Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 25-05-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 25-05-2024
Giải tám 54
Giải bảy 671
Giải sáu 7508 4963 4271
Giải năm 5556
Giải bốn 77638 22974 33516 60665
57250 60934 72217
Giải ba 63472 85457
Giải nhì 02190
Giải nhất 76629
Đặc biệt 692964
Đầu Đuôi
0 8
1 6,7
2 9
3 4,8
4
5 0,4,6,7
6 3,4,5
7 1,1,2,4
8
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
7,7 1
7 2
6 3
3,5,6,7 4
6 5
1,5 6
1,5 7
0,3 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-05-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-05-2024
Giải tám 39
Giải bảy 518
Giải sáu 6869 0462 4179
Giải năm 6816
Giải bốn 80182 08471 99668 64861
33143 84079 37064
Giải ba 60300 86797
Giải nhì 90943
Giải nhất 46806
Đặc biệt 713531
Đầu Đuôi
0 0,6
1 6,8
2
3 1,9
4 3,3
5
6 1,2,4,8,9
7 1,9,9
8 2
9 7
Đầu Đuôi
0 0
3,6,7 1
6,8 2
4,4 3
6 4
5
0,1 6
9 7
1,6 8
3,6,7,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-05-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-05-2024
Giải tám 25
Giải bảy 330
Giải sáu 2567 4125 9496
Giải năm 8184
Giải bốn 76238 00214 68249 06951
02661 02277 16242
Giải ba 88761 77071
Giải nhì 29621
Giải nhất 31196
Đặc biệt 218726
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1,5,5,6
3 0,8
4 2,9
5 1
6 1,1,7
7 1,7
8 4
9 6,6
Đầu Đuôi
3 0
2,5,6,6,7 1
4 2
3
1,8 4
2,2 5
2,9,9 6
6,7 7
3 8
4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-05-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-05-2024
Giải tám 73
Giải bảy 261
Giải sáu 3034 3324 7499
Giải năm 1895
Giải bốn 25137 98526 77310 64973
71839 74169 55811
Giải ba 44760 13019
Giải nhì 53430
Giải nhất 72502
Đặc biệt 757837
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1,9
2 4,6
3 0,4,7,7,9
4
5
6 0,1,9
7 3,3
8
9 5,9
Đầu Đuôi
1,3,6 0
1,6 1
0 2
7,7 3
2,3 4
9 5
2 6
3,3 7
8
1,3,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-04-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-04-2024
Giải tám 69
Giải bảy 993
Giải sáu 7339 7987 1499
Giải năm 9151
Giải bốn 47952 32248 43941 02885
99864 70263 64589
Giải ba 53000 72959
Giải nhì 32650
Giải nhất 04301
Đặc biệt 751084
Đầu Đuôi
0 0,1
1
2
3 9
4 1,8
5 0,1,2,9
6 3,4,9
7
8 4,5,7,9
9 3,9
Đầu Đuôi
0,5 0
0,4,5 1
5 2
6,9 3
6,8 4
8 5
6
8 7
4 8
3,5,6,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-04-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-04-2024
Giải tám 74
Giải bảy 120
Giải sáu 5138 8801 1977
Giải năm 9248
Giải bốn 87608 22870 94632 63082
31680 54883 59307
Giải ba 48928 39716
Giải nhì 36843
Giải nhất 89532
Đặc biệt 271154
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 6
2 0,8
3 2,2,8
4 3,8
5 4
6
7 0,4,7
8 0,2,3
9
Đầu Đuôi
2,7,8 0
0 1
3,3,8 2
4,8 3
5,7 4
5
1 6
0,7 7
0,2,3,4 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-04-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-04-2024
Giải tám 09
Giải bảy 340
Giải sáu 5973 6277 3360
Giải năm 6713
Giải bốn 78008 77319 22015 91623
53666 18511 31915
Giải ba 29616 97767
Giải nhì 59938
Giải nhất 66351
Đặc biệt 282175
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,3,5,5,6,9
2 3
3 8
4 0
5 1
6 0,6,7
7 3,5,7
8
9
Đầu Đuôi
4,6 0
1,5 1
2
1,2,7 3
4
1,1,7 5
1,6 6
6,7 7
0,3 8
0,1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-04-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-04-2024
Giải tám 92
Giải bảy 681
Giải sáu 1590 4393 1640
Giải năm 6705
Giải bốn 83752 96341 51505 62116
33665 78124 65630
Giải ba 69431 30679
Giải nhì 13064
Giải nhất 01145
Đặc biệt 970856
Đầu Đuôi
0 5,5
1 6
2 4
3 0,1
4 0,1,5
5 2,6
6 4,5
7 9
8 1
9 0,2,3
Đầu Đuôi
3,4,9 0
3,4,8 1
5,9 2
9 3
2,6 4
0,0,4,6 5
1,5 6
7
8
7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-03-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-03-2024
Giải tám 89
Giải bảy 943
Giải sáu 8382 9789 0065
Giải năm 7150
Giải bốn 80945 91961 56360 37093
03631 59727 34193
Giải ba 11254 20733
Giải nhì 07838
Giải nhất 42046
Đặc biệt 378947
Đầu Đuôi
0
1
2 7
3 1,3,8
4 3,5,6,7
5 0,4
6 0,1,5
7
8 2,9,9
9 3,3
Đầu Đuôi
5,6 0
3,6 1
8 2
3,4,9,9 3
5 4
4,6 5
4 6
2,4 7
3 8
8,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-03-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-03-2024
Giải tám 18
Giải bảy 263
Giải sáu 0933 4669 3201
Giải năm 7771
Giải bốn 42347 21621 56721 19586
00085 66300 30831
Giải ba 85363 30668
Giải nhì 42750
Giải nhất 76476
Đặc biệt 953928
Đầu Đuôi
0 0,1
1 8
2 1,1,8
3 1,3
4 7
5 0
6 3,3,8,9
7 1,6
8 5,6
9
Đầu Đuôi
0,5 0
0,2,2,3,7 1
2
3,6,6 3
4
8 5
7,8 6
4 7
1,2,6 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-03-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-03-2024
Giải tám 13
Giải bảy 538
Giải sáu 0232 7578 7410
Giải năm 4148
Giải bốn 47721 75206 80961 81607
99898 81665 93234
Giải ba 88162 65400
Giải nhì 26909
Giải nhất 89395
Đặc biệt 468109
Đầu Đuôi
0 0,6,7,9,9
1 0,3
2 1
3 2,4,8
4 8
5
6 1,2,5
7 8
8
9 5,8
Đầu Đuôi
0,1 0
2,6 1
3,6 2
1 3
3 4
6,9 5
0 6
0 7
3,4,7,9 8
0,0 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-03-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-03-2024
Giải tám 91
Giải bảy 630
Giải sáu 1617 1078 5919
Giải năm 9057
Giải bốn 03707 25096 38255 48568
62208 02868 46717
Giải ba 00223 87008
Giải nhì 68253
Giải nhất 24566
Đặc biệt 961453
Đầu Đuôi
0 7,8,8
1 7,7,9
2 3
3 0
4
5 3,3,5,7
6 6,8,8
7 8
8
9 1,6
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2
2,5,5 3
4
5 5
6,9 6
0,1,1,5 7
0,0,6,6,7 8
1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-03-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-03-2024
Giải tám 16
Giải bảy 790
Giải sáu 5335 6907 4641
Giải năm 4171
Giải bốn 98839 28676 86832 22650
72383 96740 29317
Giải ba 52912 32870
Giải nhì 90450
Giải nhất 29978
Đặc biệt 119818
Đầu Đuôi
0 7
1 2,6,7,8
2
3 2,5,9
4 0,1
5 0,0
6
7 0,1,6,8
8 3
9 0
Đầu Đuôi
4,5,5,7,9 0
4,7 1
1,3 2
8 3
4
3 5
1,7 6
0,1 7
1,7 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-02-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-02-2024
Giải tám 96
Giải bảy 251
Giải sáu 7433 1735 8628
Giải năm 4583
Giải bốn 72257 33631 66813 44675
69919 90344 35301
Giải ba 91285 97811
Giải nhì 27820
Giải nhất 97770
Đặc biệt 054003
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,3,9
2 0,8
3 1,3,5
4 4
5 1,7
6
7 0,5
8 3,5
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
0,1,3,5 1
2
0,1,3,8 3
4 4
3,7,8 5
9 6
5 7
2 8
1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-02-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-02-2024
Giải tám 93
Giải bảy 932
Giải sáu 8066 9247 1822
Giải năm 1539
Giải bốn 81028 82972 05006 62816
84346 57290 15455
Giải ba 35047 95542
Giải nhì 61259
Giải nhất 09580
Đặc biệt 340046
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 2,8
3 2,9
4 2,6,6,7,7
5 5,9
6 6
7 2
8 0
9 0,3
Đầu Đuôi
8,9 0
1
2,3,4,7 2
9 3
4
5 5
0,1,4,4,6 6
4,4 7
2 8
3,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-02-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-02-2024
Giải tám 20
Giải bảy 727
Giải sáu 2829 5902 8683
Giải năm 2954
Giải bốn 49422 24008 93197 41190
64145 60606 75911
Giải ba 96826 93231
Giải nhì 86872
Giải nhất 85394
Đặc biệt 817504
Đầu Đuôi
0 2,4,6,8
1 1
2 0,2,6,7,9
3 1
4 5
5 4
6
7 2
8 3
9 0,4,7
Đầu Đuôi
2,9 0
1,3 1
0,2,7 2
8 3
0,5,9 4
4 5
0,2 6
2,9 7
0 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-02-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-02-2024
Giải tám 88
Giải bảy 576
Giải sáu 2505 7181 0969
Giải năm 3871
Giải bốn 76921 43240 41790 41574
63085 73980 85045
Giải ba 04926 75691
Giải nhì 33768
Giải nhất 26731
Đặc biệt 168266
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1,6
3 1
4 0,5
5
6 6,8,9
7 1,4,6
