Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-11-2023
Giải tám 93
Giải bảy 274
Giải sáu 2173 3150 7430
Giải năm 8305
Giải bốn 48109 47695 26603 74521
44090 09378 04101
Giải ba 22963 41205
Giải nhì 69973
Giải nhất 71215
Đặc biệt 067158
Đầu Đuôi
0 1,3,5,5,9
1 5
2 1
3 0
4
5 0,8
6 3
7 3,3,4,8
8
9 0,3,5
Đầu Đuôi
3,5,9 0
0,2 1
2
0,6,7,7,9 3
7 4
0,0,1,9 5
6
7
5,7 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-11-2023
Giải tám 55
Giải bảy 052
Giải sáu 4142 7712 4437
Giải năm 4905
Giải bốn 99399 97592 94374 26478
67109 77484 05416
Giải ba 10013 06928
Giải nhì 47874
Giải nhất 01865
Đặc biệt 908857
Đầu Đuôi
0 5,9
1 2,3,6
2 8
3 7
4 2
5 2,5,7
6 5
7 4,4,8
8 4
9 2,9
Đầu Đuôi
0
1
1,4,5,9 2
1 3
7,7,8 4
0,5,6 5
1 6
3,5 7
2,7 8
0,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-11-2023
Giải tám 93
Giải bảy 446
Giải sáu 9828 5879 7222
Giải năm 1259
Giải bốn 56701 32643 22185 14935
08174 11432 81697
Giải ba 54626 34979
Giải nhì 68183
Giải nhất 37658
Đặc biệt 388440
Đầu Đuôi
0 1
1
2 2,6,8
3 2,5
4 0,3,6
5 8,9
6
7 4,9,9
8 3,5
9 3,7
Đầu Đuôi
4 0
0 1
2,3 2
4,8,9 3
7 4
3,8 5
2,4 6
9 7
2,5 8
5,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-11-2023
Giải tám 39
Giải bảy 615
Giải sáu 6884 2472 9863
Giải năm 4590
Giải bốn 71690 98126 88216 20530
83799 95942 57941
Giải ba 15185 27425
Giải nhì 38100
Giải nhất 39451
Đặc biệt 640591
Đầu Đuôi
0 0
1 5,6
2 5,6
3 0,9
4 1,2
5 1
6 3
7 2
8 4,5
9 0,0,1,9
Đầu Đuôi
0,3,9,9 0
4,5,9 1
4,7 2
6 3
8 4
1,2,8 5
1,2 6
7
8
3,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-11-2023
Giải tám 40
Giải bảy 153
Giải sáu 2407 7228 1668
Giải năm 3845
Giải bốn 38098 38140 00935 16063
98799 32631 19694
Giải ba 82172 55432
Giải nhì 64197
Giải nhất 53798
Đặc biệt 733872
Đầu Đuôi
0 7
1
2 8
3 1,2,5
4 0,0,5
5 3
6 3,8
7 2,2
8
9 4,7,8,8,9
Đầu Đuôi
4,4 0
3 1
3,7,7 2
5,6 3
9 4
3,4 5
6
0,9 7
2,6,9,9 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-11-2023
Giải tám 47
Giải bảy 161
Giải sáu 1045 9274 0965
Giải năm 8733
Giải bốn 94812 08220 20621 22312
58495 54582 13198
Giải ba 69401 88904
Giải nhì 76677
Giải nhất 79265
Đặc biệt 029456
Đầu Đuôi
0 1,4
1 2,2
2 0,1
3 3
4 5,7
5 6
6 1,5,5
7 4,7
8 2
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
0,2,6 1
1,1,8 2
3 3
0,7 4
4,6,6,9 5
5 6
4,7 7
9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-11-2023
Giải tám 76
Giải bảy 670
Giải sáu 7915 0131 6588
Giải năm 4894
Giải bốn 31426 15388 72054 90756
93054 26584 42446
Giải ba 53032 40224
Giải nhì 88644
Giải nhất 28926
Đặc biệt 393019
Đầu Đuôi
0
1 5,9
2 4,6,6
3 1,2
4 4,6
5 4,4,6
6
7 0,6
8 4,8,8
9 4
Đầu Đuôi
7 0
3 1
3 2
3
2,4,5,5,8,9 4
1 5
2,2,4,5,7 6
7
8,8 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-11-2023
Giải tám 83
Giải bảy 692
Giải sáu 5366 1800 6149
Giải năm 6098
Giải bốn 36744 56878 37037 00014
76461 01739 51350
Giải ba 08627 17074
Giải nhì 12239
Giải nhất 60224
Đặc biệt 605606
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4
2 4,7
3 7,9,9
4 4,9
5 0
6 1,6
7 4,8
8 3
9 2,8
Đầu Đuôi
0,5 0
6 1
9 2
8 3
1,2,4,7 4
5
0,6 6
2,3 7
7,9 8
3,3,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-11-2023
Giải tám 22
Giải bảy 707
Giải sáu 3773 7265 5007
Giải năm 1016
Giải bốn 54974 30969 36332 16734
13128 36993 80659
Giải ba 91123 38570
Giải nhì 75615
Giải nhất 79937
Đặc biệt 393193
Đầu Đuôi
0 7,7
1 5,6
2 2,3,8
3 2,4,7
4
5 9
6 5,9
7 0,3,4
8
9 3,3
Đầu Đuôi
7 0
1
2,3 2
2,7,9,9 3
3,7 4
1,6 5
1 6
0,0,3 7
2 8
5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 28-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 28-10-2023
Giải tám 18
Giải bảy 482
Giải sáu 5397 0122 8358
Giải năm 4672
Giải bốn 53858 57056 58560 63874
10512 09254 02252
Giải ba 47334 77449
Giải nhì 49496
Giải nhất 24151
Đặc biệt 684631
Đầu Đuôi
0
1 2,8
2 2
3 1,4
4 9
5 1,2,4,6,8,8
6 0
7 2,4
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
6 0
3,5 1
1,2,5,7,8 2
3
3,5,7 4
5
5,9 6
9 7
1,5,5 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 25-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 25-10-2023
Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 3145 0254 3095
Giải năm 5390
Giải bốn 78540 74227 60028 54115
01418 87214 27326
Giải ba 44191 06840
Giải nhì 33285
Giải nhất 83692
Đặc biệt 897507
Đầu Đuôi
0 7
1 4,5,5,8
2 6,7,8
3
4 0,0,5
5 4
6 6
7
8 5
9 0,1,2,5
Đầu Đuôi
4,4,9 0
9 1
9 2
3
1,5 4
1,1,4,8,9 5
2,6 6
0,2 7
1,2 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 21-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 21-10-2023
Giải tám 84
Giải bảy 938
Giải sáu 9013 7015 0445
Giải năm 4678
Giải bốn 83485 05541 63857 40386
51287 55588 03954
Giải ba 48084 27688
Giải nhì 03833
Giải nhất 81767
Đặc biệt 091459
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2
3 3,8
4 1,5
5 4,7,9
6 7
7 8
8 4,4,5,6,7,8,8
9
Đầu Đuôi
0
4 1
2
1,3 3
5,8,8 4
1,4,8 5
8 6
5,6,8 7
3,7,8,8 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 18-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 18-10-2023
Giải tám 67
Giải bảy 168
Giải sáu 8959 7800 6419
Giải năm 9607
Giải bốn 38137 48329 68225 39756
21412 92064 39729
Giải ba 52193 25714
Giải nhì 84157
Giải nhất 58422
Đặc biệt 522700
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,4,9
2 2,5,9,9
3 7
4
5 6,7,9
6 4,7,8
7
8
9 3
Đầu Đuôi
0,0 0
1
1,2 2
9 3
1,6 4
2 5
5 6
0,3,5,6 7
6 8
1,2,2,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 14-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 14-10-2023
Giải tám 25
Giải bảy 324
Giải sáu 6291 2329 4614
Giải năm 7569
Giải bốn 33964 03870 47531 74461
72869 41772 98778
Giải ba 16566 52955
Giải nhì 73939
Giải nhất 60363
Đặc biệt 336771
Đầu Đuôi
0
1 4
2 4,5,9
3 1,9
4
5 5
6 1,3,4,6,9,9
7 0,1,2,8
8
9 1
Đầu Đuôi
7 0
3,6,7,9 1
7 2
6 3
1,2,6 4
2,5 5
6 6
7
7 8
2,3,6,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 11-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 11-10-2023
Giải tám 14
Giải bảy 095
Giải sáu 6007 9448 2539
Giải năm 2955
Giải bốn 53035 51062 71579 26923
43646 56888 55227
Giải ba 14168 16682
Giải nhì 11517
Giải nhất 09625
Đặc biệt 015713
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,7
2 3,5,7
3 5,9
4 6,8
5 5
6 2,8
7 9
8 2,8
9 5
Đầu Đuôi
0
1
6,8 2
1,2 3
1 4
2,3,5,9 5
4 6
0,1,2 7
4,6,8 8
3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 07-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 07-10-2023
Giải tám 14
Giải bảy 217
Giải sáu 1160 2113 1162
Giải năm 2747
Giải bốn 65395 92711 85592 61274
52678 72211 71705
Giải ba 97849 57588
Giải nhì 54763
Giải nhất 56736
Đặc biệt 532851
Đầu Đuôi
0 5
1 1,1,3,4,7
2
3 6
4 7,9
5 1
6 0,2,3
7 4,8
8 8
9 2,5
Đầu Đuôi
6 0
1,1,5 1
6,9 2
1,6 3
1,7 4
0,9 5
3 6
1,4 7
7,8 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 04-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 04-10-2023
Giải tám 46
Giải bảy 590
Giải sáu 5363 3909 5240
Giải năm 0601
Giải bốn 78359 39173 86087 99700
51954 07311 65799
Giải ba 15304 37580
Giải nhì 92658
Giải nhất 93437
Đặc biệt 962164
Đầu Đuôi
0 0,1,4,9
1 1
2
3 7
4 0,6
5 4,8,9
6 3,4
7 3
8 0,7
9 0,9
Đầu Đuôi
0,4,8,9 0
0,1 1
2
6,7 3
0,5,6 4
5
4 6
3,8 7
5 8
0,5,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-09-2023
Giải tám 31
Giải bảy 480
Giải sáu 6050 9114 6477
Giải năm 9968
Giải bốn 69097 06872 20943 62944
15420 91408 93734
Giải ba 33101 58476
