Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 21-05-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 21-05-2024
Giải tám 15
Giải bảy 072
Giải sáu 7851 5793 8256
Giải năm 7582
Giải bốn 02666 13030 08580 23491
98548 89906 50620
Giải ba 71105 88627
Giải nhì 28935
Giải nhất 39571
Đặc biệt 779132
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5
2 0,7
3 0,2,5
4 8
5 1,6
6 6
7 1,2
8 0,2
9 1,3
Đầu Đuôi
2,3,8 0
5,7,9 1
3,7,8 2
9 3
4
0,1,3 5
0,5,6 6
2 7
4 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-05-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-05-2024
Giải tám 16
Giải bảy 748
Giải sáu 2442 3997 3860
Giải năm 0074
Giải bốn 94295 32644 17478 94214
74145 49913 60766
Giải ba 72677 83448
Giải nhì 16876
Giải nhất 05833
Đặc biệt 643547
Đầu Đuôi
0
1 3,4,6
2
3 3
4 2,4,5,7,8,8
5
6 0,6
7 4,6,7,8
8
9 5,7
Đầu Đuôi
6 0
1
4 2
1,3 3
1,4,7 4
4,9 5
1,6,7 6
4,7,9 7
4,4,7 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-05-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-05-2024
Giải tám 76
Giải bảy 121
Giải sáu 5624 2912 5815
Giải năm 6713
Giải bốn 94599 46983 00035 06316
95426 02299 89144
Giải ba 06460 88039
Giải nhì 30548
Giải nhất 94875
Đặc biệt 650522
Đầu Đuôi
0
1 2,3,5,6
2 1,2,4,6
3 5,9
4 4,8
5
6 0
7 5,6
8 3
9 9,9
Đầu Đuôi
6 0
2 1
1,2 2
1,8 3
2,4 4
1,3,7 5
1,2,7 6
7
4 8
3,9,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-04-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-04-2024
Giải tám 59
Giải bảy 656
Giải sáu 6102 3478 5377
Giải năm 5712
Giải bốn 75476 42928 37551 73634
05088 32997 26251
Giải ba 04718 28157
Giải nhì 22077
Giải nhất 83923
Đặc biệt 597370
Đầu Đuôi
0 2
1 2,8
2 3,8
3 4
4
5 1,1,6,7,9
6
7 0,6,7,7,8
8 8
9 7
Đầu Đuôi
7 0
5,5 1
0,1 2
2 3
3 4
5
5,7 6
5,7,7,9 7
1,2,7,8 8
5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-04-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-04-2024
Giải tám 41
Giải bảy 161
Giải sáu 0232 5720 7883
Giải năm 2194
Giải bốn 42072 93893 97036 98175
47234 15438 74345
Giải ba 39834 87862
Giải nhì 39266
Giải nhất 51021
Đặc biệt 714705
Đầu Đuôi
0 5
1
2 0,1
3 2,4,4,6,8
4 1,5
5
6 1,2,6
7 2,5
8 3
9 3,4
Đầu Đuôi
2 0
2,4,6 1
3,6,7 2
8,9 3
3,3,9 4
0,4,7 5
3,6 6
7
3 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-04-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-04-2024
Giải tám 74
Giải bảy 869
Giải sáu 5206 2110 2061
Giải năm 4939
Giải bốn 06827 87732 07940 78404
24275 87919 40707
Giải ba 40869 55335
Giải nhì 40833
Giải nhất 21775
Đặc biệt 433905
Đầu Đuôi
0 4,5,6,7
1 0,9
2 7
3 2,3,5,9
4 0
5
6 1,9,9
7 4,5,5
8
9
Đầu Đuôi
1,4 0
6 1
3 2
3 3
0,7 4
0,3,7,7 5
0 6
0,2 7
8
1,3,6,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-04-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-04-2024
Giải tám 27
Giải bảy 866
Giải sáu 1893 4338 6936
Giải năm 0583
Giải bốn 81488 23435 49152 00074
56046 49755 34822
Giải ba 55700 50547
Giải nhì 14907
Giải nhất 52831
Đặc biệt 830669
Đầu Đuôi
0 0,7
1
2 2,7
3 1,5,6,8
4 6,7
5 2,5
6 6,9
7 4
8 3,8
9 3
Đầu Đuôi
0 0
3 1
2,5 2
8,9 3
7 4
3,5 5
3,4,6 6
0,2,4 7
3,8 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-04-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-04-2024
Giải tám 95
Giải bảy 244
Giải sáu 8365 7387 5843
Giải năm 6451
Giải bốn 20182 05392 97450 92990
74605 21616 49161
Giải ba 73469 63823
Giải nhì 23009
Giải nhất 54954
Đặc biệt 532626
Đầu Đuôi
0 5,9
1 6
2 3,6
3
4 3,4
5 0,1,4
6 1,5,9
7
8 2,7
9 0,2,5
Đầu Đuôi
5,9 0
5,6 1
8,9 2
2,4 3
4,5 4
0,6,9 5
1,2 6
8 7
8
0,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-03-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-03-2024
Giải tám 17
Giải bảy 671
Giải sáu 4686 5345 1256
Giải năm 0339
Giải bốn 84069 19705 64030 37785
82751 16131 37077
Giải ba 38284 97473
Giải nhì 23411
Giải nhất 61398
Đặc biệt 610432
Đầu Đuôi
0 5
1 1,7
2
3 0,1,2,9
4 5
5 1,6
6 9
7 1,3,7
8 4,5,6
9 8
Đầu Đuôi
3 0
1,3,5,7 1
3 2
7 3
8 4
0,4,8 5
5,8 6
1,7 7
9 8
3,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 19-03-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 19-03-2024
Giải tám 95
Giải bảy 581
Giải sáu 8328 8126 1213
Giải năm 5570
Giải bốn 29686 16152 73066 27690
53890 30432 74754
Giải ba 20571 18443
Giải nhì 18029
Giải nhất 18371
Đặc biệt 002939
Đầu Đuôi
0
1 3
2 6,8,9
3 2,9
4 3
5 2,4
6 6
7 0,1,1
8 1,6
9 0,0,5
Đầu Đuôi
7,9,9 0
7,7,8 1
3,5 2
1,4 3
5 4
9 5
2,6,8 6
7
2 8
2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-03-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-03-2024
Giải tám 44
Giải bảy 135
Giải sáu 2262 1567 6486
Giải năm 8932
Giải bốn 12425 85045 61019 90358
90269 48400 32391
Giải ba 17537 09371
Giải nhì 65923
Giải nhất 27006
Đặc biệt 907757
Đầu Đuôi
0 0,6
1 9
2 3,5
3 2,5,7
4 4,5
5 7,8
6 2,7,9
7 1
8 6
9 1
Đầu Đuôi
0 0
7,9 1
3,6 2
2 3
4 4
2,3,4 5
0,8 6
3,5,6 7
5 8
1,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-03-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-03-2024
Giải tám 45
Giải bảy 701
Giải sáu 7839 5400 9558
Giải năm 8616
Giải bốn 59925 68647 26867 13109
85140 39499 37922
Giải ba 13564 34879
Giải nhì 01721
Giải nhất 02596
Đặc biệt 758520
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 6
2 0,1,2,5
3 9
4 0,5,7
5 8
6 4,7
7 9
8
9 6,9
Đầu Đuôi
0,2,4 0
0,2 1
2 2
3
6 4
2,4 5
1,9 6
4,6 7
5 8
0,3,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-02-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-02-2024
Giải tám 96
Giải bảy 391
Giải sáu 8572 7510 5366
Giải năm 4921
Giải bốn 71579 82974 18799 77791
80747 73664 79960
Giải ba 24755 33542
Giải nhì 79967
Giải nhất 53872
Đặc biệt 404589
Đầu Đuôi
0
1 0
2 1
3
4 2,7
5 5
6 0,4,6,7
7 2,2,4,9
8 9
9 1,1,6,9
Đầu Đuôi
1,6 0
2,9,9 1
4,7,7 2
3
6,7 4
5 5
6,9 6
4,6 7
8
7,8,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-02-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-02-2024
Giải tám 79
Giải bảy 592
Giải sáu 9723 7108 2985
Giải năm 0830
Giải bốn 24329 25925 34051 80643
08738 36133 52048
Giải ba 24240 14867
Giải nhì 83332
Giải nhất 41891
Đặc biệt 812901
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 3,5,9
3 0,2,3,8
4 0,3,8
5 1
6 7
7 9
8 5
9 1,2
Đầu Đuôi
3,4 0
0,5,9 1
3,9 2
2,3,4 3
4
2,8 5
6
6 7
0,3,4 8
2,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-02-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-02-2024
Giải tám 08
Giải bảy 599
Giải sáu 1524 0981 6545
Giải năm 9223
Giải bốn 04210 51941 57585 82087
43609 92057 49668
Giải ba 23871 70014
Giải nhì 21134
Giải nhất 18009
Đặc biệt 789605
Đầu Đuôi
0 5,8,9,9
1 0,4
2 3,4
3 4
4 1,5
5 7
6 8
7 1
8 1,5,7
9 9
Đầu Đuôi
1 0
4,7,8 1
2
2 3
1,2,3 4
0,4,8 5
6
5,8 7
0,6 8
0,0,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-02-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-02-2024
Giải tám 52
Giải bảy 320
Giải sáu 0392 3837 3827
Giải năm 3019
Giải bốn 23101 13784 50875 30880
97741 62050 99364
Giải ba 81495 46248
Giải nhì 25880
Giải nhất 79602
Đặc biệt 710368
Đầu Đuôi
0 1,2
1 9
2 0,7
3 7
4 1,8
5 0,2
6 4,8
7 5
8 0,0,4
9 2,5
Đầu Đuôi
2,5,8,8 0
0,4 1
0,5,9 2
3
6,8 4
7,9 5
6
2,3 7
4,6 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-01-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-01-2024
Giải tám 40
Giải bảy 405
Giải sáu 7223 4406 3850
Giải năm 3957
Giải bốn 50826 41078 96209 65883
89598 95263 15758
Giải ba 27714 18579
Giải nhì 35199
Giải nhất 82090
Đặc biệt 758755
Đầu Đuôi
0 5,6,9
1 4
2 3,6
3
4 0
5 0,5,7,8
6 3
7 8,9
8 3
9 0,8,9
Đầu Đuôi
4,5,9 0
1
2
2,6,8 3
1 4
0,5 5
0,2 6
5 7
5,7,9 8
0,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-01-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-01-2024
Giải tám 20
Giải bảy 865
Giải sáu 8290 1626 9647
Giải năm 2942
Giải bốn 43362 80045 33540 82444
61700 71807 62677
Giải ba 96883 48044
Giải nhì 98435
Giải nhất 50555
