Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 27-11-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 27-11-2023
Giải tám 48
Giải bảy 096
Giải sáu 6488 7565 9470
Giải năm 5202
Giải bốn 25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Giải ba 09668 58849
Giải nhì 80122
Giải nhất 10467
Đặc biệt 239358
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,9
2 2,9
3 7
4 1,8,9
5 8
6 5,7,8
7 0
8 8
9 6,9
Đầu Đuôi
1,7 0
0,4 1
0,2 2
3
4
6 5
9 6
3,6 7
4,5,6,8 8
1,2,4,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 20-11-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 20-11-2023
Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 0473 7396 0809
Giải năm 3159
Giải bốn 25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Giải ba 03247 17028
Giải nhì 55093
Giải nhất 85030
Đặc biệt 463710
Đầu Đuôi
0 9
1 0,9
2 3,5,7,8,9
3 0
4 7
5 9
6 5
7 3,8
8 2
9 3,6,7
Đầu Đuôi
1,3 0
1
8 2
2,7,9 3
4
2,6 5
9 6
2,4,9 7
2,7 8
0,1,2,5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 13-11-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 13-11-2023
Giải tám 72
Giải bảy 041
Giải sáu 7337 5494 3001
Giải năm 6425
Giải bốn 83465 20169 11356 77649
71555 45515 51775
Giải ba 63388 73254
Giải nhì 40295
Giải nhất 36093
Đặc biệt 494745
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 5
3 7
4 1,5,9
5 4,5,6
6 5,9
7 2,5
8 8
9 3,4,5
Đầu Đuôi
0
0,4 1
7 2
9 3
5,9 4
1,2,4,5,6,7,9 5
5 6
3 7
8 8
4,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 06-11-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 06-11-2023
Giải tám 29
Giải bảy 320
Giải sáu 3502 6592 3070
Giải năm 1281
Giải bốn 82940 44379 58673 92682
32294 85350 78355
Giải ba 06448 56841
Giải nhì 45810
Giải nhất 59423
Đặc biệt 749865
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2 0,3,9
3
4 0,1,8
5 0,5
6 5
7 0,3,9
8 1,2
9 2,4
Đầu Đuôi
1,2,4,5,7 0
4,8 1
0,8,9 2
2,7 3
9 4
5,6 5
6
7
4 8
2,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 30-10-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 30-10-2023
Giải tám 97
Giải bảy 403
Giải sáu 9427 6307 9270
Giải năm 9678
Giải bốn 59743 18021 46409 24234
07989 78809 17049
Giải ba 96020 71723
Giải nhì 04452
Giải nhất 61877
Đặc biệt 110959
Đầu Đuôi
0 3,7,9,9
1
2 0,1,3,7
3 4
4 3,9
5 2,9
6
7 0,7,8
8 9
9 7
Đầu Đuôi
2,7 0
2 1
5 2
0,2,4 3
3 4
5
6
0,2,7,9 7
7 8
0,0,4,5,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 23-10-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 23-10-2023
Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 7027 4286 9642
Giải năm 6793
Giải bốn 72862 09567 80214 58421
10295 50454 51824
Giải ba 19848 05741
Giải nhì 80726
Giải nhất 89728
Đặc biệt 569478
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1,4,6,7,8,9
3 2
4 1,2,8
5 4
6 2,7
7 8
8 6
9 3,5
Đầu Đuôi
0
2,4 1
3,4,6 2
9 3
1,2,5 4
9 5
2,8 6
2,6 7
2,4,7 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 16-10-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 16-10-2023
Giải tám 53
Giải bảy 957
Giải sáu 4674 1661 4878
Giải năm 4959
Giải bốn 93854 01856 19796 50225
73634 55328 44936
Giải ba 42505 35180
Giải nhì 77777
Giải nhất 68124
Đặc biệt 726635
Đầu Đuôi
0 5
1
2 4,5,8
3 4,5,6
4
5 3,4,6,7,9
6 1
7 4,7,8
8 0
9 6
Đầu Đuôi
8 0
6 1
2
5 3
2,3,5,7 4
0,2,3 5
3,5,9 6
5,7 7
2,7 8
5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 09-10-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 09-10-2023
Giải tám 94
Giải bảy 012
Giải sáu 6812 6507 7264
Giải năm 2589
Giải bốn 23428 06342 39152 45576
82798 94864 17616
Giải ba 69474 29839
Giải nhì 56883
Giải nhất 17356
Đặc biệt 752824
Đầu Đuôi
0 7
1 2,2,6
2 4,8
3 9
4 2
5 2,6
6 4,4
7 4,6
8 3,9
9 4,8
Đầu Đuôi
0
1
1,1,4,5 2
8 3
2,6,6,7,9 4
5
1,5,7 6
0 7
2,9 8
3,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 02-10-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 02-10-2023
Giải tám 92
Giải bảy 676
Giải sáu 5919 7823 2891
Giải năm 9214
Giải bốn 34439 15103 42196 80026
22552 92215 11322
Giải ba 42862 14907
Giải nhì 06546
Giải nhất 36946
Đặc biệt 413613
Đầu Đuôi
0 3,7
1 3,4,5,9
2 2,3,6
3 9
4 6,6
5 2
6 2
7 6
8
9 1,2,6
Đầu Đuôi
0
9 1
2,5,6,9 2
0,1,2 3
1 4
1 5
2,4,4,7,9 6
0 7
8
1,3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 25-09-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 25-09-2023
Giải tám 15
Giải bảy 788
Giải sáu 7168 9342 7903
Giải năm 2442
Giải bốn 49606 48304 26956 92430
21129 88519 04885
Giải ba 05691 20896
Giải nhì 30148
Giải nhất 60481
Đặc biệt 460871
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 5,9
2 9
3 0
4 2,2,8
5 6
6 8
7 1
8 1,5,8
9 1,6
Đầu Đuôi
3 0
7,8,9 1
4,4 2
0 3
0 4
1,8 5
0,5,9 6
7
4,6,8 8
1,2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 18-09-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 18-09-2023
Giải tám 74
Giải bảy 263
Giải sáu 4665 3585 3914
Giải năm 2659
Giải bốn 17337 21587 13955 20261
46084 19825 75475
Giải ba 13039 96031
Giải nhì 67344
Giải nhất 53115
Đặc biệt 498180
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 5
3 1,7,9
4 4
5 5,9
6 1,3,5
7 4,5
8 0,4,5,7
9
Đầu Đuôi
8 0
3,6 1
2
6 3
1,4,7,8 4
1,2,5,6,7,8 5
6
3,8 7
8
3,5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 11-09-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 11-09-2023
Giải tám 11
Giải bảy 913
Giải sáu 3851 3600 2613
Giải năm 7662
Giải bốn 43808 95080 48941 31908
50389 58823 44166
Giải ba 32126 88963
Giải nhì 78211
Giải nhất 00224
Đặc biệt 106053
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 1,1,3,3
2 3,4,6
3
4 1
5 1,3
6 2,3,6
7
8 0,9
9
Đầu Đuôi
0,8 0
1,1,4,5 1
6 2
1,1,2,5,6 3
2 4
5
2,6 6
7
0,0 8
8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 04-09-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 04-09-2023
Giải tám 49
Giải bảy 971
Giải sáu 5715 7704 0376
Giải năm 9665
Giải bốn 39167 88696 24823 20282
38736 90779 42836
Giải ba 41212 45421
Giải nhì 16983
Giải nhất 43847
Đặc biệt 295310
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2,5
2 1,3
3 6,6
4 7,9
5
6 5,7
7 1,6,9
8 2,3
9 6
Đầu Đuôi
1 0
2,7 1
1,8 2
2,8 3
0 4
1,6 5
3,3,7,9 6
4,6 7
8
4,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 28-08-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 28-08-2023
Giải tám 11
Giải bảy 373
Giải sáu 2030 2631 7791
Giải năm 3831
Giải bốn 65385 29868 72086 50906
75949 77212 98785
Giải ba 85679 35702
Giải nhì 13076
Giải nhất 41885
Đặc biệt 632031
Đầu Đuôi
0 2,6
1 1,2
2
3 0,1,1,1
4 9
5
6 8
7 3,6,9
8 5,5,5,6
9 1
Đầu Đuôi
3 0
1,3,3,3,9 1
0,1 2
7 3
4
8,8,8 5
0,7,8 6
7
6 8
4,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 21-08-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 21-08-2023
Giải tám 65
Giải bảy 587
Giải sáu 7005 7407 6604
Giải năm 2853
Giải bốn 60783 77310 65017 04180
05049 25893 87071
Giải ba 42733 15293
Giải nhì 95487
Giải nhất 33064
Đặc biệt 799202
Đầu Đuôi
0 2,4,5,7
1 0,7
2
3 3
4 9
5 3
6 4,5
7 1
8 0,3,7,7
9 3,3
Đầu Đuôi
1,8 0
7 1
0 2
3,5,8,9,9 3
0,6 4
0,6 5
6
0,1,8,8 7
8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 31-07-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 31-07-2023
Giải tám 33
Giải bảy 605
Giải sáu 6225 7791 0645
Giải năm 8645
Giải bốn 51480 63058 53652 29984
69443 97613 85085
Giải ba 50862 88929
Giải nhì 38145
Giải nhất 22933
Đặc biệt 713613
Đầu Đuôi
0 5
1 3,3
2 5,9
3 3,3
4 3,5,5,5
5 2,8
6 2
7
8 0,4,5
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9 1
5,6 2
1,1,3,3,4 3
8 4
0,2,4,4,4,8 5
6
7
5 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 24-07-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 24-07-2023
Giải tám 77
Giải bảy 228
Giải sáu 7685 5902 9372
Giải năm 2643
Giải bốn 10961 20850 80572 57273
85109 25054 12755
Giải ba 70594 12236
Giải nhì 64744
Giải nhất 40979
Đặc biệt 684971
Đầu Đuôi
0 2,9
1
2 8
3 6
4 3,4
5 0,4,5
6 1
7 1,2,2,3,7,9
8 5
9 4
Đầu Đuôi
5 0
6,7 1
0,7,7 2
4,7 3
4,5,9 4
5,8 5
3 6
7 7
2 8
0,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 17-07-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 17-07-2023
Giải tám 34
Giải bảy 916
Giải sáu 6867 7215 7838
Giải năm 4226
Giải bốn 30453 27649 53239 79646
62970 34413 52273
Giải ba 93894 58767
Giải nhì 85085
Giải nhất 39911
Đặc biệt 611877
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5,6
2 6
3 4,8,9
4 6,9
5 3
6 7,7
7 0,3,7
8 5
9 4
Đầu Đuôi
7 0
1 1
2
1,5,7 3
3,9 4
1,8 5
1,2,4 6
6,6,7 7
