Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-05-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 26-05-2024
Giải tám 36
Giải bảy 405
Giải sáu 3776 6702 5742
Giải năm 6215
Giải bốn 70172 81041 41556 25685
11900 25330 31356
Giải ba 74690 21801
Giải nhì 90756
Giải nhất 44949
Đặc biệt 255020
Đầu Đuôi
0 0,1,2,5
1 5
2 0
3 0,6
4 1,2,9
5 6,6,6
6
7 2,6
8 5
9 0
Đầu Đuôi
0,2,3,9 0
0,4 1
0,4,7 2
3
4
0,1,8 5
3,5,5,5,7 6
7
8
4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-05-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 19-05-2024
Giải tám 06
Giải bảy 573
Giải sáu 7090 6133 8510
Giải năm 9792
Giải bốn 39615 41186 17274 56183
08029 72406 22188
Giải ba 89275 95067
Giải nhì 14112
Giải nhất 49802
Đặc biệt 839184
Đầu Đuôi
0 2,6,6
1 0,2,5
2 9
3 3
4
5
6 7
7 3,4,5
8 3,4,6,8
9 0,2
Đầu Đuôi
1,9 0
1
0,1,9 2
3,7,8 3
7,8 4
1,7 5
0,0,8 6
6 7
8 8
2 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-05-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 12-05-2024
Giải tám 23
Giải bảy 225
Giải sáu 1667 5119 8554
Giải năm 1904
Giải bốn 02390 77922 21454 56238
52626 53205 53532
Giải ba 15442 17891
Giải nhì 56286
Giải nhất 12096
Đặc biệt 756179
Đầu Đuôi
0 4,5
1 9
2 2,3,5,6
3 2,8
4 2
5 4,4
6 7
7 9
8 6
9 0,1,6
Đầu Đuôi
9 0
9 1
2,3,4 2
2 3
0,5,5 4
0,2 5
2,8,9 6
6 7
3 8
1,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-05-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 05-05-2024
Giải tám 89
Giải bảy 712
Giải sáu 8549 0719 6344
Giải năm 2616
Giải bốn 89749 32671 96938 57247
67019 78784 97178
Giải ba 55215 82410
Giải nhì 41357
Giải nhất 81902
Đặc biệt 992050
Đầu Đuôi
0 2
1 0,2,5,6,9,9
2
3 8
4 4,7,9,9
5 0,7
6
7 1,8
8 4,9
9
Đầu Đuôi
1,5 0
7 1
0,1 2
3
4,8 4
1 5
1 6
4,5 7
3,7 8
1,1,4,4,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-04-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 28-04-2024
Giải tám 25
Giải bảy 787
Giải sáu 2091 0114 8858
Giải năm 9318
Giải bốn 26257 70549 09056 96633
35585 94738 50173
Giải ba 32784 24151
Giải nhì 83021
Giải nhất 97638
Đặc biệt 905021
Đầu Đuôi
0
1 4,8
2 1,1,5
3 3,8,8
4 9
5 1,6,7,8
6
7 3
8 4,5,7
9 1
Đầu Đuôi
0
2,2,5,9 1
2
3,7 3
1,8 4
2,8 5
5 6
5,8 7
1,3,3,5 8
4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-04-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 21-04-2024
Giải tám 48
Giải bảy 864
Giải sáu 2137 1699 5360
Giải năm 1813
Giải bốn 99416 49944 80354 41746
87940 32612 06792
Giải ba 04426 86261
Giải nhì 56022
Giải nhất 39427
Đặc biệt 735295
Đầu Đuôi
0
1 2,3,6
2 2,6,7
3 7
4 0,4,6,8
5 4
6 0,1,4
7
8
9 2,5,9
Đầu Đuôi
4,6 0
6 1
1,2,9 2
1 3
4,5,6 4
9 5
1,2,4 6
2,3 7
4 8
9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-04-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 14-04-2024
Giải tám 86
Giải bảy 261
Giải sáu 0851 2622 4416
Giải năm 0328
Giải bốn 71136 97286 55146 23941
69310 23713 38784
Giải ba 27122 86964
Giải nhì 59686
Giải nhất 25568
Đặc biệt 270022
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6
2 2,2,2,8
3 6
4 1,6
5 1
6 1,4,8
7
8 4,6,6,6
9
Đầu Đuôi
1 0
4,5,6 1
2,2,2 2
1 3
6,8 4
5
1,3,4,8,8,8 6
7
2,6 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-04-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 07-04-2024
Giải tám 80
Giải bảy 449
Giải sáu 0345 6068 0997
Giải năm 5106
Giải bốn 50498 43038 06035 49303
15632 17220 49190
Giải ba 94461 01794
Giải nhì 93930
Giải nhất 17006
Đặc biệt 608750
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1
2 0
3 0,2,5,8
4 5,9
5 0
6 1,8
7
8 0
9 0,4,7,8
Đầu Đuôi
2,3,5,8,9 0
6 1
3 2
0 3
9 4
3,4 5
0,0 6
9 7
3,6,9 8
4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-03-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 31-03-2024
Giải tám 12
Giải bảy 860
Giải sáu 6020 0915 3245
Giải năm 9948
Giải bốn 81926 22695 75582 86774
23470 88836 60882
Giải ba 89502 90713
Giải nhì 17483
Giải nhất 23776
Đặc biệt 155156
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3,5
2 0,6
3 6
4 5,8
5 6
6 0
7 0,4,6
8 2,2,3
9 5
Đầu Đuôi
2,6,7 0
1
0,1,8,8 2
1,8 3
7 4
1,4,9 5
2,3,5,7 6
7
4 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-03-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 24-03-2024
Giải tám 90
Giải bảy 185
Giải sáu 6619 9069 2962
Giải năm 4338
Giải bốn 45533 86478 11262 31447
66697 13738 80928
Giải ba 00466 11259
Giải nhì 94522
Giải nhất 62035
Đặc biệt 266187
Đầu Đuôi
0
1 9
2 2,8
3 3,5,8,8
4 7
5 9
6 2,2,6,9
7 8
8 5,7
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
1
2,6,6 2
3 3
4
3,8 5
6 6
4,8,9 7
2,3,3,7 8
1,5,6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-03-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 17-03-2024
Giải tám 02
Giải bảy 236
Giải sáu 7273 8514 3055
Giải năm 1050
Giải bốn 87668 27966 61035 82176
50231 30979 97639
Giải ba 30413 42427
Giải nhì 94571
Giải nhất 31080
Đặc biệt 649696
Đầu Đuôi
0 2
1 3,4
2 7
3 1,5,6,9
4
5 0,5
6 6,8
7 1,3,6,9
8 0
9 6
Đầu Đuôi
5,8 0
3,7 1
0 2
1,7 3
1 4
3,5 5
3,6,7,9 6
2 7
6 8
3,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-03-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 10-03-2024
Giải tám 98
Giải bảy 614
Giải sáu 3542 3760 7662
Giải năm 6754
Giải bốn 38416 19765 81304 37080
73735 73139 77775
Giải ba 47136 49772
Giải nhì 04924
Giải nhất 86304
Đặc biệt 638893
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4,6
2 4
3 5,6,9
4 2
5 4
6 0,2,5
7 2,5
8 0
9 3,8
Đầu Đuôi
6,8 0
1
4,6,7 2
9 3
0,0,1,2,5 4
3,6,7 5
1,3 6
7
9 8
3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-03-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 03-03-2024
Giải tám 05
Giải bảy 212
Giải sáu 1221 0255 4646
Giải năm 7261
Giải bốn 14249 86804 42119 03761
72831 04189 61076
Giải ba 22203 29354
Giải nhì 50618
Giải nhất 10126
Đặc biệt 471041
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 2,8,9
2 1,6
3 1
4 1,6,9
5 4,5
6 1,1
7 6
8 9
9
Đầu Đuôi
0
2,3,4,6,6 1
1 2
0 3
0,5 4
0,5 5
2,4,7 6
7
1 8
1,4,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 25-02-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 25-02-2024
Giải tám 54
Giải bảy 178
Giải sáu 8443 6586 4792
Giải năm 6410
Giải bốn 99599 41578 96857 15087
16282 30247 58564
Giải ba 84909 96619
Giải nhì 11035
Giải nhất 08116
Đặc biệt 045153
Đầu Đuôi
0 9
1 0,6,9
2
3 5
4 3,7
5 3,4,7
6 4
7 8,8
8 2,6,7
9 2,9
Đầu Đuôi
1 0
1
8,9 2
4,5 3
5,6 4
3 5
1,8 6
4,5,8 7
7,7 8
0,1,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-02-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 18-02-2024
Giải tám 05
Giải bảy 462
Giải sáu 5393 0020 5386
Giải năm 4930
Giải bốn 23402 89912 94114 77061
15354 75526 85756
Giải ba 99538 55270
Giải nhì 39217
Giải nhất 32864
Đặc biệt 977947
Đầu Đuôi
0 2,5
1 2,4,7
2 0,6
3 0,8
4 7
5 4,6
6 1,2,4
7 0
8 6
9 3
Đầu Đuôi
2,3,7 0
6 1
0,1,6 2
9 3
1,5,6 4
0 5
2,5,8 6
1,4 7
3 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-02-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 11-02-2024
Giải tám 81
Giải bảy 386
Giải sáu 8315 2377 1232
Giải năm 1723
Giải bốn 93054 93366 04250 61685
00011 00663 23784
Giải ba 67184 80252
Giải nhì 35903
Giải nhất 49049
Đặc biệt 965046
Đầu Đuôi
0 3
1 1,5
2 3
3 2
4 6,9
5 0,2,4
6 3,6
7 7
8 1,4,4,5,6
9
Đầu Đuôi
5 0
1,8 1
3,5 2
0,2,6 3
5,8,8 4
1,8 5
4,6,8 6
7 7
8
4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-02-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 04-02-2024
Giải tám 73
Giải bảy 605
Giải sáu 4011 4613 0442
Giải năm 6524
Giải bốn 87444 39157 83371 78268
16318 39146 51669
Giải ba 02076 99078
Giải nhì 92358
Giải nhất 22851
Đặc biệt 795661
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3,8
2 4
3
4 2,4,6
5 1,7,8
6 1,8,9
7 1,3,6,8
8
9
Đầu Đuôi
0
1,5,6,7 1
4 2
1,7 3
2,4 4
0 5
4,7 6
5 7
1,5,6,7 8
6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-01-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 28-01-2024
Giải tám 21
Giải bảy 972
Giải sáu 7754 5441 7527
Giải năm 3616
Giải bốn 94822 96455 58002 95042
20344 42857 50726
Giải ba 44357 03656
Giải nhì 50144
Giải nhất 35448
Đặc biệt 244215
Đầu Đuôi
0 2
1 5,6
2 1,2,6,7
3
4 1,2,4,4,8
5 4,5,6,7,7
6
7 2
8
9
Đầu Đuôi
0
2,4 1
0,2,4,7 2
3
4,4,5 4
1,5 5
1,2,5 6
2,5,5 7
4 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-01-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 21-01-2024
Giải tám 21
Giải bảy 267
Giải sáu 7364 9151 7695
Giải năm 8803
Giải bốn 31505 78289 58729 32645
