Hosting hбєїt hбєЎn

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Thiết kế web xổ số

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-07-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-07-2024
Giải tám 99
Giải bảy 874
Giải sáu 1366 4107 2814
Giải năm 9458
Giải bốn 52323 98230 46938 99600
31369 28594 05952
Giải ba 41151 71519
Giải nhì 99661
Giải nhất 80251
Đặc biệt 110541
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,9
2 3
3 0,8
4 1
5 1,1,2,8
6 1,6,9
7 4
8
9 4,9
Đầu Đuôi
0,3 0
4,5,5,6 1
5 2
2 3
1,7,9 4
5
6 6
0 7
3,5 8
1,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-07-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-07-2024
Giải tám 52
Giải bảy 666
Giải sáu 4156 6529 6499
Giải năm 5068
Giải bốn 11946 49760 87866 57138
67038 30082 39063
Giải ba 83579 88491
Giải nhì 60366
Giải nhất 68817
Đặc biệt 484038
Đầu Đuôi
0
1 7
2 9
3 8,8,8
4 6
5 2,6
6 0,3,6,6,6,8
7 9
8 2
9 1,9
Đầu Đuôi
6 0
9 1
5,8 2
6 3
4
5
4,5,6,6,6 6
1 7
3,3,3,6 8
2,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-07-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-07-2024
Giải tám 87
Giải bảy 459
Giải sáu 2091 7679 0499
Giải năm 2050
Giải bốn 85755 62541 83043 53787
64613 18351 51050
Giải ba 97922 46713
Giải nhì 30061
Giải nhất 00830
Đặc biệt 138382
Đầu Đuôi
0
1 3,3
2 2
3 0
4 1,3
5 0,0,1,5,9
6 1
7 9
8 2,7,7
9 1,9
Đầu Đuôi
3,5,5 0
4,5,6,9 1
2,8 2
1,1,4 3
4
5 5
6
8,8 7
8
5,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-07-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-07-2024
Giải tám 37
Giải bảy 278
Giải sáu 3741 2865 8816
Giải năm 8461
Giải bốn 17388 82744 65812 85329
73666 27771 02781
Giải ba 77615 77331
Giải nhì 83564
Giải nhất 56259
Đặc biệt 232916
Đầu Đuôi
0
1 2,5,6,6
2 9
3 1,7
4 1,4
5 9
6 1,4,5,6
7 1,8
8 1,8
9
Đầu Đuôi
0
3,4,6,7,8 1
1 2
3
4,6 4
1,6 5
1,1,6 6
3 7
7,8 8
2,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-07-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-07-2024
Giải tám 94
Giải bảy 734
Giải sáu 2790 6319 7714
Giải năm 1064
Giải bốn 26240 92858 54264 54651
18060 67977 94502
Giải ba 83558 69857
Giải nhì 22575
Giải nhất 75174
Đặc biệt 817339
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9
2
3 4,9
4 0
5 1,7,8,8
6 0,4,4
7 4,5,7
8
9 0,4
Đầu Đuôi
4,6,9 0
5 1
0 2
3
1,3,6,6,7,9 4
7 5
6
5,7 7
5,5 8
1,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-06-2024
Giải tám 54
Giải bảy 408
Giải sáu 8408 0881 4268
Giải năm 8377
Giải bốn 90065 70518 33669 71781
70351 79384 07086
Giải ba 22324 21487
Giải nhì 17135
Giải nhất 84832
Đặc biệt 152866
Đầu Đuôi
0 8,8
1 8
2 4
3 2,5
4
5 1,4
6 5,6,8,9
7 7
8 1,1,4,6,7
9
Đầu Đuôi
0
5,8,8 1
3 2
3
2,5,8 4
3,6 5
6,8 6
7,8 7
0,0,1,6 8
6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-06-2024
Giải tám 82
Giải bảy 637
Giải sáu 6805 6923 9615
Giải năm 4552
Giải bốn 07750 78394 40622 31117
74241 16041 27025
Giải ba 81003 07558
Giải nhì 60512
Giải nhất 62572
Đặc biệt 560700
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 2,5,7
2 2,3,5
3 7
4 1,1
5 0,2,8
6
7 2
8 2
9 4
Đầu Đuôi
0,5 0
4,4 1
1,2,5,7,8 2
0,2 3
9 4
0,1,2 5
6
1,3 7
5 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 22-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 22-06-2024
Giải tám 18
Giải bảy 360
Giải sáu 8185 5492 6812
Giải năm 6405
Giải bốn 99391 83691 17730 40123
49450 28034 82813
Giải ba 29273 98533
Giải nhì 44954
Giải nhất 17928
Đặc biệt 450579
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,8
2 3,8
3 0,3,4
4
5 0,4
6 0
7 3,9
8 5
9 1,1,2
Đầu Đuôi
3,5,6 0
9,9 1
1,9 2
1,2,3,7 3
3,5 4
0,8 5
6
7
1,2 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 19-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 19-06-2024
Giải tám 39
Giải bảy 372
Giải sáu 9942 3835 5222
Giải năm 2830
Giải bốn 05504 24058 00358 99749
53019 81271 35280
Giải ba 67855 68987
Giải nhì 49778
Giải nhất 74785
Đặc biệt 573990
Đầu Đuôi
0 4
1 9
2 2
3 0,5,9
4 2,9
5 5,8,8
6
7 1,2,8
8 0,5,7
9 0
Đầu Đuôi
3,8,9 0
7 1
2,4,7 2
3
0 4
3,5,8 5
6
8 7
5,5,7 8
1,3,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-06-2024
Giải tám 94
Giải bảy 044
Giải sáu 8700 9307 6504
Giải năm 6193
Giải bốn 24936 10324 40561 59366
53542 90583 16042
Giải ba 93205 44286
Giải nhì 84915
Giải nhất 16902
Đặc biệt 424008
Đầu Đuôi
0 0,2,4,5,7,8
1 5
2 4
3 6
4 2,2,4
5
6 1,6
7
8 3,6
9 3,4
Đầu Đuôi
0 0
6 1
0,4,4 2
8,9 3
0,2,4,9 4
0,1 5
3,6,8 6
0 7
0 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-06-2024
Giải tám 59
Giải bảy 571
Giải sáu 3347 9950 5733
Giải năm 4515
Giải bốn 29066 41051 53181 35748
29465 73385 51978
Giải ba 14176 07232
Giải nhì 98822
Giải nhất 65367
Đặc biệt 237610
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 2
3 2,3
4 7,8
5 0,1,9
6 5,6,7
7 1,6,8
8 1,5
9
Đầu Đuôi
1,5 0
5,7,8 1
2,3 2
3 3
4
1,6,8 5
6,7 6
4,6 7
4,7 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-06-2024
Giải tám 52
Giải bảy 678
Giải sáu 4312 0492 9529
Giải năm 3601
Giải bốn 22932 07055 72358 56795
82267 52260 97857
Giải ba 83744 14776
Giải nhì 88997
Giải nhất 24452
Đặc biệt 169163
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 9
3 2
4 4
5 2,2,5,7,8
6 0,3,7
7 6,8
8
9 2,5,7
Đầu Đuôi
6 0
0 1
1,3,5,5,9 2
6 3
4 4
5,9 5
7 6
5,6,9 7
5,7 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-06-2024
Giải tám 27
Giải bảy 027
Giải sáu 8547 5924 7063
Giải năm 5400
Giải bốn 53059 38671 82565 40147
91999 30935 84429
Giải ba 17408 16572
Giải nhì 12182
Giải nhất 03231
Đặc biệt 617219
Đầu Đuôi
0 0,8
1 9
2 4,7,7,9
3 1,5
4 7,7
5 9
6 3,5
7 1,2
8 2
9 9
Đầu Đuôi
0 0
3,7 1
7,8 2
6 3
2 4
3,6 5
6
2,2,4,4 7
0 8
1,2,5,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-06-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-06-2024
Giải tám 40
Giải bảy 003
Giải sáu 8350 6374 9645
Giải năm 6143
Giải bốn 61322 12257 94055 07278
19401 69082 23265
Giải ba 41628 01749
Giải nhì 93879
Giải nhất 26637
Đặc biệt 661914
Đầu Đuôi
0 1,3
1 4
2 2,8
3 7
4 0,3,5,9
5 0,5,7
6 5
7 4,8,9
8 2
9
Đầu Đuôi
4,5 0
0 1
2,8 2
0,4 3
1,7 4
4,5,6 5
6
3,5 7
2,7 8
4,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-05-2024
Giải tám 70
Giải bảy 652
Giải sáu 7570 8270 4452
Giải năm 3074
Giải bốn 62200 16200 78905 09266
91766 98022 81536
Giải ba 80794 87322
Giải nhì 32327
Giải nhất 05709
Đặc biệt 526514
Đầu Đuôi
0 0,0,5,9
1 4
2 2,2,7
3 6
4
5 2,2
6 6,6
7 0,0,0,4
8
9 4
Đầu Đuôi
0,0,7,7,7 0
1
2,2,5,5 2
3
1,7,9 4
0 5
3,6,6 6
2 7
8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-05-2024
Giải tám 88
Giải bảy 881
Giải sáu 7896 4981 3544
Giải năm 5062
Giải bốn 10838 51168 45114 42798
97620 05078 11047
Giải ba 82867 70423
Giải nhì 17440
Giải nhất 74759
Đặc biệt 476726
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,3,6
3 8
4 0,4,7
5 9
6 2,7,8
7 8
8 1,1,8
9 6,8
Đầu Đuôi
2,4 0
8,8 1
6 2
2 3
1,4 4
5
2,9 6
4,6 7
3,6,7,8,9 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-05-2024
Giải tám 83
Giải bảy 915
Giải sáu 1727 0175 6116
Giải năm 1200
Giải bốn 55041 28061 38773 88590
45362 78072 36625
Giải ba 14445 41871
Giải nhì 22970
Giải nhất 84593
Đặc biệt 864720
Đầu Đuôi
0 0
1 5,6
2 0,5,7
3
4 1,5
5
6 1,2
7 0,1,2,3,5
8 3
9 0,3
Đầu Đuôi
0,2,7,9 0
4,6,7 1
6,7 2
7,8,9 3
4
1,2,4,7 5
1 6
2 7
8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-05-2024
Giải tám 58
Giải bảy 290
Giải sáu 6607 7514 0308
Giải năm 1160
Giải bốn 99439 70875 44807 08655
21657 36188 93913
Giải ba 81647 47397
Giải nhì 95929
Giải nhất 05753
Đặc biệt 558046
