Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-05-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-05-2024
Giải tám 08
Giải bảy 954
Giải sáu 2997 0888 7340
Giải năm 1862
Giải bốn 92594 30420 51114 98332
45629 40880 11289
Giải ba 34039 62519
Giải nhì 44011
Giải nhất 65927
Đặc biệt 193859
Đầu Đuôi
0 8
1 1,4,9
2 0,7,9
3 2,9
4 0
5 4,9
6 2
7
8 0,8,9
9 4,7
Đầu Đuôi
2,4,8 0
1 1
3,6 2
3
1,5,9 4
5
6
2,9 7
0,8 8
1,2,3,5,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-05-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-05-2024
Giải tám 33
Giải bảy 001
Giải sáu 4315 6049 7073
Giải năm 6363
Giải bốn 15651 23472 18971 32059
74188 16948 72413
Giải ba 98484 00370
Giải nhì 91501
Giải nhất 29794
Đặc biệt 810920
Đầu Đuôi
0 1,1
1 3,5
2 0
3 3
4 8,9
5 1,9
6 3
7 0,1,2,3
8 4,8
9 4
Đầu Đuôi
2,7 0
0,0,5,7 1
7 2
1,3,6,7 3
8,9 4
1 5
6
7
4,8 8
4,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-05-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-05-2024
Giải tám 96
Giải bảy 110
Giải sáu 2414 7327 1503
Giải năm 4986
Giải bốn 14351 50162 07428 52648
43297 22802 60751
Giải ba 61611 65958
Giải nhì 94889
Giải nhất 57925
Đặc biệt 827848
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,1,4
2 5,7,8
3
4 8,8
5 1,1,8
6 2
7
8 6,9
9 6,7
Đầu Đuôi
1 0
1,5,5 1
0,6 2
0 3
1 4
2 5
8,9 6
2,9 7
2,4,4,5 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-05-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-05-2024
Giải tám 67
Giải bảy 332
Giải sáu 7553 1976 2454
Giải năm 8080
Giải bốn 78932 97133 64538 42081
62205 43327 89854
Giải ba 07877 52130
Giải nhì 68536
Giải nhất 04420
Đặc biệt 896991
Đầu Đuôi
0 5
1
2 0,7
3 0,2,2,3,6,8
4
5 3,4,4
6 7
7 6,7
8 0,1
9 1
Đầu Đuôi
2,3,8 0
8,9 1
3,3 2
3,5 3
5,5 4
0 5
3,7 6
2,6,7 7
3 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-04-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-04-2024
Giải tám 60
Giải bảy 081
Giải sáu 0371 7029 2408
Giải năm 8675
Giải bốn 28386 84177 24486 48035
39148 15875 77248
Giải ba 51223 05852
Giải nhì 37937
Giải nhất 10558
Đặc biệt 126179
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,9
3 5,7
4 8,8
5 2,8
6 0
7 1,5,5,7,9
8 1,6,6
9
Đầu Đuôi
6 0
7,8 1
5 2
2 3
4
3,7,7 5
8,8 6
3,7 7
0,4,4,5 8
2,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-04-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-04-2024
Giải tám 64
Giải bảy 807
Giải sáu 3078 6531 5101
Giải năm 1003
Giải bốn 72415 48655 84171 65699
14118 82030 35618
Giải ba 47089 26564
Giải nhì 70113
Giải nhất 74485
Đặc biệt 998654
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 3,5,8,8
2
3 0,1
4
5 4,5
6 4,4
7 1,8
8 5,9
9 9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,7 1
2
0,1 3
5,6,6 4
1,5,8 5
6
0 7
1,1,7 8
8,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-04-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-04-2024
Giải tám 84
Giải bảy 612
Giải sáu 3913 4239 4890
Giải năm 8816
Giải bốn 69090 25712 15836 37219
14522 39031 96166
Giải ba 73223 32330
Giải nhì 60605
Giải nhất 16945
Đặc biệt 833501
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,2,3,6,9
2 2,3
3 0,1,6,9
4 5
5
6 6
7
8 4
9 0,0
Đầu Đuôi
3,9,9 0
0,3 1
1,1,2 2
1,2 3
8 4
0,4 5
1,3,6 6
7
8
1,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-04-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-04-2024
Giải tám 82
Giải bảy 328
Giải sáu 9366 1791 6843
Giải năm 3795
Giải bốn 37937 04185 18763 31771
59383 13425 21594
Giải ba 68204 56106
Giải nhì 56873
Giải nhất 64054
Đặc biệt 184007
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1
2 5,8
3 7
4 3
5 4
6 3,6
7 1,3
8 2,3,5
9 1,4,5
Đầu Đuôi
0
7,9 1
8 2
4,6,7,8 3
0,5,9 4
2,8,9 5
0,6 6
0,3 7
2 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-03-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-03-2024
Giải tám 33
Giải bảy 502
Giải sáu 3965 5577 4388
Giải năm 4547
Giải bốn 86868 45508 73473 13638
85074 90666 41477
Giải ba 00477 94856
Giải nhì 93710
Giải nhất 08080
Đặc biệt 900167
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0
2
3 3,8
4 7
5 6
6 5,6,7,8
7 3,4,7,7,7
8 0,8
9
Đầu Đuôi
1,8 0
1
0 2
3,7 3
7 4
6 5
5,6 6
4,6,7,7,7 7
0,3,6,8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-03-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-03-2024
Giải tám 37
Giải bảy 857
Giải sáu 9211 2908 0443
Giải năm 8469
Giải bốn 40871 83806 67194 29760
78775 36925 26560
Giải ba 18572 10979
Giải nhì 52655
Giải nhất 54207
Đặc biệt 129129
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 1
2 5,9
3 7
4 3
5 5,7
6 0,0,9
7 1,2,5,9
8
9 4
Đầu Đuôi
6,6 0
1,7 1
7 2
4 3
9 4
2,5,7 5
0 6
0,3,5 7
0 8
2,6,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-03-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-03-2024
Giải tám 34
Giải bảy 438
Giải sáu 4938 2488 7733
Giải năm 9846
Giải bốn 37933 18195 83905 14595
11730 65680 49057
Giải ba 50307 10258
Giải nhì 32011
Giải nhất 29043
Đặc biệt 596178
Đầu Đuôi
0 5,7
1 1
2
3 0,3,3,4,8,8
4 3,6
5 7,8
6
7 8
8 0,8
9 5,5
Đầu Đuôi
3,8 0
1 1
2
3,3,4 3
3 4
0,9,9 5
4 6
0,5 7
3,3,5,7,8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-03-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-03-2024
Giải tám 49
Giải bảy 674
Giải sáu 2728 0843 1778
Giải năm 7713
Giải bốn 59174 27679 59329 41437
62057 46481 44839
Giải ba 31649 14663
Giải nhì 11338
Giải nhất 88523
Đặc biệt 868014
Đầu Đuôi
0
1 3,4
2 3,8,9
3 7,8,9
4 3,9,9
5 7
6 3
7 4,4,8,9
8 1
9
Đầu Đuôi
0
8 1
2
1,2,4,6 3
1,7,7 4
5
6
3,5 7
2,3,7 8
2,3,4,4,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-02-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-02-2024
Giải tám 69
Giải bảy 308
Giải sáu 3399 0224 1731
Giải năm 4433
Giải bốn 78398 44817 82282 17502
67040 07163 76312
Giải ba 08782 99723
Giải nhì 13684
Giải nhất 70033
Đặc biệt 856748
Đầu Đuôi
0 2,8
1 2,7
2 3,4
3 1,3,3
4 0,8
5
6 3,9
7
8 2,2,4
9 8,9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
0,1,8,8 2
2,3,3,6 3
2,8 4
5
6
1 7
0,4,9 8
6,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-02-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-02-2024
Giải tám 35
Giải bảy 413
Giải sáu 6397 5377 9417
Giải năm 3370
Giải bốn 23432 92180 01711 21227
19899 58175 34521
Giải ba 27120 55471
Giải nhì 65286
Giải nhất 69386
Đặc biệt 839446
Đầu Đuôi
0
1 1,3,7
2 0,1,7
3 2,5
4 6
5
6
7 0,1,5,7
8 0,6,6
9 7,9
Đầu Đuôi
2,7,8 0
1,2,7 1
3 2
1 3
4
3,7 5
4,8,8 6
1,2,7,9 7
8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-02-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-02-2024
Giải tám 73
Giải bảy 674
Giải sáu 5510 6443 5118
Giải năm 1845
Giải bốn 73226 74010 18703 53271
66589 29310 36070
Giải ba 58043 26611
Giải nhì 49120
Giải nhất 97325
Đặc biệt 642858
Đầu Đuôi
0 3
1 0,0,0,1,8
2 0,5,6
3
4 3,3,5
5 8
6
7 0,1,3,4
8 9
9
Đầu Đuôi
1,1,1,2,7 0
1,7 1
2
0,4,4,7 3
7 4
2,4 5
2 6
7
1,5 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-02-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-02-2024
Giải tám 09
Giải bảy 710
Giải sáu 4481 8399 9488
Giải năm 5227
Giải bốn 98156 03119 74308 46547
78534 66715 59416
Giải ba 51909 79610
Giải nhì 63604
Giải nhất 21935
Đặc biệt 385355
Đầu Đuôi
0 4,8,9,9
1 0,0,5,6,9
2 7
3 4,5
4 7
5 5,6
6
7
8 1,8
9 9
Đầu Đuôi
1,1 0
8 1
2
3
0,3 4
1,3,5 5
1,5 6
2,4 7
0,8 8
0,0,1,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-02-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-02-2024
Giải tám 25
Giải bảy 482
Giải sáu 0373 8587 5242
Giải năm 0628
Giải bốn 15040 55782 15355 81048
35690 15441 64307
Giải ba 53394 42111
Giải nhì 12754
Giải nhất 60228
Đặc biệt 185911
Đầu Đuôi
0 7
1 1,1
2 5,8,8
3
4 0,1,2,8
5 4,5
6
7 3
8 2,2,7
9 0,4
Đầu Đuôi
4,9 0
1,1,4 1
4,8,8 2
7 3
5,9 4
2,5 5
6
0,8 7
