Hosting hбєїt hбєЎn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 17-07-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 17-07-2024
Giải tám 98
Giải bảy 395
Giải sáu 2062 7964 6373
Giải năm 9233
Giải bốn 66806 28271 63435 10298
08799 89829 39584
Giải ba 13979 71713
Giải nhì 80627
Giải nhất 00497
Đặc biệt 074387
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2 7,9
3 3,5
4
5
6 2,4
7 1,3,9
8 4,7
9 5,7,8,8,9
Đầu Đuôi
0
7 1
6 2
1,3,7 3
6,8 4
3,9 5
0 6
2,8,9 7
9,9 8
2,7,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-07-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 14-07-2024
Giải tám 11
Giải bảy 253
Giải sáu 8861 0103 7238
Giải năm 2155
Giải bốn 31590 59192 31359 22843
35641 09772 84411
Giải ba 15516 27197
Giải nhì 08096
Giải nhất 83216
Đặc biệt 530557
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,6,6
2
3 8
4 1,3
5 3,5,7,9
6 1
7 2
8
9 0,2,6,7
Đầu Đuôi
9 0
1,1,4,6 1
7,9 2
0,4,5 3
4
5 5
1,1,9 6
5,9 7
3 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 10-07-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 10-07-2024
Giải tám 26
Giải bảy 738
Giải sáu 4241 1194 2134
Giải năm 5273
Giải bốn 05815 92995 53537 59634
69976 86489 14576
Giải ba 08893 36465
Giải nhì 65235
Giải nhất 61105
Đặc biệt 473146
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 6
3 4,4,5,7,8
4 1,6
5
6 5
7 3,6,6
8 9
9 3,4,5
Đầu Đuôi
0
4 1
2
7,9 3
3,3,9 4
0,1,3,6,9 5
2,4,7,7 6
3 7
3 8
8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-07-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 07-07-2024
Giải tám 36
Giải bảy 555
Giải sáu 9658 9658 3767
Giải năm 7606
Giải bốn 53158 29496 71820 57103
50862 94556 25681
Giải ba 00148 00640
Giải nhì 33377
Giải nhất 44544
Đặc biệt 268289
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 0
3 6
4 0,4,8
5 5,6,8,8,8
6 2,7
7 7
8 1,9
9 6
Đầu Đuôi
2,4 0
8 1
6 2
0 3
4 4
5 5
0,3,5,9 6
6,7 7
4,5,5,5 8
8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 03-07-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 03-07-2024
Giải tám 21
Giải bảy 306
Giải sáu 2726 4775 9684
Giải năm 8459
Giải bốn 93632 64746 04073 09011
28883 51624 89831
Giải ba 65063 98305
Giải nhì 58413
Giải nhất 10122
Đặc biệt 300596
Đầu Đuôi
0 5,6
1 1,3
2 1,2,4,6
3 1,2
4 6
5 9
6 3
7 3,5
8 3,4
9 6
Đầu Đuôi
0
1,2,3 1
2,3 2
1,6,7,8 3
2,8 4
0,7 5
0,2,4,9 6
7
8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 30-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 30-06-2024
Giải tám 37
Giải bảy 820
Giải sáu 7392 8453 4011
Giải năm 3092
Giải bốn 55145 06842 49119 15160
53200 46667 50065
Giải ba 04775 98633
Giải nhì 63237
Giải nhất 65734
Đặc biệt 204068
Đầu Đuôi
0 0
1 1,9
2 0
3 3,4,7,7
4 2,5
5 3
6 0,5,7,8
7 5
8
9 2,2
Đầu Đuôi
0,2,6 0
1 1
4,9,9 2
3,5 3
3 4
4,6,7 5
6
3,3,6 7
6 8
1 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 26-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 26-06-2024
Giải tám 25
Giải bảy 233
Giải sáu 0358 0972 1455
Giải năm 1284
Giải bốn 84922 31546 89836 87355
54897 93146 89992
Giải ba 70467 47672
Giải nhì 62399
Giải nhất 46460
Đặc biệt 855306
Đầu Đuôi
0 6
1
2 2,5
3 3,6
4 6,6
5 5,5,8
6 0,7
7 2,2
8 4
9 2,7,9
Đầu Đuôi
6 0
1
2,7,7,9 2
3 3
8 4
2,5,5 5
0,3,4,4 6
6,9 7
5 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 23-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 23-06-2024
Giải tám 48
Giải bảy 861
Giải sáu 5364 4922 7534
Giải năm 1688
Giải bốn 43079 74695 68343 40928
85151 01364 11342
Giải ba 93424 81808
Giải nhì 53703
Giải nhất 31961
Đặc biệt 019015
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5
2 2,4,8
3 4
4 2,3,8
5 1
6 1,1,4,4
7 9
8 8
9 5
Đầu Đuôi
0
5,6,6 1
2,4 2
0,4 3
2,3,6,6 4
1,9 5
6
7
0,2,4,8 8
7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 19-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 19-06-2024
Giải tám 97
Giải bảy 630
Giải sáu 2006 0062 5217
Giải năm 2788
Giải bốn 49538 50361 69124 03791
73475 85951 34984
Giải ba 07712 31442
Giải nhì 87584
Giải nhất 19828
Đặc biệt 290340
Đầu Đuôi
0 6
1 2,7
2 4,8
3 0,8
4 0,2
5 1
6 1,2
7 5
8 4,4,8
9 1,7
Đầu Đuôi
3,4 0
5,6,9 1
1,4,6 2
3
2,8,8 4
7 5
0 6
1,9 7
2,3,8 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 16-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 16-06-2024
Giải tám 42
Giải bảy 620
Giải sáu 2633 6973 9013
Giải năm 4876
Giải bốn 73401 12082 61136 51238
71154 11014 74719
Giải ba 43477 49775
Giải nhì 37145
Giải nhất 88134
Đặc biệt 168831
Đầu Đuôi
0 1
1 3,4,9
2 0
3 1,3,4,6,8
4 2,5
5 4
6
7 3,5,6,7
8 2
9
Đầu Đuôi
2 0
0,3 1
4,8 2
1,3,7 3
1,3,5 4
4,7 5
3,7 6
7 7
3 8
1 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 12-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 12-06-2024
Giải tám 78
Giải bảy 657
Giải sáu 5443 6402 7710
Giải năm 8414
Giải bốn 45383 48590 51721 94444
22781 75101 81247
Giải ba 50957 41738
Giải nhì 78547
Giải nhất 04189
Đặc biệt 268689
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,4
2 1
3 8
4 3,4,7,7
5 7,7
6
7 8
8 1,3,9,9
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
0,2,8 1
0 2
4,8 3
1,4 4
5
6
4,4,5,5 7
3,7 8
8,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 09-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 09-06-2024
Giải tám 22
Giải bảy 937
Giải sáu 0050 8918 5702
Giải năm 2747
Giải bốn 88096 09398 75555 68340
44903 34139 53589
Giải ba 87560 34287
Giải nhì 62907
Giải nhất 68310
Đặc biệt 720703
Đầu Đuôi
0 2,3,3,7
1 0,8
2 2
3 7,9
4 0,7
5 0,5
6 0
7
8 7,9
9 6,8
Đầu Đuôi
1,4,5,6 0
1
0,2 2
0,0 3
4
5 5
9 6
0,3,4,8 7
1,9 8
3,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 05-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 05-06-2024
Giải tám 98
Giải bảy 418
Giải sáu 3195 1167 0278
Giải năm 4769
Giải bốn 45677 27647 42031 16608
45285 53304 48394
Giải ba 13038 94150
Giải nhì 20908
Giải nhất 76366
Đặc biệt 206039
Đầu Đuôi
0 4,8,8
1 8
2
3 1,8,9
4 7
5 0
6 6,7,9
7 7,8
8 5
9 4,5,8
Đầu Đuôi
5 0
3 1
2
3
0,9 4
8,9 5
6 6
4,6,7 7
0,0,1,3,7,9 8
3,6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 02-06-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 02-06-2024
Giải tám 34
Giải bảy 422
Giải sáu 9123 8720 3539
Giải năm 8751
Giải bốn 28421 40072 95592 37620
68406 76710 05247
Giải ba 58346 75275
Giải nhì 61804
Giải nhất 55513
Đặc biệt 084132
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0,3
2 0,0,1,2,3
3 2,4,9
4 6,7
5 1
6
7 2,5
8
9 2
Đầu Đuôi
1,2,2 0
2,5 1
2,3,7,9 2
1,2 3
0,3 4
7 5
0,4 6
4 7
8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 29-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 29-05-2024
Giải tám 21
Giải bảy 552
Giải sáu 9329 2274 5079
Giải năm 8944
Giải bốn 35202 36593 77991 11864
21473 49762 15619
Giải ba 26127 63914
Giải nhì 18628
Giải nhất 16049
Đặc biệt 749809
Đầu Đuôi
0 2,9
1 4,9
2 1,7,8,9
3
4 4,9
5 2
6 2,4
7 3,4,9
8
9 1,3
Đầu Đuôi
0
2,9 1
0,5,6 2
7,9 3
1,4,6,7 4
5
6
2 7
2 8
0,1,2,4,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 26-05-2024
Giải tám 79
Giải bảy 285
Giải sáu 5196 3481 3243
Giải năm 8751
Giải bốn 98918 21097 92334 65407
28483 25384 85512
Giải ba 02839 96116
Giải nhì 85452
Giải nhất 83429
Đặc biệt 051987
Đầu Đuôi
0 7
1 2,6,8
2 9
3 4,9
4 3
5 1,2
6
7 9
8 1,3,4,5,7
9 6,7
Đầu Đuôi
0
5,8 1
1,5 2
4,8 3
3,8 4
8 5
1,9 6
0,8,9 7
1 8
2,3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 22-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 22-05-2024
Giải tám 01
Giải bảy 657
Giải sáu 3916 7719 9904
Giải năm 3815
Giải bốn 36423 29143 84044 27784
45861 20252 99028
Giải ba 14607 73089
Giải nhì 30175
Giải nhất 38925
Đặc biệt 890557
Đầu Đuôi
0 1,4,7
1 5,6,9
2 3,5,8
3
4 3,4
5 2,7,7
6 1
7 5
8 4,9
9
Đầu Đuôi
0
0,6 1
5 2
2,4 3
0,4,8 4
1,2,7 5
1 6
0,5,5 7
2 8
1,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 19-05-2024
Giải tám 39
Giải bảy 425
Giải sáu 7919 3574 2056
Giải năm 3538
Giải bốn 75272 79848 81975 67348
91011 67044 00610
Giải ba 58839 94058
Giải nhì 38556
Giải nhất 15570
Đặc biệt 298117
Đầu Đuôi
0
1 0,1,7,9
2 5
3 8,9,9
4 4,8,8
5 6,6,8
6
7 0,2,4,5
8
9
Đầu Đuôi
1,7 0
1 1
7 2
3
4,7 4
2,7 5
5,5 6
1 7
3,4,4,5 8
1,3,3 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 15-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 15-05-2024
