,5,5,6,9
Đầu Đuôi
0
1
8 2
1,3 3
7,9 4
7,8,9,9 5
5,6,9 6
2 7
3 8
2,6,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-10-2022
Giải tám 52
Giải bảy 990
Giải sáu 0974 3113 1081
Giải năm 6125
Giải bốn 24239 73064 19183 49412
99708 66385 18857
Giải ba 59337 47724
Giải nhì 47517
Giải nhất 70803
Đặc biệt 085720
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,3,7
2 0,4,5
3 7,9
4
5 2,7
6 4
7 4
8 1,3,5
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
8 1
1,5 2
0,1,8 3
2,6,7 4
2,8 5
6
1,3,5 7
0 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-10-2022
Giải tám 03
Giải bảy 278
Giải sáu 7361 4476 9805
Giải năm 8209
Giải bốn 88384 12376 13993 92681
39688 26654 19087
Giải ba 93926 63686
Giải nhì 51263
Giải nhất 63533
Đặc biệt 015021
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1
2 1,6
3 3
4
5 4
6 1,3
7 6,6,8
8 1,4,6,7,8
9 3
Đầu Đuôi
0
2,6,8 1
2
0,3,6,9 3
5,8 4
0 5
2,7,7,8 6
8 7
7,8 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 26-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 26-09-2022
Giải tám 75
Giải bảy 479
Giải sáu 5774 6135 5729
Giải năm 6857
Giải bốn 55052 86443 49540 52465
14637 62708 82350
Giải ba 37139 60175
Giải nhì 74461
Giải nhất 36078
Đặc biệt 087007
Đầu Đuôi
0 7,8
1
2 9
3 5,7,9
4 0,3
5 0,2,7
6 1,5
7 4,5,5,8,9
8
9
Đầu Đuôi
4,5 0
6 1
5 2
4 3
7 4
3,6,7,7 5
6
0,3,5 7
0,7 8
2,3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-09-2022
Giải tám 07
Giải bảy 958
Giải sáu 2523 4055 8139
Giải năm 9594
Giải bốn 46932 59565 43989 31487
95073 19237 64137
Giải ba 21709 34098
Giải nhì 26518
Giải nhất 72108
Đặc biệt 210135
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 8
2 3
3 2,5,7,7,9
4
5 5,8
6 5
7 3
8 7,9
9 4,8
Đầu Đuôi
0
1
3 2
2,7 3
9 4
3,5,6 5
6
0,3,3,8 7
0,1,5,9 8
0,3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-09-2022
Giải tám 06
Giải bảy 814
Giải sáu 9773 2242 0466
Giải năm 6780
Giải bốn 23953 77945 22836 22716
66876 94644 66426
Giải ba 82372 18895
Giải nhì 18626
Giải nhất 04115
Đặc biệt 275622
Đầu Đuôi
0 6
1 4,5,6
2 2,6,6
3 6
4 2,4,5
5 3
6 6
7 2,3,6
8 0
9 5
Đầu Đuôi
8 0
1
2,4,7 2
5,7 3
1,4 4
1,4,9 5
0,1,2,2,3,6,7 6
7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-09-2022
Giải tám 89
Giải bảy 542
Giải sáu 4986 3798 4184
Giải năm 9863
Giải bốn 82235 67754 38740 19692
20482 72453 50908
Giải ba 15730 15195
Giải nhì 85716
Giải nhất 88510
Đặc biệt 517935
Đầu Đuôi
0 8
1 0,6
2
3 0,5,5
4 0,2
5 3,4
6 3
7
8 2,4,6,9
9 2,5,8
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1
4,8,9 2
5,6 3
5,8 4
3,3,9 5
1,8 6
7
0,9 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-09-2022
