Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-11-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-11-2023
Giải tám 50
Giải bảy 628
Giải sáu 0498 2498 4182
Giải năm 4196
Giải bốn 40542 90464 76758 07275
47235 47936 63672
Giải ba 92713 65037
Giải nhì 78898
Giải nhất 51531
Đặc biệt 815234
Đầu Đuôi
0
1 3
2 8
3 1,4,5,6,7
4 2
5 0,8
6 4
7 2,5
8 2
9 6,8,8,8
Đầu Đuôi
5 0
3 1
4,7,8 2
1 3
3,6 4
3,7 5
3,9 6
3 7
2,5,9,9,9 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-11-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-11-2023
Giải tám 73
Giải bảy 456
Giải sáu 7706 8806 6191
Giải năm 4323
Giải bốn 00227 10534 61495 82208
29906 69989 90967
Giải ba 71596 12498
Giải nhì 58878
Giải nhất 99453
Đặc biệt 274561
Đầu Đuôi
0 6,6,6,8
1
2 3,7
3 4
4
5 3,6
6 1,7
7 3,8
8 9
9 1,5,6,8
Đầu Đuôi
0
6,9 1
2
2,5,7 3
3 4
9 5
0,0,0,5,9 6
2,6 7
0,7,9 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-11-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-11-2023
Giải tám 71
Giải bảy 540
Giải sáu 1478 2611 7189
Giải năm 2679
Giải bốn 93887 15005 92911 48620
01787 36437 13173
Giải ba 49227 56672
Giải nhì 84057
Giải nhất 70068
Đặc biệt 296872
Đầu Đuôi
0 5
1 1,1
2 0,7
3 7
4 0
5 7
6 8
7 1,2,2,3,8,9
8 7,7,9
9
Đầu Đuôi
2,4 0
1,1,7 1
7,7 2
7 3
4
0 5
6
2,3,5,8,8 7
6,7 8
7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-11-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-11-2023
Giải tám 12
Giải bảy 415
Giải sáu 9967 7160 5779
Giải năm 0590
Giải bốn 05881 16773 17365 55296
62249 88615 66863
Giải ba 40291 62873
Giải nhì 32142
Giải nhất 92566
Đặc biệt 188544
Đầu Đuôi
0
1 2,5,5
2
3
4 2,4,9
5
6 0,3,5,6,7
7 3,3,9
8 1
9 0,1,6
Đầu Đuôi
6,9 0
8,9 1
1,4 2
6,7,7 3
4 4
1,1,6 5
6,9 6
6 7
8
4,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-10-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-10-2023
Giải tám 75
Giải bảy 295
Giải sáu 3434 1480 1552
Giải năm 5243
Giải bốn 94438 72178 51675 99894
68095 22585 72980
Giải ba 14664 70451
Giải nhì 98081
Giải nhất 97933
Đặc biệt 202034
Đầu Đuôi
0
1
2
3 3,4,4,8
4 3
5 1,2
6 4
7 5,5,8
8 0,0,1,5
9 4,5,5
Đầu Đuôi
8,8 0
5,8 1
5 2
3,4 3
3,3,6,9 4
7,7,8,9,9 5
6
7
3,7 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-10-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-10-2023
Giải tám 71
Giải bảy 711
Giải sáu 2651 2766 3140
Giải năm 9754
Giải bốn 24805 93292 24416 20975
47036 09958 05187
Giải ba 21196 62787
Giải nhì 30175
Giải nhất 34248
Đặc biệt 811076
Đầu Đuôi
0 5
1 1,6
2
3 6
4 0,8
5 1,4,8
6 6
7 1,5,5,6
8 7,7
9 2,6
Đầu Đuôi
4 0
1,5,7 1
9 2
3
5 4
0,7,7 5
1,3,6,7,9 6
8,8 7
4,5 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-10-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-10-2023
Giải tám 86
Giải bảy 413
Giải sáu 2038 2741 3849
Giải năm 7911
Giải bốn 17357 89159 64904 87084
71984 84057 75477
Giải ba 75065 55235
Giải nhì 75068
Giải nhất 93795
Đặc biệt 665621
Đầu Đuôi
0 4
1 1,3
2 1
3 5,8
4 1,9
5 7,7,9
6 5,8
7 7
8 4,4,6
9 5
Đầu Đuôi
0
1,2,4 1
2
1 3
0,8,8 4
3,6,9 5
8 6
5,5,7 7
3,6 8
4,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 07-10-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 07-10-2023
Giải tám 09
Giải bảy 818
Giải sáu 3069 6648 4081
Giải năm 8503
Giải bốn 24256 25472 23358 68450
79514 77363 56782
Giải ba 61480 53755
Giải nhì 43556
Giải nhất 13671
Đặc biệt 607121
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4,8
2 1
3
4 8
5 0,5,6,6,8
6 3,9
7 1,2
8 0,1,2
9
Đầu Đuôi
5,8 0
2,7,8 1
7,8 2
0,6 3
1 4
5 5
5,5 6
7
1,4,5 8
0,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-09-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-09-2023
Giải tám 26
Giải bảy 693
Giải sáu 4704 0293 3529
Giải năm 1171
Giải bốn 11956 41539 31018 18191
09602 04760 38636
Giải ba 12920 26543
Giải nhì 97562
Giải nhất 17334
Đặc biệt 724308
Đầu Đuôi
0 2,4,8
1 8
2 0,6,9
3 4,6,9
4 3
5 6
6 0,2
7 1
8
9 1,3,3
Đầu Đuôi
2,6 0
7,9 1
0,6 2
4,9,9 3
0,3 4
5
2,3,5 6
7
0,1 8
2,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-09-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-09-2023
Giải tám 75
Giải bảy 187
Giải sáu 0883 1231 0501
Giải năm 6434
Giải bốn 69293 73728 14196 11077
07474 64630 35797
Giải ba 44403 22063
Giải nhì 74395
Giải nhất 60481
Đặc biệt 310753
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 8
3 0,1,4
4
5 3
6 3
7 4,5,7
8 1,3,7
9 3,5,6,7
Đầu Đuôi
3 0
0,3,8 1
2
0,5,6,8,9 3
3,7 4
7,9 5
9 6
7,8,9 7
2 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-09-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-09-2023
Giải tám 16
Giải bảy 200
Giải sáu 4518 7801 1495
Giải năm 1539
Giải bốn 68126 02364 71580 38384
64167 18975 26707
Giải ba 97045 57814
Giải nhì 41987
Giải nhất 50382
Đặc biệt 284830
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 4,6,8
2 6
3 0,9
4 5
5
6 4,7
7 5
8 0,2,4,7
9 5
Đầu Đuôi
0,3,8 0
0 1
8 2
3
1,6,8 4
4,7,9 5
1,2 6
0,6,8 7
1 8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-09-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-09-2023
Giải tám 44
Giải bảy 309
Giải sáu 8112 6386 5812
Giải năm 4530
Giải bốn 90019 04240 69239 21379
34585 41281 30409
Giải ba 62323 28390
Giải nhì 63837
Giải nhất 67428
Đặc biệt 060511
Đầu Đuôi
0 9,9
1 1,2,2,9
2 3,8
3 0,7,9
4 0,4
5
6
7 9
8 1,5,6
9 0
Đầu Đuôi
3,4,9 0
1,8 1
1,1 2
2 3
4 4
8 5
8 6
3 7
2 8
0,0,1,3,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-09-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-09-2023
Giải tám 51
Giải bảy 854
Giải sáu 9131 8264 7820
Giải năm 8827
Giải bốn 62935 19267 62890 16947
56436 25043 73081
Giải ba 90127 34341
Giải nhì 08686
Giải nhất 51712
Đặc biệt 042652
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,7,7
3 1,5,6
4 1,3,7
5 1,2,4
6 4,7
7
8 1,6
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
3,4,5,8 1
1,5 2
4 3
5,6 4
3 5
3,8 6
2,2,4,6 7
8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-08-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-08-2023
Giải tám 45
Giải bảy 360
Giải sáu 4292 9852 9617
Giải năm 8878
Giải bốn 63026 99380 93962 00508
27926 98844 78292
Giải ba 20241 35896
Giải nhì 90026
Giải nhất 32126
Đặc biệt 150551
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 6,6,6,6
3
4 1,4,5
5 1,2
6 0,2
7 8
8 0
9 2,2,6
Đầu Đuôi
6,8 0
4,5 1
5,6,9,9 2
3
4 4
4 5
2,2,2,2,9 6
1 7
0,7 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-08-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-08-2023
Giải tám 50
Giải bảy 300
Giải sáu 7234 2530 4796
Giải năm 4122
Giải bốn 06331 32775 99809 96638
89584 89071 47200
Giải ba 88997 76827
Giải nhì 59271
Giải nhất 87700
Đặc biệt 798477
Đầu Đuôi
0 0,0,0,9
1
2 2,7
3 0,1,4,8
4
5 0
6
7 1,1,5,7
8 4
9 6,7
Đầu Đuôi
0,0,0,3,5 0
3,7,7 1
2 2
3
3,8 4
7 5
9 6
2,7,9 7
3 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-07-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-07-2023
Giải tám 72
Giải bảy 163
Giải sáu 2701 8357 8913
Giải năm 4493
Giải bốn 60687 82369 80509 04615
77289 37023 17339
Giải ba 20288 88587
Giải nhì 91545
Giải nhất 32153
Đặc biệt 520873
Đầu Đuôi
0 1,9
1 3,5
2 3
3 9
4 5
5 3,7
6 3,9
7 2,3
8 7,7,8,9
9 3
Đầu Đuôi
0
0 1
7 2
1,2,5,6,7,9 3
4
1,4 5
6
5,8,8 7
8 8
0,3,6,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-07-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-07-2023
Giải tám 46
Giải bảy 730
Giải sáu 7487 3278 0611
Giải năm 1427
Giải bốn 76907 12308 50585 60842
54439 51620 50007
Giải ba 71681 50447
Giải nhì 58252
Giải nhất 32863
Đặc biệt 645825
Đầu Đuôi
0 7,7,8
1 1
2 0,5,7
3 0,9
4 2,6,7
5 2
6 3
7 8
8 1,5,7
9
Đầu Đuôi
