Hosting hбєїt hбєЎn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 13-06-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 13-06-2024
Giải tám 32
Giải bảy 655
Giải sáu 6342 0448 6202
Giải năm 7141
Giải bốn 23089 62436 21031 07927
96222 61079 01714
Giải ba 08921 28777
Giải nhì 37098
Giải nhất 99204
Đặc biệt 866431
Đầu Đuôi
0 2,4
1 4
2 1,2,7
3 1,1,2,6
4 1,2,8
5 5
6
7 7,9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
0
2,3,3,4 1
0,2,3,4 2
3
0,1 4
5 5
3 6
2,7 7
4,9 8
7,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 06-06-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 06-06-2024
Giải tám 66
Giải bảy 851
Giải sáu 7392 9523 1698
Giải năm 4302
Giải bốn 53119 22969 65963 29968
39687 75973 80658
Giải ba 59842 69307
Giải nhì 45036
Giải nhất 37126
Đặc biệt 609435
Đầu Đuôi
0 2,7
1 9
2 3,6
3 5,6
4 2
5 1,8
6 3,6,8,9
7 3
8 7
9 2,8
Đầu Đuôi
0
5 1
0,4,9 2
2,6,7 3
4
3 5
2,3,6 6
0,8 7
5,6,9 8
1,6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 30-05-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 30-05-2024
Giải tám 43
Giải bảy 908
Giải sáu 9865 5283 6960
Giải năm 6822
Giải bốn 36001 06062 56804 77846
63843 10965 83734
Giải ba 79868 30470
Giải nhì 70133
Giải nhất 46203
Đặc biệt 109868
Đầu Đuôi
0 1,3,4,8
1
2 2
3 3,4
4 3,3,6
5
6 0,2,5,5,8,8
7 0
8 3
9
Đầu Đuôi
6,7 0
0 1
2,6 2
0,3,4,4,8 3
0,3 4
6,6 5
4 6
7
0,6,6 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 23-05-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 23-05-2024
Giải tám 52
Giải bảy 814
Giải sáu 2985 9681 9431
Giải năm 6578
Giải bốn 56586 31309 27709 97043
68173 32473 42717
Giải ba 48938 81618
Giải nhì 63991
Giải nhất 46247
Đặc biệt 725475
Đầu Đuôi
0 9,9
1 4,7,8
2
3 1,8
4 3,7
5 2
6
7 3,3,5,8
8 1,5,6
9 1
Đầu Đuôi
0
3,8,9 1
5 2
4,7,7 3
1 4
7,8 5
8 6
1,4 7
1,3,7 8
0,0 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 16-05-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 16-05-2024
Giải tám 56
Giải bảy 356
Giải sáu 5523 8800 4872
Giải năm 6066
Giải bốn 00875 72944 15426 45424
37476 63152 80669
Giải ba 79283 03641
Giải nhì 18448
Giải nhất 58606
Đặc biệt 229333
Đầu Đuôi
0 0,6
1
2 3,4,6
3 3
4 1,4,8
5 2,6,6
6 6,9
7 2,5,6
8 3
9
Đầu Đuôi
0 0
4 1
5,7 2
2,3,8 3
2,4 4
7 5
0,2,5,5,6,7 6
7
4 8
6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 09-05-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 09-05-2024
Giải tám 37
Giải bảy 833
Giải sáu 9910 0909 0857
Giải năm 3793
Giải bốn 24812 01274 56360 16754
69700 66163 34906
Giải ba 88414 01286
Giải nhì 23277
Giải nhất 88904
Đặc biệt 051442
Đầu Đuôi
0 0,4,6,9
1 0,2,4
2
3 3,7
4 2
5 4,7
6 0,3
7 4,7
8 6
9 3
Đầu Đuôi
0,1,6 0
1
1,4 2
3,6,9 3
0,1,5,7 4
5
0,8 6
3,5,7 7
8
0 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 02-05-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 02-05-2024
Giải tám 09
Giải bảy 676
Giải sáu 7250 9879 7905
Giải năm 3343
Giải bốn 77545 11881 23755 57082
84392 85735 37917
Giải ba 62689 36338
Giải nhì 93687
Giải nhất 60719
Đặc biệt 517422
Đầu Đuôi
0 5,9
1 7,9
2 2
3 5,8
4 3,5
5 0,5
6
7 6,9
8 1,2,7,9
9 2
Đầu Đuôi
5 0
8 1
2,8,9 2
4 3
4
0,3,4,5 5
7 6
1,8 7
3 8
0,1,7,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 25-04-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 25-04-2024
Giải tám 98
Giải bảy 288
Giải sáu 5186 3211 7358
Giải năm 4623
Giải bốn 62990 97757 43117 51659
47174 19987 20573
Giải ba 07704 72501
Giải nhì 94393
Giải nhất 16539
Đặc biệt 288648
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,7
2 3
3 9
4 8
5 7,8,9
6
7 3,4
8 6,7,8
9 0,3,8
Đầu Đuôi
9 0
0,1 1
2
2,7,9 3
0,7 4
5
8 6
1,5,8 7
4,5,8,9 8
3,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 18-04-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 18-04-2024
Giải tám 25
Giải bảy 493
Giải sáu 5115 3631 9334
Giải năm 9579
Giải bốn 14184 36074 39297 25331
03336 60411 92149
Giải ba 43212 33240
Giải nhì 06731
Giải nhất 84329
Đặc biệt 645366
Đầu Đuôi
0
1 1,2,5
2 5,9
3 1,1,1,4,6
4 0,9
5
6 6
7 4,9
8 4
9 3,7
Đầu Đuôi
4 0
1,3,3,3 1
1 2
9 3
3,7,8 4
1,2 5
3,6 6
9 7
8
2,4,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 11-04-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 11-04-2024
Giải tám 40
Giải bảy 178
Giải sáu 0168 2812 0482
Giải năm 5765
Giải bốn 26779 14682 33233 61033
17099 83483 16241
Giải ba 93435 53438
Giải nhì 19714
Giải nhất 09089
Đặc biệt 413781
Đầu Đuôi
0
1 2,4
2
3 3,3,5,8
4 0,1
5
6 5,8
7 8,9
8 1,2,2,3,9
9 9
Đầu Đuôi
4 0
4,8 1
1,8,8 2
3,3,8 3
1 4
3,6 5
6
7
3,6,7 8
7,8,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 04-04-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 04-04-2024
Giải tám 41
Giải bảy 939
Giải sáu 9383 0006 8297
Giải năm 5660
Giải bốn 39118 59460 67627 81154
30934 87871 28260
Giải ba 45206 49292
Giải nhì 13620
Giải nhất 73965
Đặc biệt 217426
Đầu Đuôi
0 6,6
1 8
2 0,6,7
3 4,9
4 1
5 4
6 0,0,0,5
7 1
8 3
9 2,7
Đầu Đuôi
2,6,6,6 0
4,7 1
9 2
8 3
3,5 4
6 5
0,0,2 6
2,9 7
1 8
3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 28-03-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 28-03-2024
Giải tám 93
Giải bảy 559
Giải sáu 3071 2578 7629
Giải năm 7583
Giải bốn 42052 83847 57948 32345
23679 83723 23086
Giải ba 58560 79183
Giải nhì 55250
Giải nhất 47528
Đặc biệt 315683
Đầu Đuôi
0
1
2 3,8,9
3
4 5,7,8
5 0,2,9
6 0
7 1,8,9
8 3,3,3,6
9 3
Đầu Đuôi
5,6 0
7 1
5 2
2,8,8,8,9 3
4
4 5
8 6
4 7
2,4,7 8
2,5,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 21-03-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 21-03-2024
Giải tám 65
Giải bảy 800
Giải sáu 0943 6653 5909
Giải năm 7877
Giải bốn 23750 89687 81470 59966
35453 25920 07042
Giải ba 97641 40616
Giải nhì 37642
Giải nhất 79228
Đặc biệt 666069
Đầu Đuôi
0 0,9
1 6
2 0,8
3
4 1,2,2,3
5 0,3,3
6 5,6,9
7 0,7
8 7
9
Đầu Đuôi
0,2,5,7 0
4 1
4,4 2
4,5,5 3
4
6 5
1,6 6
7,8 7
2 8
0,6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 14-03-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 14-03-2024
Giải tám 07
Giải bảy 197
Giải sáu 5567 5454 4818
Giải năm 2994
Giải bốn 19957 39711 03292 52230
12575 11140 13591
Giải ba 84726 23878
Giải nhì 38963
Giải nhất 30935
Đặc biệt 849263
Đầu Đuôi
0 7
1 1,8
2 6
3 0,5
4 0
5 4,7
6 3,3,7
7 5,8
8
9 1,2,4,7
Đầu Đuôi
3,4 0
1,9 1
9 2
6,6 3
5,9 4
3,7 5
2 6
0,5,6,9 7
1,7 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 07-03-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 07-03-2024
Giải tám 87
Giải bảy 908
Giải sáu 7910 8998 3137
Giải năm 1238
Giải bốn 57395 34092 38436 37033
95762 17193 54342
Giải ba 23496 41802
Giải nhì 08092
Giải nhất 87093
Đặc biệt 950417
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,7
2
3 3,6,7,8
4 2
5
6 2
7
8 7
9 2,2,3,3,5,6,8
Đầu Đuôi
1 0
1
0,4,6,9,9 2
3,9,9 3
4
9 5
3,9 6
1,3,8 7
0,3,9 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 29-02-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 29-02-2024
Giải tám 23
Giải bảy 416
Giải sáu 9656 3120 1715
Giải năm 8933
Giải bốn 81727 17122 90298 86210
36890 37026 36895
Giải ba 00050 51940
Giải nhì 74210
Giải nhất 39084
Đặc biệt 525120
Đầu Đuôi
0
1 0,0,5,6
2 0,0,2,3,6,7
3 3
4 0
5 0,6
6
7
8 4
9 0,5,8
Đầu Đuôi
1,1,2,2,4,5,9 0
1
2 2
2,3 3
8 4
1,9 5
1,2,5 6
2 7
9 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 22-02-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 22-02-2024
Giải tám 38
Giải bảy 931
Giải sáu 6197 7105 0980
Giải năm 0249
Giải bốn 31410 07023 18410 94324
44135 33551 33641
Giải ba 65658 11286
Giải nhì 34325
Giải nhất 25964
Đặc biệt 070593
Đầu Đuôi
0 5
1 0,0
2 3,4,5
3 1,5,8
4 1,9
5 1,8
6 4
7
8 0,6
9 3,7
Đầu Đuôi
1,1,8 0
3,4,5 1
2
2,9 3
2,6 4
0,2,3 5
8 6
9 7
3,5 8
4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 15-02-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 15-02-2024
Giải tám 97
Giải bảy 630
Giải sáu 8835 0891 2350
Giải năm 3678
Giải bốn 12959 36324 71858 30329
45094 06565 71736
Giải ba 41718 67094
Giải nhì 61133
Giải nhất 24562
Đặc biệt 159648
Đầu Đuôi
0
1 8
2 4,9
3 0,3,5,6
4 8
5 0,8,9
6 2,5
7 8
8
9 1,4,4,7
Đầu Đuôi
3,5 0
9 1
6 2
3 3
2,9,9 4
3,6 5
3 6
9 7
1,4,5,7 8
2,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 08-02-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 08-02-2024
Giải tám 79
Giải bảy 898
Giải sáu 2034 4096 7336
Giải năm 9783
Giải bốn 88211 90222 97055 52001
47840 98626 49966
Giải ba 96659 68741
Giải nhì 82442
Giải nhất 69623