3 8
3,4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 03-07-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 03-07-2023
Giải tám 74
Giải bảy 985
Giải sáu 2277 7881 3297
Giải năm 8537
Giải bốn 15679 66149 29741 32734
16382 69936 50537
Giải ba 49284 27493
Giải nhì 57688
Giải nhất 05386
Đặc biệt 955402
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 4,6,7,7
4 1,9
5
6
7 4,7,9
8 1,2,4,5,6,8
9 3,7
Đầu Đuôi
0
4,8 1
0,8 2
9 3
3,7,8 4
8 5
3,8 6
3,3,7,9 7
8 8
4,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 19-06-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 19-06-2023
Giải tám 07
Giải bảy 398
Giải sáu 6177 3309 0944
Giải năm 8343
Giải bốn 23453 51430 58565 47904
40672 24550 80429
Giải ba 86983 06109
Giải nhì 09838
Giải nhất 46052
Đặc biệt 828376
Đầu Đuôi
0 4,7,9,9
1
2 9
3 0,8
4 3,4
5 0,2,3
6 5
7 2,6,7
8 3
9 8
Đầu Đuôi
3,5 0
1
5,7 2
4,5,8 3
0,4 4
6 5
7 6
0,7 7
3,9 8
0,0,2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 12-06-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 12-06-2023
Giải tám 70
Giải bảy 932
Giải sáu 7288 6619 9564
Giải năm 7411
Giải bốn 22215 10836 00854 42195
00262 20118 73582
Giải ba 04222 23341
Giải nhì 67597
Giải nhất 02128
Đặc biệt 918358
Đầu Đuôi
0
1 1,5,8,9
2 2,8
3 2,6
4 1
5 4,8
6 2,4
7 0
8 2,8
9 5,7
Đầu Đuôi
7 0
1,4 1
2,3,6,8 2
3
5,6 4
1,9 5
3 6
9 7
1,2,5,8 8
1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 05-06-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 05-06-2023
Giải tám 48
Giải bảy 589
Giải sáu 8099 0178 3305
Giải năm 0492
Giải bốn 07221 43346 47089 14847
53197 75496 01311
Giải ba 10037 31343
Giải nhì 39932
Giải nhất 29079
Đặc biệt 898030
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 1
3 0,2,7
4 3,6,7,8
5
6
7 8,9
8 9,9
9 2,6,7,9
Đầu Đuôi
3 0
1,2 1
3,9 2
4 3
4
0 5
4,9 6
3,4,9 7
4,7 8
7,8,8,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 29-05-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 29-05-2023
Giải tám 15
Giải bảy 398
Giải sáu 1269 6300 3681
Giải năm 1865
Giải bốn 49894 90856 89313 97588
98120 28011 37641
Giải ba 31700 03744
Giải nhì 48322
Giải nhất 59352
Đặc biệt 526934
Đầu Đuôi
0 0,0
1 1,3,5
2 0,2
3 4
4 1,4
5 2,6
6 5,9
7
8 1,8
9 4,8
Đầu Đuôi
0,0,2 0
1,4,8 1
2,5 2
1 3
3,4,9 4
1,6 5
5 6
7
8,9 8
6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 22-05-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 22-05-2023
Giải tám 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải bốn 85181 45219 64727 53849
07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
Đặc biệt 817013
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3,9
2 7
3 9
4 2,3,8,9
5 6
6
7 7
8 0,1,5,9
9 6,6
Đầu Đuôi
8 0
0,8 1
1,4 2
1,4 3
4
8 5
5,9,9 6
2,7 7
4 8
1,3,4,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 15-05-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 15-05-2023
Giải tám 33
Giải bảy 492
Giải sáu 8252 4026 7703
Giải năm 8213
Giải bốn 09967 83497 45601 21731
38882 05326 44130
Giải ba 99756 50426
Giải nhì 64754
Giải nhất 96610
Đặc biệt 823050
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0,3
2 6,6,6
3 0,1,3
4
5 0,2,4,6
6 7
7
8 2
9 2,7
Đầu Đuôi
1,3,5 0
0,3 1
5,8,9 2
0,1,3 3
5 4
5
2,2,2,5 6
6,9 7
8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 08-05-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 08-05-2023
Giải tám 03
Giải bảy 267
Giải sáu 0890 0080 5134
Giải năm 7160
Giải bốn 79577 09104 65394 03438
77266 66973 38386
Giải ba 21231 19572
Giải nhì 60450
Giải nhất 11258
Đặc biệt 637269
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2
3 1,4,8
4
5 0,8
6 0,6,7,9
7 2,3,7
8 0,6
9 0,4
Đầu Đuôi
5,6,8,9 0
3 1
7 2
0,7 3
0,3,9 4
5
6,8 6
6,7 7
3,5 8
6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 01-05-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 01-05-2023
Giải tám 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải bốn 08988 80427 89808 24749
67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
Đặc biệt 397597
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,5,8
2 4,5,7
3 1,2
4 5,9
5 7,8
6 0,9
7
8 8
9 7
Đầu Đuôi
1,6 0
3 1
0,3 2
3
2 4
1,2,4 5
6
2,5,9 7
0,1,5,8 8
4,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 24-04-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 24-04-2023
Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải bốn 85909 80181 79783 10648
04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
Đặc biệt 102237
Đầu Đuôi
0 4,9
1 5
2 2,7,9
3 7
4 8,8
5 2,3,5
6
7
8 0,1,3,6,7,9
9
Đầu Đuôi
8 0
8 1
2,5 2
5,8 3
0 4
1,5 5
8 6
2,3,8 7
4,4 8
0,2,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 17-04-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 17-04-2023
Giải tám 62
Giải bảy 882
Giải sáu 2558 7420 0072
Giải năm 5206
Giải bốn 42916 54327 60372 20283
10526 37252 67060
Giải ba 24910 30053
Giải nhì 43456
Giải nhất 91114
Đặc biệt 169373
Đầu Đuôi
0 6
1 0,4,6
2 0,6,7
3
4
5 2,3,6,8
6 0,2
7 2,2,3
8 2,3
9
Đầu Đuôi
1,2,6 0
1
5,6,7,7,8 2
5,7,8 3
1 4
5
0,1,2,5 6
2 7
5 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 10-04-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 10-04-2023
Giải tám 80
Giải bảy 712
Giải sáu 6028 9408 3343
Giải năm 8278
Giải bốn 86882 15521 74108 76521
04849 08640 13687
Giải ba 95633 69447
Giải nhì 22034
Giải nhất 18970
Đặc biệt 019373
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2
2 1,1,8
3 3,4
4 0,3,7,9
5
6
7 0,3,8
8 0,2,7
9
Đầu Đuôi
4,7,8 0
2,2 1
1,8 2
3,4,7 3
3 4
5
6
4,8 7
0,0,2,7 8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 03-04-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 03-04-2023
Giải tám 05
Giải bảy 517
Giải sáu 8956 6664 6311
Giải năm 0711
Giải bốn 32846 19556 53741 08195
53311 42882 10382
Giải ba 50031 22643
Giải nhì 17419
Giải nhất 31691
Đặc biệt 456415
Đầu Đuôi
0 5
1 1,1,1,5,7,9
2
3 1
4 1,3,6
5 6,6
6 4
7
8 2,2
9 1,5
Đầu Đuôi
0
1,1,1,3,4,9 1
8,8 2
4 3
6 4
0,1,9 5
4,5,5 6
1 7
8
1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 27-03-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 27-03-2023
Giải tám 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải bốn 34876 49629 67763 35844
84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
Đặc biệt 624449
Đầu Đuôi
0
1 7,9
2 4,7,9
3
4 4,9
5 2,3
6 0,0,3,7
7 3,5,6
8 2
9 1
Đầu Đuôi
6,6 0
9 1
5,8 2
5,6,7 3
2,4 4
7 5
7 6
1,2,6 7
8
1,2,4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 20-03-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 20-03-2023
Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải bốn 60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Đặc biệt 665017
Đầu Đuôi
0 5,7
1 1,7,7
2 4,8
3 3,4,5,6
4 0
5 9
6 2,2,9
7 5
8
9 5
Đầu Đuôi
4 0
1 1
6,6 2
3 3
2,3 4
0,3,7,9 5
3 6
0,1,1 7
2 8
5,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 13-03-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 13-03-2023
Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải bốn 07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Đặc biệt 646022
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 2,8
3
4 3,6,8
5 0,3,4
6 3,3,6
7 1
8 9,9,9
9 9
Đầu Đuôi
5 0
7 1
0,2 2
4,5,6,6 3
5 4
5
4,6 6
7
1,2,4 8
8,8,8,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 06-03-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 06-03-2023
Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải bốn 38886 15285 17094 34570
62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Đặc biệt 376440
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6
2 9
3 0,7
4 0,2,3,4,7
5
6 6,6
7 0
8 5,6
9 4,6
Đầu Đuôi
3,4,7 0
1
4 2
0,4 3
4,9 4
8 5
1,6,6,8,9 6
3,4 7
8
0,2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 27-02-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 27-02-2023
Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 4973 3135 1681
Giải năm 0093
Giải bốn 61649 61017 75313 17621
12787 65848 38727
Giải ba 15861 48469
Giải nhì 30580
Giải nhất 90863
Đặc biệt 545088
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 1,7
3 5
4 4,8,9
5
6 1,3,9
7 3,3
8 0,1,7,8
9 3
Đầu Đuôi
8 0
2,6,8 1
2
1,6,7,7,9 3
4 4
3 5
6
1,2,8 7
4,8 8
4,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 20-02-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 20-02-2023
Giải tám 26
Giải bảy 294
Giải sáu 1096 4103 9547
Giải năm 6547
Giải bốn 78481 76570 35313 20005