2,3 0
1,8 1
4,5 2
6 3
4
2,8 5
4 6
0,0,2,4,8 7
0,7 8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-07-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-07-2023
Giải tám 95
Giải bảy 540
Giải sáu 2502 4410 1795
Giải năm 0908
Giải bốn 10627 80432 25713 59718
73867 13900 09870
Giải ba 21677 30287
Giải nhì 05621
Giải nhất 71906
Đặc biệt 461667
Đầu Đuôi
0 0,2,6,8
1 0,3,8
2 1,7
3 2
4 0
5
6 7,7
7 0,7
8 7
9 5,5
Đầu Đuôi
0,1,4,7 0
2 1
0,3 2
1 3
4
9,9 5
0 6
2,6,6,7,8 7
0,1 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-07-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-07-2023
Giải tám 43
Giải bảy 990
Giải sáu 0823 3593 9363
Giải năm 2428
Giải bốn 35404 01674 18106 86178
04664 66362 27444
Giải ba 81540 94292
Giải nhì 15240
Giải nhất 37895
Đặc biệt 972105
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1
2 3,8
3
4 0,0,3,4
5
6 2,3,4
7 4,8
8
9 0,2,3,5
Đầu Đuôi
4,4,9 0
1
6,9 2
2,4,6,9 3
0,4,6,7 4
0,9 5
0 6
7
2,7 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-06-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-06-2023
Giải tám 71
Giải bảy 971
Giải sáu 9548 0968 9031
Giải năm 7839
Giải bốn 29473 06725 48022 44926
18525 36846 92466
Giải ba 35924 31814
Giải nhì 22394
Giải nhất 35250
Đặc biệt 315384
Đầu Đuôi
0
1 4
2 2,4,5,5,6
3 1,9
4 6,8
5 0
6 6,8
7 1,1,3
8 4
9 4
Đầu Đuôi
5 0
3,7,7 1
2 2
7 3
1,2,8,9 4
2,2 5
2,4,6 6
7
4,6 8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-06-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-06-2023
Giải tám 92
Giải bảy 150
Giải sáu 7747 4600 8754
Giải năm 3009
Giải bốn 41007 69829 48953 04601
42374 46298 52022
Giải ba 20305 63077
Giải nhì 26419
Giải nhất 60204
Đặc biệt 936881
Đầu Đuôi
0 0,1,4,5,7,9
1 9
2 2,9
3
4 7
5 0,3,4
6
7 4,7
8 1
9 2,8
Đầu Đuôi
0,5 0
0,8 1
2,9 2
5 3
0,5,7 4
0 5
6
0,4,7 7
9 8
0,1,2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-06-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-06-2023
Giải tám 49
Giải bảy 179
Giải sáu 3471 5283 2513
Giải năm 4259
Giải bốn 64342 76077 14648 20301
09444 38989 55090
Giải ba 38092 18697
Giải nhì 44647
Giải nhất 36181
Đặc biệt 119802
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2
3
4 2,4,7,8,9
5 9
6
7 1,7,9
8 1,3,9
9 0,2,7
Đầu Đuôi
9 0
0,7,8 1
0,4,9 2
1,8 3
4 4
5
6
4,7,9 7
4 8
4,5,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-06-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-06-2023
Giải tám 08
Giải bảy 617
Giải sáu 9578 3118 2941
Giải năm 2354
Giải bốn 63676 58243 22957 73936
73212 53298 16042
Giải ba 22542 77701
Giải nhì 55125
Giải nhất 45518
Đặc biệt 443635
Đầu Đuôi
0 1,8
1 2,7,8,8
2 5
3 5,6
4 1,2,2,3
5 4,7
6
7 6,8
8
9 8
Đầu Đuôi
0
0,4 1
1,4,4 2
4 3
5 4
2,3 5
3,7 6
1,5 7
0,1,1,7,9 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-05-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-05-2023
Giải tám 35
Giải bảy 763
Giải sáu 8741 8081 5381
Giải năm 9422
Giải bốn 95800 65365 15347 70311
42389 45228 55569
Giải ba 38138 31609
Giải nhì 95708
Giải nhất 11954
Đặc biệt 646084
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 1
2 2,8
3 5,8
4 1,7
5 4
6 3,5,9
7
8 1,1,4,9
9
Đầu Đuôi
0 0
1,4,8,8 1
2 2
6 3
5,8 4
3,6 5
6
4 7
0,2,3 8
0,6,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-05-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-05-2023
Giải tám 74
Giải bảy 713
Giải sáu 5576 7811 8493
Giải năm 2573
Giải bốn 17459 37338 45789 41810
64771 08293 31909
Giải ba 56167 31318
Giải nhì 22013
Giải nhất 38858
Đặc biệt 632279
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1,3,3,8
2
3 8
4
5 8,9
6 7
7 1,3,4,6,9
8 9
9 3,3
Đầu Đuôi
1 0
1,7 1
2
1,1,7,9,9 3
7 4
5
7 6
6 7
1,3,5 8
0,5,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-05-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-05-2023
Giải tám 19
Giải bảy 998
Giải sáu 0941 5293 1634
Giải năm 5305
Giải bốn 84897 62820 34370 56270
60062 08080 01849
Giải ba 38785 33230
Giải nhì 74780
Giải nhất 30487
Đặc biệt 767453
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 0
3 0,4
4 1,9
5 3
6 2
7 0,0
8 0,0,5,7
9 3,7,8
Đầu Đuôi
2,3,7,7,8,8 0
4 1
6 2
5,9 3
3 4
0,8 5
6
8,9 7
9 8
1,4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-05-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-05-2023
Giải tám 12
Giải bảy 645
Giải sáu 1494 7603 9137
Giải năm 0689
Giải bốn 71955 32807 55191 32520
91180 60052 08407
Giải ba 69223 94479
Giải nhì 56321
Giải nhất 89549
Đặc biệt 231333
Đầu Đuôi
0 3,7,7
1 2
2 0,1,3
3 3,7
4 5,9
5 2,5
6
7 9
8 0,9
9 1,4
Đầu Đuôi
2,8 0
2,9 1
1,5 2
0,2,3 3
9 4
4,5 5
6
0,0,3 7
8
4,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-04-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-04-2023
Giải tám 93
Giải bảy 667
Giải sáu 0850 7089 1823
Giải năm 5697
Giải bốn 27915 14058 72177 84301
07784 43233 86128
Giải ba 75885 86434
Giải nhì 67134
Giải nhất 26725
Đặc biệt 662940
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 3,5,8
3 3,4,4
4 0
5 0,8
6 7
7 7
8 4,5,9
9 3,7
Đầu Đuôi
4,5 0
0 1
2
2,3,9 3
3,3,8 4
1,2,8 5
6
6,7,9 7
2,5 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-04-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-04-2023
Giải tám 09
Giải bảy 870
Giải sáu 2225 8073 4777
Giải năm 5647
Giải bốn 36924 57165 81238 16620
65848 36202 43982
Giải ba 10728 64376
Giải nhì 13152
Giải nhất 73295
Đặc biệt 008923
Đầu Đuôi
0 2,9
1
2 0,3,4,5,8
3 8
4 7,8
5 2
6 5
7 0,3,6,7
8 2
9 5
Đầu Đuôi
2,7 0
1
0,5,8 2
2,7 3
2 4
2,6,9 5
7 6
4,7 7
2,3,4 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-04-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-04-2023
Giải tám 09
Giải bảy 371
Giải sáu 6023 9402 2904
Giải năm 9334
Giải bốn 72219 48425 54687 85708
81597 96244 45175
Giải ba 56233 07927
Giải nhì 38109
Giải nhất 99009
Đặc biệt 287428
Đầu Đuôi
0 2,4,8,9,9,9
1 9
2 3,5,7,8
3 3,4
4 4
5
6
7 1,5
8 7
9 7
Đầu Đuôi
0
7 1
0 2
2,3 3
0,3,4 4
2,7 5
6
2,8,9 7
0,2 8
0,0,0,1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-04-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-04-2023
Giải tám 01
Giải bảy 313
Giải sáu 0883 4887 9735
Giải năm 9408
Giải bốn 99541 14428 99678 99927
81809 38689 82919
Giải ba 76267 36018
Giải nhì 81233
Giải nhất 48714
Đặc biệt 610558
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 3,4,8,9
2 7,8
3 3,5
4 1
5 8
6 7
7 8
8 3,7,9
9
Đầu Đuôi
0
0,4 1
2
1,3,8 3
1 4
3 5
6
2,6,8 7
0,1,2,5,7 8
0,1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-04-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-04-2023
Giải tám 24
Giải bảy 105
Giải sáu 8477 9809 2804
Giải năm 2278
Giải bốn 12519 60214 10982 53389
80362 44070 44639
Giải ba 63145 22432
Giải nhì 62574
Giải nhất 12699
Đặc biệt 397062
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 4,9
2 4
3 2,9
4 5
5
6 2,2
7 0,4,7,8
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
3,6,6,8 2
3
0,1,2,7 4
0,4 5
6
7 7
7 8
0,1,3,8,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-03-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-03-2023
Giải tám 85
Giải bảy 317
Giải sáu 2643 7650 9142
Giải năm 9959
Giải bốn 80259 19826 31935 01785
02746 09800 05006
Giải ba 72314 83036
Giải nhì 45598
Giải nhất 84282
Đặc biệt 962996
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4,7
2 6
3 5,6
4 2,3,6
5 0,9,9
6
7
8 2,5,5
9 6,8
Đầu Đuôi
0,5 0
1
4,8 2
4 3
1 4
3,8,8 5
0,2,3,4,9 6
1 7
9 8
5,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-03-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-03-2023
Giải tám 75
Giải bảy 150
Giải sáu 9152 3608 6893
Giải năm 3874
Giải bốn 00790 91049 92627 83361
