Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-04-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-04-2024
Giải tám 40
Giải bảy 800
Giải sáu 1392 0560 5778
Giải năm 4109
Giải bốn 66023 00455 27663 11808
51920 09742 23419
Giải ba 89808 65235
Giải nhì 10854
Giải nhất 65753
Đặc biệt 569704
Đầu Đuôi
0 0,4,8,8,9
1 9
2 0,3
3 5
4 0,2
5 3,4,5
6 0,3
7 8
8
9 2
Đầu Đuôi
0,2,4,6 0
1
4,9 2
2,5,6 3
0,5 4
3,5 5
6
7
0,0,7 8
0,1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-04-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-04-2024
Giải tám 81
Giải bảy 446
Giải sáu 8294 4262 1335
Giải năm 3383
Giải bốn 58946 58108 76959 92181
41257 93875 44812
Giải ba 78642 20985
Giải nhì 58950
Giải nhất 86352
Đặc biệt 522519
Đầu Đuôi
0 8
1 2,9
2
3 5
4 2,6,6
5 0,2,7,9
6 2
7 5
8 1,1,3,5
9 4
Đầu Đuôi
5 0
8,8 1
1,4,5,6 2
8 3
9 4
3,7,8 5
4,4 6
5 7
0 8
1,5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 30-03-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 30-03-2024
Giải tám 56
Giải bảy 203
Giải sáu 9738 4040 0424
Giải năm 8873
Giải bốn 14979 09493 30076 90293
67243 78572 11717
Giải ba 72684 36600
Giải nhì 45026
Giải nhất 17584
Đặc biệt 565625
Đầu Đuôi
0 0,3
1 7
2 4,5,6
3 8
4 0,3
5 6
6
7 2,3,6,9
8 4,4
9 3,3
Đầu Đuôi
0,4 0
1
7 2
0,4,7,9,9 3
2,8,8 4
2 5
2,5,7 6
1 7
3 8
7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 23-03-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 23-03-2024
Giải tám 39
Giải bảy 347
Giải sáu 9654 7497 7772
Giải năm 5192
Giải bốn 92127 85779 15239 54189
91404 59544 26877
Giải ba 42132 04321
Giải nhì 18522
Giải nhất 11432
Đặc biệt 706387
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,2,7
3 2,2,9,9
4 4,7
5 4
6
7 2,7,9
8 7,9
9 2,7
Đầu Đuôi
0
2 1
2,3,3,7,9 2
3
0,4,5 4
5
6
2,4,7,8,9 7
8
3,3,7,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 16-03-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 16-03-2024
Giải tám 90
Giải bảy 593
Giải sáu 3337 7935 2687
Giải năm 7586
Giải bốn 46889 93468 91941 53737
98793 89750 36900
Giải ba 38130 15041
Giải nhì 86078
Giải nhất 07272
Đặc biệt 879406
Đầu Đuôi
0 0,6
1
2
3 0,5,7,7
4 1,1
5 0
6 8
7 2,8
8 6,7,9
9 0,3,3
Đầu Đuôi
0,3,5,9 0
4,4 1
7 2
9,9 3
4
3 5
0,8 6
3,3,8 7
6,7 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 09-03-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 09-03-2024
Giải tám 62
Giải bảy 639
Giải sáu 6008 7853 6654
Giải năm 7344
Giải bốn 67880 20115 24735 87751
86412 54277 65961
Giải ba 55435 87645
Giải nhì 16876
Giải nhất 18730
Đặc biệt 349403
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,5
2
3 0,5,5,9
4 4,5
5 1,3,4
6 1,2
7 6,7
8 0
9
Đầu Đuôi
3,8 0
5,6 1
1,6 2
0,5 3
4,5 4
1,3,3,4 5
7 6
7 7
0 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 02-03-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 02-03-2024
Giải tám 27
Giải bảy 015
Giải sáu 0844 4040 4143
Giải năm 4946
Giải bốn 93173 49558 51995 43373
11907 70544 09985
Giải ba 44859 42928
Giải nhì 30187
Giải nhất 14533
Đặc biệt 781762
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2 7,8
3 3
4 0,3,4,4,6
5 8,9
6 2
7 3,3
8 5,7
9 5
Đầu Đuôi
4 0
1
6 2
3,4,7,7 3
4,4 4
1,8,9 5
4 6
0,2,8 7
2,5 8
5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 24-02-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 24-02-2024
Giải tám 93
Giải bảy 416
Giải sáu 8865 5001 9760
Giải năm 0682
Giải bốn 41733 06052 14797 55676
99344 19928 10204
Giải ba 48459 15844
Giải nhì 97168
Giải nhất 80861
Đặc biệt 565972
Đầu Đuôi
0 1,4
1 6
2 8
3 3
4 4,4
5 2,9
6 0,1,5,8
7 2,6
8 2
9 3,7
Đầu Đuôi
6 0
0,6 1
5,7,8 2
3,9 3
0,4,4 4
6 5
1,7 6
9 7
2,6 8
5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 17-02-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 17-02-2024
Giải tám 38
Giải bảy 987
Giải sáu 0113 9613 5405
Giải năm 1990
Giải bốn 28022 40464 06970 95652
82812 51140 82636
Giải ba 85297 30867
Giải nhì 58539
Giải nhất 82418
Đặc biệt 292377
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,3,8
2 2
3 6,8,9
4 0
5 2
6 4,7
7 0,7
8 7
9 0,7
Đầu Đuôi
4,7,9 0
1
1,2,5 2
1,1 3
6 4
0 5
3 6
6,7,8,9 7
1,3 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 10-02-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 10-02-2024
Giải tám 00
Giải bảy 329
Giải sáu 6497 1828 4586
Giải năm 8236
Giải bốn 94942 72073 17680 52081
88738 79548 10133
Giải ba 34709 55475
Giải nhì 60224
Giải nhất 72026
Đặc biệt 628605
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1
2 4,6,8,9
3 3,6,8
4 2,8
5
6
7 3,5
8 0,1,6
9 7
Đầu Đuôi
0,8 0
8 1
4 2
3,7 3
2 4
0,7 5
2,3,8 6
9 7
2,3,4 8
0,2 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-02-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-02-2024
Giải tám 57
Giải bảy 122
Giải sáu 6390 0619 7363
Giải năm 7265
Giải bốn 97088 96388 79310 03293
43435 92070 32246
Giải ba 44857 30568
Giải nhì 80907
Giải nhất 31596
Đặc biệt 114920
Đầu Đuôi
0 7
1 0,9
2 0,2
3 5
4 6
5 7,7
6 3,5,8
7 0
8 8,8
9 0,3,6
Đầu Đuôi
1,2,7,9 0
1
2 2
6,9 3
4
3,6 5
4,9 6
0,5,5 7
6,8,8 8
1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-01-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-01-2024
Giải tám 26
Giải bảy 545
Giải sáu 2691 8472 6548
Giải năm 2291
Giải bốn 40583 31830 64772 07652
36122 06094 96292
Giải ba 79025 55313
Giải nhì 01819
Giải nhất 85633
Đặc biệt 874063
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2 2,5,6
3 0,3
4 5,8
5 2
6 3
7 2,2
8 3
9 1,1,2,4
Đầu Đuôi
3 0
9,9 1
2,5,7,7,9 2
1,3,6,8 3
9 4
2,4 5
2 6
7
4 8
1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-01-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-01-2024
Giải tám 49
Giải bảy 160
Giải sáu 2945 6714 2701
Giải năm 6455
Giải bốn 61444 22392 07443 67824
25718 98816 25242
Giải ba 24424 97036
Giải nhì 96502
Giải nhất 79843
Đặc biệt 321930
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,6,8
2 4,4
3 0,6
4 2,3,3,4,5,9
5 5
6 0
7
8
9 2
Đầu Đuôi
3,6 0
0 1
0,4,9 2
4,4 3
1,2,2,4 4
4,5 5
1,3 6
7
1 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-01-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-01-2024
Giải tám 50
Giải bảy 413
Giải sáu 8585 9299 8619
Giải năm 5110
Giải bốn 70947 98709 33060 99409
52715 55985 84330
Giải ba 01983 68447
Giải nhì 38386
Giải nhất 94093
Đặc biệt 661433
Đầu Đuôi
0 9,9
1 0,3,5,9
2
3 0,3
4 7,7
5 0
6 0
7
8 3,5,5,6
9 3,9
Đầu Đuôi
1,3,5,6 0
1
2
1,3,8,9 3
4
1,8,8 5
8 6
4,4 7
8
0,0,1,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-01-2024

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-01-2024
Giải tám 74
Giải bảy 786
Giải sáu 5588 4423 4113
Giải năm 8849
Giải bốn 38676 75489 66467 91522
71279 85594 15144
Giải ba 87114 68025
Giải nhì 36045
Giải nhất 89384
Đặc biệt 654403
Đầu Đuôi
0 3
1 3,4
2 2,3,5
3
4 4,5,9
5
6 7
7 4,6,9
8 4,6,8,9
9 4
Đầu Đuôi
0
1
2 2
0,1,2 3
1,4,7,8,9 4
2,4 5
7,8 6
6 7
8 8
4,7,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 30-12-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 30-12-2023
Giải tám 81
Giải bảy 017
Giải sáu 9905 0386 3483
Giải năm 6067
Giải bốn 43057 55869 18096 77729
51942 68415 87716
Giải ba 90374 69072
Giải nhì 02928
Giải nhất 83202
Đặc biệt 547623
Đầu Đuôi
0 2,5
1 5,6,7
2 3,8,9
3
4 2
5 7
6 7,9
7 2,4
8 1,3,6
9 6
Đầu Đuôi
0
8 1
0,4,7 2
2,8 3
7 4
0,1 5
1,8,9 6
1,5,6 7
2 8
2,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 23-12-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 23-12-2023
Giải tám 13
Giải bảy 052
Giải sáu 6279 1457 7253
Giải năm 1307
Giải bốn 15251 27445 93959 19011
72445 75772 34897
Giải ba 66868 65555
Giải nhì 52804
Giải nhất 84406
Đặc biệt 176870
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 1,3
2
3
4 5,5
5 1,2,3,5,7,9
6 8
7 0,2,9
8