Giải nhì 06395
Giải nhất 08480
Đặc biệt 430160
Đầu Đuôi
0 1,8
1 4
2 0
3 1,4
4 3,4
5 0
6 0,8
7 2,6,7
8 0,0
9 5,7
Đầu Đuôi
2,5,6,8,8 0
0,3 1
7 2
4 3
1,3,4 4
9 5
7 6
7,9 7
0,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-09-2023
Giải tám 22
Giải bảy 340
Giải sáu 2095 9662 3889
Giải năm 9732
Giải bốn 64106 06517 06925 24691
16199 70853 84809
Giải ba 84379 51974
Giải nhì 34565
Giải nhất 99423
Đặc biệt 313476
Đầu Đuôi
0 6,9
1 7
2 2,3,5
3 2
4 0
5 3
6 2,5
7 4,6,9
8 9
9 1,5,9
Đầu Đuôi
4 0
9 1
2,3,6 2
2,5 3
7 4
2,6,9 5
0,7 6
1 7
8
0,7,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-09-2023
Giải tám 79
Giải bảy 647
Giải sáu 0319 4809 4029
Giải năm 8703
Giải bốn 24430 04600 29834 89270
03560 22099 51304
Giải ba 74603 54541
Giải nhì 93042
Giải nhất 17667
Đặc biệt 588693
Đầu Đuôi
0 0,3,3,4,9
1 9
2 9
3 0,4
4 1,2,7
5
6 0,7
7 0,9
8
9 3,9
Đầu Đuôi
0,3,6,7 0
4 1
4 2
0,0,9 3
0,3 4
5
6
4,6 7
8
0,1,2,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-09-2023
Giải tám 80
Giải bảy 740
Giải sáu 9762 2221 4682
Giải năm 4512
Giải bốn 15417 77750 28362 46977
32229 94541 73173
Giải ba 98476 53126
Giải nhì 09040
Giải nhất 16434
Đặc biệt 448744
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 1,6,9
3 4
4 0,0,1,4
5 0
6 2,2
7 3,6,7
8 0,2
9
Đầu Đuôi
4,4,5,8 0
2,4 1
1,6,6,8 2
7 3
3,4 4
5
2,7 6
1,7 7
8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-09-2023
Giải tám 86
Giải bảy 020
Giải sáu 1542 6637 2992
Giải năm 4720
Giải bốn 26132 46276 96917 50111
00093 36550 56388
Giải ba 12524 61371
Giải nhì 28551
Giải nhất 33597
Đặc biệt 581201
Đầu Đuôi
0 1
1 1,7
2 0,0,4
3 2,7
4 2
5 0,1
6
7 1,6
8 6,8
9 2,3,7
Đầu Đuôi
2,2,5 0
0,1,5,7 1
3,4,9 2
9 3
2 4
5
7,8 6
1,3,9 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-09-2023
Giải tám 88
Giải bảy 328
Giải sáu 9903 1674 4578
Giải năm 9698
Giải bốn 37101 65547 19806 20420
86494 22047 76360
Giải ba 26386 38727
Giải nhì 55151
Giải nhất 32595
Đặc biệt 323787
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1
2 0,7,8
3
4 7,7
5 1
6 0
7 4,8
8 6,7,8
9 4,5,8
Đầu Đuôi
2,6 0
0,5 1
2
0 3
7,9 4
9 5
0,8 6
2,4,4,8 7
2,7,8,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-09-2023
Giải tám 09
Giải bảy 382
Giải sáu 8140 9089 0659
Giải năm 7796
Giải bốn 85017 39955 02158 23970
54350 57573 40646
Giải ba 30066 33828
Giải nhì 52250
Giải nhất 61910
Đặc biệt 918974
Đầu Đuôi
0 9
1 0,7
2 8
3
4 0,6
5 0,0,5,8,9
6 6
7 0,3,4
8 2,9
9 6
Đầu Đuôi
1,4,5,5,7 0
1
8 2
7 3
7 4
5 5
4,6,9 6
1 7
2,5 8
0,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-09-2023
Giải tám 10
Giải bảy 286
Giải sáu 8869 3861 4596
Giải năm 8280
Giải bốn 42143 17255 50953 99426
83303 21859 97180
Giải ba 96396 19921
Giải nhì 23642
Giải nhất 14331
Đặc biệt 648303
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0
2 1,6
3 1
4 2,3
5 3,5,9
6 1,9
7
8 0,0,6
9 6,6
Đầu Đuôi
1,8,8 0
2,3,6 1
4 2
0,0,4,5 3
4
5 5
2,8,9,9 6
7
8
5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-09-2023
Giải tám 87
Giải bảy 541
Giải sáu 8909 7732 9994
Giải năm 8272
Giải bốn 62827 07226 44259 78580
46615 44302 08328
Giải ba 61210 34730
Giải nhì 72138
Giải nhất 68837
Đặc biệt 774819
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,5,9
2 6,7,8
3 0,2,7,8
4 1
5 9
6
7 2
8 0,7
9 4
Đầu Đuôi
1,3,8 0
4 1
0,3,7 2
3
9 4
1 5
2 6
2,3,8 7
2,3 8
0,1,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-08-2023
Giải tám 51
Giải bảy 604
Giải sáu 4838 9654 7649
Giải năm 6871
Giải bốn 50259 93706 86871 61673
42810 30590 23339
Giải ba 22345 71504
Giải nhì 77229
Giải nhất 22413
Đặc biệt 180721
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 0,3
2 1,9
3 8,9
4 5,9
5 1,4,9
6
7 1,1,3
8
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
2,5,7,7 1
2
1,7 3
0,0,5 4
4 5
0 6
7
3 8
2,3,4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-08-2023
Giải tám 23
Giải bảy 172
Giải sáu 4990 6251 5558
Giải năm 0540
Giải bốn 91981 40558 70906 02974
88872 23930 95266
Giải ba 36552 79468
Giải nhì 36821
Giải nhất 48880
Đặc biệt 721719
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 1,3
3 0
4 0
5 1,2,8,8
6 6,8
7 2,2,4
8 0,1
9 0
Đầu Đuôi
3,4,8,9 0
2,5,8 1
5,7,7 2
2 3
7 4
5
0,6 6
7
5,5,6 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-08-2023
Giải tám 29
Giải bảy 076
Giải sáu 0150 0831 1870
Giải năm 3343
Giải bốn 02908 78714 89959 23899
93422 97276 34267
Giải ba 35947 86069
Giải nhì 33526
Giải nhất 75698
Đặc biệt 229077
Đầu Đuôi
0 8
1 4
2 2,6,9
3 1
4 3,7
5 0,9
6 7,9
7 0,6,6,7
8
9 8,9
Đầu Đuôi
5,7 0
3 1
2 2
4 3
1 4
5
2,7,7 6
4,6,7 7
0,9 8
2,5,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-08-2023
Giải tám 81
Giải bảy 230
Giải sáu 4936 6993 9094
Giải năm 7424
Giải bốn 14290 81498 26350 54078
70447 91045 57140
Giải ba 84323 74612
Giải nhì 06812
Giải nhất 75385
Đặc biệt 165674
Đầu Đuôi
0
1 2,2
2 3,4
3 0,6
4 0,5,7
5 0
6
7 4,8
8 1,5
9 0,3,4,8
Đầu Đuôi
3,4,5,9 0
8 1
1,1 2
2,9 3
2,7,9 4
4,8 5
3 6
4 7
7,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-08-2023
Giải tám 91
Giải bảy 582
Giải sáu 2567 9268 5834
Giải năm 8125
Giải bốn 84345 30912 31324 01686
94174 43676 20137
Giải ba 05728 67880
Giải nhì 92952
Giải nhất 22966
Đặc biệt 313522
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,4,5,8
3 4,7
4 5
5 2
6 6,7,8
7 4,6
8 0,2,6
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9 1
1,2,5,8 2
3
2,3,7 4
2,4 5
6,7,8 6
3,6 7
2,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-07-2023
Giải tám 41
Giải bảy 322
Giải sáu 4699 9138 4123
Giải năm 1607
Giải bốn 59582 07386 76303 42387
84979 56058 79604
Giải ba 59445 01351
Giải nhì 67731
Giải nhất 20963
Đặc biệt 552552
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1
2 2,3
3 1,8
4 1,5
5 1,2,8
6 3
7 9
8 2,6,7
9 9
Đầu Đuôi
0
3,4,5 1
2,5,8 2
0,2,6 3
0 4
4 5
8 6
0,8 7
3,5 8
7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-07-2023
Giải tám 04
Giải bảy 891
Giải sáu 3466 6105 8074
Giải năm 2747
Giải bốn 55327 60801 71638 99640
13536 84182 83015
Giải ba 84442 53331
Giải nhì 32163
Giải nhất 24797
Đặc biệt 362183
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 5
2 7
3 1,6,8
4 0,2,7
5
6 3,6
7 4
8 2,3
9 1,7
Đầu Đuôi
4 0
0,3,9 1
4,8 2
6,8 3
0,7 4
0,1 5
3,6 6
2,4,9 7
3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-07-2023
Giải tám 20
Giải bảy 220
Giải sáu 3518 7117 8986
Giải năm 2120
Giải bốn 64598 49937 83929 59731
93421 25626 41320
Giải ba 66893 26388
Giải nhì 22084
Giải nhất 44439
Đặc biệt 836883
Đầu Đuôi
0
1 7,8
2 0,0,0,0,1,6,9
3 1,7,9
4
5
6
7
8 3,4,6,8
9 3,8
Đầu Đuôi
2,2,2,2 0
2,3 1
2
8,9 3
8 4
5
2,8 6
1,3 7
1,8,9 8
2,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-07-2023
Giải tám 40
Giải bảy 895
Giải sáu 7609 7779 0380
Giải năm 3297
Giải bốn 71290 74665 67114 15815
20243 56493 34819
Giải ba 12293 84906
Giải nhì 61889
Giải nhất 35876
Đặc biệt 291214
Đầu Đuôi
0 6,9
1 4,4,5,9
2
3
4 0,3
5
6 5
7 6,9
8 0,9
9 0,3,3,5,7
Đầu Đuôi
4,8,9 0
1
2
4,9,9 3
1,1 4
1,6,9 5
0,7 6
9 7
8
0,1,7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-07-2023
Giải tám 65
Giải bảy 373
Giải sáu 1701 7019 6495
Giải năm 5802
Giải bốn 93337 34293 78174 79491
29968 76223 14785
Giải ba 37504 03211
Giải nhì 98275
Giải nhất 13732
Đặc biệt 624470
Đầu Đuôi
0 1,2,4
1 1,9
2 3
3 2,7
4
5
6 5,8
7 0,3,4,5
8 5
9 1,3,5
Đầu Đuôi
7 0
0,1,9 1
0,3 2
2,7,9 3
0,7 4
6,7,8,9 5
6
