Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 24-05-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 24-05-2024
Giải tám 74
Giải bảy 665
Giải sáu 0706 8808 1079
Giải năm 1608
Giải bốn 14228 29117 07704 35411
64460 03950 83393
Giải ba 23283 44032
Giải nhì 60762
Giải nhất 46296
Đặc biệt 397150
Đầu Đuôi
0 4,6,8,8
1 1,7
2 8
3 2
4
5 0,0
6 0,2,5
7 4,9
8 3
9 3,6
Đầu Đuôi
5,5,6 0
1 1
3,6 2
8,9 3
0,7 4
6 5
0,9 6
1 7
0,0,2 8
7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 17-05-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 17-05-2024
Giải tám 29
Giải bảy 313
Giải sáu 1291 5420 3132
Giải năm 0656
Giải bốn 02836 65039 60801 55363
45869 37199 97760
Giải ba 79853 74178
Giải nhì 82005
Giải nhất 12522
Đặc biệt 184332
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3
2 0,2,9
3 2,2,6,9
4
5 3,6
6 0,3,9
7 8
8
9 1,9
Đầu Đuôi
2,6 0
0,9 1
2,3,3 2
1,5,6 3
4
0 5
3,5 6
7
7 8
2,3,6,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 10-05-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 10-05-2024
Giải tám 30
Giải bảy 606
Giải sáu 2250 3579 0272
Giải năm 1064
Giải bốn 69193 99773 27652 10699
37629 43936 84432
Giải ba 13160 86203
Giải nhì 61433
Giải nhất 30685
Đặc biệt 633242
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 9
3 0,2,3,6
4 2
5 0,2
6 0,4
7 2,3,9
8 5
9 3,9
Đầu Đuôi
3,5,6 0
1
3,4,5,7 2
0,3,7,9 3
6 4
8 5
0,3 6
7
8
2,7,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 03-05-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 03-05-2024
Giải tám 01
Giải bảy 131
Giải sáu 6435 6083 2722
Giải năm 0937
Giải bốn 29839 30301 27460 35502
77890 69722 09479
Giải ba 58227 33099
Giải nhì 56584
Giải nhất 14133
Đặc biệt 371175
Đầu Đuôi
0 1,1,2
1
2 2,2,7
3 1,3,5,7,9
4
5
6 0
7 5,9
8 3,4
9 0,9
Đầu Đuôi
6,9 0
0,0,3 1
0,2,2 2
3,8 3
8 4
3,7 5
6
2,3 7
8
3,7,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 26-04-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 26-04-2024
Giải tám 96
Giải bảy 211
Giải sáu 4331 8371 3728
Giải năm 7893
Giải bốn 74246 96387 26890 82753
03687 69664 56874
Giải ba 31376 25991
Giải nhì 93323
Giải nhất 22425
Đặc biệt 585889
Đầu Đuôi
0
1 1
2 3,5,8
3 1
4 6
5 3
6 4
7 1,4,6
8 7,7,9
9 0,1,3,6
Đầu Đuôi
9 0
1,3,7,9 1
2
2,5,9 3
6,7 4
2 5
4,7,9 6
8,8 7
2 8
8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 19-04-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 19-04-2024
Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 6803 4363 1436
Giải năm 8515
Giải bốn 16052 16849 06394 94184
18993 48826 22301
Giải ba 10796 68413
Giải nhì 85777
Giải nhất 58683
Đặc biệt 147991
Đầu Đuôi
0 1,3
1 3,5
2 6
3 6
4 9
5 2
6 0,3
7 7
8 3,4,7
9 1,3,4,6
Đầu Đuôi
6 0
0,9 1
5 2
0,1,6,8,9 3
8,9 4
1 5
2,3,9 6
7,8 7
8
4 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 12-04-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 12-04-2024
Giải tám 30
Giải bảy 654
Giải sáu 5428 1951 4100
Giải năm 4928
Giải bốn 76261 48675 10480 09461
62969 71322 26774
Giải ba 91108 96333
Giải nhì 54143
Giải nhất 25210
Đặc biệt 403367
Đầu Đuôi
0 0,8
1 0
2 2,8,8
3 0,3
4 3
5 1,4
6 1,1,7,9
7 4,5
8 0
9
Đầu Đuôi
0,1,3,8 0
5,6,6 1
2 2
3,4 3
5,7 4
7 5
6
6 7
0,2,2 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 05-04-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 05-04-2024
Giải tám 95
Giải bảy 151
Giải sáu 4224 4511 2017
Giải năm 1134
Giải bốn 25785 03760 06599 99244
39464 16149 39247
Giải ba 88796 72182
Giải nhì 30569
Giải nhất 05016
Đặc biệt 854776
Đầu Đuôi
0
1 1,6,7
2 4
3 4
4 4,7,9
5 1
6 0,4,9
7 6
8 2,5
9 5,6,9
Đầu Đuôi
6 0
1,5 1
8 2
3
2,3,4,6 4
8,9 5
1,7,9 6
1,4 7
8
4,6,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 29-03-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 29-03-2024
Giải tám 23
Giải bảy 808
Giải sáu 8126 7664 3701
Giải năm 2705
Giải bốn 05354 50364 91799 16520
30523 31493 13043
Giải ba 92786 18175
Giải nhì 17590
Giải nhất 40233
Đặc biệt 786688
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1
2 0,3,3,6
3 3
4 3
5 4
6 4,4
7 5
8 6,8
9 0,3,9
Đầu Đuôi
2,9 0
0 1
2
2,2,3,4,9 3
5,6,6 4
0,7 5
2,8 6
7
0,8 8
9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 22-03-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 22-03-2024
Giải tám 49
Giải bảy 497
Giải sáu 0555 5883 0337
Giải năm 6545
Giải bốn 53899 16558 24653 04146
37029 42836 01138
Giải ba 30407 79991
Giải nhì 77640
Giải nhất 00914
Đặc biệt 982528
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 8,9
3 6,7,8
4 0,5,6,9
5 3,5,8
6
7
8 3
9 1,7,9
Đầu Đuôi
4 0
9 1
2
5,8 3
1 4
4,5 5
3,4 6
0,3,9 7
2,3,5 8
2,4,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 15-03-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 15-03-2024
Giải tám 83
Giải bảy 845
Giải sáu 2483 3870 3855
Giải năm 5582
Giải bốn 43067 40618 37558 10096
92502 83217 06986
Giải ba 18954 89906
Giải nhì 64530
Giải nhất 38600
Đặc biệt 199174
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 7,8
2
3 0
4 5
5 4,5,8
6 7
7 0,4
8 2,3,3,6
9 6
Đầu Đuôi
0,3,7 0
1
0,8 2
8,8 3
5,7 4
4,5 5
0,8,9 6
1,6 7
1,5 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 08-03-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 08-03-2024
Giải tám 15
Giải bảy 088
Giải sáu 8960 7611 7058
Giải năm 4382
Giải bốn 89561 93931 94229 29559
72058 34438 10777
Giải ba 27450 76688
Giải nhì 81616
Giải nhất 64922
Đặc biệt 239343
Đầu Đuôi
0
1 1,5,6
2 2,9
3 1,8
4 3
5 0,8,8,9
6 0,1
7 7
8 2,8,8
9
Đầu Đuôi
5,6 0
1,3,6 1
2,8 2
4 3
4
1 5
1 6
7 7
3,5,5,8,8 8
2,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 01-03-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 01-03-2024
Giải tám 64
Giải bảy 218
Giải sáu 7036 8684 8862
Giải năm 0414
Giải bốn 46599 11374 71962 25938
28892 08395 19182
Giải ba 04038 01011
Giải nhì 24378
Giải nhất 01150
Đặc biệt 155290
Đầu Đuôi
0
1 1,4,8
2
3 6,8,8
4
5 0
6 2,2,4
7 4,8
8 2,4
9 0,2,5,9
Đầu Đuôi
5,9 0
1 1
6,6,8,9 2
3
1,6,7,8 4
9 5
3 6
7
1,3,3,7 8
9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 23-02-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 23-02-2024
Giải tám 94
Giải bảy 302
Giải sáu 2489 3003 9102
Giải năm 1304
Giải bốn 43504 33300 30190 11926
00388 70520 10868
Giải ba 62525 44708
Giải nhì 99616
Giải nhất 27364
Đặc biệt 686327
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3,4,4,8
1 6
2 0,5,6,7
3
4
5
6 4,8
7
8 8,9
9 0,4
Đầu Đuôi
0,2,9 0
1
0,0 2
0 3
0,0,6,9 4
2 5
1,2 6
2 7
0,6,8 8
8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 16-02-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 16-02-2024
Giải tám 35
Giải bảy 778
Giải sáu 9950 0589 8426
Giải năm 6814
Giải bốn 02462 92140 89893 78098
28769 88077 33302
Giải ba 84384 23940
Giải nhì 63130
Giải nhất 97257
Đặc biệt 384028
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 6,8
3 0,5
4 0,0
5 0,7
6 2,9
7 7,8
8 4,9
9 3,8
Đầu Đuôi
3,4,4,5 0
1
0,6 2
9 3
1,8 4
3 5
2 6
5,7 7
2,7,9 8
6,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 09-02-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 09-02-2024
Giải tám 39
Giải bảy 666
Giải sáu 4281 1283 4337
Giải năm 0838
Giải bốn 97029 31765 25099 85963
95088 02720 87741
Giải ba 43044 13848
Giải nhì 40424
Giải nhất 92732
Đặc biệt 219388
Đầu Đuôi
0
1
2 0,4,9
3 2,7,8,9
4 1,4,8
5
6 3,5,6
7
8 1,3,8,8
9 9
Đầu Đuôi
2 0
4,8 1
3 2
6,8 3
2,4 4
6 5
6 6
3 7
3,4,8,8 8
2,3,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 02-02-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 02-02-2024
Giải tám 11
Giải bảy 572
Giải sáu 2506 7880 7969
Giải năm 7832
Giải bốn 90202 48250 29648 93607
75086 58695 44039
Giải ba 85339 65706
Giải nhì 26234
Giải nhất 72011
Đặc biệt 931321
Đầu Đuôi
0 2,6,6,7
1 1,1
2 1
3 2,4,9,9
4 8
5 0
6 9
7 2
8 0,6
9 5
Đầu Đuôi
5,8 0
1,1,2 1
0,3,7 2
3
3 4
9 5
0,0,8 6
0 7
4 8
3,3,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 26-01-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 26-01-2024
Giải tám 11
Giải bảy 797
Giải sáu 8682 2673 2263
Giải năm 7783
Giải bốn 45908 20060 81196 50568
87132 81605 14641
Giải ba 85247 89597
Giải nhì 28618
Giải nhất 09830
Đặc biệt 571519
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,8,9
2
3 0,2
4 1,7
5
6 0,3,8
7 3
8 2,3
9 6,7,7
Đầu Đuôi
3,6 0
1,4 1
3,8 2
6,7,8 3
4
0 5
9 6
4,9,9 7
0,1,6 8
1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 19-01-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 19-01-2024