Giải tám 00
Giải bảy 682
Giải sáu 5479 5582 9976
Giải năm 3127
Giải bốn 15214 15989 09343 44446
81217 36222 08386
Giải ba 92375 59315
Giải nhì 14039
Giải nhất 08006
Đặc biệt 861225
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4,5,7
2 2,5,7
3 9
4 3,6
5
6
7 5,6,9
8 2,2,6,9
9
Đầu Đuôi
0 0
1
2,8,8 2
4 3
1 4
1,2,7 5
0,4,7,8 6
1,2 7
8
3,7,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 12-05-2024
Giải tám 42
Giải bảy 422
Giải sáu 6759 1156 1636
Giải năm 4966
Giải bốn 83982 69176 08056 29710
45718 19143 64764
Giải ba 41565 29865
Giải nhì 76408
Giải nhất 39521
Đặc biệt 293762
Đầu Đuôi
0 8
1 0,8
2 1,2
3 6
4 2,3
5 6,6,9
6 2,4,5,5,6
7 6
8 2
9
Đầu Đuôi
1 0
2 1
2,4,6,8 2
4 3
6 4
6,6 5
3,5,5,6,7 6
7
0,1 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 08-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 08-05-2024
Giải tám 23
Giải bảy 803
Giải sáu 7080 8393 4653
Giải năm 3755
Giải bốn 84856 29929 45998 44405
39904 31729 76944
Giải ba 02666 16854
Giải nhì 96078
Giải nhất 85209
Đặc biệt 136971
Đầu Đuôi
0 3,4,5,9
1
2 3,9,9
3
4 4
5 3,4,5,6
6 6
7 1,8
8 0
9 3,8
Đầu Đuôi
8 0
7 1
2
0,2,5,9 3
0,4,5 4
0,5 5
5,6 6
7
7,9 8
0,2,2 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 05-05-2024
Giải tám 99
Giải bảy 662
Giải sáu 5891 0155 9660
Giải năm 2433
Giải bốn 31542 19625 46707 68415
55146 28062 08743
Giải ba 78645 26516
Giải nhì 51587
Giải nhất 93932
Đặc biệt 300892
Đầu Đuôi
0 7
1 5,6
2 5
3 2,3
4 2,3,5,6
5 5
6 0,2,2
7
8 7
9 1,2,9
Đầu Đuôi
6 0
9 1
3,4,6,6,9 2
3,4 3
4
1,2,4,5 5
1,4 6
0,8 7
8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 01-05-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 01-05-2024
Giải tám 02
Giải bảy 823
Giải sáu 0615 5539 6274
Giải năm 6972
Giải bốn 20644 99177 77616 98745
53372 24576 70708
Giải ba 76313 74509
Giải nhì 93371
Giải nhất 41026
Đặc biệt 846835
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 3,5,6
2 3,6
3 5,9
4 4,5
5
6
7 1,2,2,4,6,7
8
9
Đầu Đuôi
0
7 1
0,7,7 2
1,2 3
4,7 4
1,3,4 5
1,2,7 6
7 7
0 8
0,3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 28-04-2024
Giải tám 68
Giải bảy 230
Giải sáu 7221 9368 0733
Giải năm 5194
Giải bốn 42835 21521 37930 00826
33550 92100 98962
Giải ba 73119 64036
Giải nhì 85874
Giải nhất 19874
Đặc biệt 014259
Đầu Đuôi
0 0
1 9
2 1,1,6
3 0,0,3,5,6
4
5 0,9
6 2,8,8
7 4,4
8
9 4
Đầu Đuôi
0,3,3,5 0
2,2 1
6 2
3 3
7,7,9 4
3 5
2,3 6
7
6,6 8
1,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 24-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 24-04-2024
Giải tám 05
Giải bảy 463
Giải sáu 8059 1121 8406
Giải năm 0263
Giải bốn 24797 69979 61652 52893
92653 03905 88137
Giải ba 31764 93711
Giải nhì 49955
Giải nhất 37738
Đặc biệt 862862
Đầu Đuôi
0 5,5,6
1 1
2 1
3 7,8
4
5 2,3,5,9
6 2,3,3,4
7 9
8
9 3,7
Đầu Đuôi
0
1,2 1
5,6 2
5,6,6,9 3
6 4
0,0,5 5
0 6
3,9 7
3 8
5,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 21-04-2024
Giải tám 71
Giải bảy 145
Giải sáu 0503 5307 4010
Giải năm 6122
Giải bốn 61471 42185 72739 39051
63788 42453 49378
Giải ba 53015 79895
Giải nhì 56741
Giải nhất 08666
Đặc biệt 615582
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,5
2 2
3 9
4 1,5
5 1,3
6 6
7 1,1,8
8 2,5,8
9 5
Đầu Đuôi
1 0
4,5,7,7 1
2,8 2
0,5 3
4
1,4,8,9 5
6 6
0 7
7,8 8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 17-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 17-04-2024
Giải tám 31
Giải bảy 648
Giải sáu 5307 9172 8611
Giải năm 3689
Giải bốn 70544 94700 31933 70592
94300 59075 22990
Giải ba 76608 22388
Giải nhì 67973
Giải nhất 08403
Đặc biệt 328534
Đầu Đuôi
0 0,0,3,7,8
1 1
2
3 1,3,4
4 4,8
5
6
7 2,3,5
8 8,9
9 0,2
Đầu Đuôi
0,0,9 0
1,3 1
7,9 2
0,3,7 3
3,4 4
7 5
6
0 7
0,4,8 8
8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 14-04-2024
Giải tám 01
Giải bảy 351
Giải sáu 8557 0923 3565
Giải năm 0365
Giải bốn 70016 40689 41806 42586
58812 54266 52441
Giải ba 74158 70097
Giải nhì 07357
Giải nhất 64599
Đặc biệt 473105
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 2,6
2 3
3
4 1
5 1,7,7,8
6 5,5,6
7
8 6,9
9 7,9
Đầu Đuôi
0
0,4,5 1
1 2
2 3
4
0,6,6 5
0,1,6,8 6
5,5,9 7
5 8
8,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 10-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 10-04-2024
Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 6143 9713 8380
Giải năm 2222
Giải bốn 02513 42784 54849 92229
68425 17801 30652
Giải ba 61385 14283
Giải nhì 24687
Giải nhất 90794
Đặc biệt 182714
Đầu Đuôi
0 1
1 3,3,4
2 2,2,5,7,9
3
4 3,9
5 2
6
7
8 0,3,4,5,7
9 4
Đầu Đuôi
8 0
0 1
2,2,5 2
1,1,4,8 3
1,8,9 4
2,8 5
6
2,8 7
8
2,4 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 07-04-2024
Giải tám 78
Giải bảy 811
Giải sáu 7471 8401 5354
Giải năm 8297
Giải bốn 85216 48697 42870 73019
16547 06113 40138
Giải ba 40923 85849
Giải nhì 62429
Giải nhất 91844
Đặc biệt 508281
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,6,9
2 3,9
3 8
4 4,7,9
5 4
6
7 0,1,8
8 1
9 7,7
Đầu Đuôi
7 0
0,1,7,8 1
2
1,2 3
4,5 4
5
1 6
4,9,9 7
3,7 8
1,2,4 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 03-04-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 03-04-2024
Giải tám 70
Giải bảy 859
Giải sáu 3938 9581 0706
Giải năm 7909
Giải bốn 95154 70845 25808 95598
38980 94648 75675
Giải ba 92325 16228
Giải nhì 55150
Giải nhất 01791
Đặc biệt 376716
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 6
2 5,8
3 8
4 5,8
5 0,4,9
6
7 0,5
8 0,1
9 1,8
Đầu Đuôi
5,7,8 0
8,9 1
2
3
5 4
2,4,7 5
0,1 6
7
0,2,3,4,9 8
0,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 31-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 31-03-2024
Giải tám 82
Giải bảy 240
Giải sáu 2133 0881 2310
Giải năm 7515
Giải bốn 79740 45290 31863 88880
00604 39396 58006
Giải ba 31772 04960
Giải nhì 92665
Giải nhất 19088
Đặc biệt 210815
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0,5,5
2
3 3
4 0,0
5
6 0,3,5
7 2
8 0,1,2,8
9 0,6
Đầu Đuôi
1,4,4,6,8,9 0
8 1
7,8 2
3,6 3
0 4
1,1,6 5
0,9 6
7
8 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 27-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 27-03-2024
Giải tám 83
Giải bảy 303
Giải sáu 5771 8601 5321
Giải năm 0061
Giải bốn 66352 06727 37744 56052
10983 76759 98122
Giải ba 21080 36638
Giải nhì 93241
Giải nhất 72422
Đặc biệt 250326
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 1,2,2,6,7
3 8
4 1,4
5 2,2,9
6 1
7 1
8 0,3,3
9
Đầu Đuôi
8 0
0,2,4,6,7 1
2,2,5,5 2
0,8,8 3
4 4
5
2 6
2 7
3 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 24-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 24-03-2024
Giải tám 16
Giải bảy 339
Giải sáu 8274 6397 5360
Giải năm 0620
Giải bốn 34365 11011 29706 72307
24179 28765 95735
Giải ba 57683 73338
Giải nhì 65417
Giải nhất 66312
Đặc biệt 554694
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1,2,6,7
2 0
3 5,8,9
4
5
6 0,5,5
7 4,9
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
2,6 0
1 1
1 2
8 3
7,9 4
3,6,6 5
0,1 6
0,1,9 7
3 8
3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 20-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 20-03-2024
Giải tám 50
Giải bảy 725
Giải sáu 8998 4155 9621
Giải năm 1245
Giải bốn 88697 57438 88870 07298
01891 31377 16046
Giải ba 03045 94840
Giải nhì 39028
Giải nhất 40267
Đặc biệt 938059
Đầu Đuôi
0
1
2 1,5,8
3 8
4 0,5,5,6
5 0,5,9
6 7
7 0,7
8
9 1,7,8,8
Đầu Đuôi
4,5,7 0
2,9 1
2
3
4
2,4,4,5 5
4 6
6,7,9 7
2,3,9,9 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 17-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 17-03-2024
Giải tám 03
Giải bảy 339
Giải sáu 1320 6907 2178
Giải năm 5489
Giải bốn 02938 67525 36171 30314
23654 67002 66163
Giải ba 64520 34414
Giải nhì 32694
Giải nhất 88448
Đặc biệt 497602
Đầu Đuôi
0 2,2,3,7
1 4,4
2 0,0,5
3 8,9
4 8
5 4
6 3
7 1,8
8 9
9 4
Đầu Đuôi
2,2 0
7 1
0,0 2
0,6 3
1,1,5,9 4
2 5
6
0 7
3,4,7 8
3,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 13-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 13-03-2024
Giải tám 84
Giải bảy 943
Giải sáu 4437 4251 3990
Giải năm 9186
Giải bốn 26290 94003 68257 64991
40743 95111 48825
Giải ba 85841 59590
Giải nhì 89055
Giải nhất 14365
Đặc biệt 508499
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 5
3 7
4 1,3,3
5 1,5,7
