Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 23-05-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 23-05-2024
Giải tám 16
Giải bảy 060
Giải sáu 8942 8760 4014
Giải năm 5686
Giải bốn 84100 28763 73367 57982
69673 74615 50497
Giải ba 15405 53446
Giải nhì 68924
Giải nhất 74348
Đặc biệt 762189
Đầu Đuôi
0 0,5
1 4,5,6
2 4
3
4 2,6,8
5
6 0,0,3,7
7 3
8 2,6,9
9 7
Đầu Đuôi
0,6,6 0
1
4,8 2
6,7 3
1,2 4
0,1 5
1,4,8 6
6,9 7
4 8
8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 16-05-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 16-05-2024
Giải tám 43
Giải bảy 697
Giải sáu 6765 0332 1815
Giải năm 5810
Giải bốn 28687 10711 19985 74960
60092 99220 33469
Giải ba 86031 81420
Giải nhì 76557
Giải nhất 56131
Đặc biệt 501116
Đầu Đuôi
0
1 0,1,5,6
2 0,0
3 1,1,2
4 3
5 7
6 0,5,9
7
8 5,7
9 2,7
Đầu Đuôi
1,2,2,6 0
1,3,3 1
3,9 2
4 3
4
1,6,8 5
1 6
5,8,9 7
8
6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 09-05-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 09-05-2024
Giải tám 20
Giải bảy 719
Giải sáu 9433 6260 5552
Giải năm 8062
Giải bốn 29542 47079 42163 16535
27197 89026 80610
Giải ba 19429 44381
Giải nhì 33239
Giải nhất 02797
Đặc biệt 440827
Đầu Đuôi
0
1 0,9
2 0,6,7,9
3 3,5,9
4 2
5 2
6 0,2,3
7 9
8 1
9 7,7
Đầu Đuôi
1,2,6 0
8 1
4,5,6 2
3,6 3
4
3 5
2 6
2,9,9 7
8
1,2,3,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 02-05-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 02-05-2024
Giải tám 51
Giải bảy 393
Giải sáu 5729 9652 7237
Giải năm 5892
Giải bốn 32985 51259 18697 31083
47596 07555 28349
Giải ba 18247 11730
Giải nhì 93901
Giải nhất 20640
Đặc biệt 922138
Đầu Đuôi
0 1
1
2 9
3 0,7,8
4 0,7,9
5 1,2,5,9
6
7
8 3,5
9 2,3,6,7
Đầu Đuôi
3,4 0
0,5 1
5,9 2
8,9 3
4
5,8 5
9 6
3,4,9 7
3 8
2,4,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 25-04-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 25-04-2024
Giải tám 02
Giải bảy 886
Giải sáu 5398 4559 8844
Giải năm 4937
Giải bốn 77385 54841 86633 09711
18141 63604 95745
Giải ba 28735 86066
Giải nhì 24858
Giải nhất 85162
Đặc biệt 825699
Đầu Đuôi
0 2,4
1 1
2
3 3,5,7
4 1,1,4,5
5 8,9
6 2,6
7
8 5,6
9 8,9
Đầu Đuôi
0
1,4,4 1
0,6 2
3 3
0,4 4
3,4,8 5
6,8 6
3 7
5,9 8
5,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 18-04-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 18-04-2024
Giải tám 31
Giải bảy 685
Giải sáu 0499 6833 8640
Giải năm 7496
Giải bốn 02395 30117 08506 33472
19616 15467 36058
Giải ba 52305 69385
Giải nhì 17567
Giải nhất 84817
Đặc biệt 659442
Đầu Đuôi
0 5,6
1 6,7,7
2
3 1,3
4 0,2
5 8
6 7,7
7 2
8 5,5
9 5,6,9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
4,7 2
3 3
4
0,8,8,9 5
0,1,9 6
1,1,6,6 7
5 8
9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 11-04-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 11-04-2024
Giải tám 88
Giải bảy 369
Giải sáu 1464 8333 9756
Giải năm 1043
Giải bốn 88693 41064 57262 08728
44717 22871 01116
Giải ba 45877 33638
Giải nhì 00012
Giải nhất 52841
Đặc biệt 209528
Đầu Đuôi
0
1 2,6,7
2 8,8
3 3,8
4 1,3
5 6
6 2,4,4,9
7 1,7
8 8
9 3
Đầu Đuôi
0
4,7 1
1,6 2
3,4,9 3
6,6 4
5
1,5 6
1,7 7
2,2,3,8 8
6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 04-04-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 04-04-2024
Giải tám 88
Giải bảy 591
Giải sáu 8779 2807 4040
Giải năm 7945
Giải bốn 83890 13265 81956 79040
94032 90734 22128
Giải ba 44305 12312
Giải nhì 46290
Giải nhất 90179
Đặc biệt 318541
Đầu Đuôi
0 5,7
1 2
2 8
3 2,4
4 0,0,1,5
5 6
6 5
7 9,9
8 8
9 0,0,1
Đầu Đuôi
4,4,9,9 0
4,9 1
1,3 2
3
3 4
0,4,6 5
5 6
0 7
2,8 8
7,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 28-03-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 28-03-2024
Giải tám 36
Giải bảy 580
Giải sáu 3777 3623 2289
Giải năm 0316
Giải bốn 39988 02853 85218 12828
86114 51426 31278
Giải ba 48242 18495
Giải nhì 65719
Giải nhất 24734
Đặc biệt 882923
Đầu Đuôi
0
1 4,6,8,9
2 3,3,6,8
3 4,6
4 2
5 3
6
7 7,8
8 0,8,9
9 5
Đầu Đuôi
8 0
1
4 2
2,2,5 3
1,3 4
9 5
1,2,3 6
7 7
1,2,7,8 8
1,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 21-03-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 21-03-2024
Giải tám 04
Giải bảy 698
Giải sáu 2769 0792 5217
Giải năm 3117
Giải bốn 27765 26650 95497 21405
41017 36482 70176
Giải ba 85078 69225
Giải nhì 21881
Giải nhất 72233
Đặc biệt 225457
Đầu Đuôi
0 4,5
1 7,7,7
2 5
3 3
4
5 0,7
6 5,9
7 6,8
8 1,2
9 2,7,8
Đầu Đuôi
5 0
8 1
8,9 2
3 3
0 4
0,2,6 5
7 6
1,1,1,5,9 7
7,9 8
6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 14-03-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 14-03-2024
Giải tám 13
Giải bảy 614
Giải sáu 5744 4938 6581
Giải năm 9865
Giải bốn 68942 27306 31610 84629
07887 42883 81958
Giải ba 39451 81406
Giải nhì 41483
Giải nhất 14063
Đặc biệt 112746
Đầu Đuôi
0 6,6
1 0,3,4
2 9
3 8
4 2,4,6
5 1,8
6 3,5
7
8 1,3,3,7
9
Đầu Đuôi
1 0
5,8 1
4 2
1,6,8,8 3
1,4 4
6 5
0,0,4 6
8 7
3,5 8
2 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 07-03-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 07-03-2024
Giải tám 84
Giải bảy 559
Giải sáu 5186 6640 4299
Giải năm 1031
Giải bốn 14885 71709 44623 44568
56369 36973 92340
Giải ba 78669 45096
Giải nhì 24396
Giải nhất 19222
Đặc biệt 303624
Đầu Đuôi
0 9
1
2 2,3,4
3 1
4 0,0
5 9
6 8,9,9
7 3
8 4,5,6
9 6,6,9
Đầu Đuôi
4,4 0
3 1
2 2
2,7 3
2,8 4
8 5
8,9,9 6
7
6 8
0,5,6,6,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 29-02-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 29-02-2024
Giải tám 88
Giải bảy 649
Giải sáu 9027 3472 6894
Giải năm 7736
Giải bốn 94073 00739 57662 07327
42860 15150 61199
Giải ba 80031 28424
Giải nhì 55364
Giải nhất 28595
Đặc biệt 818663
Đầu Đuôi
0
1
2 4,7,7
3 1,6,9
4 9
5 0
6 0,2,3,4
7 2,3
8 8
9 4,5,9
Đầu Đuôi
5,6 0
3 1
6,7 2
6,7 3
2,6,9 4
9 5
3 6
2,2 7
8 8
3,4,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 22-02-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 22-02-2024
Giải tám 81
Giải bảy 170
Giải sáu 8861 1986 1312
Giải năm 8991
Giải bốn 98194 20844 60920 58567
85147 63824 71643
Giải ba 65867 89686
Giải nhì 86265
Giải nhất 35300
Đặc biệt 772404
Đầu Đuôi
0 0,4
1 2
2 0,4
3
4 3,4,7
5
6 1,5,7,7
7 0
8 1,6,6
9 1,4
Đầu Đuôi
0,2,7 0
6,8,9 1
1 2
4 3
0,2,4,9 4
6 5
8,8 6
4,6,6 7
8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 15-02-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 15-02-2024
Giải tám 34
Giải bảy 279
Giải sáu 6542 1032 5290
Giải năm 6701
Giải bốn 21385 13056 27515 51874
29720 82980 28545
Giải ba 27754 12420
Giải nhì 29875
Giải nhất 99318
Đặc biệt 374629
Đầu Đuôi
0 1
1 5,8
2 0,0,9
3 2,4
4 2,5
5 4,6
6
7 4,5,9
8 0,5
9 0
Đầu Đuôi
2,2,8,9 0
0 1
3,4 2
3
3,5,7 4
1,4,7,8 5
5 6
7
1 8
2,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 08-02-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 08-02-2024
Giải tám 48
Giải bảy 052
Giải sáu 1911 4717 3461
Giải năm 8674
Giải bốn 38444 58421 52193 62228
18791 59275 92611
Giải ba 24076 81978
Giải nhì 64077
Giải nhất 66713
Đặc biệt 167566
Đầu Đuôi
0
1 1,1,3,7
2 1,8
3
4 4,8
5 2
6 1,6
7 4,5,6,7,8
8
9 1,3
Đầu Đuôi
0
1,1,2,6,9 1
5 2
1,9 3
4,7 4
7 5
6,7 6
1,7 7
2,4,7 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 01-02-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 01-02-2024
Giải tám 84
Giải bảy 048
Giải sáu 4835 2934 5092
Giải năm 8524
Giải bốn 28051 93260 62645 86369
56176 59018 03659
Giải ba 75967 05272
Giải nhì 94379
Giải nhất 13479
Đặc biệt 195536
Đầu Đuôi
0
1 8
2 4
3 4,5,6
4 5,8
5 1,9
6 0,7,9
7 2,6,9,9
8 4
9 2
Đầu Đuôi
6 0
5 1
7,9 2
3
2,3,8 4
3,4 5
3,7 6
6 7
1,4 8
5,6,7,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 25-01-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 25-01-2024
Giải tám 30
Giải bảy 196
Giải sáu 0995 7331 0767
Giải năm 3815
Giải bốn 96970 63105 78962 24949
48059 97880 10872
Giải ba 07707 92998
Giải nhì 50341
Giải nhất 90363
Đặc biệt 613460
Đầu Đuôi
0 5,7
1 5
2
3 0,1
4 1,9
5 9
6 0,2,3,7
7 0,2
8 0
9 5,6,8
Đầu Đuôi
3,6,7,8 0
3,4 1
6,7 2
6 3
4
0,1,9 5
9 6
0,6 7
9 8
4,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 18-01-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 18-01-2024
Giải tám 87
Giải bảy 190
Giải sáu 4975 9789 1765
Giải năm 3606
Giải bốn 82194 76002 70167 49388
76490 02125 88154
Giải ba 78449 98784
Giải nhì 14919
Giải nhất 34468
Đặc biệt 567982
Đầu Đuôi
0 2,6
1 9
2 5
3
4 9
5 4
6 5,7,8
7 5
8 2,4,7,8,9
9 0,0,4