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 9563 8371 1469
Giải năm 2228
Giải bốn 14639 79298 45399 68052
92892 79384 09472
Giải ba 11003 11927
Giải nhì 74381
Giải nhất 74151
Đặc biệt 226290
Đầu Đuôi
0 3
1
2 4,7,8
3 9
4
5 1,2,2
6 3,9
7 1,2
8 1,4
9 0,2,8,9
Đầu Đuôi
9 0
5,7,8 1
5,5,7,9 2
0,6 3
2,8 4
5
6
2 7
2,9 8
3,6,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 12-01-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 12-01-2024
Giải tám 74
Giải bảy 901
Giải sáu 4272 6860 0176
Giải năm 0350
Giải bốn 78836 45713 02519 77454
52711 36284 26825
Giải ba 41436 88351
Giải nhì 86223
Giải nhất 28354
Đặc biệt 436511
Đầu Đuôi
0 1
1 1,1,3,9
2 3,5
3 6,6
4
5 0,1,4,4
6 0
7 2,4,6
8 4
9
Đầu Đuôi
5,6 0
0,1,1,5 1
7 2
1,2 3
5,5,7,8 4
2 5
3,3,7 6
7
8
1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 05-01-2024

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 05-01-2024
Giải tám 27
Giải bảy 277
Giải sáu 7001 6686 7838
Giải năm 3106
Giải bốn 55383 59422 21906 83354
41851 30740 39634
Giải ba 48155 49922
Giải nhì 37362
Giải nhất 00195
Đặc biệt 808888
Đầu Đuôi
0 1,6,6
1
2 2,2,7
3 4,8
4 0
5 1,4,5
6 2
7 7
8 3,6,8
9 5
Đầu Đuôi
4 0
0,5 1
2,2,6 2
8 3
3,5 4
5,9 5
0,0,8 6
2,7 7
3,8 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 29-12-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 29-12-2023
Giải tám 17
Giải bảy 439
Giải sáu 2698 6559 0138
Giải năm 8512
Giải bốn 63237 63851 03342 21107
70567 98155 59334
Giải ba 69084 67700
Giải nhì 94097
Giải nhất 72456
Đặc biệt 726360
Đầu Đuôi
0 0,7
1 2,7
2
3 4,7,8,9
4 2
5 1,5,6,9
6 0,7
7
8 4
9 7,8
Đầu Đuôi
0,6 0
5 1
1,4 2
3
3,8 4
5 5
5 6
0,1,3,6,9 7
3,9 8
3,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 22-12-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 22-12-2023
Giải tám 83
Giải bảy 479
Giải sáu 5332 5923 7301
Giải năm 7166
Giải bốn 57137 76604 56646 46700
46971 31307 08375
Giải ba 77512 88304
Giải nhì 85898
Giải nhất 58772
Đặc biệt 008348
Đầu Đuôi
0 0,1,4,4,7
1 2
2 3
3 2,7
4 6,8
5
6 6
7 1,2,5,9
8 3
9 8
Đầu Đuôi
0 0
0,7 1
1,3,7 2
2,8 3
0,0 4
7 5
4,6 6
0,3 7
4,9 8
7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 15-12-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 15-12-2023
Giải tám 76
Giải bảy 686
Giải sáu 1063 1278 7654
Giải năm 6963
Giải bốn 72070 00444 68194 16492
63883 44700 80521
Giải ba 26540 29524
Giải nhì 91901
Giải nhất 07428
Đặc biệt 449058
Đầu Đuôi
0 0,1
1
2 1,4,8
3
4 0,4
5 4,8
6 3,3
7 0,6,8
8 3,6
9 2,4
Đầu Đuôi
0,4,7 0
0,2 1
9 2
6,6,8 3
2,4,5,9 4
5
7,8 6
7
2,5,7 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 08-12-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 08-12-2023
Giải tám 81
Giải bảy 591
Giải sáu 7617 7799 7518
Giải năm 8648
Giải bốn 88933 72830 20116 41307
35758 06419 91771
Giải ba 58543 31638
Giải nhì 21293
Giải nhất 37067
Đặc biệt 433233
Đầu Đuôi
0 7
1 6,7,8,9
2
3 0,3,3,8
4 3,8
5 8
6 7
7 1
8 1
9 1,3,9
Đầu Đuôi
3 0
7,8,9 1
2
3,3,4,9 3
4
5
1 6
0,1,6 7
1,3,4,5 8
1,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 01-12-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 01-12-2023
Giải tám 54
Giải bảy 558
Giải sáu 9746 3315 8741
Giải năm 1964
Giải bốn 14869 69329 79214 08566
71701 69303 90652
Giải ba 49124 06927
Giải nhì 07057
Giải nhất 71307
Đặc biệt 331504
Đầu Đuôi
0 1,3,4,7
1 4,5
2 4,7,9
3
4 1,6
5 2,4,7,8
6 4,6,9
7
8
9
Đầu Đuôi
0
0,4 1
5 2
0 3
0,1,2,5,6 4
1 5
4,6 6
0,2,5 7
5 8
2,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 24-11-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 24-11-2023
Giải tám 51
Giải bảy 579
Giải sáu 8164 9767 4765
Giải năm 4192
Giải bốn 90146 19251 24890 13467
37274 84805 18114
Giải ba 39137 43103
Giải nhì 60559
Giải nhất 09153
Đặc biệt 420075
Đầu Đuôi
0 3,5
1 4
2
3 7
4 6
5 1,1,3,9
6 4,5,7,7
7 4,5,9
8
9 0,2
Đầu Đuôi
9 0
5,5 1
9 2
0,5 3
1,6,7 4
0,6,7 5
4 6
3,6,6 7
8
5,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 17-11-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 17-11-2023
Giải tám 24
Giải bảy 042
Giải sáu 6337 8900 4387
Giải năm 5435
Giải bốn 95873 29382 91809 13395
87250 51885 55179
Giải ba 48404 22645
Giải nhì 64023
Giải nhất 27890
Đặc biệt 724015
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 5
2 3,4
3 5,7
4 2,5
5 0
6
7 3,9
8 2,5,7
9 0,5
Đầu Đuôi
0,5,9 0
1
4,8 2
2,7 3
0,2 4
1,3,4,8,9 5
6
3,8 7
8
0,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 10-11-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 10-11-2023
Giải tám 89
Giải bảy 640
Giải sáu 1459 8272 0599
Giải năm 0615
Giải bốn 59737 18137 83428 20665
01751 93726 54082
Giải ba 78323 14491
Giải nhì 10100
Giải nhất 91473
Đặc biệt 123076
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 3,6,8
3 7,7
4 0
5 1,9
6 5
7 2,3,6
8 2,9
9 1,9
Đầu Đuôi
0,4 0
5,9 1
7,8 2
2,7 3
4
1,6 5
2,7 6
3,3 7
2 8
5,8,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 03-11-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 03-11-2023
Giải tám 21
Giải bảy 390
Giải sáu 6866 2789 3577
Giải năm 7860
Giải bốn 04325 04189 23731 76191
47034 63805 46631
Giải ba 31462 75749
Giải nhì 05889
Giải nhất 10173
Đặc biệt 851265
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1,5
3 1,1,4
4 9
5
6 0,2,5,6
7 3,7
8 9,9,9
9 0,1
Đầu Đuôi
6,9 0
2,3,3,9 1
6 2
7 3
3 4
0,2,6 5
6 6
7 7
8
4,8,8,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 27-10-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 27-10-2023
Giải tám 18
Giải bảy 357
Giải sáu 5918 2197 2810
Giải năm 5694
Giải bốn 48385 08603 77736 94369
16416 10151 89626
Giải ba 96319 24381
Giải nhì 30972
Giải nhất 38029
Đặc biệt 483117
Đầu Đuôi
0 3
1 0,6,7,8,8,9
2 6,9
3 6
4
5 1,7
6 9
7 2
8 1,5
9 4,7
Đầu Đuôi
1 0
5,8 1
7 2
0 3
9 4
8 5
1,2,3 6
1,5,9 7
1,1 8
1,2,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 20-10-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 20-10-2023
Giải tám 91
Giải bảy 298
Giải sáu 0265 1448 2726
Giải năm 8413
Giải bốn 62991 64530 89227 17026
12546 11378 00940
Giải ba 06754 34558
Giải nhì 89650
Giải nhất 21815
Đặc biệt 972975
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2 6,6,7
3 0
4 0,6,8
5 0,4,8
6 5
7 5,8
8
9 1,1,8
Đầu Đuôi
3,4,5 0
9,9 1
2
1 3
5 4
1,6,7 5
2,2,4 6
2 7
4,5,7,9 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 13-10-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 13-10-2023
Giải tám 60
Giải bảy 418
Giải sáu 0636 4255 6325
Giải năm 8750
Giải bốn 08639 29077 17928 47798
87556 93986 29347
Giải ba 51611 46622
Giải nhì 70321
Giải nhất 46571
Đặc biệt 897335
Đầu Đuôi
0
1 1,8
2 1,2,5,8
3 5,6,9
4 7
5 0,5,6
6 0
7 1,7
8 6
9 8
Đầu Đuôi
5,6 0
1,2,7 1
2 2
3
4
2,3,5 5
3,5,8 6
4,7 7
1,2,9 8
3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 06-10-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 06-10-2023
Giải tám 55
Giải bảy 338
Giải sáu 5931 1713 1962
Giải năm 8443
Giải bốn 20292 34170 93679 54470
10709 71529 81899
Giải ba 43968 71426
Giải nhì 27405
Giải nhất 17912
Đặc biệt 061333
Đầu Đuôi
0 5,9
1 2,3
2 6,9
3 1,3,8
4 3
5 5
6 2,8
7 0,0,9
8
9 2,9
Đầu Đuôi
7,7 0
3 1
1,6,9 2
1,3,4 3
4
0,5 5
2 6
7
3,6 8
0,2,7,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 29-09-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 29-09-2023
Giải tám 19
Giải bảy 826
Giải sáu 1753 5524 5502
Giải năm 9301
Giải bốn 14857 02557 73092 63648
04121 43862 26392
Giải ba 87107 31658
Giải nhì 21176
Giải nhất 18419
Đặc biệt 007924
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 9,9
2 1,4,4,6
3
4 8
5 3,7,7,8
6 2
7 6
8
9 2,2
Đầu Đuôi
0
0,2 1
0,6,9,9 2
5 3
2,2 4
5
2,7 6
0,5,5 7
4,5 8
1,1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 22-09-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 22-09-2023
Giải tám 75
Giải bảy 578
Giải sáu 0818 1535 0529
Giải năm 9668
Giải bốn 59208 49510 27286 66339
18945 30159 63992
Giải ba 33791 65501
Giải nhì 96544
Giải nhất 67536
Đặc biệt 478412
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,2,8
2 9
3 5,6,9
4 4,5
5 9
6 8
7 5,8
8 6
9 1,2
Đầu Đuôi
1 0
0,9 1
1,9 2
3
4 4
3,4,7 5
3,8 6
7
0,1,6,7 8
2,3,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 15-09-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 15-09-2023
Giải tám 05
Giải bảy 160
Giải sáu 8138 1975 5895
Giải năm 1714
Giải bốn 04962 47028 49789 24423
28747 19338 20976
Giải ba 82398 99406