55204 94417 38848
Giải ba 98956 01788
Giải nhì 12025
Giải nhất 35360
Đặc biệt 767316
Đầu Đuôi
0 4,8
1 6,7
2 5,7
3
4 8,9
5 0,2,6
6 0,1
7 4,5
8 8
9 0,3
Đầu Đuôi
5,6,9 0
6 1
5 2
9 3
0,7 4
2,7 5
1,5 6
1,2 7
0,4,8 8
4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-03-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-03-2023
Giải tám 63
Giải bảy 792
Giải sáu 1444 8613 9351
Giải năm 0585
Giải bốn 18601 51838 31379 18068
08037 96456 85296
Giải ba 66693 85861
Giải nhì 86299
Giải nhất 35758
Đặc biệt 987289
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2
3 7,8
4 4
5 1,6,8
6 1,3,8
7 9
8 5,9
9 2,3,6,9
Đầu Đuôi
0
0,5,6 1
9 2
1,6,9 3
4 4
8 5
5,9 6
3 7
3,5,6 8
7,8,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-03-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-03-2023
Giải tám 56
Giải bảy 985
Giải sáu 8395 6270 3318
Giải năm 3728
Giải bốn 78474 92395 24313 91863
36301 25440 57071
Giải ba 24314 61106
Giải nhì 47331
Giải nhất 71852
Đặc biệt 902168
Đầu Đuôi
0 1,6
1 3,4,8
2 8
3 1
4 0
5 2,6
6 3,8
7 0,1,4
8 5
9 5,5
Đầu Đuôi
4,7 0
0,3,7 1
5 2
1,6 3
1,7 4
8,9,9 5
0,5 6
7
1,2,6 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-02-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-02-2023
Giải tám 49
Giải bảy 614
Giải sáu 4345 3760 8502
Giải năm 8907
Giải bốn 70055 09146 69962 33787
67505 18904 05087
Giải ba 72268 92375
Giải nhì 99563
Giải nhất 58607
Đặc biệt 235566
Đầu Đuôi
0 2,4,5,7,7
1 4
2
3
4 5,6,9
5 5
6 0,2,3,6,8
7 5
8 7,7
9
Đầu Đuôi
6 0
1
0,6 2
6 3
0,1 4
0,4,5,7 5
4,6 6
0,0,8,8 7
6 8
4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-02-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-02-2023
Giải tám 84
Giải bảy 623
Giải sáu 1911 4977 4392
Giải năm 9077
Giải bốn 01383 63208 72141 19857
07190 55810 13144
Giải ba 18312 56346
Giải nhì 76850
Giải nhất 78767
Đặc biệt 445802
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,1,2
2 3
3
4 1,4,6
5 0,7
6 7
7 7,7
8 3,4
9 0,2
Đầu Đuôi
1,5,9 0
1,4 1
0,1,9 2
2,8 3
4,8 4
5
4 6
5,6,7,7 7
0 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-02-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-02-2023
Giải tám 26
Giải bảy 667
Giải sáu 8785 2656 6557
Giải năm 5504
Giải bốn 38678 96438 25165 12145
37669 15744 77598
Giải ba 30578 42522
Giải nhì 64694
Giải nhất 76576
Đặc biệt 593769
Đầu Đuôi
0 4
1
2 2,6
3 8
4 4,5
5 6,7
6 5,7,9,9
7 6,8,8
8 5
9 4,8
Đầu Đuôi
0
1
2 2
3
0,4,9 4
4,6,8 5
2,5,7 6
5,6 7
3,7,7,9 8
6,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-02-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-02-2023
Giải tám 21
Giải bảy 634
Giải sáu 8813 4585 3252
Giải năm 9442
Giải bốn 74614 52123 98448 75930
45524 42848 38686
Giải ba 81488 01536
Giải nhì 05204
Giải nhất 79727
Đặc biệt 127946
Đầu Đuôi
0 4
1 3,4
2 1,3,4,7
3 0,4,6
4 2,6,8,8
5 2
6
7
8 5,6,8
9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
4,5 2
1,2 3
0,1,2,3 4
8 5
3,4,8 6
2 7
4,4,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-01-2023
Giải tám 76
Giải bảy 545
Giải sáu 5712 6211 1880
Giải năm 8120
Giải bốn 80986 16707 10188 41817
34186 06738 90700
Giải ba 48771 16461
Giải nhì 32823
Giải nhất 88376
Đặc biệt 415615
Đầu Đuôi
0 0,7
1 1,2,5,7
2 0,3
3 8
4 5
5
6 1
7 1,6,6
8 0,6,6,8
9
Đầu Đuôi
0,2,8 0
1,6,7 1
1 2
2 3
4
1,4 5
7,7,8,8 6
0,1 7
3,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-01-2023
Giải tám 78
Giải bảy 504
Giải sáu 7886 3990 3227
Giải năm 0165
Giải bốn 33783 83271 16852 38026
48883 87275 89158
Giải ba 46753 49698
Giải nhì 46729
Giải nhất 71403
Đặc biệt 264606
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1
2 6,7,9
3
4
5 2,3,8
6 5
7 1,5,8
8 3,3,6
9 0,8
Đầu Đuôi
9 0
7 1
5 2
0,5,8,8 3
0 4
6,7 5
0,2,8 6
2 7
5,7,9 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-01-2023
Giải tám 26
Giải bảy 622
Giải sáu 0688 8957 5245
Giải năm 5778
Giải bốn 76618 22119 12121 26824
92042 33189 50076
Giải ba 06897 37701
Giải nhì 33955
Giải nhất 85638
Đặc biệt 955137
Đầu Đuôi
0 1
1 8,9
2 1,2,4,6
3 7,8
4 2,5
5 5,7
6
7 6,8
8 8,9
9 7
Đầu Đuôi
0
0,2 1
2,4 2
3
2 4
4,5 5
2,7 6
3,5,9 7
1,3,7,8 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 07-01-2023
Giải tám 31
Giải bảy 478
Giải sáu 4788 0283 3719
Giải năm 1961
Giải bốn 31534 01983 52336 63771
42126 26856 03411
Giải ba 02430 49268
Giải nhì 48511
Giải nhất 88034
Đặc biệt 817869
Đầu Đuôi
0
1 1,1,9
2 6
3 0,1,4,4,6
4
5 6
6 1,8,9
7 1,8
8 3,3,8
9
Đầu Đuôi
3 0
1,1,3,6,7 1
2
8,8 3
3,3 4
5
2,3,5 6
7
6,7,8 8
1,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 31-12-2022
Giải tám 79
Giải bảy 076
Giải sáu 3470 0128 6919
Giải năm 3016
Giải bốn 78029 96016 48071 69799
91875 10905 87918
Giải ba 79069 41158
Giải nhì 41164
Giải nhất 10646
Đặc biệt 391419
Đầu Đuôi
0 5
1 6,6,8,9,9
2 8,9
3
4 6
5 8
6 4,9
7 0,1,5,6,9
8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
7 1
2
3
6 4
0,7 5
1,1,4,7 6
7
1,2,5 8
1,1,2,6,7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-12-2022
Giải tám 11
Giải bảy 293
Giải sáu 7828 0185 2530
Giải năm 8164
Giải bốn 20567 30058 81406 53575
71204 23520 16349
Giải ba 52578 69719
Giải nhì 05907
Giải nhất 27896
Đặc biệt 848578
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 1,9
2 0,8
3 0
4 9
5 8
6 4,7
7 5,8,8
8 5
9 3,6
Đầu Đuôi
2,3 0
1 1
2
9 3
0,6 4
7,8 5
0,9 6
0,6 7
2,5,7,7 8
1,4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 671
Giải sáu 2326 5338 4815
Giải năm 0946
Giải bốn 94955 88753 49699 30012
20744 47805 00378
Giải ba 73354 12936
Giải nhì 38416
Giải nhất 89055
Đặc biệt 757156
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5,6
2 6
3 6,8
4 4,6
5 3,4,5,5,6
6
7 1,3,8
8
9 9
Đầu Đuôi
0
7 1
1 2
5,7 3
4,5 4
0,1,5,5 5
1,2,3,4,5 6
7
3,7 8
9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-12-2022
Giải tám 46
Giải bảy 937
Giải sáu 3747 3967 3483
Giải năm 0901
Giải bốn 75494 00743 38003 86468
69736 60660 78441
Giải ba 49124 55359
Giải nhì 54469
Giải nhất 19782
Đặc biệt 925557
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 4
3 6,7
4 1,3,6,7
5 7,9
6 0,7,8,9
7
8 2,3
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0,4 1
8 2
0,4,8 3
2,9 4
5
3,4 6
3,4,5,6 7
6 8
5,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-12-2022
Giải tám 55
Giải bảy 749
Giải sáu 5940 2228 3780
Giải năm 3957
Giải bốn 88675 84396 71270 69012
60938 32300 68015
Giải ba 19221 60895
Giải nhì 64244
Giải nhất 60107
Đặc biệt 119454
Đầu Đuôi
0 0,7
1 2,5
2 1,8
3 8
4 0,4,9
5 4,5,7
6
7 0,5
8 0
9 5,6
Đầu Đuôi
0,4,7,8 0
2 1
1 2
3
4,5 4
1,5,7,9 5
9 6
0,5 7
2,3 8
4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-11-2022
Giải tám 83
Giải bảy 756
Giải sáu 3281 0376 2550
Giải năm 9002
Giải bốn 47472 84181 04682 26771
27154 17496 20836
Giải ba 54130 69469
Giải nhì 62738
Giải nhất 28874
Đặc biệt 343497
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 0,6,8
4
5 0,4,6
6 9
7 1,2,4,6
8 1,1,2,3
9 6,7
Đầu Đuôi
3,5 0
7,8,8 1
0,7,8 2
8 3
5,7 4
5
3,5,7,9 6
9 7
3 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-11-2022
Giải tám 45
Giải bảy 188
Giải sáu 3699 7085 8123
Giải năm 2922
Giải bốn 21492 60453 88017 46927
62439 02631 36809
Giải ba 28619 47366
Giải nhì 09291
Giải nhất 80781
Đặc biệt 513265
Đầu Đuôi
0 9
1 7,9
2 2,3,7
3 1,9
4 5
5 3
6 5,6
7
8 1,5,8
9 1,2,9
Đầu Đuôi
0
3,8,9 1
2,9 2
2,5 3
4
4,6,8 5
6 6
1,2 7
8 8
0,1,3,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-11-2022
Giải tám 10
Giải bảy 952
Giải sáu 6660 9757 9257
Giải năm 3488
Giải bốn 68938 74011 20985 68953
89546 37743 01660
Giải ba 14771 29772
Giải nhì 37512
Giải nhất 44206
Đặc biệt 425383