Đầu Đuôi
9,9 0
1
0,8 2
3
5,8,9 4
2,6,7 5
0 6
6,8 7
6,8 8
1,4,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 11-01-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 11-01-2024
Giải tám 80
Giải bảy 453
Giải sáu 2095 2864 4844
Giải năm 7570
Giải bốn 11345 30441 96498 32843
14320 01078 81723
Giải ba 51224 70899
Giải nhì 38037
Giải nhất 99469
Đặc biệt 056279
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,4
3 7
4 1,3,4,5
5 3
6 4,9
7 0,8,9
8 0
9 5,8,9
Đầu Đuôi
2,7,8 0
4 1
2
2,4,5 3
2,4,6 4
4,9 5
6
3 7
7,9 8
6,7,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 04-01-2024

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 04-01-2024
Giải tám 21
Giải bảy 023
Giải sáu 9514 8226 9027
Giải năm 1386
Giải bốn 17701 38183 10195 06543
88723 16187 62235
Giải ba 78556 96094
Giải nhì 96488
Giải nhất 50447
Đặc biệt 053455
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 1,3,3,6,7
3 5
4 3,7
5 5,6
6
7
8 3,6,7,8
9 4,5
Đầu Đuôi
0
0,2 1
2
2,2,4,8 3
1,9 4
3,5,9 5
2,5,8 6
2,4,8 7
8 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 28-12-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 28-12-2023
Giải tám 00
Giải bảy 774
Giải sáu 1459 4822 5405
Giải năm 1910
Giải bốn 21498 98711 85249 73553
16431 64877 05400
Giải ba 44563 67123
Giải nhì 21747
Giải nhất 11041
Đặc biệt 874442
Đầu Đuôi
0 0,0,5
1 0,1
2 2,3
3 1
4 1,2,7,9
5 3,9
6 3
7 4,7
8
9 8
Đầu Đuôi
0,0,1 0
1,3,4 1
2,4 2
2,5,6 3
7 4
0 5
6
4,7 7
9 8
4,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 21-12-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 21-12-2023
Giải tám 87
Giải bảy 966
Giải sáu 4277 3284 3200
Giải năm 8591
Giải bốn 03732 40659 83345 53178
69911 23552 14342
Giải ba 71998 04621
Giải nhì 88260
Giải nhất 54718
Đặc biệt 729672
Đầu Đuôi
0 0
1 1,8
2 1
3 2
4 2,5
5 2,9
6 0,6
7 2,7,8
8 4,7
9 1,8
Đầu Đuôi
0,6 0
1,2,9 1
3,4,5,7 2
3
8 4
4 5
6 6
7,8 7
1,7,9 8
5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 14-12-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 14-12-2023
Giải tám 88
Giải bảy 546
Giải sáu 3895 9487 7133
Giải năm 8700
Giải bốn 26534 43386 97194 70994
63880 18800 84559
Giải ba 89603 55399
Giải nhì 49907
Giải nhất 71633
Đặc biệt 058976
Đầu Đuôi
0 0,0,3,7
1
2
3 3,3,4
4 6
5 9
6
7 6
8 0,6,7,8
9 4,4,5,9
Đầu Đuôi
0,0,8 0
1
2
0,3,3 3
3,9,9 4
9 5
4,7,8 6
0,8 7
8 8
5,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 07-12-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 07-12-2023
Giải tám 42
Giải bảy 372
Giải sáu 5943 9836 6180
Giải năm 8589
Giải bốn 48543 97514 56607 15995
87415 46801 96836
Giải ba 88565 96987
Giải nhì 63559
Giải nhất 13122
Đặc biệt 539517
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4,5,7
2 2
3 6,6
4 2,3,3
5 9
6 5
7 2
8 0,7,9
9 5
Đầu Đuôi
8 0
0 1
2,4,7 2
4,4 3
1 4
1,6,9 5
3,3 6
0,1,8 7
8
5,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 30-11-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 30-11-2023
Giải tám 93
Giải bảy 411
Giải sáu 6715 2223 9285
Giải năm 4749
Giải bốn 88414 64305 22577 18003
21643 83813 94532
Giải ba 70498 23724
Giải nhì 21446
Giải nhất 20815
Đặc biệt 925874
Đầu Đuôi
0 3,5
1 1,3,4,5,5
2 3,4
3 2
4 3,6,9
5
6
7 4,7
8 5
9 3,8
Đầu Đuôi
0
1 1
3 2
0,1,2,4,9 3
1,2,7 4
0,1,1,8 5
4 6
7 7
9 8
4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 23-11-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 23-11-2023
Giải tám 14
Giải bảy 650
Giải sáu 5184 3421 7769
Giải năm 7469
Giải bốn 00910 28172 70149 35874
91914 61035 68394
Giải ba 78205 34039
Giải nhì 40960
Giải nhất 31779
Đặc biệt 374911
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,4,4
2 1
3 5,9
4 9
5 0
6 0,9,9
7 2,4,9
8 4
9 4
Đầu Đuôi
1,5,6 0
1,2 1
7 2
3
1,1,7,8,9 4
0,3 5
6
7
8
3,4,6,6,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 16-11-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 16-11-2023
Giải tám 27
Giải bảy 545
Giải sáu 1740 9424 6873
Giải năm 4132
Giải bốn 78741 21776 78398 52153
25752 42115 18329
Giải ba 49459 83806
Giải nhì 63081
Giải nhất 11060
Đặc biệt 324301
Đầu Đuôi
0 1,6
1 5
2 4,7,9
3 2
4 0,1,5
5 2,3,9
6 0
7 3,6
8 1
9 8
Đầu Đuôi
4,6 0
0,4,8 1
3,5 2
5,7 3
2 4
1,4 5
0,7 6
2 7
9 8
2,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 09-11-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 09-11-2023
Giải tám 28
Giải bảy 153
Giải sáu 7838 0588 6191
Giải năm 2140
Giải bốn 81589 97927 01239 68061
70236 56707 12962
Giải ba 12963 31348
Giải nhì 07800
Giải nhất 82825
Đặc biệt 717766
Đầu Đuôi
0 0,7
1
2 5,7,8
3 6,8,9
4 0,8
5 3
6 1,2,3,6
7
8 8,9
9 1
Đầu Đuôi
0,4 0
6,9 1
6 2
5,6 3
4
2 5
3,6 6
0,2 7
2,3,4,8 8
3,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 02-11-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 02-11-2023
Giải tám 66
Giải bảy 994
Giải sáu 6860 4364 2054
Giải năm 0191
Giải bốn 06164 83226 11202 04363
33035 62185 55896
Giải ba 73132 51806
Giải nhì 99034
Giải nhất 69069
Đặc biệt 397520
Đầu Đuôi
0 2,6
1
2 0,6
3 2,4,5
4
5 4
6 0,3,4,4,6,9
7
8 5
9 1,4,6
Đầu Đuôi
2,6 0
9 1
0,3 2
6 3
3,5,6,6,9 4
3,8 5
0,2,6,9 6
7
8
6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 26-10-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 26-10-2023
Giải tám 90
Giải bảy 534
Giải sáu 4987 3146 5229
Giải năm 6052
Giải bốn 55801 32954 14056 11598
55456 14850 70813
Giải ba 47836 78841
Giải nhì 97275
Giải nhất 17140
Đặc biệt 882953
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 9
3 4,6
4 0,1,6
5 0,2,3,4,6,6
6
7 5
8 7
9 0,8
Đầu Đuôi
4,5,9 0
0,4 1
5 2
1,5 3
3,5 4
7 5
3,4,5,5 6
8 7
9 8
2 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 19-10-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 19-10-2023
Giải tám 71
Giải bảy 473
Giải sáu 5279 7282 5016
Giải năm 7010
Giải bốn 19760 29175 89743 35300
44010 43228 48050
Giải ba 58693 58534
Giải nhì 73246
Giải nhất 97261
Đặc biệt 101232
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0,6
2 8
3 2,4
4 3,6
5 0
6 0,1
7 1,3,5,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
0,1,1,5,6 0
6,7 1
3,8 2
4,7,9 3
3 4
7 5
1,4 6
7
2 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 12-10-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 12-10-2023
Giải tám 45
Giải bảy 744
Giải sáu 2714 0002 8928
Giải năm 0312
Giải bốn 06601 60534 12750 26674
46015 76363 50341
Giải ba 62403 95516
Giải nhì 40432
Giải nhất 16535
Đặc biệt 043286
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 2,4,5,6
2 8
3 2,4,5
4 1,4,5
5 0
6 3
7 4
8 6
9
Đầu Đuôi
5 0
0,4 1
0,1,3 2
0,6 3
1,3,4,7 4
1,3,4 5
1,8 6
7
2 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 05-10-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 05-10-2023
Giải tám 57
Giải bảy 322
Giải sáu 8743 6695 5982
Giải năm 1402
Giải bốn 12071 05432 31706 53922
67190 22617 93222
Giải ba 00714 44805
Giải nhì 14971
Giải nhất 23814
Đặc biệt 185714
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 4,4,4,7
2 2,2,2
3 2
4 3
5 7
6
7 1,1
8 2
9 0,5
Đầu Đuôi
9 0
7,7 1
0,2,2,2,3,8 2
4 3
1,1,1 4
0,9 5
0 6
1,5 7
8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 28-09-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 28-09-2023
Giải tám 86
Giải bảy 856
Giải sáu 4318 5758 3854
Giải năm 3973
Giải bốn 84796 91302 65827 43938
69287 27778 34900
Giải ba 62194 26697
Giải nhì 60901
Giải nhất 83005
Đặc biệt 310240
Đầu Đuôi
0 0,1,2,5
1 8
2 7
3 8
4 0
5 4,6,8
6
7 3,8
8 6,7
9 4,6,7
Đầu Đuôi
0,4 0
0 1
0 2
7 3
5,9 4
0 5
5,8,9 6
2,8,9 7
1,3,5,7 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 21-09-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 21-09-2023
Giải tám 43
Giải bảy 846
Giải sáu 3854 3592 2547
Giải năm 2007
Giải bốn 74145 69336 73269 93302
36984 79034 63493
Giải ba 45468 83087
Giải nhì 32563
Giải nhất 67624
Đặc biệt 077808
Đầu Đuôi
0 2,7,8
1
2 4
3 4,6
4 3,5,6,7
5 4
6 3,8,9
7
8 4,7
9 2,3
Đầu Đuôi
0
1
0,9 2
4,6,9 3
2,3,5,8 4
4 5
3,4 6
0,4,8 7
0,6 8
6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 14-09-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 14-09-2023
Giải tám 63
Giải bảy 248
Giải sáu 3325 1776 4753
Giải năm 8503
Giải bốn 97062 99339 38543 27076
29106 89550 92374
Giải ba 26556 66942
Giải nhì 90605
Giải nhất 53030
Đặc biệt 611910
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 0
2 5
3 0,9
4 2,3,8
5 0,3,6
6 2,3
7 4,6,6
8
9
Đầu Đuôi
1,3,5 0
1
4,6 2
0,4,5,6 3
7 4
0,2 5
0,5,7,7 6