74099 33110 39221
Giải ba 41142 36299
Giải nhì 69665
Giải nhất 89378
Đặc biệt 864267
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0
2 1,1,9
3
4 2,5
5 1
6 4,5,7,7
7 8
8 9
9 5,9,9
Đầu Đuôi
1 0
2,2,5 1
4 2
0 3
6 4
0,4,6,9 5
6
6,6 7
7 8
2,8,9,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-01-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 14-01-2024
Giải tám 98
Giải bảy 552
Giải sáu 3809 4520 8381
Giải năm 6780
Giải bốn 05612 61884 73565 29761
11627 89828 15866
Giải ba 39810 49983
Giải nhì 11667
Giải nhất 11774
Đặc biệt 980888
Đầu Đuôi
0 9
1 0,2
2 0,7,8
3
4
5 2
6 1,5,6,7
7 4
8 0,1,3,4,8
9 8
Đầu Đuôi
1,2,8 0
6,8 1
1,5 2
8 3
7,8 4
6 5
6 6
2,6 7
2,8,9 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-01-2024

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 07-01-2024
Giải tám 84
Giải bảy 797
Giải sáu 9346 0898 7605
Giải năm 1031
Giải bốn 12035 42994 19776 30342
94664 24481 77904
Giải ba 01124 24000
Giải nhì 49457
Giải nhất 23394
Đặc biệt 127270
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1
2 4
3 1,5
4 2,6
5 7
6 4
7 0,6
8 1,4
9 4,4,7,8
Đầu Đuôi
0,7 0
3,8 1
4 2
3
0,2,6,8,9,9 4
0,3 5
4,7 6
5,9 7
9 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-12-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 31-12-2023
Giải tám 43
Giải bảy 344
Giải sáu 7178 4433 6619
Giải năm 9668
Giải bốn 39708 31754 99711 84169
46459 92371 48385
Giải ba 94722 53059
Giải nhì 79262
Giải nhất 15611
Đặc biệt 395088
Đầu Đuôi
0 8
1 1,1,9
2 2
3 3
4 3,4
5 4,9,9
6 2,8,9
7 1,8
8 5,8
9
Đầu Đuôi
0
1,1,7 1
2,6 2
3,4 3
4,5 4
8 5
6
7
0,6,7,8 8
1,5,5,6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-12-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 24-12-2023
Giải tám 74
Giải bảy 186
Giải sáu 5654 1949 0846
Giải năm 3703
Giải bốn 74694 80679 89343 22875
09051 61053 12909
Giải ba 87957 36239
Giải nhì 81629
Giải nhất 54608
Đặc biệt 192489
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1
2 9
3 9
4 3,6,9
5 1,3,4,7
6
7 4,5,9
8 6,9
9 4
Đầu Đuôi
0
5 1
2
0,4,5 3
5,7,9 4
7 5
4,8 6
5 7
0 8
0,2,3,4,7,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-12-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 17-12-2023
Giải tám 43
Giải bảy 161
Giải sáu 2251 6055 8911
Giải năm 5872
Giải bốn 35531 08972 64540 50691
54807 68171 94617
Giải ba 27913 34901
Giải nhì 43832
Giải nhất 56005
Đặc biệt 069880
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 1,3,7
2
3 1,2
4 0,3
5 1,5
6 1
7 1,2,2
8 0
9 1
Đầu Đuôi
4,8 0
0,1,3,5,6,7,9 1
3,7,7 2
1,4 3
4
0,5 5
6
0,1 7
8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-12-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 10-12-2023
Giải tám 95
Giải bảy 647
Giải sáu 0671 4408 8986
Giải năm 4498
Giải bốn 69850 78022 38280 20487
29165 94934 01563
Giải ba 78835 28473
Giải nhì 76491
Giải nhất 69899
Đặc biệt 382358
Đầu Đuôi
0 8
1
2 2
3 4,5
4 7
5 0,8
6 3,5
7 1,3
8 0,6,7
9 1,5,8,9
Đầu Đuôi
5,8 0
7,9 1
2 2
6,7 3
3 4
3,6,9 5
8 6
4,8 7
0,5,9 8
9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-12-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 03-12-2023
Giải tám 43
Giải bảy 901
Giải sáu 2175 1619 4485
Giải năm 6983
Giải bốn 15841 20040 68671 68459
93959 45232 41847
Giải ba 29442 79152
Giải nhì 26248
Giải nhất 85054
Đặc biệt 749729
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 9
3 2
4 0,1,2,3,7,8
5 2,4,9,9
6
7 1,5
8 3,5
9
Đầu Đuôi
4 0
0,4,7 1
3,4,5 2
4,8 3
5 4
7,8 5
6
4 7
4 8
1,2,5,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-11-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 26-11-2023
Giải tám 26
Giải bảy 929
Giải sáu 2879 5082 5028
Giải năm 2679
Giải bốn 88134 52299 64345 02929
16086 49811 61779
Giải ba 12733 79339
Giải nhì 54801
Giải nhất 36459
Đặc biệt 878232
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 6,8,9,9
3 2,3,4,9
4 5
5 9
6
7 9,9,9
8 2,6
9 9
Đầu Đuôi
0
0,1 1
3,8 2
3 3
3 4
4 5
2,8 6
7
2 8
2,2,3,5,7,7,7,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-11-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 19-11-2023
Giải tám 56
Giải bảy 283
Giải sáu 2270 7151 2313
Giải năm 3024
Giải bốn 59195 45776 97044 83294
25188 41659 14400
Giải ba 88334 51768
Giải nhì 35925
Giải nhất 99967
Đặc biệt 908406
Đầu Đuôi
0 0,6
1 3
2 4,5
3 4
4 4
5 1,6,9
6 7,8
7 0,6
8 3,8
9 4,5
Đầu Đuôi
0,7 0
5 1
2
1,8 3
2,3,4,9 4
2,9 5
0,5,7 6
6 7
6,8 8
5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-11-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 12-11-2023
Giải tám 44
Giải bảy 505
Giải sáu 4090 7223 4822
Giải năm 8113
Giải bốn 99384 71597 94891 13319
47070 63136 52459
Giải ba 18954 86732
Giải nhì 31218
Giải nhất 54992
Đặc biệt 708474
Đầu Đuôi
0 5
1 3,8,9
2 2,3
3 2,6
4 4
5 4,9
6
7 0,4
8 4
9 0,1,2,7
Đầu Đuôi
7,9 0
9 1
2,3,9 2
1,2 3
4,5,7,8 4
0 5
3 6
9 7
1 8
1,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-11-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 05-11-2023
Giải tám 17
Giải bảy 357
Giải sáu 3458 4510 9694
Giải năm 1484
Giải bốn 25723 80056 37254 14719
87953 55665 95339
Giải ba 95368 52624
Giải nhì 38536
Giải nhất 25085
Đặc biệt 399236
Đầu Đuôi
0
1 0,7,9
2 3,4
3 6,6,9
4
5 3,4,6,7,8
6 5,8
7
8 4,5
9 4
Đầu Đuôi
1 0
1
2
2,5 3
2,5,8,9 4
6,8 5
3,3,5 6
1,5 7
5,6 8
1,3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 29-10-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 29-10-2023
Giải tám 58
Giải bảy 494
Giải sáu 9540 6274 5572
Giải năm 3455
Giải bốn 69946 96188 29075 60364
62436 97078 59786
Giải ba 93859 93967
Giải nhì 13389
Giải nhất 40823
Đặc biệt 549400
Đầu Đuôi
0 0
1
2 3
3 6
4 0,6
5 5,8,9
6 4,7
7 2,4,5,8
8 6,8,9
9 4
Đầu Đuôi
0,4 0
1
7 2
2 3
6,7,9 4
5,7 5
3,4,8 6
6 7
5,7,8 8
5,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 22-10-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 22-10-2023
Giải tám 33
Giải bảy 369
Giải sáu 2470 3312 2545
Giải năm 5761
Giải bốn 66672 79614 73276 24675
47930 68750 12677
Giải ba 20569 16065
Giải nhì 38695
Giải nhất 10296
Đặc biệt 529260
Đầu Đuôi
0
1 2,4
2
3 0,3
4 5
5 0
6 0,1,5,9,9
7 0,2,5,6,7
8
9 5,6
Đầu Đuôi
3,5,6,7 0
6 1
1,7 2
3 3
1 4
4,6,7,9 5
7,9 6
7 7
8
6,6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-10-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 15-10-2023
Giải tám 06
Giải bảy 081
Giải sáu 0607 1056 0885
Giải năm 9389
Giải bốn 87559 31035 07048 11008
27042 06465 12603
Giải ba 53238 07138
Giải nhì 23820
Giải nhất 32021
Đặc biệt 668298
Đầu Đuôi
0 3,6,7,8
1
2 0,1
3 5,8,8
4 2,8
5 6,9
6 5
7
8 1,5,9
9 8
Đầu Đuôi
2 0
2,8 1
4 2
0 3
4
3,6,8 5
0,5 6
0 7
0,3,3,4,9 8
5,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 08-10-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 08-10-2023
Giải tám 65
Giải bảy 960
Giải sáu 7717 1723 3581
Giải năm 0954
Giải bốn 51000 46995 69892 33839
20446 08213 61174
Giải ba 32510 59363
Giải nhì 77700
Giải nhất 39668
Đặc biệt 848549
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0,3,7
2 3
3 9
4 6,9
5 4
6 0,3,5,8
7 4
8 1
9 2,5
Đầu Đuôi
0,0,1,6 0
8 1
9 2
1,2,6 3
5,7 4
6,9 5
4 6
1 7
6 8
3,4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 01-10-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 01-10-2023
Giải tám 46
Giải bảy 105
Giải sáu 0123 6417 3535
Giải năm 5411
Giải bốn 82073 95940 39894 36842
46621 51903 15594
Giải ba 77334 25044
Giải nhì 75749
Giải nhất 57908
Đặc biệt 836329
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 1,7
2 1,3,9
3 4,5
4 0,2,4,6,9
5
6
7 3
8
9 4,4
Đầu Đuôi
4 0
1,2 1
4 2
0,2,7 3
3,4,9,9 4
0,3 5
4 6
1 7
0 8
2,4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-09-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 24-09-2023
Giải tám 63
Giải bảy 616
Giải sáu 8577 7377 0001
Giải năm 0364
Giải bốn 90637 31431 21552 50604
79959 47140 42370
Giải ba 72731 23697
Giải nhì 95855
Giải nhất 65110
Đặc biệt 848314
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,4,6
2
3 1,1,7
4 0
5 2,5,9
6 3,4
7 0,7,7
8
9 7
Đầu Đuôi
1,4,7 0
0,3,3 1
5 2
6 3
0,1,6 4
5 5
1 6
3,7,7,9 7
8
5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-09-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 17-09-2023
Giải tám 06
Giải bảy 606
Giải sáu 8903 3533 7844
Giải năm 7558
Giải bốn 70285 05025 72220 96004
65975 82336 22875
Giải ba 42661 04833
Giải nhì 02030
Giải nhất 36506
Đặc biệt 179674
Đầu Đuôi
0 3,4,6,6,6
1
2 0,5
3 0,3,3,6
4 4
5 8
6 1