Đặc biệt 642864
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 2,3,6
3 4,6
4 0,1,2
5 5,9
6 4,6
7 9
8 3
9 6,8
Đầu Đuôi
4 0
0,1,4 1
2,4 2
2,8 3
3,6 4
5 5
2,3,6,9 6
7
9 8
5,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 01-02-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 01-02-2024
Giải tám 67
Giải bảy 225
Giải sáu 9092 2141 3486
Giải năm 1539
Giải bốn 08950 78654 62449 36693
63905 38139 12592
Giải ba 53521 20317
Giải nhì 47581
Giải nhất 99299
Đặc biệt 348464
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 1,5
3 9,9
4 1,9
5 0,4
6 4,7
7
8 1,6
9 2,2,3,9
Đầu Đuôi
5 0
2,4,8 1
9,9 2
9 3
5,6 4
0,2 5
8 6
1,6 7
8
3,3,4,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 25-01-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 25-01-2024
Giải tám 21
Giải bảy 292
Giải sáu 7813 0130 5387
Giải năm 1961
Giải bốn 53646 35052 42266 81277
76709 43091 15245
Giải ba 62883 27152
Giải nhì 79947
Giải nhất 04761
Đặc biệt 037760
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2 1
3 0
4 5,6,7
5 2,2
6 0,1,1,6
7 7
8 3,7
9 1,2
Đầu Đuôi
3,6 0
2,6,6,9 1
5,5,9 2
1,8 3
4
4 5
4,6 6
4,7,8 7
8
0 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 18-01-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 18-01-2024
Giải tám 40
Giải bảy 820
Giải sáu 3414 5874 7685
Giải năm 3725
Giải bốn 89977 61049 32840 08528
76350 64517 70504
Giải ba 29264 45132
Giải nhì 09504
Giải nhất 26456
Đặc biệt 355932
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4,7
2 0,5,8
3 2,2
4 0,0,9
5 0,6
6 4
7 4,7
8 5
9
Đầu Đuôi
2,4,4,5 0
1
3,3 2
3
0,0,1,6,7 4
2,8 5
5 6
1,7 7
2 8
4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 11-01-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 11-01-2024
Giải tám 98
Giải bảy 562
Giải sáu 1758 3354 3180
Giải năm 0003
Giải bốn 23329 18759 49006 15156
20637 06561 12837
Giải ba 68684 58496
Giải nhì 46753
Giải nhất 09146
Đặc biệt 440661
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 9
3 7,7
4 6
5 3,4,6,8,9
6 1,1,2
7
8 0,4
9 6,8
Đầu Đuôi
8 0
6,6 1
6 2
0,5 3
5,8 4
5
0,4,5,9 6
3,3 7
5,9 8
2,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 04-01-2024

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 04-01-2024
Giải tám 32
Giải bảy 920
Giải sáu 2310 7738 8208
Giải năm 0040
Giải bốn 07061 70745 04549 27717
68576 18265 26626
Giải ba 23021 34424
Giải nhì 86251
Giải nhất 48209
Đặc biệt 443605
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 0,7
2 0,1,4,6
3 2,8
4 0,5,9
5 1
6 1,5
7 6
8
9
Đầu Đuôi
1,2,4 0
2,5,6 1
3 2
3
2 4
0,4,6 5
2,7 6
1 7
0,3 8
0,4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 28-12-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 28-12-2023
Giải tám 47
Giải bảy 616
Giải sáu 7098 8513 0509
Giải năm 0239
Giải bốn 98709 33428 85010 26331
98205 16935 08352
Giải ba 30233 17306
Giải nhì 34870
Giải nhất 16682
Đặc biệt 579838
Đầu Đuôi
0 5,6,9,9
1 0,3,6
2 8
3 1,3,5,8,9
4 7
5 2
6
7 0
8 2
9 8
Đầu Đuôi
1,7 0
3 1
5,8 2
1,3 3
4
0,3 5
0,1 6
4 7
2,3,9 8
0,0,3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 21-12-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 21-12-2023
Giải tám 24
Giải bảy 691
Giải sáu 5767 0375 8237
Giải năm 0417
Giải bốn 72130 10608 75333 90784
51519 84019 36016
Giải ba 76895 72274
Giải nhì 96805
Giải nhất 89335
Đặc biệt 509339
Đầu Đuôi
0 5,8
1 6,7,9,9
2 4
3 0,3,5,7,9
4
5
6 7
7 4,5
8 4
9 1,5
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2
3 3
2,7,8 4
0,3,7,9 5
1 6
1,3,6 7
0 8
1,1,3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 14-12-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 14-12-2023
Giải tám 43
Giải bảy 437
Giải sáu 8761 8614 8569
Giải năm 3818
Giải bốn 66567 39285 75031 18375
53325 22011 72107
Giải ba 39807 74150
Giải nhì 73682
Giải nhất 92864
Đặc biệt 987011
Đầu Đuôi
0 7,7
1 1,1,4,8
2 5
3 1,7
4 3
5 0
6 1,4,7,9
7 5
8 2,5
9
Đầu Đuôi
5 0
1,1,3,6 1
8 2
4 3
1,6 4
2,7,8 5
6
0,0,3,6 7
1 8
6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 07-12-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 07-12-2023
Giải tám 74
Giải bảy 989
Giải sáu 5985 9231 1046
Giải năm 0398
Giải bốn 58477 31272 60382 20608
44325 46230 79929
Giải ba 88467 02281
Giải nhì 14423
Giải nhất 61434
Đặc biệt 875543
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,5,9
3 0,1,4
4 3,6
5
6 7
7 2,4,7
8 1,2,5,9
9 8
Đầu Đuôi
3 0
3,8 1
7,8 2
2,4 3
3,7 4
2,8 5
4 6
6,7 7
0,9 8
2,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 30-11-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 30-11-2023
Giải tám 29
Giải bảy 343
Giải sáu 9300 2459 3847
Giải năm 5911
Giải bốn 63293 96488 97938 32866
09467 97783 93338
Giải ba 16255 53964
Giải nhì 32734
Giải nhất 25564
Đặc biệt 832616
Đầu Đuôi
0 0
1 1,6
2 9
3 4,8,8
4 3,7
5 5,9
6 4,4,6,7
7
8 3,8
9 3
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2
4,8,9 3
3,6,6 4
5 5
1,6 6
4,6 7
3,3,8 8
2,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 23-11-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 23-11-2023
Giải tám 70
Giải bảy 011
Giải sáu 9715 4319 9182
Giải năm 9733
Giải bốn 82411 55523 34470 66489
36069 67093 46304
Giải ba 97242 45660
Giải nhì 14214
Giải nhất 01813
Đặc biệt 700957
Đầu Đuôi
0 4
1 1,1,3,4,5,9
2 3
3 3
4 2
5 7
6 0,9
7 0,0
8 2,9
9 3
Đầu Đuôi
6,7,7 0
1,1 1
4,8 2
1,2,3,9 3
0,1 4
1 5
6
5 7
8
1,6,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 16-11-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 16-11-2023
Giải tám 64
Giải bảy 233
Giải sáu 4387 8047 1648
Giải năm 6506
Giải bốn 75356 62304 50561 76215
67880 60398 19087
Giải ba 08177 93481
Giải nhì 59635
Giải nhất 28510
Đặc biệt 835628
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0,5
2 8
3 3,5
4 7,8
5 6
6 1,4
7 7
8 0,1,7,7
9 8
Đầu Đuôi
1,8 0
6,8 1
2
3 3
0,6 4
1,3 5
0,5 6
4,7,8,8 7
2,4,9 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 09-11-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 09-11-2023
Giải tám 32
Giải bảy 034
Giải sáu 2616 5091 9712
Giải năm 1219
Giải bốn 21718 53878 68409 54187
51686 74765 67615
Giải ba 73452 42091
Giải nhì 57712
Giải nhất 59677
Đặc biệt 393574
Đầu Đuôi
0 9
1 2,2,5,6,8,9
2
3 2,4
4
5 2
6 5
7 4,7,8
8 6,7
9 1,1
Đầu Đuôi
0
9,9 1
1,1,3,5 2
3
3,7 4
1,6 5
1,8 6
7,8 7
1,7 8
0,1 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 02-11-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 02-11-2023
Giải tám 75
Giải bảy 007
Giải sáu 0089 0229 8044
Giải năm 3969
Giải bốn 53638 20097 96611 14817
66097 92055 92625
Giải ba 23694 17712
Giải nhì 01401
Giải nhất 79029
Đặc biệt 943306
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 1,2,7
2 5,9,9
3 8
4 4
5 5
6 9
7 5
8 9
9 4,7,7
Đầu Đuôi
0
0,1 1
1 2
3
4,9 4
2,5,7 5
0 6
0,1,9,9 7
3 8
2,2,6,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 26-10-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 26-10-2023
Giải tám 40
Giải bảy 103
Giải sáu 4375 4862 3325
Giải năm 8948
Giải bốn 94102 02084 75395 05674
42476 11146 41595
Giải ba 55828 96890
Giải nhì 53945
Giải nhất 58915
Đặc biệt 266869
Đầu Đuôi
0 2,3
1 5
2 5,8
3
4 0,5,6,8
5
6 2,9
7 4,5,6
8 4
9 0,5,5
Đầu Đuôi
4,9 0
1
0,6 2
0 3
7,8 4
1,2,4,7,9,9 5
4,7 6
7
2,4 8
6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 19-10-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 19-10-2023
Giải tám 14
Giải bảy 690
Giải sáu 8305 7341 2293
Giải năm 5513
Giải bốn 80987 79763 72633 38287
92346 01732 16194
Giải ba 89896 33176
Giải nhì 45072
Giải nhất 50920
Đặc biệt 797206
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3,4
2 0
3 2,3
4 1,6
5
6 3
7 2,6
8 7,7
9 0,3,4,6
Đầu Đuôi
2,9 0
4 1
3,7 2
1,3,6,9 3
1,9 4
0 5
0,4,7,9 6
8,8 7
8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 12-10-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 12-10-2023
Giải tám 48
Giải bảy 588
Giải sáu 8530 5843 9148
Giải năm 2209
Giải bốn 68741 38798 83284 42753
41829 34132 33869
Giải ba 72167 83569
Giải nhì 20935
Giải nhất 06277
Đặc biệt 875722
Đầu Đuôi
0 9
1
2 2,9
3 0,2,5
4 1,3,8,8
5 3
6 7,9,9
7 7
8 4,8
9 8
Đầu Đuôi
3 0
4 1
2,3 2
4,5 3
8 4
3 5
6
6,7 7
4,4,8,9 8
0,2,6,6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 05-10-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 05-10-2023
Giải tám 75
Giải bảy 104
Giải sáu 1110 8520 2337
Giải năm 8924
Giải bốn 16462 70830 20751 59357
08450 01784 46382
Giải ba 74532 29387
Giải nhì 03387
Giải nhất 68907