Đặc biệt 044138
Đầu Đuôi
0 0,7
1
2 0,6
3 5,8
4 0,2,4,4,5,7
5 5
6 2,5
7 7
8 3
9 0
Đầu Đuôi
0,2,4,9 0
1
4,6 2
8 3
4,4 4
3,4,5,6 5
2 6
0,4,7 7
3 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-01-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-01-2024
Giải tám 03
Giải bảy 230
Giải sáu 7898 5290 3789
Giải năm 2784
Giải bốn 44158 73264 89432 49699
15368 00737 64491
Giải ba 19853 07037
Giải nhì 31443
Giải nhất 82310
Đặc biệt 432494
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2
3 0,2,7,7
4 3
5 3,8
6 4,8
7
8 4,9
9 0,1,4,8,9
Đầu Đuôi
1,3,9 0
9 1
3 2
0,4,5 3
6,8,9 4
5
6
3,3 7
5,6,9 8
8,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-01-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-01-2024
Giải tám 94
Giải bảy 254
Giải sáu 0692 0820 0834
Giải năm 2481
Giải bốn 00296 43056 46713 19587
27212 35473 15830
Giải ba 07107 83628
Giải nhì 23626
Giải nhất 40554
Đặc biệt 799733
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3
2 0,6,8
3 0,3,4
4
5 4,4,6
6
7 3
8 1,7
9 2,4,6
Đầu Đuôi
2,3 0
8 1
1,9 2
1,3,7 3
3,5,5,9 4
5
2,5,9 6
0,8 7
2 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-01-2024

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-01-2024
Giải tám 48
Giải bảy 372
Giải sáu 2163 0216 2346
Giải năm 0670
Giải bốn 07180 69467 63925 62453
13168 96964 03851
Giải ba 72841 80783
Giải nhì 81804
Giải nhất 09858
Đặc biệt 404325
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 5,5
3
4 1,6,8
5 1,3,8
6 3,4,7,8
7 0,2
8 0,3
9
Đầu Đuôi
7,8 0
4,5 1
7 2
5,6,8 3
0,6 4
2,2 5
1,4 6
6 7
4,5,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-12-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-12-2023
Giải tám 32
Giải bảy 605
Giải sáu 7122 8043 8699
Giải năm 1215
Giải bốn 35063 90067 11547 36384
15126 63008 62475
Giải ba 63340 21237
Giải nhì 82100
Giải nhất 49038
Đặc biệt 757302
Đầu Đuôi
0 0,2,5,8
1 5
2 2,6
3 2,7,8
4 0,3,7
5
6 3,7
7 5
8 4
9 9
Đầu Đuôi
0,4 0
1
0,2,3 2
4,6 3
8 4
0,1,7 5
2 6
3,4,6 7
0,3 8
9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 19-12-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 19-12-2023
Giải tám 06
Giải bảy 565
Giải sáu 1552 2174 8843
Giải năm 6875
Giải bốn 82759 34508 49738 84473
65900 19467 35515
Giải ba 03870 81543
Giải nhì 92447
Giải nhất 44510
Đặc biệt 391262
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 0,5
2
3 8
4 3,3,7
5 2,9
6 2,5,7
7 0,3,4,5
8
9
Đầu Đuôi
0,1,7 0
1
5,6 2
4,4,7 3
7 4
1,6,7 5
0 6
4,6 7
0,3 8
5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-12-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-12-2023
Giải tám 86
Giải bảy 316
Giải sáu 2755 6424 7657
Giải năm 7082
Giải bốn 56338 59187 39317 16213
35962 94803 11614
Giải ba 25905 51710
Giải nhì 53903
Giải nhất 73227
Đặc biệt 008040
Đầu Đuôi
0 3,3,5
1 0,3,4,6,7
2 4,7
3 8
4 0
5 5,7
6 2
7
8 2,6,7
9
Đầu Đuôi
1,4 0
1
6,8 2
0,0,1 3
1,2 4
0,5 5
1,8 6
1,2,5,8 7
3 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-12-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-12-2023
Giải tám 48
Giải bảy 720
Giải sáu 3518 0826 9339
Giải năm 8491
Giải bốn 77573 73386 57625 94284
88136 73266 32316
Giải ba 91672 78975
Giải nhì 83478
Giải nhất 02523
Đặc biệt 006152
Đầu Đuôi
0
1 6,8
2 0,3,5,6
3 6,9
4 8
5 2
6 6
7 2,3,5,8
8 4,6
9 1
Đầu Đuôi
2 0
9 1
5,7 2
2,7 3
8 4
2,7 5
1,2,3,6,8 6
7
1,4,7 8
3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 28-11-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 28-11-2023
Giải tám 91
Giải bảy 850
Giải sáu 8671 5422 4732
Giải năm 7954
Giải bốn 80485 14605 47823 62318
16723 76879 46406
Giải ba 43590 84746
Giải nhì 54116
Giải nhất 33531
Đặc biệt 552155
Đầu Đuôi
0 5,6
1 6,8
2 2,3,3
3 1,2
4 6
5 0,4,5
6
7 1,9
8 5
9 0,1
Đầu Đuôi
5,9 0
3,7,9 1
2,3 2
2,2 3
5 4
0,5,8 5
0,1,4 6
7
1 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 21-11-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 21-11-2023
Giải tám 34
Giải bảy 398
Giải sáu 7360 1802 7097
Giải năm 1536
Giải bốn 28777 39401 25397 92542
80840 87671 72277
Giải ba 23313 55070
Giải nhì 31245
Giải nhất 96638
Đặc biệt 378081
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2
3 4,6,8
4 0,2,5
5
6 0
7 0,1,7,7
8 1
9 7,7,8
Đầu Đuôi
4,6,7 0
0,7,8 1
0,4 2
1 3
3 4
4 5
3 6
7,7,9,9 7
3,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-11-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-11-2023
Giải tám 37
Giải bảy 379
Giải sáu 5912 6901 6031
Giải năm 6940
Giải bốn 24170 61313 20002 66573
12670 47876 82469
Giải ba 33573 24739
Giải nhì 23903
Giải nhất 76331
Đặc biệt 630229
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 2,3
2 9
3 1,1,7,9
4 0
5
6 9
7 0,0,3,3,6,9
8
9
Đầu Đuôi
4,7,7 0
0,3,3 1
0,1 2
0,1,7,7 3
4
5
7 6
3 7
8
2,3,6,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-11-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-11-2023
Giải tám 06
Giải bảy 250
Giải sáu 8575 3170 7823
Giải năm 7300
Giải bốn 97305 10705 69130 85494
07817 45798 99757
Giải ba 55405 51602
Giải nhì 56476
Giải nhất 12569
Đặc biệt 003028
Đầu Đuôi
0 0,2,5,5,5,6
1 7
2 3,8
3 0
4
5 0,7
6 9
7 0,5,6
8
9 4,8
Đầu Đuôi
0,3,5,7 0
1
0 2
2 3
9 4
0,0,0,7 5
0,7 6
1,5 7
2,9 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 31-10-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 31-10-2023
Giải tám 23
Giải bảy 011
Giải sáu 3260 1189 6487
Giải năm 4998
Giải bốn 90133 56882 92304 37469
71648 96324 86874
Giải ba 66956 96659
Giải nhì 36175
Giải nhất 83899
Đặc biệt 428867
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 3,4
3 3
4 8
5 6,9
6 0,7,9
7 4,5
8 2,7,9
9 8,9
Đầu Đuôi
6 0
1 1
8 2
2,3 3
0,2,7 4
7 5
5 6
6,8 7
4,9 8
5,6,8,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 24-10-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 24-10-2023
Giải tám 73
Giải bảy 732
Giải sáu 7968 1541 7028
Giải năm 5850
Giải bốn 84216 63215 50263 46576
65901 71032 17440
Giải ba 54807 86004
Giải nhì 22202
Giải nhất 91122
Đặc biệt 477461
Đầu Đuôi
0 1,2,4,7
1 5,6
2 2,8
3 2,2
4 0,1
5 0
6 1,3,8
7 3,6
8
9
Đầu Đuôi
4,5 0
0,4,6 1
0,2,3,3 2
6,7 3
0 4
1 5
1,7 6
0 7
2,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 17-10-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 17-10-2023
Giải tám 92
Giải bảy 729
Giải sáu 2969 9925 5655
Giải năm 6616
Giải bốn 45625 56959 21489 40676
49512 87683 12594
Giải ba 00018 56566
Giải nhì 71723
Giải nhất 95746
Đặc biệt 168245
Đầu Đuôi
0
1 2,6,8
2 3,5,5,9
3
4 5,6
5 5,9
6 6,9
7 6
8 3,9
9 2,4
Đầu Đuôi
0
1
1,9 2
2,8 3
9 4
2,2,4,5 5
1,4,6,7 6
7
1 8
2,5,6,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 10-10-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 10-10-2023
Giải tám 78
Giải bảy 744
Giải sáu 5591 2907 6128
Giải năm 2998
Giải bốn 45067 18969 23211 81904
02513 28820 34203
Giải ba 87495 95326
Giải nhì 82141
Giải nhất 85427
Đặc biệt 133051
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 1,3
2 0,6,7,8
3
4 1,4
5 1
6 7,9
7 8
8
9 1,5,8
Đầu Đuôi
2 0
1,4,5,9 1
2
0,1 3
0,4 4
9 5
2 6
0,2,6 7
2,7,9 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 03-10-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 03-10-2023
Giải tám 73
Giải bảy 865
Giải sáu 5765 4440 0060
Giải năm 6124
Giải bốn 53468 82129 55693 63120
30667 14549 11690
Giải ba 48973 62668
Giải nhì 28798
Giải nhất 67826
Đặc biệt 914500
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,4,6,9
3
4 0,9
5
6 0,5,5,7,8,8
7 3,3
8
9 0,3,8
Đầu Đuôi
0,2,4,6,9 0
1
2
7,7,9 3
2 4
6,6 5
2 6
6 7
6,6,9 8
2,4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-09-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-09-2023
Giải tám 87
Giải bảy 353
Giải sáu 4668 0810 2536
Giải năm 2520
Giải bốn 69885 79026 01800 42280
99961 20293 55153
Giải ba 09474 61585
Giải nhì 95690
Giải nhất 54345
Đặc biệt 924731