Giải nhì 18118
Giải nhất 92493
Đặc biệt 299167
Đầu Đuôi
0 5,6
1 4,8
2 3,8
3 8,8
4 7
5
6 0,2,7
7 5,6
8 9
9 3,5,8
Đầu Đuôi
6 0
1
6 2
2,9 3
1 4
0,7,9 5
0,7 6
4,6 7
1,2,3,3,9 8
8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 08-09-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 08-09-2023
Giải tám 08
Giải bảy 001
Giải sáu 7229 3341 2037
Giải năm 9793
Giải bốn 58692 94016 95321 28191
64951 39615 74720
Giải ba 05375 12052
Giải nhì 18019
Giải nhất 77481
Đặc biệt 370625
Đầu Đuôi
0 1,8
1 5,6,9
2 0,1,5,9
3 7
4 1
5 1,2
6
7 5
8 1
9 1,2,3
Đầu Đuôi
2 0
0,2,4,5,8,9 1
5,9 2
9 3
4
1,2,7 5
1 6
3 7
0 8
1,2 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 01-09-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 01-09-2023
Giải tám 34
Giải bảy 092
Giải sáu 2877 7535 7640
Giải năm 5342
Giải bốn 09909 87740 95151 89658
46574 16567 25888
Giải ba 50992 30867
Giải nhì 86801
Giải nhất 44998
Đặc biệt 895519
Đầu Đuôi
0 1,9
1 9
2
3 4,5
4 0,0,2
5 1,8
6 7,7
7 4,7
8 8
9 2,2,8
Đầu Đuôi
4,4 0
0,5 1
4,9,9 2
3
3,7 4
3 5
6
6,6,7 7
5,8,9 8
0,1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 25-08-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 25-08-2023
Giải tám 79
Giải bảy 607
Giải sáu 2040 3887 0841
Giải năm 8834
Giải bốn 39315 83206 45562 10661
45652 19485 32151
Giải ba 46859 26926
Giải nhì 79356
Giải nhất 40363
Đặc biệt 555589
Đầu Đuôi
0 6,7
1 5
2 6
3 4
4 0,1
5 1,2,6,9
6 1,2,3
7 9
8 5,7,9
9
Đầu Đuôi
4 0
4,5,6 1
5,6 2
6 3
3 4
1,8 5
0,2,5 6
0,8 7
8
5,7,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 11-08-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 11-08-2023
Giải tám 13
Giải bảy 729
Giải sáu 5114 1563 8185
Giải năm 3784
Giải bốn 50305 46358 64898 23186
10124 54767 92206
Giải ba 91667 92133
Giải nhì 72941
Giải nhất 77317
Đặc biệt 160673
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3,4,7
2 4,9
3 3
4 1
5 8
6 3,7,7
7 3
8 4,5,6
9 8
Đầu Đuôi
0
4 1
2
1,3,6,7 3
1,2,8 4
0,8 5
0,8 6
1,6,6 7
5,9 8
2 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 28-07-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 28-07-2023
Giải tám 67
Giải bảy 311
Giải sáu 5757 5249 0961
Giải năm 6993
Giải bốn 83976 61452 08310 71570
18115 22321 46006
Giải ba 21638 28753
Giải nhì 62749
Giải nhất 57511
Đặc biệt 269653
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,1,5
2 1
3 8
4 9,9
5 2,3,3,7
6 1,7
7 0,6
8
9 3
Đầu Đuôi
1,7 0
1,1,2,6 1
5 2
5,5,9 3
4
1 5
0,7 6
5,6 7
3 8
4,4 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 14-07-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 14-07-2023
Giải tám 44
Giải bảy 718
Giải sáu 8847 3046 9927
Giải năm 6861
Giải bốn 80555 90033 39922 97058
35658 37731 29086
Giải ba 88123 24710
Giải nhì 35230
Giải nhất 59376
Đặc biệt 993695
Đầu Đuôi
0
1 0,8
2 2,3,7
3 0,1,3
4 4,6,7
5 5,8,8
6 1
7 6
8 6
9 5
Đầu Đuôi
1,3 0
3,6 1
2 2
2,3 3
4 4
5,9 5
4,7,8 6
2,4 7
1,5,5 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 07-07-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 07-07-2023
Giải tám 03
Giải bảy 851
Giải sáu 3185 2882 4330
Giải năm 7734
Giải bốn 44103 86466 09627 60584
08601 07486 76529
Giải ba 84349 30801
Giải nhì 23823
Giải nhất 32766
Đặc biệt 257375
Đầu Đuôi
0 1,1,3,3
1
2 3,7,9
3 0,4
4 9
5 1
6 6,6
7 5
8 2,4,5,6
9
Đầu Đuôi
3 0
0,0,5 1
8 2
0,0,2 3
3,8 4
7,8 5
6,6,8 6
2 7
8
2,4 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 30-06-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 30-06-2023
Giải tám 36
Giải bảy 086
Giải sáu 7323 4294 7453
Giải năm 1166
Giải bốn 78532 51116 32254 84763
47078 59789 17227
Giải ba 25047 98065
Giải nhì 44011
Giải nhất 66771
Đặc biệt 524190
Đầu Đuôi
0
1 1,6
2 3,7
3 2,6
4 7
5 3,4
6 3,5,6
7 1,8
8 6,9
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
1,7 1
3 2
2,5,6 3
5,9 4
6 5
1,3,6,8 6
2,4 7
7 8
8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 23-06-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 23-06-2023
Giải tám 65
Giải bảy 626
Giải sáu 5788 8895 7105
Giải năm 2533
Giải bốn 83939 26520 42494 45442
58143 59298 62592
Giải ba 94666 22138
Giải nhì 73774
Giải nhất 03992
Đặc biệt 927521
Đầu Đuôi
0 5
1
2 0,1,6
3 3,8,9
4 2,3
5
6 5,6
7 4
8 8
9 2,2,4,5,8
Đầu Đuôi
2 0
2 1
4,9,9 2
3,4 3
7,9 4
0,6,9 5
2,6 6
7
3,8,9 8
3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 16-06-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 16-06-2023
Giải tám 74
Giải bảy 260
Giải sáu 7854 4997 5044
Giải năm 1016
Giải bốn 78912 85473 80344 25087
09910 74551 62973
Giải ba 75824 44788
Giải nhì 24302
Giải nhất 29648
Đặc biệt 756445
Đầu Đuôi
0 2
1 0,2,6
2 4
3
4 4,4,5,8
5 1,4
6 0
7 3,3,4
8 7,8
9 7
Đầu Đuôi
1,6 0
5 1
0,1 2
7,7 3
2,4,4,5,7 4
4 5
1 6
8,9 7
4,8 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 09-06-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 09-06-2023
Giải tám 90
Giải bảy 613
Giải sáu 3972 5879 8867
Giải năm 2668
Giải bốn 39862 81091 23958 90590
97707 35999 75551
Giải ba 43421 17244
Giải nhì 44606
Giải nhất 85910
Đặc biệt 474809
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 0,3
2 1
3
4 4
5 1,8
6 2,7,8
7 2,9
8
9 0,0,1,9
Đầu Đuôi
1,9,9 0
2,5,9 1
6,7 2
1 3
4 4
5
0 6
0,6 7
5,6 8
0,7,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 02-06-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 02-06-2023
Giải tám 07
Giải bảy 906
Giải sáu 0390 6600 9895
Giải năm 3974
Giải bốn 10687 52204 09087 34600
53258 02865 91768
Giải ba 51616 86666
Giải nhì 28656
Giải nhất 44300
Đặc biệt 316288
Đầu Đuôi
0 0,0,0,4,6,7
1 6
2
3
4
5 6,8
6 5,6,8
7 4
8 7,7,8
9 0,5
Đầu Đuôi
0,0,0,9 0
1
2
3
0,7 4
6,9 5
0,1,5,6 6
0,8,8 7
5,6,8 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 26-05-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 26-05-2023
Giải tám 71
Giải bảy 773
Giải sáu 8903 4694 2899
Giải năm 5325
Giải bốn 10524 65303 48097 98515
55000 36591 50077
Giải ba 95981 00123
Giải nhì 12674
Giải nhất 38441
Đặc biệt 006330
Đầu Đuôi
0 0,3,3
1 5
2 3,4,5
3 0
4 1
5
6
7 1,3,4,7
8 1
9 1,4,7,9
Đầu Đuôi
0,3 0
4,7,8,9 1
2
0,0,2,7 3
2,7,9 4
1,2 5
6
7,9 7
8
9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 19-05-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 19-05-2023
Giải tám 64
Giải bảy 982
Giải sáu 4306 7665 4643
Giải năm 9564
Giải bốn 58762 59612 79670 88201
77337 80034 47544
Giải ba 37145 88820
Giải nhì 39972
Giải nhất 07964
Đặc biệt 930199
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2
2 0
3 4,7
4 3,4,5
5
6 2,4,4,4,5
7 0,2
8 2
9 9
Đầu Đuôi
2,7 0
0 1
1,6,7,8 2
4 3
3,4,6,6,6 4
4,6 5
0 6
3 7
8
9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 12-05-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 12-05-2023
Giải tám 61
Giải bảy 195
Giải sáu 4279 4690 1621
Giải năm 3778
Giải bốn 51369 68993 42215 91695
18305 48332 15001
Giải ba 47500 86478
Giải nhì 42785
Giải nhất 06414
Đặc biệt 701483
Đầu Đuôi
0 0,1,5
1 4,5
2 1
3 2
4
5
6 1,9
7 8,8,9
8 3,5
9 0,3,5,5
Đầu Đuôi
0,9 0
0,2,6 1
3 2
8,9 3
1 4
0,1,8,9,9 5
6
7
7,7 8
6,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 05-05-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 05-05-2023
Giải tám 31
Giải bảy 132
Giải sáu 4834 7041 6252
Giải năm 3663
Giải bốn 05434 51623 17820 64069
93099 90308 63374
Giải ba 36723 85477
Giải nhì 79570
Giải nhất 94806
Đặc biệt 452694
Đầu Đuôi
0 6,8
1
2 0,3,3
3 1,2,4,4
4 1
5 2
6 3,9
7 0,4,7
8
9 4,9
Đầu Đuôi
2,7 0
3,4 1
3,5 2
2,2,6 3
3,3,7,9 4
5
0 6
7 7
0 8
6,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 28-04-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 28-04-2023
Giải tám 63
Giải bảy 130
Giải sáu 3814 6745 1854
Giải năm 7426
Giải bốn 65642 58925 25502 17672
53536 87259 59424
Giải ba 31159 65235
Giải nhì 74414
Giải nhất 08297
Đặc biệt 560979
Đầu Đuôi
0 2
1 4,4
2 4,5,6
3 0,5,6
4 2,5
5 4,9,9
6 3
7 2,9
8
9 7
Đầu Đuôi
3 0
1
0,4,7 2
6 3
1,1,2,5 4
2,3,4 5
2,3 6
9 7
8
5,5,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 21-04-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 21-04-2023
Giải tám 62
Giải bảy 655
Giải sáu 4141 6826 3621
Giải năm 9117
Giải bốn 22516 32913 97831 70441
19468 89742 98131
Giải ba 76893 21210
Giải nhì 49118
Giải nhất 65722
Đặc biệt 580016
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6,7,8
2 1,2,6
3 1,1
4 1,1,2
5 5
6 2,8
7
8
9 3
Đầu Đuôi
1 0
2,3,3,4,4 1
2,4,6 2
1,9 3
4
5 5
1,1,2 6
1 7