17539 01130 94969
Giải ba 77254 69924
Giải nhì 87748
Giải nhất 40990
Đặc biệt 699101
Đầu Đuôi
0 1,3,5
1 3
2 4,6
3 0,9
4 7,7,8
5 4
6 9
7 0
8 1
9 0,4,6
Đầu Đuôi
3,7,9 0
0,8 1
2
0,1 3
2,5,9 4
0 5
2,9 6
4,4 7
4 8
3,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 13-02-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 13-02-2023
Giải tám 59
Giải bảy 532
Giải sáu 4462 4910 6648
Giải năm 8616
Giải bốn 78949 95763 46795 08579
09631 88196 98574
Giải ba 53891 80752
Giải nhì 60477
Giải nhất 77683
Đặc biệt 883267
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2
3 1,2
4 8,9
5 2,9
6 2,3,7
7 4,7,9
8 3
9 1,5,6
Đầu Đuôi
1 0
3,9 1
3,5,6 2
6,8 3
7 4
9 5
1,9 6
6,7 7
4 8
4,5,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 06-02-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 06-02-2023
Giải tám 71
Giải bảy 368
Giải sáu 4060 5631 8322
Giải năm 1591
Giải bốn 92578 23528 37812 50139
70905 80770 24644
Giải ba 91458 78800
Giải nhì 69774
Giải nhất 66768
Đặc biệt 328646
Đầu Đuôi
0 0,5
1 2
2 2,8
3 1,9
4 4,6
5 8
6 0,8,8
7 0,1,4,8
8
9 1
Đầu Đuôi
0,6,7 0
3,7,9 1
1,2 2
3
4,7 4
0 5
4 6
7
2,5,6,6,7 8
3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 30-01-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 30-01-2023
Giải tám 71
Giải bảy 420
Giải sáu 8083 7209 5408
Giải năm 7523
Giải bốn 28639 03824 14308 85423
55105 80678 93592
Giải ba 89224 72404
Giải nhì 26635
Giải nhất 94012
Đặc biệt 155515
Đầu Đuôi
0 4,5,8,8,9
1 2,5
2 0,3,3,4,4
3 5,9
4
5
6
7 1,8
8 3
9 2
Đầu Đuôi
2 0
7 1
1,9 2
2,2,8 3
0,2,2 4
0,1,3 5
6
7
0,0,7 8
0,3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 23-01-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 23-01-2023
Giải tám 38
Giải bảy 268
Giải sáu 4162 7760 1884
Giải năm 5839
Giải bốn 41470 30057 71748 86494
76524 36842 94165
Giải ba 06978 70855
Giải nhì 78004
Giải nhất 08505
Đặc biệt 241081
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 4
3 8,9
4 2,8
5 5,7
6 0,2,5,8
7 0,8
8 1,4
9 4
Đầu Đuôi
6,7 0
8 1
4,6 2
3
0,2,8,9 4
0,5,6 5
6
5 7
3,4,6,7 8
3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 16-01-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 16-01-2023
Giải tám 50
Giải bảy 536
Giải sáu 3920 4840 8951
Giải năm 3427
Giải bốn 96897 84098 90033 76241
67198 45657 12496
Giải ba 53141 25029
Giải nhì 00388
Giải nhất 20486
Đặc biệt 288300
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,7,9
3 3,6
4 0,1,1
5 0,1,7
6
7
8 6,8
9 6,7,8,8
Đầu Đuôi
0,2,4,5 0
4,4,5 1
2
3 3
4
5
3,8,9 6
2,5,9 7
8,9,9 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 09-01-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 09-01-2023
Giải tám 06
Giải bảy 554
Giải sáu 2873 0838 0645
Giải năm 7876
Giải bốn 42059 17872 79841 09259
18243 69356 79362
Giải ba 75745 02835
Giải nhì 09874
Giải nhất 29371
Đặc biệt 123923
Đầu Đuôi
0 6
1
2 3
3 5,8
4 1,3,5,5
5 4,6,9,9
6 2
7 1,2,3,4,6
8
9
Đầu Đuôi
0
4,7 1
6,7 2
2,4,7 3
5,7 4
3,4,4 5
0,5,7 6
7
3 8
5,5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 02-01-2023

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 02-01-2023
Giải tám 32
Giải bảy 543
Giải sáu 1745 8099 0034
Giải năm 8722
Giải bốn 71349 71484 79415 05107
41249 94723 99283
Giải ba 79010 75547
Giải nhì 83304
Giải nhất 52465
Đặc biệt 909577
Đầu Đuôi
0 4,7
1 0,5
2 2,3
3 2,4
4 3,5,7,9,9
5
6 5
7 7
8 3,4
9 9
Đầu Đuôi
1 0
1
2,3 2
2,4,8 3
0,3,8 4
1,4,6 5
6
0,4,7 7
8
4,4,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 26-12-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 26-12-2022
Giải tám 69
Giải bảy 699
Giải sáu 9141 8319 6958
Giải năm 3803
Giải bốn 84075 64010 72044 79721
94696 00702 43259
Giải ba 23213 50476
Giải nhì 42416
Giải nhất 58062
Đặc biệt 084679
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,3,6,9
2 1
3
4 1,4
5 8,9
6 2,9
7 5,6,9
8
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
2,4 1
0,6 2
0,1 3
4 4
7 5
1,7,9 6
7
5 8
1,5,6,7,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 19-12-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 19-12-2022
Giải tám 68
Giải bảy 882
Giải sáu 0662 0515 6627
Giải năm 4849
Giải bốn 00963 58716 24670 62607
80946 23545 40420
Giải ba 84017 17901
Giải nhì 34835
Giải nhất 07425
Đặc biệt 140732
Đầu Đuôi
0 1,7
1 5,6,7
2 0,5,7
3 2,5
4 5,6,9
5
6 2,3,8
7 0
8 2
9
Đầu Đuôi
2,7 0
0 1
3,6,8 2
6 3
4
1,2,3,4 5
1,4 6
0,1,2 7
6 8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 12-12-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 12-12-2022
Giải tám 61
Giải bảy 413
Giải sáu 7487 8806 9944
Giải năm 1596
Giải bốn 19739 58356 99682 49871
85743 57345 17638
Giải ba 36046 03252
Giải nhì 55539
Giải nhất 28531
Đặc biệt 349673
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2
3 1,8,9,9
4 3,4,5,6
5 2,6
6 1
7 1,3
8 2,7
9 6
Đầu Đuôi
0
3,6,7 1
5,8 2
1,4,7 3
4 4
4 5
0,4,5,9 6
8 7
3 8
3,3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 05-12-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 05-12-2022
Giải tám 53
Giải bảy 507
Giải sáu 5329 0565 5969
Giải năm 8600
Giải bốn 58185 80897 13751 92257
73068 08602 47216
Giải ba 29764 27305
Giải nhì 18674
Giải nhất 68453
Đặc biệt 478272
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7
1 6
2 9
3
4
5 1,3,3,7
6 4,5,8,9
7 2,4
8 5
9 7
Đầu Đuôi
0 0
5 1
0,7 2
5,5 3
6,7 4
0,6,8 5
1 6
0,5,9 7
6 8
2,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 28-11-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 28-11-2022
Giải tám 54
Giải bảy 253
Giải sáu 3585 8811 4552
Giải năm 1340
Giải bốn 53111 64961 31991 11849
62868 65083 88594
Giải ba 28967 40926
Giải nhì 88519
Giải nhất 74474
Đặc biệt 167474
Đầu Đuôi
0
1 1,1,9
2 6
3
4 0,9
5 2,3,4
6 1,7,8
7 4,4
8 3,5
9 1,4
Đầu Đuôi
4 0
1,1,6,9 1
5 2
5,8 3
5,7,7,9 4
8 5
2 6
6 7
6 8
1,4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 21-11-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 21-11-2022
Giải tám 10
Giải bảy 926
Giải sáu 1820 9736 7418
Giải năm 5450
Giải bốn 13222 56147 73613 63779
24350 74273 42100
Giải ba 87853 98406
Giải nhì 31997
Giải nhất 28967
Đặc biệt 523839
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,3,8
2 0,2,6
3 6,9
4 7
5 0,0,3
6 7
7 3,9
8
9 7
Đầu Đuôi
0,1,2,5,5 0
1
2 2
1,5,7 3
4
5
0,2,3 6
4,6,9 7
1 8
3,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 14-11-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 14-11-2022
Giải tám 56
Giải bảy 395
Giải sáu 7701 6702 5883
Giải năm 9899
Giải bốn 67200 30652 78406 77322
77876 29368 89863
Giải ba 00116 51309
Giải nhì 09376
Giải nhất 77642
Đặc biệt 635253
Đầu Đuôi
0 0,1,2,6,9
1 6
2 2
3
4 2
5 2,3,6
6 3,8
7 6,6
8 3
9 5,9
Đầu Đuôi
0 0
0 1
0,2,4,5 2
5,6,8 3
4
9 5
0,1,5,7,7 6
7
6 8
0,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 07-11-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 07-11-2022
Giải tám 59
Giải bảy 614
Giải sáu 9251 1535 9974
Giải năm 1342
Giải bốn 67742 02160 17259 15102
88476 94344 05059
Giải ba 97659 55960
Giải nhì 56500
Giải nhất 85099
Đặc biệt 311212
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,4
2
3 5
4 2,2,4
5 1,9,9,9,9
6 0,0
7 4,6
8
9 9
Đầu Đuôi
0,6,6 0
5 1
0,1,4,4 2
3
1,4,7 4
3 5
7 6
7
8
5,5,5,5,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 31-10-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 31-10-2022
Giải tám 07
Giải bảy 051
Giải sáu 4516 8750 7176
Giải năm 1992
Giải bốn 35664 90875 07591 29048
54968 29504 87634
Giải ba 93571 64503
Giải nhì 83047
Giải nhất 80956
Đặc biệt 749143
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 6
2
3 4
4 3,7,8
5 0,1,6
6 4,8
7 1,5,6
8
9 1,2
Đầu Đuôi
5 0
5,7,9 1
9 2
0,4 3
0,3,6 4
7 5
1,5,7 6
0,4 7
4,6 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 24-10-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 24-10-2022
Giải tám 24
Giải bảy 656
Giải sáu 6349 7847 1745
Giải năm 7394
Giải bốn 29657 99320 99502 40551
08743 27418 74307
Giải ba 04413 28618
Giải nhì 97036
Giải nhất 42224
Đặc biệt 682158
Đầu Đuôi
0 2,7
1 3,8,8
2 0,4,4
3 6
4 3,5,7,9
5 1,6,7,8
6
7
8
9 4
Đầu Đuôi
2 0
5 1
0 2
1,4 3
2,2,9 4
4 5
3,5 6
0,4,5 7
1,1,5 8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 17-10-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 17-10-2022
Giải tám 30
Giải bảy 474
Giải sáu 5309 1672 7596
Giải năm 3172
Giải bốn 63818 31985 80441 60781
29290 65805 80770
Giải ba 94668 45469
Giải nhì 74161