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,2
2
3 8
4 3,6
5 2,3,7,7
6 0,0
7 1,2
8 3,5,8
9
Đầu Đuôi
1,6,6 0
1,7 1
1,5,7 2
4,5,8 3
4
8 5
0,4 6
5,5 7
3,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-11-2022
Giải tám 10
Giải bảy 662
Giải sáu 4082 9464 3061
Giải năm 7334
Giải bốn 63410 24989 94102 79338
21453 79215 82811
Giải ba 48401 93071
Giải nhì 96133
Giải nhất 13977
Đặc biệt 039799
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,0,1,5
2
3 3,4,8
4
5 3
6 1,2,4
7 1,7
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
1,1 0
0,1,6,7 1
0,6,8 2
3,5 3
3,6 4
1 5
6
7 7
3 8
8,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-10-2022
Giải tám 84
Giải bảy 911
Giải sáu 1733 3303 2949
Giải năm 9389
Giải bốn 98764 50691 01374 36441
31514 02790 24966
Giải ba 35756 17242
Giải nhì 43904
Giải nhất 62304
Đặc biệt 176117
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1 1,4,7
2
3 3
4 1,2,9
5 6
6 4,6
7 4
8 4,9
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
1,4,9 1
4 2
0,3 3
0,0,1,6,7,8 4
5
5,6 6
1 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-10-2022
Giải tám 22
Giải bảy 857
Giải sáu 3388 1672 4873
Giải năm 7147
Giải bốn 44829 01672 51821 10352
13939 17579 04644
Giải ba 19579 27348
Giải nhì 43231
Giải nhất 76888
Đặc biệt 432888
Đầu Đuôi
0
1
2 1,2,9
3 1,9
4 4,7,8
5 2,7
6
7 2,2,3,9,9
8 8,8,8
9
Đầu Đuôi
0
2,3 1
2,5,7,7 2
7 3
4 4
5
6
4,5 7
4,8,8,8 8
2,3,7,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-10-2022
Giải tám 02
Giải bảy 425
Giải sáu 9775 6915 1361
Giải năm 8228
Giải bốn 55774 32346 07981 73525
40062 21758 48868
Giải ba 53706 42040
Giải nhì 28613
Giải nhất 55020
Đặc biệt 632109
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 3,5
2 0,5,5,8
3
4 0,6
5 8
6 1,2,8
7 4,5
8 1
9
Đầu Đuôi
2,4 0
6,8 1
0,6 2
1 3
7 4
1,2,2,7 5
0,4 6
7
2,5,6 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 921
Giải sáu 2212 5366 7727
Giải năm 6317
Giải bốn 23313 08272 47426 84879
25773 98900 46915
Giải ba 16026 59941
Giải nhì 43404
Giải nhất 15634
Đặc biệt 353473
Đầu Đuôi
0 0,4
1 2,3,5,7
2 1,6,6,7
3 4
4 1
5 9
6 6
7 2,3,3,9
8
9
Đầu Đuôi
0 0
2,4 1
1,7 2
1,7,7 3
0,3 4
1 5
2,2,6 6
1,2 7
8
5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-10-2022
Giải tám 86
Giải bảy 450
Giải sáu 8273 8936 0318
Giải năm 3832
Giải bốn 06821 95278 51253 15560
96405 58795 88598
Giải ba 91459 66515
Giải nhì 11871
Giải nhất 79239
Đặc biệt 800622
Đầu Đuôi
0 5
1 5,8
2 1,2
3 2,6,9
4
5 0,3,9
6 0
7 1,3,8
8 6
9 5,8
Đầu Đuôi
5,6 0
2,7 1
2,3 2
5,7 3
4
0,1,9 5
3,8 6
7
1,7,9 8
3,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-09-2022
Giải tám 72
Giải bảy 931
Giải sáu 9232 4522 2569
Giải năm 9182
Giải bốn 38675 63680 29736 32593
95234 77454 49851
Giải ba 86305 03196
Giải nhì 00167
Giải nhất 63195
Đặc biệt 809574
Đầu Đuôi
0 5
1
2 2
3 1,2,4,6
4
5 1,4
6 7,9
7 2,4,5
8 0,2
9 3,5,6
Đầu Đuôi
8 0
3,5 1
2,3,7,8 2
9 3
3,5,7 4
0,7,9 5
3,9 6
6 7
8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-09-2022
Giải tám 53
Giải bảy 456
Giải sáu 7469 3414 2581
Giải năm 6838
Giải bốn 22573 68344 63939 99417
15979 55910 79604
Giải ba 77064 03488
Giải nhì 90092
Giải nhất 86405
Đặc biệt 800859
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0,4,7
2
3 8,9
4 4
5 3,6,9
6 4,9
7 3,9
8 1,8
9 2
Đầu Đuôi
1 0
8 1
9 2
5,7 3
0,1,4,6 4
0 5
5 6
1 7
3,8 8
3,5,6,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-09-2022
Giải tám 55
Giải bảy 893
Giải sáu 0674 9215 5517
Giải năm 5515
Giải bốn 41344 89608 48238 52398
11735 14516 60722
Giải ba 64400 69669
Giải nhì 10227
Giải nhất 73682
Đặc biệt 907600
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 5,5,6,7
2 2,7
3 5,8
4 4
5 5
6 9
7 4
8 2
9 3,8
Đầu Đuôi
0,0 0
1
2,8 2
9 3
4,7 4
1,1,3,5 5
1 6
1,2 7
0,3,9 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-09-2022
Giải tám 86
Giải bảy 919
Giải sáu 5986 1488 9217
Giải năm 0359
Giải bốn 61872 35286 12035 68479
42163 96761 69337
Giải ba 30356 06404
Giải nhì 81223
Giải nhất 55046
Đặc biệt 327857
Đầu Đuôi
0 4
1 7,9
2 3
3 5,7
4 6
5 6,7,9
6 1,3
7 2,9
8 6,6,6,8
9
Đầu Đuôi
0
6 1
7 2
2,6 3
0 4
3 5
4,5,8,8,8 6
1,3,5 7
8 8
1,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-08-2022
Giải tám 22
Giải bảy 119
Giải sáu 4824 8946 7053
Giải năm 5530
Giải bốn 27919 37669 62409 39315
24251 61736 34288
Giải ba 23704 19538
Giải nhì 56424
Giải nhất 11420
Đặc biệt 227548
Đầu Đuôi
0 4,9
1 5,9,9
2 0,2,4,4
3 0,6,8
4 6,8
5 1,3
6 9
7
8 8
9
Đầu Đuôi
2,3 0
5 1
2 2
5 3
0,2,2 4
1 5
3,4 6
7
3,4,8 8
0,1,1,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-08-2022
Giải tám 47
Giải bảy 756
Giải sáu 3847 5157 8985
Giải năm 4747
Giải bốn 13435 76467 48703 54510
87974 77732 09980
Giải ba 04706 31362
Giải nhì 49001
Giải nhất 81174
Đặc biệt 130019
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 0,9
2
3 2,5
4 7,7,7
5 6,7
6 2,7
7 4,4
8 0,5
9
Đầu Đuôi
1,8 0
0 1
3,6 2
0 3
7,7 4
3,8 5
0,5 6
4,4,4,5,6 7
8
1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-08-2022
Giải tám 29
Giải bảy 833
Giải sáu 2672 4021 3211
Giải năm 5349
Giải bốn 67529 92089 93249 78482
87931 97542 54350
Giải ba 99179 58981
Giải nhì 37836
Giải nhất 20804
Đặc biệt 714939
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 1,9,9
3 1,3,6,9
4 2,9,9
5 0
6
7 2,9
8 1,2,9
9
Đầu Đuôi
5 0
1,2,3,8 1
4,7,8 2
3 3
0 4
5
3 6
7
8
2,2,3,4,4,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-08-2022
Giải tám 08
Giải bảy 463
Giải sáu 9244 0971 0657
Giải năm 6723
Giải bốn 44386 29793 83201 36483
28446 35069 44078
Giải ba 90659 14717
Giải nhì 90185
Giải nhất 90412
Đặc biệt 509325
Đầu Đuôi
0 1,8
1 2,7
2 3,5
3
4 4,6
5 7,9
6 3,9
7 1,8
8 3,5,6
9 3
Đầu Đuôi
0
0,7 1
1 2
2,6,8,9 3
4 4
2,8 5
4,8 6
1,5 7
0,7 8
5,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-07-2022
Giải tám 82
Giải bảy 490
Giải sáu 6457 4270 7594
Giải năm 1890
Giải bốn 36537 79142 82667 61929
11885 90757 70584
Giải ba 95569 80906
Giải nhì 83002
Giải nhất 00446
Đặc biệt 274919
Đầu Đuôi
0 2,6
1 9
2 9
3 7
4 2,6
5 7,7
6 7,9
7 0
8 2,4,5
9 0,0,4
Đầu Đuôi
7,9,9 0
1
0,4,8 2
3
8,9 4
8 5
0,4 6
3,5,5,6 7
8
1,2,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-07-2022
Giải tám 90
Giải bảy 659
Giải sáu 8190 7656 8836
Giải năm 5038
Giải bốn 13794 35165 42833 92959
82827 36853 79762
Giải ba 06614 38016
Giải nhì 53856
Giải nhất 20167
Đặc biệt 870019
Đầu Đuôi
0
1 4,6,9
2 7
3 3,6,8
4
5 3,6,6,9,9
6 2,5,7
7
8
9 0,0,4
Đầu Đuôi
9,9 0
1
6 2
3,5 3
1,9 4
6 5
1,3,5,5 6
2,6 7
3 8
1,5,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-07-2022
Giải tám 16
Giải bảy 638
Giải sáu 4748 8622 3103
Giải năm 6289
Giải bốn 89419 71558 04080 72110
70727 86811 71847
Giải ba 17735 13282
Giải nhì 85567
Giải nhất 13776
Đặc biệt 156940
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1,6,9
2 2,7
3 5,8
4 0,7,8
5 8
6 7
7 6
8 0,2,9
9
Đầu Đuôi
1,4,8 0
1 1
2,8 2
0 3
4
3 5
1,7 6
2,4,6 7
3,4,5 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-07-2022
Giải tám 77
Giải bảy 390
Giải sáu 5520 4293 0925
Giải năm 9347
Giải bốn 40169 04686 92158 91098
93772 85831 32101
Giải ba 76072 29660
Giải nhì 52323
Giải nhất 46240
Đặc biệt 440674
Đầu Đuôi
0 1
1
2 0,3,5
3 1
4 0,7
5 8
6 0,9
7 2,2,4,7
8 6
9 0,3,8
Đầu Đuôi
2,4,6,9 0
0,3 1
7,7 2
2,9 3
7 4
2 5
8 6
4,7 7
5,9 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-07-2022
Giải tám 05
Giải bảy 738
Giải sáu 8574 3271 2691
Giải năm 9483
Giải bốn 36826 68781 84098 43538
00759 42426 91967
Giải ba 37958 56813
Giải nhì 90310
Giải nhất 42738
Đặc biệt 592283
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3
