Hosting hбєїt hбєЎn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 11-06-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 11-06-2024
Giải tám 53
Giải bảy 434
Giải sáu 3960 1006 4311
Giải năm 2225
Giải bốn 02185 87771 61229 06589
86936 24508 03941
Giải ba 50293 95301
Giải nhì 09701
Giải nhất 60376
Đặc biệt 753148
Đầu Đuôi
0 1,1,6,8
1 1
2 5,9
3 4,6
4 1,8
5 3
6 0
7 1,6
8 5,9
9 3
Đầu Đuôi
6 0
0,0,1,4,7 1
2
5,9 3
3 4
2,8 5
0,3,7 6
7
0,4 8
2,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 04-06-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 04-06-2024
Giải tám 74
Giải bảy 554
Giải sáu 3152 3386 9254
Giải năm 6213
Giải bốn 95216 82518 69495 76652
75459 74416 33917
Giải ba 48259 11736
Giải nhì 84050
Giải nhất 00832
Đặc biệt 907431
Đầu Đuôi
0
1 3,6,6,7,8
2
3 1,2,6
4
5 0,2,2,4,4,9,9
6
7 4
8 6
9 5
Đầu Đuôi
5 0
3 1
3,5,5 2
1 3
5,5,7 4
9 5
1,1,3,8 6
1 7
1 8
5,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 28-05-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 28-05-2024
Giải tám 57
Giải bảy 344
Giải sáu 1135 3339 7757
Giải năm 0484
Giải bốn 96694 07921 01511 67819
62012 34958 66028
Giải ba 04305 89095
Giải nhì 87536
Giải nhất 40274
Đặc biệt 851323
Đầu Đuôi
0 5
1 1,2,9
2 1,3,8
3 5,6,9
4 4
5 7,7,8
6
7 4
8 4
9 4,5
Đầu Đuôi
0
1,2 1
1 2
2 3
4,7,8,9 4
0,3,9 5
3 6
5,5 7
2,5 8
1,3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 21-05-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 21-05-2024
Giải tám 53
Giải bảy 509
Giải sáu 8462 6819 2952
Giải năm 9922
Giải bốn 18925 07081 97423 69570
54029 21679 49079
Giải ba 40877 49209
Giải nhì 13923
Giải nhất 76808
Đặc biệt 661030
Đầu Đuôi
0 8,9,9
1 9
2 2,3,3,5,9
3 0
4
5 2,3
6 2
7 0,7,9,9
8 1
9
Đầu Đuôi
3,7 0
8 1
2,5,6 2
2,2,5 3
4
2 5
6
7 7
0 8
0,0,1,2,7,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 14-05-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 14-05-2024
Giải tám 25
Giải bảy 491
Giải sáu 7262 8404 5765
Giải năm 5226
Giải bốn 88289 53444 06758 50088
15711 33823 11824
Giải ba 76421 45465
Giải nhì 54704
Giải nhất 77260
Đặc biệt 897285
Đầu Đuôi
0 4,4
1 1
2 1,3,4,5,6
3
4 4
5 8
6 0,2,5,5
7
8 5,8,9
9 1
Đầu Đuôi
6 0
1,2,9 1
6 2
2 3
0,0,2,4 4
2,6,6,8 5
2 6
7
5,8 8
8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 07-05-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 07-05-2024
Giải tám 74
Giải bảy 510
Giải sáu 5498 2472 2610
Giải năm 9812
Giải bốn 62580 90933 04066 72333
12593 54722 02735
Giải ba 88200 68987
Giải nhì 82587
Giải nhất 44619
Đặc biệt 991172
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0,2,9
2 2
3 3,3,5
4
5
6 6
7 2,2,4
8 0,7,7
9 3,8
Đầu Đuôi
0,1,1,8 0
1
1,2,7,7 2
3,3,9 3
7 4
3 5
6 6
8,8 7
9 8
1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 30-04-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 30-04-2024
Giải tám 17
Giải bảy 468
Giải sáu 9891 9390 3804
Giải năm 0756
Giải bốn 56327 79315 86388 82081
36996 76565 11958
Giải ba 56479 18369
Giải nhì 16194
Giải nhất 15298
Đặc biệt 436064
Đầu Đuôi
0 4
1 5,7
2 7
3
4
5 6,8
6 4,5,8,9
7 9
8 1,8
9 0,1,4,6,8
Đầu Đuôi
9 0
8,9 1
2
3
0,6,9 4
1,6 5
5,9 6
1,2 7
5,6,8,9 8
6,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 23-04-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 23-04-2024
Giải tám 56
Giải bảy 881
Giải sáu 5721 7319 3495
Giải năm 4541
Giải bốn 82281 84110 56095 08463
45624 29455 08337
Giải ba 07398 93827
Giải nhì 71334
Giải nhất 47900
Đặc biệt 563964
Đầu Đuôi
0 0
1 0,9
2 1,4,7
3 4,7
4 1
5 5,6
6 3,4
7
8 1,1
9 5,5,8
Đầu Đuôi
0,1 0
2,4,8,8 1
2
6 3
2,3,6 4
5,9,9 5
5 6
2,3 7
9 8
1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 16-04-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 16-04-2024
Giải tám 23
Giải bảy 512
Giải sáu 2911 6389 0517
Giải năm 5409
Giải bốn 45268 61099 49278 85738
99571 93870 94737
Giải ba 47946 72722
Giải nhì 03955
Giải nhất 41764
Đặc biệt 637925
Đầu Đuôi
0 9
1 1,2,7
2 2,3,5
3 7,8
4 6
5 5
6 4,8
7 0,1,8
8 9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1,7 1
1,2 2
2 3
6 4
2,5 5
4 6
1,3 7
3,6,7 8
0,8,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 09-04-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 09-04-2024
Giải tám 81
Giải bảy 590
Giải sáu 5974 9533 5388
Giải năm 3690
Giải bốn 67860 70570 65178 52720
47394 14738 14307
Giải ba 94844 84680
Giải nhì 08401
Giải nhất 74098
Đặc biệt 915430
Đầu Đuôi
0 1,7
1
2 0
3 0,3,8
4 4
5
6 0
7 0,4,8
8 0,1,8
9 0,0,4,8
Đầu Đuôi
2,3,6,7,8,9,9 0
0,8 1
2
3 3
4,7,9 4
5
6
0 7
3,7,8,9 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 02-04-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 02-04-2024
Giải tám 50
Giải bảy 272
Giải sáu 4377 3051 6707
Giải năm 4926
Giải bốn 36973 97892 44229 08980
37326 31650 53524
Giải ba 66957 03300
Giải nhì 81009
Giải nhất 30856
Đặc biệt 234272
Đầu Đuôi
0 0,7,9
1
2 4,6,6,9
3
4
5 0,0,1,6,7
6
7 2,2,3,7
8 0
9 2
Đầu Đuôi
0,5,5,8 0
5 1
7,7,9 2
7 3
2 4
5
2,2,5 6
0,5,7 7
8
0,2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 26-03-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 26-03-2024
Giải tám 11
Giải bảy 917
Giải sáu 3925 4677 9040
Giải năm 5071
Giải bốn 52864 71007 47577 60214
19997 75060 08019
Giải ba 89347 10737
Giải nhì 08723
Giải nhất 99350
Đặc biệt 742973
Đầu Đuôi
0 7
1 1,4,7,9
2 3,5
3 7
4 0,7
5 0
6 0,4
7 1,3,7,7
8
9 7
Đầu Đuôi
4,5,6 0
1,7 1
2
2,7 3
1,6 4
2 5
6
0,1,3,4,7,7,9 7
8
1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 19-03-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 19-03-2024
Giải tám 90
Giải bảy 934
Giải sáu 5031 6056 3920
Giải năm 8958
Giải bốn 21867 93861 77360 54999
22996 59511 67031
Giải ba 30277 96249
Giải nhì 16270
Giải nhất 18424
Đặc biệt 817660
Đầu Đuôi
0
1 1
2 0,4
3 1,1,4
4 9
5 6,8
6 0,0,1,7
7 0,7
8
9 0,6,9
Đầu Đuôi
2,6,6,7,9 0
1,3,3,6 1
2
3
2,3 4
5
5,9 6
6,7 7
5 8
4,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 12-03-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 12-03-2024
Giải tám 02
Giải bảy 939
Giải sáu 0958 1541 0536
Giải năm 8834
Giải bốn 32149 28418 19776 69874
93924 15332 33717
Giải ba 75213 12105
Giải nhì 89042
Giải nhất 67256
Đặc biệt 401945
Đầu Đuôi
0 2,5
1 3,7,8
2 4
3 2,4,6,9
4 1,2,5,9
5 6,8
6
7 4,6
8
9
Đầu Đuôi
0
4 1
0,3,4 2
1 3
2,3,7 4
0,4 5
3,5,7 6
1 7
1,5 8
3,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 05-03-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 05-03-2024
Giải tám 14
Giải bảy 564
Giải sáu 0905 3512 6982
Giải năm 2480
Giải bốn 51773 90413 80807 56062
45341 33013 11932
Giải ba 53572 52067
Giải nhì 35782
Giải nhất 57842
Đặc biệt 875382
Đầu Đuôi
0 5,7
1 2,3,3,4
2
3 2
4 1,2
5
6 2,4,7
7 2,3
8 0,2,2,2
9
Đầu Đuôi
8 0
4 1
1,3,4,6,7,8,8,8 2
1,1,7 3
1,6 4
0 5
6
0,6 7
8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 27-02-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 27-02-2024
Giải tám 59
Giải bảy 271
Giải sáu 4463 3857 3675
Giải năm 3205
Giải bốn 79446 94729 98242 07323
05005 63976 59744
Giải ba 01839 59693
Giải nhì 94459
Giải nhất 78556
Đặc biệt 665991
Đầu Đuôi
0 5,5
1
2 3,9
3 9
4 2,4,6
5 6,7,9,9
6 3
7 1,5,6
8
9 1,3
Đầu Đuôi
0
7,9 1
4 2
2,6,9 3
4 4
0,0,7 5
4,5,7 6
5 7
8
2,3,5,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 20-02-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 20-02-2024
Giải tám 48
Giải bảy 607
Giải sáu 4624 6977 6210
Giải năm 4425
Giải bốn 40586 66957 86503 01607
89913 75771 46610
Giải ba 85424 17281
Giải nhì 85007
Giải nhất 45021
Đặc biệt 576381
Đầu Đuôi
0 3,7,7,7
1 0,0,3
2 1,4,4,5
3
4 8
5 7
6
7 1,7
8 1,1,6
9
Đầu Đuôi
1,1 0
2,7,8,8 1
2
0,1 3
2,2 4
2 5
8 6
0,0,0,5,7 7
4 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 13-02-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 13-02-2024
Giải tám 44
Giải bảy 750
Giải sáu 0487 9337 7864
Giải năm 2457
Giải bốn 30276 51465 78706 61807
58205 07918 69408
Giải ba 06428 73201
Giải nhì 38517
Giải nhất 01984
Đặc biệt 702041
Đầu Đuôi
0 1,5,6,7,8
1 7,8
2 8
3 7
4 1,4
5 0,7
6 4,5
7 6
8 4,7
9
Đầu Đuôi
5 0
0,4 1
2
3
4,6,8 4
0,6 5
0,7 6
0,1,3,5,8 7
0,1,2 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 06-02-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 06-02-2024
Giải tám 04
Giải bảy 870
Giải sáu 9563 7502 3902
Giải năm 4916
Giải bốn 62693 80051 93027 64833
77416 01916 63646
Giải ba 62499 62517
Giải nhì 70268
Giải nhất 13814
Đặc biệt 602776
Đầu Đuôi
0 2,2,4