Giải nhất 84487
Đặc biệt 878030
Đầu Đuôi
0 5,9
1 8
2
3 0,0
4 1
5
6 1,8,9
7 0,2,2,4
8 1,5,7
9 0,6
Đầu Đuôi
3,3,7,9 0
4,6,8 1
7,7 2
3
7 4
0,8 5
9 6
8 7
1,6 8
0,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 10-10-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 10-10-2022
Giải tám 50
Giải bảy 219
Giải sáu 8824 9447 5981
Giải năm 5780
Giải bốn 22295 75163 10586 52731
92071 46504 16203
Giải ba 95646 20863
Giải nhì 72458
Giải nhất 79454
Đặc biệt 400323
Đầu Đuôi
0 3,4
1 9
2 3,4
3 1
4 6,7
5 0,4,8
6 3,3
7 1
8 0,1,6
9 5
Đầu Đuôi
5,8 0
3,7,8 1
2
0,2,6,6 3
0,2,5 4
9 5
4,8 6
4 7
5 8
1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 03-10-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 03-10-2022
Giải tám 20
Giải bảy 492
Giải sáu 3106 4779 3650
Giải năm 3094
Giải bốn 41482 13683 28993 32067
48844 58169 55029
Giải ba 18316 52975
Giải nhì 41346
Giải nhất 60179
Đặc biệt 265535
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 0,9
3 5
4 4,6
5 0
6 7,9
7 5,9,9
8 2,3
9 2,3,4
Đầu Đuôi
2,5 0
1
8,9 2
8,9 3
4,9 4
3,7 5
0,1,4 6
6 7
8
2,6,7,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 26-09-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 26-09-2022
Giải tám 61
Giải bảy 420
Giải sáu 4693 6928 3877
Giải năm 0969
Giải bốn 59257 32759 72075 85758
42885 52315 12704
Giải ba 69646 56725
Giải nhì 79194
Giải nhất 35962
Đặc biệt 309392
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 0,5,8
3
4 6
5 7,8,9
6 1,2,9
7 5,7
8 5
9 2,3,4
Đầu Đuôi
2 0
6 1
6,9 2
9 3
0,9 4
1,2,7,8 5
4 6
5,7 7
2,5 8
5,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 19-09-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 19-09-2022
Giải tám 07
Giải bảy 727
Giải sáu 0892 6535 3296
Giải năm 5876
Giải bốn 73919 57480 80781 70628
75964 73322 53393
Giải ba 60332 14459
Giải nhì 87283
Giải nhất 40573
Đặc biệt 870842
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 2,7,8
3 2,5
4 2
5 9
6 4
7 3,6
8 0,1,3
9 2,3,6
Đầu Đuôi
8 0
8 1
2,3,4,9 2
7,8,9 3
6 4
3 5
7,9 6
0,2 7
2 8
1,5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 12-09-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 12-09-2022
Giải tám 47
Giải bảy 813
Giải sáu 1046 7360 5953
Giải năm 0883
Giải bốn 02459 03618 82939 84517
44188 55320 25281
Giải ba 49157 43448
Giải nhì 57847
Giải nhất 29614
Đặc biệt 018594
Đầu Đuôi
0
1 3,4,7,8
2 0
3 9
4 6,7,7,8
5 3,7,9
6 0
7
8 1,3,8
9 4
Đầu Đuôi
2,6 0
8 1
2
1,5,8 3
1,9 4
5
4 6
1,4,4,5 7
1,4,8 8
3,5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 05-09-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 05-09-2022
Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 4219 3184 0236
Giải năm 7983
Giải bốn 09875 94892 86449 20711
51007 60984 69130
Giải ba 88462 49495
Giải nhì 38175
Giải nhất 10146
Đặc biệt 706125
Đầu Đuôi
0 7
1 1,9
2 5
3 0,6
4 6,9
5
6 2
7 5,5,6
8 3,4,4
9 2,5,7
Đầu Đuôi
3 0
1 1
6,9 2
8 3
8,8 4
2,7,7,9 5
3,4,7 6
0,9 7
8
1,4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 29-08-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 29-08-2022
Giải tám 32
Giải bảy 713
Giải sáu 0467 2761 7385
Giải năm 9942
Giải bốn 90161 21646 30431 19105
56169 28843 90429
Giải ba 49762 14648
Giải nhì 67599
Giải nhất 00584
Đặc biệt 311404
Đầu Đuôi
0 4,5
1 3
2 9
3 1,2
4 2,3,6,8
5
6 1,1,2,7,9
7
8 4,5
9 9
Đầu Đuôi
0
3,6,6 1
3,4,6 2
1,4 3
0,8 4
0,8 5
4 6
6 7
4 8
2,6,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 22-08-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 22-08-2022
Giải tám 32
Giải bảy 212
Giải sáu 5055 6013 0396
Giải năm 3706
Giải bốn 84188 92971 43814 92526
93453 72759 10961
Giải ba 72670 89967
Giải nhì 36950
Giải nhất 53087
Đặc biệt 191727
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,4
2 6,7
3 2
4
5 0,3,5,9
6 1,7
7 0,1
8 7,8
9 6
Đầu Đuôi
5,7 0
6,7 1
1,3 2
1,5 3
1 4
5 5
0,2,9 6
2,6,8 7
8 8
5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 15-08-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 15-08-2022
Giải tám 79
Giải bảy 797
Giải sáu 8434 8795 0575
Giải năm 7110
Giải bốn 77682 29751 48487 53259
79821 74480 72420
Giải ba 87045 54806
Giải nhì 01667
Giải nhất 14738
Đặc biệt 328137
Đầu Đuôi
0 6
1 0
2 0,1
3 4,7,8
4 5
5 1,9
6 7
7 5,9
8 0,2,7
9 5,7
Đầu Đuôi
1,2,8 0
2,5 1
8 2
3
3 4
4,7,9 5
0 6
3,6,8,9 7
3 8
5,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 08-08-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 08-08-2022
Giải tám 91
Giải bảy 888
Giải sáu 8747 3130 1695
Giải năm 6294
Giải bốn 22728 82696 48240 14381
49166 41293 33095
Giải ba 31202 59035
Giải nhì 67782
Giải nhất 27404
Đặc biệt 234216
Đầu Đuôi
0 2,4
1 6
2 8
3 0,5
4 0,7
5
6 6
7
8 1,2,8
9 1,3,4,5,5,6
Đầu Đuôi
3,4 0
8,9 1
0,8 2
9 3
0,9 4
3,9,9 5
1,6,9 6
4 7
2,8 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 01-08-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 01-08-2022
Giải tám 58
Giải bảy 235
Giải sáu 4120 6866 4338
Giải năm 6420
Giải bốn 90425 20817 77228 35161
24970 84725 71509
Giải ba 84138 97068
Giải nhì 67719
Giải nhất 70850
Đặc biệt 881367
Đầu Đuôi
0 9
1 7,9
2 0,0,5,5,8
3 5,8,8
4
5 0,8
6 1,6,7,8
7 0
8
9
Đầu Đuôi
2,2,5,7 0
6 1
2
3
4
2,2,3 5
6 6
1,6 7
2,3,3,5,6 8
0,1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 25-07-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 25-07-2022
Giải tám 12
Giải bảy 915
Giải sáu 3226 2677 4647
Giải năm 0350
Giải bốn 67982 11053 98806 49386
35480 22090 37043
Giải ba 21383 21496
Giải nhì 80840
Giải nhất 38420
Đặc biệt 078469
Đầu Đuôi
0 6
1 2,5
2 0,6
3
4 0,3,7
5 0,3
6 9
7 7
8 0,2,3,6
9 0,6
Đầu Đuôi
2,4,5,8,9 0
1
1,8 2
4,5,8 3
4
1 5
0,2,8,9 6
4,7 7
8
6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 18-07-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 18-07-2022
Giải tám 03
Giải bảy 612
Giải sáu 8769 9513 4997
Giải năm 9816
Giải bốn 37519 56279 04800 60322
93434 06175 29718
Giải ba 95529 80720
Giải nhì 75797
Giải nhất 55051
Đặc biệt 122255
Đầu Đuôi
0 0,3
1 2,3,6,8,9
2 0,2,9
3 4
4
5 1,5
6 9
7 5,9
8
9 7,7
Đầu Đuôi
0,2 0
5 1
1,2 2
0,1 3
3 4
5,7 5
1 6
9,9 7
1 8
1,2,6,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 11-07-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 11-07-2022
Giải tám 49
Giải bảy 010
Giải sáu 9208 9527 6388
Giải năm 6424
Giải bốn 17597 90176 58047 76668
88506 91513 15726
Giải ba 56119 76514
Giải nhì 78259
Giải nhất 96773
Đặc biệt 013043
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,3,4,9
2 4,6,7
3
4 3,7,9
5 9
6 8
7 3,6
8 8
9 7
Đầu Đuôi
1 0
1
2
1,4,7 3
1,2 4
5
0,2,7 6
2,4,9 7
0,6,8 8
1,4,5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 04-07-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 04-07-2022
Giải tám 92
Giải bảy 555
Giải sáu 8641 5961 1814
Giải năm 1754
Giải bốn 51229 71592 99333 93209
35984 54595 78266
Giải ba 11249 24856
Giải nhì 01747
Giải nhất 92230
Đặc biệt 776565
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2 9
3 0,3
4 1,7,9
5 4,5,6
6 1,5,6
7
8 4
9 2,2,5
Đầu Đuôi
3 0
4,6 1
9,9 2
3 3
1,5,8 4
5,6,9 5
5,6 6
4 7
8
0,2,4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 27-06-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 27-06-2022
Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 9924 4560 2893
Giải năm 8089
Giải bốn 68771 89667 90657 17952
37609 49998 35590
Giải ba 61262 11078
Giải nhì 34194
Giải nhất 77840
Đặc biệt 142175
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 4
3
4 0
5 2,7
6 0,2,7
7 1,5,8,9
8 9
9 0,3,4,8
Đầu Đuôi
4,6,9 0
7 1
5,6 2
9 3
2,9 4
7 5
6
5,6 7
7,9 8
0,1,7,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 20-06-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 20-06-2022
Giải tám 84
Giải bảy 285
Giải sáu 9666 3373 3864
Giải năm 4091
Giải bốn 56428 53232 90177 67543
97578 15175 30849
Giải ba 91024 75100
Giải nhì 58277
Giải nhất 00205
Đặc biệt 572076
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 4,8
3 2
4 3,9
5
6 4,6
7 3,5,6,7,7,8
8 4,5
9 1
Đầu Đuôi
0 0
9 1
3 2
4,7 3
2,6,8 4
0,7,8 5
6,7 6
7,7 7
2,7 8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 13-06-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 13-06-2022
Giải tám 80
Giải bảy 854
Giải sáu 6646 4783 7715
Giải năm 0883
Giải bốn 17941 51012 04809 78416
66905 61906 61881
Giải ba 04452 68727
Giải nhì 21351
Giải nhất 93346
Đặc biệt 596338
Đầu Đuôi
0 5,6,9
1 2,5,6
2 7
3 8
4 1,6,6
5 1,2,4
6
7
8 0,1,3,3