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 8680 9622 4275
Giải năm 2555
Giải bốn 77984 18913 82560 46537
54249 34023 93135
Giải ba 44937 96720
Giải nhì 44296
Giải nhất 75744
Đặc biệt 027780
Đầu Đuôi
0
1 0,3
2 0,2,3
3 5,7,7
4 4,9
5 5
6 0
7 5
8 0,0,4,9
9 6
Đầu Đuôi
1,2,6,8,8 0
1
2 2
1,2 3
4,8 4
3,5,7 5
9 6
3,3 7
8
4,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-09-2022
Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 7778 1557 9853
Giải năm 5181
Giải bốn 30349 60871 08096 65363
76860 13575 97428
Giải ba 46020 37264
Giải nhì 14951
Giải nhất 93890
Đặc biệt 965021
Đầu Đuôi
0
1
2 0,1,8
3
4 9
5 1,3,7
6 0,3,4,7
7 1,5,8
8 1
9 0,2,6
Đầu Đuôi
2,6,9 0
2,5,7,8 1
9 2
5,6 3
6 4
7 5
9 6
5,6 7
2,7 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-09-2022
Giải tám 72
Giải bảy 758
Giải sáu 2985 2893 7144
Giải năm 4026
Giải bốn 91612 47726 52720 30307
33661 70784 94115
Giải ba 86152 22364
Giải nhì 64481
Giải nhất 41786
Đặc biệt 511023
Đầu Đuôi
0 7
1 2,5
2 0,3,6,6
3
4 4
5 2,8
6 1,4
7 2
8 1,4,5,6
9 3
Đầu Đuôi
2 0
6,8 1
1,5,7 2
2,9 3
4,6,8 4
1,8 5
2,2,8 6
0 7
5 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-09-2022
Giải tám 93
Giải bảy 614
Giải sáu 9667 2625 3725
Giải năm 3941
Giải bốn 78446 70415 31101 11014
29811 10623 03479
Giải ba 88689 78109
Giải nhì 00823
Giải nhất 28248
Đặc biệt 320869
Đầu Đuôi
0 1,9
1 1,4,4,5
2 3,3,5,5
3
4 1,6,8
5
6 7,9
7 9
8 9
9 3
Đầu Đuôi
0
0,1,4 1
2
2,2,9 3
1,1 4
1,2,2 5
4 6
6 7
4 8
0,6,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-08-2022
Giải tám 32
Giải bảy 944
Giải sáu 7728 6617 3242
Giải năm 8586
Giải bốn 78538 24908 74005 63750
16131 90790 42104
Giải ba 39395 40787
Giải nhì 81043
Giải nhất 32716
Đặc biệt 547490
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 6,7
2 8
3 1,2,8
4 2,3,4
5 0
6
7
8 6,7
9 0,0,5
Đầu Đuôi
5,9,9 0
3 1
3,4 2
4 3
0,4 4
0,9 5
1,8 6
1,8 7
0,2,3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-08-2022
Giải tám 28
Giải bảy 470
Giải sáu 2232 8060 0195
Giải năm 4860
Giải bốn 79564 14441 38486 18000
45612 00436 31434
Giải ba 71635 27891
Giải nhì 33344
Giải nhất 70776
Đặc biệt 974485
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 8
3 2,4,5,6
4 1,4
5
6 0,0,4
7 0,6
8 5,6
9 1,5
Đầu Đuôi
0,6,6,7 0
4,9 1
1,3 2
3
3,4,6 4
3,8,9 5
3,7,8 6
7
2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-08-2022
Giải tám 58
Giải bảy 187
Giải sáu 9645 5380 5205
Giải năm 1565
Giải bốn 90479 48399 92406 77178
63382 43402 85738
Giải ba 77002 13114
Giải nhì 70088
Giải nhất 22205
Đặc biệt 226043
Đầu Đuôi
0 2,2,5,5,6
1 4
2
3 8
4 3,5
5 8
6 5
7 8,9
8 0,2,7,8
9 9
Đầu Đuôi
8 0
1
0,0,8 2
4 3
1 4
0,0,4,6 5
0 6
8 7