1 4,6,6,6,7
2 7
3 3
4 6
5 1
6 3,8
7 0,6
8
9 3,9
Đầu Đuôi
7 0
5 1
0,0 2
3,6,9 3
0,1 4
5
1,1,1,4,7 6
1,2 7
6 8
9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 30-01-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 30-01-2024
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4820 6778 4020
Giải năm 3012
Giải bốn 14340 89112 48866 96406
43238 42737 38576
Giải ba 05554 59344
Giải nhì 30232
Giải nhất 32766
Đặc biệt 857772
Đầu Đuôi
0 6
1 2,2,5
2 0,0
3 2,7,8
4 0,4
5 4
6 6,6
7 2,4,6,8
8
9
Đầu Đuôi
2,2,4 0
1
1,1,3,7 2
3
4,5,7 4
1 5
0,6,6,7 6
3 7
3,7 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 23-01-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 23-01-2024
Giải tám 52
Giải bảy 321
Giải sáu 3774 4396 4444
Giải năm 9523
Giải bốn 56031 41372 09849 06380
61134 62661 43504
Giải ba 41565 94414
Giải nhì 11724
Giải nhất 96293
Đặc biệt 453883
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 1,3,4
3 1,4
4 4,9
5 2
6 1,5
7 2,4
8 0,3
9 3,6
Đầu Đuôi
8 0
2,3,6 1
5,7 2
2,8,9 3
0,1,2,3,4,7 4
6 5
9 6
7
8
4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 16-01-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 16-01-2024
Giải tám 17
Giải bảy 877
Giải sáu 7439 5062 6848
Giải năm 5342
Giải bốn 41350 58948 07245 95281
60356 70482 81766
Giải ba 18931 58468
Giải nhì 77660
Giải nhất 08667
Đặc biệt 495964
Đầu Đuôi
0
1 7
2
3 1,9
4 2,5,8,8
5 0,6
6 0,2,4,6,7,8
7 7
8 1,2
9
Đầu Đuôi
5,6 0
3,8 1
4,6,8 2
3
6 4
4 5
5,6 6
1,6,7 7
4,4,6 8
3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 09-01-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 09-01-2024
Giải tám 22
Giải bảy 968
Giải sáu 6137 0904 9776
Giải năm 6010
Giải bốn 57094 15660 38266 53228
10120 06810 78642
Giải ba 40391 96901
Giải nhì 99978
Giải nhất 56181
Đặc biệt 754864
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,0
2 0,2,8
3 7
4 2
5
6 0,4,6,8
7 6,8
8 1
9 1,4
Đầu Đuôi
1,1,2,6 0
0,8,9 1
2,4 2
3
0,6,9 4
5
6,7 6
3 7
2,6,7 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 02-01-2024

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 02-01-2024
Giải tám 71
Giải bảy 559
Giải sáu 9610 4454 2544
Giải năm 9811
Giải bốn 10865 94179 57226 63063
47461 06888 42128
Giải ba 53374 97041
Giải nhì 52826
Giải nhất 14202
Đặc biệt 481251
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1
2 6,6,8
3
4 1,4
5 1,4,9
6 1,3,5
7 1,4,9
8 8
9
Đầu Đuôi
1 0
1,4,5,6,7 1
0 2
6 3
4,5,7 4
6 5
2,2 6
7
2,8 8
5,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 26-12-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 26-12-2023
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 6058 5098 2109
Giải năm 4400
Giải bốn 24426 66254 08609 89870
42783 57490 98945
Giải ba 94222 88704
Giải nhì 90944
Giải nhất 15787
Đặc biệt 274974
Đầu Đuôi
0 0,4,9,9
1
2 2,6
3
4 4,5
5 4,8
6
7 0,4,6
8 0,3,7
9 0,8
Đầu Đuôi
0,7,8,9 0
1
2 2
8 3
0,4,5,7 4
4 5
2,7 6
8 7
5,9 8
0,0 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 19-12-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 19-12-2023
Giải tám 11
Giải bảy 368
Giải sáu 7464 2361 9606
Giải năm 5694
Giải bốn 87566 74459 06601 51565
30745 45492 53009
Giải ba 01622 17041
Giải nhì 36590
Giải nhất 10717
Đặc biệt 079792
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 1,7
2 2
3
4 1,5
5 9
6 1,4,5,6,8
7
8
9 0,2,2,4
Đầu Đuôi
9 0
0,1,4,6 1
2,9,9 2
3
6,9 4
4,6 5
0,6 6
1 7
6 8
0,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 12-12-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 12-12-2023
Giải tám 99
Giải bảy 475
Giải sáu 1396 7279 9694
Giải năm 1962
Giải bốn 67478 57247 41439 90821
75619 94192 84742
Giải ba 30268 47848
Giải nhì 74281
Giải nhất 95284
Đặc biệt 567457
Đầu Đuôi
0
1 9
2 1
3 9
4 2,7,8
5 7
6 2,8
7 5,8,9
8 1,4
9 2,4,6,9
Đầu Đuôi
0
2,8 1
4,6,9 2
3
8,9 4
7 5
9 6
4,5 7
4,6,7 8
1,3,7,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 05-12-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 05-12-2023
Giải tám 51
Giải bảy 498
Giải sáu 6753 3249 0477
Giải năm 6437
Giải bốn 41519 97806 21418 59949
50991 44946 94796
Giải ba 67107 20027
Giải nhì 65244
Giải nhất 11772
Đặc biệt 249968
Đầu Đuôi
0 6,7
1 8,9
2 7
3 7
4 4,6,9,9
5 1,3
6 8
7 2,7
8
9 1,6,8
Đầu Đuôi
0
5,9 1
7 2
5 3
4 4
5
0,4,9 6
0,2,3,7 7
1,6,9 8
1,4,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 28-11-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 28-11-2023
Giải tám 05
Giải bảy 252
Giải sáu 8951 0021 1918
Giải năm 4251
Giải bốn 34155 84962 79644 43649
44365 87918 08894
Giải ba 93774 60045
Giải nhì 44422
Giải nhất 08490
Đặc biệt 467228
Đầu Đuôi
0 5
1 8,8
2 1,2,8
3
4 4,5,9
5 1,1,2,5
6 2,5
7 4
8
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
2,5,5 1
2,5,6 2
3
4,7,9 4
0,4,5,6 5
6
7
1,1,2 8
4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 21-11-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 21-11-2023
Giải tám 38
Giải bảy 781
Giải sáu 3068 9853 7085
Giải năm 4243
Giải bốn 47215 64080 69561 49246
51792 37691 96774
Giải ba 94572 67915
Giải nhì 70040
Giải nhất 43118
Đặc biệt 954344
Đầu Đuôi
0
1 5,5,8
2
3 8
4 0,3,4,6
5 3
6 1,8
7 2,4
8 0,1,5
9 1,2
Đầu Đuôi
4,8 0
6,8,9 1
7,9 2
4,5 3
4,7 4
1,1,8 5
4 6
7
1,3,6 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 14-11-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 14-11-2023
Giải tám 70
Giải bảy 507
Giải sáu 0850 7495 5471
Giải năm 6138
Giải bốn 16742 86296 50535 96611
92416 15513 41797
Giải ba 50455 53479
Giải nhì 62541
Giải nhất 79191
Đặc biệt 205547
Đầu Đuôi
0 7
1 1,3,6
2
3 5,8
4 1,2,7
5 0,5
6
7 0,1,9
8
9 1,5,6,7
Đầu Đuôi
5,7 0
1,4,7,9 1
4 2
1 3
4
3,5,9 5
1,9 6
0,4,9 7
3 8
7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 07-11-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 07-11-2023
Giải tám 20
Giải bảy 223
Giải sáu 3663 3799 3287
Giải năm 9799
Giải bốn 37448 63288 16282 79508
65861 65643 49277
Giải ba 79186 58892
Giải nhì 14027
Giải nhất 06320
Đặc biệt 197343
Đầu Đuôi
0 8
1
2 0,0,3,7
3
4 3,3,8
5
6 1,3
7 7
8 2,6,7,8
9 2,9,9
Đầu Đuôi
2,2 0
6 1
8,9 2
2,4,4,6 3
4
5
8 6
2,7,8 7
0,4,8 8
9,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 31-10-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 31-10-2023
Giải tám 69
Giải bảy 801
Giải sáu 2540 3319 0006
Giải năm 0840
Giải bốn 05368 70948 97620 20580
77890 43573 87272
Giải ba 37551 86679
Giải nhì 95811
Giải nhất 25393
Đặc biệt 728351
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1,9
2 0
3
4 0,0,8
5 1,1
6 8,9
7 2,3,9
8 0
9 0,3
Đầu Đuôi
2,4,4,8,9 0
0,1,5,5 1
7 2
7,9 3
4
5
0 6
7
4,6 8
1,6,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 24-10-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 24-10-2023
Giải tám 37
Giải bảy 452
Giải sáu 1789 4063 2084
Giải năm 0783
Giải bốn 59695 90832 88235 46076
50522 46677 73029
Giải ba 33221 97624
Giải nhì 57896
Giải nhất 71783
Đặc biệt 645938
Đầu Đuôi
0
1
2 1,2,4,9
3 2,5,7,8
4
5 2
6 3
7 6,7
8 3,3,4,9
9 5,6
Đầu Đuôi
0
2 1
2,3,5 2
6,8,8 3
2,8 4
3,9 5
7,9 6
3,7 7
3 8
2,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 17-10-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 17-10-2023
Giải tám 10
Giải bảy 911
Giải sáu 7058 8690 1644
Giải năm 3049
Giải bốn 75351 61757 86174 77908
92603 80548 89740
Giải ba 16928 91083
Giải nhì 84078
Giải nhất 23351
Đặc biệt 767032
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,1
2 8
3 2
4 0,4,8,9
5 1,1,7,8
6
7 4,8
8 3
9 0
Đầu Đuôi
1,4,9 0
1,5,5 1
3 2
0,8 3
4,7 4
5
6
5 7
0,2,4,5,7 8
4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 10-10-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 10-10-2023
Giải tám 06
Giải bảy 807
Giải sáu 6797 1764 5333
Giải năm 7109
Giải bốn 82176 53459 37682 17601
79139 20550 08473
Giải ba 80399 75963
Giải nhì 90814
Giải nhất 51225
Đặc biệt 950075
Đầu Đuôi
0 1,6,7,9
1 4
2 5
3 3,9
4
5 0,9
6 3,4
7 3,5,6
8 2
9 7,9
Đầu Đuôi
5 0
0 1
8 2
3,6,7 3
1,6 4
2,7 5
0,7 6
0,9 7
8
0,3,5,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 03-10-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 03-10-2023
Giải tám 62
Giải bảy 188
Giải sáu 1559 1868 3042
Giải năm 4302
Giải bốn 06636 71790 76935 96454
04343 37614 79606
Giải ba 91373 58568
Giải nhì 17902
Giải nhất 63042
Đặc biệt 148809
Đầu Đuôi
0 2,2,6,9
1 4
2
3 5,6
4 2,2,3
5 4,9
6 2,8,8
7 3
8 8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1
0,0,4,4,6 2