Đặc biệt 591234
Đầu Đuôi
0 4,7
1 0
2 0,4
3 0,2,4,7
4
5 0,1,7
6 2
7 5
8 2,4,7,7
9
Đầu Đuôi
1,2,3,5 0
5 1
3,6,8 2
3
0,2,3,8 4
7 5
6
0,3,5,8,8 7
8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 28-09-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 28-09-2023
Giải tám 92
Giải bảy 024
Giải sáu 5273 3800 3099
Giải năm 3389
Giải bốn 06751 26061 96302 19717
33240 06066 52783
Giải ba 76309 62997
Giải nhì 89800
Giải nhất 26212
Đặc biệt 615220
Đầu Đuôi
0 0,0,2,9
1 2,7
2 0,4
3
4 0
5 1
6 1,6
7 3
8 3,9
9 2,7,9
Đầu Đuôi
0,0,2,4 0
5,6 1
0,1,9 2
7,8 3
2 4
5
6 6
1,9 7
8
0,8,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 21-09-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 21-09-2023
Giải tám 55
Giải bảy 262
Giải sáu 0256 1707 7169
Giải năm 8590
Giải bốn 02686 10945 15940 93754
79168 95848 63621
Giải ba 85833 74034
Giải nhì 84007
Giải nhất 90381
Đặc biệt 334862
Đầu Đuôi
0 7,7
1
2 1
3 3,4
4 0,5,8
5 4,5,6
6 2,2,8,9
7
8 1,6
9 0
Đầu Đuôi
4,9 0
2,8 1
6,6 2
3 3
3,5 4
4,5 5
5,8 6
0,0 7
4,6 8
6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 14-09-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 14-09-2023
Giải tám 37
Giải bảy 930
Giải sáu 0142 4173 7705
Giải năm 0754
Giải bốn 64004 02041 57092 15289
79997 14932 08605
Giải ba 45328 04042
Giải nhì 35467
Giải nhất 07454
Đặc biệt 401352
Đầu Đuôi
0 4,5,5
1
2 8
3 0,2,7
4 1,2,2
5 2,4,4
6 7
7 3
8 9
9 2,7
Đầu Đuôi
3 0
4 1
3,4,4,5,9 2
7 3
0,5,5 4
0,0 5
6
3,6,9 7
2 8
8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 07-09-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 07-09-2023
Giải tám 51
Giải bảy 885
Giải sáu 0299 0880 8548
Giải năm 3708
Giải bốn 00041 06184 97525 22273
44669 00039 40778
Giải ba 30384 00319
Giải nhì 60015
Giải nhất 83849
Đặc biệt 939656
Đầu Đuôi
0 8
1 5,9
2 5
3 9
4 1,8,9
5 1,6
6 9
7 3,8
8 0,4,4,5
9 9
Đầu Đuôi
8 0
4,5 1
2
7 3
8,8 4
1,2,8 5
5 6
7
0,4,7 8
1,3,4,6,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 31-08-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 31-08-2023
Giải tám 23
Giải bảy 570
Giải sáu 7746 3306 0348
Giải năm 5075
Giải bốn 69160 36952 40884 12049
84012 65102 94292
Giải ba 21450 05560
Giải nhì 62506
Giải nhất 29452
Đặc biệt 558635
Đầu Đuôi
0 2,6,6
1 2
2 3
3 5
4 6,8,9
5 0,2,2
6 0,0
7 0,5
8 4
9 2
Đầu Đuôi
5,6,6,7 0
1
0,1,5,5,9 2
2 3
8 4
3,7 5
0,0,4 6
7
4 8
4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 24-08-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 24-08-2023
Giải tám 71
Giải bảy 445
Giải sáu 1993 4286 8382
Giải năm 0596
Giải bốn 91491 60024 88887 87900
76942 70958 40411
Giải ba 64076 84056
Giải nhì 04652
Giải nhất 64965
Đặc biệt 866553
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2 4
3
4 2,5
5 2,3,6,8
6 5
7 1,6
8 2,6,7
9 1,3,6
Đầu Đuôi
0 0
1,7,9 1
4,5,8 2
5,9 3
2 4
4,6 5
5,7,8,9 6
8 7
5 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 10-08-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 10-08-2023
Giải tám 21
Giải bảy 179
Giải sáu 4479 4526 4013
Giải năm 8408
Giải bốn 08296 45501 98243 49707
75417 09409 92673
Giải ba 28006 72502
Giải nhì 80869
Giải nhất 54262
Đặc biệt 891159
Đầu Đuôi
0 1,2,6,7,8,9
1 3,7
2 1,6
3
4 3
5 9
6 2,9
7 3,9,9
8
9 6
Đầu Đuôi
0
0,2 1
0,6 2
1,4,7 3
4
5
0,2,9 6
0,1 7
0 8
0,5,6,7,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 27-07-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 27-07-2023
Giải tám 89
Giải bảy 880
Giải sáu 9735 7610 9835
Giải năm 7064
Giải bốn 47580 59064 79121 03104
35950 63948 91555
Giải ba 51070 15540
Giải nhì 56709
Giải nhất 03581
Đặc biệt 341056
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0
2 1
3 5,5
4 0,8
5 0,5,6
6 4,4
7 0
8 0,0,1,9
9
Đầu Đuôi
1,4,5,7,8,8 0
2,8 1
2
3
0,6,6 4
3,3,5 5
5 6
7
4 8
0,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 13-07-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 13-07-2023
Giải tám 85
Giải bảy 031
Giải sáu 1457 9410 9005
Giải năm 4723
Giải bốn 25381 28954 69801 61970
63861 40926 69134
Giải ba 16245 32428
Giải nhì 87025
Giải nhất 99262
Đặc biệt 726467
Đầu Đuôi
0 1,5
1 0
2 3,5,6,8
3 1,4
4 5
5 4,7
6 1,2,7
7 0
8 1,5
9
Đầu Đuôi
1,7 0
0,3,6,8 1
6 2
2 3
3,5 4
0,2,4,8 5
2 6
5,6 7
2 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 29-06-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 29-06-2023
Giải tám 48
Giải bảy 034
Giải sáu 9612 0877 2823
Giải năm 5132
Giải bốn 51313 84735 22586 16773
22572 56940 96611
Giải ba 36779 11796
Giải nhì 81133
Giải nhất 16516
Đặc biệt 132365
Đầu Đuôi
0
1 1,2,3,6
2 3
3 2,3,4,5
4 0,8
5
6 5
7 2,3,7,9
8 6
9 6
Đầu Đuôi
4 0
1 1
1,3,7 2
1,2,3,7 3
3 4
3,6 5
1,8,9 6
7 7
4 8
7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 22-06-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 22-06-2023
Giải tám 99
Giải bảy 452
Giải sáu 2431 2471 2822
Giải năm 9853
Giải bốn 52562 09064 93132 70818
81503 21913 45164
Giải ba 02423 72884
Giải nhì 87426
Giải nhất 48348
Đặc biệt 770445
Đầu Đuôi
0 3
1 3,8
2 2,3,6
3 1,2
4 5,8
5 2,3
6 2,4,4
7 1
8 4
9 9
Đầu Đuôi
0
3,7 1
2,3,5,6 2
0,1,2,5 3
6,6,8 4
4 5
2 6
7
1,4 8
9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 15-06-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 15-06-2023
Giải tám 99
Giải bảy 964
Giải sáu 2849 4517 6220
Giải năm 4249
Giải bốn 93431 81153 40870 90533
50599 55875 12272
Giải ba 04103 23985
Giải nhì 27611
Giải nhất 29525
Đặc biệt 814287
Đầu Đuôi
0 3
1 1,7
2 0,5
3 1,3
4 9,9
5 3
6 4
7 0,2,5
8 5,7
9 9,9
Đầu Đuôi
2,7 0
1,3 1
7 2
0,3,5 3
6 4
2,7,8 5
6
1,8 7
8
4,4,9,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 08-06-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 08-06-2023
Giải tám 67
Giải bảy 679
Giải sáu 0840 3472 2133
Giải năm 9591
Giải bốn 35393 48534 22262 90013
62922 14806 54695
Giải ba 19295 19656
Giải nhì 37645
Giải nhất 42002
Đặc biệt 181440
Đầu Đuôi
0 2,6
1 3
2 2
3 3,4
4 0,0,5
5 6
6 2,7
7 2,9
8
9 1,3,5,5
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
0,2,6,7 2
1,3,9 3
3 4
4,9,9 5
0,5 6
6 7
8
7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 01-06-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 01-06-2023
Giải tám 65
Giải bảy 239
Giải sáu 1065 0600 6539
Giải năm 1223
Giải bốn 32865 56336 65477 03160
63925 21438 21490
Giải ba 51340 66743
Giải nhì 47571
Giải nhất 12189
Đặc biệt 896120
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,3,5
3 6,8,9,9
4 0,3
5
6 0,5,5,5
7 1,7
8 9
9 0
Đầu Đuôi
0,2,4,6,9 0
7 1
2
2,4 3
4
2,6,6,6 5
3 6
7 7
3 8
3,3,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 25-05-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 25-05-2023
Giải tám 46
Giải bảy 488
Giải sáu 5898 3101 9550
Giải năm 1427
Giải bốn 91191 39400 79968 67492
96767 32093 64208
Giải ba 57126 06197
Giải nhì 37351
Giải nhất 66306
Đặc biệt 714605
Đầu Đuôi
0 0,1,5,6,8
1
2 6,7
3
4 6
5 0,1
6 7,8
7
8 8
9 1,2,3,7,8
Đầu Đuôi
0,5 0
0,5,9 1
9 2
9 3
4
0 5
0,2,4 6
2,6,9 7
0,6,8,9 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 18-05-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 18-05-2023
Giải tám 34
Giải bảy 368
Giải sáu 8569 2135 9567
Giải năm 7878
Giải bốn 59796 94210 47286 83380
36264 49325 96527
Giải ba 50738 93375
Giải nhì 47762
Giải nhất 45027
Đặc biệt 036398
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5,7,7
3 4,5,8
4
5
6 2,4,7,8,9
7 5,8
8 0,6
9 6,8
Đầu Đuôi
1,8 0
1
6 2
3
3,6 4
2,3,7 5
8,9 6
2,2,6 7
3,6,7,9 8
6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 11-05-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 11-05-2023
Giải tám 96
Giải bảy 488
Giải sáu 9347 7950 8646
Giải năm 8063
Giải bốn 42614 83063 00344 35773
15742 60098 05444
Giải ba 69096 93345
Giải nhì 01830
Giải nhất 83816
Đặc biệt 381981
Đầu Đuôi
0
1 4,6
2
3 0
4 2,4,4,5,6,7
5 0
6 3,3
7 3
8 1,8
9 6,6,8
Đầu Đuôi
3,5 0
8 1
4 2
6,6,7 3
1,4,4 4
4 5
1,4,9,9 6
4 7
8,9 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 04-05-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 04-05-2023
Giải tám 35
Giải bảy 330
Giải sáu 3954 9040 2400
Giải năm 2553
Giải bốn 26261 99604 32851 77727
45828 80496 27634
Giải ba 10827 48606
Giải nhì 85943
Giải nhất 34575
Đặc biệt 355030
Đầu Đuôi
0 0,4,6
1
2 7,7,8
3 0,0,4,5
4 0,3
5 1,3,4
6 1
7 5
8
9 6
Đầu Đuôi
0,3,3,4 0
5,6 1
2
4,5 3
0,3,5 4
3,7 5
0,9 6
2,2 7
2 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 27-04-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 27-04-2023