3,5,7,8 8
7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-08-2022
Giải tám 66
Giải bảy 534
Giải sáu 6638 0927 0288
Giải năm 1337
Giải bốn 26364 89494 10843 53631
31323 05834 86967
Giải ba 37139 27932
Giải nhì 67655
Giải nhất 39722
Đặc biệt 206980
Đầu Đuôi
0
1
2 2,3,7
3 1,2,4,4,7,8,9
4 3
5 5
6 4,6,7
7
8 0,8
9 4
Đầu Đuôi
8 0
3 1
2,3 2
2,4 3
3,3,6,9 4
5 5
6 6
2,3,6 7
3,8 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-08-2022
Giải tám 45
Giải bảy 714
Giải sáu 7065 8375 8702
Giải năm 2499
Giải bốn 07453 10379 66577 25860
40340 47406 55926
Giải ba 29352 24162
Giải nhì 12811
Giải nhất 11403
Đặc biệt 404203
Đầu Đuôi
0 2,3,3,6
1 1,4
2 6
3
4 0,5
5 2,3
6 0,2,5
7 5,7,9
8
9 9
Đầu Đuôi
4,6 0
1 1
0,5,6 2
0,0,5 3
1 4
4,6,7 5
0,2 6
7 7
8
7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 295
Giải sáu 7954 5279 9745
Giải năm 9760
Giải bốn 37187 67186 72750 19706
45193 73027 71682
Giải ba 77338 90532
Giải nhì 71867
Giải nhất 99197
Đặc biệt 447907
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 4,7
3 2,8
4 5
5 0,4
6 0,7
7 9
8 2,6,7
9 3,5,7
Đầu Đuôi
5,6 0
1
3,8 2
9 3
2,5 4
4,9 5
0,8 6
0,2,6,8,9 7
3 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-08-2022
Giải tám 91
Giải bảy 145
Giải sáu 4404 7404 8459
Giải năm 1507
Giải bốn 87109 63872 55002 02794
54386 15663 03831
Giải ba 57850 31695
Giải nhì 54264
Giải nhất 65467
Đặc biệt 113944
Đầu Đuôi
0 2,4,4,7,9
1
2
3 1
4 4,5
5 0,9
6 3,4,7
7 2
8 6
9 1,4,5
Đầu Đuôi
5 0
3,9 1
0,7 2
6 3
0,0,4,6,9 4
4,9 5
8 6
0,6 7
8
0,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-08-2022
Giải tám 14
Giải bảy 987
Giải sáu 5178 5018 5643
Giải năm 6200
Giải bốn 99510 71678 85230 15550
10366 36303 40607
Giải ba 09096 56866
Giải nhì 45316
Giải nhất 17392
Đặc biệt 267716
Đầu Đuôi
0 0,3,7
1 0,4,6,6,8
2
3 0
4 3
5 0
6 6,6
7 8,8
8 7
9 2,6
Đầu Đuôi
0,1,3,5 0
1
9 2
0,4 3
1 4
5
1,1,6,6,9 6
0,8 7
1,7,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-08-2022
Giải tám 79
Giải bảy 788
Giải sáu 3037 7089 7289
Giải năm 8447
Giải bốn 39245 50140 21735 07987
57590 99101 81540
Giải ba 79043 58703
Giải nhì 17902
Giải nhất 78144
Đặc biệt 251992
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1
2
3 5,7
4 0,0,3,4,5,7
5
6
7 9
8 7,8,9,9
9 0,2
Đầu Đuôi
4,4,9 0
0 1
0,9 2
0,4 3
4 4
3,4 5
6
3,4,8 7
8 8
7,8,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-07-2022
Giải tám 27
Giải bảy 951
Giải sáu 9541 1306 1203
Giải năm 4156
Giải bốn 27551 20226 23816 93849
30973 31015 08168
Giải ba 14300 24328
Giải nhì 92368
Giải nhất 81209
Đặc biệt 122133
Đầu Đuôi
0 0,3,6,9
1 5,6
2 6,7,8
3 3
4 1,9
5 1,1,6
6 8,8
7 3
8
9
Đầu Đuôi
0 0
4,5,5 1
2