7
4 8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 07-09-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 07-09-2023
Giải tám 12
Giải bảy 623
Giải sáu 2275 5042 2375
Giải năm 5923
Giải bốn 00886 77016 67054 58340
44376 59214 27269
Giải ba 31611 06920
Giải nhì 46177
Giải nhất 08409
Đặc biệt 754626
Đầu Đuôi
0 9
1 1,2,4,6
2 0,3,3,6
3
4 0,2
5 4
6 9
7 5,5,6,7
8 6
9
Đầu Đuôi
2,4 0
1 1
1,4 2
2,2 3
1,5 4
7,7 5
1,2,7,8 6
7 7
8
0,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 31-08-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 31-08-2023
Giải tám 36
Giải bảy 288
Giải sáu 7171 2934 2104
Giải năm 5450
Giải bốn 46700 25131 78067 51586
67683 75521 62200
Giải ba 39685 91297
Giải nhì 91986
Giải nhất 41617
Đặc biệt 262998
Đầu Đuôi
0 0,0,4
1 7
2 1
3 1,4,6
4
5 0
6 7
7 1
8 3,5,6,6,8
9 7,8
Đầu Đuôi
0,0,5 0
2,3,7 1
2
8 3
0,3 4
8 5
3,8,8 6
1,6,9 7
8,9 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 24-08-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 24-08-2023
Giải tám 17
Giải bảy 835
Giải sáu 7774 6275 6058
Giải năm 6424
Giải bốn 11542 29072 75031 75783
82222 41029 82848
Giải ba 09130 02204
Giải nhì 16275
Giải nhất 43734
Đặc biệt 839816
Đầu Đuôi
0 4
1 6,7
2 2,4,9
3 0,1,4,5
4 2,8
5 8
6
7 2,4,5,5
8 3
9
Đầu Đuôi
3 0
3 1
2,4,7 2
8 3
0,2,3,7 4
3,7,7 5
1 6
1 7
4,5 8
2 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 10-08-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 10-08-2023
Giải tám 18
Giải bảy 644
Giải sáu 3411 0285 6775
Giải năm 8636
Giải bốn 83679 20204 34007 64559
23964 64802 41176
Giải ba 99533 49942
Giải nhì 32734
Giải nhất 41600
Đặc biệt 948282
Đầu Đuôi
0 0,2,4,7
1 1,8
2
3 3,4,6
4 2,4
5 9
6 4
7 5,6,9
8 2,5
9
Đầu Đuôi
0 0
1 1
0,4,8 2
3 3
0,3,4,6 4
7,8 5
3,7 6
0 7
1 8
5,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 27-07-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 27-07-2023
Giải tám 21
Giải bảy 471
Giải sáu 8095 1118 0566
Giải năm 4422
Giải bốn 21974 77547 00767 30522
15702 87400 82777
Giải ba 37355 19602
Giải nhì 04513
Giải nhất 55531
Đặc biệt 067494
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 3,8
2 1,2,2
3 1
4 7
5 5
6 6,7
7 1,4,7
8
9 4,5
Đầu Đuôi
0 0
2,3,7 1
0,0,2,2 2
1 3
7,9 4
5,9 5
6 6
4,6,7 7
1 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 13-07-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 13-07-2023
Giải tám 35
Giải bảy 937
Giải sáu 4123 7235 2639
Giải năm 3272
Giải bốn 02318 58478 57943 20461
52203 73212 31905
Giải ba 45876 98606
Giải nhì 07307
Giải nhất 90853
Đặc biệt 426222
Đầu Đuôi
0 3,5,6,7
1 2,8
2 2,3
3 5,5,7,9
4 3
5 3
6 1
7 2,6,8
8
9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,2,7 2
0,2,4,5 3
4
0,3,3 5
0,7 6
0,3 7
1,7 8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 29-06-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 29-06-2023
Giải tám 14
Giải bảy 120
Giải sáu 1902 3002 2608
Giải năm 5223
Giải bốn 64520 55271 69200 89904
01192 67391 64749
Giải ba 16968 57625
Giải nhì 85848
Giải nhất 87494
Đặc biệt 194940
Đầu Đuôi
0 0,2,2,4,8
1 4
2 0,0,3,5
3
4 0,8,9
5
6 8
7 1
8
9 1,2,4
Đầu Đuôi
0,2,2,4 0
7,9 1
0,0,9 2
2 3
0,1,9 4
2 5
6
7
0,4,6 8
4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 22-06-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 22-06-2023
Giải tám 21
Giải bảy 125
Giải sáu 8857 6243 3745
Giải năm 7621
Giải bốn 73617 28478 19998 01409
06408 65897 61347
Giải ba 93197 55884
Giải nhì 06657
Giải nhất 28142
Đặc biệt 006305
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 7
2 1,1,5
3
4 2,3,5,7
5 7,7
6
7 8
8 4
9 7,7,8
Đầu Đuôi
0
2,2 1
4 2
4 3
8 4
0,2,4 5
6
1,4,5,5,9,9 7
0,7,9 8
0 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 15-06-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 15-06-2023
Giải tám 87
Giải bảy 166
Giải sáu 1489 3332 9603
Giải năm 1665
Giải bốn 25159 60607 61261 42888
40402 10174 09986
Giải ba 52592 70776
Giải nhì 29335
Giải nhất 75924
Đặc biệt 554719
Đầu Đuôi
0 2,3,7
1 9
2 4
3 2,5
4
5 9
6 1,5,6
7 4,6
8 6,7,8,9
9 2
Đầu Đuôi
0
6 1
0,3,9 2
0 3
2,7 4
3,6 5
6,7,8 6
0,8 7
8 8
1,5,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 08-06-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 08-06-2023
Giải tám 45
Giải bảy 699
Giải sáu 3537 0814 5850
Giải năm 1829
Giải bốn 15085 52655 75491 54710
88455 21900 54389
Giải ba 74729 48171
Giải nhì 09211
Giải nhất 48397
Đặc biệt 141380
Đầu Đuôi
0 0
1 0,1,4
2 9,9
3 7
4 5
5 0,5,5
6
7 1
8 0,5,9
9 1,7,9
Đầu Đuôi
0,1,5,8 0
1,7,9 1
2
3
1 4
4,5,5,8 5
6
3,9 7
8
2,2,8,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 01-06-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 01-06-2023
Giải tám 68
Giải bảy 143
Giải sáu 5116 0180 4734
Giải năm 1353
Giải bốn 88835 15903 49598 60603
51514 71171 69248
Giải ba 49099 43305
Giải nhì 34391
Giải nhất 25179
Đặc biệt 100086
Đầu Đuôi
0 3,3,5
1 4,6
2
3 4,5
4 3,8
5 3
6 8
7 1,9
8 0,6
9 1,8,9
Đầu Đuôi
8 0
7,9 1
2
0,0,4,5 3
1,3 4
0,3 5
1,8 6
7
4,6,9 8
7,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 25-05-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 25-05-2023
Giải tám 19
Giải bảy 370
Giải sáu 9350 8422 4712
Giải năm 6386
Giải bốn 76580 31969 53750 34753
30230 66109 90851
Giải ba 86232 57972
Giải nhì 07693
Giải nhất 62495
Đặc biệt 976172
Đầu Đuôi
0 9
1 2,9
2 2
3 0,2
4
5 0,0,1,3
6 9
7 0,2,2
8 0,6
9 3,5
Đầu Đuôi
3,5,5,7,8 0
5 1
1,2,3,7,7 2
5,9 3
4
9 5
8 6
7
8
0,1,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 18-05-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 18-05-2023
Giải tám 23
Giải bảy 937
Giải sáu 7858 8481 4320
Giải năm 3359
Giải bốn 10879 10015 44077 01740
36820 72476 08004
Giải ba 33524 13895
Giải nhì 50030
Giải nhất 15996
Đặc biệt 745698
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 0,0,3,4
3 0,7
4 0
5 8,9
6
7 6,7,9
8 1
9 5,6,8
Đầu Đuôi
2,2,3,4 0
8 1
2
2 3
0,2 4
1,9 5
7,9 6
3,7 7
5,9 8
5,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 11-05-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 11-05-2023
Giải tám 25
Giải bảy 573
Giải sáu 4719 1821 2747
Giải năm 0487
Giải bốn 21614 35030 70522 95489
80398 25829 12705
Giải ba 86496 50157
Giải nhì 91935
Giải nhất 02541
Đặc biệt 379134
Đầu Đuôi
0 5
1 4,9
2 1,2,5,9
3 0,4,5
4 1,7
5 7
6
7 3
8 7,9
9 6,8
Đầu Đuôi
3 0
2,4 1
2 2
7 3
1,3 4
0,2,3 5
9 6
4,5,8 7
9 8
1,2,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 04-05-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 04-05-2023
Giải tám 48
Giải bảy 893
Giải sáu 1782 5641 4847
Giải năm 1158
Giải bốn 44362 58382 04042 11203
83907 32425 84725
Giải ba 86532 30008
Giải nhì 51315
Giải nhất 50802
Đặc biệt 009170
Đầu Đuôi
0 2,3,7,8
1 5
2 5,5
3 2
4 1,2,7,8
5 8
6 2
7 0
8 2,2
9 3
Đầu Đuôi
7 0
4 1
0,3,4,6,8,8 2
0,9 3
4
1,2,2 5
6
0,4 7
0,4,5 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 27-04-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 27-04-2023
Giải tám 78
Giải bảy 907
Giải sáu 8608 8930 4844
Giải năm 6288
Giải bốn 12350 76586 70624 94570
23936 01401 36442
Giải ba 85271 26487
Giải nhì 04016
Giải nhất 51826
Đặc biệt 509705
Đầu Đuôi
0 1,5,7,8
1 6
2 4,6
3 0,6
4 2,4
5 0
6
7 0,1,8
8 6,7,8
9
Đầu Đuôi
3,5,7 0
0,7 1
4 2
3
2,4 4
0 5
1,2,3,8 6
0,8 7
0,7,8 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 20-04-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 20-04-2023
Giải tám 26
Giải bảy 694
Giải sáu 3416 5723 9521
Giải năm 9839
Giải bốn 74213 38046 83242 84098
45546 33976 80317
Giải ba 75746 11261
Giải nhì 43640
Giải nhất 53695
Đặc biệt 622665
Đầu Đuôi
0
1 3,6,7
2 1,3,6
3 9
4 0,2,6,6,6
5
6 1,5
7 6
8
9 4,5,8
Đầu Đuôi
4 0
2,6 1
4 2
1,2 3
9 4
6,9 5
1,2,4,4,4,7 6
1 7
9 8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 13-04-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 13-04-2023
Giải tám 49
Giải bảy 112
Giải sáu 6264 9041 5310
Giải năm 9924
Giải bốn 74032 14990 11826 34693
31829 46929 98537
Giải ba 78505 46564
Giải nhì 20861
Giải nhất 29908
Đặc biệt 323809
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 0,2
2 4,6,9,9
3 2,7
4 1,9
5
6 1,4,4
7
8
9 0,3
Đầu Đuôi
1,9 0
4,6 1
1,3 2
9 3
2,6,6 4
0 5
2 6
3 7
0 8
0,2,2,4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 06-04-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 06-04-2023
Giải tám 88
Giải bảy 770
Giải sáu 6494 5827 5988
Giải năm 9453
Giải bốn 95869 84904 16481 14707
19727 58514 91532