2,2,4 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-01-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-01-2024
Giải tám 88
Giải bảy 099
Giải sáu 6807 3006 2244
Giải năm 6085
Giải bốn 15237 20729 27370 82598
28527 40573 35182
Giải ba 66211 54763
Giải nhì 97573
Giải nhất 98246
Đặc biệt 437580
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1
2 7,9
3 7
4 4,6
5
6 3
7 0,3,3
8 0,2,5,8
9 8,9
Đầu Đuôi
7,8 0
1 1
8 2
6,7,7 3
4 4
8 5
0,4 6
0,2,3 7
8,9 8
2,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-01-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-01-2024
Giải tám 48
Giải bảy 775
Giải sáu 6253 7179 4205
Giải năm 5219
Giải bốn 60391 21034 50036 00338
82779 86700 78719
Giải ba 01013 36343
Giải nhì 86727
Giải nhất 37277
Đặc biệt 384727
Đầu Đuôi
0 0,5
1 3,9,9
2 7,7
3 4,6,8
4 3,8
5 3
6
7 5,7,9,9
8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
9 1
2
1,4,5 3
3 4
0,7 5
3 6
2,2,7 7
3,4 8
1,1,7,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-01-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-01-2024
Giải tám 30
Giải bảy 812
Giải sáu 2496 6915 5974
Giải năm 5009
Giải bốn 58708 74892 23403 63072
33369 25998 19915
Giải ba 94736 36343
Giải nhì 26086
Giải nhất 56651
Đặc biệt 391035
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1 2,5,5
2
3 0,5,6
4 3
5 1
6 9
7 2,4
8 6
9 2,6,8
Đầu Đuôi
3 0
5 1
1,7,9 2
0,4 3
7 4
1,1,3 5
3,8,9 6
7
0,9 8
0,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-01-2024

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-01-2024
Giải tám 53
Giải bảy 383
Giải sáu 6125 5190 4675
Giải năm 4437
Giải bốn 06141 04902 39707 60605
70805 02661 28749
Giải ba 55721 01574
Giải nhì 65957
Giải nhất 04491
Đặc biệt 192601
Đầu Đuôi
0 1,2,5,5,7
1
2 1,5
3 7
4 1,9
5 3,7
6 1
7 4,5
8 3
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
0,2,4,6,9 1
0 2
5,8 3
7 4
0,0,2,7 5
6
0,3,5 7
8
4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-12-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-12-2023
Giải tám 39
Giải bảy 932
Giải sáu 2748 8440 0432
Giải năm 5665
Giải bốn 21059 04218 13810 48376
58599 81482 88704
Giải ba 74364 90783
Giải nhì 64688
Giải nhất 30903
Đặc biệt 413452
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,8
2
3 2,2,9
4 0,8
5 2,9
6 4,5
7 6
8 2,3,8
9 9
Đầu Đuôi
1,4 0
1
3,3,5,8 2
0,8 3
0,6 4
6 5
7 6
7
1,4,8 8
3,5,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-12-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-12-2023
Giải tám 38
Giải bảy 304
Giải sáu 2294 7618 0324
Giải năm 8028
Giải bốn 43659 16732 17329 65941
68791 25209 82048
Giải ba 06285 42889
Giải nhì 94692
Giải nhất 89693
Đặc biệt 588741
Đầu Đuôi
0 4,9
1 8
2 4,8,9
3 2,8
4 1,1,8
5 9
6
7
8 5,9
9 1,2,3,4
Đầu Đuôi
0
4,4,9 1
3,9 2
9 3
0,2,9 4
8 5
6
7
1,2,3,4 8
0,2,5,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-12-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-12-2023
Giải tám 34
Giải bảy 570
Giải sáu 3524 3462 3078
Giải năm 8640
Giải bốn 03658 29240 84589 69924
21976 64054 05687
Giải ba 44022 41171
Giải nhì 58484
Giải nhất 45160
Đặc biệt 569766
Đầu Đuôi
0
1
2 2,4,4
3 4
4 0,0
5 4,8
6 0,2,6
7 0,1,6,8
8 4,7,9
9
Đầu Đuôi
4,4,6,7 0
7 1
2,6 2
3
2,2,3,5,8 4
5
6,7 6
8 7
5,7 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-12-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-12-2023
Giải tám 42
Giải bảy 759
Giải sáu 8459 0532 2233
Giải năm 8074
Giải bốn 07611 47622 68267 36311
74303 64813 57599
Giải ba 86888 60716
Giải nhì 11976
Giải nhất 12789
Đặc biệt 274609
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1,1,3,6
2 2
3 2,3
4 2
5 9,9
6 7
7 4,6
8 8,9
9 9
Đầu Đuôi
0
1,1 1
2,3,4 2
0,1,3 3
7 4
5
1,7 6
6 7
8 8
0,5,5,8,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-11-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-11-2023
Giải tám 96
Giải bảy 401
Giải sáu 3195 9714 1737
Giải năm 8319
Giải bốn 80828 89750 04965 36265
97086 66145 72587
Giải ba 07307 19087
Giải nhì 36566
Giải nhất 12551
Đặc biệt 627606
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 4,9
2 8
3 7
4 5
5 0,1
6 5,5,6
7
8 6,7,7
9 5,6
Đầu Đuôi
5 0
0,5 1
2
3
1 4
4,6,6,9 5
0,6,8,9 6
0,3,8,8 7
2 8
1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-11-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-11-2023
Giải tám 48
Giải bảy 937
Giải sáu 8579 1886 5944
Giải năm 6430
Giải bốn 88584 44163 85498 53197
61461 41829 68335
Giải ba 32099 60393
Giải nhì 49357
Giải nhất 44061
Đặc biệt 192955
Đầu Đuôi
0
1
2 9
3 0,5,7
4 4,8
5 5,7
6 1,1,3
7 9
8 4,6
9 3,7,8,9
Đầu Đuôi
3 0
6,6 1
2
6,9 3
4,8 4
3,5 5
8 6
3,5,9 7
4,9 8
2,7,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-11-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-11-2023
Giải tám 49
Giải bảy 157
Giải sáu 8551 8676 7613
Giải năm 8507
Giải bốn 25758 62138 40167 99334
16754 73899 58211
Giải ba 97098 40581
Giải nhì 40496
Giải nhất 70731
Đặc biệt 983396
Đầu Đuôi
0 7
1 1,3
2
3 1,4,8
4 9
5 1,4,7,8
6 7
7 6
8 1
9 6,6,8,9
Đầu Đuôi
0
1,3,5,8 1
2
1 3
3,5 4
5
7,9,9 6
0,5,6 7
3,5,9 8
4,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-11-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-11-2023
Giải tám 97
Giải bảy 362
Giải sáu 0955 1227 9473
Giải năm 2562
Giải bốn 38939 97098 67091 03530
01486 64010 12405
Giải ba 46343 70060
Giải nhì 56792
Giải nhất 02861
Đặc biệt 130076
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 7
3 0,9
4 3
5 5
6 0,1,2,2
7 3,6
8 6
9 1,2,7,8
Đầu Đuôi
1,3,6 0
6,9 1
6,6,9 2
4,7 3
4
0,5 5
7,8 6
2,9 7
9 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-11-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-11-2023
Giải tám 49
Giải bảy 883
Giải sáu 6937 2640 2039
Giải năm 5774
Giải bốn 97168 17715 66253 65116
81630 98720 87214
Giải ba 36002 94846
Giải nhì 10554
Giải nhất 75250
Đặc biệt 434240
Đầu Đuôi
0 2
1 4,5,6
2 0
3 0,7,9
4 0,0,6,9
5 0,3,4
6 8
7 4
8 3
9
Đầu Đuôi
2,3,4,4,5 0
1
0 2
5,8 3
1,5,7 4
1 5
1,4 6
3 7
6 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-10-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-10-2023
Giải tám 75
Giải bảy 213
Giải sáu 5664 6420 2028
Giải năm 2038
Giải bốn 03579 68784 42877 84942
25693 71357 09406
Giải ba 17824 20462
Giải nhì 49561
Giải nhất 16838
Đặc biệt 122909
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3
2 0,4,8
3 8,8
4 2
5 7
6 1,2,4
7 5,7,9
8 4
9 3
Đầu Đuôi
2 0
6 1
4,6 2
1,9 3
2,6,8 4
7 5
0 6
5,7 7
2,3,3 8
0,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-10-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-10-2023
Giải tám 90
Giải bảy 856
Giải sáu 3150 3100 6434
Giải năm 4704
Giải bốn 55313 82866 54217 74628
25188 44748 73531
Giải ba 63742 06814
Giải nhì 79661
Giải nhất 87017
Đặc biệt 490832
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3,4,7,7
2 8
3 1,2,4
4 2,8
5 0,6
6 1,6
7
8 8
9 0
Đầu Đuôi
0,5,9 0
3,6 1
3,4 2
1 3
0,1,3 4
5
5,6 6
1,1 7
2,4,8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-10-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-10-2023
Giải tám 92
Giải bảy 181
Giải sáu 5747 0774 7902
Giải năm 4368
Giải bốn 16065 37960 58841 51165
54059 12415 94004
Giải ba 65254 23249
Giải nhì 94685
Giải nhất 79141
Đặc biệt 145342
Đầu Đuôi
0 2,4
1 5
2
3
4 1,1,2,7,9
5 4,9
6 0,5,5,8
7 4
8 1,5
9 2
Đầu Đuôi
6 0
4,4,8 1
0,4,9 2
3
0,5,7 4
1,6,6,8 5
6
4 7
6 8
4,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-10-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-10-2023
Giải tám 95
Giải bảy 396
Giải sáu 1856 1826 5189
Giải năm 4277
Giải bốn 53341 33407 16114 95973
17150 08882 03330
Giải ba 13343 76945
Giải nhì 47223
Giải nhất 24619
Đặc biệt 661493
Đầu Đuôi
0 7
1 4,9
2 3,6
3 0
4 1,3,5
5 0,6
6
7 3,7
8 2,9
9 3,5,6
Đầu Đuôi
3,5 0
4 1
8 2
2,4,7,9 3
1 4
4,9 5
2,5,9 6
0,7 7
8
1,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-09-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-09-2023