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 0,6
3 1,6
4 5
5 3,3
6 1,8
7 4
8 0,5,5,7
9 0,3
Đầu Đuôi
0,1,2,8,9 0
3,6 1
2
5,5,9 3
7 4
4,8,8 5
2,3 6
8 7
6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 19-09-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 19-09-2023
Giải tám 81
Giải bảy 326
Giải sáu 1485 7389 6655
Giải năm 3611
Giải bốn 71633 89811 11039 53287
50995 83446 23537
Giải ba 37849 31623
Giải nhì 90675
Giải nhất 73702
Đặc biệt 152594
Đầu Đuôi
0 2
1 1,1
2 3,6
3 3,7,9
4 6,9
5 5
6
7 5
8 1,5,7,9
9 4,5
Đầu Đuôi
0
1,1,8 1
0 2
2,3 3
9 4
5,7,8,9 5
2,4 6
3,8 7
8
3,4,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-09-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-09-2023
Giải tám 77
Giải bảy 822
Giải sáu 1905 8876 1926
Giải năm 1819
Giải bốn 52292 42994 91470 13509
20477 76310 00636
Giải ba 81639 50061
Giải nhì 85534
Giải nhất 34416
Đặc biệt 928032
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,6,9
2 2,6
3 2,4,6,9
4
5
6 1
7 0,6,7,7
8
9 2,4
Đầu Đuôi
1,7 0
6 1
2,3,9 2
3
3,9 4
0 5
1,2,3,7 6
7,7 7
8
0,1,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-09-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-09-2023
Giải tám 52
Giải bảy 738
Giải sáu 7384 3855 5427
Giải năm 1441
Giải bốn 82294 53769 38983 38746
33380 07412 69902
Giải ba 46140 56060
Giải nhì 06195
Giải nhất 12599
Đặc biệt 743578
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 7
3 8
4 0,1,6
5 2,5
6 0,9
7 8
8 0,3,4
9 4,5,9
Đầu Đuôi
4,6,8 0
4 1
0,1,5 2
8 3
8,9 4
5,9 5
4 6
2 7
3,7 8
6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-08-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-08-2023
Giải tám 71
Giải bảy 928
Giải sáu 8487 4631 4929
Giải năm 4626
Giải bốn 62917 04794 20582 41601
35311 96606 36219
Giải ba 71757 71162
Giải nhì 37064
Giải nhất 26514
Đặc biệt 834067
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1,4,7,9
2 6,8,9
3 1
4
5 7
6 2,4,7
7 1
8 2,7
9 4
Đầu Đuôi
0
0,1,3,7 1
6,8 2
3
1,6,9 4
5
0,2 6
1,5,6,8 7
2 8
1,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-08-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-08-2023
Giải tám 52
Giải bảy 070
Giải sáu 5341 8477 0815
Giải năm 3277
Giải bốn 53305 16238 79726 19380
01632 42072 46600
Giải ba 57587 66193
Giải nhì 80383
Giải nhất 40579
Đặc biệt 510799
Đầu Đuôi
0 0,5
1 5
2 6
3 2,8
4 1
5 2
6
7 0,2,7,7,9
8 0,3,7
9 3,9
Đầu Đuôi
0,7,8 0
4 1
3,5,7 2
8,9 3
4
0,1 5
2 6
7,7,8 7
3 8
7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-08-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-08-2023
Giải tám 92
Giải bảy 757
Giải sáu 0287 8517 4115
Giải năm 3097
Giải bốn 72706 63828 16668 02197
56222 75739 64505
Giải ba 02921 23201
Giải nhì 15314
Giải nhất 01663
Đặc biệt 309297
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 4,5,7
2 1,2,8
3 9
4
5 7
6 3,8
7
8 7
9 2,7,7,7
Đầu Đuôi
0
0,2 1
2,9 2
6 3
1 4
0,1 5
0 6
1,5,8,9,9,9 7
2,6 8
3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-07-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-07-2023
Giải tám 18
Giải bảy 765
Giải sáu 3289 2356 6033
Giải năm 3313
Giải bốn 25874 95997 19198 22324
82012 14308 48002
Giải ba 15224 08748
Giải nhì 87059
Giải nhất 58910
Đặc biệt 593588
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,2,3,8
2 4,4
3 3
4 8
5 6,9
6 5
7 4
8 8,9
9 7,8
Đầu Đuôi
1 0
1
0,1 2
1,3 3
2,2,7 4
6 5
5 6
9 7
0,1,4,8,9 8
5,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-06-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-06-2023
Giải tám 23
Giải bảy 623
Giải sáu 7845 4183 2074
Giải năm 7985
Giải bốn 02692 43468 25658 65989
97821 81118 94613
Giải ba 49691 13608
Giải nhì 97761
Giải nhất 34838
Đặc biệt 901983
Đầu Đuôi
0 8
1 3,8
2 1,3,3
3 8
4 5
5 8
6 1,8
7 4
8 3,3,5,9
9 1,2
Đầu Đuôi
0
2,6,9 1
9 2
1,2,2,8,8 3
7 4
4,8 5
6
7
0,1,3,5,6 8
8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-06-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-06-2023
Giải tám 30
Giải bảy 648
Giải sáu 5188 2603 1052
Giải năm 4956
Giải bốn 64385 33638 17427 25476
50992 44244 94066
Giải ba 04120 26844
Giải nhì 68950
Giải nhất 59104
Đặc biệt 485154
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 0,7
3 0,8
4 4,4,8
5 0,2,4,6
6 6
7 6
8 5,8
9 2
Đầu Đuôi
2,3,5 0
1
5,9 2
0 3
0,4,4,5 4
8 5
5,6,7 6
2 7
3,4,8 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-06-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-06-2023
Giải tám 93
Giải bảy 056
Giải sáu 4659 1303 5350
Giải năm 6359
Giải bốn 67352 02081 40422 45675
60768 18371 07372
Giải ba 42520 37239
Giải nhì 92096
Giải nhất 43862
Đặc biệt 369728
Đầu Đuôi
0 3
1
2 0,2,8
3 9
4
5 0,2,6,9,9
6 2,8
7 1,2,5
8 1
9 3,6
Đầu Đuôi
2,5 0
7,8 1
2,5,6,7 2
0,9 3
4
7 5
5,9 6
7
2,6 8
3,5,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-05-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-05-2023
Giải tám 29
Giải bảy 585
Giải sáu 1592 1302 6978
Giải năm 0152
Giải bốn 07583 38824 33135 91264
26174 91803 31739
Giải ba 84864 06013
Giải nhì 97390
Giải nhất 74242
Đặc biệt 962882
Đầu Đuôi
0 2,3
1 3
2 4,9
3 5,9
4 2
5 2
6 4,4
7 4,8
8 2,3,5
9 0,2
Đầu Đuôi
9 0
1
0,4,5,8,9 2
0,1,8 3
2,6,6,7 4
3,8 5
6
7
7 8
2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-05-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-05-2023
Giải tám 11
Giải bảy 008
Giải sáu 4988 4080 4395
Giải năm 8014
Giải bốn 39079 71275 73941 62004
78557 23365 63773
Giải ba 31955 93242
Giải nhì 05860
Giải nhất 57715
Đặc biệt 386018
Đầu Đuôi
0 4,8
1 1,4,5,8
2
3
4 1,2
5 5,7
6 0,5
7 3,5,9
8 0,8
9 5
Đầu Đuôi
6,8 0
1,4 1
4 2
7 3
0,1 4
1,5,6,7,9 5
6
5 7
0,1,8 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-05-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-05-2023
Giải tám 07
Giải bảy 976
Giải sáu 6059 7144 7648
Giải năm 3146
Giải bốn 05131 98740 93338 49872
17496 69035 81101
Giải ba 33386 77211
Giải nhì 18955
Giải nhất 28867
Đặc biệt 665077
Đầu Đuôi
0 1,7
1 1
2
3 1,5,8
4 0,4,6,8
5 5,9
6 7
7 2,6,7
8 6
9 6
Đầu Đuôi
4 0
0,1,3 1
7 2
3
4 4
3,5 5
4,7,8,9 6
0,6,7 7
3,4 8
5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-05-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-05-2023
Giải tám 01
Giải bảy 079
Giải sáu 3889 1726 2425
Giải năm 0872
Giải bốn 12805 49089 11061 34665
15861 82683 89139
Giải ba 20660 33156
Giải nhì 24286
Giải nhất 65607
Đặc biệt 026755
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1
2 5,6
3 9
4
5 5,6
6 0,1,1,5
7 2,9
8 3,6,9,9
9
Đầu Đuôi
6 0
0,6,6 1
7 2
8 3
4
0,2,5,6 5
2,5,8 6
0 7
8
3,7,8,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-05-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-05-2023
Giải tám 76
Giải bảy 605
Giải sáu 5301 0993 5374
Giải năm 2797
Giải bốn 84898 43187 44613 79138
60257 54382 49388
Giải ba 46272 21997
Giải nhì 01554
Giải nhất 34450
Đặc biệt 692341
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3
2
3 8
4 1
5 0,4,7
6
7 2,4,6
8 2,7,8
9 3,7,7,8
Đầu Đuôi
5 0
0,4 1
7,8 2
1,9 3
5,7 4
0 5
7 6
5,8,9,9 7
3,8,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-04-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-04-2023
Giải tám 66
Giải bảy 948
Giải sáu 8830 6230 3996
Giải năm 1693
Giải bốn 64593 96971 91126 09540
38109 94166 97448
Giải ba 39043 91252
Giải nhì 07976
Giải nhất 41793
Đặc biệt 865922
Đầu Đuôi
0 9
1
2 2,6
3 0,0
4 0,3,8,8
5 2
6 6,6
7 1,6
8
9 3,3,3,6
Đầu Đuôi
3,3,4 0
7 1
2,5 2
4,9,9,9 3
4
5
2,6,6,7,9 6
7
4,4 8
0 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-04-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-04-2023
Giải tám 60
Giải bảy 171
Giải sáu 4224 2964 5370
Giải năm 4228
Giải bốn 27006 60408 87404 64905
87736 19516 93705
Giải ba 87145 70073
Giải nhì 51617
Giải nhất 42079
Đặc biệt 465988
Đầu Đuôi
0 4,5,5,6,8
1 6,7
2 4,8
3 6
4 5
5
6 0,4
7 0,1,3,9
8 8
9
Đầu Đuôi
6,7 0
7 1
2