3 7
6 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-07-2023
Giải tám 13
Giải bảy 946
Giải sáu 7494 1112 5356
Giải năm 3198
Giải bốn 12631 07342 99729 49781
63586 60477 16061
Giải ba 27792 59140
Giải nhì 98867
Giải nhất 53201
Đặc biệt 943500
Đầu Đuôi
0 0,1
1 2,3
2 9
3 1
4 0,2,6
5 6
6 1,7
7 7
8 1,6
9 2,4,8
Đầu Đuôi
0,4 0
0,3,6,8 1
1,4,9 2
1 3
9 4
5
4,5,8 6
6,7 7
9 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-07-2023
Giải tám 13
Giải bảy 694
Giải sáu 9543 8857 2441
Giải năm 9119
Giải bốn 25085 97696 18966 71233
13593 45577 24691
Giải ba 07023 19047
Giải nhì 13902
Giải nhất 02357
Đặc biệt 519023
Đầu Đuôi
0 2
1 3,9
2 3,3
3 3
4 1,3,7
5 7,7
6 6
7 7
8 5
9 1,3,4,6
Đầu Đuôi
0
4,9 1
0 2
1,2,2,3,4,9 3
9 4
8 5
6,9 6
4,5,5,7 7
8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-06-2023
Giải tám 83
Giải bảy 339
Giải sáu 3614 9411 0987
Giải năm 0944
Giải bốn 29354 70970 43913 78327
40742 02486 72427
Giải ba 61062 78450
Giải nhì 10779
Giải nhất 68130
Đặc biệt 297157
Đầu Đuôi
0
1 1,3,4
2 7,7
3 0,9
4 2,4
5 0,4,7
6 2
7 0,9
8 3,6,7
9
Đầu Đuôi
3,5,7 0
1 1
4,6 2
1,8 3
1,4,5 4
5
8 6
2,2,5,8 7
8
3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-06-2023
Giải tám 21
Giải bảy 771
Giải sáu 4695 5491 0618
Giải năm 6247
Giải bốn 21913 97354 66659 85975
10622 09161 77149
Giải ba 97767 55832
Giải nhì 78480
Giải nhất 04580
Đặc biệt 147814
Đầu Đuôi
0
1 3,4,8
2 1,2
3 2
4 7,9
5 4,9
6 1,7
7 1,5
8 0,0
9 1,5
Đầu Đuôi
8,8 0
2,6,7,9 1
2,3 2
1 3
1,5 4
7,9 5
6
4,6 7
1 8
4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-06-2023
Giải tám 56
Giải bảy 355
Giải sáu 4066 0766 6603
Giải năm 6506
Giải bốn 08775 46570 97227 13761
43653 56813 93471
Giải ba 94225 24234
Giải nhì 68553
Giải nhất 75813
Đặc biệt 464523
Đầu Đuôi
0 3,6
1 3,3
2 3,5,7
3 4
4
5 3,3,5,6
6 1,6,6
7 0,1,5
8
9
Đầu Đuôi
7 0
6,7 1
2
0,1,1,2,5,5 3
3 4
2,5,7 5
0,5,6,6 6
2 7
8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-06-2023
Giải tám 64
Giải bảy 699
Giải sáu 2866 9656 6196
Giải năm 1011
Giải bốn 10435 90846 35796 79838
20516 75891 16063
Giải ba 81616 98656
Giải nhì 92902
Giải nhất 70250
Đặc biệt 643838
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6,6
2
3 5,8,8
4 6
5 0,6,6
6 3,4,6
7
8
9 1,6,6,9
Đầu Đuôi
5 0
1,9 1
0 2
6 3
6 4
3 5
1,1,4,5,5,6,9,9 6
7
3,3 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-06-2023
Giải tám 05
Giải bảy 193
Giải sáu 0718 5409 6755
Giải năm 2380
Giải bốn 11042 82293 75764 32416
76956 67793 48962
Giải ba 24401 94933
Giải nhì 37386
Giải nhất 71526
Đặc biệt 239141
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 6,8
2 6
3 3
4 1,2
5 5,6
6 2,4
7
8 0,6
9 3,3,3
Đầu Đuôi
8 0
0,4 1
4,6 2
3,9,9,9 3
6 4
0,5 5
1,2,5,8 6
7
1 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-06-2023
Giải tám 04
Giải bảy 073
Giải sáu 9121 4633 5609
Giải năm 7495
Giải bốn 66890 59449 83320 50300
83712 05131 37166
Giải ba 78676 10562
Giải nhì 99788
Giải nhất 06562
Đặc biệt 843654
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 2
2 0,1
3 1,3
4 9
5 4
6 2,2,6
7 3,6
8 8
9 0,5
Đầu Đuôi
0,2,9 0
2,3 1
1,6,6 2
3,7 3
0,5 4
9 5
6,7 6
7
8 8
0,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-06-2023
Giải tám 71
Giải bảy 035
Giải sáu 9097 6989 8947
Giải năm 0959
Giải bốn 52690 30460 93339 69074
87782 98692 59995
Giải ba 76783 04344
Giải nhì 77036
Giải nhất 43248
Đặc biệt 764709
Đầu Đuôi
0 9
1
2
3 5,6,9
4 4,7,8
5 9
6 0
7 1,4
8 2,3,9
9 0,2,5,7
Đầu Đuôi
6,9 0
7 1
8,9 2
8 3
4,7 4
3,9 5
3 6
4,9 7
4 8
0,3,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 31-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 31-05-2023
Giải tám 80
Giải bảy 614
Giải sáu 2129 3231 4491
Giải năm 6935
Giải bốn 79866 23311 75425 50695
57318 51759 08335
Giải ba 04450 97833
Giải nhì 08299
Giải nhất 78889
Đặc biệt 128315
Đầu Đuôi
0
1 1,4,5,8
2 5,9
3 1,3,5,5
4
5 0,9
6 6
7
8 0,9
9 1,5,9
Đầu Đuôi
5,8 0
1,3,9 1
2
3 3
1 4
1,2,3,3,9 5
6 6
7
1 8
2,5,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-05-2023
Giải tám 84
Giải bảy 320
Giải sáu 4842 0717 5634
Giải năm 0886
Giải bốn 52982 80212 72809 70382
98196 66044 05487
Giải ba 72233 22074
Giải nhì 84553
Giải nhất 19370
Đặc biệt 434485
Đầu Đuôi
0 9
1 2,7
2 0
3 3,4
4 2,4
5 3
6
7 0,4
8 2,2,4,5,6,7
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
1
1,4,8,8 2
3,5 3
3,4,7,8 4
8 5
8,9 6
1,8 7
8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-05-2023
Giải tám 57
Giải bảy 194
Giải sáu 1143 2976 7417
Giải năm 2926
Giải bốn 86074 61037 15473 36245
32782 82092 61333
Giải ba 40693 71400
Giải nhì 87843
Giải nhất 84672
Đặc biệt 194093
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 6
3 3,7
4 3,3,5
5 7
6
7 2,3,4,6
8 2
9 2,3,3,4
Đầu Đuôi
0 0
1
7,8,9 2
3,4,4,7,9,9 3
7,9 4
4 5
2,7 6
1,3,5 7
8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-05-2023
Giải tám 19
Giải bảy 185
Giải sáu 1381 3664 3273
Giải năm 8521
Giải bốn 48552 44475 54046 94913
02015 99466 81156
Giải ba 18009 53383
Giải nhì 90664
Giải nhất 14491
Đặc biệt 193652
Đầu Đuôi
0 9
1 3,5,9
2 1
3
4 6
5 2,2,6
6 4,4,6
7 3,5
8 1,3,5
9 1
Đầu Đuôi
0
2,8,9 1
5,5 2
1,7,8 3
6,6 4
1,7,8 5
4,5,6 6
7
8
0,1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-05-2023
Giải tám 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải bốn 85618 76528 87325 66502
54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
Đặc biệt 181996
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 5,8
2 5,5,8,9
3 0,4,9,9
4 5
5
6 5
7
8 4,6
9 6
Đầu Đuôi
3 0
1
0 2
3
3,8 4
0,1,2,2,4,6 5
8,9 6
7
0,1,2 8
2,3,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-05-2023
Giải tám 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải bốn 11549 51709 54851 39292
81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
Đặc biệt 161597
Đầu Đuôi
0 9
1 1,6
2 6
3
4 0,3,9,9
5 1,7,8
6 8
7 2
8 9
9 2,5,7,9
Đầu Đuôi
4 0
1,5 1
7,9 2
4 3
4
9 5
1,2 6
5,9 7
5,6 8
0,4,4,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-05-2023
Giải tám 33
Giải bảy 186
Giải sáu 9719 4070 6783
Giải năm 1218
Giải bốn 15814 73135 14208 28850
97986 05561 96818
Giải ba 54469 57616
Giải nhì 91000
Giải nhất 62574
Đặc biệt 997962
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4,6,8,8,9
2
3 3,5
4
5 0
6 1,2,9
7 0,4
8 3,6,6
9
Đầu Đuôi
0,5,7 0
6 1
6 2
3,8 3
1,7 4
3 5
1,8,8 6
7
0,1,1 8
1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-05-2023
Giải tám 25
Giải bảy 806
Giải sáu 9267 8155 0297
Giải năm 0504
Giải bốn 88158 05520 93963 51209
37390 85077 99002
Giải ba 71656 94969
Giải nhì 83136
Giải nhất 21850
Đặc biệt 922468
Đầu Đuôi
0 2,4,6,9
1
2 0,5
3 6
4
5 0,5,6,8
6 3,7,8,9
7 7
8
9 0,7
Đầu Đuôi
2,5,9 0
1
0 2
6 3
0 4
2,5 5
0,3,5 6
6,7,9 7
5,6 8
0,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-05-2023
Giải tám 36
Giải bảy 927
Giải sáu 8059 9337 3616
Giải năm 1921
Giải bốn 39779 95513 99859 15830
39698 24948 57326
Giải ba 86578 75718
Giải nhì 43699
Giải nhất 76642
Đặc biệt 498688
Đầu Đuôi
0
1 3,6,8
2 1,6,7
3 0,6,7
4 2,8
5 9,9
6
7 8,9
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
4 2
1 3
4
5
1,2,3 6
2,3 7
1,4,7,8,9 8
5,5,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-04-2023
Giải tám 73
Giải bảy 479
Giải sáu 8604 9962 6295
Giải năm 8849
Giải bốn 75747 26669 11076 14824
42927 61334 68146
Giải ba 32107 19897
Giải nhì 77612
Giải nhất 07748