Giải ba 28536 88699
Giải nhì 78077
Giải nhất 10027
Đặc biệt 422483
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4
2 7,7,7
3 2,6
4
5 3
6 9
7 0,7
8 1,3,8,8
9 4,9
Đầu Đuôi
7 0
8 1
3 2
5,8 3
0,1,9 4
5
3 6
0,2,2,2,7 7
8,8 8
6,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 30-03-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 30-03-2023
Giải tám 84
Giải bảy 760
Giải sáu 7213 2599 0582
Giải năm 7940
Giải bốn 72942 71189 44904 84839
74907 86509 66287
Giải ba 78879 63297
Giải nhì 99577
Giải nhất 54450
Đặc biệt 304077
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 3
2
3 9
4 0,2
5 0
6 0
7 7,7,9
8 2,4,7,9
9 7,9
Đầu Đuôi
4,5,6 0
1
4,8 2
1 3
0,8 4
5
6
0,7,7,8,9 7
8
0,3,7,8,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 23-03-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 23-03-2023
Giải tám 17
Giải bảy 885
Giải sáu 6330 4656 2535
Giải năm 0112
Giải bốn 92287 18161 96354 43461
43980 96119 10811
Giải ba 82292 49500
Giải nhì 24545
Giải nhất 12445
Đặc biệt 930854
Đầu Đuôi
0 0
1 1,2,7,9
2
3 0,5
4 5,5
5 4,4,6
6 1,1
7
8 0,5,7
9 2
Đầu Đuôi
0,3,8 0
1,6,6 1
1,9 2
3
5,5 4
3,4,4,8 5
5 6
1,8 7
8
1 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 16-03-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 16-03-2023
Giải tám 66
Giải bảy 024
Giải sáu 8878 9787 9910
Giải năm 6583
Giải bốn 15450 62968 35453 05104
88502 60048 37408
Giải ba 49181 34975
Giải nhì 83540
Giải nhất 75681
Đặc biệt 370863
Đầu Đuôi
0 2,4,8
1 0
2 4
3
4 0,8
5 0,3
6 3,6,8
7 5,8
8 1,1,3,7
9
Đầu Đuôi
1,4,5 0
8,8 1
0 2
5,6,8 3
0,2 4
7 5
6 6
8 7
0,4,6,7 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 09-03-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 09-03-2023
Giải tám 01
Giải bảy 819
Giải sáu 5423 7682 1480
Giải năm 6449
Giải bốn 41103 88477 04624 55535
41728 13284 75587
Giải ba 13578 40863
Giải nhì 70380
Giải nhất 60510
Đặc biệt 287078
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0,9
2 3,4,8
3 5
4 9
5
6 3
7 7,8,8
8 0,0,2,4,7
9
Đầu Đuôi
1,8,8 0
0 1
8 2
0,2,6 3
2,8 4
3 5
6
7,8 7
2,7,7 8
1,4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 02-03-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 02-03-2023
Giải tám 77
Giải bảy 244
Giải sáu 8599 1778 0193
Giải năm 9156
Giải bốn 31340 42740 90290 58657
06578 64995 10451
Giải ba 71569 73894
Giải nhì 34236
Giải nhất 70489
Đặc biệt 266066
Đầu Đuôi
0
1
2
3 6
4 0,0,4
5 1,6,7
6 6,9
7 7,8,8
8 9
9 0,3,4,5,9
Đầu Đuôi
4,4,9 0
5 1
2
9 3
4,9 4
9 5
3,5,6 6
5,7 7
7,7 8
6,8,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 23-02-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 23-02-2023
Giải tám 90
Giải bảy 481
Giải sáu 9562 5305 4064
Giải năm 7343
Giải bốn 27856 91919 34071 27888
29667 78848 13148
Giải ba 86101 23755
Giải nhì 55107
Giải nhất 93947
Đặc biệt 486354
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 9
2
3
4 3,7,8,8
5 4,5,6
6 2,4,7
7 1
8 1,8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
0,7,8 1
6 2
4 3
5,6 4
0,5 5
5 6
0,4,6 7
4,4,8 8
1 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 16-02-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 16-02-2023
Giải tám 32
Giải bảy 499
Giải sáu 5321 1336 6857
Giải năm 7846
Giải bốn 43556 06639 04682 97714
50160 58989 94962
Giải ba 15812 69557
Giải nhì 59494
Giải nhất 79562
Đặc biệt 414366
Đầu Đuôi
0
1 2,4
2 1
3 2,6,9
4 6
5 6,7,7
6 0,2,2,6
7
8 2,9
9 4,9
Đầu Đuôi
6 0
2 1
1,3,6,6,8 2
3
1,9 4
5
3,4,5,6 6
5,5 7
8
3,8,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 09-02-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 09-02-2023
Giải tám 58
Giải bảy 433
Giải sáu 3778 2452 3079
Giải năm 5985
Giải bốn 87805 43608 18853 80094
35478 00905 64143
Giải ba 24538 56776
Giải nhì 44134
Giải nhất 19359
Đặc biệt 256983
Đầu Đuôi
0 5,5,8
1
2
3 3,4,8
4 3
5 2,3,8,9
6
7 6,8,8,9
8 3,5
9 4
Đầu Đuôi
0
1
5 2
3,4,5,8 3
3,9 4
0,0,8 5
7 6
7
0,3,5,7,7 8
5,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 02-02-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 02-02-2023
Giải tám 02
Giải bảy 544
Giải sáu 7766 3265 0484
Giải năm 0230
Giải bốn 40792 19500 00937 30566
82841 46878 51762
Giải ba 91021 87192
Giải nhì 87825
Giải nhất 30660
Đặc biệt 643317
Đầu Đuôi
0 0,2
1 7
2 1,5
3 0,7
4 1,4
5
6 0,2,5,6,6
7 8
8 4
9 2,2
Đầu Đuôi
0,3,6 0
2,4 1
0,6,9,9 2
3
4,8 4
2,6 5
6,6 6
1,3 7
7 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 26-01-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 26-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 195
Giải sáu 8041 0050 3324
Giải năm 2051
Giải bốn 63507 24390 22896 75956
23406 08014 35160
Giải ba 53291 23204
Giải nhì 58948
Giải nhất 00233
Đặc biệt 276935
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 4
2 4
3 3,5
4 1,8
5 0,1,6
6 0,5
7
8
9 0,1,5,6
Đầu Đuôi
5,6,9 0
4,5,9 1
2
3 3
0,1,2 4
3,6,9 5
0,5,9 6
0 7
4 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 19-01-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 19-01-2023
Giải tám 37
Giải bảy 217
Giải sáu 9624 4995 6818
Giải năm 7621
Giải bốn 24636 89959 10178 00560
29978 53745 92102
Giải ba 69362 51285
Giải nhì 52761
Giải nhất 91069
Đặc biệt 067127
Đầu Đuôi
0 2
1 7,8
2 1,4,7
3 6,7
4 5
5 9
6 0,1,2,9
7 8,8
8 5
9 5
Đầu Đuôi
6 0
2,6 1
0,6 2
3
2 4
4,8,9 5
3 6
1,2,3 7
1,7,7 8
5,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 12-01-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 12-01-2023
Giải tám 85
Giải bảy 283
Giải sáu 7321 7623 5384
Giải năm 2952
Giải bốn 41130 01341 26461 23426
43461 50444 17330
Giải ba 04515 34506
Giải nhì 61981
Giải nhất 83359
Đặc biệt 470279
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 1,3,6
3 0,0
4 1,4
5 2,9
6 1,1
7 9
8 1,3,4,5
9
Đầu Đuôi
3,3 0
2,4,6,6,8 1
5 2
2,8 3
4,8 4
1,8 5
0,2 6
7
8
5,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 05-01-2023

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 05-01-2023
Giải tám 41
Giải bảy 140
Giải sáu 7839 7478 1404
Giải năm 3787
Giải bốn 78357 09602 23002 11261
29271 94342 76330
Giải ba 67718 41426
Giải nhì 88463
Giải nhất 34824
Đặc biệt 742910
Đầu Đuôi
0 2,2,4
1 0,8
2 4,6
3 0,9
4 0,1,2
5 7
6 1,3
7 1,8
8 7
9
Đầu Đuôi
1,3,4 0
4,6,7 1
0,0,4 2
6 3
0,2 4
5
2 6
5,8 7
1,7 8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 29-12-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 29-12-2022
Giải tám 50
Giải bảy 345
Giải sáu 2285 2990 5617
Giải năm 2538
Giải bốn 64121 58948 57467 87207
63205 31283 41038
Giải ba 84219 34867
Giải nhì 59010
Giải nhất 85945
Đặc biệt 864003
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 0,7,9
2 1
3 8,8
4 5,5,8
5 0
6 7,7
7
8 3,5
9 0
Đầu Đuôi
1,5,9 0
2 1
2
0,8 3
4
0,4,4,8 5
6
0,1,6,6 7
3,3,4 8
1 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 22-12-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 22-12-2022
Giải tám 24
Giải bảy 181
Giải sáu 1359 4219 3455
Giải năm 1006
Giải bốn 92637 67860 77475 64724
27999 55359 99420
Giải ba 63289 23203
Giải nhì 53815
Giải nhất 81865
Đặc biệt 457607
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 5,9
2 0,4,4
3 7
4
5 5,9,9
6 0,5
7 5
8 1,9
9 9
Đầu Đuôi
2,6 0
8 1
2
0 3
2,2 4
1,5,6,7 5
0 6
0,3 7
8
1,5,5,8,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 15-12-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 15-12-2022
Giải tám 71
Giải bảy 645
Giải sáu 2077 8523 2159
Giải năm 8331
Giải bốn 09256 46296 46457 73319
12289 50090 14977
Giải ba 80967 23477
Giải nhì 84837
Giải nhất 86403
Đặc biệt 336226
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 3,6
3 1,7
4 5
5 6,7,9
6 7
7 1,7,7,7
8 9
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
3,7 1
2
0,2 3
4
4 5
2,5,9 6
3,5,6,7,7,7 7
8
1,5,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 08-12-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 08-12-2022
Giải tám 58
Giải bảy 859
Giải sáu 5773 3622 0287
Giải năm 8171
Giải bốn 29756 56489 54923 25618
00762 08357 52100
Giải ba 19945 41902
Giải nhì 89075
Giải nhất 87654
Đặc biệt 895684
Đầu Đuôi
0 0,2
1 8
2 2,3
3
4 5
5 4,6,7,8,9
6 2
7 1,3,5
8 4,7,9
9
Đầu Đuôi
0 0
7 1
0,2,6 2
2,7 3
5,8 4
4,7 5
5 6
5,8 7
1,5 8
5,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 01-12-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 01-12-2022
Giải tám 43
Giải bảy 479
Giải sáu 7647 0983 6534
Giải năm 4628
Giải bốn 93606 43932 36637 77047