7 3
0,2,6 4
0,0,4 5
0,1,3 6
1 7
0,2,8 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-04-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-04-2023
Giải tám 99
Giải bảy 453
Giải sáu 2778 2552 0267
Giải năm 1372
Giải bốn 65418 38269 32122 94817
55148 77545 87946
Giải ba 03309 21437
Giải nhì 63276
Giải nhất 64152
Đặc biệt 728164
Đầu Đuôi
0 9
1 7,8
2 2
3 7
4 5,6,8
5 2,2,3
6 4,7,9
7 2,6,8
8
9 9
Đầu Đuôi
0
1
2,5,5,7 2
5 3
6 4
4 5
4,7 6
1,3,6 7
1,4,7 8
0,6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-04-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-04-2023
Giải tám 81
Giải bảy 755
Giải sáu 8033 1184 4234
Giải năm 2449
Giải bốn 99556 94131 71385 90035
23679 60510 51149
Giải ba 87780 08849
Giải nhì 07038
Giải nhất 44762
Đặc biệt 152942
Đầu Đuôi
0
1 0
2
3 1,3,4,5,8
4 2,9,9,9
5 5,6
6 2
7 9
8 0,1,4,5
9
Đầu Đuôi
1,8 0
3,8 1
4,6 2
3 3
3,8 4
3,5,8 5
5 6
7
3 8
4,4,4,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 28-03-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 28-03-2023
Giải tám 36
Giải bảy 391
Giải sáu 3498 4372 1002
Giải năm 0834
Giải bốn 78763 18433 36845 37733
22580 64529 18829
Giải ba 98365 66108
Giải nhì 75143
Giải nhất 51119
Đặc biệt 043286
Đầu Đuôi
0 2,8
1 9
2 9,9
3 3,3,4,6
4 3,5
5
6 3,5
7 2
8 0,6
9 1,8
Đầu Đuôi
8 0
9 1
0,7 2
3,3,4,6 3
3 4
4,6 5
3,8 6
7
0,9 8
1,2,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-03-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-03-2023
Giải tám 45
Giải bảy 101
Giải sáu 8281 0096 3716
Giải năm 3409
Giải bốn 65088 56939 65050 24032
38656 74896 74899
Giải ba 54132 42518
Giải nhì 09343
Giải nhất 64761
Đặc biệt 486741
Đầu Đuôi
0 1,9
1 6,8
2
3 2,2,9
4 1,3,5
5 0,6
6 1
7
8 1,8
9 6,6,9
Đầu Đuôi
5 0
0,4,6,8 1
3,3 2
4 3
4
4 5
1,5,9,9 6
7
1,8 8
0,3,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-03-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-03-2023
Giải tám 77
Giải bảy 027
Giải sáu 5676 0874 8566
Giải năm 3908
Giải bốn 68485 02117 40080 72833
19504 62582 90270
Giải ba 75509 61493
Giải nhì 97593
Giải nhất 49570
Đặc biệt 953408
Đầu Đuôi
0 4,8,8,9
1 7
2 7
3 3
4
5
6 6
7 0,0,4,6,7
8 0,2,5
9 3,3
Đầu Đuôi
7,7,8 0
1
8 2
3,9,9 3
0,7 4
8 5
6,7 6
1,2,7 7
0,0 8
0 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 28-02-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 28-02-2023
Giải tám 14
Giải bảy 656
Giải sáu 4409 8691 0953
Giải năm 4694
Giải bốn 79287 48453 86735 86424
18321 78332 56434
Giải ba 55590 14423
Giải nhì 56588
Giải nhất 40885
Đặc biệt 514645
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2 1,3,4
3 2,4,5
4 5
5 3,3,6
6
7
8 5,7,8
9 0,1,4
Đầu Đuôi
9 0
2,9 1
3 2
2,5,5 3
1,2,3,9 4
3,4,8 5
5 6
8 7
8 8
0 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 21-02-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 21-02-2023
Giải tám 14
Giải bảy 631
Giải sáu 4749 4909 3962
Giải năm 5056
Giải bốn 78371 86702 00188 47661
63223 59699 23342
Giải ba 05390 72731
Giải nhì 59719
Giải nhất 25423
Đặc biệt 076007
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 4,9
2 3,3
3 1,1
4 2,9
5 6
6 1,2
7 1
8 8
9 0,9
Đầu Đuôi
9 0
3,3,6,7 1
0,4,6 2
2,2 3
1 4
5
5 6
0 7
8 8
0,1,4,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-02-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-02-2023
Giải tám 13
Giải bảy 911
Giải sáu 8771 6165 2399
Giải năm 3341
Giải bốn 98661 45709 68120 05291
30238 50741 80693
Giải ba 45081 46087
Giải nhì 33686
Giải nhất 00602
Đặc biệt 268804
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 1,3
2 0
3 8
4 1,1
5
6 1,5
7 1
8 1,6,7
9 1,3,9
Đầu Đuôi
2 0
1,4,4,6,7,8,9 1
0 2
1,9 3
0 4
6 5
8 6
8 7
3 8
0,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-02-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-02-2023
Giải tám 58
Giải bảy 745
Giải sáu 8203 7848 2163
Giải năm 4256
Giải bốn 94187 14868 11713 45852
25579 46435 71369
Giải ba 96435 74723
Giải nhì 01761
Giải nhất 76914
Đặc biệt 479238
Đầu Đuôi
0 3
1 3,4
2 3
3 5,5,8
4 5,8
5 2,6,8
6 1,3,8,9
7 9
8 7
9
Đầu Đuôi
0
6 1
5 2
0,1,2,6 3
1 4
3,3,4 5
5 6
8 7
3,4,5,6 8
6,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 31-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 31-01-2023
Giải tám 79
Giải bảy 762
Giải sáu 0772 0671 0899
Giải năm 5478
Giải bốn 00024 61818 50809 51295
15641 31896 17420
Giải ba 92687 40556
Giải nhì 46410
Giải nhất 87280
Đặc biệt 003053
Đầu Đuôi
0 9
1 0,8
2 0,4
3
4 1
5 3,6
6 2
7 1,2,8,9
8 0,7
9 5,6,9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
4,7 1
6,7 2
5 3
2 4
9 5
5,9 6
8 7
1,7 8
0,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 24-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 24-01-2023
Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 1769 1374 4077
Giải năm 6487
Giải bốn 91661 13194 48498 35138
27037 64713 42772
Giải ba 97224 97921
Giải nhì 40848
Giải nhất 42081
Đặc biệt 368280
Đầu Đuôi
0
1 3
2 1,4
3 7,8
4 8
5
6 1,9
7 1,2,4,7,7
8 0,1,7
9 4,8
Đầu Đuôi
8 0
2,6,7,8 1
7 2
1 3
2,7,9 4
5
6
3,7,7,8 7
3,4,9 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 17-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 17-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 479
Giải sáu 1348 4390 9999
Giải năm 8976
Giải bốn 60367 10096 52374 59835
06330 45777 34537
Giải ba 89076 61180
Giải nhì 59798
Giải nhất 85446
Đặc biệt 364533
Đầu Đuôi
0
1
2
3 0,3,5,7
4 6,8
5
6 7
7 4,6,6,7,9
8 0
9 0,6,7,8,9
Đầu Đuôi
3,8,9 0
1
2
3 3
7 4
3 5
4,7,7,9 6
3,6,7,9 7
4,9 8
7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 10-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 10-01-2023
Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 7434 0142 1830
Giải năm 6478
Giải bốn 32600 94798 01886 81402
18490 59247 02387
Giải ba 50121 66796
Giải nhì 76707
Giải nhất 27884
Đặc biệt 978673
Đầu Đuôi
0 0,2,7,7
1 5
2 1
3 0,4
4 2,7
5
6
7 3,8
8 4,6,7
9 0,6,8
Đầu Đuôi
0,3,9 0
2 1
0,4 2
7 3
3,8 4
1 5
8,9 6
0,0,4,8 7
7,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 03-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 03-01-2023
Giải tám 41
Giải bảy 180
Giải sáu 2482 3860 2674
Giải năm 9985
Giải bốn 20214 43073 89851 58910
32376 11950 02388
Giải ba 28564 93789
Giải nhì 49082
Giải nhất 37749
Đặc biệt 558222
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 2
3
4 1,9
5 0,1
6 0,4
7 3,4,6
8 0,2,2,5,8,9
9
Đầu Đuôi
1,5,6,8 0
4,5 1
2,8,8 2
7 3
1,6,7 4
8 5
7 6
7
8 8
4,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-12-2022
Giải tám 42
Giải bảy 755
Giải sáu 8632 9975 8472
Giải năm 9205
Giải bốn 68231 42531 28767 72661
27868 82769 50527
Giải ba 05002 59996
Giải nhì 53255
Giải nhất 69377
Đặc biệt 114282
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2 7
3 1,1,2
4 2
5 5,5
6 1,7,8,9
7 2,5,7
8 2
9 6
Đầu Đuôi
0
3,3,6 1
0,3,4,7,8 2
3
4
0,5,5,7 5
9 6
2,6,7 7
6 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-12-2022
Giải tám 85
Giải bảy 105
Giải sáu 7494 3702 8263
Giải năm 7050
Giải bốn 95783 88028 29213 18210
32449 68618 87734
Giải ba 03875 28125
Giải nhì 01840
Giải nhất 72529
Đặc biệt 318292
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,3,8
2 5,8,9
3 4
4 0,9
5 0
6 3
7 5
8 3,5
9 2,4
Đầu Đuôi
1,4,5 0
1
0,9 2
1,6,8 3
3,9 4
0,2,7,8 5
6
7
1,2 8
2,4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-12-2022
Giải tám 25
Giải bảy 294
Giải sáu 9292 3063 2961
Giải năm 2019
Giải bốn 73104 70024 20261 99776
60497 57562 25221
Giải ba 20216 15576
Giải nhì 76447
Giải nhất 98096
Đặc biệt 777143
Đầu Đuôi
0 4
1 6,9
2 1,4,5
3
4 3,7
5
6 1,1,2,3
7 6,6
8
9 2,4,6,7
Đầu Đuôi
0
2,6,6 1
6,9 2
4,6 3
0,2,9 4
2 5
1,7,7,9 6
4,9 7
8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-12-2022
Giải tám 51
Giải bảy 082
Giải sáu 9547 6119 7710
Giải năm 7284
Giải bốn 17373 74303 41323 89181
96507 85781 83955