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1,5 1
5,7 2
1,5 3
0 4
4,4,5 5
0 6
0,5,9 7
6 8
5,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 16-12-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 16-12-2023
Giải tám 90
Giải bảy 468
Giải sáu 8853 3706 3617
Giải năm 0720
Giải bốn 48278 58248 83229 57682
50343 13767 37131
Giải ba 74352 15806
Giải nhì 13355
Giải nhất 77554
Đặc biệt 018531
Đầu Đuôi
0 6,6
1 7
2 0,9
3 1,1
4 3,8
5 2,3,4,5
6 7,8
7 8
8 2
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
3,3 1
5,8 2
4,5 3
5 4
5 5
0,0 6
1,6 7
4,6,7 8
2 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 09-12-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 09-12-2023
Giải tám 14
Giải bảy 867
Giải sáu 4298 7490 8076
Giải năm 8176
Giải bốn 96767 38455 21505 80917
71189 82813 43049
Giải ba 30777 30977
Giải nhì 54358
Giải nhất 83325
Đặc biệt 903175
Đầu Đuôi
0 5
1 3,4,7
2 5
3
4 9
5 5,8
6 7,7
7 5,6,6,7,7
8 9
9 0,8
Đầu Đuôi
9 0
1
2
1 3
1 4
0,2,5,7 5
7,7 6
1,6,6,7,7 7
5,9 8
4,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 02-12-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 02-12-2023
Giải tám 09
Giải bảy 947
Giải sáu 9085 9453 7709
Giải năm 1974
Giải bốn 28882 77427 13358 30343
65757 81450 58610
Giải ba 26475 26054
Giải nhì 35332
Giải nhất 04281
Đặc biệt 669051
Đầu Đuôi
0 9,9
1 0
2 7
3 2
4 3,7
5 0,1,3,4,7,8
6
7 4,5
8 1,2,5
9
Đầu Đuôi
1,5 0
5,8 1
3,8 2
4,5 3
5,7 4
7,8 5
6
2,4,5 7
5 8
0,0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 25-11-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 25-11-2023
Giải tám 39
Giải bảy 027
Giải sáu 3575 1920 4916
Giải năm 1502
Giải bốn 88769 57408 76707 71366
37210 61585 99950
Giải ba 54079 16935
Giải nhì 26503
Giải nhất 12463
Đặc biệt 736932
Đầu Đuôi
0 2,3,7,8
1 0,6
2 0,7
3 2,5,9
4
5 0
6 3,6,9
7 5,9
8 5
9
Đầu Đuôi
1,2,5 0
1
0,3 2
0,6 3
4
3,7,8 5
1,6 6
0,2 7
0 8
3,6,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 18-11-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 18-11-2023
Giải tám 21
Giải bảy 778
Giải sáu 0910 0217 2485
Giải năm 4873
Giải bốn 03438 74181 21439 71527
18441 43833 09690
Giải ba 60766 56412
Giải nhì 33488
Giải nhất 14351
Đặc biệt 033554
Đầu Đuôi
0
1 0,2,7
2 1,7
3 3,8,9
4 1
5 1,4
6 6
7 3,8
8 1,5,8
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
2,4,5,8 1
1 2
3,7 3
5 4
8 5
6 6
1,2 7
3,7,8 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 11-11-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 11-11-2023
Giải tám 01
Giải bảy 806
Giải sáu 2214 0131 2281
Giải năm 4119
Giải bốn 09434 10570 09675 00691
25939 91662 17131
Giải ba 29797 14063
Giải nhì 47419
Giải nhất 29969
Đặc biệt 101272
Đầu Đuôi
0 1,6
1 4,9,9
2
3 1,1,4,9
4
5
6 2,3,9
7 0,2,5
8 1
9 1,7
Đầu Đuôi
7 0
0,3,3,8,9 1
6,7 2
6 3
1,3 4
7 5
0 6
9 7
8
1,1,3,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 04-11-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 04-11-2023
Giải tám 80
Giải bảy 587
Giải sáu 6411 3106 5545
Giải năm 4661
Giải bốn 30649 08122 87765 78456
52379 37329 55791
Giải ba 96785 31942
Giải nhì 94577
Giải nhất 80830
Đặc biệt 200606
Đầu Đuôi
0 6,6
1 1
2 2,9
3 0
4 2,5,9
5 6
6 1,5
7 7,9
8 0,5,7
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
1,6,9 1
2,4 2
3
4
4,6,8 5
0,0,5 6
7,8 7
8
2,4,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 28-10-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 28-10-2023
Giải tám 35
Giải bảy 318
Giải sáu 6091 8108 6370
Giải năm 8365
Giải bốn 19743 90491 60122 97426
33166 73701 97730
Giải ba 47571 35588
Giải nhì 76449
Giải nhất 49671
Đặc biệt 755944
Đầu Đuôi
0 1,8
1 8
2 2,6
3 0,5
4 3,4,9
5
6 5,6
7 0,1,1
8 8
9 1,1
Đầu Đuôi
3,7 0
0,7,7,9,9 1
2 2
4 3
4 4
3,6 5
2,6 6
7
0,1,8 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 21-10-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 21-10-2023
Giải tám 31
Giải bảy 531
Giải sáu 9025 8022 0631
Giải năm 4630
Giải bốn 21276 02597 18892 85485
16997 31833 46081
Giải ba 38910 92675
Giải nhì 23355
Giải nhất 63450
Đặc biệt 044937
Đầu Đuôi
0
1 0
2 2,5
3 0,1,1,1,3,7
4
5 0,5
6
7 5,6
8 1,5
9 2,7,7
Đầu Đuôi
1,3,5 0
3,3,3,8 1
2,9 2
3 3
4
2,5,7,8 5
7 6
3,9,9 7
8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 14-10-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 14-10-2023
Giải tám 21
Giải bảy 620
Giải sáu 8772 7290 3191
Giải năm 2663
Giải bốn 29956 56632 93554 47571
89859 31376 63264
Giải ba 38287 23612
Giải nhì 74965
Giải nhất 40854
Đặc biệt 620613
Đầu Đuôi
0
1 2,3
2 0,1
3 2
4
5 4,4,6,9
6 3,4,5
7 1,2,6
8 7
9 0,1
Đầu Đuôi
2,9 0
2,7,9 1
1,3,7 2
1,6 3
5,5,6 4
6 5
5,7 6
8 7
8
5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 07-10-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 07-10-2023
Giải tám 48
Giải bảy 257
Giải sáu 6422 7120 3688
Giải năm 6978
Giải bốn 34972 17122 82191 08243
17654 41052 32470
Giải ba 56398 40285
Giải nhì 71709
Giải nhất 73577
Đặc biệt 723191
Đầu Đuôi
0 9
1
2 0,2,2
3
4 3,8
5 2,4,7
6
7 0,2,7,8
8 5,8
9 1,1,8
Đầu Đuôi
2,7 0
9,9 1
2,2,5,7 2
4 3
5 4
8 5
6
5,7 7
4,7,8,9 8
0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 30-09-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 30-09-2023
Giải tám 96
Giải bảy 714
Giải sáu 5344 0023 0226
Giải năm 2760
Giải bốn 74944 82355 57870 10950
32474 65596 41049
Giải ba 43426 93521
Giải nhì 94657
Giải nhất 94077
Đặc biệt 115078
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1,3,6,6
3
4 4,4,9
5 0,5,7
6 0
7 0,4,7,8
8
9 6,6
Đầu Đuôi
5,6,7 0
2 1
2
2 3
1,4,4,7 4
5 5
2,2,9,9 6
5,7 7
7 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 23-09-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 23-09-2023
Giải tám 67
Giải bảy 091
Giải sáu 8029 0092 8207
Giải năm 9140
Giải bốn 08870 82310 49139 96714
36992 37729 97777
Giải ba 53900 51290
Giải nhì 36435
Giải nhất 74190
Đặc biệt 133524
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0,4
2 4,9,9
3 5,9
4 0
5
6 7
7 0,7
8
9 0,0,1,2,2
Đầu Đuôi
0,1,4,7,9,9 0
9 1
9,9 2
3
1,2 4
3 5
6
0,6,7 7
8
2,2,3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 16-09-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 16-09-2023
Giải tám 59
Giải bảy 197
Giải sáu 8706 8059 3392
Giải năm 7364
Giải bốn 22668 42442 12678 08162
18399 95549 97552
Giải ba 23240 43402
Giải nhì 85380
Giải nhất 63514
Đặc biệt 097778
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4
2
3
4 0,2,9
5 2,9,9
6 2,4,8
7 8,8
8 0
9 2,7,9
Đầu Đuôi
4,8 0
1
0,4,5,6,9 2
3
1,6 4
5
0 6
9 7
6,7,7 8
4,5,5,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 09-09-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 09-09-2023
Giải tám 92
Giải bảy 709
Giải sáu 6012 0951 5435
Giải năm 0264
Giải bốn 67990 40423 24012 00834
95898 62134 61155
Giải ba 68924 45708
Giải nhì 84072
Giải nhất 99061
Đặc biệt 503039
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2,2
2 3,4
3 4,4,5,9
4
5 1,5
6 1,4
7 2
8
9 0,2,8
Đầu Đuôi
9 0
5,6 1
1,1,7,9 2
2 3
2,3,3,6 4
3,5 5
6
7
0,9 8
0,3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 02-09-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 02-09-2023
Giải tám 65
Giải bảy 509
Giải sáu 3228 2433 8504
Giải năm 5424
Giải bốn 32786 70544 10133 02803
55762 41640 49216
Giải ba 86865 53067
Giải nhì 18056
Giải nhất 09175
Đặc biệt 475373
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 6
2 4,8
3 3,3
4 0,4
5 6
6 2,5,5,7
7 3,5
8 6
9
Đầu Đuôi
4 0
1
6 2
0,3,3,7 3
0,2,4 4
6,6,7 5
1,5,8 6
6 7
2 8
0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-08-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-08-2023
Giải tám 35
Giải bảy 148
Giải sáu 7824 6742 9438
Giải năm 1882
Giải bốn 82475 14337 48301 91289
71336 30697 09440
Giải ba 38690 19797