Giải tám 93
Giải bảy 811
Giải sáu 1229 4970 1645
Giải năm 4609
Giải bốn 52121 03897 88570 17970
57504 42741 38687
Giải ba 68961 54896
Giải nhì 86335
Giải nhất 34968
Đặc biệt 240800
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 1
2 1,9
3 5
4 1,5
5
6 1,8
7 0,0,0
8 7
9 3,6,7
Đầu Đuôi
0,7,7,7 0
1,2,4,6 1
2
9 3
0 4
3,4 5
9 6
8,9 7
6 8
0,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-09-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-09-2023
Giải tám 65
Giải bảy 333
Giải sáu 0024 5510 5496
Giải năm 0824
Giải bốn 07930 56015 29190 19305
68824 38052 47209
Giải ba 52224 34788
Giải nhì 71404
Giải nhất 32969
Đặc biệt 381443
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 0,5
2 4,4,4,4
3 0,3
4 3
5 2
6 5,9
7
8 8
9 0,6
Đầu Đuôi
1,3,9 0
1
5 2
3,4 3
0,2,2,2,2 4
0,1,6 5
9 6
7
8 8
0,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-09-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-09-2023
Giải tám 40
Giải bảy 810
Giải sáu 8385 7031 4996
Giải năm 2827
Giải bốn 42819 73810 54853 55313
16746 62350 38312
Giải ba 36985 25258
Giải nhì 91547
Giải nhất 33300
Đặc biệt 446168
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0,2,3,9
2 7
3 1
4 0,6,7
5 0,3,8
6 8
7
8 5,5
9 6
Đầu Đuôi
0,1,1,4,5 0
3 1
1 2
1,5 3
4
8,8 5
4,9 6
2,4 7
5,6 8
1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-09-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-09-2023
Giải tám 16
Giải bảy 572
Giải sáu 4409 6733 8933
Giải năm 4380
Giải bốn 02149 20487 64524 10028
70380 96080 99566
Giải ba 06241 85274
Giải nhì 90086
Giải nhất 35072
Đặc biệt 690031
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 4,8
3 1,3,3
4 1,9
5
6 6
7 2,2,4
8 0,0,0,6,7
9
Đầu Đuôi
8,8,8 0
3,4 1
7,7 2
3,3 3
2,7 4
5
1,6,8 6
8 7
2 8
0,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 31-08-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 31-08-2023
Giải tám 95
Giải bảy 557
Giải sáu 2415 8067 9685
Giải năm 9124
Giải bốn 77158 27680 99244 99951
13502 74303 94863
Giải ba 11244 06380
Giải nhì 06851
Giải nhất 18655
Đặc biệt 227529
Đầu Đuôi
0 2,3
1 5
2 4,9
3
4 4,4
5 1,1,5,7,8
6 3,7
7
8 0,0,5
9 5
Đầu Đuôi
8,8 0
5,5 1
0 2
0,6 3
2,4,4 4
1,5,8,9 5
6
5,6 7
5 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-08-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-08-2023
Giải tám 91
Giải bảy 127
Giải sáu 8363 1276 5155
Giải năm 4950
Giải bốn 90772 85475 09001 65254
02373 89275 42694
Giải ba 05487 50983
Giải nhì 23289
Giải nhất 75397
Đặc biệt 412987
Đầu Đuôi
0 1
1
2 7
3
4
5 0,4,5
6 3
7 2,3,5,5,6
8 3,7,7,9
9 1,4,7
Đầu Đuôi
5 0
0,9 1
7 2
6,7,8 3
5,9 4
5,7,7 5
7 6
2,8,8,9 7
8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-08-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-08-2023
Giải tám 62
Giải bảy 125
Giải sáu 4015 6537 0866
Giải năm 5272
Giải bốn 28742 29513 88646 71687
34326 03527 54311
Giải ba 87288 33027
Giải nhì 31210
Giải nhất 23984
Đặc biệt 478402
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1,3,5
2 5,6,7,7
3 7
4 2,6
5
6 2,6
7 2
8 4,7,8
9
Đầu Đuôi
1 0
1 1
0,4,6,7 2
1 3
8 4
1,2 5
2,4,6 6
2,2,3,8 7
8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-07-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-07-2023
Giải tám 02
Giải bảy 893
Giải sáu 0212 4411 7375
Giải năm 1964
Giải bốn 66782 28219 41653 56213
32675 85059 35757
Giải ba 84722 41162
Giải nhì 34457
Giải nhất 93507
Đặc biệt 121688
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,2,3,9
2 2
3
4
5 3,7,7,9
6 2,4
7 5,5
8 2,8
9 3
Đầu Đuôi
0
1 1
0,1,2,6,8 2
1,5,9 3
6 4
7,7 5
6
0,5,5 7
8 8
1,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-07-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-07-2023
Giải tám 72
Giải bảy 897
Giải sáu 6455 6566 5249
Giải năm 6562
Giải bốn 13575 73340 41852 12866
98188 19193 59306
Giải ba 88270 40318
Giải nhì 69078
Giải nhất 32761
Đặc biệt 699825
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 5
3
4 0,9
5 2,5
6 1,2,6,6
7 0,2,5,8
8 8
9 3,7
Đầu Đuôi
4,7 0
6 1
5,6,7 2
9 3
4
2,5,7 5
0,6,6 6
9 7
1,7,8 8
4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-06-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-06-2023
Giải tám 76
Giải bảy 825
Giải sáu 7861 5557 6640
Giải năm 9317
Giải bốn 92589 44939 33946 85151
74947 42248 60340
Giải ba 12816 61611
Giải nhì 59494
Giải nhất 84502
Đặc biệt 006175
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6,7
2 5
3 9
4 0,0,6,7,8
5 1,7
6 1
7 5,6
8 9
9 4
Đầu Đuôi
4,4 0
1,5,6 1
0 2
3
9 4
2,7 5
1,4,7 6
1,4,5 7
4 8
3,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-06-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-06-2023
Giải tám 46
Giải bảy 783
Giải sáu 5248 3600 0509
Giải năm 4604
Giải bốn 00348 26831 46334 51380
75203 10812 44846
Giải ba 04882 89185
Giải nhì 11783
Giải nhất 91764
Đặc biệt 338770
Đầu Đuôi
0 0,3,4,9
1 2
2
3 1,4
4 6,6,8,8
5
6 4
7 0
8 0,2,3,3,5
9
Đầu Đuôi
0,7,8 0
3 1
1,8 2
0,8,8 3
0,3,6 4
8 5
4,4 6
7
4,4 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-06-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-06-2023
Giải tám 96
Giải bảy 960
Giải sáu 5463 5734 9992
Giải năm 7650
Giải bốn 15587 80067 31216 78623
34637 79868 43095
Giải ba 47782 66701
Giải nhì 46346
Giải nhất 34265
Đặc biệt 537867
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 3
3 4,7
4 6
5 0
6 0,3,5,7,7,8
7
8 2,7
9 2,5,6
Đầu Đuôi
5,6 0
0 1
8,9 2
2,6 3
3 4
6,9 5
1,4,9 6
3,6,6,8 7
6 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-06-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-06-2023
Giải tám 94
Giải bảy 428
Giải sáu 4360 3383 1439
Giải năm 6160
Giải bốn 87223 55480 10395 96351
82222 44506 34381
Giải ba 42151 94592
Giải nhì 87228
Giải nhất 70805
Đặc biệt 877517
Đầu Đuôi
0 5,6
1 7
2 2,3,8,8
3 9
4
5 1,1
6 0,0
7
8 0,1,3
9 2,4,5
Đầu Đuôi
6,6,8 0
5,5,8 1
2,9 2
2,8 3
9 4
0,9 5
0 6
1 7
2,2 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-06-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-06-2023
Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 7650 3144 8911
Giải năm 9870
Giải bốn 32830 59801 35861 41622
90108 35077 17201
Giải ba 80788 12593
Giải nhì 24471
Giải nhất 02073
Đặc biệt 379299
Đầu Đuôi
0 1,1,8
1 1
2 2
3 0
4 4
5 0
6 1
7 0,1,3,7
8 2,7,8
9 3,9
Đầu Đuôi
3,5,7 0
0,0,1,6,7 1
2,8 2
7,9 3
4 4
5
6
7,8 7
0,8 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-05-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-05-2023
Giải tám 36
Giải bảy 395
Giải sáu 3160 9534 2448
Giải năm 1084
Giải bốn 15111 19521 61750 38811
66724 64631 41273
Giải ba 20675 85555
Giải nhì 15796
Giải nhất 88251
Đặc biệt 396689
Đầu Đuôi
0
1 1,1
2 1,4
3 1,4,6
4 8
5 0,1,5
6 0
7 3,5
8 4,9
9 5,6
Đầu Đuôi
5,6 0
1,1,2,3,5 1
2
7 3
2,3,8 4
5,7,9 5
3,9 6
7
4 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-05-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-05-2023
Giải tám 82
Giải bảy 797
Giải sáu 8205 1126 6550
Giải năm 4218
Giải bốn 41819 69306 16923 83583
98283 34413 28544
Giải ba 32944 16749
Giải nhì 74869
Giải nhất 22277
Đặc biệt 232371
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3,8,9
2 3,6
3
4 4,4,9
5 0
6 9
7 1,7
8 2,3,3
9 7
Đầu Đuôi
5 0
7 1
8 2
1,2,8,8 3
4,4 4
0 5
0,2 6
7,9 7
1 8
1,4,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-05-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-05-2023
Giải tám 53
Giải bảy 256
Giải sáu 5202 0072 8465
Giải năm 1018
Giải bốn 95846 41350 44956 02509
47488 56852 56256
Giải ba 62277 14769
Giải nhì 75791
Giải nhất 93532
Đặc biệt 233338
Đầu Đuôi
0 2,9
1 8
2
3 2,8
4 6
5 0,2,3,6,6,6
6 5,9
7 2,7
8 8
9 1
Đầu Đuôi
5 0
9 1
0,3,5,7 2
5 3
4
6 5
4,5,5,5 6
7 7
1,3,8 8