Đầu Đuôi
0 7,7,8
1 3,4
2 9
3 9
4 6,7
5 3,5,7,8
6 0
7 5
8 8
9 0,7
Đầu Đuôi
6,9 0
1
2
1,5 3
1 4
5,7 5
4 6
0,0,4,5,9 7
0,5,8 8
2,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-05-2024
Giải tám 20
Giải bảy 286
Giải sáu 9029 2752 6653
Giải năm 3666
Giải bốn 61936 97667 86427 50922
31968 47057 56226
Giải ba 51202 34118
Giải nhì 97831
Giải nhất 99354
Đặc biệt 421752
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 0,2,6,7,9
3 1,6
4
5 2,2,3,4,7
6 6,7,8
7
8 6
9
Đầu Đuôi
2 0
3 1
0,2,5,5 2
5 3
5 4
5
2,3,6,8 6
2,5,6 7
1,6 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-05-2024
Giải tám 16
Giải bảy 530
Giải sáu 3005 0804 3434
Giải năm 1484
Giải bốn 36562 22409 17261 21231
90419 47100 66055
Giải ba 07302 87478
Giải nhì 91940
Giải nhất 25130
Đặc biệt 377478
Đầu Đuôi
0 0,2,4,5,9
1 6,9
2
3 0,0,1,4
4 0
5 5
6 1,2
7 8,8
8 4
9
Đầu Đuôi
0,3,3,4 0
3,6 1
0,6 2
3
0,3,8 4
0,5 5
1 6
7
7,7 8
0,1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-05-2024
Giải tám 93
Giải bảy 285
Giải sáu 6020 0669 5199
Giải năm 1962
Giải bốn 97373 68771 02651 93634
09607 03432 44498
Giải ba 76421 27496
Giải nhì 25831
Giải nhất 93640
Đặc biệt 762242
Đầu Đuôi
0 7
1
2 0,1
3 1,2,4
4 0,2
5 1
6 2,9
7 1,3
8 5
9 3,6,8,9
Đầu Đuôi
2,4 0
2,3,5,7 1
3,4,6 2
7,9 3
3 4
8 5
9 6
0 7
9 8
6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-05-2024
Giải tám 82
Giải bảy 733
Giải sáu 6383 0731 1787
Giải năm 2555
Giải bốn 28728 97039 04845 32443
39471 63591 98635
Giải ba 87884 23108
Giải nhì 17111
Giải nhất 15833
Đặc biệt 304905
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1
2 8
3 1,3,3,5,9
4 3,5
5 5
6
7 1
8 2,3,4,7
9 1
Đầu Đuôi
0
1,3,7,9 1
8 2
3,3,4,8 3
8 4
0,3,4,5 5
6
8 7
0,2 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-05-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-05-2024
Giải tám 88
Giải bảy 853
Giải sáu 9313 2220 8483
Giải năm 0699
Giải bốn 07848 54004 78207 68767
88881 38691 40057
Giải ba 91756 09287
Giải nhì 66704
Giải nhất 02495
Đặc biệt 330440
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 3
2 0
3
4 0,8
5 3,6,7
6 7
7
8 1,3,7,8
9 1,5,9
Đầu Đuôi
2,4 0
8,9 1
2
1,5,8 3
0,0 4
9 5
5 6
0,5,6,8 7
4,8 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-04-2024
Giải tám 79
Giải bảy 801
Giải sáu 3191 6337 4833
Giải năm 4077
Giải bốn 85127 03396 83448 12267
63739 73770 85317
Giải ba 57193 91662
Giải nhì 66007
Giải nhất 94259
Đặc biệt 341749
Đầu Đuôi
0 1,7
1 7
2 7
3 3,7,9
4 8,9
5 9
6 2,7
7 0,7,9
8
9 1,3,6
Đầu Đuôi
7 0
0,9 1
6 2
3,9 3
4
5
9 6
0,1,2,3,6,7 7
4 8
3,4,5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-04-2024
Giải tám 41
Giải bảy 579
Giải sáu 2594 7417 2109
Giải năm 1879
Giải bốn 02797 16335 30930 02929
45178 92885 93932
Giải ba 04715 59009
Giải nhì 32354
Giải nhất 24808
Đặc biệt 080393
Đầu Đuôi
0 8,9,9
1 5,7
2 9
3 0,2,5
4 1
5 4
6
7 8,9,9
8 5
9 3,4,7
Đầu Đuôi
3 0
4 1
3 2
9 3
5,9 4
1,3,8 5
6
1,9 7
0,7 8
0,0,2,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-04-2024
Giải tám 76
Giải bảy 120
Giải sáu 9223 6301 9480
Giải năm 8017
Giải bốn 47620 76454 39179 44220
38791 09159 33140
Giải ba 75761 47764
Giải nhì 78868
Giải nhất 42351
Đặc biệt 942256
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 0,0,0,3
3
4 0
5 1,4,6,9
6 1,4,8
7 6,9
8 0
9 1
Đầu Đuôi
2,2,2,4,8 0
0,5,6,9 1
2
2 3
5,6 4
5
5,7 6
1 7
6 8
5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-04-2024
Giải tám 66
Giải bảy 406
Giải sáu 5997 8213 9185
Giải năm 5179
Giải bốn 47523 72708 28663 95045
15417 46864 74856
Giải ba 16638 42395
Giải nhì 27034
Giải nhất 72724
Đặc biệt 263224
Đầu Đuôi
0 6,8
1 3,7
2 3,4,4
3 4,8
4 5
5 6
6 3,4,6
7 9
8 5
9 5,7
Đầu Đuôi
0
1
2
1,2,6 3
2,2,3,6 4
4,8,9 5
0,5,6 6
1,9 7
0,3 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-04-2024
Giải tám 15
Giải bảy 284
Giải sáu 8695 1110 7886
Giải năm 8115
Giải bốn 13233 59832 80167 73909
89459 08644 02709
Giải ba 85278 18495
Giải nhì 31258
Giải nhất 36140
Đặc biệt 590891
Đầu Đuôi
0 9,9
1 0,5,5
2
3 2,3
4 0,4
5 8,9
6 7
7 8
8 4,6
9 1,5,5
Đầu Đuôi
1,4 0
9 1
3 2
3 3
4,8 4
1,1,9,9 5
8 6
6 7
5,7 8
0,0,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-04-2024
Giải tám 22
Giải bảy 172
Giải sáu 5740 6001 5428
Giải năm 8249
Giải bốn 86911 92784 88328 24365
87891 12135 14372
Giải ba 01223 46530
Giải nhì 78452
Giải nhất 98251
Đặc biệt 035606
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1
2 2,3,8,8
3 0,5
4 0,9
5 1,2
6 5
7 2,2
8 4
9 1
Đầu Đuôi
3,4 0
0,1,5,9 1
2,5,7,7 2
2 3
8 4
3,6 5
0 6
7
2,2 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-04-2024
Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 3901 0674 1813
Giải năm 0885
Giải bốn 64953 13815 67316 57299
41147 97574 98027
Giải ba 81924 37244
Giải nhì 70715
Giải nhất 68799
Đặc biệt 249316
Đầu Đuôi
0 1,4
1 3,5,5,6,6
2 4,7
3
4 4,7
5 3
6
7 4,4
8 0,5
9 9,9
Đầu Đuôi
8 0
0 1
2
1,5 3
0,2,4,7,7 4
1,1,8 5
1,1 6
2,4 7
8
9,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-04-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-04-2024
Giải tám 50
Giải bảy 775
Giải sáu 8676 7880 4647
Giải năm 0276
Giải bốn 18610 16961 04478 58093
06698 02484 86146
Giải ba 62304 46859
Giải nhì 55709
Giải nhất 63304
Đặc biệt 736465
Đầu Đuôi
0 4,4,9
1 0
2
3
4 6,7
5 0,9
6 1,5
7 5,6,6,8
8 0,4
9 3,8
Đầu Đuôi
1,5,8 0
6 1
2
9 3
0,0,8 4
6,7 5
4,7,7 6
4 7
7,9 8
0,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-03-2024
Giải tám 09
Giải bảy 242
Giải sáu 1684 8873 4175
Giải năm 3716
Giải bốn 15934 00559 95993 60298
72606 51788 08333
Giải ba 75373 10690
Giải nhì 48131
Giải nhất 48006
Đặc biệt 082493
Đầu Đuôi
0 6,6,9
1 6
2
3 1,3,4
4 2
5 9
6
7 3,3,5
8 4,8
9 0,3,3,8
Đầu Đuôi
9 0
3 1
4 2
3,7,7,9,9 3
3,8 4
7 5
0,0,1 6
7
8,9 8
0,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-03-2024
Giải tám 92
Giải bảy 400
Giải sáu 2348 6200 6299
Giải năm 8923
Giải bốn 82677 06255 03899 28051
02759 38749 04772
Giải ba 60110 21638
Giải nhì 70216
Giải nhất 21522
Đặc biệt 954722
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0,6
2 2,2,3
3 8
4 8,9
5 1,5,9
6
7 2,7
8
9 2,9,9
Đầu Đuôi
0,0,1 0
5 1
2,2,7,9 2
2 3
4
5 5
1 6
7 7
3,4 8
4,5,9,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-03-2024
Giải tám 88
Giải bảy 807
Giải sáu 2746 7820 6665
Giải năm 6173
Giải bốn 02125 19644 13219 28207
12325 54522 83429
Giải ba 05823 88295
Giải nhì 03724
Giải nhất 18949
Đặc biệt 623653
Đầu Đuôi
0 7,7
1 9
2 0,2,3,4,5,5,9
3
4 4,6,9
5 3
6 5
7 3
8 8
9 5
Đầu Đuôi
2 0
1
2 2
2,5,7 3
2,4 4
2,2,6,9 5
4 6
0,0 7
8 8
1,2,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-03-2024
Giải tám 48
Giải bảy 672
Giải sáu 3275 8010 7406
Giải năm 1071
Giải bốn 31683 11887 95453 90022
09319 39088 60352
Giải ba 74455 05907
Giải nhì 06241
Giải nhất 72370
Đặc biệt 295827
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,9
2 2,7
3
4 1,8
5 2,3,5
6
7 0,1,2,5
8 3,7,8
9
Đầu Đuôi
1,7 0
4,7 1
2,5,7 2
5,8 3
4
5,7 5
0 6
0,2,8 7
4,8 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-03-2024
Giải tám 25
Giải bảy 958
Giải sáu 6364 4277 6386
Giải năm 0451
Giải bốn 08635 92435 38285 45799
62002 60174 39406
Giải ba 03786 51207
Giải nhì 92703
Giải nhất 50503
Đặc biệt 864903
Đầu Đuôi
0 2,3,3,3,6,7
1
2 5
3 5,5
4
5 1,8
6 4
7 4,7
8 5,6,6
9 9
Đầu Đuôi
0
5 1
0 2
0,0,0 3
6,7 4
2,3,3,8 5
0,8,8 6
0,7 7
5 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-03-2024
Giải tám 74
Giải bảy 801
Giải sáu 3916 7664 9542
Giải năm 7248
Giải bốn 38143 84891 40408 93818
66208 92895 08796