6 5
7
8 4,6
9 0,0,0,1,9
Đầu Đuôi
9,9,9 0
1,4,5,9 1
2
0,4,4 3
8 4
2,5,6 5
8 6
3,5 7
8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 10-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 10-03-2024
Giải tám 36
Giải bảy 825
Giải sáu 5186 2529 4201
Giải năm 2515
Giải bốn 99025 09139 87914 03680
09547 95348 85084
Giải ba 77985 22934
Giải nhì 32223
Giải nhất 06866
Đặc biệt 937534
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5
2 3,5,5,9
3 4,4,6,9
4 7,8
5
6 6
7
8 0,4,5,6
9
Đầu Đuôi
8 0
0 1
2
2 3
1,3,3,8 4
1,2,2,8 5
3,6,8 6
4 7
4 8
2,3 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 06-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 06-03-2024
Giải tám 72
Giải bảy 640
Giải sáu 1901 1777 9503
Giải năm 5873
Giải bốn 56814 41500 56393 46194
63914 95066 96021
Giải ba 66197 77725
Giải nhì 10895
Giải nhất 49418
Đặc biệt 045366
Đầu Đuôi
0 0,1,3
1 4,4,8
2 1,5
3
4 0
5
6 6,6
7 2,3,7
8
9 3,4,5,7
Đầu Đuôi
0,4 0
0,2 1
7 2
0,7,9 3
1,1,9 4
2,9 5
6,6 6
7,9 7
1 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 03-03-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 03-03-2024
Giải tám 45
Giải bảy 857
Giải sáu 0977 6395 8414
Giải năm 7499
Giải bốn 09622 77624 71597 50662
25735 40551 90671
Giải ba 52607 96328
Giải nhì 92186
Giải nhất 82786
Đặc biệt 659894
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 2,4,8
3 5
4 5
5 1,7
6 2
7 1,7
8 6,6
9 4,5,7,9
Đầu Đuôi
0
5,7 1
2,6 2
3
1,2,9 4
3,4,9 5
8,8 6
0,5,7,9 7
2 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 28-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 28-02-2024
Giải tám 47
Giải bảy 054
Giải sáu 9294 5261 0376
Giải năm 3032
Giải bốn 41559 64798 00259 20075
08644 56602 90932
Giải ba 16139 33695
Giải nhì 61241
Giải nhất 74216
Đặc biệt 944394
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2
3 2,2,9
4 1,4,7
5 4,9,9
6 1
7 5,6
8
9 4,4,5,8
Đầu Đuôi
0
4,6 1
0,3,3 2
3
4,5,9,9 4
7,9 5
1,7 6
4 7
9 8
3,5,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 25-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 25-02-2024
Giải tám 13
Giải bảy 515
Giải sáu 3805 6374 6658
Giải năm 2681
Giải bốn 29164 92765 26820 07679
33160 25728 39535
Giải ba 00632 68313
Giải nhì 09515
Giải nhất 33864
Đặc biệt 057576
Đầu Đuôi
0 5
1 3,3,5,5
2 0,8
3 2,5
4
5 8
6 0,4,4,5
7 4,6,9
8 1
9
Đầu Đuôi
2,6 0
8 1
3 2
1,1 3
6,6,7 4
0,1,1,3,6 5
7 6
7
2,5 8
7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 21-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 21-02-2024
Giải tám 01
Giải bảy 527
Giải sáu 0786 0917 1979
Giải năm 4674
Giải bốn 01639 45273 63543 47778
08796 21887 43138
Giải ba 96187 83915
Giải nhì 92146
Giải nhất 08287
Đặc biệt 454123
Đầu Đuôi
0 1
1 5,7
2 3,7
3 8,9
4 3,6
5
6
7 3,4,8,9
8 6,7,7,7
9 6
Đầu Đuôi
0
0 1
2
2,4,7 3
7 4
1 5
4,8,9 6
1,2,8,8,8 7
3,7 8
3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 18-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 18-02-2024
Giải tám 30
Giải bảy 560
Giải sáu 8276 8989 3964
Giải năm 9945
Giải bốn 25227 14820 04973 02259
01948 14335 00406
Giải ba 13810 07635
Giải nhì 01875
Giải nhất 68374
Đặc biệt 195624
Đầu Đuôi
0 6
1 0
2 0,4,7
3 0,5,5
4 5,8
5 9
6 0,4
7 3,4,5,6
8 9
9
Đầu Đuôi
1,2,3,6 0
1
2
7 3
2,6,7 4
3,3,4,7 5
0,7 6
2 7
4 8
5,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 14-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 14-02-2024
Giải tám 87
Giải bảy 330
Giải sáu 6403 2051 1271
Giải năm 1213
Giải bốn 14962 08176 17189 01582
07424 20768 25733
Giải ba 16707 86246
Giải nhì 68611
Giải nhất 68831
Đặc biệt 611547
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1,3
2 4
3 0,1,3
4 6,7
5 1
6 2,8
7 1,6
8 2,7,9
9
Đầu Đuôi
3 0
1,3,5,7 1
6,8 2
0,1,3 3
2 4
5
4,7 6
0,4,8 7
6 8
8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 11-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 11-02-2024
Giải tám 98
Giải bảy 572
Giải sáu 932 1708 0202
Giải năm 9334
Giải bốn 97673 26379 69224 94866
30623 57811 29048
Giải ba 43684 00037
Giải nhì 72446
Giải nhất 15341
Đặc biệt 881049
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1
2 ,3,4
3 4,7
4 1,6,8,9
5
6 6
7 2,3,9
8 4
9 8
Đầu Đuôi
2 0
1,4 1
0,7 2
2,7 3
2,3,8 4
5
4,6 6
3 7
0,4,9 8
4,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 07-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 07-02-2024
Giải tám 75
Giải bảy 292
Giải sáu 5616 6320 1374
Giải năm 3168
Giải bốn 80315 67568 31199 07542
88966 59470 16631
Giải ba 31490 15893
Giải nhì 96997
Giải nhất 87240
Đặc biệt 125098
Đầu Đuôi
0
1 5,6
2 0
3 1
4 0,2
5
6 6,8,8
7 0,4,5
8
9 0,2,3,7,8,9
Đầu Đuôi
2,4,7,9 0
3 1
4,9 2
9 3
7 4
1,7 5
1,6 6
9 7
6,6,9 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 04-02-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 04-02-2024
Giải tám 36
Giải bảy 422
Giải sáu 2430 6634 9691
Giải năm 3993
Giải bốn 65146 39860 73244 74402
51580 62490 95009
Giải ba 55438 71877
Giải nhì 97467
Giải nhất 86128
Đặc biệt 008488
Đầu Đuôi
0 2,9
1
2 2,8
3 0,4,6,8
4 4,6
5
6 0,7
7 7
8 0,8
9 0,1,3
Đầu Đuôi
3,6,8,9 0
9 1
0,2 2
9 3
3,4 4
5
3,4 6
6,7 7
2,3,8 8
0 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 31-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 31-01-2024
Giải tám 43
Giải bảy 306
Giải sáu 9327 6358 1878
Giải năm 7986
Giải bốn 07781 03565 03365 69419
13417 53466 72224
Giải ba 46852 85169
Giải nhì 95209
Giải nhất 17301
Đặc biệt 878327
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 7,9
2 4,7,7
3
4 3
5 2,8
6 5,5,6,9
7 8
8 1,6
9
Đầu Đuôi
0
0,8 1
5 2
4 3
2 4
6,6 5
0,6,8 6
1,2,2 7
5,7 8
0,1,6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 28-01-2024
Giải tám 66
Giải bảy 137
Giải sáu 3759 0444 1589
Giải năm 8409
Giải bốn 27262 50929 45324 38391
01865 50176 96931
Giải ba 95984 60025
Giải nhì 82568
Giải nhất 42734
Đặc biệt 075089
Đầu Đuôi
0 9
1
2 4,5,9
3 1,4,7
4 4
5 9
6 2,5,6,8
7 6
8 4,9,9
9 1
Đầu Đuôi
0
3,9 1
6 2
3
2,3,4,8 4
2,6 5
6,7 6
3 7
6 8
0,2,5,8,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 24-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 24-01-2024
Giải tám 40
Giải bảy 016
Giải sáu 6412 3626 3463
Giải năm 0481
Giải bốn 84488 19649 88401 80324
93667 24395 05974
Giải ba 12980 57413
Giải nhì 13733
Giải nhất 83610
Đặc biệt 097951
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,3,6
2 4,6
3 3
4 0,9
5 1
6 3,7
7 4
8 0,1,8
9 5
Đầu Đuôi
1,4,8 0
0,5,8 1
1 2
1,3,6 3
2,7 4
9 5
1,2 6
6 7
8 8
4 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 21-01-2024
Giải tám 93
Giải bảy 552
Giải sáu 2921 2593 9026
Giải năm 8873
Giải bốn 83537 51007 45299 18553
81287 00662 94656
Giải ba 45995 46843
Giải nhì 87142
Giải nhất 80257
Đặc biệt 326998
Đầu Đuôi
0 7
1
2 1,6
3 7
4 2,3
5 2,3,6,7
6 2
7 3
8 7
9 3,3,5,8,9
Đầu Đuôi
0
2 1
4,5,6 2
4,5,7,9,9 3
4
9 5
2,5 6
0,3,5,8 7
9 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 17-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 17-01-2024
Giải tám 58
Giải bảy 116
Giải sáu 4783 0210 4172
Giải năm 7871
Giải bốn 52123 87312 31236 06495
48869 91420 73087
Giải ba 62856 31058
Giải nhì 13475
Giải nhất 06180
Đặc biệt 066469
Đầu Đuôi
0
1 0,2,6
2 0,3
3 6
4
5 6,8,8
6 9,9
7 1,2,5
8 0,3,7
9 5
Đầu Đuôi
1,2,8 0
7 1
1,7 2
2,8 3
4
7,9 5
1,3,5 6
8 7
5,5 8
6,6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 14-01-2024
Giải tám 20
Giải bảy 575
Giải sáu 5816 6888 7414
Giải năm 8631
Giải bốn 83278 84794 61856 63822
51795 62188 53838
Giải ba 31075 18577
Giải nhì 80012
Giải nhất 62182
Đặc biệt 852112
Đầu Đuôi
0
1 2,2,4,6
2 0,2
3 1,8
4
5 6
6
7 5,5,7,8
8 2,8,8
9 4,5
Đầu Đuôi
2 0
3 1
1,1,2,8 2
3
1,9 4
7,7,9 5
1,5 6
7 7
3,7,8,8 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 10-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 10-01-2024
Giải tám 39
Giải bảy 344
Giải sáu 7161 0215 3882
Giải năm 1488
Giải bốn 37431 82023 14376 19492
84291 08573 21075
Giải ba 15651 85802
Giải nhì 69411
Giải nhất 97408
Đặc biệt 982711
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1,1,5
2 3
3 1,9
4 4
5 1
6 1
7 3,5,6
8 2,8
9 1,2
Đầu Đuôi
0
1,1,3,5,6,9 1
0,8,9 2
2,7 3
4 4
1,7 5
7 6
7
0,8 8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 07-01-2024
Giải tám 34
Giải bảy 021
Giải sáu 9436 8081 7769