Đặc biệt 478364
Đầu Đuôi
0 4,7
1 2
2 4,7
3 4
4 6,7,8,9
5
6 2,4,9
7 3,6,9
8
9 5,7
Đầu Đuôi
0
1
1,6 2
7 3
0,2,3,6 4
9 5
4,7 6
0,2,4,9 7
4 8
4,6,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-04-2023
Giải tám 03
Giải bảy 905
Giải sáu 7401 5702 3702
Giải năm 2346
Giải bốn 62650 59198 89590 63514
23594 50705 18804
Giải ba 31080 04540
Giải nhì 80100
Giải nhất 04271
Đặc biệt 626057
Đầu Đuôi
0 0,1,2,2,3,4,5,5
1 4
2
3
4 0,6
5 0,7
6
7 1
8 0
9 0,4,8
Đầu Đuôi
0,4,5,8,9 0
0,7 1
0,0 2
0 3
0,1,9 4
0,0 5
4 6
5 7
9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 22-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 22-04-2023
Giải tám 24
Giải bảy 283
Giải sáu 7873 3778 5053
Giải năm 1909
Giải bốn 26171 21421 39753 97238
55214 56685 00774
Giải ba 25060 23353
Giải nhì 56867
Giải nhất 62494
Đặc biệt 028174
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2 1,4
3 8
4
5 3,3,3
6 0,7
7 1,3,4,4,8
8 3,5
9 4
Đầu Đuôi
6 0
2,7 1
2
5,5,5,7,8 3
1,2,7,7,9 4
8 5
6
6 7
3,7 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 19-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 19-04-2023
Giải tám 71
Giải bảy 719
Giải sáu 6895 7495 4180
Giải năm 2177
Giải bốn 48777 97868 94161 23398
80684 15173 85230
Giải ba 89128 18123
Giải nhì 61904
Giải nhất 79318
Đặc biệt 722557
Đầu Đuôi
0 4
1 8,9
2 3,8
3 0
4
5 7
6 1,8
7 1,3,7,7
8 0,4
9 5,5,8
Đầu Đuôi
3,8 0
6,7 1
2
2,7 3
0,8 4
9,9 5
6
5,7,7 7
1,2,6,9 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-04-2023
Giải tám 79
Giải bảy 351
Giải sáu 3703 0716 8344
Giải năm 2157
Giải bốn 87444 66045 84977 32901
14640 35908 69911
Giải ba 37409 72771
Giải nhì 15553
Giải nhất 68144
Đặc biệt 415366
Đầu Đuôi
0 1,3,8,9
1 1,6
2
3
4 0,4,4,4,5
5 1,3,7
6 6
7 1,7,9
8
9
Đầu Đuôi
4 0
0,1,5,7 1
2
0,5 3
4,4,4 4
4 5
1,6 6
5,7 7
0 8
0,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-04-2023
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 1045 2985 5226
Giải năm 5905
Giải bốn 67998 61489 19030 26588
73600 97860 93490
Giải ba 98856 68973
Giải nhì 31487
Giải nhất 97739
Đặc biệt 197233
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 2,6
3 0,3,3,9
4 5
5 6
6 0
7 3
8 5,7,8,9
9 0,8
Đầu Đuôi
0,3,6,9 0
1
2 2
3,3,7 3
4
0,4,8 5
2,5 6
8 7
8,9 8
3,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-04-2023
Giải tám 74
Giải bảy 207
Giải sáu 3602 1503 8841
Giải năm 2455
Giải bốn 25797 62424 92815 89596
91037 28980 62178
Giải ba 42503 66059
Giải nhì 97467
Giải nhất 39275
Đặc biệt 356354
Đầu Đuôi
0 2,3,3,7
1 5
2 4
3 7
4 1
5 4,5,9
6 7
7 4,5,8
8 0
9 6,7
Đầu Đuôi
8 0
4 1
0 2
0,0 3
2,5,7 4
1,5,7 5
9 6
0,3,6,9 7
7 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-04-2023
Giải tám 79
Giải bảy 128
Giải sáu 1192 0006 8082
Giải năm 5804
Giải bốn 89089 67873 83589 66904
88178 78826 16328
Giải ba 07497 46414
Giải nhì 18772
Giải nhất 02611
Đặc biệt 514856
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 1,4
2 6,8,8
3
4
5 6
6
7 2,3,8,9
8 2,9,9
9 2,7
Đầu Đuôi
0
1 1
7,8,9 2
7 3
0,0,1 4
5
0,2,5 6
9 7
2,2,7 8
7,8,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-04-2023
Giải tám 60
Giải bảy 051
Giải sáu 4602 1987 8992
Giải năm 9399
Giải bốn 15757 19718 66464 87187
35783 73904 35842
Giải ba 49146 30783
Giải nhì 12968
Giải nhất 07203
Đặc biệt 707426
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 8
2 6
3
4 2,6
5 1,7
6 0,4,8
7
8 3,3,7,7
9 2,9
Đầu Đuôi
6 0
5 1
0,4,9 2
0,8,8 3
0,6 4
5
2,4 6
5,8,8 7
1,6 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-03-2023
Giải tám 03
Giải bảy 026
Giải sáu 5754 5321 6410
Giải năm 1023
Giải bốn 99313 80259 86989 11382
44282 67442 32621
Giải ba 99127 98109
Giải nhì 73520
Giải nhất 12419
Đặc biệt 469743
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,3,9
2 0,1,1,3,6,7
3
4 2,3
5 4,9
6
7
8 2,2,9
9
Đầu Đuôi
1,2 0
2,2 1
4,8,8 2
0,1,2,4 3
5 4
5
2 6
2 7
8
0,1,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-03-2023
Giải tám 28
Giải bảy 904
Giải sáu 0698 0925 7723
Giải năm 3048
Giải bốn 81428 79228 11624 45116
64992 78525 33226
Giải ba 11148 71915
Giải nhì 95425
Giải nhất 24936
Đặc biệt 048585
Đầu Đuôi
0 4
1 5,6
2 3,4,5,5,5,6,8,8,8
3 6
4 8,8
5
6
7
8 5
9 2,8
Đầu Đuôi
0
1
9 2
2 3
0,2 4
1,2,2,2,8 5
1,2,3 6
7
2,2,2,4,4,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-03-2023
Giải tám 59
Giải bảy 174
Giải sáu 1870 9354 0980
Giải năm 5974
Giải bốn 32941 82266 98859 72321
45169 35305 61469
Giải ba 09976 78614
Giải nhì 34437
Giải nhất 10724
Đặc biệt 824487
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 1,4
3 7
4 1
5 4,9,9
6 6,9,9
7 0,4,4,6
8 0,7
9
Đầu Đuôi
7,8 0
2,4 1
2
3
1,2,5,7,7 4
0 5
6,7 6
3,8 7
8
5,5,6,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-03-2023
Giải tám 82
Giải bảy 371
Giải sáu 3727 9577 4822
Giải năm 1091
Giải bốn 42911 94837 00618 57872
70679 39018 58371
Giải ba 79778 46538
Giải nhì 74468
Giải nhất 54128
Đặc biệt 521651
Đầu Đuôi
0
1 1,8,8
2 2,7,8
3 7,8
4
5 1
6 8
7 1,1,2,7,8,9
8 2
9 1
Đầu Đuôi
0
1,5,7,7,9 1
2,7,8 2
3
4
5
6
2,3,7 7
1,1,2,3,6,7 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-03-2023
Giải tám 32
Giải bảy 147
Giải sáu 8676 8061 8130
Giải năm 6401
Giải bốn 05290 21639 49552 74263
04917 13671 75439
Giải ba 13256 46255
Giải nhì 57073
Giải nhất 83960
Đặc biệt 822983
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2
3 0,2,9,9
4 7
5 2,5,6
6 0,1,3
7 1,3,6
8 3
9 0
Đầu Đuôi
3,6,9 0
0,6,7 1
3,5 2
6,7,8 3
4
5 5
5,7 6
1,4 7
8
3,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-03-2023
Giải tám 63
Giải bảy 505
Giải sáu 7045 3934 4009
Giải năm 6767
Giải bốn 40256 64728 20026 53218
64832 06076 78567
Giải ba 34044 68628
Giải nhì 86523
Giải nhất 50756
Đặc biệt 794547
Đầu Đuôi
0 5,9
1 8
2 3,6,8,8
3 2,4
4 4,5,7
5 6,6
6 3,7,7
7 6
8
9
Đầu Đuôi
0
1
3 2
2,6 3
3,4 4
0,4 5
2,5,5,7 6
4,6,6 7
1,2,2 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-03-2023
Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 3381 4527 0543
Giải năm 7658
Giải bốn 15290 08186 75010 08021
04384 56411 96256
Giải ba 92668 60267
Giải nhì 85831
Giải nhất 12950
Đặc biệt 474974
Đầu Đuôi
0
1 0,1
2 1,7
3 1
4 3
5 0,6,8
6 7,8
7 4,7
8 1,4,6
9 0,5
Đầu Đuôi
1,5,9 0
1,2,3,8 1
2
4 3
7,8 4
9 5
5,8 6
2,6,7 7
5,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-03-2023
Giải tám 06
Giải bảy 087
Giải sáu 3220 5117 6766
Giải năm 3486
Giải bốn 86045 15321 48993 04711
19879 80607 25047
Giải ba 34357 94232
Giải nhì 19220
Giải nhất 17367
Đặc biệt 721577
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1,7
2 0,0,1
3 2
4 5,7
5 7
6 6,7
7 7,9
8 6,7
9 3
Đầu Đuôi
2,2 0
1,2 1
3 2
9 3
4
4 5
0,6,8 6
0,1,4,5,6,7,8 7
8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-03-2023
Giải tám 55
Giải bảy 330
Giải sáu 5930 3717 6058
Giải năm 2437
Giải bốn 28202 31170 42833 83238
20207 24738 98907
Giải ba 32897 02664
Giải nhì 70896
Giải nhất 58791
Đặc biệt 215015
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 5,7
2
3 0,0,3,7,8,8
4
5 5,8
6 4
7 0
8
9 1,6,7
Đầu Đuôi
3,3,7 0
9 1
0 2
3 3
6 4
1,5 5
9 6
0,0,1,3,9 7
3,3,5 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-02-2023
Giải tám 57
Giải bảy 441
Giải sáu 9591 6442 4296
Giải năm 8268
Giải bốn 15808 25491 45342 29651
81719 22794 54756
Giải ba 18363 25747
Giải nhì 53414
Giải nhất 89418
Đặc biệt 097770
Đầu Đuôi
0 8
1 4,8,9
2
3
4 1,2,2,7
5 1,6,7
6 3,8
7 0