1,6 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 14-04-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 14-04-2023
Giải tám 22
Giải bảy 796
Giải sáu 0370 6759 8463
Giải năm 7119
Giải bốn 22894 37486 89937 56202
69815 54630 44086
Giải ba 33065 01744
Giải nhì 76065
Giải nhất 21668
Đặc biệt 708726
Đầu Đuôi
0 2
1 5,9
2 2,6
3 0,7
4 4
5 9
6 3,5,5,8
7 0
8 6,6
9 4,6
Đầu Đuôi
3,7 0
1
0,2 2
6 3
4,9 4
1,6,6 5
2,8,8,9 6
3 7
6 8
1,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 07-04-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 07-04-2023
Giải tám 83
Giải bảy 318
Giải sáu 6148 6390 2062
Giải năm 8431
Giải bốn 81810 24067 66521 52791
02295 01738 10040
Giải ba 71698 83640
Giải nhì 63910
Giải nhất 16821
Đặc biệt 581637
Đầu Đuôi
0
1 0,0,8
2 1,1
3 1,7,8
4 0,0,8
5
6 2,7
7
8 3
9 0,1,5,8
Đầu Đuôi
1,1,4,4,9 0
2,2,3,9 1
6 2
8 3
4
9 5
6
3,6 7
1,3,4,9 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 31-03-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 31-03-2023
Giải tám 15
Giải bảy 771
Giải sáu 9861 9698 7695
Giải năm 3020
Giải bốn 25032 26659 62804 69088
21135 66906 39786
Giải ba 31676 12208
Giải nhì 44683
Giải nhất 99296
Đặc biệt 289040
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 5
2 0
3 2,5
4 0
5 9
6 1
7 1,6
8 3,6,8
9 5,6,8
Đầu Đuôi
2,4 0
6,7 1
3 2
8 3
0 4
1,3,9 5
0,7,8,9 6
7
0,8,9 8
5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 24-03-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 24-03-2023
Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 8268 3843 5789
Giải năm 4169
Giải bốn 15714 53660 45652 41098
56239 77019 80532
Giải ba 83570 73422
Giải nhì 47055
Giải nhất 16417
Đặc biệt 821480
Đầu Đuôi
0
1 4,7,9
2 2
3 2,9
4 3,7,7
5 2,5
6 0,8,9
7 0
8 0,9
9 8
Đầu Đuôi
6,7,8 0
1
2,3,5 2
4 3
1 4
5 5
6
1,4,4 7
6,9 8
1,3,6,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 17-03-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 17-03-2023
Giải tám 96
Giải bảy 141
Giải sáu 5704 5157 7397
Giải năm 7683
Giải bốn 60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Giải ba 45731 92914
Giải nhì 03148
Giải nhất 13562
Đặc biệt 641347
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 3,5
3 1,9
4 0,1,1,7,8
5 7
6 1,2,2
7
8 3
9 6,7
Đầu Đuôi
4 0
3,4,4,6 1
6,6 2
2,8 3
0,1 4
2 5
9 6
4,5,9 7
4 8
3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 10-03-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 10-03-2023
Giải tám 17
Giải bảy 130
Giải sáu 0537 9445 7564
Giải năm 5950
Giải bốn 83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Giải ba 12471 48888
Giải nhì 21246
Giải nhất 56272
Đặc biệt 368782
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 1
3 0,7
4 5,6
5 0
6 4
7 1,2,8
8 0,2,2,8,8
9 2
Đầu Đuôi
3,5,8 0
2,7 1
1,7,8,8,9 2
3
6 4
4 5
4 6
1,3 7
7,8,8 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 03-03-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 03-03-2023
Giải tám 11
Giải bảy 885
Giải sáu 8080 0239 6687
Giải năm 5839
Giải bốn 89810 20304 59862 59368
23641 19110 81777
Giải ba 28241 51526
Giải nhì 29637
Giải nhất 59461
Đặc biệt 505263
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,1
2 6
3 7,9,9
4 1,1
5
6 1,2,3,8
7 7
8 0,5,7
9
Đầu Đuôi
1,1,8 0
1,4,4,6 1
6 2
6 3
0 4
8 5
2 6
3,7,8 7
6 8
3,3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 24-02-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 24-02-2023
Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 7638 8687 6236
Giải năm 6553
Giải bốn 83464 94804 47537 49792
38081 02584 36483
Giải ba 02467 43794
Giải nhì 39751
Giải nhất 53427
Đặc biệt 113627
Đầu Đuôi
0 4
1
2 7,7
3 6,7,8
4
5 1,3
6 4,7
7 7
8 1,3,4,7
9 2,4,5
Đầu Đuôi
0
5,8 1
9 2
5,8 3
0,6,8,9 4
9 5
3 6
2,2,3,6,7,8 7
3 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 17-02-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 17-02-2023
Giải tám 01
Giải bảy 820
Giải sáu 0387 5539 8576
Giải năm 4699
Giải bốn 01949 23690 77397 44419
09882 41202 78312
Giải ba 67693 33569
Giải nhì 10781
Giải nhất 73647
Đặc biệt 877614
Đầu Đuôi
0 1,2
1 2,4,9
2 0
3 9
4 7,9
5
6 9
7 6
8 1,2,7
9 0,3,7,9
Đầu Đuôi
2,9 0
0,8 1
0,1,8 2
9 3
1 4
5
7 6
4,8,9 7
8
1,3,4,6,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 10-02-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 10-02-2023
Giải tám 97
Giải bảy 341
Giải sáu 7486 4822 7938
Giải năm 4223
Giải bốn 83622 20352 40548 19575
88842 82605 45301
Giải ba 68566 40997
Giải nhì 71528
Giải nhất 86272
Đặc biệt 487558
Đầu Đuôi
0 1,5
1
2 2,2,3,8
3 8
4 1,2,8
5 2,8
6 6
7 2,5
8 6
9 7,7
Đầu Đuôi
0
0,4 1
2,2,4,5,7 2
2 3
4
0,7 5
6,8 6
9,9 7
2,3,4,5 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 03-02-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 03-02-2023
Giải tám 98
Giải bảy 306
Giải sáu 0398 2973 3320
Giải năm 6422
Giải bốn 03018 45559 89944 04408
62599 28355 95612
Giải ba 73592 58060
Giải nhì 48471
Giải nhất 67048
Đặc biệt 688354
Đầu Đuôi
0 6,8
1 2,8
2 0,2
3
4 4,8
5 4,5,9
6 0
7 1,3
8
9 2,8,8,9
Đầu Đuôi
2,6 0
7 1
1,2,9 2
7 3
4,5 4
5 5
0 6
7
0,1,4,9,9 8
5,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 27-01-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 27-01-2023
Giải tám 59
Giải bảy 384
Giải sáu 9339 6578 6401
Giải năm 7031
Giải bốn 83547 26485 93235 10409
79785 98547 04207
Giải ba 95526 04132
Giải nhì 34677
Giải nhất 77497
Đặc biệt 555221
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1
2 1,6
3 1,2,5,9
4 7,7
5 9
6
7 7,8
8 4,5,5
9 7
Đầu Đuôi
0
0,2,3 1
3 2
3
8 4
3,8,8 5
2 6
0,4,4,7,9 7
7 8
0,3,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 20-01-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 20-01-2023
Giải tám 60
Giải bảy 026
Giải sáu 2862 1890 6684
Giải năm 4871
Giải bốn 79419 71222 56850 08733
39021 88093 31371
Giải ba 76266 59203
Giải nhì 74567
Giải nhất 81910
Đặc biệt 198646
Đầu Đuôi
0 3
1 0,9
2 1,2,6
3 3
4 6
5 0
6 0,2,6,7
7 1,1
8 4
9 0,3
Đầu Đuôi
1,5,6,9 0
2,7,7 1
2,6 2
0,3,9 3
8 4
5
2,4,6 6
6 7
8
1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 13-01-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 13-01-2023
Giải tám 78
Giải bảy 844
Giải sáu 4355 9581 3310
Giải năm 4564
Giải bốn 07107 93372 56738 34759
09878 66159 26561
Giải ba 64561 68016
Giải nhì 88002
Giải nhất 32943
Đặc biệt 639263
Đầu Đuôi
0 2,7
1 0,6
2
3 8
4 3,4
5 5,9,9
6 1,1,3,4
7 2,8,8
8 1
9
Đầu Đuôi
1 0
6,6,8 1
0,7 2
4,6 3
4,6 4
5 5
1 6
0 7
3,7,7 8
5,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 06-01-2023

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 06-01-2023
Giải tám 43
Giải bảy 296
Giải sáu 4397 4392 4100
Giải năm 3601
Giải bốn 94462 10473 14784 11641
64279 06673 94335
Giải ba 55809 99954
Giải nhì 53231
Giải nhất 45567
Đặc biệt 102215
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 5
2
3 1,5
4 1,3
5 4
6 2,7
7 3,3,9
8 4
9 2,6,7
Đầu Đuôi
0 0
0,3,4 1
6,9 2
4,7,7 3
5,8 4
1,3 5
9 6
6,9 7
8
0,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 30-12-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 30-12-2022
Giải tám 47
Giải bảy 640
Giải sáu 7255 6324 6035
Giải năm 0534
Giải bốn 44932 31916 09505 51798
99652 68500 91403
Giải ba 46372 97357
Giải nhì 51800
Giải nhất 01403
Đặc biệt 191725
Đầu Đuôi
0 0,0,3,3,5
1 6
2 4,5
3 2,4,5
4 0,7
5 2,5,7
6
7 2
8
9 8
Đầu Đuôi
0,0,4 0
1
3,5,7 2
0,0 3
2,3 4
0,2,3,5 5
1 6
4,5 7
9 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 23-12-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 23-12-2022
Giải tám 64
Giải bảy 455
Giải sáu 8314 3798 5450
Giải năm 3847
Giải bốn 58832 98342 36803 60944
81281 64680 17007
Giải ba 53314 87912
Giải nhì 62423
Giải nhất 82229
Đặc biệt 297652
Đầu Đuôi
0 3,7
1 2,4,4
2 3,9
3 2
4 2,4,7
5 0,2,5
6 4
7
8 0,1
9 8
Đầu Đuôi
5,8 0
8 1
1,3,4,5 2
0,2 3
1,1,4,6 4
5 5
6
0,4 7
9 8
2 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 16-12-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 16-12-2022
Giải tám 10
Giải bảy 767
Giải sáu 6120 8158 3260
Giải năm 2165
Giải bốn 58443 49155 18656 93869
71794 04578 30804
Giải ba 83776 32076
Giải nhì 78952
Giải nhất 09668
Đặc biệt 418301
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0
2 0
3
4 3
5 2,5,6,8
6 0,5,7,8,9
7 6,6,8
8
9 4
Đầu Đuôi
1,2,6 0
0 1
5 2
4 3
0,9 4
5,6 5
5,7,7 6
6 7
5,6,7 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 09-12-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 09-12-2022
