Hosting hбєїt hбєЎn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-07-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-07-2024
Giải tám 31
Giải bảy 568
Giải sáu 1957 6763 6652
Giải năm 8758
Giải bốn 59743 64122 46203 88348
56185 69186 20416
Giải ba 64607 29106
Giải nhì 32680
Giải nhất 32888
Đặc biệt 215939
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 6
2 2
3 1,9
4 3,8
5 2,7,8
6 3,8
7
8 0,5,6,8
9
Đầu Đuôi
8 0
3 1
2,5 2
0,4,6 3
4
8 5
0,1,8 6
0,5 7
4,5,6,8 8
3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-07-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-07-2024
Giải tám 12
Giải bảy 760
Giải sáu 1557 6685 6201
Giải năm 7396
Giải bốn 83738 54100 14663 03947
81698 25106 33994
Giải ba 25114 51091
Giải nhì 34018
Giải nhất 81309
Đặc biệt 951541
Đầu Đuôi
0 0,1,6,9
1 2,4,8
2
3 8
4 1,7
5 7
6 0,3
7
8 5
9 1,4,6,8
Đầu Đuôi
0,6 0
0,4,9 1
1 2
6 3
1,9 4
8 5
0,9 6
4,5 7
1,3,9 8
0 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28-06-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 28-06-2024
Giải tám 99
Giải bảy 507
Giải sáu 7393 8629 4413
Giải năm 9960
Giải bốn 47058 24663 17246 79903
37460 32163 79923
Giải ba 99073 79755
Giải nhì 14937
Giải nhất 00887
Đặc biệt 588936
Đầu Đuôi
0 3,7
1 3
2 3,9
3 6,7
4 6
5 5,8
6 0,0,3,3
7 3
8 7
9 3,9
Đầu Đuôi
6,6 0
1
2
0,1,2,6,6,7,9 3
4
5 5
3,4 6
0,3,8 7
5 8
2,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 21-06-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 21-06-2024
Giải tám 16
Giải bảy 090
Giải sáu 1768 2876 3158
Giải năm 5414
Giải bốn 59610 23686 22369 20938
03884 90969 32158
Giải ba 46315 11735
Giải nhì 26784
Giải nhất 65446
Đặc biệt 233766
Đầu Đuôi
0
1 0,4,5,6
2
3 5,8
4 6
5 8,8
6 6,8,9,9
7 6
8 4,4,6
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
1
2
3
1,8,8 4
1,3 5
1,4,6,7,8 6
7
3,5,5,6 8
6,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14-06-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 14-06-2024
Giải tám 91
Giải bảy 058
Giải sáu 0390 2128 5774
Giải năm 4062
Giải bốn 87032 81246 35942 18002
21318 20250 55979
Giải ba 15338 07649
Giải nhì 51693
Giải nhất 65547
Đặc biệt 042247
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 8
3 2,8
4 2,6,7,7,9
5 0,8
6 2
7 4,9
8
9 0,1,3
Đầu Đuôi
5,9 0
9 1
0,3,4,6 2
9 3
7 4
5
4 6
4,4 7
1,2,3,5 8
4,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07-06-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 07-06-2024
Giải tám 30
Giải bảy 119
Giải sáu 1618 4006 1746
Giải năm 1054
Giải bốn 49407 33060 90123 03375
94207 28453 89596
Giải ba 39991 58620
Giải nhì 33403
Giải nhất 31746
Đặc biệt 714218
Đầu Đuôi
0 3,6,7,7
1 8,8,9
2 0,3
3 0
4 6,6
5 3,4
6 0
7 5
8
9 1,6
Đầu Đuôi
2,3,6 0
9 1
2
0,2,5 3
5 4
7 5
0,4,4,9 6
0,0 7
1,1 8
1 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 31-05-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 31-05-2024
Giải tám 90
Giải bảy 319
Giải sáu 8045 1250 8648
Giải năm 7698
Giải bốn 13355 88943 84264 60043
49092 33638 89786
Giải ba 07149 09358
Giải nhì 64933
Giải nhất 23761
Đặc biệt 419373
Đầu Đuôi
0
1 9
2
3 3,8
4 3,3,5,8,9
5 0,5,8
6 1,4
7 3
8 6
9 0,2,8
Đầu Đuôi
5,9 0
6 1
9 2
3,4,4,7 3
6 4
4,5 5
8 6
7
3,4,5,9 8
1,4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 24-05-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 24-05-2024
Giải tám 07
Giải bảy 522
Giải sáu 8048 0975 2534
Giải năm 2660
Giải bốn 36480 28250 43626 91453
15801 93876 50407
Giải ba 50630 71546
Giải nhì 70170
Giải nhất 19624
Đặc biệt 509824
Đầu Đuôi
0 1,7,7
1
2 2,4,4,6
3 0,4
4 6,8
5 0,3
6 0
7 0,5,6
8 0
9
Đầu Đuôi
3,5,6,7,8 0
0 1
2 2
5 3
2,2,3 4
7 5
2,4,7 6
0,0 7
4 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 17-05-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 17-05-2024
Giải tám 72
Giải bảy 753
Giải sáu 3589 7395 3819
Giải năm 4481
Giải bốn 64736 04608 40344 39275
95741 95178 43631
Giải ba 10268 78091
Giải nhì 01658
Giải nhất 43848
Đặc biệt 572177
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2
3 1,6
4 1,4,8
5 3,8
6 8
7 2,5,7,8
8 1,9
9 1,5
Đầu Đuôi
0
3,4,8,9 1
7 2
5 3
4 4
7,9 5
3 6
7 7
0,4,5,6,7 8
1,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 10-05-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 10-05-2024
Giải tám 15
Giải bảy 108
Giải sáu 7632 0465 5085
Giải năm 5232
Giải bốn 80529 38130 93197 80980
65274 19372 25201
Giải ba 17283 35464
Giải nhì 51723
Giải nhất 45638
Đặc biệt 241962
Đầu Đuôi
0 1,8
1 5
2 3,9
3 0,2,2,8
4
5
6 2,4,5
7 2,4
8 0,3,5
9 7
Đầu Đuôi
3,8 0
0 1
3,3,6,7 2
2,8 3
6,7 4
1,6,8 5
6
9 7
0,3 8
2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 03-05-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 03-05-2024
Giải tám 91
Giải bảy 794
Giải sáu 7300 2723 6364
Giải năm 5849
Giải bốn 21204 72180 73318 80686
32033 72980 11525
Giải ba 86900 23886
Giải nhì 17318
Giải nhất 36637
Đặc biệt 578368
Đầu Đuôi
0 0,0,4
1 8,8
2 3,5
3 3,7
4 9
5
6 4,8
7
8 0,0,6,6
9 1,4
Đầu Đuôi
0,0,8,8 0
9 1
2
2,3 3
0,6,9 4
2 5
8,8 6
3 7
1,1,6 8
4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 26-04-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 26-04-2024
Giải tám 21
Giải bảy 128
Giải sáu 2764 0406 5662
Giải năm 6740
Giải bốn 83826 71525 75611 49484
70385 62417 73500
Giải ba 18081 49464
Giải nhì 01770
Giải nhất 44194
Đặc biệt 374688
Đầu Đuôi
0 0,6
1 1,7
2 1,5,6,8
3
4 0
5
6 2,4,4
7 0
8 1,4,5,8
9 4
Đầu Đuôi
0,4,7 0
1,2,8 1
6 2
3
6,6,8,9 4
2,8 5
0,2 6
1 7
2,8 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 19-04-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 19-04-2024
Giải tám 22
Giải bảy 179
Giải sáu 0297 3244 7846
Giải năm 8626
Giải bốn 49139 56992 77386 63298
37315 26615 85954
Giải ba 96965 01802
Giải nhì 14202
Giải nhất 50877
Đặc biệt 925135
Đầu Đuôi
0 2,2
1 5,5
2 2,6
3 5,9
4 4,6
5 4
6 5
7 7,9
8 6
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0
1
0,0,2,9 2
3
4,5 4
1,1,3,6 5
2,4,8 6
7,9 7
9 8
3,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-04-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-04-2024
Giải tám 91
Giải bảy 365
Giải sáu 8247 1634 5823
Giải năm 8361
Giải bốn 15995 32232 60209 70985
20735 32832 41444
Giải ba 83381 42863
Giải nhì 57750
Giải nhất 47773
Đặc biệt 924807
Đầu Đuôi
0 7,9
1
2 3
3 2,2,4,5
4 4,7
5 0
6 1,3,5
7 3
8 1,5
9 1,5
Đầu Đuôi
5 0
6,8,9 1
3,3 2
2,6,7 3
3,4 4
3,6,8,9 5
6
0,4 7
8
0 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-04-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-04-2024
Giải tám 27
Giải bảy 131
Giải sáu 1098 7894 7981
Giải năm 1691
Giải bốn 78032 81761 83269 33219
49406 79012 79494
Giải ba 50525 55711
Giải nhì 13554
Giải nhất 04570
Đặc biệt 717252
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,9
2 5,7
3 1,2
4
5 2,4
6 1,9
7 0
8 1
9 1,4,4,8
Đầu Đuôi
7 0
1,3,6,8,9 1
1,3,5 2
3
5,9,9 4
2 5
0 6
2 7
9 8
1,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 29-03-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 29-03-2024
Giải tám 13
Giải bảy 053
Giải sáu 7523 3120 8730
Giải năm 3788
Giải bốn 58225 73835 59728 54635
99982 20652 82362
Giải ba 84206 12533
Giải nhì 53550
Giải nhất 67948
Đặc biệt 984849
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2 0,3,5,8
3 0,3,5,5
4 8,9
5 0,2,3
6 2
7
8 2,8
9
Đầu Đuôi
2,3,5 0
1
5,6,8 2
1,2,3,5 3
4
2,3,3 5
0 6
7
2,4,8 8
4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 22-03-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 22-03-2024
Giải tám 97
Giải bảy 366
Giải sáu 8574 2056 7385
Giải năm 5744
Giải bốn 20008 14231 83037 75229
91491 39161 13314
Giải ba 71099 55739
Giải nhì 96265
Giải nhất 24641
Đặc biệt 633459
Đầu Đuôi
0 8
1 4
2 9
3 1,7,9
4 1,4
5 6,9
6 1,5,6
7 4
8 5
9 1,7,9
Đầu Đuôi
0
3,4,6,9 1
2
3
1,4,7 4
6,8 5
5,6 6
3,9 7
0 8
2,3,5,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 15-03-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 15-03-2024
Giải tám 13
Giải bảy 000
Giải sáu 2101 2453 9449
Giải năm 0201
Giải bốn 18798 57793 82219 06053
21546 39305 38834
Giải ba 44289 24405
Giải nhì 57358
Giải nhất 76532
Đặc biệt 970015
Đầu Đuôi
0 0,1,1,5,5
1 3,5,9
2
3 2,4
4 6,9
5 3,3,8
6
7
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
0 0
0,0 1
3 2
1,5,5,9 3
3 4
0,0,1 5
4 6
7
5,9 8
1,4,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 08-03-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 08-03-2024