Giải ba 08010 67605
Giải nhì 97102
Giải nhất 70480
Đặc biệt 726763
Đầu Đuôi
0 1,2,5,8,8
1 0,6,8
2
3
4 2,3,8
5
6 3,4
7 4
8 0
9 1,5,6
Đầu Đuôi
1,8 0
0,9 1
0,4 2
4,6 3
6,7 4
0,9 5
1,9 6
7
0,0,1,4 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-03-2024
Giải tám 67
Giải bảy 269
Giải sáu 7224 2602 8085
Giải năm 6602
Giải bốn 16817 96830 43909 85198
55881 90880 17779
Giải ba 23724 86337
Giải nhì 80079
Giải nhất 50990
Đặc biệt 930105
Đầu Đuôi
0 2,2,5,9
1 7
2 4,4
3 0,7
4
5
6 7,9
7 9,9
8 0,1,5
9 0,8
Đầu Đuôi
3,8,9 0
8 1
0,0 2
3
2,2 4
0,8 5
6
1,3,6 7
9 8
0,6,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-03-2024
Giải tám 45
Giải bảy 280
Giải sáu 9130 1774 0970
Giải năm 9189
Giải bốn 99618 56696 07450 03050
77526 39117 47199
Giải ba 71620 29207
Giải nhì 94014
Giải nhất 92175
Đặc biệt 499850
Đầu Đuôi
0 7
1 4,7,8
2 0,6
3 0
4 5
5 0,0,0
6
7 0,4,5
8 0,9
9 6,9
Đầu Đuôi
2,3,5,5,5,7,8 0
1
2
3
1,7 4
4,7 5
2,9 6
0,1 7
1 8
8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-03-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-03-2024
Giải tám 36
Giải bảy 038
Giải sáu 0055 8007 3677
Giải năm 2457
Giải bốn 29181 47508 66597 56254
29789 92631 85358
Giải ba 74762 61079
Giải nhì 14909
Giải nhất 21866
Đặc biệt 147917
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 7
2
3 1,6,8
4
5 4,5,7,8
6 2,6
7 7,9
8 1,9
9 7
Đầu Đuôi
0
3,8 1
6 2
3
5 4
5 5
3,6 6
0,1,5,7,9 7
0,3,5 8
0,7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 28-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 28-02-2024
Giải tám 36
Giải bảy 509
Giải sáu 1321 2597 1148
Giải năm 6098
Giải bốn 41836 48533 52122 47223
24606 23090 66967
Giải ba 28343 71370
Giải nhì 62918
Giải nhất 84545
Đặc biệt 127372
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8
2 1,2,3
3 3,6,6
4 3,5,8
5
6 7
7 0,2
8
9 0,7,8
Đầu Đuôi
7,9 0
2 1
2,7 2
2,3,4 3
4
4 5
0,3,3 6
6,9 7
1,4,9 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-02-2024
Giải tám 25
Giải bảy 652
Giải sáu 5552 1363 7454
Giải năm 0165
Giải bốn 56139 98356 39125 80475
29906 17147 30204
Giải ba 12091 45844
Giải nhì 21223
Giải nhất 62807
Đặc biệt 289733
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1
2 3,5,5
3 3,9
4 4,7
5 2,2,4,6
6 3,5
7 5
8
9 1
Đầu Đuôi
0
9 1
5,5 2
2,3,6 3
0,4,5 4
2,2,6,7 5
0,5 6
0,4 7
8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-02-2024
Giải tám 00
Giải bảy 845
Giải sáu 7615 0422 8536
Giải năm 6330
Giải bốn 47723 24481 44655 75164
14523 78673 11825
Giải ba 93987 37190
Giải nhì 44788
Giải nhất 02248
Đặc biệt 053869
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 2,3,3,5
3 0,6
4 5,8
5 5
6 4,9
7 3
8 1,7,8
9 0
Đầu Đuôi
0,3,9 0
8 1
2 2
2,2,7 3
6 4
1,2,4,5 5
3 6
8 7
4,8 8
6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-02-2024
Giải tám 23
Giải bảy 173
Giải sáu 8377 9081 7147
Giải năm 8649
Giải bốn 01988 09208 51387 02910
43344 04979 48465
Giải ba 62690 99815
Giải nhì 94099
Giải nhất 24020
Đặc biệt 837214
Đầu Đuôi
0 8
1 0,4,5
2 0,3
3
4 4,7,9
5
6 5
7 3,7,9
8 1,7,8
9 0,9
Đầu Đuôi
1,2,9 0
8 1
2
2,7 3
1,4 4
1,6 5
6
4,7,8 7
0,8 8
4,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-02-2024
Giải tám 15
Giải bảy 589
Giải sáu 5529 8909 5181
Giải năm 6900
Giải bốn 02445 93108 55095 48178
11292 44652 72643
Giải ba 90585 16428
Giải nhì 94307
Giải nhất 02445
Đặc biệt 445451
Đầu Đuôi
0 0,7,8,9
1 5
2 8,9
3
4 3,5,5
5 1,2
6
7 8
8 1,5,9
9 2,5
Đầu Đuôi
0 0
5,8 1
5,9 2
4 3
4
1,4,4,8,9 5
6
0 7
0,2,7 8
0,2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-02-2024
Giải tám 40
Giải bảy 060
Giải sáu 3273 5534 4398
Giải năm 4337
Giải bốn 81309 10519 96365 09608
86454 86224 35670
Giải ba 49791 35401
Giải nhì 01517
Giải nhất 13286
Đặc biệt 855278
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 7,9
2 4
3 4,7
4 0
5 4
6 0,5
7 0,3,8
8 6
9 1,8
Đầu Đuôi
4,6,7 0
0,9 1
2
7 3
2,3,5 4
6 5
8 6
1,3 7
0,7,9 8
0,1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-02-2024
Giải tám 48
Giải bảy 847
Giải sáu 4706 7040 9275
Giải năm 8597
Giải bốn 41498 63647 06535 04495
69050 12906 82494
Giải ba 70887 48180
Giải nhì 92368
Giải nhất 53263
Đặc biệt 480177
Đầu Đuôi
0 6,6
1
2
3 5
4 0,7,7,8
5 0
6 3,8
7 5,7
8 0,7
9 4,5,7,8
Đầu Đuôi
4,5,8 0
1
2
6 3
9 4
3,7,9 5
0,0 6
4,4,7,8,9 7
4,6,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-02-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-02-2024
Giải tám 62
Giải bảy 124
Giải sáu 8571 4447 5383
Giải năm 0659
Giải bốn 74421 93003 29095 36268
10157 61900 47199
Giải ba 50943 79466
Giải nhì 93676
Giải nhất 90893
Đặc biệt 952660
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 1,4
3
4 3,7
5 7,9
6 0,2,6,8
7 1,6
8 3
9 3,5,9
Đầu Đuôi
0,6 0
2,7 1
6 2
0,4,8,9 3
2 4
9 5
6,7 6
4,5 7
6 8
5,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 31-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 31-01-2024
Giải tám 66
Giải bảy 408
Giải sáu 7724 6926 1331
Giải năm 7454
Giải bốn 54231 01623 63510 98865
48265 60155 24356
Giải ba 01209 70699
Giải nhì 30384
Giải nhất 94591
Đặc biệt 459870
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0
2 3,4,6
3 1,1
4
5 4,5,6
6 5,5,6
7 0
8 4
9 1,9
Đầu Đuôi
1,7 0
3,3,9 1
2
2 3
2,5,8 4
5,6,6 5
2,5,6 6
7
0 8
0,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-01-2024
Giải tám 42
Giải bảy 115
Giải sáu 4900 2126 9777
Giải năm 5405
Giải bốn 93547 29957 45763 13397
99204 53376 23132
Giải ba 95475 28096
Giải nhì 60226
Giải nhất 75163
Đặc biệt 810263
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 5
2 6,6
3 2
4 2,7
5 7
6 3,3,3
7 5,6,7
8
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
1
3,4 2
6,6,6 3
0 4
0,1,7 5
2,2,7,9 6
4,5,7,9 7
8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-01-2024
Giải tám 61
Giải bảy 229
Giải sáu 3430 3199 7405
Giải năm 2592
Giải bốn 34497 47078 42670 50162
63968 93154 39775
Giải ba 53336 97778
Giải nhì 78933
Giải nhất 18504
Đặc biệt 628497
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 9
3 0,3,6
4
5 4
6 1,2,8
7 0,5,8,8
8
9 2,7,7,9
Đầu Đuôi
3,7 0
6 1
6,9 2
3 3
0,5 4
0,7 5
3 6
9,9 7
6,7,7 8
2,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-01-2024
Giải tám 66
Giải bảy 280
Giải sáu 9628 8251 3818
Giải năm 0484
Giải bốn 23100 20074 94494 16231
19500 50443 19345
Giải ba 56539 86286
Giải nhì 92770
Giải nhất 76017
Đặc biệt 137402
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 7,8
2 8
3 1,9
4 3,5
5 1
6 6
7 0,4
8 0,4,6
9 4
Đầu Đuôi
0,0,7,8 0
3,5 1
0 2
4 3
7,8,9 4
4 5
6,8 6
1 7
1,2 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-01-2024
Giải tám 90
Giải bảy 413
Giải sáu 8334 2286 5586
Giải năm 2791
Giải bốn 80517 99269 18982 98013
94999 04523 10224
Giải ba 83653 75586
Giải nhì 49435
Giải nhất 54981
Đặc biệt 896989
Đầu Đuôi
0
1 3,3,7
2 3,4
3 4,5
4
5 3
6 9
7
8 1,2,6,6,6,9
9 0,1,9
Đầu Đuôi
9 0
8,9 1
8 2
1,1,2,5 3
2,3 4
3 5
8,8,8 6
1 7
8
6,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-01-2024
Giải tám 05
Giải bảy 724
Giải sáu 5531 1037 3340
Giải năm 6002
Giải bốn 91192 55090 15297 95479
16224 87650 90121
Giải ba 20760 09905
Giải nhì 37490
Giải nhất 95796
Đặc biệt 102147
Đầu Đuôi
0 2,5,5
1
2 1,4,4
3 1,7
4 0,7
5 0
6 0
7 9
8
9 0,0,2,6,7
Đầu Đuôi
4,5,6,9,9 0
2,3 1
0,9 2
3
2,2 4
0,0 5
9 6
3,4,9 7
8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-01-2024
Giải tám 81
Giải bảy 113
Giải sáu 2370 1994 5831
Giải năm 1372
Giải bốn 30899 15716 50209 84913
61805 05175 37715
Giải ba 44261 03655
Giải nhì 30560
Giải nhất 66737