Giải tám 24
Giải bảy 668
Giải sáu 6439 2511 1356
Giải năm 3888
Giải bốn 88941 37903 68481 91741
67996 38351 26967
Giải ba 84979 40214
Giải nhì 80818
Giải nhất 54452
Đặc biệt 793263
Đầu Đuôi
0 3
1 1,4,8
2 4
3 9
4 1,1
5 1,2,6
6 3,7,8
7 9
8 1,8
9 6
Đầu Đuôi
0
1,4,4,5,8 1
5 2
0,6 3
1,2 4
5
5,9 6
6 7
1,6,8 8
3,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 02-12-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 02-12-2022
Giải tám 81
Giải bảy 365
Giải sáu 9332 3444 9998
Giải năm 1788
Giải bốn 35118 38710 45322 05652
68211 13012 09562
Giải ba 86479 24718
Giải nhì 30361
Giải nhất 44644
Đặc biệt 687948
Đầu Đuôi
0
1 0,1,2,8,8
2 2
3 2
4 4,4,8
5 2
6 1,2,5
7 9
8 1,8
9 8
Đầu Đuôi
1 0
1,6,8 1
1,2,3,5,6 2
3
4,4 4
6 5
6
7
1,1,4,8,9 8
7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 25-11-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 25-11-2022
Giải tám 56
Giải bảy 569
Giải sáu 3658 2292 8688
Giải năm 6272
Giải bốn 26588 44968 69425 36209
18318 91314 42016
Giải ba 67561 34316
Giải nhì 06919
Giải nhất 67261
Đặc biệt 738250
Đầu Đuôi
0 9
1 4,6,6,8,9
2 5
3
4
5 0,6,8
6 1,1,8,9
7 2
8 8,8
9 2
Đầu Đuôi
5 0
6,6 1
7,9 2
3
1 4
2 5
1,1,5 6
7
1,5,6,8,8 8
0,1,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 18-11-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 18-11-2022
Giải tám 84
Giải bảy 213
Giải sáu 0193 0202 3813
Giải năm 2275
Giải bốn 11359 78817 69996 30274
18949 28910 78888
Giải ba 81946 08823
Giải nhì 51129
Giải nhất 53838
Đặc biệt 051264
Đầu Đuôi
0 2
1 0,3,3,7
2 3,9
3 8
4 6,9
5 9
6 4
7 4,5
8 4,8
9 3,6
Đầu Đuôi
1 0
1
0 2
1,1,2,9 3
6,7,8 4
7 5
4,9 6
1 7
3,8 8
2,4,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 11-11-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 11-11-2022
Giải tám 03
Giải bảy 250
Giải sáu 9914 5265 1712
Giải năm 1330
Giải bốn 66710 51506 48821 39451
40226 03677 83279
Giải ba 27678 62572
Giải nhì 20200
Giải nhất 36323
Đặc biệt 793827
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 0,2,4
2 1,3,6,7
3 0
4
5 0,1
6 5
7 2,7,8,9
8
9
Đầu Đuôi
0,1,3,5 0
2,5 1
1,7 2
0,2 3
1 4
6 5
0,2 6
2,7 7
7 8
7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 04-11-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 04-11-2022
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 6278 8602 3181
Giải năm 9973
Giải bốn 98250 65705 39005 35829
02665 86640 49781
Giải ba 16905 01207
Giải nhì 41186
Giải nhất 54541
Đặc biệt 426461
Đầu Đuôi
0 2,4,5,5,5,7
1
2 9
3
4 0,1
5 0
6 1,5
7 3,8
8 1,1,6
9 5
Đầu Đuôi
4,5 0
4,6,8,8 1
0 2
7 3
0 4
0,0,0,6,9 5
8 6
0 7
7 8
2 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 28-10-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 28-10-2022
Giải tám 46
Giải bảy 915
Giải sáu 0790 7490 5063
Giải năm 8553
Giải bốn 83333 37976 32697 91482
66056 09730 46139
Giải ba 90069 52103
Giải nhì 64546
Giải nhất 23446
Đặc biệt 303758
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2
3 0,3,9
4 6,6,6
5 3,6,8
6 3,9
7 6
8 2
9 0,0,7
Đầu Đuôi
3,9,9 0
1
8 2
0,3,5,6 3
4
1 5
4,4,4,5,7 6
9 7
5 8
3,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 21-10-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 21-10-2022
Giải tám 32
Giải bảy 542
Giải sáu 5864 4415 0218
Giải năm 8101
Giải bốn 86828 10605 94454 78090
21596 54326 74975
Giải ba 99182 55151
Giải nhì 15877
Giải nhất 25969
Đặc biệt 193067
Đầu Đuôi
0 1,5
1 5,8
2 6,8
3 2
4 2
5 1,4
6 4,7,9
7 5,7
8 2
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
0,5 1
3,4,8 2
3
5,6 4
0,1,7 5
2,9 6
6,7 7
1,2 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 14-10-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 14-10-2022
Giải tám 75
Giải bảy 751
Giải sáu 1666 2352 1728
Giải năm 8419
Giải bốn 56910 34645 25986 94724
36447 77354 19390
Giải ba 64206 05402
Giải nhì 68845
Giải nhất 52928
Đặc biệt 747877
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0,9
2 4,8,8
3
4 5,5,7
5 1,2,4
6 6
7 5,7
8 6
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
5 1
0,5 2
3
2,5 4
4,4,7 5
0,6,8 6
4,7 7
2,2 8
1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 07-10-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 07-10-2022
Giải tám 65
Giải bảy 623
Giải sáu 5917 7350 1330
Giải năm 7093
Giải bốn 90338 15040 55398 54462
14574 32020 72334
Giải ba 07813 78761
Giải nhì 79953
Giải nhất 28204
Đặc biệt 339588
Đầu Đuôi
0 4
1 3,7
2 0,3
3 0,4,8
4 0
5 0,3
6 1,2,5
7 4
8 8
9 3,8
Đầu Đuôi
2,3,4,5 0
6 1
6 2
1,2,5,9 3
0,3,7 4
6 5
6
1 7
3,8,9 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 30-09-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 30-09-2022
Giải tám 26
Giải bảy 534
Giải sáu 2374 4026 3727
Giải năm 2448
Giải bốn 90141 23758 51537 66865
69766 64920 11517
Giải ba 16441 06188
Giải nhì 50483
Giải nhất 81050
Đặc biệt 141113
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 0,6,6,7
3 4,7
4 1,1,8
5 0,8
6 5,6
7 4
8 3,8
9
Đầu Đuôi
2,5 0
4,4 1
2
1,8 3
3,7 4
6 5
2,2,6 6
1,2,3 7
4,5,8 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 23-09-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 23-09-2022
Giải tám 01
Giải bảy 808
Giải sáu 4244 6259 5819
Giải năm 5639
Giải bốn 49503 93172 05481 33787
67282 78258 86691
Giải ba 82301 80434
Giải nhì 31664
Giải nhất 04794
Đặc biệt 586994
Đầu Đuôi
0 1,1,3,8
1 9
2
3 4,9
4 4
5 8,9
6 4
7 2
8 1,2,7
9 1,4,4
Đầu Đuôi
0
0,0,8,9 1
7,8 2
0 3
3,4,6,9,9 4
5
6
8 7
0,5 8
1,3,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 16-09-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 16-09-2022
Giải tám 57
Giải bảy 907
Giải sáu 6295 8262 6597
Giải năm 9892
Giải bốn 64562 90084 36162 02130
48062 67051 84684
Giải ba 03975 70847
Giải nhì 98894
Giải nhất 41425
Đặc biệt 785813
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 5
3 0
4 7
5 1,7
6 2,2,2,2
7 5
8 4,4
9 2,4,5,7
Đầu Đuôi
3 0
5 1
6,6,6,6,9 2
1 3
8,8,9 4
2,7,9 5
6
0,4,5,9 7
8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 09-09-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 09-09-2022
Giải tám 75
Giải bảy 867
Giải sáu 6014 8308 3289
Giải năm 1273
Giải bốn 89345 95925 06195 07101
55751 79384 03813
Giải ba 61941 76702
Giải nhì 05436
Giải nhất 33896
Đặc biệt 126531
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1 3,4
2 5
3 1,6
4 1,5
5 1
6 7
7 3,5
8 4,9
9 5,6
Đầu Đuôi
0
0,3,4,5 1
0 2
1,7 3
1,8 4
2,4,7,9 5
3,9 6
6 7
0 8
8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 02-09-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 02-09-2022
Giải tám 81
Giải bảy 759
Giải sáu 1637 5373 7158
Giải năm 9241
Giải bốn 74383 24103 00071 57284
63952 49146 68094
Giải ba 68653 11093
Giải nhì 68745
Giải nhất 06658
Đặc biệt 567290
Đầu Đuôi
0 3
1
2
3 7
4 1,5,6
5 2,3,8,8,9
6
7 1,3
8 1,3,4
9 0,3,4
Đầu Đuôi
9 0
4,7,8 1
5 2
0,5,7,8,9 3
8,9 4
4 5
4 6
3 7
5,5 8
5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 26-08-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 26-08-2022
Giải tám 32
Giải bảy 696
Giải sáu 4747 1133 8955
Giải năm 2016
Giải bốn 64177 53708 29427 43437
05604 25833 54959
Giải ba 79319 98282
Giải nhì 22828
Giải nhất 04823
Đặc biệt 661846
Đầu Đuôi
0 4,8
1 6,9
2 3,7,8
3 2,3,3,7
4 6,7
5 5,9
6
7 7
8 2
9 6
Đầu Đuôi
0
1
3,8 2
2,3,3 3
0 4
5 5
1,4,9 6
2,3,4,7 7
0,2 8
1,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 19-08-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 19-08-2022
Giải tám 00
Giải bảy 036
Giải sáu 8477 0204 5644
Giải năm 9671
Giải bốn 77188 83219 63785 64834
90713 68450 34520
Giải ba 69776 08223
Giải nhì 72823
Giải nhất 49981
Đặc biệt 732106
Đầu Đuôi
0 0,4,6
1 3,9
2 0,3,3
3 4,6
4 4
5 0
6
7 1,6,7
8 1,5,8
9
Đầu Đuôi
0,2,5 0
7,8 1
2
1,2,2 3
0,3,4 4
8 5
0,3,7 6
7 7
8 8
1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 12-08-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 12-08-2022
Giải tám 97
Giải bảy 915
Giải sáu 3604 6964 9813
Giải năm 4375
Giải bốn 30138 38799 51019 23036
13295 06057 67400
Giải ba 61260 68451
Giải nhì 35163
Giải nhất 91393
Đặc biệt 346952
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3,5,9
2
3 6,8
4
5 1,2,7
6 0,3,4
7 5
8
9 3,5,7,9
Đầu Đuôi
0,6 0
5 1
5 2
1,6,9 3
0,6 4
1,7,9 5
3 6
5,9 7
3 8
1,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 05-08-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 05-08-2022
Giải tám 43