Giải năm 4101
Giải bốn 77336 03171 23228 87229
85344 44723 49554
Giải ba 08769 98649
Giải nhì 79962
Giải nhất 94557
Đặc biệt 657289
Đầu Đuôi
0 1
1
2 1,3,8,9
3 4,6,6
4 4,9
5 4,7
6 2,9,9
7 1
8 1,9
9
Đầu Đuôi
0
0,2,7,8 1
6 2
2 3
3,4,5 4
5
3,3 6
5 7
2 8
2,4,6,6,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 03-01-2024

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 03-01-2024
Giải tám 05
Giải bảy 149
Giải sáu 2382 2792 4208
Giải năm 8245
Giải bốn 63299 56199 75451 91296
84922 22211 67748
Giải ba 23577 42214
Giải nhì 66271
Giải nhất 90564
Đặc biệt 689870
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,4
2 2
3
4 5,8,9
5 1
6 4
7 0,1,7
8 2
9 2,6,9,9
Đầu Đuôi
7 0
1,5,7 1
2,8,9 2
3
1,6 4
0,4 5
9 6
7 7
0,4 8
4,9,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 31-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 31-12-2023
Giải tám 16
Giải bảy 859
Giải sáu 0337 1330 6261
Giải năm 0448
Giải bốn 10255 59848 24904 80842
82657 78160 52518
Giải ba 33939 99557
Giải nhì 36897
Giải nhất 73140
Đặc biệt 807242
Đầu Đuôi
0 4
1 6,8
2
3 0,7,9
4 0,2,2,8,8
5 5,7,7,9
6 0,1
7
8
9 7
Đầu Đuôi
3,4,6 0
6 1
4,4 2
3
0 4
5 5
1 6
3,5,5,9 7
1,4,4 8
3,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 27-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 27-12-2023
Giải tám 97
Giải bảy 594
Giải sáu 4813 6446 5591
Giải năm 4170
Giải bốn 74981 20861 20377 51372
00122 38922 50104
Giải ba 22491 80138
Giải nhì 70383
Giải nhất 57197
Đặc biệt 682302
Đầu Đuôi
0 2,4
1 3
2 2,2
3 8
4 6
5
6 1
7 0,2,7
8 1,3
9 1,1,4,7,7
Đầu Đuôi
7 0
6,8,9,9 1
0,2,2,7 2
1,8 3
0,9 4
5
4 6
7,9,9 7
3 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 24-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 24-12-2023
Giải tám 28
Giải bảy 996
Giải sáu 9917 5103 7469
Giải năm 7197
Giải bốn 61279 12689 99631 34615
71015 86571 95229
Giải ba 08112 08038
Giải nhì 44375
Giải nhất 61746
Đặc biệt 991152
Đầu Đuôi
0 3
1 2,5,5,7
2 8,9
3 1,8
4 6
5 2
6 9
7 1,5,9
8 9
9 6,7
Đầu Đuôi
0
3,7 1
1,5 2
0 3
4
1,1,7 5
4,9 6
1,9 7
2,3 8
2,6,7,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 20-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 20-12-2023
Giải tám 07
Giải bảy 232
Giải sáu 2874 3856 7673
Giải năm 4629
Giải bốn 80779 26994 35867 35197
59331 62153 28942
Giải ba 42210 30491
Giải nhì 42587
Giải nhất 68384
Đặc biệt 010427
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 7,9
3 1,2
4 2
5 3,6
6 7
7 3,4,9
8 4,7
9 1,4,7
Đầu Đuôi
1 0
3,9 1
3,4 2
5,7 3
7,8,9 4
5
5 6
0,2,6,8,9 7
8
2,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 17-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 17-12-2023
Giải tám 17
Giải bảy 256
Giải sáu 7887 6420 0971
Giải năm 9546
Giải bốn 88449 93356 55429 83437
21552 15678 74579
Giải ba 91907 36410
Giải nhì 28039
Giải nhất 02887
Đặc biệt 164883
Đầu Đuôi
0 7
1 0,7
2 0,9
3 7,9
4 6,9
5 2,6,6
6
7 1,8,9
8 3,7,7
9
Đầu Đuôi
1,2 0
7 1
5 2
8 3
4
5
4,5,5 6
0,1,3,8,8 7
7 8
2,3,4,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 13-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 13-12-2023
Giải tám 95
Giải bảy 323
Giải sáu 6164 1882 7845
Giải năm 5567
Giải bốn 49414 95257 78023 28605
09683 57770 13122
Giải ba 92789 15797
Giải nhì 36437
Giải nhất 35275
Đặc biệt 700962
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 2,3,3
3 7
4 5
5 7
6 2,4,7
7 0,5
8 2,3,9
9 5,7
Đầu Đuôi
7 0
1
2,6,8 2
2,2,8 3
1,6 4
0,4,7,9 5
6
3,5,6,9 7
8
8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 10-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 10-12-2023
Giải tám 21
Giải bảy 352
Giải sáu 1533 3615 4710
Giải năm 8118
Giải bốn 28000 29538 46996 97798
26658 05209 44815
Giải ba 55723 27991
Giải nhì 05727
Giải nhất 58011
Đặc biệt 661321
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0,1,5,5,8
2 1,1,3,7
3 3,8
4
5 2,8
6
7
8
9 1,6,8
Đầu Đuôi
0,1 0
1,2,2,9 1
5 2
2,3 3
4
1,1 5
9 6
2 7
1,3,5,9 8
0 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 06-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 06-12-2023
Giải tám 28
Giải bảy 503
Giải sáu 4504 5537 9585
Giải năm 9157
Giải bốn 66616 47558 91134 50132
57058 04599 71992
Giải ba 59226 84942
Giải nhì 31626
Giải nhất 93134
Đặc biệt 443916
Đầu Đuôi
0 3,4
1 6,6
2 6,6,8
3 2,4,4,7
4 2
5 7,8,8
6
7
8 5
9 2,9
Đầu Đuôi
0
1
3,4,9 2
0 3
0,3,3 4
8 5
1,1,2,2 6
3,5 7
2,5,5 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 03-12-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 03-12-2023
Giải tám 09
Giải bảy 715
Giải sáu 8808 7579 1614
Giải năm 1202
Giải bốn 00627 68483 58673 46478
05235 03576 76171
Giải ba 59596 42231
Giải nhì 44556
Giải nhất 13873
Đặc biệt 497843
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 4,5
2 7
3 1,5
4 3
5 6
6
7 1,3,3,6,8,9
8 3
9 6
Đầu Đuôi
0
3,7 1
0 2
4,7,7,8 3
1 4
1,3 5
5,7,9 6
2 7
0,7 8
0,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 29-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 29-11-2023
Giải tám 82
Giải bảy 785
Giải sáu 9947 2252 4339
Giải năm 8623
Giải bốn 22104 82235 89533 92080
21212 26698 59398
Giải ba 00775 83639
Giải nhì 96978
Giải nhất 50169
Đặc biệt 515249
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 3
3 3,5,9,9
4 7,9
5 2
6 9
7 5,8
8 0,2,5
9 8,8
Đầu Đuôi
8 0
1
1,5,8 2
2,3 3
0 4
3,7,8 5
6
4 7
7,9,9 8
3,3,4,6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 26-11-2023
Giải tám 97
Giải bảy 798
Giải sáu 3302 4572 9142
Giải năm 9753
Giải bốn 62942 99650 70886 38223
61845 04921 72881
Giải ba 33658 91613
Giải nhì 82293
Giải nhất 70164
Đặc biệt 882509
Đầu Đuôi
0 2,9
1 3
2 1,3
3
4 2,2,5
5 0,3,8
6 4
7 2
8 1,6
9 3,7,8
Đầu Đuôi
5 0
2,8 1
0,4,4,7 2
1,2,5,9 3
6 4
4 5
8 6
9 7
5,9 8
0 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 22-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 22-11-2023
Giải tám 86
Giải bảy 576
Giải sáu 0874 1591 7824
Giải năm 3572
Giải bốn 86536 36660 72219 77764
55360 23559 03654
Giải ba 82050 85104
Giải nhì 58544
Giải nhất 35237
Đặc biệt 207691
Đầu Đuôi
0 4
1 9
2 4
3 6,7
4 4
5 0,4,9
6 0,0,4
7 2,4,6
8 6
9 1,1
Đầu Đuôi
5,6,6 0
9,9 1
7 2
3
0,2,4,5,6,7 4
5
3,7,8 6
3 7
8
1,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 19-11-2023
Giải tám 67
Giải bảy 407
Giải sáu 2047 2308 4449
Giải năm 3829
Giải bốn 18609 67905 49299 20667
61692 15493 52638
Giải ba 51679 21923
Giải nhì 30304
Giải nhất 68665
Đặc biệt 868856
Đầu Đuôi
0 4,5,7,8,9
1
2 3,9
3 8
4 7,9
5 6
6 5,7,7
7 9
8
9 2,3,9
Đầu Đuôi
0
1
9 2
2,9 3
0 4
0,6 5
5 6
0,4,6,6 7
0,3 8
0,2,4,7,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 15-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 15-11-2023
Giải tám 05
Giải bảy 917
Giải sáu 7615 2689 1193
Giải năm 5648
Giải bốn 18711 43035 45559 28875
25692 91374 78552
Giải ba 44726 31363
Giải nhì 54245
Giải nhất 35059
Đặc biệt 803902
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1,5,7
2 6
3 5
4 5,8
5 2,9,9
6 3
7 4,5
8 9
9 2,3
Đầu Đuôi
0
1 1
0,5,9 2
6,9 3
7 4
0,1,3,4,7 5
2 6
1 7
4 8
5,5,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 12-11-2023
Giải tám 27
Giải bảy 503
Giải sáu 7541 4406 5852
Giải năm 6928
Giải bốn 84180 17109 80801 90445
38705 28201 39186
Giải ba 02605 20353
Giải nhì 98684
Giải nhất 62844
Đặc biệt 294353
Đầu Đuôi
0 1,1,3,5,5,6,9
1
2 7,8
3
4 1,4,5
5 2,3,3
6
7
8 0,4,6
9
Đầu Đuôi
8 0
0,0,4 1
5 2
0,5,5 3
4,8 4
0,0,4 5
0,8 6
2 7
2 8
0 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 08-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 08-11-2023
Giải tám 26
Giải bảy 047
Giải sáu 2454 6288 6128
Giải năm 6126
Giải bốn 79717 54027 95805 38620
40015 49049 77312
Giải ba 28398 38250
Giải nhì 62786
Giải nhất 63154
Đặc biệt 132963
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5,7
2 0,6,6,7,8
3
4 7,9
5 0,4,4
6 3
7
8 6,8
9 8
Đầu Đuôi
2,5 0
1
1 2
6 3
5,5 4
0,1 5
2,2,8 6
1,2,4 7
2,8,9 8
4 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 05-11-2023
Giải tám 06
Giải bảy 674
Giải sáu 9019 6046 7742
Giải năm 9896
Giải bốn 30571 31299 17022 30211
02267 83484 28092
Giải ba 93693 77085
Giải nhì 58839
Giải nhất 22128
Đặc biệt 508714
Đầu Đuôi
0 6
1 1,4,9
2 2,8
3 9
4 2,6
5
6 7
7 1,4
8 4,5
9 2,3,6,9
Đầu Đuôi
0
1,7 1
2,4,9 2