Đặc biệt 970808
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 3,3,5,6
2
3 1,7
4
5 5
6 0,1
7 0,2,5
8 1
9 4,9
Đầu Đuôi
6,7 0
3,6,8 1
7 2
1,1 3
9 4
0,1,5,7 5
1 6
3 7
0 8
0,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-01-2024
Giải tám 48
Giải bảy 552
Giải sáu 6314 6124 9339
Giải năm 7275
Giải bốn 50395 06380 75967 78210
63614 53672 66526
Giải ba 22250 44809
Giải nhì 56455
Giải nhất 04242
Đặc biệt 572898
Đầu Đuôi
0 9
1 0,4,4
2 4,6
3 9
4 2,8
5 0,2,5
6 7
7 2,5
8 0
9 5,8
Đầu Đuôi
1,5,8 0
1
4,5,7 2
3
1,1,2 4
5,7,9 5
2 6
6 7
4,9 8
0,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-01-2024

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-01-2024
Giải tám 57
Giải bảy 249
Giải sáu 4823 6242 6561
Giải năm 4161
Giải bốn 86875 94077 18197 76625
47079 41012 59821
Giải ba 33916 45705
Giải nhì 09762
Giải nhất 66230
Đặc biệt 237601
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,6
2 1,3,5
3 0
4 2,9
5 7
6 1,1,2
7 5,7,9
8
9 7
Đầu Đuôi
3 0
0,2,6,6 1
1,4,6 2
2 3
4
0,2,7 5
1 6
5,7,9 7
8
4,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-12-2023
Giải tám 12
Giải bảy 161
Giải sáu 9224 2653 3734
Giải năm 1540
Giải bốn 09060 56289 68735 46341
62213 08031 73982
Giải ba 60033 59165
Giải nhì 79519
Giải nhất 92692
Đặc biệt 352055
Đầu Đuôi
0
1 2,3,9
2 4
3 1,3,4,5
4 0,1
5 3,5
6 0,1,5
7
8 2,9
9 2
Đầu Đuôi
4,6 0
3,4,6 1
1,8,9 2
1,3,5 3
2,3 4
3,5,6 5
6
7
8
1,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-12-2023
Giải tám 45
Giải bảy 760
Giải sáu 7428 1792 3928
Giải năm 4526
Giải bốn 66471 55791 65166 38094
58854 82199 90736
Giải ba 59125 05699
Giải nhì 54449
Giải nhất 08567
Đặc biệt 443868
Đầu Đuôi
0
1
2 5,6,8,8
3 6
4 5,9
5 4
6 0,6,7,8
7 1
8
9 1,2,4,9,9
Đầu Đuôi
6 0
7,9 1
9 2
3
5,9 4
2,4 5
2,3,6 6
6 7
2,2,6 8
4,9,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-12-2023
Giải tám 20
Giải bảy 388
Giải sáu 7947 3936 8300
Giải năm 1133
Giải bốn 39891 22764 50187 06450
37739 93065 83230
Giải ba 76726 89250
Giải nhì 48091
Giải nhất 16282
Đặc biệt 162056
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,6
3 0,3,6,9
4 7
5 0,0,6
6 4,5
7
8 2,7,8
9 1,1
Đầu Đuôi
0,2,3,5,5 0
9,9 1
8 2
3 3
6 4
6 5
2,3,5 6
4,8 7
8 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-12-2023
Giải tám 62
Giải bảy 643
Giải sáu 7404 5959 1477
Giải năm 1620
Giải bốn 63991 06440 75527 29839
83261 02230 49778
Giải ba 77342 47909
Giải nhì 19259
Giải nhất 05687
Đặc biệt 247458
Đầu Đuôi
0 4,9
1
2 0,7
3 0,9
4 0,2,3
5 8,9,9
6 1,2
7 7,8
8 7
9 1
Đầu Đuôi
2,3,4 0
6,9 1
4,6 2
4 3
0 4
5
6
2,7,8 7
5,7 8
0,3,5,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-12-2023
Giải tám 62
Giải bảy 754
Giải sáu 3057 5367 1913
Giải năm 0842
Giải bốn 79560 93843 06072 60054
09363 41980 52707
Giải ba 07111 05574
Giải nhì 39381
Giải nhất 73951
Đặc biệt 638738
Đầu Đuôi
0 7
1 1,3
2
3 8
4 2,3
5 1,4,4,7
6 0,2,3,7
7 2,4
8 0,1
9
Đầu Đuôi
6,8 0
1,5,8 1
4,6,7 2
1,4,6 3
5,5,7 4
5
6
0,5,6 7
3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-12-2023
Giải tám 93
Giải bảy 895
Giải sáu 3792 2065 9464
Giải năm 1355
Giải bốn 22177 26913 19509 65160
38531 96992 15698
Giải ba 85082 03485
Giải nhì 98341
Giải nhất 94365
Đặc biệt 278820
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2 0
3 1
4 1
5 5
6 0,4,5,5
7 7
8 2,5
9 2,2,3,5,8
Đầu Đuôi
2,6 0
3,4 1
8,9,9 2
1,9 3
6 4
5,6,6,8,9 5
6
7 7
9 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-12-2023
Giải tám 08
Giải bảy 782
Giải sáu 1025 0181 7750
Giải năm 5052
Giải bốn 74363 20631 82430 31487
19161 74490 70316
Giải ba 47450 67002
Giải nhì 94262
Giải nhất 43467
Đặc biệt 596794
Đầu Đuôi
0 2,8
1 6
2 5
3 0,1
4
5 0,0,2
6 1,2,3,7
7
8 1,2,7
9 0,4
Đầu Đuôi
3,5,5,9 0
3,6,8 1
0,5,6,8 2
6 3
9 4
2 5
1 6
6,8 7
0 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-12-2023
Giải tám 72
Giải bảy 400
Giải sáu 9602 9957 9125
Giải năm 5924
Giải bốn 09097 53259 61648 20852
24195 99565 58356
Giải ba 42077 64444
Giải nhì 32854
Giải nhất 19976
Đặc biệt 722917
Đầu Đuôi
0 0,2
1 7
2 4,5
3
4 4,8
5 2,4,6,7,9
6 5
7 2,6,7
8
9 5,7
Đầu Đuôi
0 0
1
0,5,7 2
3
2,4,5 4
2,6,9 5
5,7 6
1,5,7,9 7
4 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-12-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-12-2023
Giải tám 49
Giải bảy 749
Giải sáu 6415 8312 2201
Giải năm 8226
Giải bốn 99486 16835 88803 85140
83547 77624 29644
Giải ba 98517 65384
Giải nhì 78363
Giải nhất 58800
Đặc biệt 014567
Đầu Đuôi
0 0,1,3
1 2,5,7
2 4,6
3 5
4 0,4,7,9,9
5
6 3,7
7
8 4,6
9
Đầu Đuôi
0,4 0
0 1
1 2
0,6 3
2,4,8 4
1,3 5
2,8 6
1,4,6 7
8
4,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-11-2023
Giải tám 93
Giải bảy 274
Giải sáu 2173 3150 7430
Giải năm 8305
Giải bốn 48109 47695 26603 74521
44090 09378 04101
Giải ba 22963 41205
Giải nhì 69973
Giải nhất 71215
Đặc biệt 067158
Đầu Đuôi
0 1,3,5,5,9
1 5
2 1
3 0
4
5 0,8
6 3
7 3,3,4,8
8
9 0,3,5
Đầu Đuôi
3,5,9 0
0,2 1
2
0,6,7,7,9 3
7 4
0,0,1,9 5
6
7
5,7 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-11-2023
Giải tám 55
Giải bảy 052
Giải sáu 4142 7712 4437
Giải năm 4905
Giải bốn 99399 97592 94374 26478
67109 77484 05416
Giải ba 10013 06928
Giải nhì 47874
Giải nhất 01865
Đặc biệt 908857
Đầu Đuôi
0 5,9
1 2,3,6
2 8
3 7
4 2
5 2,5,7
6 5
7 4,4,8
8 4
9 2,9
Đầu Đuôi
0
1
1,4,5,9 2
1 3
7,7,8 4
0,5,6 5
1 6
3,5 7
2,7 8
0,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-11-2023
Giải tám 93
Giải bảy 446
Giải sáu 9828 5879 7222
Giải năm 1259
Giải bốn 56701 32643 22185 14935
08174 11432 81697
Giải ba 54626 34979
Giải nhì 68183
Giải nhất 37658
Đặc biệt 388440
Đầu Đuôi
0 1
1
2 2,6,8
3 2,5
4 0,3,6
5 8,9
6
7 4,9,9
8 3,5
9 3,7
Đầu Đuôi
4 0
0 1
2,3 2
4,8,9 3
7 4
3,8 5
2,4 6
9 7
2,5 8
5,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-11-2023
Giải tám 39
Giải bảy 615
Giải sáu 6884 2472 9863
Giải năm 4590
Giải bốn 71690 98126 88216 20530
83799 95942 57941
Giải ba 15185 27425
Giải nhì 38100
Giải nhất 39451
Đặc biệt 640591
Đầu Đuôi
0 0
1 5,6
2 5,6
3 0,9
4 1,2
5 1
6 3
7 2
8 4,5
9 0,0,1,9
Đầu Đuôi
0,3,9,9 0
4,5,9 1
4,7 2
6 3
8 4
1,2,8 5
1,2 6
7
8
3,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-11-2023
Giải tám 40
Giải bảy 153
Giải sáu 2407 7228 1668
Giải năm 3845
Giải bốn 38098 38140 00935 16063
98799 32631 19694
Giải ba 82172 55432
Giải nhì 64197
Giải nhất 53798
Đặc biệt 733872
Đầu Đuôi
0 7
1
2 8
3 1,2,5
4 0,0,5
5 3
6 3,8
7 2,2
8
9 4,7,8,8,9
Đầu Đuôi
4,4 0
3 1
3,7,7 2
5,6 3
9 4
3,4 5
6
0,9 7
2,6,9,9 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-11-2023
Giải tám 47
Giải bảy 161
Giải sáu 1045 9274 0965
Giải năm 8733
Giải bốn 94812 08220 20621 22312
58495 54582 13198
Giải ba 69401 88904
Giải nhì 76677
Giải nhất 79265
Đặc biệt 029456
Đầu Đuôi
0 1,4
1 2,2
2 0,1
3 3
4 5,7
5 6
6 1,5,5
7 4,7
8 2
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
0,2,6 1
1,1,8 2
3 3
0,7 4
4,6,6,9 5
5 6
4,7 7
9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-11-2023
Giải tám 76
Giải bảy 670
Giải sáu 7915 0131 6588
Giải năm 4894
Giải bốn 31426 15388 72054 90756
93054 26584 42446
Giải ba 53032 40224
Giải nhì 88644
Giải nhất 28926
Đặc biệt 393019
Đầu Đuôi
0
1 5,9
2 4,6,6
3 1,2
4 4,6
5 4,4,6
6
7 0,6
8 4,8,8
9 4
Đầu Đuôi
7 0
3 1
3 2
3
2,4,5,5,8,9 4
1 5
2,2,4,5,7 6
7
8,8 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-11-2023
Giải tám 83
Giải bảy 692
Giải sáu 5366 1800 6149
Giải năm 6098
Giải bốn 36744 56878 37037 00014
76461 01739 51350
Giải ba 08627 17074
Giải nhì 12239
Giải nhất 60224
Đặc biệt 605606