Giải tám 18
Giải bảy 770
Giải sáu 6982 9266 3551
Giải năm 9908
Giải bốn 89957 20697 27930 98717
32306 16030 58010
Giải ba 99662 38465
Giải nhì 97037
Giải nhất 07221
Đặc biệt 050654
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,7,8
2 1
3 0,0,7
4
5 1,4,7
6 2,5,6
7 0
8 2
9 7
Đầu Đuôi
1,3,3,7 0
2,5 1
6,8 2
3
5 4
6 5
0,6 6
1,3,5,9 7
0,1 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 01-03-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 01-03-2024
Giải tám 10
Giải bảy 499
Giải sáu 0328 2495 8118
Giải năm 4402
Giải bốn 65310 97172 23735 66082
49568 02468 78627
Giải ba 00170 11885
Giải nhì 30789
Giải nhất 46151
Đặc biệt 033249
Đầu Đuôi
0 2
1 0,0,8
2 7,8
3 5
4 9
5 1
6 8,8
7 0,2
8 2,5,9
9 5,9
Đầu Đuôi
1,1,7 0
5 1
0,7,8 2
3
4
3,8,9 5
6
2 7
1,2,6,6 8
4,8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 23-02-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 23-02-2024
Giải tám 31
Giải bảy 202
Giải sáu 0293 7411 1459
Giải năm 0683
Giải bốn 40230 50462 83732 46446
16179 67762 07587
Giải ba 48073 65248
Giải nhì 86037
Giải nhất 74448
Đặc biệt 066012
Đầu Đuôi
0 2
1 1,2
2
3 0,1,2,7
4 6,8,8
5 9
6 2,2
7 3,9
8 3,7
9 3
Đầu Đuôi
3 0
1,3 1
0,1,3,6,6 2
7,8,9 3
4
5
4 6
3,8 7
4,4 8
5,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 16-02-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 16-02-2024
Giải tám 23
Giải bảy 971
Giải sáu 3257 1970 7932
Giải năm 1396
Giải bốn 02762 08986 32073 32087
47276 04779 12895
Giải ba 38269 04757
Giải nhì 23625
Giải nhất 94677
Đặc biệt 657838
Đầu Đuôi
0
1
2 3,5
3 2,8
4
5 7,7
6 2,9
7 0,1,3,6,7,9
8 6,7
9 5,6
Đầu Đuôi
7 0
7 1
3,6 2
2,7 3
4
2,9 5
7,8,9 6
5,5,7,8 7
3 8
6,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 09-02-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 09-02-2024
Giải tám 95
Giải bảy 426
Giải sáu 0886 6250 9629
Giải năm 2690
Giải bốn 61637 39767 06322 56351
35583 66213 51216
Giải ba 40231 79984
Giải nhì 03529
Giải nhất 83178
Đặc biệt 818015
Đầu Đuôi
0
1 3,5,6
2 2,6,9,9
3 1,7
4
5 0,1
6 7
7 8
8 3,4,6
9 0,5
Đầu Đuôi
5,9 0
3,5 1
2 2
1,8 3
8 4
1,9 5
1,2,8 6
3,6 7
7 8
2,2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-02-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-02-2024
Giải tám 12
Giải bảy 685
Giải sáu 5753 0576 7292
Giải năm 1558
Giải bốn 73561 92830 42419 86131
35832 59723 14905
Giải ba 03116 35420
Giải nhì 97837
Giải nhất 58625
Đặc biệt 809593
Đầu Đuôi
0 5
1 2,6,9
2 0,3,5
3 0,1,2,7
4
5 3,8
6 1
7 6
8 5
9 2,3
Đầu Đuôi
2,3 0
3,6 1
1,3,9 2
2,5,9 3
4
0,2,8 5
1,7 6
3 7
5 8
1 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 26-01-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 26-01-2024
Giải tám 71
Giải bảy 635
Giải sáu 9122 5969 0450
Giải năm 2043
Giải bốn 88162 85833 56121 18468
70048 78728 29312
Giải ba 48540 19318
Giải nhì 30071
Giải nhất 25706
Đặc biệt 048387
Đầu Đuôi
0 6
1 2,8
2 1,2,8
3 3,5
4 0,3,8
5 0
6 2,8,9
7 1,1
8 7
9
Đầu Đuôi
4,5 0
2,7,7 1
1,2,6 2
3,4 3
4
3 5
0 6
8 7
1,2,4,6 8
6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 19-01-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 19-01-2024
Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 1341 1229 2928
Giải năm 6285
Giải bốn 58722 99368 28075 48773
10068 05609 78868
Giải ba 19419 83852
Giải nhì 51108
Giải nhất 92277
Đặc biệt 050160
Đầu Đuôi
0 8,9
1 9
2 2,3,7,8,9
3
4 1
5 2
6 0,8,8,8
7 3,5,7
8 5
9
Đầu Đuôi
6 0
4 1
2,5 2
2,7 3
4
7,8 5
6
2,7 7
0,2,6,6,6 8
0,1,2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-01-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-01-2024
Giải tám 80
Giải bảy 656
Giải sáu 1040 8120 9228
Giải năm 8109
Giải bốn 52229 41856 78595 93052
88385 56467 09089
Giải ba 24589 77608
Giải nhì 31728
Giải nhất 60806
Đặc biệt 305787
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1
2 0,8,8,9
3
4 0
5 2,6,6
6 7
7
8 0,5,7,9,9
9 5
Đầu Đuôi
2,4,8 0
1
5 2
3
4
8,9 5
0,5,5 6
6,8 7
0,2,2 8
0,2,8,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-01-2024

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-01-2024
Giải tám 71
Giải bảy 087
Giải sáu 9126 0608 7254
Giải năm 2258
Giải bốn 97650 31669 74810 33771
69668 20628 61601
Giải ba 90283 73288
Giải nhì 60507
Giải nhất 88792
Đặc biệt 593993
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 0
2 6,8
3
4
5 0,4,8
6 8,9
7 1,1
8 3,7,8
9 2,3
Đầu Đuôi
1,5 0
0,7,7 1
9 2
8,9 3
5 4
5
2 6
0,8 7
0,2,5,6,8 8
6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 29-12-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 29-12-2023
Giải tám 72
Giải bảy 583
Giải sáu 3075 8241 3791
Giải năm 8085
Giải bốn 47658 52187 21685 18248
87794 58835 99234
Giải ba 60734 17097
Giải nhì 71658
Giải nhất 07896
Đặc biệt 000964
Đầu Đuôi
0
1
2
3 4,4,5
4 1,8
5 8,8
6 4
7 2,5
8 3,5,5,7
9 1,4,6,7
Đầu Đuôi
0
4,9 1
7 2
8 3
3,3,6,9 4
3,7,8,8 5
9 6
8,9 7
4,5,5 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 22-12-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 22-12-2023
Giải tám 71
Giải bảy 392
Giải sáu 0642 5643 3225
Giải năm 3533
Giải bốn 19843 19724 15678 86283
16791 52156 85834
Giải ba 70492 74968
Giải nhì 75491
Giải nhất 91322
Đặc biệt 558595
Đầu Đuôi
0
1
2 2,4,5
3 3,4
4 2,3,3
5 6
6 8
7 1,8
8 3
9 1,1,2,2,5
Đầu Đuôi
0
7,9,9 1
2,4,9,9 2
3,4,4,8 3
2,3 4
2,9 5
5 6
7
6,7 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 15-12-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 15-12-2023
Giải tám 01
Giải bảy 652
Giải sáu 4595 2107 6589
Giải năm 5879
Giải bốn 35055 69916 74626 03107
99796 91359 81766
Giải ba 10348 47427
Giải nhì 39938
Giải nhất 18136
Đặc biệt 336737
Đầu Đuôi
0 1,7,7
1 6
2 6,7
3 6,7,8
4 8
5 2,5,9
6 6
7 9
8 9
9 5,6
Đầu Đuôi
0
0 1
5 2
3
4
5,9 5
1,2,3,6,9 6
0,0,2,3 7
3,4 8
5,7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 08-12-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 08-12-2023
Giải tám 34
Giải bảy 408
Giải sáu 8025 2843 9390
Giải năm 8287
Giải bốn 69846 14385 48388 64139
20663 48158 70952
Giải ba 40003 72932
Giải nhì 41978
Giải nhất 27347
Đặc biệt 314708
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1
2 5
3 2,4,9
4 3,6,7
5 2,8
6 3
7 8
8 5,7,8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1
3,5 2
0,4,6 3
3 4
2,8 5
4 6
4,8 7
0,0,5,7,8 8
3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 01-12-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 01-12-2023
Giải tám 27
Giải bảy 442
Giải sáu 0360 5972 6287
Giải năm 9768
Giải bốn 23524 73877 07476 60551
24894 91577 21005
Giải ba 27300 30113
Giải nhì 66835
Giải nhất 57388
Đặc biệt 551880
Đầu Đuôi
0 0,5
1 3
2 4,7
3 5
4 2
5 1
6 0,8
7 2,6,7,7
8 0,7,8
9 4
Đầu Đuôi
0,6,8 0
5 1
4,7 2
1 3
2,9 4
0,3 5
7 6
2,7,7,8 7
6,8 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 24-11-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 24-11-2023
Giải tám 71
Giải bảy 473
Giải sáu 4355 7356 7109
Giải năm 6843
Giải bốn 15156 19558 19080 87021
65743 88071 10125
Giải ba 78920 38273
Giải nhì 52362
Giải nhất 30608
Đặc biệt 453096
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2 0,1,5
3
4 3,3
5 5,6,6,8
6 2
7 1,1,3,3
8 0
9 6
Đầu Đuôi
2,8 0
2,7,7 1
6 2
4,4,7,7 3
4
2,5 5
5,5,9 6
7
0,5 8
0 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 17-11-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 17-11-2023
Giải tám 45
Giải bảy 583
Giải sáu 6992 5685 1486
Giải năm 7911
Giải bốn 21093 52911 12559 18910
42509 30222 77558
Giải ba 01359 33290
Giải nhì 38281
Giải nhất 04919
Đặc biệt 902049
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1,1,9
2 2
3
4 5,9
5 8,9,9
6
7
8 1,3,5,6
9 0,2,3
Đầu Đuôi
1,9 0
1,1,8 1
2,9 2
8,9 3
4
4,8 5
8 6
7
5 8
0,1,4,5,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 10-11-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 10-11-2023
Giải tám 71
Giải bảy 520
Giải sáu 7213 3172 9075
Giải năm 3302
Giải bốn 57353 85264 38479 72567
47470 99543 02232
Giải ba 86710 35019
Giải nhì 38028
Giải nhất 30276
Đặc biệt 995566
Đầu Đuôi
0 2
1 0,3,9
2 0,8
3 2
4 3
5 3
6 4,6,7
7 0,1,2,5,6,9
8
9
Đầu Đuôi
1,2,7 0
7 1
0,3,7 2
1,4,5 3
6 4
7 5
6,7 6
6 7
2 8
1,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 03-11-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 03-11-2023
Giải tám 40
Giải bảy 125
Giải sáu 6835 1883 6126