0,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-05-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-05-2023
Giải tám 50
Giải bảy 913
Giải sáu 3814 2841 9219
Giải năm 9038
Giải bốn 53868 17454 27636 94912
56840 77962 79697
Giải ba 01132 86264
Giải nhì 66600
Giải nhất 18033
Đặc biệt 812358
Đầu Đuôi
0 0
1 2,3,4,9
2
3 2,3,6,8
4 0,1
5 0,4,8
6 2,4,8
7
8
9 7
Đầu Đuôi
0,4,5 0
4 1
1,3,6 2
1,3 3
1,5,6 4
5
3 6
9 7
3,5,6 8
1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-04-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-04-2023
Giải tám 47
Giải bảy 469
Giải sáu 5169 6921 8267
Giải năm 9756
Giải bốn 66109 92620 97461 93223
66217 31827 88175
Giải ba 41075 91124
Giải nhì 60474
Giải nhất 87556
Đặc biệt 777347
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,1,3,4,7
3
4 7,7
5 6,6
6 1,7,9,9
7 4,5,5
8
9
Đầu Đuôi
2 0
2,6 1
2
2 3
2,7 4
7,7 5
5,5 6
1,2,4,4,6 7
8
0,6,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 20-04-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 20-04-2023
Giải tám 17
Giải bảy 444
Giải sáu 3741 1597 2250
Giải năm 6936
Giải bốn 18807 67794 33820 32749
43048 26331 60509
Giải ba 66388 23320
Giải nhì 14136
Giải nhất 14839
Đặc biệt 827283
Đầu Đuôi
0 7,9
1 7
2 0,0
3 1,6,6,9
4 1,4,8,9
5 0
6
7
8 3,8
9 4,7
Đầu Đuôi
2,2,5 0
3,4 1
2
8 3
4,9 4
5
3,3 6
0,1,9 7
4,8 8
0,3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-04-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-04-2023
Giải tám 05
Giải bảy 038
Giải sáu 0563 5759 0565
Giải năm 0604
Giải bốn 93855 23947 81167 23254
60961 50865 20895
Giải ba 79643 09007
Giải nhì 93423
Giải nhất 09018
Đặc biệt 665013
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1 3,8
2 3
3 8
4 3,7
5 4,5,9
6 1,3,5,5,7
7
8
9 5
Đầu Đuôi
0
6 1
2
1,2,4,6 3
0,5 4
0,5,6,6,9 5
6
0,4,6 7
1,3 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 06-04-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 06-04-2023
Giải tám 34
Giải bảy 436
Giải sáu 4025 1335 0639
Giải năm 6192
Giải bốn 67800 76853 04779 65555
62906 29037 93037
Giải ba 42141 03702
Giải nhì 91940
Giải nhất 14434
Đặc biệt 208447
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1
2 5
3 4,4,5,6,7,7,9
4 0,1,7
5 3,5
6
7 9
8
9 2
Đầu Đuôi
0,4 0
4 1
0,9 2
5 3
3,3 4
2,3,5 5
0,3 6
3,3,4 7
8
3,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-03-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-03-2023
Giải tám 04
Giải bảy 555
Giải sáu 9584 6245 6905
Giải năm 7976
Giải bốn 51225 40280 64578 39477
45174 23786 03581
Giải ba 18379 75960
Giải nhì 98142
Giải nhất 18919
Đặc biệt 504530
Đầu Đuôi
0 4,5
1 9
2 5
3 0
4 2,5
5 5
6 0
7 4,6,7,8,9
8 0,1,4,6
9
Đầu Đuôi
3,6,8 0
8 1
4 2
3
0,7,8 4
0,2,4,5 5
7,8 6
7 7
7 8
1,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-03-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-03-2023
Giải tám 78
Giải bảy 113
Giải sáu 1581 6053 1710
Giải năm 3169
Giải bốn 61866 15139 77276 82844
43978 22376 12617
Giải ba 00380 30307
Giải nhì 62711
Giải nhất 10996
Đặc biệt 554993
Đầu Đuôi
0 7
1 0,1,3,7
2
3 9
4 4
5 3
6 6,9
7 6,6,8,8
8 0,1
9 3,6
Đầu Đuôi
1,8 0
1,8 1
2
1,5,9 3
4 4
5
6,7,7,9 6
0,1 7
7,7 8
3,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-03-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-03-2023
Giải tám 22
Giải bảy 934
Giải sáu 7437 6622 3269
Giải năm 3984
Giải bốn 62731 29739 26398 90404
70159 02216 06696
Giải ba 82399 93313
Giải nhì 48140
Giải nhất 46867
Đặc biệt 265537
Đầu Đuôi
0 4
1 3,6
2 2,2
3 1,4,7,7,9
4 0
5 9
6 7,9
7
8 4
9 6,8,9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
2,2 2
1 3
0,3,8 4
5
1,9 6
3,3,6 7
9 8
3,5,6,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-03-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-03-2023
Giải tám 34
Giải bảy 529
Giải sáu 4672 0685 3683
Giải năm 1785
Giải bốn 13485 45157 35203 55421
20247 75188 26929
Giải ba 39187 42500
Giải nhì 63707
Giải nhất 51629
Đặc biệt 773793
Đầu Đuôi
0 0,3,7
1
2 1,9,9,9
3 4
4 7
5 7
6
7 2
8 3,5,5,5,7,8
9 3
Đầu Đuôi
0 0
2 1
7 2
0,8,9 3
3 4
8,8,8 5
6
0,4,5,8 7
8 8
2,2,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-03-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-03-2023
Giải tám 53
Giải bảy 846
Giải sáu 5166 5818 8484
Giải năm 9251
Giải bốn 37003 12243 75694 23545
91350 29622 89598
Giải ba 44218 92932
Giải nhì 49863
Giải nhất 39467
Đặc biệt 480645
Đầu Đuôi
0 3
1 8,8
2 2
3 2
4 3,5,5,6
5 0,1,3
6 3,6,7
7
8 4
9 4,8
Đầu Đuôi
5 0
5 1
2,3 2
0,4,5,6 3
8,9 4
4,4 5
4,6 6
6 7
1,1,9 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-02-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-02-2023
Giải tám 69
Giải bảy 899
Giải sáu 7957 8891 8451
Giải năm 9034
Giải bốn 04093 94674 57418 42864
75035 01365 13762
Giải ba 36595 44206
Giải nhì 80034
Giải nhất 64951
Đặc biệt 036980
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2
3 4,4,5
4
5 1,1,7
6 2,4,5,9
7 4
8 0
9 1,3,5,9
Đầu Đuôi
8 0
5,5,9 1
6 2
9 3
3,3,6,7 4
3,6,9 5
0 6
5 7
1 8
6,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-02-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-02-2023
Giải tám 79
Giải bảy 023
Giải sáu 7891 9487 4823
Giải năm 9779
Giải bốn 96473 14253 93342 15248
28073 61895 70231
Giải ba 51665 03713
Giải nhì 73742
Giải nhất 54078
Đặc biệt 622887
Đầu Đuôi
0
1 3
2 3,3
3 1
4 2,2,8
5 3
6 5
7 3,3,8,9,9
8 7,7
9 1,5
Đầu Đuôi
0
3,9 1
4,4 2
1,2,2,5,7,7 3
4
6,9 5
6
8,8 7
4,7 8
7,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-02-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-02-2023
Giải tám 47
Giải bảy 244
Giải sáu 6746 2243 0758
Giải năm 0118
Giải bốn 39701 01164 54755 72602
03698 57454 68300
Giải ba 81173 11699
Giải nhì 75188
Giải nhất 82524
Đặc biệt 446761
Đầu Đuôi
0 0,1,2
1 8
2 4
3
4 3,4,6,7
5 4,5,8
6 1,4
7 3
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
0 0
0,6 1
0 2
4,7 3
2,4,5,6 4
5 5
4 6
4 7
1,5,8,9 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-02-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-02-2023
Giải tám 76
Giải bảy 230
Giải sáu 8801 2314 0672
Giải năm 7594
Giải bốn 47142 75348 24638 91721
59187 63896 27539
Giải ba 89938 13305
Giải nhì 19133
Giải nhất 92667
Đặc biệt 706593
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4
2 1
3 0,3,8,8,9
4 2,8
5
6 7
7 2,6
8 7
9 3,4,6
Đầu Đuôi
3 0
0,2 1
4,7 2
3,9 3
1,9 4
0 5
7,9 6
6,8 7
3,3,4 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-01-2023
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải bốn 81966 13264 75424 81289
92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Đầu Đuôi
0
1 4,8
2 4
3 0,7
4 9
5 1,5,7
6 4,6,9
7 2,7
8 1,2,6,9
9
Đầu Đuôi
3 0
5,8 1
7,8 2
3
1,2,6 4
5 5
6,8 6
3,5,7 7
1 8
4,6,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-01-2023
Giải tám 39
Giải bảy 370
Giải sáu 1436 6233 8449
Giải năm 2424
Giải bốn 60921 60700 30582 51402
46225 67635 92231
Giải ba 43520 54656
Giải nhì 26842
Giải nhất 06888
Đặc biệt 349148
Đầu Đuôi
0 0,2
1
2 0,1,4,5
3 1,3,5,6,9
4 2,8,9
5 6
6
7 0
8 2,8
9
Đầu Đuôi
0,2,7 0
2,3 1
0,4,8 2
3 3
2 4
2,3 5
3,5 6
7
4,8 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-01-2023
Giải tám 39
Giải bảy 375
Giải sáu 2116 6637 6026
Giải năm 0280
Giải bốn 66466 02771 96136 96301
27621 79702 19452
Giải ba 38252 84317
Giải nhì 16783
Giải nhất 54741
Đặc biệt 424873
Đầu Đuôi
0 1,2
1 6,7
2 1,6
3 6,7,9
4 1
5 2,2
6 6
7 1,3,5
8 0,3
9
Đầu Đuôi
8 0
0,2,4,7 1
0,5,5 2
7,8 3
4
7 5
1,2,3,6 6
1,3 7
8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 762
Giải sáu 1641 4539 2063
Giải năm 9565
Giải bốn 96387 41786 80466 68295
85437 28636 79189
Giải ba 00854 19786
Giải nhì 16852
Giải nhất 21726
Đặc biệt 373200
Đầu Đuôi
0 0
1
2 6
3 6,7,9
4 1
5 2,4
6 2,3,5,5,6
7
8 6,6,7,9
9 5
Đầu Đuôi
0 0
4 1
5,6 2
6 3
5 4
6,6,9 5
2,3,6,8,8 6
3,8 7
8
3,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-12-2022