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4
2 4,7
3 7,9,9
4 4,9
5 0
6 1,6
7 4,8
8 3
9 2,8
Đầu Đuôi
0,5 0
6 1
9 2
8 3
1,2,4,7 4
5
0,6 6
2,3 7
7,9 8
3,3,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-11-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-11-2023
Giải tám 22
Giải bảy 707
Giải sáu 3773 7265 5007
Giải năm 1016
Giải bốn 54974 30969 36332 16734
13128 36993 80659
Giải ba 91123 38570
Giải nhì 75615
Giải nhất 79937
Đặc biệt 393193
Đầu Đuôi
0 7,7
1 5,6
2 2,3,8
3 2,4,7
4
5 9
6 5,9
7 0,3,4
8
9 3,3
Đầu Đuôi
7 0
1
2,3 2
2,7,9,9 3
3,7 4
1,6 5
1 6
0,0,3 7
2 8
5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 28-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 28-10-2023
Giải tám 18
Giải bảy 482
Giải sáu 5397 0122 8358
Giải năm 4672
Giải bốn 53858 57056 58560 63874
10512 09254 02252
Giải ba 47334 77449
Giải nhì 49496
Giải nhất 24151
Đặc biệt 684631
Đầu Đuôi
0
1 2,8
2 2
3 1,4
4 9
5 1,2,4,6,8,8
6 0
7 2,4
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
6 0
3,5 1
1,2,5,7,8 2
3
3,5,7 4
5
5,9 6
9 7
1,5,5 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 25-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 25-10-2023
Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 3145 0254 3095
Giải năm 5390
Giải bốn 78540 74227 60028 54115
01418 87214 27326
Giải ba 44191 06840
Giải nhì 33285
Giải nhất 83692
Đặc biệt 897507
Đầu Đuôi
0 7
1 4,5,5,8
2 6,7,8
3
4 0,0,5
5 4
6 6
7
8 5
9 0,1,2,5
Đầu Đuôi
4,4,9 0
9 1
9 2
3
1,5 4
1,1,4,8,9 5
2,6 6
0,2 7
1,2 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 21-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 21-10-2023
Giải tám 84
Giải bảy 938
Giải sáu 9013 7015 0445
Giải năm 4678
Giải bốn 83485 05541 63857 40386
51287 55588 03954
Giải ba 48084 27688
Giải nhì 03833
Giải nhất 81767
Đặc biệt 091459
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2
3 3,8
4 1,5
5 4,7,9
6 7
7 8
8 4,4,5,6,7,8,8
9
Đầu Đuôi
0
4 1
2
1,3 3
5,8,8 4
1,4,8 5
8 6
5,6,8 7
3,7,8,8 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 18-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 18-10-2023
Giải tám 67
Giải bảy 168
Giải sáu 8959 7800 6419
Giải năm 9607
Giải bốn 38137 48329 68225 39756
21412 92064 39729
Giải ba 52193 25714
Giải nhì 84157
Giải nhất 58422
Đặc biệt 522700
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,4,9
2 2,5,9,9
3 7
4
5 6,7,9
6 4,7,8
7
8
9 3
Đầu Đuôi
0,0 0
1
1,2 2
9 3
1,6 4
2 5
5 6
0,3,5,6 7
6 8
1,2,2,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 14-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 14-10-2023
Giải tám 25
Giải bảy 324
Giải sáu 6291 2329 4614
Giải năm 7569
Giải bốn 33964 03870 47531 74461
72869 41772 98778
Giải ba 16566 52955
Giải nhì 73939
Giải nhất 60363
Đặc biệt 336771
Đầu Đuôi
0
1 4
2 4,5,9
3 1,9
4
5 5
6 1,3,4,6,9,9
7 0,1,2,8
8
9 1
Đầu Đuôi
7 0
3,6,7,9 1
7 2
6 3
1,2,6 4
2,5 5
6 6
7
7 8
2,3,6,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 11-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 11-10-2023
Giải tám 14
Giải bảy 095
Giải sáu 6007 9448 2539
Giải năm 2955
Giải bốn 53035 51062 71579 26923
43646 56888 55227
Giải ba 14168 16682
Giải nhì 11517
Giải nhất 09625
Đặc biệt 015713
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,7
2 3,5,7
3 5,9
4 6,8
5 5
6 2,8
7 9
8 2,8
9 5
Đầu Đuôi
0
1
6,8 2
1,2 3
1 4
2,3,5,9 5
4 6
0,1,2 7
4,6,8 8
3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 07-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 07-10-2023
Giải tám 14
Giải bảy 217
Giải sáu 1160 2113 1162
Giải năm 2747
Giải bốn 65395 92711 85592 61274
52678 72211 71705
Giải ba 97849 57588
Giải nhì 54763
Giải nhất 56736
Đặc biệt 532851
Đầu Đuôi
0 5
1 1,1,3,4,7
2
3 6
4 7,9
5 1
6 0,2,3
7 4,8
8 8
9 2,5
Đầu Đuôi
6 0
1,1,5 1
6,9 2
1,6 3
1,7 4
0,9 5
3 6
1,4 7
7,8 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 04-10-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 04-10-2023
Giải tám 46
Giải bảy 590
Giải sáu 5363 3909 5240
Giải năm 0601
Giải bốn 78359 39173 86087 99700
51954 07311 65799
Giải ba 15304 37580
Giải nhì 92658
Giải nhất 93437
Đặc biệt 962164
Đầu Đuôi
0 0,1,4,9
1 1
2
3 7
4 0,6
5 4,8,9
6 3,4
7 3
8 0,7
9 0,9
Đầu Đuôi
0,4,8,9 0
0,1 1
2
6,7 3
0,5,6 4
5
4 6
3,8 7
5 8
0,5,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-09-2023
Giải tám 31
Giải bảy 480
Giải sáu 6050 9114 6477
Giải năm 9968
Giải bốn 69097 06872 20943 62944
15420 91408 93734
Giải ba 33101 58476
Giải nhì 06395
Giải nhất 08480
Đặc biệt 430160
Đầu Đuôi
0 1,8
1 4
2 0
3 1,4
4 3,4
5 0
6 0,8
7 2,6,7
8 0,0
9 5,7
Đầu Đuôi
2,5,6,8,8 0
0,3 1
7 2
4 3
1,3,4 4
9 5
7 6
7,9 7
0,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-09-2023
Giải tám 22
Giải bảy 340
Giải sáu 2095 9662 3889
Giải năm 9732
Giải bốn 64106 06517 06925 24691
16199 70853 84809
Giải ba 84379 51974
Giải nhì 34565
Giải nhất 99423
Đặc biệt 313476
Đầu Đuôi
0 6,9
1 7
2 2,3,5
3 2
4 0
5 3
6 2,5
7 4,6,9
8 9
9 1,5,9
Đầu Đuôi
4 0
9 1
2,3,6 2
2,5 3
7 4
2,6,9 5
0,7 6
1 7
8
0,7,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-09-2023
Giải tám 79
Giải bảy 647
Giải sáu 0319 4809 4029
Giải năm 8703
Giải bốn 24430 04600 29834 89270
03560 22099 51304
Giải ba 74603 54541
Giải nhì 93042
Giải nhất 17667
Đặc biệt 588693
Đầu Đuôi
0 0,3,3,4,9
1 9
2 9
3 0,4
4 1,2,7
5
6 0,7
7 0,9
8
9 3,9
Đầu Đuôi
0,3,6,7 0
4 1
4 2
0,0,9 3
0,3 4
5
6
4,6 7
8
0,1,2,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-09-2023
Giải tám 80
Giải bảy 740
Giải sáu 9762 2221 4682
Giải năm 4512
Giải bốn 15417 77750 28362 46977
32229 94541 73173
Giải ba 98476 53126
Giải nhì 09040
Giải nhất 16434
Đặc biệt 448744
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 1,6,9
3 4
4 0,0,1,4
5 0
6 2,2
7 3,6,7
8 0,2
9
Đầu Đuôi
4,4,5,8 0
2,4 1
1,6,6,8 2
7 3
3,4 4
5
2,7 6
1,7 7
8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-09-2023
Giải tám 86
Giải bảy 020
Giải sáu 1542 6637 2992
Giải năm 4720
Giải bốn 26132 46276 96917 50111
00093 36550 56388
Giải ba 12524 61371
Giải nhì 28551
Giải nhất 33597
Đặc biệt 581201
Đầu Đuôi
0 1
1 1,7
2 0,0,4
3 2,7
4 2
5 0,1
6
7 1,6
8 6,8
9 2,3,7
Đầu Đuôi
2,2,5 0
0,1,5,7 1
3,4,9 2
9 3
2 4
5
7,8 6
1,3,9 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-09-2023
Giải tám 88
Giải bảy 328
Giải sáu 9903 1674 4578
Giải năm 9698
Giải bốn 37101 65547 19806 20420
86494 22047 76360
Giải ba 26386 38727
Giải nhì 55151
Giải nhất 32595
Đặc biệt 323787
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1
2 0,7,8
3
4 7,7
5 1
6 0
7 4,8
8 6,7,8
9 4,5,8
Đầu Đuôi
2,6 0
0,5 1
2
0 3
7,9 4
9 5
0,8 6
2,4,4,8 7
2,7,8,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-09-2023
Giải tám 09
Giải bảy 382
Giải sáu 8140 9089 0659
Giải năm 7796
Giải bốn 85017 39955 02158 23970
54350 57573 40646
Giải ba 30066 33828
Giải nhì 52250
Giải nhất 61910
Đặc biệt 918974
Đầu Đuôi
0 9
1 0,7
2 8
3
4 0,6
5 0,0,5,8,9
6 6
7 0,3,4
8 2,9
9 6
Đầu Đuôi
1,4,5,5,7 0
1
8 2
7 3
7 4
5 5
4,6,9 6
1 7
2,5 8
0,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-09-2023
Giải tám 10
Giải bảy 286
Giải sáu 8869 3861 4596
Giải năm 8280
Giải bốn 42143 17255 50953 99426
83303 21859 97180
Giải ba 96396 19921
Giải nhì 23642
Giải nhất 14331
Đặc biệt 648303
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0
2 1,6
3 1
4 2,3
5 3,5,9
6 1,9
7
8 0,0,6
9 6,6
Đầu Đuôi
1,8,8 0
2,3,6 1
4 2
0,0,4,5 3
4
5 5
2,8,9,9 6
7
8
5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-09-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-09-2023