Giải tám 70
Giải bảy 368
Giải sáu 2606 9657 7928
Giải năm 9464
Giải bốn 15042 82534 68574 86106
94469 61939 59050
Giải ba 20823 21989
Giải nhì 94429
Giải nhất 40378
Đặc biệt 244720
Đầu Đuôi
0 6,6
1
2 0,3,8,9
3 4,9
4 2
5 0,7
6 4,8,9
7 0,4,8
8 9
9
Đầu Đuôi
2,5,7 0
1
4 2
2 3
3,6,7 4
5
0,0 6
5 7
2,6,7 8
2,3,6,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 20-04-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 20-04-2023
Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 6166 6117 3153
Giải năm 1124
Giải bốn 14184 23790 34751 10439
44324 95788 14125
Giải ba 33379 78976
Giải nhì 99463
Giải nhất 80343
Đặc biệt 291616
Đầu Đuôi
0
1 6,7,9
2 4,4,5
3 9
4 3
5 1,3
6 3,6
7 6,9,9
8 4,8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5 1
2
4,5,6 3
2,2,8 4
2 5
1,6,7 6
1 7
8 8
1,3,7,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 13-04-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 13-04-2023
Giải tám 55
Giải bảy 167
Giải sáu 6042 2207 6971
Giải năm 0536
Giải bốn 90354 70971 89544 37505
06960 40238 27991
Giải ba 42551 44857
Giải nhì 06025
Giải nhất 76051
Đặc biệt 529523
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 3,5
3 6,8
4 2,4
5 1,1,4,5,7
6 0,7
7 1,1
8
9 1
Đầu Đuôi
6 0
5,5,7,7,9 1
4 2
2 3
4,5 4
0,2,5 5
3 6
0,5,6 7
3 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 06-04-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 06-04-2023
Giải tám 07
Giải bảy 859
Giải sáu 3224 2967 2414
Giải năm 0004
Giải bốn 27943 95304 47479 77638
15015 16470 94957
Giải ba 08123 43489
Giải nhì 69671
Giải nhất 61824
Đặc biệt 591273
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 4,5
2 3,4,4
3 8
4 3
5 7,9
6 7
7 0,1,3,9
8 9
9
Đầu Đuôi
7 0
7 1
2
2,4,7 3
0,0,1,2,2 4
1 5
6
0,5,6 7
3 8
5,7,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 30-03-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 30-03-2023
Giải tám 09
Giải bảy 977
Giải sáu 0651 3802 3148
Giải năm 6009
Giải bốn 77656 93942 02134 18736
67726 57839 90782
Giải ba 67522 80596
Giải nhì 22023
Giải nhất 76256
Đặc biệt 691838
Đầu Đuôi
0 2,9,9
1
2 2,3,6
3 4,6,8,9
4 2,8
5 1,6,6
6
7 7
8 2
9 6
Đầu Đuôi
0
5 1
0,2,4,8 2
2 3
3 4
5
2,3,5,5,9 6
7 7
3,4 8
0,0,3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 23-03-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 23-03-2023
Giải tám 59
Giải bảy 959
Giải sáu 9107 9986 6100
Giải năm 1580
Giải bốn 92834 82767 83424 34281
67696 70577 01573
Giải ba 38269 58807
Giải nhì 19479
Giải nhất 39752
Đặc biệt 890900
Đầu Đuôi
0 0,0,7,7
1
2 4
3 4
4
5 2,9,9
6 7,9
7 3,7,9
8 0,1,6
9 6
Đầu Đuôi
0,0,8 0
8 1
5 2
7 3
2,3 4
5
8,9 6
0,0,6,7 7
8
5,5,6,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 16-03-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 16-03-2023
Giải tám 89
Giải bảy 193
Giải sáu 2770 1111 3745
Giải năm 2165
Giải bốn 76121 94005 51212 43134
54198 24222 84251
Giải ba 46859 94815
Giải nhì 76908
Giải nhất 52453
Đặc biệt 725223
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,2,5
2 1,2,3
3 4
4 5
5 1,3,9
6 5
7 0
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
7 0
1,2,5 1
1,2 2
2,5,9 3
3 4
0,1,4,6 5
6
7
0,9 8
5,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 09-03-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 09-03-2023
Giải tám 72
Giải bảy 619
Giải sáu 5946 8454 1897
Giải năm 4937
Giải bốn 73645 77004 97960 00608
97768 18084 04059
Giải ba 75680 75638
Giải nhì 29993
Giải nhất 14046
Đặc biệt 339581
Đầu Đuôi
0 4,8
1 9
2
3 7,8
4 5,6,6
5 4,9
6 0,8
7 2
8 0,1,4
9 3,7
Đầu Đuôi
6,8 0
8 1
7 2
9 3
0,5,8 4
4 5
4,4 6
3,9 7
0,3,6 8
1,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 02-03-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 02-03-2023
Giải tám 00
Giải bảy 351
Giải sáu 5658 9452 3481
Giải năm 0617
Giải bốn 94797 87588 02668 16750
09763 32396 18839
Giải ba 94120 42310
Giải nhì 88568
Giải nhất 97400
Đặc biệt 253908
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 0,7
2 0
3 9
4
5 0,1,2,8
6 3,8,8
7
8 1,8
9 6,7
Đầu Đuôi
0,0,1,2,5 0
5,8 1
5 2
6 3
4
5
9 6
1,9 7
0,5,6,6,8 8
3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 23-02-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 23-02-2023
Giải tám 70
Giải bảy 270
Giải sáu 2790 1859 2454
Giải năm 5629
Giải bốn 70002 43958 43868 18058
22548 63306 90628
Giải ba 92013 49026
Giải nhì 81403
Giải nhất 37955
Đặc biệt 204425
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 3
2 5,6,8,9
3
4 8
5 4,5,8,8,9
6 8
7 0,0
8
9 0
Đầu Đuôi
7,7,9 0
1
0 2
0,1 3
5 4
2,5 5
0,2 6
7
2,4,5,5,6 8
2,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 16-02-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 16-02-2023
Giải tám 07
Giải bảy 294
Giải sáu 8217 0623 6267
Giải năm 6474
Giải bốn 91865 93166 02339 68459
57183 60815 43355
Giải ba 46977 61543
Giải nhì 00755
Giải nhất 87604
Đặc biệt 383641
Đầu Đuôi
0 4,7
1 5,7
2 3
3 9
4 1,3
5 5,5,9
6 5,6,7
7 4,7
8 3
9 4
Đầu Đuôi
0
4 1
2
2,4,8 3
0,7,9 4
1,5,5,6 5
6 6
0,1,6,7 7
8
3,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 09-02-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 09-02-2023
Giải tám 66
Giải bảy 982
Giải sáu 3204 1596 7063
Giải năm 6502
Giải bốn 01989 27848 61993 78846
76359 20279 74567
Giải ba 14504 99690
Giải nhì 53429
Giải nhất 73070
Đặc biệt 817180
Đầu Đuôi
0 2,4,4
1
2 9
3
4 6,8
5 9
6 3,6,7
7 0,9
8 0,2,9
9 0,3,6
Đầu Đuôi
7,8,9 0
1
0,8 2
6,9 3
0,0 4
5
4,6,9 6
6 7
4 8
2,5,7,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 02-02-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 02-02-2023
Giải tám 34
Giải bảy 902
Giải sáu 4093 1944 6902
Giải năm 2711
Giải bốn 72336 91877 33242 97733
61771 89328 90732
Giải ba 15861 89018
Giải nhì 77397
Giải nhất 64644
Đặc biệt 169189
Đầu Đuôi
0 2,2
1 1,8
2 8
3 2,3,4,6
4 2,4,4
5
6 1
7 1,7
8 9
9 3,7
Đầu Đuôi
0
1,6,7 1
0,0,3,4 2
3,9 3
3,4,4 4
5
3 6
7,9 7
1,2 8
8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 26-01-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 26-01-2023
Giải tám 92
Giải bảy 285
Giải sáu 7284 0333 1036
Giải năm 2800
Giải bốn 88289 46641 27808 08054
26782 84138 40773
Giải ba 12229 27113
Giải nhì 44133
Giải nhất 92648
Đặc biệt 097317
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,7
2 9
3 3,3,6,8
4 1,8
5 4
6
7 3
8 2,4,5,9
9 2
Đầu Đuôi
0 0
4 1
8,9 2
1,3,3,7 3
5,8 4
8 5
3 6
1 7
0,3,4 8
2,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 19-01-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 19-01-2023
Giải tám 17
Giải bảy 914
Giải sáu 2863 2648 5929
Giải năm 2526
Giải bốn 07785 04737 32583 22739
76151 24146 17303
Giải ba 21794 86617
Giải nhì 74110
Giải nhất 15828
Đặc biệt 346270
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4,7,7
2 6,8,9
3 7,9
4 6,8
5 1
6 3
7 0
8 3,5
9 4
Đầu Đuôi
1,7 0
5 1
2
0,6,8 3
1,9 4
8 5
2,4 6
1,1,3 7
2,4 8
2,3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 12-01-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 12-01-2023
Giải tám 03
Giải bảy 886
Giải sáu 5600 2373 6080
Giải năm 5316
Giải bốn 94219 96845 14145 00359
86045 59259 22509
Giải ba 46076 44087
Giải nhì 98236
Giải nhất 44753
Đặc biệt 707383
Đầu Đuôi
0 0,3,9
1 6,9
2
3 6
4 5,5,5
5 3,9,9
6
7 3,6
8 0,3,6,7
9
Đầu Đuôi
0,8 0
1
2
0,5,7,8 3
4
4,4,4 5
1,3,7,8 6
8 7
8
0,1,5,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 05-01-2023

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 05-01-2023
Giải tám 95
Giải bảy 430
Giải sáu 6830 7643 4492
Giải năm 8182
Giải bốn 89731 76817 25950 84838
73885 18323 05092
Giải ba 62963 23835
Giải nhì 09472
Giải nhất 81002
Đặc biệt 714799
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 3
3 0,0,1,5,8
4 3
5 0
6 3
7 2
8 2,5
9 2,2,5,9
Đầu Đuôi
3,3,5 0
3 1
0,7,8,9,9 2
2,4,6 3
4
3,8,9 5
6
1 7
3 8
9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 29-12-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 29-12-2022
Giải tám 88
Giải bảy 972
Giải sáu 0722 4314 2210
Giải năm 0655
Giải bốn 25116 22138 93019 90701
75707 93055 30445
Giải ba 52193 56949
Giải nhì 06518
Giải nhất 48834
Đặc biệt 889134
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,4,6,8,9
2 2
3 4,4,8
4 5,9
5 5,5
6
7 2
8 8
9 3
Đầu Đuôi
1 0
0 1
2,7 2
9 3
1,3,3 4
4,5,5 5
1 6
0 7
1,3,8 8
1,4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 22-12-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 22-12-2022