4,7 3
1,5 4
3 5
0,3 6
7
6,6,8 8
0,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 26-09-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 26-09-2023
Giải tám 41
Giải bảy 801
Giải sáu 9948 9918 7355
Giải năm 7523
Giải bốn 66021 34597 65317 74248
28060 14701 91540
Giải ba 17663 56411
Giải nhì 91324
Giải nhất 34188
Đặc biệt 587503
Đầu Đuôi
0 1,1,3
1 1,7,8
2 1,3,4
3
4 0,1,8,8
5 5
6 0,3
7
8 8
9 7
Đầu Đuôi
4,6 0
0,0,1,2,4 1
2
0,2,6 3
2 4
5 5
6
1,9 7
1,4,4,8 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 19-09-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 19-09-2023
Giải tám 28
Giải bảy 448
Giải sáu 0463 8767 7795
Giải năm 4379
Giải bốn 35793 66683 45207 39582
70696 93190 50175
Giải ba 63076 58587
Giải nhì 45514
Giải nhất 86622
Đặc biệt 533694
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 2,8
3
4 8
5
6 3,7
7 5,6,9
8 2,3,7
9 0,3,4,5,6
Đầu Đuôi
9 0
1
2,8 2
6,8,9 3
1,9 4
7,9 5
7,9 6
0,6,8 7
2,4 8
7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 12-09-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 12-09-2023
Giải tám 49
Giải bảy 963
Giải sáu 4939 3570 0450
Giải năm 5809
Giải bốn 07165 58023 44403 61975
09162 54973 01533
Giải ba 98049 78920
Giải nhì 96757
Giải nhất 78243
Đặc biệt 979704
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1
2 0,3
3 3,9
4 3,9,9
5 0,7
6 2,3,5
7 0,3,5
8
9
Đầu Đuôi
2,5,7 0
1
6 2
0,2,3,4,6,7 3
0 4
6,7 5
6
5 7
8
0,3,4,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 05-09-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 05-09-2023
Giải tám 22
Giải bảy 248
Giải sáu 1442 9171 1445
Giải năm 4568
Giải bốn 87022 02255 25435 87388
18731 61404 33194
Giải ba 68332 34987
Giải nhì 17716
Giải nhất 81937
Đặc biệt 015238
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 2,2
3 1,2,5,7,8
4 2,5,8
5 5
6 8
7 1
8 7,8
9 4
Đầu Đuôi
0
3,7 1
2,2,3,4 2
3
0,9 4
3,4,5 5
1 6
3,8 7
3,4,6,8 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 29-08-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 29-08-2023
Giải tám 42
Giải bảy 256
Giải sáu 1177 9094 1910
Giải năm 8832
Giải bốn 02853 85327 05781 78241
33041 40712 46751
Giải ba 16351 85012
Giải nhì 74958
Giải nhất 57799
Đặc biệt 813372
Đầu Đuôi
0
1 0,2,2
2 7
3 2
4 1,1,2
5 1,1,3,6,8
6
7 2,7
8 1
9 4,9
Đầu Đuôi
1 0
4,4,5,5,8 1
1,1,3,4,7 2
5 3
9 4
5
5 6
2,7 7
5 8
9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 22-08-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 22-08-2023
Giải tám 56
Giải bảy 668
Giải sáu 6866 7516 6531
Giải năm 7849
Giải bốn 63476 04966 83847 80525
90366 11050 03591
Giải ba 70394 81491
Giải nhì 83037
Giải nhất 17505
Đặc biệt 814567
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 5
3 1,7
4 7,9
5 0,6
6 6,6,6,7,8
7 6
8
9 1,1,4
Đầu Đuôi
5 0
3,9,9 1
2
3
9 4
0,2 5
1,5,6,6,6,7 6
3,4,6 7
6 8
4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 01-08-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 01-08-2023
Giải tám 23
Giải bảy 591
Giải sáu 8488 1884 7686
Giải năm 5471
Giải bốn 76138 30978 10789 91384
03150 62532 77469
Giải ba 54487 90565
Giải nhì 61539
Giải nhất 54552
Đặc biệt 062915
Đầu Đuôi
0
1 5
2 3
3 2,8,9
4
5 0,2
6 5,9
7 1,8
8 4,4,6,7,8,9
9 1
Đầu Đuôi
5 0
7,9 1
3,5 2
2 3
8,8 4
1,6 5
8 6
8 7
3,7,8 8
3,6,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 04-07-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 04-07-2023
Giải tám 76
Giải bảy 340
Giải sáu 5756 6906 1997
Giải năm 0579
Giải bốn 67552 85770 86173 05318
17224 60932 05134
Giải ba 96356 71245
Giải nhì 62385
Giải nhất 71816
Đặc biệt 105919
Đầu Đuôi
0 6
1 6,8,9
2 4
3 2,4
4 0,5
5 2,6,6
6
7 0,3,6,9
8 5
9 7
Đầu Đuôi
4,7 0
1
3,5 2
7 3
2,3 4
4,8 5
0,1,5,5,7 6
9 7
1 8
1,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 20-06-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 20-06-2023
Giải tám 56
Giải bảy 493
Giải sáu 4798 4055 6040
Giải năm 0129
Giải bốn 27091 70538 30256 54891
34716 16366 77464
Giải ba 95930 71233
Giải nhì 50798
Giải nhất 04800
Đặc biệt 239446
Đầu Đuôi
0 0
1 6
2 9
3 0,3,8
4 0,6
5 5,6,6
6 4,6
7
8
9 1,1,3,8,8
Đầu Đuôi
0,3,4 0
9,9 1
2
3,9 3
6 4
5 5
1,4,5,5,6 6
7
3,9,9 8
2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 13-06-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 13-06-2023
Giải tám 61
Giải bảy 293
Giải sáu 3367 4783 5847
Giải năm 6986
Giải bốn 36423 39761 43226 82782
27367 13266 69185
Giải ba 89203 76272
Giải nhì 03982
Giải nhất 48468
Đặc biệt 339016
Đầu Đuôi
0 3
1 6
2 3,6
3
4 7
5
6 1,1,6,7,7,8
7 2
8 2,2,3,5,6
9 3
Đầu Đuôi
0
6,6 1
7,8,8 2
0,2,8,9 3
4
8 5
1,2,6,8 6
4,6,6 7
6 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 06-06-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 06-06-2023
Giải tám 03
Giải bảy 443
Giải sáu 7051 3748 4932
Giải năm 7057
Giải bốn 91989 93667 05913 47224
77669 09379 80866
Giải ba 56854 60438
Giải nhì 06961
Giải nhất 65586
Đặc biệt 267164
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 4
3 2,8
4 3,8
5 1,4,7
6 1,4,6,7,9
7 9
8 6,9
9
Đầu Đuôi
0
5,6 1
3 2
0,1,4 3
2,5,6 4
5
6,8 6
5,6 7
3,4 8
6,7,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 30-05-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 30-05-2023
Giải tám 70
Giải bảy 237
Giải sáu 7954 6999 0586
Giải năm 1348
Giải bốn 62453 90186 14840 45345
17115 66409 04502
Giải ba 94442 87102
Giải nhì 47014
Giải nhất 31195
Đặc biệt 263248
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 4,5
2
3 7
4 0,2,5,8,8
5 3,4
6
7 0
8 6,6
9 5,9
Đầu Đuôi
4,7 0
1
0,0,4 2
5 3
1,5 4
1,4,9 5
8,8 6
3 7
4,4 8
0,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 23-05-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 23-05-2023
Giải tám 18
Giải bảy 104
Giải sáu 7995 3127 7820
Giải năm 0372
Giải bốn 80394 34190 78305 47310
18683 10395 97852
Giải ba 30872 34039
Giải nhì 75364
Giải nhất 01834
Đặc biệt 176224
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0,8
2 0,4,7
3 4,9
4
5 2
6 4
7 2,2
8 3
9 0,4,5,5
Đầu Đuôi
1,2,9 0
1
5,7,7 2
8 3
0,2,3,6,9 4
0,9,9 5
6
2 7
1 8
3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 16-05-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 16-05-2023
Giải tám 88
Giải bảy 493
Giải sáu 5070 8116 1159
Giải năm 1737
Giải bốn 40270 61004 57963 61808
03915 05072 87371
Giải ba 07877 43953
Giải nhì 29156
Giải nhất 71813
Đặc biệt 339526
Đầu Đuôi
0 4,8
1 3,5,6
2 6
3 7
4
5 3,6,9
6 3
7 0,0,1,2,7
8 8
9 3
Đầu Đuôi
7,7 0
7 1
7 2
1,5,6,9 3
0 4
1 5
1,2,5 6
3,7 7
0,8 8
5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 09-05-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 09-05-2023
Giải tám 09
Giải bảy 479
Giải sáu 8146 8984 3255
Giải năm 8468
Giải bốn 53156 88722 59076 95228
57956 05408 17398
Giải ba 66044 55461
Giải nhì 31620
Giải nhất 38831
Đặc biệt 006150
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2 0,2,8
3 1
4 4,6
5 0,5,6,6
6 1,8
7 6,9
8 4
9 8
Đầu Đuôi
2,5 0
3,6 1
2 2
3
4,8 4
5 5
4,5,5,7 6
7
0,2,6,9 8
0,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 02-05-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 02-05-2023
Giải tám 90
Giải bảy 249
Giải sáu 2481 8251 7746
Giải năm 4998
Giải bốn 41555 64309 34268 63315
87134 38908 71360
Giải ba 16706 53974
Giải nhì 24176
Giải nhất 17735
Đặc biệt 479876
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 5
2
3 4,5
4 6,9
5 1,5
6 0,8
7 4,6,6
8 1
9 0,8
Đầu Đuôi
6,9 0
5,8 1
2
3
3,7 4
1,3,5 5
0,4,7,7 6
7
0,6,9 8
0,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 25-04-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 25-04-2023
Giải tám 86
Giải bảy 139
Giải sáu 6170 9035 0849
Giải năm 4735
Giải bốn 85295 69765 96154 36433
46135 03773 40091
Giải ba 64281 92063
Giải nhì 37057
Giải nhất 70727
Đặc biệt 954389
Đầu Đuôi
0
1
2 7
3 3,5,5,5,9
4 9
5 4,7
6 3,5
7 0,3
8 1,6,9
9 1,5
Đầu Đuôi
7 0
8,9 1
2
3,6,7 3
5 4
3,3,3,6,9 5
8 6
2,5 7
8
3,4,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 18-04-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 18-04-2023
Giải tám 32
Giải bảy 463
Giải sáu 0783 3494 9819
Giải năm 5091
Giải bốn 37064 53051 95931 87007
67592 75123 70307
Giải ba 16371 51434
Giải nhì 76656
Giải nhất 76425
Đặc biệt 675066
Đầu Đuôi
0 7,7
1 9
2 3,5
3 1,2,4
4
5 1,6
6 3,4,6
7 1
8 3
9 1,2,4
Đầu Đuôi
0
3,5,7,9 1
3,9 2
2,6,8 3
3,6,9 4
2 5
5,6 6
0,0 7
8