7 4,5,5
8 5
9
Đầu Đuôi
2,3 0
6 1
2
0,3,3 3
0,4,7 4
2,7,7,8 5
0,0,0,3 6
7
5 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-09-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 10-09-2023
Giải tám 34
Giải bảy 115
Giải sáu 8561 6810 9211
Giải năm 7442
Giải bốn 03364 06938 21028 99507
62872 69064 61274
Giải ba 77292 36754
Giải nhì 22605
Giải nhất 99027
Đặc biệt 643539
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,1,5
2 7,8
3 4,8,9
4 2
5 4
6 1,4,4
7 2,4
8
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1,6 1
4,7,9 2
3
3,5,6,6,7 4
0,1 5
6
0,2 7
2,3 8
3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-09-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 03-09-2023
Giải tám 10
Giải bảy 649
Giải sáu 3684 8712 8169
Giải năm 6810
Giải bốn 45846 17234 96951 68335
32312 96714 99832
Giải ba 86811 67224
Giải nhì 55648
Giải nhất 32200
Đặc biệt 274909
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0,0,1,2,2,4
2 4
3 2,4,5
4 6,8,9
5 1
6 9
7
8 4
9
Đầu Đuôi
0,1,1 0
1,5 1
1,1,3 2
3
1,2,3,8 4
3 5
4 6
7
4 8
0,4,6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 27-08-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 27-08-2023
Giải tám 73
Giải bảy 629
Giải sáu 9104 8228 0153
Giải năm 5556
Giải bốn 65395 81517 03965 59854
20357 37741 39048
Giải ba 37443 21915
Giải nhì 57460
Giải nhất 97224
Đặc biệt 650472
Đầu Đuôi
0 4
1 5,7
2 4,8,9
3
4 1,3,8
5 3,4,6,7
6 0,5
7 2,3
8
9 5
Đầu Đuôi
6 0
4 1
7 2
4,5,7 3
0,2,5 4
1,6,9 5
5 6
1,5 7
2,4 8
2 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 13-08-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 13-08-2023
Giải tám 68
Giải bảy 206
Giải sáu 9087 5127 5050
Giải năm 4047
Giải bốn 00845 84081 14403 78806
16392 78757 24077
Giải ba 19145 69202
Giải nhì 03718
Giải nhất 40381
Đặc biệt 337246
Đầu Đuôi
0 2,3,6,6
1 8
2 7
3
4 5,5,6,7
5 0,7
6 8
7 7
8 1,1,7
9 2
Đầu Đuôi
5 0
8,8 1
0,9 2
0 3
4
4,4 5
0,0,4 6
2,4,5,7,8 7
1,6 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 30-07-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 30-07-2023
Giải tám 67
Giải bảy 889
Giải sáu 0902 5136 8055
Giải năm 1944
Giải bốn 80528 90640 27869 81288
76066 05892 62354
Giải ba 15268 19673
Giải nhì 77103
Giải nhất 30232
Đặc biệt 864681
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 8
3 2,6
4 0,4
5 4,5
6 6,7,8,9
7 3
8 1,8,9
9 2
Đầu Đuôi
4 0
8 1
0,3,9 2
0,7 3
4,5 4
5 5
3,6 6
6 7
2,6,8 8
6,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-07-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 23-07-2023
Giải tám 38
Giải bảy 319
Giải sáu 7328 4649 3018
Giải năm 4694
Giải bốn 92227 54389 39815 76199
88664 69685 71203
Giải ba 19676 47492
Giải nhì 05497
Giải nhất 06583
Đặc biệt 437292
Đầu Đuôi
0 3
1 5,8,9
2 7,8
3 8
4 9
5
6 4
7 6
8 3,5,9
9 2,2,4,7,9
Đầu Đuôi
0
1
9,9 2
0,8 3
6,9 4
1,8 5
7 6
2,9 7
1,2,3 8
1,4,8,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-07-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 16-07-2023
Giải tám 31
Giải bảy 339
Giải sáu 5561 4733 9549
Giải năm 6139
Giải bốn 10434 06495 13665 23052
90964 20974 03793
Giải ba 94644 60931
Giải nhì 01448
Giải nhất 77356
Đặc biệt 598878
Đầu Đuôi
0
1
2
3 1,1,3,4,9,9
4 4,8,9
5 2,6
6 1,4,5
7 4,8
8
9 3,5
Đầu Đuôi
0
3,3,6 1
5 2
3,9 3
3,4,6,7 4
6,9 5
5 6
7
4,7 8
3,3,4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-07-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 02-07-2023
Giải tám 18
Giải bảy 165
Giải sáu 8913 1689 4393
Giải năm 0040
Giải bốn 13646 62214 33787 27218
98449 02507 62158
Giải ba 56148 73942
Giải nhì 87738
Giải nhất 04296
Đặc biệt 496524
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,8,8
2 4
3 8
4 0,2,6,8,9
5 8
6 5
7
8 7,9
9 3,6
Đầu Đuôi
4 0
1
4 2
1,9 3
1,2 4
6 5
4,9 6
0,8 7
1,1,3,4,5 8
4,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 25-06-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 25-06-2023
Giải tám 66
Giải bảy 625
Giải sáu 9892 6035 0918
Giải năm 3504
Giải bốn 03614 06432 45410 90094
27644 42409 83319
Giải ba 57576 20584
Giải nhì 27080
Giải nhất 63850
Đặc biệt 900618
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0,4,8,8,9
2 5
3 2,5
4 4
5 0
6 6
7 6
8 0,4
9 2,4
Đầu Đuôi
1,5,8 0
1
3,9 2
3
0,1,4,8,9 4
2,3 5
6,7 6
7
1,1 8
0,1 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-06-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 18-06-2023
Giải tám 91
Giải bảy 472
Giải sáu 8362 2441 7541
Giải năm 7870
Giải bốn 58815 30878 71447 09421
37705 13733 42690
Giải ba 99687 75062
Giải nhì 61164
Giải nhất 18971
Đặc biệt 795706
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5
2 1
3 3
4 1,1,7
5
6 2,2,4
7 0,1,2,8
8 7
9 0,1
Đầu Đuôi
7,9 0
2,4,4,7,9 1
6,6,7 2
3 3
6 4
0,1 5
0 6
4,8 7
7 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-06-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 11-06-2023
Giải tám 04
Giải bảy 592
Giải sáu 5544 3630 6879
Giải năm 2207
Giải bốn 76058 20541 23412 82029
25103 36628 76710
Giải ba 02639 14815
Giải nhì 15903
Giải nhất 70862
Đặc biệt 093884
Đầu Đuôi
0 3,3,4,7
1 0,2,5
2 8,9
3 0,9
4 1,4
5 8
6 2
7 9
8 4
9 2
Đầu Đuôi
1,3 0
4 1
1,6,9 2
0,0 3
0,4,8 4
1 5
6
0 7
2,5 8
2,3,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-06-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 04-06-2023
Giải tám 00
Giải bảy 450
Giải sáu 2698 8708 7242
Giải năm 2346
Giải bốn 39236 37959 47005 68200
64802 94806 56603
Giải ba 90612 15712
Giải nhì 41169
Giải nhất 49603
Đặc biệt 767900
Đầu Đuôi
0 0,0,0,2,3,3,5,6,8
1 2,2
2
3 6
4 2,6
5 0,9
6 9
7
8
9 8
Đầu Đuôi
0,0,0,5 0
1
0,1,1,4 2
0,0 3
4
0 5
0,3,4 6
7
0,9 8
5,6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-05-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 28-05-2023
Giải tám 33
Giải bảy 306
Giải sáu 4501 9967 2380
Giải năm 1214
Giải bốn 35147 01938 12841 92168
85056 47877 69509
Giải ba 02325 20791
Giải nhì 09586
Giải nhất 11366
Đặc biệt 876090
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 4
2 5
3 3,8
4 1,7
5 6
6 6,7,8
7 7
8 0,6
9 0,1
Đầu Đuôi
8,9 0
0,4,9 1
2
3 3
1 4
2 5
0,5,6,8 6
4,6,7 7
3,6 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-05-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 21-05-2023
Giải tám 23
Giải bảy 930
Giải sáu 8790 5246 9056
Giải năm 8555
Giải bốn 16907 50689 59097 02028
11196 41146 91197
Giải ba 72707 29197
Giải nhì 26159
Giải nhất 96760
Đặc biệt 602436
Đầu Đuôi
0 7,7
1
2 3,8
3 0,6
4 6,6
5 5,6,9
6 0
7
8 9
9 0,6,7,7,7
Đầu Đuôi
3,6,9 0
1
2
2 3
4
5 5
3,4,4,5,9 6
0,0,9,9,9 7
2 8
5,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-05-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 14-05-2023
Giải tám 91
Giải bảy 603
Giải sáu 7358 5861 3408
Giải năm 6336
Giải bốn 73816 24271 00493 71243
87657 77879 18897
Giải ba 43529 24730
Giải nhì 33112
Giải nhất 11752
Đặc biệt 603489
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,6
2 9
3 0,6
4 3
5 2,7,8
6 1
7 1,9
8 9
9 1,3,7
Đầu Đuôi
3 0
6,7,9 1
1,5 2
0,4,9 3
4
5
1,3 6
5,9 7
0,5 8
2,7,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-05-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 07-05-2023
Giải tám 71
Giải bảy 202
Giải sáu 9665 5314 5157
Giải năm 9671
Giải bốn 17919 43123 97351 55206
48449 01939 27019
Giải ba 34663 67456
Giải nhì 02971
Giải nhất 98571
Đặc biệt 663950
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4,9,9
2 3
3 9
4 9
5 0,1,6,7
6 3,5
7 1,1,1,1
8
9
Đầu Đuôi
5 0
5,7,7,7,7 1
0 2
2,6 3
1 4
6 5
0,5 6
5 7
8
1,1,3,4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 30-04-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 30-04-2023
Giải tám 15
Giải bảy 296
Giải sáu 6826 1141 6254
Giải năm 6403
Giải bốn 55842 06833 45327 78650
29073 83977 09499
Giải ba 50612 35422
Giải nhì 14404
Giải nhất 21380
Đặc biệt 835919
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,5,9
2 2,6,7
3 3
4 1,2
5 0,4
6
7 3,7
8 0
9 6,9
Đầu Đuôi
5,8 0
4 1
1,2,4 2
0,3,7 3
0,5 4
1 5
2,9 6
2,7 7
8
1,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-04-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 23-04-2023
Giải tám 20
Giải bảy 347
Giải sáu 9587 5926 3446
Giải năm 1033
Giải bốn 96366 26457 28194 92086
16299 84381 45729
Giải ba 38577 92049
Giải nhì 31410
Giải nhất 75412
Đặc biệt 304673
Đầu Đuôi
0
1 0,2
2 0,6,9
3 3
4 6,7,9
5 7
6 6
7 3,7
8 1,6,7
9 4,9
Đầu Đuôi
1,2 0
8 1
1 2
3,7 3
9 4
5
2,4,6,8 6
4,5,7,8 7