93477 66702 49638
Giải ba 14898 23378
Giải nhì 13913
Giải nhất 19038
Đặc biệt 916101
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 3
2 8
3 2,4,7,8,8
4 3,7,7
5
6
7 7,8,9
8 3
9 8
Đầu Đuôi
0
0 1
0,3 2
1,4,8 3
3 4
5
0 6
3,4,4,7 7
2,3,3,7,9 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 24-11-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 24-11-2022
Giải tám 84
Giải bảy 495
Giải sáu 2987 8849 7533
Giải năm 3520
Giải bốn 56506 77425 17030 70358
22420 82744 16754
Giải ba 07959 47384
Giải nhì 74888
Giải nhất 38128
Đặc biệt 237945
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,0,5,8
3 0,3
4 4,5,9
5 4,8,9
6
7
8 4,4,7,8
9 5
Đầu Đuôi
2,2,3 0
1
2
3 3
4,5,8,8 4
2,4,9 5
0 6
8 7
2,5,8 8
4,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 17-11-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 17-11-2022
Giải tám 79
Giải bảy 839
Giải sáu 1640 7278 3743
Giải năm 7843
Giải bốn 13950 75819 92909 97648
94257 89975 81458
Giải ba 26921 49307
Giải nhì 95376
Giải nhất 07369
Đặc biệt 602856
Đầu Đuôi
0 7,9
1 9
2 1
3 9
4 0,3,3,8
5 0,6,7,8
6 9
7 5,6,8,9
8
9
Đầu Đuôi
4,5 0
2 1
2
4,4 3
4
7 5
5,7 6
0,5 7
4,5,7 8
0,1,3,6,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 10-11-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 10-11-2022
Giải tám 05
Giải bảy 851
Giải sáu 2143 7603 8613
Giải năm 8508
Giải bốn 52469 42261 31961 70387
66015 73042 34428
Giải ba 73352 19557
Giải nhì 64916
Giải nhất 33503
Đặc biệt 009646
Đầu Đuôi
0 3,3,5,8
1 3,5,6
2 8
3
4 2,3,6
5 1,2,7
6 1,1,9
7
8 7
9
Đầu Đuôi
0
5,6,6 1
4,5 2
0,0,1,4 3
4
0,1 5
1,4 6
5,8 7
0,2 8
6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 03-11-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 03-11-2022
Giải tám 49
Giải bảy 311
Giải sáu 7119 8674 3359
Giải năm 8435
Giải bốn 64841 10885 63739 08912
88747 25311 56899
Giải ba 38631 85035
Giải nhì 96146
Giải nhất 94169
Đặc biệt 284450
Đầu Đuôi
0
1 1,1,2,9
2
3 1,5,5,9
4 1,6,7,9
5 0,9
6 9
7 4
8 5
9 9
Đầu Đuôi
5 0
1,1,3,4 1
1 2
3
7 4
3,3,8 5
4 6
4 7
8
1,3,4,5,6,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 27-10-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 27-10-2022
Giải tám 17
Giải bảy 541
Giải sáu 1063 3196 3739
Giải năm 5202
Giải bốn 55253 35512 13090 55094
80945 32165 33243
Giải ba 92365 32671
Giải nhì 39480
Giải nhất 30910
Đặc biệt 643871
Đầu Đuôi
0 2
1 0,2,7
2
3 9
4 1,3,5
5 3
6 3,5,5
7 1,1
8 0
9 0,4,6
Đầu Đuôi
1,8,9 0
4,7,7 1
0,1 2
4,5,6 3
9 4
4,6,6 5
9 6
1 7
8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 20-10-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 20-10-2022
Giải tám 54
Giải bảy 564
Giải sáu 2067 8764 0993
Giải năm 6546
Giải bốn 12103 81856 79557 23338
38220 17739 13570
Giải ba 87215 14318
Giải nhì 35094
Giải nhất 34410
Đặc biệt 924751
Đầu Đuôi
0 3
1 0,5,8
2 0
3 8,9
4 6
5 1,4,6,7
6 4,4,7
7 0
8
9 3,4
Đầu Đuôi
1,2,7 0
5 1
2
0,9 3
5,6,6,9 4
1 5
4,5 6
5,6 7
1,3 8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 13-10-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 13-10-2022
Giải tám 18
Giải bảy 964
Giải sáu 5174 7589 8763
Giải năm 3714
Giải bốn 91754 42127 49861 50726
55158 28561 52470
Giải ba 70064 79340
Giải nhì 41713
Giải nhất 46324
Đặc biệt 750091
Đầu Đuôi
0
1 3,4,8
2 4,6,7
3
4 0
5 4,8
6 1,1,3,4,4
7 0,4
8 9
9 1
Đầu Đuôi
4,7 0
6,6,9 1
2
1,6 3
1,2,5,6,6,7 4
5
2 6
2 7
1,5 8
8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 06-10-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 06-10-2022
Giải tám 84
Giải bảy 564
Giải sáu 0466 2833 1038
Giải năm 6002
Giải bốn 80307 51394 30501 66420
26740 11375 61960
Giải ba 42449 58320
Giải nhì 09530
Giải nhất 83313
Đặc biệt 651648
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 3
2 0,0
3 0,3,8
4 0,8,9
5
6 0,4,6
7 5
8 4
9 4
Đầu Đuôi
2,2,3,4,6 0
0 1
0 2
1,3 3
6,8,9 4
7 5
6 6
0 7
3,4 8
4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 29-09-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 29-09-2022
Giải tám 87
Giải bảy 922
Giải sáu 1570 4652 5476
Giải năm 3298
Giải bốn 23955 77215 65121 31602
81337 29749 12915
Giải ba 16864 60323
Giải nhì 15550
Giải nhất 00404
Đặc biệt 519095
Đầu Đuôi
0 2,4
1 5,5
2 1,2,3
3 7
4 9
5 0,2,5
6 4
7 0,6
8 7
9 5,8
Đầu Đuôi
5,7 0
2 1
0,2,5 2
2 3
0,6 4
1,1,5,9 5
7 6
3,8 7
9 8
4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 22-09-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 22-09-2022
Giải tám 21
Giải bảy 840
Giải sáu 5426 0023 4578
Giải năm 4688
Giải bốn 39632 29121 68477 31420
79125 15285 07211
Giải ba 23242 40085
Giải nhì 84163
Giải nhất 65232
Đặc biệt 700495
Đầu Đuôi
0
1 1
2 0,1,1,3,5,6
3 2,2
4 0,2
5
6 3
7 7,8
8 5,5,8
9 5
Đầu Đuôi
2,4 0
1,2,2 1
3,3,4 2
2,6 3
4
2,8,8,9 5
2 6
7 7
7,8 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 15-09-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 15-09-2022
Giải tám 41
Giải bảy 931
Giải sáu 9996 8009 5391
Giải năm 9445
Giải bốn 86428 09253 96285 24763
67897 51520 94300
Giải ba 32599 38082
Giải nhì 65034
Giải nhất 09753
Đặc biệt 194497
Đầu Đuôi
0 0,9
1
2 0,8
3 1,4
4 1,5
5 3,3
6 3
7
8 2,5
9 1,6,7,7,9
Đầu Đuôi
0,2 0
3,4,9 1
8 2
5,5,6 3
3 4
4,8 5
9 6
9,9 7
2 8
0,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 08-09-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 08-09-2022
Giải tám 72
Giải bảy 882
Giải sáu 1329 6812 7714
Giải năm 9358
Giải bốn 95771 39284 11359 35273
24251 36113 98216
Giải ba 16316 08462
Giải nhì 58477
Giải nhất 50335
Đặc biệt 567327
Đầu Đuôi
0
1 2,3,4,6,6
2 7,9
3 5
4
5 1,8,9
6 2
7 1,2,3,7
8 2,4
9
Đầu Đuôi
0
5,7 1
1,6,7,8 2
1,7 3
1,8 4
3 5
1,1 6
2,7 7
5 8
2,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 01-09-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 01-09-2022
Giải tám 86
Giải bảy 556
Giải sáu 3725 4521 6952
Giải năm 7154
Giải bốn 52654 29548 70227 10115
91211 02095 95485
Giải ba 18872 30232
Giải nhì 17635
Giải nhất 22187
Đặc biệt 567616
Đầu Đuôi
0
1 1,5,6
2 1,5,7
3 2,5
4 8
5 2,4,4,6
6
7 2
8 5,6,7
9 5
Đầu Đuôi
0
1,2 1
3,5,7 2
3
5,5 4
1,2,3,8,9 5
1,5,8 6
2,8 7
4 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 25-08-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 25-08-2022
Giải tám 69
Giải bảy 398
Giải sáu 0583 3724 8144
Giải năm 8138
Giải bốn 63013 00310 62354 57382
50799 54894 61704
Giải ba 58816 79464
Giải nhì 31900
Giải nhất 26710
Đặc biệt 125627
Đầu Đuôi
0 0,4
1 0,0,3,6
2 4,7
3 8
4 4
5 4
6 4,9
7
8 2,3
9 4,8,9
Đầu Đuôi
0,1,1 0
1
8 2
1,8 3
0,2,4,5,6,9 4
5
1 6
2 7
3,9 8
6,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 18-08-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 18-08-2022
Giải tám 95
Giải bảy 908
Giải sáu 6566 6723 4667
Giải năm 6314
Giải bốn 95394 88257 01901 40450
49394 67433 19562
Giải ba 16501 50409
Giải nhì 09197
Giải nhất 29042
Đặc biệt 073974
Đầu Đuôi
0 1,1,8,9
1 4
2 3
3 3
4 2
5 0,7
6 2,6,7
7 4
8
9 4,4,5,7
Đầu Đuôi
5 0
0,0 1
4,6 2
2,3 3
1,7,9,9 4
9 5
6 6
5,6,9 7
0 8
0 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 11-08-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 11-08-2022
Giải tám 46
Giải bảy 894
Giải sáu 3585 7592 4142
Giải năm 9357
Giải bốn 98504 21482 69860 28211
19016 97318 52078
Giải ba 83546 31710
Giải nhì 05223
Giải nhất 21296
Đặc biệt 842968
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1,6,8
2 3
3
4 2,6,6
5 7
6 0,8
7 8
8 2,5
9 2,4,6
Đầu Đuôi
1,6 0
1 1
4,8,9 2
2 3
0,9 4
8 5
1,4,4,9 6
5 7
1,6,7 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 04-08-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 04-08-2022
Giải tám 50
Giải bảy 350
Giải sáu 6246 4390 3697
Giải năm 7019
Giải bốn 83965 17947 46331 13961
65969 19462 63747
Giải ba 73043 25700
Giải nhì 22438
Giải nhất 87303
Đặc biệt 055974
Đầu Đuôi
0 0,3
1 9
2
3 1,8
4 3,6,7,7
5 0,0
6 1,2,5,9
7 4
8
9 0,7
Đầu Đuôi
0,5,5,9 0
3,6 1
6 2
0,4 3
7 4
6 5
4 6
4,4,9 7
3 8
1,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 28-07-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 28-07-2022
Giải tám 61
Giải bảy 704
Giải sáu 9094 8437 0305
Giải năm 1522
Giải bốn 02724 93052 53928 75393
59466 61264 68292
Giải ba 66179 27428
Giải nhì 81215
Giải nhất 54715
Đặc biệt 728448
Đầu Đuôi
0 4,5
1 5,5
2 2,4,8,8
3 7
4 8
5 2
6 1,4,6
7 9
8
9 2,3,4
Đầu Đuôi
0
6 1
2,5,9 2
9 3
0,2,6,9 4
0,1,1 5
6 6
3 7
2,2,4 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 21-07-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 21-07-2022