2 6,6
3 8,8,8
4
5 8,9
6 7
7 1,4
8 1,3,3
9 1,8
Đầu Đuôi
1 0
7,8,9 1
2
1,8,8 3
7 4
0 5
2,2 6
6 7
3,3,3,5,9 8
5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-06-2022
Giải tám 00
Giải bảy 725
Giải sáu 2880 6619 2078
Giải năm 4319
Giải bốn 24140 99747 04898 31257
56467 95169 72643
Giải ba 37821 19302
Giải nhì 73587
Giải nhất 49421
Đặc biệt 149036
Đầu Đuôi
0 0,2
1 9,9
2 1,1,5
3 6
4 0,3,7
5 7
6 7,9
7 8
8 0,7
9 8
Đầu Đuôi
0,4,8 0
2,2 1
0 2
4 3
4
2 5
3 6
4,5,6,8 7
7,9 8
1,1,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-06-2022
Giải tám 36
Giải bảy 550
Giải sáu 9378 5866 4564
Giải năm 0514
Giải bốn 48774 46843 55725 80270
27190 37207 82634
Giải ba 35709 69456
Giải nhì 69928
Giải nhất 55881
Đặc biệt 571001
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 4
2 5,8
3 4,6
4 3
5 0,6
6 4,6
7 0,4,8
8 1
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
0,8 1
2
4 3
1,3,6,7 4
2 5
3,5,6 6
0 7
2,7 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-06-2022
Giải tám 71
Giải bảy 983
Giải sáu 1847 7687 3791
Giải năm 1467
Giải bốn 16569 53194 24016 42630
12639 48212 33839
Giải ba 48995 55033
Giải nhì 61652
Giải nhất 69974
Đặc biệt 429240
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2
3 0,3,9,9
4 0,7
5 2
6 7,9
7 1,4
8 3,7
9 1,4,5
Đầu Đuôi
3,4 0
7,9 1
1,5 2
3,8 3
7,9 4
9 5
1 6
4,6,8 7
8
3,3,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-06-2022
Giải tám 97
Giải bảy 820
Giải sáu 7479 2066 4101
Giải năm 1923
Giải bốn 92891 49045 93649 08528
74002 34873 87926
Giải ba 23353 38020
Giải nhì 55020
Giải nhất 16312
Đặc biệt 998806
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 2
2 0,0,0,3,6,8
3
4 5,9
5 3
6 6
7 3,9
8
9 1,7
Đầu Đuôi
2,2,2 0
0,9 1
0,1 2
2,5,7 3
4
4 5
0,2,6 6
9 7
2 8
4,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-05-2022
Giải tám 39
Giải bảy 206
Giải sáu 2901 2215 7512
Giải năm 8754
Giải bốn 82827 02937 28317 85749
60886 94874 92942
Giải ba 56423 11005
Giải nhì 81740
Giải nhất 80838
Đặc biệt 413218
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 2,5,7,8
2 3,7
3 7,8,9
4 0,2,9
5 4
6
7 4
8 6
9
Đầu Đuôi
4 0
0 1
1,4 2
2 3
5,7 4
0,1 5
0,8 6
1,2,3 7
1,3 8
3,4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-05-2022
Giải tám 57
Giải bảy 975
Giải sáu 0186 9947 3429
Giải năm 1813
Giải bốn 63638 61443 77763 99558
40451 55606 79805
Giải ba 00029 91070
Giải nhì 17950
Giải nhất 99895
Đặc biệt 452711
Đầu Đuôi
0 5,6
1 1,3
2 9,9
3 8
4 3,7
5 0,1,7,8
6 3
7 0,5
8 6
9 5
Đầu Đuôi
5,7 0
1,5 1
2
1,4,6 3
4
0,7,9 5
0,8 6
4,5 7
3,5 8
2,2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-05-2022
Giải tám 68
Giải bảy 017
Giải sáu 4956 9468 4750
Giải năm 0889
Giải bốn 64180 11680 46782 91487
30008 83936 17637
Giải ba 81519 25080
Giải nhì 95880
Giải nhất 89111
Đặc biệt 042146
Đầu Đuôi
0 8
1 1,7,9
2
3 6,7
4 6
5 0,6
6 8,8
7
8 0,0,0,0,2,7,9
9
Đầu Đuôi
5,8,8,8,8 0
1 1
8 2
3
4
5
3,4,5 6
1,3,8 7
0,6,6 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 07-05-2022
Giải tám 52
Giải bảy 702
Giải sáu 0360 2259 0773
Giải năm 8583
Giải bốn 30589 15231 85824 06735
06471 26404 78621
Giải ba 97362 53505
Giải nhì 83639
Giải nhất 08191
Đặc biệt 109725
Đầu Đuôi
0 2,4,5
1
2 1,4,5
3 1,5,9
4
5 2,9
6 0,2
7 1,3
8 3,9
9 1
Đầu Đuôi
6 0
2,3,7,9 1
0,5,6 2
7,8 3
0,2 4
0,2,3 5
6
7
8
3,5,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-04-2022
Giải tám 73
Giải bảy 671
Giải sáu 5929 4236 9223
Giải năm 0238
Giải bốn 32559 74219 28593 77312
34299 34853 56450
Giải ba 24304 83804
Giải nhì 31054
Giải nhất 40819
Đặc biệt 599053
Đầu Đuôi
0 4,4
1 2,9,9
2 3,9
3 6,8
4
5 0,3,3,4,9
6
7 1,3
8
9 3,9
Đầu Đuôi
5 0
7 1
1 2
2,5,5,7,9 3
0,0,5 4
5
3 6
7
3 8
1,1,2,5,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-04-2022
Giải tám 20
Giải bảy 190
Giải sáu 6119 5489 7949
Giải năm 4803
Giải bốn 31230 32968 28492 11443
44575 52195 97730
Giải ba 74048 87752
Giải nhì 40770
Giải nhất 23214
Đặc biệt 979643
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9
2 0
3 0,0
4 3,3,8,9
5 2
6 8
7 0,5
8 9
9 0,2,5
Đầu Đuôi
2,3,3,7,9 0
1
5,9 2
0,4,4 3
1 4
7,9 5
6
7
4,6 8
1,4,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-04-2022
Giải tám 38
Giải bảy 569
Giải sáu 9103 7526 9048
Giải năm 5669
Giải bốn 24267 83419 27337 14021
52313 78512 26070
Giải ba 13337 61620
Giải nhì 60092
Giải nhất 40993
Đặc biệt 301890
Đầu Đuôi
0 3
1 2,3,9
2 0,1,6
3 7,7,8
4 8
5
6 7,9,9
7 0
8
9 0,2,3
Đầu Đuôi
2,7,9 0
2 1
1,9 2
0,1,9 3
4
5
2 6
3,3,6 7
3,4 8
1,6,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-04-2022
Giải tám 92
Giải bảy 751
Giải sáu 3992 2198 9255
Giải năm 2476
Giải bốn 93201 21167 79268 06092
36763 99360 83976
Giải ba 10070 35409
Giải nhì 47030
Giải nhất 63790
Đặc biệt 850844
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2
3 0
4 4
5 1,5
6 0,3,7,8
7 0,6,6
8
9 0,2,2,2,8
Đầu Đuôi
3,6,7,9 0
0,5 1
9,9,9 2
6 3
4 4
5 5
7,7 6
6 7
6,9 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-03-2022
Giải tám 86
Giải bảy 959
Giải sáu 7642 5040 3739
Giải năm 0052
Giải bốn 36764 24304 11877 59158
15860 78101 84981
Giải ba 31474 63326
Giải nhì 74120
Giải nhất 16111
Đặc biệt 198095
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1
2 0,6
3 9
4 0,2
5 2,8,9
6 0,4
7 4,7
8 1,6
9 5
Đầu Đuôi
2,4,6 0
0,1,8 1
4,5 2
3
0,6,7 4
9 5
2,8 6
7 7
5 8
3,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-03-2022
Giải tám 49
Giải bảy 382
Giải sáu 2493 7353 4228
Giải năm 2958
Giải bốn 02402 58800 60634 41650
71771 28483 53959
Giải ba 07000 13109
Giải nhì 31288
Giải nhất 52983
Đặc biệt 301671
Đầu Đuôi
0 0,0,2,9
1
2 8
3 4
4 9
5 0,3,8,9
6
7 1,1
8 2,3,3,8
9 3
Đầu Đuôi
0,0,5 0
7,7 1
0,8 2
5,8,8,9 3
3 4
5
6
7
2,5,8 8
0,4,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-03-2022
Giải tám 40
Giải bảy 197
Giải sáu 1403 1544 7061
Giải năm 9470
Giải bốn 79560 58414 96336 93892
97898 35931 83730
Giải ba 47909 26420
Giải nhì 50470
Giải nhất 04673
Đặc biệt 348724
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4
2 0,4
3 0,1,6
4 0,4
5
6 0,1
7 0,0,3
8
9 2,7,8
Đầu Đuôi
2,3,4,6,7,7 0
3,6 1
9 2
0,7 3
1,2,4 4
5
3 6
9 7
9 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-03-2022
Giải tám 94
Giải bảy 896
Giải sáu 8052 9270 3658
Giải năm 3299
Giải bốn 77082 86849 46159 18464
29664 63526 40114
Giải ba 72419 82810
Giải nhì 26601
Giải nhất 23773
Đặc biệt 816278
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4,9
2 6
3
4 9
5 2,8,9
6 4,4
7 0,3,8
8 2
9 4,6,9
Đầu Đuôi
1,7 0
0 1
5,8 2
7 3
1,6,6,9 4
5
2,9 6
7
5,7 8
1,4,5,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-02-2022
Giải tám 75
Giải bảy 512
Giải sáu 2223 0011 2887
Giải năm 3648
Giải bốn 46864 62057 50586 29386
38552 69048 09260
Giải ba 20767 36566
Giải nhì 72631
Giải nhất 23129
Đặc biệt 323451
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 3,9
3 1
4 8,8
5 1,2,7
6 0,4,6,7
7 5
8 6,6,7
9
Đầu Đuôi
6 0
1,3,5 1
1,5 2
2 3
6 4
7 5
6,8,8 6
5,6,8 7
4,4 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-02-2022
Giải tám 86
Giải bảy 875
Giải sáu 0856 6213 2941
Giải năm 1721
Giải bốn 65233 74283 15586 06235
76145 63612 36625
Giải ba 51218 61208
Giải nhì 72388
Giải nhất 32831
Đặc biệt 003694
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3,8
2 1,5
3 1,3,5
4 1,5
5 6
6
7 5
8 3,6,6,8
9 4
Đầu Đuôi
0
2,3,4 1
1 2
1,3,8 3
9 4
2,3,4,7 5
5,8,8 6
7
0,1,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-02-2022
Giải tám 65
Giải bảy 863
Giải sáu 4209 0985 8948
Giải năm 6291
Giải bốn 84697 01147 44227 80312
42992 26937 59970
Giải ba 04300 07505
Giải nhì 85462
Giải nhất 25044