Giải bảy 482
Giải sáu 4644 2479 6395
Giải năm 8794
Giải bốn 48054 99686 32112 52197
59183 17965 93960
Giải ba 61448 10473
Giải nhì 48882
Giải nhất 30413
Đặc biệt 109970
Đầu Đuôi
0
1 2,3
2
3
4 3,4,8
5 4
6 0,5
7 0,3,9
8 2,2,3,6
9 4,5,7
Đầu Đuôi
6,7 0
1
1,8,8 2
1,4,7,8 3
4,5,9 4
6,9 5
8 6
9 7
4 8
7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 29-07-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 29-07-2022
Giải tám 80
Giải bảy 103
Giải sáu 6022 8833 8705
Giải năm 1712
Giải bốn 28509 64616 43508 35498
98132 39312 46537
Giải ba 27869 77191
Giải nhì 37548
Giải nhất 15114
Đặc biệt 387926
Đầu Đuôi
0 3,5,8,9
1 2,2,4,6
2 2,6
3 2,3,7
4 8
5
6 9
7
8 0
9 1,8
Đầu Đuôi
8 0
9 1
1,1,2,3 2
0,3 3
1 4
0 5
1,2 6
3 7
0,4,9 8
0,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 22-07-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 22-07-2022
Giải tám 83
Giải bảy 059
Giải sáu 2546 2081 1590
Giải năm 7183
Giải bốn 42981 68914 46479 04551
13837 45071 31928
Giải ba 54616 47084
Giải nhì 36774
Giải nhất 90977
Đặc biệt 202672
Đầu Đuôi
0
1 4,6
2 8
3 7
4 6
5 1,9
6
7 1,2,4,7,9
8 1,1,3,3,4
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5,7,8,8 1
7 2
8,8 3
1,7,8 4
5
1,4 6
3,7 7
2 8
5,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 08-07-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 08-07-2022
Giải tám 37
Giải bảy 495
Giải sáu 7487 1202 4800
Giải năm 1004
Giải bốn 40760 57972 07028 55694
79956 55214 67495
Giải ba 66455 05067
Giải nhì 73903
Giải nhất 20465
Đặc biệt 866200
Đầu Đuôi
0 0,0,2,3,4
1 4
2 8
3 7
4
5 5,6
6 0,5,7
7 2
8 7
9 4,5,5
Đầu Đuôi
0,0,6 0
1
0,7 2
0 3
0,1,9 4
5,6,9,9 5
5 6
3,6,8 7
2 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 01-07-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 01-07-2022
Giải tám 90
Giải bảy 105
Giải sáu 8045 9528 4650
Giải năm 3051
Giải bốn 28420 97200 64864 21361
09375 72352 59801
Giải ba 97709 01000
Giải nhì 89083
Giải nhất 74434
Đặc biệt 681925
Đầu Đuôi
0 0,0,1,5,9
1
2 0,5,8
3 4
4 5
5 0,1,2
6 1,4
7 5
8 3
9 0
Đầu Đuôi
0,0,2,5,9 0
0,5,6 1
5 2
8 3
3,6 4
0,2,4,7 5
6
7
2 8
0 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 24-06-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 24-06-2022
Giải tám 32
Giải bảy 112
Giải sáu 8511 7576 7531
Giải năm 5751
Giải bốn 77260 62606 91374 43747
01059 42773 34239
Giải ba 15439 55259
Giải nhì 87566
Giải nhất 45327
Đặc biệt 676319
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,9
2 7
3 1,2,9,9
4 7
5 1,9,9
6 0,6
7 3,4,6
8
9
Đầu Đuôi
6 0
1,3,5 1
1,3 2
7 3
7 4
5
0,6,7 6
2,4 7
8
1,3,3,5,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 17-06-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 17-06-2022
Giải tám 30
Giải bảy 455
Giải sáu 5662 3211 0850
Giải năm 4022
Giải bốn 05965 52904 96658 69451
79541 99644 72997
Giải ba 84051 97312
Giải nhì 50866
Giải nhất 68152
Đặc biệt 987646
Đầu Đuôi
0 4
1 1,2
2 2
3 0
4 1,4,6
5 0,1,1,2,5,8
6 2,5,6
7
8
9 7
Đầu Đuôi
3,5 0
1,4,5,5 1
1,2,5,6 2
3
0,4 4
5,6 5
4,6 6
9 7
5 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 10-06-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 10-06-2022
Giải tám 00
Giải bảy 515
Giải sáu 8901 8895 3952
Giải năm 2655
Giải bốn 59807 09017 35169 87637
64905 22287 62062
Giải ba 66910 13138
Giải nhì 71330
Giải nhất 81901
Đặc biệt 248277
Đầu Đuôi
0 0,1,1,5,7
1 0,5,7
2
3 0,7,8
4
5 2,5
6 2,9
7 7
8 7
9 5
Đầu Đuôi
0,1,3 0
0,0 1
5,6 2
3
4
0,1,5,9 5
6
0,1,3,7,8 7
3 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 03-06-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 03-06-2022
Giải tám 86
Giải bảy 721
Giải sáu 1336 0887 5806
Giải năm 0902
Giải bốn 51079 49101 16466 90423
66998 42792 46080
Giải ba 25274 00739
Giải nhì 20692
Giải nhất 86968
Đặc biệt 248988
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1
2 1,3
3 6,9
4
5
6 6,8
7 4,9
8 0,6,7,8
9 2,2,8
Đầu Đuôi
8 0
0,2 1
0,9,9 2
2 3
7 4
5
0,3,6,8 6
8 7
6,8,9 8
3,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 27-05-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 27-05-2022
Giải tám 84
Giải bảy 106
Giải sáu 6669 4604 2092
Giải năm 1827
Giải bốn 46644 65358 37009 25258
76343 19230 31238
Giải ba 00110 71057
Giải nhì 10678
Giải nhất 29833
Đặc biệt 935298
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 0
2 7
3 0,3,8
4 3,4
5 7,8,8
6 9
7 8
8 4
9 2,8
Đầu Đuôi
1,3 0
1
9 2
3,4 3
0,4,8 4
5
0 6
2,5 7
3,5,5,7,9 8
0,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 20-05-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 20-05-2022
Giải tám 55
Giải bảy 465
Giải sáu 7662 9919 6102
Giải năm 0795
Giải bốn 73686 22515 81988 92480
70241 56107 19378
Giải ba 16325 11191
Giải nhì 68793
Giải nhất 16027
Đặc biệt 289053
Đầu Đuôi
0 2,7
1 5,9
2 5,7
3
4 1
5 3,5
6 2,5
7 8
8 0,6,8
9 1,3,5
Đầu Đuôi
8 0
4,9 1
0,6 2
5,9 3
4
1,2,5,6,9 5
8 6
0,2 7
7,8 8
1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 13-05-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 13-05-2022
Giải tám 54
Giải bảy 050
Giải sáu 1693 0784 1455
Giải năm 0709
Giải bốn 84577 99088 95604 33628
64985 19000 95856
Giải ba 49170 39894
Giải nhì 61158
Giải nhất 73421
Đặc biệt 271517
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 7
2 1,8
3
4
5 0,4,5,6,8
6
7 0,7
8 4,5,8
9 3,4
Đầu Đuôi
0,5,7 0
2 1
2
9 3
0,5,8,9 4
5,8 5
5 6
1,7 7
2,5,8 8
0 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 06-05-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 06-05-2022
Giải tám 61
Giải bảy 171
Giải sáu 8519 7552 6207
Giải năm 2081
Giải bốn 90710 75833 40828 30859
03175 09171 73381
Giải ba 79116 23641
Giải nhì 59744
Giải nhất 12465
Đặc biệt 707937
Đầu Đuôi
0 7
1 0,6,9
2 8
3 3,7
4 1,4
5 2,9
6 1,5
7 1,1,5
8 1,1
9
Đầu Đuôi
1 0
4,6,7,7,8,8 1
5 2
3 3
4 4
6,7 5
1 6
0,3 7
2 8
1,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 15-04-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 15-04-2022
Giải tám 08
Giải bảy 284
Giải sáu 1360 6858 6434
Giải năm 5272
Giải bốn 06644 65839 13732 69626
34251 10687 26474
Giải ba 68755 80894
Giải nhì 07569
Giải nhất 63103
Đặc biệt 427064
Đầu Đuôi
0 3,8
1
2 6
3 2,4,9
4 4
5 1,5,8
6 0,4,9
7 2,4
8 4,7
9 4
Đầu Đuôi
6 0
5 1
3,7 2
0 3
3,4,6,7,8,9 4
5 5
2 6
8 7
0,5 8
3,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 08-04-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 08-04-2022
Giải tám 84
Giải bảy 977
Giải sáu 0517 0023 8550
Giải năm 3791
Giải bốn 85825 84174 64600 53402
98887 94433 03584
Giải ba 59035 65804
Giải nhì 88437
Giải nhất 29718
Đặc biệt 164783
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1 7,8
2 3,5
3 3,5,7
4
5 0
6
7 4,7
8 3,4,4,7
9 1
Đầu Đuôi
0,5 0
9 1
0 2
2,3,8 3
0,7,8,8 4
2,3 5
6
1,3,7,8 7
1 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 01-04-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 01-04-2022
Giải tám 04
Giải bảy 907
Giải sáu 0620 0923 2348
Giải năm 9246
Giải bốn 57408 27364 74127 92054
48770 58518 79877
Giải ba 54296 09256
Giải nhì 98713
Giải nhất 25032
Đặc biệt 549012
Đầu Đuôi
0 4,7,8
1 2,3,8
2 0,3,7
3 2
4 6,8
5 4,6
6 4
7 0,7
8
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
1
1,3 2
1,2 3
0,5,6 4
5
4,5,9 6
0,2,7 7
0,1,4 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 25-03-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 25-03-2022
Giải tám 35
Giải bảy 074
Giải sáu 0589 1038 5154
Giải năm 2359
Giải bốn 83567 83614 38692 11768
34164 89543 41709
Giải ba 02860 73396
Giải nhì 67129
Giải nhất 27204
Đặc biệt 372384
Đầu Đuôi
0 4,9
1 4
2 9
3 5,8
4 3
5 4,9
6 0,4,7,8
7 4
8 4,9
9 2,6
Đầu Đuôi
6 0
1
9 2
4 3
0,1,5,6,7,8 4
3 5
9 6
6 7
3,6 8
0,2,5,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 18-03-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 18-03-2022
Giải tám 83
Giải bảy 616
Giải sáu 6831 1618 8759
Giải năm 9211
Giải bốn 01229 30791 67969 66775
32941 02196 24878
Giải ba 36043 27476
Giải nhì 61486
Giải nhất 11867
Đặc biệt 591650
Đầu Đuôi
0
1 1,6,8
2 9
3 1
4 1,3
5 0,9
6 7,9
7 5,6,8
8 3,6
9 1,6
Đầu Đuôi
5 0
1,3,4,9 1
2
4,8 3
4
7 5
1,7,8,9 6
6 7
1,7 8
2,5,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 11-03-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 11-03-2022
Giải tám 31
Giải bảy 088
Giải sáu 9338 9661 6128
Giải năm 9623
Giải bốn 98077 10372 56288 29816
78622 90682 78139
Giải ba 63165 17141
Giải nhì 05729
Giải nhất 82450