9
Đầu Đuôi
8 0
4,5,8 1
1,5 2
8,8 3
5 4
0,1 5
0,1,4,4 6
2 7
3 8
0 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 06-06-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 06-06-2022
Giải tám 22
Giải bảy 419
Giải sáu 3442 8987 5773
Giải năm 2955
Giải bốn 29123 71204 23348 34977
76185 30765 29990
Giải ba 26827 67890
Giải nhì 40435
Giải nhất 20788
Đặc biệt 038473
Đầu Đuôi
0 4
1 9
2 2,3,7
3 5
4 2,8
5 5
6 5
7 3,3,7
8 5,7,8
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
1
2,4 2
2,7,7 3
0 4
3,5,6,8 5
6
2,7,8 7
4,8 8
1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 30-05-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 30-05-2022
Giải tám 27
Giải bảy 488
Giải sáu 0464 5914 6868
Giải năm 0470
Giải bốn 69593 31728 29307 11289
49579 30694 44065
Giải ba 27817 69938
Giải nhì 54512
Giải nhất 76369
Đặc biệt 778406
Đầu Đuôi
0 6,7
1 2,4,7
2 7,8
3 8
4
5
6 4,5,8,9
7 0,9
8 8,9
9 3,4
Đầu Đuôi
7 0
1
1 2
9 3
1,6,9 4
6 5
0 6
0,1,2 7
2,3,6,8 8
6,7,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 23-05-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 23-05-2022
Giải tám 21
Giải bảy 704
Giải sáu 9527 7717 9848
Giải năm 4098
Giải bốn 40450 32754 52849 65917
92567 54326 91562
Giải ba 42316 33564
Giải nhì 33518
Giải nhất 29541
Đặc biệt 076308
Đầu Đuôi
0 4,8
1 6,7,7,8
2 1,6,7
3
4 1,8,9
5 0,4
6 2,4,7
7
8
9 8
Đầu Đuôi
5 0
2,4 1
6 2
3
0,5,6 4
5
1,2 6
1,1,2,6 7
0,1,4,9 8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 16-05-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 16-05-2022
Giải tám 58
Giải bảy 468
Giải sáu 6135 7989 7464
Giải năm 0771
Giải bốn 08781 27815 99655 29839
14381 61518 28290
Giải ba 73168 24633
Giải nhì 58661
Giải nhất 76469
Đặc biệt 037054
Đầu Đuôi
0
1 5,8
2
3 3,5,9
4
5 4,5,8
6 1,4,8,8,9
7 1
8 1,1,9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
6,7,8,8 1
2
3 3
5,6 4
1,3,5 5
6
7
1,5,6,6 8
3,6,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 09-05-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 09-05-2022
Giải tám 68
Giải bảy 017
Giải sáu 7068 2052 4478
Giải năm 6415
Giải bốn 01693 65581 19967 52264
81772 18450 24109
Giải ba 52573 97431
Giải nhì 73036
Giải nhất 56766
Đặc biệt 757852
Đầu Đuôi
0 9
1 5,7
2
3 1,6
4
5 0,2,2
6 4,6,7,8,8
7 2,3,8
8 1
9 3
Đầu Đuôi
5 0
3,8 1
5,5,7 2
7,9 3
6 4
1 5
3,6 6
1,6 7
6,6,7 8
0 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 02-05-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 02-05-2022
Giải tám 16
Giải bảy 053
Giải sáu 7055 2310 6387
Giải năm 4388
Giải bốn 94181 96891 34862 10176
18162 27159 13749
Giải ba 70758 23776
Giải nhì 35479
Giải nhất 23464
Đặc biệt 914098
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2
3
4 9
5 3,5,8,9
6 2,2,4
7 6,6,9
8 1,7,8
9 1,8
Đầu Đuôi
1 0
8,9 1
6,6 2
5 3
6 4
5 5
1,7,7 6
8 7
5,8,9 8
4,5,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 11-04-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 11-04-2022
Giải tám 94
Giải bảy 236
Giải sáu 9223 8568 0596
Giải năm 8568
Giải bốn 91908 32292 93569 36755
52969 15538 17515
Giải ba 47519 66506
Giải nhì 29107
Giải nhất 29852
Đặc biệt 206454
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 5,9
2 3
3 6,8
4
5 2,4,5
6 8,8,9,9
7
8
9 2,4,6
Đầu Đuôi
0
1
5,9 2
2 3
5,9 4
1,5 5
0,3,9 6
0 7
0,3,6,6 8
1,6,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 04-04-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 04-04-2022
Giải tám 00
Giải bảy 860
Giải sáu 7947 2865 9381
Giải năm 3213
Giải bốn 48379 17516 13788 65324
21154 97180 33771
Giải ba 76180 92023
Giải nhì 10070
Giải nhất 69302
Đặc biệt 365662
Đầu Đuôi
0 0,2
1 3,6
2 3,4
3
4 7
5 4
6 0,2,5
7 0,1,9
8 0,0,1,8
9
Đầu Đuôi
0,6,7,8,8 0
7,8 1
0,6 2
1,2 3
2,5 4
6 5
1 6
4 7
8 8
7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 28-03-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 28-03-2022
Giải tám 21
Giải bảy 845
Giải sáu 3707 2536 9206
Giải năm 3583
Giải bốn 03956 13123 57034 69449
04816 59784 83792
Giải ba 69420 59175
Giải nhì 63597
Giải nhất 09862
Đặc biệt 842663
Đầu Đuôi
0 6,7
1 6
2 0,1,3
3 4,6
4 5,9
5 6
6 2,3
7 5
8 3,4
9 2,7
Đầu Đuôi
2 0
2 1
6,9 2
2,6,8 3
3,8 4
4,7 5
0,1,3,5 6
0,9 7
8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 21-03-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 21-03-2022
Giải tám 87
Giải bảy 557
Giải sáu 9178 4283 0074
Giải năm 0207
Giải bốn 99199 37836 19162 94956
98134 32823 87407
Giải ba 62956 32204
Giải nhì 58710
Giải nhất 67543
Đặc biệt 026623
Đầu Đuôi
0 4,7,7
1 0
2 3,3
3 4,6
4 3
5 6,6,7
6 2
7 4,8
8 3,7
9 9
Đầu Đuôi
1 0
1
6 2
2,2,4,8 3
0,3,7 4
5
3,5,5 6
0,0,5,8 7
7 8
9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 14-03-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 14-03-2022
Giải tám 52
Giải bảy 227
Giải sáu 0072 4918 4735
Giải năm 6778
Giải bốn 27385 17110 56543 56269
53118 09774 75716
Giải ba 02248 18573
Giải nhì 55727
Giải nhất 04277
Đặc biệt 277782
Đầu Đuôi
0
1 0,6,8,8
2 7,7
3 5
4 3,8
5 2
6 9
7 2,3,4,7,8
8 2,5
9
Đầu Đuôi
1 0
1
5,7,8 2
4,7 3
7 4
3,8 5
1 6
2,2,7 7
1,1,4,7 8
6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 07-03-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 07-03-2022
Giải tám 01
Giải bảy 064
Giải sáu 8794 4406 3649
Giải năm 7362
Giải bốn 35902 95020 39488 11595
41831 98052 57484
Giải ba 69630 17665
Giải nhì 90773
Giải nhất 81996
Đặc biệt 565363
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1
2 0
3 0,1
4 9
5 2
6 2,3,4,5
7 3
8 4,8
9 4,5,6
Đầu Đuôi
2,3 0
0,3 1
0,5,6 2
6,7 3
6,8,9 4
6,9 5
0,9 6
7
8 8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 28-02-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 28-02-2022
Giải tám 45
Giải bảy 135
Giải sáu 9699 9592 6352
Giải năm 0203
Giải bốn 50203 48473 34233 10644
99493 61363 52743
Giải ba 95340 79829
Giải nhì 12332
Giải nhất 46795
Đặc biệt 045782
Đầu Đuôi
0 3,3
1
2 9
3 2,3,5
4 0,3,4,5
5 2
6 3
7 3
8 2
9 2,3,5,9
Đầu Đuôi
4 0
1
3,5,8,9 2
0,0,3,4,6,7,9 3
4 4
3,4,9 5
6
7
8
2,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 21-02-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 21-02-2022
Giải tám 46
Giải bảy 921
Giải sáu 3802 8657 6428
Giải năm 2951
Giải bốn 86715 90506 41207 07206
91551 83486 60940
Giải ba 15604 91480
Giải nhì 11348
Giải nhất 42739
Đặc biệt 844598
Đầu Đuôi
0 2,4,6,6,7
1 5
2 1,8
3 9
4 0,6,8
5 1,1,7
6
7
8 0,6
9 8
Đầu Đuôi
4,8 0
2,5,5 1
0 2
3
0 4
1 5
0,0,4,8 6
0,5 7
2,4,9 8
3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 14-02-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 14-02-2022
Giải tám 14
Giải bảy 716
Giải sáu 4467 8918 4295
Giải năm 5665
Giải bốn 00650 12092 53347 95192
57018 40818 66307
Giải ba 62287 82926
Giải nhì 22785
Giải nhất 11255
Đặc biệt 608400
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,6,8,8,8
2 6
3
4 7
5 0,5
6 5,7
7
8 5,7
9 2,2,5
Đầu Đuôi
0,5 0
1
9,9 2
3
1 4
5,6,8,9 5
1,2 6
0,4,6,8 7
1,1,1 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 07-02-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 07-02-2022
Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 3877 4320 3232
Giải năm 1866
Giải bốn 37922 27454 63263 72303
22768 49590 40892
Giải ba 44938 85575
Giải nhì 51679
Giải nhất 46604
Đặc biệt 627156
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 0,2
3 2,8
4
5 4,6
6 3,5,6,8
7 1,5,7,9
8
9 0,2
Đầu Đuôi
2,9 0
7 1
2,3,9 2
0,6 3
0,5 4
6,7 5
5,6 6
7 7
3,6 8
7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 31-01-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 31-01-2022
Giải tám 93
Giải bảy 987
Giải sáu 3917 8566 8792
Giải năm 4542
Giải bốn 36645 37951 60070 28933
77163 48564 15113
Giải ba 70276 45378
Giải nhì 73080
Giải nhất 12866
Đặc biệt 493582
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2
3 3
4 2,5
5 1
6 3,4,6,6
7 0,6,8
8 0,2,7
9 2,3
Đầu Đuôi
7,8 0
5 1
4,8,9 2
1,3,6,9 3
6 4
4 5
6,6,7 6
1,8 7
7 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 24-01-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 24-01-2022
Giải tám 74
Giải bảy 554
Giải sáu 3913 8630 2302
Giải năm 7770
Giải bốn 91943 57266 14580 78260
02859 87503 15295
Giải ba 55163 18367
Giải nhì 34811
Giải nhất 46523
Đặc biệt 708802
Đầu Đuôi
0 2,2,3
1 1,3
2 3
3 0
4 3
5 4,9
6 0,3,6,7
7 0,4
8 0
9 5
Đầu Đuôi
3,6,7,8 0
1 1
0,0 2
0,1,2,4,6 3
5,7 4
9 5
6 6
6 7
8