Đặc biệt 197889
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 2
2 7
3 7
4 4,7,8
5
6 2,3,5
7 0
8 5,9
9 1,2,7
Đầu Đuôi
0,7 0
9 1
1,6,9 2
6 3
4 4
0,6,8 5
6
2,3,4,9 7
4 8
0,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-02-2022
Giải tám 83
Giải bảy 508
Giải sáu 3499 2196 8111
Giải năm 9705
Giải bốn 87921 44079 77767 44608
44084 15418 42555
Giải ba 39454 83251
Giải nhì 48752
Giải nhất 23427
Đặc biệt 481894
Đầu Đuôi
0 5,8,8
1 1,8
2 1,7
3
4
5 1,2,4,5
6 7
7 9
8 3,4
9 4,6,9
Đầu Đuôi
0
1,2,5 1
5 2
8 3
5,8,9 4
0,5 5
9 6
2,6 7
0,0,1 8
7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-01-2022
Giải tám 14
Giải bảy 408
Giải sáu 6198 7061 0031
Giải năm 3754
Giải bốn 83378 63738 66335 39454
45407 78720 52841
Giải ba 73757 29379
Giải nhì 50472
Giải nhất 84273
Đặc biệt 930165
Đầu Đuôi
0 7,8
1 4
2 0
3 1,5,8
4 1
5 4,4,7
6 1,5
7 2,3,8,9
8
9 8
Đầu Đuôi
2 0
3,4,6 1
7 2
7 3
1,5,5 4
3,6 5
6
0,5 7
0,3,7,9 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-01-2022
Giải tám 59
Giải bảy 433
Giải sáu 3039 2135 0746
Giải năm 6396
Giải bốn 63395 16207 37421 60988
62625 58029 12275
Giải ba 96394 21490
Giải nhì 77705
Giải nhất 09556
Đặc biệt 479618
Đầu Đuôi
0 5,7
1 8
2 1,5,9
3 3,5,9
4 6
5 6,9
6
7 5
8 8
9 0,4,5,6
Đầu Đuôi
9 0
2 1
2
3 3
9 4
0,2,3,7,9 5
4,5,9 6
0 7
1,8 8
2,3,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-01-2022
Giải tám 90
Giải bảy 389
Giải sáu 6512 0330 7302
Giải năm 1654
Giải bốn 16803 08748 79557 50776
13696 71964 81977
Giải ba 18906 44541
Giải nhì 11882
Giải nhất 31580
Đặc biệt 620947
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 2
2
3 0
4 1,7,8
5 4,7
6 4
7 6,7
8 0,2,9
9 0,6
Đầu Đuôi
3,8,9 0
4 1
0,1,8 2
0 3
5,6 4
5
0,7,9 6
4,5,7 7
4 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-01-2022
Giải tám 79
Giải bảy 080
Giải sáu 0565 7535 5430
Giải năm 5027
Giải bốn 40547 64173 38268 48975
96122 67707 48046
Giải ba 33865 66236
Giải nhì 57552
Giải nhất 50413
Đặc biệt 811308
Đầu Đuôi
0 7,8
1 3
2 2,7
3 0,5,6
4 6,7
5 2
6 5,5,8
7 3,5,9
8 0
9
Đầu Đuôi
3,8 0
1
2,5 2
1,7 3
4
3,6,6,7 5
3,4 6
0,2,4 7
0,6 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-01-2022
Giải tám 16
Giải bảy 630
Giải sáu 2537 3870 0236
Giải năm 7703
Giải bốn 53521 85182 90598 45090
37120 55639 77228
Giải ba 17050 23756
Giải nhì 03419
Giải nhất 41964
Đặc biệt 202864
Đầu Đuôi
0 3
1 6,9
2 0,1,8
3 0,6,7,9
4
5 0,6
6 4,4
7 0
8 2
9 0,8
Đầu Đuôi
2,3,5,7,9 0
2 1
8 2
0 3
6,6 4
5
1,3,5 6
3 7
2,9 8
1,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-12-2021
Giải tám 72
Giải bảy 323
Giải sáu 4935 0703 9483
Giải năm 7442
Giải bốn 45594 68218 95397 98764
78331 05970 82287
Giải ba 05337 93779
Giải nhì 14115
Giải nhất 06335
Đặc biệt 762003
Đầu Đuôi
0 3,3
1 5,8
2 3
3 1,5,5,7
4 2
5
6 4
7 0,2,9
8 3,7
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
3 1
4,7 2
0,0,2,8 3
6,9 4
1,3,3 5
6
3,8,9 7
1 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-12-2021
Giải tám 33
Giải bảy 677
Giải sáu 7978 0927 0036
Giải năm 7587
Giải bốn 21319 45442 64310 42754
21787 37727 66363
Giải ba 89073 42779
Giải nhì 71541
Giải nhất 69335
Đặc biệt 258026
Đầu Đuôi
0
1 0,9
2 6,7,7
3 3,5,6
4 1,2
5 4
6 3
7 3,7,8,9
8 7,7
9
Đầu Đuôi
1 0
4 1
4 2
3,6,7 3
5 4
3 5
2,3 6
2,2,7,8,8 7
7 8
1,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-12-2021
Giải tám 87
Giải bảy 298
Giải sáu 9800 4244 7423
Giải năm 4487
Giải bốn 35395 18215 05584 34914
73523 95495 51756
Giải ba 74778 96588
Giải nhì 13975
Giải nhất 85552
Đặc biệt 230328
Đầu Đuôi
0 0
1 4,5
2 3,3,8
3
4 4
5 2,6
6
7 5,8
8 4,7,7,8
9 5,5,8
Đầu Đuôi
0 0
1
5 2
2,2 3
1,4,8 4
1,7,9,9 5
5 6
8,8 7
2,7,8,9 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-12-2021
Giải tám 22
Giải bảy 090
Giải sáu 5096 5071 5652
Giải năm 7053
Giải bốn 18228 01873 13354 59137
64785 98788 47510
Giải ba 18389 60390
Giải nhì 63200
Giải nhất 01938
Đặc biệt 560181
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 2,8
3 7,8
4
5 2,3,4
6
7 1,3
8 1,5,8,9
9 0,0,6
Đầu Đuôi
0,1,9,9 0
7,8 1
2,5 2
5,7 3
5 4
8 5
9 6
3 7
2,3,8 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-11-2021
Giải tám 88
Giải bảy 388
Giải sáu 5034 7556 1341
Giải năm 6773
Giải bốn 51819 11513 38825 08287
19686 29776 22332
Giải ba 80739 64378
Giải nhì 86830
Giải nhất 80522
Đặc biệt 812129
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2 2,5,9
3 0,2,4,9
4 1
5 6
6
7 3,6,8
8 6,7,8,8
9
Đầu Đuôi
3 0
4 1
2,3 2
1,7 3
3 4
2 5
5,7,8 6
8 7
7,8,8 8
1,2,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-11-2021
Giải tám 34
Giải bảy 125
Giải sáu 7359 3679 4919
Giải năm 9025
Giải bốn 08261 59501 77293 57764
68582 41502 26113
Giải ba 90186 39462
Giải nhì 28362
Giải nhất 80747
Đặc biệt 281650
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3,9
2 5,5
3 4
4 7
5 0,9
6 1,2,2,4
7 9
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
5 0
0,6 1
0,6,6,8 2
1,9 3
3,6 4
2,2 5
8 6
4 7
8
1,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-11-2021
Giải tám 99
Giải bảy 705
Giải sáu 3034 1351 4220
Giải năm 9102
Giải bốn 78732 02254 67325 64034
03034 03903 84602
Giải ba 56216 09696
Giải nhì 61163
Giải nhất 93757
Đặc biệt 217662
Đầu Đuôi
0 2,2,3,5
1 6
2 0,5
3 2,4,4,4
4
5 1,4,7
6 2,3
7
8
9 6,9
Đầu Đuôi
2 0
5 1
0,0,3,6 2
0,6 3
3,3,3,5 4
0,2 5
1,9 6
5 7
8
9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-10-2021
Giải tám 54
Giải bảy 380
Giải sáu 6113 5688 0236
Giải năm 4192
Giải bốn 02528 25697 25663 66961
39279 75055 95045
Giải ba 37481 50925
Giải nhì 32289
Giải nhất 99072
Đặc biệt 218577
Đầu Đuôi
0
1 3
2 5,8
3 6
4 5
5 4,5
6 1,3
7 2,7,9
8 0,1,8,9
9 2,7
Đầu Đuôi
8 0
6,8 1
7,9 2
1,6 3
5 4
2,4,5 5
3 6
7,9 7
2,8 8
7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-10-2021
Giải tám 47
Giải bảy 821
Giải sáu 6649 1014 6475
Giải năm 4517
Giải bốn 44776 00381 43624 05302
18289 06624 78135
Giải ba 61234 16212
Giải nhì 36832
Giải nhất 01223
Đặc biệt 734920
Đầu Đuôi
0 2
1 2,4,7
2 0,1,3,4,4
3 2,4,5
4 7,9
5
6
7 5,6
8 1,9
9
Đầu Đuôi
2 0
2,8 1
0,1,3 2
2 3
1,2,2,3 4
3,7 5
7 6
1,4 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-10-2021
Giải tám 91
Giải bảy 004
Giải sáu 4891 5276 5735
Giải năm 0883
Giải bốn 77961 38295 20552 92009
87937 24690 07503
Giải ba 42478 60457
Giải nhì 66422
Giải nhất 14043
Đặc biệt 418231
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1
2 2
3 1,5,7
4 3
5 2,7
6 1
7 6,8
8 3
9 0,1,1,5
Đầu Đuôi
9 0
3,6,9,9 1
2,5 2
0,4,8 3
0 4
3,9 5
7 6
3,5 7
7 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-10-2021
Giải tám 98
Giải bảy 820
Giải sáu 7731 1902 4187
Giải năm 8774
Giải bốn 22919 49218 81091 42476
44904 87180 95408
Giải ba 51709 07966
Giải nhì 63262
Giải nhất 85661
Đặc biệt 270910
Đầu Đuôi
0 2,4,8,9
1 0,8,9
2 0
3 1
4
5
6 1,2,6
7 4,6
8 0,7
9 1,8
Đầu Đuôi
1,2,8 0
3,6,9 1
0,6 2
3
0,7 4
5
6,7 6
8 7
0,1,9 8
0,1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-09-2021
Giải tám 49
Giải bảy 076
Giải sáu 8166 5803 4064
Giải năm 5754
Giải bốn 73391 39329 11162 43151
16664 81467 61080
Giải ba 98557 94889
Giải nhì 02269
Giải nhất 38130
Đặc biệt 742772
Đầu Đuôi
0 3
1
2 9
3 0
4 9
5 1,4,7
6 2,4,4,6,7,9
7 2,6
8 0,9
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
5,9 1
6,7 2
0 3
5,6,6 4
5
6,7 6
5,6 7
8
2,4,6,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-09-2021
Giải tám 49
Giải bảy 827
Giải sáu 4723 9542 4338
Giải năm 9951
Giải bốn 80353 84775 72790 99809
15777 93976 95918
Giải ba 47230 45820
Giải nhì 64126
Giải nhất 83125
Đặc biệt 442157
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 0,3,5,6,7
3 0,8
4 2,9