Giải nhì 86711
Giải nhất 41218
Đặc biệt 350919
Đầu Đuôi
0 1
1 1,8,9
2 4
3 5,6,7,8
4 0,2,8
5
6
7 5
8 2,9
9 0,7,7
Đầu Đuôi
4,9 0
0,1 1
4,8 2
3
2 4
3,7 5
3 6
3,9,9 7
1,3,4 8
1,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 12-08-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 12-08-2023
Giải tám 31
Giải bảy 886
Giải sáu 6085 9532 7258
Giải năm 5443
Giải bốn 60218 35068 30567 36293
05387 84254 14857
Giải ba 37081 79336
Giải nhì 27563
Giải nhất 63859
Đặc biệt 155521
Đầu Đuôi
0
1 8
2 1
3 1,2,6
4 3
5 4,7,8,9
6 3,7,8
7
8 1,5,6,7
9 3
Đầu Đuôi
0
2,3,8 1
3 2
4,6,9 3
5 4
8 5
3,8 6
5,6,8 7
1,5,6 8
5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 29-07-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 29-07-2023
Giải tám 90
Giải bảy 744
Giải sáu 4854 5387 9358
Giải năm 2576
Giải bốn 24994 07360 84444 02416
67125 70543 49200
Giải ba 42416 08762
Giải nhì 30805
Giải nhất 38743
Đặc biệt 752143
Đầu Đuôi
0 0,5
1 6,6
2 5
3
4 3,3,3,4,4
5 4,8
6 0,2
7 6
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
0,6,9 0
1
6 2
4,4,4 3
4,4,5,9 4
0,2 5
1,1,7 6
8 7
5 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 15-07-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 15-07-2023
Giải tám 63
Giải bảy 487
Giải sáu 1118 4555 8977
Giải năm 5317
Giải bốn 20887 78232 67837 00382
84317 91515 12183
Giải ba 37572 93639
Giải nhì 69373
Giải nhất 99084
Đặc biệt 885234
Đầu Đuôi
0
1 5,7,7,8
2
3 2,4,7,9
4
5 5
6 3
7 2,3,7
8 2,3,4,7,7
9
Đầu Đuôi
0
1
3,7,8 2
6,7,8 3
3,8 4
1,5 5
6
1,1,3,7,8,8 7
1 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 08-07-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 08-07-2023
Giải tám 06
Giải bảy 311
Giải sáu 0895 6205 7105
Giải năm 1424
Giải bốn 64833 15913 04289 06265
26506 88108 40060
Giải ba 63023 43811
Giải nhì 03401
Giải nhất 35382
Đặc biệt 812021
Đầu Đuôi
0 1,5,5,6,6,8
1 1,1,3
2 1,3,4
3 3
4
5
6 0,5
7
8 2,9
9 5
Đầu Đuôi
6 0
0,1,1,2 1
8 2
1,2,3 3
2 4
0,0,6,9 5
0,0 6
7
0 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 01-07-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 01-07-2023
Giải tám 21
Giải bảy 345
Giải sáu 1785 9270 6840
Giải năm 2653
Giải bốn 63091 44061 73098 90906
50689 67847 30822
Giải ba 67434 85706
Giải nhì 88278
Giải nhất 06726
Đặc biệt 869377
Đầu Đuôi
0 6,6
1
2 1,2,6
3 4
4 0,5,7
5 3
6 1
7 0,7,8
8 5,9
9 1,8
Đầu Đuôi
4,7 0
2,6,9 1
2 2
5 3
3 4
4,8 5
0,0,2 6
4,7 7
7,9 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 24-06-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 24-06-2023
Giải tám 37
Giải bảy 199
Giải sáu 4567 0948 8454
Giải năm 8676
Giải bốn 05805 44056 92744 61088
70874 34834 29183
Giải ba 14601 78027
Giải nhì 86029
Giải nhất 80858
Đặc biệt 916974
Đầu Đuôi
0 1,5
1
2 7,9
3 4,7
4 4,8
5 4,6,8
6 7
7 4,4,6
8 3,8
9 9
Đầu Đuôi
0
0 1
2
8 3
3,4,5,7,7 4
0 5
5,7 6
2,3,6 7
4,5,8 8
2,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 17-06-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 17-06-2023
Giải tám 65
Giải bảy 008
Giải sáu 1280 3904 7437
Giải năm 0526
Giải bốn 54115 25790 45669 21365
62193 01113 72175
Giải ba 19350 36921
Giải nhì 24708
Giải nhất 77182
Đặc biệt 345580
Đầu Đuôi
0 4,8,8
1 3,5
2 1,6
3 7
4
5 0
6 5,5,9
7 5
8 0,0,2
9 0,3
Đầu Đuôi
5,8,8,9 0
2 1
8 2
1,9 3
0 4
1,6,6,7 5
2 6
3 7
0,0 8
6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 10-06-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 10-06-2023
Giải tám 94
Giải bảy 798
Giải sáu 7693 8719 1190
Giải năm 5511
Giải bốn 42722 21521 44203 58610
98704 26060 22468
Giải ba 13036 93293
Giải nhì 89069
Giải nhất 55226
Đặc biệt 894926
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,1,9
2 1,2,6,6
3 6
4
5
6 0,8,9
7
8
9 0,3,3,4,8
Đầu Đuôi
1,6,9 0
1,2 1
2 2
0,9,9 3
0,9 4
5
2,2,3 6
7
6,9 8
1,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-06-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-06-2023
Giải tám 05
Giải bảy 463
Giải sáu 1552 9759 2554
Giải năm 8672
Giải bốn 53259 95294 35263 38069
10158 45386 66212
Giải ba 53414 99605
Giải nhì 41938
Giải nhất 24715
Đặc biệt 063233
Đầu Đuôi
0 5,5
1 2,4,5
2
3 3,8
4
5 2,4,8,9,9
6 3,3,9
7 2
8 6
9 4
Đầu Đuôi
0
1
1,5,7 2
3,6,6 3
1,5,9 4
0,0,1 5
8 6
7
3,5 8
5,5,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-05-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-05-2023
Giải tám 89
Giải bảy 287
Giải sáu 9662 8717 4094
Giải năm 9475
Giải bốn 32306 90385 07244 17458
62906 56905 34558
Giải ba 16760 99988
Giải nhì 18921
Giải nhất 87937
Đặc biệt 087646
Đầu Đuôi
0 5,6,6
1 7
2 1
3 7
4 4,6
5 8,8
6 0,2
7 5
8 5,7,8,9
9 4
Đầu Đuôi
6 0
2 1
6 2
3
4,9 4
0,7,8 5
0,0,4 6
1,3,8 7
5,5,8 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-05-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-05-2023
Giải tám 14
Giải bảy 792
Giải sáu 4587 3906 8662
Giải năm 6128
Giải bốn 89623 79988 62519 07526
28305 27148 45595
Giải ba 95563 88478
Giải nhì 30360
Giải nhất 30532
Đặc biệt 791104
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 4,9
2 3,6,8
3 2
4 8
5
6 0,2,3
7 8
8 7,8
9 2,5
Đầu Đuôi
6 0
1
3,6,9 2
2,6 3
0,1 4
0,9 5
0,2 6
8 7
2,4,7,8 8
1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-05-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-05-2023
Giải tám 83
Giải bảy 469
Giải sáu 9561 0394 3317
Giải năm 0498
Giải bốn 16605 32611 50715 50502
87819 70701 81630
Giải ba 60303 50827
Giải nhì 52151
Giải nhất 88024
Đặc biệt 151753
Đầu Đuôi
0 1,2,3,5
1 1,5,7,9
2 4,7
3 0
4
5 1,3
6 1,9
7
8 3
9 4,8
Đầu Đuôi
3 0
0,1,5,6 1
0 2
0,5,8 3
2,9 4
0,1 5
6
1,2 7
9 8
1,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-05-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-05-2023
Giải tám 67
Giải bảy 333
Giải sáu 4883 6318 0224
Giải năm 6904
Giải bốn 66833 50016 81070 00285
93794 45940 06169
Giải ba 43149 36742
Giải nhì 97454
Giải nhất 48535
Đặc biệt 960928
Đầu Đuôi
0 4
1 6,8
2 4,8
3 3,3,5
4 0,2,9
5 4
6 7,9
7 0
8 3,5
9 4
Đầu Đuôi
4,7 0
1
4 2
3,3,8 3
0,2,5,9 4
3,8 5
1 6
6 7
1,2 8
4,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 29-04-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 29-04-2023
Giải tám 20
Giải bảy 246
Giải sáu 3287 9108 9057
Giải năm 3626
Giải bốn 16082 67755 98155 68384
15922 34818 92005
Giải ba 59960 06638
Giải nhì 10754
Giải nhất 49181
Đặc biệt 996045
Đầu Đuôi
0 5,8
1 8
2 0,2,6
3 8
4 5,6
5 4,5,5,7
6 0
7
8 1,2,4,7
9
Đầu Đuôi
2,6 0
8 1
2,8 2
3
5,8 4
0,4,5,5 5
2,4 6
5,8 7
0,1,3 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 22-04-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 22-04-2023
Giải tám 77
Giải bảy 412
Giải sáu 8598 5320 3835
Giải năm 2420
Giải bốn 25701 32013 74711 90531
25186 00441 31004
Giải ba 15141 72585
Giải nhì 87730
Giải nhất 08555
Đặc biệt 266655
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,2,3
2 0,0
3 0,1,5
4 1,1
5 5,5
6
7 7
8 5,6
9 8
Đầu Đuôi
2,2,3 0
0,1,3,4,4 1
1 2
1 3
0 4
3,5,5,8 5
8 6
7 7
9 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 15-04-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 15-04-2023
Giải tám 08
Giải bảy 019
Giải sáu 9582 4996 7202
Giải năm 3245
Giải bốn 94710 09166 42425 66135
24718 28503 81596
Giải ba 01178 06547
Giải nhì 87080
Giải nhất 67465
Đặc biệt 514982
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 0,8,9
2 5
3 5
4 5,7
5
6 5,6
7 8
8 0,2,2
9 6,6
Đầu Đuôi
1,8 0
1
0,8,8 2
0 3
4
2,3,4,6 5
6,9,9 6
4 7
0,1,7 8
1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 08-04-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 08-04-2023
Giải tám 56
Giải bảy 158
Giải sáu 6275 9385 3233
Giải năm 6984
Giải bốn 64806 91698 86068 97006
98882 60085 20135
Giải ba 18368 68047
Giải nhì 18829
Giải nhất 21582
Đặc biệt 407180
Đầu Đuôi
0 6,6