5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 17-01-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 17-01-2022
Giải tám 45
Giải bảy 828
Giải sáu 4097 8845 2678
Giải năm 0079
Giải bốn 64191 73359 38457 45493
24686 46098 43169
Giải ba 53419 65911
Giải nhì 34363
Giải nhất 31829
Đặc biệt 555879
Đầu Đuôi
0
1 1,9
2 8,9
3
4 5,5
5 7,9
6 3,9
7 8,9,9
8 6
9 1,3,7,8
Đầu Đuôi
0
1,9 1
2
6,9 3
4
4,4 5
8 6
5,9 7
2,7,9 8
1,2,5,6,7,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 10-01-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 10-01-2022
Giải tám 71
Giải bảy 894
Giải sáu 6252 8812 5788
Giải năm 6452
Giải bốn 76891 74856 00443 03343
45579 34486 60318
Giải ba 94176 84759
Giải nhì 18398
Giải nhất 85438
Đặc biệt 097501
Đầu Đuôi
0 1
1 2,8
2
3 8
4 3,3
5 2,2,6,9
6
7 1,6,9
8 6,8
9 1,4,8
Đầu Đuôi
0
0,7,9 1
1,5,5 2
4,4 3
9 4
5
5,7,8 6
7
1,3,8,9 8
5,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 03-01-2022

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 03-01-2022
Giải tám 29
Giải bảy 348
Giải sáu 5854 4311 1261
Giải năm 1492
Giải bốn 29782 27356 38512 11660
67592 25555 61095
Giải ba 37461 77550
Giải nhì 82867
Giải nhất 59268
Đặc biệt 128514
Đầu Đuôi
0
1 1,2,4
2 9
3
4 8
5 0,4,5,6
6 0,1,1,7,8
7
8 2
9 2,2,5
Đầu Đuôi
5,6 0
1,6,6 1
1,8,9,9 2
3
1,5 4
5,9 5
5 6
6 7
4,6 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 27-12-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 27-12-2021
Giải tám 87
Giải bảy 088
Giải sáu 7957 3343 6934
Giải năm 0947
Giải bốn 98426 13244 81002 73559
28354 35153 36931
Giải ba 40742 34430
Giải nhì 44055
Giải nhất 85185
Đặc biệt 336247
Đầu Đuôi
0 2
1
2 6
3 0,1,4
4 2,3,4,7,7
5 3,4,5,7,9
6
7
8 5,7,8
9
Đầu Đuôi
3 0
3 1
0,4 2
4,5 3
3,4,5 4
5,8 5
2 6
4,4,5,8 7
8 8
5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 20-12-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 20-12-2021
Giải tám 91
Giải bảy 869
Giải sáu 0043 1105 4768
Giải năm 3203
Giải bốn 74601 20177 81734 70999
01275 57770 00690
Giải ba 45995 66386
Giải nhì 21466
Giải nhất 78256
Đặc biệt 268522
Đầu Đuôi
0 1,3,5
1
2 2
3 4
4 3
5 6
6 6,8,9
7 0,5,7
8 6
9 0,1,5,9
Đầu Đuôi
7,9 0
0,9 1
2 2
0,4 3
3 4
0,7,9 5
5,6,8 6
7 7
6 8
6,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 13-12-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 13-12-2021
Giải tám 39
Giải bảy 002
Giải sáu 7658 7771 1547
Giải năm 6200
Giải bốn 07457 51903 43742 70880
21710 43992 80708
Giải ba 59093 92198
Giải nhì 41376
Giải nhất 91117
Đặc biệt 255738
Đầu Đuôi
0 0,2,3,8
1 0,7
2
3 8,9
4 2,7
5 7,8
6
7 1,6
8 0
9 2,3,8
Đầu Đuôi
0,1,8 0
7 1
0,4,9 2
0,9 3
4
5
7 6
1,4,5 7
0,3,5,9 8
3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 06-12-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 06-12-2021
Giải tám 05
Giải bảy 274
Giải sáu 5575 3922 8214
Giải năm 1260
Giải bốn 48057 35827 99073 00691
09818 46203 13673
Giải ba 46550 84040
Giải nhì 71840
Giải nhất 08592
Đặc biệt 029687
Đầu Đuôi
0 3,5
1 4,8
2 2,7
3
4 0,0
5 0,7
6 0
7 3,3,4,5
8 7
9 1,2
Đầu Đuôi
4,4,5,6 0
9 1
2,9 2
0,7,7 3
1,7 4
0,7 5
6
2,5,8 7
1 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 29-11-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 29-11-2021
Giải tám 22
Giải bảy 698
Giải sáu 1563 3728 0629
Giải năm 5693
Giải bốn 00861 94022 73272 31434
26136 09706 29944
Giải ba 89531 66536
Giải nhì 78284
Giải nhất 66903
Đặc biệt 985353
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 2,2,8,9
3 1,4,6,6
4 4
5 3
6 1,3
7 2
8 4
9 3,8
Đầu Đuôi
0
3,6 1
2,2,7 2
0,5,6,9 3
3,4,8 4
5
0,3,3 6
7
2,9 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 22-11-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 22-11-2021
Giải tám 60
Giải bảy 620
Giải sáu 6347 7930 6247
Giải năm 0190
Giải bốn 85740 61788 07312 17610
25377 06857 68401
Giải ba 79554 05258
Giải nhì 68512
Giải nhất 14419
Đặc biệt 561716
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,2,6,9
2 0
3 0
4 0,7,7
5 4,7,8
6 0
7 7
8 8
9 0
Đầu Đuôi
1,2,3,4,6,9 0
0 1
1,1 2
3
5 4
5
1 6
4,4,5,7 7
5,8 8
1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 15-11-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 15-11-2021
Giải tám 89
Giải bảy 136
Giải sáu 7174 3865 2487
Giải năm 7146
Giải bốn 63637 55045 76033 63744
66502 12663 28403
Giải ba 40975 18376
Giải nhì 02260
Giải nhất 20013
Đặc biệt 833129
Đầu Đuôi
0 2,3
1 3
2 9
3 3,6,7
4 4,5,6
5
6 0,3,5
7 4,5,6
8 7,9
9
Đầu Đuôi
6 0
1
0 2
0,1,3,6 3
4,7 4
4,6,7 5
3,4,7 6
3,8 7
8
2,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 08-11-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 08-11-2021
Giải tám 94
Giải bảy 402
Giải sáu 8771 7283 2941
Giải năm 0815
Giải bốn 73058 91323 35979 37777
95533 24874 54546
Giải ba 15201 19463
Giải nhì 50885
Giải nhất 93424
Đặc biệt 702919
Đầu Đuôi
0 1,2
1 5,9
2 3,4
3 3
4 1,6
5 8
6 3
7 1,4,7,9
8 3,5
9 4
Đầu Đuôi
0
0,4,7 1
0 2
2,3,6,8 3
2,7,9 4
1,8 5
4 6
7 7
5 8
1,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 01-11-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 01-11-2021
Giải tám 33
Giải bảy 152
Giải sáu 6747 7806 9233
Giải năm 0590
Giải bốn 89693 80811 60208 18193
20420 64599 64706
Giải ba 77127 77832
Giải nhì 00689
Giải nhất 17488
Đặc biệt 144424
Đầu Đuôi
0 6,6,8
1 1
2 0,4,7
3 2,3,3
4 7
5 2
6
7
8 8,9
9 0,3,3,9
Đầu Đuôi
2,9 0
1 1
3,5 2
3,3,9,9 3
2 4
5
0,0 6
2,4 7
0,8 8
8,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 25-10-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 25-10-2021
Giải tám 29
Giải bảy 681
Giải sáu 2576 5318 7461
Giải năm 6365
Giải bốn 00296 76516 88284 15840
41379 18575 27372
Giải ba 18432 68841
Giải nhì 44217
Giải nhất 21553
Đặc biệt 486571
Đầu Đuôi
0
1 6,7,8
2 9
3 2
4 0,1
5 3
6 1,5
7 1,2,5,6,9
8 1,4
9 6
Đầu Đuôi
4 0
4,6,7,8 1
3,7 2
5 3
8 4
6,7 5
1,7,9 6
1 7
1 8
2,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 12-07-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 12-07-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 05-07-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 05-07-2021
Giải tám 52
Giải bảy 842
Giải sáu 9991 2135 0046
Giải năm 9657
Giải bốn 73374 79896 58738 83106
61203 47525 10396
Giải ba 68317 50973
Giải nhì 07711
Giải nhất 20857
Đặc biệt 467462
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,7
2 5
3 5,8
4 2,6
5 2,7,7
6 2
7 3,4
8
9 1,6,6
Đầu Đuôi
0
1,9 1
4,5,6 2
0,7 3
7 4
2,3 5
0,4,9,9 6
1,5,5 7
3 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 28-06-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 28-06-2021
Giải tám 29
Giải bảy 123
Giải sáu 6030 1403 2113
Giải năm 2310
Giải bốn 94883 36480 14384 75989
46917 91151 57927
Giải ba 70272 03059
Giải nhì 30870
Giải nhất 45049
Đặc biệt 957647
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,7
2 3,7,9
3 0
4 7,9
5 1,9
6
7 0,2
8 0,3,4,9
9
Đầu Đuôi
1,3,7,8 0
5 1
7 2
0,1,2,8 3
8 4
5
6
1,2,4 7
8
2,4,5,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 21-06-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 21-06-2021
Giải tám 91
Giải bảy 924
Giải sáu 0553 2262 0748
Giải năm 0589
Giải bốn 02705 16940 61286 20197
83576 44400 56798
Giải ba 23644 33058
Giải nhì 59210
Giải nhất 38706
Đặc biệt 342088
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 0
2 4
3
4 0,4,8
5 3,8
6 2
7 6
8 6,8,9
9 1,7,8
Đầu Đuôi
0,1,4 0
9 1
6 2
5 3
2,4 4
0 5
0,7,8 6
9 7
4,5,8,9 8
8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 14-06-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 14-06-2021
Giải tám 00
Giải bảy 822
Giải sáu 5770 0867 6729
Giải năm 0429
Giải bốn 44769 55860 84322 08766
59935 44547 25677
Giải ba 74515 03146
Giải nhì 07731
Giải nhất 80195
Đặc biệt 113834
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 2,2,9,9
3 1,4,5
4 6,7
5
6 0,6,7,9
7 0,7
8
9 5
Đầu Đuôi
0,6,7 0
3 1
2,2 2
3
3 4
1,3,9 5
4,6 6
4,6,7 7
8
2,2,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 07-06-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 07-06-2021
Giải tám 07
Giải bảy 870
Giải sáu 6230 5141 6427
Giải năm 2867
Giải bốn 90180 14801 83524 27470
76597 58048 33347
Giải ba 86433 46809
Giải nhì 20410
Giải nhất 76071
Đặc biệt 115341
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 0
2 4,7
3 0,3
4 1,1,7,8
5
6 7
7 0,0,1
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,3,7,7,8 0
0,4,4,7 1
2
3 3
2 4
5
6
0,2,4,6,9 7
4 8