9 3
1,7,8 4
8 5
0,4,9 6
6 7
2 8
1,3,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 01-11-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 01-11-2023
Giải tám 28
Giải bảy 988
Giải sáu 9327 3515 9463
Giải năm 7203
Giải bốn 25387 05282 78109 32083
55964 05699 38720
Giải ba 80349 84363
Giải nhì 29404
Giải nhất 17658
Đặc biệt 951961
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 5
2 0,7,8
3
4 9
5 8
6 1,3,3,4
7
8 2,3,7,8
9 9
Đầu Đuôi
2 0
6 1
8 2
0,6,6,8 3
0,6 4
1 5
6
2,8 7
2,5,8 8
0,4,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 29-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 29-10-2023
Giải tám 54
Giải bảy 615
Giải sáu 2227 1017 5371
Giải năm 8609
Giải bốn 12198 28426 32467 47982
23168 84618 88111
Giải ba 36471 30517
Giải nhì 64259
Giải nhất 32520
Đặc biệt 758648
Đầu Đuôi
0 9
1 1,5,7,7,8
2 0,6,7
3
4 8
5 4,9
6 7,8
7 1,1
8 2
9 8
Đầu Đuôi
2 0
1,7,7 1
8 2
3
5 4
1 5
2 6
1,1,2,6 7
1,4,6,9 8
0,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 25-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 25-10-2023
Giải tám 55
Giải bảy 432
Giải sáu 3710 8997 6942
Giải năm 4096
Giải bốn 44576 42936 19586 32393
14706 10283 56885
Giải ba 12765 62050
Giải nhì 46481
Giải nhất 01001
Đặc biệt 888377
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0
2
3 2,6
4 2
5 0,5
6 5
7 6,7
8 1,3,5,6
9 3,6,7
Đầu Đuôi
1,5 0
0,8 1
3,4 2
8,9 3
4
5,6,8 5
0,3,7,8,9 6
7,9 7
8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 22-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 22-10-2023
Giải tám 83
Giải bảy 903
Giải sáu 8680 3639 9458
Giải năm 7402
Giải bốn 81449 16073 60865 11470
17288 78273 84473
Giải ba 82647 45688
Giải nhì 61978
Giải nhất 20006
Đặc biệt 307437
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1
2
3 7,9
4 7,9
5 8
6 5
7 0,3,3,3,8
8 0,3,8,8
9
Đầu Đuôi
7,8 0
1
0 2
0,7,7,7,8 3
4
6 5
0 6
3,4 7
5,7,8,8 8
3,4 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 18-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 18-10-2023
Giải tám 53
Giải bảy 455
Giải sáu 8271 2242 1261
Giải năm 2464
Giải bốn 32060 85228 91619 13739
52228 95183 55615
Giải ba 81033 13086
Giải nhì 05328
Giải nhất 63134
Đặc biệt 706466
Đầu Đuôi
0
1 5,9
2 8,8,8
3 3,4,9
4 2
5 3,5
6 0,1,4,6
7 1
8 3,6
9
Đầu Đuôi
6 0
6,7 1
4 2
3,5,8 3
3,6 4
1,5 5
6,8 6
7
2,2,2 8
1,3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 15-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 15-10-2023
Giải tám 11
Giải bảy 724
Giải sáu 9790 7825 9902
Giải năm 4715
Giải bốn 26936 42857 30012 86684
06357 48759 83981
Giải ba 55416 01323
Giải nhì 28146
Giải nhất 68283
Đặc biệt 116703
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,2,5,6
2 3,4,5
3 6
4 6
5 7,7,9
6
7
8 1,3,4
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1,8 1
0,1 2
0,2,8 3
2,8 4
1,2 5
1,3,4 6
5,5 7
8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 11-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 11-10-2023
Giải tám 08
Giải bảy 867
Giải sáu 3524 0510 3139
Giải năm 1653
Giải bốn 42657 43178 46598 15429
86313 63495 55031
Giải ba 55075 98996
Giải nhì 94280
Giải nhất 93878
Đặc biệt 413689
Đầu Đuôi
0 8
1 0,3
2 4,9
3 1,9
4
5 3,7
6 7
7 5,8,8
8 0,9
9 5,6,8
Đầu Đuôi
1,8 0
3 1
2
1,5 3
2 4
7,9 5
9 6
5,6 7
0,7,7,9 8
2,3,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 08-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 08-10-2023
Giải tám 65
Giải bảy 255
Giải sáu 3585 7370 4062
Giải năm 2195
Giải bốn 03514 88419 17221 78331
87167 61796 66330
Giải ba 50532 32381
Giải nhì 51090
Giải nhất 36268
Đặc biệt 249660
Đầu Đuôi
0
1 4,9
2 1
3 0,1,2
4
5 5
6 0,2,5,7,8
7 0
8 1,5
9 0,5,6
Đầu Đuôi
3,6,7,9 0
2,3,8 1
3,6 2
3
1 4
5,6,8,9 5
9 6
6 7
6 8
1 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 04-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 04-10-2023
Giải tám 56
Giải bảy 423
Giải sáu 2168 0828 9555
Giải năm 6893
Giải bốn 64510 56390 13267 45085
75125 21105 62759
Giải ba 31078 20393
Giải nhì 33893
Giải nhất 23661
Đặc biệt 842358
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 3,5,8
3
4
5 5,6,8,9
6 1,7,8
7 8
8 5
9 0,3,3,3
Đầu Đuôi
1,9 0
6 1
2
2,9,9,9 3
4
0,2,5,8 5
5 6
6 7
2,5,6,7 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 01-10-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 01-10-2023
Giải tám 97
Giải bảy 841
Giải sáu 1867 3645 0309
Giải năm 5229
Giải bốn 19461 97828 92320 61721
90356 49959 68737
Giải ba 98972 59878
Giải nhì 29338
Giải nhất 90208
Đặc biệt 417218
Đầu Đuôi
0 8,9
1 8
2 0,1,8,9
3 7,8
4 1,5
5 6,9
6 1,7
7 2,8
8
9 7
Đầu Đuôi
2 0
2,4,6 1
7 2
3
4
4 5
5 6
3,6,9 7
0,1,2,3,7 8
0,2,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 27-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 27-09-2023
Giải tám 24
Giải bảy 710
Giải sáu 9901 2447 9271
Giải năm 3232
Giải bốn 66427 98230 34838 99536
60392 60634 75506
Giải ba 13376 34075
Giải nhì 44930
Giải nhất 53253
Đặc biệt 253781
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0
2 4,7
3 0,0,2,4,6,8
4 7
5 3
6
7 1,5,6
8 1
9 2
Đầu Đuôi
1,3,3 0
0,7,8 1
3,9 2
5 3
2,3 4
7 5
0,3,7 6
2,4 7
3 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 24-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 24-09-2023
Giải tám 77
Giải bảy 294
Giải sáu 4650 8285 2902
Giải năm 7260
Giải bốn 59214 63985 97684 39588
19108 04526 27656
Giải ba 14351 84767
Giải nhì 89762
Giải nhất 08803
Đặc biệt 023054
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 4
2 6
3
4
5 0,1,4,6
6 0,2,7
7 7
8 4,5,5,8
9 4
Đầu Đuôi
5,6 0
5 1
0,6 2
0 3
1,5,8,9 4
8,8 5
2,5 6
6,7 7
0,8 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 20-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 20-09-2023
Giải tám 49
Giải bảy 398
Giải sáu 9920 9610 8989
Giải năm 6078
Giải bốn 83805 51621 30737 40360
78898 52869 47736
Giải ba 89472 25303
Giải nhì 45585
Giải nhất 97446
Đặc biệt 221985
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0
2 0,1
3 6,7
4 6,9
5
6 0,9
7 2,8
8 5,5,9
9 8,8
Đầu Đuôi
1,2,6 0
2 1
7 2
0 3
4
0,8,8 5
3,4 6
3 7
7,9,9 8
4,6,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 17-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 17-09-2023
Giải tám 22
Giải bảy 071
Giải sáu 4152 2429 5621
Giải năm 1398
Giải bốn 02819 84047 59247 01352
11978 34597 58100
Giải ba 94867 03750
Giải nhì 73129
Giải nhất 61640
Đặc biệt 276788
Đầu Đuôi
0 0
1 9
2 1,2,9,9
3
4 0,7,7
5 0,2,2
6 7
7 1,8
8 8
9 7,8
Đầu Đuôi
0,4,5 0
2,7 1
2,5,5 2
3
4
5
6
4,4,6,9 7
7,8,9 8
1,2,2 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 13-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 13-09-2023
Giải tám 42
Giải bảy 362
Giải sáu 6537 6268 1397
Giải năm 2255
Giải bốn 86906 59590 35757 52539
68646 68325 76419
Giải ba 96302 86823
Giải nhì 25833
Giải nhất 38478
Đặc biệt 424317
Đầu Đuôi
0 2,6
1 7,9
2 3,5
3 3,7,9
4 2,6
5 5,7
6 2,8
7 8
8
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
1
0,4,6 2
2,3 3
4
2,5 5
0,4 6
1,3,5,9 7
6,7 8
1,3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 10-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 10-09-2023
Giải tám 20
Giải bảy 873
Giải sáu 1788 8417 8435
Giải năm 3413
Giải bốn 17298 54207 14837 09200
02833 70265 61615
Giải ba 65371 95959
Giải nhì 04503
Giải nhất 32354
Đặc biệt 936350
Đầu Đuôi
0 0,3,7
1 3,5,7
2 0
3 3,5,7
4
5 0,4,9
6 5
7 1,3
8 8
9 8
Đầu Đuôi
0,2,5 0
7 1
2
0,1,3,7 3
5 4
1,3,6 5
6
0,1,3 7
8,9 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 06-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 06-09-2023
Giải tám 21
Giải bảy 371
Giải sáu 5698 5262 1741
Giải năm 7327
Giải bốn 46139 98421 34800 24766
51255 08147 74704
Giải ba 81088 48245
Giải nhì 22471
Giải nhất 90252
Đặc biệt 392296
Đầu Đuôi
0 0,4
1
2 1,1,7
3 9
4 1,5,7
5 2,5
6 2,6
7 1,1
8 8
9 6,8
Đầu Đuôi
0 0
2,2,4,7,7 1
5,6 2
3
0 4
4,5 5
6,9 6
2,4 7
8,9 8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 03-09-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 03-09-2023
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 4438 2920 1320
Giải năm 4029
Giải bốn 92737 33997 18851 60864
32334 93266 82895
Giải ba 27456 62422
Giải nhì 87630
Giải nhất 72627
Đặc biệt 020954
Đầu Đuôi
0
1