8
2,4,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-04-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 16-04-2023
Giải tám 75
Giải bảy 612
Giải sáu 1144 0643 0635
Giải năm 4939
Giải bốn 62946 24542 49681 28319
05716 63438 41193
Giải ba 89821 68768
Giải nhì 12557
Giải nhất 04418
Đặc biệt 889572
Đầu Đuôi
0
1 2,6,8,9
2 1
3 5,8,9
4 2,3,4,6
5 7
6 8
7 2,5
8 1
9 3
Đầu Đuôi
0
2,8 1
1,4,7 2
4,9 3
4 4
3,7 5
1,4 6
5 7
1,3,6 8
1,3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-04-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 09-04-2023
Giải tám 87
Giải bảy 563
Giải sáu 8110 3883 4278
Giải năm 8871
Giải bốn 35055 29779 06604 26718
55976 68907 81159
Giải ba 17607 07270
Giải nhì 12214
Giải nhất 14043
Đặc biệt 619438
Đầu Đuôi
0 4,7,7
1 0,4,8
2
3 8
4 3
5 5,9
6 3
7 0,1,6,8,9
8 3,7
9
Đầu Đuôi
1,7 0
7 1
2
4,6,8 3
0,1 4
5 5
7 6
0,0,8 7
1,3,7 8
5,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-04-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 02-04-2023
Giải tám 96
Giải bảy 917
Giải sáu 2304 2224 5599
Giải năm 8801
Giải bốn 21945 02713 23531 72003
76478 63348 23839
Giải ba 28095 06192
Giải nhì 45519
Giải nhất 15255
Đặc biệt 334320
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 3,7,9
2 0,4
3 1,9
4 5,8
5 5
6
7 8
8
9 2,5,6,9
Đầu Đuôi
2 0
0,3 1
9 2
0,1 3
0,2 4
4,5,9 5
9 6
1 7
4,7 8
1,3,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-03-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 26-03-2023
Giải tám 28
Giải bảy 072
Giải sáu 4534 5825 6344
Giải năm 1575
Giải bốn 20978 56085 71524 16679
31717 06719 70433
Giải ba 76929 00078
Giải nhì 16633
Giải nhất 99704
Đặc biệt 579113
Đầu Đuôi
0 4
1 3,7,9
2 4,5,8,9
3 3,3,4
4 4
5
6
7 2,5,8,8,9
8 5
9
Đầu Đuôi
0
1
7 2
1,3,3 3
0,2,3,4 4
2,7,8 5
6
1 7
2,7,7 8
1,2,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-03-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 19-03-2023
Giải tám 85
Giải bảy 760
Giải sáu 3191 9694 9184
Giải năm 3427
Giải bốn 07743 49202 85079 66255
82629 17415 64122
Giải ba 83688 10809
Giải nhì 78169
Giải nhất 70560
Đặc biệt 560105
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 5
2 2,7,9
3
4 3
5 5
6 0,0,9
7 9
8 4,5,8
9 1,4
Đầu Đuôi
6,6 0
9 1
0,2 2
4 3
8,9 4
0,1,5,8 5
6
2 7
8 8
0,2,6,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-03-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 12-03-2023
Giải tám 80
Giải bảy 802
Giải sáu 9478 7149 2729
Giải năm 5845
Giải bốn 40056 52420 27862 27156
76590 99868 12591
Giải ba 59838 74744
Giải nhì 34266
Giải nhất 31590
Đặc biệt 077717
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 0,9
3 8
4 4,5,9
5 6,6
6 2,6,8
7 8
8 0
9 0,0,1
Đầu Đuôi
2,8,9,9 0
9 1
0,6 2
3
4 4
4 5
5,5,6 6
1 7
3,6,7 8
2,4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-03-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 05-03-2023
Giải tám 17
Giải bảy 114
Giải sáu 5057 9274 9839
Giải năm 1898
Giải bốn 93471 01661 48829 52776
29107 22678 51513
Giải ba 15842 74809
Giải nhì 30370
Giải nhất 57745
Đặc biệt 212286
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,4,7
2 9
3 9
4 2,5
5 7
6 1
7 0,1,4,6,8
8 6
9 8
Đầu Đuôi
7 0
6,7 1
4 2
1 3
1,7 4
4 5
7,8 6
0,1,5 7
7,9 8
0,2,3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-02-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 26-02-2023
Giải tám 21
Giải bảy 284
Giải sáu 5445 7559 9325
Giải năm 6063
Giải bốn 39304 71672 90830 55613
66238 93450 64047
Giải ba 45177 94359
Giải nhì 51095
Giải nhất 01101
Đặc biệt 656755
Đầu Đuôi
0 1,4
1 3
2 1,5
3 0,8
4 5,7
5 0,5,9,9
6 3
7 2,7
8 4
9 5
Đầu Đuôi
3,5 0
0,2 1
7 2
1,6 3
0,8 4
2,4,5,9 5
6
4,7 7
3 8
5,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-02-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 19-02-2023
Giải tám 11
Giải bảy 377
Giải sáu 8423 3027 3810
Giải năm 3561
Giải bốn 25660 44927 56823 71429
13898 06161 42134
Giải ba 46619 93380
Giải nhì 46235
Giải nhất 11862
Đặc biệt 345318
Đầu Đuôi
0
1 0,1,8,9
2 3,3,7,7,9
3 4,5
4
5
6 0,1,1,2
7 7
8 0
9 8
Đầu Đuôi
1,6,8 0
1,6,6 1
6 2
2,2 3
3 4
3 5
6
2,2,7 7
1,9 8
1,2 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-02-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 12-02-2023
Giải tám 27
Giải bảy 932
Giải sáu 7503 5727 9228
Giải năm 6491
Giải bốn 64191 50841 46472 32207
44139 72664 18487
Giải ba 86372 62359
Giải nhì 78787
Giải nhất 02073
Đặc biệt 946810
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0
2 7,7,8
3 2,9
4 1
5 9
6 4
7 2,2,3
8 7,7
9 1,1
Đầu Đuôi
1 0
4,9,9 1
3,7,7 2
0,7 3
6 4
5
6
0,2,2,8,8 7
2 8
3,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-02-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 05-02-2023
Giải tám 14
Giải bảy 179
Giải sáu 7297 9646 6929
Giải năm 0930
Giải bốn 41486 96167 73159 64808
53579 96617 69627
Giải ba 37010 48710
Giải nhì 00570
Giải nhất 75948
Đặc biệt 980385
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0,4,7
2 7,9
3 0
4 6,8
5 9
6 7
7 0,9,9
8 5,6
9 7
Đầu Đuôi
1,1,3,7 0
1
2
3
1 4
8 5
4,8 6
1,2,6,9 7
0,4 8
2,5,7,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 29-01-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 29-01-2023
Giải tám 36
Giải bảy 634
Giải sáu 3593 0311 3916
Giải năm 5523
Giải bốn 72522 93986 03406 84499
71103 35283 50987
Giải ba 09865 22961
Giải nhì 32571
Giải nhất 74575
Đặc biệt 192275
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,6
2 2,3
3 4,6
4
5
6 1,5
7 1,5,5
8 3,6,7
9 3,9
Đầu Đuôi
0
1,6,7 1
2 2
0,2,8,9 3
3 4
6,7,7 5
0,1,3,8 6
8 7
8
9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 22-01-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 22-01-2023
Giải tám 98
Giải bảy 843
Giải sáu 7953 5689 0788
Giải năm 2927
Giải bốn 96552 94376 40953 62494
46216 64079 80080
Giải ba 13489 16211
Giải nhì 37978
Giải nhất 90178
Đặc biệt 990669
Đầu Đuôi
0
1 1,6
2 7
3
4 3
5 2,3,3
6 9
7 6,8,8,9
8 0,8,9,9
9 4,8
Đầu Đuôi
8 0
1 1
5 2
4,5,5 3
9 4
5
1,7 6
2 7
7,7,8,9 8
6,7,8,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-01-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 15-01-2023
Giải tám 53
Giải bảy 294
Giải sáu 6665 5930 4509
Giải năm 3994
Giải bốn 37230 54776 61003 53020
40964 20983 20165
Giải ba 05583 86205
Giải nhì 95824
Giải nhất 25032
Đặc biệt 104478
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1
2 0,4
3 0,0,2
4
5 3
6 4,5,5
7 6,8
8 3,3
9 4,4
Đầu Đuôi
2,3,3 0
1
3 2
0,5,8,8 3
2,6,9,9 4
0,6,6 5
7 6
7
7 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 08-01-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 08-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 050
Giải sáu 8984 8937 8867
Giải năm 1103
Giải bốn 60822 23863 76497 71813
52531 40626 14295
Giải ba 25577 74520
Giải nhì 08655
Giải nhất 70683
Đặc biệt 968604
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3
2 0,2,6
3 1,7
4
5 0,5
6 3,7
7 7
8 3,4
9 5,7,7
Đầu Đuôi
2,5 0
3 1
2 2
0,1,6,8 3
0,8 4
5,9 5
2 6
3,6,7,9,9 7
8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 01-01-2023

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 01-01-2023
Giải tám 22
Giải bảy 857
Giải sáu 2677 8070 4565
Giải năm 0058
Giải bốn 67611 32780 45676 40032
51911 66537 43125
Giải ba 00432 35553
Giải nhì 99822
Giải nhất 81227
Đặc biệt 454379
Đầu Đuôi
0
1 1,1
2 2,2,5,7
3 2,2,7
4
5 3,7,8
6 5
7 0,6,7,9
8 0
9
Đầu Đuôi
7,8 0
1,1 1
2,2,3,3 2
5 3
4
2,6 5
7 6
2,3,5,7 7
5 8
7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 25-12-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 25-12-2022
Giải tám 36
Giải bảy 260
Giải sáu 6423 1625 4619
Giải năm 2757
Giải bốn 13380 24887 02729 96077
70128 78870 79180
Giải ba 52654 98695
Giải nhì 71676
Giải nhất 16751
Đặc biệt 521078
Đầu Đuôi
0
1 9
2 3,5,8,9
3 6
4
5 1,4,7
6 0
7 0,6,7,8
8 0,0,7
9 5
Đầu Đuôi
6,7,8,8 0
5 1
2
2 3
5 4
2,9 5
3,7 6
5,7,8 7
2,7 8
1,2 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-12-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 18-12-2022
Giải tám 68
Giải bảy 128
Giải sáu 9481 4205 3435
Giải năm 0094
Giải bốn 73824 69236 69332 94952
18179 44811 83333
Giải ba 76495 91810
Giải nhì 77628
Giải nhất 13558
Đặc biệt 167460
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1
2 4,8,8
3 2,3,5,6
4
5 2,8
6 0,8
7 9
8 1
9 4,5
Đầu Đuôi
1,6 0
1,8 1
3,5 2
3 3
2,9 4
0,3,9 5
3 6
7
2,2,5,6 8