1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 11-04-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 11-04-2023
Giải tám 49
Giải bảy 386
Giải sáu 6173 7454 1092
Giải năm 9042
Giải bốn 16814 44420 34138 93957
87024 52268 45557
Giải ba 61869 63702
Giải nhì 17790
Giải nhất 88099
Đặc biệt 680366
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 0,4
3 8
4 2,9
5 4,7,7
6 6,8,9
7 3
8 6
9 0,2,9
Đầu Đuôi
2,9 0
1
0,4,9 2
7 3
1,2,5 4
5
6,8 6
5,5 7
3,6 8
4,6,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 04-04-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 04-04-2023
Giải tám 59
Giải bảy 651
Giải sáu 1344 3255 6397
Giải năm 4173
Giải bốn 99002 05818 99803 94507
90168 96212 90812
Giải ba 74241 85862
Giải nhì 92015
Giải nhất 31421
Đặc biệt 098711
Đầu Đuôi
0 2,3,7
1 1,2,2,5,8
2 1
3
4 1,4
5 1,5,9
6 2,8
7 3
8
9 7
Đầu Đuôi
0
1,2,4,5 1
0,1,1,6 2
0,7 3
4 4
1,5 5
6
0,9 7
1,6 8
5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 28-03-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 28-03-2023
Giải tám 32
Giải bảy 472
Giải sáu 7712 2376 8559
Giải năm 8076
Giải bốn 17323 80909 98480 91826
60817 87566 34910
Giải ba 61080 47571
Giải nhì 83540
Giải nhất 47169
Đặc biệt 479410
Đầu Đuôi
0 9
1 0,0,2,7
2 3,6
3 2
4 0
5 9
6 6,9
7 1,2,6,6
8 0,0
9
Đầu Đuôi
1,1,4,8,8 0
7 1
1,3,7 2
2 3
4
5
2,6,7,7 6
1 7
8
0,5,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 14-03-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 14-03-2023
Giải tám 04
Giải bảy 426
Giải sáu 4725 5299 6967
Giải năm 1025
Giải bốn 14166 31282 13146 55896
50161 33565 05991
Giải ba 88340 73986
Giải nhì 00921
Giải nhất 74843
Đặc biệt 055329
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,5,5,6,9
3
4 0,3,6
5
6 1,5,6,7
7
8 2,6
9 1,6,9
Đầu Đuôi
4 0
2,6,9 1
8 2
4 3
0 4
2,2,6 5
2,4,6,8,9 6
6 7
8
2,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 07-03-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 07-03-2023
Giải tám 52
Giải bảy 581
Giải sáu 4737 7178 0362
Giải năm 1726
Giải bốn 69247 89955 70295 94167
54550 30322 61035
Giải ba 91594 47084
Giải nhì 13853
Giải nhất 46705
Đặc biệt 445705
Đầu Đuôi
0 5,5
1
2 2,6
3 5,7
4 7
5 0,2,3,5
6 2,7
7 8
8 1,4
9 4,5
Đầu Đuôi
5 0
8 1
2,5,6 2
5 3
8,9 4
0,0,3,5,9 5
2 6
3,4,6 7
7 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 28-02-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 28-02-2023
Giải tám 16
Giải bảy 276
Giải sáu 1974 3254 8354
Giải năm 9361
Giải bốn 88046 58320 30250 88434
40509 03368 97830
Giải ba 52286 00548
Giải nhì 87863
Giải nhất 12850
Đặc biệt 803738
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 0
3 0,4,8
4 6,8
5 0,0,4,4
6 1,3,8
7 4,6
8 6
9
Đầu Đuôi
2,3,5,5 0
6 1
2
6 3
3,5,5,7 4
5
1,4,7,8 6
7
3,4,6 8
0 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 21-02-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 21-02-2023
Giải tám 64
Giải bảy 645
Giải sáu 8840 9778 9394
Giải năm 3033
Giải bốn 74231 41574 51400 11225
21526 93343 00184
Giải ba 87321 87225
Giải nhì 86719
Giải nhất 16922
Đặc biệt 152303
Đầu Đuôi
0 0,3
1 9
2 1,2,5,5,6
3 1,3
4 0,3,5
5
6 4
7 4,8
8 4
9 4
Đầu Đuôi
0,4 0
2,3 1
2 2
0,3,4 3
6,7,8,9 4
2,2,4 5
2 6
7
7 8
1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 14-02-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 14-02-2023
Giải tám 57
Giải bảy 308
Giải sáu 4450 7807 7454
Giải năm 3449
Giải bốn 71928 13575 68591 30330
51139 86418 82303
Giải ba 57110 63367
Giải nhì 76092
Giải nhất 84513
Đặc biệt 775382
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 0,3,8
2 8
3 0,9
4 9
5 0,4,7
6 7
7 5
8 2
9 1,2
Đầu Đuôi
1,3,5 0
9 1
8,9 2
0,1 3
5 4
7 5
6
0,5,6 7
0,1,2 8
3,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 07-02-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 07-02-2023
Giải tám 92
Giải bảy 772
Giải sáu 4182 3490 4882
Giải năm 3154
Giải bốn 17903 35015 81311 18989
89307 86824 04137
Giải ba 86119 70930
Giải nhì 86732
Giải nhất 06260
Đặc biệt 354767
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1,5,9
2 4
3 0,2,7
4
5 4
6 0,7
7 2
8 2,2,9
9 0,2
Đầu Đuôi
3,6,9 0
1 1
3,7,8,8,9 2
0 3
2,5 4
1 5
6
0,3,6 7
8
1,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 31-01-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 31-01-2023
Giải tám 38
Giải bảy 429
Giải sáu 7765 5098 7390
Giải năm 6073
Giải bốn 66115 17862 13195 69122
63078 57009 49119
Giải ba 58734 61746
Giải nhì 23548
Giải nhất 90397
Đặc biệt 598862
Đầu Đuôi
0 9
1 5,9
2 2,9
3 4,8
4 6,8
5
6 2,2,5
7 3,8
8
9 0,5,7,8
Đầu Đuôi
9 0
1
2,6,6 2
7 3
3 4
1,6,9 5
4 6
9 7
3,4,7,9 8
0,1,2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 24-01-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 24-01-2023
Giải tám 40
Giải bảy 980
Giải sáu 1438 1790 2135
Giải năm 7863
Giải bốn 95787 85813 83952 60753
10150 31917 61930
Giải ba 08989 24510
Giải nhì 68746
Giải nhất 19888
Đặc biệt 831255
Đầu Đuôi
0
1 0,3,7
2
3 0,5,8
4 0,6
5 0,2,3,5
6 3
7
8 0,7,8,9
9 0
Đầu Đuôi
1,3,4,5,8,9 0
1
5 2
1,5,6 3
4
3,5 5
4 6
1,8 7
3,8 8
8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 17-01-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 17-01-2023
Giải tám 85
Giải bảy 566
Giải sáu 0232 8908 3577
Giải năm 3530
Giải bốn 45416 81818 66990 44330
63109 70247 54414
Giải ba 10925 59433
Giải nhì 06292
Giải nhất 69119
Đặc biệt 893450
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,6,8,9
2 5
3 0,0,2,3
4 7
5 0
6 6
7 7
8 5
9 0,2
Đầu Đuôi
3,3,5,9 0
1
3,9 2
3 3
1 4
2,8 5
1,6 6
4,7 7
0,1 8
0,1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 10-01-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 10-01-2023
Giải tám 27
Giải bảy 387
Giải sáu 9093 2536 7257
Giải năm 3097
Giải bốn 66146 41939 99724 41577
15499 16073 64927
Giải ba 08277 16083
Giải nhì 56422
Giải nhất 64246
Đặc biệt 409362
Đầu Đuôi
0
1
2 2,4,7,7
3 6,9
4 6,6
5 7
6 2
7 3,7,7
8 3,7
9 3,7,9
Đầu Đuôi
0
1
2,6 2
7,8,9 3
2 4
5
3,4,4 6
2,2,5,7,7,8,9 7
8
3,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 03-01-2023

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 03-01-2023
Giải tám 08
Giải bảy 422
Giải sáu 7063 3412 8728
Giải năm 9619
Giải bốn 39124 55536 60411 60907
83225 04163 56326
Giải ba 04044 72042
Giải nhì 40483
Giải nhất 05222
Đặc biệt 144979
Đầu Đuôi
0 7,8
1 1,2,9
2 2,2,4,5,6,8
3 6
4 2,4
5
6 3,3
7 9
8 3
9
Đầu Đuôi
0
1 1
1,2,2,4 2
6,6,8 3
2,4 4
2 5
2,3 6
0 7
0,2 8
1,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 27-12-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 27-12-2022
Giải tám 55
Giải bảy 006
Giải sáu 5881 5421 0785
Giải năm 9573
Giải bốn 58717 60388 84404 75203
79390 50035 58504
Giải ba 43380 74731
Giải nhì 10955
Giải nhất 84388
Đặc biệt 505483
Đầu Đuôi
0 3,4,4,6
1 7
2 1
3 1,5
4
5 5,5
6
7 3
8 0,1,3,5,8,8
9 0
Đầu Đuôi
8,9 0
2,3,8 1
2
0,7,8 3
0,0 4
3,5,5,8 5
0 6
1 7
8,8 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 20-12-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 20-12-2022
Giải tám 24
Giải bảy 019
Giải sáu 3117 5077 6851
Giải năm 7154
Giải bốn 03930 37795 18709 99945
69559 19171 97196
Giải ba 56597 70773
Giải nhì 98831
Giải nhất 65478
Đặc biệt 980345
Đầu Đuôi
0 9
1 7,9
2 4
3 0,1
4 5,5
5 1,4,9
6
7 1,3,7,8
8
9 5,6,7
Đầu Đuôi
3 0
3,5,7 1
2
7 3
2,5 4
4,4,9 5
9 6
1,7,9 7
7 8
0,1,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 13-12-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 13-12-2022
Giải tám 55
Giải bảy 298
Giải sáu 1138 0597 3507
Giải năm 7018
Giải bốn 38963 04251 57761 84330
59399 43329 26329
Giải ba 18216 05174
Giải nhì 70734
Giải nhất 09464
Đặc biệt 636972
Đầu Đuôi
0 7
1 6,8
2 9,9
3 0,4,8
4
5 1,5
6 1,3,4
7 2,4
8
9 7,8,9
Đầu Đuôi
3 0
5,6 1
7 2
6 3
3,6,7 4
5 5
1 6
0,9 7
1,3,9 8
2,2,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 06-12-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 06-12-2022
Giải tám 70
Giải bảy 528
Giải sáu 9340 6405 4167
Giải năm 5640
Giải bốn 65385 57548 66743 73499
03462 20343 64088
Giải ba 79891 55391
Giải nhì 90986
Giải nhất 00415
Đặc biệt 306485
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 8
3
4 0,0,3,3,8
5
6 2,7
7 0
8 5,5,6,8
9 1,1,9
Đầu Đuôi
4,4,7 0
9,9 1
6 2
4,4 3
4
0,1,8,8 5
8 6
6 7
2,4,8 8
9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 29-11-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 29-11-2022
Giải tám 85
Giải bảy 310
Giải sáu 2983 4966 1245
Giải năm 4906
Giải bốn 61819 76057 48322 45012