Giải tám 87
Giải bảy 541
Giải sáu 8909 7732 9994
Giải năm 8272
Giải bốn 62827 07226 44259 78580
46615 44302 08328
Giải ba 61210 34730
Giải nhì 72138
Giải nhất 68837
Đặc biệt 774819
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,5,9
2 6,7,8
3 0,2,7,8
4 1
5 9
6
7 2
8 0,7
9 4
Đầu Đuôi
1,3,8 0
4 1
0,3,7 2
3
9 4
1 5
2 6
2,3,8 7
2,3 8
0,1,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-08-2023
Giải tám 51
Giải bảy 604
Giải sáu 4838 9654 7649
Giải năm 6871
Giải bốn 50259 93706 86871 61673
42810 30590 23339
Giải ba 22345 71504
Giải nhì 77229
Giải nhất 22413
Đặc biệt 180721
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 0,3
2 1,9
3 8,9
4 5,9
5 1,4,9
6
7 1,1,3
8
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
2,5,7,7 1
2
1,7 3
0,0,5 4
4 5
0 6
7
3 8
2,3,4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-08-2023
Giải tám 23
Giải bảy 172
Giải sáu 4990 6251 5558
Giải năm 0540
Giải bốn 91981 40558 70906 02974
88872 23930 95266
Giải ba 36552 79468
Giải nhì 36821
Giải nhất 48880
Đặc biệt 721719
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 1,3
3 0
4 0
5 1,2,8,8
6 6,8
7 2,2,4
8 0,1
9 0
Đầu Đuôi
3,4,8,9 0
2,5,8 1
5,7,7 2
2 3
7 4
5
0,6 6
7
5,5,6 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-08-2023
Giải tám 29
Giải bảy 076
Giải sáu 0150 0831 1870
Giải năm 3343
Giải bốn 02908 78714 89959 23899
93422 97276 34267
Giải ba 35947 86069
Giải nhì 33526
Giải nhất 75698
Đặc biệt 229077
Đầu Đuôi
0 8
1 4
2 2,6,9
3 1
4 3,7
5 0,9
6 7,9
7 0,6,6,7
8
9 8,9
Đầu Đuôi
5,7 0
3 1
2 2
4 3
1 4
5
2,7,7 6
4,6,7 7
0,9 8
2,5,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-08-2023
Giải tám 81
Giải bảy 230
Giải sáu 4936 6993 9094
Giải năm 7424
Giải bốn 14290 81498 26350 54078
70447 91045 57140
Giải ba 84323 74612
Giải nhì 06812
Giải nhất 75385
Đặc biệt 165674
Đầu Đuôi
0
1 2,2
2 3,4
3 0,6
4 0,5,7
5 0
6
7 4,8
8 1,5
9 0,3,4,8
Đầu Đuôi
3,4,5,9 0
8 1
1,1 2
2,9 3
2,7,9 4
4,8 5
3 6
4 7
7,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-08-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-08-2023
Giải tám 91
Giải bảy 582
Giải sáu 2567 9268 5834
Giải năm 8125
Giải bốn 84345 30912 31324 01686
94174 43676 20137
Giải ba 05728 67880
Giải nhì 92952
Giải nhất 22966
Đặc biệt 313522
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,4,5,8
3 4,7
4 5
5 2
6 6,7,8
7 4,6
8 0,2,6
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9 1
1,2,5,8 2
3
2,3,7 4
2,4 5
6,7,8 6
3,6 7
2,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-07-2023
Giải tám 41
Giải bảy 322
Giải sáu 4699 9138 4123
Giải năm 1607
Giải bốn 59582 07386 76303 42387
84979 56058 79604
Giải ba 59445 01351
Giải nhì 67731
Giải nhất 20963
Đặc biệt 552552
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1
2 2,3
3 1,8
4 1,5
5 1,2,8
6 3
7 9
8 2,6,7
9 9
Đầu Đuôi
0
3,4,5 1
2,5,8 2
0,2,6 3
0 4
4 5
8 6
0,8 7
3,5 8
7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-07-2023
Giải tám 04
Giải bảy 891
Giải sáu 3466 6105 8074
Giải năm 2747
Giải bốn 55327 60801 71638 99640
13536 84182 83015
Giải ba 84442 53331
Giải nhì 32163
Giải nhất 24797
Đặc biệt 362183
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 5
2 7
3 1,6,8
4 0,2,7
5
6 3,6
7 4
8 2,3
9 1,7
Đầu Đuôi
4 0
0,3,9 1
4,8 2
6,8 3
0,7 4
0,1 5
3,6 6
2,4,9 7
3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-07-2023
Giải tám 20
Giải bảy 220
Giải sáu 3518 7117 8986
Giải năm 2120
Giải bốn 64598 49937 83929 59731
93421 25626 41320
Giải ba 66893 26388
Giải nhì 22084
Giải nhất 44439
Đặc biệt 836883
Đầu Đuôi
0
1 7,8
2 0,0,0,0,1,6,9
3 1,7,9
4
5
6
7
8 3,4,6,8
9 3,8
Đầu Đuôi
2,2,2,2 0
2,3 1
2
8,9 3
8 4
5
2,8 6
1,3 7
1,8,9 8
2,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-07-2023
Giải tám 40
Giải bảy 895
Giải sáu 7609 7779 0380
Giải năm 3297
Giải bốn 71290 74665 67114 15815
20243 56493 34819
Giải ba 12293 84906
Giải nhì 61889
Giải nhất 35876
Đặc biệt 291214
Đầu Đuôi
0 6,9
1 4,4,5,9
2
3
4 0,3
5
6 5
7 6,9
8 0,9
9 0,3,3,5,7
Đầu Đuôi
4,8,9 0
1
2
4,9,9 3
1,1 4
1,6,9 5
0,7 6
9 7
8
0,1,7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-07-2023
Giải tám 65
Giải bảy 373
Giải sáu 1701 7019 6495
Giải năm 5802
Giải bốn 93337 34293 78174 79491
29968 76223 14785
Giải ba 37504 03211
Giải nhì 98275
Giải nhất 13732
Đặc biệt 624470
Đầu Đuôi
0 1,2,4
1 1,9
2 3
3 2,7
4
5
6 5,8
7 0,3,4,5
8 5
9 1,3,5
Đầu Đuôi
7 0
0,1,9 1
0,3 2
2,7,9 3
0,7 4
6,7,8,9 5
6
3 7
6 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-07-2023
Giải tám 13
Giải bảy 946
Giải sáu 7494 1112 5356
Giải năm 3198
Giải bốn 12631 07342 99729 49781
63586 60477 16061
Giải ba 27792 59140
Giải nhì 98867
Giải nhất 53201
Đặc biệt 943500
Đầu Đuôi
0 0,1
1 2,3
2 9
3 1
4 0,2,6
5 6
6 1,7
7 7
8 1,6
9 2,4,8
Đầu Đuôi
0,4 0
0,3,6,8 1
1,4,9 2
1 3
9 4
5
4,5,8 6
6,7 7
9 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-07-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-07-2023
Giải tám 13
Giải bảy 694
Giải sáu 9543 8857 2441
Giải năm 9119
Giải bốn 25085 97696 18966 71233
13593 45577 24691
Giải ba 07023 19047
Giải nhì 13902
Giải nhất 02357
Đặc biệt 519023
Đầu Đuôi
0 2
1 3,9
2 3,3
3 3
4 1,3,7
5 7,7
6 6
7 7
8 5
9 1,3,4,6
Đầu Đuôi
0
4,9 1
0 2
1,2,2,3,4,9 3
9 4
8 5
6,9 6
4,5,5,7 7
8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-06-2023
Giải tám 83
Giải bảy 339
Giải sáu 3614 9411 0987
Giải năm 0944
Giải bốn 29354 70970 43913 78327
40742 02486 72427
Giải ba 61062 78450
Giải nhì 10779
Giải nhất 68130
Đặc biệt 297157
Đầu Đuôi
0
1 1,3,4
2 7,7
3 0,9
4 2,4
5 0,4,7
6 2
7 0,9
8 3,6,7
9
Đầu Đuôi
3,5,7 0
1 1
4,6 2
1,8 3
1,4,5 4
5
8 6
2,2,5,8 7
8
3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-06-2023
Giải tám 21
Giải bảy 771
Giải sáu 4695 5491 0618
Giải năm 6247
Giải bốn 21913 97354 66659 85975
10622 09161 77149
Giải ba 97767 55832
Giải nhì 78480
Giải nhất 04580
Đặc biệt 147814
Đầu Đuôi
0
1 3,4,8
2 1,2
3 2
4 7,9
5 4,9
6 1,7
7 1,5
8 0,0
9 1,5
Đầu Đuôi
8,8 0
2,6,7,9 1
2,3 2
1 3
1,5 4
7,9 5
6
4,6 7
1 8
4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-06-2023
Giải tám 56
Giải bảy 355
Giải sáu 4066 0766 6603
Giải năm 6506
Giải bốn 08775 46570 97227 13761
43653 56813 93471
Giải ba 94225 24234
Giải nhì 68553
Giải nhất 75813
Đặc biệt 464523
Đầu Đuôi
0 3,6
1 3,3
2 3,5,7
3 4
4
5 3,3,5,6
6 1,6,6
7 0,1,5
8
9
Đầu Đuôi
7 0
6,7 1
2
0,1,1,2,5,5 3
3 4
2,5,7 5
0,5,6,6 6
2 7
8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-06-2023
Giải tám 64
Giải bảy 699
Giải sáu 2866 9656 6196
Giải năm 1011
Giải bốn 10435 90846 35796 79838
20516 75891 16063
Giải ba 81616 98656
Giải nhì 92902
Giải nhất 70250
Đặc biệt 643838
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6,6
2
3 5,8,8
4 6
5 0,6,6
6 3,4,6
7
8
9 1,6,6,9
Đầu Đuôi
5 0
1,9 1
0 2
6 3
6 4
3 5
1,1,4,5,5,6,9,9 6
7
3,3 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-06-2023
Giải tám 05
Giải bảy 193
Giải sáu 0718 5409 6755
Giải năm 2380
Giải bốn 11042 82293 75764 32416
76956 67793 48962
Giải ba 24401 94933
Giải nhì 37386
Giải nhất 71526
Đặc biệt 239141
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 6,8
2 6
3 3
4 1,2
5 5,6
6 2,4
7
8 0,6
9 3,3,3
Đầu Đuôi
8 0
0,4 1
4,6 2
3,9,9,9 3
6 4
0,5 5
1,2,5,8 6
7
1 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-06-2023
Giải tám 04
Giải bảy 073
Giải sáu 9121 4633 5609
Giải năm 7495
Giải bốn 66890 59449 83320 50300
83712 05131 37166
Giải ba 78676 10562
Giải nhì 99788
Giải nhất 06562
Đặc biệt 843654