Giải tám 63
Giải bảy 775
Giải sáu 1655 4457 2317
Giải năm 0303
Giải bốn 54966 11974 16882 61056
82881 60410 71563
Giải ba 42777 77613
Giải nhì 32158
Giải nhất 90145
Đặc biệt 399272
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,7
2
3
4 5
5 5,6,7,8
6 3,3,6
7 2,4,5,7
8 1,2
9
Đầu Đuôi
1 0
8 1
7,8 2
0,1,6,6 3
7 4
4,5,7 5
5,6 6
1,5,7 7
5 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-12-2022
Giải tám 27
Giải bảy 599
Giải sáu 3216 0524 1115
Giải năm 7319
Giải bốn 27212 75699 20241 73127
03788 99750 15542
Giải ba 39863 72572
Giải nhì 08759
Giải nhất 10669
Đặc biệt 839597
Đầu Đuôi
0
1 2,5,6,9
2 4,7,7
3
4 1,2
5 0,9
6 3,9
7 2
8 8
9 7,9,9
Đầu Đuôi
5 0
4 1
1,4,7 2
6 3
2 4
1 5
1 6
2,2,9 7
8 8
1,5,6,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 551
Giải sáu 5479 4120 8441
Giải năm 6450
Giải bốn 55555 29033 33334 85701
24902 41658 77055
Giải ba 08909 83326
Giải nhì 74460
Giải nhất 88766
Đặc biệt 116008
Đầu Đuôi
0 1,2,8,9
1
2 0,6
3 3,4
4 1
5 0,1,5,5,8
6 0,6
7 3,9
8
9
Đầu Đuôi
2,5,6 0
0,4,5 1
0 2
3,7 3
3 4
5,5 5
2,6 6
7
0,5 8
0,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-12-2022
Giải tám 02
Giải bảy 762
Giải sáu 2405 7546 8899
Giải năm 7416
Giải bốn 54145 94456 04967 99223
06950 65409 53499
Giải ba 79608 77951
Giải nhì 46219
Giải nhất 45132
Đặc biệt 167251
Đầu Đuôi
0 2,5,8,9
1 6,9
2 3
3 2
4 5,6
5 0,1,1,6
6 2,7
7
8
9 9,9
Đầu Đuôi
5 0
5,5 1
0,3,6 2
2 3
4
0,4 5
1,4,5 6
6 7
0 8
0,1,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-12-2022
Giải tám 06
Giải bảy 530
Giải sáu 5755 6112 8797
Giải năm 6028
Giải bốn 87179 63500 64690 98861
25959 73170 64865
Giải ba 64614 91237
Giải nhì 58229
Giải nhất 60121
Đặc biệt 315809
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 2,4
2 1,8,9
3 0,7
4
5 5,9
6 1,5
7 0,9
8
9 0,7
Đầu Đuôi
0,3,7,9 0
2,6 1
1 2
3
1 4
5,6 5
0 6
3,9 7
2 8
0,2,5,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-11-2022
Giải tám 73
Giải bảy 655
Giải sáu 3089 1019 9155
Giải năm 7440
Giải bốn 57329 40276 40794 36720
02922 55306 51740
Giải ba 16068 60760
Giải nhì 35394
Giải nhất 79879
Đặc biệt 428887
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 0,2,9
3
4 0,0
5 5,5
6 0,8
7 3,6,9
8 7,9
9 4,4
Đầu Đuôi
2,4,4,6 0
1
2 2
7 3
9,9 4
5,5 5
0,7 6
8 7
6 8
1,2,7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-11-2022
Giải tám 32
Giải bảy 764
Giải sáu 3475 0617 3944
Giải năm 8341
Giải bốn 22623 43066 48370 86148
96738 58242 44399
Giải ba 41611 84934
Giải nhì 05938
Giải nhất 05532
Đặc biệt 708171
Đầu Đuôi
0
1 1,7
2 3
3 2,2,4,8,8
4 1,2,4,8
5
6 4,6
7 0,1,5
8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1,4,7 1
3,3,4 2
2 3
3,4,6 4
7 5
6 6
1 7
3,3,4 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-11-2022
Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 2668 2041 0756
Giải năm 0197
Giải bốn 84995 98573 11464 37066
79894 33352 15672
Giải ba 17561 68011
Giải nhì 40699
Giải nhất 45504
Đặc biệt 369775
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2
3 1
4 1
5 2,6
6 1,2,4,6,8
7 2,3,5
8
9 4,5,7,9
Đầu Đuôi
0
1,3,4,6 1
5,6,7 2
7 3
0,6,9 4
7,9 5
5,6 6
9 7
6 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-11-2022
Giải tám 64
Giải bảy 572
Giải sáu 4915 1257 9073
Giải năm 9310
Giải bốn 20320 94235 71971 97593
26678 06902 92679
Giải ba 16630 93889
Giải nhì 73356
Giải nhất 24933
Đặc biệt 169790
Đầu Đuôi
0 2
1 0,5
2 0
3 0,3,5
4
5 6,7
6 4
7 1,2,3,8,9
8 9
9 0,3
Đầu Đuôi
1,2,3,9 0
7 1
0,7 2
3,7,9 3
6 4
1,3 5
5 6
5 7
7 8
7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-10-2022
Giải tám 51
Giải bảy 083
Giải sáu 4713 1545 9088
Giải năm 4866
Giải bốn 86449 07705 74215 26728
88666 66328 61477
Giải ba 93050 26460
Giải nhì 07322
Giải nhất 14495
Đặc biệt 321375
Đầu Đuôi
0 5
1 3,5
2 2,8,8
3
4 5,9
5 0,1
6 0,6,6
7 5,7
8 3,8
9 5
Đầu Đuôi
5,6 0
5 1
2 2
1,8 3
4
0,1,4,7,9 5
6,6 6
7 7
2,2,8 8
4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 20-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 20-10-2022
Giải tám 27
Giải bảy 383
Giải sáu 2798 6517 9020
Giải năm 2070
Giải bốn 07698 94127 66070 27900
05633 28675 22168
Giải ba 37322 69833
Giải nhì 51366
Giải nhất 99686
Đặc biệt 639029
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 0,2,7,7,9
3 3,3
4
5
6 6,8
7 0,0,5
8 3,6
9 8,8
Đầu Đuôi
0,2,7,7 0
1
2 2
3,3,8 3
4
7 5
6,8 6
1,2,2 7
6,9,9 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-10-2022
Giải tám 05
Giải bảy 432
Giải sáu 9373 1888 1681
Giải năm 7555
Giải bốn 44188 54074 11453 46384
88177 27767 15606
Giải ba 34362 26613
Giải nhì 43681
Giải nhất 82369
Đặc biệt 798484
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3
2
3 2
4
5 3,5
6 2,7,9
7 3,4,7
8 1,1,4,4,8,8
9
Đầu Đuôi
0
8,8 1
3,6 2
1,5,7 3
7,8,8 4
0,5 5
0 6
6,7 7
8,8 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 06-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 06-10-2022
Giải tám 99
Giải bảy 960
Giải sáu 0644 1326 5305
Giải năm 3031
Giải bốn 93358 40731 66964 65922
73234 72768 77936
Giải ba 46909 99470
Giải nhì 38512
Giải nhất 79982
Đặc biệt 170966
Đầu Đuôi
0 5,9
1 2
2 2,6
3 1,1,4,6
4 4
5 8
6 0,4,6,8
7 0
8 2
9 9
Đầu Đuôi
6,7 0
3,3 1
1,2,8 2
3
3,4,6 4
0 5
2,3,6 6
7
5,6 8
0,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-09-2022
Giải tám 91
Giải bảy 229
Giải sáu 2687 9104 4577
Giải năm 8158
Giải bốn 51461 42997 77321 15134
86484 25978 74582
Giải ba 05131 77562
Giải nhì 00772
Giải nhất 49273
Đặc biệt 777677
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,9
3 1,4
4
5 8
6 1,2
7 2,3,7,7,8
8 2,4,7
9 1,7
Đầu Đuôi
0
2,3,6,9 1
6,7,8 2
7 3
0,3,8 4
5
6
7,7,8,9 7
5,7 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-09-2022
Giải tám 16
Giải bảy 860
Giải sáu 8134 4291 3920
Giải năm 7663
Giải bốn 65693 43307 42037 49748
09639 24339 09348
Giải ba 78675 28914
Giải nhì 06140
Giải nhất 05518
Đặc biệt 671066
Đầu Đuôi
0 7
1 4,6,8
2 0
3 4,7,9,9
4 0,8,8
5
6 0,3,6
7 5
8
9 1,3
Đầu Đuôi
2,4,6 0
9 1
2
6,9 3
1,3 4
7 5
1,6 6
0,3 7
1,4,4 8
3,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-09-2022
Giải tám 56
Giải bảy 045
Giải sáu 1267 6310 3489
Giải năm 2314
Giải bốn 44289 80227 08462 65289
43925 48863 60052
Giải ba 96883 84651
Giải nhì 13770
Giải nhất 68256
Đặc biệt 325861
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 5,7
3
4 5
5 1,2,6,6
6 1,2,3,7
7 0
8 3,9,9,9
9
Đầu Đuôi
1,7 0
5,6 1
5,6 2
6,8 3
1 4
2,4 5
5,5 6
2,6 7
8
8,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-09-2022
Giải tám 54
Giải bảy 694
Giải sáu 7717 5277 7384
Giải năm 3668
Giải bốn 35066 61155 54070 70488
33446 21136 34206
Giải ba 13855 34703
Giải nhì 45237
Giải nhất 20796
Đặc biệt 510576
Đầu Đuôi
0 3,6
1 7
2
3 6,7
4 6
5 4,5,5
6 6,8
7 0,6,7
8 4,8
9 4,6
Đầu Đuôi
7 0
1
2
0 3
5,8,9 4
5,5 5
0,3,4,6,7,9 6
1,3,7 7
6,8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-09-2022
Giải tám 59
Giải bảy 898
Giải sáu 4605 3626 2287
Giải năm 4018
Giải bốn 92728 35826 84738 79249
06539 65857 56742
Giải ba 89746 19847
Giải nhì 83040
Giải nhất 43363
Đặc biệt 078520
Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 0,6,6,8
3 8,9
4 0,2,6,7,9
5 7,9
6 3
7
8 7
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
1
4 2
6 3
4
0 5
2,2,4 6
4,5,8 7
1,2,3,9 8
3,4,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-08-2022
Giải tám 53
Giải bảy 762
Giải sáu 7192 6848 5836
Giải năm 2640
Giải bốn 09951 84751 01060 03907
07181 56664 02929
Giải ba 30134 40029
Giải nhì 06955
Giải nhất 44385
Đặc biệt 992119
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 9,9
3 4,6
4 0,8
5 1,1,3,5
6 0,2,4
7
8 1,5
9 2
Đầu Đuôi
4,6 0
5,5,8 1
6,9 2
5 3
3,6 4
5,8 5
3 6
0 7
4 8
1,2,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-08-2022
Giải tám 54
Giải bảy 190
Giải sáu 4514 9478 5236
Giải năm 1470