Giải năm 0693
Giải bốn 61777 72533 32569 43946
95610 48848 50963
Giải ba 79129 30277
Giải nhì 81571
Giải nhất 53230
Đặc biệt 903286
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5,6,9
3 0,3,5
4 0,6,8
5
6 3,9
7 1,7,7
8 3,6
9 3
Đầu Đuôi
1,3,4 0
7 1
2
3,6,8,9 3
4
2,3 5
2,4,8 6
7,7 7
4 8
2,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 27-10-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 27-10-2023
Giải tám 60
Giải bảy 695
Giải sáu 6311 4289 7612
Giải năm 0302
Giải bốn 38271 61657 18815 20683
92803 38443 85620
Giải ba 25279 86314
Giải nhì 44579
Giải nhất 18797
Đặc biệt 570346
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,2,4,5
2 0
3
4 3,6
5 7
6 0
7 1,9,9
8 3,9
9 5,7
Đầu Đuôi
2,6 0
1,7 1
0,1 2
0,4,8 3
1 4
1,9 5
4 6
5,9 7
8
7,7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 20-10-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 20-10-2023
Giải tám 23
Giải bảy 867
Giải sáu 4779 7430 4229
Giải năm 1287
Giải bốn 77755 35132 14815 29731
63328 75746 63164
Giải ba 85582 46334
Giải nhì 17448
Giải nhất 09992
Đặc biệt 889630
Đầu Đuôi
0
1 5
2 3,8,9
3 0,0,1,2,4
4 6,8
5 5
6 4,7
7 9
8 2,7
9 2
Đầu Đuôi
3,3 0
3 1
3,8,9 2
2 3
3,6 4
1,5 5
4 6
6,8 7
2,4 8
2,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 13-10-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 13-10-2023
Giải tám 22
Giải bảy 766
Giải sáu 5906 3213 7955
Giải năm 7208
Giải bốn 73190 33319 15645 92653
89267 64357 66271
Giải ba 03172 18742
Giải nhì 70730
Giải nhất 96532
Đặc biệt 052677
Đầu Đuôi
0 6,8
1 3,9
2 2
3 0,2
4 2,5
5 3,5,7
6 6,7
7 1,2,7
8
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
7 1
2,3,4,7 2
1,5 3
4
4,5 5
0,6 6
5,6,7 7
0 8
1 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 06-10-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 06-10-2023
Giải tám 76
Giải bảy 874
Giải sáu 9290 8477 8111
Giải năm 1170
Giải bốn 58442 97749 37470 40057
29875 30772 51378
Giải ba 55500 92963
Giải nhì 26089
Giải nhất 22091
Đặc biệt 923362
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2
3
4 2,9
5 7
6 2,3
7 0,0,2,4,5,6,7,8
8 9
9 0,1
Đầu Đuôi
0,7,7,9 0
1,9 1
4,6,7 2
6 3
7 4
7 5
7 6
5,7 7
7 8
4,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 29-09-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 29-09-2023
Giải tám 60
Giải bảy 431
Giải sáu 4518 3686 7340
Giải năm 2042
Giải bốn 75122 01947 64817 06079
89610 88870 33957
Giải ba 26990 21063
Giải nhì 55582
Giải nhất 63456
Đặc biệt 014548
Đầu Đuôi
0
1 0,7,8
2 2
3 1
4 0,2,7,8
5 6,7
6 0,3
7 0,9
8 2,6
9 0
Đầu Đuôi
1,4,6,7,9 0
3 1
2,4,8 2
6 3
4
5
5,8 6
1,4,5 7
1,4 8
7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 22-09-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 22-09-2023
Giải tám 77
Giải bảy 963
Giải sáu 8450 7050 7859
Giải năm 0657
Giải bốn 22841 96674 29144 21839
62719 19244 86057
Giải ba 57385 87876
Giải nhì 99605
Giải nhất 62211
Đặc biệt 772967
Đầu Đuôi
0 5
1 1,9
2
3 9
4 1,4,4
5 0,0,7,7,9
6 3,7
7 4,6,7
8 5
9
Đầu Đuôi
5,5 0
1,4 1
2
6 3
4,4,7 4
0,8 5
7 6
5,5,6,7 7
8
1,3,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 15-09-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 15-09-2023
Giải tám 16
Giải bảy 260
Giải sáu 9950 5308 8423
Giải năm 3824
Giải bốn 39267 42292 03336 18494
32094 33062 83129
Giải ba 01966 70532
Giải nhì 23681
Giải nhất 57517
Đặc biệt 655753
Đầu Đuôi
0 8
1 6,7
2 3,4,9
3 2,6
4
5 0,3
6 0,2,6,7
7
8 1
9 2,4,4
Đầu Đuôi
5,6 0
8 1
3,6,9 2
2,5 3
2,9,9 4
5
1,3,6 6
1,6 7
0 8
2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 08-09-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 08-09-2023
Giải tám 41
Giải bảy 450
Giải sáu 9035 7103 5180
Giải năm 1813
Giải bốn 24824 19725 78022 41259
38451 11836 02247
Giải ba 64808 75568
Giải nhì 52287
Giải nhất 75733
Đặc biệt 842297
Đầu Đuôi
0 3,8
1 3
2 2,4,5
3 3,5,6
4 1,7
5 0,1,9
6 8
7
8 0,7
9 7
Đầu Đuôi
5,8 0
4,5 1
2 2
0,1,3 3
2 4
2,3 5
3 6
4,8,9 7
0,6 8
5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 01-09-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 01-09-2023
Giải tám 71
Giải bảy 108
Giải sáu 6515 3284 4793
Giải năm 2930
Giải bốn 00693 91191 98827 58001
03755 91789 94990
Giải ba 97145 39310
Giải nhì 59169
Giải nhất 45642
Đặc biệt 094438
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,5
2 7
3 0,8
4 2,5
5 5
6 9
7 1
8 4,9
9 0,1,3,3
Đầu Đuôi
1,3,9 0
0,7,9 1
4 2
9,9 3
8 4
1,4,5 5
6
2 7
0,3 8
6,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-08-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-08-2023
Giải tám 82
Giải bảy 184
Giải sáu 3859 0309 2852
Giải năm 0600
Giải bốn 02001 07688 12173 78712
24136 01147 04974
Giải ba 35031 93006
Giải nhì 30022
Giải nhất 91350
Đặc biệt 318360
Đầu Đuôi
0 0,1,6,9
1 2
2 2
3 1,6
4 7
5 0,2,9
6 0
7 3,4
8 2,4,8
9
Đầu Đuôi
0,5,6 0
0,3 1
1,2,5,8 2
7 3
7,8 4
5
0,3 6
4 7
8 8
0,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11-08-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 11-08-2023
Giải tám 59
Giải bảy 392
Giải sáu 9221 3721 7001
Giải năm 7956
Giải bốn 16528 45209 31872 99123
42951 45674 54073
Giải ba 06692 83462
Giải nhì 71942
Giải nhất 22313
Đặc biệt 950958
Đầu Đuôi
0 1,9
1 3
2 1,1,3,8
3
4 2
5 1,6,8,9
6 2
7 2,3,4
8
9 2,2
Đầu Đuôi
0
0,2,2,5 1
4,6,7,9,9 2
1,2,7 3
7 4
5
5 6
7
2,5 8
0,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28-07-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 28-07-2023
Giải tám 41
Giải bảy 723
Giải sáu 7464 3774 6951
Giải năm 3172
Giải bốn 62323 97823 22123 30183
04901 54050 74741
Giải ba 95651 92218
Giải nhì 32061
Giải nhất 82175
Đặc biệt 005463
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 3,3,3,3
3
4 1,1
5 0,1,1
6 1,3,4
7 2,4,5
8 3
9
Đầu Đuôi
5 0
0,4,4,5,5,6 1
7 2
2,2,2,2,6,8 3
6,7 4
7 5
6
7
1 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14-07-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 14-07-2023
Giải tám 07
Giải bảy 166
Giải sáu 4819 9517 2489
Giải năm 1531
Giải bốn 93238 94922 89062 23949
08843 92855 06533
Giải ba 33950 85296
Giải nhì 14836
Giải nhất 20382
Đặc biệt 405220
Đầu Đuôi
0 7
1 7,9
2 0,2
3 1,3,6,8
4 3,9
5 0,5
6 2,6
7
8 2,9
9 6
Đầu Đuôi
2,5 0
3 1
2,6,8 2
3,4 3
4
5 5
3,6,9 6
0,1 7
3 8
1,4,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07-07-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 07-07-2023
Giải tám 80
Giải bảy 793
Giải sáu 4773 9922 1662
Giải năm 7348
Giải bốn 27313 94753 74080 36106
36889 94614 36968
Giải ba 89179 60177
Giải nhì 20444
Giải nhất 61029
Đặc biệt 380381
Đầu Đuôi
0 6
1 3,4
2 2,9
3
4 4,8
5 3
6 2,8
7 3,7,9
8 0,0,1,9
9 3
Đầu Đuôi
8,8 0
8 1
2,6 2
1,5,7,9 3
1,4 4
5
0 6
7 7
4,6 8
2,7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 30-06-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 30-06-2023
Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 5131 5879 2013
Giải năm 2087
Giải bốn 33528 21162 82737 63430
10065 43034 29298
Giải ba 52839 26238
Giải nhì 66037
Giải nhất 72431
Đặc biệt 864379
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 8
3 0,1,1,4,7,7,8,9
4
5
6 2,5
7 9,9
8 3,7
9 8
Đầu Đuôi
3 0
3,3 1
6 2
0,1,8 3
3 4
6 5
6
3,3,8 7
2,3,9 8
3,7,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 23-06-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 23-06-2023
Giải tám 44
Giải bảy 928
Giải sáu 7729 4842 7475
Giải năm 8439
Giải bốn 05882 47217 22693 83665
35962 06330 29012
Giải ba 65650 23655
Giải nhì 56777
Giải nhất 95396
Đặc biệt 965190
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 8,9
3 0,9
4 2,4
5 0,5
6 2,5
7 5,7
8 2
9 0,3,6
Đầu Đuôi
3,5,9 0
1
1,4,6,8 2
9 3
4 4
5,6,7 5
9 6
1,7 7
2 8
2,3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 16-06-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 16-06-2023
Giải tám 28
Giải bảy 250
Giải sáu 8264 3780 1563
Giải năm 4645
Giải bốn 34279 63032 50997 98713
29854 60789 11191
Giải ba 43914 04147
Giải nhì 65598
Giải nhất 85813
Đặc biệt 861968
Đầu Đuôi
0
1 3,3,4
2 8
3 2
4 5,7
5 0,4
6 3,4,8
7 9
8 0,9
9 1,7,8
Đầu Đuôi
5,8 0
9 1
3 2
1,1,6 3
1,5,6 4
4 5
6
4,9 7
2,6,9 8
7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 09-06-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 09-06-2023
Giải tám 82
Giải bảy 213
Giải sáu 2282 2003 5159
Giải năm 9672
Giải bốn 23308 72430 03966 40800