8 0,1,5,8
9 0,1
Đầu Đuôi
4,8,9 0
2,3,7,8,9 1
2
3
7 4
0,4,8 5
2,6,7 6
7
6,8 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-01-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-01-2024
Giải tám 25
Giải bảy 882
Giải sáu 7827 4257 0747
Giải năm 5485
Giải bốn 16161 48052 54744 85766
53759 95376 56868
Giải ba 24878 33199
Giải nhì 19778
Giải nhất 27064
Đặc biệt 592318
Đầu Đuôi
0
1 8
2 5,7
3
4 4,7
5 2,7,9
6 1,4,6,8
7 6,8,8
8 2,5
9 9
Đầu Đuôi
0
6 1
5,8 2
3
4,6 4
2,8 5
6,7 6
2,4,5 7
1,6,7,7 8
5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-01-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-01-2024
Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 2707 6217 1468
Giải năm 9255
Giải bốn 94851 46095 11292 86012
48409 44034 18425
Giải ba 32241 51567
Giải nhì 89250
Giải nhất 41816
Đặc biệt 925403
Đầu Đuôi
0 3,4,7,9
1 2,6,7
2 5
3 4
4 1
5 0,1,5
6 7,8
7
8 0
9 2,5
Đầu Đuôi
5,8 0
4,5 1
1,9 2
0 3
0,3 4
2,5,9 5
1 6
0,1,6 7
6 8
0 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-01-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-01-2024
Giải tám 89
Giải bảy 956
Giải sáu 5275 3699 2161
Giải năm 4491
Giải bốn 62589 49192 43922 67110
81323 01676 54863
Giải ba 60310 13203
Giải nhì 72290
Giải nhất 08536
Đặc biệt 787903
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,0
2 2,3
3 6
4
5 6
6 1,3
7 5,6
8 9,9
9 0,1,2,9
Đầu Đuôi
1,1,9 0
6,9 1
2,9 2
0,0,2,6 3
4
7 5
3,5,7 6
7
8
8,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-01-2024

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-01-2024
Giải tám 98
Giải bảy 922
Giải sáu 8083 2150 3414
Giải năm 0008
Giải bốn 42176 58131 39563 50793
87937 14625 99793
Giải ba 06619 12697
Giải nhì 84442
Giải nhất 66359
Đặc biệt 300154
Đầu Đuôi
0 8
1 4,9
2 2,5
3 1,7
4 2
5 0,4,9
6 3
7 6
8 3
9 3,3,7,8
Đầu Đuôi
5 0
3 1
2,4 2
6,8,9,9 3
1,5 4
2 5
7 6
3,9 7
0,9 8
1,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-12-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-12-2023
Giải tám 51
Giải bảy 936
Giải sáu 7317 1769 6883
Giải năm 8375
Giải bốn 34093 44375 80056 26881
75929 32049 39928
Giải ba 88045 62636
Giải nhì 86561
Giải nhất 49696
Đặc biệt 406248
Đầu Đuôi
0
1 7
2 8,9
3 6,6
4 5,8,9
5 1,6
6 1,9
7 5,5
8 1,3
9 3,6
Đầu Đuôi
0
5,6,8 1
2
8,9 3
4
4,7,7 5
3,3,5,9 6
1 7
2,4 8
2,4,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-12-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-12-2023
Giải tám 82
Giải bảy 237
Giải sáu 7779 4223 9706
Giải năm 1440
Giải bốn 40992 80953 12531 61817
95441 46461 44530
Giải ba 36626 96681
Giải nhì 13492
Giải nhất 80920
Đặc biệt 077331
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 0,3,6
3 0,1,1,7
4 0,1
5 3
6 1
7 9
8 1,2
9 2,2
Đầu Đuôi
2,3,4 0
3,3,4,6,8 1
8,9,9 2
2,5 3
4
5
0,2 6
1,3 7
8
7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-12-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-12-2023
Giải tám 70
Giải bảy 317
Giải sáu 6195 5350 6207
Giải năm 4074
Giải bốn 90496 14984 26269 91479
16671 48847 38755
Giải ba 48575 30334
Giải nhì 24694
Giải nhất 04480
Đặc biệt 913539
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2
3 4,9
4 7
5 0,5
6 9
7 0,1,4,5,9
8 0,4
9 4,5,6
Đầu Đuôi
5,7,8 0
7 1
2
3
3,7,8,9 4
5,7,9 5
9 6
0,1,4 7
8
3,6,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-12-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-12-2023
Giải tám 66
Giải bảy 061
Giải sáu 1954 1209 9172
Giải năm 8813
Giải bốn 94265 15089 40361 80035
88997 68178 41724
Giải ba 71870 87310
Giải nhì 46752
Giải nhất 82765
Đặc biệt 793778
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3
2 4
3 5
4
5 2,4
6 1,1,5,5,6
7 0,2,8,8
8 9
9 7
Đầu Đuôi
1,7 0
6,6 1
5,7 2
1 3
2,5 4
3,6,6 5
6 6
9 7
7,7 8
0,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-12-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-12-2023
Giải tám 62
Giải bảy 883
Giải sáu 8113 2082 8021
Giải năm 9718
Giải bốn 81774 94126 99728 69511
85236 57355 41164
Giải ba 03189 02315
Giải nhì 86370
Giải nhất 49743
Đặc biệt 642592
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5,8
2 1,6,8
3 6
4 3
5 5
6 2,4
7 0,4
8 2,3,9
9 2
Đầu Đuôi
7 0
1,2 1
6,8,9 2
1,4,8 3
6,7 4
1,5 5
2,3 6
7
1,2 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 25-11-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 25-11-2023
Giải tám 86
Giải bảy 742
Giải sáu 3783 8716 4911
Giải năm 2356
Giải bốn 18981 67751 31986 85232
63056 61124 02967
Giải ba 99480 19573
Giải nhì 12052
Giải nhất 68306
Đặc biệt 058823
Đầu Đuôi
0 6
1 1,6
2 3,4
3 2
4 2
5 1,2,6,6
6 7
7 3
8 0,1,3,6,6
9
Đầu Đuôi
8 0
1,5,8 1
3,4,5 2
2,7,8 3
2 4
5
0,1,5,5,8,8 6
6 7
8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-11-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-11-2023
Giải tám 98
Giải bảy 086
Giải sáu 2284 9657 7626
Giải năm 6553
Giải bốn 00105 61245 51789 61099
30537 07509 54002
Giải ba 80597 10314
Giải nhì 30352
Giải nhất 01471
Đặc biệt 445376
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 4
2 6
3 7
4 5
5 2,3,7
6
7 1,6
8 4,6,9
9 7,8,9
Đầu Đuôi
0
7 1
0,5 2
5 3
1,8 4
0,4 5
2,7,8 6
3,5,9 7
9 8
0,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-11-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-11-2023
Giải tám 72
Giải bảy 026
Giải sáu 2715 7366 8381
Giải năm 2498
Giải bốn 23080 45746 84176 35290
25545 64654 79284
Giải ba 31868 15834
Giải nhì 49853
Giải nhất 00606
Đặc biệt 298546
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 6
3 4
4 5,6,6
5 3,4
6 6,8
7 2,6
8 0,1,4
9 0,8
Đầu Đuôi
8,9 0
8 1
7 2
5 3
3,5,8 4
1,4 5
0,2,4,4,6,7 6
7
6,9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-11-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-11-2023
Giải tám 21
Giải bảy 207
Giải sáu 1754 3270 1775
Giải năm 0227
Giải bốn 00343 39775 82940 64958
92793 00794 25461
Giải ba 50614 17013
Giải nhì 04414
Giải nhất 92767
Đặc biệt 837871
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,4
2 1,7
3
4 0,3
5 4,8
6 1,7
7 0,1,5,5
8
9 3,4
Đầu Đuôi
4,7 0
2,6,7 1
2
1,4,9 3
1,1,5,9 4
7,7 5
6
0,2,6 7
5 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 28-10-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 28-10-2023
Giải tám 13
Giải bảy 915
Giải sáu 2340 7217 0294
Giải năm 0509
Giải bốn 52199 60456 19257 92974
73674 34211 91633
Giải ba 22125 53409
Giải nhì 75692
Giải nhất 49986
Đặc biệt 053900
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1 1,3,5,7
2 5
3 3
4 0
5 6,7
6
7 4,4
8 6
9 2,4,9
Đầu Đuôi
0,4 0
1 1
9 2
1,3 3
7,7,9 4
1,2 5
5,8 6
1,5 7
8
0,0,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 21-10-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 21-10-2023
Giải tám 28
Giải bảy 968
Giải sáu 9785 2441 7650
Giải năm 5327
Giải bốn 43014 24461 91187 23370
70196 00401 41082
Giải ba 83538 40428
Giải nhì 61731
Giải nhất 90328
Đặc biệt 167925
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 5,7,8,8,8
3 1,8
4 1
5 0
6 1,8
7 0
8 2,5,7
9 6
Đầu Đuôi
5,7 0
0,3,4,6 1
8 2
3
1 4
2,8 5
9 6
2,8 7
2,2,2,3,6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 14-10-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 14-10-2023
Giải tám 68
Giải bảy 079
Giải sáu 6947 3888 6939
Giải năm 3376
Giải bốn 26369 12633 79143 63548
59678 61341 85019
Giải ba 48044 35036
Giải nhì 39775
Giải nhất 62410
Đặc biệt 635150
Đầu Đuôi
0
1 0,9
2
3 3,6,9
4 1,3,4,7,8
5 0
6 8,9
7 5,6,8,9
8 8
9
Đầu Đuôi
1,5 0
4 1
2
3,4 3
4 4
7 5
3,7 6
4 7
4,6,7,8 8
1,3,6,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 07-10-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 07-10-2023
Giải tám 66
Giải bảy 358
Giải sáu 4824 3793 2537
Giải năm 5474
Giải bốn 35611 90116 48590 14642