Giải tám 18
Giải bảy 180
Giải sáu 4911 8186 0819
Giải năm 9920
Giải bốn 51865 74975 41508 19594
13826 98130 53954
Giải ba 80816 35586
Giải nhì 00602
Giải nhất 82164
Đặc biệt 751877
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1,6,8,9
2 0,6
3 0
4
5 4
6 4,5
7 5,7
8 0,6,6
9 4
Đầu Đuôi
2,3,8 0
1 1
0 2
3
5,6,9 4
6,7 5
1,2,8,8 6
7 7
0,1 8
1 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 15-12-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 15-12-2022
Giải tám 07
Giải bảy 805
Giải sáu 3836 6913 0605
Giải năm 4720
Giải bốn 22480 98546 47262 52058
36046 15745 40836
Giải ba 96401 18809
Giải nhì 27566
Giải nhất 09580
Đặc biệt 962043
Đầu Đuôi
0 1,5,5,7,9
1 3
2 0
3 6,6
4 3,5,6,6
5 8
6 2,6
7
8 0,0
9
Đầu Đuôi
2,8,8 0
0 1
6 2
1,4 3
4
0,0,4 5
3,3,4,4,6 6
0 7
5 8
0 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 08-12-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 08-12-2022
Giải tám 43
Giải bảy 415
Giải sáu 6363 5800 1311
Giải năm 6307
Giải bốn 87612 22055 67563 00211
44042 22160 86249
Giải ba 96091 54986
Giải nhì 55306
Giải nhất 95782
Đặc biệt 242193
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 1,1,2,5
2
3
4 2,3,9
5 5
6 0,3,3
7
8 2,6
9 1,3
Đầu Đuôi
0,6 0
1,1,9 1
1,4,8 2
4,6,6,9 3
4
1,5 5
0,8 6
0 7
8
4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 01-12-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 01-12-2022
Giải tám 69
Giải bảy 239
Giải sáu 8889 1266 4364
Giải năm 7791
Giải bốn 96637 05216 15611 24227
34582 42398 60553
Giải ba 75671 24438
Giải nhì 30257
Giải nhất 42478
Đặc biệt 044031
Đầu Đuôi
0
1 1,6
2 7
3 1,7,8,9
4
5 3,7
6 4,6,9
7 1,8
8 2,9
9 1,8
Đầu Đuôi
0
1,3,7,9 1
8 2
5 3
6 4
5
1,6 6
2,3,5 7
3,7,9 8
3,6,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 24-11-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 24-11-2022
Giải tám 68
Giải bảy 134
Giải sáu 1318 1899 4528
Giải năm 9420
Giải bốn 30859 63083 27211 73379
13440 63320 56824
Giải ba 80639 65062
Giải nhì 82039
Giải nhất 60794
Đặc biệt 113652
Đầu Đuôi
0
1 1,8
2 0,0,4,8
3 4,9,9
4 0
5 2,9
6 2,8
7 9
8 3
9 4,9
Đầu Đuôi
2,2,4 0
1 1
5,6 2
8 3
2,3,9 4
5
6
7
1,2,6 8
3,3,5,7,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 17-11-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 17-11-2022
Giải tám 72
Giải bảy 388
Giải sáu 0732 4774 4508
Giải năm 4130
Giải bốn 00172 95755 97878 10021
76116 76905 24274
Giải ba 76040 97036
Giải nhì 35432
Giải nhất 14088
Đặc biệt 246429
Đầu Đuôi
0 5,8
1 6
2 1,9
3 0,2,2,6
4 0
5 5
6
7 2,2,4,4,8
8 8,8
9
Đầu Đuôi
3,4 0
2 1
3,3,7,7 2
3
7,7 4
0,5 5
1,3 6
7
0,7,8,8 8
2 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 10-11-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 10-11-2022
Giải tám 16
Giải bảy 358
Giải sáu 3512 2089 8498
Giải năm 2029
Giải bốn 65177 14534 73283 59006
20995 13793 24049
Giải ba 56667 51827
Giải nhì 96030
Giải nhất 75042
Đặc biệt 341134
Đầu Đuôi
0 6
1 2,6
2 7,9
3 0,4,4
4 2,9
5 8
6 7
7 7
8 3,9
9 3,5,8
Đầu Đuôi
3 0
1
1,4 2
8,9 3
3,3 4
9 5
0,1 6
2,6,7 7
5,9 8
2,4,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 03-11-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 03-11-2022
Giải tám 16
Giải bảy 227
Giải sáu 4101 0981 1641
Giải năm 9713
Giải bốn 38559 17368 88576 33259
50389 93011 08850
Giải ba 63230 36570
Giải nhì 91966
Giải nhất 13023
Đặc biệt 485958
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,6
2 3,7
3 0
4 1
5 0,8,9,9
6 6,8
7 0,6
8 1,9
9
Đầu Đuôi
3,5,7 0
0,1,4,8 1
2
1,2 3
4
5
1,6,7 6
2 7
5,6 8
5,5,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 27-10-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 27-10-2022
Giải tám 33
Giải bảy 652
Giải sáu 6162 0196 3381
Giải năm 4239
Giải bốn 78049 32188 18072 70206
14707 87432 22471
Giải ba 09352 55219
Giải nhì 22449
Giải nhất 96717
Đặc biệt 131735
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7,9
2
3 2,3,5,9
4 9,9
5 2,2
6 2
7 1,2
8 1,8
9 6
Đầu Đuôi
0
7,8 1
3,5,5,6,7 2
3 3
4
3 5
0,9 6
0,1 7
8 8
1,3,4,4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 20-10-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 20-10-2022
Giải tám 89
Giải bảy 785
Giải sáu 3879 9595 5873
Giải năm 3216
Giải bốn 86903 18498 11219 36410
67609 72294 24810
Giải ba 80467 89196
Giải nhì 51487
Giải nhất 39224
Đặc biệt 028549
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,0,6,9
2 4
3
4 9
5
6 7
7 3,9
8 5,7,9
9 4,5,6,8
Đầu Đuôi
1,1 0
1
2
0,7 3
2,9 4
8,9 5
1,9 6
6,8 7
9 8
0,1,4,7,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 13-10-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 13-10-2022
Giải tám 28
Giải bảy 260
Giải sáu 0820 4736 1453
Giải năm 6721
Giải bốn 80977 08978 13171 52089
88849 79640 78803
Giải ba 98888 16233
Giải nhì 69258
Giải nhất 13996
Đặc biệt 016107
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 0,1,8
3 3,6
4 0,9
5 3,8
6 0
7 1,7,8
8 8,9
9 6
Đầu Đuôi
2,4,6 0
2,7 1
2
0,3,5 3
4
5
3,9 6
0,7 7
2,5,7,8 8
4,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 06-10-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 06-10-2022
Giải tám 87
Giải bảy 305
Giải sáu 5999 5461 5900
Giải năm 3780
Giải bốn 54057 17902 18769 61616
93438 28085 76426
Giải ba 19317 56379
Giải nhì 49650
Giải nhất 47829
Đặc biệt 749896
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1 6,7
2 6,9
3 8
4
5 0,7
6 1,9
7 9
8 0,5,7
9 6,9
Đầu Đuôi
0,5,8 0
6 1
0 2
3
4
0,8 5
1,2,9 6
1,5,8 7
3 8
2,6,7,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 29-09-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 29-09-2022
Giải tám 00
Giải bảy 938
Giải sáu 6848 0138 4636
Giải năm 8302
Giải bốn 23385 02018 08428 40435
64100 05992 30881
Giải ba 70147 61044
Giải nhì 12791
Giải nhất 53124
Đặc biệt 544167
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 8
2 4,8
3 5,6,8,8
4 4,7,8
5
6 7
7
8 1,5
9 1,2
Đầu Đuôi
0,0 0
8,9 1
0,9 2
3
2,4 4
3,8 5
3 6
4,6 7
1,2,3,3,4 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 22-09-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 22-09-2022
Giải tám 18
Giải bảy 944
Giải sáu 4131 8612 2352
Giải năm 1842
Giải bốn 16729 05541 55616 17285
95433 70557 75716
Giải ba 28185 31491
Giải nhì 96695
Giải nhất 76538
Đặc biệt 337142
Đầu Đuôi
0
1 2,6,6,8
2 9
3 1,3,8
4 1,2,2,4
5 2,7
6
7
8 5,5
9 1,5
Đầu Đuôi
0
3,4,9 1
1,4,4,5 2
3 3
4 4
8,8,9 5
1,1 6
5 7
1,3 8
2 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 15-09-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 15-09-2022
Giải tám 31
Giải bảy 237
Giải sáu 8921 6147 7397
Giải năm 0764
Giải bốn 50992 29665 60633 17933
10620 75704 73797
Giải ba 10132 35319
Giải nhì 87567
Giải nhất 57815
Đặc biệt 532612
Đầu Đuôi
0 4
1 2,5,9
2 0,1
3 1,2,3,3,7
4 7
5
6 4,5,7
7
8
9 2,7,7
Đầu Đuôi
2 0
2,3 1
1,3,9 2
3,3 3
0,6 4
1,6 5
6
3,4,6,9,9 7
8
1 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 08-09-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 08-09-2022
Giải tám 36
Giải bảy 295
Giải sáu 0467 6525 2473
Giải năm 6357
Giải bốn 00362 32955 83931 86015
18150 92609 45044
Giải ba 98014 68684
Giải nhì 36499
Giải nhất 05379
Đặc biệt 989287
Đầu Đuôi
0 9
1 4,5
2 5
3 1,6
4 4
5 0,5,7
6 2,7
7 3,9
8 4,7
9 5,9
Đầu Đuôi
5 0
3 1
6 2
7 3
1,4,8 4
1,2,5,9 5
3 6
5,6,8 7
8
0,7,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 01-09-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 01-09-2022
Giải tám 38
Giải bảy 403
Giải sáu 5105 8935 5137
Giải năm 3861
Giải bốn 15453 35541 52945 91127
28454 22493 85849
Giải ba 60499 56328
Giải nhì 42231
Giải nhất 05485
Đặc biệt 017689
Đầu Đuôi
0 3,5
1
2 7,8
3 1,5,7,8
4 1,5,9
5 3,4
6 1
7
8 5,9
9 3,9
Đầu Đuôi
0
3,4,6 1
2
0,5,9 3
5 4
0,3,4,8 5
6
2,3 7
2,3 8
4,8,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 25-08-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 25-08-2022
Giải tám 96
Giải bảy 634
Giải sáu 6439 6438 6466
Giải năm 7553
Giải bốn 37214 14050 25166 95713
64033 72731 93892
Giải ba 80854 70274
Giải nhì 39826
Giải nhất 68340
Đặc biệt 816871
Đầu Đuôi
0
1 3,4
2 6
3 1,3,4,8,9
4 0
5 0,3,4
6 6,6
7 1,4
8
9 2,6
Đầu Đuôi
4,5 0
3,7 1
9 2
1,3,5 3
1,3,5,7 4
5
2,6,6,9 6
7
3 8
3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 18-08-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 18-08-2022
Giải tám 27
Giải bảy 406
Giải sáu 0356 5741 0334
Giải năm 1195
Giải bốn 74803 72090 97954 85615
27329 42761 30317