Giải ba 70830 47149
Giải nhì 56379
Giải nhất 52057
Đặc biệt 409535
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,9
2 3
3 0,5
4 7,9
5 1,5,7
6
7 3,9
8 1,1,2,4
9
Đầu Đuôi
1,3 0
5,8,8 1
8 2
0,2,7 3
8 4
3,5 5
6
0,4,5 7
8
1,4,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-11-2022
Giải tám 52
Giải bảy 770
Giải sáu 6158 9130 3312
Giải năm 5629
Giải bốn 06980 02342 35383 38256
81674 08224 26836
Giải ba 52163 53996
Giải nhì 32130
Giải nhất 14789
Đặc biệt 730692
Đầu Đuôi
0
1 2
2 4,9
3 0,0,6
4 2
5 2,6,8
6 3
7 0,4
8 0,3,9
9 2,6
Đầu Đuôi
3,3,7,8 0
1
1,4,5,9 2
6,8 3
2,7 4
5
3,5,9 6
7
5 8
2,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-11-2022
Giải tám 93
Giải bảy 579
Giải sáu 0352 8028 0656
Giải năm 5374
Giải bốn 27445 91222 90065 07030
34266 19364 50884
Giải ba 36125 17324
Giải nhì 70323
Giải nhất 81932
Đặc biệt 687609
Đầu Đuôi
0 9
1
2 2,3,4,5,8
3 0,2
4 5
5 2,6
6 4,5,6
7 4,9
8 4
9 3
Đầu Đuôi
3 0
1
2,3,5 2
2,9 3
2,6,7,8 4
2,4,6 5
5,6 6
7
2 8
0,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-11-2022
Giải tám 48
Giải bảy 637
Giải sáu 4600 9780 6103
Giải năm 7443
Giải bốn 31507 72485 35188 61395
88764 60019 49619
Giải ba 09653 51804
Giải nhì 34856
Giải nhất 13862
Đặc biệt 465755
Đầu Đuôi
0 0,3,4,7
1 9,9
2
3 7
4 3,8
5 3,5,6
6 2,4
7
8 0,5,8
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
1
6 2
0,4,5 3
0,6 4
5,8,9 5
5 6
0,3 7
4,8 8
1,1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-11-2022
Giải tám 26
Giải bảy 493
Giải sáu 5311 8276 4525
Giải năm 2453
Giải bốn 85863 13193 96503 76447
36801 13084 17633
Giải ba 56150 38837
Giải nhì 65808
Giải nhất 45956
Đặc biệt 406521
Đầu Đuôi
0 1,3,8
1 1
2 1,5,6
3 3,7
4 7
5 0,3,6
6 3
7 6
8 4
9 3,3
Đầu Đuôi
5 0
0,1,2 1
2
0,3,5,6,9,9 3
8 4
2 5
2,5,7 6
3,4 7
0 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-11-2022
Giải tám 75
Giải bảy 815
Giải sáu 0148 2536 5915
Giải năm 9531
Giải bốn 72338 04183 98045 35598
13976 93104 35118
Giải ba 46652 42457
Giải nhì 90991
Giải nhất 96310
Đặc biệt 856665
Đầu Đuôi
0 4
1 0,5,5,8
2
3 1,6,8
4 5,8
5 2,7
6 5
7 5,6
8 3
9 1,8
Đầu Đuôi
1 0
3,9 1
5 2
8 3
0 4
1,1,4,6,7 5
3,7 6
5 7
1,3,4,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-10-2022
Giải tám 13
Giải bảy 656
Giải sáu 8335 7111 8768
Giải năm 5321
Giải bốn 64655 94138 48627 63343
86737 74883 49036
Giải ba 53554 62160
Giải nhì 77406
Giải nhất 71306
Đặc biệt 838677
Đầu Đuôi
0 6,6
1 1,3
2 1,7
3 5,6,7,8
4 3
5 4,5,6
6 0,8
7 7
8 3
9
Đầu Đuôi
6 0
1,2 1
2
1,4,8 3
5 4
3,5 5
0,0,3,5 6
2,3,7 7
3,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-10-2022
Giải tám 69
Giải bảy 263
Giải sáu 1163 7827 8317
Giải năm 9000
Giải bốn 20282 93203 61105 94760
11385 86040 04402
Giải ba 12830 99586
Giải nhì 39742
Giải nhất 13543
Đặc biệt 061243
Đầu Đuôi
0 0,2,3,5
1 7
2 7
3 0
4 0,2,3,3
5
6 0,3,3,9
7
8 2,5,6
9
Đầu Đuôi
0,3,4,6 0
1
0,4,8 2
0,4,4,6,6 3
4
0,8 5
8 6
1,2 7
8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-10-2022
Giải tám 18
Giải bảy 751
Giải sáu 5650 3192 9340
Giải năm 2595
Giải bốn 94963 96016 50573 82995
12637 75994 37989
Giải ba 58049 02058
Giải nhì 98890
Giải nhất 63843
Đặc biệt 682520
Đầu Đuôi
0
1 6,8
2 0
3 7
4 0,3,9
5 0,1,8
6 3
7 3
8 9
9 0,2,4,5,5
Đầu Đuôi
2,4,5,9 0
5 1
9 2
4,6,7 3
9 4
9,9 5
1 6
3 7
1,5 8
4,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 2691 0368 0265
Giải năm 6887
Giải bốn 38626 00429 61716 76160
94930 73226 29165
Giải ba 73146 71633
Giải nhì 41666
Giải nhất 51217
Đặc biệt 718393
Đầu Đuôi
0
1 3,6,7
2 6,6,9
3 0,3
4 6
5 9
6 0,5,5,6,8
7
8 7
9 1,3
Đầu Đuôi
3,6 0
9 1
2
1,3,9 3
4
6,6 5
1,2,2,4,6 6
1,8 7
6 8
2,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-09-2022
Giải tám 67
Giải bảy 375
Giải sáu 0328 9282 0148
Giải năm 2534
Giải bốn 69458 38927 19578 03197
76339 43274 07530
Giải ba 69540 18668
Giải nhì 23316
Giải nhất 88348
Đặc biệt 430950
Đầu Đuôi
0
1 6
2 7,8
3 0,4,9
4 0,8,8
5 0,8
6 7,8
7 4,5,8
8 2
9 7
Đầu Đuôi
3,4,5 0
1
8 2
3
3,7 4
7 5
1 6
2,6,9 7
2,4,4,5,6,7 8
3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-09-2022
Giải tám 06
Giải bảy 829
Giải sáu 5005 6235 8589
Giải năm 7338
Giải bốn 83647 57238 22626 76002
36737 48572 54694
Giải ba 22044 49759
Giải nhì 47956
Giải nhất 14088
Đặc biệt 649428
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1
2 6,8,9
3 5,7,8,8
4 4,7
5 6,9
6
7 2
8 8,9
9 4
Đầu Đuôi
0
1
0,7 2
3
4,9 4
0,3 5
0,2,5 6
3,4 7
2,3,3,8 8
2,5,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-09-2022
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 3487 4040 2519
Giải năm 3995
Giải bốn 90871 66667 62708 72187
10867 41782 94116
Giải ba 87961 15471
Giải nhì 54002
Giải nhất 85864
Đặc biệt 545233
Đầu Đuôi
0 2,8
1 6,9
2 4
3 3
4 0
5 2
6 1,4,7,7
7 1,1
8 2,7,7
9 5
Đầu Đuôi
4 0
6,7,7 1
0,5,8 2
3 3
2,6 4
9 5
1 6
6,6,8,8 7
0 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-09-2022
Giải tám 45
Giải bảy 860
Giải sáu 4394 1737 3072
Giải năm 9269
Giải bốn 48118 16707 38366 88475
66702 25297 72747
Giải ba 87952 03691
Giải nhì 03064
Giải nhất 26539
Đặc biệt 059830
Đầu Đuôi
0 2,7
1 8
2
3 0,7,9
4 5,7
5 2
6 0,4,6,9
7 2,5
8
9 1,4,7
Đầu Đuôi
3,6 0
9 1
0,5,7 2
3
6,9 4
4,7 5
6 6
0,3,4,9 7
1 8
3,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-08-2022
Giải tám 04
Giải bảy 794
Giải sáu 4919 1775 9642
Giải năm 1639
Giải bốn 53525 67948 47005 72768
21380 74236 85185
Giải ba 30209 12414
Giải nhì 05626
Giải nhất 17540
Đặc biệt 731415
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 4,5,9
2 5,6
3 6,9
4 0,2,8
5
6 8
7 5
8 0,5
9 4
Đầu Đuôi
4,8 0
1
4 2
3
0,1,9 4
0,1,2,7,8 5
2,3 6
7
4,6 8
0,1,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 120
Giải sáu 6034 8341 8868
Giải năm 9047
Giải bốn 34408 62056 58152 55000
84933 26890 39191
Giải ba 40585 20219
Giải nhì 85130
Giải nhất 43508
Đặc biệt 473845
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 9
2 0,4
3 0,3,4
4 1,5,7
5 2,6
6 8
7
8 5
9 0,1
Đầu Đuôi
0,2,3,9 0
4,9 1
5 2
3 3
2,3 4
4,8 5
5 6
4 7
0,0,6 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-08-2022
Giải tám 88
Giải bảy 677
Giải sáu 4671 0832 3959
Giải năm 4231
Giải bốn 03772 57616 60235 31979
78412 23614 50650
Giải ba 10293 72734
Giải nhì 61965
Giải nhất 60628
Đặc biệt 364570
Đầu Đuôi
0
1 2,4,6
2 8
3 1,2,4,5
4
5 0,9
6 5
7 0,1,2,7,9
8 8
9 3
Đầu Đuôi
5,7 0
3,7 1
1,3,7 2
9 3
1,3 4
3,6 5
1 6
7 7
2,8 8
5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-08-2022
Giải tám 11
Giải bảy 923
Giải sáu 0077 1178 8005
Giải năm 4683
Giải bốn 07593 32508 35223 87145
24985 70719 72940
Giải ba 71696 95924
Giải nhì 09727
Giải nhất 12497
Đặc biệt 848536
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,9
2 3,3,4,7
3 6
4 0,5
5
6
7 7,8
8 3,5
9 3,6,7
Đầu Đuôi
4 0
1 1
2
2,2,8,9 3
2 4
0,4,8 5
3,9 6
2,7,9 7
0,7 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-08-2022
Giải tám 01
Giải bảy 239
Giải sáu 5183 3605 5257
Giải năm 7397
Giải bốn 99115 42498 20452 98193
46565 70715 78489
Giải ba 59031 48436
Giải nhì 19684
Giải nhất 26692
Đặc biệt 475792
Đầu Đuôi
0 1,5
1 5,5
2
3 1,6,9
4
5 2,7
6 5
7
8 3,4,9
9 2,2,3,7,8
Đầu Đuôi
0
0,3 1
5,9,9 2
8,9 3
8 4
0,1,1,6 5
3 6
5,9 7
9 8
3,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-07-2022
Giải tám 36
Giải bảy 107
Giải sáu 5191 1638 6582
Giải năm 8051
Giải bốn 01546 19479 09156 99185
89587 55407 33692
Giải ba 96491 46435
Giải nhì 00079
Giải nhất 20608
Đặc biệt 064110
Đầu Đuôi
0 7,7,8
1 0
2
3 5,6,8
4 6
5 1,6
6
7 9,9
8 2,5,7
9 1,1,2
Đầu Đuôi
1 0
5,9,9 1
8,9 2
3
4
3,8 5
3,4,5 6
0,0,8 7
0,3 8
7,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 19-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 19-07-2022
Giải tám 04
Giải bảy 264
Giải sáu 5119 9075 6534
Giải năm 8752
Giải bốn 24975 67801 73656 48413
01116 33275 46552
Giải ba 17505 03554
Giải nhì 90274
Giải nhất 27421