Giải bốn 73408 37985 94156 09692
20816 44908 50244
Giải ba 99482 49161
Giải nhì 27502
Giải nhất 73237
Đặc biệt 461392
Đầu Đuôi
0 2,8,8
1 4,6
2
3 6,7
4 4
5 4,6
6 1
7 0,8
8 2,5
9 0,2,2
Đầu Đuôi
7,9 0
6 1
0,8,9,9 2
3
1,4,5 4
8 5
1,3,5 6
3 7
0,0,7 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-08-2022
Giải tám 76
Giải bảy 366
Giải sáu 7335 6648 2784
Giải năm 6493
Giải bốn 27311 74130 75445 59274
64621 88095 55505
Giải ba 71564 08374
Giải nhì 41668
Giải nhất 16183
Đặc biệt 244044
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 1
3 0,5
4 4,5,8
5
6 4,6,8
7 4,4,6
8 3,4
9 3,5
Đầu Đuôi
3 0
1,2 1
2
8,9 3
4,6,7,7,8 4
0,3,4,9 5
6,7 6
7
4,6 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-08-2022
Giải tám 29
Giải bảy 871
Giải sáu 0954 9843 4116
Giải năm 6384
Giải bốn 03065 48888 72766 64891
07554 76790 26569
Giải ba 53555 23787
Giải nhì 05558
Giải nhất 88144
Đặc biệt 726237
Đầu Đuôi
0
1 6
2 9
3 7
4 3,4
5 4,4,5,8
6 5,6,9
7 1
8 4,7,8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
7,9 1
2
4 3
4,5,5,8 4
5,6 5
1,6 6
3,8 7
5,8 8
2,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-07-2022
Giải tám 51
Giải bảy 337
Giải sáu 2891 1871 7901
Giải năm 2270
Giải bốn 41354 93507 73003 05264
43163 24187 83083
Giải ba 11806 45102
Giải nhì 77233
Giải nhất 27620
Đặc biệt 715956
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6,7
1
2 0
3 3,7
4
5 1,4,6
6 3,4
7 0,1
8 3,7
9 1
Đầu Đuôi
2,7 0
0,5,7,9 1
0 2
0,3,6,8 3
5,6 4
5
0,5 6
0,3,8 7
8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-07-2022
Giải tám 74
Giải bảy 960
Giải sáu 9183 5932 0993
Giải năm 1645
Giải bốn 92422 42821 11666 57203
51873 17513 87325
Giải ba 70997 82346
Giải nhì 62461
Giải nhất 50129
Đặc biệt 563540
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 1,2,5,9
3 2
4 0,5,6
5
6 0,1,6
7 3,4
8 3
9 3,7
Đầu Đuôi
4,6 0
2,6 1
2,3 2
0,1,7,8,9 3
7 4
2,4 5
4,6 6
9 7
8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-07-2022
Giải tám 11
Giải bảy 607
Giải sáu 2693 0045 0415
Giải năm 1743
Giải bốn 51155 83468 06402 91202
81304 48442 00107
Giải ba 70239 22520
Giải nhì 80309
Giải nhất 02445
Đặc biệt 496218
Đầu Đuôi
0 2,2,4,7,7,9
1 1,5,8
2 0
3 9
4 2,3,5,5
5 5
6 8
7
8
9 3
Đầu Đuôi
2 0
1 1
0,0,4 2
4,9 3
0 4
1,4,4,5 5
6
0,0 7
1,6 8
0,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-07-2022
Giải tám 59
Giải bảy 802
Giải sáu 4171 0980 2607
Giải năm 8067
Giải bốn 47754 18057 02750 81105
97973 34619 55346
Giải ba 65166 35945
Giải nhì 13751
Giải nhất 38328
Đặc biệt 668234
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 9
2 8
3 4
4 5,6
5 0,1,4,7,9
6 6,7
7 1,3
8 0
9
Đầu Đuôi
5,8 0
5,7 1
0 2
7 3
3,5 4
0,4 5
4,6 6
0,5,6 7
2 8
1,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-06-2022
Giải tám 01
Giải bảy 252
Giải sáu 2103 1660 4527
Giải năm 9724
Giải bốn 10424 09931 64611 87297
85391 28334 96927
Giải ba 09517 87308
Giải nhì 49869
Giải nhất 06694
Đặc biệt 667576
Đầu Đuôi
0 1,3,8
1 1,7
2 4,4,7,7
3 1,4
4
5 2
6 0,9
7 6
8
9 1,4,7
Đầu Đuôi
6 0
0,1,3,9 1
5 2
0 3
2,2,3,9 4
5
7 6
1,2,2,9 7
0 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-06-2022
Giải tám 43
Giải bảy 329
Giải sáu 8313 3783 5376
Giải năm 4857
Giải bốn 65996 03114 37936 17108
27077 32843 28953
Giải ba 21910 53121
Giải nhì 82187
Giải nhất 59599
Đặc biệt 184161
Đầu Đuôi
0 8
1 0,3,4
2 1,9
3 6
4 3,3
5 3,7
6 1
7 6,7
8 3,7
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
2,6 1
2
1,4,4,5,8 3
1 4
5
3,7,9 6
5,7,8 7
0 8
2,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-06-2022
Giải tám 45
Giải bảy 890
Giải sáu 3189 5031 5226
Giải năm 9114
Giải bốn 91215 68495 48865 42042
57559 30054 04700
Giải ba 50290 08390
Giải nhì 51633
Giải nhất 51515
Đặc biệt 572986
Đầu Đuôi
0 0
1 4,5,5
2 6
3 1,3
4 2,5
5 4,9
6 5
7
8 6,9
9 0,0,0,5
Đầu Đuôi
0,9,9,9 0
3 1
4 2
3 3
1,5 4
1,1,4,6,9 5
2,8 6
7
8
5,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-06-2022
Giải tám 06
Giải bảy 158
Giải sáu 4451 7743 7619
Giải năm 6141
Giải bốn 44809 82463 74323 70948
27186 82683 79424
Giải ba 66522 72318
Giải nhì 96660
Giải nhất 66170
Đặc biệt 454443
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8,9
2 2,3,4
3
4 1,3,3,8
5 1,8
6 0,3
7 0
8 3,6
9
Đầu Đuôi
6,7 0
4,5 1
2 2
2,4,4,6,8 3
2 4
5
0,8 6
7
1,4,5 8
0,1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-06-2022
Giải tám 00
Giải bảy 703
Giải sáu 5432 8306 1755
Giải năm 7464
Giải bốn 51737 33884 38912 23985
08249 17856 39989
Giải ba 25957 58097
Giải nhì 12983
Giải nhất 95261
Đặc biệt 796166
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 2
2
3 2,7
4 9
5 5,6,7
6 1,4,6
7
8 3,4,5,9
9 7
Đầu Đuôi
0 0
6 1
1,3 2
0,8 3
6,8 4
5,8 5
0,5,6 6
3,5,9 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-05-2022
Giải tám 77
Giải bảy 339
Giải sáu 5924 1377 5878
Giải năm 7526
Giải bốn 31493 48275 49682 93197
05124 27749 06103
Giải ba 32476 95108
Giải nhì 97710
Giải nhất 95383
Đặc biệt 455147
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0
2 4,4,6
3 9
4 7,9
5
6
7 5,6,7,7,8
8 2,3
9 3,7
Đầu Đuôi
1 0
1
8 2
0,8,9 3
2,2 4
7 5
2,7 6
4,7,7,9 7
0,7 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-05-2022
Giải tám 67
Giải bảy 728
Giải sáu 2338 2573 2008
Giải năm 6727
Giải bốn 90791 64147 44114 68300
84020 57179 66617
Giải ba 34521 59272
Giải nhì 17313
Giải nhất 02469
Đặc biệt 509098
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,4,7
2 0,1,7,8
3 8
4 7
5
6 7,9
7 2,3,9
8
9 1,8
Đầu Đuôi
0,2 0
2,9 1
7 2
1,7 3
1 4
5
6
1,2,4,6 7
0,2,3,9 8
6,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-05-2022
Giải tám 28
Giải bảy 246
Giải sáu 9091 5938 4574
Giải năm 9516
Giải bốn 35580 96079 95038 27155
65133 06392 81845
Giải ba 02396 68298
Giải nhì 78005
Giải nhất 07191
Đặc biệt 123573
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 8
3 3,8,8
4 5,6
5 5
6
7 3,4,9
8 0
9 1,1,2,6,8
Đầu Đuôi
8 0
9,9 1
9 2
3,7 3
7 4
0,4,5 5
1,4,9 6
7
2,3,3,9 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-05-2022
Giải tám 77
Giải bảy 994
Giải sáu 6437 2132 3758
Giải năm 5897
Giải bốn 22809 07570 05683 50346
22363 88743 04362
Giải ba 45545 71016
Giải nhì 72421
Giải nhất 94243
Đặc biệt 921538
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 1
3 2,7,8
4 3,3,5,6
5 8
6 2,3
7 0,7
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
2 1
3,6 2
4,4,6,8 3
9 4
4 5
1,4 6
3,7,9 7
3,5 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-04-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-04-2022
Giải tám 72
Giải bảy 768
Giải sáu 6559 1023 6621
Giải năm 3297
Giải bốn 05186 63824 77952 13358
41664 68927 51661
Giải ba 88684 54165
Giải nhì 86234
Giải nhất 19286
Đặc biệt 218330
Đầu Đuôi
0
1
2 1,3,4,7
3 0,4
4
5 2,8,9
6 1,4,5,8
7 2
8 4,6,6
9 7
Đầu Đuôi
3 0
2,6 1
5,7 2
2 3
2,3,6,8 4
6 5
8,8 6
2,9 7
5,6 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-04-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-04-2022
Giải tám 14
Giải bảy 684
Giải sáu 4573 7489 7757
Giải năm 6404
Giải bốn 84911 01060 08992 59047
97888 79459 20818
Giải ba 30756 11620
Giải nhì 01458
Giải nhất 01125
Đặc biệt 401380
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4,8
2 0,5
3
4 7
5 6,7,8,9
6 0
7 3
8 0,4,8,9
9 2
Đầu Đuôi
2,6,8 0
1 1
9 2
7 3
0,1,8 4
2 5
5 6
4,5 7
1,5,8 8
5,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 31-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 31-03-2022
Giải tám 59
Giải bảy 108
Giải sáu 6073 8046 1348
Giải năm 3093
Giải bốn 69223 14251 31341 90251
25550 74945 77758
Giải ba 87680 35728
Giải nhì 87925
Giải nhất 85239
Đặc biệt 568290
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,5,8
3 9
4 1,5,6,8
5 0,1,1,8,9
6
7 3
8 0
9 0,3
Đầu Đuôi
5,8,9 0
4,5,5 1
2
2,7,9 3
4
2,4 5
4 6
7
0,2,4,5 8
3,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-03-2022