98150 50390 69324
Giải ba 15151 00298
Giải nhì 91958
Giải nhất 05331
Đặc biệt 137922
Đầu Đuôi
0 6
1 0,2,9
2 2,2,4
3 1
4 5
5 0,1,7,8
6 6
7
8 3,5
9 0,8
Đầu Đuôi
1,5,9 0
3,5 1
1,2,2 2
8 3
2 4
4,8 5
0,6 6
5 7
5,9 8
1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 22-11-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 22-11-2022
Giải tám 55
Giải bảy 949
Giải sáu 3937 4761 6579
Giải năm 0406
Giải bốn 69442 11626 43329 70081
98117 06346 70224
Giải ba 15314 93421
Giải nhì 74219
Giải nhất 36426
Đặc biệt 465257
Đầu Đuôi
0 6
1 4,7,9
2 1,4,6,6,9
3 7
4 2,6,9
5 5,7
6 1
7 9
8 1
9
Đầu Đuôi
0
2,6,8 1
4 2
3
1,2 4
5 5
0,2,2,4 6
1,3,5 7
8
1,2,4,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 15-11-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 15-11-2022
Giải tám 97
Giải bảy 486
Giải sáu 4296 0036 0990
Giải năm 4079
Giải bốn 47966 89152 70339 19578
00527 46762 09801
Giải ba 54132 63104
Giải nhì 63555
Giải nhất 21744
Đặc biệt 114966
Đầu Đuôi
0 1,4
1
2 7
3 2,6,9
4 4
5 2,5
6 2,6,6
7 8,9
8 6
9 0,6,7
Đầu Đuôi
9 0
0 1
3,5,6 2
3
0,4 4
5 5
3,6,6,8,9 6
2,9 7
7 8
3,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 08-11-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 08-11-2022
Giải tám 01
Giải bảy 976
Giải sáu 7892 8706 7529
Giải năm 1683
Giải bốn 07471 85375 59917 48827
69355 65393 85999
Giải ba 37044 33402
Giải nhì 78363
Giải nhất 93388
Đặc biệt 409126
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 7
2 6,7,9
3
4 4
5 5
6 3
7 1,5,6
8 3,8
9 2,3,9
Đầu Đuôi
0
0,7 1
0,9 2
6,8,9 3
4 4
5,7 5
0,2,7 6
1,2 7
8 8
2,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 01-11-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 01-11-2022
Giải tám 19
Giải bảy 552
Giải sáu 0296 9382 9172
Giải năm 5963
Giải bốn 13402 61187 52095 08813
20936 67716 58252
Giải ba 30639 46953
Giải nhì 38398
Giải nhất 51241
Đặc biệt 267454
Đầu Đuôi
0 2
1 3,6,9
2
3 6,9
4 1
5 2,2,3,4
6 3
7 2
8 2,7
9 5,6,8
Đầu Đuôi
0
4 1
0,5,5,7,8 2
1,5,6 3
5 4
9 5
1,3,9 6
8 7
9 8
1,3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 25-10-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 25-10-2022
Giải tám 85
Giải bảy 026
Giải sáu 3182 4470 0483
Giải năm 9004
Giải bốn 93154 86777 75031 59293
61795 53891 11929
Giải ba 53067 31566
Giải nhì 65398
Giải nhất 57905
Đặc biệt 083923
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 3,6,9
3 1
4
5 4
6 6,7
7 0,7
8 2,3,5
9 1,3,5,8
Đầu Đuôi
7 0
3,9 1
8 2
2,8,9 3
0,5 4
0,8,9 5
2,6 6
6,7 7
9 8
2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 18-10-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 18-10-2022
Giải tám 18
Giải bảy 212
Giải sáu 5254 1755 7356
Giải năm 7129
Giải bốn 77569 15467 63125 01204
41330 72220 67506
Giải ba 63270 73559
Giải nhì 65803
Giải nhất 59176
Đặc biệt 733527
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 2,8
2 0,5,7,9
3 0
4
5 4,5,6,9
6 7,9
7 0,6
8
9
Đầu Đuôi
2,3,7 0
1
1 2
0 3
0,5 4
2,5 5
0,5,7 6
2,6 7
1 8
2,5,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 11-10-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 11-10-2022
Giải tám 62
Giải bảy 750
Giải sáu 0291 4903 5530
Giải năm 9896
Giải bốn 48067 42955 00070 77038
53258 86896 44818
Giải ba 39222 97126
Giải nhì 00978
Giải nhất 86458
Đặc biệt 107252
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 2,6
3 0,8
4
5 0,2,5,8,8
6 2,7
7 0,8
8
9 1,6,6
Đầu Đuôi
3,5,7 0
9 1
2,5,6 2
0 3
4
5 5
2,9,9 6
6 7
1,3,5,5,7 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 04-10-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 04-10-2022
Giải tám 44
Giải bảy 640
Giải sáu 9733 8180 8744
Giải năm 0716
Giải bốn 47129 59369 41951 45420
71089 19502 21012
Giải ba 89816 27781
Giải nhì 01383
Giải nhất 71181
Đặc biệt 031740
Đầu Đuôi
0 2
1 2,6,6
2 0,9
3 3
4 0,0,4,4
5 1
6 9
7
8 0,1,1,3,9
9
Đầu Đuôi
2,4,4,8 0
5,8,8 1
0,1 2
3,8 3
4,4 4
5
1,1 6
7
8
2,6,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 27-09-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 27-09-2022
Giải tám 08
Giải bảy 164
Giải sáu 8080 4250 4974
Giải năm 7199
Giải bốn 75838 95497 98677 18460
58159 73227 31281
Giải ba 05704 15153
Giải nhì 56204
Giải nhất 39198
Đặc biệt 041409
Đầu Đuôi
0 4,4,8,9
1
2 7
3 8
4
5 0,3,9
6 0,4
7 4,7
8 0,1
9 7,8,9
Đầu Đuôi
5,6,8 0
8 1
2
5 3
0,0,6,7 4
5
6
2,7,9 7
0,3,9 8
0,5,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 20-09-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 20-09-2022
Giải tám 79
Giải bảy 199
Giải sáu 4362 3664 6479
Giải năm 4237
Giải bốn 51930 26005 70605 82874
10420 10971 39039
Giải ba 72872 68921
Giải nhì 08187
Giải nhất 16629
Đặc biệt 308925
Đầu Đuôi
0 5,5
1
2 0,1,5,9
3 0,7,9
4
5
6 2,4
7 1,2,4,9,9
8 7
9 9
Đầu Đuôi
2,3 0
2,7 1
6,7 2
3
6,7 4
0,0,2 5
6
3,8 7
8
2,3,7,7,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 13-09-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 13-09-2022
Giải tám 46
Giải bảy 182
Giải sáu 8453 0155 9010
Giải năm 9704
Giải bốn 08311 35790 94675 50570
87180 56620 35244
Giải ba 91216 56796
Giải nhì 51054
Giải nhất 49838
Đặc biệt 079825
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1,6
2 0,5
3 8
4 4,6
5 3,4,5
6
7 0,5
8 0,2
9 0,6
Đầu Đuôi
1,2,7,8,9 0
1 1
8 2
5 3
0,4,5 4
2,5,7 5
1,4,9 6
7
3 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 06-09-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 06-09-2022
Giải tám 28
Giải bảy 881
Giải sáu 0575 8007 8655
Giải năm 4836
Giải bốn 08125 00722 84234 76339
66112 02957 37382
Giải ba 57722 81414
Giải nhì 45809
Giải nhất 74778
Đặc biệt 279226
Đầu Đuôi
0 7,9
1 2,4
2 2,2,5,6,8
3 4,6,9
4
5 5,7
6
7 5,8
8 1,2
9
Đầu Đuôi
0
8 1
1,2,2,8 2
3
1,3 4
2,5,7 5
2,3 6
0,5 7
2,7 8
0,3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 30-08-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 30-08-2022
Giải tám 94
Giải bảy 113
Giải sáu 8421 4586 3842
Giải năm 1843
Giải bốn 56624 34011 37039 78093
94609 05782 36091
Giải ba 45247 44226
Giải nhì 59034
Giải nhất 96037
Đặc biệt 174201
Đầu Đuôi
0 1,9
1 1,3
2 1,4,6
3 4,7,9
4 2,3,7
5
6
7
8 2,6
9 1,3,4
Đầu Đuôi
0
0,1,2,9 1
4,8 2
1,4,9 3
2,3,9 4
5
2,8 6
3,4 7
8
0,3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 23-08-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 23-08-2022
Giải tám 40
Giải bảy 966
Giải sáu 3552 1187 6186
Giải năm 4954
Giải bốn 08038 51340 70721 00867
39542 38788 05739
Giải ba 73267 36781
Giải nhì 59316
Giải nhất 26465
Đặc biệt 750386
Đầu Đuôi
0
1 6
2 1
3 8,9
4 0,0,2
5 2,4
6 5,6,7,7
7
8 1,6,6,7,8
9
Đầu Đuôi
4,4 0
2,8 1
4,5 2
3
5 4
6 5
1,6,8,8 6
6,6,8 7
3,8 8
3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 16-08-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 16-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 638
Giải sáu 9026 9439 7358
Giải năm 3656
Giải bốn 20234 53393 96414 85153
54437 53178 85206
Giải ba 67767 44448
Giải nhì 49021
Giải nhất 86317
Đặc biệt 162914
Đầu Đuôi
0 6
1 4,4,7
2 1,4,6
3 4,7,8,9
4 8
5 3,6,8
6 7
7 8
8
9 3
Đầu Đuôi
0
2 1
2
5,9 3
1,1,2,3 4
5
0,2,5 6
1,3,6 7
3,4,5,7 8
3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 09-08-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 09-08-2022
Giải tám 93
Giải bảy 273
Giải sáu 5350 0854 3746
Giải năm 2789
Giải bốn 13038 11745 86851 50466
86207 65967 53945
Giải ba 54027 83670
Giải nhì 64368
Giải nhất 41957
Đặc biệt 379271
Đầu Đuôi
0 7
1
2 7
3 8
4 5,5,6
5 0,1,4,7
6 6,7,8
7 0,1,3
8 9
9 3
Đầu Đuôi
5,7 0
5,7 1
2
7,9 3
5 4
4,4 5
4,6 6
0,2,5,6 7
3,6 8
8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 02-08-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 02-08-2022
Giải tám 93
Giải bảy 264
Giải sáu 1867 3303 1431
Giải năm 8052
Giải bốn 20773 85825 77433 60223
10031 66201 94320
Giải ba 41713 00463
Giải nhì 51127
Giải nhất 85240
Đặc biệt 475132
Đầu Đuôi
0 1,3
1 3
2 0,3,5,7
3 1,1,2,3
4 0
5 2
6 3,4,7
7 3
8
9 3
Đầu Đuôi
2,4 0
0,3,3 1
3,5 2
0,1,2,3,6,7,9 3
6 4
2 5
6
2,6 7
8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 26-07-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 26-07-2022
Giải tám 07
Giải bảy 830
Giải sáu 5019 8863 0554
Giải năm 3312
Giải bốn 57370 62951 75066 42518
10565 50419 03531
Giải ba 67127 49159
Giải nhì 16002
Giải nhất 07197
Đặc biệt 400455
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2,8,9,9
2 7
3 0,1
4
5 1,4,5,9
6 3,5,6
7 0
8
9 7
Đầu Đuôi
3,7 0