Đặc biệt 800636
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 3,6,9
2 1
3 4,6
4
5 2,2,4,6
6 4
7 4,5,5,5
8
9
Đầu Đuôi
0
0,2 1
5,5 2
1 3
0,3,5,6,7 4
0,7,7,7 5
1,3,5 6
7
8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-07-2022
Giải tám 64
Giải bảy 969
Giải sáu 6237 2241 9220
Giải năm 6832
Giải bốn 50054 49314 66156 65070
66628 17958 13797
Giải ba 95230 09355
Giải nhì 65861
Giải nhất 05445
Đặc biệt 222635
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,8
3 0,2,5,7
4 1,5
5 4,5,6,8
6 1,4,9
7 0
8
9 7
Đầu Đuôi
2,3,7 0
4,6 1
3 2
3
1,5,6 4
3,4,5 5
5 6
3,9 7
2,5 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-07-2022
Giải tám 67
Giải bảy 553
Giải sáu 5806 6247 6812
Giải năm 3447
Giải bốn 55505 68284 61878 46968
18090 75244 05890
Giải ba 48820 89166
Giải nhì 71072
Giải nhất 83961
Đặc biệt 088061
Đầu Đuôi
0 5,6
1 2
2 0
3
4 4,7,7
5 3
6 1,1,6,7,8
7 2,8
8 4
9 0,0
Đầu Đuôi
2,9,9 0
6,6 1
1,7 2
5 3
4,8 4
0 5
0,6 6
4,4,6 7
6,7 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 28-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 28-06-2022
Giải tám 17
Giải bảy 121
Giải sáu 1466 5637 0199
Giải năm 4338
Giải bốn 42922 03641 26831 03016
88273 30975 04908
Giải ba 54408 80489
Giải nhì 00603
Giải nhất 98652
Đặc biệt 705311
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 1,6,7
2 1,2
3 1,7,8
4 1
5 2
6 6
7 3,5
8 9
9 9
Đầu Đuôi
0
1,2,3,4 1
2,5 2
0,7 3
4
7 5
1,6 6
1,3 7
0,0,3 8
8,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 21-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 21-06-2022
Giải tám 76
Giải bảy 101
Giải sáu 3988 0138 8411
Giải năm 7899
Giải bốn 02478 88817 78563 35845
02194 09820 20225
Giải ba 91032 06913
Giải nhì 22658
Giải nhất 72642
Đặc biệt 835167
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,7
2 0,5
3 2,8
4 2,5
5 8
6 3,7
7 6,8
8 8
9 4,9
Đầu Đuôi
2 0
0,1 1
3,4 2
1,6 3
9 4
2,4 5
7 6
1,6 7
3,5,7,8 8
9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-06-2022
Giải tám 05
Giải bảy 903
Giải sáu 4542 1473 3659
Giải năm 0968
Giải bốn 42403 12921 01738 10414
01956 61661 02723
Giải ba 82896 55714
Giải nhì 25385
Giải nhất 49209
Đặc biệt 229309
Đầu Đuôi
0 3,3,5,9,9
1 4,4
2 1,3
3 8
4 2
5 6,9
6 1,8
7 3
8 5
9 6
Đầu Đuôi
0
2,6 1
4 2
0,0,2,7 3
1,1 4
0,8 5
5,9 6
7
3,6 8
0,0,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-06-2022
Giải tám 64
Giải bảy 843
Giải sáu 2795 6638 5232
Giải năm 9265
Giải bốn 06479 31080 07695 50200
78543 59346 75648
Giải ba 75455 70523
Giải nhì 47221
Giải nhất 63665
Đặc biệt 042795
Đầu Đuôi
0 0
1
2 1,3
3 2,8
4 3,3,6,8
5 5
6 4,5,5
7 9
8 0
9 5,5,5
Đầu Đuôi
0,8 0
2 1
3 2
2,4,4 3
6 4
5,6,6,9,9,9 5
4 6
7
3,4 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 31-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 31-05-2022
Giải tám 39
Giải bảy 905
Giải sáu 7978 8907 0910
Giải năm 6459
Giải bốn 01515 20066 06795 90011
62054 22942 71068
Giải ba 24251 08172
Giải nhì 72086
Giải nhất 29236
Đặc biệt 206487
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,1,5
2
3 6,9
4 2
5 1,4,9
6 6,8
7 2,8
8 6,7
9 5
Đầu Đuôi
1 0
1,5 1
4,7 2
3
5 4
0,1,9 5
3,6,8 6
0,8 7
6,7 8
3,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 24-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 24-05-2022
Giải tám 16
Giải bảy 777
Giải sáu 1152 7294 9338
Giải năm 8090
Giải bốn 53967 66097 52581 59588
06008 37415 12029
Giải ba 42929 41088
Giải nhì 51664
Giải nhất 43679
Đặc biệt 684451
Đầu Đuôi
0 8
1 5,6
2 9,9
3 8
4
5 1,2
6 4,7
7 7,9
8 1,8,8
9 0,4,7
Đầu Đuôi
9 0
5,8 1
5 2
3
6,9 4
1 5
1 6
6,7,9 7
0,3,8,8 8
2,2,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 17-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 17-05-2022
Giải tám 74
Giải bảy 046
Giải sáu 2667 9984 2163
Giải năm 7821
Giải bốn 12709 08109 66051 27118
98919 86983 75695
Giải ba 94249 81251
Giải nhì 61440
Giải nhất 96768
Đặc biệt 723666
Đầu Đuôi
0 9,9
1 8,9
2 1
3
4 0,6,9
5 1,1
6 3,6,7,8
7 4
8 3,4
9 5
Đầu Đuôi
4 0
2,5,5 1
2
6,8 3
7,8 4
9 5
4,6 6
6 7
1,6 8
0,0,1,4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 10-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 10-05-2022
Giải tám 39
Giải bảy 425
Giải sáu 0779 4281 9122
Giải năm 1099
Giải bốn 05242 82950 92732 98635
75565 86149 19851
Giải ba 04728 43723
Giải nhì 69090
Giải nhất 45521
Đặc biệt 082306
Đầu Đuôi
0 6
1
2 1,2,3,5,8
3 2,5,9
4 2,9
5 0,1
6 5
7 9
8 1
9 0,9
Đầu Đuôi
5,9 0
2,5,8 1
2,3,4 2
2 3
4
2,3,6 5
0 6
7
2 8
3,4,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 03-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 03-05-2022
Giải tám 13
Giải bảy 991
Giải sáu 4846 3667 8604
Giải năm 8406
Giải bốn 80870 35159 15465 31705
78885 36110 40825
Giải ba 65543 87581
Giải nhì 12128
Giải nhất 08785
Đặc biệt 374593
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 0,3
2 5,8
3
4 3,6
5 9
6 5,7
7 0
8 1,5,5
9 1,3
Đầu Đuôi
1,7 0
8,9 1
2
1,4,9 3
0 4
0,2,6,8,8 5
0,4 6
6 7
2 8
5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-04-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-04-2022
Giải tám 14
Giải bảy 375
Giải sáu 7907 0683 9379
Giải năm 9657
Giải bốn 94620 48498 72898 06736
96902 65011 28699
Giải ba 40011 82986
Giải nhì 16441
Giải nhất 41248
Đặc biệt 511343
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,1,4
2 0
3 6
4 1,3,8
5 7
6
7 5,9
8 3,6
9 8,8,9
Đầu Đuôi
2 0
1,1,4 1
0 2
4,8 3
1 4
7 5
3,8 6
0,5 7
4,9,9 8
7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-04-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-04-2022
Giải tám 09
Giải bảy 299
Giải sáu 5747 6119 6910
Giải năm 1739
Giải bốn 24106 22253 35858 76602
65195 41937 13325
Giải ba 59491 55131
Giải nhì 42285
Giải nhất 79242
Đặc biệt 024221
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 0,9
2 1,5
3 1,7,9
4 2,7
5 3,8
6
7
8 5
9 1,5,9
Đầu Đuôi
1 0
2,3,9 1
0,4 2
5 3
4
2,8,9 5
0 6
3,4 7
5 8
0,1,3,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-03-2022
Giải tám 89
Giải bảy 694
Giải sáu 8124 5073 8984
Giải năm 6371
Giải bốn 15958 75039 07034 80107
51847 37581 43269
Giải ba 17871 04715
Giải nhì 41044
Giải nhất 62914
Đặc biệt 345763
Đầu Đuôi
0 7
1 4,5
2 4
3 4,9
4 4,7
5 8
6 3,9
7 1,1,3
8 1,4,9
9 4
Đầu Đuôi
0
7,7,8 1
2
6,7 3
1,2,3,4,8,9 4
1 5
6
0,4 7
5 8
3,6,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-03-2022
Giải tám 28
Giải bảy 614
Giải sáu 5561 5733 5289
Giải năm 9541
Giải bốn 36586 81997 55883 57246
84415 26642 30908
Giải ba 45529 52513
Giải nhì 45800
Giải nhất 90505
Đặc biệt 694882
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 3,4,5
2 8,9
3 3
4 1,2,6
5
6 1
7
8 2,3,6,9
9 7
Đầu Đuôi
0 0
4,6 1
4,8 2
1,3,8 3
1 4
0,1 5
4,8 6
9 7
0,2 8
2,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-03-2022
Giải tám 58
Giải bảy 434
Giải sáu 7016 2584 9951
Giải năm 3794
Giải bốn 67458 72705 50168 25545
89285 95261 38512
Giải ba 61423 59497
Giải nhì 25126
Giải nhất 01565
Đặc biệt 158326
Đầu Đuôi
0 5
1 2,6
2 3,6,6
3 4
4 5
5 1,8,8
6 1,5,8
7
8 4,5
9 4,7
Đầu Đuôi
0
5,6 1
1 2
2 3
3,8,9 4
0,4,6,8 5
1,2,2 6
9 7
5,5,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-03-2022
Giải tám 02
Giải bảy 046
Giải sáu 0872 7066 0953
Giải năm 0933
Giải bốn 68717 87135 23415 64116
84684 89923 51139
Giải ba 76429 24126
Giải nhì 96922
Giải nhất 65078
Đặc biệt 217241
Đầu Đuôi
0 2
1 5,6,7
2 2,3,6,9
3 3,5,9
4 1,6
5 3
6 6
7 2,8
8 4
9
Đầu Đuôi
0
4 1
0,2,7 2
2,3,5 3
8 4
1,3 5
1,2,4,6 6
1 7
7 8
2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-03-2022
Giải tám 80
Giải bảy 673
Giải sáu 3885 4272 5672
Giải năm 7862
Giải bốn 89432 01688 28918 66037
21653 80574 38814
Giải ba 85695 91787
Giải nhì 75698
Giải nhất 10084
Đặc biệt 148102
Đầu Đuôi
0 2
1 4,8
2
3 2,7
4
5 3
6 2
7 2,2,3,4
8 0,4,5,7,8
9 5,8
Đầu Đuôi
8 0
1
0,3,6,7,7 2
5,7 3
1,7,8 4
8,9 5
6
3,8 7