0 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 31-05-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 31-05-2021
Giải tám 60
Giải bảy 453
Giải sáu 7786 7901 8139
Giải năm 7796
Giải bốn 99073 14532 98738 82802
22656 06599 78831
Giải ba 19069 61657
Giải nhì 62352
Giải nhất 64111
Đặc biệt 074608
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1 1
2
3 1,2,8,9
4
5 2,3,6,7
6 0,9
7 3
8 6
9 6,9
Đầu Đuôi
6 0
0,1,3 1
0,3,5 2
5,7 3
4
5
5,8,9 6
5 7
0,3 8
3,6,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 24-05-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 24-05-2021
Giải tám 30
Giải bảy 565
Giải sáu 2707 5497 9816
Giải năm 9211
Giải bốn 97945 45102 99966 53082
82109 99172 53672
Giải ba 06104 98282
Giải nhì 85348
Giải nhất 73032
Đặc biệt 609095
Đầu Đuôi
0 2,4,7,9
1 1,6
2
3 0,2
4 5,8
5
6 5,6
7 2,2
8 2,2
9 5,7
Đầu Đuôi
3 0
1 1
0,3,7,7,8,8 2
3
0 4
4,6,9 5
1,6 6
0,9 7
4 8
0 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 17-05-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 17-05-2021
Giải tám 73
Giải bảy 997
Giải sáu 7943 4381 1466
Giải năm 1990
Giải bốn 38525 57123 67283 75494
46206 60341 44375
Giải ba 47624 68233
Giải nhì 61473
Giải nhất 75488
Đặc biệt 822921
Đầu Đuôi
0 6
1
2 1,3,4,5
3 3
4 1,3
5
6 6
7 3,3,5
8 1,3,8
9 0,4,7
Đầu Đuôi
9 0
2,4,8 1
2
2,3,4,7,7,8 3
2,9 4
2,7 5
0,6 6
9 7
8 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 10-05-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 10-05-2021
Giải tám 14
Giải bảy 372
Giải sáu 9157 5611 4755
Giải năm 6388
Giải bốn 63781 35947 44930 19864
63958 19682 34340
Giải ba 09405 41364
Giải nhì 72304
Giải nhất 38530
Đặc biệt 983510
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0,1,4
2
3 0,0
4 0,7
5 5,7,8
6 4,4
7 2
8 1,2,8
9
Đầu Đuôi
1,3,3,4 0
1,8 1
7,8 2
3
0,1,6,6 4
0,5 5
6
4,5 7
5,8 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 03-05-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 03-05-2021
Giải tám 81
Giải bảy 924
Giải sáu 8492 8125 9296
Giải năm 7533
Giải bốn 17609 87345 94637 42328
90375 07896 79884
Giải ba 23282 26143
Giải nhì 52763
Giải nhất 96578
Đặc biệt 153732
Đầu Đuôi
0 9
1
2 4,5,8
3 2,3,7
4 3,5
5
6 3
7 5,8
8 1,2,4
9 2,6,6
Đầu Đuôi
0
8 1
3,8,9 2
3,4,6 3
2,8 4
2,4,7 5
9,9 6
3 7
2,7 8
0 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 26-04-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 26-04-2021
Giải tám 12
Giải bảy 536
Giải sáu 7904 0287 4502
Giải năm 7212
Giải bốn 08609 80213 80446 32516
62569 93249 22623
Giải ba 08669 11784
Giải nhì 98023
Giải nhất 25145
Đặc biệt 288261
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 2,2,3,6
2 3,3
3 6
4 5,6,9
5
6 1,9,9
7
8 4,7
9
Đầu Đuôi
0
6 1
0,1,1 2
1,2,2 3
0,8 4
4 5
1,3,4 6
8 7
8
0,4,6,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 19-04-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 19-04-2021
Giải tám 68
Giải bảy 514
Giải sáu 8337 9874 8682
Giải năm 2225
Giải bốn 59719 44568 31528 68354
95463 87746 42495
Giải ba 35502 03943
Giải nhì 12968
Giải nhất 26275
Đặc biệt 180944
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9
2 5,8
3 7
4 3,4,6
5 4
6 3,8,8,8
7 4,5
8 2
9 5
Đầu Đuôi
0
1
0,8 2
4,6 3
1,4,5,7 4
2,7,9 5
4 6
3 7
2,6,6,6 8
1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 12-04-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 12-04-2021
Giải tám 44
Giải bảy 182
Giải sáu 5180 9550 3247
Giải năm 7332
Giải bốn 84755 51752 41441 24757
85313 55127 93910
Giải ba 78996 20553
Giải nhì 14986
Giải nhất 24865
Đặc biệt 950928
Đầu Đuôi
0
1 0,3
2 7,8
3 2
4 1,4,7
5 0,2,3,5,7
6 5
7
8 0,2,6
9 6
Đầu Đuôi
1,5,8 0
4 1
3,5,8 2
1,5 3
4 4
5,6 5
8,9 6
2,4,5 7
2 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 05-04-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 05-04-2021
Giải tám 65
Giải bảy 428
Giải sáu 1395 9674 4304
Giải năm 3030
Giải bốn 21821 94784 13557 39044
56711 40606 55882
Giải ba 60946 49110
Giải nhì 93571
Giải nhất 85139
Đặc biệt 830718
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0,1,8
2 1,8
3 0,9
4 4,6
5 7
6 5
7 1,4
8 2,4
9 5
Đầu Đuôi
1,3 0
1,2,7 1
8 2
3
0,4,7,8 4
6,9 5
0,4 6
5 7
1,2 8
3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 29-03-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 29-03-2021
Giải tám 28
Giải bảy 680
Giải sáu 0313 3629 7488
Giải năm 8906
Giải bốn 86014 89440 06952 16676
90852 47612 65767
Giải ba 95432 57704
Giải nhì 08694
Giải nhất 23391
Đặc biệt 430404
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 2,3,4
2 8,9
3 2
4 0
5 2,2
6 7
7 6
8 0,8
9 1,4
Đầu Đuôi
4,8 0
9 1
1,3,5,5 2
1 3
0,0,1,9 4
5
0,7 6
6 7
2,8 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 22-03-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 22-03-2021
Giải tám 34
Giải bảy 330
Giải sáu 6707 0892 6332
Giải năm 8554
Giải bốn 84144 95034 52029 05584
46874 34818 56606
Giải ba 38406 05105
Giải nhì 24132
Giải nhất 55524
Đặc biệt 280903
Đầu Đuôi
0 3,5,6,6,7
1 8
2 4,9
3 0,2,2,4,4
4 4
5 4
6
7 4
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3 0
1
3,3,9 2
0 3
2,3,3,4,5,7,8 4
0 5
0,0 6
0 7
1 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 15-03-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 15-03-2021
Giải tám 79
Giải bảy 983
Giải sáu 1051 0339 4765
Giải năm 6311
Giải bốn 58275 56749 70820 46819
97816 80370 19341
Giải ba 84806 73684
Giải nhì 62050
Giải nhất 22555
Đặc biệt 885882
Đầu Đuôi
0 6
1 1,6,9
2 0
3 9
4 1,9
5 0,1,5
6 5
7 0,5,9
8 2,3,4
9
Đầu Đuôi
2,5,7 0
1,4,5 1
8 2
8 3
8 4
5,6,7 5
0,1 6
7
8
1,3,4,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 08-03-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 08-03-2021
Giải tám 78
Giải bảy 178
Giải sáu 2468 0320 7291
Giải năm 6171
Giải bốn 18338 16733 48930 76913
55158 52092 68887
Giải ba 07086 92662
Giải nhì 77726
Giải nhất 85819
Đặc biệt 748658
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2 0,6
3 0,3,8
4
5 8,8
6 2,8
7 1,8,8
8 6,7
9 1,2
Đầu Đuôi
2,3 0
7,9 1
6,9 2
1,3 3
4
5
2,8 6
8 7
3,5,5,6,7,7 8
1 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 01-03-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 01-03-2021
Giải tám 59
Giải bảy 800
Giải sáu 3174 5110 0704
Giải năm 8362
Giải bốn 97045 83876 65230 26916
41820 27520 00255
Giải ba 46249 99369
Giải nhì 36660
Giải nhất 22261
Đặc biệt 108125
Đầu Đuôi
0 0,4
1 0,6
2 0,0,5
3 0
4 5,9
5 5,9
6 0,1,2,9
7 4,6
8
9
Đầu Đuôi
0,1,2,2,3,6 0
6 1
6 2
3
0,7 4
2,4,5 5
1,7 6
7
8
4,5,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 22-02-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 22-02-2021
Giải tám 64
Giải bảy 510
Giải sáu 2746 1614 7294
Giải năm 5691
Giải bốn 44200 45617 69510 49190
26906 37203 58399
Giải ba 86623 73856
Giải nhì 15208
Giải nhất 66436
Đặc biệt 186258
Đầu Đuôi
0 0,3,6,8
1 0,0,4,7
2 3
3 6
4 6
5 6,8
6 4
7
8
9 0,1,4,9
Đầu Đuôi
0,1,1,9 0
9 1
2
0,2 3
1,6,9 4
5
0,3,4,5 6
1 7
0,5 8
9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 15-02-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 15-02-2021
Giải tám 72
Giải bảy 870
Giải sáu 1432 4147 3761
Giải năm 8516
Giải bốn 05337 21758 19208 54088
04891 43713 15148
Giải ba 93018 93935
Giải nhì 88943
Giải nhất 40875
Đặc biệt 356099
Đầu Đuôi
0 8
1 3,6,8
2
3 2,5,7
4 3,7,8
5 8
6 1
7 0,2,5
8 8
9 1,9
Đầu Đuôi
7 0
6,9 1
3,7 2
1,4 3
4
3,7 5
1 6
3,4 7
0,1,4,5,8 8
9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 08-02-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 08-02-2021
Giải tám 58
Giải bảy 577
Giải sáu 6705 2147 5157
Giải năm 7685
Giải bốn 98606 85712 45604 43265
39487 74998 60607
Giải ba 80629 02679
Giải nhì 77108
Giải nhất 57984
Đặc biệt 998163
Đầu Đuôi
0 4,5,6,7,8
1 2
2 9
3
4 7
5 7,8
6 3,5
7 7,9
8 4,5,7
9 8
Đầu Đuôi
0
1
1 2
6 3
0,8 4
0,6,8 5
0 6
0,4,5,7,8 7
0,5,9 8
2,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 01-02-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 01-02-2021
Giải tám 00
Giải bảy 243
Giải sáu 1144 6902 8916
Giải năm 0909
Giải bốn 07608 90730 26285 22321
67086 08527 54512
Giải ba 49659 00482
Giải nhì 60065
Giải nhất 17936
Đặc biệt 907310
Đầu Đuôi
0 0,2,8,9
1 0,2,6
2 1,7
3 0,6
4 3,4
5 9
6 5
7
8 2,5,6
9
Đầu Đuôi
0,1,3 0
2 1
0,1,8 2
4 3
4 4
6,8 5
1,3,8 6
2 7
0 8
0,5 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 25-01-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 25-01-2021
Giải tám 55
Giải bảy 072
Giải sáu 0096 7362 1287