3,5 1
0,1 2
6 3
5 4
5,6 5
6 6
0,2,9 7
1 8
1,1,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 19-07-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 19-07-2022
Giải tám 20
Giải bảy 270
Giải sáu 8177 0967 5157
Giải năm 0999
Giải bốn 30227 72906 36485 55277
25442 89374 13767
Giải ba 63356 62332
Giải nhì 79217
Giải nhất 06063
Đặc biệt 352727
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 0,7,7
3 2
4 2
5 6,7
6 3,7,7
7 0,4,7,7
8 5
9 9
Đầu Đuôi
2,7 0
1
3,4 2
6 3
7 4
8 5
0,5 6
1,2,2,5,6,6,7,7 7
8
9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 12-07-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 12-07-2022
Giải tám 27
Giải bảy 777
Giải sáu 7419 1054 8041
Giải năm 5092
Giải bốn 36193 46584 43460 82354
36460 44714 78451
Giải ba 11410 00204
Giải nhì 56808
Giải nhất 33876
Đặc biệt 088381
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,4,9
2 7
3
4 1
5 1,4,4
6 0,0
7 6,7
8 1,4
9 2,3
Đầu Đuôi
1,6,6 0
4,5,8 1
9 2
9 3
0,1,5,5,8 4
5
7 6
2,7 7
0 8
1 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 05-07-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 05-07-2022
Giải tám 09
Giải bảy 316
Giải sáu 6033 5883 9930
Giải năm 9717
Giải bốn 58050 93817 81509 67385
80219 17039 89746
Giải ba 09261 76309
Giải nhì 40160
Giải nhất 67173
Đặc biệt 708064
Đầu Đuôi
0 9,9,9
1 6,7,7,9
2
3 0,3,9
4 6
5 0
6 0,1,4
7 3
8 3,5
9
Đầu Đuôi
3,5,6 0
6 1
2
3,7,8 3
6 4
8 5
1,4 6
1,1 7
8
0,0,0,1,3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 28-06-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 28-06-2022
Giải tám 47
Giải bảy 272
Giải sáu 4609 1139 5536
Giải năm 9546
Giải bốn 67052 51833 71327 47799
31964 88990 07970
Giải ba 05782 49249
Giải nhì 53235
Giải nhất 55711
Đặc biệt 904065
Đầu Đuôi
0 9
1 1
2 7
3 3,5,6,9
4 6,7,9
5 2
6 4,5
7 0,2
8 2
9 0,9
Đầu Đuôi
7,9 0
1 1
5,7,8 2
3 3
6 4
3,6 5
3,4 6
2,4 7
8
0,3,4,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 21-06-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 21-06-2022
Giải tám 34
Giải bảy 192
Giải sáu 4111 1578 5861
Giải năm 4935
Giải bốn 50559 53714 77040 66779
10798 93911 17415
Giải ba 14167 36132
Giải nhì 47094
Giải nhất 71710
Đặc biệt 002582
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1,4,5
2
3 2,4,5
4 0
5 9
6 1,7
7 8,9
8 2
9 2,4,8
Đầu Đuôi
1,4 0
1,1,6 1
3,8,9 2
3
1,3,9 4
1,3 5
6
6 7
7,9 8
5,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 14-06-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 14-06-2022
Giải tám 98
Giải bảy 059
Giải sáu 9301 4156 5804
Giải năm 3821
Giải bốn 43299 64069 37352 87952
48352 31230 09465
Giải ba 85776 57329
Giải nhì 59965
Giải nhất 46236
Đặc biệt 262224
Đầu Đuôi
0 1,4
1
2 1,4,9
3 0,6
4
5 2,2,2,6,9
6 5,5,9
7 6
8
9 8,9
Đầu Đuôi
3 0
0,2 1
5,5,5 2
3
0,2 4
6,6 5
3,5,7 6
7
9 8
2,5,6,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 07-06-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 07-06-2022
Giải tám 40
Giải bảy 126
Giải sáu 7116 6731 8510
Giải năm 4977
Giải bốn 90275 40969 06509 41986
03371 41977 04758
Giải ba 13458 63362
Giải nhì 34287
Giải nhất 89407
Đặc biệt 773777
Đầu Đuôi
0 7,9
1 0,6
2 6
3 1
4 0
5 8,8
6 2,9
7 1,5,7,7,7
8 6,7
9
Đầu Đuôi
1,4 0
3,7 1
6 2
3
4
7 5
1,2,8 6
0,7,7,7,8 7
5,5 8
0,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 31-05-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 31-05-2022
Giải tám 29
Giải bảy 681
Giải sáu 0535 6302 9990
Giải năm 5191
Giải bốn 63210 51439 53102 36573
76881 54081 04396
Giải ba 86955 56249
Giải nhì 60240
Giải nhất 70841
Đặc biệt 848313
Đầu Đuôi
0 2,2
1 0,3
2 9
3 5,9
4 0,1,9
5 5
6
7 3
8 1,1,1
9 0,1,6
Đầu Đuôi
1,4,9 0
4,8,8,8,9 1
0,0 2
1,7 3
4
3,5 5
9 6
7
8
2,3,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 24-05-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 24-05-2022
Giải tám 26
Giải bảy 125
Giải sáu 3494 6213 7298
Giải năm 0239
Giải bốn 06225 98971 35488 10955
88843 37028 85654
Giải ba 98183 47702
Giải nhì 75211
Giải nhất 37248
Đặc biệt 683176
Đầu Đuôi
0 2
1 1,3
2 5,5,6,8
3 9
4 3,8
5 4,5
6
7 1,6
8 3,8
9 4,8
Đầu Đuôi
0
1,7 1
0 2
1,4,8 3
5,9 4
2,2,5 5
2,7 6
7
2,4,8,9 8
3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 17-05-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 17-05-2022
Giải tám 40
Giải bảy 307
Giải sáu 9451 9675 8014
Giải năm 2295
Giải bốn 80518 36275 80171 49448
42426 67794 15790
Giải ba 93726 47504
Giải nhì 57433
Giải nhất 81084
Đặc biệt 986133
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,8
2 6,6
3 3,3
4 0,8
5 1
6
7 1,5,5
8 4
9 0,4,5
Đầu Đuôi
4,9 0
5,7 1
2
3,3 3
0,1,8,9 4
7,7,9 5
2,2 6
0 7
1,4 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 10-05-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 10-05-2022
Giải tám 64
Giải bảy 143
Giải sáu 0440 4783 8142
Giải năm 4805
Giải bốn 59375 43234 31746 13302
03806 11721 47727
Giải ba 26917 86234
Giải nhì 86381
Giải nhất 02531
Đặc biệt 531080
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 7
2 1,7
3 1,4,4
4 0,2,3,6
5
6 4
7 5
8 0,1,3
9
Đầu Đuôi
4,8 0
2,3,8 1
0,4 2
4,8 3
3,3,6 4
0,7 5
0,4 6
1,2 7
8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 03-05-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 03-05-2022
Giải tám 21
Giải bảy 556
Giải sáu 4773 9463 0333
Giải năm 8797
Giải bốn 24091 90740 98096 76227
10383 31788 46105
Giải ba 99053 85912
Giải nhì 47529
Giải nhất 91518
Đặc biệt 360132
Đầu Đuôi
0 5
1 2,8
2 1,7,9
3 2,3
4 0
5 3,6
6 3
7 3
8 3,8
9 1,6,7
Đầu Đuôi
4 0
2,9 1
1,3 2
3,5,6,7,8 3
4
0 5
5,9 6
2,9 7
1,8 8
2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 12-04-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 12-04-2022
Giải tám 50
Giải bảy 324
Giải sáu 8802 6757 6370
Giải năm 8162
Giải bốn 46768 95960 97979 36592
55657 73070 54196
Giải ba 07806 15250
Giải nhì 91067
Giải nhất 94886
Đặc biệt 883562
Đầu Đuôi
0 2,6
1
2 4
3
4
5 0,0,7,7
6 0,2,2,7,8
7 0,0,9
8 6
9 2,6
Đầu Đuôi
5,5,6,7,7 0
1
0,6,6,9 2
3
2 4
5
0,8,9 6
5,5,6 7
6 8
7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 05-04-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 05-04-2022
Giải tám 70
Giải bảy 294
Giải sáu 8545 7572 3221
Giải năm 4396
Giải bốn 53486 49064 45316 76727
98077 86979 45097
Giải ba 42795 57086
Giải nhì 94801
Giải nhất 46766
Đặc biệt 413005
Đầu Đuôi
0 1,5
1 6
2 1,7
3
4 5
5
6 4,6
7 0,2,7,9
8 6,6
9 4,5,6,7
Đầu Đuôi
7 0
0,2 1
7 2
3
6,9 4
0,4,9 5
1,6,8,8,9 6
2,7,9 7
8
7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 29-03-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 29-03-2022
Giải tám 74
Giải bảy 928
Giải sáu 3368 4378 1232
Giải năm 1281
Giải bốn 56569 01487 60648 88063
95515 68481 47584
Giải ba 77819 07787
Giải nhì 36729
Giải nhất 55953
Đặc biệt 865563
Đầu Đuôi
0
1 5,9
2 8,9
3 2
4 8
5 3
6 3,3,8,9
7 4,8
8 1,1,4,7,7
9
Đầu Đuôi
0
8,8 1
3 2
5,6,6 3
7,8 4
1 5
6
8,8 7
2,4,6,7 8
1,2,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 22-03-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 22-03-2022
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 5535 0250 4276
Giải năm 3449
Giải bốn 45157 90898 65008 01905
72099 66094 86457
Giải ba 55457 90700
Giải nhì 71560
Giải nhất 06934
Đặc biệt 117651
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1
2 2
3 3,4,5
4 9
5 0,1,7,7,7
6 0
7 6
8
9 4,8,9
Đầu Đuôi
0,5,6 0
5 1
2 2
3 3
3,9 4
0,3 5
7 6
5,5,5 7
0,9 8
4,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 15-03-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 15-03-2022
Giải tám 24
Giải bảy 437
Giải sáu 5588 9550 1075
Giải năm 4120
Giải bốn 59436 05259 94307 99301
86184 93705 34954
Giải ba 54985 32244
Giải nhì 73856
Giải nhất 78184
Đặc biệt 285856
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1
2 0,4
3 6,7
4 4
5 0,4,6,6,9
6
7 5
8 4,4,5,8
9
Đầu Đuôi
2,5 0
0 1
2
3
2,4,5,8,8 4
0,7,8 5
3,5,5 6
0,3 7
8 8
5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 08-03-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 08-03-2022
Giải tám 70
Giải bảy 652
Giải sáu 6303 3957 2812
Giải năm 6187
Giải bốn 53352 99891 77139 13368
66918 12155 28082
Giải ba 88840 46067
Giải nhì 95874
Giải nhất 61499
Đặc biệt 740034
Đầu Đuôi
0 3
1 2,8
2
3 4,9
4 0
5 2,2,5,7
6 7,8
7 0,4
8 2,7
9 1,9
Đầu Đuôi
4,7 0
9 1
1,5,5,8 2
0 3
3,7 4
5 5
6
5,6,8 7
1,6 8
3,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 01-03-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 01-03-2022