1,8,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-02-2022
Giải tám 00
Giải bảy 706
Giải sáu 5252 1771 2822
Giải năm 6359
Giải bốn 03088 71972 40858 24268
95455 22536 13511
Giải ba 55181 18806
Giải nhì 75852
Giải nhất 11810
Đặc biệt 704258
Đầu Đuôi
0 0,6,6
1 0,1
2 2
3 6
4
5 2,2,5,8,8,9
6 8
7 1,2
8 1,8
9
Đầu Đuôi
0,1 0
1,7,8 1
2,5,5,7 2
3
4
5 5
0,0,3 6
7
5,5,6,8 8
5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-02-2022
Giải tám 29
Giải bảy 354
Giải sáu 8436 0898 2108
Giải năm 8609
Giải bốn 87886 27933 59730 65414
38880 40233 73814
Giải ba 85623 56988
Giải nhì 48360
Giải nhất 56727
Đặc biệt 062262
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,4
2 3,7,9
3 0,3,3,6
4
5 4
6 0,2
7
8 0,6,8
9 8
Đầu Đuôi
3,6,8 0
1
6 2
2,3,3 3
1,1,5 4
5
3,8 6
2 7
0,8,9 8
0,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-02-2022
Giải tám 22
Giải bảy 667
Giải sáu 6987 3143 9712
Giải năm 5809
Giải bốn 19940 85352 73660 06303
61346 47629 95289
Giải ba 14921 05058
Giải nhì 04386
Giải nhất 69193
Đặc biệt 106615
Đầu Đuôi
0 3,9
1 2,5
2 1,2,9
3
4 0,3,6
5 2,8
6 0,7
7
8 6,7,9
9 3
Đầu Đuôi
4,6 0
2 1
1,2,5 2
0,4,9 3
4
1 5
4,8 6
6,8 7
5 8
0,2,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-02-2022
Giải tám 45
Giải bảy 908
Giải sáu 7444 6640 9862
Giải năm 9210
Giải bốn 88940 75561 68014 86515
28914 19954 45393
Giải ba 65161 34397
Giải nhì 16042
Giải nhất 02006
Đặc biệt 128141
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,4,4,5
2
3
4 0,0,1,2,4,5
5 4
6 1,1,2
7
8
9 3,7
Đầu Đuôi
1,4,4 0
4,6,6 1
4,6 2
9 3
1,1,4,5 4
1,4 5
0 6
9 7
0 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-01-2022
Giải tám 14
Giải bảy 737
Giải sáu 8279 5754 1859
Giải năm 8894
Giải bốn 78780 17383 96036 70642
98964 86150 50132
Giải ba 28476 58378
Giải nhì 81421
Giải nhất 50498
Đặc biệt 646536
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1
3 2,6,6,7
4 2
5 0,4,9
6 4
7 6,8,9
8 0,3
9 4,8
Đầu Đuôi
5,8 0
2 1
3,4 2
8 3
1,5,6,9 4
5
3,3,7 6
3 7
7,9 8
5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-01-2022
Giải tám 61
Giải bảy 003
Giải sáu 7103 6611 2255
Giải năm 0623
Giải bốn 50610 53577 07338 52022
49844 49722 47424
Giải ba 71198 09626
Giải nhì 68680
Giải nhất 80347
Đặc biệt 243220
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,1
2 0,2,2,3,4,6
3 8
4 4,7
5 5
6 1
7 7
8 0
9 8
Đầu Đuôi
1,2,8 0
1,6 1
2,2 2
0,0,2 3
2,4 4
5 5
2 6
4,7 7
3,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-01-2022
Giải tám 39
Giải bảy 807
Giải sáu 6629 3213 3986
Giải năm 3697
Giải bốn 37660 38387 62072 18771
04032 10823 34547
Giải ba 04178 70816
Giải nhì 24163
Giải nhất 89660
Đặc biệt 806219
Đầu Đuôi
0 7
1 3,6,9
2 3,9
3 2,9
4 7
5
6 0,0,3
7 1,2,8
8 6,7
9 7
Đầu Đuôi
6,6 0
7 1
3,7 2
1,2,6 3
4
5
1,8 6
0,4,8,9 7
7 8
1,2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-01-2022
Giải tám 63
Giải bảy 904
Giải sáu 3546 5090 7591
Giải năm 9152
Giải bốn 62062 81577 69785 37380
21367 17514 58836
Giải ba 01074 14746
Giải nhì 58692
Giải nhất 70390
Đặc biệt 027560
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2
3 6
4 6,6
5 2
6 0,2,3,7
7 4,7
8 0,5
9 0,0,1,2
Đầu Đuôi
6,8,9,9 0
9 1
5,6,9 2
6 3
0,1,7 4
8 5
3,4,4 6
6,7 7
8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 28-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 28-12-2021
Giải tám 10
Giải bảy 735
Giải sáu 0792 4255 2100
Giải năm 1079
Giải bốn 07666 49915 55598 43115
11625 14912 92708
Giải ba 34607 04125
Giải nhì 90474
Giải nhất 32792
Đặc biệt 263945
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 0,2,5,5
2 5,5
3 5
4 5
5 5
6 6
7 4,9
8
9 2,2,8
Đầu Đuôi
0,1 0
1
1,9,9 2
3
7 4
1,1,2,2,3,4,5 5
6 6
0 7
0,9 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 21-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 21-12-2021
Giải tám 34
Giải bảy 356
Giải sáu 7564 8745 2284
Giải năm 9738
Giải bốn 51660 83581 40617 37530
85680 36830 07976
Giải ba 79036 46441
Giải nhì 04952
Giải nhất 39809
Đặc biệt 925537
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2
3 0,0,4,6,7,8
4 1,5
5 2,6
6 0,4
7 6
8 0,1,4
9
Đầu Đuôi
3,3,6,8 0
4,8 1
5 2
3
3,6,8 4
4 5
3,5,7 6
1,3 7
3 8
0 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-12-2021
Giải tám 89
Giải bảy 382
Giải sáu 1972 7580 5988
Giải năm 3681
Giải bốn 72171 56443 16651 54585
81237 21885 26464
Giải ba 82157 29691
Giải nhì 54179
Giải nhất 56654
Đặc biệt 928796
Đầu Đuôi
0
1
2
3 7
4 3
5 1,4,7
6 4
7 1,2,9
8 0,1,2,5,5,8,9
9 1,6
Đầu Đuôi
8 0
5,7,8,9 1
7,8 2
4 3
5,6 4
8,8 5
9 6
3,5 7
8 8
7,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-12-2021
Giải tám 43
Giải bảy 802
Giải sáu 6977 6537 7190
Giải năm 0886
Giải bốn 72598 69284 40148 08419
45922 01426 19759
Giải ba 10087 51102
Giải nhì 37243
Giải nhất 68180
Đặc biệt 936736
Đầu Đuôi
0 2,2
1 9
2 2,6
3 6,7
4 3,3,8
5 9
6
7 7
8 0,4,6,7
9 0,8
Đầu Đuôi
8,9 0
1
0,0,2 2
4,4 3
8 4
5
2,3,8 6
3,7,8 7
4,9 8
1,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-11-2021
Giải tám 98
Giải bảy 916
Giải sáu 6665 1436 0140
Giải năm 6658
Giải bốn 35825 16124 30830 12202
82235 60474 21825
Giải ba 22624 61251
Giải nhì 09605
Giải nhất 29021
Đặc biệt 354545
Đầu Đuôi
0 2,5
1 6
2 1,4,4,5,5
3 0,5,6
4 0,5
5 1,8
6 5
7 4
8
9 8
Đầu Đuôi
3,4 0
2,5 1
0 2
3
2,2,7 4
0,2,2,3,4,6 5
1,3 6
7
5,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-11-2021
Giải tám 11
Giải bảy 700
Giải sáu 6074 2839 0949
Giải năm 2989
Giải bốn 72355 30445 12673 49392
08076 74321 27005
Giải ba 88645 71041
Giải nhì 62489
Giải nhất 25064
Đặc biệt 024576
Đầu Đuôi
0 0,5
1 1
2 1
3 9
4 1,5,5,9
5 5
6 4
7 3,4,6,6
8 9,9
9 2
Đầu Đuôi
0 0
1,2,4 1
9 2
7 3
6,7 4
0,4,4,5 5
7,7 6
7
8
3,4,8,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-11-2021
Giải tám 87
Giải bảy 732
Giải sáu 0991 9417 3131
Giải năm 8738
Giải bốn 04446 90083 49146 76760
38635 01622 86593
Giải ba 04602 14972
Giải nhì 94606
Giải nhất 37261
Đặc biệt 875415
Đầu Đuôi
0 2,6
1 5,7
2 2
3 1,2,5,8
4 6,6
5
6 0,1
7 2
8 3,7
9 1,3
Đầu Đuôi
6 0
3,6,9 1
0,2,3,7 2
8,9 3
4
1,3 5
0,4,4 6
1,8 7
3 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-11-2021
Giải tám 13
Giải bảy 907
Giải sáu 8377 6845 8052
Giải năm 3007
Giải bốn 71997 90517 53811 70764
64813 74002 90695
Giải ba 24804 91196
Giải nhì 11451
Giải nhất 06217
Đặc biệt 790684
Đầu Đuôi
0 2,4,7,7
1 1,3,3,7,7
2
3
4 5
5 1,2
6 4
7 7
8 4
9 5,6,7
Đầu Đuôi
0
1,5 1
0,5 2
1,1 3
0,6,8 4
4,9 5
9 6
0,0,1,1,7,9 7
8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-11-2021
Giải tám 69
Giải bảy 709
Giải sáu 8686 1630 7853
Giải năm 5094
Giải bốn 66622 90680 99750 86189
76854 53107 26874
Giải ba 19408 87448
Giải nhì 27509
Giải nhất 09490
Đặc biệt 829259
Đầu Đuôi
0 7,8,9,9
1
2 2
3 0
4 8
5 0,3,4,9
6 9
7 4
8 0,6,9
9 0,4
Đầu Đuôi
3,5,8,9 0
1
2 2
5 3
5,7,9 4
5
8 6
0 7
0,4 8
0,0,5,6,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-10-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-10-2021
Giải tám 45
Giải bảy 885
Giải sáu 0599 6299 0213
Giải năm 5645
Giải bốn 66846 31325 27660 54286
65540 76052 70265
Giải ba 23110 89762
Giải nhì 65439
Giải nhất 98290
Đặc biệt 590295
Đầu Đuôi
0
1 0,3
2 5
3 9
4 0,5,5,6
5 2
6 0,2,5
7
8 5,6
9 0,5,9,9
Đầu Đuôi
1,4,6,9 0
1
5,6 2
1 3
4
2,4,4,6,8,9 5
4,8 6
7
8
3,9,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-07-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-07-2021
Giải tám 79
Giải bảy 084
Giải sáu 0793 4645 7503
Giải năm 1856
Giải bốn 40891 75323 48087 51427
15181 02769 37630
Giải ba 73657 40280
Giải nhì 79040
Giải nhất 06205
Đặc biệt 490318
Đầu Đuôi
0 3,5
1 8
2 3,7
3 0
4 0,5
5 6,7
6 9
7 9
8 0,1,4,7
9 1,3
Đầu Đuôi
3,4,8 0
8,9 1
2
0,2,9 3
8 4
0,4 5
5 6
2,5,8 7
1 8
6,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-06-2021
Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 5396 2381 9956
Giải năm 4342