2 0,0,2,7,9
3 0,4,7,8
4
5 1,2,4,6,7
6 4,6
7
8
9 5,7
Đầu Đuôi
2,2,3 0
5 1
2,5 2
3
3,5,6 4
9 5
5,6 6
2,3,5,9 7
3 8
2 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 30-08-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 30-08-2023
Giải tám 44
Giải bảy 594
Giải sáu 2280 2320 7827
Giải năm 9991
Giải bốn 94383 68799 96463 18751
81834 08902 19024
Giải ba 12961 03984
Giải nhì 33442
Giải nhất 40520
Đặc biệt 008755
Đầu Đuôi
0 2
1
2 0,0,4,7
3 4
4 2,4
5 1,5
6 1,3
7
8 0,3,4
9 1,4,9
Đầu Đuôi
2,2,8 0
5,6,9 1
0,4 2
6,8 3
2,3,4,8,9 4
5 5
6
2 7
8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 27-08-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 27-08-2023
Giải tám 47
Giải bảy 845
Giải sáu 1918 1708 0089
Giải năm 6668
Giải bốn 28404 74500 29610 95871
92174 42796 84786
Giải ba 88392 11932
Giải nhì 28064
Giải nhất 06178
Đặc biệt 131029
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1 0,8
2 9
3 2
4 5,7
5
6 4,8
7 1,4,8
8 6,9
9 2,6
Đầu Đuôi
0,1 0
7 1
3,9 2
3
0,6,7 4
4 5
8,9 6
4 7
0,1,6,7 8
2,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 13-08-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 13-08-2023
Giải tám 26
Giải bảy 246
Giải sáu 4843 1756 4022
Giải năm 0349
Giải bốn 39795 47778 89887 87498
75724 96692 83687
Giải ba 10432 61920
Giải nhì 65708
Giải nhất 49413
Đặc biệt 285070
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 0,2,4,6
3 2
4 3,6,9
5 6
6
7 0,8
8 7,7
9 2,5,8
Đầu Đuôi
2,7 0
1
2,3,9 2
1,4 3
2 4
9 5
2,4,5 6
8,8 7
0,7,9 8
4 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 09-08-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 09-08-2023
Giải tám 79
Giải bảy 099
Giải sáu 7163 2021 9892
Giải năm 3247
Giải bốn 28467 30091 11069 07695
16123 33210 75216
Giải ba 56368 29283
Giải nhì 25713
Giải nhất 83642
Đặc biệt 871347
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6
2 1,3
3
4 2,7,7
5
6 3,7,8,9
7 9
8 3
9 1,2,5,9
Đầu Đuôi
1 0
2,9 1
4,9 2
1,2,6,8 3
4
9 5
1 6
4,4,6 7
6 8
6,7,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 02-08-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 02-08-2023
Giải tám 37
Giải bảy 894
Giải sáu 3619 2204 5081
Giải năm 7758
Giải bốn 05019 90269 56383 26389
18013 83345 83837
Giải ba 35663 16493
Giải nhì 28138
Giải nhất 96887
Đặc biệt 633052
Đầu Đuôi
0 4
1 3,9,9
2
3 7,7,8
4 5
5 2,8
6 3,9
7
8 1,3,7,9
9 3,4
Đầu Đuôi
0
8 1
5 2
1,6,8,9 3
0,9 4
4 5
6
3,3,8 7
3,5 8
1,1,6,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 30-07-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 30-07-2023
Giải tám 82
Giải bảy 621
Giải sáu 8826 5443 6471
Giải năm 1156
Giải bốn 30314 05348 54505 11999
72830 28878 23550
Giải ba 00126 12225
Giải nhì 52931
Giải nhất 28090
Đặc biệt 980539
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 1,5,6,6
3 0,1,9
4 3,8
5 0,6
6
7 1,8
8 2
9 0,9
Đầu Đuôi
3,5,9 0
2,3,7 1
8 2
4 3
1 4
0,2 5
2,2,5 6
7
4,7 8
3,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 26-07-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 26-07-2023
Giải tám 06
Giải bảy 844
Giải sáu 5373 9044 2621
Giải năm 8891
Giải bốn 34096 10671 09776 46833
02771 19161 39139
Giải ba 01813 59231
Giải nhì 31167
Giải nhất 83012
Đặc biệt 839688
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3
2 1
3 1,3,9
4 4,4
5
6 1,7
7 1,1,3,6
8 8
9 1,6
Đầu Đuôi
0
2,3,6,7,7,9 1
1 2
1,3,7 3
4,4 4
5
0,7,9 6
6 7
8 8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 23-07-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 23-07-2023
Giải tám 51
Giải bảy 623
Giải sáu 1124 4320 8728
Giải năm 4810
Giải bốn 26992 61383 74449 83366
62789 02345 85722
Giải ba 60762 49156
Giải nhì 82523
Giải nhất 30784
Đặc biệt 477625
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,2,3,3,4,5,8
3
4 5,9
5 1,6
6 2,6
7
8 3,4,9
9 2
Đầu Đuôi
1,2 0
5 1
2,6,9 2
2,2,8 3
2,8 4
2,4 5
5,6 6
7
2 8
4,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 16-07-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 16-07-2023
Giải tám 44
Giải bảy 879
Giải sáu 7067 1445 3314
Giải năm 2982
Giải bốn 26474 38664 17266 01479
93582 46876 15331
Giải ba 95867 75945
Giải nhì 79313
Giải nhất 97489
Đặc biệt 508111
Đầu Đuôi
0
1 1,3,4
2
3 1
4 4,5,5
5
6 4,6,7,7
7 4,6,9,9
8 2,2,9
9
Đầu Đuôi
0
1,3 1
8,8 2
1 3
1,4,6,7 4
4,4 5
6,7 6
6,6 7
8
7,7,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 12-07-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 12-07-2023
Giải tám 35
Giải bảy 751
Giải sáu 4473 8120 5395
Giải năm 3671
Giải bốn 73276 71599 58884 26440
13976 45533 93299
Giải ba 56069 17462
Giải nhì 28337
Giải nhất 01155
Đặc biệt 435591
Đầu Đuôi
0
1
2 0
3 3,5,7
4 0
5 1,5
6 2,9
7 1,3,6,6
8 4
9 1,5,9,9
Đầu Đuôi
2,4 0
5,7,9 1
6 2
3,7 3
8 4
3,5,9 5
7,7 6
3 7
8
6,9,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 05-07-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 05-07-2023
Giải tám 65
Giải bảy 826
Giải sáu 5916 9730 6455
Giải năm 5663
Giải bốn 38373 16621 93878 08691
42647 30939 51555
Giải ba 31664 59293
Giải nhì 35529
Giải nhất 89806
Đặc biệt 796093
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 1,6,9
3 0,9
4 7
5 5,5
6 3,4,5
7 3,8
8
9 1,3,3
Đầu Đuôi
3 0
2,9 1
2
6,7,9,9 3
6 4
5,5,6 5
0,1,2 6
4 7
7 8
2,3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 02-07-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 02-07-2023
Giải tám 44
Giải bảy 315
Giải sáu 3617 0401 5640
Giải năm 9918
Giải bốn 67726 64180 00209 27778
84336 54505 92374
Giải ba 05194 57726
Giải nhì 12734
Giải nhất 86488
Đặc biệt 609829
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 5,7,8
2 6,6,9
3 4,6
4 0,4
5
6
7 4,8
8 0,8
9 4
Đầu Đuôi
4,8 0
0 1
2
3
3,4,7,9 4
0,1 5
2,2,3 6
1 7
1,7,8 8
0,2 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 25-06-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 25-06-2023
Giải tám 77
Giải bảy 809
Giải sáu 9215 7676 0409
Giải năm 8815
Giải bốn 18327 80177 90446 97725
22723 36585 30512
Giải ba 10223 76433
Giải nhì 52650
Giải nhất 60639
Đặc biệt 066197
Đầu Đuôi
0 9,9
1 2,5,5
2 3,3,5,7
3 3,9
4 6
5 0
6
7 6,7,7
8 5
9 7
Đầu Đuôi
5 0
1
1 2
2,2,3 3
4
1,1,2,8 5
4,7 6
2,7,7,9 7
8
0,0,3 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 21-06-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 21-06-2023
Giải tám 67
Giải bảy 783
Giải sáu 2073 1774 9198
Giải năm 3242
Giải bốn 09294 91060 21854 30796
64165 45459 54064
Giải ba 12807 75338
Giải nhì 53285
Giải nhất 39776
Đặc biệt 765943
Đầu Đuôi
0 7
1
2
3 8
4 2,3
5 4,9
6 0,4,5,7
7 3,4,6
8 3,5
9 4,6,8
Đầu Đuôi
6 0
1
4 2
4,7,8 3
5,6,7,9 4
6,8 5
7,9 6
0,6 7
3,9 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 18-06-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 18-06-2023
Giải tám 93
Giải bảy 954
Giải sáu 0869 9298 6864
Giải năm 8566
Giải bốn 64454 13973 80404 18442
49550 42941 64904
Giải ba 85134 95965
Giải nhì 33472
Giải nhất 38155
Đặc biệt 547366
Đầu Đuôi
0 4,4
1
2
3 4
4 1,2
5 0,4,4,5
6 4,5,6,6,9
7 2,3
8
9 3,8
Đầu Đuôi
5 0
4 1
4,7 2
7,9 3
0,0,3,5,5,6 4
5,6 5
6,6 6
7
9 8
6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 14-06-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 14-06-2023
Giải tám 77
Giải bảy 685
Giải sáu 0783 0686 3267
Giải năm 8187
Giải bốn 64748 46340 88372 07985
25834 99266 59734
Giải ba 01151 84285
Giải nhì 99429
Giải nhất 38216
Đặc biệt 715573
Đầu Đuôi
0
1 6
2 9
3 4,4
4 0,8
5 1
6 6,7
7 2,3,7
8 3,5,5,5,6,7
9
Đầu Đuôi
4 0
5 1
7 2
7,8 3
3,3 4
8,8,8 5
1,6,8 6
6,7,8 7
4 8
2 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 11-06-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 11-06-2023
Giải tám 41
Giải bảy 359
Giải sáu 6979 2166 9171
Giải năm 0313
Giải bốn 76222 75941 80015 64699
46054 48519 79111
Giải ba 28111 43175
Giải nhì 06290
Giải nhất 68299
Đặc biệt 785358
Đầu Đuôi
0
1 1,1,3,5,9
2 2
3
4 1,1
5 4,8,9
6 6
7 1,5,9
8
9 0,9,9
Đầu Đuôi
9 0
1,1,4,4,7 1
2 2
1 3
5 4
1,7 5
6 6
7
5 8
1,5,7,9,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 07-06-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 07-06-2023
Giải tám 95
Giải bảy 211
Giải sáu 4129 1903 8848
Giải năm 4358
Giải bốn 48108 61790 28768 07755
28928 75837 80066
Giải ba 58940 04491
Giải nhì 02628
Giải nhất 19096