Đặc biệt 595225
Đầu Đuôi
0
1 6
2 2,3,5,8,9
3 1,8,9
4 1
5 0
6 1,5
7 2,7
8 2,8,8
9
Đầu Đuôi
5 0
3,4,6 1
2,7,8 2
2 3
4
2,6 5
1 6
7 7
2,3,8,8 8
2,3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 04-03-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 04-03-2022
Giải tám 17
Giải bảy 863
Giải sáu 6770 5712 3213
Giải năm 1613
Giải bốn 46262 51441 31511 62009
90828 50962 39544
Giải ba 28599 38462
Giải nhì 72216
Giải nhất 38836
Đặc biệt 709196
Đầu Đuôi
0 9
1 1,2,3,3,6,7
2 8
3 6
4 1,4
5
6 2,2,2,3
7 0
8
9 6,9
Đầu Đuôi
7 0
1,4 1
1,6,6,6 2
1,1,6 3
4 4
5
1,3,9 6
1 7
2 8
0,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 25-02-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 25-02-2022
Giải tám 82
Giải bảy 290
Giải sáu 7141 4999 0105
Giải năm 3569
Giải bốn 71678 19904 14712 45057
54161 20076 22117
Giải ba 59568 03280
Giải nhì 14304
Giải nhất 60498
Đặc biệt 410845
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 2,7
2
3
4 1,5
5 7
6 1,8,9
7 6,8
8 0,2
9 0,8,9
Đầu Đuôi
8,9 0
4,6 1
1,8 2
3
0,0 4
0,4 5
7 6
1,5 7
6,7,9 8
6,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 18-02-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 18-02-2022
Giải tám 28
Giải bảy 623
Giải sáu 3308 6368 0402
Giải năm 4149
Giải bốn 12041 23300 16932 47156
48384 91322 43894
Giải ba 30195 38247
Giải nhì 32819
Giải nhất 42495
Đặc biệt 522977
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 9
2 2,3,8
3 2
4 1,7,9
5 6
6 8
7 7
8 4
9 4,5,5
Đầu Đuôi
0 0
4 1
0,2,3 2
2 3
8,9 4
9,9 5
5 6
4,7 7
0,2,6 8
1,4 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 11-02-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 11-02-2022
Giải tám 77
Giải bảy 229
Giải sáu 1434 6040 5657
Giải năm 5823
Giải bốn 41108 09011 32796 74276
98486 60874 44512
Giải ba 75507 04747
Giải nhì 61556
Giải nhất 26762
Đặc biệt 356435
Đầu Đuôi
0 7,8
1 1,2
2 3,9
3 4,5
4 0,7
5 6,7
6 2
7 4,6,7
8 6
9 6
Đầu Đuôi
4 0
1 1
1,6 2
2 3
3,7 4
3 5
5,7,8,9 6
0,4,5,7 7
0 8
2 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 04-02-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 04-02-2022
Giải tám 26
Giải bảy 862
Giải sáu 7994 4559 2826
Giải năm 1150
Giải bốn 19798 91640 50766 32777
15177 04479 55554
Giải ba 65759 23412
Giải nhì 32775
Giải nhất 94239
Đặc biệt 349793
Đầu Đuôi
0
1 2
2 6,6
3 9
4 0
5 0,4,9,9
6 2,6
7 5,7,7,9
8
9 3,4,8
Đầu Đuôi
4,5 0
1
1,6 2
9 3
5,9 4
7 5
2,2,6 6
7,7 7
9 8
3,5,5,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 28-01-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 28-01-2022
Giải tám 55
Giải bảy 062
Giải sáu 0282 5867 7401
Giải năm 0649
Giải bốn 82612 55580 62169 33841
26512 87506 58858
Giải ba 55042 14091
Giải nhì 75309
Giải nhất 54236
Đặc biệt 489487
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 2,2
2
3 6
4 1,2,9
5 5,8
6 2,7,9
7
8 0,2,7
9 1
Đầu Đuôi
8 0
0,4,9 1
1,1,4,6,8 2
3
4
5 5
0,3 6
6,8 7
5 8
0,4,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 21-01-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 21-01-2022
Giải tám 28
Giải bảy 618
Giải sáu 2501 2337 4055
Giải năm 4515
Giải bốn 12677 50774 52702 04853
22311 42639 43494
Giải ba 51310 84078
Giải nhì 59545
Giải nhất 78498
Đặc biệt 442749
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,1,5,8
2 8
3 7,9
4 5,9
5 3,5
6
7 4,7,8
8
9 4,8
Đầu Đuôi
1 0
0,1 1
0 2
5 3
7,9 4
1,4,5 5
6
3,7 7
1,2,7,9 8
3,4 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 14-01-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 14-01-2022
Giải tám 16
Giải bảy 634
Giải sáu 7360 9483 6985
Giải năm 6192
Giải bốn 56194 55116 52873 84903
82456 26426 46723
Giải ba 69159 22571
Giải nhì 22950
Giải nhất 45134
Đặc biệt 715334
Đầu Đuôi
0 3
1 6,6
2 3,6
3 4,4,4
4
5 0,6,9
6 0
7 1,3
8 3,5
9 2,4
Đầu Đuôi
5,6 0
7 1
9 2
0,2,7,8 3
3,3,3,9 4
8 5
1,1,2,5 6
7
8
5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 07-01-2022

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 07-01-2022
Giải tám 38
Giải bảy 758
Giải sáu 2058 3896 5771
Giải năm 9550
Giải bốn 50242 56297 87058 62862
64884 13390 08428
Giải ba 19182 60997
Giải nhì 09658
Giải nhất 71069
Đặc biệt 290872
Đầu Đuôi
0
1
2 8
3 8
4 2
5 0,8,8,8,8
6 2,9
7 1,2
8 2,4
9 0,6,7,7
Đầu Đuôi
5,9 0
7 1
4,6,7,8 2
3
8 4
5
9 6
9,9 7
2,3,5,5,5,5 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 31-12-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 31-12-2021
Giải tám 32
Giải bảy 378
Giải sáu 5691 3888 4754
Giải năm 8718
Giải bốn 50054 72640 94469 02420
32429 46576 18549
Giải ba 30236 90953
Giải nhì 46202
Giải nhất 11394
Đặc biệt 248919
Đầu Đuôi
0 2
1 8,9
2 0,9
3 2,6
4 0,9
5 3,4,4
6 9
7 6,8
8 8
9 1,4
Đầu Đuôi
2,4 0
9 1
0,3 2
5 3
5,5,9 4
5
3,7 6
7
1,7,8 8
1,2,4,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 24-12-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 24-12-2021
Giải tám 28
Giải bảy 898
Giải sáu 2177 8921 8043
Giải năm 9356
Giải bốn 94480 45052 30545 92644
51062 68832 25735
Giải ba 36315 35135
Giải nhì 19439
Giải nhất 09690
Đặc biệt 089373
Đầu Đuôi
0
1 5
2 1,8
3 2,5,5,9
4 3,4,5
5 2,6
6 2
7 3,7
8 0
9 0,8
Đầu Đuôi
8,9 0
2 1
3,5,6 2
4,7 3
4 4
1,3,3,4 5
5 6
7 7
2,9 8
3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 17-12-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 17-12-2021
Giải tám 34
Giải bảy 650
Giải sáu 4922 6944 8380
Giải năm 5468
Giải bốn 85181 04697 36879 79878
47384 75091 37676
Giải ba 98979 71590
Giải nhì 32205
Giải nhất 06308
Đặc biệt 088473
Đầu Đuôi
0 5,8
1
2 2
3 4
4 4
5 0
6 8
7 3,6,8,9,9
8 0,1,4
9 0,1,7
Đầu Đuôi
5,8,9 0
8,9 1
2 2
7 3
3,4,8 4
0 5
7 6
9 7
0,6,7 8
7,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 10-12-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 10-12-2021
Giải tám 12
Giải bảy 759
Giải sáu 6274 8018 4244
Giải năm 4826
Giải bốn 91841 09250 82259 96911
08195 23098 27372
Giải ba 20018 96150
Giải nhì 14767
Giải nhất 08506
Đặc biệt 921021
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,8,8
2 1,6
3
4 1,4
5 0,0,9,9
6 7
7 2,4
8
9 5,8
Đầu Đuôi
5,5 0
1,2,4 1
1,7 2
3
4,7 4
9 5
0,2 6
6 7
1,1,9 8
5,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 03-12-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 03-12-2021
Giải tám 20
Giải bảy 693
Giải sáu 8440 7843 6685
Giải năm 6874
Giải bốn 23655 48332 46839 35853
85116 65034 56269
Giải ba 46641 64626
Giải nhì 17589
Giải nhất 19656
Đặc biệt 386242
Đầu Đuôi
0
1 6
2 0,6
3 2,4,9
4 0,1,2,3
5 3,5,6
6 9
7 4
8 5,9
9 3
Đầu Đuôi
2,4 0
4 1
3,4 2
4,5,9 3
3,7 4
5,8 5
1,2,5 6
7
8
3,6,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 26-11-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 26-11-2021
Giải tám 16
Giải bảy 111
Giải sáu 9074 3358 9032
Giải năm 9770
Giải bốn 82168 95315 54975 86669
99925 17139 93923
Giải ba 47256 72294
Giải nhì 91488
Giải nhất 74867
Đặc biệt 811459
Đầu Đuôi
0
1 1,5,6
2 3,5
3 2,9
4
5 6,8,9
6 7,8,9
7 0,4,5
8 8
9 4
Đầu Đuôi
7 0
1 1
3 2
2 3
7,9 4
1,2,7 5
1,5 6
6 7
5,6,8 8
3,5,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 19-11-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 19-11-2021
Giải tám 85
Giải bảy 866
Giải sáu 3786 2799 7337
Giải năm 2257
Giải bốn 48418 36869 20489 76928
78211 27539 08935
Giải ba 10662 72800
Giải nhì 86645
Giải nhất 67672
Đặc biệt 633959
Đầu Đuôi
0 0
1 1,8
2 8
3 5,7,9
4 5
5 7,9
6 2,6,9
7 2
8 5,6,9
9 9
Đầu Đuôi
0 0
1 1
6,7 2
3
4
3,4,8 5
6,8 6
3,5 7
1,2 8
3,5,6,8,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 12-11-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 12-11-2021
Giải tám 41
Giải bảy 837
Giải sáu 6558 8837 6653
Giải năm 9308
Giải bốn 89291 29585 42106 75379
76906 66044 50388
Giải ba 33267 15473
Giải nhì 99131
Giải nhất 89433
Đặc biệt 932080
Đầu Đuôi
0 6,6,8
1
2
3 1,3,7,7
4 1,4
5 3,8
6 7
7 3,9
8 0,5,8
9 1
Đầu Đuôi
8 0
3,4,9 1
2
3,5,7 3
4 4
8 5
0,0 6
3,3,6 7
0,5,8 8
7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 05-11-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 05-11-2021
Giải tám 20
Giải bảy 377
Giải sáu 3794 1066 9786
Giải năm 6953
Giải bốn 19154 92967 02366 49219
68373 46938 29486
Giải ba 92802 43978
Giải nhì 78005
Giải nhất 28591
Đặc biệt 156483
Đầu Đuôi
0 2,5
1 9
2 0
3 8
4
5 3,4
6 6,6,7
7 3,7,8
8 3,6,6
9 1,4
Đầu Đuôi
2 0
9 1
0 2
5,7,8 3
5,9 4
0 5
6,6,8,8 6
6,7 7
3,7 8
1 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 29-10-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 29-10-2021