5 1,3,7
6
7 5,6,7
8
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
5 1
4 2
2,5 3
4
2,7 5
2,7 6
2,5,7 7
1,3 8
0,4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-09-2021
Giải tám 63
Giải bảy 889
Giải sáu 6456 3172 4491
Giải năm 7135
Giải bốn 93825 51600 28402 65233
48536 77052 40320
Giải ba 69328 36763
Giải nhì 79567
Giải nhất 97579
Đặc biệt 525305
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1
2 0,5,8
3 3,5,6
4
5 2,6
6 3,3,7
7 2,9
8 9
9 1
Đầu Đuôi
0,2 0
9 1
0,5,7 2
3,6,6 3
4
0,2,3 5
3,5 6
6 7
2 8
7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-09-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-08-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-08-2021
Giải tám 48
Giải bảy 629
Giải sáu 2212 2878 3033
Giải năm 0631
Giải bốn 49012 22761 45515 54429
58089 54436 72259
Giải ba 31992 60824
Giải nhì 11749
Giải nhất 51549
Đặc biệt 291070
Đầu Đuôi
0
1 2,2,5
2 4,9,9
3 1,3,6
4 8,9,9
5 9
6 1
7 0,8
8 9
9 2
Đầu Đuôi
7 0
3,6 1
1,1,9 2
3 3
2 4
1 5
3 6
7
4,7 8
2,2,4,4,5,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-08-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-08-2021
Giải tám 39
Giải bảy 073
Giải sáu 1318 8255 1657
Giải năm 7200
Giải bốn 79348 89657 37160 23180
43671 88911 66476
Giải ba 09175 41372
Giải nhì 89274
Giải nhất 14573
Đặc biệt 013989
Đầu Đuôi
0 0
1 1,8
2
3 9
4 8
5 5,7,7
6 0
7 1,2,3,3,4,5,6
8 0,9
9
Đầu Đuôi
0,6,8 0
1,7 1
7 2
7,7 3
7 4
5,7 5
7 6
5,5 7
1,4 8
3,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-07-2021
Giải tám 27
Giải bảy 735
Giải sáu 6108 9148 0980
Giải năm 6479
Giải bốn 19477 76403 31732 56043
16842 72363 79549
Giải ba 13518 59507
Giải nhì 91756
Giải nhất 24015
Đặc biệt 285829
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 5,8
2 7,9
3 2,5
4 2,3,8,9
5 6
6 3
7 7,9
8 0
9
Đầu Đuôi
8 0
1
3,4 2
0,4,6 3
4
1,3 5
5 6
0,2,7 7
0,1,4 8
2,4,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-07-2021
Giải tám 30
Giải bảy 673
Giải sáu 2080 0534 7515
Giải năm 5439
Giải bốn 63314 74721 21106 99647
29653 00263 48134
Giải ba 17437 17707
Giải nhì 64183
Giải nhất 64675
Đặc biệt 640897
Đầu Đuôi
0 6,7
1 4,5
2 1
3 0,4,4,7,9
4 7
5 3
6 3
7 3,5
8 0,3
9 7
Đầu Đuôi
3,8 0
2 1
2
5,6,7,8 3
1,3,3 4
1,7 5
0 6
0,3,4,9 7
8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-07-2021
Giải tám 27
Giải bảy 980
Giải sáu 8592 1907 3084
Giải năm 3948
Giải bốn 01079 13477 04274 33167
48878 75773 03236
Giải ba 44669 60850
Giải nhì 44168
Giải nhất 38488
Đặc biệt 673725
Đầu Đuôi
0 7
1
2 5,7
3 6
4 8
5 0
6 7,8,9
7 3,4,7,8,9
8 0,4,8
9 2
Đầu Đuôi
5,8 0
1
9 2
7 3
7,8 4
2 5
3 6
0,2,6,7 7
4,6,7,8 8
6,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-07-2021
Giải tám 37
Giải bảy 064
Giải sáu 3690 5242 5926
Giải năm 1253
Giải bốn 38629 06690 44205 19463
47378 88354 85578
Giải ba 50152 89741
Giải nhì 96207
Giải nhất 65854
Đặc biệt 681147
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 6,9
3 7
4 1,2,7
5 2,3,4,4
6 3,4
7 8,8
8
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
4 1
4,5 2
5,6 3
5,5,6 4
0 5
2 6
0,3,4 7
7,7 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-06-2021
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 8003 1254 3469
Giải năm 8922
Giải bốn 49763 79006 85784 74868
77335 97629 69340
Giải ba 33462 09765
Giải nhì 00533
Giải nhất 81149
Đặc biệt 022786
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 2,9
3 3,5
4 0,9
5 2,4,7
6 2,3,5,8,9
7
8 4,6
9
Đầu Đuôi
4 0
1
2,5,6 2
0,3,6 3
5,8 4
3,6 5
0,8 6
5 7
6 8
2,4,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-06-2021
Giải tám 30
Giải bảy 213
Giải sáu 1492 4540 2592
Giải năm 4640
Giải bốn 08088 69887 91339 64350
58020 37842 28444
Giải ba 30956 76276
Giải nhì 00366
Giải nhất 80682
Đặc biệt 746197
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0
3 0,9
4 0,0,2,4
5 0,6
6 6
7 6
8 2,7,8
9 2,2,7
Đầu Đuôi
2,3,4,4,5 0
1
4,8,9,9 2
1 3
4 4
5
5,6,7 6
8,9 7
8 8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-06-2021
Giải tám 28
Giải bảy 889
Giải sáu 0079 8756 5447
Giải năm 5722
Giải bốn 53336 51260 15674 97487
28452 77081 45539
Giải ba 39060 74011
Giải nhì 50602
Giải nhất 72158
Đặc biệt 003338
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 2,8
3 6,8,9
4 7
5 2,6,8
6 0,0
7 4,9
8 1,7,9
9
Đầu Đuôi
6,6 0
1,8 1
0,2,5 2
3
7 4
5
3,5 6
4,8 7
2,3,5 8
3,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-06-2021
Giải tám 38
Giải bảy 193
Giải sáu 3280 7896 3128
Giải năm 6246
Giải bốn 84271 34001 94150 35612
48413 32552 73757
Giải ba 66174 51546
Giải nhì 28459
Giải nhất 09146
Đặc biệt 585324
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 4,8
3 8
4 6,6,6
5 0,2,7,9
6
7 1,4
8 0
9 3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
0,7 1
1,5 2
1,9 3
2,7 4
5
4,4,4,9 6
5 7
2,3 8
5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-05-2021
Giải tám 66
Giải bảy 219
Giải sáu 4789 3868 4121
Giải năm 7831
Giải bốn 17422 74946 97063 92863
41865 32021 01102
Giải ba 46674 43652
Giải nhì 69062
Giải nhất 16086
Đặc biệt 359928
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 1,1,2,8
3 1
4 6
5 2
6 2,3,3,5,6,8
7 4
8 6,9
9
Đầu Đuôi
0
2,2,3 1
0,2,5,6 2
6,6 3
7 4
6 5
4,6,8 6
7
2,6 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-05-2021
Giải tám 90
Giải bảy 866
Giải sáu 5044 7871 5246
Giải năm 8672
Giải bốn 09113 10255 86717 00110
45314 18136 74998
Giải ba 84429 23252
Giải nhì 54705
Giải nhất 18340
Đặc biệt 473339
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3,4,7
2 9
3 6,9
4 0,4,6
5 2,5
6 6
7 1,2
8
9 0,8
Đầu Đuôi
1,4,9 0
7 1
5,7 2
1 3
1,4 4
0,5 5
3,4,6 6
1 7
9 8
2,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-05-2021
Giải tám 21
Giải bảy 576
Giải sáu 1853 0805 9648
Giải năm 3599
Giải bốn 90550 12973 75304 13381
76746 13779 76453
Giải ba 90441 28897
Giải nhì 11171
Giải nhất 09164
Đặc biệt 647110
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0
2 1
3
4 1,6,8
5 0,3,3
6 4
7 1,3,6,9
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
1,5 0
2,4,7,8 1
2
5,5,7 3
0,6 4
0 5
4,7 6
9 7
4 8
7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-05-2021
Giải tám 21
Giải bảy 506
Giải sáu 3523 0797 7904
Giải năm 0940
Giải bốn 70036 04779 94210 86078
43862 35370 77170
Giải ba 68319 99826
Giải nhì 67631
Giải nhất 09480
Đặc biệt 993759
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0,9
2 1,3,6
3 1,6
4 0
5 9
6 2
7 0,0,8,9
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,4,7,7,8 0
2,3 1
6 2
2 3
0 4
5
0,2,3 6
9 7
7 8
1,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-05-2021
Giải tám 65
Giải bảy 645
Giải sáu 7704 5535 4678
Giải năm 9279
Giải bốn 52036 52110 93636 34730
56627 41844 69878
Giải ba 48664 65580
Giải nhì 04732
Giải nhất 50928
Đặc biệt 197901
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0
2 7,8
3 0,2,5,6,6
4 4,5
5
6 4,5
7 8,8,9
8 0
9
Đầu Đuôi
1,3,8 0
0 1
3 2
3
0,4,6 4
3,4,6 5
3,3 6
2 7
2,7,7 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-04-2021
Giải tám 15
Giải bảy 979
Giải sáu 5339 9518 9994
Giải năm 9912
Giải bốn 99273 79335 96107 32507
25383 52511 27344
Giải ba 31968 94375
Giải nhì 80122
Giải nhất 23566
Đặc biệt 948463
Đầu Đuôi
0 7,7
1 1,2,5,8
2 2
3 5,9
4 4
5
6 3,6,8
7 3,5,9
8 3
9 4
Đầu Đuôi
0
1 1
1,2 2
6,7,8 3
4,9 4
1,3,7 5
6 6
0,0 7
1,6 8
3,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-04-2021
Giải tám 53
Giải bảy 424
Giải sáu 7459 5089 1944
Giải năm 1322
Giải bốn 55414 30676 19869 34198
25199 98727 69604
Giải ba 60687 05110
Giải nhì 65794
Giải nhất 55988
Đặc biệt 613363
Đầu Đuôi
0 4
1 0,4
2 2,4,7
3
4 4