8
9 1,1,4,6
Đầu Đuôi
7 0
4,5,9,9 1
4,4 2
6 3
1,9 4
5
5,9 6
4,5 7
0,1,6 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-02-2023
Giải tám 06
Giải bảy 825
Giải sáu 8647 3519 8025
Giải năm 6539
Giải bốn 90643 91905 70053 97396
91099 85261 55091
Giải ba 46765 42298
Giải nhì 78096
Giải nhất 00281
Đặc biệt 256805
Đầu Đuôi
0 5,5,6
1 9
2 5,5
3 9
4 3,7
5 3
6 1,5
7
8 1
9 1,6,6,8,9
Đầu Đuôi
0
6,8,9 1
2
4,5 3
4
0,0,2,2,6 5
0,9,9 6
4 7
9 8
1,3,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-02-2023
Giải tám 04
Giải bảy 707
Giải sáu 0720 2462 5366
Giải năm 2260
Giải bốn 06049 50681 84306 67457
17563 70953 62252
Giải ba 93607 49821
Giải nhì 60092
Giải nhất 73215
Đặc biệt 951683
Đầu Đuôi
0 4,6,7,7
1 5
2 0,1
3
4 9
5 2,3,7
6 0,2,3,6
7
8 1,3
9 2
Đầu Đuôi
2,6 0
2,8 1
5,6,9 2
5,6,8 3
0 4
1 5
0,6 6
0,0,5 7
8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-02-2023
Giải tám 87
Giải bảy 345
Giải sáu 3165 8013 7202
Giải năm 3231
Giải bốn 55128 99252 69015 08804
21139 95584 49701
Giải ba 99657 34200
Giải nhì 67229
Giải nhất 72833
Đặc biệt 248979
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4
1 3,5
2 8,9
3 1,3,9
4 5
5 2,7
6 5
7 9
8 4,7
9
Đầu Đuôi
0 0
0,3 1
0,5 2
1,3 3
0,8 4
1,4,6 5
6
5,8 7
2 8
2,3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-02-2023
Giải tám 53
Giải bảy 639
Giải sáu 3323 3959 5706
Giải năm 5928
Giải bốn 96040 48605 68718 86747
38608 35875 71377
Giải ba 50711 36039
Giải nhì 46022
Giải nhất 57031
Đặc biệt 062345
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 1,8
2 2,3,8
3 1,9,9
4 0,5,7
5 3,9
6
7 5,7
8
9
Đầu Đuôi
4 0
1,3 1
2 2
2,5 3
4
0,4,7 5
0 6
4,7 7
0,1,2 8
3,3,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-02-2023
Giải tám 75
Giải bảy 731
Giải sáu 4530 3082 2281
Giải năm 3386
Giải bốn 43367 92352 87470 14034
41477 35271 73438
Giải ba 69874 88535
Giải nhì 16666
Giải nhất 46563
Đặc biệt 452043
Đầu Đuôi
0
1
2
3 0,1,4,5,8
4 3
5 2
6 3,6,7
7 0,1,4,5,7
8 1,2,6
9
Đầu Đuôi
3,7 0
3,7,8 1
5,8 2
4,6 3
3,7 4
3,7 5
6,8 6
6,7 7
3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-02-2023
Giải tám 59
Giải bảy 036
Giải sáu 1973 0146 1634
Giải năm 3825
Giải bốn 42319 60805 70838 86014
46066 56461 64304
Giải ba 48146 60727
Giải nhì 17580
Giải nhất 15136
Đặc biệt 936631
Đầu Đuôi
0 4,5
1 4,9
2 5,7
3 1,4,6,6,8
4 6,6
5 9
6 1,6
7 3
8 0
9
Đầu Đuôi
8 0
3,6 1
2
7 3
0,1,3 4
0,2 5
3,3,4,4,6 6
2 7
3 8
1,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-02-2023
Giải tám 31
Giải bảy 040
Giải sáu 4421 2997 1332
Giải năm 3592
Giải bốn 88046 54603 17255 64971
30550 87286 24855
Giải ba 36917 79633
Giải nhì 42236
Giải nhất 41271
Đặc biệt 174378
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 1
3 1,2,3,6
4 0,6
5 0,5,5
6
7 1,1,8
8 6
9 2,7
Đầu Đuôi
4,5 0
2,3,7,7 1
3,9 2
0,3 3
4
5,5 5
3,4,8 6
1,9 7
7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 28-01-2023
Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải bốn 29338 78255 57742 30359
86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1
2 6
3 0,5,8
4 2
5 5,9
6 7,9
7 6
8 4,5
9 5,6,6
Đầu Đuôi
3 0
1
4 2
0 3
8 4
3,5,8,9 5
2,7,9,9 6
6 7
0,3 8
0,5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 25-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 25-01-2023
Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải bốn 99619 30220 26471 19719
89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Đầu Đuôi
0 5
1 9,9
2 0,8
3 2
4 0,3,9
5 6
6 3,4
7 1
8 4,8
9 0,3,6
Đầu Đuôi
2,4,9 0
7 1
3 2
4,6,9 3
6,8 4
0 5
5,9 6
7
2,8 8
1,1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 21-01-2023
Giải tám 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải bốn 49926 16046 76645 72533
10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
Đặc biệt 016979
Đầu Đuôi
0 2
1 0,0,2
2 2,6,8
3 3
4 5,6
5 7,8
6
7 9,9
8
9 0,4,4,7
Đầu Đuôi
1,1,9 0
1
0,1,2 2
3 3
9,9 4
4 5
2,4 6
5,9 7
2,5 8
7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 18-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 18-01-2023
Giải tám 45
Giải bảy 417
Giải sáu 6345 5519 6561
Giải năm 2880
Giải bốn 12828 12235 66051 12365
07483 91511 23691
Giải ba 73692 90539
Giải nhì 13877
Giải nhất 71905
Đặc biệt 295701
Đầu Đuôi
0 1,5
1 1,7,9
2 8
3 5,9
4 5,5
5 1
6 1,5
7 7
8 0,3
9 1,2
Đầu Đuôi
8 0
0,1,5,6,9 1
9 2
8 3
4
0,3,4,4,6 5
6
1,7 7
2 8
1,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 14-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 130
Giải sáu 8706 4371 4724
Giải năm 0728
Giải bốn 71445 14457 70442 09061
25025 61115 55190
Giải ba 94992 63416
Giải nhì 31251
Giải nhất 56176
Đặc biệt 415405
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5,6
2 4,5,8
3 0
4 2,5
5 1,7
6 1
7 1,6
8
9 0,2,7
Đầu Đuôi
3,9 0
5,6,7 1
4,9 2
3
2 4
0,1,2,4 5
0,1,7 6
5,9 7
2 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 11-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 11-01-2023
Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải bốn 76266 58915 83942 30142
16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
Đặc biệt 386421
Đầu Đuôi
0 6
1 0,5,6,6,9
2 1
3 3
4 1,1,2,2,5
5
6 6
7 1,4
8
9 1,6
Đầu Đuôi
1 0
2,4,4,7,9 1
4,4 2
3 3
7 4
1,4 5
0,1,1,6,9 6
7
8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 07-01-2023
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải bốn 40182 62930 29223 63650
61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Đầu Đuôi
0
1 5
2 3,8
3 0,6,8
4 1,6
5 0,0,6
6 6,7
7 4,5
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
3,5,5 0
4 1
8 2
2,9 3
7 4
1,7 5
3,4,5,6,8 6
6 7
2,3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 04-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 04-01-2023
Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải bốn 11827 05468 22854 96457
93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Đầu Đuôi
0 2
1 1,3,3
2 7
3 1,5
4 1,9
5 4,7,7
6 8
7 5
8
9 0,2,3,8
Đầu Đuôi
9 0
1,3,4 1
0,9 2
1,1,9 3
5 4
3,7 5
6
2,5,5 7
6,9 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 31-12-2022
Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải bốn 12053 37529 65591 61030
75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Đầu Đuôi
0
1 9
2 6,8,9
3 0
4 1,3,6
5 3,4,9
6 2
7 6
8 4,5,7
9 1,6
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
6 2
4,5 3
5,8 4
8 5
2,4,7,9 6
8 7
2 8
1,2,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 28-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 28-12-2022
Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải bốn 84107 24530 72086 35356
28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 2,7,8
3 0
4 4
5 3,6,6
6 9
7 6,9
8 5,6
9 2,4,5
Đầu Đuôi
1,3 0
1
2,9 2
5 3
4,9 4
8,9 5
5,5,7,8 6
0,2 7
2 8
6,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-12-2022
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải bốn 34487 61270 41447 73323
43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
Đặc biệt 283957
Đầu Đuôi
0 1,8
1 9
2 3,3,7
3 2,4,8
4 7
5 7
6
7 0
8 3,4,4,7
9 3,7
Đầu Đuôi
7 0
0 1
3 2
2,2,8,9 3
3,8,8 4
5
6
2,4,5,8,9 7
0,3 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-12-2022
Giải tám 45
Giải bảy 794
Giải sáu 9221 6640 0247
Giải năm 0485
Giải bốn 68909 35138 42560 12236
69453 39070 52659
Giải ba 32724 39359
Giải nhì 76667
Giải nhất 84602
Đặc biệt 906516
Đầu Đuôi
0 2,9
1 6