Giải tám 13
Giải bảy 044
Giải sáu 2166 0395 5317
Giải năm 0319
Giải bốn 56915 53303 97965 63017
85563 92550 82146
Giải ba 37727 87359
Giải nhì 80441
Giải nhất 78906
Đặc biệt 468527
Đầu Đuôi
0 3,6
1 3,5,7,7,9
2 7,7
3
4 1,4,6
5 0,9
6 3,5,6
7
8
9 5
Đầu Đuôi
5 0
4 1
2
0,1,6 3
4 4
1,6,9 5
0,4,6 6
1,1,2,2 7
8
1,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 22-02-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 22-02-2022
Giải tám 37
Giải bảy 343
Giải sáu 6311 9040 3559
Giải năm 2565
Giải bốn 12659 37719 89079 83670
11489 43350 31462
Giải ba 85383 33920
Giải nhì 86146
Giải nhất 48943
Đặc biệt 489771
Đầu Đuôi
0
1 1,9
2 0
3 7
4 0,3,3,6
5 0,9,9
6 2,5
7 0,1,9
8 3,9
9
Đầu Đuôi
2,4,5,7 0
1,7 1
6 2
4,4,8 3
4
6 5
4 6
3 7
8
1,5,5,7,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 15-02-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 15-02-2022
Giải tám 67
Giải bảy 842
Giải sáu 2113 0799 3801
Giải năm 7663
Giải bốn 33063 18804 01300 60269
31841 39548 16071
Giải ba 65065 08984
Giải nhì 48395
Giải nhất 54686
Đặc biệt 948139
Đầu Đuôi
0 0,1,4
1 3
2
3 9
4 1,2,8
5
6 3,3,5,7,9
7 1
8 4,6
9 5,9
Đầu Đuôi
0 0
0,4,7 1
4 2
1,6,6 3
0,8 4
6,9 5
8 6
6 7
4 8
3,6,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 08-02-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 08-02-2022
Giải tám 35
Giải bảy 735
Giải sáu 9582 4454 9584
Giải năm 9169
Giải bốn 67369 91463 78436 75896
85335 43139 36006
Giải ba 64251 60864
Giải nhì 65205
Giải nhất 07232
Đặc biệt 090063
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2
3 2,5,5,5,6,9
4
5 1,4
6 3,3,4,9,9
7
8 2,4
9 6
Đầu Đuôi
0
5 1
3,8 2
6,6 3
5,6,8 4
0,3,3,3 5
0,3,9 6
7
8
3,6,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 01-02-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 01-02-2022
Giải tám 92
Giải bảy 569
Giải sáu 5484 9269 7331
Giải năm 3384
Giải bốn 40181 61167 38808 71289
66271 35007 41425
Giải ba 68422 91574
Giải nhì 20877
Giải nhất 52109
Đặc biệt 684471
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1
2 2,5
3 1
4
5
6 7,9,9
7 1,1,4,7
8 1,4,4,9
9 2
Đầu Đuôi
0
3,7,7,8 1
2,9 2
3
7,8,8 4
2 5
6
0,6,7 7
0 8
0,6,6,8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 25-01-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 25-01-2022
Giải tám 99
Giải bảy 431
Giải sáu 5197 6353 1462
Giải năm 0001
Giải bốn 55252 67256 35037 05020
84781 36432 66128
Giải ba 95513 36352
Giải nhì 64833
Giải nhất 45882
Đặc biệt 116165
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 0,8
3 1,2,3,7
4
5 2,2,3,6
6 2,5
7
8 1,2
9 7,9
Đầu Đuôi
2 0
0,3,8 1
3,5,5,6,8 2
1,3,5 3
4
6 5
5 6
3,9 7
2 8
9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 18-01-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 18-01-2022
Giải tám 24
Giải bảy 537
Giải sáu 3532 0166 0041
Giải năm 2789
Giải bốn 99587 47534 04194 68916
45064 62051 05973
Giải ba 82935 85598
Giải nhì 84097
Giải nhất 53451
Đặc biệt 834776
Đầu Đuôi
0
1 6
2 4
3 2,4,5,7
4 1
5 1,1
6 4,6
7 3,6
8 7,9
9 4,7,8
Đầu Đuôi
0
4,5,5 1
3 2
7 3
2,3,6,9 4
3 5
1,6,7 6
3,8,9 7
9 8
8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 11-01-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 11-01-2022
Giải tám 33
Giải bảy 966
Giải sáu 4852 7562 5253
Giải năm 0373
Giải bốn 18719 34987 39469 75556
19296 94944 49810
Giải ba 85401 65109
Giải nhì 06106
Giải nhất 64563
Đặc biệt 105961
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 0,9
2
3 3
4 4
5 2,3,6
6 1,2,3,6,9
7 3
8 7
9 6
Đầu Đuôi
1 0
0,6 1
5,6 2
3,5,6,7 3
4 4
5
0,5,6,9 6
8 7
8
0,1,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 04-01-2022

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 04-01-2022
Giải tám 88
Giải bảy 051
Giải sáu 6993 7155 7209
Giải năm 4691
Giải bốn 72225 41206 04998 01835
27069 36910 35658
Giải ba 01905 09574
Giải nhì 49230
Giải nhất 99332
Đặc biệt 807857
Đầu Đuôi
0 5,6,9
1 0
2 5
3 0,2,5
4
5 1,5,7,8
6 9
7 4
8 8
9 1,3,8
Đầu Đuôi
1,3 0
5,9 1
3 2
9 3
7 4
0,2,3,5 5
0 6
5 7
5,8,9 8
0,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 28-12-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 28-12-2021
Giải tám 39
Giải bảy 596
Giải sáu 2053 9530 7108
Giải năm 1262
Giải bốn 88338 41236 79418 31763
27191 92526 42341
Giải ba 34677 97832
Giải nhì 09515
Giải nhất 13402
Đặc biệt 255913
Đầu Đuôi
0 2,8
1 3,5,8
2 6
3 0,2,6,8,9
4 1
5 3
6 2,3
7 7
8
9 1,6
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
0,3,6 2
1,5,6 3
4
1 5
2,3,9 6
7 7
0,1,3 8
3 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 21-12-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 21-12-2021
Giải tám 69
Giải bảy 531
Giải sáu 8214 2416 7180
Giải năm 4792
Giải bốn 47343 40941 48215 10495
13321 07373 84368
Giải ba 61967 69746
Giải nhì 60086
Giải nhất 13208
Đặc biệt 794537
Đầu Đuôi
0 8
1 4,5,6
2 1
3 1,7
4 1,3,6
5
6 7,8,9
7 3
8 0,6
9 2,5
Đầu Đuôi
8 0
2,3,4 1
9 2
4,7 3
1 4
1,9 5
1,4,8 6
3,6 7
0,6 8
6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 14-12-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 14-12-2021
Giải tám 52
Giải bảy 454
Giải sáu 2159 2747 4943
Giải năm 9414
Giải bốn 44917 25386 71250 25077
61066 09157 69319
Giải ba 51850 57757
Giải nhì 08154
Giải nhất 56580
Đặc biệt 361839
Đầu Đuôi
0
1 4,7,9
2
3 9
4 3,7
5 0,0,2,4,4,7,7,9
6 6
7 7
8 0,6
9
Đầu Đuôi
5,5,8 0
1
5 2
4 3
1,5,5 4
5
6,8 6
1,4,5,5,7 7
8
1,3,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 07-12-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 07-12-2021
Giải tám 87
Giải bảy 953
Giải sáu 0547 8821 8488
Giải năm 3942
Giải bốn 14987 44726 88850 07412
60713 77207 45764
Giải ba 92348 64520
Giải nhì 39766
Giải nhất 64004
Đặc biệt 780544
Đầu Đuôi
0 4,7
1 2,3
2 0,1,6
3
4 2,4,7,8
5 0,3
6 4,6
7
8 7,7,8
9
Đầu Đuôi
2,5 0
2 1
1,4 2
1,5 3
0,4,6 4
5
2,6 6
0,4,8,8 7
4,8 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 30-11-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 30-11-2021
Giải tám 27
Giải bảy 006
Giải sáu 7453 1431 8035
Giải năm 7129
Giải bốn 29088 77730 51725 16550
33053 61367 50027
Giải ba 27919 89765
Giải nhì 38870
Giải nhất 46273
Đặc biệt 218251
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 5,7,7,9
3 0,1,5
4
5 0,1,3,3
6 5,7
7 0,3
8 8
9
Đầu Đuôi
3,5,7 0
3,5 1
2
5,5,7 3
4
2,3,6 5
0 6
2,2,6 7
8 8
1,2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 23-11-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 23-11-2021
Giải tám 22
Giải bảy 347
Giải sáu 6359 8597 9247
Giải năm 3053
Giải bốn 85070 38651 81740 52971
25519 76078 34559
Giải ba 19733 40452
Giải nhì 59782
Giải nhất 84054
Đặc biệt 046838
Đầu Đuôi
0
1 9
2 2
3 3,8
4 0,7,7
5 1,2,3,4,9,9
6
7 0,1,8
8 2
9 7
Đầu Đuôi
4,7 0
5,7 1
2,5,8 2
3,5 3
5 4
5
6
4,4,9 7
3,7 8
1,5,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 16-11-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 16-11-2021
Giải tám 95
Giải bảy 867
Giải sáu 9496 3842 3183
Giải năm 8989
Giải bốn 34367 28077 39561 15002
55360 87863 10700
Giải ba 32806 81192
Giải nhì 39197
Giải nhất 56947
Đặc biệt 715001
Đầu Đuôi
0 0,1,2,6
1
2
3
4 2,7
5
6 0,1,3,7,7
7 7
8 3,9
9 2,5,6,7
Đầu Đuôi
0,6 0
0,6 1
0,4,9 2
6,8 3
4
9 5
0,9 6
4,6,6,7,9 7
8
8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 09-11-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 09-11-2021
Giải tám 60
Giải bảy 275
Giải sáu 6211 5784 4762
Giải năm 6074
Giải bốn 60972 83844 14144 08576
55160 90293 16781
Giải ba 89412 85181
Giải nhì 31862
Giải nhất 63251
Đặc biệt 985426
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 6
3
4 4,4
5 1
6 0,0,2,2
7 2,4,5,6
8 1,1,4
9 3
Đầu Đuôi
6,6 0
1,5,8,8 1
1,6,6,7 2
9 3
4,4,7,8 4
7 5
2,7 6
7
8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 02-11-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 02-11-2021
Giải tám 37
Giải bảy 910
Giải sáu 5165 3560 5606
Giải năm 9972
Giải bốn 05108 75920 33551 18683
29501 52318 86661
Giải ba 93999 06388
Giải nhì 58962
Giải nhất 93180
Đặc biệt 800108
Đầu Đuôi
0 1,6,8,8
1 0,8
2 0
3 7
4
5 1
6 0,1,2,5
7 2
8 0,3,8
9 9
Đầu Đuôi
1,2,6,8 0
0,5,6 1
6,7 2
8 3
4
6 5
0 6
3 7
0,0,1,8 8
9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 26-10-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 26-10-2021
Giải tám 80
Giải bảy 696
Giải sáu 2619 6322 5219
Giải năm 1187
Giải bốn 99629 83313 33382 32510
09071 87696 26597
