Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 22-05-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 22-05-2024
Giải tám 15
Giải bảy 125
Giải sáu 3454 3538 0865
Giải năm 1957
Giải bốn 33572 12851 62777 30981
09615 72638 82894
Giải ba 12543 99532
Giải nhì 55777
Giải nhất 12969
Đặc biệt 968505
Đầu Đuôi
0 5
1 5,5
2 5
3 2,8,8
4 3
5 1,4,7
6 5,9
7 2,7,7
8 1
9 4
Đầu Đuôi
0
5,8 1
3,7 2
4 3
5,9 4
0,1,1,2,6 5
6
5,7,7 7
3,3 8
6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 15-05-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 15-05-2024
Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 3143 8430 4852
Giải năm 6239
Giải bốn 02402 81603 15794 81292
49022 91336 37162
Giải ba 86149 85156
Giải nhì 62207
Giải nhất 77146
Đặc biệt 611405
Đầu Đuôi
0 2,3,5,7
1
2 2
3 0,6,9
4 3,6,9
5 2,6
6 2
7
8 1,2
9 2,4
Đầu Đuôi
3 0
8 1
0,2,5,6,8,9 2
0,4 3
9 4
0 5
3,4,5 6
0 7
8
3,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 08-05-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 08-05-2024
Giải tám 56
Giải bảy 270
Giải sáu 5090 6298 5132
Giải năm 3717
Giải bốn 42385 90761 80432 04557
34015 47674 90027
Giải ba 08305 70854
Giải nhì 62271
Giải nhất 65877
Đặc biệt 422896
Đầu Đuôi
0 5
1 5,7
2 7
3 2,2
4
5 4,6,7
6 1
7 0,1,4,7
8 5
9 0,6,8
Đầu Đuôi
7,9 0
6,7 1
3,3 2
3
5,7 4
0,1,8 5
5,9 6
1,2,5,7 7
9 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 01-05-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 01-05-2024
Giải tám 49
Giải bảy 406
Giải sáu 5767 2732 7802
Giải năm 1883
Giải bốn 56267 18813 87621 17508
71981 34898 42163
Giải ba 89886 93928
Giải nhì 63525
Giải nhất 36558
Đặc biệt 075937
Đầu Đuôi
0 2,6,8
1 3
2 1,5,8
3 2,7
4 9
5 8
6 3,7,7
7
8 1,3,6
9 8
Đầu Đuôi
0
2,8 1
0,3 2
1,6,8 3
4
2 5
0,8 6
3,6,6 7
0,2,5,9 8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-04-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-04-2024
Giải tám 27
Giải bảy 052
Giải sáu 1534 4427 2109
Giải năm 3543
Giải bốn 76690 25995 64627 06891
52843 08849 18619
Giải ba 01272 23791
Giải nhì 75504
Giải nhất 94164
Đặc biệt 564839
Đầu Đuôi
0 4,9
1 9
2 7,7,7
3 4,9
4 3,3,9
5 2
6 4
7 2
8
9 0,1,1,5
Đầu Đuôi
9 0
9,9 1
5,7 2
4,4 3
0,3,6 4
9 5
6
2,2,2 7
8
0,1,3,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-04-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-04-2024
Giải tám 33
Giải bảy 288
Giải sáu 3238 4089 7754
Giải năm 2775
Giải bốn 31651 38507 10849 31897
75773 22060 24334
Giải ba 08540 08375
Giải nhì 39330
Giải nhất 76953
Đặc biệt 659227
Đầu Đuôi
0 7
1
2 7
3 0,3,4,8
4 0,9
5 1,3,4
6 0
7 3,5,5
8 8,9
9 7
Đầu Đuôi
3,4,6 0
5 1
2
3,5,7 3
3,5 4
7,7 5
6
0,2,9 7
3,8 8
4,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-04-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-04-2024
Giải tám 69
Giải bảy 392
Giải sáu 3956 7413 5966
Giải năm 0406
Giải bốn 53233 68601 30634 37070
21831 20851 22947
Giải ba 77228 79605
Giải nhì 81783
Giải nhất 87305
Đặc biệt 041655
Đầu Đuôi
0 1,5,5,6
1 3
2 8
3 1,3,4
4 7
5 1,5,6
6 6,9
7 0
8 3
9 2
Đầu Đuôi
7 0
0,3,5 1
9 2
1,3,8 3
3 4
0,0,5 5
0,5,6 6
4 7
2 8
6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-04-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-04-2024