11141 73201 74654
Giải ba 26759 17397
Giải nhì 26085
Giải nhất 45023
Đặc biệt 190112
Đầu Đuôi
0 1
1 1,2,6
2 3,4
3 7
4 1,2
5 4,8,9
6 6
7 4
8 5
9 0,3,7
Đầu Đuôi
9 0
0,1,4 1
1,4 2
2,9 3
2,5,7 4
8 5
1,6 6
3,9 7
5 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-09-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-09-2023
Giải tám 46
Giải bảy 911
Giải sáu 5546 3571 1556
Giải năm 1544
Giải bốn 69360 91957 72683 33708
44011 47509 46448
Giải ba 26832 57145
Giải nhì 16279
Giải nhất 33890
Đặc biệt 673345
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,1
2
3 2
4 4,5,5,6,6,8
5 6,7
6 0
7 1,9
8 3
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
1,1,7 1
3 2
8 3
4 4
4,4 5
4,4,5 6
5 7
0,4 8
0,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-09-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-09-2023
Giải tám 54
Giải bảy 533
Giải sáu 4517 8370 7041
Giải năm 4590
Giải bốn 55445 19229 09313 04005
15112 39539 60625
Giải ba 02947 73668
Giải nhì 52123
Giải nhất 19111
Đặc biệt 877781
Đầu Đuôi
0 5
1 1,2,3,7
2 3,5,9
3 3,9
4 1,5,7
5 4
6 8
7 0
8 1
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
1,4,8 1
1 2
1,2,3 3
5 4
0,2,4 5
6
1,4 7
6 8
2,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-09-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-09-2023
Giải tám 06
Giải bảy 656
Giải sáu 8507 2149 7355
Giải năm 1757
Giải bốn 09010 63595 48968 60313
21912 33388 58360
Giải ba 13414 97060
Giải nhì 51116
Giải nhất 82723
Đặc biệt 987278
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,2,3,4,6
2 3
3
4 9
5 5,6,7
6 0,0,8
7 8
8 8
9 5
Đầu Đuôi
1,6,6 0
1
1 2
1,2 3
1 4
5,9 5
0,1,5 6
0,5 7
6,7,8 8
4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-09-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-09-2023
Giải tám 95
Giải bảy 105
Giải sáu 3888 5662 8535
Giải năm 9050
Giải bốn 44894 31916 03119 85581
21657 59888 10041
Giải ba 29828 73470
Giải nhì 14815
Giải nhất 74090
Đặc biệt 426075
Đầu Đuôi
0 5
1 5,6,9
2 8
3 5
4 1
5 0,7
6 2
7 0,5
8 1,8,8
9 0,4,5
Đầu Đuôi
5,7,9 0
4,8 1
6 2
3
9 4
0,1,3,7,9 5
1 6
5 7
2,8,8 8
1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-09-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-09-2023
Giải tám 95
Giải bảy 322
Giải sáu 3135 3357 2679
Giải năm 3512
Giải bốn 62373 19574 14272 46113
18117 68060 58974
Giải ba 43573 41870
Giải nhì 47390
Giải nhất 89356
Đặc biệt 732599
Đầu Đuôi
0
1 2,3,7
2 2
3 5
4
5 6,7
6 0
7 0,2,3,3,4,4,9
8
9 0,5,9
Đầu Đuôi
6,7,9 0
1
1,2,7 2
1,7,7 3
7,7 4
3,9 5
5 6
1,5 7
8
7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-08-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-08-2023
Giải tám 33
Giải bảy 710
Giải sáu 1228 9601 1647
Giải năm 3915
Giải bốn 62407 52654 31477 41203
68952 60385 87531
Giải ba 42012 60112
Giải nhì 35447
Giải nhất 77079
Đặc biệt 195397
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 0,2,2,5
2 8
3 1,3
4 7,7
5 2,4
6
7 7,9
8 5
9 7
Đầu Đuôi
1 0
0,3 1
1,1,5 2
0,3 3
5 4
1,8 5
6
0,4,4,7,9 7
2 8
7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-08-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-08-2023
Giải tám 76
Giải bảy 353
Giải sáu 8803 3005 3600
Giải năm 0113
Giải bốn 98017 90829 66196 54244
85199 07898 00390
Giải ba 01909 71944
Giải nhì 10691
Giải nhất 10120
Đặc biệt 799891
Đầu Đuôi
0 0,3,5,9
1 3,7
2 0,9
3
4 4,4
5 3
6
7 6
8
9 0,1,1,6,8,9
Đầu Đuôi
0,2,9 0
9,9 1
2
0,1,5 3
4,4 4
0 5
7,9 6
1 7
9 8
0,2,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-07-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-07-2023
Giải tám 65
Giải bảy 131
Giải sáu 5660 8701 6167
Giải năm 2102
Giải bốn 90970 76538 17771 76974
43511 67340 85096
Giải ba 33316 93129
Giải nhì 17284
Giải nhất 86891
Đặc biệt 555050
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,6
2 9
3 1,8
4 0
5 0
6 0,5,7
7 0,1,4
8 4
9 1,6
Đầu Đuôi
4,5,6,7 0
0,1,3,7,9 1
0 2
3
7,8 4
6 5
1,9 6
6 7
3 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-07-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-07-2023
Giải tám 74
Giải bảy 974
Giải sáu 5066 0817 3600
Giải năm 1310
Giải bốn 26829 70695 80593 62768
40466 39379 49227
Giải ba 54887 12735
Giải nhì 97120
Giải nhất 23156
Đặc biệt 615343
Đầu Đuôi
0 0
1 0,7
2 0,7,9
3 5
4 3
5 6
6 6,6,8
7 4,4,9
8 7
9 3,5
Đầu Đuôi
0,1,2 0
1
2
4,9 3
7,7 4
3,9 5
5,6,6 6
1,2,8 7
6 8
2,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-07-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-07-2023
Giải tám 63
Giải bảy 321
Giải sáu 3814 1508 8220
Giải năm 5675
Giải bốn 93242 33757 59018 58502
73435 98155 57810
Giải ba 85242 53950
Giải nhì 25081
Giải nhất 01419
Đặc biệt 576723
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,4,8,9
2 0,1,3
3 5
4 2,2
5 0,5,7
6 3
7 5
8 1
9
Đầu Đuôi
1,2,5 0
2,8 1
0,4,4 2
2,6 3
1 4
3,5,7 5
6
5 7
0,1 8
1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-07-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-07-2023
Giải tám 13
Giải bảy 499
Giải sáu 5192 2310 6468
Giải năm 3178
Giải bốn 45640 79859 15008 27196
87230 87879 09720
Giải ba 13223 68106
Giải nhì 91085
Giải nhất 32567
Đặc biệt 902640
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,3
2 0,3
3 0
4 0,0
5 9
6 7,8
7 8,9
8 5
9 2,6,9
Đầu Đuôi
1,2,3,4,4 0
1
9 2
1,2 3
4
8 5
0,9 6
6 7
0,6,7 8
5,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-06-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-06-2023
Giải tám 06
Giải bảy 028
Giải sáu 5717 5793 6048
Giải năm 2564
Giải bốn 64262 84962 67935 93988
78275 10673 99518
Giải ba 56433 35615
Giải nhì 87942
Giải nhất 52628
Đặc biệt 322577
Đầu Đuôi
0 6
1 5,7,8
2 8,8
3 3,5
4 2,8
5
6 2,2,4
7 3,5,7
8 8
9 3
Đầu Đuôi
0
1
4,6,6 2
3,7,9 3
6 4
1,3,7 5
0 6
1,7 7
1,2,2,4,8 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-06-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-06-2023
Giải tám 81
Giải bảy 990
Giải sáu 2185 1652 3151
Giải năm 6745
Giải bốn 14378 54844 51259 49136
56201 52727 33373
Giải ba 08318 26897
Giải nhì 95925
Giải nhất 05354
Đặc biệt 149903
Đầu Đuôi
0 1,3
1 8
2 5,7
3 6
4 4,5
5 1,2,4,9
6
7 3,8
8 1,5
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
0,5,8 1
5 2
0,7 3
4,5 4
2,4,8 5
3 6
2,9 7
1,7 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-06-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-06-2023
Giải tám 57
Giải bảy 893
Giải sáu 5705 7555 3179
Giải năm 5808
Giải bốn 76381 95273 00497 83390
14455 35313 57224
Giải ba 68394 08103
Giải nhì 85960
Giải nhất 80049
Đặc biệt 597759
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 3
2 4
3
4 9
5 5,5,7,9
6 0
7 3,9
8 1
9 0,3,4,7
Đầu Đuôi
6,9 0
8 1
2
0,1,7,9 3
2,9 4
0,5,5 5
6
5,9 7
0 8
4,5,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-06-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-06-2023
Giải tám 26
Giải bảy 633
Giải sáu 7541 9019 9780
Giải năm 9245
Giải bốn 84000 41947 36256 00846
11960 22321 83197
Giải ba 25939 78448
Giải nhì 65375
Giải nhất 31861
Đặc biệt 384051
Đầu Đuôi
0 0
1 9
2 1,6
3 3,9
4 1,5,6,7,8
5 1,6
6 0,1
7 5
8 0
9 7
Đầu Đuôi
0,6,8 0
2,4,5,6 1
2
3 3
4
4,7 5
2,4,5 6
4,9 7
4 8
1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-05-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-05-2023
Giải tám 20
Giải bảy 980
Giải sáu 8478 5675 8182
Giải năm 1399
Giải bốn 81043 63999 62675 04268
99682 96074 32969
Giải ba 07001 94348
Giải nhì 77096
Giải nhất 46108
Đặc biệt 332287
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 0
3
4 3,8
5
6 8,9
7 4,5,5,8
8 0,2,2,7
9 6,9,9
Đầu Đuôi
2,8 0
0 1
8,8 2
4 3
7 4
7,7 5
9 6
8 7
0,4,6,7 8
6,9,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-05-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-05-2023