0,3,7 3
4
1 5
0,1,2,5 6
2 7
2,6,6 8
0,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-07-2022
Giải tám 44
Giải bảy 092
Giải sáu 6836 8410 8122
Giải năm 4667
Giải bốn 23208 82857 87549 58643
36256 35858 83172
Giải ba 18642 32387
Giải nhì 24212
Giải nhất 73710
Đặc biệt 792251
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0,2
2 2
3 6
4 2,3,4,9
5 1,6,7,8
6 7
7 2
8 7
9 2
Đầu Đuôi
1,1 0
5 1
1,2,4,7,9 2
4 3
4 4
5
3,5 6
5,6,8 7
0,5 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-07-2022
Giải tám 03
Giải bảy 202
Giải sáu 2451 2626 5492
Giải năm 2473
Giải bốn 45643 13923 76697 01571
71883 55111 62978
Giải ba 81321 60753
Giải nhì 47759
Giải nhất 67231
Đặc biệt 197889
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1
2 1,3,6
3 1
4 3
5 1,3,9
6
7 1,3,8
8 3,9
9 2,7
Đầu Đuôi
0
1,2,3,5,7 1
0,9 2
0,2,4,5,7,8 3
4
5
2 6
9 7
7 8
5,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 18-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 18-07-2022
Giải tám 70
Giải bảy 678
Giải sáu 1773 1973 0626
Giải năm 4987
Giải bốn 59921 71207 73580 64999
74833 83877 11567
Giải ba 66872 97290
Giải nhì 15277
Giải nhất 94224
Đặc biệt 739652
Đầu Đuôi
0 7
1
2 1,4,6
3 3
4
5 2
6 7
7 0,2,3,3,7,7,8
8 0,7
9 0,9
Đầu Đuôi
7,8,9 0
2 1
5,7 2
3,7,7 3
2 4
5
2 6
0,6,7,7,8 7
7 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-07-2022
Giải tám 25
Giải bảy 916
Giải sáu 8311 9958 3329
Giải năm 6185
Giải bốn 38435 56514 16367 21258
05948 44280 27286
Giải ba 43715 49906
Giải nhì 81408
Giải nhất 26311
Đặc biệt 700435
Đầu Đuôi
0 6,8
1 1,1,4,5,6
2 5,9
3 5,5
4 8
5 8,8
6 7
7
8 0,5,6
9
Đầu Đuôi
8 0
1,1 1
2
3
1 4
1,2,3,3,8 5
0,1,8 6
6 7
0,4,5,5 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-07-2022
Giải tám 54
Giải bảy 973
Giải sáu 6347 8306 8632
Giải năm 4835
Giải bốn 90340 35904 45686 97092
52651 62769 88565
Giải ba 14197 72836
Giải nhì 02916
Giải nhất 77502
Đặc biệt 815486
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 6
2
3 2,5,6
4 0,7
5 1,4
6 5,9
7 3
8 6,6
9 2,7
Đầu Đuôi
4 0
5 1
0,3,9 2
7 3
0,5 4
3,6 5
0,1,3,8,8 6
4,9 7
8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-07-2022
Giải tám 68
Giải bảy 139
Giải sáu 4603 3403 9863
Giải năm 8302
Giải bốn 67176 79129 66024 26832
18662 41656 12247
Giải ba 34658 23760
Giải nhì 43867
Giải nhất 77318
Đặc biệt 049439
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 8
2 4,9
3 2,9,9
4 7
5 6,8
6 0,2,3,7,8
7 6
8
9
Đầu Đuôi
6 0
1
0,3,6 2
0,0,6 3
2 4
5
5,7 6
4,6 7
1,5,6 8
2,3,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-07-2022
Giải tám 73
Giải bảy 659
Giải sáu 0159 2479 3182
Giải năm 3229
Giải bốn 34511 98480 29747 74959