1
2 9
3 3,5
4 7
5 6,8
6 8,8
7 5
8 0,2,2,4,5,5
9 8
Đầu Đuôi
8 0
1
8,8 2
3 3
8 4
3,7,8,8 5
0,0,5 6
4 7
5,6,6,9 8
2 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 01-04-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 01-04-2023
Giải tám 77
Giải bảy 355
Giải sáu 3333 6503 5091
Giải năm 0193
Giải bốn 43773 74355 88625 52950
50334 62642 66521
Giải ba 86931 25020
Giải nhì 31202
Giải nhất 65940
Đặc biệt 963848
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 0,1,5
3 1,3,4
4 0,2,8
5 0,5,5
6
7 3,7
8
9 1,3
Đầu Đuôi
2,4,5 0
2,3,9 1
0,4 2
0,3,7,9 3
3 4
2,5,5 5
6
7 7
4 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 25-03-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 25-03-2023
Giải tám 18
Giải bảy 287
Giải sáu 2959 6301 2516
Giải năm 9628
Giải bốn 25928 37014 54797 71201
52331 06556 50351
Giải ba 54703 74431
Giải nhì 12509
Giải nhất 13533
Đặc biệt 814707
Đầu Đuôi
0 1,1,3,7,9
1 4,6,8
2 8,8
3 1,1,3
4
5 1,6,9
6
7
8 7
9 7
Đầu Đuôi
0
0,0,3,3,5 1
2
0,3 3
1 4
5
1,5 6
0,8,9 7
1,2,2 8
0,5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 18-03-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 18-03-2023
Giải tám 37
Giải bảy 223
Giải sáu 7595 2862 4155
Giải năm 0062
Giải bốn 75636 47586 94579 51624
30536 00797 10570
Giải ba 88756 39968
Giải nhì 80135
Giải nhất 05961
Đặc biệt 770175
Đầu Đuôi
0
1
2 3,4
3 5,6,6,7
4
5 5,6
6 1,2,2,8
7 0,5,9
8 6
9 5,7
Đầu Đuôi
7 0
6 1
6,6 2
2 3
2 4
3,5,7,9 5
3,3,5,8 6
3,9 7
6 8
7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 11-03-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 11-03-2023
Giải tám 23
Giải bảy 614
Giải sáu 1486 3660 9902
Giải năm 1801
Giải bốn 48189 58104 85438 00947
14362 81237 88386
Giải ba 94115 40933
Giải nhì 64310
Giải nhất 44104
Đặc biệt 804991
Đầu Đuôi
0 1,2,4,4
1 0,4,5
2 3
3 3,7,8
4 7
5
6 0,2
7
8 6,6,9
9 1
Đầu Đuôi
1,6 0
0,9 1
0,6 2
2,3 3
0,0,1 4
1 5
8,8 6
3,4 7
3 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 04-03-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 04-03-2023
Giải tám 91
Giải bảy 861
Giải sáu 6827 5471 6714
Giải năm 5519
Giải bốn 95336 68702 62198 75783
98806 64172 97842
Giải ba 43109 37762
Giải nhì 35701
Giải nhất 77724
Đặc biệt 105598
Đầu Đuôi
0 1,2,6,9
1 4,9
2 4,7
3 6
4 2
5
6 1,2
7 1,2
8 3
9 1,8,8
Đầu Đuôi
0
0,6,7,9 1
0,4,6,7 2
8 3
1,2 4
5
0,3 6
2 7
9,9 8
0,1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 25-02-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 25-02-2023
Giải tám 86
Giải bảy 689
Giải sáu 3715 4975 3519
Giải năm 8482
Giải bốn 50683 30460 14869 21711
23214 61485 82463
Giải ba 84516 13315
Giải nhì 08372
Giải nhất 95974
Đặc biệt 964522
Đầu Đuôi
0
1 1,4,5,5,6,9
2 2
3
4
5
6 0,3,9
7 2,4,5
8 2,3,5,6,9
9
Đầu Đuôi
6 0
1 1
2,7,8 2
6,8 3
1,7 4
1,1,7,8 5
1,8 6
7
8
1,6,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 18-02-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 18-02-2023
Giải tám 91
Giải bảy 186
Giải sáu 3730 4502 6880
Giải năm 7915
Giải bốn 63078 20418 01281 53391
93006 18844 78429
Giải ba 11018 92688
Giải nhì 25465
Giải nhất 71594
Đặc biệt 352100
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 5,8,8
2 9
3 0
4 4
5
6 5
7 8
8 0,1,6,8
9 1,1,4
Đầu Đuôi
0,3,8 0
8,9,9 1
0 2
3
4,9 4
1,6 5
0,8 6
7
1,1,7,8 8
2 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 11-02-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 11-02-2023
Giải tám 36
Giải bảy 956
Giải sáu 7448 7826 2274
Giải năm 7453
Giải bốn 84657 91359 98055 59558
53472 95496 36971
Giải ba 83632 33729
Giải nhì 55455
Giải nhất 75505
Đặc biệt 845326
Đầu Đuôi
0 5
1
2 6,6,9
3 2,6
4 8
5 3,5,5,6,7,8,9
6
7 1,2,4
8
9 6
Đầu Đuôi
0
7 1
3,7 2
5 3
7 4
0,5,5 5
2,2,3,5,9 6
5 7
4,5 8
2,5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 04-02-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 04-02-2023
Giải tám 78
Giải bảy 804
Giải sáu 2059 6967 7063
Giải năm 5312
Giải bốn 86343 63484 71488 51956
26337 24923 68153
Giải ba 06113 74835
Giải nhì 24521
Giải nhất 91993
Đặc biệt 206576
Đầu Đuôi
0 4
1 2,3
2 1,3
3 5,7
4 3
5 3,6,9
6 3,7
7 6,8
8 4,8
9 3
Đầu Đuôi
0
2 1
1 2
1,2,4,5,6,9 3
0,8 4
3 5
5,7 6
3,6 7
7,8 8
5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 28-01-2023
Giải tám 27
Giải bảy 498
Giải sáu 9278 0676 8783
Giải năm 3431
Giải bốn 60574 74635 57371 66842
21301 55404 68561
Giải ba 24847 26641
Giải nhì 23264
Giải nhất 88267
Đặc biệt 750488
Đầu Đuôi
0 1,4
1
2 7
3 1,5
4 1,2,7
5
6 1,4,7
7 1,4,6,8
8 3,8
9 8
Đầu Đuôi
0
0,3,4,6,7 1
4 2
8 3
0,6,7 4
3 5
7 6
2,4,6 7
7,8,9 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 21-01-2023
Giải tám 61
Giải bảy 341
Giải sáu 7059 0715 6468
Giải năm 5238
Giải bốn 55581 24011 56397 83064
23817 61275 30963
Giải ba 53850 76587
Giải nhì 56610
Giải nhất 76599
Đặc biệt 208093
Đầu Đuôi
0
1 0,1,5,7
2
3 8
4 1
5 0,9
6 1,3,4,8
7 5
8 1,7
9 3,7,9
Đầu Đuôi
1,5 0
1,4,6,8 1
2
6,9 3
6 4
1,7 5
6
1,8,9 7
3,6 8
5,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 14-01-2023
Giải tám 71
Giải bảy 051
Giải sáu 6049 4473 5174
Giải năm 4483
Giải bốn 34571 77664 13152 09080
52117 67752 57141
Giải ba 45649 75466
Giải nhì 47121
Giải nhất 12324
Đặc biệt 745825
Đầu Đuôi
0
1 7
2 1,4,5
3
4 1,9,9
5 1,2,2
6 4,6
7 1,1,3,4
8 0,3
9
Đầu Đuôi
8 0
2,4,5,7,7 1
5,5 2
7,8 3
2,6,7 4
2 5
6 6
1 7
8
4,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 07-01-2023
Giải tám 69
Giải bảy 240
Giải sáu 5060 9771 0106
Giải năm 6469
Giải bốn 50773 99906 52240 60167
43733 21029 14678
Giải ba 52930 25041
Giải nhì 82932
Giải nhất 97986
Đặc biệt 838980
Đầu Đuôi
0 6,6
1
2 9
3 0,2,3
4 0,0,1
5
6 0,7,9,9
7 1,3,8
8 0,6
9
Đầu Đuôi
3,4,4,6,8 0
4,7 1
3 2
3,7 3
4
5
0,0,8 6
6 7
7 8
2,6,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 31-12-2022
Giải tám 71
Giải bảy 429
Giải sáu 7004 8309 8856
Giải năm 2829
Giải bốn 01469 96611 74407 73652
60495 48189 59254
Giải ba 42996 18726
Giải nhì 52180
Giải nhất 14422
Đặc biệt 320725
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 1
2 2,5,6,9,9
3
4
5 2,4,6
6 9
7 1
8 0,9
9 5,6
Đầu Đuôi
8 0
1,7 1
2,5 2
3
0,5 4
2,9 5
2,5,9 6
0 7
8
0,2,2,6,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 24-12-2022
Giải tám 56
Giải bảy 657
Giải sáu 7844 7023 4690
Giải năm 1907
Giải bốn 53297 88946 81819 82970
26579 12071 90661
Giải ba 86658 76859
Giải nhì 52277
Giải nhất 79251
Đặc biệt 134770
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 3
3
4 4,6
5 1,6,7,8,9
6 1
7 0,0,1,7,9
8
9 0,7
Đầu Đuôi
7,7,9 0
5,6,7 1
2
2 3
4 4
5
4,5 6
0,5,7,9 7
5 8
1,5,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 17-12-2022
Giải tám 78
Giải bảy 209
Giải sáu 1072 1952 8890
Giải năm 2853
Giải bốn 83699 72459 76087 43135
20884 23976 57547
Giải ba 55953 52313
Giải nhì 11642
Giải nhất 04262
Đặc biệt 744789
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2
3 5
4 2,7
5 2,3,3,9
6 2
7 2,6,8
8 4,7,9
9 0,9
Đầu Đuôi
9 0
1
4,5,6,7 2
1,5,5 3
8 4
3 5
7 6
4,8 7
7 8
0,5,8,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 10-12-2022
Giải tám 72
Giải bảy 205
Giải sáu 4125 6553 3410
Giải năm 7254
Giải bốn 78939 59171 67639 54150
48777 02536 51447
Giải ba 04680 40710
Giải nhì 73150
Giải nhất 43433
Đặc biệt 991820
Đầu Đuôi
0 5
1 0,0
2 0,5
3 3,6,9,9
4 7
5 0,0,3,4
6
7 1,2,7
8 0
9
Đầu Đuôi
1,1,2,5,5,8 0
7 1
7 2
3,5 3
5 4
0,2 5
3 6
4,7 7
8
3,3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-12-2022
Giải tám 48
Giải bảy 105
Giải sáu 5271 5799 2563
Giải năm 8599
Giải bốn 97743 64744 18735 50937
42588 11075 74395
Giải ba 94917 17602
Giải nhì 89707
Giải nhất 54847
Đặc biệt 800724
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 7
2 4
3 5,7
4 3,4,7,8
5
6 3
7 1,5
8 8
9 5,9,9
Đầu Đuôi
0
7 1
0 2
4,6 3
2,4 4
0,3,7,9 5