7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-12-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 11-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 897
Giải sáu 2948 9347 3492
Giải năm 9698
Giải bốn 12502 26719 21978 13037
87020 60607 55765
Giải ba 23798 87605
Giải nhì 80725
Giải nhất 82040
Đặc biệt 718120
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 9
2 0,0,5
3 7
4 0,7,8
5
6 5
7 3,8
8
9 2,7,8,8
Đầu Đuôi
2,2,4 0
1
0,9 2
7 3
4
0,2,6 5
6
0,3,4,9 7
4,7,9,9 8
1 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-12-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 04-12-2022
Giải tám 61
Giải bảy 044
Giải sáu 8720 0381 8915
Giải năm 7699
Giải bốn 47623 39172 59268 93449
88352 75811 59994
Giải ba 20611 34976
Giải nhì 01066
Giải nhất 02211
Đặc biệt 662829
Đầu Đuôi
0
1 1,1,1,5
2 0,3,9
3
4 4,9
5 2
6 1,6,8
7 2,6
8 1
9 4,9
Đầu Đuôi
2 0
1,1,1,6,8 1
5,7 2
2 3
4,9 4
1 5
6,7 6
7
6 8
2,4,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 27-11-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 27-11-2022
Giải tám 70
Giải bảy 047
Giải sáu 2969 1403 3901
Giải năm 4840
Giải bốn 73706 81174 99003 84829
73882 94580 28568
Giải ba 16209 14332
Giải nhì 06214
Giải nhất 24415
Đặc biệt 236392
Đầu Đuôi
0 1,3,3,6,9
1 4,5
2 9
3 2
4 0,7
5
6 8,9
7 0,4
8 0,2
9 2
Đầu Đuôi
4,7,8 0
0 1
3,8,9 2
0,0 3
1,7 4
1 5
0 6
4 7
6 8
0,2,6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 20-11-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 20-11-2022
Giải tám 74
Giải bảy 486
Giải sáu 0728 8421 8842
Giải năm 0430
Giải bốn 44761 79613 45621 33107
40717 47673 60056
Giải ba 91409 05126
Giải nhì 80804
Giải nhất 32116
Đặc biệt 828475
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 3,6,7
2 1,1,6,8
3 0
4 2
5 6
6 1
7 3,4,5
8 6
9
Đầu Đuôi
3 0
2,2,6 1
4 2
1,7 3
0,7 4
7 5
1,2,5,8 6
0,1 7
2 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 13-11-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 13-11-2022
Giải tám 91
Giải bảy 481
Giải sáu 6963 6259 6443
Giải năm 8857
Giải bốn 03905 45355 84111 60891
81954 32980 76021
Giải ba 26151 92888
Giải nhì 54671
Giải nhất 37548
Đặc biệt 519859
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 1
3
4 3,8
5 1,4,5,7,9,9
6 3
7 1
8 0,1,8
9 1,1
Đầu Đuôi
8 0
1,2,5,7,8,9,9 1
2
4,6 3
5 4
0,5 5
6
5 7
4,8 8
5,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 06-11-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 06-11-2022
Giải tám 46
Giải bảy 417
Giải sáu 5162 1472 7982
Giải năm 2142
Giải bốn 61204 28224 46475 47240
12067 46819 84674
Giải ba 36441 38138
Giải nhì 32389
Giải nhất 42161
Đặc biệt 338264
Đầu Đuôi
0 4
1 7,9
2 4
3 8
4 0,1,2,6
5
6 1,2,4,7
7 2,4,5
8 2,9
9
Đầu Đuôi
4 0
4,6 1
4,6,7,8 2
3
0,2,6,7 4
7 5
4 6
1,6 7
3 8
1,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 30-10-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 30-10-2022
Giải tám 13
Giải bảy 978
Giải sáu 7225 3208 7928
Giải năm 2229
Giải bốn 88936 49890 14895 70726
00618 88761 42976
Giải ba 38744 17996
Giải nhì 95122
Giải nhất 20651
Đặc biệt 447591
Đầu Đuôi
0 8
1 3,8
2 2,5,6,8,9
3 6
4 4
5 1
6 1
7 6,8
8
9 0,1,5,6
Đầu Đuôi
9 0
5,6,9 1
2 2
1 3
4 4
2,9 5
2,3,7,9 6
7
0,1,2,7 8
2 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-10-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 23-10-2022
Giải tám 15
Giải bảy 387
Giải sáu 0800 3009 5474
Giải năm 5155
Giải bốn 16493 68991 61634 32500
74483 69097 04928
Giải ba 11218 74391
Giải nhì 19241
Giải nhất 82099
Đặc biệt 271859
Đầu Đuôi
0 0,0,9
1 5,8
2 8
3 4
4 1
5 5,9
6
7 4
8 3,7
9 1,1,3,7,9
Đầu Đuôi
0,0 0
4,9,9 1
2
8,9 3
3,7 4
1,5 5
6
8,9 7
1,2 8
0,5,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-10-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 16-10-2022
Giải tám 29
Giải bảy 744
Giải sáu 8958 4514 9017
Giải năm 6045
Giải bốn 56544 36595 98343 49334
63787 44173 59498
Giải ba 20668 53241
Giải nhì 56724
Giải nhất 45108
Đặc biệt 222143
Đầu Đuôi
0 8
1 4,7
2 4,9
3 4
4 1,3,3,4,4,5
5 8
6 8
7 3
8 7
9 5,8
Đầu Đuôi
0
4 1
2
4,4,7 3
1,2,3,4,4 4
4,9 5
6
1,8 7
0,5,6,9 8
2 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-10-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 09-10-2022
Giải tám 92
Giải bảy 347
Giải sáu 6718 3388 8089
Giải năm 9640
Giải bốn 05620 32312 97156 37883
53386 75457 74041
Giải ba 24071 78303
Giải nhì 21922
Giải nhất 39037
Đặc biệt 846473
Đầu Đuôi
0 3
1 2,8
2 0,2
3 7
4 0,1,7
5 6,7
6
7 1,3
8 3,6,8,9
9 2
Đầu Đuôi
2,4 0
4,7 1
1,2,9 2
0,7,8 3
4
5
5,8 6
3,4,5 7
1,8 8
8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-10-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 02-10-2022
Giải tám 00
Giải bảy 673
Giải sáu 7349 7745 7457
Giải năm 1603
Giải bốn 15391 06159 95430 36402
05978 60909 50411
Giải ba 30037 36924
Giải nhì 04376
Giải nhất 69922
Đặc biệt 597297
Đầu Đuôi
0 0,2,3,9
1 1
2 2,4
3 0,7
4 5,9
5 7,9
6
7 3,6,8
8
9 1,7
Đầu Đuôi
0,3 0
1,9 1
0,2 2
0,7 3
2 4
4 5
7 6
3,5,9 7
7 8
0,4,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 25-09-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 25-09-2022
Giải tám 73
Giải bảy 411
Giải sáu 0020 5285 4426
Giải năm 2952
Giải bốn 55184 72536 68939 48565
87837 54755 24767
Giải ba 68152 89797
Giải nhì 03126
Giải nhất 89579
Đặc biệt 462073
Đầu Đuôi
0
1 1
2 0,6,6
3 6,7,9
4
5 2,2,5
6 5,7
7 3,3,9
8 4,5
9 7
Đầu Đuôi
2 0
1 1
5,5 2
7,7 3
8 4
5,6,8 5
2,2,3 6
3,6,9 7
8
3,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-09-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 18-09-2022
Giải tám 67
Giải bảy 135
Giải sáu 5138 2905 2572
Giải năm 2434
Giải bốn 45737 24475 43411 72599
31175 71375 87221
Giải ba 50558 24645
Giải nhì 34165
Giải nhất 43330
Đặc biệt 936186
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 1
3 0,4,5,7,8
4 5
5 8
6 5,7
7 2,5,5,5
8 6
9 9
Đầu Đuôi
3 0
1,2 1
7 2
3
3 4
0,3,4,6,7,7,7 5
8 6
3,6 7
3,5 8
9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-09-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 11-09-2022
Giải tám 23
Giải bảy 413
Giải sáu 2475 1189 9859
Giải năm 1760
Giải bốn 59283 48788 21207 65383
23798 90214 26875
Giải ba 72832 50804
Giải nhì 64780
Giải nhất 87949
Đặc biệt 262411
Đầu Đuôi
0 4,7
1 1,3,4
2 3
3 2
4 9
5 9
6 0
7 5,5
8 0,3,3,8,9
9 8
Đầu Đuôi
6,8 0
1 1
3 2
1,2,8,8 3
0,1 4
7,7 5
6
0 7
8,9 8
4,5,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-09-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 04-09-2022
Giải tám 21
Giải bảy 986
Giải sáu 2357 1945 9322
Giải năm 3017
Giải bốn 62775 96410 24383 22172
55021 22513 62750
Giải ba 09833 40301
Giải nhì 74588
Giải nhất 17056
Đặc biệt 367422
Đầu Đuôi
0 1
1 0,3,7
2 1,1,2,2
3 3
4 5
5 0,6,7
6
7 2,5
8 3,6,8
9
Đầu Đuôi
1,5 0
0,2,2 1
2,2,7 2
1,3,8 3
4
4,7 5
5,8 6
1,5 7
8 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-08-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 28-08-2022
Giải tám 04
Giải bảy 063
Giải sáu 3183 6748 6155
Giải năm 3767
Giải bốn 01755 37375 52949 41533
92898 13273 41134
Giải ba 79529 67393
Giải nhì 08788
Giải nhất 47654
Đặc biệt 226193
Đầu Đuôi
0 4
1
2 9
3 3,4
4 8,9
5 4,5,5
6 3,7
7 3,5
8 3,8
9 3,3,8
Đầu Đuôi
0
1
2
3,6,7,8,9,9 3
0,3,5 4
5,5,7 5
6
6 7
4,8,9 8
2,4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-08-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 21-08-2022
Giải tám 16
Giải bảy 787
Giải sáu 3853 8483 2493
Giải năm 4621
Giải bốn 31736 97719 77392 42107
19500 79895 98912
Giải ba 53412 27680
Giải nhì 04246
Giải nhất 99760
Đặc biệt 098395
Đầu Đuôi
0 0,7
1 2,2,6,9
2 1
3 6
4 6
5 3
6 0
7
8 0,3,7
9 2,3,5,5
Đầu Đuôi
0,6,8 0
2 1
1,1,9 2
5,8,9 3
4
9,9 5
1,3,4 6
0,8 7
8
1 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-08-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 14-08-2022
Giải tám 75
Giải bảy 044
Giải sáu 1551 1560 8915
Giải năm 9116
Giải bốn 92347 34160 38460 98377
33220 89181 41671
Giải ba 83135 25222
Giải nhì 74890
Giải nhất 64979
Đặc biệt 900231
Đầu Đuôi
0
1 5,6
2 0,2
3 1,5
4 4,7
5 1
6 0,0,0
7 1,5,7,9
8 1
9 0
Đầu Đuôi
2,6,6,6,9 0
3,5,7,8 1
2 2
3
4 4
1,3,7 5
1 6
4,7 7
8
7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-08-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 07-08-2022
Giải tám 34
Giải bảy 889
Giải sáu 6628 8557 9111
Giải năm 4363
Giải bốn 48484 36955 19195 54219
33632 73465 60328
Giải ba 73774 80925
Giải nhì 11389
Giải nhất 45476
Đặc biệt 745986
Đầu Đuôi
0
1 1,9
2 5,8,8
3 2,4
4
5 5,7
6 3,5