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 2
2 0,1
3 1,3
4 9
5 4
6 2,2,6
7 3,6
8 8
9 0,5
Đầu Đuôi
0,2,9 0
2,3 1
1,6,6 2
3,7 3
0,5 4
9 5
6,7 6
7
8 8
0,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-06-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-06-2023
Giải tám 71
Giải bảy 035
Giải sáu 9097 6989 8947
Giải năm 0959
Giải bốn 52690 30460 93339 69074
87782 98692 59995
Giải ba 76783 04344
Giải nhì 77036
Giải nhất 43248
Đặc biệt 764709
Đầu Đuôi
0 9
1
2
3 5,6,9
4 4,7,8
5 9
6 0
7 1,4
8 2,3,9
9 0,2,5,7
Đầu Đuôi
6,9 0
7 1
8,9 2
8 3
4,7 4
3,9 5
3 6
4,9 7
4 8
0,3,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 31-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 31-05-2023
Giải tám 80
Giải bảy 614
Giải sáu 2129 3231 4491
Giải năm 6935
Giải bốn 79866 23311 75425 50695
57318 51759 08335
Giải ba 04450 97833
Giải nhì 08299
Giải nhất 78889
Đặc biệt 128315
Đầu Đuôi
0
1 1,4,5,8
2 5,9
3 1,3,5,5
4
5 0,9
6 6
7
8 0,9
9 1,5,9
Đầu Đuôi
5,8 0
1,3,9 1
2
3 3
1 4
1,2,3,3,9 5
6 6
7
1 8
2,5,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-05-2023
Giải tám 84
Giải bảy 320
Giải sáu 4842 0717 5634
Giải năm 0886
Giải bốn 52982 80212 72809 70382
98196 66044 05487
Giải ba 72233 22074
Giải nhì 84553
Giải nhất 19370
Đặc biệt 434485
Đầu Đuôi
0 9
1 2,7
2 0
3 3,4
4 2,4
5 3
6
7 0,4
8 2,2,4,5,6,7
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
1
1,4,8,8 2
3,5 3
3,4,7,8 4
8 5
8,9 6
1,8 7
8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-05-2023
Giải tám 57
Giải bảy 194
Giải sáu 1143 2976 7417
Giải năm 2926
Giải bốn 86074 61037 15473 36245
32782 82092 61333
Giải ba 40693 71400
Giải nhì 87843
Giải nhất 84672
Đặc biệt 194093
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 6
3 3,7
4 3,3,5
5 7
6
7 2,3,4,6
8 2
9 2,3,3,4
Đầu Đuôi
0 0
1
7,8,9 2
3,4,4,7,9,9 3
7,9 4
4 5
2,7 6
1,3,5 7
8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-05-2023
Giải tám 19
Giải bảy 185
Giải sáu 1381 3664 3273
Giải năm 8521
Giải bốn 48552 44475 54046 94913
02015 99466 81156
Giải ba 18009 53383
Giải nhì 90664
Giải nhất 14491
Đặc biệt 193652
Đầu Đuôi
0 9
1 3,5,9
2 1
3
4 6
5 2,2,6
6 4,4,6
7 3,5
8 1,3,5
9 1
Đầu Đuôi
0
2,8,9 1
5,5 2
1,7,8 3
6,6 4
1,7,8 5
4,5,6 6
7
8
0,1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-05-2023
Giải tám 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải bốn 85618 76528 87325 66502
54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
Đặc biệt 181996
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 5,8
2 5,5,8,9
3 0,4,9,9
4 5
5
6 5
7
8 4,6
9 6
Đầu Đuôi
3 0
1
0 2
3
3,8 4
0,1,2,2,4,6 5
8,9 6
7
0,1,2 8
2,3,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-05-2023
Giải tám 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải bốn 11549 51709 54851 39292
81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
Đặc biệt 161597
Đầu Đuôi
0 9
1 1,6
2 6
3
4 0,3,9,9
5 1,7,8
6 8
7 2
8 9
9 2,5,7,9
Đầu Đuôi
4 0
1,5 1
7,9 2
4 3
4
9 5
1,2 6
5,9 7
5,6 8
0,4,4,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-05-2023
Giải tám 33
Giải bảy 186
Giải sáu 9719 4070 6783
Giải năm 1218
Giải bốn 15814 73135 14208 28850
97986 05561 96818
Giải ba 54469 57616
Giải nhì 91000
Giải nhất 62574
Đặc biệt 997962
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4,6,8,8,9
2
3 3,5
4
5 0
6 1,2,9
7 0,4
8 3,6,6
9
Đầu Đuôi
0,5,7 0
6 1
6 2
3,8 3
1,7 4
3 5
1,8,8 6
7
0,1,1 8
1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-05-2023
Giải tám 25
Giải bảy 806
Giải sáu 9267 8155 0297
Giải năm 0504
Giải bốn 88158 05520 93963 51209
37390 85077 99002
Giải ba 71656 94969
Giải nhì 83136
Giải nhất 21850
Đặc biệt 922468
Đầu Đuôi
0 2,4,6,9
1
2 0,5
3 6
4
5 0,5,6,8
6 3,7,8,9
7 7
8
9 0,7
Đầu Đuôi
2,5,9 0
1
0 2
6 3
0 4
2,5 5
0,3,5 6
6,7,9 7
5,6 8
0,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-05-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-05-2023
Giải tám 36
Giải bảy 927
Giải sáu 8059 9337 3616
Giải năm 1921
Giải bốn 39779 95513 99859 15830
39698 24948 57326
Giải ba 86578 75718
Giải nhì 43699
Giải nhất 76642
Đặc biệt 498688
Đầu Đuôi
0
1 3,6,8
2 1,6,7
3 0,6,7
4 2,8
5 9,9
6
7 8,9
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
4 2
1 3
4
5
1,2,3 6
2,3 7
1,4,7,8,9 8
5,5,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-04-2023
Giải tám 73
Giải bảy 479
Giải sáu 8604 9962 6295
Giải năm 8849
Giải bốn 75747 26669 11076 14824
42927 61334 68146
Giải ba 32107 19897
Giải nhì 77612
Giải nhất 07748
Đặc biệt 478364
Đầu Đuôi
0 4,7
1 2
2 4,7
3 4
4 6,7,8,9
5
6 2,4,9
7 3,6,9
8
9 5,7
Đầu Đuôi
0
1
1,6 2
7 3
0,2,3,6 4
9 5
4,7 6
0,2,4,9 7
4 8
4,6,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-04-2023
Giải tám 03
Giải bảy 905
Giải sáu 7401 5702 3702
Giải năm 2346
Giải bốn 62650 59198 89590 63514
23594 50705 18804
Giải ba 31080 04540
Giải nhì 80100
Giải nhất 04271
Đặc biệt 626057
Đầu Đuôi
0 0,1,2,2,3,4,5,5
1 4
2
3
4 0,6
5 0,7
6
7 1
8 0
9 0,4,8
Đầu Đuôi
0,4,5,8,9 0
0,7 1
0,0 2
0 3
0,1,9 4
0,0 5
4 6
5 7
9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 22-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 22-04-2023
Giải tám 24
Giải bảy 283
Giải sáu 7873 3778 5053
Giải năm 1909
Giải bốn 26171 21421 39753 97238
55214 56685 00774
Giải ba 25060 23353
Giải nhì 56867
Giải nhất 62494
Đặc biệt 028174
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2 1,4
3 8
4
5 3,3,3
6 0,7
7 1,3,4,4,8
8 3,5
9 4
Đầu Đuôi
6 0
2,7 1
2
5,5,5,7,8 3
1,2,7,7,9 4
8 5
6
6 7
3,7 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 19-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 19-04-2023
Giải tám 71
Giải bảy 719
Giải sáu 6895 7495 4180
Giải năm 2177
Giải bốn 48777 97868 94161 23398
80684 15173 85230
Giải ba 89128 18123
Giải nhì 61904
Giải nhất 79318
Đặc biệt 722557
Đầu Đuôi
0 4
1 8,9
2 3,8
3 0
4
5 7
6 1,8
7 1,3,7,7
8 0,4
9 5,5,8
Đầu Đuôi
3,8 0
6,7 1
2
2,7 3
0,8 4
9,9 5
6
5,7,7 7
1,2,6,9 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-04-2023
Giải tám 79
Giải bảy 351
Giải sáu 3703 0716 8344
Giải năm 2157
Giải bốn 87444 66045 84977 32901
14640 35908 69911
Giải ba 37409 72771
Giải nhì 15553
Giải nhất 68144
Đặc biệt 415366
Đầu Đuôi
0 1,3,8,9
1 1,6
2
3
4 0,4,4,4,5
5 1,3,7
6 6
7 1,7,9
8
9
Đầu Đuôi
4 0
0,1,5,7 1
2
0,5 3
4,4,4 4
4 5
1,6 6
5,7 7
0 8
0,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-04-2023
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 1045 2985 5226
Giải năm 5905
Giải bốn 67998 61489 19030 26588
73600 97860 93490
Giải ba 98856 68973
Giải nhì 31487
Giải nhất 97739
Đặc biệt 197233
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 2,6
3 0,3,3,9
4 5
5 6
6 0
7 3
8 5,7,8,9
9 0,8
Đầu Đuôi
0,3,6,9 0
1
2 2
3,3,7 3
4
0,4,8 5
2,5 6
8 7
8,9 8
3,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-04-2023
Giải tám 74
Giải bảy 207
Giải sáu 3602 1503 8841
Giải năm 2455
Giải bốn 25797 62424 92815 89596
91037 28980 62178
Giải ba 42503 66059
Giải nhì 97467
Giải nhất 39275
Đặc biệt 356354
Đầu Đuôi
0 2,3,3,7
1 5
2 4
3 7
4 1
5 4,5,9
6 7
7 4,5,8
8 0
9 6,7
Đầu Đuôi
8 0
4 1
0 2
0,0 3
2,5,7 4
1,5,7 5
9 6
0,3,6,9 7
7 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-04-2023
Giải tám 79
Giải bảy 128
Giải sáu 1192 0006 8082
Giải năm 5804
Giải bốn 89089 67873 83589 66904
88178 78826 16328
Giải ba 07497 46414
Giải nhì 18772
Giải nhất 02611
Đặc biệt 514856
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 1,4
2 6,8,8
3
4
5 6
6
7 2,3,8,9
8 2,9,9
9 2,7
Đầu Đuôi
0
1 1
7,8,9 2
7 3
0,0,1 4
5