85980 34105 65378
Giải ba 43937 05909
Giải nhì 68539
Giải nhất 22564
Đặc biệt 310311
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,1
2 9
3 7,9
4 7
5 9,9,9
6 4
7 3,8,9
8 0,0,2
9
Đầu Đuôi
8,8 0
1,1 1
8 2
7 3
6 4
0 5
6
3,4 7
7 8
0,2,3,5,5,5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-07-2022
Giải tám 30
Giải bảy 494
Giải sáu 1154 7515 9968
Giải năm 0959
Giải bốn 47503 02606 71613 19360
95563 74913 48302
Giải ba 28814 39179
Giải nhì 20079
Giải nhất 05056
Đặc biệt 331053
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 3,3,4,5
2
3 0
4
5 3,4,6,9
6 0,3,8
7 9,9
8
9 4
Đầu Đuôi
3,6 0
1
0 2
0,1,1,5,6 3
1,5,9 4
1 5
0,5 6
7
6 8
5,7,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-06-2022
Giải tám 94
Giải bảy 062
Giải sáu 0154 6542 2987
Giải năm 2079
Giải bốn 10525 15051 77918 17651
82178 15561 12821
Giải ba 01446 70371
Giải nhì 13408
Giải nhất 14083
Đặc biệt 605912
Đầu Đuôi
0 8
1 2,8
2 1,5
3
4 2,6
5 1,1,4
6 1,2
7 1,8,9
8 3,7
9 4
Đầu Đuôi
0
2,5,5,6,7 1
1,4,6 2
8 3
5,9 4
2 5
4 6
8 7
0,1,7 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-06-2022
Giải tám 78
Giải bảy 287
Giải sáu 2684 2020 7330
Giải năm 8745
Giải bốn 01505 18743 88168 17996
82160 59717 27375
Giải ba 01510 43272
Giải nhì 26510
Giải nhất 99845
Đặc biệt 757313
Đầu Đuôi
0 5
1 0,0,3,7
2 0
3 0
4 3,5,5
5
6 0,8
7 2,5,8
8 4,7
9 6
Đầu Đuôi
1,1,2,3,6 0
1
7 2
1,4 3
8 4
0,4,4,7 5
9 6
1,8 7
6,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-06-2022
Giải tám 52
Giải bảy 507
Giải sáu 1567 3340 1362
Giải năm 9155
Giải bốn 20962 63957 74249 76694
07678 90853 61670
Giải ba 02994 21030
Giải nhì 56691
Giải nhất 65784
Đặc biệt 298559
Đầu Đuôi
0 7
1
2
3 0
4 0,9
5 2,3,5,7,9
6 2,2,7
7 0,8
8 4
9 1,4,4
Đầu Đuôi
3,4,7 0
9 1
5,6,6 2
5 3
8,9,9 4
5 5
6
0,5,6 7
7 8
4,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-06-2022
Giải tám 45
Giải bảy 297
Giải sáu 3942 1722 5506
Giải năm 5306
Giải bốn 83843 44800 30542 17735
77660 48603 11914
Giải ba 34668 25913
Giải nhì 23940
Giải nhất 10841
Đặc biệt 296025
Đầu Đuôi
0 0,3,6,6
1 3,4
2 2,5
3 5
4 0,1,2,2,3,5
5
6 0,8
7
8
9 7
Đầu Đuôi
0,4,6 0
4 1
2,4,4 2
0,1,4 3
1 4
2,3,4 5
0,0 6
9 7
6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-06-2022
Giải tám 54
Giải bảy 163
Giải sáu 3067 4405 1820
Giải năm 2510
Giải bốn 74801 94675 15753 37493
03860 11944 26905
Giải ba 15080 89059
Giải nhì 49158
Giải nhất 57643
Đặc biệt 940927
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 0
2 0,7
3
4 3,4
5 3,4,8,9
6 0,3,7
7 5
8 0
9 3
Đầu Đuôi
1,2,6,8 0
0 1
2
4,5,6,9 3
4,5 4
0,0,7 5
6
2,6 7
5 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-06-2022