2 1,4
3 6,8
4 0,5,7
5 3,9,9
6 0,7
7 0
8 5
9 4
Đầu Đuôi
4,6,7 0
2 1
0 2
5 3
2,9 4
4,8 5
1,3 6
4,6 7
3 8
0,5,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-12-2022
Giải tám 53
Giải bảy 995
Giải sáu 6739 9800 7649
Giải năm 2101
Giải bốn 99459 61377 29415 75511
98265 59490 12193
Giải ba 95377 91921
Giải nhì 65424
Giải nhất 52979
Đặc biệt 402234
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1,5
2 1,4
3 4,9
4 9
5 3,9
6 5
7 7,7,9
8
9 0,3,5
Đầu Đuôi
0,9 0
0,1,2 1
2
5,9 3
2,3 4
1,6,9 5
6
7,7 7
8
3,4,5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-12-2022
Giải tám 05
Giải bảy 743
Giải sáu 3734 0350 8280
Giải năm 2763
Giải bốn 42413 65158 75743 73179
61994 80985 40058
Giải ba 85601 92417
Giải nhì 27789
Giải nhất 41747
Đặc biệt 090256
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3,7
2
3 4
4 3,3,7
5 0,6,8,8
6 3
7 9
8 0,5,9
9 4
Đầu Đuôi
5,8 0
0 1
2
1,4,4,6 3
3,9 4
0,8 5
5 6
1,4 7
5,5 8
7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-12-2022
Giải tám 72
Giải bảy 822
Giải sáu 7638 5431 1644
Giải năm 6778
Giải bốn 78448 46403 33931 94230
00108 97221 89784
Giải ba 54112 20677
Giải nhì 52912
Giải nhất 84950
Đặc biệt 168065
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,2
2 1,2
3 0,1,1,8
4 4,8
5 0
6 5
7 2,7,8
8 4
9
Đầu Đuôi
3,5 0
2,3,3 1
1,1,2,7 2
0 3
4,8 4
6 5
6
7 7
0,3,4,7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-12-2022
Giải tám 33
Giải bảy 928
Giải sáu 3024 4248 4646
Giải năm 5125
Giải bốn 45060 34446 27323 20449
71103 03943 83577
Giải ba 39372 70062
Giải nhì 40022
Giải nhất 70469
Đặc biệt 759299
Đầu Đuôi
0 3
1
2 2,3,4,5,8
3 3
4 3,6,6,8,9
5
6 0,2,9
7 2,7
8
9 9
Đầu Đuôi
6 0
1
2,6,7 2
0,2,3,4 3
2 4
2 5
4,4 6
7 7
2,4 8
4,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-12-2022
Giải tám 96
Giải bảy 165
Giải sáu 2207 3838 0363
Giải năm 0575
Giải bốn 18361 93379 82327 33805
48178 36915 14112
Giải ba 96365 77476
Giải nhì 70191
Giải nhất 05011
Đặc biệt 421464
Đầu Đuôi
0 5,7
1 1,2,5
2 7
3 8
4
5
6 1,3,4,5,5
7 5,6,8,9
8
9 1,6
Đầu Đuôi
0
1,6,9 1
1 2
6 3
6 4
0,1,6,6,7 5
7,9 6
0,2 7
3,7 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-11-2022
Giải tám 95
Giải bảy 048
Giải sáu 3049 3012 1596
Giải năm 4560
Giải bốn 06452 86494 44319 25287
33594 29804 49314
Giải ba 65835 15353
Giải nhì 21356
Giải nhất 76119
Đặc biệt 284555
Đầu Đuôi
0 4
1 2,4,9,9
2
3 5
4 8,9
5 2,3,5,6
6 0
7
8 7
9 4,4,5,6
Đầu Đuôi
6 0
1
1,5 2
5 3
0,1,9,9 4
3,5,9 5
5,9 6
8 7
4 8
1,1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-11-2022
Giải tám 17
Giải bảy 150
Giải sáu 3186 1575 9235
Giải năm 7777
Giải bốn 03253 93664 84102 62713
86726 72487 76243
Giải ba 31243 78528
Giải nhì 04387
Giải nhất 49314
Đặc biệt 234365
Đầu Đuôi
0 2
1 3,4,7
2 6,8
3 5
4 3,3
5 0,3
6 4,5
7 5,7
8 6,7,7
9
Đầu Đuôi
5 0
1
0 2
1,4,4,5 3
1,6 4
3,6,7 5
2,8 6
1,7,8,8 7
2 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 23-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 23-11-2022
Giải tám 99
Giải bảy 350
Giải sáu 5157 1402 9936
Giải năm 7667
Giải bốn 61966 77122 88827 37610
57797 59670 92313
Giải ba 12223 24006
Giải nhì 11925
Giải nhất 30812
Đặc biệt 163055
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0,2,3
2 2,3,5,7
3 6
4
5 0,5,7
6 6,7
7 0
8
9 7,9
Đầu Đuôi
1,5,7 0
1
0,1,2 2
1,2 3
4
2,5 5
0,3,6 6
2,5,6,9 7
8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 19-11-2022
Giải tám 94
Giải bảy 927
Giải sáu 7441 0546 3087
Giải năm 5958
Giải bốn 28668 11848 25946 88456
96190 11921 71477
Giải ba 84277 85549
Giải nhì 27947
Giải nhất 57664
Đặc biệt 876623
Đầu Đuôi
0
1
2 1,3,7
3
4 1,6,6,7,8,9
5 6,8
6 4,8
7 7,7
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
2,4 1
2
2 3
6,9 4
5
4,4,5 6
2,4,7,7,8 7
4,5,6 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 16-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 16-11-2022
Giải tám 23
Giải bảy 958
Giải sáu 7575 4152 9507
Giải năm 8226
Giải bốn 36096 56951 19730 82897
19788 34060 06210
Giải ba 24926 92253
Giải nhì 53363
Giải nhất 49653
Đặc biệt 773808
Đầu Đuôi
0 7,8
1 0
2 3,6,6
3 0
4
5 1,2,3,3,8
6 0,3
7 5
8 8
9 6,7
Đầu Đuôi
1,3,6 0
5 1
5 2
2,5,5,6 3
4
7 5
2,2,9 6
0,9 7
0,5,8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-11-2022
Giải tám 13
Giải bảy 504
Giải sáu 7374 7525 2821
Giải năm 1674
Giải bốn 83087 70357 57370 65608
04599 84693 33075
Giải ba 92212 88113
Giải nhì 81019
Giải nhất 09850
Đặc biệt 458716
Đầu Đuôi
0 4,8
1 2,3,3,6,9
2 1,5
3
4
5 0,7
6
7 0,4,4,5
8 7
9 3,9
Đầu Đuôi
5,7 0
2 1
1 2
1,1,9 3
0,7,7 4
2,7 5
1 6
5,8 7
0 8
1,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-11-2022
Giải tám 65
Giải bảy 887
Giải sáu 9747 4639 0259
Giải năm 6753
Giải bốn 22238 08975 94579 39726
56627 41252 08612
Giải ba 99130 47879
Giải nhì 46258
Giải nhất 21721
Đặc biệt 969708
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 1,6,7
3 0,8,9
4 7
5 2,3,8,9
6 5
7 5,9,9
8 7
9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
1,5 2
5 3
4
6,7 5
2 6
2,4,8 7
0,3,5 8
3,5,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 05-11-2022
Giải tám 22
Giải bảy 942
Giải sáu 7674 4753 2527
Giải năm 4025
Giải bốn 22220 60653 63890 72982
48521 49887 52226
Giải ba 85999 80352
Giải nhì 50250
Giải nhất 20742
Đặc biệt 378184
Đầu Đuôi
0
1
2 0,1,2,5,6,7
3
4 2,2
5 0,2,3,3
6
7 4
8 2,4,7
9 0,9
Đầu Đuôi
2,5,9 0
2 1
2,4,4,5,8 2
5,5 3
7,8 4
2 5
2 6
2,8 7
8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-11-2022
Giải tám 88
Giải bảy 866
Giải sáu 5450 8454 9758
Giải năm 3642
Giải bốn 00035 13471 45875 08712
39345 75752 68730
Giải ba 65743 34135
Giải nhì 88157
Giải nhất 43019
Đặc biệt 209146
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2
3 0,5,5
4 2,3,5,6
5 0,2,4,7,8
6 6
7 1,5
8 8
9
Đầu Đuôi
3,5 0
7 1
1,4,5 2
4 3
5 4
3,3,4,7 5
4,6 6
5 7
5,8 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-10-2022
Giải tám 86
Giải bảy 357
Giải sáu 3593 6257 0434
Giải năm 7292
Giải bốn 77424 33017 62388 89969
93778 91955 81642
Giải ba 27230 27216
Giải nhì 66039
Giải nhất 48272
Đặc biệt 707254
Đầu Đuôi
0
1 6,7
2 4
3 0,4,9
4 2
5 4,5,7,7
6 9
7 2,8
8 6,8
9 2,3
Đầu Đuôi
3 0
1
4,7,9 2
9 3
2,3,5 4
5 5
1,8 6
1,5,5 7
7,8 8
3,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-10-2022
Giải tám 82
Giải bảy 320
Giải sáu 1753 7324 2463
Giải năm 8432
Giải bốn 93978 36222 67654 14635
12077 82195 72749
Giải ba 19346 71707
Giải nhì 89302
Giải nhất 99128
Đặc biệt 052051
Đầu Đuôi
0 2,7
1
2 0,2,4,8
3 2,5
4 6,9
5 1,3,4
6 3
7 7,8
8 2
9 5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
0,2,3,8 2
5,6 3
2,5 4
3,9 5
4 6
0,7 7
2,7 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 22-10-2022
Giải tám 62
Giải bảy 276
Giải sáu 6926 2444 9768
Giải năm 5770
Giải bốn 37458 98635 61538 70474
06985 54860 37188
Giải ba 75452 71286
Giải nhì 60212
Giải nhất 75149
Đặc biệt 508319
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 6
3 5,8
4 4,9
5 2,8
6 0,2,8
7 0,4,6
8 5,6,8
9
Đầu Đuôi
6,7 0
1
1,5,6 2
3
4,7 4
3,8 5
2,7,8 6
7
3,5,6,8 8
1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 19-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 19-10-2022
Giải tám 41
Giải bảy 182
Giải sáu 3835 7302 7126
Giải năm 9651
Giải bốn 48203 32575 68193 43841
62830 20075 10943
Giải ba 34149 36497
Giải nhì 15162
Giải nhất 85793
Đặc biệt 299570