7 4,6
8 4,6,9,9
9 5
Đầu Đuôi
0
1 1
3 2
6 3
3,7,8 4
2,5,6,9 5
7,8 6
5 7
2,2 8
1,8,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-07-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 31-07-2022
Giải tám 43
Giải bảy 337
Giải sáu 4998 8086 3106
Giải năm 0718
Giải bốn 44191 21173 06415 05677
88607 89853 64509
Giải ba 39741 45128
Giải nhì 86085
Giải nhất 78928
Đặc biệt 735191
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 5,8
2 8,8
3 7
4 1,3
5 3
6
7 3,7
8 5,6
9 1,1,8
Đầu Đuôi
0
4,9,9 1
2
4,5,7 3
4
1,8 5
0,8 6
0,3,7 7
1,2,2,9 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-07-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 24-07-2022
Giải tám 61
Giải bảy 656
Giải sáu 9588 2955 2197
Giải năm 9940
Giải bốn 38250 66637 86585 00891
43695 48148 35734
Giải ba 07799 33350
Giải nhì 63431
Giải nhất 10389
Đặc biệt 547912
Đầu Đuôi
0
1 2
2
3 1,4,7
4 0,8
5 0,0,5,6
6 1
7
8 5,8,9
9 1,5,7,9
Đầu Đuôi
4,5,5 0
3,6,9 1
1 2
3
3 4
5,8,9 5
5 6
3,9 7
4,8 8
8,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-07-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 17-07-2022
Giải tám 05
Giải bảy 293
Giải sáu 4048 1504 1943
Giải năm 0399
Giải bốn 64157 88783 80179 54570
35611 69862 09132
Giải ba 84186 03257
Giải nhì 31276
Giải nhất 75800
Đặc biệt 274111
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 1,1
2
3 2
4 3,8
5 7,7
6 2
7 0,6,9
8 3,6
9 3,9
Đầu Đuôi
0,7 0
1,1 1
3,6 2
4,8,9 3
0 4
0 5
7,8 6
5,5 7
4 8
7,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-07-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 10-07-2022
Giải tám 53
Giải bảy 277
Giải sáu 9010 5670 9780
Giải năm 8287
Giải bốn 95802 51879 17863 42521
52417 89281 72662
Giải ba 30745 76396
Giải nhì 46240
Giải nhất 61329
Đặc biệt 403090
Đầu Đuôi
0 2
1 0,7
2 1,9
3
4 0,5
5 3
6 2,3
7 0,7,9
8 0,1,7
9 0,6
Đầu Đuôi
1,4,7,8,9 0
2,8 1
0,6 2
5,6 3
4
4 5
9 6
1,7,8 7
8
2,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-07-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 03-07-2022
Giải tám 10
Giải bảy 191
Giải sáu 2348 1144 5460
Giải năm 5577
Giải bốn 31675 54441 19359 20709
88855 35211 87375
Giải ba 73460 08587
Giải nhì 27084
Giải nhất 70341
Đặc biệt 543137
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1
2
3 7
4 1,1,4,8
5 5,9
6 0,0
7 5,5,7
8 4,7
9 1
Đầu Đuôi
1,6,6 0
1,4,4,9 1
2
3
4,8 4
5,7,7 5
6
3,7,8 7
4 8
0,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-06-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 26-06-2022
Giải tám 03
Giải bảy 402
Giải sáu 7527 5996 9996
Giải năm 6892
Giải bốn 97966 58506 65786 74007
07920 42172 77552
Giải ba 29181 43857
Giải nhì 78008
Giải nhất 45926
Đặc biệt 239345
Đầu Đuôi
0 2,3,6,7,8
1
2 0,6,7
3
4 5
5 2,7
6 6
7 2
8 1,6
9 2,6,6
Đầu Đuôi
2 0
8 1
0,5,7,9 2
0 3
4
4 5
0,2,6,8,9,9 6
0,2,5 7
0 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-06-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 19-06-2022
Giải tám 44
Giải bảy 953
Giải sáu 4247 3237 9252
Giải năm 0078
Giải bốn 89052 71508 69571 12311
79750 85046 55761
Giải ba 85560 24157
Giải nhì 00710
Giải nhất 63249
Đặc biệt 535453
Đầu Đuôi
0 8
1 0,1
2
3 7
4 4,6,7,9
5 0,2,2,3,3,7
6 0,1
7 1,8
8
9
Đầu Đuôi
1,5,6 0
1,6,7 1
5,5 2
5,5 3
4 4
5
4 6
3,4,5 7
0,7 8
4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-06-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 12-06-2022
Giải tám 29
Giải bảy 162
Giải sáu 4281 4385 2495
Giải năm 0789
Giải bốn 18405 41286 46905 65905
16950 23322 36978
Giải ba 20280 49482
Giải nhì 46744
Giải nhất 90789
Đặc biệt 671541
Đầu Đuôi
0 5,5,5
1
2 2,9
3
4 1,4
5 0
6 2
7 8
8 0,1,2,5,6,9,9
9 5
Đầu Đuôi
5,8 0
4,8 1
2,6,8 2
3
4 4
0,0,0,8,9 5
8 6
7
7 8
2,8,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-06-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 05-06-2022
Giải tám 15
Giải bảy 821
Giải sáu 4892 4076 4312
Giải năm 7327
Giải bốn 65773 44515 52630 06253
10404 43865 01762
Giải ba 01504 91113
Giải nhì 38804
Giải nhất 88884
Đặc biệt 950204
Đầu Đuôi
0 4,4,4,4
1 2,3,5,5
2 1,7
3 0
4
5 3
6 2,5
7 3,6
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3 0
2 1
1,6,9 2
1,5,7 3
0,0,0,0,8 4
1,1,6 5
7 6
2 7
8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 29-05-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 29-05-2022
Giải tám 48
Giải bảy 312
Giải sáu 5904 4438 2577
Giải năm 5660
Giải bốn 77332 48033 03922 31950
31745 43576 28741
Giải ba 70127 52214
Giải nhì 06963
Giải nhất 54278
Đặc biệt 428812
Đầu Đuôi
0 4
1 2,2,4
2 2,7
3 2,3,8
4 1,5,8
5 0
6 0,3
7 6,7,8
8
9
Đầu Đuôi
5,6 0
4 1
1,1,2,3 2
3,6 3
0,1 4
4 5
7 6
2,7 7
3,4,7 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 22-05-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 22-05-2022
Giải tám 41
Giải bảy 444
Giải sáu 7917 8701 4825
Giải năm 7719
Giải bốn 87595 45180 14910 78979
60072 93000 55026
Giải ba 90475 00503
Giải nhì 13999
Giải nhất 04623
Đặc biệt 550576
Đầu Đuôi
0 0,1,3
1 0,7,9
2 3,5,6
3
4 1,4
5
6
7 2,5,6,9
8 0
9 5,9
Đầu Đuôi
0,1,8 0
0,4 1
7 2
0,2 3
4 4
2,7,9 5
2,7 6
1 7
8
1,7,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-05-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 15-05-2022
Giải tám 71
Giải bảy 099
Giải sáu 9521 9938 2196
Giải năm 8404
Giải bốn 51384 93436 52147 20235
39963 57282 96661
Giải ba 97458 55976
Giải nhì 33296
Giải nhất 77492
Đặc biệt 030613
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 1
3 5,6,8
4 7
5 8
6 1,3
7 1,6
8 2,4
9 2,6,6,9
Đầu Đuôi
0
2,6,7 1
8,9 2
1,6 3
0,8 4
3 5
3,7,9,9 6
4 7
3,5 8
9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 08-05-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 08-05-2022
Giải tám 72
Giải bảy 032
Giải sáu 9281 0641 6200
Giải năm 4363
Giải bốn 30553 64359 21251 00287
15465 19250 94675
Giải ba 45125 27697
Giải nhì 52295
Giải nhất 67845
Đặc biệt 266873
Đầu Đuôi
0 0
1
2 5
3 2
4 1,5
5 0,1,3,9
6 3,5
7 2,3,5
8 1,7
9 5,7
Đầu Đuôi
0,5 0
4,5,8 1
3,7 2
5,6,7 3
4
2,4,6,7,9 5
6
8,9 7
8
5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 01-05-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 01-05-2022
Giải tám 11
Giải bảy 691
Giải sáu 9796 5332 5602
Giải năm 5711
Giải bốn 95886 69450 59867 68197
67145 38652 26698
Giải ba 03931 92293
Giải nhì 41115
Giải nhất 97109
Đặc biệt 801944
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1,1,5
2
3 1,2
4 4,5
5 0,2
6 7
7
8 6
9 1,3,6,7,8
Đầu Đuôi
5 0
1,1,3,9 1
0,3,5 2
9 3
4 4
1,4 5
8,9 6
6,9 7
9 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-04-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 10-04-2022
Giải tám 90
Giải bảy 198
Giải sáu 6847 4085 2327
Giải năm 8434
Giải bốn 70749 62632 80938 92601
46328 33191 79431
Giải ba 08230 38095
Giải nhì 76085
Giải nhất 96162
Đặc biệt 196596
Đầu Đuôi
0 1
1
2 7,8
3 0,1,2,4,8
4 7,9
5
6 2
7
8 5,5
9 0,1,5,6,8
Đầu Đuôi
3,9 0
0,3,9 1
3,6 2
3
3 4
8,8,9 5
9 6
2,4 7
2,3,9 8
4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-04-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 03-04-2022
Giải tám 45
Giải bảy 418
Giải sáu 1643 8150 9587
Giải năm 2292
Giải bốn 79918 39117 44769 71287
08250 69814 85949
Giải ba 12337 11489
Giải nhì 58212
Giải nhất 93570
Đặc biệt 147273
Đầu Đuôi
0
1 2,4,7,8,8
2
3 7
4 3,5,9
5 0,0
6 9
7 0,3
8 7,7,9
9 2
Đầu Đuôi
5,5,7 0
1
1,9 2
4,7 3
1 4
4 5
6
1,3,8,8 7
1,1 8
4,6,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 27-03-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 27-03-2022
Giải tám 98
Giải bảy 690
Giải sáu 0064 0072 7473
Giải năm 5043
Giải bốn 26917 63806 00308 29467
74157 30773 62547
Giải ba 95224 31139
Giải nhì 65535
Giải nhất 45823
Đặc biệt 475706
Đầu Đuôi
0 6,6,8
1 7
2 3,4
3 5,9
4 3,7
5 7
6 4,7
7 2,3,3
8
9 0,8
Đầu Đuôi
9 0
1
7 2
2,4,7,7 3
2,6 4
3 5
0,0 6
1,4,5,6 7
0,9 8
3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 20-03-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 20-03-2022
Giải tám 17
Giải bảy 915
Giải sáu 2909 9716 8803
Giải năm 3510
Giải bốn 41305 84775 27376 97001
06291 59531 43055
Giải ba 26428 21712
Giải nhì 83520
Giải nhất 50865
Đặc biệt 210204
Đầu Đuôi
0 1,3,4,5,9
1 0,2,5,6,7
2 0,8
3 1
4
5 5
6 5
7 5,6
8
9 1
Đầu Đuôi
1,2 0
0,3,9 1
1 2
0 3
0 4
0,1,5,6,7 5
1,7 6
1 7
2 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 13-03-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 13-03-2022
Giải tám 23
Giải bảy 235
Giải sáu 8375 5878 0848