Giải tám 33
Giải bảy 172
Giải sáu 6765 1014 2608
Giải năm 8429
Giải bốn 45399 72248 29988 94251
00328 00379 82575
Giải ba 10878 69493
Giải nhì 55093
Giải nhất 70600
Đặc biệt 786266
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4
2 8,9
3 3
4 8
5 1
6 5,6
7 2,5,8,9
8 8
9 3,3,9
Đầu Đuôi
0 0
5 1
7 2
3,9,9 3
1 4
6,7 5
6 6
7
0,2,4,7,8 8
2,7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 27-03-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 27-03-2024
Giải tám 23
Giải bảy 346
Giải sáu 6530 9253 9759
Giải năm 9851
Giải bốn 89504 50742 87325 69688
45121 64555 27576
Giải ba 81934 25092
Giải nhì 58542
Giải nhất 44758
Đặc biệt 573218
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 1,3,5
3 0,4
4 2,2,6
5 1,3,5,8,9
6
7 6
8 8
9 2
Đầu Đuôi
3 0
2,5 1
4,4,9 2
2,5 3
0,3 4
2,5 5
4,7 6
7
1,5,8 8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 20-03-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 20-03-2024
Giải tám 55
Giải bảy 941
Giải sáu 5898 5369 7477
Giải năm 6621
Giải bốn 63748 37709 51805 49947
82592 01533 52037
Giải ba 26869 45788
Giải nhì 97634
Giải nhất 21406
Đặc biệt 945344
Đầu Đuôi
0 5,6,9
1
2 1
3 3,4,7
4 1,4,7,8
5 5
6 9,9
7 7
8 8
9 2,8
Đầu Đuôi
0
2,4 1
9 2
3 3
3,4 4
0,5 5
0 6
3,4,7 7
4,8,9 8
0,6,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 13-03-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 13-03-2024
Giải tám 16
Giải bảy 158
Giải sáu 1786 7365 0616
Giải năm 8093
Giải bốn 73635 57960 26137 61941
54506 50311 59247
Giải ba 58212 62591
Giải nhì 45668
Giải nhất 28019
Đặc biệt 683872
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,6,6,9
2
3 5,7
4 1,7
5 8
6 0,5,8
7 2
8 6
9 1,3
Đầu Đuôi
6 0
1,4,9 1
1,7 2
9 3
4
3,6 5
0,1,1,8 6
3,4 7
5,6 8
1 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 06-03-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 06-03-2024
Giải tám 98
Giải bảy 961
Giải sáu 9025 1978 4793
Giải năm 2206
Giải bốn 18634 11002 18574 23562
14903 33697 73624
Giải ba 79594 57322
Giải nhì 36460
Giải nhất 22436
Đặc biệt 869080
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1
2 2,4,5
3 4,6
4
5
6 0,1,2
7 4,8
8 0
9 3,4,7,8
Đầu Đuôi
6,8 0
6 1
0,2,6 2
0,9 3
2,3,7,9 4
2 5
0,3 6
9 7
7,9 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 28-02-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 28-02-2024
Giải tám 61
Giải bảy 440
Giải sáu 4130 3919 8559
Giải năm 1165
Giải bốn 54452 03967 44313 87289
65011 19240 01446
Giải ba 98584 18506
Giải nhì 57843
Giải nhất 05761
Đặc biệt 039809
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1,3,9
2
3 0
4 0,0,3,6
5 2,9
6 1,1,5,7
7
8 4,9
9
Đầu Đuôi
3,4,4 0
1,6,6 1
5 2
1,4 3
8 4
6 5
0,4 6
6 7
8
0,1,5,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 21-02-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 21-02-2024
Giải tám 62
Giải bảy 586
Giải sáu 3729 0702 9289
Giải năm 3854
Giải bốn 73832 26787 08271 37449
48291 42628 93067
Giải ba 53677 21247
Giải nhì 76023
Giải nhất 59319
Đặc biệt 710609
Đầu Đuôi
0 2,9
1 9
2 3,8,9
3 2
4 7,9
5 4
6 2,7
7 1,7
8 6,7,9
9 1
Đầu Đuôi
0
7,9 1
0,3,6 2
2 3
5 4
5
8 6
4,6,7,8 7
2 8
0,1,2,4,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 14-02-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 14-02-2024