6
0,1,3,4 7
4,8 8
9,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-11-2022
Giải tám 43
Giải bảy 139
Giải sáu 6865 1135 0352
Giải năm 9247
Giải bốn 90880 57750 64004 15128
72920 48558 07064
Giải ba 69541 51907
Giải nhì 26251
Giải nhất 36232
Đặc biệt 395698
Đầu Đuôi
0 4,7
1
2 0,8
3 2,5,9
4 1,3,7
5 0,1,2,8
6 4,5
7
8 0
9 8
Đầu Đuôi
2,5,8 0
4,5 1
3,5 2
4 3
0,6 4
3,6 5
6
0,4 7
2,5,9 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 19-11-2022
Giải tám 63
Giải bảy 083
Giải sáu 2469 5424 2251
Giải năm 2303
Giải bốn 62473 43255 00107 45438
43156 20703 37094
Giải ba 00377 35913
Giải nhì 76572
Giải nhất 90050
Đặc biệt 423071
Đầu Đuôi
0 3,3,7
1 3
2 4
3 8
4
5 0,1,5,6
6 3,9
7 1,2,3,7
8 3
9 4
Đầu Đuôi
5 0
5,7 1
7 2
0,0,1,6,7,8 3
2,9 4
5 5
5 6
0,7 7
3 8
6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 12-11-2022
Giải tám 78
Giải bảy 456
Giải sáu 1494 1872 1531
Giải năm 8030
Giải bốn 64804 78717 32256 39626
95594 48012 02689
Giải ba 80986 19727
Giải nhì 57633
Giải nhất 32464
Đặc biệt 615656
Đầu Đuôi
0 4
1 2,7
2 6,7
3 0,1,3
4
5 6,6,6
6 4
7 2,8
8 6,9
9 4,4
Đầu Đuôi
3 0
3 1
1,7 2
3 3
0,6,9,9 4
5
2,5,5,5,8 6
1,2 7
7 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 05-11-2022
Giải tám 95
Giải bảy 372
Giải sáu 3891 4353 8033
Giải năm 5173
Giải bốn 23866 46513 11420 24339
47446 09402 65059
Giải ba 34197 98605
Giải nhì 34301
Giải nhất 06606
Đặc biệt 209568
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6
1 3
2 0
3 3,9
4 6
5 3,9
6 6,8
7 2,3
8
9 1,5,7
Đầu Đuôi
2 0
0,9 1
0,7 2
1,3,5,7 3
4
0,9 5
0,4,6 6
9 7
6 8
3,5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 29-10-2022
Giải tám 00
Giải bảy 947
Giải sáu 0418 3429 9228
Giải năm 6377
Giải bốn 41808 66714 44795 16394
67726 57432 85688
Giải ba 03147 08579
Giải nhì 27649
Giải nhất 98202
Đặc biệt 417194
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 4,8
2 6,8,9
3 2
4 7,7,9
5
6
7 7,9
8 8
9 4,4,5
Đầu Đuôi
0 0
1
0,3 2
3
1,9,9 4
9 5
2 6
4,4,7 7
0,1,2,8 8
2,4,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 22-10-2022
Giải tám 34
Giải bảy 807
Giải sáu 1340 8447 7688
Giải năm 2060
Giải bốn 22832 31407 16624 81851
30939 78381 76651
Giải ba 66056 56291
Giải nhì 44952
Giải nhất 13375
Đặc biệt 002613
Đầu Đuôi
0 7,7
1 3
2 4
3 2,4,9
4 0,7
5 1,1,2,6
6 0
7 5
8 1,8
9 1
Đầu Đuôi
4,6 0
5,5,8,9 1
3,5 2
1 3
2,3 4
7 5
5 6
0,0,4 7
8 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 15-10-2022
Giải tám 93
Giải bảy 225
Giải sáu 7920 8158 0490
Giải năm 7706
Giải bốn 71014 54597 10035 17076
22250 92804 85137
Giải ba 80588 45352
Giải nhì 31577
Giải nhất 75717
Đặc biệt 599617
Đầu Đuôi
0 4,6
1 4,7,7
2 0,5
3 5,7
4
5 0,2,8
6
7 6,7
8 8
9 0,3,7
Đầu Đuôi
2,5,9 0
1
5 2
9 3
0,1 4
2,3 5
0,7 6
1,1,3,7,9 7
5,8 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 08-10-2022
Giải tám 73
Giải bảy 477
Giải sáu 6235 3560 6921
Giải năm 0926
Giải bốn 80972 13287 39185 04271
01232 66278 44713
Giải ba 65865 60530
Giải nhì 26157
Giải nhất 67300
Đặc biệt 664499
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 1,6
3 0,2,5
4
5 7
6 0,5
7 1,2,3,7,8
8 5,7
9 9
Đầu Đuôi
0,3,6 0
2,7 1
3,7 2
1,7 3
4
3,6,8 5
2 6
5,7,8 7
7 8
9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 01-10-2022
Giải tám 96
Giải bảy 111
Giải sáu 1725 5386 5671
Giải năm 3222
Giải bốn 85597 68757 23373 87933
37549 10529 53985
Giải ba 99940 10154
Giải nhì 99986
Giải nhất 58772
Đặc biệt 957896
Đầu Đuôi
0
1 1
2 2,5,9
3 3
4 0,9
5 4,7
6
7 1,2,3
8 5,6,6
9 6,6,7
Đầu Đuôi
4 0
1,7 1
2,7 2
3,7 3
5 4
2,8 5
8,8,9,9 6
5,9 7
8
2,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 24-09-2022
Giải tám 44
Giải bảy 067
Giải sáu 4352 8194 9856
Giải năm 7278
Giải bốn 08272 62642 22098 80335
48156 74264 75630
Giải ba 76694 50505
Giải nhì 07604
Giải nhất 64593
Đặc biệt 731473
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2
3 0,5
4 2,4
5 2,6,6
6 4,7
7 2,3,8
8
9 3,4,4,8
Đầu Đuôi
3 0
1
4,5,7 2
7,9 3
0,4,6,9,9 4
0,3 5
5,5 6
6 7
7,9 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 17-09-2022
Giải tám 86
Giải bảy 685
Giải sáu 9364 7699 5321
Giải năm 5164
Giải bốn 45493 73314 48826 60308
13334 58530 61834
Giải ba 42993 65540
Giải nhì 24401
Giải nhất 84103
Đặc biệt 794565
Đầu Đuôi
0 1,3,8
1 4
2 1,6
3 0,4,4
4 0
5
6 4,4,5
7
8 5,6
9 3,3,9
Đầu Đuôi
3,4 0
0,2 1
2
0,9,9 3
1,3,3,6,6 4
6,8 5
2,8 6
7
0 8
9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 10-09-2022
Giải tám 61
Giải bảy 439
Giải sáu 0480 1526 6127
Giải năm 3649
Giải bốn 34588 16921 96245 90227
01024 74061 22965
Giải ba 79081 90297
Giải nhì 75217
Giải nhất 38069
Đặc biệt 852061
Đầu Đuôi
0
1 7
2 1,4,6,7,7
3 9
4 5,9
5
6 1,1,1,5,9
7
8 0,1,8
9 7
Đầu Đuôi
8 0
2,6,6,6,8 1
2
3
2 4
4,6 5
2 6
1,2,2,9 7
8 8
3,4,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-09-2022
Giải tám 26
Giải bảy 529
Giải sáu 4458 4429 3073
Giải năm 9642
Giải bốn 57013 14511 55541 71350
93487 72147 73099
Giải ba 06370 32144
Giải nhì 88487
Giải nhất 13230
Đặc biệt 698715
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5
2 6,9,9
3 0
4 1,2,4,7
5 0,8
6
7 0,3
8 7,7
9 9
Đầu Đuôi
3,5,7 0
1,4 1
4 2
1,7 3
4 4
1 5
2 6
4,8,8 7
5 8
2,2,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-08-2022
Giải tám 02
Giải bảy 068
Giải sáu 5169 5487 8485
Giải năm 4291
Giải bốn 72297 84796 74447 98172
04375 78575 09585
Giải ba 16082 39058
Giải nhì 13733
Giải nhất 12553
Đặc biệt 201056
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 3
4 7
5 3,6,8
6 8,9
7 2,5,5
8 2,5,5,7
9 1,6,7
Đầu Đuôi
0
9 1
0,7,8 2
3,5 3
4
7,7,8,8 5
5,9 6
4,8,9 7
5,6 8
6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-08-2022
Giải tám 04
Giải bảy 145
Giải sáu 1444 8218 0584
Giải năm 3807
Giải bốn 69533 88315 52246 95098
49334 95779 72849
Giải ba 80425 63321
Giải nhì 41899
Giải nhất 59586
Đặc biệt 997752
Đầu Đuôi
0 4,7
1 5,8
2 1,5
3 3,4
4 4,5,6,9
5 2
6
7 9
8 4,6
9 8,9
Đầu Đuôi
0
2 1
5 2
3 3
0,3,4,8 4
1,2,4 5
4,8 6
0 7
1,9 8
4,7,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-08-2022
Giải tám 34
Giải bảy 385
Giải sáu 3180 4778 1073
Giải năm 7986
Giải bốn 43041 45912 41943 89717
99994 13139 50453
Giải ba 62245 53728
Giải nhì 97421
Giải nhất 40673
Đặc biệt 335361
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 1,8
3 4,9
4 1,3,5
5 3
6 1
7 3,3,8
8 0,5,6
9 4
Đầu Đuôi
8 0
2,4,6 1
1 2
4,5,7,7 3
3,9 4
4,8 5
8 6
1 7
2,7 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-08-2022
Giải tám 35
Giải bảy 441
Giải sáu 4242 6832 0597
Giải năm 6451
Giải bốn 82071 77736 38885 22788
08285 35839 71199
Giải ba 02282 08124
Giải nhì 64072
Giải nhất 26503
Đặc biệt 508665
Đầu Đuôi
0 3
1
2 4
3 2,5,6,9
4 1,2
5 1
6 5
7 1,2
8 2,5,5,8
9 7,9
Đầu Đuôi
0
4,5,7 1
3,4,7,8 2
0 3
2 4
3,6,8,8 5
3 6
9 7
8 8
3,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 30-07-2022
Giải tám 64
Giải bảy 997
Giải sáu 1509 2876 4887
Giải năm 0360
Giải bốn 12901 69062 67460 66996
16178 84394 88562
Giải ba 73050 65126
Giải nhì 58427
Giải nhất 56781
Đặc biệt 944892
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2 6,7
3
4
5 0
6 0,0,2,2,4
7 6,8
8 1,7
9 2,4,6,7
Đầu Đuôi
5,6,6 0
0,8 1
6,6,9 2
3
6,9 4
5
2,7,9 6
2,8,9 7
7 8
0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 23-07-2022
Giải tám 47
Giải bảy 757
Giải sáu 5765 9922 2791
Giải năm 8871
Giải bốn 61542 75229 64110 09510
42270 10421 96299
Giải ba 92308 95395
Giải nhì 01763
Giải nhất 81796
Đặc biệt 305486
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0
2 1,2,9
3
4 2,7
5 7
6 3,5
7 0,1
8 6
9 1,5,6,9
Đầu Đuôi
1,1,7 0
2,7,9 1
2,4 2
6 3
4
6,9 5
8,9 6
4,5 7
0 8
2,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 16-07-2022
Giải tám 90
Giải bảy 371
Giải sáu 9817 8673 4963
Giải năm 7233
Giải bốn 39220 49381 27985 89949