Giải năm 7242
Giải bốn 61115 15051 29428 91791
21791 82803 66402
Giải ba 72647 53185
Giải nhì 40330
Giải nhất 24322
Đặc biệt 774143
Đầu Đuôi
0 2,3
1 5
2 2,3,8
3 0,5
4 2,3,7,8
5 1
6
7 5,8
8 5
9 1,1
Đầu Đuôi
3 0
5,9,9 1
0,2,4 2
0,2,4 3
4
1,3,7,8 5
6
4 7
2,4,7 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 06-03-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 06-03-2022
Giải tám 52
Giải bảy 089
Giải sáu 6886 6197 9242
Giải năm 4481
Giải bốn 59160 90211 32128 24776
75718 19003 05862
Giải ba 47963 89008
Giải nhì 16698
Giải nhất 62762
Đặc biệt 848611
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1,1,8
2 8
3
4 2
5 2
6 0,2,2,3
7 6
8 1,6,9
9 7,8
Đầu Đuôi
6 0
1,1,8 1
4,5,6,6 2
0,6 3
4
5
7,8 6
9 7
0,1,2,9 8
8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 27-02-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 27-02-2022
Giải tám 88
Giải bảy 912
Giải sáu 9079 6935 1401
Giải năm 9153
Giải bốn 02793 42069 56531 02708
42769 97213 98601
Giải ba 61133 40269
Giải nhì 86367
Giải nhất 68679
Đặc biệt 867966
Đầu Đuôi
0 1,1,8
1 2,3
2
3 1,3,5
4
5 3
6 6,7,9,9,9
7 9,9
8 8
9 3
Đầu Đuôi
0
0,0,3 1
1 2
1,3,5,9 3
4
3 5
6 6
6 7
0,8 8
6,6,6,7,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 20-02-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 20-02-2022
Giải tám 71
Giải bảy 387
Giải sáu 7131 2079 0904
Giải năm 2131
Giải bốn 54349 74421 29655 71587
41863 37078 97713
Giải ba 74067 27632
Giải nhì 91239
Giải nhất 13816
Đặc biệt 317457
Đầu Đuôi
0 4
1 3,6
2 1
3 1,1,2,9
4 9
5 5,7
6 3,7
7 1,8,9
8 7,7
9
Đầu Đuôi
0
2,3,3,7 1
3 2
1,6 3
0 4
5 5
1 6
5,6,8,8 7
7 8
3,4,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 13-02-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 13-02-2022
Giải tám 03
Giải bảy 032
Giải sáu 9418 3117 8147
Giải năm 7633
Giải bốn 45848 37929 01969 10620
87048 12013 69680
Giải ba 50265 86210
Giải nhì 24382
Giải nhất 81594
Đặc biệt 540992
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,7,8
2 0,9
3 2,3
4 7,8,8
5
6 5,9
7
8 0,2
9 2,4
Đầu Đuôi
1,2,8 0
1
3,8,9 2
0,1,3 3
9 4
6 5
6
1,4 7
1,4,4 8
2,6 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 06-02-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 06-02-2022
Giải tám 76
Giải bảy 921
Giải sáu 5431 5040 9123
Giải năm 7832
Giải bốn 61844 56148 06838 75303
98847 74817 35664
Giải ba 51910 95114
Giải nhì 35588
Giải nhất 83737
Đặc biệt 175432
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4,7
2 1,3
3 1,2,2,7,8
4 0,4,7,8
5
6 4
7 6
8 8
9
Đầu Đuôi
1,4 0
2,3 1
3,3 2
0,2 3
1,4,6 4
5
7 6
1,3,4 7
3,4,8 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 30-01-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 30-01-2022
Giải tám 28
Giải bảy 930
Giải sáu 9473 8262 5916
Giải năm 0972
Giải bốn 72672 63183 10439 66893
81504 57126 16476
Giải ba 57107 88744
Giải nhì 03860
Giải nhất 60764
Đặc biệt 271653
Đầu Đuôi
0 4,7
1 6
2 6,8
3 0,9
4 4
5 3
6 0,2,4
7 2,2,3,6
8 3
9 3
Đầu Đuôi
3,6 0
1
6,7,7 2
5,7,8,9 3
0,4,6 4
5
1,2,7 6
0 7
2 8
3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 23-01-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 23-01-2022
Giải tám 28
Giải bảy 188
Giải sáu 2707 4518 6904
Giải năm 6758
Giải bốn 44543 33546 55897 22613
34698 50467 70290
Giải ba 65657 78727
Giải nhì 11381
Giải nhất 65591
Đặc biệt 305981
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3,8
2 7,8
3
4 3,6
5 7,8
6 7
7
8 1,1,8
9 0,1,7,8
Đầu Đuôi
9 0
8,8,9 1
2
1,4 3
0 4
5
4 6
0,2,5,6,9 7
1,2,5,8,9 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-01-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 16-01-2022
Giải tám 41
Giải bảy 413
Giải sáu 0855 7113 0549
Giải năm 9322
Giải bốn 07932 96012 68113 20803
24289 74705 66368
Giải ba 82657 81492
Giải nhì 48096
Giải nhất 11610
Đặc biệt 086145
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,2,3,3,3
2 2
3 2
4 1,5,9
5 5,7
6 8
7
8 9
9 2,6
Đầu Đuôi
1 0
4 1
1,2,3,9 2
0,1,1,1 3
4
0,4,5 5
9 6
5 7
6 8
4,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-01-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 09-01-2022
Giải tám 27
Giải bảy 043
Giải sáu 4455 9309 4922
Giải năm 8570
Giải bốn 80026 76626 55482 95434
50228 18508 92839
Giải ba 47702 70381
Giải nhì 98609
Giải nhất 92208
Đặc biệt 556433
Đầu Đuôi
0 2,8,8,9,9
1
2 2,6,6,7,8
3 3,4,9
4 3
5 5
6
7 0
8 1,2
9
Đầu Đuôi
7 0
8 1
0,2,8 2
3,4 3
3 4
5 5
2,2 6
2 7
0,0,2 8
0,0,3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-01-2022

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 02-01-2022
Giải tám 70
Giải bảy 479
Giải sáu 8868 1226 6977
Giải năm 5618
Giải bốn 00458 44311 45727 85026
83489 96018 64219
Giải ba 62063 14306
Giải nhì 24103
Giải nhất 75098
Đặc biệt 920866
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,8,8,9
2 6,6,7
3
4
5 8
6 3,6,8
7 0,7,9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
7 0
1 1
2
0,6 3
4
5
0,2,2,6 6
2,7 7
1,1,5,6,9 8
1,7,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-12-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 26-12-2021
Giải tám 98
Giải bảy 912
Giải sáu 7923 0553 2737
Giải năm 6077
Giải bốn 07993 26311 61491 25447
80450 13915 29649
Giải ba 29924 90783
Giải nhì 20201
Giải nhất 34381
Đặc biệt 678976
Đầu Đuôi
0 1
1 1,2,5
2 3,4
3 7
4 7,9
5 0,3
6
7 6,7
8 1,3
9 1,3,8
Đầu Đuôi
5 0
0,1,8,9 1
1 2
2,5,8,9 3
2 4
1 5
7 6
3,4,7 7
9 8
4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-12-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 19-12-2021
Giải tám 75
Giải bảy 123
Giải sáu 3248 5516 5573
Giải năm 9703
Giải bốn 21126 17010 93784 23959
94334 18095 20238
Giải ba 96832 38536
Giải nhì 87747
Giải nhất 32007
Đặc biệt 355904
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 0,6
2 3,6
3 2,4,6,8
4 7,8
5 9
6
7 3,5
8 4
9 5
Đầu Đuôi
1 0
1
3 2
0,2,7 3
0,3,8 4
7,9 5
1,2,3 6
0,4 7
3,4 8
5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-12-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 12-12-2021
Giải tám 13
Giải bảy 793
Giải sáu 0691 5058 7030
Giải năm 9619
Giải bốn 12838 62980 91120 90686
28597 83099 25451
Giải ba 25125 15207
Giải nhì 17385
Giải nhất 47024
Đặc biệt 651163
Đầu Đuôi
0 7
1 3,9
2 0,4,5
3 0,8
4
5 1,8
6 3
7
8 0,5,6
9 1,3,7,9
Đầu Đuôi
2,3,8 0
5,9 1
2
1,6,9 3
2 4
2,8 5
8 6
0,9 7
3,5 8
1,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-12-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 05-12-2021
Giải tám 66
Giải bảy 720
Giải sáu 1980 5610 2001
Giải năm 4356
Giải bốn 09167 07560 62136 36473
23085 19479 19222
Giải ba 19540 74714
Giải nhì 87552
Giải nhất 46240
Đặc biệt 642066
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4
2 0,2
3 6
4 0,0
5 2,6
6 0,6,6,7
7 3,9
8 0,5
9
Đầu Đuôi
1,2,4,4,6,8 0
0 1
2,5 2
7 3
1 4
8 5
3,5,6,6 6
6 7
8
7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-11-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 28-11-2021
Giải tám 63
Giải bảy 460
Giải sáu 6749 9163 4785
Giải năm 6989
Giải bốn 43283 55234 75649 37333
46356 11606 60247
Giải ba 27354 18953
Giải nhì 49724
Giải nhất 34877
Đặc biệt 922062
Đầu Đuôi
0 6
1
2 4
3 3,4
4 7,9,9
5 3,4,6
6 0,2,3,3
7 7
8 3,5,9
9
Đầu Đuôi
6 0
1
6 2
3,5,6,6,8 3
2,3,5 4
8 5
0,5 6
4,7 7
8
4,4,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 21-11-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 21-11-2021
Giải tám 23
Giải bảy 140
Giải sáu 2762 1047 6528
Giải năm 9217
Giải bốn 52076 53517 93495 20623
20356 71874 46021
Giải ba 02698 71744
Giải nhì 92737
Giải nhất 05385
Đặc biệt 436881
Đầu Đuôi
0
1 7,7
2 1,3,3,8
3 7
4 0,4,7
5 6
6 2
7 4,6
8 1,5
9 5,8
Đầu Đuôi
4 0
2,8 1
6 2
2,2 3
4,7 4
8,9 5
5,7 6
1,1,3,4 7
2,9 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14-11-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 14-11-2021
Giải tám 01
Giải bảy 994
Giải sáu 9844 2936 6932
Giải năm 8892
Giải bốn 91215 12049 35044 56671
65863 99238 56970
Giải ba 54889 62555
Giải nhì 66669
Giải nhất 49281
Đặc biệt 734643
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2
3 2,6,8
4 3,4,4,9
5 5
6 3,9
7 0,1
8 1,9
9 2,4
Đầu Đuôi
7 0
0,7,8 1
3,9 2
4,6 3
4,4,9 4
1,5 5
3 6
7
3 8
4,6,8 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 07-11-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 07-11-2021
Giải tám 38
Giải bảy 308
Giải sáu 4591 6053 9942
Giải năm 4103
Giải bốn 07923 45962 54852 27568
92751 94940 55466