13582 68962 22013
Giải ba 23601 69487
Giải nhì 72216
Giải nhất 68734
Đặc biệt 789614
Đầu Đuôi
0 0,1,3,8
1 3,3,4,6
2
3 0,4
4
5 9
6 2,6
7 2
8 2,2,2,7
9
Đầu Đuôi
0,3 0
0 1
6,7,8,8,8 2
0,1,1 3
1,3 4
5
1,6 6
8 7
0 8
5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-06-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-06-2023
Giải tám 69
Giải bảy 417
Giải sáu 1863 1661 4769
Giải năm 3830
Giải bốn 09764 85471 77777 52998
76877 02760 33896
Giải ba 40688 40021
Giải nhì 00695
Giải nhất 52325
Đặc biệt 291727
Đầu Đuôi
0
1 7
2 1,5,7
3 0
4
5
6 0,1,3,4,9,9
7 1,7,7
8 8
9 5,6,8
Đầu Đuôi
3,6 0
2,6,7 1
2
6 3
6 4
2,9 5
9 6
1,2,7,7 7
8,9 8
6,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 26-05-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 26-05-2023
Giải tám 62
Giải bảy 388
Giải sáu 5999 4933 2511
Giải năm 6404
Giải bốn 22332 60687 94402 20882
57379 67545 19515
Giải ba 84930 40724
Giải nhì 79308
Giải nhất 50742
Đặc biệt 262332
Đầu Đuôi
0 2,4,8
1 1,5
2 4
3 0,2,2,3
4 2,5
5
6 2
7 9
8 2,7,8
9 9
Đầu Đuôi
3 0
1 1
0,3,3,4,6,8 2
3 3
0,2 4
1,4 5
6
8 7
0,8 8
7,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 19-05-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 19-05-2023
Giải tám 24
Giải bảy 083
Giải sáu 3716 8491 3269
Giải năm 6286
Giải bốn 07137 55594 54999 36213
62901 25561 29210
Giải ba 68736 81494
Giải nhì 34408
Giải nhất 57724
Đặc biệt 190104
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 0,3,6
2 4,4
3 6,7
4
5
6 1,9
7
8 3,6
9 1,4,4,9
Đầu Đuôi
1 0
0,6,9 1
2
1,8 3
0,2,2,9,9 4
5
1,3,8 6
3 7
0 8
6,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-05-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-05-2023
Giải tám 54
Giải bảy 920
Giải sáu 6041 8589 1073
Giải năm 4861
Giải bốn 37116 48476 22601 57927
04099 35731 30350
Giải ba 44933 23653
Giải nhì 85346
Giải nhất 46106
Đặc biệt 019137
Đầu Đuôi
0 1,6
1 6
2 0,7
3 1,3,7
4 1,6
5 0,3,4
6 1
7 3,6
8 9
9 9
Đầu Đuôi
2,5 0
0,3,4,6 1
2
3,5,7 3
5 4
5
0,1,4,7 6
2,3 7
8
8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-05-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-05-2023
Giải tám 26
Giải bảy 292
Giải sáu 5839 5489 2494
Giải năm 6378
Giải bốn 16300 28766 96785 48115
10190 66009 62192
Giải ba 82507 85674
Giải nhì 45805
Giải nhất 59035
Đặc biệt 986619
Đầu Đuôi
0 0,5,7,9
1 5,9
2 6
3 5,9
4
5
6 6
7 4,8
8 5,9
9 0,2,2,4
Đầu Đuôi
0,9 0
1
9,9 2
3
7,9 4
0,1,3,8 5
2,6 6
0 7
7 8
0,1,3,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28-04-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 28-04-2023
Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 1367 7365 9382
Giải năm 7371
Giải bốn 78279 93399 06133 86733
42785 70699 70146
Giải ba 30725 37676
Giải nhì 76112
Giải nhất 18454
Đặc biệt 156511
Đầu Đuôi
0 7
1 1,2
2 5
3 3,3
4 6
5 4,6
6 5,7
7 1,6,9
8 2,5
9 9,9
Đầu Đuôi
0
1,7 1
1,8 2
3,3 3
5 4
2,6,8 5
4,5,7 6
0,6 7
8
7,9,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 21-04-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 21-04-2023
Giải tám 13
Giải bảy 640
Giải sáu 9853 4054 7463
Giải năm 1716
Giải bốn 67545 21078 11961 62708
50995 14673 02254
Giải ba 24564 95682
Giải nhì 23903
Giải nhất 21885
Đặc biệt 547431
Đầu Đuôi
0 3,8
1 3,6
2
3 1
4 0,5
5 3,4,4
6 1,3,4
7 3,8
8 2,5
9 5
Đầu Đuôi
4 0
3,6 1
8 2
0,1,5,6,7 3
5,5,6 4
4,8,9 5
1 6
7
0,7 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14-04-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 14-04-2023
Giải tám 84
Giải bảy 082
Giải sáu 8368 6099 5359
Giải năm 4806
Giải bốn 25755 66730 06863 87059
30283 71582 32541
Giải ba 89724 19633
Giải nhì 08281
Giải nhất 11155
Đặc biệt 871141
Đầu Đuôi
0 6
1
2 4
3 0,3
4 1,1
5 5,5,9,9
6 3,8
7
8 1,2,2,3,4
9 9
Đầu Đuôi
3 0
4,4,8 1
8,8 2
3,6,8 3
2,8 4
5,5 5
0 6
7
6 8
5,5,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07-04-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 07-04-2023
Giải tám 12
Giải bảy 016
Giải sáu 6784 3581 8397
Giải năm 0987
Giải bốn 66719 20173 78667 18212
38515 58728 93886
Giải ba 24824 97082
Giải nhì 30610
Giải nhất 43357
Đặc biệt 666783
Đầu Đuôi
0
1 0,2,2,5,6,9
2 4,8
3
4
5 7
6 7
7 3
8 1,2,3,4,6,7
9 7
Đầu Đuôi
1 0
8 1
1,1,8 2
7,8 3
2,8 4
1 5
1,8 6
5,6,8,9 7
2 8
1 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 31-03-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 31-03-2023
Giải tám 96
Giải bảy 745
Giải sáu 0652 0196 9769
Giải năm 3547
Giải bốn 99151 10020 73658 95037
88884 36885 00966
Giải ba 68006 72815
Giải nhì 14209
Giải nhất 78290
Đặc biệt 439415
Đầu Đuôi
0 6,9
1 5,5
2 0
3 7
4 5,7
5 1,2,8
6 6,9
7
8 4,5
9 0,6,6
Đầu Đuôi
2,9 0
5 1
5 2
3
8 4
1,1,4,8 5
0,6,9,9 6
3,4 7
5 8
0,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 24-03-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 24-03-2023
Giải tám 07
Giải bảy 841
Giải sáu 5807 8483 3698
Giải năm 3491
Giải bốn 55458 90503 66009 14597
53923 76870 07845
Giải ba 73233 42157
Giải nhì 02992
Giải nhất 81629
Đặc biệt 978152
Đầu Đuôi
0 3,7,7,9
1
2 3,9
3 3
4 1,5
5 2,7,8
6
7 0
8 3
9 1,2,7,8
Đầu Đuôi
7 0
4,9 1
5,9 2
0,2,3,8 3
4
4 5
6
0,0,5,9 7
5,9 8
0,2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 17-03-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 17-03-2023
Giải tám 43
Giải bảy 649
Giải sáu 5134 3604 1653
Giải năm 3683
Giải bốn 90243 82451 31968 80546
49583 92787 02622
Giải ba 74547 21834
Giải nhì 98222
Giải nhất 84926
Đặc biệt 466056
Đầu Đuôi
0 4
1
2 2,2,6
3 4,4
4 3,3,6,7,9
5 1,3,6
6 8
7
8 3,3,7
9
Đầu Đuôi
0
5 1
2,2 2
4,4,5,8,8 3
0,3,3 4
5
2,4,5 6
4,8 7
6 8
4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 10-03-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 10-03-2023
Giải tám 26
Giải bảy 080
Giải sáu 2225 6288 3394
Giải năm 3189
Giải bốn 51359 09653 38238 02317
14629 50435 52705
Giải ba 62200 29691
Giải nhì 48344
Giải nhất 84776
Đặc biệt 579157
Đầu Đuôi
0 0,5
1 7
2 5,6,9
3 5,8
4 4
5 3,7,9
6
7 6
8 0,8,9
9 1,4
Đầu Đuôi
0,8 0
9 1
2
5 3
4,9 4
0,2,3 5
2,7 6
1,5 7
3,8 8
2,5,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 03-03-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 03-03-2023
Giải tám 63
Giải bảy 706
Giải sáu 5209 6083 2104
Giải năm 7432
Giải bốn 54905 03641 90269 18904
28818 67889 92604
Giải ba 79160 81079
Giải nhì 72708
Giải nhất 35119
Đặc biệt 602392
Đầu Đuôi
0 4,4,4,5,6,8,9
1 8,9
2
3 2
4 1
5
6 0,3,9
7 9
8 3,9
9 2
Đầu Đuôi
6 0
4 1
3,9 2
6,8 3
0,0,0 4
0 5
0 6
7
0,1 8
0,1,6,7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 24-02-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 24-02-2023
Giải tám 38
Giải bảy 023
Giải sáu 9255 3183 3283
Giải năm 0759
Giải bốn 00091 23738 00413 13349
73080 32486 13925
Giải ba 01449 33073
Giải nhì 79571
Giải nhất 84129
Đặc biệt 097360
Đầu Đuôi
0
1 3
2 3,5,9
3 8,8
4 9,9
5 5,9
6 0
7 1,3
8 0,3,3,6
9 1
Đầu Đuôi
6,8 0
7,9 1
2
1,2,7,8,8 3
4
2,5 5
8 6
7
3,3 8
2,4,4,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 17-02-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 17-02-2023
Giải tám 47
Giải bảy 985
Giải sáu 7082 6092 9654
Giải năm 2408
Giải bốn 98110 29442 40375 86626
40954 41393 20239
Giải ba 95093 54470
Giải nhì 63614
Giải nhất 19359
Đặc biệt 939750
Đầu Đuôi
0 8
1 0,4
2 6
3 9
4 2,7
5 0,4,4,9
6
7 0,5
8 2,5
9 2,3,3
Đầu Đuôi
1,5,7 0
1
4,8,9 2
9,9 3
1,5,5 4
7,8 5
2 6
4 7
0 8
3,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 10-02-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 10-02-2023
Giải tám 37
Giải bảy 133
Giải sáu 1043 2370 1898
Giải năm 5950
Giải bốn 01373 44085 04326 52313
49880 84621 84892
Giải ba 89400 81656
Giải nhì 86546
Giải nhất 83550
Đặc biệt 268288
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 1,6
3 3,7
4 3,6
5 0,0,6
6
7 0,3
8 0,5,8
9 2,8
Đầu Đuôi
0,5,5,7,8 0
2 1
9 2
1,3,4,7 3
4
8 5
2,4,5 6
3 7
8,9 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 03-02-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 03-02-2023
Giải tám 45
Giải bảy 412
Giải sáu 0131 4663 1082
Giải năm 0673
Giải bốn 78656 98892 37353 75386
50039 77422 30127
Giải ba 15881 78486
Giải nhì 90385
Giải nhất 00872
Đặc biệt 465624
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,4,7
3 1,9
4 5
5 3,6
6 3
7 2,3
8 1,2,5,6,6
9 2
Đầu Đuôi
0
3,8 1
1,2,7,8,9 2
5,6,7 3
2 4
4,8 5
5,8,8 6
2 7
8