Giải bốn 44978 01070 97047 05159
68735 28541 04711
Giải ba 11608 37431
Giải nhì 05047
Giải nhất 08136
Đặc biệt 037839
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2
3 1,5,6,9
4 1,1,2,7,7,9
5 6,9
6
7 0,8
8 1
9 6
Đầu Đuôi
7 0
1,3,4,4,8 1
4 2
3
4
3 5
3,5,9 6
4,4 7
0,7 8
3,4,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-06-2021
Giải tám 69
Giải bảy 506
Giải sáu 7478 1240 1754
Giải năm 6165
Giải bốn 18287 07599 75646 69302
70885 45186 83358
Giải ba 94485 95374
Giải nhì 85460
Giải nhất 68681
Đặc biệt 178212
Đầu Đuôi
0 2,6
1 2
2
3
4 0,6
5 4,8
6 0,5,9
7 4,8
8 1,5,5,6,7
9 9
Đầu Đuôi
4,6 0
8 1
0,1 2
3
5,7 4
6,8,8 5
0,4,8 6
8 7
5,7 8
6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-06-2021
Giải tám 01
Giải bảy 011
Giải sáu 4980 1278 8479
Giải năm 3976
Giải bốn 66596 40935 08087 78297
65394 46954 77915
Giải ba 90068 58912
Giải nhì 31459
Giải nhất 51778
Đặc biệt 010739
Đầu Đuôi
0 1
1 1,2,5
2
3 5,9
4
5 4,9
6 8
7 6,8,8,9
8 0,7
9 4,6,7
Đầu Đuôi
8 0
0,1 1
1 2
3
5,9 4
1,3 5
7,9 6
8,9 7
6,7,7 8
3,5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-06-2021
Giải tám 15
Giải bảy 709
Giải sáu 6239 0210 4500
Giải năm 2152
Giải bốn 43200 25744 58629 17305
83103 55691 65082
Giải ba 87984 61540
Giải nhì 51294
Giải nhất 21367
Đặc biệt 610676
Đầu Đuôi
0 0,0,3,5,9
1 0,5
2 9
3 9
4 0,4
5 2
6 7
7 6
8 2,4
9 1,4
Đầu Đuôi
0,0,1,4 0
9 1
5,8 2
0 3
4,8,9 4
0,1 5
7 6
6 7
8
0,2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-06-2021
Giải tám 11
Giải bảy 596
Giải sáu 7089 5688 4982
Giải năm 7323
Giải bốn 35238 39685 71925 19862
13013 46634 77341
Giải ba 05251 28173
Giải nhì 08881
Giải nhất 80815
Đặc biệt 064945
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5
2 3,5
3 4,8
4 1,5
5 1
6 2
7 3
8 1,2,5,8,9
9 6
Đầu Đuôi
0
1,4,5,8 1
6,8 2
1,2,7 3
3 4
1,2,4,8 5
9 6
7
3,8 8
8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 864
Giải sáu 2298 0062 9842
Giải năm 8230
Giải bốn 29549 80067 12747 72459
49611 66234 15413
Giải ba 85966 74495
Giải nhì 09211
Giải nhất 55699
Đặc biệt 963696
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1,3
2
3 0,4
4 2,7,9
5 9
6 2,4,6,7
7
8
9 5,6,8,9
Đầu Đuôi
1,3 0
1,1 1
4,6 2
1 3
3,6 4
9 5
6,9 6
4,6 7
9 8
4,5,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-05-2021
Giải tám 56
Giải bảy 566
Giải sáu 6631 6747 4225
Giải năm 0073
Giải bốn 42978 30391 96360 20119
27285 84520 23810
Giải ba 50514 13360
Giải nhì 14896
Giải nhất 28229
Đặc biệt 741762
Đầu Đuôi
0
1 0,4,9
2 0,5,9
3 1
4 7
5 6
6 0,0,2,6
7 3,8
8 5
9 1,6
Đầu Đuôi
1,2,6,6 0
3,9 1
6 2
7 3
1 4
2,8 5
5,6,9 6
4 7
7 8
1,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 1013 6294 3173
Giải năm 6582
Giải bốn 43332 02557 44485 43273
42440 87027 01509
Giải ba 20488 11047
Giải nhì 56841
Giải nhất 08478
Đặc biệt 412906
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,3
2 7
3 2
4 0,1,7
5 7
6
7 3,3,8
8 2,5,8,9
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
4 1
3,8 2
1,7,7 3
9 4
8 5
0 6
2,4,5 7
7,8 8
0,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-05-2021
Giải tám 13
Giải bảy 242
Giải sáu 3150 6496 8281
Giải năm 0603
Giải bốn 46146 50149 80435 81985
60710 24672 72791
Giải ba 25335 35183
Giải nhì 34961
Giải nhất 54268
Đặc biệt 103313
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,3
2
3 5,5
4 2,6,9
5 0
6 1,8
7 2
8 1,3,5
9 1,6
Đầu Đuôi
1,5 0
6,8,9 1
4,7 2
0,1,1,8 3
4
3,3,8 5
4,9 6
7
6 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-04-2021
Giải tám 63
Giải bảy 400
Giải sáu 4300 0207 2688
Giải năm 6112
Giải bốn 08622 24378 37551 60997
09849 61082 97771
Giải ba 11478 91281
Giải nhì 85341
Giải nhất 49495
Đặc biệt 322012
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,2
2 2
3
4 1,9
5 1
6 3
7 1,8,8
8 1,2,8
9 5,7
Đầu Đuôi
0,0 0
4,5,7,8 1
1,1,2,8 2
6 3
4
9 5
6
0,9 7
7,7,8 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-04-2021
Giải tám 12
Giải bảy 314
Giải sáu 6079 2205 6847
Giải năm 6877
Giải bốn 45653 44399 89992 56815
18220 56355 78896
Giải ba 10620 65719
Giải nhì 37580
Giải nhất 97250
Đặc biệt 532071
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,5,9
2 0,0
3
4 7
5 0,3,5
6
7 1,7,9
8 0
9 2,6,9
Đầu Đuôi
2,2,5,8 0
7 1
1,9 2
5 3
1 4
0,1,5 5
9 6
4,7 7
8
1,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-04-2021
Giải tám 55
Giải bảy 881
Giải sáu 3398 2588 0970
Giải năm 9476
Giải bốn 41829 03215 66885 55303
21084 86644 29406
Giải ba 43567 06916
Giải nhì 54451
Giải nhất 47198
Đặc biệt 803888
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,6
2 9
3
4 4
5 1,5
6 7
7 0,6
8 1,4,5,8,8
9 8,8
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
2
0 3
4,8 4
1,5,8 5
0,1,7 6
6 7
8,8,9,9 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-04-2021
Giải tám 16
Giải bảy 472
Giải sáu 3868 6945 0666
Giải năm 4376
Giải bốn 50107 88724 06666 65997
81131 14394 14587
Giải ba 74819 95969
Giải nhì 50591
Giải nhất 95877
Đặc biệt 315576
Đầu Đuôi
0 7
1 6,9
2 4
3 1
4 5
5
6 6,6,8,9
7 2,6,6,7
8 7
9 1,4,7
Đầu Đuôi
0
3,9 1
7 2
3
2,9 4
4 5
1,6,6,7,7 6
0,7,8,9 7
6 8
1,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-03-2021
Giải tám 26
Giải bảy 120
Giải sáu 1494 5562 1395
Giải năm 2122
Giải bốn 19992 52611 43545 26372
68408 89751 56775
Giải ba 41086 56452
Giải nhì 70905
Giải nhất 98170
Đặc biệt 489166
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1
2 0,2,6
3
4 5
5 1,2
6 2,6
7 0,2,5
8 6
9 2,4,5
Đầu Đuôi
2,7 0
1,5 1
2,5,6,7,9 2
3
9 4
0,4,7,9 5
2,6,8 6
7
0 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-03-2021
Giải tám 53
Giải bảy 781
Giải sáu 0066 3913 0484
Giải năm 4543
Giải bốn 68843 48809 85909 60729
10245 59140 94731
Giải ba 44034 60493
Giải nhì 19609
Giải nhất 15366
Đặc biệt 924303
Đầu Đuôi
0 3,9,9,9
1 3
2 9
3 1,4
4 0,3,3,5
5 3
6 6,6
7
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4 0
3,8 1
2
0,1,4,4,5,9 3
3,8 4
4 5
6,6 6
7
8
0,0,0,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-03-2021
Giải tám 60
Giải bảy 975
Giải sáu 2257 8418 7736
Giải năm 2424
Giải bốn 65760 97131 98398 91671
41479 06487 95433
Giải ba 41286 21898
Giải nhì 11420
Giải nhất 58934
Đặc biệt 888744
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,4
3 1,3,4,6
4 4
5 7
6 0,0
7 1,5,9
8 6,7
9 8,8
Đầu Đuôi
2,6,6 0
3,7 1
2
3 3
2,3,4 4
7 5
3,8 6
5,8 7
1,9,9 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-03-2021
Giải tám 33
Giải bảy 380
Giải sáu 7208 2576 9475
Giải năm 4642
Giải bốn 30693 89933 19148 01765
81988 40637 46776
Giải ba 52623 46244
Giải nhì 58676
Giải nhất 71263
Đặc biệt 491426
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,6
3 3,3,7
4 2,4,8
5
6 3,5
7 5,6,6,6
8 0,8
9 3
Đầu Đuôi
8 0
1
4 2
2,3,3,6,9 3
4 4
6,7 5
2,7,7,7 6
3 7
0,4,8 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-03-2021
Giải tám 93
Giải bảy 727
Giải sáu 2596 9281 2328
Giải năm 8650
Giải bốn 26303 01398 94854 61166
15154 75704 59098
Giải ba 04645 86346
Giải nhì 81467
Giải nhất 63027
Đặc biệt 807364
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 7,7,8
3
4 5,6
5 0,4,4
6 4,6,7
7
8 1
9 3,6,8,8
Đầu Đuôi
5 0
8 1
2
0,9 3
0,5,5,6 4
4 5
4,6,9 6
2,2,6 7
2,9,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-02-2021
Giải tám 40
Giải bảy 008
Giải sáu 1977 7501 9508
Giải năm 2567
Giải bốn 41990 74837 53496 63205
43847 19160 36575
Giải ba 71834 87736
Giải nhì 10429
Giải nhất 12718
Đặc biệt 549942
Đầu Đuôi
0 1,5,8,8
1 8
2 9
3 4,6,7
4 0,2,7
5
6 0,7
7 5,7
8
9 0,6
Đầu Đuôi
4,6,9 0
0 1
4 2
3
3 4
0,7 5
3,9 6
3,4,6,7 7
0,0,1 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-02-2021
Giải tám 88
Giải bảy 041
Giải sáu 8852 9262 7016
Giải năm 4467
Giải bốn 29271 35548 88592 36782
47481 78982 07384
Giải ba 63093 66693
Giải nhì 78078
Giải nhất 91924
Đặc biệt 110501
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 4
3
4 1,8
5 2
6 2,7
7 1,8
8<