Giải ba 76020 74406
Giải nhì 17149
Giải nhất 82544
Đặc biệt 619986
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1 5,7
2 0,7,9
3 4
4 1,4,9
5 4,6
6 1
7
8 6
9 0,5
Đầu Đuôi
2,9 0
4,6 1
2
0 3
3,4,5 4
1,9 5
0,0,5,8 6
1,2 7
8
2,4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 11-08-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 11-08-2022
Giải tám 26
Giải bảy 306
Giải sáu 1846 6644 1221
Giải năm 8009
Giải bốn 60435 58409 25087 75455
92805 24742 41885
Giải ba 82389 86726
Giải nhì 78718
Giải nhất 06257
Đặc biệt 071656
Đầu Đuôi
0 5,6,9,9
1 8
2 1,6,6
3 5
4 2,4,6
5 5,6,7
6
7
8 5,7,9
9
Đầu Đuôi
0
2 1
4 2
3
4 4
0,3,5,8 5
0,2,2,4,5 6
5,8 7
1 8
0,0,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 04-08-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 04-08-2022
Giải tám 65
Giải bảy 958
Giải sáu 4048 9299 4923
Giải năm 1721
Giải bốn 70705 80940 11236 84354
78229 88751 80619
Giải ba 73343 05403
Giải nhì 36332
Giải nhất 80581
Đặc biệt 244331
Đầu Đuôi
0 3,5
1 9
2 1,3,9
3 1,2,6
4 0,3,8
5 1,4,8
6 5
7
8 1
9 9
Đầu Đuôi
4 0
2,3,5,8 1
3 2
0,2,4 3
5 4
0,6 5
3 6
7
4,5 8
1,2,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 28-07-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 28-07-2022
Giải tám 10
Giải bảy 027
Giải sáu 4843 3296 5917
Giải năm 1847
Giải bốn 42525 98130 03303 06289
74889 58658 82237
Giải ba 71003 30523
Giải nhì 57172
Giải nhất 57802
Đặc biệt 122677
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 0,7
2 3,5,7
3 0,7
4 3,7
5 8
6
7 2,7
8 9,9
9 6
Đầu Đuôi
1,3 0
1
0,7 2
0,0,2,4 3
4
2 5
9 6
1,2,3,4,7 7
5 8
8,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 21-07-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 21-07-2022
Giải tám 73
Giải bảy 120
Giải sáu 7706 7895 5482
Giải năm 1761
Giải bốn 95858 49330 46768 90146
97671 70342 55435
Giải ba 91356 93290
Giải nhì 82652
Giải nhất 07352
Đặc biệt 460324
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,4
3 0,5
4 2,6
5 2,2,6,8
6 1,8
7 1,3
8 2
9 0,5
Đầu Đuôi
2,3,9 0
6,7 1
4,5,5,8 2
7 3
2 4
3,9 5
0,4,5 6
7
5,6 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 14-07-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 14-07-2022
Giải tám 17
Giải bảy 729
Giải sáu 0284 2368 6577
Giải năm 9808
Giải bốn 78099 54597 07018 33958
91440 55969 75912
Giải ba 72294 02101
Giải nhì 82989
Giải nhất 91858
Đặc biệt 472220
Đầu Đuôi
0 1,8
1 2,7,8
2 0,9
3
4 0
5 8,8
6 8,9
7 7
8 4,9
9 4,7,9
Đầu Đuôi
2,4 0
0 1
1 2
3
8,9 4
5
6
1,7,9 7
0,1,5,5,6 8
2,6,8,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 07-07-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 07-07-2022
Giải tám 40
Giải bảy 528
Giải sáu 9888 9550 5556
Giải năm 6989
Giải bốn 94284 64944 96404 08687
63867 03728 74485
Giải ba 34380 56912
Giải nhì 41472
Giải nhất 25170
Đặc biệt 216860
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 8,8
3
4 0,4
5 0,6
6 0,7
7 0,2
8 0,4,5,7,8,9
9
Đầu Đuôi
4,5,6,7,8 0
1
1,7 2
3
0,4,8 4
8 5
5 6
6,8 7
2,2,8 8
8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 30-06-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 30-06-2022
Giải tám 40
Giải bảy 492
Giải sáu 8740 1656 1023
Giải năm 8746
Giải bốn 89954 80269 40916 64956
44293 84931 01240
Giải ba 81069 16172
Giải nhì 60519
Giải nhất 97395
Đặc biệt 698427
Đầu Đuôi
0
1 6,9
2 3,7
3 1
4 0,0,0,6
5 4,6,6
6 9,9
7 2
8
9 2,3,5
Đầu Đuôi
4,4,4 0
3 1
7,9 2
2,9 3
5 4
9 5
1,4,5,5 6
2 7
8
1,6,6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 23-06-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 23-06-2022
Giải tám 79
Giải bảy 991
Giải sáu 2856 1360 4823
Giải năm 6504
Giải bốn 05018 24906 41393 34345
24095 82937 10866
Giải ba 71812 16421
Giải nhì 40534
Giải nhất 59223
Đặc biệt 499819
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,8,9
2 1,3,3
3 4,7
4 5
5 6
6 0,6
7 9
8
9 1,3,5
Đầu Đuôi
6 0
2,9 1
1 2
2,2,9 3
0,3 4
4,9 5
0,5,6 6
3 7
1 8
1,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 16-06-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 16-06-2022
Giải tám 25
Giải bảy 390
Giải sáu 6009 8437 3388
Giải năm 8809
Giải bốn 30793 39265 58381 85867
67881 32484 22453
Giải ba 09262 63223
Giải nhì 20893
Giải nhất 61139
Đặc biệt 566588
Đầu Đuôi
0 9,9
1
2 3,5
3 7,9
4
5 3
6 2,5,7
7
8 1,1,4,8,8
9 0,3,3
Đầu Đuôi
9 0
8,8 1
6 2
2,5,9,9 3
8 4
2,6 5
6
3,6 7
8,8 8
0,0,3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 09-06-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 09-06-2022
Giải tám 45
Giải bảy 422
Giải sáu 6730 0840 1567
Giải năm 2863
Giải bốn 69308 51573 74072 19386
10015 89241 38245
Giải ba 32059 75461
Giải nhì 51480
Giải nhất 47055
Đặc biệt 232474
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 2
3 0
4 0,1,5,5
5 5,9
6 1,3,7
7 2,3,4
8 0,6
9
Đầu Đuôi
3,4,8 0
4,6 1
2,7 2
6,7 3
7 4
1,4,4,5 5
8 6
6 7
0 8
5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 02-06-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 02-06-2022
Giải tám 14
Giải bảy 958
Giải sáu 5061 2231 0536
Giải năm 7625
Giải bốn 90727 60611 74776 81975
21252 20642 90049
Giải ba 74619 91898
Giải nhì 37785
Giải nhất 10822
Đặc biệt 607705
Đầu Đuôi
0 5
1 1,4,9
2 2,5,7
3 1,6
4 2,9
5 2,8
6 1
7 5,6
8 5
9 8
Đầu Đuôi
0
1,3,6 1
2,4,5 2
3
1 4
0,2,7,8 5
3,7 6
2 7
5,9 8
1,4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 26-05-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 26-05-2022
Giải tám 14
Giải bảy 863
Giải sáu 3735 3988 4253
Giải năm 7299
Giải bốn 26038 91543 68015 62265
13535 37470 44657
Giải ba 27637 26178
Giải nhì 81013
Giải nhất 98922
Đặc biệt 660307
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,5
2 2
3 5,5,7,8
4 3
5 3,7
6 3,5
7 0,8
8 8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
2 2
1,4,5,6 3
1 4
1,3,3,6 5
6
0,3,5 7
3,7,8 8
9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 19-05-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 19-05-2022
Giải tám 23
Giải bảy 108
Giải sáu 4055 7121 1913
Giải năm 5457
Giải bốn 34008 53768 36295 08715
39619 46566 96627
Giải ba 52186 96993
Giải nhì 00506
Giải nhất 09880
Đặc biệt 050702
Đầu Đuôi
0 2,6,8,8
1 3,5,9
2 1,3,7
3
4
5 5,7
6 6,8
7
8 0,6
9 3,5
Đầu Đuôi
8 0
2 1
0 2
1,2,9 3
4
1,5,9 5
0,6,8 6
2,5 7
0,0,6 8
1 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 12-05-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 12-05-2022
Giải tám 60
Giải bảy 075
Giải sáu 1374 0743 6645
Giải năm 4730
Giải bốn 42668 57112 95746 93209
12797 08252 19268
Giải ba 82068 85150
Giải nhì 79779
Giải nhất 61180
Đặc biệt 993623
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 3
3 0
4 3,5,6
5 0,2
6 0,8,8,8
7 4,5,9
8 0
9 7
Đầu Đuôi
3,5,6,8 0
1
1,5 2
2,4 3
7 4
4,7 5
4 6
9 7
6,6,6 8
0,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 05-05-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 05-05-2022
Giải tám 06
Giải bảy 527
Giải sáu 8684 1714 7397
Giải năm 1525
Giải bốn 09268 35189 74607 56300
62021 23483 30545
Giải ba 58421 04233
Giải nhì 12118
Giải nhất 35280
Đặc biệt 040287
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 4,8
2 1,1,5,7
3 3
4 5
5
6 8
7
8 0,3,4,7,9
9 7
Đầu Đuôi
0,8 0
2,2 1
2
3,8 3
1,8 4
2,4 5
0 6
0,2,8,9 7
1,6 8
8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 14-04-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 14-04-2022
Giải tám 10
Giải bảy 457
Giải sáu 4741 9406 2913
Giải năm 5938
Giải bốn 30109 28347 99075 68767
40077 22056 12122
Giải ba 56457 57260
Giải nhì 61357
Giải nhất 08461
Đặc biệt 514084
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,3
2 2
3 8
4 1,7
5 6,7,7,7
6 0,1,7
7 5,7
8 4
9
Đầu Đuôi
1,6 0
4,6 1
2 2
1 3
8 4
7 5
0,5 6
4,5,5,5,6,7 7
3 8
0 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 07-04-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 07-04-2022
Giải tám 92
Giải bảy 151
Giải sáu 5329 7556 5305
Giải năm 3137
Giải bốn 64042 36153 69799 70084
03302 38497 97718
Giải ba 07550 37855
Giải nhì 13130
Giải nhất 04193
Đặc biệt 721744
Đầu Đuôi
0 2,5
1 8
2 9
3 0,7
4 2,4
5 0,1,3,5,6
6
7
8 4
9 2,3,7,9
Đầu Đuôi
3,5 0
5 1
0,4,9 2
5,9 3
4,8 4
0,5 5
5 6
3,9 7
1 8
2,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 31-03-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 31-03-2022
Giải tám 96
Giải bảy 820
Giải sáu 1199 3343 2046
Giải năm 7213
Giải bốn 49790 25769 76066 89524
27279 67914 73883
Giải ba 74116 25801
Giải nhì 98013