86462 01590 73861
Giải ba 51847 75058
Giải nhì 67125
Giải nhất 70673
Đặc biệt 171233
Đầu Đuôi
0
1 7
2 0,5
3 3,3
4 7,9
5 8
6 1,2,3
7 1,3,3
8 1,5
9 0,0
Đầu Đuôi
2,9,9 0
6,7,8 1
6 2
3,3,6,7,7 3
4
2,8 5
6
1,4 7
5 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 09-07-2022
Giải tám 16
Giải bảy 469
Giải sáu 7242 8256 8866
Giải năm 5072
Giải bốn 70368 57085 37528 55197
33383 91184 84141
Giải ba 54632 12500
Giải nhì 99772
Giải nhất 63747
Đặc biệt 367119
Đầu Đuôi
0 0
1 6,9
2 8
3 2
4 1,2,7
5 6
6 6,8,9
7 2,2
8 3,4,5
9 7
Đầu Đuôi
0 0
4 1
3,4,7,7 2
8 3
8 4
8 5
1,5,6 6
4,9 7
2,6 8
1,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 02-07-2022
Giải tám 50
Giải bảy 237
Giải sáu 9739 7771 9923
Giải năm 8183
Giải bốn 33853 66120 23636 08297
63689 27567 77019
Giải ba 46960 09825
Giải nhì 02982
Giải nhất 21174
Đặc biệt 604589
Đầu Đuôi
0
1 9
2 0,3,5
3 6,7,9
4
5 0,3
6 0,7
7 1,4
8 2,3,9,9
9 7
Đầu Đuôi
2,5,6 0
7 1
8 2
2,5,8 3
7 4
2 5
3 6
3,6,9 7
8
1,3,8,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 25-06-2022
Giải tám 30
Giải bảy 378
Giải sáu 1422 9619 0586
Giải năm 7845
Giải bốn 21508 08384 46336 17479
38013 38158 18266
Giải ba 82511 40435
Giải nhì 63096
Giải nhất 45792
Đặc biệt 953826
Đầu Đuôi
0 8
1 1,3,9
2 2,6
3 0,5,6
4 5
5 8
6 6
7 8,9
8 4,6
9 2,6
Đầu Đuôi
3 0
1 1
2,9 2
1 3
8 4
3,4 5
2,3,6,8,9 6
7
0,5,7 8
1,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 18-06-2022
Giải tám 34
Giải bảy 145
Giải sáu 5619 3341 9055
Giải năm 5582
Giải bốn 37981 22946 40240 74821
10361 45931 26925
Giải ba 73810 93711
Giải nhì 32613
Giải nhất 74695
Đặc biệt 597175
Đầu Đuôi
0
1 0,1,3,9
2 1,5
3 1,4
4 0,1,5,6
5 5
6 1
7 5
8 1,2
9 5
Đầu Đuôi
1,4 0
1,2,3,4,6,8 1
8 2
1 3
3 4
2,4,5,7,9 5
4 6
7
8
1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 11-06-2022
Giải tám 97
Giải bảy 122
Giải sáu 9921 0540 9087
Giải năm 8075
Giải bốn 95815 21700 20539 61517
66510 88081 90813
Giải ba 93911 54748
Giải nhì 17280
Giải nhất 41174
Đặc biệt 863914
Đầu Đuôi
0 0
1 0,1,3,4,5,7
2 1,2
3 9
4 0,8
5
6
7 4,5
8 0,1,7
9 7
Đầu Đuôi
0,1,4,8 0
1,2,8 1
2 2
1 3
1,7 4
1,7 5
6
1,8,9 7
4 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 04-06-2022
Giải tám 66
Giải bảy 301
Giải sáu 4419 2096 9235
Giải năm 7757
Giải bốn 69707 50614 68603 03621
86840 79699 05053
Giải ba 86310 01551
Giải nhì 70779
Giải nhất 01069
Đặc biệt 920631
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 0,4,9
2 1
3 1,5
4 0
5 1,3,7
6 6,9
7 9
8
9 6,9
Đầu Đuôi
1,4 0
0,2,3,5 1
2
0,5 3
1 4
3 5
6,9 6
0,5 7
8
1,6,7,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 28-05-2022
Giải tám 11
Giải bảy 061
Giải sáu 7376 4188 4290
Giải năm 4452
Giải bốn 78953 58004 59144 13355
45326 70779 30300
Giải ba 79050 17216
Giải nhì 27636
Giải nhất 47805
Đặc biệt 403124
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 1,6
2 4,6
3 6
4 4
5 0,2,3,5
6 1
7 6,9
8 8
9 0
Đầu Đuôi
0,5,9 0
1,6 1
5 2
5 3
0,2,4 4
0,5 5
1,2,3,7 6
7
8 8
7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 21-05-2022
Giải tám 31
Giải bảy 506
Giải sáu 2853 7874 0141
Giải năm 6564
Giải bốn 29050 61896 01882 01994
59985 84943 35514
Giải ba 01419 86178
Giải nhì 82130
Giải nhất 75375
Đặc biệt 078827
Đầu Đuôi
0 6
1 4,9
2 7
3 0,1
4 1,3
5 0,3
6 4
7 4,5,8
8 2,5
9 4,6
Đầu Đuôi
3,5 0
3,4 1
8 2
4,5 3
1,6,7,9 4
7,8 5
0,9 6
2 7
7 8
1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 14-05-2022
Giải tám 99
Giải bảy 348
Giải sáu 7381 9015 3846
Giải năm 7501
Giải bốn 69882 98312 50845 07248
56737 08464 60497
Giải ba 77239 76525
Giải nhì 54263
Giải nhất 72760
Đặc biệt 735904
Đầu Đuôi
0 1,4
1 2,5
2 5
3 7,9
4 5,6,8,8
5
6 0,3,4
7
8 1,2
9 7,9
Đầu Đuôi
6 0
0,8 1
1,8 2
6 3
0,6 4
1,2,4 5
4 6
3,9 7
4,4 8
3,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 07-05-2022
Giải tám 37
Giải bảy 579
Giải sáu 0291 2494 0436
Giải năm 1262
Giải bốn 19309 51152 10309 43490
27424 73912 70142
Giải ba 95305 48143
Giải nhì 31020
Giải nhất 43284
Đặc biệt 812742
Đầu Đuôi
0 5,9,9
1 2
2 0,4
3 6,7
4 2,2,3
5 2
6 2
7 9
8 4
9 0,1,4
Đầu Đuôi
2,9 0
9 1
1,4,4,5,6 2
4 3
2,8,9 4
0 5
3 6
3 7
8
0,0,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 30-04-2022
Giải tám 38
Giải bảy 549
Giải sáu 2314 4134 0421
Giải năm 8914
Giải bốn 57412 78267 47407 75172
13521 60225 53016
Giải ba 23533 38007
Giải nhì 76106
Giải nhất 14904
Đặc biệt 410244
Đầu Đuôi
0 4,6,7,7
1 2,4,4,6
2 1,1,5
3 3,4,8
4 4,9
5
6 7
7 2
8
9
Đầu Đuôi
0
2,2 1
1,7 2
3 3
0,1,1,3,4 4
2 5
0,1 6
0,0,6 7
3 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 16-04-2022
Giải tám 08
Giải bảy 933
Giải sáu 2123 0763 3096
Giải năm 6750
Giải bốn 43675 84717 73430 81947
09584 67935 12754
Giải ba 13305 35304
Giải nhì 17305
Giải nhất 32744
Đặc biệt 211809
Đầu Đuôi
0 4,5,5,8,9
1 7
2 3
3 0,3,5
4 4,7
5 0,4
6 3
7 5
8 4
9 6
Đầu Đuôi
3,5 0
1
2
2,3,6 3
0,4,5,8 4
0,0,3,7 5
9 6
1,4 7
0 8
0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 09-04-2022
Giải tám 65
Giải bảy 239
Giải sáu 5990 7124 8827
Giải năm 0589
Giải bốn 28699 12522 81053 23340
34107 42000 31108
Giải ba 07511 95772
Giải nhì 97473
Giải nhất 92726
Đặc biệt 832298
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 1
2 2,4,6,7
3 9
4 0
5 3
6 5
7 2,3
8 9
9 0,8,9
Đầu Đuôi
0,4,9 0
1 1
2,7 2
5,7 3
2 4
6 5
2 6
0,2 7
0,9 8
3,8,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 02-04-2022
Giải tám 19
Giải bảy 039
Giải sáu 9677 2209 9084
Giải năm 1324
Giải bốn 30209 66119 43352 66984
67554 25721 22795
Giải ba 03270 80842
Giải nhì 78264
Giải nhất 70829
Đặc biệt 874733
Đầu Đuôi
0 9,9
1 9,9
2 1,4,9
3 3,9
4 2
5 2,4
6 4
7 0,7
8 4,4
9 5
Đầu Đuôi
7 0
2 1
4,5 2
3 3
2,5,6,8,8 4
9 5
6
7 7
8
0,0,1,1,2,3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-03-2022
Giải tám 50
Giải bảy 134
Giải sáu 0396 7404 8901
Giải năm 8228
Giải bốn 39992 77141 99217 47720
08180 87038 98119
Giải ba 51390 01809
Giải nhì 34986
Giải nhất 74241
Đặc biệt 209792
Đầu Đuôi
0 1,4,9
1 7,9
2 0,8
3 4,8
4 1,1
5 0
6
7
8 0,6
9 0,2,2,6
Đầu Đuôi
2,5,8,9 0
0,4,4 1
9,9 2
3
0,3 4
5
8,9 6
1 7
2,3 8
0,1 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 19-03-2022
Giải tám 19
Giải bảy 751
Giải sáu 0904 0634 9687
Giải năm 4509
Giải bốn 78463 86997 90012 96403
92357 14649 56914
Giải ba 38411 44988
Giải nhì 44695
Giải nhất 50453
Đặc biệt 542438
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 1,2,4,9
2
3 4,8
4 9
5 1,3,7
6 3
7
8 7,8
9 5,7
Đầu Đuôi
0
1,5 1
1 2
0,5,6 3
0,1,3 4
9 5
6
5,8,9 7
3,8 8
0,1,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 12-03-2022
Giải tám 89
Giải bảy 947
Giải sáu 3332 1445 3233
Giải năm 5209
Giải bốn 21221 00762 11036 71324
94316 65940 67910
Giải ba 92673 30138
Giải nhì 24722
Giải nhất 26360
Đặc biệt 109513
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3,6
2 1,2,4
3 2,3,6,8
4 0,5,7
5
6 0,2
7 3
8 9
9
Đầu Đuôi
1,4,6 0
2 1
2,3,6 2
1,3,7 3
2 4
4 5
1,3 6
4 7
3 8
0,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 05-03-2022
Giải tám 40
Giải bảy 823
Giải sáu 4526 8653 6715
Giải năm 3750
Giải bốn 68667 91180 02172 80232
65879 87218 71560
Giải ba 42035 27271
Giải nhì 92656
Giải nhất 52429
Đặc biệt 046039
Đầu Đuôi
0
1 5,8
2 3,6,9
3 2,5,9
4 0
5 0,3,6
6 0,7
7 1,2,9
8 0
9
Đầu Đuôi
4,5,6,8 0
7 1
3,7 2
2,5 3
4
1,3 5
2,5 6
6 7
1 8
2,3,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-02-2022
Giải tám 56
Giải bảy 064
Giải sáu 5891 0089 3339
Giải năm 2570
Giải bốn 62525 66806 00306 66327
51369 18066 22035
Giải ba 38819 17362
Giải nhì 19569
Giải nhất 52693
Đặc biệt 678458
Đầu Đuôi
0 6,6
1 9
2 5,7
3 5,9
4
5 6,8
6 2,4,6,9,9
7 0
8 9
9 1,3
Đầu Đuôi
7 0
9 1
6 2
9 3
6 4
2,3 5
0,0,5,6 6
2 7
5 8
1,3,6,6,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 19-02-2022
Giải tám 27
Giải bảy 283