Giải ba 81234 22383
Giải nhì 37239
Giải nhất 47755
Đặc biệt 563502
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1
2 3
3 4,8,9
4 0,2
5 1,2,3,5
6 2,6,8
7
8 3
9 1
Đầu Đuôi
4 0
5,9 1
0,4,5,6 2
0,2,5,8 3
3 4
5 5
6 6
7
0,3,6 8
3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 31-10-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 31-10-2021
Giải tám 12
Giải bảy 775
Giải sáu 8849 9008 5168
Giải năm 7244
Giải bốn 57120 98420 24963 27562
22208 95189 72052
Giải ba 45728 00445
Giải nhì 73098
Giải nhất 14922
Đặc biệt 102799
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2
2 0,0,2,8
3
4 4,5,9
5 2
6 2,3,8
7 5
8 9
9 8,9
Đầu Đuôi
2,2 0
1
1,2,5,6 2
6 3
4 4
4,7 5
6
7
0,0,2,6,9 8
4,8,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 24-10-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 24-10-2021
Giải tám 41
Giải bảy 308
Giải sáu 9717 0113 0625
Giải năm 6739
Giải bốn 07748 19445 49897 06237
81106 38313 00790
Giải ba 95742 87084
Giải nhì 63662
Giải nhất 76477
Đặc biệt 380238
Đầu Đuôi
0 6,8
1 3,3,7
2 5
3 7,8,9
4 1,2,5,8
5
6 2
7 7
8 4
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
4 1
4,6 2
1,1 3
8 4
2,4 5
0 6
1,3,7,9 7
0,3,4 8
3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17-10-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 17-10-2021
Giải tám 84
Giải bảy 281
Giải sáu 9161 7993 1353
Giải năm 8016
Giải bốn 56031 92857 82028 44999
28775 16578 12399
Giải ba 42282 74314
Giải nhì 77429
Giải nhất 27643
Đặc biệt 818869
Đầu Đuôi
0
1 4,6
2 8,9
3 1
4 3
5 3,7
6 1,9
7 5,8
8 1,2,4
9 3,9,9
Đầu Đuôi
0
3,6,8 1
8 2
4,5,9 3
1,8 4
7 5
1 6
5 7
2,7 8
2,6,9,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10-10-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 10-10-2021
Giải tám 13
Giải bảy 737
Giải sáu 4595 6796 0171
Giải năm 8882
Giải bốn 40726 97380 34149 53818
43090 95979 23366
Giải ba 20812 08226
Giải nhì 42157
Giải nhất 59053
Đặc biệt 258145
Đầu Đuôi
0
1 2,3,8
2 6,6
3 7
4 5,9
5 3,7
6 6
7 1,9
8 0,2
9 0,5,6
Đầu Đuôi
8,9 0
7 1
1,8 2
1,5 3
4
4,9 5
2,2,6,9 6
3,5 7
1 8
4,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 03-10-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 03-10-2021
Giải tám 39
Giải bảy 641
Giải sáu 1295 9848 1749
Giải năm 6145
Giải bốn 80353 97140 52532 15165
73780 21086 37295
Giải ba 67925 82416
Giải nhì 37023
Giải nhất 05077
Đặc biệt 762724
Đầu Đuôi
0
1 6
2 3,4,5
3 2,9
4 0,1,5,8,9
5 3
6 5
7 7
8 0,6
9 5,5
Đầu Đuôi
4,8 0
4 1
3 2
2,5 3
2 4
2,4,6,9,9 5
1,8 6
7 7
4 8
3,4 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-09-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 26-09-2021
Giải tám 06
Giải bảy 736
Giải sáu 9286 5235 9221
Giải năm 5600
Giải bốn 19780 25512 21042 01076
55124 06162 87597
Giải ba 32472 03257
Giải nhì 72085
Giải nhất 57081
Đặc biệt 504248
Đầu Đuôi
0 0,6
1 2
2 1,4
3 5,6
4 2,8
5 7
6 2
7 2,6
8 0,1,5,6
9 7
Đầu Đuôi
0,8 0
2,8 1
1,4,6,7 2
3
2 4
3,8 5
0,3,7,8 6
5,9 7
4 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-09-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 19-09-2021
Giải tám 13
Giải bảy 085
Giải sáu 7420 1168 5402
Giải năm 1875
Giải bốn 03687 47363 86319 65971
30660 19440 83011
Giải ba 99746 07264
Giải nhì 80695
Giải nhất 12891
Đặc biệt 806545
Đầu Đuôi
0 2
1 1,3,9
2 0
3
4 0,5,6
5
6 0,3,4,8
7 1,5
8 5,7
9 1,5
Đầu Đuôi
2,4,6 0
1,7,9 1
0 2
1,6 3
6 4
4,7,8,9 5
4 6
8 7
6 8
1 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-09-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 12-09-2021
Giải tám 23
Giải bảy 987
Giải sáu 8210 2232 4644
Giải năm 8848
Giải bốn 15427 89772 36696 19490
80742 39143 14608
Giải ba 79418 26560
Giải nhì 73939
Giải nhất 37010
Đặc biệt 517767
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0,8
2 3,7
3 2,9
4 2,3,4,8
5
6 0,7
7 2
8 7
9 0,6
Đầu Đuôi
1,1,6,9 0
1
3,4,7 2
2,4 3
4 4
5
9 6
2,6,8 7
0,1,4 8
3 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-09-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 05-09-2021
Giải tám 18
Giải bảy 864
Giải sáu 5193 7485 5950
Giải năm 2136
Giải bốn 24311 24975 56826 64831
17800 14340 36959
Giải ba 18925 93642
Giải nhì 03355
Giải nhất 77043
Đặc biệt 984304
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1,8
2 5,6
3 1,6
4 0,2,3
5 0,5,9
6 4
7 5
8 5
9 3
Đầu Đuôi
0,4,5 0
1,3 1
4 2
4,9 3
0,6 4
2,5,7,8 5
2,3 6
7
1 8
5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 29-08-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 29-08-2021
Giải tám 26
Giải bảy 577
Giải sáu 0939 1139 2670
Giải năm 7613
Giải bốn 08834 62213 14876 80711
90143 57586 64435
Giải ba 73738 37701
Giải nhì 18661
Giải nhất 24774
Đặc biệt 580479
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,3
2 6
3 4,5,8,9,9
4 3
5
6 1
7 0,4,6,7,9
8 6
9
Đầu Đuôi
7 0
0,1,6 1
2
1,1,4 3
3,7 4
3 5
2,7,8 6
7 7
3 8
3,3,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 22-08-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 22-08-2021
Giải tám 52
Giải bảy 533
Giải sáu 4120 2054 2021
Giải năm 7522
Giải bốn 80061 77356 84240 62209
13107 19161 00699
Giải ba 52779 37964
Giải nhì 26400
Giải nhất 78403
Đặc biệt 392479
Đầu Đuôi
0 0,3,7,9
1
2 0,1,2
3 3
4 0
5 2,4,6
6 1,1,4
7 9,9
8
9 9
Đầu Đuôi
0,2,4 0
2,6,6 1
2,5 2
0,3 3
5,6 4
5
5 6
0 7
8
0,7,7,9 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 15-08-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 15-08-2021
Giải tám 24
Giải bảy 054
Giải sáu 7778 2610 2977
Giải năm 0337
Giải bốn 19862 06824 29427 20914
71148 90281 31160
Giải ba 19482 65086
Giải nhì 26734
Giải nhất 99135
Đặc biệt 813985
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 4,4,7
3 4,5,7
4 8
5 4
6 0,2
7 7,8
8 1,2,5,6
9
Đầu Đuôi
1,6 0
8 1
6,8 2
3
1,2,2,3,5 4
3,8 5
8 6
2,3,7 7
4,7 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 25-07-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 25-07-2021
Giải tám 32
Giải bảy 397
Giải sáu 7955 4130 0162
Giải năm 0022
Giải bốn 83714 99092 26197 47027
48828 90579 52757
Giải ba 97498 56968
Giải nhì 75842
Giải nhất 65019
Đặc biệt 864406
Đầu Đuôi
0 6
1 4,9
2 2,7,8
3 0,2
4 2
5 5,7
6 2,8
7 9
8
9 2,7,7,8
Đầu Đuôi
3 0
1
2,3,4,6,9 2
3
1 4
5 5
0 6
2,5,9,9 7
2,6,9 8
1,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 18-07-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 18-07-2021
Giải tám 72
Giải bảy 156
Giải sáu 2702 9374 0173
Giải năm 0730
Giải bốn 28737 17793 98411 44121
30094 37001 10850
Giải ba 47367 73876
Giải nhì 19709
Giải nhất 98968
Đặc biệt 960157
Đầu Đuôi
0 1,2,9
1 1
2 1
3 0,7
4
5 0,6,7
6 7,8
7 2,3,4,6
8
9 3,4
Đầu Đuôi
3,5 0
0,1,2 1
0,7 2
7,9 3
7,9 4
5
5,7 6
3,5,6 7
6 8
0 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 11-07-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 11-07-2021
Giải tám 91
Giải bảy 141
Giải sáu 0071 5612 7900
Giải năm 7542
Giải bốn 76246 80401 83032 33196
75203 48946 75895
Giải ba 92252 91668
Giải nhì 46925
Giải nhất 35348
Đặc biệt 304236
Đầu Đuôi
0 0,1,3
1 2
2 5
3 2,6
4 1,2,6,6,8
5 2
6 8
7 1
8
9 1,5,6
Đầu Đuôi
0 0
0,4,7,9 1
1,3,4,5 2
0 3
4
2,9 5
3,4,4,9 6
7
4,6 8
9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 04-07-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 04-07-2021
Giải tám 42
Giải bảy 461
Giải sáu 7874 1473 1722
Giải năm 8782
Giải bốn 63901 61157 35812 48638
98339 05621 97956
Giải ba 94980 84541
Giải nhì 14443
Giải nhất 48279
Đặc biệt 502159
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 1,2
3 8,9
4 1,2,3
5 6,7,9
6 1
7 3,4,9
8 0,2
9
Đầu Đuôi
8 0
0,2,4,6 1
1,2,4,8 2
4,7 3
7 4
5
5 6
5 7
3 8
3,5,7 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 27-06-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 27-06-2021
Giải tám 19
Giải bảy 215
Giải sáu 4281 7620 9474
Giải năm 5636
Giải bốn 11559 45666 16168 32905
11062 12893 76537
Giải ba 45313 46409
Giải nhì 63064
Giải nhất 91867
Đặc biệt 141007
Đầu Đuôi
0 5,7,9
1 3,5,9
2 0
3 6,7
4
5 9
6 2,4,6,7,8
7 4
8 1
9 3
Đầu Đuôi
2 0
8 1
6 2
1,9 3
6,7 4
0,1 5
3,6 6
0,3,6 7
6 8
0,1,5 9

Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 20-06-2021

XSMN » XS Kon Tum Chủ nhật » XS Kon Tum 20-06-2021
Giải tám 29
Giải bảy 651
Giải sáu 0282 4925 4868
Giải năm 8180
Giải bốn 48024 36890 97104 15826
44750 84243 46909
Giải ba 83605 41305
Giải nhì 96623
Giải nhất 10138
Đặc biệt 425721
Đầu Đuôi
0 4,5,5,9
1
2 1,3,4,5,6,9
3 8
4 3
5 0,1
6 8
7
8 0,2
9 0
Đầu Đuôi
5,8,9 0