Giải nhất 56150
Đặc biệt 617205
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3,3,4,6
2 0,4
3
4 3,6
5 0
6 6,9
7 9
8 3
9 0,6,9
Đầu Đuôi
2,5,9 0
0 1
2
1,1,4,8 3
1,2 4
0 5
1,4,6,9 6
7
8
6,7,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 24-03-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 24-03-2022
Giải tám 55
Giải bảy 900
Giải sáu 6583 2718 9177
Giải năm 8332
Giải bốn 34481 97552 16789 72165
73828 67057 84704
Giải ba 71670 60369
Giải nhì 52523
Giải nhất 18836
Đặc biệt 167560
Đầu Đuôi
0 0,4
1 8
2 3,8
3 2,6
4
5 2,5,7
6 0,5,9
7 0,7
8 1,3,9
9
Đầu Đuôi
0,6,7 0
8 1
3,5 2
2,8 3
0 4
5,6 5
3 6
5,7 7
1,2 8
6,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 17-03-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 17-03-2022
Giải tám 54
Giải bảy 045
Giải sáu 7421 5370 2455
Giải năm 5191
Giải bốn 92503 96538 23551 45749
60543 24176 50998
Giải ba 77831 94872
Giải nhì 14941
Giải nhất 21686
Đặc biệt 208286
Đầu Đuôi
0 3
1
2 1
3 1,8
4 1,3,5,9
5 1,4,5
6
7 0,2,6
8 6,6
9 1,8
Đầu Đuôi
7 0
2,3,4,5,9 1
7 2
0,4 3
5 4
4,5 5
7,8,8 6
7
3,9 8
4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 10-03-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 10-03-2022
Giải tám 34
Giải bảy 795
Giải sáu 1987 0959 3734
Giải năm 2999
Giải bốn 77066 50189 33786 06345
42885 91265 98438
Giải ba 07366 03100
Giải nhì 66245
Giải nhất 06487
Đặc biệt 069600
Đầu Đuôi
0 0,0
1
2
3 4,4,8
4 5,5
5 9
6 5,6,6
7
8 5,6,7,7,9
9 5,9
Đầu Đuôi
0,0 0
1
2
3
3,3 4
4,4,6,8,9 5
6,6,8 6
8,8 7
3 8
5,8,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 03-03-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 03-03-2022
Giải tám 21
Giải bảy 821
Giải sáu 6348 4204 3240
Giải năm 6598
Giải bốn 37652 40914 17355 62390
92373 05111 96637
Giải ba 17860 85475
Giải nhì 53760
Giải nhất 74826
Đặc biệt 506350
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4
2 1,1,6
3 7
4 0,8
5 0,2,5
6 0,0
7 3,5
8
9 0,8
Đầu Đuôi
4,5,6,6,9 0
1,2,2 1
5 2
7 3
0,1 4
5,7 5
2 6
3 7
4,9 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 24-02-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 24-02-2022
Giải tám 67
Giải bảy 225
Giải sáu 2261 1469 2970
Giải năm 5401
Giải bốn 43997 11066 10592 48501
82058 75258 48385
Giải ba 21014 09876
Giải nhì 17051
Giải nhất 28991
Đặc biệt 439827
Đầu Đuôi
0 1,1
1 4
2 5,7
3
4
5 1,8,8
6 1,6,7,9
7 0,6
8 5
9 1,2,7
Đầu Đuôi
7 0
0,0,5,6,9 1
9 2
3
1 4
2,8 5
6,7 6
2,6,9 7
5,5 8
6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 17-02-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 17-02-2022
Giải tám 54
Giải bảy 707
Giải sáu 0505 1273 0219
Giải năm 8318
Giải bốn 98841 89745 34535 75850
10299 79772 75179
Giải ba 65389 53662
Giải nhì 04502
Giải nhất 51702
Đặc biệt 397297
Đầu Đuôi
0 2,2,5,7
1 8,9
2
3 5
4 1,5
5 0,4
6 2
7 2,3,9
8 9
9 7,9
Đầu Đuôi
5 0
4 1
0,0,6,7 2
7 3
5 4
0,3,4 5
6
0,9 7
1 8
1,7,8,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 10-02-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 10-02-2022
Giải tám 21
Giải bảy 500
Giải sáu 9366 3453 5402
Giải năm 0066
Giải bốn 11092 68719 10457 64428
71148 65579 49804
Giải ba 21841 47091
Giải nhì 60490
Giải nhất 56804
Đặc biệt 999180
Đầu Đuôi
0 0,2,4,4
1 9
2 1,8
3
4 1,8
5 3,7
6 6,6
7 9
8 0
9 0,1,2
Đầu Đuôi
0,8,9 0
2,4,9 1
0,9 2
5 3
0,0 4
5
6,6 6
5 7
2,4 8
1,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 03-02-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 03-02-2022
Giải tám 42
Giải bảy 710
Giải sáu 1771 7950 3101
Giải năm 5511
Giải bốn 89378 79091 82700 75500
49815 79730 44553
Giải ba 56013 12086
Giải nhì 46485
Giải nhất 92958
Đặc biệt 582304
Đầu Đuôi
0 0,0,1,4
1 0,1,3,5
2
3 0
4 2
5 0,3,8
6
7 1,8
8 5,6
9 1
Đầu Đuôi
0,0,1,3,5 0
0,1,7,9 1
4 2
1,5 3
0 4
1,8 5
8 6
7
5,7 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 27-01-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 27-01-2022
Giải tám 50
Giải bảy 697
Giải sáu 9894 9244 5571
Giải năm 7718
Giải bốn 50687 62077 78156 90349
06387 13105 52735
Giải ba 09531 20171
Giải nhì 40790
Giải nhất 45814
Đặc biệt 496870
Đầu Đuôi
0 5
1 4,8
2
3 1,5
4 4,9
5 0,6
6
7 0,1,1,7
8 7,7
9 0,4,7
Đầu Đuôi
5,7,9 0
3,7,7 1
2
3
1,4,9 4
0,3 5
5 6
7,8,8,9 7
1 8
4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 20-01-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 20-01-2022
Giải tám 19
Giải bảy 021
Giải sáu 7995 9883 6971
Giải năm 1912
Giải bốn 60598 40197 02687 17494
32154 22735 38813
Giải ba 49263 48944
Giải nhì 56280
Giải nhất 37451
Đặc biệt 263295
Đầu Đuôi
0
1 2,3,9
2 1
3 5
4 4
5 1,4
6 3
7 1
8 0,3,7
9 4,5,5,7,8
Đầu Đuôi
8 0
2,5,7 1
1 2
1,6,8 3
4,5,9 4
3,9,9 5
6
8,9 7
9 8
1 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 13-01-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 13-01-2022
Giải tám 66
Giải bảy 355
Giải sáu 5693 0704 9824
Giải năm 7744
Giải bốn 46989 57286 35414 01878
93106 11539 68467
Giải ba 96836 08565
Giải nhì 78949
Giải nhất 21142
Đặc biệt 483609
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 4
2 4
3 6,9
4 2,4,9
5 5
6 5,6,7
7 8
8 6,9
9 3
Đầu Đuôi
0
1
4 2
9 3
0,1,2,4 4
5,6 5
0,3,6,8 6
6 7
7 8
0,3,4,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 06-01-2022

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 06-01-2022
Giải tám 06
Giải bảy 410
Giải sáu 3654 1585 6612
Giải năm 4309
Giải bốn 64782 73187 17979 53558
14293 32029 84530
Giải ba 82601 36876
Giải nhì 10622
Giải nhất 50377
Đặc biệt 601396
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 0,2
2 2,9
3 0
4
5 4,8
6
7 6,7,9
8 2,5,7
9 3,6
Đầu Đuôi
1,3 0
0 1
1,2,8 2
9 3
5 4
8 5
0,7,9 6
7,8 7
5 8
0,2,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 30-12-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 30-12-2021
Giải tám 75
Giải bảy 404
Giải sáu 9385 6570 8095
Giải năm 0350
Giải bốn 74270 32516 71904 67385
10004 67001 32941
Giải ba 08079 21758
Giải nhì 64644
Giải nhất 71486
Đặc biệt 149395
Đầu Đuôi
0 1,4,4,4
1 6
2
3
4 1,4
5 0,8
6
7 0,0,5,9
8 5,5,6
9 5,5
Đầu Đuôi
5,7,7 0
0,4 1
2
3
0,0,0,4 4
7,8,8,9,9 5
1,8 6
7
5 8
7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 23-12-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 23-12-2021
Giải tám 86
Giải bảy 967
Giải sáu 7149 0323 2701
Giải năm 1678
Giải bốn 75219 03249 31074 45689
41016 92096 09630
Giải ba 88046 42841
Giải nhì 19820
Giải nhất 23748
Đặc biệt 279390
Đầu Đuôi
0 1
1 6,9
2 0,3
3 0
4 1,6,8,9,9
5
6 7
7 4,8
8 6,9
9 0,6
Đầu Đuôi
2,3,9 0
0,4 1
2
2 3
7 4
5
1,4,8,9 6
6 7
4,7 8
1,4,4,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 16-12-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 16-12-2021
Giải tám 12
Giải bảy 046
Giải sáu 8241 9698 3753
Giải năm 9383
Giải bốn 95179 94070 69366 01348
52137 66230 68075
Giải ba 50156 31425
Giải nhì 10779
Giải nhất 61601
Đặc biệt 839949
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 5
3 0,7
4 1,6,8,9
5 3,6
6 6
7 0,5,9,9
8 3
9 8
Đầu Đuôi
3,7 0
0,4 1
1 2
5,8 3
4
2,7 5
4,5,6 6
3 7
4,9 8
4,7,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 09-12-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 09-12-2021
Giải tám 69
Giải bảy 222
Giải sáu 5848 1323 4312
Giải năm 0703
Giải bốn 45398 07004 34740 74908
56131 69823 59470
Giải ba 50296 03523
Giải nhì 84832
Giải nhất 67590
Đặc biệt 154899
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 2
2 2,3,3,3
3 1,2
4 0,8
5
6 9
7 0
8
9 0,6,8,9
Đầu Đuôi
4,7,9 0
3 1
1,2,3 2
0,2,2,2 3
0 4
5
9 6
7
0,4,9 8
6,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 02-12-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 02-12-2021
Giải tám 39
Giải bảy 350
Giải sáu 0339 8134 9812
Giải năm 8565
Giải bốn 50791 93692 36433 21080
79329 99961 10425
Giải ba 18212 14051
Giải nhì 30994
Giải nhất 21129
Đặc biệt 947986
Đầu Đuôi
0
1 2,2
2 5,9,9
3 3,4,9,9
4
5 0,1
6 1,5
7
8 0,6
9 1,2,4
Đầu Đuôi
5,8 0
5,6,9 1
1,1,9 2
3 3
3,9 4
2,6 5
8 6
7
8
2,2,3,3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 25-11-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 25-11-2021
Giải tám 88
Giải bảy 136
Giải sáu 4987 3773 0862
Giải năm 4190
Giải bốn 42688 63170 22003 01582
51988 90234 56669
Giải ba 43609 60009
Giải nhì 56578
Giải nhất 48207
Đặc biệt 867903
Đầu Đuôi
0 3,3,7,9,9
1
2
3 4,6
4
5
6 2,9
7 0,3,8
8 2,7,8,8,8
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
1
6,8 2
0,0,7 3
3 4
5
3 6
0,8 7
7,8,8,8 8