Đặc biệt 063123
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1
2 3,8,8,9
3 7
4 0,8
5 5,8
6 6,8
7
8
9 0,1,5,6
Đầu Đuôi
4,9 0
1,9 1
2
0,2 3
4
5,9 5
6,9 6
3 7
0,2,2,4,5,6 8
2 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 04-06-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 04-06-2023
Giải tám 25
Giải bảy 594
Giải sáu 4772 2924 2303
Giải năm 5322
Giải bốn 05175 24975 29833 28922
38107 12293 28420
Giải ba 84464 41199
Giải nhì 32838
Giải nhất 63569
Đặc biệt 308701
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1
2 0,2,2,4,5
3 3,8
4
5
6 4,9
7 2,5,5
8
9 3,4,9
Đầu Đuôi
2 0
0 1
2,2,7 2
0,3,9 3
2,6,9 4
2,7,7 5
6
0 7
3 8
6,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 31-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 31-05-2023
Giải tám 28
Giải bảy 852
Giải sáu 2857 7036 1215
Giải năm 9981
Giải bốn 66699 84442 28907 54532
57584 24816 72451
Giải ba 99220 11024
Giải nhì 52657
Giải nhất 66266
Đặc biệt 626829
Đầu Đuôi
0 7
1 5,6
2 0,4,8,9
3 2,6
4 2
5 1,2,7,7
6 6
7
8 1,4
9 9
Đầu Đuôi
2 0
5,8 1
3,4,5 2
3
2,8 4
1 5
1,3,6 6
0,5,5 7
2 8
2,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 28-05-2023
Giải tám 63
Giải bảy 072
Giải sáu 4439 7375 4163
Giải năm 6069
Giải bốn 18569 62364 61613 91774
07677 13196 10591
Giải ba 09705 93168
Giải nhì 64238
Giải nhất 56333
Đặc biệt 505873
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2
3 3,8,9
4
5
6 3,3,4,8,9,9
7 2,3,4,5,7
8
9 1,6
Đầu Đuôi
0
9 1
7 2
1,3,6,6,7 3
6,7 4
0,7 5
9 6
7 7
3,6 8
3,6,6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 24-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 24-05-2023
Giải tám 94
Giải bảy 336
Giải sáu 5724 6499 4808
Giải năm 9966
Giải bốn 90033 43684 99827 99235
40630 81270 73590
Giải ba 45734 66315
Giải nhì 02304
Giải nhất 87881
Đặc biệt 038797
Đầu Đuôi
0 4,8
1 5
2 4,7
3 0,3,4,5,6
4
5
6 6
7 0
8 1,4
9 0,4,7,9
Đầu Đuôi
3,7,9 0
8 1
2
3 3
0,2,3,8,9 4
1,3 5
3,6 6
2,9 7
0 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 21-05-2023
Giải tám 14
Giải bảy 342
Giải sáu 6424 0242 8430
Giải năm 3504
Giải bốn 44358 24062 53421 09915
20534 50708 60352
Giải ba 90472 28124
Giải nhì 14581
Giải nhất 14086
Đặc biệt 727077
Đầu Đuôi
0 4,8
1 4,5
2 1,4,4
3 0,4
4 2,2
5 2,8
6 2
7 2,7
8 1,6
9
Đầu Đuôi
3 0
2,8 1
4,4,5,6,7 2
3
0,1,2,2,3 4
1 5
8 6
7 7
0,5 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 17-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 17-05-2023
Giải tám 85
Giải bảy 447
Giải sáu 6457 9183 7747
Giải năm 5384
Giải bốn 77197 33936 11172 42440
13986 26313 84191
Giải ba 18998 76807
Giải nhì 61863
Giải nhất 34548
Đặc biệt 775469
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2
3 6
4 0,7,7,8
5 7
6 3,9
7 2
8 3,4,5,6
9 1,7,8
Đầu Đuôi
4 0
9 1
7 2
1,6,8 3
8 4
8 5
3,8 6
0,4,4,5,9 7
4,9 8
6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 14-05-2023
Giải tám 77
Giải bảy 414
Giải sáu 2458 0005 0619
Giải năm 1999
Giải bốn 23689 33216 73115 07404
15580 49151 47058
Giải ba 44421 71221
Giải nhì 89546
Giải nhất 75856
Đặc biệt 157684
Đầu Đuôi
0 4,5
1 4,5,6,9
2 1,1
3
4 6
5 1,6,8,8
6
7 7
8 0,4,9
9 9
Đầu Đuôi
8 0
2,2,5 1
2
3
0,1,8 4
0,1 5
1,4,5 6
7 7
5,5 8
1,8,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 10-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 10-05-2023
Giải tám 01
Giải bảy 305
Giải sáu 2163 2051 7675
Giải năm 7453
Giải bốn 73451 16648 88612 21431
35981 05546 02643
Giải ba 79155 09342
Giải nhì 23408
Giải nhất 26032
Đặc biệt 312173
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1 2
2
3 1,2
4 2,3,6,8
5 1,1,3,5
6 3
7 3,5
8 1
9
Đầu Đuôi
0
0,3,5,5,8 1
1,3,4 2
4,5,6,7 3
4
0,5,7 5
4 6
7
0,4 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 07-05-2023
Giải tám 74
Giải bảy 810
Giải sáu 4359 5199 7422
Giải năm 0611
Giải bốn 86902 23949 49870 77642
70613 30210 29499
Giải ba 37080 19533
Giải nhì 94672
Giải nhất 24408
Đặc biệt 661518
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,0,1,3,8
2 2
3 3
4 2,9
5 9
6
7 0,2,4
8 0
9 9,9
Đầu Đuôi
1,1,7,8 0
1 1
0,2,4,7 2
1,3 3
7 4
5
6
7
0,1 8
4,5,9,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 03-05-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 03-05-2023
Giải tám 33
Giải bảy 224
Giải sáu 3371 6064 9035
Giải năm 2650
Giải bốn 89882 85983 21493 66861
19205 60701 12743
Giải ba 87671 18687
Giải nhì 34518
Giải nhất 44754
Đặc biệt 899589
Đầu Đuôi
0 1,5
1 8
2 4
3 3,5
4 3
5 0,4
6 1,4
7 1,1
8 2,3,7,9
9 3
Đầu Đuôi
5 0
0,6,7,7 1
8 2
3,4,8,9 3
2,5,6 4
0,3 5
6
8 7
1 8
8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 30-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 30-04-2023
Giải tám 86
Giải bảy 617
Giải sáu 6712 1949 2221
Giải năm 4173
Giải bốn 39764 57078 68349 21210
84388 12225 24181
Giải ba 41290 58761
Giải nhì 62529
Giải nhất 68750
Đặc biệt 336021
Đầu Đuôi
0
1 0,2,7
2 1,1,5,9
3
4 9,9
5 0
6 1,4
7 3,8
8 1,6,8
9 0
Đầu Đuôi
1,5,9 0
2,2,6,8 1
1 2
7 3
6 4
2 5
8 6
1 7
7,8 8
2,4,4 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 26-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 26-04-2023
Giải tám 35
Giải bảy 282
Giải sáu 8760 7531 8069
Giải năm 6294
Giải bốn 78925 56799 77141 95736
87780 48859 28490
Giải ba 84183 34077
Giải nhì 65582
Giải nhất 84701
Đặc biệt 206574
Đầu Đuôi
0 1
1
2 5
3 1,5,6
4 1
5 9
6 0,9
7 4,7
8 0,2,2,3
9 0,4,9
Đầu Đuôi
6,8,9 0
0,3,4 1
8,8 2
8 3
7,9 4
2,3 5
3 6
7 7
8
5,6,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 23-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 23-04-2023
Giải tám 56
Giải bảy 454
Giải sáu 8224 4202 8434
Giải năm 6453
Giải bốn 02585 24865 14789 41426
35199 58914 20142
Giải ba 09731 12920
Giải nhì 29627
Giải nhất 08545
Đặc biệt 510739
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 0,4,6,7
3 1,4,9
4 2,5
5 3,4,6
6 5
7
8 5,9
9 9
Đầu Đuôi
2 0
3 1
0,4 2
5 3
1,2,3,5 4
4,6,8 5
2,5 6
2 7
8
3,8,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 19-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 19-04-2023
Giải tám 83
Giải bảy 630
Giải sáu 0374 5321 1310
Giải năm 5099
Giải bốn 15346 91276 56002 00701
64827 16338 74941
Giải ba 37960 18737
Giải nhì 69608
Giải nhất 75231
Đặc biệt 024139
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1 0
2 1,7
3 0,1,7,8,9
4 1,6
5
6 0
7 4,6
8 3
9 9
Đầu Đuôi
1,3,6 0
0,2,3,4 1
0 2
8 3
7 4
5
4,7 6
2,3 7
0,3 8
3,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 16-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 16-04-2023
Giải tám 05
Giải bảy 253
Giải sáu 3594 5502 7298
Giải năm 6198
Giải bốn 06459 07738 43676 43210
71246 32048 15165
Giải ba 92510 88691
Giải nhì 59626
Giải nhất 66228
Đặc biệt 016849
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,0
2 6,8
3 8
4 6,8,9
5 3,9
6 5
7 6
8
9 1,4,8,8
Đầu Đuôi
1,1 0
9 1
0 2
5 3
9 4
0,6 5
2,4,7 6
7
2,3,4,9,9 8
4,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 12-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 12-04-2023
Giải tám 84
Giải bảy 979
Giải sáu 2945 3728 7667
Giải năm 4047
Giải bốn 71658 74910 88219 30440
91611 05691 73058
Giải ba 05922 49492
Giải nhì 87233
Giải nhất 40373
Đặc biệt 787288
Đầu Đuôi
0
1 0,1,9
2 2,8
3 3
4 0,5,7
5 8,8
6 7
7 3,9
8 4,8
9 1,2
Đầu Đuôi
1,4 0
1,9 1
2,9 2
3,7 3
8 4
4 5
6
4,6 7
2,5,5,8 8
1,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 09-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 09-04-2023
Giải tám 01
Giải bảy 691
Giải sáu 9883 9078 3697
Giải năm 9126
Giải bốn 38454 69294 77292 92488
25508 41390 53936
Giải ba 20542 01290
Giải nhì 25191
Giải nhất 12062
Đặc biệt 364910
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0
2 6
3 6
4 2
5 4
6 2
7 8
8 3,8
9 0,0,1,1,2,4,7
Đầu Đuôi
1,9,9 0
0,9,9 1
4,6,9 2
8 3
5,9 4
5
2,3 6
9 7
0,7,8 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 05-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 05-04-2023
Giải tám 85
Giải bảy 942
Giải sáu 1736 3681 7570
Giải năm 4778
Giải bốn 35452 23138 49660 17804
00529 00569 24150
Giải ba 91254 18396
Giải nhì 90750
Giải nhất 01492
Đặc biệt 150704
Đầu Đuôi
0 4,4
1
2 9
3 6,8
4 2
5 0,0,2,4
6 0,9
7 0,8
8 1,5
9 2,6
Đầu Đuôi
5,5,6,7 0
8 1
4,5,9 2
3
0,0,5 4
8 5
3,9 6
7
3,7 8