Giải ba 70580 49334
Giải nhì 24486
Giải nhất 18682
Đặc biệt 645804
Đầu Đuôi
0 4
1 0,3,9,9
2 2,9
3 4
4
5
6
7 1
8 0,0,2,2,6,7
9 6,6,7
Đầu Đuôi
1,8,8 0
7 1
2,8,8 2
1 3
0,3 4
5
8,9,9 6
8,9 7
8
1,1,2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 06-07-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 06-07-2021
Giải tám 83
Giải bảy 950
Giải sáu 3386 7416 8577
Giải năm 0829
Giải bốn 58470 33448 68392 76755
14609 28459 78075
Giải ba 96726 78191
Giải nhì 34253
Giải nhất 98432
Đặc biệt 330932
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 6,9
3 2,2
4 8
5 0,3,5,9
6
7 0,5,7
8 3,6
9 1,2
Đầu Đuôi
5,7 0
9 1
3,3,9 2
5,8 3
4
5,7 5
1,2,8 6
7 7
4 8
0,2,5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 29-06-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 29-06-2021
Giải tám 55
Giải bảy 820
Giải sáu 0982 1693 9528
Giải năm 8380
Giải bốn 33581 45316 14827 19520
14640 51664 59263
Giải ba 00776 00362
Giải nhì 80615
Giải nhất 43280
Đặc biệt 111651
Đầu Đuôi
0
1 5,6
2 0,0,7,8
3
4 0
5 1,5
6 2,3,4
7 6
8 0,0,1,2
9 3
Đầu Đuôi
2,2,4,8,8 0
5,8 1
6,8 2
6,9 3
6 4
1,5 5
1,7 6
2 7
2 8
9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 22-06-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 22-06-2021
Giải tám 64
Giải bảy 426
Giải sáu 4805 3676 7695
Giải năm 1294
Giải bốn 50109 23139 41333 68081
75940 11318 11173
Giải ba 20268 65949
Giải nhì 85626
Giải nhất 92876
Đặc biệt 916418
Đầu Đuôi
0 5,9
1 8,8
2 6,6
3 3,9
4 0,9
5
6 4,8
7 3,6,6
8 1
9 4,5
Đầu Đuôi
4 0
8 1
2
3,7 3
6,9 4
0,9 5
2,2,7,7 6
7
1,1,6 8
0,3,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 15-06-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 15-06-2021
Giải tám 40
Giải bảy 452
Giải sáu 4204 1125 1245
Giải năm 4231
Giải bốn 84599 27011 96496 80610
70634 43488 95437
Giải ba 96519 46849
Giải nhì 95881
Giải nhất 26374
Đặc biệt 731583
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1,9
2 5
3 1,4,7
4 0,5,9
5 2
6
7 4
8 1,3,8
9 6,9
Đầu Đuôi
1,4 0
1,3,8 1
5 2
8 3
0,3,7 4
2,4 5
9 6
3 7
8 8
1,4,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 08-06-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 08-06-2021
Giải tám 02
Giải bảy 297
Giải sáu 9354 6678 1935
Giải năm 3601
Giải bốn 24650 80027 81103 71444
58485 45095 60690
Giải ba 84188 90183
Giải nhì 80427
Giải nhất 39094
Đặc biệt 830059
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1
2 7,7
3 5
4 4
5 0,4,9
6
7 8
8 3,5,8
9 0,4,5,7
Đầu Đuôi
5,9 0
0 1
0 2
0,8 3
4,5,9 4
3,8,9 5
6
2,2,9 7
7,8 8
5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 01-06-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 01-06-2021
Giải tám 22
Giải bảy 895
Giải sáu 4829 3303 1253
Giải năm 2199
Giải bốn 54339 27964 80644 81368
60213 60533 05747
Giải ba 47810 85512
Giải nhì 90833
Giải nhất 77802
Đặc biệt 653911
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,1,2,3
2 2,9
3 3,3,9
4 4,7
5 3
6 4,8
7
8
9 5,9
Đầu Đuôi
1 0
1 1
0,1,2 2
0,1,3,3,5 3
4,6 4
9 5
6
4 7
6 8
2,3,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 25-05-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 25-05-2021
Giải tám 25
Giải bảy 505
Giải sáu 9841 7615 1323
Giải năm 6051
Giải bốn 51938 57657 78930 48449
24238 98645 67409
Giải ba 90537 21888
Giải nhì 46277
Giải nhất 84102
Đặc biệt 610875
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 5
2 3,5
3 0,7,8,8
4 1,5,9
5 1,7
6
7 5,7
8 8
9
Đầu Đuôi
3 0
4,5 1
0 2
2 3
4
0,1,2,4,7 5
6
3,5,7 7
3,3,8 8
0,4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 18-05-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 18-05-2021
Giải tám 05
Giải bảy 845
Giải sáu 4903 5998 7977
Giải năm 7851
Giải bốn 64087 45679 58039 96549
49017 89225 43472
Giải ba 61161 22853
Giải nhì 40542
Giải nhất 23641
Đặc biệt 311139
Đầu Đuôi
0 3,5
1 7
2 5
3 9,9
4 1,2,5,9
5 1,3
6 1
7 2,7,9
8 7
9 8
Đầu Đuôi
0
4,5,6 1
4,7 2
0,5 3
4
0,2,4 5
6
1,7,8 7
9 8
3,3,4,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 11-05-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 11-05-2021
Giải tám 44
Giải bảy 016
Giải sáu 5752 2632 5327
Giải năm 9555
Giải bốn 63589 24811 68154 51378
77111 69508 86152
Giải ba 28314 54971
Giải nhì 37145
Giải nhất 46970
Đặc biệt 620492
Đầu Đuôi
0 8
1 1,1,4,6
2 7
3 2
4 4,5
5 2,2,4,5
6
7 0,1,8
8 9
9 2
Đầu Đuôi
7 0
1,1,7 1
3,5,5,9 2
3
1,4,5 4
4,5 5
1 6
2 7
0,7 8
8 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 04-05-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 04-05-2021
Giải tám 23
Giải bảy 597
Giải sáu 9250 3596 9447
Giải năm 4510
Giải bốn 76094 18211 27229 66236
95270 11584 49458
Giải ba 97077 90250
Giải nhì 65988
Giải nhất 73485
Đặc biệt 393350
Đầu Đuôi
0
1 0,1
2 3,9
3 6
4 7
5 0,0,0,8
6
7 0,7
8 4,5,8
9 4,6,7
Đầu Đuôi
1,5,5,5,7 0
1 1
2
2 3
8,9 4
8 5
3,9 6
4,7,9 7
5,8 8
2 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 27-04-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 27-04-2021
Giải tám 49
Giải bảy 202
Giải sáu 7274 9067 7310
Giải năm 8911
Giải bốn 17641 73114 37211 41186
17548 73482 36011
Giải ba 28250 86264
Giải nhì 93284
Giải nhất 26905
Đặc biệt 308101
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 0,1,1,1,4
2
3
4 1,8,9
5 0
6 4,7
7 4
8 2,4,6
9
Đầu Đuôi
1,5 0
0,1,1,1,4 1
0,8 2
3
1,6,7,8 4
0 5
8 6
6 7
4 8
4 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 20-04-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 20-04-2021
Giải tám 03
Giải bảy 107
Giải sáu 7248 7524 1438
Giải năm 2842
Giải bốn 71209 11257 00327 63931
36538 67530 96124
Giải ba 37857 65815
Giải nhì 14890
Giải nhất 50401
Đặc biệt 082430
Đầu Đuôi
0 1,3,7,9
1 5
2 4,4,7
3 0,0,1,8,8
4 2,8
5 7,7
6
7
8
9 0
Đầu Đuôi
3,3,9 0
0,3 1
4 2
0 3
2,2 4
1 5
6
0,2,5,5 7
3,3,4 8
0 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 13-04-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 13-04-2021
Giải tám 90
Giải bảy 062
Giải sáu 8443 8150 6640
Giải năm 0026
Giải bốn 64178 50470 91604 67859
69226 53897 35140
Giải ba 40214 14858
Giải nhì 93225
Giải nhất 13361
Đặc biệt 310500
Đầu Đuôi
0 0,4
1 4
2 5,6,6
3
4 0,0,3
5 0,8,9
6 1,2
7 0,8
8
9 0,7
Đầu Đuôi
0,4,4,5,7,9 0
6 1
6 2
4 3
0,1 4
2 5
2,2 6
9 7
5,7 8
5 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 06-04-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 06-04-2021
Giải tám 65
Giải bảy 760
Giải sáu 6388 1488 6256
Giải năm 2196
Giải bốn 48730 17656 56616 08650
22745 99399 18036
Giải ba 86703 02196
Giải nhì 17509
Giải nhất 91333
Đặc biệt 496790
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6
2
3 0,3,6
4 5
5 0,6,6
6 0,5
7
8 8,8
9 0,6,6,9
Đầu Đuôi
3,5,6,9 0
1
2
0,3 3
4
4,6 5
1,3,5,5,9,9 6
7
8,8 8
0,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 30-03-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 30-03-2021
Giải tám 59
Giải bảy 779
Giải sáu 0636 5666 8719
Giải năm 1687
Giải bốn 15765 49491 88650 47296
95338 79176 88039
Giải ba 49628 43069
Giải nhì 46829
Giải nhất 29886
Đặc biệt 274074
Đầu Đuôi
0
1 9
2 8,9
3 6,8,9
4
5 0,9
6 5,6,9
7 4,6,9
8 6,7
9 1,6
Đầu Đuôi
5 0
9 1
2
3
7 4
6 5
3,6,7,8,9 6
8 7
2,3 8
1,2,3,5,6,7 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 23-03-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 23-03-2021
Giải tám 30
Giải bảy 804
Giải sáu 8095 3260 7360
Giải năm 6315
Giải bốn 55131 49059 00816 56825
81766 36194 31606
Giải ba 28593 40478
Giải nhì 92669
Giải nhất 24266
Đặc biệt 322014
Đầu Đuôi
0 4,6
1 4,5,6
2 5
3 0,1
4
5 9
6 0,0,6,6,9
7 8
8
9 3,4,5
Đầu Đuôi
3,6,6 0
3 1
2
9 3
0,1,9 4
1,2,9 5
0,1,6,6 6
7
7 8
5,6 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 16-03-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 16-03-2021
Giải tám 42
Giải bảy 508
Giải sáu 0858 9408 0477
Giải năm 3639
Giải bốn 58320 71480 40626 20623
60651 55362 31994
Giải ba 90870 11780
Giải nhì 32188
Giải nhất 21500
Đặc biệt 459299
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1
2 0,3,6
3 9
4 2
5 1,8
6 2
7 0,7
8 0,0,8
9 4,9
Đầu Đuôi
0,2,7,8,8 0
5 1
4,6 2
2 3
9 4
5
2 6
7 7
0,0,5,8 8
3,9 9

Xổ số Bến Tre Thứ ba ngày 09-03-2021

XSMN » XS Bến Tre Thứ ba » XS Bến Tre 09-03-2021
Giải tám 66
Giải bảy 176
Giải sáu 5059 4734 7095
Giải năm 1104
Giải bốn 35582 02762 30956 93502
64176 37069 41321
Giải ba 98991 15968
Giải nhì 35795
Giải nhất 06078
Đặc biệt 075691
Đầu Đuôi
0 2,4
1
2 1
3 4
4
5 6,9
6 2,6,8,9
7 6,6,8
8 2
9 1,1,5,5
Đầu Đuôi
0
2,9,9 1