Giải tám 81
Giải bảy 405
Giải sáu 6062 9085 8282
Giải năm 5229
Giải bốn 97285 97481 05997 05138
82033 97097 39236
Giải ba 81563 71510
Giải nhì 67269
Giải nhất 23681
Đặc biệt 799269
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 9
3 3,6,8
4
5
6 2,3,9,9
7
8 1,1,1,2,5,5
9 7,7
Đầu Đuôi
1 0
8,8,8 1
6,8 2
3,6 3
4
0,8,8 5
3 6
9,9 7
3 8
2,6,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-03-2022
Giải tám 04
Giải bảy 577
Giải sáu 7080 1345 0619
Giải năm 7062
Giải bốn 43260 71745 05363 79185
75107 31575 91666
Giải ba 11291 53262
Giải nhì 65135
Giải nhất 04462
Đặc biệt 783020
Đầu Đuôi
0 4,7
1 9
2 0
3 5
4 5,5
5
6 0,2,2,2,3,6
7 5,7
8 0,5
9 1
Đầu Đuôi
2,6,8 0
9 1
6,6,6 2
6 3
0 4
3,4,4,7,8 5
6 6
0,7 7
8
1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-03-2022
Giải tám 44
Giải bảy 410
Giải sáu 2447 1941 9771
Giải năm 8298
Giải bốn 53234 23613 85406 91678
51178 91123 55455
Giải ba 64237 82703
Giải nhì 42299
Giải nhất 61507
Đặc biệt 904097
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 0,3
2 3
3 4,7
4 1,4,7
5 5
6
7 1,8,8
8
9 7,8,9
Đầu Đuôi
1 0
4,7 1
2
0,1,2 3
3,4 4
5 5
0 6
0,3,4,9 7
7,7,9 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-03-2022
Giải tám 67
Giải bảy 960
Giải sáu 2261 8858 1252
Giải năm 0476
Giải bốn 52900 83416 71009 93470
74974 23082 73714
Giải ba 77535 27245
Giải nhì 38204
Giải nhất 11291
Đặc biệt 813978
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 4,6
2
3 5
4 5
5 2,8
6 0,1,7
7 0,4,6,8
8 2
9 1
Đầu Đuôi
0,6,7 0
6,9 1
5,8 2
3
0,1,7 4
3,4 5
1,7 6
6 7
5,7 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-02-2022
Giải tám 24
Giải bảy 702
Giải sáu 5626 7737 3414
Giải năm 3686
Giải bốn 81416 09841 02326 27686
19129 00072 67301
Giải ba 60387 58314
Giải nhì 59209
Giải nhất 01060
Đặc biệt 570718
Đầu Đuôi
0 1,2,9
1 4,4,6,8
2 4,6,6,9
3 7
4 1
5
6 0
7 2
8 6,6,7
9
Đầu Đuôi
6 0
0,4 1
0,7 2
3
1,1,2 4
5
1,2,2,8,8 6
3,8 7
1 8
0,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-02-2022
Giải tám 56
Giải bảy 145
Giải sáu 2610 3866 2415
Giải năm 3030
Giải bốn 29146 05907 75822 68627
79006 87961 62259
Giải ba 18996 30440
Giải nhì 45197
Giải nhất 52778
Đặc biệt 078483
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,5
2 2,7
3 0
4 0,5,6
5 6,9
6 1,6
7 8
8 3
9 6,7
Đầu Đuôi
1,3,4 0
6 1
2 2
8 3
4
1,4 5
0,4,5,6,9 6
0,2,9 7
7 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-02-2022
Giải tám 10
Giải bảy 704
Giải sáu 1858 4757 8114
Giải năm 3641
Giải bốn 27486 26127 04895 17500
97681 11890 86179
Giải ba 53890 12749
Giải nhì 79604
Giải nhất 15820
Đặc biệt 946042
Đầu Đuôi
0 0,4,4
1 0,4
2 0,7
3
4 1,2,9
5 7,8
6
7 9
8 1,6
9 0,0,5
Đầu Đuôi
0,1,2,9,9 0
4,8 1
4 2
3
0,0,1 4
9 5
8 6
2,5 7
5 8
4,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-02-2022
Giải tám 42
Giải bảy 342
Giải sáu 4964 2554 5934
Giải năm 5776
Giải bốn 77428 39821 10698 43851
07039 00862 35975
Giải ba 84634 83401
Giải nhì 46125
Giải nhất 33613
Đặc biệt 595503
Đầu Đuôi
0 1,3
1 3
2 1,5,8
3 4,4,9
4 2,2
5 1,4
6 2,4
7 5,6
8
9 8
Đầu Đuôi
0
0,2,5 1
4,4,6 2
0,1 3
3,3,5,6 4
2,7 5
7 6
7
2,9 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-01-2022
Giải tám 70
Giải bảy 850
Giải sáu 8793 2750 6930
Giải năm 2006
Giải bốn 35087 09146 68288 41548
20769 28635 91659
Giải ba 04605 68175
Giải nhì 96023
Giải nhất 66199
Đặc biệt 898682
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 3
3 0,5
4 6,8
5 0,0,9
6 9
7 0,5
8 2,7,8
9 3,9
Đầu Đuôi
3,5,5,7 0
1
8 2
2,9 3
4
0,3,7 5
0,4 6
8 7
4,8 8
5,6,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 20-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 20-01-2022
Giải tám 83
Giải bảy 478
Giải sáu 5682 2998 4907
Giải năm 6371
Giải bốn 93315 11215 87185 95391
42378 93250 68662
Giải ba 33423 27541
Giải nhì 53258
Giải nhất 86640
Đặc biệt 264975
Đầu Đuôi
0 7
1 5,5
2 3
3
4 0,1
5 0,8
6 2
7 1,5,8,8
8 2,3,5
9 1,8
Đầu Đuôi
4,5 0
4,7,9 1
6,8 2
2,8 3
4
1,1,7,8 5
6
0 7
5,7,7,9 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-01-2022
Giải tám 74
Giải bảy 476
Giải sáu 4084 4986 1060
Giải năm 0823
Giải bốn 69618 84309 37137 70488
12558 11688 37038
Giải ba 36162 03604
Giải nhì 74986
Giải nhất 86576
Đặc biệt 728095
Đầu Đuôi
0 4,9
1 8
2 3
3 7,8
4
5 8
6 0,2
7 4,6,6
8 4,6,6,8,8
9 5
Đầu Đuôi
6 0
1
6 2
2 3
0,7,8 4
9 5
7,7,8,8 6
3 7
1,3,5,8,8 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 06-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 06-01-2022
Giải tám 21
Giải bảy 755
Giải sáu 4412 9734 6210
Giải năm 8658
Giải bốn 06614 48027 30834 24630
09569 58846 31755
Giải ba 19231 59891
Giải nhì 99508
Giải nhất 25108
Đặc biệt 536654
Đầu Đuôi
0 8,8
1 0,2,4
2 1,7
3 0,1,4,4
4 6
5 4,5,5,8
6 9
7
8
9 1
Đầu Đuôi
1,3 0
2,3,9 1
1 2
3
1,3,3,5 4
5,5 5
4 6
2 7
0,0,5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-12-2021
Giải tám 58
Giải bảy 103
Giải sáu 0213 2625 9770
Giải năm 7565
Giải bốn 21055 66000 20969 29844
29315 33952 35758
Giải ba 36955 47120
Giải nhì 11120
Giải nhất 19840
Đặc biệt 085554
Đầu Đuôi
0 0,3
1 3,5
2 0,0,5
3
4 0,4
5 2,4,5,5,8,8
6 5,9
7 0
8
9
Đầu Đuôi
0,2,2,4,7 0
1
5 2
0,1 3
4,5 4
1,2,5,5,6 5
6
7
5,5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-12-2021
Giải tám 03
Giải bảy 256
Giải sáu 0474 6528 4452
Giải năm 8334
Giải bốn 52342 35915 19552 84523
66074 46599 38665
Giải ba 71831 32164
Giải nhì 95401
Giải nhất 87320
Đặc biệt 743521
Đầu Đuôi
0 1,3
1 5
2 0,1,3,8
3 1,4
4 2
5 2,2,6
6 4,5
7 4,4
8
9 9
Đầu Đuôi
2 0
0,2,3 1
4,5,5 2
0,2 3
3,6,7,7 4
1,6 5
5 6
7
2 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-12-2021
Giải tám 52
Giải bảy 014
Giải sáu 1009 0307 4104
Giải năm 6905
Giải bốn 20191 75031 35888 79723
92689 86412 56990
Giải ba 69867 21984
Giải nhì 95006
Giải nhất 50741
Đặc biệt 723267
Đầu Đuôi
0 4,5,6,7,9
1 2,4
2 3
3 1
4 1
5 2
6 7,7
7
8 4,8,9
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
3,4,9 1
1,5 2
2 3
0,1,8 4
0 5
0 6
0,6,6 7
8 8
0,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-12-2021
Giải tám 67
Giải bảy 150
Giải sáu 4833 2117 0843
Giải năm 4707
Giải bốn 23202 01850 28251 73596
29348 09506 16487
Giải ba 00382 24302
Giải nhì 11830
Giải nhất 64617
Đặc biệt 512380
Đầu Đuôi
0 2,2,6,7
1 7,7
2
3 0,3
4 3,8
5 0,0,1
6 7
7
8 0,2,7
9 6
Đầu Đuôi
3,5,5,8 0
5 1
0,0,8 2
3,4 3
4
5
0,9 6
0,1,1,6,8 7
4 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-12-2021
Giải tám 63
Giải bảy 692
Giải sáu 1612 8036 6804
Giải năm 3716
Giải bốn 33017 47415 05905 46948
01104 99759 58920
Giải ba 47533 35437
Giải nhì 80091
Giải nhất 51862
Đặc biệt 243053
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 2,5,6,7
2 0
3 3,6,7
4 8
5 3,9
6 2,3
7
8
9 1,2
Đầu Đuôi
2 0
9 1
1,6,9 2
3,5,6 3
0,0 4
0,1 5
1,3 6
1,3 7
4 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-11-2021
Giải tám 78
Giải bảy 190
Giải sáu 1296 2560 6370
Giải năm 5583
Giải bốn 56736 11251 50607 57715
04739 10937 57663
Giải ba 96014 52914
Giải nhì 44990
Giải nhất 03014
Đặc biệt 602725
Đầu Đuôi
0 7
1 4,4,4,5
2 5
3 6,7,9
4
5 1
6 0,3
7 0,8
8 3
9 0,0,6
Đầu Đuôi
6,7,9,9 0
5 1
2
6,8 3
1,1,1 4
1,2 5
3,9 6
0,3 7
7 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-11-2021
Giải tám 08
Giải bảy 064
Giải sáu 0840 3896 9203
Giải năm 6298
Giải bốn 79149 13915 88049 22865
34923 03825 27962
Giải ba 59957 92388
Giải nhì 69295
Giải nhất 51597
Đặc biệt 914899
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5
2 3,5
3
4 0,9,9
5 7
6 2,4,5
7
8 8
9 5,6,7,8,9
Đầu Đuôi
4 0
1
6 2
0,2 3
6 4
1,2,6,9 5
9 6
5,9 7
0,8,9 8
4,4,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-11-2021
Giải tám 07
Giải bảy 150
Giải sáu 8963 0461 9937
Giải năm 5553
Giải bốn 96054 76427 81007 91227
80281 82950 66716
Giải ba 10827 95982
Giải nhì 09128
Giải nhất 94059
Đặc biệt 392172
Đầu Đuôi
0 7,7