3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 27-01-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 27-01-2023
Giải tám 76
Giải bảy 599
Giải sáu 1731 0234 3585
Giải năm 0901
Giải bốn 41251 89302 51629 06266
57552 46674 53586
Giải ba 54981 15530
Giải nhì 64773
Giải nhất 45249
Đặc biệt 743731
Đầu Đuôi
0 1,2
1
2 9
3 0,1,1,4
4 9
5 1,2
6 6
7 3,4,6
8 1,5,6
9 9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,3,5,8 1
0,5 2
7 3
3,7 4
8 5
6,7,8 6
7
8
2,4,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 20-01-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 20-01-2023
Giải tám 85
Giải bảy 572
Giải sáu 1335 7712 6775
Giải năm 3439
Giải bốn 68823 12393 13342 42341
29262 06388 25234
Giải ba 49008 60352
Giải nhì 50882
Giải nhất 14190
Đặc biệt 315368
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 3
3 4,5,9
4 1,2
5 2
6 2,8
7 2,5
8 2,5,8
9 0,3
Đầu Đuôi
9 0
4 1
1,4,5,6,7,8 2
2,9 3
3 4
3,7,8 5
6
7
0,6,8 8
3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 13-01-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 13-01-2023
Giải tám 58
Giải bảy 184
Giải sáu 3775 4556 8178
Giải năm 1821
Giải bốn 38643 43910 14177 24681
69758 59053 73026
Giải ba 79201 91384
Giải nhì 91674
Giải nhất 86987
Đặc biệt 530836
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 1,6
3 6
4 3
5 3,6,8,8
6
7 4,5,7,8
8 1,4,4,7
9
Đầu Đuôi
1 0
0,2,8 1
2
4,5 3
7,8,8 4
7 5
2,3,5 6
7,8 7
5,5,7 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 06-01-2023

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 06-01-2023
Giải tám 01
Giải bảy 797
Giải sáu 0089 8307 5921
Giải năm 4063
Giải bốn 05885 45403 20665 79072
08027 99277 42748
Giải ba 61241 17652
Giải nhì 78379
Giải nhất 72180
Đặc biệt 804309
Đầu Đuôi
0 1,3,7,9
1
2 1,7
3
4 1,8
5 2
6 3,5
7 2,7,9
8 0,5,9
9 7
Đầu Đuôi
8 0
0,2,4 1
5,7 2
0,6 3
4
6,8 5
6
0,2,7,9 7
4 8
0,7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 30-12-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 30-12-2022
Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 8721 6938 1970
Giải năm 7685
Giải bốn 87318 50151 93814 92411
37569 12975 69958
Giải ba 83520 09114
Giải nhì 83731
Giải nhất 19500
Đặc biệt 965664
Đầu Đuôi
0 0
1 1,4,4,8
2 0,1
3 1,8
4
5 1,8
6 4,9
7 0,5
8 1,2,5
9
Đầu Đuôi
0,2,7 0
1,2,3,5,8 1
8 2
3
1,1,6 4
7,8 5
6
7
1,3,5 8
6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 23-12-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 23-12-2022
Giải tám 35
Giải bảy 174
Giải sáu 6818 0146 3599
Giải năm 7645
Giải bốn 33363 13104 96268 50222
48419 86081 51105
Giải ba 52352 55771
Giải nhì 67901
Giải nhất 88017
Đặc biệt 930459
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 7,8,9
2 2
3 5
4 5,6
5 2,9
6 3,8
7 1,4
8 1
9 9
Đầu Đuôi
0
0,7,8 1
2,5 2
6 3
0,7 4
0,3,4 5
4 6
1 7
1,6 8
1,5,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 16-12-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 16-12-2022
Giải tám 24
Giải bảy 481
Giải sáu 3775 7765 1953
Giải năm 4768
Giải bốn 66206 05638 30670 04739
36473 84612 46137
Giải ba 04655 05602
Giải nhì 85140
Giải nhất 32498
Đặc biệt 408415
Đầu Đuôi
0 2,6
1 2,5
2 4
3 7,8,9
4 0
5 3,5
6 5,8
7 0,3,5
8 1
9 8
Đầu Đuôi
4,7 0
8 1
0,1 2
5,7 3
2 4
1,5,6,7 5
0 6
3 7
3,6,9 8
3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 09-12-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 09-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 994
Giải sáu 1794 8613 0903
Giải năm 9381
Giải bốn 13521 18058 41044 59358
34126 97676 89717
Giải ba 19179 06581
Giải nhì 43772
Giải nhất 02436
Đặc biệt 363913
Đầu Đuôi
0 3
1 3,3,7
2 1,6
3 6
4 4
5 8,8
6
7 2,3,6,9
8 1,1
9 4,4
Đầu Đuôi
0
2,8,8 1
7 2
0,1,1,7 3
4,9,9 4
5
2,3,7 6
1 7
5,5 8
7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-12-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-12-2022
Giải tám 24
Giải bảy 761
Giải sáu 5175 8280 8849
Giải năm 2688
Giải bốn 90595 65452 59333 28291
24117 42108 91342
Giải ba 77739 10692
Giải nhì 91943
Giải nhất 21794
Đặc biệt 101095
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 4
3 3,9
4 2,3,9
5 2
6 1
7 5
8 0,8
9 1,2,4,5,5
Đầu Đuôi
8 0
6,9 1
4,5,9 2
3,4 3
2,9 4
7,9,9 5
6
1 7
0,8 8
3,4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-11-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-11-2022
Giải tám 44
Giải bảy 857
Giải sáu 5305 9228 9780
Giải năm 8490
Giải bốn 28011 01911 72099 46765
94656 50959 83556
Giải ba 27887 74775
Giải nhì 89607
Giải nhất 10922
Đặc biệt 790235
Đầu Đuôi
0 5,7
1 1,1
2 2,8
3 5
4 4
5 6,6,7,9
6 5
7 5
8 0,7
9 0,9
Đầu Đuôi
8,9 0
1,1 1
2 2
3
4 4
0,3,6,7 5
5,5 6
0,5,8 7
2 8
5,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18-11-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 18-11-2022
Giải tám 67
Giải bảy 099
Giải sáu 7820 9036 8611
Giải năm 9451
Giải bốn 79814 96240 90793 62178
68200 53579 89060
Giải ba 87641 65073
Giải nhì 52275
Giải nhất 78240
Đặc biệt 856327
Đầu Đuôi
0 0
1 1,4
2 0,7
3 6
4 0,0,1
5 1
6 0,7
7 3,5,8,9
8
9 3,9
Đầu Đuôi
0,2,4,4,6 0
1,4,5 1
2
7,9 3
1 4
7 5
3 6
2,6 7
7 8
7,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11-11-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 11-11-2022
Giải tám 58
Giải bảy 151
Giải sáu 4384 5169 1265
Giải năm 6862
Giải bốn 48055 26620 87577 40277
41807 48367 62722
Giải ba 50084 59799
Giải nhì 97033
Giải nhất 14445
Đặc biệt 128733
Đầu Đuôi
0 7
1
2 0,2
3 3,3
4 5
5 1,5,8
6 2,5,7,9
7 7,7
8 4,4
9 9
Đầu Đuôi
2 0
5 1
2,6 2
3,3 3
8,8 4
4,5,6 5
6
0,6,7,7 7
5 8
6,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 04-11-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 04-11-2022
Giải tám 29
Giải bảy 861
Giải sáu 8138 9703 1991
Giải năm 8539
Giải bốn 31161 19493 06744 36061
35803 54381 67369
Giải ba 07312 47458
Giải nhì 99147
Giải nhất 00970
Đặc biệt 040082
Đầu Đuôi
0 3,3
1 2
2 9
3 8,9
4 4,7
5 8
6 1,1,1,9
7 0
8 1,2
9 1,3
Đầu Đuôi
7 0
6,6,6,8,9 1
1,8 2
0,0,9 3
4 4
5
6
4 7
3,5 8
2,3,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28-10-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 28-10-2022
Giải tám 33
Giải bảy 427
Giải sáu 6893 4899 9361
Giải năm 6858
Giải bốn 64083 15524 71966 64784
80131 40841 82115
Giải ba 49893 33377
Giải nhì 53835
Giải nhất 82776
Đặc biệt 448938
Đầu Đuôi
0
1 5
2 4,7
3 1,3,5,8
4 1
5 8
6 1,6
7 6,7
8 3,4
9 3,3,9
Đầu Đuôi
0
3,4,6 1
2
3,8,9,9 3
2,8 4
1,3 5
6,7 6
2,7 7
3,5 8
9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 21-10-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 21-10-2022
Giải tám 55
Giải bảy 900
Giải sáu 0458 8651 2614
Giải năm 0410
Giải bốn 93984 56038 57644 18014
55261 49717 00919
Giải ba 38755 47948
Giải nhì 56796
Giải nhất 20468
Đặc biệt 309477
Đầu Đuôi
0 0
1 0,4,4,7,9
2
3 8
4 4,8
5 1,5,5,8
6 1,8
7 7
8 4
9 6
Đầu Đuôi
0,1 0
5,6 1
2
3
1,1,4,8 4
5,5 5
9 6
1,7 7
3,4,5,6 8
1 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14-10-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 14-10-2022
Giải tám 39
Giải bảy 494
Giải sáu 5868 9626 9918
Giải năm 0955
Giải bốn 32739 58734 88188 23417
22104 42420 92822
Giải ba 54930 90929
Giải nhì 66295
Giải nhất 02950
Đặc biệt 223670
Đầu Đuôi
0 4
1 7,8
2 0,2,6,9
3 0,4,9,9
4
5 0,5
6 8
7 0
8 8
9 4,5
Đầu Đuôi
2,3,5,7 0
1
2 2
3
0,3,9 4
5,9 5
2 6
1 7
1,6,8 8
2,3,3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07-10-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 07-10-2022
Giải tám 50
Giải bảy 947
Giải sáu 4108 3594 6689
Giải năm 3044
Giải bốn 11723 12457 95483 29354
07480 07135 28168
Giải ba 33490 60610
Giải nhì 35871
Giải nhất 23167
Đặc biệt 331442
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 3
3 5
4 2,4,7
5 0,4,7
6 7,8
7 1
8 0,3,9
9 0,4
Đầu Đuôi
1,5,8,9 0
7 1
4 2
2,8 3
4,5,9 4
3 5
6
4,5,6 7
0,6 8
8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 30-09-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 30-09-2022
Giải tám 92
Giải bảy 659
Giải sáu 0634 5677 2264
Giải năm 1595
Giải bốn 78307 77246 25486 76918
62641 43196 57902
Giải ba 37860 15736
Giải nhì 83677
Giải nhất 95011
Đặc biệt 324226
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,8
2 6
3 4,6
4 1,6
5 9
6 0,4
7 7,7
8 6
9 2,5,6
Đầu Đuôi
6 0
1,4 1
0,9 2
3
3,6 4
9 5
2,3,4,8,9 6
0,7,7 7
1 8
5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 23-09-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 23-09-2022