Giải tám 54
Giải bảy 171
Giải sáu 0460 5720 4707
Giải năm 6198
Giải bốn 07283 74334 24653 66592
80534 56776 92113
Giải ba 40260 49468
Giải nhì 24881
Giải nhất 53830
Đặc biệt 598485
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 0
3 0,4,4
4
5 3,4
6 0,0,8
7 1,6
8 1,3,5
9 2,8
Đầu Đuôi
2,3,6,6 0
7,8 1
9 2
1,5,8 3
3,3,5 4
8 5
7 6
0 7
6,9 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 14-07-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 14-07-2022
Giải tám 95
Giải bảy 979
Giải sáu 9223 5572 6236
Giải năm 5808
Giải bốn 62253 87913 41973 02074
66331 00360 10632
Giải ba 45056 38323
Giải nhì 77600
Giải nhất 06250
Đặc biệt 547068
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3
2 3,3
3 1,2,6
4
5 0,3,6
6 0,8
7 2,3,4,9
8
9 5
Đầu Đuôi
0,5,6 0
3 1
3,7 2
1,2,2,5,7 3
7 4
9 5
3,5 6
7
0,6 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 07-07-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 07-07-2022
Giải tám 79
Giải bảy 494
Giải sáu 0167 9254 1289
Giải năm 4105
Giải bốn 49828 23656 97400 09834
17169 31773 52138
Giải ba 85156 36714
Giải nhì 25396
Giải nhất 40265
Đặc biệt 613870
Đầu Đuôi
0 0,5
1 4
2 8
3 4,8
4
5 4,6,6
6 5,7,9
7 0,3,9
8 9
9 4,6
Đầu Đuôi
0,7 0
1
2
7 3
1,3,5,9 4
0,6 5
5,5,9 6
6 7
2,3 8
6,7,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 30-06-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 30-06-2022
Giải tám 55
Giải bảy 172
Giải sáu 6210 5946 4160
Giải năm 1172
Giải bốn 24100 38232 52306 47947
03750 90911 08729
Giải ba 19744 01925
Giải nhì 27668
Giải nhất 95418
Đặc biệt 796373
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,1,8
2 5,9
3 2
4 4,6,7
5 0,5
6 0,8
7 2,2,3
8
9
Đầu Đuôi
0,1,5,6 0
1 1
3,7,7 2
7 3
4 4
2,5 5
0,4 6
4 7
1,6 8
2 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 23-06-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 23-06-2022
Giải tám 29
Giải bảy 364
Giải sáu 0980 5818 4339
Giải năm 8601
Giải bốn 45135 02563 51855 04960
57515 77395 75141
Giải ba 18891 19700
Giải nhì 25147
Giải nhất 75656
Đặc biệt 736062
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,8
2 9
3 5,9
4 1,7
5 5,6
6 0,2,3,4
7
8 0
9 1,5
Đầu Đuôi
0,6,8 0
0,4,9 1
6 2
6 3
6 4
1,3,5,9 5
5 6
4 7
1 8
2,3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 16-06-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 16-06-2022
Giải tám 79
Giải bảy 384
Giải sáu 4093 7846 4136
Giải năm 4008
Giải bốn 98241 87074 39222 49366
35231 29708 21313
Giải ba 21280 48986
Giải nhì 40850
Giải nhất 03613
Đặc biệt 547503
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 3,3
2 2
3 1,6
4 1,6
5 0
6 6
7 4,9
8 0,4,6
9 3
Đầu Đuôi
5,8 0
3,4 1
2 2
0,1,1,9 3
7,8 4
5
3,4,6,8 6
7
0,0 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 09-06-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 09-06-2022
Giải tám 40
Giải bảy 584
Giải sáu 8418 4966 8138
Giải năm 8536
Giải bốn 98856 21615 91797 48019
70024 39590 66020
Giải ba 53431 08884
Giải nhì 33874
Giải nhất 86891
Đặc biệt 184266
Đầu Đuôi
0
1 5,8,9
2 0,4
3 1,6,8
4 0
5 6
6 6,6
7 4
8 4,4
9 0,1,7
Đầu Đuôi
2,4,9 0
3,9 1
2
3
2,7,8,8 4
1 5
3,5,6,6 6
9 7
1,3 8
1 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 02-06-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 02-06-2022
Giải tám 80
Giải bảy 832
Giải sáu 5552 9972 7947
Giải năm 8155
Giải bốn 26201 46914 83578 93794
26879 98116 16871
Giải ba 46733 64590
Giải nhì 32676
Giải nhất 23302
Đặc biệt 722150
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,6
2
3 2,3
4 7
5 0,2,5
6
7 1,2,6,8,9
8 0
9 0,4
Đầu Đuôi
5,8,9 0
0,7 1
0,3,5,7 2
3 3
1,9 4
5 5
1,7 6
4 7
7 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 26-05-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 26-05-2022
Giải tám 24
Giải bảy 835
Giải sáu 9501 9755 5728
Giải năm 4420
Giải bốn 84059 15997 84409 55705
25721 78197 65838
Giải ba 16110 89166
Giải nhì 27810
Giải nhất 89306
Đặc biệt 337827
Đầu Đuôi
0 1,5,6,9
1 0,0
2 0,1,4,7,8
3 5,8
4
5 5,9
6 6
7
8
9 7,7
Đầu Đuôi
1,1,2 0
0,2 1
2
3
2 4
0,3,5 5
0,6 6
2,9,9 7
2,3 8
0,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 19-05-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 19-05-2022
Giải tám 25
Giải bảy 709
Giải sáu 9277 2672 6700
Giải năm 3460
Giải bốn 27127 36813 71618 01974
68473 41284 38971
Giải ba 36449 05417
Giải nhì 96092
Giải nhất 02013
Đặc biệt 483760
Đầu Đuôi
0 0,9
1 3,3,7,8
2 5,7
3
4 9
5
6 0,0
7 1,2,3,4,7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
0,6,6 0
7 1
7,9 2
1,1,7 3
7,8 4
2 5
6
1,2,7 7
1 8
0,4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 12-05-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 12-05-2022
Giải tám 76
Giải bảy 204
Giải sáu 6914 6480 5108
Giải năm 7765
Giải bốn 37138 03305 29312 79610
02520 76481 91647
Giải ba 49358 22928
Giải nhì 14198
Giải nhất 77699
Đặc biệt 233451
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 0,2,4
2 0,8
3 8
4 7
5 1,8
6 5
7 6
8 0,1
9 8,9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
5,8 1
1 2
3
0,1 4
0,6 5
7 6
4 7
0,2,3,5,9 8
9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 05-05-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 05-05-2022
Giải tám 49
Giải bảy 085
Giải sáu 2971 7148 2215
Giải năm 2526
Giải bốn 73323 00076 37388 00711
02921 60870 90392
Giải ba 35384 10295
Giải nhì 88954
Giải nhất 47784
Đặc biệt 954164
Đầu Đuôi
0
1 1,5
2 1,3,6
3
4 8,9
5 4
6 4
7 0,1,6
8 4,4,5,8
9 2,5
Đầu Đuôi
7 0
1,2,7 1
9 2
2 3
5,6,8,8 4
1,8,9 5
2,7 6
7
4,8 8
4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 14-04-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 14-04-2022
Giải tám 77
Giải bảy 630
Giải sáu 9216 1212 8083
Giải năm 2954
Giải bốn 37147 78652 95165 26246
06916 99637 39288
Giải ba 34627 97947
Giải nhì 16544
Giải nhất 92806
Đặc biệt 193502
Đầu Đuôi
0 2,6
1 2,6,6
2 7
3 0,7
4 4,6,7,7
5 2,4
6 5
7 7
8 3,8
9
Đầu Đuôi
3 0
1
0,1,5 2
8 3
4,5 4
6 5
0,1,1,4 6
2,3,4,4,7 7
8 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 07-04-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 07-04-2022
Giải tám 11
Giải bảy 976
Giải sáu 0151 0742 9444
Giải năm 4850
Giải bốn 71940 48291 48222 27080
26443 47195 94294
Giải ba 13862 26654
Giải nhì 22170
Giải nhất 19054
Đặc biệt 649311
Đầu Đuôi
0
1 1,1
2 2
3
4 0,2,3,4
5 0,1,4,4
6 2
7 0,6
8 0
9 1,4,5
Đầu Đuôi
4,5,7,8 0
1,1,5,9 1
2,4,6 2
4 3
4,5,5,9 4
9 5
7 6
7
8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 31-03-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 31-03-2022
Giải tám 44
Giải bảy 841
Giải sáu 8220 8275 6810
Giải năm 2814
Giải bốn 31846 85653 83424 95373
48673 12530 82176
Giải ba 98970 73665
Giải nhì 64795
Giải nhất 87457
Đặc biệt 431838
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 0,4
3 0,8
4 1,4,6
5 3,7
6 5
7 0,3,3,5,6
8
9 5
Đầu Đuôi
1,2,3,7 0
4 1
2
5,7,7 3
1,2,4 4
6,7,9 5
4,7 6
5 7
3 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 24-03-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 24-03-2022
Giải tám 66
Giải bảy 625
Giải sáu 4557 4210 2221
Giải năm 9111
Giải bốn 88956 28133 17095 31421
80128 44971 95883
Giải ba 95299 40218
Giải nhì 23434
Giải nhất 79367
Đặc biệt 499466
Đầu Đuôi
0
1 0,1,8
2 1,1,5,8
3 3,4
4
5 6,7
6 6,6,7
7 1
8 3
9 5,9
Đầu Đuôi
1 0
1,2,2,7 1
2
3,8 3
3 4
2,9 5
5,6,6 6
5,6 7
1,2 8
9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 17-03-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 17-03-2022
Giải tám 79
Giải bảy 966
Giải sáu 4216 3683 3130
Giải năm 8697
Giải bốn 17720 03621 56678 90791
14892 11753 58442
Giải ba 46642 84067
Giải nhì 48124
Giải nhất 56787
Đặc biệt 719740
Đầu Đuôi
0
1 6
2 0,1,4
3 0
4 0,2,2
5 3
6 6,7
7 8,9
8 3,7
9 1,2,7
Đầu Đuôi
2,3,4 0
2,9 1
4,4,9 2
5,8 3
2 4
5
1,6 6
6,8,9 7
7 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 10-03-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 10-03-2022
Giải tám 97
Giải bảy 493
Giải sáu 1560 1666 0528
Giải năm 2852
Giải bốn 95742 07678 45420 71249
68087 75475 35530
Giải ba 38385 58976
Giải nhì 32989
Giải nhất 55154
Đặc biệt 160820
Đầu Đuôi
0
1
2 0,0,8
3 0
4 2,9
5 2,4
6 0,6
7 5,6,8
8 5,7,9
9 3,7
Đầu Đuôi
2,2,3,6 0
1
4,5 2
9 3
5 4
7,8 5
6,7 6
8,9 7
2,7 8
4,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 03-03-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 03-03-2022