Giải sáu 7903 1610 5401
Giải năm 6660
Giải bốn 61045 27217 94713 39212
13842 63049 58843
Giải ba 13997 75836
Giải nhì 75109
Giải nhất 54433
Đặc biệt 195333
Đầu Đuôi
0 1,3,9
1 0,2,3,7
2 7
3 3,3,6
4 2,3,5,9
5
6 0
7
8 3
9 7
Đầu Đuôi
1,6 0
0 1
1,4 2
0,1,3,3,4,8 3
4
4 5
3 6
1,2,9 7
8
0,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 12-02-2022
Giải tám 72
Giải bảy 587
Giải sáu 5789 4736 4527
Giải năm 3923
Giải bốn 90342 23262 40386 00892
80667 46455 86280
Giải ba 21585 63377
Giải nhì 68332
Giải nhất 00707
Đặc biệt 059781
Đầu Đuôi
0 7
1
2 3,7
3 2,6
4 2
5 5
6 2,7
7 2,7
8 0,1,5,6,7,9
9 2
Đầu Đuôi
8 0
8 1
3,4,6,7,9 2
2 3
4
5,8 5
3,8 6
0,2,6,7,8 7
8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 05-02-2022
Giải tám 35
Giải bảy 632
Giải sáu 4904 0788 2808
Giải năm 5822
Giải bốn 75130 92221 24822 08684
89137 69538 50851
Giải ba 66176 94240
Giải nhì 45444
Giải nhất 10823
Đặc biệt 568932
Đầu Đuôi
0 4,8
1
2 1,2,2,3
3 0,2,2,5,7,8
4 0,4
5 1
6
7 6
8 4,8
9
Đầu Đuôi
3,4 0
2,5 1
2,2,3,3 2
2 3
0,4,8 4
3 5
7 6
3 7
0,3,8 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 29-01-2022
Giải tám 70
Giải bảy 492
Giải sáu 5636 3949 8908
Giải năm 5878
Giải bốn 21875 23072 65891 40431
04738 71783 79455
Giải ba 79933 65258
Giải nhì 36080
Giải nhất 55682
Đặc biệt 947602
Đầu Đuôi
0 2,8
1
2
3 1,3,6,8
4 9
5 5,8
6
7 0,2,5,8
8 0,2,3
9 1,2
Đầu Đuôi
7,8 0
3,9 1
0,7,8,9 2
3,8 3
4
5,7 5
3 6
7
0,3,5,7 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 22-01-2022
Giải tám 21
Giải bảy 739
Giải sáu 5182 1218 5497
Giải năm 0671
Giải bốn 70267 92964 44952 72342
40619 79552 92249
Giải ba 02415 98657
Giải nhì 50508
Giải nhất 09076
Đặc biệt 362822
Đầu Đuôi
0 8
1 5,8,9
2 1,2
3 9
4 2,9
5 2,2,7
6 4,7
7 1,6
8 2
9 7
Đầu Đuôi
0
2,7 1
2,4,5,5,8 2
3
6 4
1 5
7 6
5,6,9 7
0,1 8
1,3,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 15-01-2022
Giải tám 61
Giải bảy 400
Giải sáu 9214 4219 5971
Giải năm 9685
Giải bốn 90642 58544 08499 14031
85901 53134 38475
Giải ba 65863 39154
Giải nhì 21919
Giải nhất 51509
Đặc biệt 072034
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 4,9,9
2
3 1,4,4
4 2,4
5 4
6 1,3
7 1,5
8 5
9 9
Đầu Đuôi
0 0
0,3,6,7 1
4 2
6 3
1,3,3,4,5 4
7,8 5
6
7
8
0,1,1,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 08-01-2022
Giải tám 65
Giải bảy 536
Giải sáu 7180 0121 1435
Giải năm 4909
Giải bốn 98675 78134 00190 75058
11613 65554 22957
Giải ba 44301 74320
Giải nhì 99900
Giải nhất 83690
Đặc biệt 049810
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 0,3
2 0,1
3 4,5,6
4
5 4,7,8
6 5
7 5
8 0
9 0,0
Đầu Đuôi
0,1,2,8,9,9 0
0,2 1
2
1 3
3,5 4
3,6,7 5
3 6
5 7
5 8
0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 01-01-2022
Giải tám 17
Giải bảy 796
Giải sáu 1720 4097 1290
Giải năm 3745
Giải bốn 80824 42459 13087 11612
89258 57900 85996
Giải ba 91927 29598
Giải nhì 41028
Giải nhất 63093
Đặc biệt 688807
Đầu Đuôi
0 0,7
1 2,7
2 0,4,7,8
3
4 5
5 8,9
6
7
8 7
9 0,3,6,6,7,8
Đầu Đuôi
0,2,9 0
1
1 2
9 3
2 4
4 5
9,9 6
0,1,2,8,9 7
2,5,9 8
5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 25-12-2021
Giải tám 76
Giải bảy 432
Giải sáu 7025 2537 5243
Giải năm 7653
Giải bốn 81523 40551 50147 91608
98107 42792 42542
Giải ba 43925 44240
Giải nhì 45031
Giải nhất 70915
Đặc biệt 540070
Đầu Đuôi
0 7,8
1 5
2 3,5,5
3 1,2,7
4 0,2,3,7
5 1,3
6
7 0,6
8
9 2
Đầu Đuôi
4,7 0
3,5 1
3,4,9 2
2,4,5 3
4
1,2,2 5
7 6
0,3,4 7
0 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 18-12-2021
Giải tám 31
Giải bảy 698
Giải sáu 5804 2373 3544
Giải năm 0140
Giải bốn 76007 88177 73150 59455
19450 55864 83786
Giải ba 53661 53284
Giải nhì 35039
Giải nhất 27900
Đặc biệt 554068
Đầu Đuôi
0 0,4,7
1
2
3 1,9
4 0,4
5 0,0,5
6 1,4,8
7 3,7
8 4,6
9 8
Đầu Đuôi
0,4,5,5 0
3,6 1
2
7 3
0,4,6,8 4
5 5
8 6
0,7 7
6,9 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 11-12-2021
Giải tám 84
Giải bảy 976
Giải sáu 9948 3548 9585
Giải năm 0194
Giải bốn 23611 37642 83190 95280
08353 16171 16835
Giải ba 83943 06767
Giải nhì 60078
Giải nhất 18339
Đặc biệt 756726
Đầu Đuôi
0
1 1
2 6
3 5,9
4 2,3,8,8
5 3
6 7
7 1,6,8
8 0,4,5
9 0,4
Đầu Đuôi
8,9 0
1,7 1
4 2
4,5 3
8,9 4
3,8 5
2,7 6
6 7
4,4,7 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 04-12-2021
Giải tám 58
Giải bảy 738
Giải sáu 1435 4247 6859
Giải năm 3516
Giải bốn 96953 93754 90962 48634
51232 21519 57859
Giải ba 88977 32238
Giải nhì 09887
Giải nhất 72114
Đặc biệt 448885
Đầu Đuôi
0
1 4,6,9
2
3 2,4,5,8,8
4 7
5 3,4,8,9,9
6 2
7 7
8 5,7
9
Đầu Đuôi
0
1
3,6 2
5 3
1,3,5 4
3,8 5
1 6
4,7,8 7
3,3,5 8
1,5,5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-11-2021
Giải tám 98
Giải bảy 120
Giải sáu 7729 7192 2983
Giải năm 9409
Giải bốn 95308 28932 50175 54348
11128 15360 77858
Giải ba 98236 39702
Giải nhì 34627
Giải nhất 21146
Đặc biệt 834415
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 5
2 0,7,8,9
3 2,6
4 6,8
5 8
6 0
7 5
8 3
9 2,8
Đầu Đuôi
2,6 0
1
0,3,9 2
8 3
4
1,7 5
3,4 6
2 7
0,2,4,5,9 8
0,2 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-11-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-11-2021
Giải tám 51
Giải bảy 632
Giải sáu 6213 5141 4450
Giải năm 0691
Giải bốn 59763 22739 98129 69216
79159 27969 07632
Giải ba 18196 43915
Giải nhì 90320
Giải nhất 57040
Đặc biệt 089159
Đầu Đuôi
0
1 3,5,6
2 0,9
3 2,2,9
4 0,1
5 0,1,9,9
6 3,9
7
8
9 1,6
Đầu Đuôi
2,4,5 0
4,5,9 1
3,3 2
1,6 3
4
1 5
1,9 6
7
8
2,3,5,5,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-11-2021
Giải tám 34
Giải bảy 641
Giải sáu 6672 6914 8291
Giải năm 5064
Giải bốn 52812 41736 98696 96811
64133 01947 27333
Giải ba 11922 64910
Giải nhì 37137
Giải nhất 71129
Đặc biệt 386540
Đầu Đuôi
0
1 0,1,2,4
2 2,9
3 3,3,4,6,7
4 0,1,7
5
6 4
7 2
8
9 1,6
Đầu Đuôi
1,4 0
1,4,9 1
1,2,7 2
3,3 3
1,3,6 4
5
3,9 6
3,4 7
8
2 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-11-2021
Giải tám 99
Giải bảy 395
Giải sáu 5997 0861 2811
Giải năm 5826
Giải bốn 08004 73385 03038 91960
75656 10589 74622
Giải ba 13327 90696
Giải nhì 99737
Giải nhất 60616
Đặc biệt 652849
Đầu Đuôi
0 4
1 1,6
2 2,6,7
3 7,8
4 9
5 6
6 0,1
7
8 5,9
9 5,6,7,9
Đầu Đuôi
6 0
1,6 1
2 2
3
0 4
8,9 5
1,2,5,9 6
2,3,9 7
3 8
4,8,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 30-10-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 30-10-2021
Giải tám 52
Giải bảy 819
Giải sáu 9705 7557 8635
Giải năm 9828
Giải bốn 05599 04309 86086 99411
16125 19490 34367
Giải ba 65817 11697
Giải nhì 25026
Giải nhất 15114
Đặc biệt 818776
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,4,7,9
2 5,6,8
3 5
4
5 2,7
6 7
7 6
8 6
9 0,7,9
Đầu Đuôi
9 0
1 1
5 2
3
1 4
0,2,3 5
2,7,8 6
1,5,6,9 7
2 8
0,1,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 23-10-2021
Giải tám 07
Giải bảy 203
Giải sáu 3734 0007 2963
Giải năm 8596
Giải bốn 95562 39596 47975 19669
11215 62550 08286
Giải ba 73463 13091
Giải nhì 55886
Giải nhất 54838
Đặc biệt 355064
Đầu Đuôi
0 3,7,7
1 5
2
3 4,8
4
5 0
6 2,3,3,4,9
7 5
8 6,6
9 1,6,6
Đầu Đuôi
5 0
9 1
6 2
0,6,6 3
3,6 4
1,7 5
8,8,9,9 6
0,0 7
3 8
6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-07-2021
Giải tám 81
Giải bảy 611
Giải sáu 8396 1418 0702
Giải năm 3817
Giải bốn 73148 27491 78709 39446
08187 25758 89076
Giải ba 04000 72851
Giải nhì 72463
Giải nhất 15363
Đặc biệt 925909
Đầu Đuôi
0 0,2,9,9
1 1,7,8
2
3
4 6,8
5 1,8
6 3,3
7 6
8 1,7
9 1,6
Đầu Đuôi
0 0
1,5,8,9 1
0 2
6,6 3
4
5
4,7,9 6
1,8 7
1,4,5 8
0,0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-06-2021
Giải tám 64
Giải bảy 140
Giải sáu 1749 5608 0976
Giải năm 8386
Giải bốn 35926 66780 88309 10969
34969 41088 50984
Giải ba 85434 52249
Giải nhì 27691
Giải nhất 93790
Đặc biệt 040828
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2 6,8
3 4
4 0,9,9
5