0,0,6 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 18-11-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 18-11-2021
Giải tám 06
Giải bảy 159
Giải sáu 7291 9378 9203
Giải năm 5940
Giải bốn 12659 81179 43056 85013
10641 24943 73641
Giải ba 72496 80462
Giải nhì 93075
Giải nhất 16879
Đặc biệt 823116
Đầu Đuôi
0 3,6
1 3,6
2
3
4 0,1,1,3
5 6,9,9
6 2
7 5,8,9,9
8
9 1,6
Đầu Đuôi
4 0
4,4,9 1
6 2
0,1,4 3
4
7 5
0,1,5,9 6
7
7 8
5,5,7,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 11-11-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 11-11-2021
Giải tám 22
Giải bảy 387
Giải sáu 1300 2516 4846
Giải năm 5278
Giải bốn 49827 35443 11376 13162
81643 63321 26128
Giải ba 26778 41879
Giải nhì 85062
Giải nhất 04815
Đặc biệt 047927
Đầu Đuôi
0 0
1 5,6
2 1,2,7,7,8
3
4 3,3,6
5
6 2,2
7 6,8,8,9
8 7
9
Đầu Đuôi
0 0
2 1
2,6,6 2
4,4 3
4
1 5
1,4,7 6
2,2,8 7
2,7,7 8
7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 04-11-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 04-11-2021
Giải tám 97
Giải bảy 139
Giải sáu 6531 9015 5421
Giải năm 7550
Giải bốn 72732 15614 05960 72708
60580 52300 35358
Giải ba 81418 05156
Giải nhì 70563
Giải nhất 70072
Đặc biệt 088654
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4,5,8
2 1
3 1,2,9
4
5 0,4,6,8
6 0,3
7 2
8 0
9 7
Đầu Đuôi
0,5,6,8 0
2,3 1
3,7 2
6 3
1,5 4
1 5
5 6
9 7
0,1,5 8
3 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 28-10-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 28-10-2021
Giải tám 30
Giải bảy 586
Giải sáu 8721 5203 0700
Giải năm 5945
Giải bốn 50142 54675 55355 99068
15413 31618 15107
Giải ba 01342 59738
Giải nhì 99029
Giải nhất 66123
Đặc biệt 225258
Đầu Đuôi
0 0,3,7
1 3,8
2 1,3,9
3 0,8
4 2,2,5
5 5,8
6 8
7 5
8 6
9
Đầu Đuôi
0,3 0
2 1
4,4 2
0,1,2 3
4
4,5,7 5
8 6
0 7
1,3,5,6 8
2 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 21-10-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 21-10-2021
Giải tám 92
Giải bảy 049
Giải sáu 9757 9275 3942
Giải năm 7006
Giải bốn 05090 33310 39989 76359
68071 25645 52019
Giải ba 14794 40270
Giải nhì 83402
Giải nhất 70786
Đặc biệt 644681
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0,9
2
3
4 2,5,9
5 7,9
6
7 0,1,5
8 1,6,9
9 0,2,4
Đầu Đuôi
1,7,9 0
7,8 1
0,4,9 2
3
9 4
4,7 5
0,8 6
5 7
8
1,4,5,8 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 14-10-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 14-10-2021
Giải tám 02
Giải bảy 246
Giải sáu 8161 1612 1851
Giải năm 4015
Giải bốn 32579 85837 57582 77187
94406 89809 32060
Giải ba 38263 72005
Giải nhì 04305
Giải nhất 40040
Đặc biệt 818417
Đầu Đuôi
0 2,5,5,6,9
1 2,5,7
2
3 7
4 0,6
5 1
6 0,1,3
7 9
8 2,7
9
Đầu Đuôi
4,6 0
5,6 1
0,1,8 2
6 3
4
0,0,1 5
0,4 6
1,3,8 7
8
0,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 07-10-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 07-10-2021
Giải tám 40
Giải bảy 459
Giải sáu 1096 1404 8371
Giải năm 5504
Giải bốn 44254 74375 07325 69399
91541 62502 55157
Giải ba 26554 36026
Giải nhì 60932
Giải nhất 78670
Đặc biệt 966475
Đầu Đuôi
0 2,4,4
1
2 5,6
3 2
4 0,1
5 4,4,7,9
6
7 0,1,5,5
8
9 6,9
Đầu Đuôi
4,7 0
4,7 1
0,3 2
3
0,0,5,5 4
2,7,7 5
2,9 6
5 7
8
5,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 30-09-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 30-09-2021
Giải tám 48
Giải bảy 596
Giải sáu 9563 5595 0925
Giải năm 6624
Giải bốn 11944 38765 80722 38956
20564 41360 38616
Giải ba 69582 04233
Giải nhì 35222
Giải nhất 00849
Đặc biệt 100908
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 2,2,4,5
3 3
4 4,8,9
5 6
6 0,3,4,5
7
8 2
9 5,6
Đầu Đuôi
6 0
1
2,2,8 2
3,6 3
2,4,6 4
2,6,9 5
1,5,9 6
7
0,4 8
4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 23-09-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 23-09-2021
Giải tám 18
Giải bảy 812
Giải sáu 4846 4905 7292
Giải năm 0415
Giải bốn 94179 86090 18669 79916
08395 78882 69377
Giải ba 65564 62376
Giải nhì 39074
Giải nhất 81862
Đặc biệt 254244
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5,6,8
2
3
4 4,6
5
6 2,4,9
7 4,6,7,9
8 2
9 0,2,5
Đầu Đuôi
9 0
1
1,6,8,9 2
3
4,6,7 4
0,1,9 5
1,4,7 6
7 7
1 8
6,7 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 16-09-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 16-09-2021
Giải tám 83
Giải bảy 540
Giải sáu 4864 4611 0947
Giải năm 4951
Giải bốn 39067 76495 06956 02483
15902 15125 49422
Giải ba 24332 04670
Giải nhì 22312
Giải nhất 12501
Đặc biệt 817551
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,2
2 2,5
3 2
4 0,7
5 1,1,6
6 4,7
7 0
8 3,3
9 5
Đầu Đuôi
4,7 0
0,1,5,5 1
0,1,2,3 2
8,8 3
6 4
2,9 5
5 6
4,6 7
8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 09-09-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 09-09-2021
Giải tám 98
Giải bảy 459
Giải sáu 6060 1404 9559
Giải năm 8992
Giải bốn 54616 57566 17731 20805
46296 43843 11632
Giải ba 42227 74943
Giải nhì 36815
Giải nhất 06796
Đặc biệt 869657
Đầu Đuôi
0 4,5
1 5,6
2 7
3 1,2
4 3,3
5 7,9,9
6 0,6
7
8
9 2,6,6,8
Đầu Đuôi
6 0
3 1
3,9 2
4,4 3
0 4
0,1 5
1,6,9,9 6
2,5 7
9 8
5,5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 02-09-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 02-09-2021
Giải tám 68
Giải bảy 016
Giải sáu 9774 8447 9940
Giải năm 6165
Giải bốn 81881 10008 65318 27500
69227 81970 96769
Giải ba 91845 42036
Giải nhì 73883
Giải nhất 06933
Đặc biệt 844599
Đầu Đuôi
0 0,8
1 6,8
2 7
3 3,6
4 0,5,7
5
6 5,8,9
7 0,4
8 1,3
9 9
Đầu Đuôi
0,4,7 0
8 1
2
3,8 3
7 4
4,6 5
1,3 6
2,4 7
0,1,6 8
6,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 26-08-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 26-08-2021
Giải tám 52
Giải bảy 802
Giải sáu 6805 5052 6567
Giải năm 6601
Giải bốn 08676 54553 16030 19098
75707 23926 70482
Giải ba 14566 10272
Giải nhì 85737
Giải nhất 33860
Đặc biệt 825397
Đầu Đuôi
0 1,2,5,7
1
2 6
3 0,7
4
5 2,2,3
6 0,6,7
7 2,6
8 2
9 7,8
Đầu Đuôi
3,6 0
0 1
0,5,5,7,8 2
5 3
4
0 5
2,6,7 6
0,3,6,9 7
9 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 19-08-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 19-08-2021
Giải tám 00
Giải bảy 026
Giải sáu 9211 0960 1605
Giải năm 7422
Giải bốn 68535 90878 59549 14906
65245 43123 55185
Giải ba 38175 88363
Giải nhì 40725
Giải nhất 41339
Đặc biệt 091975
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 1
2 2,3,5,6
3 5,9
4 5,9
5
6 0,3
7 5,5,8
8 5
9
Đầu Đuôi
0,6 0
1 1
2 2
2,6 3
4
0,2,3,4,7,7,8 5
0,2 6
7
7 8
3,4 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 12-08-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 12-08-2021
Giải tám 85
Giải bảy 314
Giải sáu 6576 1101 7390
Giải năm 6432
Giải bốn 34711 26812 53779 06632
80386 04513 53041
Giải ba 13117 92847
Giải nhì 67799
Giải nhất 05322
Đặc biệt 110565
Đầu Đuôi
0 1
1 1,2,3,4,7
2 2
3 2,2
4 1,7
5
6 5
7 6,9
8 5,6
9 0,9
Đầu Đuôi
9 0
0,1,4 1
1,2,3,3 2
1 3
1 4
6,8 5
7,8 6
1,4 7
8
7,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 05-08-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 05-08-2021
Giải tám 83
Giải bảy 013
Giải sáu 0113 6571 8640
Giải năm 6605
Giải bốn 92063 55128 96036 22575
03126 61295 67934
Giải ba 53614 17786
Giải nhì 91583
Giải nhất 29959
Đặc biệt 845534
Đầu Đuôi
0 5
1 3,3,4
2 6,8
3 4,4,6
4 0
5 9
6 3
7 1,5
8 3,3,6
9 5
Đầu Đuôi
4 0
7 1
2
1,1,6,8,8 3
1,3,3 4
0,7,9 5
2,3,8 6
7
2 8
5 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 29-07-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 29-07-2021
Giải tám 49
Giải bảy 852
Giải sáu 5099 8978 7707
Giải năm 7826
Giải bốn 29578 69088 03310 22263
13149 56417 41410
Giải ba 78485 97538
Giải nhì 05511
Giải nhất 59036
Đặc biệt 965435
Đầu Đuôi
0 7
1 0,0,1,7
2 6
3 5,6,8
4 9,9
5 2
6 3
7 8,8
8 5,8
9 9
Đầu Đuôi
1,1 0
1 1
5 2
6 3
4
3,8 5
2,3 6
0,1 7
3,7,7,8 8
4,4,9 9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 22-07-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 22-07-2021
Giải tám 20
Giải bảy 254
Giải sáu 5786 9320 6235
Giải năm 1800
Giải bốn 87296 11651 72028 91663
82563 08104 54462
Giải ba 43850 99436
Giải nhì 94435
Giải nhất 62247
Đặc biệt 728953
Đầu Đuôi
0 0,4
1
2 0,0,8
3 5,5,6
4 7
5 0,1,3,4
6 2,3,3
7
8 6
9 6
Đầu Đuôi
0,2,2,5 0
5 1
6 2
5,6,6 3
0,5 4
3,3 5
3,8,9 6
4 7
2 8
9

Xổ số Bình Định Thứ năm ngày 15-07-2021

XSMN » XS Bình Định Thứ năm » XS Bình Định 15-07-2021
Giải tám 62
Giải bảy 277
Giải sáu 7902 4216 7186
Giải năm 7795
Giải bốn 14367 55856 45990 02130
04769 74146 18604