5 3,9
6 3,9
7 6
8 7,8,9
9 4,8,9
Đầu Đuôi
1 0
1
2 2
5,6 3
0,1,2,4,9 4
5
7 6
2,8 7
8,9 8
5,6,8,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-04-2021
Giải tám 80
Giải bảy 405
Giải sáu 8503 3463 7140
Giải năm 4575
Giải bốn 26610 70538 39072 37054
60557 55406 87448
Giải ba 98327 22643
Giải nhì 92314
Giải nhất 92588
Đặc biệt 567457
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 0,4
2 7
3 8
4 0,3,8
5 4,7,7
6 3
7 2,5
8 0,8
9
Đầu Đuôi
1,4,8 0
1
7 2
0,4,6 3
1,5 4
0,7 5
0 6
2,5,5 7
3,4,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-04-2021
Giải tám 00
Giải bảy 647
Giải sáu 9971 2947 6823
Giải năm 7789
Giải bốn 22944 73159 90368 66714
95274 18990 95321
Giải ba 80957 70573
Giải nhì 39171
Giải nhất 91312
Đặc biệt 487039
Đầu Đuôi
0 0
1 2,4
2 1,3
3 9
4 4,7,7
5 7,9
6 8
7 1,1,3,4
8 9
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
2,7,7 1
1 2
2,7 3
1,4,7 4
5
6
4,4,5 7
6 8
3,5,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-03-2021
Giải tám 63
Giải bảy 974
Giải sáu 3281 4812 4096
Giải năm 0112
Giải bốn 18900 38079 43904 06954
63597 59066 63454
Giải ba 38718 42626
Giải nhì 62502
Giải nhất 64142
Đặc biệt 443589
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1 2,2,8
2 6
3
4 2
5 4,4
6 3,6
7 4,9
8 1,9
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
8 1
0,1,1,4 2
6 3
0,5,5,7 4
5
2,6,9 6
9 7
1 8
7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-03-2021
Giải tám 54
Giải bảy 526
Giải sáu 8221 5240 5741
Giải năm 2920
Giải bốn 39551 59438 59117 25996
88744 67740 98700
Giải ba 61852 18923
Giải nhì 08950
Giải nhất 44229
Đặc biệt 762966
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 0,1,3,6,9
3 8
4 0,0,1,4
5 0,1,2,4
6 6
7
8
9 6
Đầu Đuôi
0,2,4,4,5 0
2,4,5 1
5 2
2 3
4,5 4
5
2,6,9 6
1 7
3 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-03-2021
Giải tám 88
Giải bảy 370
Giải sáu 8204 1763 3025
Giải năm 7267
Giải bốn 42455 98429 14679 81018
80265 82831 58121
Giải ba 59096 38559
Giải nhì 89190
Giải nhất 64383
Đặc biệt 666599
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 1,5,9
3 1
4
5 5,9
6 3,5,7
7 0,9
8 3,8
9 0,6,9
Đầu Đuôi
7,9 0
2,3 1
2
6,8 3
0 4
2,5,6 5
9 6
6 7
1,8 8
2,5,7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-03-2021
Giải tám 31
Giải bảy 502
Giải sáu 8889 3632 1104
Giải năm 4057
Giải bốn 25582 44741 59781 71169
69836 41137 01532
Giải ba 69069 72617
Giải nhì 14944
Giải nhất 69812
Đặc biệt 854445
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,7
2
3 1,2,2,6,7
4 1,4,5
5 7
6 9,9
7
8 1,2,9
9
Đầu Đuôi
0
3,4,8 1
0,1,3,3,8 2
3
0,4 4
4 5
3 6
1,3,5 7
8
6,6,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-02-2021
Giải tám 83
Giải bảy 623
Giải sáu 9196 0448 8154
Giải năm 1896
Giải bốn 39520 44010 66648 77879
06931 22586 46209
Giải ba 16264 43338
Giải nhì 56676
Giải nhất 16463
Đặc biệt 007360
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 0,3
3 1,8
4 8,8
5 4
6 0,3,4
7 6,9
8 3,6
9 6,6
Đầu Đuôi
1,2,6 0
3 1
2
2,6,8 3
5,6 4
5
7,8,9,9 6
7
3,4,4 8
0,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-02-2021
Giải tám 52
Giải bảy 134
Giải sáu 8715 9890 2599
Giải năm 1077
Giải bốn 74848 90284 03085 70250
82465 48835 39220
Giải ba 97761 82481
Giải nhì 04960
Giải nhất 19701
Đặc biệt 468451
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 0
3 4,5
4 8
5 0,1,2
6 0,1,5
7 7
8 1,4,5
9 0,9
Đầu Đuôi
2,5,6,9 0
0,5,6,8 1
5 2
3
3,8 4
1,3,6,8 5
6
7 7
4 8
9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-02-2021
Giải tám 02
Giải bảy 684
Giải sáu 4411 5694 5527
Giải năm 7236
Giải bốn 50651 77756 86509 25225
17484 24937 15096
Giải ba 35733 09527
Giải nhì 77797
Giải nhất 43859
Đặc biệt 227673
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1
2 5,7,7
3 3,6,7
4
5 1,6,9
6
7 3
8 4,4
9 4,6,7
Đầu Đuôi
0
1,5 1
0 2
3,7 3
8,8,9 4
2 5
3,5,9 6
2,2,3,9 7
8
0,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-02-2021
Giải tám 18
Giải bảy 277
Giải sáu 8874 1490 8045
Giải năm 7119
Giải bốn 50413 15043 38395 69850
60238 82048 67313
Giải ba 19908 81757
Giải nhì 58027
Giải nhất 18113
Đặc biệt 840260
Đầu Đuôi
0 8
1 3,3,3,8,9
2 7
3 8
4 3,5,8
5 0,7
6 0
7 4,7
8
9 0,5
Đầu Đuôi
5,6,9 0
1
2
1,1,1,4 3
7 4
4,9 5
6
2,5,7 7
0,1,3,4 8
1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-01-2021
Giải tám 91
Giải bảy 351
Giải sáu 9495 6859 8532
Giải năm 8867
Giải bốn 39069 40816 50978 21924
16669 98263 32076
Giải ba 91258 82435
Giải nhì 91668
Giải nhất 18282
Đặc biệt 760086
Đầu Đuôi
0
1 6
2 4
3 2,5
4
5 1,8,9
6 3,7,8,9,9
7 6,8
8 2,6
9 1,5
Đầu Đuôi
0
5,9 1
3,8 2
6 3
2 4
3,9 5
1,7,8 6
6 7
5,6,7 8
5,6,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-01-2021
Giải tám 36
Giải bảy 523
Giải sáu 7696 2056 7756
Giải năm 4247
Giải bốn 18645 19406 11102 62735
31500 87342 76203
Giải ba 49897 43411
Giải nhì 74801
Giải nhất 48469
Đặc biệt 668668
Đầu Đuôi
0 0,1,2,3,6
1 1
2 3
3 5,6
4 2,5,7
5 6,6
6 8,9
7
8
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
0,1 1
0,4 2
0,2 3
4
3,4 5
0,3,5,5,9 6
4,9 7
6 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-01-2021
Giải tám 72
Giải bảy 872
Giải sáu 9381 9383 9091
Giải năm 0332
Giải bốn 33424 82685 61366 58679
32091 65876 21845
Giải ba 70836 82497
Giải nhì 32767
Giải nhất 30829
Đặc biệt 631761
Đầu Đuôi
0
1
2 4,9
3 2,6
4 5
5
6 1,6,7
7 2,2,6,9
8 1,3,5
9 1,1,7
Đầu Đuôi
0
6,8,9,9 1
3,7,7 2
8 3
2 4
4,8 5
3,6,7 6
6,9 7
8
2,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 665
Giải sáu 6886 4486 6547
Giải năm 0953
Giải bốn 88420 99047 47985 59319
17042 91262 83639
Giải ba 17232 15763
Giải nhì 66241
Giải nhất 68107
Đặc biệt 434081
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 0
3 2,8,9
4 1,2,7,7
5 3
6 2,3,5
7
8 1,5,6,6
9
Đầu Đuôi
2 0
4,8 1
3,4,6 2
5,6 3
4
6,8 5
8,8 6
0,4,4 7
3 8
1,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-12-2020
Giải tám 28
Giải bảy 370
Giải sáu 5815 2755 9827
Giải năm 4980
Giải bốn 69587 65765 35603 07297
63002 49517 58272
Giải ba 28753 30633
Giải nhì 81608
Giải nhất 47648
Đặc biệt 236023
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 5,7
2 3,7,8
3 3
4 8
5 3,5
6 5
7 0,2
8 0,7
9 7
Đầu Đuôi
7,8 0
1
0,7 2
0,2,3,5 3
4
1,5,6 5
6
1,2,8,9 7
0,2,4 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-12-2020
Giải tám 65
Giải bảy 060
Giải sáu 5956 6451 4160
Giải năm 8449
Giải bốn 83082 62778 71176 29844
54291 24754 14635
Giải ba 58159 95881
Giải nhì 79527
Giải nhất 50718
Đặc biệt 546636
Đầu Đuôi
0
1 8
2 7
3 5,6
4 4,9
5 1,4,6,9
6 0,0,5
7 6,8
8 1,2
9 1
Đầu Đuôi
6,6 0
5,8,9 1
8 2
3
4,5 4
3,6 5
3,5,7 6
2 7
1,7 8
4,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-12-2020
Giải tám 46
Giải bảy 625
Giải sáu 6582 6409 0302
Giải năm 6312
Giải bốn 83253 44352 96232 56862
91527 77536 09198
Giải ba 75650 45774
Giải nhì 09022
Giải nhất 16747
Đặc biệt 628458
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2
2 2,5,7
3 2,6
4 6,7
5 0,2,3,8
6 2
7 4
8 2
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1
0,1,2,3,5,6,8 2
5 3
7 4
2 5
3,4 6
2,4 7
5,9 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-12-2020
Giải tám 33
Giải bảy 268
Giải sáu 1844 1828 3163
Giải năm 5266
Giải bốn 15520 82261 15369 44122
66104 63212 89416
Giải ba 82035 45098
Giải nhì 67959
Giải nhất 33342
Đặc biệt 104370
Đầu Đuôi
0 4
1 2,6
2 0,2,8
3 3,5
4 2,4
5 9
6 1,3,6,8,9
7 0
8
9 8
Đầu Đuôi
2,7 0
6 1
1,2,4 2
3,6 3
0,4 4
3 5
1,6 6
7
2,6,9 8
5,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-11-2020
Giải tám 55
Giải bảy 523
Giải sáu 0521 7840 9233
Giải năm 9302
Giải bốn 35775 09205 81819 09320
76355 78829 41750