1 6
2 7,7,7,8
3 7
4
5 0,0,3,4,9
6 1,3
7 2
8 1,2
9
Đầu Đuôi
5,5 0
6,8 1
7,8 2
5,6 3
5 4
5
1 6
0,0,2,2,2,3 7
2 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-11-2021
Giải tám 80
Giải bảy 552
Giải sáu 0903 8702 9852
Giải năm 2646
Giải bốn 18076 63207 49969 56073
59868 01325 35022
Giải ba 10784 06582
Giải nhì 62591
Giải nhất 12145
Đặc biệt 182850
Đầu Đuôi
0 2,3,7
1
2 2,5
3
4 5,6
5 0,2,2
6 8,9
7 3,6
8 0,2,4
9 1
Đầu Đuôi
5,8 0
9 1
0,2,5,5,8 2
0,7 3
8 4
2,4 5
4,7 6
0 7
6 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-10-2021
Giải tám 86
Giải bảy 071
Giải sáu 2819 5551 4264
Giải năm 8810
Giải bốn 92738 34597 14503 66239
93836 74933 30914
Giải ba 74986 63644
Giải nhì 41410
Giải nhất 85312
Đặc biệt 911210
Đầu Đuôi
0 3
1 0,0,0,2,4,9
2
3 3,6,8,9
4 4
5 1
6 4
7 1
8 6,6
9 7
Đầu Đuôi
1,1,1 0
5,7 1
1 2
0,3 3
1,4,6 4
5
3,8,8 6
9 7
3 8
1,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-10-2021
Giải tám 69
Giải bảy 044
Giải sáu 0477 6176 7809
Giải năm 6441
Giải bốn 13089 28992 30871 77351
53890 81536 41302
Giải ba 70836 29060
Giải nhì 67489
Giải nhất 06995
Đặc biệt 313016
Đầu Đuôi
0 2,9
1 6
2
3 6,6
4 1,4
5 1
6 0,9
7 1,6,7
8 9,9
9 0,2,5
Đầu Đuôi
6,9 0
4,5,7 1
0,9 2
3
4 4
9 5
1,3,3,7 6
7 7
8
0,6,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-10-2021
Giải tám 83
Giải bảy 246
Giải sáu 9650 8058 1033
Giải năm 2569
Giải bốn 11784 49765 96841 53887
47312 71351 61514
Giải ba 08622 79415
Giải nhì 69256
Giải nhất 03887
Đặc biệt 068684
Đầu Đuôi
0
1 2,4,5
2 2
3 3
4 1,6
5 0,1,6,8
6 5,9
7
8 3,4,4,7,7
9
Đầu Đuôi
5 0
4,5 1
1,2 2
3,8 3
1,8,8 4
1,6 5
4,5 6
8,8 7
5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-10-2021
Giải tám 67
Giải bảy 103
Giải sáu 9645 2723 0095
Giải năm 4775
Giải bốn 80679 06974 33347 28971
28989 74065 79135
Giải ba 83969 38505
Giải nhì 73210
Giải nhất 13841
Đặc biệt 951854
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0
2 3
3 5
4 1,5,7
5 4
6 5,7,9
7 1,4,5,9
8 9
9 5
Đầu Đuôi
1 0
4,7 1
2
0,2 3
5,7 4
0,3,4,6,7,9 5
6
4,6 7
8
6,7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-09-2021
Giải tám 04
Giải bảy 607
Giải sáu 2450 4245 5252
Giải năm 1406
Giải bốn 25247 41699 24099 11251
23028 27435 53254
Giải ba 67680 83064
Giải nhì 58721
Giải nhất 85638
Đặc biệt 571075
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1
2 1,8
3 5,8
4 5,7
5 0,1,2,4
6 4
7 5
8 0
9 9,9
Đầu Đuôi
5,8 0
2,5 1
5 2
3
0,5,6 4
3,4,7 5
0 6
0,4 7
2,3 8
9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-09-2021
Giải tám 40
Giải bảy 557
Giải sáu 8836 4899 2986
Giải năm 5835
Giải bốn 96792 60127 88910 21438
22214 05897 92731
Giải ba 81751 85029
Giải nhì 78394
Giải nhất 28145
Đặc biệt 667910
Đầu Đuôi
0
1 0,0,4
2 7,9
3 1,5,6,8
4 0,5
5 1,7
6
7
8 6
9 2,4,7,9
Đầu Đuôi
1,1,4 0
3,5 1
9 2
3
1,9 4
3,4 5
3,8 6
2,5,9 7
3 8
2,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-09-2021
Giải tám 50
Giải bảy 991
Giải sáu 1593 9689 7675
Giải năm 4621
Giải bốn 35543 11376 58765 94079
18041 20082 11242
Giải ba 09540 74217
Giải nhì 77489
Giải nhất 51659
Đặc biệt 845213
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 1
3
4 0,1,2,3
5 0,9
6 5
7 5,6,9
8 2,9,9
9 1,3
Đầu Đuôi
4,5 0
2,4,9 1
4,8 2
1,4,9 3
4
6,7 5
7 6
1 7
8
5,7,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-09-2021
Giải tám 69
Giải bảy 983
Giải sáu 3320 5492 3376
Giải năm 2244
Giải bốn 52891 69457 77434 77866
19703 95084 22978
Giải ba 23200 48253
Giải nhì 80826
Giải nhất 79951
Đặc biệt 620024
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 0,4,6
3 4
4 4
5 1,3,7
6 6,9
7 6,8
8 3,4
9 1,2
Đầu Đuôi
0,2 0
5,9 1
9 2
0,5,8 3
2,3,4,8 4
5
2,6,7 6
5 7
7 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-09-2021
Giải tám 81
Giải bảy 548
Giải sáu 3372 1314 5720
Giải năm 1644
Giải bốn 35627 81934 27782 88549
12526 73167 65320
Giải ba 37599 97439
Giải nhì 46282
Giải nhất 91820
Đặc biệt 493965
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,0,0,6,7
3 4,9
4 4,8,9
5
6 5,7
7 2
8 1,2,2
9 9
Đầu Đuôi
2,2,2 0
8 1
7,8,8 2
3
1,3,4 4
6 5
2 6
2,6 7
4 8
3,4,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-08-2021
Giải tám 28
Giải bảy 010
Giải sáu 7799 8198 2919
Giải năm 9493
Giải bốn 60527 75655 88700 14619
30937 85457 18052
Giải ba 92865 91992
Giải nhì 07358
Giải nhất 28757
Đặc biệt 946973
Đầu Đuôi
0 0
1 0,9,9
2 7,8
3 7
4
5 2,5,7,7,8
6 5
7 3
8
9 2,3,8,9
Đầu Đuôi
0,1 0
1
5,9 2
7,9 3
4
5,6 5
6
2,3,5,5 7
2,5,9 8
1,1,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-08-2021
Giải tám 28
Giải bảy 087
Giải sáu 3598 9918 0922
Giải năm 2407
Giải bốn 83129 02374 99853 68122
04274 63512 77125
Giải ba 89616 15401
Giải nhì 27953
Giải nhất 78194
Đặc biệt 543468
Đầu Đuôi
0 1,7
1 2,6,8
2 2,2,5,8,9
3
4
5 3,3
6 8
7 4,4
8 7
9 4,8
Đầu Đuôi
0
0 1
1,2,2 2
5,5 3
7,7,9 4
2 5
1 6
0,8 7
1,2,6,9 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-08-2021
Giải tám 35
Giải bảy 389
Giải sáu 4625 8127 9512
Giải năm 8141
Giải bốn 73405 93848 50782 28598
21589 40505 88529
Giải ba 84804 21791
Giải nhì 90307
Giải nhất 39690
Đặc biệt 799350
Đầu Đuôi
0 4,5,5,7
1 2
2 5,7,9
3 5
4 1,8
5 0
6
7
8 2,9,9
9 0,1,8
Đầu Đuôi
5,9 0
4,9 1
1,8 2
3
0 4
0,0,2,3 5
6
0,2 7
4,9 8
2,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-08-2021
Giải tám 51
Giải bảy 554
Giải sáu 2133 5358 2972
Giải năm 6222
Giải bốn 24701 85997 34531 77958
85123 06718 03869
Giải ba 30943 77404
Giải nhì 53125
Giải nhất 24758
Đặc biệt 257192
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8
2 2,3,5
3 1,3
4 3
5 1,4,8,8,8
6 9
7 2
8
9 2,7
Đầu Đuôi
0
0,3,5 1
2,7,9 2
2,3,4 3
0,5 4
2 5
6
9 7
1,5,5,5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-07-2021
Giải tám 42
Giải bảy 126
Giải sáu 4389 7168 8790
Giải năm 7006
Giải bốn 37567 15370 21066 88571
27866 24577 15020
Giải ba 95582 17778
Giải nhì 55958
Giải nhất 49852
Đặc biệt 427968
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,6
3
4 2
5 2,8
6 6,6,7,8,8
7 0,1,7,8
8 2,9
9 0
Đầu Đuôi
2,7,9 0
7 1
4,5,8 2
3
4
5
0,2,6,6 6
6,7 7
5,6,6,7 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-07-2021
Giải tám 53
Giải bảy 729
Giải sáu 0969 5129 6007
Giải năm 1114
Giải bốn 86903 45454 49576 85922
28676 75275 43992
Giải ba 72478 19784
Giải nhì 67078
Giải nhất 31770
Đặc biệt 455972
Đầu Đuôi
0 3,7
1 4
2 2,9,9
3
4
5 3,4
6 9
7 0,2,5,6,6,8,8
8 4
9 2
Đầu Đuôi
7 0
1
2,7,9 2
0,5 3
1,5,8 4
7 5
7,7 6
0 7
7,7 8
2,2,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-07-2021
Giải tám 48
Giải bảy 582
Giải sáu 6882 9461 8250
Giải năm 7259
Giải bốn 46406 47468 59406 79717
97305 82136 81746
Giải ba 14384 91780
Giải nhì 20959
Giải nhất 56831
Đặc biệt 035507
Đầu Đuôi
0 5,6,6,7
1 7
2
3 1,6
4 6,8
5 0,9,9
6 1,8
7
8 0,2,2,4
9
Đầu Đuôi
5,8 0
3,6 1
8,8 2
3
8 4
0 5
0,0,3,4 6
0,1 7
4,6 8
5,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-07-2021
Giải tám 80
Giải bảy 004
Giải sáu 0960 9524 1096
Giải năm 9110
Giải bốn 24460 16163 96376 02930
87721 85285 84544
Giải ba 56469 77038
Giải nhì 31065
Giải nhất 71323
Đặc biệt 943546
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 1,3,4
3 0,8
4 4,6
5
6 0,0,3,5,9
7 6
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
1,3,6,6,8 0
2 1
2
2,6 3
0,2,4 4
6,8 5
4,7,9 6
7
3 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-07-2021
Giải tám 98
Giải bảy 207
Giải sáu 4850 4823 5159
Giải năm 1511
Giải bốn 14616 37525 61588 26423
59450 07425 23215
Giải ba 16173 13773
Giải nhì 07826
Giải nhất 62720
Đặc biệt 488924
Đầu Đuôi
0 7
1 1,5,6
2 0,3,3,4,5,5,6
3
4
5 0,0,9
6
7 3,3
8 8
9 8
Đầu Đuôi
2,5,5 0
1 1
2
2,2,7,7 3
2 4
1,2,2 5
1,2 6
0 7
8,9 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-06-2021
Giải tám 18
Giải bảy 122
Giải sáu 8034 3833 5136
Giải năm 6023
Giải bốn 68743 26853 90306 16698
59228 88897 76535
Giải ba 09618 84409
G