Giải tám 56
Giải bảy 958
Giải sáu 9909 7319 1272
Giải năm 9786
Giải bốn 79284 77869 56890 40385
34286 61977 99029
Giải ba 63570 30827
Giải nhì 00183
Giải nhất 85205
Đặc biệt 024603
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1 9
2 7,9
3
4
5 6,8
6 9
7 0,2,7
8 3,4,5,6,6
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
1
7 2
0,8 3
8 4
0,8 5
5,8,8 6
2,7 7
5 8
0,1,2,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-02-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-02-2024
Giải tám 64
Giải bảy 688
Giải sáu 9860 6016 5855
Giải năm 4553
Giải bốn 51230 49964 35866 06219
68829 65810 68734
Giải ba 29688 99775
Giải nhì 51130
Giải nhất 64759
Đặc biệt 496955
Đầu Đuôi
0
1 0,6,9
2 9
3 0,0,4
4
5 3,5,5,9
6 0,4,4,6
7 5
8 8,8
9
Đầu Đuôi
1,3,3,6 0
1
2
5 3
3,6,6 4
5,5,7 5
1,6 6
7
8,8 8
1,2,5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 31-01-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 31-01-2024
Giải tám 90
Giải bảy 496
Giải sáu 4072 9438 3865
Giải năm 2218
Giải bốn 35939 41884 85754 74009
37024 27378 00661
Giải ba 47092 32139
Giải nhì 95356
Giải nhất 34903
Đặc biệt 029325
Đầu Đuôi
0 3,9
1 8
2 4,5
3 8,9,9
4
5 4,6
6 1,5
7 2,8
8 4
9 0,2,6
Đầu Đuôi
9 0
6 1
7,9 2
0 3
2,5,8 4
2,6 5
5,9 6
7
1,3,7 8
0,3,3 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-01-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-01-2024
Giải tám 19
Giải bảy 081
Giải sáu 5325 5477 9921
Giải năm 7688
Giải bốn 67586 37363 39258 65127
69312 06967 68593
Giải ba 13453 14230
Giải nhì 63701
Giải nhất 50893
Đặc biệt 073529
Đầu Đuôi
0 1
1 2,9
2 1,5,7,9
3 0
4
5 3,8
6 3,7
7 7
8 1,6,8
9 3,3
Đầu Đuôi
3 0
0,2,8 1
1 2
5,6,9,9 3
4
2 5
8 6
2,6,7 7
5,8 8
1,2 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-01-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-01-2024
Giải tám 59
Giải bảy 719
Giải sáu 4960 9936 9756
Giải năm 9682
Giải bốn 43768 29136 65743 09750
74241 64976 17746
Giải ba 47555 46520
Giải nhì 62038
Giải nhất 67320
Đặc biệt 986122
Đầu Đuôi
0
1 9
2 0,0,2
3 6,6,8
4 1,3,6
5 0,5,6,9
6 0,8
7 6
8 2
9
Đầu Đuôi
2,2,5,6 0
4 1
2,8 2
4 3
4
5 5
3,3,4,5,7 6
7
3,6 8
1,5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-01-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-01-2024
Giải tám 39
Giải bảy 807
Giải sáu 1597 8575 0170
Giải năm 7299
Giải bốn 31218 08968 82786 82470
35352 86514 82541
Giải ba 59365 03595
Giải nhì 27305
Giải nhất 48567
Đặc biệt 885120
Đầu Đuôi
0 5,7
1 4,8
2 0
3 9
4 1
5 2
6 5,7,8
7 0,0,5
8 6
9 5,7,9
Đầu Đuôi
2,7,7 0
4 1
5 2
3
1 4
0,6,7,9 5
8 6
0,6,9 7
1,6 8
3,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-01-2024

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-01-2024
Giải tám 10
Giải bảy 189
Giải sáu 6061 1567 3411
Giải năm 5099
Giải bốn 16700 03917 22758 51124
44158 65878 99202
Giải ba 51110 18699
Giải nhì 28828
Giải nhất 96138
Đặc biệt 255488
Đầu Đuôi
0 0,2
1 0,0,1,7
2 4,8
3 8
4
5 8,8
6 1,7
7 8
8 8,9
9 9,9
Đầu Đuôi
0,1,1 0
1,6 1
0 2
3
2 4
5
6
1,6 7
2,3,5,5,7,8 8
8,9,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 27-12-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 27-12-2023
Giải tám 57
Giải bảy 640