Giải tám 80
Giải bảy 054
Giải sáu 5284 1447 2877
Giải năm 3326
Giải bốn 37383 00971 77142 75076
79106 58837 64039
Giải ba 44578 36108
Giải nhì 44038
Giải nhất 70740
Đặc biệt 879328
Đầu Đuôi
0 6,8
1
2 6,8
3 7,8,9
4 0,2,7
5 4
6
7 1,6,7,8
8 0,3,4
9
Đầu Đuôi
4,8 0
7 1
4 2
8 3
5,8 4
5
0,2,7 6
3,4,7 7
0,2,3,7 8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 24-02-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 24-02-2022
Giải tám 11
Giải bảy 240
Giải sáu 6478 2292 9057
Giải năm 0071
Giải bốn 20052 55220 23983 82086
36633 50897 13881
Giải ba 94088 60518
Giải nhì 49313
Giải nhất 62231
Đặc biệt 775305
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3,8
2 0
3 1,3
4 0
5 2,7
6
7 1,8
8 1,3,6,8
9 2,7
Đầu Đuôi
2,4 0
1,3,7,8 1
5,9 2
1,3,8 3
4
0 5
8 6
5,9 7
1,7,8 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 17-02-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 17-02-2022
Giải tám 64
Giải bảy 373
Giải sáu 3213 5369 6364
Giải năm 9052
Giải bốn 27117 74602 40169 31017
03860 60556 65072
Giải ba 30863 99523
Giải nhì 63368
Giải nhất 20088
Đặc biệt 100221
Đầu Đuôi
0 2
1 3,7,7
2 1,3
3
4
5 2,6
6 0,3,4,4,8,9,9
7 2,3
8 8
9
Đầu Đuôi
6 0
2 1
0,5,7 2
1,2,6,7 3
6,6 4
5
5 6
1,1 7
6,8 8
6,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 10-02-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 10-02-2022
Giải tám 65
Giải bảy 090
Giải sáu 2067 7831 9498
Giải năm 0884
Giải bốn 76976 98637 14188 43446
51133 34650 85054
Giải ba 10144 86872
Giải nhì 29407
Giải nhất 23783
Đặc biệt 625778
Đầu Đuôi
0 7
1
2
3 1,3,7
4 4,6
5 0,4
6 5,7
7 2,6,8
8 3,4,8
9 0,8
Đầu Đuôi
5,9 0
3 1
7 2
3,8 3
4,5,8 4
6 5
4,7 6
0,3,6 7
7,8,9 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 03-02-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 03-02-2022
Giải tám 64
Giải bảy 116
Giải sáu 0094 0492 1648
Giải năm 0738
Giải bốn 01652 31802 22670 79252
83770 78951 17624
Giải ba 82420 75114
Giải nhì 43645
Giải nhất 77606
Đặc biệt 546159
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4,6
2 0,4
3 8
4 5,8
5 1,2,2,9
6 4
7 0,0
8
9 2,4
Đầu Đuôi
2,7,7 0
5 1
0,5,5,9 2
3
1,2,6,9 4
4 5
0,1 6
7
3,4 8
5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 27-01-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 27-01-2022
Giải tám 06
Giải bảy 388
Giải sáu 4352 2205 0674
Giải năm 6502
Giải bốn 80869 16030 00920 09114
38497 76185 89010
Giải ba 01600 02009
Giải nhì 22656
Giải nhất 06279
Đặc biệt 024550
Đầu Đuôi
0 0,2,5,6,9
1 0,4
2 0
3 0
4
5 0,2,6
6 9
7 4,9
8 5,8
9 7
Đầu Đuôi
0,1,2,3,5 0
1
0,5 2
3
1,7 4
0,8 5
0,5 6
9 7
8 8
0,6,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 20-01-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 20-01-2022
Giải tám 50
Giải bảy 998
Giải sáu 4257 8348 8922
Giải năm 5472
Giải bốn 41452 71121 97879 14332
23584 37129 08745
Giải ba 19508 13768
Giải nhì 91213
Giải nhất 27119
Đặc biệt 783134
Đầu Đuôi
0 8
1 3,9
2 1,2,9
3 2,4
4 5,8
5 0,2,7
6 8
7 2,9
8 4
9 8
Đầu Đuôi
5 0
2 1
2,3,5,7 2
1 3
3,8 4
4 5
6
5 7
0,4,6,9 8
1,2,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 13-01-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 13-01-2022
Giải tám 64
Giải bảy 675
Giải sáu 1846 9767 4164
Giải năm 0763
Giải bốn 12849 59312 58886 96676
15886 62902 28628
Giải ba 10090 27011
Giải nhì 48149
Giải nhất 44173
Đặc biệt 309921
Đầu Đuôi
0 2
1 1,2
2 1,8
3
4 6,9,9
5
6 3,4,4,7
7 3,5,6
8 6,6
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1,2 1
0,1 2
6,7 3
6,6 4
7 5
4,7,8,8 6
6 7
2 8
4,4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 06-01-2022

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 06-01-2022
Giải tám 44
Giải bảy 826
Giải sáu 2519 9758 1431
Giải năm 2560
Giải bốn 96117 96598 79707 69816
44228 41222 67709
Giải ba 16389 99855
Giải nhì 07029
Giải nhất 65065
Đặc biệt 516610
Đầu Đuôi
0 7,9
1 0,6,7,9
2 2,6,8,9
3 1
4 4
5 5,8
6 0,5
7
8 9
9 8
Đầu Đuôi
1,6 0
3 1
2 2
3
4 4
5,6 5
1,2 6
0,1 7
2,5,9 8
0,1,2,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 30-12-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 30-12-2021
Giải tám 13
Giải bảy 878
Giải sáu 3059 5634 6526
Giải năm 2289
Giải bốn 43243 16891 86576 88945
45498 55106 43553
Giải ba 20526 43430
Giải nhì 10485
Giải nhất 34212
Đặc biệt 356952
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3
2 6,6
3 0,4
4 3,5
5 2,3,9
6
7 6,8
8 5,9
9 1,8
Đầu Đuôi
3 0
9 1
1,5 2
1,4,5 3
3 4
4,8 5
0,2,2,7 6
7
7,9 8
5,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 23-12-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 23-12-2021
Giải tám 31
Giải bảy 060
Giải sáu 1933 2922 1680
Giải năm 8802
Giải bốn 29768 20222 77571 33887
27952 45008 72101
Giải ba 09293 38238
Giải nhì 70102
Giải nhất 09895
Đặc biệt 706349
Đầu Đuôi
0 1,2,2,8
1
2 2,2
3 1,3,8
4 9
5 2
6 0,8
7 1
8 0,7
9 3,5
Đầu Đuôi
6,8 0
0,3,7 1
0,0,2,2,5 2
3,9 3
4
9 5
6
8 7
0,3,6 8
4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 16-12-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 16-12-2021
Giải tám 87
Giải bảy 814
Giải sáu 6645 6420 1391
Giải năm 4691
Giải bốn 94766 59328 39247 31837
08330 64193 55672
Giải ba 75274 99148
Giải nhì 60038
Giải nhất 32450
Đặc biệt 414784
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,8
3 0,7,8
4 5,7,8
5 0
6 6
7 2,4
8 4,7
9 1,1,3
Đầu Đuôi
2,3,5 0
9,9 1
7 2
9 3
1,7,8 4
4 5
6 6
3,4,8 7
2,3,4 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 09-12-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 09-12-2021
Giải tám 48
Giải bảy 830
Giải sáu 3781 1328 8318
Giải năm 9359
Giải bốn 89839 70208 91344 09011
77842 89386 39534
Giải ba 85488 75975
Giải nhì 74514
Giải nhất 05152
Đặc biệt 812950
Đầu Đuôi
0 8
1 1,4,8
2 8
3 0,4,9
4 2,4,8
5 0,2,9
6
7 5
8 1,6,8
9
Đầu Đuôi
3,5 0
1,8 1
4,5 2
3
1,3,4 4
7 5
8 6
7
0,1,2,4,8 8
3,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 02-12-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 02-12-2021
Giải tám 93
Giải bảy 082
Giải sáu 1624 6948 1810
Giải năm 8739
Giải bốn 79186 44210 66908 35047
31849 93339 97892
Giải ba 64370 95187
Giải nhì 40549
Giải nhất 43362
Đặc biệt 467992
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0
2 4
3 9,9
4 7,8,9,9
5
6 2
7 0
8 2,6,7
9 2,2,3
Đầu Đuôi
1,1,7 0
1
6,8,9,9 2
9 3
2 4
5
8 6
4,8 7
0,4 8
3,3,4,4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 25-11-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 25-11-2021
Giải tám 84
Giải bảy 436
Giải sáu 9517 5891 6233
Giải năm 3562
Giải bốn 78673 82437 88660 71199
32407 74825 49057
Giải ba 30197 80263
Giải nhì 33706
Giải nhất 23181
Đặc biệt 604416
Đầu Đuôi
0 6,7
1 6,7
2 5
3 3,6,7
4
5 7
6 0,2,3
7 3
8 1,4
9 1,7,9
Đầu Đuôi
6 0
8,9 1
6 2
3,6,7 3
8 4
2 5
0,1,3 6
0,1,3,5,9 7
8
9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 18-11-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 18-11-2021
Giải tám 30
Giải bảy 138
Giải sáu 4223 6829 6644
Giải năm 9424
Giải bốn 15061 85395 55190 06592
19014 48296 84515
Giải ba 90980 26937
Giải nhì 23980
Giải nhất 97521
Đặc biệt 691122
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 1,2,3,4,9
3 0,7,8
4 4
5
6 1
7
8 0,0
9 0,2,5,6
Đầu Đuôi
3,8,8,9 0
2,6 1
2,9 2
2 3
1,2,4 4
1,9 5
9 6
3 7
3 8
2 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 11-11-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 11-11-2021
Giải tám 10
Giải bảy 610
Giải sáu 5040 4403 5695
Giải năm 0801
Giải bốn 73391 91233 96236 37584
14826 59105 05337
Giải ba 64073 44833
Giải nhì 23141
Giải nhất 31109
Đặc biệt 931748
Đầu Đuôi
0 1,3,5,9
1 0,0
2 6
3 3,3,6,7
4 0,1,8
5
6
7 3
8 4
9 1,5
Đầu Đuôi
1,1,4 0
0,4,9 1
2
0,3,3,7 3
8 4
0,9 5
2,3 6
3 7
4 8
0 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 04-11-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 04-11-2021
Giải tám 96
Giải bảy 455
Giải sáu 6369 8376 2771
Giải năm 7846
Giải bốn 58373 21107 66993 81874
47642 28173 50720
Giải ba 32437 26408
Giải nhì 56013
Giải nhất 27742
Đặc biệt 681879
Đầu Đuôi
0 7,8
1 3
2 0
3 7
4 2,2,6
5 5
6 9
7 1,3,3,4,6,9
8
9 3,6
Đầu Đuôi
2 0
7 1
4,4 2
1,7,7,9 3
7 4
5 5
4,7,9 6
0,3 7
0 8
6,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 28-10-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 28-10-2021
Giải tám 68
Giải bảy 504
Giải sáu 8283 7070 0328
Giải năm 0000
Giải bốn 36138 75274 38736 03338
65523 39655 97507
Giải ba 28169 81825
Giải nhì 99129
Giải nhất 99916