Giải tám 01
Giải bảy 101
Giải sáu 3115 8705 8098
Giải năm 6438
Giải bốn 98518 05926 37755 73859
44728 38462 67510
Giải ba 00432 68847
Giải nhì 86956
Giải nhất 34233
Đặc biệt 432241
Đầu Đuôi
0 1,1,5
1 0,5,8
2 6,8
3 2,3,8
4 1,7
5 5,6,9
6 2
7
8
9 8
Đầu Đuôi
1 0
0,0,4 1
3,6 2
3 3
4
0,1,5 5
2,5 6
4 7
1,2,3,9 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-05-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-05-2023
Giải tám 54
Giải bảy 766
Giải sáu 2638 2022 7425
Giải năm 6534
Giải bốn 25838 04377 70191 32544
69279 48001 39911
Giải ba 99532 56348
Giải nhì 46687
Giải nhất 25776
Đặc biệt 571486
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 2,5
3 2,4,8,8
4 4,8
5 4
6 6
7 6,7,9
8 6,7
9 1
Đầu Đuôi
0
0,1,9 1
2,3 2
3
3,4,5 4
2 5
6,7,8 6
7,8 7
3,3,4 8
7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-05-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-05-2023
Giải tám 29
Giải bảy 051
Giải sáu 4281 3120 1783
Giải năm 9724
Giải bốn 82649 06822 20100 75192
54285 98362 41269
Giải ba 18323 08312
Giải nhì 53661
Giải nhất 15155
Đặc biệt 549039
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 0,2,3,4,9
3 9
4 9
5 1,5
6 1,2,9
7
8 1,3,5
9 2
Đầu Đuôi
0,2 0
5,6,8 1
1,2,6,9 2
2,8 3
2 4
5,8 5
6
7
8
2,3,4,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-04-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-04-2023
Giải tám 09
Giải bảy 406
Giải sáu 3454 3658 2355
Giải năm 9001
Giải bốn 51690 80510 69637 48063
05309 40143 01502
Giải ba 66474 55898
Giải nhì 48958
Giải nhất 72326
Đặc biệt 338805
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6,9,9
1 0
2 6
3 7
4 3
5 4,5,8,8
6 3
7 4
8
9 0,8
Đầu Đuôi
1,9 0
0 1
0 2
4,6 3
5,7 4
0,5 5
0,2 6
3 7
5,5,9 8
0,0 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-04-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-04-2023
Giải tám 58
Giải bảy 465
Giải sáu 1233 2850 1180
Giải năm 6523
Giải bốn 23622 51181 99921 84920
82516 53881 98882
Giải ba 40798 93266
Giải nhì 35662
Giải nhất 90722
Đặc biệt 855143
Đầu Đuôi
0
1 6
2 0,1,2,2,3
3 3
4 3
5 0,8
6 2,5,6
7
8 0,1,1,2
9 8
Đầu Đuôi
2,5,8 0
2,8,8 1
2,2,6,8 2
2,3,4 3
4
6 5
1,6 6
7
5,9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-04-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-04-2023
Giải tám 92
Giải bảy 552
Giải sáu 9515 9141 2496
Giải năm 0766
Giải bốn 50652 92566 66095 52394
15287 08694 88550
Giải ba 05228 45749
Giải nhì 73771
Giải nhất 53484
Đặc biệt 996093
Đầu Đuôi
0
1 5
2 8
3
4 1,9
5 0,2,2
6 6,6
7 1
8 4,7
9 2,3,4,4,5,6
Đầu Đuôi
5 0
4,7 1
5,5,9 2
9 3
8,9,9 4
1,9 5
6,6,9 6
8 7
2 8
4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-04-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-04-2023
Giải tám 21
Giải bảy 693
Giải sáu 9351 1310 5885
Giải năm 5017
Giải bốn 24298 31115 09876 85999
27207 64375 45330
Giải ba 47269 01564
Giải nhì 27125
Giải nhất 31806
Đặc biệt 088296
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,5,7
2 1,5
3 0
4
5 1
6 4,9
7 5,6
8 5
9 3,6,8,9
Đầu Đuôi
1,3 0
2,5 1
2
9 3
6 4
1,2,7,8 5
0,7,9 6
0,1 7
9 8
6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-03-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-03-2023
Giải tám 23
Giải bảy 558
Giải sáu 3007 6250 9555
Giải năm 1381
Giải bốn 60301 70757 01284 27465
58330 69025 22878
Giải ba 28956 88609
Giải nhì 02661
Giải nhất 21913
Đặc biệt 459103
Đầu Đuôi
0 1,3,7,9
1 3
2 3,5
3 0
4
5 0,5,6,7,8
6 1,5
7 8
8 1,4
9
Đầu Đuôi
3,5 0
0,6,8 1
2
0,1,2 3
8 4
2,5,6 5
5 6
0,5 7
5,7 8
0 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-03-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-03-2023
Giải tám 75
Giải bảy 748
Giải sáu 3772 9090 0837
Giải năm 1516
Giải bốn 95980 09657 79875 90524
74402 40084 21138
Giải ba 04185 67567
Giải nhì 42308
Giải nhất 54444
Đặc biệt 882900
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 6
2 4
3 7,8
4 4,8
5 7
6 7
7 2,5,5
8 0,4,5
9 0
Đầu Đuôi
0,8,9 0
1
0,7 2
3
2,4,8 4
7,7,8 5
1 6
3,5,6 7
0,3,4 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-03-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-03-2023
Giải tám 33
Giải bảy 070
Giải sáu 9405 2140 4643
Giải năm 7669
Giải bốn 27561 19221 41456 40776
22152 50421 16503
Giải ba 98855 62165
Giải nhì 96164
Giải nhất 04339
Đặc biệt 531480
Đầu Đuôi
0 3,5
1
2 1,1
3 3,9
4 0,3
5 2,5,6
6 1,4,5,9
7 0,6
8 0
9
Đầu Đuôi
4,7,8 0
2,2,6 1
5 2
0,3,4 3
6 4
0,5,6 5
5,7 6
7
8
3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 25-02-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 25-02-2023
Giải tám 13
Giải bảy 947
Giải sáu 5194 4189 0868
Giải năm 8682
Giải bốn 54756 79891 74988 48906
58253 01140 46056
Giải ba 34785 58646
Giải nhì 03944
Giải nhất 94547
Đặc biệt 877086
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2
3
4 0,4,6,7,7
5 3,6,6
6 8
7
8 2,5,6,8,9
9 1,4
Đầu Đuôi
4 0
9 1
8 2
1,5 3
4,9 4
8 5
0,4,5,5,8 6
4,4 7
6,8 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-02-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-02-2023
Giải tám 86
Giải bảy 049
Giải sáu 3521 7833 6606
Giải năm 1577
Giải bốn 95264 48905 07420 32249
91801 12475 75585
Giải ba 91540 45229
Giải nhì 30160
Giải nhất 36274
Đặc biệt 182031
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1
2 0,1,9
3 1,3
4 0,9,9
5
6 0,4
7 4,5,7
8 5,6
9
Đầu Đuôi
2,4,6 0
0,2,3 1
2
3 3
6,7 4
0,7,8 5
0,8 6
7 7
8
2,4,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-02-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-02-2023
Giải tám 12
Giải bảy 540
Giải sáu 1646 4555 3168
Giải năm 8230
Giải bốn 46841 27203 27339 41342
89824 57822 32956
Giải ba 61514 55011
Giải nhì 74463
Giải nhất 65564
Đặc biệt 977946
Đầu Đuôi
0 3
1 1,2,4
2 2,4
3 0,9
4 0,1,2,6,6
5 5,6
6 3,4,8
7
8
9
Đầu Đuôi
3,4 0
1,4 1
1,2,4 2
0,6 3
1,2,6 4
5 5
4,4,5 6
7
6 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-02-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-02-2023
Giải tám 39
Giải bảy 053
Giải sáu 1556 1680 8578
Giải năm 9328
Giải bốn 94162 96983 32480 45417
97742 85092 56394
Giải ba 31593 98620
Giải nhì 17647
Giải nhất 03761
Đặc biệt 698205
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 0,8
3 9
4 2,7
5 3,6
6 1,2
7 8
8 0,0,3
9 2,3,4
Đầu Đuôi
2,8,8 0
6 1
4,6,9 2
5,8,9 3
9 4
0 5
5 6
1,4 7
2,7 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 28-01-2023
Giải tám 94
Giải bảy 532
Giải sáu 3661 7170 9862
Giải năm 3699
Giải bốn 79288 14694 82524 93597
32631 20203 37270
Giải ba 27722 18921
Giải nhì 12201
Giải nhất 57083
Đặc biệt 923650
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 1,2,4
3 1,2
4
5 0
6 1,2
7 0,0
8 3,8
9 4,4,7,9
Đầu Đuôi
5,7,7 0
0,2,3,6 1
2,3,6 2
0,8 3
2,9,9 4
5
6
9 7
8 8
9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 21-01-2023
Giải tám 95
Giải bảy 219
Giải sáu 8360 6542 5297
Giải năm 9555
Giải bốn 73366 56732 15788 08866
55901 30388 03807
Giải ba 72453 92329
Giải nhì 09396
Giải nhất 68906
Đặc biệt 026185
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 9
2 9
3 2
4 2
5 3,5
6 0,6,6
7
8 5,8,8
9 5,6,7
Đầu Đuôi
6 0
0 1
3,4 2
5 3
4
5,8,9 5
0,6,6,9 6
0,9 7
8,8 8
1,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 14-01-2023
Giải tám 93
Giải bảy 702
Giải sáu 9362 0171 5834
Giải năm 4360
Giải bốn 04429 55437 23907 89171
01266 74270 94652
Giải ba 97253 26916
Giải nhì 81396
Giải nhất 51249
Đặc biệt 475709
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 6
2 9
3 4,7
4 9
5 2,3
6 0,2,6
7 0,1,1
8
9 3,6
Đầu Đuôi
6,7 0
7,7 1
0,5,6 2
5,9 3
3 4
5
1,6,9 6
0,3 7
8
0,2,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 07-01-2023
Giải tám 13
Giải bảy 997
Giải sáu 8953 0504 5352
Giải năm 2192
Giải bốn 62442 91459 59946 72838