Giải sáu 4152 9727 7099
Giải năm 9707
Giải bốn 23419 63710 57838 55898
39097 19392 27247
Giải ba 07278 36663
Giải nhì 74583
Giải nhất 14939
Đặc biệt 125868
Đầu Đuôi
0 7
1 0,9
2 7
3 8,9
4 0,7
5 2,7
6 3,8
7 8
8 3
9 2,7,8,9
Đầu Đuôi
1,4 0
1
5,9 2
6,8 3
4
5
6
0,2,4,5,9 7
3,6,7,9 8
1,3,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 20-12-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 20-12-2023
Giải tám 31
Giải bảy 958
Giải sáu 2233 7862 3142
Giải năm 6608
Giải bốn 41313 90487 41769 10821
73634 04528 72824
Giải ba 57633 38051
Giải nhì 91598
Giải nhất 81495
Đặc biệt 905764
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 1,4,8
3 1,3,3,4
4 2
5 1,8
6 2,4,9
7
8 7
9 5,8
Đầu Đuôi
0
2,3,5 1
4,6 2
1,3,3 3
2,3,6 4
9 5
6
8 7
0,2,5,9 8
6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 13-12-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 13-12-2023
Giải tám 93
Giải bảy 526
Giải sáu 7133 4073 3903
Giải năm 9545
Giải bốn 14316 20891 96856 73563
33350 22430 29767
Giải ba 48497 87005
Giải nhì 42406
Giải nhất 09716
Đặc biệt 505614
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 4,6,6
2 6
3 0,3
4 5
5 0,6
6 3,7
7 3
8
9 1,3,7
Đầu Đuôi
3,5 0
9 1
2
0,3,6,7,9 3
1 4
0,4 5
0,1,1,2,5 6
6,9 7
8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 06-12-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 06-12-2023
Giải tám 70
Giải bảy 212
Giải sáu 9417 5711 0405
Giải năm 0915
Giải bốn 33677 81463 02759 93356
64091 79065 70166
Giải ba 66696 27905
Giải nhì 42591
Giải nhất 39360
Đặc biệt 488382
Đầu Đuôi
0 5,5
1 1,2,5,7
2
3
4
5 6,9
6 0,3,5,6
7 0,7
8 2
9 1,1,6
Đầu Đuôi
6,7 0
1,9,9 1
1,8 2
6 3
4
0,0,1,6 5
5,6,9 6
1,7 7
8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 29-11-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 29-11-2023
Giải tám 93
Giải bảy 182
Giải sáu 4139 0619 1824
Giải năm 0028
Giải bốn 93800 02587 23716 27876
52455 18952 91369
Giải ba 25578 03989
Giải nhì 32720
Giải nhất 91906
Đặc biệt 370295
Đầu Đuôi
0 0,6
1 6,9
2 0,4,8
3 9
4
5 2,5
6 9
7 6,8
8 2,7,9
9 3,5
Đầu Đuôi
0,2 0
1
5,8 2
9 3
2 4
5,9 5
0,1,7 6
8 7
2,7 8
1,3,6,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 22-11-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 22-11-2023
Giải tám 73
Giải bảy 090
Giải sáu 0799 7180 7162
Giải năm 8382
Giải bốn 48637 07396 09822 15642
66331 82716 26302
Giải ba 60145 37801
Giải nhì 71505
Giải nhất 50730
Đặc biệt 527815
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 5,6
2 2
3 0,1,7
4 2,5
5
6 2
7 3
8 0,2
9 0,6,9
Đầu Đuôi
3,8,9 0
0,3 1
0,2,4,6,8 2
7 3
4
0,1,4 5
1,9 6
3 7
8
9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 15-11-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 15-11-2023
Giải tám 26
Giải bảy 361
Giải sáu 4768 3034 4309
Giải năm 5130
Giải bốn 95126 35692 11929 49048
75451 71323 85311
Giải ba 10761 21681
Giải nhì 07744
Giải nhất 08462
Đặc biệt 671811
Đầu Đuôi
0 9
1 1,1
2 3,6,6,9
3 0,4
4 4,8
5 1
6 1,1,2,8
7
8 1
9 2
Đầu Đuôi
3 0
1,1,5,6,6,8 1
6,9 2
2 3
3,4 4
5
2,2 6
7
4,6 8
0,2 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 08-11-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 08-11-2023
Giải tám 58
Giải bảy 958
Giải sáu 4330 9203 0346