Giải tám 47
Giải bảy 445
Giải sáu 7925 9532 6634
Giải năm 5559
Giải bốn 42217 13031 78887 46483
32841 26874 34032
Giải ba 98309 31231
Giải nhì 23509
Giải nhất 27269
Đặc biệt 932249
Đầu Đuôi
0 9,9
1 7
2 5
3 1,1,2,2,4
4 1,5,7,9
5 9
6 9
7 4
8 3,7
9
Đầu Đuôi
0
3,3,4 1
3,3 2
8 3
3,7 4
2,4 5
6
1,4,8 7
8
0,0,4,5,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 16-09-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 16-09-2022
Giải tám 28
Giải bảy 826
Giải sáu 1727 8527 7698
Giải năm 2108
Giải bốn 09674 46476 53461 08650
74495 40785 36767
Giải ba 44864 66941
Giải nhì 35557
Giải nhất 96640
Đặc biệt 893906
Đầu Đuôi
0 6,8
1
2 6,7,7,8
3
4 0,1
5 0,7
6 1,4,7
7 4,6
8 5
9 5,8
Đầu Đuôi
4,5 0
4,6 1
2
3
6,7 4
8,9 5
0,2,7 6
2,2,5,6 7
0,2,9 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 09-09-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 09-09-2022
Giải tám 38
Giải bảy 873
Giải sáu 5200 6851 4246
Giải năm 3131
Giải bốn 91483 56385 95009 88816
48564 48164 72460
Giải ba 66629 06124
Giải nhì 64027
Giải nhất 89449
Đặc biệt 608191
Đầu Đuôi
0 0,9
1 6
2 4,7,9
3 1,8
4 6,9
5 1
6 0,4,4
7 3
8 3,5
9 1
Đầu Đuôi
0,6 0
3,5,9 1
2
7,8 3
2,6,6 4
8 5
1,4 6
2 7
3 8
0,2,4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-09-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-09-2022
Giải tám 13
Giải bảy 238
Giải sáu 5496 4354 7107
Giải năm 0242
Giải bốn 78120 99792 59427 15554
69924 84564 91106
Giải ba 84756 16739
Giải nhì 27753
Giải nhất 26274
Đặc biệt 681259
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3
2 0,4,7
3 8,9
4 2
5 3,4,4,6,9
6 4
7 4
8
9 2,6
Đầu Đuôi
2 0
1
4,9 2
1,5 3
2,5,5,6,7 4
5
0,5,9 6
0,2 7
3 8
3,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 26-08-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 26-08-2022
Giải tám 83
Giải bảy 474
Giải sáu 0878 5935 8647
Giải năm 0929
Giải bốn 05875 83648 61951 49575
96161 96659 07421
Giải ba 07608 76762
Giải nhì 15098
Giải nhất 22007
Đặc biệt 061032
Đầu Đuôi
0 7,8
1
2 1,9
3 2,5
4 7,8
5 1,9
6 1,2
7 4,5,5,8
8 3
9 8
Đầu Đuôi
0
2,5,6 1
3,6 2
8 3
7 4
3,7,7 5
6
0,4 7
0,4,7,9 8
2,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 19-08-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 19-08-2022
Giải tám 30
Giải bảy 219
Giải sáu 5914 8202 9808
Giải năm 4711
Giải bốn 28801 26130 03688 94137
37487 31103 52614
Giải ba 68656 93672
Giải nhì 21674
Giải nhất 00210
Đặc biệt 483569
Đầu Đuôi
0 1,2,3,8
1 0,1,4,4,9
2
3 0,0,7
4
5 6
6 9
7 2,4
8 7,8
9
Đầu Đuôi
1,3,3 0
0,1 1
0,7 2
0 3
1,1,7 4
5
5 6
3,8 7
0,8 8
1,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-08-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-08-2022
Giải tám 99
Giải bảy 243
Giải sáu 9670 6868 5070
Giải năm 5987
Giải bốn 73525 59619 59315 21905
94616 49910 01531
Giải ba 37745 37593
Giải nhì 69893
Giải nhất 68940
Đặc biệt 667870
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,6,9
2 5
3 1
4 0,3,5
5
6 8
7 0,0,0
8 7
9 3,3,9
Đầu Đuôi
1,4,7,7,7 0
3 1
2
4,9,9 3
4
0,1,2,4 5
1 6
8 7
6 8
1,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-08-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-08-2022
Giải tám 46
Giải bảy 562
Giải sáu 2636 5893 2171
Giải năm 3348
Giải bốn 07432 41302 56644 48604
97289 99818 18468
Giải ba 21096 47622
Giải nhì 22237
Giải nhất 28755
Đặc biệt 687390
Đầu Đuôi
0 2,4
1 8
2 2
3 2,6,7
4 4,6,8
5 5
6 2,8
7 1
8 9
9 0,3,6
Đầu Đuôi
9 0
7 1
0,2,3,6 2
9 3
0,4 4
5 5
3,4,9 6
3 7
1,4,6 8
8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 29-07-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 29-07-2022
Giải tám 82
Giải bảy 732
Giải sáu 3115 2578 3025
Giải năm 7922
Giải bốn 81029 89280 55251 71397
02332 49949 91462
Giải ba 98172 82665
Giải nhì 49335
Giải nhất 79696
Đặc biệt 993386
Đầu Đuôi
0
1 5
2 2,5,9
3 2,2,5
4 9
5 1
6 2,5
7 2,8
8 0,2,6
9 6,7
Đầu Đuôi
8 0
5 1
2,3,3,6,7,8 2
3
4
1,2,3,6 5
8,9 6
9 7
7 8
2,4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 22-07-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 22-07-2022
Giải tám 79
Giải bảy 258
Giải sáu 5187 3908 5112
Giải năm 0459
Giải bốn 83886 03553 69797 72808
59825 14731 60488
Giải ba 30148 16543
Giải nhì 20595
Giải nhất 57432
Đặc biệt 881693
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2
2 5
3 1,2
4 3,8
5 3,8,9
6
7 9
8 6,7,8
9 3,5,7
Đầu Đuôi
0
3 1
1,3 2
4,5,9 3
4
2,9 5
8 6
8,9 7
0,0,4,5,8 8
5,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 15-07-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 15-07-2022
Giải tám 86
Giải bảy 909
Giải sáu 6719 6474 7021
Giải năm 0471
Giải bốn 29257 66414 15429 34563
49519 06990 52367
Giải ba 34704 55496
Giải nhì 49993
Giải nhất 21685
Đặc biệt 247969
Đầu Đuôi
0 4,9
1 4,9,9
2 1,9
3
4
5 7
6 3,7,9
7 1,4
8 5,6
9 0,3,6
Đầu Đuôi
9 0
2,7 1
2
6,9 3
0,1,7 4
8 5
8,9 6
5,6 7
8
0,1,1,2,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 08-07-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 08-07-2022
Giải tám 93
Giải bảy 752
Giải sáu 6843 9225 7455
Giải năm 1495
Giải bốn 67123 76393 04574 83907
80995 40996 63213
Giải ba 75011 91975
Giải nhì 35724
Giải nhất 03435
Đặc biệt 970101
Đầu Đuôi
0 1,7
1 1,3
2 3,4,5
3 5
4 3
5 2,5
6
7 4,5
8
9 3,3,5,5,6
Đầu Đuôi
0
0,1 1
5 2
1,2,4,9,9 3
2,7 4
2,3,5,7,9,9 5
9 6
0 7
8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 01-07-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 01-07-2022
Giải tám 55
Giải bảy 847
Giải sáu 7239 3261 3420
Giải năm 8577
Giải bốn 73165 22447 26284 89839
04010 75916 02621
Giải ba 67192 65832
Giải nhì 91358
Giải nhất 22838
Đặc biệt 996421
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2 0,1,1
3 2,8,9,9
4 7,7
5 5,8
6 1,5
7 7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
1,2 0
2,2,6 1
3,9 2
3
8 4
5,6 5
1 6
4,4,7 7
3,5 8
3,3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 24-06-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 24-06-2022
Giải tám 14
Giải bảy 101
Giải sáu 6988 4386 7319
Giải năm 3535
Giải bốn 33982 90916 40327 88014
65365 54072 02773
Giải ba 82924 78594
Giải nhì 40422
Giải nhất 92717
Đặc biệt 108205
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4,4,6,7,9
2 2,4,7
3 5
4
5
6 5
7 2,3
8 2,6,8
9 4
Đầu Đuôi
0
0 1
2,7,8 2
7 3
1,1,2,9 4
0,3,6 5
1,8 6
1,2 7
8 8
1 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 17-06-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 17-06-2022
Giải tám 74
Giải bảy 692
Giải sáu 8799 7813 4322
Giải năm 9179
Giải bốn 45770 36049 85885 60888
33865 30401 16510
Giải ba 11006 93358
Giải nhì 75063
Giải nhất 82578
Đặc biệt 849019
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,3,9
2 2
3
4 9
5 8
6 3,5
7 0,4,8,9
8 5,8
9 2,9
Đầu Đuôi
1,7 0
0 1
2,9 2
1,6 3
7 4
6,8 5
0 6
7
5,7,8 8
1,4,7,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 10-06-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 10-06-2022
Giải tám 73
Giải bảy 438
Giải sáu 2652 1618 0597
Giải năm 7629
Giải bốn 90243 93793 88576 98790
27609 52081 10308
Giải ba 02214 89743
Giải nhì 75773
Giải nhất 24246
Đặc biệt 755621
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,8
2 1,9
3 8
4 3,3,6
5 2
6
7 3,3,6
8 1
9 0,3,7
Đầu Đuôi
9 0
2,8 1
5 2
4,4,7,7,9 3
1 4
5
4,7 6
9 7
0,1,3 8
0,2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 03-06-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 03-06-2022
Giải tám 34
Giải bảy 469
Giải sáu 1765 8406 6489
Giải năm 9959
Giải bốn 08283 18735 58437 25270
11311 41507 54035
Giải ba 93308 32109
Giải nhì 71997
Giải nhất 48030
Đặc biệt 100164
Đầu Đuôi
0 6,7,8,9
1 1
2
3 0,4,5,5,7
4
5 9
6 4,5,9
7 0
8 3,9
9 7
Đầu Đuôi
3,7 0
1 1
2
8 3
3,6 4
3,3,6 5
0 6
0,3,9 7
0 8
0,5,6,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 27-05-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 27-05-2022
Giải tám 79
Giải bảy 994
Giải sáu 7683 1750 4399
Giải năm 5163
Giải bốn 83674 43933 28016 40662
65336 02893 66989
Giải ba 92554 42920
Giải nhì 80048
Giải nhất 15708
Đặc biệt 993153
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 0
3 3,6
4 8
5 0,3,4
6 2,3
7 4,9
8 3,9
9 3,4,9
Đầu Đuôi
2,5 0
1
6 2
3,5,6,8,9 3
5,7,9 4
5
1,3 6
7
0,4 8
7,8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 20-05-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 20-05-2022
Giải tám 71
Giải bảy 438
Giải sáu 0983 6249 7830