63746 99388 66999
Giải ba 69922 62039
Giải nhì 14833
Giải nhất 88824
Đặc biệt 660600
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3
2 2,4
3 3,8,9
4 2,6,6
5 2,3,9
6
7
8 8
9 2,7,9
Đầu Đuôi
0 0
1
2,4,5,9 2
1,3,5 3
0,2 4
5
4,4 6
9 7
3,8 8
3,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 31-12-2022
Giải tám 35
Giải bảy 234
Giải sáu 4887 3554 0464
Giải năm 6834
Giải bốn 62513 59954 53795 98744
93669 09589 39207
Giải ba 22188 91325
Giải nhì 32341
Giải nhất 77400
Đặc biệt 954840
Đầu Đuôi
0 0,7
1 3
2 5
3 4,4,5
4 0,1,4
5 4,4
6 4,9
7
8 7,8,9
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
4 1
2
1 3
3,3,4,5,5,6 4
2,3,9 5
6
0,8 7
8 8
6,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-12-2022
Giải tám 71
Giải bảy 550
Giải sáu 3047 7463 7305
Giải năm 2597
Giải bốn 93633 87730 39655 88143
51900 68975 53894
Giải ba 35761 37842
Giải nhì 69068
Giải nhất 58937
Đặc biệt 035032
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2
3 0,2,3,7
4 2,3,7
5 0,5
6 1,3,8
7 1,5
8
9 4,7
Đầu Đuôi
0,3,5 0
6,7 1
3,4 2
3,4,6 3
9 4
0,5,7 5
6
3,4,9 7
6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-12-2022
Giải tám 44
Giải bảy 960
Giải sáu 7383 5598 8890
Giải năm 3013
Giải bốn 69795 28941 65667 17664
61330 25404 90215
Giải ba 10246 82717
Giải nhì 33334
Giải nhất 54242
Đặc biệt 973507
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3,5,7
2
3 0,4
4 1,2,4,6
5
6 0,4,7
7
8 3
9 0,5,8
Đầu Đuôi
3,6,9 0
4 1
4 2
1,8 3
0,3,4,6 4
1,9 5
4 6
0,1,6 7
9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-12-2022
Giải tám 37
Giải bảy 122
Giải sáu 4597 8819 8616
Giải năm 2872
Giải bốn 35621 06913 65557 45665
38045 90058 15095
Giải ba 13214 54294
Giải nhì 78360
Giải nhất 20693
Đặc biệt 498598
Đầu Đuôi
0
1 3,4,6,9
2 1,2
3 7
4 5
5 7,8
6 0,5
7 2
8
9 3,4,5,7,8
Đầu Đuôi
6 0
2 1
2,7 2
1,9 3
1,9 4
4,6,9 5
1 6
3,5,9 7
5,9 8
1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 738
Giải sáu 5016 7332 8561
Giải năm 2495
Giải bốn 48137 91857 93464 17502
40015 75684 58798
Giải ba 82252 62417
Giải nhì 75786
Giải nhất 02775
Đặc biệt 444811
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,6,7
2
3 2,7,8
4
5 2,7
6 1,4
7 3,5
8 4,6
9 5,8
Đầu Đuôi
0
1,6 1
0,3,5 2
7 3
6,8 4
1,7,9 5
1,8 6
1,3,5 7
3,9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-11-2022
Giải tám 19
Giải bảy 219
Giải sáu 7994 5938 7234
Giải năm 2255
Giải bốn 25925 19384 11575 47654
77602 95026 92597
Giải ba 68651 70365
Giải nhì 37583
Giải nhất 61946
Đặc biệt 046233
Đầu Đuôi
0 2
1 9,9
2 5,6
3 3,4,8
4 6
5 1,4,5
6 5
7 5
8 3,4
9 4,7
Đầu Đuôi
0
5 1
0 2
3,8 3
3,5,8,9 4
2,5,6,7 5
2,4 6
9 7
3 8
1,1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-11-2022
Giải tám 43
Giải bảy 179
Giải sáu 2473 8373 2144
Giải năm 8386
Giải bốn 01798 19660 32246 04223
88596 21409 67457
Giải ba 74720 94345
Giải nhì 21817
Giải nhất 98239
Đặc biệt 167038
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,3
3 8,9
4 3,4,5,6
5 7
6 0
7 3,3,9
8 6
9 6,8
Đầu Đuôi
2,6 0
1
2
2,4,7,7 3
4 4
4 5
4,8,9 6
1,5 7
3,9 8
0,3,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-11-2022
Giải tám 59
Giải bảy 406
Giải sáu 9992 1385 3812
Giải năm 1500
Giải bốn 47027 45003 42861 93625
94019 48228 37083
Giải ba 89654 63889
Giải nhì 68785
Giải nhất 79748
Đặc biệt 780807
Đầu Đuôi
0 0,3,6,7
1 2,9
2 5,7,8
3
4 8
5 4,9
6 1
7
8 3,5,5,9
9 2
Đầu Đuôi
0 0
6 1
1,9 2
0,8 3
5 4
2,8,8 5
0 6
0,2 7
2,4 8
1,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-11-2022
Giải tám 65
Giải bảy 062
Giải sáu 2237 5488 2656
Giải năm 1196
Giải bốn 95825 20531 94017 58435
42429 08346 19226
Giải ba 15357 43081
Giải nhì 36904
Giải nhất 16032
Đặc biệt 505926
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 5,6,6,9
3 1,2,5,7
4 6
5 6,7
6 2,5
7
8 1,8
9 6
Đầu Đuôi
0
3,8 1
3,6 2
3
0 4
2,3,6 5
2,2,4,5,9 6
1,3,5 7
8 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-10-2022
Giải tám 14
Giải bảy 620
Giải sáu 3918 9771 3072
Giải năm 4542
Giải bốn 33129 82029 03837 14557
29366 55374 91204
Giải ba 32804 79228
Giải nhì 17251
Giải nhất 04795
Đặc biệt 515951
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4,8
2 0,8,9,9
3 7
4 2
5 1,1,7
6 6
7 1,2,4
8
9 5
Đầu Đuôi
2 0
5,5,7 1
4,7 2
3
0,0,1,7 4
9 5
6 6
3,5 7
1,2 8
2,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-10-2022
Giải tám 51
Giải bảy 621
Giải sáu 4983 4647 1648
Giải năm 9401
Giải bốn 44237 42789 81896 92952
01979 22748 99913
Giải ba 34859 68820
Giải nhì 56385
Giải nhất 15259
Đặc biệt 789150
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 0,1
3 7
4 7,8,8
5 0,1,2,9,9
6
7 9
8 3,5,9
9 6
Đầu Đuôi
2,5 0
0,2,5 1
5 2
1,8 3
4
8 5
9 6
3,4 7
4,4 8
5,5,7,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-10-2022
Giải tám 94
Giải bảy 548
Giải sáu 9346 4758 3569
Giải năm 2826
Giải bốn 17298 59408 42871 52416
07265 62323 52425
Giải ba 29955 27944
Giải nhì 70157
Giải nhất 89705
Đặc biệt 284647
Đầu Đuôi
0 5,8
1 6
2 3,5,6
3
4 4,6,7,8
5 5,7,8
6 5,9
7 1
8
9 4,8
Đầu Đuôi
0
7 1
2
2 3
4,9 4
0,2,5,6 5
1,2,4 6
4,5 7
0,4,5,9 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-10-2022
Giải tám 80
Giải bảy 842
Giải sáu 8028 1842 3480
Giải năm 1746
Giải bốn 40820 39169 40366 32645
97460 55797 20336
Giải ba 39324 30041
Giải nhì 48897
Giải nhất 59113
Đặc biệt 519482
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,4,8
3 6
4 1,2,2,5,6
5
6 0,6,9
7
8 0,0,2
9 7,7
Đầu Đuôi
2,6,8,8 0
4 1
4,4,8 2
1 3
2 4
4 5
3,4,6 6
9,9 7
2 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-10-2022
Giải tám 89
Giải bảy 260
Giải sáu 2498 9190 5844
Giải năm 5998
Giải bốn 28862 31537 08074 64175
72963 69875 01319
Giải ba 23127 54716
Giải nhì 27505
Giải nhất 32651
Đặc biệt 647803
Đầu Đuôi
0 3,5
1 6,9
2 7
3 7
4 4
5 1
6 0,2,3
7 4,5,5
8 9
9 0,8,8
Đầu Đuôi
6,9 0
5 1
6 2
0,6 3
4,7 4
0,7,7 5
1 6
2,3 7
9,9 8
1,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-09-2022
Giải tám 66
Giải bảy 128
Giải sáu 8973 7475 2957
Giải năm 7750
Giải bốn 95621 27887 82945 64191
13655 27151 52034
Giải ba 71458 15608
Giải nhì 00426
Giải nhất 56078
Đặc biệt 100138
Đầu Đuôi
0 8
1
2 1,6,8
3 4,8
4 5
5 0,1,5,7,8
6 6
7 3,5,8
8 7
9 1
Đầu Đuôi
5 0
2,5,9 1
2
7 3
3 4
4,5,7 5
2,6 6
5,8 7
0,2,3,5,7 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-09-2022
Giải tám 79
Giải bảy 640
Giải sáu 6758 7207 2934
Giải năm 1476
Giải bốn 85969 28702 58168 58984
58462 85498 74290
Giải ba 52934 28031
Giải nhì 67916
Giải nhất 19904
Đặc biệt 495941
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 6
2
3 1,4,4
4 0,1
5 8
6 2,8,9
7 6,9
8 4
9 0,8
Đầu Đuôi
4,9 0
3,4 1
0,6 2
3
0,3,3,8 4
5
1,7 6
0 7
5,6,9 8
6,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-09-2022
Giải tám 43
Giải bảy 067
Giải sáu 1254 8062 2353
Giải năm 4614
Giải bốn 60763 18666 40673 75981
08744 76672 55635
Giải ba 31168 42780
Giải nhì 51790
Giải nhất 40285
Đặc biệt 187194
Đầu Đuôi
0
1 4
2
3 5
4 3,4
5 3,4
6 2,3,6,7,8
7 2,3
8 0,1,5
9 0,4
Đầu Đuôi
8,9 0
8 1
6,7 2
4,5,6,7 3
1,4,5,9 4
3,8 5
6 6
6 7
6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-09-2022
Giải tám 43
Giải bảy 024
Giải sáu 4168 2057 9844
Giải năm 2740
Giải bốn 79395 41923 05977 36994
29741 20285 78564
Giải ba 73517 88920
Giải nhì 27194
Giải nhất 82169
Đặc biệt 257907
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 0,3,4
3
4 0,1,3,4
5 7
6 4,8,9
7 7
8 5
9 4,4,5
Đầu Đuôi
2,4 0
4 1
2
2,4 3
2,4,6,9,9 4
8,9 5
6
0,1,5,7 7
6 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-08-2022
Giải tám 37
Giải bảy 417
Giải sáu 5148 7487 7815
Giải năm 6642
Giải bốn 89993 08681 34928 95227
19885 75681 59317
Giải ba 10728 34675
Giải nhì 86659
Giải nhất 54829
Đặc biệt 291349
Đầu Đuôi
0
1 5,7,7
2 7,8,8,9
3 7
4 2,8,9
5 9