6 4,9,9
7 6
8 0,4,6,8
9 0,1
Đầu Đuôi
4,8,9 0
9 1
2
3
3,6,8 4
5
2,7,8 6
7
0,2,8 8
0,4,4,6,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 19-06-2021
Giải tám 34
Giải bảy 115
Giải sáu 9852 2785 8695
Giải năm 5861
Giải bốn 29035 50283 11644 51838
78228 92210 52668
Giải ba 50155 95173
Giải nhì 70580
Giải nhất 45958
Đặc biệt 915971
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 8
3 4,5,8
4 4
5 2,5,8
6 1,8
7 1,3
8 0,3,5
9 5
Đầu Đuôi
1,8 0
6,7 1
5 2
7,8 3
3,4 4
1,3,5,8,9 5
6
7
2,3,5,6 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 12-06-2021
Giải tám 75
Giải bảy 783
Giải sáu 5863 4506 3853
Giải năm 4780
Giải bốn 79243 09721 80940 06094
43689 20728 44158
Giải ba 23911 35053
Giải nhì 71771
Giải nhất 17815
Đặc biệt 777481
Đầu Đuôi
0 6
1 1,5
2 1,8
3
4 0,3
5 3,3,8
6 3
7 1,5
8 0,1,3,9
9 4
Đầu Đuôi
4,8 0
1,2,7,8 1
2
4,5,5,6,8 3
9 4
1,7 5
0 6
7
2,5 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 05-06-2021
Giải tám 05
Giải bảy 012
Giải sáu 2243 3074 1558
Giải năm 5512
Giải bốn 55528 25221 04978 53275
98801 68986 17262
Giải ba 83455 92439
Giải nhì 62176
Giải nhất 75455
Đặc biệt 156776
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,2
2 1,8
3 9
4 3
5 5,5,8
6 2
7 4,5,6,6,8
8 6
9
Đầu Đuôi
0
0,2 1
1,1,6 2
4 3
7 4
0,5,5,7 5
7,7,8 6
7
2,5,7 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 29-05-2021
Giải tám 72
Giải bảy 363
Giải sáu 4925 3690 0036
Giải năm 9887
Giải bốn 52099 30429 70560 35630
73008 56829 50122
Giải ba 60241 42354
Giải nhì 88996
Giải nhất 96577
Đặc biệt 932656
Đầu Đuôi
0 8
1
2 2,5,9,9
3 0,6
4 1
5 4,6
6 0,3
7 2,7
8 7
9 0,6,9
Đầu Đuôi
3,6,9 0
4 1
2,7 2
6 3
5 4
2 5
3,5,9 6
7,8 7
0 8
2,2,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 22-05-2021
Giải tám 89
Giải bảy 924
Giải sáu 3139 0293 0912
Giải năm 8161
Giải bốn 78058 26713 10608 85062
28294 25937 25094
Giải ba 84126 49271
Giải nhì 51961
Giải nhất 59352
Đặc biệt 830497
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3
2 4,6
3 7,9
4
5 2,8
6 1,1,2
7 1
8 9
9 3,4,4,7
Đầu Đuôi
0
6,6,7 1
1,5,6 2
1,9 3
2,9,9 4
5
2 6
3,9 7
0,5 8
3,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 15-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 662
Giải sáu 8208 2375 1720
Giải năm 9077
Giải bốn 60805 48087 38249 80990
66765 33886 09390
Giải ba 54769 66515
Giải nhì 43400
Giải nhất 68934
Đặc biệt 144148
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 5
2 0
3 2,4
4 8,9
5
6 2,5,9
7 5,7
8 6,7
9 0,0
Đầu Đuôi
0,2,9,9 0
1
3,6 2
3
3 4
0,1,6,7 5
8 6
7,8 7
0,4 8
4,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 08-05-2021
Giải tám 94
Giải bảy 606
Giải sáu 7260 4960 4826
Giải năm 9369
Giải bốn 36423 87239 20832 14975
52404 12317 45094
Giải ba 79677 08340
Giải nhì 59816
Giải nhất 44674
Đặc biệt 671446
Đầu Đuôi
0 4,6
1 6,7
2 3,6
3 2,9
4 0,6
5
6 0,0,9
7 4,5,7
8
9 4,4
Đầu Đuôi
4,6,6 0
1
3 2
2 3
0,7,9,9 4
7 5
0,1,2,4 6
1,7 7
8
3,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 01-05-2021
Giải tám 37
Giải bảy 792
Giải sáu 2117 6102 1481
Giải năm 6763
Giải bốn 15033 91673 01504 55253
25044 86016 33649
Giải ba 56039 20635
Giải nhì 82716
Giải nhất 70544
Đặc biệt 665363
Đầu Đuôi
0 2,4
1 6,6,7
2
3 3,5,7,9
4 4,4,9
5 3
6 3,3
7 3
8 1
9 2
Đầu Đuôi
0
8 1
0,9 2
3,5,6,6,7 3
0,4,4 4
3 5
1,1 6
1,3 7
8
3,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 24-04-2021
Giải tám 81
Giải bảy 308
Giải sáu 7445 2356 4071
Giải năm 6889
Giải bốn 66104 94954 81987 45714
13151 87092 62354
Giải ba 28121 75120
Giải nhì 12493
Giải nhất 08695
Đặc biệt 237095
Đầu Đuôi
0 4,8
1 4
2 0,1
3
4 5
5 1,4,4,6
6
7 1
8 1,7,9
9 2,3,5,5
Đầu Đuôi
2 0
2,5,7,8 1
9 2
9 3
0,1,5,5 4
4,9,9 5
5 6
8 7
0 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 17-04-2021
Giải tám 48
Giải bảy 108
Giải sáu 0491 7256 8031
Giải năm 9937
Giải bốn 03115 13349 17942 18070
91523 13691 12447
Giải ba 46372 85331
Giải nhì 67044
Giải nhất 80724
Đặc biệt 393629
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 3,4,9
3 1,1,7
4 2,4,7,8,9
5 6
6
7 0,2
8
9 1,1
Đầu Đuôi
7 0
3,3,9,9 1
4,7 2
2 3
2,4 4
1 5
5 6
3,4 7
0,4 8
2,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 10-04-2021
Giải tám 83
Giải bảy 196
Giải sáu 1092 8915 0924
Giải năm 5126
Giải bốn 71414 29201 78461 24315
51764 40827 48945
Giải ba 44825 58490
Giải nhì 12839
Giải nhất 73661
Đặc biệt 160815
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5,5,5
2 4,5,6,7
3 9
4 5
5
6 1,1,4
7
8 3
9 0,2,6
Đầu Đuôi
9 0
0,6,6 1
9 2
8 3
1,2,6 4
1,1,1,2,4 5
2,9 6
2 7
8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-04-2021
Giải tám 83
Giải bảy 080
Giải sáu 4321 5159 8820
Giải năm 2296
Giải bốn 33322 52090 72902 88452
25917 51207 36707
Giải ba 17094 67874
Giải nhì 88649
Giải nhất 92534
Đặc biệt 376601
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7
1 7
2 0,1,2
3 4
4 9
5 2,9
6
7 4
8 0,3
9 0,4,6
Đầu Đuôi
2,8,9 0
0,2 1
0,2,5 2
8 3
3,7,9 4
5
9 6
0,0,1 7
8
4,5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-03-2021
Giải tám 70
Giải bảy 229
Giải sáu 3751 7361 8199
Giải năm 3781
Giải bốn 23397 18304 44263 64238
21610 34131 67459
Giải ba 89847 47112
Giải nhì 54944
Giải nhất 72539
Đặc biệt 090664
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2
2 9
3 1,8,9
4 4,7
5 1,9
6 1,3,4
7 0
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
1,7 0
3,5,6,8 1
1 2
6 3
0,4,6 4
5
6
4,9 7
3 8
2,3,5,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-03-2021
Giải tám 99
Giải bảy 460
Giải sáu 8934 2531 0623
Giải năm 2784
Giải bốn 28424 60882 45245 69644
03613 74465 44503
Giải ba 88220 85044
Giải nhì 08962
Giải nhất 87587
Đặc biệt 042869
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 0,3,4
3 1,4
4 4,4,5
5
6 0,2,5,9
7
8 2,4,7
9 9
Đầu Đuôi
2,6 0
3 1
6,8 2
0,1,2 3
2,3,4,4,8 4
4,6 5
6
8 7
8
6,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-03-2021
Giải tám 48
Giải bảy 480
Giải sáu 4689 2248 3131
Giải năm 7806
Giải bốn 48475 18486 87966 62516
77543 85579 55980
Giải ba 21318 20966
Giải nhì 21283
Giải nhất 88427
Đặc biệt 925877
Đầu Đuôi
0 6
1 6,8
2 7
3 1
4 3,8,8
5
6 6,6
7 5,7,9
8 0,0,3,6,9
9
Đầu Đuôi
8,8 0
3 1
2
4,8 3
4
7 5
0,1,6,6,8 6
2,7 7
1,4,4 8
7,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-03-2021
Giải tám 48
Giải bảy 990
Giải sáu 7083 0237 1185
Giải năm 8912
Giải bốn 95963 90163 93639 54091
35164 15040 71634
Giải ba 76651 07070
Giải nhì 26380
Giải nhất 95650
Đặc biệt 777809
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2
3 4,7,9
4 0,8
5 0,1
6 3,3,4
7 0
8 0,3,5
9 0,1
Đầu Đuôi
4,5,7,8,9 0
5,9 1
1 2
6,6,8 3
3,6 4
8 5
6
3 7
4 8
0,3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-02-2021
Giải tám 75
Giải bảy 680
Giải sáu 1260 3942 5695
Giải năm 7375
Giải bốn 45853 45973 82323 15159
00957 03089 37487
Giải ba 95117 49526
Giải nhì 32555
Giải nhất 11942
Đặc biệt 612652
Đầu Đuôi
0
1 7
2 3,6
3
4 2,2
5 2,3,5,7,9
6 0
7 3,5,5
8 0,7,9
9 5
Đầu Đuôi
6,8 0
1
4,4,5 2
2,5,7 3
4
5,7,7,9 5
2 6
1,5,8 7
8
5,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-02-2021
Giải tám 74
Giải bảy 930
Giải sáu 6431 0089 3271
Giải năm 8420
Giải bốn 76083 09284 37278 51908
81917 48566 32767
Giải ba 92295 26098
Giải nhì 26781
Giải nhất 46271
Đặc biệt 504948
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 0
3 0,1
4 8
5
6 6,7
7 1,1,4,8
8 1,3,4,9
9 5,8
Đầu Đuôi
2,3 0
3,7,7,8 1
2
8 3
7,8 4
9 5
6 6
1,6 7
0,4,7,9 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-02-2021
Giải tám 46
Giải bảy 883
Giải sáu 8253 3163 2391
Giải năm 1881
Giải bốn 61888 86607 93626 79275
19078 96638 72529
Giải ba 49553 43269
Giải nhì 25255
Giải nhất 24476
Đặc biệt 949865
Đầu Đuôi
0 7
1
2 6,9
3 8
4 6
5 3,3,5
6 3,5,9
7 5,6,8
8 1,3,8
9 1
Đầu Đuôi
0
8,9 1
2
5,5,6,8 3