Giải tám 18
Giải bảy 581
Giải sáu 1942 8758 4869
Giải năm 3456
Giải bốn 36464 81284 40066 93894
10801 80133 59479
Giải ba 67095 43714
Giải nhì 52658
Giải nhất 62402
Đặc biệt 330118
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,8,8
2
3 3
4 2
5 6,8,8
6 4,6,9
7 9
8 1,4
9 4,5
Đầu Đuôi
0
0,8 1
0,4 2
3 3
1,6,8,9 4
9 5
5,6 6
7
1,1,5,5 8
6,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 22-10-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 22-10-2021
Giải tám 57
Giải bảy 097
Giải sáu 9528 6615 3055
Giải năm 7095
Giải bốn 42117 43014 86811 21448
85346 47924 55140
Giải ba 74703 82574
Giải nhì 56201
Giải nhất 91903
Đặc biệt 970621
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1 1,4,5,7
2 1,4,8
3
4 0,6,8
5 5,7
6
7 4
8
9 5,7
Đầu Đuôi
4 0
0,1,2 1
2
0,0 3
1,2,7 4
1,5,9 5
4 6
1,5,9 7
2,4 8
9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 15-10-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 15-10-2021
Giải tám 34
Giải bảy 962
Giải sáu 4069 2426 3516
Giải năm 1667
Giải bốn 70444 60612 30572 32176
25504 02938 69127
Giải ba 01306 66160
Giải nhì 06063
Giải nhất 75846
Đặc biệt 890904
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 2,6
2 6,7
3 4,8
4 4,6
5
6 0,2,3,7,9
7 2,6
8
9
Đầu Đuôi
6 0
1
1,6,7 2
6 3
0,0,3,4 4
5
0,1,2,4,7 6
2,6 7
3 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 08-10-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 08-10-2021
Giải tám 54
Giải bảy 155
Giải sáu 1848 8686 2577
Giải năm 9417
Giải bốn 19415 29856 63329 61027
42400 36931 87261
Giải ba 46666 36276
Giải nhì 22881
Giải nhất 38664
Đặc biệt 122016
Đầu Đuôi
0 0
1 5,6,7
2 7,9
3 1
4 8
5 4,5,6
6 1,4,6
7 6,7
8 1,6
9
Đầu Đuôi
0 0
3,6,8 1
2
3
5,6 4
1,5 5
1,5,6,7,8 6
1,2,7 7
4 8
2 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 01-10-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 01-10-2021
Giải tám 27
Giải bảy 643
Giải sáu 3143 9660 9815
Giải năm 7411
Giải bốn 41455 60370 40047 07251
92594 66068 99908
Giải ba 94369 29574
Giải nhì 68884
Giải nhất 16971
Đặc biệt 815237
Đầu Đuôi
0 8
1 1,5
2 7
3 7
4 3,3,7
5 1,5
6 0,8,9
7 0,1,4
8 4
9 4
Đầu Đuôi
6,7 0
1,5,7 1
2
4,4 3
7,8,9 4
1,5 5
6
2,3,4 7
0,6 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 24-09-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 24-09-2021
Giải tám 89
Giải bảy 535
Giải sáu 8775 4748 7942
Giải năm 3637
Giải bốn 60078 68671 50994 05437
11429 50105 80718
Giải ba 27020 55974
Giải nhì 46917
Giải nhất 37671
Đặc biệt 379472
Đầu Đuôi
0 5
1 7,8
2 0,9
3 5,7,7
4 2,8
5
6
7 1,1,2,4,5,8
8 9
9 4
Đầu Đuôi
2 0
7,7 1
4,7 2
3
7,9 4
0,3,7 5
6
1,3,3 7
1,4,7 8
2,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 17-09-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 17-09-2021
Giải tám 95
Giải bảy 266
Giải sáu 7819 1261 2784
Giải năm 6874
Giải bốn 81943 24349 81918 35974
89076 30038 11492
Giải ba 90752 83322
Giải nhì 28600
Giải nhất 37774
Đặc biệt 367898
Đầu Đuôi
0 0
1 8,9
2 2
3 8
4 3,9
5 2
6 1,6
7 4,4,4,6
8 4
9 2,5,8
Đầu Đuôi
0 0
6 1
2,5,9 2
4 3
7,7,7,8 4
9 5
6,7 6
7
1,3,9 8
1,4 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 10-09-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 10-09-2021
Giải tám 67
Giải bảy 223
Giải sáu 1857 8045 2674
Giải năm 1327
Giải bốn 49216 43617 52039 26013
47238 50844 32877
Giải ba 82843 94067
Giải nhì 45877
Giải nhất 89011
Đặc biệt 330931
Đầu Đuôi
0
1 1,3,6,7
2 3,7
3 1,8,9
4 3,4,5
5 7
6 7,7
7 4,7,7
8
9
Đầu Đuôi
0
1,3 1
2
1,2,4 3
4,7 4
4 5
1 6
1,2,5,6,6,7,7 7
3 8
3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 03-09-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 03-09-2021
Giải tám 38
Giải bảy 636
Giải sáu 3805 6888 1097
Giải năm 2063
Giải bốn 82718 08305 85039 19041
38286 57732 17732
Giải ba 21409 59098
Giải nhì 92127
Giải nhất 21353
Đặc biệt 066277
Đầu Đuôi
0 5,5,9
1 8
2 7
3 2,2,6,8,9
4 1
5 3
6 3
7 7
8 6,8
9 7,8
Đầu Đuôi
0
4 1
3,3 2
5,6 3
4
0,0 5
3,8 6
2,7,9 7
1,3,8,9 8
0,3 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 27-08-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 27-08-2021
Giải tám 54
Giải bảy 375
Giải sáu 6369 8131 5816
Giải năm 7348
Giải bốn 24996 44141 03417 26652
33217 81403 32592
Giải ba 98564 53368
Giải nhì 21413
Giải nhất 00953
Đặc biệt 907119
Đầu Đuôi
0 3
1 3,6,7,7,9
2
3 1
4 1,8
5 2,3,4
6 4,8,9
7 5
8
9 2,6
Đầu Đuôi
0
3,4 1
5,9 2
0,1,5 3
5,6 4
7 5
1,9 6
1,1 7
4,6 8
1,6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 20-08-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 20-08-2021
Giải tám 28
Giải bảy 146
Giải sáu 8096 7863 1625
Giải năm 0201
Giải bốn 02488 30993 70508 15625
30658 88148 09818
Giải ba 22143 81870
Giải nhì 17671
Giải nhất 60576
Đặc biệt 546849
Đầu Đuôi
0 1,8
1 8
2 5,5,8
3
4 3,6,8,9
5 8
6 3
7 0,1,6
8 8
9 3,6
Đầu Đuôi
7 0
0,7 1
2
4,6,9 3
4
2,2 5
4,7,9 6
7
0,1,2,4,5,8 8
4 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 13-08-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 13-08-2021
Giải tám 28
Giải bảy 897
Giải sáu 0328 9039 2582
Giải năm 2817
Giải bốn 02070 27432 88346 73083
04145 01742 02754
Giải ba 06546 62492
Giải nhì 13513
Giải nhất 47189
Đặc biệt 599612
Đầu Đuôi
0
1 2,3,7
2 8,8
3 2,9
4 2,5,6,6
5 4
6
7 0
8 2,3,9
9 2,7
Đầu Đuôi
7 0
1
1,3,4,8,9 2
1,8 3
5 4
4 5
4,4 6
1,9 7
2,2 8
3,8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 06-08-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 06-08-2021
Giải tám 85
Giải bảy 751
Giải sáu 6334 3594 4029
Giải năm 8281
Giải bốn 93979 00182 06410 50571
32932 49918 92839
Giải ba 87288 98375
Giải nhì 00305
Giải nhất 72194
Đặc biệt 996716
Đầu Đuôi
0 5
1 0,6,8
2 9
3 2,4,9
4
5 1
6
7 1,5,9
8 1,2,5,8
9 4,4
Đầu Đuôi
1 0
5,7,8 1
3,8 2
3
3,9,9 4
0,7,8 5
1 6
7
1,8 8
2,3,7 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 30-07-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 30-07-2021
Giải tám 59
Giải bảy 790
Giải sáu 4500 8666 0321
Giải năm 6559
Giải bốn 04337 59240 49523 83050
79058 40636 83677
Giải ba 68773 69663
Giải nhì 95232
Giải nhất 61231
Đặc biệt 936876
Đầu Đuôi
0 0
1
2 1,3
3 1,2,6,7
4 0
5 0,8,9,9
6 3,6
7 3,6,7
8
9 0
Đầu Đuôi
0,4,5,9 0
2,3 1
3 2
2,6,7 3
4
5
3,6,7 6
3,7 7
5 8
5,5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 23-07-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 23-07-2021
Giải tám 33
Giải bảy 643
Giải sáu 6502 7417 8308
Giải năm 6652
Giải bốn 23757 55302 96875 49755
92834 45850 13759
Giải ba 37928 57282
Giải nhì 14462
Giải nhất 22133
Đặc biệt 329346
Đầu Đuôi
0 2,2,8
1 7
2 8
3 3,3,4
4 3,6
5 0,2,5,7,9
6 2
7 5
8 2
9
Đầu Đuôi
5 0
1
0,0,5,6,8 2
3,3,4 3
3 4
5,7 5
4 6
1,5 7
0,2 8
5 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 16-07-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 16-07-2021
Giải tám 64
Giải bảy 891
Giải sáu 8948 9889 6536
Giải năm 6244
Giải bốn 36004 59971 81168 92262
80614 78643 64758
Giải ba 30898 84421
Giải nhì 48096
Giải nhất 93014
Đặc biệt 880990
Đầu Đuôi
0 4
1 4,4
2 1
3 6
4 3,4,8
5 8
6 2,4,8
7 1
8 9
9 0,1,6,8
Đầu Đuôi
9 0
2,7,9 1
6 2
4 3
0,1,1,4,6 4
5
3,9 6
7
4,5,6,9 8
8 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 09-07-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 09-07-2021
Giải tám 65
Giải bảy 769
Giải sáu 4334 0476 5548
Giải năm 6784
Giải bốn 70994 91572 67038 35406
50347 51322 04227
Giải ba 80298 37326
Giải nhì 27363
Giải nhất 57424
Đặc biệt 484277
Đầu Đuôi
0 6
1
2 2,4,6,7
3 4,8
4 7,8
5
6 3,5,9
7 2,6,7
8 4
9 4,8
Đầu Đuôi
0
1
2,7 2
6 3
2,3,8,9 4
6 5
0,2,7 6
2,4,7 7
3,4,9 8
6 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 02-07-2021
Giải tám 40
Giải bảy 626
Giải sáu 3490 6432 8925
Giải năm 7564
Giải bốn 71627 69222 32116 48656
22199 28258 79507
Giải ba 76769 06361
Giải nhì 81862
Giải nhất 13036
Đặc biệt 494059
Đầu Đuôi
0 7
1 6
2 2,5,6,7
3 2,6
4 0
5 6,8,9
6 1,2,4,9
7
8
9 0,9
Đầu Đuôi
4,9 0
6 1
2,3,6 2
3
6 4
2 5
1,2,3,5 6
0,2 7
5 8
5,6,9 9

Xổ số Gia Lai Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Gia Lai Thứ sáu » XS Gia Lai 25-06-2021
Giải tám 79
Giải bảy 359
Giải sáu 9835 4262 1307
Giải năm 1811
Giải bốn 60316 37493 17299 91203
18971 02310 43982
Giải ba 62796 30568
Giải nhì 55025
Giải nhất 00338
Đặc biệt 625903
Đầu Đuôi
0 3,3,7
1 0,1,6
2 5
3 5,8
4
5 9
6 2,8
7 1,9
8 2
9 3,6,9
<
Đầu Đuôi
1 0
1,7 1
6,8 2
0,0,9 3
4
2,3 5
1,9 6