6
7 5
8 1,1,5,7
9 3
Đầu Đuôi
0
8,8 1
4 2
9 3
4
1,7,8 5
6
1,1,2,3,8 7
2,2,4 8
2,4,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-08-2022
Giải tám 29
Giải bảy 451
Giải sáu 8222 2633 3974
Giải năm 9811
Giải bốn 42933 34207 10543 42566
33554 58103 35581
Giải ba 77156 70867
Giải nhì 67087
Giải nhất 82763
Đặc biệt 540995
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1
2 2,9
3 3,3
4 3
5 1,4,6
6 3,6,7
7 4
8 1,7
9 5
Đầu Đuôi
0
1,5,8 1
2 2
0,3,3,4,6 3
5,7 4
9 5
5,6 6
0,6,8 7
8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-08-2022
Giải tám 13
Giải bảy 607
Giải sáu 7992 2447 7915
Giải năm 4724
Giải bốn 48308 76184 66091 54581
46481 16188 78213
Giải ba 46064 18281
Giải nhì 98916
Giải nhất 84872
Đặc biệt 155348
Đầu Đuôi
0 7,8
1 3,3,5,6
2 4
3
4 7,8
5
6 4
7 2
8 1,1,1,4,8
9 1,2
Đầu Đuôi
0
8,8,8,9 1
7,9 2
1,1 3
2,6,8 4
1 5
1 6
0,4 7
0,4,8 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 920
Giải sáu 0277 6746 9458
Giải năm 3949
Giải bốn 59915 57089 36514 74230
58879 20878 14643
Giải ba 72889 95626
Giải nhì 90558
Giải nhất 93249
Đặc biệt 969472
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 0,4,6
3 0
4 3,6,9,9
5 8,8
6
7 2,7,8,9
8 9,9
9
Đầu Đuôi
2,3 0
1
7 2
4 3
1,2 4
1 5
2,4 6
7 7
5,5,7 8
4,4,7,8,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-07-2022
Giải tám 56
Giải bảy 067
Giải sáu 3742 6748 9552
Giải năm 0335
Giải bốn 70690 64094 71910 40274
92594 03305 50234
Giải ba 25576 69631
Giải nhì 09237
Giải nhất 56638
Đặc biệt 700699
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2
3 1,4,5,7,8
4 2,8
5 2,6
6 7
7 4,6
8
9 0,4,4,9
Đầu Đuôi
1,9 0
3 1
4,5 2
3
3,7,9,9 4
0,3 5
5,7 6
3,6 7
3,4 8
9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-07-2022
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 9438 7106 7875
Giải năm 9125
Giải bốn 40112 21670 28438 60872
92607 17695 00495
Giải ba 91541 43558
Giải nhì 10230
Giải nhất 24791
Đặc biệt 624994
Đầu Đuôi
0 6,7
1 2
2 5,9
3 0,8,8
4 1
5 8
6
7 0,2,5
8 8
9 1,4,5,5
Đầu Đuôi
3,7 0
4,9 1
1,7 2
3
9 4
2,7,9,9 5
0 6
0 7
3,3,5,8 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-07-2022
Giải tám 11
Giải bảy 636
Giải sáu 7730 1808 0330
Giải năm 8842
Giải bốn 62732 28297 22620 39023
52473 28305 04801
Giải ba 72034 05304
Giải nhì 04897
Giải nhất 32722
Đặc biệt 286260
Đầu Đuôi
0 1,4,5,8
1 1
2 0,2,3
3 0,0,2,4,6
4 2
5
6 0
7 3
8
9 7,7
Đầu Đuôi
2,3,3,6 0
0,1 1
2,3,4 2
2,7 3
0,3 4
0 5
3 6
9,9 7
0 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-07-2022
Giải tám 17
Giải bảy 312
Giải sáu 4488 0545 3765
Giải năm 7026
Giải bốn 59126 90939 30336 25683
04257 63245 83852
Giải ba 58024 95961
Giải nhì 97973
Giải nhất 90213
Đặc biệt 662452
Đầu Đuôi
0
1 2,3,7
2 4,6,6
3 6,9
4 5,5
5 2,2,7
6 1,5
7 3
8 3,8
9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,5,5 2
1,7,8 3
2 4
4,4,6 5
2,2,3 6
1,5 7
8 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-07-2022
Giải tám 08
Giải bảy 303
Giải sáu 2539 4499 9679
Giải năm 0632
Giải bốn 70214 25641 98420 80006
35780 73083 48518
Giải ba 32279 82455
Giải nhì 61725
Giải nhất 84061
Đặc biệt 077193
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1 4,8
2 0,5
3 2,9
4 1
5 5
6 1
7 9,9
8 0,3
9 3,9
Đầu Đuôi
2,8 0
4,6 1
3 2
0,8,9 3
1 4
2,5 5
0 6
7
0,1 8
3,7,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 25-06-2022
Giải tám 01
Giải bảy 130
Giải sáu 7535 8063 3491
Giải năm 2442
Giải bốn 38708 67502 82677 47096
27884 71702 67195
Giải ba 19442 56383
Giải nhì 01321
Giải nhất 43728
Đặc biệt 854130
Đầu Đuôi
0 1,2,2,8
1
2 1,8
3 0,0,5
4 2,2
5
6 3
7 7
8 3,4
9 1,5,6
Đầu Đuôi
3,3 0
0,2,9 1
0,0,4,4 2
6,8 3
8 4
3,9 5
9 6
7 7
0,2 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-06-2022
Giải tám 04
Giải bảy 360
Giải sáu 0396 3621 9798
Giải năm 6897
Giải bốn 68377 33805 18085 79315
05948 92549 68621
Giải ba 10363 00162
Giải nhì 44919
Giải nhất 10793
Đặc biệt 343594
Đầu Đuôi
0 4,5
1 5,9
2 1,1
3
4 8,9
5
6 0,2,3
7 7
8 5
9 3,4,6,7,8
Đầu Đuôi
6 0
2,2 1
6 2
6,9 3
0,9 4
0,1,8 5
9 6
7,9 7
4,9 8
1,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-06-2022
Giải tám 72
Giải bảy 064
Giải sáu 1951 0101 5315
Giải năm 3820
Giải bốn 46519 41494 48913 44639
79358 26821 63690
Giải ba 86932 85891
Giải nhì 43668
Giải nhất 44496
Đặc biệt 479752
Đầu Đuôi
0 1
1 3,5,9
2 0,1
3 2,9
4
5 1,2,8
6 4,8
7 2
8
9 0,1,4,6
Đầu Đuôi
2,9 0
0,2,5,9 1
3,5,7 2
1 3
6,9 4
1 5
9 6
7
5,6 8
1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-06-2022
Giải tám 01
Giải bảy 706
Giải sáu 3379 8327 1356
Giải năm 7315
Giải bốn 43262 28914 64995 17829
30101 12912 60251
Giải ba 32826 40267
Giải nhì 73616
Giải nhất 68249
Đặc biệt 894328
Đầu Đuôi
0 1,1,6
1 2,4,5,6
2 6,7,8,9
3
4 9
5 1,6
6 2,7
7 9
8
9 5
Đầu Đuôi
0
0,0,5 1
1,6 2
3
1 4
1,9 5
0,1,2,5 6
2,6 7
2 8
2,4,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 28-05-2022
Giải tám 62
Giải bảy 534
Giải sáu 0991 9645 4052
Giải năm 5979
Giải bốn 68681 94965 37965 74701
93859 84702 61723
Giải ba 72963 74291
Giải nhì 26783
Giải nhất 86417
Đặc biệt 434925
Đầu Đuôi
0 1,2
1 7
2 3,5
3 4
4 5
5 2,9
6 2,3,5,5
7 9
8 1,3
9 1,1
Đầu Đuôi
0
0,8,9,9 1
0,5,6 2
2,6,8 3
3 4
2,4,6,6 5
6
1 7
8
5,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 21-05-2022
Giải tám 25
Giải bảy 550
Giải sáu 3273 6210 2088
Giải năm 6348
Giải bốn 89957 88480 13160 31888
63980 55353 54587
Giải ba 91352 87756
Giải nhì 43627
Giải nhất 15253
Đặc biệt 048784
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5,7
3
4 8
5 0,2,3,3,6,7
6 0
7 3
8 0,0,4,7,8,8
9
Đầu Đuôi
1,5,6,8,8 0
1
5 2
5,5,7 3
8 4
2 5
5 6
2,5,8 7
4,8,8 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 14-05-2022
Giải tám 38
Giải bảy 753
Giải sáu 0305 9532 2559
Giải năm 4568
Giải bốn 02350 32857 44192 68789
58650 54282 88891
Giải ba 65261 46747
Giải nhì 74038
Giải nhất 55344
Đặc biệt 025549
Đầu Đuôi
0 5
1
2
3 2,8,8
4 4,7,9
5 0,0,3,7,9
6 1,8
7
8 2,9
9 1,2
Đầu Đuôi
5,5 0
6,9 1
3,8,9 2
5 3
4 4
0 5
6
4,5 7
3,3,6 8
4,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 07-05-2022
Giải tám 67
Giải bảy 743
Giải sáu 2977 1851 6194
Giải năm 0876
Giải bốn 04213 50420 70530 23126
63463 45640 75519
Giải ba 52102 03279
Giải nhì 77802
Giải nhất 21602
Đặc biệt 011646
Đầu Đuôi
0 2,2,2
1 3,9
2 0,6
3 0
4 0,3,6
5 1
6 3,7
7 6,7,9
8
9 4
Đầu Đuôi
2,3,4 0
5 1
0,0,0 2
1,4,6 3
9 4
5
2,4,7 6
6,7 7
8
1,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-04-2022
Giải tám 17
Giải bảy 086
Giải sáu 8731 2375 9261
Giải năm 4523
Giải bốn 98845 95106 11858 11005
03002 49301 35768
Giải ba 24021 24302
Giải nhì 36684
Giải nhất 50957
Đặc biệt 755883
Đầu Đuôi
0 1,2,2,5,6
1 7
2 1,3
3 1
4 5
5 7,8
6 1,8
7 5
8 3,4,6
9
Đầu Đuôi
0
0,2,3,6 1
0,0 2
2,8 3
8 4
0,4,7 5
0,8 6
1,5 7
5,6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-04-2022
Giải tám 42
Giải bảy 699
Giải sáu 2741 0808 4176
Giải năm 4633
Giải bốn 05124 47335 37510 71389
76438 23363 28057
Giải ba 84978 82782
Giải nhì 45906
Giải nhất 72807
Đặc biệt 340709
Đầu Đuôi
0 6,7,8,9
1 0
2 4
3 3,5,8
4 1,2
5 7
6 3
7 6,8
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
1 0
4 1
4,8 2
3,6 3
2 4
3 5
0,7 6
0,5 7
0,3,7 8
0,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-04-2022
Giải tám 59
Giải bảy 663
Giải sáu 7991 6614 0479
Giải năm 0299
Giải bốn 08081 80657 93257 73016
41793 59885 07966
Giải ba 03707 51964
Giải nhì 37943
Giải nhất 59355
Đặc biệt 286358
Đầu Đuôi
0 7
1 4,6
2
3
4 3
5 5,7,7,8,9
6 3,4,6
7 9
8 1,5
9 1,3,9
Đầu Đuôi
0
8,9 1
2
4,6,9 3
1,6 4
5,8 5
1,6 6
0,5,5 7
5 8
5,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-04-2022
Giải tám 59
Giải bảy 257
Giải sáu 8867 3637 4998
Giải năm 5200
Giải bốn 92900 38449 41597 22380
81734 37019 27868