0,2,5 6
9 7
2,2,7 8
7,8,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-04-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-04-2023
Giải tám 60
Giải bảy 051
Giải sáu 4602 1987 8992
Giải năm 9399
Giải bốn 15757 19718 66464 87187
35783 73904 35842
Giải ba 49146 30783
Giải nhì 12968
Giải nhất 07203
Đặc biệt 707426
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 8
2 6
3
4 2,6
5 1,7
6 0,4,8
7
8 3,3,7,7
9 2,9
Đầu Đuôi
6 0
5 1
0,4,9 2
0,8,8 3
0,6 4
5
2,4 6
5,8,8 7
1,6 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-03-2023
Giải tám 03
Giải bảy 026
Giải sáu 5754 5321 6410
Giải năm 1023
Giải bốn 99313 80259 86989 11382
44282 67442 32621
Giải ba 99127 98109
Giải nhì 73520
Giải nhất 12419
Đặc biệt 469743
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,3,9
2 0,1,1,3,6,7
3
4 2,3
5 4,9
6
7
8 2,2,9
9
Đầu Đuôi
1,2 0
2,2 1
4,8,8 2
0,1,2,4 3
5 4
5
2 6
2 7
8
0,1,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-03-2023
Giải tám 28
Giải bảy 904
Giải sáu 0698 0925 7723
Giải năm 3048
Giải bốn 81428 79228 11624 45116
64992 78525 33226
Giải ba 11148 71915
Giải nhì 95425
Giải nhất 24936
Đặc biệt 048585
Đầu Đuôi
0 4
1 5,6
2 3,4,5,5,5,6,8,8,8
3 6
4 8,8
5
6
7
8 5
9 2,8
Đầu Đuôi
0
1
9 2
2 3
0,2 4
1,2,2,2,8 5
1,2,3 6
7
2,2,2,4,4,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-03-2023
Giải tám 59
Giải bảy 174
Giải sáu 1870 9354 0980
Giải năm 5974
Giải bốn 32941 82266 98859 72321
45169 35305 61469
Giải ba 09976 78614
Giải nhì 34437
Giải nhất 10724
Đặc biệt 824487
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 1,4
3 7
4 1
5 4,9,9
6 6,9,9
7 0,4,4,6
8 0,7
9
Đầu Đuôi
7,8 0
2,4 1
2
3
1,2,5,7,7 4
0 5
6,7 6
3,8 7
8
5,5,6,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-03-2023
Giải tám 82
Giải bảy 371
Giải sáu 3727 9577 4822
Giải năm 1091
Giải bốn 42911 94837 00618 57872
70679 39018 58371
Giải ba 79778 46538
Giải nhì 74468
Giải nhất 54128
Đặc biệt 521651
Đầu Đuôi
0
1 1,8,8
2 2,7,8
3 7,8
4
5 1
6 8
7 1,1,2,7,8,9
8 2
9 1
Đầu Đuôi
0
1,5,7,7,9 1
2,7,8 2
3
4
5
6
2,3,7 7
1,1,2,3,6,7 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-03-2023
Giải tám 32
Giải bảy 147
Giải sáu 8676 8061 8130
Giải năm 6401
Giải bốn 05290 21639 49552 74263
04917 13671 75439
Giải ba 13256 46255
Giải nhì 57073
Giải nhất 83960
Đặc biệt 822983
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2
3 0,2,9,9
4 7
5 2,5,6
6 0,1,3
7 1,3,6
8 3
9 0
Đầu Đuôi
3,6,9 0
0,6,7 1
3,5 2
6,7,8 3
4
5 5
5,7 6
1,4 7
8
3,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-03-2023
Giải tám 63
Giải bảy 505
Giải sáu 7045 3934 4009
Giải năm 6767
Giải bốn 40256 64728 20026 53218
64832 06076 78567
Giải ba 34044 68628
Giải nhì 86523
Giải nhất 50756
Đặc biệt 794547
Đầu Đuôi
0 5,9
1 8
2 3,6,8,8
3 2,4
4 4,5,7
5 6,6
6 3,7,7
7 6
8
9
Đầu Đuôi
0
1
3 2
2,6 3
3,4 4
0,4 5
2,5,5,7 6
4,6,6 7
1,2,2 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-03-2023
Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 3381 4527 0543
Giải năm 7658
Giải bốn 15290 08186 75010 08021
04384 56411 96256
Giải ba 92668 60267
Giải nhì 85831
Giải nhất 12950
Đặc biệt 474974
Đầu Đuôi
0
1 0,1
2 1,7
3 1
4 3
5 0,6,8
6 7,8
7 4,7
8 1,4,6
9 0,5
Đầu Đuôi
1,5,9 0
1,2,3,8 1
2
4 3
7,8 4
9 5
5,8 6
2,6,7 7
5,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-03-2023
Giải tám 06
Giải bảy 087
Giải sáu 3220 5117 6766
Giải năm 3486
Giải bốn 86045 15321 48993 04711
19879 80607 25047
Giải ba 34357 94232
Giải nhì 19220
Giải nhất 17367
Đặc biệt 721577
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1,7
2 0,0,1
3 2
4 5,7
5 7
6 6,7
7 7,9
8 6,7
9 3
Đầu Đuôi
2,2 0
1,2 1
3 2
9 3
4
4 5
0,6,8 6
0,1,4,5,6,7,8 7
8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-03-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-03-2023
Giải tám 55
Giải bảy 330
Giải sáu 5930 3717 6058
Giải năm 2437
Giải bốn 28202 31170 42833 83238
20207 24738 98907
Giải ba 32897 02664
Giải nhì 70896
Giải nhất 58791
Đặc biệt 215015
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 5,7
2
3 0,0,3,7,8,8
4
5 5,8
6 4
7 0
8
9 1,6,7
Đầu Đuôi
3,3,7 0
9 1
0 2
3 3
6 4
1,5 5
9 6
0,0,1,3,9 7
3,3,5 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-02-2023
Giải tám 57
Giải bảy 441
Giải sáu 9591 6442 4296
Giải năm 8268
Giải bốn 15808 25491 45342 29651
81719 22794 54756
Giải ba 18363 25747
Giải nhì 53414
Giải nhất 89418
Đặc biệt 097770
Đầu Đuôi
0 8
1 4,8,9
2
3
4 1,2,2,7
5 1,6,7
6 3,8
7 0
8
9 1,1,4,6
Đầu Đuôi
7 0
4,5,9,9 1
4,4 2
6 3
1,9 4
5
5,9 6
4,5 7
0,1,6 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-02-2023
Giải tám 06
Giải bảy 825
Giải sáu 8647 3519 8025
Giải năm 6539
Giải bốn 90643 91905 70053 97396
91099 85261 55091
Giải ba 46765 42298
Giải nhì 78096
Giải nhất 00281
Đặc biệt 256805
Đầu Đuôi
0 5,5,6
1 9
2 5,5
3 9
4 3,7
5 3
6 1,5
7
8 1
9 1,6,6,8,9
Đầu Đuôi
0
6,8,9 1
2
4,5 3
4
0,0,2,2,6 5
0,9,9 6
4 7
9 8
1,3,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-02-2023
Giải tám 04
Giải bảy 707
Giải sáu 0720 2462 5366
Giải năm 2260
Giải bốn 06049 50681 84306 67457
17563 70953 62252
Giải ba 93607 49821
Giải nhì 60092
Giải nhất 73215
Đặc biệt 951683
Đầu Đuôi
0 4,6,7,7
1 5
2 0,1
3
4 9
5 2,3,7
6 0,2,3,6
7
8 1,3
9 2
Đầu Đuôi
2,6 0
2,8 1
5,6,9 2
5,6,8 3
0 4
1 5
0,6 6
0,0,5 7
8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-02-2023
Giải tám 87
Giải bảy 345
Giải sáu 3165 8013 7202
Giải năm 3231
Giải bốn 55128 99252 69015 08804
21139 95584 49701
Giải ba 99657 34200
Giải nhì 67229
Giải nhất 72833
Đặc biệt 248979
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4
1 3,5
2 8,9
3 1,3,9
4 5
5 2,7
6 5
7 9
8 4,7
9
Đầu Đuôi
0 0
0,3 1
0,5 2
1,3 3
0,8 4
1,4,6 5
6
5,8 7
2 8
2,3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-02-2023
Giải tám 53
Giải bảy 639
Giải sáu 3323 3959 5706
Giải năm 5928
Giải bốn 96040 48605 68718 86747
38608 35875 71377
Giải ba 50711 36039
Giải nhì 46022
Giải nhất 57031
Đặc biệt 062345
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 1,8
2 2,3,8
3 1,9,9
4 0,5,7
5 3,9
6
7 5,7
8
9
Đầu Đuôi
4 0
1,3 1
2 2
2,5 3
4
0,4,7 5
0 6
4,7 7
0,1,2 8
3,3,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-02-2023
Giải tám 75
Giải bảy 731
Giải sáu 4530 3082 2281
Giải năm 3386
Giải bốn 43367 92352 87470 14034
41477 35271 73438
Giải ba 69874 88535
Giải nhì 16666
Giải nhất 46563
Đặc biệt 452043
Đầu Đuôi
0
1
2
3 0,1,4,5,8
4 3
5 2
6 3,6,7
7 0,1,4,5,7
8 1,2,6
9
Đầu Đuôi
3,7 0
3,7,8 1
5,8 2
4,6 3
3,7 4
3,7 5
6,8 6
6,7 7
3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-02-2023
Giải tám 59
Giải bảy 036
Giải sáu 1973 0146 1634
Giải năm 3825
Giải bốn 42319 60805 70838 86014
46066 56461 64304
Giải ba 48146 60727
Giải nhì 17580
Giải nhất 15136
Đặc biệt 936631
Đầu Đuôi
0 4,5
1 4,9
2 5,7
3 1,4,6,6,8
4 6,6
5 9
6 1,6
7 3
8 0
9
Đầu Đuôi
8 0
3,6 1
2
7 3
0,1,3 4
0,2 5
3,3,4,4,6 6
2 7
3 8
1,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-02-2023
Giải tám 31
Giải bảy 040
Giải sáu 4421 2997 1332
Giải năm 3592
Giải bốn 88046 54603 17255 64971
30550 87286 24855
Giải ba 36917 79633
Giải nhì 42236
Giải nhất 41271
Đặc biệt 174378
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 1
3 1,2,3,6
4 0,6
5 0,5,5
6
7 1,1,8
8 6
9 2,7
Đầu Đuôi
4,5 0
2,3,7,7 1
3,9 2
0,3 3
4
5,5 5
3,4,8 6
1,9 7
7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 28-01-2023
Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải bốn 29338 78255 57742 30359
86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Đầu