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 6
3 0,5
4 1,1,3,9
5 1
6 2
7 0,5,5
8 2
9 3,3,7
Đầu Đuôi
3,7 0
4,4,5 1
0,6,8 2
0,4,9,9 3
4
3,7,7 5
2 6
9 7
8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-10-2022
Giải tám 31
Giải bảy 529
Giải sáu 6410 8985 0396
Giải năm 7256
Giải bốn 94886 63118 44111 81027
98775 17010 08638
Giải ba 39001 27871
Giải nhì 59520
Giải nhất 74624
Đặc biệt 376514
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0,1,4,8
2 0,4,7,9
3 1,8
4
5 6
6
7 1,5
8 5,6
9 6
Đầu Đuôi
1,1,2 0
0,1,3,7 1
2
3
1,2 4
7,8 5
5,8,9 6
2 7
1,3 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-10-2022
Giải tám 32
Giải bảy 524
Giải sáu 8063 6041 5491
Giải năm 1693
Giải bốn 89867 86258 40722 11013
84563 56587 15632
Giải ba 85687 57439
Giải nhì 39553
Giải nhất 19119
Đặc biệt 446963
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2 2,4
3 2,2,9
4 1
5 3,8
6 3,3,3,7
7
8 7,7
9 1,3
Đầu Đuôi
0
4,9 1
2,3,3 2
1,5,6,6,6,9 3
2 4
5
6
6,8,8 7
5 8
1,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-10-2022
Giải tám 86
Giải bảy 208
Giải sáu 6708 8628 3304
Giải năm 4232
Giải bốn 71373 59807 57733 47387
15926 38996 66319
Giải ba 24333 36370
Giải nhì 52546
Giải nhất 64082
Đặc biệt 630030
Đầu Đuôi
0 4,7,8,8
1 9
2 6,8
3 0,2,3,3
4 6
5
6
7 0,3
8 2,6,7
9 6
Đầu Đuôi
3,7 0
1
3,8 2
3,3,7 3
0 4
5
2,4,8,9 6
0,8 7
0,0,2 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-10-2022
Giải tám 10
Giải bảy 989
Giải sáu 3227 8905 7948
Giải năm 7084
Giải bốn 15997 49912 83328 50465
95708 69679 77193
Giải ba 09499 27102
Giải nhì 45913
Giải nhất 07481
Đặc biệt 374753
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 0,2,3
2 7,8
3
4 8
5 3
6 5
7 9
8 1,4,9
9 3,7,9
Đầu Đuôi
1 0
8 1
0,1 2
1,5,9 3
8 4
0,6 5
6
2,9 7
0,2,4 8
7,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 843
Giải sáu 4146 6095 8235
Giải năm 8952
Giải bốn 30895 72837 43850 20109
79049 02758 36879
Giải ba 38465 57020
Giải nhì 67623
Giải nhất 09190
Đặc biệt 770005
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2 0,3
3 5,7
4 3,6,9
5 0,2,8,9
6 5
7 9
8
9 0,5,5
Đầu Đuôi
2,5,9 0
1
5 2
2,4 3
4
0,3,6,9,9 5
4 6
3 7
5 8
0,4,5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 28-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 28-09-2022
Giải tám 11
Giải bảy 961
Giải sáu 5701 1724 9672
Giải năm 5279
Giải bốn 70888 26477 82988 46857
23757 79711 40233
Giải ba 24045 83197
Giải nhì 49629
Giải nhất 55484
Đặc biệt 860429
Đầu Đuôi
0 1
1 1,1
2 4,9,9
3 3
4 5
5 7,7
6 1
7 2,7,9
8 4,8,8
9 7
Đầu Đuôi
0
0,1,1,6 1
7 2
3 3
2,8 4
4 5
6
5,5,7,9 7
8,8 8
2,2,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-09-2022
Giải tám 93
Giải bảy 079
Giải sáu 9034 7870 4631
Giải năm 9571
Giải bốn 64972 51613 14479 10702
13381 94402 14797
Giải ba 28289 36107
Giải nhì 06140
Giải nhất 72126
Đặc biệt 066089
Đầu Đuôi
0 2,2,7
1 3
2 6
3 1,4
4 0
5
6
7 0,1,2,9,9
8 1,9,9
9 3,7
Đầu Đuôi
4,7 0
3,7,8 1
0,0,7 2
1,9 3
3 4
5
2 6
0,9 7
8
7,7,8,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-09-2022
Giải tám 60
Giải bảy 072
Giải sáu 8983 2562 0211
Giải năm 2458
Giải bốn 66419 77796 22338 96902
07076 79069 95467
Giải ba 23083 99178
Giải nhì 51374
Giải nhất 47950
Đặc biệt 506766
Đầu Đuôi
0 2
1 1,9
2
3 8
4
5 0,8
6 0,2,6,7,9
7 2,4,6,8
8 3,3
9 6
Đầu Đuôi
5,6 0
1 1
0,6,7 2
8,8 3
7 4
5
6,7,9 6
6 7
3,5,7 8
1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-09-2022
Giải tám 21
Giải bảy 459
Giải sáu 0017 3578 5113
Giải năm 8075
Giải bốn 14412 38674 56641 86020
70830 49592 74720
Giải ba 18618 60712
Giải nhì 33062
Giải nhất 44859
Đặc biệt 853656
Đầu Đuôi
0
1 2,2,3,7,8
2 0,0,1
3 0
4 1
5 6,9,9
6 2
7 4,5,8
8
9 2
Đầu Đuôi
2,2,3 0
2,4 1
1,1,6,9 2
1 3
7 4
7 5
5 6
1 7
1,7 8
5,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-09-2022
Giải tám 78
Giải bảy 125
Giải sáu 5498 2447 0065
Giải năm 3171
Giải bốn 62706 99214 41808 74225
59235 11839 01941
Giải ba 11776 79965
Giải nhì 67603
Giải nhất 54774
Đặc biệt 941551
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1 4
2 5,5
3 5,9
4 1,7
5 1
6 5,5
7 1,4,6,8
8
9 8
Đầu Đuôi
0
4,5,7 1
2
0 3
1,7 4
2,2,3,6,6 5
0,7 6
4 7
0,7,9 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-09-2022
Giải tám 77
Giải bảy 980
Giải sáu 0718 9268 5401
Giải năm 4205
Giải bốn 89566 77926 25135 22558
93896 30492 16746
Giải ba 60024 07154
Giải nhì 42228
Giải nhất 15455
Đặc biệt 757959
Đầu Đuôi
0 1,5
1 8
2 4,6,8
3 5
4 6
5 4,5,8,9
6 6,8
7 7
8 0
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
0 1
9 2
3
2,5 4
0,3,5 5
2,4,6,9 6
7 7
1,2,5,6 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-09-2022
Giải tám 95
Giải bảy 720
Giải sáu 3067 1113 0538
Giải năm 3862
Giải bốn 95784 03072 75537 84014
23038 62943 13028
Giải ba 35833 61063
Giải nhì 11150
Giải nhất 02001
Đặc biệt 953622
Đầu Đuôi
0 1
1 3,4
2 0,2,8
3 3,7,8,8
4 3
5 0
6 2,3,7
7 2
8 4
9 5
Đầu Đuôi
2,5 0
0 1
2,6,7 2
1,3,4,6 3
1,8 4
9 5
6
3,6 7
2,3,3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-09-2022
Giải tám 66
Giải bảy 936
Giải sáu 1635 2963 8772
Giải năm 2595
Giải bốn 95577 88987 83485 22325
34400 40626 34096
Giải ba 96909 45109
Giải nhì 79371
Giải nhất 44190
Đặc biệt 908388
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1
2 5,6
3 5,6
4
5
6 3,6
7 1,2,7
8 5,7,8
9 0,5,6
Đầu Đuôi
0,9 0
7 1
7 2
6 3
4
2,3,8,9 5
2,3,6,9 6
7,8 7
8 8
0,0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 31-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 31-08-2022
Giải tám 36
Giải bảy 843
Giải sáu 7212 8072 0408
Giải năm 9803
Giải bốn 65132 88568 89373 35232
23415 16189 53385
Giải ba 96097 78368
Giải nhì 50534
Giải nhất 63003
Đặc biệt 806253
Đầu Đuôi
0 3,3,8
1 2,5
2
3 2,2,4,6
4 3
5 3
6 8,8
7 2,3
8 5,9
9 7
Đầu Đuôi
0
1
1,3,3,7 2
0,0,4,5,7 3
3 4
1,8 5
3 6
9 7
0,6,6 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-08-2022
Giải tám 35
Giải bảy 204
Giải sáu 9365 3000 9607
Giải năm 6827
Giải bốn 64372 67284 79297 91003
96034 77057 54619
Giải ba 86741 08020
Giải nhì 72305
Giải nhất 20896
Đặc biệt 870715
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5,7
1 5,9
2 0,7
3 4,5
4 1
5 7
6 5
7 2
8 4
9 6,7
Đầu Đuôi
0,2 0
4 1
7 2
0 3
0,3,8 4
0,1,3,6 5
9 6
0,2,5,9 7
8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-08-2022
Giải tám 17
Giải bảy 599
Giải sáu 2310 3801 7561
Giải năm 9002
Giải bốn 74881 07668 94121 98073
03656 18921 27908
Giải ba 77005 38774
Giải nhì 09118
Giải nhất 54259
Đặc biệt 556678
Đầu Đuôi
0 1,2,5,8
1 0,7,8
2 1,1
3
4
5 6,9
6 1,8
7 3,4,8
8 1
9 9
Đầu Đuôi
1 0
0,2,2,6,8 1
0 2
7 3
7 4
0 5
5 6
1 7
0,1,6,7 8
5,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-08-2022
Giải tám 61
Giải bảy 834
Giải sáu 9046 7040 3257
Giải năm 1849
Giải bốn 88915 05763 48841 51455
42133 40668 92286
Giải ba 80323 70637
Giải nhì 36109
Giải nhất 74400
Đặc biệt 861609
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1 5
2 3
3 3,4,7
4 0,1,6,9
5 5,7
6 1,3,8
7
8 6
9
Đầu Đuôi
0,4 0
4,6 1
2
2,3,6 3
3 4
1,5 5
4,8 6
3,5 7
6 8
0,0,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-08-2022
Giải tám 68
Giải bảy 530
Giải sáu 9875 3177 9830
Giải năm 7131
Giải bốn 32105 28612 51039 82948
80565 69367 96588
Giải ba 83555 68846
Giải nhì 86212
Giải nhất 24361
Đặc biệt 982704
Đầu Đuôi
0 4,5
1 2,2
2
3 0,0,1,9
4 6,8
5 5
6 1,5,7,8
7 5,7
8 8
9
Đầu Đuôi
3,3 0
3,6 1
1,1 2
3
0 4
0,5,6,7 5
4 6