Giải năm 1112
Giải bốn 66470 41167 86126 75494
57277 11258 54945
Giải ba 33472 89414
Giải nhì 24311
Giải nhất 73063
Đặc biệt 492297
Đầu Đuôi
0
1 1,2,4
2 6
3 0,8
4 5,9
5 8
6 3,7
7 0,1,2,7
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
3,7 0
1,7 1
1,7 2
6,8 3
1,9 4
4 5
2 6
6,7,9 7
3,5 8
4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 13-05-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 13-05-2022
Giải tám 08
Giải bảy 851
Giải sáu 9450 0756 5066
Giải năm 0069
Giải bốn 64122 02005 85981 66909
16722 62491 61035
Giải ba 92051 32259
Giải nhì 02139
Giải nhất 81216
Đặc biệt 391426
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 6
2 2,2,6
3 5,9
4
5 0,1,1,6,9
6 6,9
7
8 1
9 1
Đầu Đuôi
5 0
5,5,8,9 1
2,2 2
3
4
0,3 5
1,2,5,6 6
7
0 8
0,3,5,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 06-05-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 06-05-2022
Giải tám 20
Giải bảy 526
Giải sáu 2762 3276 3567
Giải năm 9989
Giải bốn 98865 25572 77240 63030
02381 13033 79431
Giải ba 51034 49649
Giải nhì 84140
Giải nhất 69325
Đặc biệt 751499
Đầu Đuôi
0
1
2 0,5,6
3 0,1,3,4
4 0,0,9
5
6 2,5,7
7 2,6
8 1,9
9 9
Đầu Đuôi
2,3,4,4 0
3,8 1
6,7 2
3 3
3 4
2,6 5
2,7 6
6 7
8
4,8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 15-04-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 15-04-2022
Giải tám 35
Giải bảy 518
Giải sáu 3450 8517 9796
Giải năm 0917
Giải bốn 89622 46566 28545 71485
13116 38893 11890
Giải ba 16022 12929
Giải nhì 61583
Giải nhất 11015
Đặc biệt 441663
Đầu Đuôi
0
1 5,6,7,7,8
2 2,2,9
3 5
4 5
5 0
6 3,6
7
8 3,5
9 0,3,6
Đầu Đuôi
5,9 0
1
2,2 2
6,8,9 3
4
1,3,4,8 5
1,6,9 6
1,1 7
1 8
2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 08-04-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 08-04-2022
Giải tám 14
Giải bảy 027
Giải sáu 8836 7817 8076
Giải năm 0063
Giải bốn 04098 61379 74376 72568
76704 38276 79906
Giải ba 86469 48938
Giải nhì 86806
Giải nhất 68648
Đặc biệt 124910
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 0,4,7
2 7
3 6,8
4 8
5
6 3,8,9
7 6,6,6,9
8
9 8
Đầu Đuôi
1 0
1
2
6 3
0,1 4
5
0,0,3,7,7,7 6
1,2 7
3,4,6,9 8
6,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 01-04-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 01-04-2022
Giải tám 10
Giải bảy 402
Giải sáu 3329 7365 4926
Giải năm 7363
Giải bốn 38997 64841 14642 51266
36618 99389 65355
Giải ba 66593 24995
Giải nhì 01066
Giải nhất 98867
Đặc biệt 139570
Đầu Đuôi
0 2
1 0,8
2 6,9
3
4 1,2
5 5
6 3,5,6,6,7
7 0
8 9
9 3,5,7
Đầu Đuôi
1,7 0
4 1
0,4 2
6,9 3
4
5,6,9 5
2,6,6 6
6,9 7
1 8
2,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-03-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-03-2022
Giải tám 53
Giải bảy 079
Giải sáu 4923 4975 8513
Giải năm 7875
Giải bốn 25516 84928 30954 84152
93453 25371 92579
Giải ba 25988 05554
Giải nhì 76367
Giải nhất 30634
Đặc biệt 623717
Đầu Đuôi
0
1 3,6,7
2 3,8
3 4
4
5 2,3,3,4,4
6 7
7 1,5,5,9,9
8 8
9
Đầu Đuôi
0
7 1
5 2
1,2,5,5 3
3,5,5 4
7,7 5
1 6
1,6 7
2,8 8
7,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18-03-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 18-03-2022
Giải tám 46
Giải bảy 282
Giải sáu 2037 3233 1243
Giải năm 6529
Giải bốn 10190 40239 54218 60700
22835 75246 70777
Giải ba 25805 75111
Giải nhì 80298
Giải nhất 15838
Đặc biệt 276576
Đầu Đuôi
0 0,5
1 1,8
2 9
3 3,5,7,8,9
4 3,6,6
5
6
7 6,7
8 2
9 0,8
Đầu Đuôi
0,9 0
1 1
8 2
3,4 3
4
0,3 5
4,4,7 6
3,7 7
1,3,9 8
2,3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11-03-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 11-03-2022
Giải tám 22
Giải bảy 723
Giải sáu 3077 8183 0753
Giải năm 4809
Giải bốn 51518 94398 58719 10917
34843 40668 08779
Giải ba 64864 01902
Giải nhì 98163
Giải nhất 47257
Đặc biệt 234348
Đầu Đuôi
0 2,9
1 7,8,9
2 2,3
3
4 3,8
5 3,7
6 3,4,8
7 7,9
8 3
9 8
Đầu Đuôi
0
1
0,2 2
2,4,5,6,8 3
6 4
5
6
1,5,7 7
1,4,6,9 8
0,1,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 04-03-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 04-03-2022
Giải tám 22
Giải bảy 921
Giải sáu 0273 1336 5584
Giải năm 0678
Giải bốn 38233 87396 33264 83109
32538 06772 17925
Giải ba 29510 88430
Giải nhì 72178
Giải nhất 88042
Đặc biệt 476410
Đầu Đuôi
0 9
1 0,0
2 1,2,5
3 0,3,6,8
4 2
5
6 4
7 2,3,8,8
8 4
9 6
Đầu Đuôi
1,1,3 0
2 1
2,4,7 2
3,7 3
6,8 4
2 5
3,9 6
7
3,7,7 8
0 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-02-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-02-2022
Giải tám 38
Giải bảy 637
Giải sáu 8633 8349 3541
Giải năm 6978
Giải bốn 19945 29749 05910 01439
79267 92468 20862
Giải ba 55308 43026
Giải nhì 79787
Giải nhất 28099
Đặc biệt 213541
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 6
3 3,7,8,9
4 1,1,5,9,9
5
6 2,7,8
7 8
8 7
9 9
Đầu Đuôi
1 0
4,4 1
6 2
3 3
4
4 5
2 6
3,6,8 7
0,3,6,7 8
3,4,4,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18-02-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 18-02-2022
Giải tám 91
Giải bảy 240
Giải sáu 2265 2916 5608
Giải năm 0532
Giải bốn 45452 57813 18429 05709
41584 71686 39770
Giải ba 70142 85114
Giải nhì 05991
Giải nhất 24245
Đặc biệt 870543
Đầu Đuôi
0 8,9
1 3,4,6
2 9
3 2
4 0,2,3,5
5 2
6 5
7 0
8 4,6
9 1,1
Đầu Đuôi
4,7 0
9,9 1
3,4,5 2
1,4 3
1,8 4
4,6 5
1,8 6
7
0 8
0,2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11-02-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 11-02-2022
Giải tám 35
Giải bảy 038
Giải sáu 6216 7433 6688
Giải năm 4754
Giải bốn 13925 17399 77015 23759
80149 70498 91989
Giải ba 79440 69261
Giải nhì 45081
Giải nhất 85454
Đặc biệt 604043
Đầu Đuôi
0
1 5,6
2 5
3 3,5,8
4 0,3,9
5 4,4,9
6 1
7
8 1,8,9
9 8,9
Đầu Đuôi
4 0
6,8 1
2
3,4 3
5,5 4
1,2,3 5
1 6
7
3,8,9 8
4,5,8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 04-02-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 04-02-2022
Giải tám 49
Giải bảy 876
Giải sáu 4670 6197 8338
Giải năm 3943
Giải bốn 59257 42774 60860 41172
81966 15777 01487
Giải ba 31165 09388
Giải nhì 84667
Giải nhất 31902
Đặc biệt 539417
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2
3 8
4 3,9
5 7
6 0,5,6,7
7 0,2,4,6,7
8 7,8
9 7
Đầu Đuôi
6,7 0
1
0,7 2
4 3
7 4
6 5
6,7 6
1,5,6,7,8,9 7
3,8 8
4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28-01-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 28-01-2022
Giải tám 15
Giải bảy 903
Giải sáu 0386 7993 5131
Giải năm 7227
Giải bốn 66645 39568 91517 37047
27562 39449 43096
Giải ba 97105 08706
Giải nhì 35440
Giải nhất 92956
Đặc biệt 755821
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 5,7
2 1,7
3 1
4 0,5,7,9
5 6
6 2,8
7
8 6
9 3,6
Đầu Đuôi
4 0
2,3 1
6 2
0,9 3
4
0,1,4 5
0,5,8,9 6
1,2,4 7
6 8
4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 21-01-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 21-01-2022
Giải tám 09
Giải bảy 609
Giải sáu 1829 1720 7301
Giải năm 7735
Giải bốn 19689 33770 28983 40498
75123 02975 73543
Giải ba 71746 43211
Giải nhì 87192
Giải nhất 87668
Đặc biệt 202497
Đầu Đuôi
0 1,9,9
1 1
2 0,3,9
3 5
4 3,6
5
6 8
7 0,5
8 3,9
9 2,7,8
Đầu Đuôi
2,7 0
0,1 1
9 2
2,4,8 3
4
3,7 5
4 6
9 7
6,9 8
0,0,2,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14-01-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 14-01-2022
Giải tám 88
Giải bảy 139
Giải sáu 3533 6751 9323
Giải năm 6957
Giải bốn 51211 41254 06431 68879
40398 61460 15219
Giải ba 28126 20341
Giải nhì 78108
Giải nhất 74093
Đặc biệt 422796
Đầu Đuôi
0 8
1 1,9
2 3,6
3 1,3,9
4 1
5 1,4,7
6 0
7 9
8 8
9 3,6,8
Đầu Đuôi
6 0
1,3,4,5 1
2
2,3,9 3
5 4
5
2,9 6
5 7
0,8,9 8
1,3,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07-01-2022

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 07-01-2022
Giải tám 39
Giải bảy 444
Giải sáu 6248 5951 9996
Giải năm 7805
Giải bốn 08029 10815 44187 62146
33199 87834 11647
Giải ba 95885 85122
Giải nhì 75295
Giải nhất 65428
Đặc biệt 591477
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 2,8,9
3 4,9
4 4,6,7,8
5 1
6
7 7
8 5,7
9 5,6,9
Đầu Đuôi
0
5 1
2 2
3
3,4 4
0,1,8,9 5
4,9 6
4,7,8 7
2,4 8
2,3,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 31-12-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 31-12-2021
Giải tám 90
Giải bảy 289
Giải sáu 0759 1950 5999
Giải năm 1330
Giải bốn 65601 78396 90910 67569
33742 44583 99051
Giải ba 66963 29885
Giải nhì 78716
Giải nhất 69905