2,6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 02-04-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 02-04-2023
Giải tám 65
Giải bảy 973
Giải sáu 1686 9473 0303
Giải năm 9915
Giải bốn 32618 99498 31784 61636
90198 75888 79939
Giải ba 14352 91177
Giải nhì 35889
Giải nhất 84502
Đặc biệt 211832
Đầu Đuôi
0 2,3
1 5,8
2
3 2,6,9
4
5 2
6 5
7 3,3,7
8 4,6,8,9
9 8,8
Đầu Đuôi
0
1
0,3,5 2
0,7,7 3
8 4
1,6 5
3,8 6
7 7
1,8,9,9 8
3,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 29-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 29-03-2023
Giải tám 84
Giải bảy 662
Giải sáu 9966 0698 1788
Giải năm 6626
Giải bốn 21772 77024 96800 48877
12933 85551 54750
Giải ba 02486 93935
Giải nhì 03653
Giải nhất 63803
Đặc biệt 905856
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 4,6
3 3,5
4
5 0,1,3,6
6 2,6
7 2,7
8 4,6,8
9 8
Đầu Đuôi
0,5 0
5 1
6,7 2
0,3,5 3
2,8 4
3 5
2,5,6,8 6
7 7
8,9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 26-03-2023
Giải tám 77
Giải bảy 092
Giải sáu 7862 3917 8092
Giải năm 4311
Giải bốn 42630 21918 34943 45089
39020 84086 85896
Giải ba 56627 70788
Giải nhì 88822
Giải nhất 39051
Đặc biệt 893750
Đầu Đuôi
0
1 1,7,8
2 0,2,7
3 0
4 3
5 0,1
6 2
7 7
8 6,8,9
9 2,2,6
Đầu Đuôi
2,3,5 0
1,5 1
2,6,9,9 2
4 3
4
5
8,9 6
1,2,7 7
1,8 8
8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 22-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 22-03-2023
Giải tám 54
Giải bảy 601
Giải sáu 0751 4255 4058
Giải năm 3527
Giải bốn 23598 93822 24675 26693
90556 23703 70954
Giải ba 24881 66462
Giải nhì 90834
Giải nhất 69292
Đặc biệt 995942
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 2,7
3 4
4 2
5 1,4,4,5,6,8
6 2
7 5
8 1
9 2,3,8
Đầu Đuôi
0
0,5,8 1
2,4,6,9 2
0,9 3
3,5,5 4
5,7 5
5 6
2 7
5,9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 19-03-2023
Giải tám 02
Giải bảy 768
Giải sáu 7764 3669 2148
Giải năm 0399
Giải bốn 32755 07527 88786 02632
88606 71287 75076
Giải ba 07246 18598
Giải nhì 16726
Giải nhất 19522
Đặc biệt 936909
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1
2 2,6,7
3 2
4 6,8
5 5
6 4,8,9
7 6
8 6,7
9 8,9
Đầu Đuôi
0
1
0,2,3 2
3
6 4
5 5
0,2,4,7,8 6
2,8 7
4,6,9 8
0,6,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 15-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 15-03-2023
Giải tám 09
Giải bảy 329
Giải sáu 6828 9808 0469
Giải năm 2930
Giải bốn 17412 57594 38766 56387
97421 18027 83261
Giải ba 73538 74388
Giải nhì 41769
Giải nhất 51142
Đặc biệt 931669
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2
2 1,7,8,9
3 0,8
4 2
5
6 1,6,9,9,9
7
8 7,8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
2,6 1
1,4 2
3
9 4
5
6 6
2,8 7
0,2,3,8 8
0,2,6,6,6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 12-03-2023
Giải tám 35
Giải bảy 279
Giải sáu 0887 0529 5540
Giải năm 7049
Giải bốn 12911 77809 44950 33571
49745 30336 94128
Giải ba 87829 51392
Giải nhì 50094
Giải nhất 63160
Đặc biệt 766924
Đầu Đuôi
0 9
1 1
2 4,8,9,9
3 5,6
4 0,5,9
5 0
6 0
7 1,9
8 7
9 2,4
Đầu Đuôi
4,5,6 0
1,7 1
9 2
3
2,9 4
3,4 5
3 6
8 7
2 8
0,2,2,4,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 08-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 08-03-2023
Giải tám 16
Giải bảy 129
Giải sáu 5601 2000 9451
Giải năm 2581
Giải bốn 51522 64973 30325 20830
56255 20679 84811
Giải ba 24244 88582
Giải nhì 59937
Giải nhất 50984
Đặc biệt 805278
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1,6
2 2,5,9
3 0,7
4 4
5 1,5
6
7 3,8,9
8 1,2,4
9
Đầu Đuôi
0,3 0
0,1,5,8 1
2,8 2
7 3
4,8 4
2,5 5
1 6
3 7
7 8
2,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 05-03-2023
Giải tám 92
Giải bảy 741
Giải sáu 3871 3336 7473
Giải năm 0524
Giải bốn 49849 44054 11944 07813
43682 79279 35586
Giải ba 90844 58815
Giải nhì 81535
Giải nhất 76496
Đặc biệt 874783
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2 4
3 5,6
4 1,4,4,9
5 4
6
7 1,3,9
8 2,3,6
9 2,6
Đầu Đuôi
0
4,7 1
8,9 2
1,7,8 3
2,4,4,5 4
1,3 5
3,8,9 6
7
8
4,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 01-03-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 01-03-2023
Giải tám 22
Giải bảy 018
Giải sáu 4459 6778 0649
Giải năm 8128
Giải bốn 42458 68653 81130 74666
39720 14944 89876
Giải ba 60058 46844
Giải nhì 96320
Giải nhất 60061
Đặc biệt 533895
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,0,2,8
3 0
4 4,4,9
5 3,8,8,9
6 1,6
7 6,8
8
9 5
Đầu Đuôi
2,2,3 0
6 1
2 2
5 3
4,4 4
9 5
6,7 6
7
1,2,5,5,7 8
4,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 26-02-2023
Giải tám 22
Giải bảy 018
Giải sáu 4459 6778 0649
Giải năm 8128
Giải bốn 42458 68653 81130 74666
39720 14944 89876
Giải ba 60058 46844
Giải nhì 96320
Giải nhất 60061
Đặc biệt 533895
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,0,2,8
3 0
4 4,4,9
5 3,8,8,9
6 1,6
7 6,8
8
9 5
Đầu Đuôi
2,2,3 0
6 1
2 2
5 3
4,4 4
9 5
6,7 6
7
1,2,5,5,7 8
4,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 22-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 22-02-2023
Giải tám 24
Giải bảy 529
Giải sáu 0851 1578 2302
Giải năm 0344
Giải bốn 31354 80990 58531 22464
58053 66439 67828
Giải ba 95387 80041
Giải nhì 78718
Giải nhất 74576
Đặc biệt 163641
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 4,8,9
3 1,9
4 1,1,4
5 1,3,4
6 4
7 6,8
8 7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
3,4,4,5 1
0 2
5 3
2,4,5,6 4
5
7 6
8 7
1,2,7 8
2,3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 19-02-2023
Giải tám 88
Giải bảy 747
Giải sáu 7689 0656 1973
Giải năm 0758
Giải bốn 38364 20888 85210 06856
41168 94119 06018
Giải ba 01069 89995
Giải nhì 66992
Giải nhất 69995
Đặc biệt 612085
Đầu Đuôi
0
1 0,8,9
2
3
4 7
5 6,6,8
6 4,8,9
7 3
8 5,8,8,9
9 2,5,5
Đầu Đuôi
1 0
1
9 2
7 3
6 4
8,9,9 5
5,5 6
4 7
1,5,6,8,8 8
1,6,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 15-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 15-02-2023
Giải tám 55
Giải bảy 150
Giải sáu 8868 8683 5710
Giải năm 1245
Giải bốn 44735 01913 09250 85357
89353 92535 02505
Giải ba 12417 76345
Giải nhì 55167
Giải nhất 89059
Đặc biệt 647452
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3,7
2
3 5,5
4 5,5
5 0,0,2,3,5,7,9
6 7,8
7
8 3
9
Đầu Đuôi
1,5,5 0
1
5 2
1,5,8 3
4
0,3,3,4,4,5 5
6
1,5,6 7
6 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 12-02-2023
Giải tám 55
Giải bảy 150
Giải sáu 8868 8683 5710
Giải năm 1245
Giải bốn 44735 01913 09250 85357
89353 92535 02505
Giải ba 12417 76345
Giải nhì 55167
Giải nhất 89059
Đặc biệt 647452
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3,7
2
3 5,5
4 5,5
5 0,0,2,3,5,7,9
6 7,8
7
8 3
9
Đầu Đuôi
1,5,5 0
1
5 2
1,5,8 3
4
0,3,3,4,4,5 5
6
1,5,6 7
6 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 08-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 08-02-2023
Giải tám 86
Giải bảy 073
Giải sáu 7729 6521 7771
Giải năm 8618
Giải bốn 20104 62492 13155 79608
80867 87649 63220
Giải ba 21742 26317
Giải nhì 78563
Giải nhất 77852
Đặc biệt 478056
Đầu Đuôi
0 4,8
1 7,8
2 0,1,9
3
4 2,9
5 2,5,6
6 3,7
7 1,3
8 6
9 2
Đầu Đuôi
2 0
2,7 1
4,5,9 2
6,7 3
0 4
5 5
5,8 6
1,6 7
0,1 8
2,4 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 05-02-2023
Giải tám 86
Giải bảy 073
Giải sáu 7729 6521 7771
Giải năm 8618
Giải bốn 20104 62492 13155 79608
80867 87649 63220
Giải ba 21742 26317
Giải nhì 78563
Giải nhất 77852
Đặc biệt 478056
Đầu Đuôi
0 4,8
1 7,8
2 0,1,9
3
4 2,9
5 2,5,6
6 3,7
7 1,3
8 6
9 2
Đầu Đuôi
2 0
2,7 1
4,5,9 2
6,7 3
0 4
5 5
5,8 6
1,6 7
0,1 8
2,4 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 01-02-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 01-02-2023
Giải tám 20
Giải bảy 455
Giải sáu 2363 0100 1576
Giải năm 8828
Giải bốn 13913 26331 39564 22770
48173 64714 10182
Giải ba 30164 71539
Giải nhì 32987
Giải nhất 11543
Đặc biệt 703228
Đầu Đuôi
0 0
1 3,4
2 0,8,8
3 1,9
4 3
5 5
6 3,4,4
7 0,3,6
8 2,7
9
Đầu Đuôi
0,2,7 0
3 1
8 2
1,4,6,7 3
1,6,6 4
5 5
7 6
8 7
2,2 8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 29-01-2023

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 29-01-2023
Giải tám 20
Giải bảy 455
Giải sáu 2363 0100 1576
Giải năm 8828
Giải bốn 13913 26331 39564 22770
48173 64714 10182
Giải ba 30164 71539
Giải nhì 32987
Giải nhất 11543
Đặc biệt 703228