6,7 7
4,6,8 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-08-2022
Giải tám 94
Giải bảy 406
Giải sáu 1888 0136 2559
Giải năm 8536
Giải bốn 91051 09205 82170 23256
38849 69210 51085
Giải ba 25362 78718
Giải nhì 90282
Giải nhất 67179
Đặc biệt 088387
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,8
2
3 6,6
4 9
5 1,6,9
6 2
7 0,9
8 2,5,7,8
9 4
Đầu Đuôi
1,7 0
5 1
6,8 2
3
9 4
0,8 5
0,3,3,5 6
8 7
1,8 8
4,5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-08-2022
Giải tám 22
Giải bảy 113
Giải sáu 4588 6004 0016
Giải năm 7769
Giải bốn 06426 38994 45228 37701
81210 68371 96574
Giải ba 17575 23979
Giải nhì 67099
Giải nhất 59772
Đặc biệt 307517
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,3,6,7
2 2,6,8
3
4
5
6 9
7 1,2,4,5,9
8 8
9 4,9
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
2,7 2
1 3
0,7,9 4
7 5
1,2 6
1 7
2,8 8
6,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-08-2022
Giải tám 50
Giải bảy 215
Giải sáu 2423 0332 8151
Giải năm 9102
Giải bốn 66793 15989 62842 82004
17312 71919 61278
Giải ba 51126 45022
Giải nhì 49618
Giải nhất 28526
Đặc biệt 506920
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,5,8,9
2 0,2,3,6,6
3 2
4 2
5 0,1
6
7 8
8 9
9 3
Đầu Đuôi
2,5 0
5 1
0,1,2,3,4 2
2,9 3
0 4
1 5
2,2 6
7
1,7 8
1,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-08-2022
Giải tám 02
Giải bảy 994
Giải sáu 5887 1285 8576
Giải năm 7041
Giải bốn 93583 03833 91798 33105
94964 68047 88644
Giải ba 99287 26147
Giải nhì 20374
Giải nhất 96709
Đặc biệt 952908
Đầu Đuôi
0 2,5,8,9
1
2
3 3
4 1,4,7,7
5
6 4
7 4,6
8 3,5,7,7
9 4,8
Đầu Đuôi
0
4 1
0 2
3,8 3
4,6,7,9 4
0,8 5
7 6
4,4,8,8 7
0,9 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-07-2022
Giải tám 53
Giải bảy 264
Giải sáu 3020 8647 2023
Giải năm 9589
Giải bốn 79986 32184 03318 37903
90936 42855 08212
Giải ba 28838 15603
Giải nhì 83334
Giải nhất 21475
Đặc biệt 560961
Đầu Đuôi
0 3,3
1 2,8
2 0,3
3 4,6,8
4 7
5 3,5
6 1,4
7 5
8 4,6,9
9
Đầu Đuôi
2 0
6 1
1 2
0,0,2,5 3
3,6,8 4
5,7 5
3,8 6
4 7
1,3 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-07-2022
Giải tám 94
Giải bảy 828
Giải sáu 9610 0067 6617
Giải năm 0019
Giải bốn 28034 31398 47617 69666
48278 50922 49413
Giải ba 22468 56769
Giải nhì 95032
Giải nhất 22421
Đặc biệt 545522
Đầu Đuôi
0
1 0,3,7,7,9
2 1,2,2,8
3 2,4
4
5
6 6,7,8,9
7 8
8
9 4,8
Đầu Đuôi
1 0
2 1
2,2,3 2
1 3
3,9 4
5
6 6
1,1,6 7
2,6,7,9 8
1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-07-2022
Giải tám 32
Giải bảy 373
Giải sáu 2158 7881 6109
Giải năm 7589
Giải bốn 89545 26807 18651 13363
47866 16606 17268
Giải ba 28841 15083
Giải nhì 50259
Giải nhất 21137
Đặc biệt 577616
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 6
2
3 2,7
4 1,5
5 1,8,9
6 3,6,8
7 3
8 1,3,9
9
Đầu Đuôi
0
4,5,8 1
3 2
6,7,8 3
4
4 5
0,1,6 6
0,3 7
5,6 8
0,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-07-2022
Giải tám 64
Giải bảy 993
Giải sáu 4168 6778 9601
Giải năm 1877
Giải bốn 19733 62724 24832 55355
21501 99257 71616
Giải ba 20024 01548
Giải nhì 36396
Giải nhất 66237
Đặc biệt 152897
Đầu Đuôi
0 1,1
1 6
2 4,4
3 2,3,7
4 8
5 5,7
6 4,8
7 7,8
8
9 3,6,7
Đầu Đuôi
0
0,0 1
3 2
3,9 3
2,2,6 4
5 5
1,9 6
3,5,7,9 7
4,6,7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-07-2022
Giải tám 67
Giải bảy 354
Giải sáu 8483 5545 4805
Giải năm 2969
Giải bốn 98619 06990 87213 21658
03565 63029 07826
Giải ba 22371 97703
Giải nhì 35663
Giải nhất 34252
Đặc biệt 404662
Đầu Đuôi
0 3,5
1 3,9
2 6,9
3
4 5
5 2,4,8
6 2,3,5,7,9
7 1
8 3
9 0
Đầu Đuôi
9 0
7 1
5,6 2
0,1,6,8 3
5 4
0,4,6 5
2 6
6 7
5 8
1,2,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-07-2022
Giải tám 42
Giải bảy 079
Giải sáu 8893 6018 2129
Giải năm 1872
Giải bốn 26923 91864 64146 36935
70100 63075 84264
Giải ba 16035 33091
Giải nhì 66379
Giải nhất 34982
Đặc biệt 771406
Đầu Đuôi
0 0,6
1 8
2 3,9
3 5,5
4 2,6
5
6 4,4
7 2,5,9,9
8 2
9 1,3
Đầu Đuôi
0 0
9 1
4,7,8 2
2,9 3
6,6 4
3,3,7 5
0,4 6
7
1 8
2,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-07-2022
Giải tám 09
Giải bảy 753
Giải sáu 5645 2917 3945
Giải năm 5311
Giải bốn 95176 93911 81874 99814
99299 34298 36611
Giải ba 72799 49700
Giải nhì 49275
Giải nhất 85695
Đặc biệt 415086
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,1,1,4,7
2
3
4 5,5
5 3
6
7 4,5,6
8 6
9 5,8,9,9
Đầu Đuôi
0 0
1,1,1 1
2
5 3
1,7 4
4,4,7,9 5
7,8 6
1 7
9 8
0,9,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-07-2022
Giải tám 02
Giải bảy 165
Giải sáu 3937 7845 2264
Giải năm 6385
Giải bốn 36515 51171 63628 74429
81680 50628 05149
Giải ba 08213 03410
Giải nhì 90246
Giải nhất 42542
Đặc biệt 130218
Đầu Đuôi
0 2
1 0,3,5,8
2 8,8,9
3 7
4 2,5,6,9
5
6 4,5
7 1
8 0,5
9
Đầu Đuôi
1,8 0
7 1
0,4 2
1 3
6 4
1,4,6,8 5
4 6
3 7
1,2,2 8
2,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-07-2022
Giải tám 93
Giải bảy 497
Giải sáu 2985 7303 0515
Giải năm 6405
Giải bốn 07233 69702 62188 31570
06945 94893 05465
Giải ba 17781 18577
Giải nhì 49600
Giải nhất 95502
Đặc biệt 439642
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3,5
1 5
2
3 3
4 2,5
5
6 5
7 0,7
8 1,5,8
9 3,3,7
Đầu Đuôi
0,7 0
8 1
0,0,4 2
0,3,9,9 3
4
0,1,4,6,8 5
6
7,9 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-06-2022
Giải tám 31
Giải bảy 357
Giải sáu 7106 6438 2291
Giải năm 6443
Giải bốn 40499 09467 38043 08943
17640 01348 19252
Giải ba 02887 14355
Giải nhì 09557
Giải nhất 82214
Đặc biệt 805603
Đầu Đuôi
0 3,6
1 4
2
3 1,8
4 0,3,3,3,8
5 2,5,7,7
6 7
7
8 7
9 1,9
Đầu Đuôi
4 0
3,9 1
5 2
0,4,4,4 3
1 4
5 5
0 6
5,5,6,8 7
3,4 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-06-2022
Giải tám 27
Giải bảy 446
Giải sáu 9948 5207 9745
Giải năm 7508
Giải bốn 55589 38711 25914 02568
78955 37103 29082
Giải ba 23520 73829
Giải nhì 18067
Giải nhất 97011
Đặc biệt 627301
Đầu Đuôi
0 1,3,7,8
1 1,1,4
2 0,7,9
3
4 5,6,8
5 5
6 7,8
7
8 2,9
9
Đầu Đuôi
2 0
0,1,1 1
8 2
0 3
1 4
4,5 5
4 6
0,2,6 7
0,4,6 8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-06-2022
Giải tám 76
Giải bảy 753
Giải sáu 3361 6384 8795
Giải năm 1317
Giải bốn 09886 41676 60527 88914
36171 18658 01009
Giải ba 48097 12364
Giải nhì 65445
Giải nhất 06117
Đặc biệt 870469
Đầu Đuôi
0 9
1 4,7,7
2 7
3
4 5
5 3,8
6 1,4,9
7 1,6,6
8 4,6
9 5,7
Đầu Đuôi
0
6,7 1
2
5 3
1,6,8 4
4,9 5
7,7,8 6
1,1,2,9 7
5 8
0,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-06-2022
Giải tám 07
Giải bảy 096
Giải sáu 9767 4195 5020
Giải năm 2965
Giải bốn 70502 93448 08290 24889
18556 94136 04455
Giải ba 52268 04803
Giải nhì 39005
Giải nhất 01245
Đặc biệt 620675
Đầu Đuôi
0 2,3,5,7
1
2 0
3 6
4 5,8
5 5,6
6 5,7,8
7 5
8 9
9 0,5,6
Đầu Đuôi
2,9 0
1
0 2
0 3
4
0,4,5,6,7,9 5
3,5,9 6
0,6 7
4,6 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-06-2022
Giải tám 47
Giải bảy 103
Giải sáu 6291 6329 5441
Giải năm 3196
Giải bốn 87952 90216 21124 16366
24628 35601 41523
Giải ba 27855 13168
Giải nhì 74107
Giải nhất 55196
Đặc biệt 221235
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 6
2 3,4,8,9
3 5
4 1,7
5 2,5
6 6,8
7
8
9 1,6,6
Đầu Đuôi
0
0,4,9 1
5 2
0,2 3
2 4
3,5 5
1,6,9,9 6
0,4 7
2,6 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-06-2022
Giải tám 42
Giải bảy 398
Giải sáu 1760 3420 0936
Giải năm 3601
Giải bốn 94442 03559 15888 72097
77252 88049 60636
Giải ba 44174 48751
Giải nhì 58940
Giải nhất 81235
Đặc biệt 812955
Đầu Đuôi
0 1
1