Giải ba 71071 96782
Giải nhì 84292
Giải nhất 87483
Đặc biệt 252270
Đầu Đuôi
0 0,0
1 9
2
3 4,7
4 9
5 7,9
6 7,8
7 0,1
8 0,2,3
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0,0,7,8 0
7 1
8,9 2
8 3
3 4
5
6
3,5,6,9 7
6,9 8
1,4,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-03-2022
Giải tám 53
Giải bảy 502
Giải sáu 8995 6059 5498
Giải năm 9753
Giải bốn 48573 47853 88539 82312
02617 50760 75946
Giải ba 80340 13443
Giải nhì 18541
Giải nhất 28718
Đặc biệt 557499
Đầu Đuôi
0 2
1 2,7,8
2
3 9
4 0,1,3,6
5 3,3,3,9
6 0
7 3
8
9 5,8,9
Đầu Đuôi
4,6 0
4 1
0,1 2
4,5,5,5,7 3
4
9 5
4 6
1 7
1,9 8
3,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-03-2022
Giải tám 74
Giải bảy 034
Giải sáu 7246 3859 1115
Giải năm 7169
Giải bốn 84074 23301 00119 27788
53162 06294 85031
Giải ba 73114 01041
Giải nhì 58855
Giải nhất 61472
Đặc biệt 180438
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5,9
2
3 1,4,8
4 1,6
5 5,9
6 2,9
7 2,4,4
8 8
9 4
Đầu Đuôi
0
0,3,4 1
6,7 2
3
1,3,7,7,9 4
1,5 5
4 6
7
3,8 8
1,5,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-03-2022
Giải tám 05
Giải bảy 570
Giải sáu 3185 0006 3314
Giải năm 9216
Giải bốn 78810 61938 77127 09694
11064 75043 05053
Giải ba 42725 92780
Giải nhì 81897
Giải nhất 62940
Đặc biệt 768793
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,4,6
2 5,7
3 8
4 0,3
5 3
6 4
7 0
8 0,5
9 3,4,7
Đầu Đuôi
1,4,7,8 0
1
2
4,5,9 3
1,6,9 4
0,2,8 5
0,1 6
2,9 7
3 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-03-2022
Giải tám 64
Giải bảy 835
Giải sáu 0674 0646 9471
Giải năm 9217
Giải bốn 48175 62406 72368 53188
13477 12221 55047
Giải ba 90469 14073
Giải nhì 26970
Giải nhất 72734
Đặc biệt 498945
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 1
3 4,5
4 5,6,7
5
6 4,8,9
7 0,1,3,4,5,7
8 8
9
Đầu Đuôi
7 0
2,7 1
2
7 3
3,6,7 4
3,4,7 5
0,4 6
1,4,7 7
6,8 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-02-2022
Giải tám 25
Giải bảy 729
Giải sáu 7553 9018 9894
Giải năm 3913
Giải bốn 69078 89672 24540 07240
11777 84119 20815
Giải ba 65563 40569
Giải nhì 25499
Giải nhất 61923
Đặc biệt 696913
Đầu Đuôi
0
1 3,3,5,8,9
2 3,5,9
3
4 0,0
5 3
6 3,9
7 2,7,8
8
9 4,9
Đầu Đuôi
4,4 0
1
7 2
1,1,2,5,6 3
9 4
1,2 5
6
7 7
1,7 8
1,2,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-02-2022
Giải tám 56
Giải bảy 894
Giải sáu 5097 3067 7400
Giải năm 8439
Giải bốn 02973 74930 54732 20373
39337 44668 38082
Giải ba 19428 27773
Giải nhì 82567
Giải nhất 95550
Đặc biệt 946674
Đầu Đuôi
0 0
1
2 8
3 0,2,7,9
4
5 0,6
6 7,7,8
7 3,3,3,4
8 2
9 4,7
Đầu Đuôi
0,3,5 0
1
3,8 2
7,7,7 3
7,9 4
5
5 6
3,6,6,9 7
2,6 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-02-2022
Giải tám 96
Giải bảy 059
Giải sáu 9006 0123 8481
Giải năm 4931
Giải bốn 92395 71466 24955 68487
49549 44132 39659
Giải ba 40857 64437
Giải nhì 18530
Giải nhất 43005
Đặc biệt 710517
Đầu Đuôi
0 5,6
1 7
2 3
3 0,1,2,7
4 9
5 5,7,9,9
6 6
7
8 1,7
9 5,6
Đầu Đuôi
3 0
3,8 1
3 2
2 3
4
0,5,9 5
0,6,9 6
1,3,5,8 7
8
4,5,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-02-2022
Giải tám 48
Giải bảy 450
Giải sáu 4909 7120 5243
Giải năm 7883
Giải bốn 88264 72450 14399 09542
98601 96272 89388
Giải ba 43226 82971
Giải nhì 26928
Giải nhất 06236
Đặc biệt 038400
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1
2 0,6,8
3 6
4 2,3,8
5 0,0
6 4
7 1,2
8 3,8
9 9
Đầu Đuôi
0,2,5,5 0
0,7 1
4,7 2
4,8 3
6 4
5
2,3 6
7
2,4,8 8
0,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-01-2022
Giải tám 85
Giải bảy 462
Giải sáu 9132 0609 8412
Giải năm 1355
Giải bốn 98503 30334 91284 46384
44107 80342 93661
Giải ba 28183 79584
Giải nhì 63854
Giải nhất 14299
Đặc biệt 160222
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1 2
2 2
3 2,4
4 2
5 4,5
6 1,2
7
8 3,4,4,4,5
9 9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,2,3,4,6 2
0,8 3
3,5,8,8,8 4
5,8 5
6
0 7
8
0,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-01-2022
Giải tám 42
Giải bảy 338
Giải sáu 2361 8589 2865
Giải năm 9686
Giải bốn 43866 86266 38298 79205
73938 07681 10224
Giải ba 77802 88050
Giải nhì 22828
Giải nhất 65788
Đặc biệt 548053
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2 4,8
3 8,8
4 2
5 0,3
6 1,5,6,6
7
8 1,6,8,9
9 8
Đầu Đuôi
5 0
6,8 1
0,4 2
5 3
2 4
0,6 5
6,6,8 6
7
2,3,3,8,9 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-01-2022
Giải tám 26
Giải bảy 604
Giải sáu 4383 3668 7870
Giải năm 0771
Giải bốn 70410 49227 60370 19852
71855 33067 29567
Giải ba 34711 60248
Giải nhì 93280
Giải nhất 09342
Đặc biệt 751784
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1
2 6,7
3
4 2,8
5 2,5
6 7,7,8
7 0,0,1
8 0,3,4
9
Đầu Đuôi
1,7,7,8 0
1,7 1
4,5 2
8 3
0,8 4
5 5
2 6
2,6,6 7
4,6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-01-2022
Giải tám 08
Giải bảy 526
Giải sáu 4527 1820 0959
Giải năm 6483
Giải bốn 19553 82329 97760 82537
33712 48956 49599
Giải ba 89063 69454
Giải nhì 51451
Giải nhất 12820
Đặc biệt 506893
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 0,0,6,7,9
3 7
4
5 1,3,4,6,9
6 0,3
7
8 3
9 3,9
Đầu Đuôi
2,2,6 0
5 1
1 2
5,6,8,9 3
5 4
5
2,5 6
2,3 7
0 8
2,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-01-2022
Giải tám 95
Giải bảy 536
Giải sáu 4730 2799 9359
Giải năm 6927
Giải bốn 72635 98535 26752 57449
61380 58956 30572
Giải ba 86491 68694
Giải nhì 77615
Giải nhất 72746
Đặc biệt 337190
Đầu Đuôi
0
1 5
2 7
3 0,5,5,6
4 6,9
5 2,6,9
6
7 2
8 0
9 0,1,4,5,9
Đầu Đuôi
3,8,9 0
9 1
5,7 2
3
9 4
1,3,3,9 5
3,4,5 6
2 7
8
4,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 25-12-2021
Giải tám 99
Giải bảy 037
Giải sáu 2677 7889 7197
Giải năm 8189
Giải bốn 25463 60691 50183 93290
58030 11897 07950
Giải ba 25322 06846
Giải nhì 48431
Giải nhất 12888
Đặc biệt 413167
Đầu Đuôi
0
1
2 2
3 0,1,7
4 6
5 0
6 3,7
7 7
8 3,8,9,9
9 0,1,7,7,9
Đầu Đuôi
3,5,9 0
3,9 1
2 2
6,8 3
4
5
4 6
3,6,7,9,9 7
8 8
8,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-12-2021
Giải tám 77
Giải bảy 276
Giải sáu 6995 5145 7386
Giải năm 1090
Giải bốn 97971 11866 44470 96820
26346 92829 22519
Giải ba 56380 49506
Giải nhì 97181
Giải nhất 13779
Đặc biệt 713178
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 0,9
3
4 5,6
5
6 6
7 0,1,6,7,8,9
8 0,1,6
9 0,5
Đầu Đuôi
2,7,8,9 0
7,8 1
2
3
4
4,9 5
0,4,6,7,8 6
7 7
7 8
1,2,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-12-2021
Giải tám 19
Giải bảy 859
Giải sáu 4334 1034 2126
Giải năm 2973
Giải bốn 46672 81928 12510 02388
01063 25067 41553
Giải ba 27583 18568
Giải nhì 99254
Giải nhất 55192
Đặc biệt 481072
Đầu Đuôi
0
1 0,9
2 6,8
3 4,4
4
5 3,4,9
6 3,7,8
7 2,2,3
8 3,8
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1
7,7,9 2
5,6,7,8 3
3,3,5 4
5
2 6
6 7
2,6,8 8
1,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-12-2021
Giải tám 95
Giải bảy 442
Giải sáu 8227 6578 0305
Giải năm 1844
Giải bốn 73758 81314 32326 26785
78003 53827 20770
Giải ba 09529 72724
Giải nhì 89464
Giải nhất 97195
Đặc biệt 127380
Đầu Đuôi
0 3,5
1 4
2 4,6,7,7,9
3
4 2,4
5 8
6 4
7 0,8
8 0,5
9 5,5
Đầu Đuôi
7,8 0
1
4 2
0 3
1,2,4,6 4
0,8,9,9 5
2 6
2,2 7
5,7 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-11-2021
Giải tám 89
Giải bảy 538
Giải sáu 1293 4282 9576
Giải năm 9009
Giải bốn 95164 42882 68940 79446
67281 85160 87579
Giải ba 38130 04575
Giải nhì 00108
Giải nhất 93183
Đặc biệt 850830
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2
3 0,0,8
4 0,6
5
6 0,4
7 5,6,9
8 1,2,2,3,9
9 3
Đầu Đuôi
3,3,4,6 0
8 1
8,8 2
8,9 3
6 4
7 5
4,7 6
7
0,3 8
0,7,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-11-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-11-2021
Giải tám 85
Giải bảy 002
Giải sáu 8420 8161 7959
Giải năm 2913
Giải bốn 16030 51920 11440 74430
48327 53257 24289