Giải năm 7885
Giải bốn 86226 51558 88772 83180
29788 67499 36455
Giải ba 87897 65968
Giải nhì 31691
Giải nhất 07507
Đặc biệt 965159
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 6
3 0
4 6
5 5,8,8,8,9
6 8
7 2
8 0,5,8
9 1,7,9
Đầu Đuôi
3,8 0
9 1
7 2
0 3
4
5,8 5
2,4 6
0,9 7
5,5,5,6,8 8
5,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 01-11-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 01-11-2023
Giải tám 67
Giải bảy 678
Giải sáu 2094 1141 6417
Giải năm 4292
Giải bốn 65173 78299 93159 92922
74804 95807 95836
Giải ba 74927 58240
Giải nhì 20648
Giải nhất 83998
Đặc biệt 546657
Đầu Đuôi
0 4,7
1 7
2 2,7
3 6
4 0,1,8
5 7,9
6 7
7 3,8
8
9 2,4,8,9
Đầu Đuôi
4 0
4 1
2,9 2
7 3
0,9 4
5
3 6
0,1,2,5,6 7
4,7,9 8
5,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 25-10-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 25-10-2023
Giải tám 54
Giải bảy 267
Giải sáu 5511 6912 0865
Giải năm 8415
Giải bốn 87098 65269 42853 90005
50579 69678 63874
Giải ba 24448 60017
Giải nhì 40124
Giải nhất 93408
Đặc biệt 935145
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,2,5,7
2 4
3
4 5,8
5 3,4
6 5,7,9
7 4,8,9
8
9 8
Đầu Đuôi
0
1 1
1 2
5 3
2,5,7 4
0,1,4,6 5
6
1,6 7
0,4,7,9 8
6,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 18-10-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 18-10-2023
Giải tám 47
Giải bảy 924
Giải sáu 1346 5972 9337
Giải năm 1626
Giải bốn 89364 84662 17274 94777
06052 15108 81209
Giải ba 00435 14671
Giải nhì 47346
Giải nhất 94084
Đặc biệt 884887
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2 4,6
3 5,7
4 6,6,7
5 2
6 2,4
7 1,2,4,7
8 4,7
9
Đầu Đuôi
0
7 1
5,6,7 2
3
2,6,7,8 4
3 5
2,4,4 6
3,4,7,8 7
0 8
0 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 11-10-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 11-10-2023
Giải tám 13
Giải bảy 836
Giải sáu 6099 5040 5450
Giải năm 4013
Giải bốn 74734 74403 04855 35397
20973 78566 44233
Giải ba 18370 76189
Giải nhì 59132
Giải nhất 14296
Đặc biệt 018482
Đầu Đuôi
0 3
1 3,3
2
3 2,3,4,6
4 0
5 0,5
6 6
7 0,3
8 2,9
9 6,7,9
Đầu Đuôi
4,5,7 0
1
3,8 2
0,1,1,3,7 3
3 4
5 5
3,6,9 6
9 7
8
8,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 04-10-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 04-10-2023
Giải tám 75
Giải bảy 974
Giải sáu 0502 3686 2724
Giải năm 1535
Giải bốn 59180 62843 85719 76255
30838 97527 33735
Giải ba 84463 50844
Giải nhì 52464
Giải nhất 41591
Đặc biệt 823499
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 4,7
3 5,5,8
4 3,4
5 5
6 3,4
7 4,5
8 0,6
9 1,9
Đầu Đuôi
8 0
9 1
0 2
4,6 3
2,4,6,7 4
3,3,5,7 5
8 6
2 7
3 8
1,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 27-09-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 27-09-2023
Giải tám 39
Giải bảy 057
Giải sáu 4897 3600 6720
Giải năm 0597
Giải bốn 14549 71665 17876 45620
46213 51120 32128
Giải ba 94858 13091
Giải nhì 23731
Giải nhất 49236
Đặc biệt 767861
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 0,0,0,8
3 1,6,9
4 9
5 7,8
6 1,5
7 6
8
9 1,7,7
Đầu Đuôi
0,2,2,2 0
3,6,9 1
2
1 3
4
6 5
3,7 6
5,9,9 7
2,5 8
3,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 20-09-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 20-09-2023