Đặc biệt 026807
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 0,6
2
3 0
4 2
5 0,1,9
6 3,9
7
8 3,5,9
9 0,6,9
Đầu Đuôi
1,3,5,9 0
0,5 1
4 2
6,8 3
4
0,8 5
1,9 6
0 7
8
5,6,8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 24-12-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 24-12-2021
Giải tám 32
Giải bảy 076
Giải sáu 0186 2714 2228
Giải năm 6789
Giải bốn 88291 87009 81783 42925
04910 25528 73785
Giải ba 37144 31690
Giải nhì 77702
Giải nhất 32404
Đặc biệt 059661
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 0,4
2 5,8,8
3 2
4 4
5
6 1
7 6
8 3,5,6,9
9 0,1
Đầu Đuôi
1,9 0
6,9 1
0,3 2
8 3
0,1,4 4
2,8 5
7,8 6
7
2,2 8
0,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 17-12-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 17-12-2021
Giải tám 29
Giải bảy 769
Giải sáu 5291 9529 5467
Giải năm 4143
Giải bốn 93735 00498 95644 61459
81100 79102 84864
Giải ba 30586 23869
Giải nhì 70831
Giải nhất 29434
Đặc biệt 410612
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2
2 9,9
3 1,4,5
4 3,4
5 9
6 4,7,9,9
7
8 6
9 1,8
Đầu Đuôi
0 0
3,9 1
0,1 2
4 3
3,4,6 4
3 5
8 6
6 7
9 8
2,2,5,6,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 10-12-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 10-12-2021
Giải tám 16
Giải bảy 604
Giải sáu 5902 4022 4556
Giải năm 0613
Giải bốn 40967 86225 72034 81784
82878 71449 97070
Giải ba 78530 30825
Giải nhì 58599
Giải nhất 49211
Đặc biệt 055135
Đầu Đuôi
0 2,4
1 1,3,6
2 2,5,5
3 0,4,5
4 9
5 6
6 7
7 0,8
8 4
9 9
Đầu Đuôi
3,7 0
1 1
0,2 2
1 3
0,3,8 4
2,2,3 5
1,5 6
6 7
7 8
4,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 03-12-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 03-12-2021
Giải tám 17
Giải bảy 566
Giải sáu 2384 5429 8370
Giải năm 0225
Giải bốn 24095 60789 19916 64691
04894 59234 67216
Giải ba 98309 02370
Giải nhì 40224
Giải nhất 37143
Đặc biệt 605667
Đầu Đuôi
0 9
1 6,6,7
2 4,5,9
3 4
4 3
5
6 6,7
7 0,0
8 4,9
9 1,4,5
Đầu Đuôi
7,7 0
9 1
2
4 3
2,3,8,9 4
2,9 5
1,1,6 6
1,6 7
8
0,2,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 26-11-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 26-11-2021
Giải tám 07
Giải bảy 193
Giải sáu 0971 7169 7989
Giải năm 0304
Giải bốn 15777 37882 75679 57408
16598 45701 21123
Giải ba 13186 53378
Giải nhì 17522
Giải nhất 37493
Đặc biệt 411917
Đầu Đuôi
0 1,4,7,8
1 7
2 2,3
3
4
5
6 9
7 1,7,8,9
8 2,6,9
9 3,3,8
Đầu Đuôi
0
0,7 1
2,8 2
2,9,9 3
0 4
5
8 6
0,1,7 7
0,7,9 8
6,7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 19-11-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 19-11-2021
Giải tám 64
Giải bảy 564
Giải sáu 6118 3326 4935
Giải năm 1048
Giải bốn 62833 27534 52879 92782
89204 49166 74447
Giải ba 69940 36072
Giải nhì 36201
Giải nhất 10524
Đặc biệt 108474
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8
2 4,6
3 3,4,5
4 0,7,8
5
6 4,4,6
7 2,4,9
8 2
9
Đầu Đuôi
4 0
0 1
7,8 2
3 3
0,2,3,6,6,7 4
3 5
2,6 6
4 7
1,4 8
7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-11-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-11-2021
Giải tám 73
Giải bảy 727
Giải sáu 2871 4158 3312
Giải năm 3252
Giải bốn 18452 75928 31233 48560
14445 58521 07978
Giải ba 71964 51329
Giải nhì 23144
Giải nhất 26422
Đặc biệt 016307
Đầu Đuôi
0 7
1 2
2 1,2,7,8,9
3 3
4 4,5
5 2,2,8
6 0,4
7 1,3,8
8
9
Đầu Đuôi
6 0
2,7 1
1,2,5,5 2
3,7 3
4,6 4
4 5
6
0,2 7
2,5,7 8
2 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-11-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-11-2021
Giải tám 65
Giải bảy 123
Giải sáu 6954 9770 3706
Giải năm 8426
Giải bốn 80952 34830 42203 59205
30680 21087 86837
Giải ba 75892 39006
Giải nhì 14757
Giải nhất 71421
Đặc biệt 313543
Đầu Đuôi
0 3,5,6,6
1
2 1,3,6
3 0,7
4 3
5 2,4,7
6 5
7 0
8 0,7
9 2
Đầu Đuôi
3,7,8 0
2 1
5,9 2
0,2,4 3
5 4
0,6 5
0,0,2 6
3,5,8 7
8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 29-10-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 29-10-2021
Giải tám 79
Giải bảy 317
Giải sáu 9217 3170 2453
Giải năm 1116
Giải bốn 77989 44921 26156 31714
27574 50907 70726
Giải ba 96588 48326
Giải nhì 79548
Giải nhất 28733
Đặc biệt 566307
Đầu Đuôi
0 7,7
1 4,6,7,7
2 1,6,6
3 3
4 8
5 3,6
6
7 0,4,9
8 8,9
9
Đầu Đuôi
7 0
2 1
2
3,5 3
1,7 4
5
1,2,2,5 6
0,0,1,1 7
4,8 8
7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 22-10-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 22-10-2021
Giải tám 64
Giải bảy 164
Giải sáu 1934 0427 4660
Giải năm 7623
Giải bốn 04989 02060 99520 88062
76927 22271 92952
Giải ba 88733 60955
Giải nhì 99169
Giải nhất 31373
Đặc biệt 863825
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,5,7,7
3 3,4
4
5 2,5
6 0,0,2,4,4,9
7 1,3
8 9
9
Đầu Đuôi
2,6,6 0
7 1
5,6 2
2,3,7 3
3,6,6 4
2,5 5
6
2,2 7
8
6,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-07-2021
Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 3648 3821 1918
Giải năm 7120
Giải bốn 09130 75334 63187 85023
19722 21415 96866
Giải ba 53302 26287
Giải nhì 46311
Giải nhất 64473
Đặc biệt 922293
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,8
2 0,1,2,3
3 0,4
4 8
5
6 0,6
7 3
8 7,7,7
9 3
Đầu Đuôi
2,3,6 0
1,2 1
0,2 2
2,7,9 3
3 4
1 5
6 6
8,8,8 7
1,4 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-06-2021
Giải tám 76
Giải bảy 310
Giải sáu 3303 7357 0416
Giải năm 6678
Giải bốn 74495 93691 30603 99304
91370 17398 46935
Giải ba 80606 46367
Giải nhì 36389
Giải nhất 76674
Đặc biệt 187649
Đầu Đuôi
0 3,3,4,6
1 0,6
2
3 5
4 9
5 7
6 7
7 0,4,6,8
8 9
9 1,5,8
Đầu Đuôi
1,7 0
9 1
2
0,0 3
0,7 4
3,9 5
0,1,7 6
5,6 7
7,9 8
4,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 18-06-2021
Giải tám 49
Giải bảy 998
Giải sáu 8506 7431 9707
Giải năm 6521
Giải bốn 37042 19536 85606 96009
65009 51174 66885
Giải ba 08560 55737
Giải nhì 52769
Giải nhất 74954
Đặc biệt 156167
Đầu Đuôi
0 6,6,7,9,9
1
2 1
3 1,6,7
4 2,9
5 4
6 0,7,9
7 4
8 5
9 8
Đầu Đuôi
6 0
2,3 1
4 2
3
5,7 4
8 5
0,0,3 6
0,3,6 7
9 8
0,0,4,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 11-06-2021
Giải tám 61
Giải bảy 982
Giải sáu 8143 5461 4099
Giải năm 2454
Giải bốn 37064 61642 60317 77071
10506 87233 63294
Giải ba 85893 47387
Giải nhì 64161
Giải nhất 85642
Đặc biệt 547575
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2
3 3
4 2,2,3
5 4
6 1,1,1,4
7 1,5
8 2,7
9 3,4,9
Đầu Đuôi
0
6,6,6,7 1
4,4,8 2
3,4,9 3
5,6,9 4
7 5
0 6
1,8 7
8
9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 04-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 04-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 133
Giải sáu 2203 5540 2962
Giải năm 8943
Giải bốn 03017 17102 13986 00442
70537 57715 30785
Giải ba 79982 91701
Giải nhì 12588
Giải nhất 12455
Đặc biệt 624597
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 5,7
2
3 3,5,7
4 0,2,3
5 5
6 2
7
8 2,5,6,8
9 7
Đầu Đuôi
4 0
0 1
0,4,6,8 2
0,3,4 3
4
1,3,5,8 5
8 6
1,3,9 7
8 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 28-05-2021
Giải tám 09
Giải bảy 660
Giải sáu 3365 3500 2949
Giải năm 0437
Giải bốn 50927 19619 31199 65217
92343 64008 69647
Giải ba 13616 05270
Giải nhì 73169
Giải nhất 72438
Đặc biệt 025441
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 6,7,9
2 7
3 7,8
4 1,3,7,9
5
6 0,5,9
7 0
8
9 9
Đầu Đuôi
0,6,7 0
4 1
2
4 3
4
6 5
1 6
1,2,3,4 7
0,3 8
0,1,4,6,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 21-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 21-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 306
Giải sáu 8373 6343 7153
Giải năm 8279
Giải bốn 78430 70752 86598 45351
02295 88171 44232
Giải ba 22792 42444
Giải nhì 76194
Giải nhất 90695
Đặc biệt 727533
Đầu Đuôi
0 6
1
2
3 0,2,3
4 3,4
5 1,2,3
6
7 1,3,9
8 3
9 2,4,5,5,8
Đầu Đuôi
3 0
5,7 1
3,5,9 2
3,4,5,7,8 3
4,9 4
9,9 5
0 6
7
9 8
7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 14-05-2021
Giải tám 65
Giải bảy 395
Giải sáu 9052 2570 2847
Giải năm 2736
Giải bốn 76425 63457 68077 65103
18261 51833 23028
Giải ba 57469 79825
Giải nhì 43137
Giải nhất 62370
Đặc biệt 873650
Đầu Đuôi
0 3
1
2 5,5,8
3 3,6,7
4 7
5 0,2,7
6 1,5,9
7 0,0,7
8
9 5
Đầu Đuôi
5,7,7 0
6 1
5 2
0,3 3
4
2,2,6,9 5
3 6
3,4,5,7 7
2 8
6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 07-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 456
Giải sáu 8387 8809 6055
Giải năm 6007
Giải bốn 78815 58708 00020 35889
02092 06005 69629