Đặc biệt 481554
Đầu Đuôi
0 0,4,7
1 6
2 3,5,8,9
3 6,8,8
4
5 4,5
6 8,9
7 0,4
8 3
9
Đầu Đuôi
0,7 0
1
2
2,8 3
0,5,7 4
2,5 5
1,3 6
0 7
2,3,3,6 8
2,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 08-07-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 08-07-2021
Giải tám 42
Giải bảy 239
Giải sáu 0941 8493 9556
Giải năm 3654
Giải bốn 05008 60386 48408 40791
11262 24174 94512
Giải ba 09097 36808
Giải nhì 94519
Giải nhất 97593
Đặc biệt 942923
Đầu Đuôi
0 8,8,8
1 2,9
2 3
3 9
4 1,2
5 4,6
6 2
7 4
8 6
9 1,3,3,7
Đầu Đuôi
0
4,9 1
1,4,6 2
2,9,9 3
5,7 4
5
5,8 6
9 7
0,0,0 8
1,3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 01-07-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 01-07-2021
Giải tám 79
Giải bảy 367
Giải sáu 2735 8116 4659
Giải năm 0294
Giải bốn 20488 35592 64383 96831
78159 95204 40535
Giải ba 03622 62191
Giải nhì 29667
Giải nhất 31495
Đặc biệt 474758
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 2
3 1,5,5
4
5 8,9,9
6 7,7
7 9
8 3,8
9 1,2,4,5
Đầu Đuôi
0
3,9 1
2,9 2
8 3
0,9 4
3,3,9 5
1 6
6,6 7
5,8 8
5,5,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 24-06-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 24-06-2021
Giải tám 68
Giải bảy 202
Giải sáu 6879 8278 5102
Giải năm 9248
Giải bốn 60505 55934 68959 96715
56087 07028 09100
Giải ba 40408 78073
Giải nhì 33084
Giải nhất 62503
Đặc biệt 724638
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3,5,8
1 5
2 8
3 4,8
4 8
5 9
6 8
7 3,8,9
8 4,7
9
Đầu Đuôi
0 0
1
0,0 2
0,7 3
3,8 4
0,1 5
6
8 7
0,2,3,4,6,7 8
5,7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 17-06-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 17-06-2021
Giải tám 09
Giải bảy 062
Giải sáu 2471 7135 9436
Giải năm 9797
Giải bốn 82172 48800 81820 40776
98428 22311 66461
Giải ba 40474 04620
Giải nhì 69640
Giải nhất 10547
Đặc biệt 730894
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1
2 0,0,8
3 5,6
4 0,7
5
6 1,2
7 1,2,4,6
8
9 4,7
Đầu Đuôi
0,2,2,4 0
1,6,7 1
6,7 2
3
7,9 4
3 5
3,7 6
4,9 7
2 8
0 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 10-06-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 10-06-2021
Giải tám 62
Giải bảy 864
Giải sáu 5319 0102 9467
Giải năm 6751
Giải bốn 13738 10198 40993 26683
33053 44691 38713
Giải ba 74899 23763
Giải nhì 21897
Giải nhất 80364
Đặc biệt 057078
Đầu Đuôi
0 2
1 3,9
2
3 8
4
5 1,3
6 2,3,4,4,7
7 8
8 3
9 1,3,7,8,9
Đầu Đuôi
0
5,9 1
0,6 2
1,5,6,8,9 3
6,6 4
5
6
6,9 7
3,7,9 8
1,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 03-06-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 03-06-2021
Giải tám 34
Giải bảy 147
Giải sáu 6956 5482 3333
Giải năm 1528
Giải bốn 87854 13271 67464 55534
53554 89202 79442
Giải ba 44703 88546
Giải nhì 82760
Giải nhất 61724
Đặc biệt 773465
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 4,8
3 3,4,4
4 2,6,7
5 4,4,6
6 0,4,5
7 1
8 2
9
Đầu Đuôi
6 0
7 1
0,4,8 2
0,3 3
2,3,3,5,5,6 4
6 5
4,5 6
4 7
2 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 27-05-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 27-05-2021
Giải tám 30
Giải bảy 623
Giải sáu 0506 4394 2047
Giải năm 6857
Giải bốn 38701 20381 09794 86479
61387 57981 22578
Giải ba 91671 77276
Giải nhì 51402
Giải nhất 13835
Đặc biệt 945895
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1
2 3
3 0,5
4 7
5 7
6
7 1,6,8,9
8 1,1,7
9 4,4,5
Đầu Đuôi
3 0
0,7,8,8 1
0 2
2 3
9,9 4
3,9 5
0,7 6
4,5,8 7
7 8
7 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 20-05-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 20-05-2021
Giải tám 01
Giải bảy 905
Giải sáu 6508 8434 9530
Giải năm 5678
Giải bốn 42969 60849 38308 96864
55090 43172 40377
Giải ba 32219 60894
Giải nhì 88943
Giải nhất 09946
Đặc biệt 202976
Đầu Đuôi
0 1,5,8,8
1 9
2
3 0,4
4 3,6,9
5
6 4,9
7 2,6,7,8
8
9 0,4
Đầu Đuôi
3,9 0
0 1
7 2
4 3
3,6,9 4
0 5
4,7 6
7 7
0,0,7 8
1,4,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 13-05-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 13-05-2021
Giải tám 33
Giải bảy 963
Giải sáu 5173 3495 2623
Giải năm 0269
Giải bốn 67860 06147 09976 61881
87548 62607 33119
Giải ba 97505 78361
Giải nhì 01423
Giải nhất 80872
Đặc biệt 769537
Đầu Đuôi
0 5,7
1 9
2 3,3
3 3,7
4 7,8
5
6 0,1,3,9
7 2,3,6
8 1
9 5
Đầu Đuôi
6 0
6,8 1
7 2
2,2,3,6,7 3
4
0,9 5
7 6
0,3,4 7
4 8
1,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 06-05-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 06-05-2021
Giải tám 16
Giải bảy 685
Giải sáu 8169 3254 2080
Giải năm 3267
Giải bốn 50132 86189 28491 82102
61014 58333 09121
Giải ba 03299 13389
Giải nhì 87066
Giải nhất 91663
Đặc biệt 836339
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6
2 1
3 2,3,9
4
5 4
6 3,6,7,9
7
8 0,5,9,9
9 1,9
Đầu Đuôi
8 0
2,9 1
0,3 2
3,6 3
1,5 4
8 5
1,6 6
6 7
8
3,6,8,8,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 29-04-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 29-04-2021
Giải tám 32
Giải bảy 467
Giải sáu 8877 0960 1641
Giải năm 8860
Giải bốn 74548 29998 27496 38194
33765 71738 74860
Giải ba 48271 05368
Giải nhì 86655
Giải nhất 32704
Đặc biệt 595973
Đầu Đuôi
0 4
1
2
3 2,8
4 1,8
5 5
6 0,0,0,5,7,8
7 1,3,7
8
9 4,6,8
Đầu Đuôi
6,6,6 0
4,7 1
3 2
7 3
0,9 4
5,6 5
9 6
6,7 7
3,4,6,9 8
9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 22-04-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 22-04-2021
Giải tám 73
Giải bảy 547
Giải sáu 5590 9919 2053
Giải năm 6319
Giải bốn 96280 89157 66201 88160
21327 20564 91058
Giải ba 95465 35728
Giải nhì 25825
Giải nhất 60099
Đặc biệt 525753
Đầu Đuôi
0 1
1 9,9
2 5,7,8
3
4 7
5 3,3,7,8
6 0,4,5
7 3
8 0
9 0,9
Đầu Đuôi
6,8,9 0
0 1
2
5,5,7 3
6 4
2,6 5
6
2,4,5 7
2,5 8
1,1,9 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 15-04-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 15-04-2021
Giải tám 29
Giải bảy 782
Giải sáu 0803 3166 0397
Giải năm 2175
Giải bốn 59386 00066 28945 81386
82659 46091 01275
Giải ba 73272 48446
Giải nhì 76291
Giải nhất 95321
Đặc biệt 996821
Đầu Đuôi
0 3
1
2 1,1,9
3
4 5,6
5 9
6 6,6
7 2,5,5
8 2,6,6
9 1,1,7
Đầu Đuôi
0
2,2,9,9 1
7,8 2
0 3
4
4,7,7 5
4,6,6,8,8 6
9 7
8
2,5 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 08-04-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 08-04-2021
Giải tám 82
Giải bảy 262
Giải sáu 5112 1214 7396
Giải năm 0270
Giải bốn 57852 62404 34542 66602
65869 74052 34481
Giải ba 58553 15723
Giải nhì 24061
Giải nhất 41553
Đặc biệt 657739
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,4
2 3
3 9
4 2
5 2,2,3,3
6 1,2,9
7 0
8 1,2
9 6
Đầu Đuôi
7 0
6,8 1
0,1,4,5,5,6,8 2
2,5,5 3
0,1 4
5
9 6
7
8
3,6 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 01-04-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 01-04-2021
Giải tám 86
Giải bảy 694
Giải sáu 7770 6248 3576
Giải năm 5964
Giải bốn 46545 13781 07139 56208
81051 08181 84667
Giải ba 05031 55863
Giải nhì 88846
Giải nhất 04152
Đặc biệt 523071
Đầu Đuôi
0 8
1
2
3 1,9
4 5,6,8
5 1,2
6 3,4,7
7 0,1,6
8 1,1,6
9 4
Đầu Đuôi
7 0
3,5,7,8,8 1
5 2
6 3
6,9 4
4 5
4,7,8 6
6 7
0,4 8
3 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 25-03-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 25-03-2021
Giải tám 93
Giải bảy 139
Giải sáu 4765 7697 4212
Giải năm 6065
Giải bốn 01433 66644 10904 46868
17632 80532 17089
Giải ba 91223 28079
Giải nhì 01433
Giải nhất 49679
Đặc biệt 010242
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 3
3 2,2,3,3,9
4 2,4
5
6 5,5,8
7 9,9
8 9
9 3,7
Đầu Đuôi
0
1
1,3,3,4 2
2,3,3,9 3
0,4 4
6,6 5
6
9 7
6 8
3,7,7,8 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 18-03-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 18-03-2021
Giải tám 65
Giải bảy 719
Giải sáu 9036 1564 7961
Giải năm 6262
Giải bốn 53677 58657 75149 51452
24755 26234 63484
Giải ba 01202 78423
Giải nhì 41652
Giải nhất 54311
Đặc biệt 707018
Đầu Đuôi
0 2
1 1,8,9
2 3
3 4,6
4 9
5 2,2,5,7
6 1,2,4,5
7 7
8 4
9
Đầu Đuôi
0
1,6 1
0,5,5,6 2
2 3
3,6,8 4
5,6 5
3 6
5,7 7
1 8
1,4 9

Xổ số An Giang Thứ năm ngày 11-03-2021

XSMN » XS An Giang Thứ năm » XS An Giang 11-03-2021
Giải tám 04
Giải bảy 936
Giải sáu 7614 3716 5778
Giải năm 5765
Giải bốn 92937 32328 75759 55840
44679 82364 02817
Giải ba 81507 39743
Giải nhì 25523
Giải nhất 37692
Đặc biệt 513271
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,6,7
2 3,8
3 6,7
4 0,3
5 9
6 4,5
7 1,8,9
8
9 2
Đầu Đuôi
4 0
7 1
9 2