Giải ba 21824 94759
Giải nhì 17383
Giải nhất 79418
Đặc biệt 784888
Đầu Đuôi
0 2
1 3,8
2 0,0,4,7
3 0,0
4 0
5 7,9,9
6 1
7
8 3,5,8,9
9
Đầu Đuôi
2,2,3,3,4 0
6 1
0 2
1,8 3
2 4
8 5
6
2,5 7
1,8 8
5,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-11-2021
Giải tám 40
Giải bảy 600
Giải sáu 6443 5933 6467
Giải năm 6345
Giải bốn 71265 45340 57479 52632
63328 96109 48818
Giải ba 56772 21521
Giải nhì 95191
Giải nhất 55510
Đặc biệt 271258
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0,8
2 1,8
3 2,3
4 0,0,3,5
5 8
6 5,7
7 2,9
8
9 1
Đầu Đuôi
0,1,4,4 0
2,9 1
3,7 2
3,4 3
4
4,6 5
6
6 7
1,2,5 8
0,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-10-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-10-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-10-2021
Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 5569 0473 9282
Giải năm 5886
Giải bốn 55321 73499 32268 00838
59454 22380 66594
Giải ba 08709 58406
Giải nhì 32647
Giải nhất 35743
Đặc biệt 780272
Đầu Đuôi
0 6,9
1 2
2 1
3 8
4 3,7
5 4
6 8,9
7 0,2,3
8 0,2,6
9 4,9
Đầu Đuôi
7,8 0
2 1
1,7,8 2
4,7 3
5,9 4
5
0,8 6
4 7
3,6 8
0,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-07-2021
Giải tám 22
Giải bảy 402
Giải sáu 7285 1498 0211
Giải năm 7925
Giải bốn 55829 24597 09473 19108
61566 75621 54609
Giải ba 87555 92773
Giải nhì 63455
Giải nhất 96292
Đặc biệt 951718
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 1,8
2 1,2,5,9
3
4
5 5,5
6 6
7 3,3
8 5
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0
1,2 1
0,2,9 2
7,7 3
4
2,5,5,8 5
6 6
9 7
0,1,9 8
0,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-06-2021
Giải tám 37
Giải bảy 431
Giải sáu 0584 5271 1475
Giải năm 0327
Giải bốn 49252 44248 01857 29125
98973 83322 44213
Giải ba 13683 02531
Giải nhì 42283
Giải nhất 25760
Đặc biệt 475269
Đầu Đuôi
0
1 3
2 2,5,7
3 1,1,7
4 8
5 2,7
6 0,9
7 1,3,5
8 3,3,4
9
Đầu Đuôi
6 0
3,3,7 1
2,5 2
1,7,8,8 3
8 4
2,7 5
6
2,3,5 7
4 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-06-2021
Giải tám 04
Giải bảy 320
Giải sáu 5415 0924 6454
Giải năm 8115
Giải bốn 32353 75148 03655 26333
84680 26516 18401
Giải ba 90769 31689
Giải nhì 44403
Giải nhất 56267
Đặc biệt 355910
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 0,5,5,6
2 0,4
3 3
4 8
5 3,4,5
6 7,9
7
8 0,9
9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
0 1
2
0,3,5 3
0,2,5 4
1,1,5 5
1 6
6 7
4 8
6,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-06-2021
Giải tám 37
Giải bảy 663
Giải sáu 2708 0139 5874
Giải năm 8069
Giải bốn 55219 74799 77471 16108
26593 70923 13267
Giải ba 16547 95531
Giải nhì 92617
Giải nhất 42260
Đặc biệt 514345
Đầu Đuôi
0 8,8
1 7,9
2 3
3 1,7,9
4 5,7
5
6 0,3,7,9
7 1,4
8
9 3,9
Đầu Đuôi
6 0
3,7 1
2
2,6,9 3
7 4
4 5
6
1,3,4,6 7
0,0 8
1,3,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 1158 8608 2427
Giải năm 6851
Giải bốn 72892 83639 10950 73141
00557 66384 91369
Giải ba 49414 65150
Giải nhì 53760
Giải nhất 80513
Đặc biệt 482668
Đầu Đuôi
0 8
1 1,3,4
2 7
3 5,9
4 1
5 0,0,1,7,8
6 0,8,9
7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
5,5,6 0
1,4,5 1
9 2
1 3
1,8 4
3 5
6
2,5 7
0,5,6 8
3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-05-2021
Giải tám 75
Giải bảy 949
Giải sáu 3912 4261 6618
Giải năm 8642
Giải bốn 29785 13609 52392 31092
83924 27989 29110
Giải ba 99265 37863
Giải nhì 62505
Giải nhất 38027
Đặc biệt 127077
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,2,8
2 4,7
3
4 2,9
5
6 1,3,5
7 5,7
8 5,9
9 2,2
Đầu Đuôi
1 0
6 1
1,4,9,9 2
6 3
2 4
0,6,7,8 5
6
2,7 7
1 8
0,4,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-05-2021
Giải tám 03
Giải bảy 441
Giải sáu 6172 0725 7338
Giải năm 5983
Giải bốn 69885 55578 13393 23146
56033 97963 53863
Giải ba 80985 01232
Giải nhì 58535
Giải nhất 54733
Đặc biệt 034070
Đầu Đuôi
0 3
1
2 5
3 2,3,3,5,8
4 1,6
5
6 3,3
7 0,2,8
8 3,5,5
9 3
Đầu Đuôi
7 0
4 1
3,7 2
0,3,3,6,6,8,9 3
4
2,3,8,8 5
4 6
7
3,7 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 117
Giải sáu 2493 9019 0173
Giải năm 1507
Giải bốn 37549 59120 40782 09277
12532 88479 27669
Giải ba 94054 10085
Giải nhì 51850
Giải nhất 95513
Đặc biệt 259699
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,7,9
2 0
3 2
4 9
5 0,4
6 9
7 3,7,9
8 2,5
9 3,9
Đầu Đuôi
1,2,5 0
1
3,8 2
1,7,9 3
5 4
8 5
6
0,1,7 7
8
1,4,6,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-05-2021
Giải tám 64
Giải bảy 632
Giải sáu 8270 6806 9225
Giải năm 1225
Giải bốn 00654 03252 49204 58050
92035 74398 00806
Giải ba 18737 22859
Giải nhì 79016
Giải nhất 70258
Đặc biệt 169022
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 6
2 2,5,5
3 2,5,7
4
5 0,2,4,8,9
6 4
7 0
8
9 8
Đầu Đuôi
5,7 0
1
2,3,5 2
3
0,5,6 4
2,2,3 5
0,0,1 6
3 7
5,9 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-05-2021
Giải tám 96
Giải bảy 647
Giải sáu 5244 8130 1104
Giải năm 4838
Giải bốn 68821 95134 78991 35057
44258 43247 25303
Giải ba 56173 14913
Giải nhì 17767
Giải nhất 60857
Đặc biệt 930599
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3
2 1
3 0,4,8
4 4,7,7
5 7,7,8
6 7
7 3
8
9 1,6,9
Đầu Đuôi
3 0
2,9 1
2
0,1,7 3
0,3,4 4
5
9 6
4,4,5,5,6 7
3,5 8
9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-04-2021
Giải tám 41
Giải bảy 775
Giải sáu 7971 0183 9426
Giải năm 7468
Giải bốn 64195 12185 06239 47065
93993 86256 93674
Giải ba 71628 73989
Giải nhì 60890
Giải nhất 34447
Đặc biệt 989182
Đầu Đuôi
0
1
2 6,8
3 9
4 1,7
5 6
6 5,8
7 1,4,5
8 2,3,5,9
9 0,3,5
Đầu Đuôi
9 0
4,7 1
8 2
8,9 3
7 4
6,7,8,9 5
2,5 6
4 7
2,6 8
3,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-04-2021
Giải tám 74
Giải bảy 515
Giải sáu 4295 1345 9608
Giải năm 5301
Giải bốn 32989 86541 59595 87047
90733 27506 78628
Giải ba 93042 88404
Giải nhì 80815
Giải nhất 12014
Đặc biệt 629901
Đầu Đuôi
0 1,1,4,6,8
1 4,5,5
2 8
3 3
4 1,2,5,7
5
6
7 4
8 9
9 5,5
Đầu Đuôi
0
0,0,4 1
4 2
3 3
0,1,7 4
1,1,4,9,9 5
0 6
4 7
0,2 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-04-2021
Giải tám 77
Giải bảy 973
Giải sáu 5242 0538 3706
Giải năm 8641
Giải bốn 79693 89667 13895 48086
79759 46566 06802
Giải ba 15567 57815
Giải nhì 48292
Giải nhất 40289
Đặc biệt 380130
Đầu Đuôi
0 2,6
1 5
2
3 0,8
4 1,2
5 9
6 6,7,7
7 3,7
8 6,9
9 2,3,5
Đầu Đuôi
3 0
4 1
0,4,9 2
7,9 3
4
1,9 5
0,6,8 6
6,6,7 7
3 8
5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-04-2021
Giải tám 53
Giải bảy 132
Giải sáu 0340 8228 0082
Giải năm 4212
Giải bốn 40657 38473 25891 30596
21997 35369 24815
Giải ba 16708 30429
Giải nhì 19325
Giải nhất 11040
Đặc biệt 671567
Đầu Đuôi
0 8
1 2,5
2 5,8,9
3 2
4 0,0
5 3,7
6 7,9
7 3
8 2
9 1,6,7
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
1,3,8 2
5,7 3
4
1,2 5
9 6
5,6,9 7
0,2 8
2,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-03-2021
Giải tám 68
Giải bảy 360
Giải sáu 4110 9955 3364
Giải năm 1624
Giải bốn 48484 02739 67053 25744
25229 86680 73587
Giải ba 54392 49374
Giải nhì 31667
Giải nhất 33461
Đặc biệt 654767
Đầu Đuôi
0
1 0
2 4,9
3 9
4 4
5 3,5
6 0,1,4,7,7,8
7 4
8 0,4,7
9 2
Đầu Đuôi
1,6,8 0
6 1
9 2
5 3
2,4,6,7,8 4
5 5
6
6,6,8 7
6 8
2,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-03-2021
Giải tám 40
Giải bảy 156
Giải sáu 8672 7019 1520
Giải năm 4891
Giải bốn 92612 21425 95243 00339
61051 32446 86923
Giải ba 43468 66306
Giải nhì 69973
Giải nhất 03940
Đặc biệt 570766
Đầu Đuôi
0 6
1 2,9
2 0,3,5
3 9
4 0,0,3,6
5 1,6
6 6,8
7 2,3
8
9 1
Đầu Đuôi
2,4,4 0
5,9 1
1,7 2
2,4,7 3
4
2 5
0,4,5,6 6
7
6 8
1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-03-2021
Giải tám 18
Giải bảy 654
Giải sáu 6173 3395 9885
Giải năm 4770
Giải bốn 59507 43286 99189 36814
22604 99066 97695
Giải ba 38656 54722
Giải nhì 05393
Giải nhất 92831
Đặc biệt 676757
Đầu Đuôi
0</