Giải năm 2321
Giải bốn 99600 81563 48356 90769
04651 70417 05215
Giải ba 21068 65729
Giải nhì 29909
Giải nhất 98540
Đặc biệt 468826
Đầu Đuôi
0 0,9
1 5,7
2 1,6,9
3
4 0
5 1,5,6
6 2,3,8,9
7 2
8 7
9 6
Đầu Đuôi
0,4 0
2,5 1
6,7 2
6 3
4
1,5 5
2,5,9 6
1,8 7
6 8
0,2,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 18-01-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 18-01-2021
Giải tám 69
Giải bảy 264
Giải sáu 3754 5055 2629
Giải năm 5346
Giải bốn 93471 32355 35285 44604
10854 77308 15375
Giải ba 33689 90896
Giải nhì 30247
Giải nhất 64825
Đặc biệt 301747
Đầu Đuôi
0 4,8
1
2 5,9
3
4 6,7,7
5 4,4,5,5
6 4,9
7 1,5
8 5,9
9 6
Đầu Đuôi
0
7 1
2
3
0,5,5,6 4
2,5,5,7,8 5
4,9 6
4,4 7
0 8
2,6,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 11-01-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 11-01-2021
Giải tám 39
Giải bảy 107
Giải sáu 1878 2175 6007
Giải năm 9456
Giải bốn 28439 10502 73035 59943
73892 09694 27413
Giải ba 63158 27477
Giải nhì 13737
Giải nhất 11583
Đặc biệt 761778
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 3
2
3 5,7,9,9
4 3
5 6,8
6
7 5,7,8,8
8 3
9 2,4
Đầu Đuôi
0
1
0,9 2
1,4,8 3
9 4
3,7 5
5 6
0,0,3,7 7
5,7,7 8
3,3 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 04-01-2021

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 04-01-2021
Giải tám 82
Giải bảy 867
Giải sáu 8781 2462 3583
Giải năm 9583
Giải bốn 46790 23150 67045 87984
14232 21700 14255
Giải ba 90104 74861
Giải nhì 62069
Giải nhất 74349
Đặc biệt 244959
Đầu Đuôi
0 0,4
1
2
3 2
4 5,9
5 0,5,9
6 1,2,7,9
7
8 1,2,3,3,4
9 0
Đầu Đuôi
0,5,9 0
6,8 1
3,6,8 2
8,8 3
0,8 4
4,5 5
6
6 7
8
4,5,6 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 28-12-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 28-12-2020
Giải tám 95
Giải bảy 459
Giải sáu 3477 1830 7699
Giải năm 2912
Giải bốn 55154 60017 83756 58871
09184 31920 21065
Giải ba 03040 76193
Giải nhì 26267
Giải nhất 03424
Đặc biệt 380085
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 0,4
3 0
4 0
5 4,6,9
6 5,7
7 1,7
8 4,5
9 3,5,9
Đầu Đuôi
2,3,4 0
7 1
1 2
9 3
2,5,8 4
6,8,9 5
5 6
1,6,7 7
8
5,9 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 21-12-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 21-12-2020
Giải tám 11
Giải bảy 859
Giải sáu 8391 9479 7094
Giải năm 4726
Giải bốn 54485 64084 92915 27217
89372 73461 49270
Giải ba 16220 88380
Giải nhì 09309
Giải nhất 80180
Đặc biệt 696867
Đầu Đuôi
0 9
1 1,5,7
2 0,6
3
4
5 9
6 1,7
7 0,2,9
8 0,0,4,5
9 1,4
Đầu Đuôi
2,7,8,8 0
1,6,9 1
7 2
3
8,9 4
1,8 5
2 6
1,6 7
8
0,5,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 14-12-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 14-12-2020
Giải tám 78
Giải bảy 210
Giải sáu 6594 9760 0562
Giải năm 6277
Giải bốn 98974 00368 01128 06749
37839 22634 93796
Giải ba 61782 02169
Giải nhì 37884
Giải nhất 40994
Đặc biệt 819479
Đầu Đuôi
0
1 0
2 8
3 4,9
4 9
5
6 0,2,8,9
7 4,7,8,9
8 2,4
9 4,4,6
Đầu Đuôi
1,6 0
1
6,8 2
3
3,7,8,9,9 4
5
9 6
7 7
2,6,7 8
3,4,6,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 07-12-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 07-12-2020
Giải tám 23
Giải bảy 940
Giải sáu 9727 3118 3461
Giải năm 4428
Giải bốn 65620 14782 04518 41975
50639 79143 55602
Giải ba 43802 55314
Giải nhì 85779
Giải nhất 22258
Đặc biệt 757684
Đầu Đuôi
0 2,2
1 4,8,8
2 0,3,7,8
3 9
4 0,3
5 8
6 1
7 5,9
8 2,4
9
Đầu Đuôi
2,4 0
6 1
0,0,8 2
2,4 3
1,8 4
7 5
6
2 7
1,1,2,5 8
3,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 30-11-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 30-11-2020
Giải tám 08
Giải bảy 452
Giải sáu 7754 4992 7215
Giải năm 0748
Giải bốn 18467 12806 43818 68407
21429 74663 63557
Giải ba 55916 32883
Giải nhì 61176
Giải nhất 26866
Đặc biệt 577035
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 5,6,8
2 9
3 5
4 8
5 2,4,7
6 3,6,7
7 6
8 3
9 2
Đầu Đuôi
0
1
5,9 2
6,8 3
5 4
1,3 5
0,1,6,7 6
0,5,6 7
0,1,4 8
2 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 23-11-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 23-11-2020
Giải tám 74
Giải bảy 622
Giải sáu 5868 8783 3366
Giải năm 3870
Giải bốn 52155 21451 97142 63785
14589 43145 65178
Giải ba 07238 71742
Giải nhì 51274
Giải nhất 91953
Đặc biệt 602235
Đầu Đuôi
0
1
2 2
3 5,8
4 2,2,5
5 1,3,5
6 6,8
7 0,4,4,8
8 3,5,9
9
Đầu Đuôi
7 0
5 1
2,4,4 2
5,8 3
7,7 4
3,4,5,8 5
6 6
7
3,6,7 8
8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 16-11-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 16-11-2020
Giải tám 33
Giải bảy 690
Giải sáu 0991 9677 7810
Giải năm 2494
Giải bốn 73614 60295 37246 55824
27453 48466 77522
Giải ba 34732 69438
Giải nhì 33101
Giải nhất 26832
Đặc biệt 016358
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4
2 2,4
3 2,2,3,8
4 6
5 3,8
6 6
7 7
8
9 0,1,4,5
Đầu Đuôi
1,9 0
0,9 1
2,3,3 2
3,5 3
1,2,9 4
9 5
4,6 6
7 7
3,5 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 09-11-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 09-11-2020
Giải tám 51
Giải bảy 779
Giải sáu 5279 3013 5005
Giải năm 7201
Giải bốn 61515 35767 06917 06549
91033 79555 87907
Giải ba 01439 36036
Giải nhì 47541
Giải nhất 78981
Đặc biệt 638714
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 3,4,5,7
2
3 3,6,9
4 1,9
5 1,5
6 7
7 9,9
8 1
9
Đầu Đuôi
0
0,4,5,8 1
2
1,3 3
1 4
0,1,5 5
3 6
0,1,6 7
8
3,4,7,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 02-11-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 02-11-2020
Giải tám 02
Giải bảy 803
Giải sáu 8857 9187 6954
Giải năm 9447
Giải bốn 41654 71038 66880 87775
80724 14776 79806
Giải ba 60351 89024
Giải nhì 73263
Giải nhất 24510
Đặc biệt 898040
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 0
2 4,4
3 8
4 0,7
5 1,4,4,7
6 3
7 5,6
8 0,7
9
Đầu Đuôi
1,4,8 0
5 1
0 2
0,6 3
2,2,5,5 4
7 5
0,7 6
4,5,8 7
3 8
9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 26-10-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 26-10-2020
Giải tám 60
Giải bảy 192
Giải sáu 4089 0874 4544
Giải năm 1626
Giải bốn 47327 58200 99220 31657
74801 84931 33593
Giải ba 56698 51317
Giải nhì 47212
Giải nhất 70440
Đặc biệt 553968
Đầu Đuôi
0 0,1
1 2,7
2 0,6,7
3 1
4 0,4
5 7
6 0,8
7 4
8 9
9 2,3,8
Đầu Đuôi
0,2,4,6 0
0,3 1
1,9 2
9 3
4,7 4
5
2 6
1,2,5 7
6,9 8
8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 19-10-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 19-10-2020
Giải tám 29
Giải bảy 931
Giải sáu 7754 8935 2041
Giải năm 7579
Giải bốn 36622 54758 88346 31338
94006 97120 21236
Giải ba 72853 42781
Giải nhì 26383
Giải nhất 57855
Đặc biệt 753846
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,2,9
3 1,5,6,8
4 1,6,6
5 3,4,5,8
6
7 9
8 1,3
9
Đầu Đuôi
2 0
3,4,8 1
2 2
5,8 3
5 4
3,5 5
0,3,4,4 6
7
3,5 8
2,7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 12-10-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 12-10-2020
Giải tám 64
Giải bảy 142
Giải sáu 9690 3649 3206
Giải năm 2015
Giải bốn 56187 43810 72002 72016
12644 53302 71883
Giải ba 93327 31524
Giải nhì 26626
Giải nhất 53640
Đặc biệt 338702
Đầu Đuôi
0 2,2,2,6
1 0,5,6
2 4,6,7
3
4 0,2,4,9
5
6 4
7
8 3,7
9 0
Đầu Đuôi
1,4,9 0
1
0,0,0,4 2
8 3
2,4,6 4
1 5
0,1,2 6
2,8 7
8
4 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 05-10-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 05-10-2020
Giải tám 07
Giải bảy 901
Giải sáu 1405 9889 0975
Giải năm 4319
Giải bốn 94165 75406 54127 16267
79558 97677 70565
Giải ba 21494 49812
Giải nhì 75315
Giải nhất 20281
Đặc biệt 522282
Đầu Đuôi
0 1,5,6,7
1 2,5,9
2 7
3
4
5 8
6 5,5,7
7 5,7
8 1,2,9
9 4
Đầu Đuôi
0
0,8 1
1,8 2
3
9 4
0,1,6,6,7 5
0 6
0,2,6,7 7
5 8
1,8 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 28-09-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 28-09-2020
Giải tám 43
Giải bảy 547
Giải sáu 6660 1210 2842
Giải năm 6014
Giải bốn 10848 23835 74370 53136
82398 74896 07772
Giải ba 04148 07079
Giải nhì 32636
Giải nhất 71297
Đặc biệt 827364
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2
3 5,6,6
4 2,3,7,8,8
5
6 0,4
7 0,2,9
8
9 6,7,8
Đầu Đuôi
1,6,7 0
1
4,7 2
4 3
1,6 4
3 5
3,3,9 6
4,9 7
4,4,9 8
7 9

Xổ số Đồng Tháp Thứ hai ngày 21-09-2020

XSMN » XS Đồng Tháp Thứ hai » XS Đồng Tháp 21-09-2020
Giải tám 65
Giải bảy 528
Giải sáu 4704 5344 4159
Giải năm 5096
Giải bốn 72316 23123 09892 18082
82350 89296 78372
Giải ba 18511 47439
Giải nhì 84583
Giải nhất 32633
Đặc biệt 228279